Referat Repræsentantskabsmøde 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Repræsentantskabsmøde 2011"

Transkript

1 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks Idræte-Forbund 2. Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning Beretningen er udsendt 3. Revideret regnskab fremlægges Regnskabet er udsendt 4. Budget fremlægges Budgetforslag er udsendt 5. Valg af revisorer Bestyrelsen indstiller Bjørn Meinert Küster og Kirsten Pedersen 6. Anmeldte sager 1. Afskaffe 80/20 reglen. Sportsdykkerklubben Bølgen 2. Oprettelse af nyt udvalg Dykker Udvalg. Sportsdykkerklubben Bølgen 3. Ligestilling af dykkere. CMAS og PADI OW. Haderslev Dykkerklub 4. Kontingentstruktur i DSF. Bestyrelsen 7. Valg af formand for Appeludvalget Klaus Vest, Dykanden Genopstiller

2 8. Valg til bestyrelsen 7. Eventuelt 1. Næstformand for 2 år Jesper Risløv, Dykkerklubben Goplerne Bestyrelsens kandidat Kirsten Klaaborg Ønsker ikke at genopstille 2. Økonomiansvarlig for 2 år Stig Lyngby, Holbæk Dykkerklub Genopstiller, bestyrelsens kandidat 3. Bestyrelsesmedlem 2, for 2 år Jens Nielsen, Sportsdykkerklubben Tudserne Genopstiller, bestyrelsens kandidat 4. Bestyrelsesmedlem 4, for 2 år Flemming Holm, Sportsdykkerklubben Bølgen Bestyrelsens kandidat Maria Kaspersen Ønsker ikke at genopstille 5. Suppleant for 1 år Kurt Lykke Larsen, Århus Fridykkerklub 6. Suppleant for 1 år Ole Aggerholm, Silkeborg Frømandsklub Bestyrelsens kandidat Jesper Risløv Ønsker ikke at genopstille

3 På bestyrelsens vegne bød formanden velkommen. Punkt 1 på dagsorden er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks Idræts-Forbund 1. Valg af dirigent Willy Rasmussen takker for valget og tilliden. Der bliver skrevet et beslutningsreferat. Ordret referat kan leveres som MP3 filer. Konstaterer at formalia er i orden i henhold til 16. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt. Dagsorden er som den skal være. Der er 4 forslag til behandling. Stemmetællere: Bjørn Küster og Kirsten Pedersen. Til stede: 36 klubber med 104 stemmer. 2. Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning er udsendt. Michael knytter lidt bemærkninger til den skriftlige beretning: Der er 161 klubber i DSF, og en tilgang på ca. 400 medlemmer. Bestyrelsen har holdt 11 møder, hvor der er brugt meget til på økonomien. Teknisk Udvalg har udviklet juniordykning. Klubberne må meget gerne hjælpe med at finde en ny formand for Teknisk Udvalg, som kender til forbundet og er 2* CMAS instruktør. Bestyrelsen har deltaget på møder i Danmarks Idræts-Forbund, Nordiske møder, CMAS møder, EUF møder m.fl. DSF har repræsentanter i CMAS ved Flemming Holm, Søren Neubert og Søren Petersen. DSF er blevet EUF re-certificeret. Der mangler formand til: Undervandsjagt Undervandsrugby Teknisk Udvalg Michael takker udvalgene og klubberne for det store frivillige arbejder der bliver udført.. Spørgsmål eller Kommentarer til beretningerne. Bestyrelsens beretning, ingen kommentarer. Ungdomsudvalget, ingen kommentarer. Undervandsjagtudvalget, ingen kommentarer. Undervandsrugbyudvalget, ingen kommentarer. Finnesvømmerudvalget, ingen kommentarer. Fridykkerudvalget, ingen kommentarer. Arkæologiudvalget, ingen kommentarer. Teknisk Udvalg, ingen kommentarer. Biologiudvalget, ingen kommentarer.

4 Fotoudvalget: Bemærkninger fra salen: Der er beskrevet stor aktivitet. Der er for lidt aktiviteter. Ønske om flere fotokurser. Udvalget er nedprioriteret For dårligt nordisk samarbejde. Ingen hjælp til klubs udstilling Svar Stor aktivitet kan være foredrag i klubber. Udvalgets aktiviteter bliver bestemt af budgettet, det betyder at der ikke kan laves mange arrangementer da udvalget ikke får mange penge. Støtte til klubarrangementer er der ikke penge til. Nordisk samarbejde er der ikke penge til, ingen forbund har penge til nordiske møder. Yderligere spørgsmål til hvordan pengene bliver fordelt og hvem der bestemmer at Fotoudvalget kun skal have Svaret er, at det er repræsentanterne der vedtager budgettet. Så dirigenten henviser til punkt 4. Budget Kommunikationsudvalget, ingen kommentarer. Appeludvalget, ingen kommentarer. 2. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

5 3. Revideret regnskab fremlægges Regnskabet er udsendt Stig gennemgik regnskabet i forhold til den udsendte årsberetning. Resultatopgørelse til Indtægter Regnskab Budget Regnskab Danmarks Idræts-Forbund Danmarks Idræts-Forbund Biblioteksstyrelsen Samarbejdsaftaler Renteindtægter DSF Kontingent DSF Forsikring Salgsindtægter Indtægter i alt Aktiviteter Udvalg 3 Ungdomsudvalget UV-Jagtudvalget UV-Rugbyudvalget Finnesvømmerudvalget Fridykkerudvalget VM i Fridykning Arkæologiudvalget Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg Kurser Biologiudvalget Fotoudvalget Kommunikationsudvalget 13 Sportsdykkeren Kommunikationsudvalget Administration 14 Bestyrelsen Øvrige udvalg og arb.grupper Medlemsudgifter Adm.-Kontor-Sekretariat Renteudgifter Personaleudgifter Materiel Kollektive forsikringer Aktivitetspuljen Aktiviteter i alt Resultat Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

6 4. Budget fremlægges Budgetforslag er udsendt Stig gennemgik budgettet i forhold til den udsendte årsberetning. Budgetforslag 2011 Indtægter Danmarks Idræts-Forbund Samarbejdsaftaler Renteindtægter DSF Kontingent incl. forsikring Biblioteksstyrelsen Overskud af salg Indtægter i alt Omkostninger Udvalg Ungdomsudvalget UV-Jagtudvalget UV-Rugbyudvalget Finnesvømmerudvalget Fridykkerudvalget Arkæologiudvalget Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg kurser 0 Biologiudvalget Fotoudvalget Sportsdykkeren Kommunikationsudvalget Sportsdykkeren Administration Bestyrelsen Øvrige udvalg og arb.grupper Medlemsudgifter Sekretariat Personaleudgifter Materiel Forsikringer Profiltøj sporten ISO Certificering Omkostninger i alt Underskud Der blev givet tilsagn om yderligere midler til Fotoudvalget, hvis det blev nødvendigt. Der var også enighed om at Sportsdykkeren ikke skal sendes til klubberne, men til de enkelte medlemmer af klubberne. Der ønskes retvisende budgettet. Taget til efterretning.

7 4. Budget blev enstemmigt vedtaget. 6. Valg af revisorer Bestyrelsen indstiller Bjørn Meinert Küster og Kirsten Pedersen Bjørn Meinert Küster og Kirsten Pedersen blev valgt. 6. Anmeldte sager 6.1. Afskaffe 80/20 reglen. Sportsdykkerklubben Bølgen 6.1. Afskaffe 80/20 og 20/80 reglen. Sportsdykkerklubben Bølgen 61 stemmer for 22 stemmer imod 20 stemmer hverken for eller imod

8 6.1. Forslaget er vedtaget Oprettelse af nyt udvalg Dykker Udvalg. Sportsdykkerklubben Bølgen

9 Bestyrelsens ændringsforslag: Hvis der ikke findes en formand og kasserer, og at der ikke i løbet af 24 måneder laves aktiviteter i udvalget, bemyndiger repræsentantskabet bestyrelsen til at nedlægge udvalget. (spørgsmål fra salen: Gælder det også for de andre udvalg). Iflg. Forbundets vedtægter 34 er det kun repræsentantskabet der kan oprette og nedlægge udvalg. Forslaget skal så indsendes rettidigt som forslag til et repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet er øverste myndighed. Bestyrelsen trækker ændringsforslaget Oprettelse af nyt udvalg Dykker Udvalg. Sportsdykkerklubben Bølgen 101 stemmer for 3 stemmer imod 6.2 Forslaget er vedtaget. Den formelle dagsorden afbrydes. Michael A. S. Hansen Kirsten Klaaborg har valgt at fratræde. Bestyrelsen vil gerne takke Kirsten for det store arbejde Kirsten har lagt i bestyrelsen. Redaktøren bedes overrække Kirsten gaven. Maria Kaspersen har valgt at trække sig fra bestyrelsen da hun ikke mener at kunne gøre en forskel, og vil derfor lægge kræfterne i Biologiudvalget. Bestyrelsen har en anden opfattelse og mener at Maria har gjort en forskel og vil gerne takke for det store arbejde. Desværre skal vi så takke af til Hans Jessen Hansen formand for Biologiudvalget. Hans har været med i udvalget i 16 år, hvoraf de 14 er som formand, men Hans har lovet at han stadig vil deltage aktivt i udvalgets arbejde. Stor tak til Hans. Hans takkede for bifaldet, og sagde at han i den tid han har været i udvalget har han været glad for. Hans mener at udvalget har gjort et kup ved at Maria er trådt ud af bestyrelsen og ind i Biologiudvalget som formand. Udvalget havde meget få arrangementer sidste år. Vi har haft svært ved at få medlemmer til vores arrangementer. Hans håber at udvalget kan udbyde endnu flere aktiviteter fremover, og håber på mange tilmeldinger fra klubberne. Søren Neubert har gjort et kæmpestort arbejde for undervandsrugby, både nationalt og internationalt. Søren har igennem længere tid ønsket at træde tilbage, men desværre er det lige så svært at finde en ny formand for undervandsrugby som det er at finde en ny formand til TU. Søren ønskes alt godt i det fremtidige virke.

10 Hvert år står Michael takker sekretariatet, Ingelise og Marianne, det ville han også gerne gøre i år, men der er den hage ved det at det er sidste år Marianne optræder som ansat. Efter 20 års ansættelse i sekretariatet har Marianne valgt at gå på pension, eller i hvert fald sige op, og det gør hun efter et langt arbejdsliv. Michael bad forsamlingen om at rejse sig for at give Marianne en stor anerkendelse, som hun vitterlig fortjener. Bifaldet ville næsten ingen ende tage. I den forbindelse mindede Michael om at der blev holdt en afskedsreception for Marianne den 28. april i Idrættens Hus. Til slut takkede Michael Ingelise for et utroligt godt samarbejde, og her er det bevist, at hvor der er vilje til samarbejde, kan alting nås. Takkede for altid relevante input og særdeles kompetent modspil. Så er der frokost til kl hvorefter mødet blev genoptaget.

11 6.3. Ligestilling af dykkere. CMAS og PADI OW. Haderslev Dykkerklub Teknisk Udvalg anbefaler at der stemmes nej til forslaget. Flemming Holm Teknisk Komite i CMAS arbejder på sagen. Når CMAS Standarder bliver ændret vil klubberne få besked om det. (Ting tager desværre tid) 6.3. Ligestilling af dykkere. CMAS og PADI OW. Haderslev Dykkerklub 22 stemmer for 59 stemmer imod 22 stemmer hverken for eller imod Forslaget blev ikke vedtaget.

12 6.4. Kontingentstruktur i DSF. Bestyrelsen Til DSF repræsentantskab Forslag til ny kontingentstruktur i DSF: Vig, den 8. marts 2011 På DSF repræsentantskabsmødet i 2010 lovede Michael Hansen repræsentantskabsmødet at nedsætte en kontingent-arbejdsgruppe, der skulle se på kontingentstrukturen i DSF. Baggrunden er, forskel mellem det antal medlemmer, som klubberne indberetter til Kommunen, DIF og det antal medlemmer klubberne indberetter til DSF. Ifølge både DIF s kan passive medlemmer ikke deltage i aktiviteter og DSF s vedtægter skal samtlige aktive medlemmer i klubberne være medlemmer i DSF. Arbejdsgruppens overordnede mål er at komme med forslag til en kontingentstruktur, der er i overensstemmelse med DSF s og DIF s vedtægter samt folkeoplysningsloven. Derfor fremsættes følgende forslag: 1. DSF kontingent ændres på følgende måde Kontingent 2010 Kontingent 2011 Voksen 276 Voksen 280 Ung 161 Ung 160 Barn 131 Barn Der oprettes en ny kontingent gruppe Vandtilvænning med et kontingent på 50 pr. år. Er man et optaget i en klub med Vandtilvænning kontingent kategori, så har man ikke dykkercertifikat, udstyr eller dyrker undervandssport og man deltager ikke i dykning (snorkel dykning) eller undervandssport. 3. Et medlem med Vandtilvænning kontingent uden tilknytning til et Voksen eller ung/barn medlemskab af DSF, betaler et grundgebyr på 110 pr. år til administrations og blad pr. husstand. Kontingent 2011 Voksen 280 Ung / Barn 160 Vandtilvænning 50 Adm og blad Medlemmer med Vandtilvænning kontingent får ingen dækning af de kollektive forsikringer. 5. Ved indmeldelse opkræves kontingent, med en 12 del pr. mdr. ændres til 1 års kontingent i det første halv år og til 1/2 kontingent i det andet halv år.

13 6. Bestyrelsen bemyndiges til at genforhandle den kollektive forsikring med hovedformål at få fritaget medlemmer med Vandtilvænning kontingent for dækning fra de kollektive forsikring. Eksempler: Kontingent i dag Med nyt kontingent Dykker 276 Dykker 280 Ung 161 Ung 160 Barn 131 Barn Dykker 276 Dykker 280 Dykker 276 Dykker 280 Ung 161 Ung 160 Barn 131 Barn Eksempler med Vandtilvænning Dykker 280 Vandtilvænning 50 Vandtilvænning 50 Vandtilvænning 50 Ung 160 Vandtilvænning 50 Barn 160 Vandtilvænning Adm og blad Ung/barn 160 Vandtilvænning Dykker 280 Vandtilvænning 50 Vandtilvænning 50 Adm og blad Med venlig hilsen Bestyrelsen Dansk Sportsdykker Forbund 6.4. Kontingentstruktur i DSF. Bestyrelsen Forslaget blev delt op i 3 afstemninger. Nr. 1. Nr Nr. 5.

14 Nr DSF kontingent ændres på følgende måde Kontingent 2010 Kontingent 2011 Voksen 276 Voksen 280 Ung 161 Ung 160 Barn 131 Barn stemmer for 0 imod 9 hverken for eller imod. Forslaget er vedtaget. Nr og Der oprettes en ny kontingent gruppe Vandtilvænning med et kontingent på 25 pr. år. Er man et optaget i en klub med Vandtilvænning kontingent kategori, så har man ikke dykkercertifikat, udstyr eller dyrker undervandssport og man deltager ikke i dykning (snorkel dykning) eller undervandssport. 3. Et medlem med Vandtilvænning kontingent uden tilknytning til et Voksen eller ung/barn medlemskab af DSF, betaler et grundgebyr på 110 pr. år til administrations og blad pr. husstand. Kontingent 2011 Voksen 280 Ung / Barn 160 Vandtilvænning 25 Adm og blad 0 4. Medlemmer med Vandtilvænning kontingent får ingen dækning af de kollektive forsikringer. 6. Bestyrelsen bemyndiges til at genforhandle den kollektive forsikring med hovedformål at få fritaget medlemmer med Vandtilvænning kontingent for dækning fra de kollektive forsikring. Nr og 6. Vedtaget med ændring af prisen for vandtilvænning fra 50,00 til 25,00 Gebyret på 110 bortfalder 77 stemmer for 18 stemmer imod 9 stemmer hverken for eller imod

15 Nr Ved indmeldelse opkræves kontingent, med en 12 del pr. mdr. ændres til 1 års kontingent i det første halv år og til 1/2 kontingent i det andet halv år Kontingentstruktur i DSF. Bestyrelsen 6.4. Nr. 5 Vedtaget med 77 stemmer for 19 stemmer imod 8 stemmer hverken for eller imod 7. Valg af formand for Appeludvalget Klaus Vest, Dykanden. Valgt 8. Valg til bestyrelsen 1. Næstformand for 2 år Jesper Risløv, Dykkerklubben Goplerne. Valgt 2. Økonomiansvarlig for 2 år Stig Lyngby, Holbæk Dykkerklub. Valgt 3. Bestyrelsesmedlem 2, for 2 år Jens Nielsen, Sportsdykkerklubben Tudserne. Valgt 4. Bestyrelsesmedlem 4, for 2 år Flemming Holm, Sportsdykkerklubben Bølgen. Valgt 5. Suppleant for 1 år Kurt Lykke Larsen, Århus Fridykkerklub. Valgt 6. Suppleant for 1 år Ole Aggerholm, Silkeborg Frømandsklub. Valgt 7. Eventuelt Der blev efterspurgt links til diverse dykkerfora på hjemmesiden. Bestyrelsen arbejder allerede på sagen. Willy Rasmussen takker for god ro og orden, kom godt hjem. Michael takker for dagen og god styring tak til Willy, kom godt hjem. Tak for i dag.

16

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 Comwell Sorø Storkro Abildvej 100, 4180 Sorø Søndag den 15. april 2007 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund 2.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Bestyrelsesmøde 03-2013 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby 13.06.2013/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 02-2013 3. Bestyrelsens siden

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2009 18. april 2009 kl. 10.00 Comwell Roskilde Vestre

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 08-2014 4. september 2014 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 25. august 2014 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Dagsorden bestyrelsesmøde 12-2014 12. januar 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 15. december 2014. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere