Nyt fra fagkonsulenten i kemi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra fagkonsulenten i kemi"

Transkript

1 Nyt fra fagkonsulenten i kemi Mette Malmqvist, fagkonsulent i kemi og bioteknologi. tlf Kort nyt om læreplaner og vejledninger Det er fortsat både 2013 ordningen og 2017 ordningen, der gælder i dette skoleår. De elever, der er begyndt efter den 1. august 2017 følger 2017 ordningen, mens elever der er startet på en gymnasialuddannelse før 1. august 2017 følger 2013 ordningen. Se evt. uvm.dk Uddannelser til unge Gymnasiale uddannelser Fag og læreplaner. Der er mulighed for, at hold på 2013 ordningen kan overgå til de nye læreplaner. Dette kræver dog, at institutionens leder beslutter dette inden undervisningens start i det pågældende fag. Men det er dog kun muligt for fag, der ikke afsluttes med en centralt stillet skriftlig prøve, se evt. uvm.dk Uddannelser til unge Gymnasiale uddannelser Fag og læreplaner Om læreplaner. Det betyder, at kemi A efter 2017 ordning kun er aktuel for fx elever, som er påbegyndt 1.g efter den 1. august 2017 og som får kemi A enten som studieretningsfag eller som valgfag i 3.g. Tilsvarende er den nye ordning for bioteknologi A, stx først aktuel for 1.g er, som er begyndt efter 1. august Samtidig skal man i htx også være opmærksom på den nye ordning for bioteknologi. 2. SSO/SRP skriftlige censorer Arbejdet med en ny sæson af sso/srp er vil snart gå i gang på skolerne. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at for de nuværende elever i 3.g gælder 2013 ordningen. Til den kommende sæson kan der blive behov for nye censorer både i kemi og bioteknologi. Proceduren for at blive udpeget som skriftlig censor såvel til sso/srp som ved de skriftlige prøver i maj/juni er, at man skal indberettes i det ønskede fag af ens skole, og efterfølgende kan man blive indstillet og beskikket som censor af ministeriet. Men en indberetning fra skolen fører ikke automatisk til, at man bliver beskikket som censor. Det er ministeriets opgave at sammensætte et censorkorps, som matcher behovet for censorer. Ifald man bliver beskikket som skriftlig censor, vil man få besked via egen skole, men man får ikke besked om, at man ikke er beskikket. Hvis man ønsker at have mulighed for at blive censor i bioteknologi, skal man indstilles af skolen i faget bioteknologi. Afsnittene nedenfor er inddelt efter fag og institution samt opskrevet i alfabetisk rækkefølge. 4. Bioteknologi, stx 4.1 Evaluering af skriftlige prøver Der har været 2555 eksaminander til den skriftlige prøve i forsøgsfaget bioteknologi A. Der er tale om en mindre fremgang i forhold til Gennemsnittet for alle eksaminander blev 6,08 og blandt eksaminander, som bestod, 6,65. 91,5 % af eksaminanderne bestod. Se evt. mere i evalueringsrapporten på ministeriets hjemmeside, uvm.dk Uddannelser til unge Gymnasiale uddannelser Prøver og eksamen Evaluering af prøver. Der bliver afholdt skriftlig prøve i bioteknologi A i august. 4.2 Hvem kan undervise i bioteknologi, stx? Og hvordan med undervisningskompetence og fagdidaktisk kursus? Lærere med undervisningskompetence i biologi eller kemi kan få undervisningskompetence i bioteknologi, stx ved at gennemgå faglig efteruddannelse, så de faglige mindstekrav i faget opfyldes, jf. faglig mindste krav bilag Lærere med undervisningskompetence i både biologi og kemi har på grund af fagenes faglige overlap også undervisningserfaring i bioteknologi, stx, og skal kun gennemføre de fagdidaktiske kurser i biologi og kemi Lærere som har undervist i forsøgsfaget bioteknologi, kan, hvis de faglige mindste krav i faget ikke opfyldes, få undervisningskompetence ved at gennemgå faglig efteruddannelse, så de faglige mindstekrav opfyldes og dernæst gennemføre det fagdidaktiske kursus i bioteknologi. 4.3 Tolærerordning Undervisningen i bioteknologi, stx kan i en tolærerordning varetages af lærere, der tilsammen dækker de faglige mindstekrav i faget. Det omfatter lærere med undervisningskompetence i biologi eller kemi. For yderlig information se uvm.dk Uddannelser til unge Gymnasiale uddannelser Undervisning og læringsmiljø Faglige kompetencer. 3. IUPAC Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg står for den danske version af IUPAC nomenklaturen og redigerer hjemmesiden kemisknomenklatur.dk. IUPAC udsender med mellemrum nye anbefalinger, og således skal nomenklatur i kemi betragtes som en proces. Kemisk Ordbog revideres ikke mere. Dette betyder at der i forhold til blandt andet IUPAC s seneste anbefalinger, kan forekomme navne i Kemisk Ordbog, som ikke er i overensstemmelse med de seneste anbefalinger. 4.4 Samlæsning I gymnasiebekendtgørelsen står der i 29, at man kan samlæse undervisningen i ethvert fag. Det er dog ikke muligt at samlæse kemi, biologi og bioteknologi, idet de er 3 forskellige fag. 4.5 Inspirationsmateriale på EMU en 66 LMFK-bladet 3/2018

2 Eksempler på Forløb i bioteknologi A, se emu.dk Stx Bioteknologi Læreplan, vejledning og fagkonsulent Forløb i bioteknologi A. Eksempler på opgaver til den mundtlige prøve i bioteknologi A, se emu.dk Stx Bioteknologi Læreplan, vejledning og fagkonsulent Eksempler på opgaver til mundtlig prøve i Bioteknoloig A. Læreplan, vejledning og fagkonsulent Computatuional Thinking i bioteknologi. i nv. NV forløb, se emu.dk Stx Naturvidenskabeligt grundforløb Naturvidenskabeligt grundforløb (NV), efterår FIP Der afholdes FIP på Fredericia Gymnasium den 21. marts Fokus Mundtlige prøvespørgsmål Digital skriftlig prøve Computational Thinking FIP-kurser tilmelding. På GL s hjemmeside vil programmet 5. Kemi, htx 5.1 Evaluering af skriftlige prøver Der blev afholdt skriftlig prøve i kemi A htx den 1. juni På samme dag blev der afholdt to typer af skriftlige prøver i kemi A, htx, en traditionel (udleveret som pdf fil) uden og en digital med netadgang. I htx var 1036 eksaminander til skriftlig prøve i kemi A, hvilket er en fremgang i forhold til Gennemsnittet ved sommerens skriftlige prøve i kemi A htx for alle eksaminander blev 6,24 og blandt eksaminander, som bestod, 7,46. 84,1 % af eksaminander fik en karakter, så de bestod prøven. Endelig var ca. 50 % på ordningen med netadgang (også omtalt som den digitale prøve). Se evt. mere i evalueringsrapporten på ministeriets hjemmeside, uvm.dk Uddannelser til unge Gymnasiale uddannelser Prøver og eksamen Evaluering af prøver. Alle maj juniterminens opgavesæt ligger tilgængelige på materialeplatformen, se emu.dk Materialeplatformen Adgang til tidligere prøve- og eksamensopgaver Gymnasiale uddannelser Htx Årstal Opgaven. De digitale sæt hentes ned som zip fil. Ved hjælp af index.html får man adgang til materialet, og det er også muligt her at finde en pdf fil af opgavesættet. 5.2 Information vedr. skriftlig prøve sommer 2019 Den skriftlige prøve 2019 bliver digital uden netadgang. De digitale opgavesæt er opbygget som websider. Filerne, som tilsammen udgør webstedet med opgavesæt, bliver hentet af eleverne via Netprøver. I materialeplatformen kan du finde de vejledende sæt samt sættene fra sommer 2017 og Disse giver eksempler på, hvordan film, datafiler mv. anvendes. Der er dog den forskel på disse og sommer 2019, at det ikke længere er muligt at benytte netadgang inkl. databaser under prøven. Der er udarbejdet en lærervejledning til brug ved de digitale prøver. Hæftet kaldes Lærerens hæfte og findes på uvm.dk samme sted som læreplan og vejledning. Hæftet indeholder typeord samt en tydeliggørelse af forventningerne til den skriftlige prøve. Således er hæftet tænkt, som en hjælp til den daglige undervisning i kemi A, og i forberedelse af eleverne til den skriftlige prøve i kemi A med de digitale opgavesæt. Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på, at: større datafiler leveres som excel filer oprettet med dansk decimalkomma filer til kemispecifikke programmer oprettet med ChemSketch 2017 (kan hentes via Acdlabs hjemmeside) og MarvinSketch 18.xx, der kan hentes via ChemAxons hjemmeside (xx betyder, at der kan være forskellige versioner, men at så længe der står 18 forrest kan versionen bruges til at åbne filerne med. Fx vil man hente udgave pr. august 2018) Konsekvensen af, at eleverne ikke må benytte internettet ved de skriftlige prøver fra maj/juni 2019, er Typeordene er justeret. Følgende er fjernet: Anfør, Benyt, Konstruer og Skitser. Der er også tilføjet nogle typeord. Det er følgende: Afbild, Analyser og Opstil Følgende hjælpemidler forudsættes: DATABOG fysik kemi (F&K Forlaget), 11. udgave (2007) eller senere udgave Eleverne må (selvfølgelig) ikke gå online, når det er uden netadgang. Dette betyder at de ikke kan bruge funktionerne i Marvinsketch under file Find Structure Online samt i ChemSketch under Add Ons. 5.3 Prøver i innovative kompetencer Undervisningsministeriet har udbudt et rammeforsøg med fokus på bedømmelse af elevernes innovative kompetencer. Formålet med forsøget er at indhente erfaringer om bedømmelse af elevernes innovative kompetencer, og hvordan der kan skabes bedre sammenhæng mellem arbejdsformerne i den daglige undervisning og prøveformer. Det er et krav til projek- LMFK-bladet 3/

3 terne i undervisningen at der tages udgangspunkt i faget faglige mål og kernestof, at der inddrages eksterne parter samt at eleven laver en portfolie for hvert projekt. FIP-kurser tilmelding. På GLs hjemmeside vil programmet Som afslutning på forløbet laves et eksamensprojekt i grupper på op til 3 elever. Projektet dokumenteres i en synopsis. Eksamensprojektet tager udgangspunkt i fagets faglige mål og kernestof. Eleverne undersøger og afgrænser et virkelighedsnært problem og udarbejdet ét eller flere innovative løsningsforslag. Prøven i de innovative kompetencer afholdes med en individuel mundtlig prøve på grundlag af fagets kernestof, supplerende stof samt eksaminandens eksamensprojekt. Varigheden er ca. 30 min pr. eksaminand, der er ingen forberedelsestid. Der deltager i dette skoleår 4 hold med kemi B, htx. Alle kan blive udpeget som censorer i forbindelse med en eventuel mundtlig prøve. Inspirationsmateriale på EMU en Hvordan kan vi øge elevernes/kursisternes læringsudbytte i forbindelse med?, se emu.dk Stx Kemi læreplan, vejledning og fagkonsulent Hvordan kan vi øge elevernes/kursisternes læringsudbytte i forbindelse med Eksempler på prøveopgaver, se emu.dk Stx Kemi Læreplan, vejledning og fagkonsulent Prøveopgaver til kemi Læreplan,vejledning og fagkonsulent Computatuional Thinking i bioteknologi Forløb omhandlende reaktionskinetik i nv NV forløb se emu.dk Stx Naturvidenskabeligt grundforløb Naturvidenskabeligt grundforløb (NV), efterår FIP Der afholdes FIP på IBC Fredericia den 7. februar Fokus Computational Thinking Digitale kompetencer i den skriftlige prøve. Hvordan forbereder vi eleverne bedst? Kort introduktion til redigering af digitale skriftlige prøveopgaver 6. Kemi NF, hf 6.1 Inspirationsmateriale på EMU en Hvordan kan vi øge elevernes/kursisternes læringsudbytte i forbindelse med?, se emu.dk Stx Kemi Læreplan, vejledning og fagkonsulent Hvordan kan vi øge elevernes/kursisternes læringsudbytte i forbindelse med Eksempler på prøveopgaver, se emu.dk Hf Naturvidenskabelig faggruppe Eksamen og evaluering Prøveopgaver til den eksterne prøve i kemi, NF Læreplan,vejledning og fagkonsulent Faglig læsning i nv. 6.2 FIP Der afholdes FIP den 7. marts 2019 på Kold College. Fokus FIP-kurser tilmelding. På GL s hjemmeside vil programmet inkl. link til opdateret program findes snarest. 7. Kemi, hf-e og stx 7.1 Evaluering af skriftlige prøver Der blev afholdt skriftlig prøve i kemi A stx den 25. maj og 6. juni I eksamensterminen maj juni 2018 blev der i skriftlig kemi A stx i alt afholdt fire prøver, to traditionelle (udleveret som pdf fil) uden og to digital med netadgang. Der var i alt 1350 eksaminander i stx (inklusive hf) til de skriftlige prøver i kemi i sommers (der var endvidere yderligere 19 eksaminander fra Færøerne til samme prøve og ca. 25 til prøve i august, primært GSK hold), hvilket er en nedgang i forhold til Gennemsnittet for alle eksaminander under stx ordning blev 6,52, og blandt eksaminanderne, som bestod, var gennemsnittet 7,32. 89,3 % af eksaminanderne bestod. Årets skriftlige prøve i kemi A stx svarer således til de senere års niveau. Fordeling af eksaminander på sommerterminens to prøvedage har igennem flere år været skæv i kemi A. Dette kunne også ses i år, idet 86 % var til prøve på anden prøvedag. Endelig var 68 LMFK-bladet 3/2018

4 ca. 14 % på ordningen med netadgang (også omtalt som den digitale prøve). Resultatet fra prøven med netadgang svarer i store træk til prøven uden netadgang. Dog skal man i stx være forsigtig med en sammenligning, da langt de flest eksaminander var til prøven uden netadgang den 31. maj, og hvorfor resultatet fra denne prøve dominerer det samlede resultat. Se evt. mere i evalueringsrapporten på ministeriets hjemmeside, uvm.dk Uddannelser til unge Gymnasiale uddannelser Prøver og eksamen Evaluering af prøver. Alle maj juniterminens opgavesæt ligger tilgængelige på materialeplatformen, se emu.dk Materialeplatformen Adgang til tidligere prøve- og eksamensopgaver Gymnasiale uddannelser Stx Årstal Opgaven. De digitale sæt hentes ned som zip fil. Ved hjælp af index.html får man adgang til materialet, og det er også muligt her at finde en pdf fil af opgavesættet. 7.2 Information vedr. skriftlig prøve sommer 2019 Den skriftlige prøve 2019 bliver digital uden netadgang. De digitale opgavesæt er opbygget som websider. Filerne, som tilsammen udgør webstedet med opgavesæt, bliver hentet af eleverne via Netprøver. I materialeplatformen kan du finde de vejledende sæt samt sættene fra sommer 2017 og Disse giver eksempler på hvordan film, datafiler mv. anvendes. Der er dog den forskel på disse og sommer 2019, at det ikke længere er muligt at benytte netadgang inkl. databaser under prøven. Der er udarbejdet en lærervejledning til brug ved de digitale prøver. Hæftet kaldes lærerens hæfte og findes på uvm.dk samme sted som læreplan og vejledning. Hæftet indeholder typeord samt en tydeliggørelse af forventningerne til den skriftlige prøve. Således er hæftet tænkt, som en hjælp til den daglige undervisning i kemi A, og i forberedelse af eleverne til den skriftlige prøve i kemi A med de digitale opgavesæt. Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på, at større datafiler leveres som excel filer oprettet med dansk decimalkomma filer til kemispecifikke programmer oprettet med ChemSketch 2017 (kan hentes via Acdlabs hjemmeside) og MarvinSketch 18.xx, der kan hentes via ChemAxons hjemmeside (xx betyder, at der kan være forskellige versioner, men at så længe der står 18 forrest kan versionen bruges til at åbne filerne med. Fx vil man hente udgave pr. august 2018) Konsekvensen af at eleverne ikke må benytte internettet ved de skriftlige prøver fra maj/juni 2019, er Typeordene er justeret. Følgende er fjernet: Anfør, Benyt, Konstruer og Skitser. Der er også tilføjet nogle typeord. Det er følgende: Afbild, Analyser og Opstil Følgende hjælpemidler forudsættes: DATABOG fysik kemi (F&K Forlaget), 11. udgave (2007) eller senere udgave Eleverne må (selvfølgelig) ikke gå online, når det er uden netadgang. Dette betyder at de ikke kan bruge funktionerne i Marvinsketch under file Find Structure Online samt i ChemSketch under Add Ons. 7.3 NMR 1 H NMR spektret vil fremover have angivet integralforholdet med et heltal under signalet. Tallet er skrevet med rødt, således at det relateres til den røde integralkurve. Det falder eleverne svært at identificere en septet og andre multiplet signaler, hvorfor dette også fremover bliver angivet med tekst jf. 1 H NMR spektret på næste side. 7.4 Kemi C for eux-elever Alle lærere i det almene gymnasium kan blive udpeget som mundtlig censor på eux, kemi C. Kemi C i eux uddannelsen kan læses efter eud grundfagsbekendtgørelsen eller efter hf e læreplanen. Det er institutionens valg. Det kan dog give udfordringer i forbindelse med den mundtlige prøve i kemi C, idet censor er fra det almene gymnasium, hvis der er læst efter hf e læreplanen, mens hvis der er læst efter eud grundfagsbekendtgørelsen, er censor eudlærere. Man bedes kontakte fagkonsulenten, hvis man bliver udpeget som censor, og det viser sig, at kemi C på eux er læst efter eud grundfagsbekendtgørelsen. 7.5 Prøver i innovative kompetencer Undervisningsministeriet har udbudt et rammeforsøg med fokus på bedømmelse af elevernes innovative kompetencer. Formålet med forsøget er at indhente erfaringer om bedømmelse af elevernes innovative kompetencer, og hvordan der kan skabes bedre sammenhæng mellem arbejdsformerne i den daglige undervisning og prøveformer. Det er et krav til projekterne i undervisningen at der tages udgangspunkt i faget faglige mål og kernestof, at der inddrages eksterne parter samt at eleven laver en portfolie for hvert projekt. Som afslutning på forløbet laves et eksamensprojekt i grupper på op til 3 elever. Projektet dokumenteres i en synopsis. Eksamensprojektet tager udgangspunkt i fagets faglige mål og kernestof. Eleverne undersøger og afgrænser et virkelighedsnært problem og udarbejdet ét eller flere innovative løsningsforslag. Prøven i de innovative kompetencer afholdes med en individuel mundtlig prøve på grundlag af fagets kernestof, supplerende stof samt eksaminandens eksamensprojekt. Varigheden er ca. 30 min pr. eksaminand, der er ingen forberedelsestid. LMFK-bladet 3/

5 Der deltager i dette skoleår 6 hold med kemi B, stx. Alle kan blive udpeget som censorer i forbindelse med en eventuel mundtlig prøve. 7.6 Inspirationsmateriale på EMU en Hvordan kan vi øge elevernes/kursisternes læringsudbytte i forbindelse med?, se emu.dk Stx Kemi læreplan, vejledning og fagkonsulent Hvordan kan vi øge elevernes/kursisternes læringsudbytte i forbindelse med Eksempler på prøveopgaver, se emu.dk Stx Kemi Læreplan, vejledning og fagkonsulent Prøveopgaver til kemi Læreplan,vejledning og fagkonsulent Computatuional Thinking i bioteknologi Forløb omhandlende reaktionskinetik Faglig læsning se emu.dk Stx Naturvidenskabeligt grundforløb i nv NV forløb se emu.dk Stx Naturvidenskabeligt grundforløb Naturvidenskabeligt grundforløb (NV), efterår FIP Der afholdes FIP den 14. november 2018 på Københavns Åbne og den 29. november 2018 på Skanderborg Gymnasium. Fokus Temabaseret kemi Digitale kompetencer i den skriftlige prøve. Hvordan forbereder vi eleverne bedst? Kort introduktion til redigering af digitale skriftlige prøveopgaver Hf enkeltfag Der tages forbehold for ændringer. FIP-kurser tilmelding. På GLs hjemmeside vil programmet 70 LMFK-bladet 3/2018

Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget

Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget 1 Kort nyt Fip-kurser i foråret Møder vil blandt andet have fokus på læreplanerne typisk kl. 10-16 Annonceres

Læs mere

Workshop om prøver og eksamen

Workshop om prøver og eksamen Workshop om prøver og eksamen Danske Gymnasier - Ledelsestræf 2018-2.marts 2018 Søren Vagner, undervisningskonsulent, Kontor for Prøver, Eksamen og Test (STUK) Steffen Møllegaard Iversen, enhedsleder,

Læs mere

Vejledning om undervisningskompetence i de nye gymnasiale

Vejledning om undervisningskompetence i de nye gymnasiale Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Vejledning om undervisningskompetence i de nye gymnasiale fag Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00

Læs mere

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2017

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2017 Bioteknologi 217 Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx Maj juni 217 Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juni 217 Evalueringsrapport Bioteknologi A skriftlig

Læs mere

Biologi A, Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx Maj juni, Undervisningsministeriet

Biologi A, Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx Maj juni, Undervisningsministeriet Biologi A, 219 Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx Maj juni, 219 Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juni 219 Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kemi 2018 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2018 Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 2018 Evalueringsrapport Kemi A skriftlig prøve Stx 2018 Hermed udsendes

Læs mere

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Øget samspil med det biologisk område mindre med fysik i dag Kemi bør arbejde på bedre samspil med fysik (især B-niveauerne) uden at miste samarbejdet

Læs mere

Faglig udvikling i praksis - italiensk

Faglig udvikling i praksis - italiensk Faglig udvikling i praksis - italiensk Lyngby Gymnasium, 3. april 2017 Lene Kirk-Sørensen, lekir1@stukuvm.dk 2557 4149 Side 1 Dagens program Den politiske proces og det videre forløb Gymnasieloven og Bekendtgørelsen

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kemi 18 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 18 Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 18 Evalueringsrapport Kemi A skriftlig prøve Stx 18 Hermed udsendes

Læs mere

Faglig udvikling i praksis it fag

Faglig udvikling i praksis it fag Faglig udvikling i praksis it fag Informatik, Informatik B merk eux, It-A, Programmering Marselisborg Gymnasium, 13. marts 2018 UVM/STUK Henning Agesen / Elisabeth Husum Side 1 Dagens program 10.00 10.15

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kemi 18 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 18 Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 18 Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen i

Læs mere

Plan for ind- og udfasning af skriftlige prøver i medfør af gymnasieaftalen

Plan for ind- og udfasning af skriftlige prøver i medfør af gymnasieaftalen Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test Plan for ind- og udfasning af skriftlige prøver i medfør af gymnasieaftalen af 2016 Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.

Læs mere

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2016

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2016 Bioteknologi 216 Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx Maj juni 216 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 216 Hermed udsendes

Læs mere

Biologi A Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx. Maj Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Biologi A Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx. Maj Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Biologi A 2017 Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx Maj 2017 Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juni 2017 Evalueringsrapport Biologi A skriftlig prøve stx 2017 Hermed

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2016

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2016 Kemi 2016 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 2016 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

NYT FRA FAGKONSULENTEN I IT-FAGENE / MAJ 2019

NYT FRA FAGKONSULENTEN I IT-FAGENE / MAJ 2019 NYT FRA FAGKONSULENTEN I IT-FAGENE / MAJ 2019 Kære kolleger 15.5.2019 Hermed skoleårets sidste nyhedsbrev. Læs bl.a. om nye vejledninger, efteruddannelse, erhvervsinformatik. Jeg ønsker jer en god eksamen.

Læs mere

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2015

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2015 Kemi 2015 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 2015 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Nye prøveformater stx B og A 2017 læreplaner

Nye prøveformater stx B og A 2017 læreplaner Nye prøveformater stx B og A 2017 læreplaner - og tilladte faglige hjælpemidler FIP engelsk stx FIP Line Flintholm, fagkonsulent engelsk stx og hf Kontakt: Line.Flintholm@stukuvm.dk Tlf: 33 92 53 83 Side

Læs mere

Faglig udvikling i praksis it fag

Faglig udvikling i praksis it fag Faglig udvikling i praksis it fag Informatik C/B, It A, Programmering C/B Skanderborg Gymnasium, 29. marts 2017 Henning Agesen, henning.agesen@stukuvm.dk 41324684 Netværk: sghotspot Brugernavn: sg Password:

Læs mere

Nyhedsbrev om Netprøver.dk, september 2015

Nyhedsbrev om Netprøver.dk, september 2015 Til alle gymnasiale institutioner Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kemi 2017 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2017 Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 2017 Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen

Læs mere

Biologi A, Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx Maj juni, Undervisningsministeriet

Biologi A, Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx Maj juni, Undervisningsministeriet Biologi A, 218 Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx Maj juni, 218 Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juni 218 Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige

Læs mere

Lærerens hæfte. Tysk fortsættersprog A stx. Forsøg med skriftlig eksamensopgave med netadgang Råd og vink til arbejdet med forsøgsopgave

Lærerens hæfte. Tysk fortsættersprog A stx. Forsøg med skriftlig eksamensopgave med netadgang Råd og vink til arbejdet med forsøgsopgave Lærerens hæfte Tysk fortsættersprog A stx Forsøg med skriftlig eksamensopgave med netadgang 2014-2018 Råd og vink til arbejdet med forsøgsopgave December 2016 Indholdsfortegnelse Forord... 2 En kort beskrivelse

Læs mere

Biologi A Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx. Maj juni 2016

Biologi A Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx. Maj juni 2016 Biologi A 2016 Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx Maj juni 2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 2016 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

TILLADTE HJÆLPEMIDLER VED SKRIFTLIGE PRØVER

TILLADTE HJÆLPEMIDLER VED SKRIFTLIGE PRØVER EKSAMENSINFO FRA FAGKONSULENTEN I ENGELSK HHX, HTX, EUX - MARTS 2018 TILLADTE HJÆLPEMIDLER VED SKRIFTLIGE PRØVER I overgangsperioden 2017-2020, hvor elever følger forskellige læreplaner og har forskellige

Læs mere

Velkommen til. Faglig udvikling i praksis FIP. Spansk stx og hf FIP, spansk stx 2019, Tine Brandt Side 1

Velkommen til. Faglig udvikling i praksis FIP. Spansk stx og hf FIP, spansk stx 2019, Tine Brandt Side 1 Velkommen til Faglig udvikling i praksis FIP Spansk stx og hf 2019 FIP, spansk stx 2019, Tine Brandt Side 1 PROGRAM 10.00-10.45 Velkomst og præsentation af dagens program Dette års tema: Skriftlighed og

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten august 2018

Nyt fra fagkonsulenten august 2018 Nyt fra fagkonsulenten august 2018 Kære kollegaer Fra 1. august 2018 tiltrådte jeg som fagkonsulent for engelsk STX og HF efter at have fungeret som vikar i jobbet det meste af sidste skoleår. Jeg glæder

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kemi 2017 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2017 Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 2017 Evalueringsrapport Kemi A skriftlig prøve Htx 2017 Hermed udsendes

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Kemi 2014 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen August 2014 Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen i

Læs mere

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Bioteknologi 214 Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx Maj juni 214 Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen August 214 Evalueringsrapport Bioteknologi A skriftlig prøve

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kemi 219 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 219 Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 219 Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen

Læs mere

Faglig udvikling i praksis. Geovidenskab. Rosborg Gymnasium. 24. april Lars Andersen & Kim Bertelsen. Fagkonsulenter

Faglig udvikling i praksis. Geovidenskab. Rosborg Gymnasium. 24. april Lars Andersen & Kim Bertelsen. Fagkonsulenter Faglig udvikling i praksis Geovidenskab Rosborg Gymnasium Lars Andersen & Kim Bertelsen Fagkonsulenter Faglig udvikling i praksis Geovidenskab Rosborg Gymnasium Lars Andersen & Kim Bertelsen Fagkonsulenter

Læs mere

Digitale afleveringer til eksamen

Digitale afleveringer til eksamen Digitale afleveringer til eksamen På Sct. Knuds Gymnasium har vi som princip, at eleverne i videst muligt omfang afleverer skriftlige prøver elektronisk, og at vi i forlængelse deraf i videst muligt omfang

Læs mere

ULTIMO APRIL NYT FRA FAGKONSULENTEN I DANS, DRAMATIK OG MUSIK EKSAMEN I NETPRØVER.DK, DIALOGMØDE OG FIPKURSUS

ULTIMO APRIL NYT FRA FAGKONSULENTEN I DANS, DRAMATIK OG MUSIK EKSAMEN I NETPRØVER.DK, DIALOGMØDE OG FIPKURSUS ULTIMO APRIL 2018 - NYT FRA FAGKONSULENTEN I DANS, DRAMATIK OG MUSIK EKSAMEN I NETPRØVER.DK, DIALOGMØDE OG FIPKURSUS HVORDAN SER DEN SKRIFTLIGE PRØVE I MUSIK I NETPRØVER.DK UD PÅ SKÆRMEN VED SOMMEREKSAMEN

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Kemi 2014 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen August 2014 Hermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen i

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2016

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2016 Kemi 2016 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, htx Maj juni 2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 2016 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Informationsmøder om Netprøver.dk Jan Hauerslev, Styrelsen for It og Læring Steffen Møllegaard Iversen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Informationsmøder om Netprøver.dk Jan Hauerslev, Styrelsen for It og Læring Steffen Møllegaard Iversen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Informationsmøder om Netprøver.dk 2017 Jan Hauerslev, Styrelsen for It og Læring Steffen Møllegaard Iversen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Program I. Om Netprøver.dk hvad, hvorfor og hvordan?

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe

Naturvidenskabelig faggruppe Naturvidenskabelig faggruppe Fagkonsulenter for faggruppen: Kresten C. Torp, biologi Lars Andersen, geografi Keld Nielsen, kemi Fra forsøg til læreplan 2010 Nyt fag ved reformen i 2005 Efterfølgende debat

Læs mere

Netprøver.dk. Projektleder Jan Hauerslev Side 1

Netprøver.dk. Projektleder Jan Hauerslev Side 1 Netprøver.dk Projektleder Jan Hauerslev Side 1 Hvem er jeg? Jan Hauerslev, projektleder for Netprøver i STIL Har arbejdet med it til erhvervsskoler siden 1991 Erfaring med EASY-A, Elevplan og ØSE fra Logica/WM-data/Mentor

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

24. maj 2013. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2013. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2013 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 27. maj, mens den anden prøve først er placeret den 3. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

Historie Eksamen Stx Problemformulering

Historie Eksamen Stx Problemformulering Historie Eksamen Stx Problemformulering 1 / 6 2 / 6 3 / 6 Historie Eksamen Stx Problemformulering Eksamen i historie STX Inden du trækker Når du skal til eksamen i historie er det først og fremmest vigtigt,

Læs mere

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2015

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2015 Kemi 2015 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 2015 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Udlevering af opgavesæt i sommer- og sygeterminen 2018 (stx/vaf/gs)

Udlevering af opgavesæt i sommer- og sygeterminen 2018 (stx/vaf/gs) Sagsnr.:18/02369 Udlevering af opgavesæt i sommer- og sygeterminen 2018 (stx/vaf/gs) Indhold Indledning... 1 Backup af opgavesæt... 2 Bilag til opgavesæt... 2 Prøver med delprøver uden hjælpemidler...

Læs mere

2. Omfang. 1108 elever afsluttede i maj 2013 et års C niveau undervisning / to års B-niveau undervisning.

2. Omfang. 1108 elever afsluttede i maj 2013 et års C niveau undervisning / to års B-niveau undervisning. 10.9.2013 Informationsteknologi C/B forsøgsfag i de gymnasiale uddannelser. Delrapport 02: 2. forsøgsår aug 2012 juli 2013 1. Rammer og vilkår for forsøget Ifølge skrivelse af 2.juni 2010, Sags nr.: 090.231.021

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Nyhedsbrev om Netprøver.dk, august 2017

Nyhedsbrev om Netprøver.dk, august 2017 Til institutioner med hhx/htx/eux/stx/hf Nyhedsbrev om Netprøver.dk, august 2017 Skriftlige prøver med Netprøver.dk i skoleåret 2017-2018 Bemærk, at den første prøvetermin med udlevering af opgavesæt via

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

FAQ Eksamen i engelsk stx/hf Maj 2013

FAQ Eksamen i engelsk stx/hf Maj 2013 FAQ Eksamen i engelsk stx/hf Maj 2013 Kære kolleger eksaminatorer og censorer Under følgende overskrifter er svar på de mest almindelige spørgsmål vedr. eksamen i engelsk mundtligt, skriftligt og i AT.

Læs mere

Idéhistorie & teknologihistorie

Idéhistorie & teknologihistorie Idéhistorie & teknologihistorie Nyhedsbrev 02 2017 - Juni Siden sidst Kære alle Hermed nyhedsbrev nr. 2. Sommerferien står for døren, men jeg kan lige akkurat nå at løfte sløret for Undervisningsministeriets

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Udlevering af opgavesæt i sommer- og sygeterminen 2018 (stx/vaf/gs)

Udlevering af opgavesæt i sommer- og sygeterminen 2018 (stx/vaf/gs) Sagsnr.:18/02369 Den 6. marts 2018 Udlevering af opgavesæt i sommer- og sygeterminen 2018 (stx/vaf/gs) Indhold Indledning... 1 Backup af opgavesæt... 2 Bilag til opgavesæt... 2 Prøver med delprøver uden

Læs mere

NYT FRA FAGKONSULENTEN I IT-FAGENE / SEPTEMBER 2018

NYT FRA FAGKONSULENTEN I IT-FAGENE / SEPTEMBER 2018 NYT FRA FAGKONSULENTEN I IT-FAGENE / SEPTEMBER 2018 Kære kolleger, 18.09.2018 Velkommen til det nye skoleår! Jeg vil godt starte med at sige tak til den tidligere fagkonsulent. Henning Agesen har gjort

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2011/12

Læs mere

Lærerens hæfte. til. Vejledende digitale opgavesæt i kemi A stx

Lærerens hæfte. til. Vejledende digitale opgavesæt i kemi A stx Lærerens hæfte til Vejledende digitale opgavesæt i kemi A stx Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet September 2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Digitalisering

Læs mere

Dansk Eksamen Skriftlig Hhx

Dansk Eksamen Skriftlig Hhx Dansk Eksamen Skriftlig Hhx 1 / 6 2 / 6 3 / 6 Dansk Eksamen Skriftlig Hhx Få hjælp til eksamen på STX, HHX, HF og HTX. Studienet hjælper dig med din forberedelse til eksamen. I vores målrettede vejledninger

Læs mere

Velkommen. FIP Teknikfag. FIP Teknikfag marts

Velkommen. FIP Teknikfag. FIP Teknikfag marts Velkommen FIP Teknikfag 23-03-2017 FIP Teknikfag marts 2017 1 Dagens program 10.00 10.30 Intro til dagen 10.30 11.30 Produktudvikling i grundforløbet 11.30 12.15 Tekniklærerforeningen 12.15 13.15 Frokost

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015.

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Eksamensreglement for erhvervsuddannelser ved Tradium Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Tradium gennemføres

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

Eksamensbevis hørende til gymnasiereformen af 2017

Eksamensbevis hørende til gymnasiereformen af 2017 August 208 Eksamensbevis hørende til gymnasiereformen af 207 Eksempel på Bevis for hfeksamen (2årig hf) side 4 Eksempel på Bevis for hfeksamen (2årig hf) med overbygning side 5 Eksempel på Bevis for almen

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

EUX EKSAMENSREGLEMENT

EUX EKSAMENSREGLEMENT EUX EKSAMENSREGLEMENT 2018 April 2018 Eksamensreglement for EUX - Allikelund Gymnasium Indledning For at få en eux-eksamen skal du på studiekompetenceåret have 8 prøver inklusiv større skriftlig opgave

Læs mere

NYT FRA FAGKONSULENTEN I IT-FAGENE / DECEMBER 2018

NYT FRA FAGKONSULENTEN I IT-FAGENE / DECEMBER 2018 NYT FRA FAGKONSULENTEN I IT-FAGENE / DECEMBER 2018 17.12.2018 Kære kolleger Hermed årets sidste nyhedsbrev. Læs bl.a. om lokale studieretninger med it-fag på B-niveau, om FIP (husk nu tilmelding) og informatik

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Bilag 1 Tabel A1. Samlet andel af studenter med bonus A på de gymnasiale uddannelser, Ingen bonus A 76,5% 73,5% 72,3% 71,2% 69,9% 69,0%

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2017

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2017 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2017 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Udkast til Nye læreplaner i tysk Bente Hansen Side 1

Udkast til Nye læreplaner i tysk Bente Hansen Side 1 Udkast til Nye læreplaner i tysk Bente Hansen Side 1 Velkommen Dagens program 10.00-10.45 Fremmedsprogsdidaktik Interkulturel kommunikativ kompetence og progression (ved Mette Skovgaard Andersen, lektor,

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS-eksamen 2018/19

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS-eksamen 2018/19 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS-eksamen 2018/19 Mandag den 26. november, kl.11.50 12.30, i auditoriet: Skolen informerer 2hf om KS-eksamen, og eleverne får udleveret denne skrivelse. KS-eksamen

Læs mere

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser Lovgrundlag I forbindelse med afvikling af prøver og eksamener er følgende bekendtgørelser gældende. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 286 af 18/04/2018

Læs mere

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i samfundsfag på stx Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling afholder i efteråret 2015 regionale kurser om Faglig udvikling I Praksis (FIP) i

Læs mere

Informatik i nv-forløb. Workshop 1 Elisabeth Husum

Informatik i nv-forløb. Workshop 1 Elisabeth Husum Informatik i nv-forløb Workshop 1 Elisabeth Husum Læreplanen - Naturvidenskabeligt grundforløb htx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det naturvidenskabelige grundforløb udgør den gymnasiale

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

Prøve- og eksamensinformation for gymnasiale uddannelser og eux-forløb

Prøve- og eksamensinformation for gymnasiale uddannelser og eux-forløb Prøve- og eksamensinformation for gymnasiale uddannelser og eux-forløb Indhold Indledning... 2 Prøvekalenderen... 2 Indberetninger... 3 Indberetninger fra institutioner med underafdelinger.... 3 Indberetning

Læs mere

Udkast til Nye læreplaner i tysk Bente Hansen Side 1

Udkast til Nye læreplaner i tysk Bente Hansen Side 1 Udkast til Nye læreplaner i tysk Bente Hansen Side 1 Velkommen Dagens program 10.00-10.45 Fremmedsprogsdidaktik Interkulturel kommunikativ kompetence og progression (ved Petra Daryai-Hansen, Phd, lektor

Læs mere

Htx - oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv.

Htx - oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv. I tabellen refererer overskrifterne i kolonnerne til: M / S: Mundtlig/skriftlig prøve / G: y eller gammel læreplan Valg: Valg mellem flere prøveformer, jf. fagbilag/læreplan Sp. kendt:, hvis opgaverne/temaerne

Læs mere

Forslag til lettelser i eksamensadministration i de gymnasiale uddannelser. Rapport 2 fra Monstergruppen

Forslag til lettelser i eksamensadministration i de gymnasiale uddannelser. Rapport 2 fra Monstergruppen Forslag til lettelser i eksamensadministration i de gymnasiale uddannelser Rapport 2 fra Monstergruppen Gymnasieskolernes Lærerforening Gymnasieskolernes Rektorforening Undervisningsministeriet December

Læs mere

Implementering af Matematikkommissionens anbefalinger på hhx. Screeningstest Mindstekrav Prøveformer Projekt eksamen Pensum reduktion på niveau B

Implementering af Matematikkommissionens anbefalinger på hhx. Screeningstest Mindstekrav Prøveformer Projekt eksamen Pensum reduktion på niveau B Implementering af Matematikkommissionens anbefalinger på hhx Screeningstest Mindstekrav Prøveformer Projekt eksamen Pensum reduktion på niveau B Screening En del af det faglige stof, der skal behandles

Læs mere

Studieområdeprojektet (SOP) FIP 13. marts 2019

Studieområdeprojektet (SOP) FIP 13. marts 2019 Studieområdeprojektet (SOP) FIP 13. marts 2019 Tankerne bag SOP Kommissoriet for læreplansarbejdet 2016 SRP erstattes i hhx og htx af SOP SOP er kulminationen på studieområdet ( fusion af SRP og DIO) SOP-skriveperioden

Læs mere

Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015

Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015 B Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015 Indhold: Prøvekalender for de almengymnasiale uddannelser 2015... s. 2 STX-bekendtgørelsens læreplaner

Læs mere

EUX Eksamen EKSAMENSHÅNDBOG MAJ-JUNI 2019

EUX Eksamen EKSAMENSHÅNDBOG MAJ-JUNI 2019 Eksamen EKSAMENSHÅNDBOG MAJ-JUNI 2019 Indhold 1. Generelt om eksamen... 3 1.1 Hjælpemidler... 3 1.2 Sygdom... 3 1.3 Antal eksamener... 3 1.4 Vægtning af karakter... 3 1.5 Kriterier for at bestå... 3 1.6

Læs mere

Eksamen i engelsk stx/hf:

Eksamen i engelsk stx/hf: Eksamen i engelsk stx/hf: December 2018 Find svarene på de oftest stillede spørgsmål vedr. eksamen i engelsk nedenfor. Svarene vedrører eksamen ifølge læreplaner fra 2017. Indholdsfortegnelse Tjekliste

Læs mere

Faglig udvikling i praksis. Dansk A i htx. Odense, den 16. marts 2018

Faglig udvikling i praksis. Dansk A i htx. Odense, den 16. marts 2018 Faglig udvikling i praksis Dansk A i htx Odense, den 16. marts 2018 Nyt fra UVM: justerede vejledninger på vej (især vedr. internetadgang til prøverne, den obligatoriske årsprøve og omfangskrav) supplerende

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Projekt It og eksamen

Projekt It og eksamen 5. nov. 2007 Projekt It og eksamen Baggrund Ved reformen af de gymnasiale uddannelser blev der i relation til it i bekendtgørelserne indført bestemmelser, der tilsammen ikke kendes fra andre ungdomsuddannelser

Læs mere

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet Nyhedsbrev om studieområdet på htx Tema: Prøven i studieområdet Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen April 2011 1 Hvorfor dette nyhedsbrev? I juni 2010 kom der som bekendt en ny læreplan for studieområdet.

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere