Kreativ. Kreativ. UngFredericia Mosegårdsvej 2D DK-7000 Fredericia Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kreativ. Kreativ. UngFredericia Mosegårdsvej 2D DK-7000 Fredericia Tlf. 72 10 56 90 ungfredericia@fredericia.dk www.ungfredericia."

Transkript

1 VÆRD AT VIDE OM 10 ENDE 15/16 Kreativ Kreativ UngFredericia Mosegårdsvej 2D DK-7000 Fredericia Tlf

2 INDHOLD Navne og telefonnumre 3 Personaleoversigt 4 Kalender over skoleåret 5 Feriekalender 6 Bus til 10 ende 7 Buskort 7 Ordensregler 7 Mobiltelefon 7 Rygning 8 Ringetider 8 Sygemelding 8 Fri fra undervisningen 8 Fraværsstatistik 8 Brug af skolens pc er 9 Computerregler 9 Materialer 9 Infoskærm 10 Skoleintra 11 Skema 11 Elevskabe 12 Lokaler 12 HR Fredericia 13 Kantine 13 Skolestart 13 Skolefotografering 13 Elevsamtaler 13 Brobygning 13 Skolerejse 14 Elevråd 14 Skolebestyrelse 14 Flytning 15 Kvalitetsrapport 15 Forsikring 15 Tilmelding til ungdomsuddannelse 15 Oplysning om UU-vejledning 15 2

3 NAVNE OG TELEFONUMRE UngFredericia Mosegårdsvej 2 D 7000 Fredericia Åbningstider mandag - torsdag kl fredag kl Telefonnumre: Kontor Lærerværelset Skole- og Ungdoms- Søren Pedersen skoleleder Privat Afdelingsskoleleder Stig Holm ende Privat Afdelingsskoleleder Stefan Eis Lund Ungdomsskolen Skolesekretær Lea Nydahl Lyberth Skolebibliotekar Ivan Toftgaard UU-vejleder Tommy Nielsen Line Pihl Rasmussen Hjemmeside: Fredericia Kommune Skoleafdelingen Pæd. Psykologisk Rådgivning Fredericia Gymnasium EUC Lillebælt Hansenberg Kolding International Business College Social og Sundhedsskolen Ungdommens Uddannelsesvejledning Erritsø Hallen

4 PERSONALE Søren Pedersen skole- og Ungdomsskoleleder Stig Holm Afdelingsskoleleder Stefan Eis Lund Afdelingsskoleleder Lea Nydahl Lyberth Sekretær Tine Mortensen Matematik, Engelsk International- og kreativlinjen Ivan Toftgaard Bibliotekar, Dansk, Samfundsfag International- og kreativlinjen Camilla Vig Dansk, Engelsk, International- og kreativlinjen Jonas Juhl-Berg Fysik, Matematik, IT, Medie International- og kreativlinjen Maibrit Andersen Tysk International- og kreativlinjen Jannie Sørensen Engelsk, Dansk Erhvervs- og kreativlinjen Michael Winther Dansk, Idræt, Svømning Idrætslinjen Anders Ousen Engelsk, Fag og Trivsel Erhvervslinjen Charlotte Voss Tysk, Matematik, Samfundsfag, Idræt, Svømning, Idrætslinjen Sanne Kaiser Unge På Sporet Rikke Johnsen Dansk, Engelsk, Samfundsfag International- og erhvervslinjen Maj Stillinger Dansk, Engelsk, Idræts- og kreativlinjen Jakob Madsen Fysik, Matematik, Dansk, Fag og Trivsel Erhvervslinjen Per Breckling Temalærer 4

5 KALENDER 2015/2016 August man. 10. man. 24. Skolestart Skolefoto September tirs. 08. Opstillingsmøde til skolebestyrelsen 2015/2016 Oktober uge 42 uge 43 uge 44 Efterårsferie 1. standpunktskarakterer Brobygning November December uge Juleferie Januar uge 3 2. standpunktskarakterer Februar uge 7 Vinterferie Marts uge 12 Påskeferie + mandag uge 13 April uge 17 Sidste standpunktskarakterer Maj Skriftlige prøver fre. 27. Sidste skoledag Juni Mundtlige prøver ons. 22. Translokation 5

6 FERIEKALENDER 2. halvår halvår

7 BUS Følgende busser kører til 10 ende: Fra Banegården i Fredericia: linje 3 Fra Skærbæk: linje106 Fra Middelfart st.: linje 105 Se nærmere oplysninger og køreplaner på BUSKORT Buskort kan søges, hvis der er mere end 9 km. fra hjemmet, til skolen. Dette gælder dog kun elever som er bosiddende i Fredericia Kommune. Ansøgningsskema kan fås på skolens kontor, skolens hjemmeside eller i Skoleafdelingen på Rådhuset, hvor ansøgningsskemaet skal afleveres igen - husk at vedlægge et pasfoto. ORDENSREGLER Opfør dig ordentligt Hjælp hinanden og vis hensyn Kom hver dag ellers ring afbud med grund inden kl Kom til tiden Rygning på skolens område er forbudt Mobiltelefoner må ikke ses eller høres Det er ikke tilladt at spise og drikke i undervisningen MOBILTELEFONER Der gælder særlige regler for mobiltelefoni i undervisningstiden! Det er vigtigt for skolen, at have det korrekte mobilnummer, husk derfor altid at orientere skolen, såfremt du får nyt nummer. Det har vist sig, at det i visse tilfælde kan være en fordel, når skolen ønsker at komme i kontakt med eleven. 7

8 RYGNING Er forbudt på skolen. Skolen er røgfri. RINGETIDER På 10 ende har vi ingen klokke der ringer ind og ud til time. Derfor skal du selv være opmærksom på, hvornår timen starter og slutter. Herunder kan du se ringetiderne : 1. lektion lektion lektion lektion lektion lektion lektion lektion SYGEMELDING Hvis du bliver syg, skal du ringe eller maile til skolens kontor mellem kl og 9.00, dette skal gøres hver dag du er syg. Hvis du bliver syg i brobygningsperioden skal du ringe til brobygningsskolen. FRI FRA UNDERVISNING Ønsker en elev fritagelse fra undervisningen, skal der ske skriftlig henvendelse til skolens kontor. Frihed bevilges efter nærmere aftale. FRAVÆRSSTATISTIK Al fravær registreres og der udregnes en statistik for hver enkelt elev. Man er fraværende, når man ikke er mødt op uanset om man er ved tandlægen eller er syg, derfor tæller dette også med i statistikken. Lægebesøg bør derfor altid lægges udenfor normal skoletid. Fravær over 10% kan få konsekvenser for den fortsatte skolegang på 10 ende. 8

9 BRUG AF SKOLENS OG EGNE PC ER 10 ende har et antal PC'er koblet på Internettet. Maskinen kobles på skolens netværk via UNI-login. Egne maskiner skal have downloaded VMware View Client for at tilgå den virtuelle platform. Dette giver adgang til fælles programmer og ressourcer på skolen og hjemmefra. Alle elever bliver udstyret med en ipad og er selv ansvarlig for den udleverede Tablet og de regler for apps og downloads der er gældende. ipad en afleveres igen ved skoleårets afslutning. COMPUTERREGLER Privat brug af computeren viger for skolearbejde. Skadelige programmer er forbudt samt download eller installation af spil. Du må ikke lave ændringer af maskinopsætningen. Du er personlig ansvarlig for aktiviteterne på din bruger-id. Du skal derfor foretage de nødvendige forholdsregler for at beskytte din adgangskode. MATERIALER Skolen udleverer alt materiale, som skal bruges i undervisningen. Bøger og undervisningsmateriale er skolens ejendom og det lånte materiale skal afleveres på skolen efter sidste prøvedag. Bortkommet materiale skal erstattes af eleven selv. 9

10 INFOSKÆRM Ved skolens indgang hænger der en skærm, der informerer om lokalefordeling, arrangementer og eventuelle skemaændringer. 10

11 SKOLEINTRA Du får et login til ElevIntra til intern kommunikation, aflevering af opgaver mv. Du logger på med UNI. Alle lektier vil blive lagt ud på ElevIntra. I ForældreIntra findes alle relevante informationer fra ledelse og lærere målrettet de enkelte klasser. Faglærerne lægger årsplaner og lektier ud (se menupunktet på Intraen), og der er mulighed for at finde skemaer, udskrive klasselister samt benytte mailsystemet. Koder vil SkoleIntra vil blive sendt til hjemmet inden skolestart. Skulle I have yderligere spørgsmål til brugen af SkoleIntra kan I kontakte kontoret. SKEMA Alle elever får et grundskema, som gælder, når der ikke er specielle undervisningsuger, brobygning m.v. De enkelte klasser kan have alternative skemaer i kortere eller længere perioder. 11

12 ELEVSKABE På skolen findes der skabe, hvor du kan opbevare dine ordbøger og andre skoleting, som du ikke har brug for derhjemme til lektielæsningen. For at benytte disse skabe, skal du betale et depositum på 40 kr. på skolens kontor, hvor du vil få udleveret en nøgle. Når du afleverer nøglen igen inden skoleårets afslutning, får du dit depositum tilbage. LOKALER På 10 ende Mosegårdsvej 2d, råder vi over lokalerne 01, 02, 03, 04, 206 og lokale 207. Desuden er der et grupperum og et auditorium og skolens torv. Herudover lejer 10 ende i perioder af året lokaler på Erritsø Fællesskole/EIC afd. Krogsager og på HR Fredericia. Dele af valgfagsundervisningen foregår i Erritsø Hallerne. Der orienteres om lokalefordelingen på Infoskærmen ved indgangen, på opslagstavlen, hjemmesiden og på skoleintra. Lokalefordelingen kan ændres i forhold til hold og klasser. 12

13 HR FREDERICIA Eleverne har adgang til HR Fredericia. Det er dog ikke tilladt: Opholde sig på gangene Bruge toiletter og rygerum Tage kaffe, the, kakao og mad som forefindes på gangene til kursisterne Al færdsel på gangene skal foregå roligt. KANTINE Der er mulighed for at købe mad i kantinen ved HR Fredericia. Udvalget består af boller m/pålæg, lun ret og diverse salater. Alt service fra kantinen ved HR Fredericia skal blive i kantinen, så køber du noget mad med service skal du spise i kantinen. På Torvet er der opstillet en koldtvandsbeholder - tag din egen drikkedunk med, da skolen ikke har glas eller bæger som elever kan låne. Eleverne er selv ansvarlig for at bortskaffe. SKOLESTART Skolestarten begynder med en introuge med et særligt tilrettelagt program. Vi bruger de første uger til at lære hinanden at kende. Der vil være et særligt skema for den første uge. SKOLEFOTOGRAFERING Klasser/hold og individuel fotografering foregår mandag DEN 24. AUGUST. Eleverne får forinden udleveret fotosedler, som skal underskrives af hjemmet. Sedlerne skal medbringes på selve fotodagen. Der er omfoto og klassebilleder Fredag DEN 11. SEPTEMBER. ELEVSAMTALER I april/maj måned bliver alle nye elever til det kommende skoleår indkaldt til en elevsamtale på skolens kontor. BROBYGNING Alle elever i 10. klasse tilbydes 1 uges brobygning i uge 44 på ungdomsuddannelserne. Enkelte elever får efter nærmere aftale mulighed for at afprøve to brobygningsforløb i ugerne 1-4. Alle brobygnings og praktik forløb aftales med UU-vejlederen. Formålet med brobygning er at den enkelte elev bliver afklaret i forhold til valg af ungdomsuddannelse efter 10. klasse. 13

14 SKOLEREJSE 10 ende tager på skolerejse i løbet af skoleåret. Du må regne med en egenbetaling på minimum kr. Skolerejsen arrangeres på de 4 linjer. Egenbetaling opkræves 1. september og 1. oktober Skolerejsen er en del af skolegangen i 10. klasse. Hvis en elev framelder sig skolerejse efter indbetalingen eller udmelder sig af 10. klasse undersøger skolen om der er mulighed for tilbagebetaling af egenbetalingen. Hvis rejsen er betalt til selskabet er elevens egenbetaling gået tabt. ELEVRÅD Elevrådet vælges blandt skolens elever i slutningen af august måned. Elevrådet holder et antal møder i skoleåret efter aftale med elevrådskontaktlæreren. Elevrådet deltager med 2 repræsentanter i skolebestyrelsen og er med til at planlægge en række forskellige aktiviteter i skoleåret: Kontaktlæreren er Michael Winther. Sidste skoledag Fest og sportsaktiviteter Trivselsundersøgelser Emne og blokdage Topmøder SKOLEBESTYRELSEN UNGFREDERICIA Skolebestyrelsen fører tilsyn med og fastsætter principper for skolens virksomhed. Der afholdes opstillingsmøde til skolebestyrelsen onsdag den 8. september kl Bestyrelsen består af, 2 repræsentanter udpeget af Byrådet. (Valgt for 4 år) 2 repræsentanter for arbejdsmarkedets parter udpeget af Byrådet efter indstilling forslag fra de stedlige organisationer. (Valgt for 4 år) 2 medarbejderrepræsentanter, heraf 1repræsentant fra 10. klassetilbuddet og en repræsentant fra den øvrige ungdomsskolevirksomhed.(valgt for 1 år) 2 forældrerepræsentanter. (Valgt for 1 år) 2 elevrepræsentanter, heraf en repræsentant for 10. klassetilbuddet og en repræsentant fra den øvrige ungdomsskolevirksomhed. (Valgt for 1 år) 1 repræsentant fra Fredericia Ungebyråd. (Valgt for 2 år) 1 repræsentant fra Fredericia Kommunes Handicapråd Der afholdes 4-5 møder i skoleåret

15 FLYTNING 10 ende får automatisk besked om adresseflytninger via Folkeregistret. Kontoret skal kun have besked hvis man får nyt tlf. nummer. KVALITETSRAPPORT Kvalitetsrapporten er en del af ændring af folkeskoleloven fra juni 2006 (Lov nr. 572). Der er her foretaget en præcisering og tydeliggørelse af Byrådets ansvar for kommunens skolevæsen - herunder udarbejdelse af en årlig kvalitetsrapport, der viser kvaliteten i skolevæsenet og på de enkelte skoler. Se: FORSIKRING Skolen er forsikret i Kommunernes Gjensidige Forsikring. Er der spørgsmål til dette, kontakt da skolens kontor på eller Brand og Redning på Skolen påtager sig ikke noget ansvar for det som eleven medbringer i skoletiden f.eks. bøger og elektronisk udstyr. TILMELDING TIL UNGDOMSUDDANNELSE 15. MARTS Optagelse på ungdomsuddannelse sker via Det er en hjemmeside, hvor tilmeldingen foregår elektronisk i samarbejde med UU-vejlederne på skolen og sammen med dine forældre. For at underskrive denne tilmelding, skal man have en digital signatur. Bestilling af digital signatur sker via UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING (UU-Lillebælt) Henvendelse på tlf. nr , eller man kan henvende sig personligt på Snaremosevej 110,1, 7000 Fredericia. 15

16 UngFredericia Mosegårdsvej 2 D 7000 Fredericia Tlf

A B C RØNDE PRIVATSKOLE

A B C RØNDE PRIVATSKOLE A B C RØNDE PRIVATSKOLE Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8752 5959 F. +45 8637 3402 kontor@roende-privatskole.dk www.roende-privatskole.dk Velkommen til Rønde Privatskole. I dette hæfte finder du de

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 www.hvidovre-ungdomsskole.dk side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Administration Aflysning / ændring af undervisning

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur Informationer til nye elever Dyr, Planter og Natur EUC Nordvest - Morsø Landbrugsskole - Hvis du kan lide at bruge både hoved og hænder Thomas Schlichting Forstander Landbrugsskolen udbyder hele Landbrugsuddannelsen,

Læs mere

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde.

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. ABC Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. Aflevering og afhentning Skolen er åben fra kl. 7.00

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 7 KOMMUNIKATION MELLEM HANDELSGYMNASIET

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN...

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN.... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 SKOLENS PÆDAGOGISKE LINJE OG ELEVERNE...

Læs mere

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER Aftenundervisning Det skal påregnes, at der ca. èn gang pr. halvår vil forekomme, at A undervisningen ligger fra kl. 12:00 til kl. 20:00. Alkohol Det er ikke tilladt at indtage alkohol på Slagteriskolen

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder 1 Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Nakskov Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 2 3 Indholdsfortegnelse Velkommen til CELF...side 3 SU - Statens Uddannelsesstøtte...side 4 Transport: Ungdomskort...side

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er

Læs mere

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Frederiksberg HF Kursus Indholdsfortegnelse Velkommen kære kursist!... 3 Plan over introforløbet uge 33... 4 Studienetværk... 6 Introforløbet første halvdel af uge

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere