Trænerintroduktion for Auning-IF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trænerintroduktion for Auning-IF"

Transkript

1 2012 Trænerintroduktion for Auning-IF Orla Sundgaard Auning IF

2 Indholdsfortegnelse for trænerintroduktion Træner i AIF... 2 Børneattester... 3 Forsikringer i AIF... 4 PR i AIF... 5 Sponsorudvalget... 6 Støtteforeningen for AIF... 7 Forældrehjælp i AIF... 8 Årets gang i AIF... 9 Hjertestarter i Auning Idrætscenter Samarbejde med Norddjurs kommune og Idrætsrådet Rock i Parken Kontaktpersoner i øvrige afdelinger.14 Udmeldelse af AIF.16 Realkompentance.17 Teltforening...18 Side 1 af 19

3 Træner i AIF Det er med stor fornøjelse vi kan byde dig velkommen som træner i Auning Idrætsforening. For at hjælpe dig godt i gang, har vi lavet denne fælles velkomst mappe til dig med en masse information om vores idrætsforening, som vi håber du kan bruge i dit nye virke som træner hos os. Hvad bliver du tilbudt Trænerkurser efter behov. Temakurser efter behov også på tværs af de enkelte afdelinger i vores idrætsforening. En AIF træningsdragt ved start som træner og ellers efter behov. Et årligt arrangement med ledsager. Hjælp til at afholde forældremøder for holdet. En udtalelse til dit CV når du holder eller ved behov. Afklaring af realkompetance, hvis du ønsker dette. Hvad tilbyder du AIF At videregive din interesse for sport. At bruge noget af din fritid på børn, unge og voksne. At være med til at gøre AIF til Djurslands samlingspunkt for idræt. At lave et sports CV til PR brug på hjemmeside og opslagstavle. Fotografering (billede til hjemmeside og opslagstavle) Praktisk information vedrørende AIF Du får udleveret nøgle til birum. Inden du tiltræder vil du få tilbudt en gennemgang af de praktiske forhold i og omkring idrætshallen, skolen eller bordtennislokalerne afpasset efter dit behov. Formanden for den afdeling du er tilknyttet vil hjælpe dig. Nøglen skal afleveres til din afdelingsformand, når du holder. Du skal underskrive børneattest en gang årligt, hvis du arbejder med børn under 15 år. Adgang til fælles rekvisitlister fra alle afdelinger (får du hos din afdelingsformand) AIF har et aktivt sponsorudvalg (bilag udleveret) Ved problemer, undren eller nye forslag er du altid velkommen til at kontakte din formand i den afdeling, hvor du er eller hovedformanden Orla Sundgaard (tlf ). På vegne af AIF Orla Sundgaard Side 2 af 19

4 Børneattester Når du tiltræder som træner i AIF vil din afdelingsformand bede dig om at udfylde en børneattest, hvis du har vedvarende og direkte tilknytning til børn under 15 år. Det er lovkrav, at du skal udfylde en sådan. Attesterne bliver opbevaret hos vores hovedkasserer Ingelise Pedersen. Børneattester og overgreb mod børn Lovgivningen kræver at foreninger indhenter børneattester ved nyansættelser af instruktører og andre med lederansvar overfor børn og unge under 15 år. Overgreb mod børn vækker afsky og rokker samtidig ved tilliden til det sted, hvor overgrebet er sket. Tillid er en hjørnesten i idrætslivet, og den skal vi som forening bibeholde. Et barn skal have tillid til sine trænere, instruktører og ledere, og forældre må ikke tvivle på sikkerheden, men skal trygt sende deres børn hen i idrætsforeningerne. Begrænset men vigtigt problem I 2008 fandt Det centrale Kriminalregister 7 positive attester ud af indsendte forespørgsler fra idrætsforeningerne. Fra 1999 til 2002 blev der i 24 tilfælde rejst sigtelser mod personer inden for idrætsverdenen. Der er ca voksne frivillige i idrætsforeningerne. Og der er ca børn og unge i års alderen i idrætsforeninger og klubber. Tallene er hentet fra en rapport fra 2002 fra Institut for Folkesundhed. Side 3 af 19

5 Forsikringer i AIF Vi har gennem vores medlemskab af DGI nedenstående forsikringer i AIF. Har du spørgsmål ang. dette bedes du kontakte formanden i den afdeling du er ansat. Du har også mulighed for at maile spørgsmål til DGIs forsikringsmand (www.dgi.dk brug søgeord forsikring). Willy Rasmussen, konsulent i DIF, har fra juni 2010 overtaget forsikringsrådgivningen efter Jørgen Kjærulff-Nielsen, Willis. Willy Rasmussen svarer på spørgsmål om idrættens forsikringer, herunder arbejdsskader, ansvar- og rejseforsikring. Send spørgsmål til foreningsrådgivningen Fælles forsikringer Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) har i forsikringsselskabet Tryg tegnet 5 fælles (kollektive) forsikringer, som din forening, via medlemskabet af DIF og/eller DGI, automatisk er dækket af. De 5 forsikringer er: 1. En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som din forening kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed. 2. En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen. 3. Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse f.eks. et ulykkestilfælde. 4. En idrætsrejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet. 5. En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag. Side 4 af 19

6 PR i AIF Hvad enten du har brug for at andre hører om dit holds bedrifter, eller du har andre budskaber du gerne vil have ud til et bredere publikum, har du flere muligheder for at få hjælp. Du er velkommen til selv at tage billeder af dine oplevelser som træner (der kan lånes kamera via Orla Sundgaard, ). Du kan også få hjælp til opgaven af Anita Henriksen, eller Opslagstavlen ved indgangspartiet til Hal A (du kan låne nøgle, dymo og kamera til tavlen af din afdelingsformand) Vores hjemmeside auningsport.dk. Prøv først din egen formand ellers kan du/i hente hjælp hos vores formand i hovedbestyrelsen Orla Sundgaard, Du kan også bruge auningby.dk (du kan selv skrive til dem). Folkebladet, Amtsavisen og Lokalavisen er også herlige sparringspartnere, når vi skal formidle budskaber. Kontakt Folkebladet v/ John Pedersen (mail: Lokalavisen v/anette Bonde ( mail: ) Vi holder hovedbestyrelsesmøder 8 gange om året, hvor alle afdelinger i AIF er repræsenteret. Har du ting/ideer eller andet du ønsker drøftet, kan du blot give besked til din formand, eller du kan selv komme med som gæst og fortælle det du har på hjertet. Alle afdelinger har selvstændige møder spørg i den afdeling som du hører under. Side 5 af 19

7 Sponsorudvalget Sponsorudvalgets historie. I 1979 stiftedes AIF`s venner, en forening som var en slags støtteforening til AIF og især kendt for deres bamse-tombola. Sidst i firserne blev den nedlagt pga. manglende tilslutning, og først i 1999 lykkedes det at starte en ny støtteforening, nemlig den som vi i dag kender som Sponsorudvalget. Primært består gruppens arbejde selvfølgelig i at skaffe sponsorer og dermed midler til AIF. Hvorfor et sponsorudvalg? Efter flere år med ansøgninger og henvendelser i vilkårlig rækkefølge fra AIF s enkelte afdelinger, kom der i 1999 et krav fra byens erhvervsliv til AIF om at få struktur på dette område, og at man som forening kun henvendte sig en gang om året. Nu er det kun Sponsorudvalget, som laver kontrakter med mulige sponsorer. Mange af dem tegner endog kontrakt for flere år. Sponsorerne bidrager hvert år med mange tusinde kroner til vores forening, Midlerne bruges blandt andet til nye spilledragter, træningstøj og rekvisitter. Du kan finde navne på vores sponsorer på vores hjemmeside Det er muligt, at der er flere af jer, som lige kender een der ønsker at give et eller andet til klubben. Det er også meget velkomment, men kun via Sponsorudvalget. Så modtager du som træner en konkret henvendelse om mulig sponsorstøtte, henviser du blot til medlemmerne i Sponsorudvalget. Du finder deres navne nederst. Hvem er sponsorudvalget? Sponsorudvalget er en gruppe frivillige mennesker, som bruger en del af deres fritid på denne afdeling af AIF. De sørger bl.a. for at sponsorerne får mest muligt for deres penge, og at sponsorernes firmanavne bliver set så tit som overhovedet muligt på spiller-tøj, reklameskilte, kampprogrammer, sponsortavler o.s.v. Sponsorudvalget har generalforsamling hvert år som alle andre afdelinger. Her kan man frit møde op og ytre sin mening, eller måske høre nærmere om udvalgets arbejde. Det er også muligt at opstille på generalforsamlingen, hvis man ønsker at blive en del af bestyrelsen. Her kan altid bruges friske kræfter Bestyrelsen: Formand Kaj Dahl Andersen Flemming Andersen Finn Lorenzen Marius Mollerup Side 6 af 19

8 Støtteforeningen for AIF IDE: En Støtteforening til byens idrætsforening, hvor du som medlem betaler 200,- om året. Der vil i løbet af året være flere fordele (konkurrencer, billige entré billetter osv.) Men det er tiltænkt og skal "sælges" som en velgørenhed og for at støtte en masse lokale kræfter. YDELSE: Skabe en fælles forståelse for, hvor vigtigt det er, at der er en stærk forening i byen, der tilbyder et trygt og socialt sted for alle byens borgere. På sigt skal pengene bruges til ekstra tilbud til unge og gamle efter behov og ønsker. BEHOV: Det er i alles interesse at få et stærkt foreningsliv, mere omtale af byens erhvervsliv, den enkeltes borges personlige tilfredsstillelse med at bidrage positivt i lokalsamfundet, flere varierede tilbud i AIF. mulighed for at "ramme" en bestemt målgruppe af borgere. Det kunne f. eks. være vores unge mennesker - kan vi bare flytte én fra hænge ud og drikke øl på torvet, til aktivt at gå en i AIF, så har hele støtteforeningen været en succes. MÅL: At skabe en lokal stemning, hvor vi bevæger os væk fra at "alle er sig selv nærmest" til at "alle er en del af byen" og involvere så mange som overhovedet muligt i et stærkt fællesskab. UDFØRELSE: Få uddelegeret alle de forskellige opgaver, så det ikke er få der bliver overbebyrdet/ brændt ud på nogle få år, men derimod få konkretiseret/defineret de enkelte opgaver, så alle er klar over hvad der forventes af dem, og hvor lang tid det tager, og så have nogle få ildsjæle til at samle alle stumperne op. For yderligere oplysninger: René Marker, tlf , mail Torben Ibsen, tlf , mail NB Støtteforeningen er desværre ikke aktiv i øjeblikket Side 7 af 19

9 Forældrehjælp i AIF Som træner i AIF fungerer du også som ambassadør for foreningen. Du har kontakten til en lang række mennesker i vores lokalsamfund, som vi kun kan nå med din hjælp. Når du møder medlemmer, forældre, bedsteforældre eller andre vil vi derfor bede dig om at formidle videre, at vi i en idrætsforening altid kan bruge en hjælpende hånd til at løse mange forskellige opgaver. I efteråret 2009 lavede vi en stor husstandsundersøgelse i hele Auning og omegn. Vi har tilmeldingslister og brochurer fra denne undersøgelse som du kan hjælpe os med at få givet videre til alle der spørger om der er noget de kan hjælpe med, tilflyttere der ikke kender os og alle andre interesserede. Når skemaet er udfyldt kan du give det til din afdelingsformand som også er behjælpelig med at udlevere flere skemaer efter behov. Side 8 af 19

10 Årets gang i AIF Hovedbestyrelsesmøder ca. 8 gange om året. (hjemmesiden/kalender viser på hvilke dage). Afdelingsmøder - trænerledermøder (spørg din afdelingsformand/ se hjemmesiden). Trænerlederfest med ledsager en gang om året. Kåring af årets træner - årets hjælpetræner og årets initiativ til årsfesten for trænere og ledere. Familiefest/Rock i Parken den & 16. juni Rougsø -løb i september i samarbejde med lokale idrætsforeninger. Fælles temaaften for alle afdelinger. Arrangeres af afdelingerne på skift. (inv. sendes ud). Diverse afdelingsfester (spørg i den afdeling, du hører under). Jeg vil selv holde fest. Har vi et klublokale Hvis du selv ønsker at holde fx en juleafslutning/sommerafslutning for dine spillere, kan du låne rekvisitter i andre afdelinger. Kontakt formanden for den afdeling, hvor du ønsker at låne rekvisitter eller I kan bytte lokaler/ træningstider efter aftale. AIF ejer også en popcornmaskine, som du altid kan låne mod at gøre den ren efterfølgende. Bægre, popcorn, olie og salt får du med. AIFs klublokale kan du låne efter behov - det kan reserveres gennem personalet i idrætscenteret. Side 9 af 19

11 Hjertestarter i Auning Idrætscenter Vores lokale hjerteforening har sørget for, at vi i Auning Idrætscenter råder over en hjertestarter. Den er placeret over for cafeteriaet på vej mod svømmehallen. Vi forventer af dig, at du som træner orienterer dig om placeringen, så du kan finde og betjene den, hvis det bliver nødvendigt Du kan finde et 10 minutters e-learning program om betjeningen på Du er også velkommen til at kontakte din afdelingsformand for nærmere vejledning. Side 10 af 19

12 Samarbejde med Norddjurs kommune og Idrætsrådet Norddjurs kommune og Idrætsrådet er vigtige samarbejdspartnere for vores idrætsforening. Vores bindeled til kommunen er fritidskonsulent : Tommy Sørensen Fritidskonsulent Telefon: Direktørområde: Kulturafdelingen Arbejdssted: Rådhuset Grenaa Eks. På arbejdsområder Lokalefordeling Ansøgninger om puljemidler til nyskabelser Uddeling af idrætspriser Tilskud til vedligehold af idrætcenter Udvikling af idrætslivet og en masse andre ting.. Her kan du søge penge, hvis du har gode ideer, der falder ind under de opstillede kriterier. Tilskud kulturpuljen Enkeltpersoner, kommunale institutioner, grupper og foreninger kan søge støtte til nyskabende og inspirerende aktiviteter fra Norddjurs Kommunes kulturpuljer. Støtten skal fremme kulturelle aktiviteter inden for alle kunstarter. Foreninger, der hører hjemme i folkeoplysningsudvalgets regi, og som tager initiativ til et folkeoplysende arrangement, skal som udgangspunkt søge via folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje. Der kan søges en gang årligt den 1. marts. Idrætsrådet i Norddjurs kommune Susanne Møgeltoft Andersen, er vores lokale repræsentant i dette udvalg. Side 11 af 19

13 Folkefest/Rock i Parken Rock i parken er egentlig en gammel historie. Faktisk skal vi tilbage til starten af firserne, hvor en gruppe mennesker i byen besluttede sig for at lave et musikarrangement i Aunings smukke bypark. Hovedbestanddelen var et stort cirkustelt, en bar og masser af amatørmusik. Antallet af gæster steg hver år og Rock i parken blev efterhånden en tradition. Succesen gjorde at arrangørerne satsede på lidt dyrere musiknavne, dog ikke store etablerede navne, hvilket gjorde der ikke kom flere gæster, på trods af at udgifterne voksede. Et så stort arrangement er hårdt arbejde, særligt når der ikke tjenes penge. Arbejdsgruppen valgte at stoppe, og da der ikke stod nye klar til at tage over, lukkede Rock i parken. Ved en sammenkomst i 2003 besluttede en lille gruppe mennesker at der nu igen skulle være Rock i parken. Byens sommerfest, som tidligere var en af de største på Djursland, var også lukket ned, og derfor en kærkommen lejlighed til at lave et lignende arrangement. Rock i parken var genfødt. I august 2004 stod det store telt igen klar i byparken og i arbejdsgruppen var spændingen stor. Ville folk nu også bakke op om arrangementet? Det ville de. Teltet var fyldt fredag aften og hele lørdag fra og til ud på de små timer lørdag nat. Det gav blod på tanden og i 2009 har Rock i parken, i ny udgave, 5 års fødselsdag. Den lille festival er båret af frivillige, både på, bag og foran scenen. Masser af frivillige musikere har stået på scenen gennem de sidste 5 år, bakket op af lydmænd, barfolk, pølsevognspersonale, teltopstillere, - ja man kunne blive ved. For første gang var der i dages festival, hvor torsdag aften nu er de voksnes aften. En aften med visemusik, fællessang og råhygge. Fredag aften er traditionelt børnenes aften, mens lørdag er for hele familien. Eftermiddagen for børne-familier og lørdag aften med fokus på voksenmusik. Endvidere er det i løbet af de 5 år lykkedes at få et fantastisk samarbejde med byens andre foreninger f.eks. spejderne, pensionistforeningen og Bodia. Kunsten er nu at bevare hyggen og stemningen ved Rock i parken. Med de mange gæster er det fristende at prøve med større navne, men med de dårlige erfaringer i baghovedet satser vi fremover på amatørmusikken. Overalt i Danmark er det muligt at se og høre de helt store navne, endda til lave priser. Amatørmusikken glemmer man mange steder, og derfor er der ekstra grund til at kippe med flaget i Auning. Byen og oplandet har masser af amatørmusikere, som har meget at byde på. Side 12 af 19

14 Endelig må man ikke glemme, at flere af de navne, der har fået deres debut ved Rock i parken, i dag er mere etablerede og har masser af spillejobs. Som det nyeste er det via fonde, lykkedes at samle penge til indkøb af eget anlæg. Foruden anlægget benyttes til selve arrangementet, vil det fremover stå i et nyindrettet øvelokale, hvor de mange nye, men også mere etablerede bands, kan slå deres folder i de kolde vintermåneder. En slags rugekasse for byens bands. Rock i parken har netop modtaget den nyindstiftede pris Græsrodsprisen En pris som gives til foreninger og deres frivillige for arbejde, uden egen gevinst. En pris vi er meget stolte af i arbejdsgruppen. I vores del af kommunen findes mange foreninger, og deraf mange frivillige, som gør et fantastisk stykke arbejde. Ingen af disse gør det for at få løn, tak eller skulderklap, da det ikke altid er det man får. Derfor er det ekstra dejligt når man får et stort skulderklap, som Rock i parken har fået med denne pris. Vi er det næste års tid de eneste der har modtaget prisen, og vil altid kunne sige at vi var de første. Det giver mod på mere arbejde fremover. Tak for det. På vegne af Rock i parken arbejdsgruppe Tommy Hjorth Side 13 af 19

15 Hovedbestyrelsen for Auning IF Kontaktpersoner i øvrige afdelinger Formand Auning IF Orla Sundgaard Tlf Næstformand Auning IF Michael Laursen Tlf Hovedkasserer Auning IF Inge Lise Pedersen Tlf Sekretær Auning IF Anita Henriksen Tlf Formand badminton afd. Jan Ellegaard Tlf Formand bordtennis afd. Rita Sørensen Tlf Formand fodbold afd. Kim Ryom Tlf Formand for gymnastik afd. Ane Katrine Uldall Eiming Tlf Formand for håndbold afd. Jacob Bytoft Tlf Formand for svømmeafd. Brian Nørdam Andersen Tlf Formand for tennis afd. Rikke Steffensen Tlf Formand for Handicapafd. Karen Vinther Villadsen Tlf: Side 14 af 19

16 Basketball Cardio.Kickboxing Susanne Møgeltoft Andersen Tlf Side 15 af 19

17 Udmeldelse af AIF Venligst udfyld med blokbogstaver Hold Dato Spillernavn Træner AIF bekræfter hermed at ovennævnte spiller er udmeldt af klubben per dags dato Spiller underskrift Træner underskrift Side 16 af 19

18 Realkompentance Det er altid muligt for dig at få en udtalelse fra din afdelingsformand mht. dit virke som træner. Derudover har du mulighed for at få beskrevet de kompetencer, som du har fået gennem foreningsarbejde. Det kan styrke dig, når du søger arbejde, lette adgang til en uddannelse eller bruges til at tydeliggøre for dig selv, hvad det egentlig er, du kan. Værktøjet kan bruges, hvis du er eller har været aktiv i foreningsarbejde - f.eks. i idrætsforeninger, politiske foreninger, foreninger for børn og unge. Realkompetence er alt det, du kan, uanset hvor og hvordan du har lært det. Noget af det har du papir på, andet er noget, du bare kan. Denne realkompetencebeskrivelse er et bidrag til at synliggøre din samlede realkompetence. Den kan f.eks. indgå i dit CV. Link: Få hjælp af din afdelings formand til at udfylde skemaet. Det er dog nok vigtigt at læse det igennem først og forberede sig da det er noget omfattende. Side 17 af 19

19 Teltforeningen For en del år siden indgik vi et samarbejde med idrætsforeningerne i Allingåbro, Vivild og Nørager om indkøb af et fælles stort telt med plads til ca. 300 personer. I AIF bruger vi det bl.a. til Rock i Parken i august vores dejlige amatør musikfestival der nu i 2010 kører for 6 år i træk. Skiftende mænd der besidder god muskelkraft forestår opsætning og nedtagning af dette telt til sommerens forskellige arrangementer i vores byer. Er du villig til at give en hånd med, eller skulle der være forældre der ønsker at hjælpe fra tid til anden, så kan du kontakte vores mand Per Sørensen, der er tovholder for AIF. (tlf , mail Auning 5. maj 2012 Side 18 af 19

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten!

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten! Idræt og byliv Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Husk børneattesten! loven kort fortalt I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Forsikring. DIF og DGI har indgået en samarbejdsaftale med Tryg. Hvad indeholder aftalen? Hvem er omfattet?

Forsikring. DIF og DGI har indgået en samarbejdsaftale med Tryg. Hvad indeholder aftalen? Hvem er omfattet? Forsikring DIF og DGI har indgået en samarbejdsaftale med Tryg Hvad indeholder aftalen? Hvem er omfattet? Hvad indeholder aftalen? Fælles (kollektive) forsikringer Ansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015.

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015. NYT FRA KULTUR- OG FRITIDSMEDARBEJDER SUSANNE PETERSEN susanne.petersen@kalundborg.dk - tlf. 59 53 59 15 Ansøgning om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Nyt om kultur og fritid - maj 2014

Nyt om kultur og fritid - maj 2014 Nyt om kultur og fritid - maj 2014 Indhold i overskrifter, læs nyhederne i fuld længde nedenfor: Sæsonbooking 2014/2015 husk at søge træningstider hurtigst muligt på nettet Hør om tilskud til foreninger:

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

10. DMUs og DIFs forsikringer

10. DMUs og DIFs forsikringer Forsikringsdækning Ved ethvert stævne skal der gennem DMU være tegnet forsikring i det af lovgivningen og DMU krævede omfang. De lovgivningsmæssige krav til forsikringsdækningen er fastsat i Trafikministeriets

Læs mere

Ny forening på vej? Sådan kommer I i gang

Ny forening på vej? Sådan kommer I i gang Ny forening på vej? Sådan kommer I i gang Er I på vej til at oprette en ny folkeoplysende forening i Randers Kommune, kan I følge arbejdsmodellen her. Det er ikke et krav, blot en hjælp. Denne vejledning

Læs mere

Agenda: 1. Praktisk info omkring turen 2. Hotelværelsesfordeling/Hotel- depositum 10-20Euro pr. pers. 3. Program 4. Forplejning

Agenda: 1. Praktisk info omkring turen 2. Hotelværelsesfordeling/Hotel- depositum 10-20Euro pr. pers. 3. Program 4. Forplejning Agenda: 1. Praktisk info omkring turen 2. Hotelværelsesfordeling/Hotel- depositum 10-20Euro pr. pers. 3. Program 4. Forplejning 5. Lommepenge Ekstra udgifter/fornøjelser som Gardaland 25Euro + evt. tur

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

DMU FORSIKRINGER 2013

DMU FORSIKRINGER 2013 DMU FORSIKRINGER 2013 Dette dokument skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub. Oversigten

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

www.aunslevfodbold.dk Sponsorkoncept Støtter I Aunslev IF, så støtter I et vigtigt aktiv i lokalsamfundet og samtidig får I noget igen!

www.aunslevfodbold.dk Sponsorkoncept Støtter I Aunslev IF, så støtter I et vigtigt aktiv i lokalsamfundet og samtidig får I noget igen! Sponsorkoncept Støtter I Aunslev IF, så støtter I et vigtigt aktiv i lokalsamfundet og samtidig får I noget igen! Aunslev IF sponsorkoncept indeholder en række sponsormuligheder, så du kan udvælge netop

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Hovedbestyrelsen Stk. 1 Hjemmel: Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Med hjemmel i foreningens love 3 er nærværende forretningsorden gældende for hovedbestyrelsen ( HB). Forretningsordenen

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013 Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Igen tid til at gøre status. Jeg vil i denne beretning, som tidligere år, tegne et

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

Håndbog / Forretningsorden Rev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5

Håndbog / Forretningsorden Rev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5 Håndbog / Forretningsorden ev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5 Generelt om LUI LUI organiserer den største del af idrætten i Lynge-Uggeløse. Det er foreningens formål at tilbyde et bredt udvalg

Læs mere

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt.

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt. DMU FORSIKRINGER Dette dokument er en vejledning som skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation)

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Læs om: Klubaktier Klub vil låne penge Udlevering af medlemsliste Bestyrelsens ansvar Bestyrelsesmedlem går af i utide Hvordan stifter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011 Billund Idrætsforening Omsorgsplan 02. feruar 2011 Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk En politik til BI Bestyrelser, ledere, trænere, hjælpere og medlemmer af BI. Baggrund: Hvert

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Projektansøgning Kreativt Seniorværksted, ViGør. Baggrund: Vi er i disse år en stor årgang af ældre. Mange af os flytter med alderen til mindre boliger, og må i den forbindelse ofte afhænde hvad vi har

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Sæby HK håndbold for alle. InvItatIon. Nyhed. Sæby HK SprInteren. - med hele familien i hallen. Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter

Sæby HK håndbold for alle. InvItatIon. Nyhed. Sæby HK SprInteren. - med hele familien i hallen. Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter Nyhed - håndbold for alle... SÆBY HK InvItatIon Sæby HK SprInteren - med hele familien i hallen Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter velkommen til FamILIeaFten med CyKeLSponSorLøb Fredag

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

VORDINGBORG BADMINTON KLUB

VORDINGBORG BADMINTON KLUB VORDINGBORG BADMINTON KLUB STRATEGI FOR UNGDOMSAFDELINGEN 2014-2019 1 INDHOLD 1. Sammenfatning... 2 2. Baggrund... 3 3. Målsætning... 3 4. Træningsstrukturen i 5-årsperioden... 3 5. Kontingent... 3 6.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

INDSPIL NR. 44. December 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11

INDSPIL NR. 44. December 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11 NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENT MARIKA BORRESEN ANDERSEN marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11 Julemarked i Aktivitetscenter Munkesøen, Esbern Snaresvej 55, Kalundborg søndag den 30. november

Læs mere

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold Stor eksponering gennem herning kfum fodbold Få maksimalt udbytte af dit sponsorat med over 1.000 besøgende hver uge - bliv erhvervssponsor i Herning KFUM Fodbold Herning kfum fodbold SponsoraftalER s

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v.

Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v. Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v. 00.30.08P20 08 1676 I forbindelse med budgetlægningen for 2009-2012 foreligger der en lang række anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet. Nogle af disse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle Måneder. Her deltager Alle Årshjulet for 2014-2015 Version 3 Ting som der skal arbejdes med. August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten Fag Klassetrin Kompetenceområde for faget Færdigheds- og vidensmål for faget Varighed Forventningsafstemning (lærer/pædagog/formidlers

Læs mere

Program. Lørdag den 30. maj 2015 i Hedeland. Musikfestival for skoler, SFO er, og fritidsog ungdomsklubber i Høje-Taastrup. Kommune.

Program. Lørdag den 30. maj 2015 i Hedeland. Musikfestival for skoler, SFO er, og fritidsog ungdomsklubber i Høje-Taastrup. Kommune. Program Lørdag den 30. maj 2015 i Hedeland Musikfestival for skoler, SFO er, og fritidsog ungdomsklubber i Høje-Taastrup Kommune. Hedelandsfestival 2015 arrangeres i år, af Reerslev Skoles Landsbyordning

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Velbesøgt vælgermøde Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 8600 Silkeborg www.idraet-silkeborg.dk mail@idraet-silkeborrg.dk Forretningsfører

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

10 års jubilæums løb Efterårsklassikeren hvor alle kan være med - Starten går ved Købmanden i Gyrstinge

10 års jubilæums løb Efterårsklassikeren hvor alle kan være med - Starten går ved Købmanden i Gyrstinge Landsbyhuset afholder sponsorcykelløb TOUR de GYRSTINGE Lørdag den 5. september 2015 10 års jubilæums løb Efterårsklassikeren hvor alle kan være med - Starten går ved Købmanden i Gyrstinge Tour de Gyrstinge

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 06.10.2013 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 05 Fortæring: Tegnstyrer: Kvaje slik:

Læs mere