Likviditetsprognose og økonomisk status

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Likviditetsprognose og økonomisk status"

Transkript

1 Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. august :...2 Resultatopgørelse:...4 Driftsudgifter på politikområder:...5 Status anlæg:...7 1

2 Likviditet pr. 31. august : Den gennemsnitlige likviditet over de seneste 12 måneder betegnes som kassekreditreglen. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen skal altid være positiv. På baggrund af regnskabet for august vises nedenfor en oversigt over kassekreditreglen for til 2021: Likviditetsprognose jan-17 apr-17 jul-17 okt-17 jan-18 apr-18 jul-18 okt-18 jan-19 apr-19 jul-19 okt-19 jan-20 apr-20 jul-20 okt-20 jan-21 apr-21 jul-21 okt-21 Min. Kassebeh. - Økonomisk politik Realiseret likviditet (12 mdr. gns) Revideret likviditetsprognose - 12 mdr. gns, handlingskatalog som behandles på seminar 24/8 inkl. voksen handicap 14 mio. kr. årligt samt optimeringer for -10, -30, -50 mio. kr. årligt Prognose pr. 31/7-17 Faktisk likviditet - kassekreditregel og mål i økonomisk politik Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. august udgør 119,4 mio. kr. Til brug for beregning af denne, anvendes bl.a. den faktiske gennemsnitlige månedlige likviditet for august, som udgør 134,1 mio. kr. I forhold til den forventede månedlige likviditet, ved sidste måneds likviditetsopfølgning er der tale om en forbedring på 36,9 mio. kr., som skyldes en forskel i periodiseringen i den faktiske likviditet for august ifht. prognosen. Da likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, som nævnt er et gennemsnit af de seneste 12 måneder, påvirker ændringen i den månedlige likviditet ikke kassekreditreglen fuldt ud. Dog ændrer det udgangspunktet for den fremadrettede prognose og efter 12 mdr. vil forbedringen på 36,9 mio. kr. dermed have fuld effekt. Frederikssund Kommunes økonomiske politik om en kassekreditregel på minimum 100 mio. kr. er overholdt. Forudsætninger i den reviderede likviditetsprognose: Der er indarbejdet en række forudsætninger i likviditetsprognosen frem til Budgetforudsætninger o Budgetopfølgningen udarbejdet er indarbejdet i likviditetsprognosen for. o Der teres med en central implementeringspulje på ca. 30 mio. kr. som ikke forventes anvendt. o Det antages at overførslen vedr. drift til 2018 er på niveau med overførslen for regnskab 2016 til på ca. 17 mio. kr. Med hensyn til anlægsudgifterne forventes der overførsler for yderligere ca. 14 mio. kr. som følge af, at der allerede i opfølgningen, overføres ca. 22 mio. kr. til o Budgetforslag 2018 som er i høring danner baggrund for likviditetsprognosen for , dog uden anvendelse af implementeringspuljen på 15 mio. kr. årligt. 2

3 Periodisering: o Anlægsudgifter og indtægter, bortset fra Vinge, er periodiseret ud fra en tilbagemelding på de største anlæg. o Aftalen vedr. Vinge er indarbejdet jf. aftale indgået med AP Pension ultimo juni. o I prognosen er forudsat, at det forbrugsmønster der tidligere har været, dvs. at en del regninger vedr først betales i, også fortsætter i de kommende år. mønstret skal derfor følges, for at afklare om det udvikler sig som forventet. 3

4 Resultatopgørelse: Økonomisk status pr. 31. august Alle beløb i kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/undersk Vedtaget Adm. herefter Forbrug ultimo august % indevær. % sidste år Skatter, tilskud og udligning ,6% 79,2% Skatter ,1% 80,3% Tilskud og udligning ,9% 74,2% Drift ,4% 65,0% Serviceudgifter ,7% 65,8% Overførselsudgifter ,7% 68,9% Forsikrede ledige ,5% 63,0% Den centrale refusionsordning ,8% 61,9% Aktivitets bestemt medfinansiering ,1% 48,4% Ældreboliger ,0% 64,9% A. Strukturel driftsbalance ,8% 491,5% Anlæg Anlægsudgifter ,3% 50,5% Anlægsudgifter - huslejefinansierede ,9% 55,2% Anlægsindtægter ,9% 2,6% B. Anlæg ,0% 179,6% A+B Skattefinansierede område % 1000% Forsyning Forsyning - drift ,2% -469,4% Forsyning - anlæg ,3% 0,0% C. Forsyningsvirksomheder % -469% Finansielle poster Optagne lån ,3% 48,0% Renter m.v ,8% -13,4% Afdrag på lån ,8% 88,3% Øvrige finansforskydninger ,1% -751,9% D. Finansielle poster % -659% A-D Kasseforbrug/opsparing % -60% Noter: Hvis det terede forbrug fordeler sig med 1/12 hver måned, bør forbrugsprocenten pr. ultimo august udgøre 66,7 % Det administrative indeholder implementeringspuljen, samt en forventning om at der er samme overførselsmønster fra til 2018 som der var fra 2016 til vedr. drift og anlæg. procenten for Forsyningen skyldes at alle indtægterne er medregnet på nuværede tidspunkt, da de falder i to rater over året. Den lave forbrugsprocent på Ældreboliger skyldes at der kun er medregnet udgifter for 1 kvt.. 4

5 Driftsudgifter på politikområder: A. Opgørelse af serviceudgifter Udvalg /Politikområde Regnskab 2016 i Budget Administrativt Koorigeret herefter Forbrug ultimo august % % sidste år priser SERVICEUDGIFTER ialt: ,8% 65,8% Økonomiudvalget: ,4% 64,9% Boligpolitik ,7% 85,6% Beredskab ,4% 88,1% Politisk organisation ,2% 59,0% Administration m.v ,3% 63,0% Lønpuljer- og tjenestemandspensioner ,8% 66,3% Rengøring ,9% 65,8% Forsikringer samt udkontering af IKT m.v ,1% 62,1% Uddannelsesudvalget: ,9% 67,3% Skole- og klubområdet ,3% 67,9% Dagtilbud ,1% 65,8% Familieområdet ,4% 67,4% Fritidsudvalget ,9% 66,0% Kultur og Fritid ,9% 66,0% Sundhedsudvalget ,2% 61,7% Social service ,1% 61,1% Sundhed- og forebyggelse ,6% 65,0% Velfærdsudvalget ,0% 65,7% Social service ,8% 76,1% Servicecenter ,0% 53,6% Ældreområdet ,3% 65,7% Vækstsudvalget ,5% 71,0% Uddannelsesvejledning ,9% 100,0% Beskæftigelsesindsats ,8% 67,2% Erhvervs og Turisme ,8% 75,3% Teknisk udvalg ,7% 65,7% Jordforsyning ,6% 406,3% Kommunale bygninger ,4% 79,4% Hovedvedligeholdelse ,5% 74,1% Servicekorps ,6% 60,7% Udenomsarealer ,4% 65,5% Energi ,6% 58,3% Veje og grønne områder ,1% 63,5% Færgedrift ,7% 58,3% Natur og Miljø ,2% 57,9% Kollektiv trafik ,2% 69,5% Affaldshåndtering ,0% 0,0% Forventede overførsler

6 B. Øvrige udgifter Udvalg /Politikområde Regnskab 2016 i Budget Administrativt Koorigeret herefter Forbrug ultimo august % % sidste år Øvrige udgifter i alt ,8% 62,6% OVERFØRSELSUDGIFTER: ,1% 68,9% Økonomiudvalget: ,5% 50,0% Forsikringer samt udkontering af IKT m.v ,5% 50,0% Uddannelsesudvalget: ,1% 66,7% Skole- og klubområdet ,2% 89,9% Familieområdet ,9% 61,3% Velfærdsudvalget ,3% 66,3% Social service ,4% 65,8% Servicecenter ,9% 67,6% Vækstudvalget ,8% 70,4% Beskæftigelsesindsats ,8% 70,4% FORSIKREDE LEDIGE ,4% 63,0% Vækstudvalget ,4% 63,0% Beskæftigelsesindsats ,4% 63,0% DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING ,8% 61,9% Uddannelsesudvalget: ,9% 59,2% Familieområdet ,9% 59,2% Sundhedsudvalget ,6% 64,3% Social service ,6% 64,3% Velfærdsudvalget ,0% 0,7% Ældreområdet ,0% 0,7% AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING ,6% 48,4% Sundhedsudvalget ,6% 48,4% Sundhed og forebyggelse ,6% 48,4% ÆLDREBOLIGER ,0% 63,6% Økonnomiudvalget ,1% 45,0% Ældreområdet ,1% 45,0% Velfærdsudvalget ,0% 56,0% Ældreområdet ,0% 56,0% Teknisk udvalg ,8% 16,8% Hovedvedligeholdelse ,0% 0,0% Servicekorps ,0% 0,0% Udenomsarealer ,0% Energi ,2% 44,1% Den lave forbrugsprocent på Ældreboliger skyldes at der kun er medregnet udgifter for 1 kvt.. C. Forsyning FORSYNING: ,2% -469,4% Teknisk udvalg ,2% -469,4% Affaldshåndtering ,2% -469,4% procenten for Forsyningen skyldes at alle indtægterne er medregnet på nuværede tidspunkt, da de falder i to rater over året. 6

7 Status anlæg: Anlægsoversigt Kriterier for hvilke anlægsprojekter som er specificeret i nedenstående tabel er dels beløbsstørrelser (over 4 mio. kr.) og dels projekter med særlig interesse. Alle beløb i kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud Vedtaget Omplac og till.bev Adm. herefter Forbrug ultimo august % indevær. år Anlægsudgifter: Vinge - byggemodning ,9% Idrætsby ,8% Byggemodning - areal tidl. Oppe-Sundby skole ,0% Børnehuse i Skibby ,9% Renovering af Slangerup svømmehal ,2% Ådalens Skole ,8% Pulje til etablering af cykelstier ,5% Køb af ejendom på Toftevej ,6% Skadeforebyggelse - Sikringstiltag ,6% Istandsættelse af færgevej ,9% Øvrige anlæg - Skattefinansierede projekter ,1% Forventede overførsler til Skattefinansierede bruttoanlæg ,1% Kommunale ældreboliger, boligdel ,9% Forsyning - brugerfinansierede ,4% Bruttoanlæg i alt ,7% Anlægsindtægter: Vinge salg af byggegrunde ,4% Salg af tidl. Oppe-Sundby Skole ,0% Salg af bygninger - Space management ,0% Øvrige salgsindtægter ,0% Indtægter I alt ,2% B. Samlede nettoanlæg ,0% 7

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 30. november :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1 Likviditet pr. 30. november : 1. Indledning

Læs mere

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet 2018 pr. 31. januar 2018:...2 Resultatopgørelse:...8 Driftsudgifter på politikområder:...9 Status anlæg:...11 1 Likviditet 2018 pr. 31. januar

Læs mere

Økonomisk status pr. 31. maj 2019

Økonomisk status pr. 31. maj 2019 Økonomisk status pr. 31. maj Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud Vedtaget Adm. skøn s % indevær. år ifht. vedt. s % indevær. år ifht. korr. adm. s % sidste år Skatter, tilskud

Læs mere

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. oktober :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1 Likviditet pr. 31. oktober : 1. Indledning

Læs mere

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 30. april :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1 Likviditet pr. 30. april : 1. Indledning

Læs mere

Økonomi- og Udvikling

Økonomi- og Udvikling Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. december :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 Oversigt over tillægsbevillinger...13

Læs mere

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. maj :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1 Likviditet pr. 31. maj : 1. Indledning Kommunens

Læs mere

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet 2018 pr. 28. februar 2018:...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1 Likviditet 2018 pr. 28. februar

Læs mere

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet 2018 pr. 31. marts 2018:...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1 Likviditet 2018 pr. 31. marts

Læs mere

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Likviditetsprgnse g øknmisk status Indhld Likviditet pr. 31. maj :...2 Resultatpgørelse:...4 Driftsudgifter på plitikmråder:...5 Status anlæg:...7 1 Likviditet pr. 31. maj : Den gennemsnitlige likviditet

Læs mere

Oversigt over bevillinger i budget 2015

Oversigt over bevillinger i budget 2015 Oversigt over bevillinger i budget 2015 Kommunens bevillingsniveau er fastsat i kommunens "principper for økonomistyring". Bevillingsniveauet tager udgangspunkt i at samtlige kommunens udgiftsområder er

Læs mere

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. juli :...2 Resultatopgørelse:...10 Driftsudgifter på politikområder:...11 Status anlæg:...13 1 Likviditet pr. 31. juli : 1. Indledning

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Sagsbehandler CSHAN Tabel 1. Samlet resultat

Sagsbehandler CSHAN Tabel 1. Samlet resultat Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Økonomi og udvikling har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2017, der gennemgås i det følgende. Samlet resultat NOTAT 17.

Læs mere

Økonomi og Udvikling. Borgermøde om budget

Økonomi og Udvikling. Borgermøde om budget Økonomi og Udvikling Borgermøde om budget 2018-2021 Indhold Frederikssund en udviklingskommune Udviklingskommune behov for råderum Budgettet og likviditetsprognose Anlæg Drift Befolkningsudvikling Videre

Læs mere

Den overordnede konklusion i forhold til budgetoversigten er, at der er strukturel balance i alle årene.

Den overordnede konklusion i forhold til budgetoversigten er, at der er strukturel balance i alle årene. Økonomisk råderum 7. februar 2018 Konklusion Udmøntning af udestående effektiviseringer fra budget 2018 på 17 mio. kr. i 2019 stigende til 37 mio. kr. i 2020 og frem sikrer et økonomisk råderum i størrelsesorden

Læs mere

Bilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring

Bilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring 15. december 2017 Bilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring Baggrund Vinge engangsudfordring I den igangværende proces i forhold til den nye by Vinge er der opstået den situation, at budgetteret indtægt

Læs mere

Overførsler Samlet overførsel NOTAT

Overførsler Samlet overførsel NOTAT Overførsler 2018 Center for økonomi har sammen med fagområderne gennemgået årets på drift, anlæg og finans 2018 med henblik på en opgørelse af ets konsekvens for overførsler til efterfølgende år. Samlet

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

NOTAT. 22. marts Journal nr Ø Sagsbehandler CSHAN

NOTAT. 22. marts Journal nr Ø Sagsbehandler CSHAN Overførsler 2017 på drift og anlæg Økonomi og udvikling har sammen med fagområderne gennemgået årets på drift og anlæg i 2017 med henblik på en opgørelse af ets konsekvens for overførsler til efterfølgende

Læs mere

A. Strukturel driftsbalance

A. Strukturel driftsbalance Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Økonomi og udvikling har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2018, der gennemgås i det følgende. Samlet resultat Tabel 1. Samlet

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

A. Strukturel driftsbalance

A. Strukturel driftsbalance Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Økonomi og udvikling har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2018, der gennemgås i det følgende. Samlet resultat Tabel 1. Samlet resultat

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts

Budgetopfølgning pr. 31. marts Budgetopfølgning pr. 31. marts Center for økonomi har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2019, der gennemgås i det følgende. Samlet resultat Tabel 1. Samlet resultat

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

A. Strukturel driftsbalance

A. Strukturel driftsbalance Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Økonomi og udvikling har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2017, der gennemgås i det følgende. Samlet resultat Tabel 1. Samlet resultat

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

NOTAT Journal nr. Drift Sagsbehandler

NOTAT Journal nr. Drift Sagsbehandler Overførsler 2016 på drift og anlæg Økonomi og udvikling har sammen med fagområderne gennemgået årets på drift og anlæg i 2016 med henblik på en opgørelse af ets konsekvens for overførsler til efterfølgende

Læs mere

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter

Læs mere

Halvårsregnskab 2015

Halvårsregnskab 2015 Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2015 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget 2015 till. bev.

Læs mere

A. Strukturel driftsbalance

A. Strukturel driftsbalance Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Økonomi og udvikling har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2018, der gennemgås i det følgende. Samlet resultat NOTAT 31.

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Økonomi har udarbejdet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2015, der gennemgås i det følgende: Samlet resultat NOTAT 14. april 2015 Journal nr. 00.30.04-Ø00-74-15 Sagsbehandler

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2014

Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

A. Strukturel driftsbalance

A. Strukturel driftsbalance Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi og udvikling har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2016, der gennemgås i det følgende. Samlet resultat NOTAT 22.

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. sep. 2014

Budgetopfølgning pr. 30. sep. 2014 Budgetopfølgning pr. 30. sep. 2014 Økonomi har udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30. september 2014, der gennemgås i det følgende: NOTAT 15. oktober 2014 Journal nr. 001576-2014 Samlet resultat Sagsbehandler

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

3. Budgetopfølgning 31. marts 2015

3. Budgetopfølgning 31. marts 2015 Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj 215 3. Budgetopfølgning 31. marts 215 15-714 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført opfølgningen pr. 31. marts. Budgetopfølgningen

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 03-10-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. februar 2017

Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-17 Dato: 17-2-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Regnskab for 2016 Der bliver ikke lavet noget økonomioverblik, som viser regnskabsresultatet

Læs mere

DIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord

DIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord DIREKTIONENS STAB Notat Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni 2017 Forord Kommunerne har siden 2011 udarbejdet et halvårsregnskab. Baggrunden herfor er aftalen for 2011 mellem KL og regeringen

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Politisk behandling: Behandlet og godkendt på Byrådsmødet, den 25. august 2015, Punkt 130: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Aabenraa Kommune. Som

Læs mere

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater Økonomiske resultater for 2014 Næstved Kommune er udfordret på økonomien. Kommunen har et udgiftsbehov, der ligger over landsgennemsnittet og et indtægtsgrundlag, der ligger under

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2012)

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2012) for perioden 1. januar 2012 30. juni 2012. (Halvårsregnskab 2012) Indholdsfortegnelse: 1 Forord...1 2 sprincipper...1 3 soversigt pr. 30. juni 2012 samt forventet regnskab 2012...2 3.1 Kommentarer til

Læs mere

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt Investeringsoversigt 2017-2021 4. september 2017 Budget* 2017 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget Udg. 71.182 65.258 68.158 99.467 87.895 Indt. 252.897 21.585 66.073 151.310 83.550 Vinge Byggemodning og

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2012 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2012 for udvalgenes

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Halvårsregnskab 2014

Halvårsregnskab 2014 Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Halvårsregnskab 2013

Halvårsregnskab 2013 Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område Resume I forhold til sanktionslovgivningen og det eksterne krav forventer Herning Kommune et mindreforbrug på 1,7 mio. kr (KB1).

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere