SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården."

Transkript

1 SAGEN BRØNDGÅRDEN * Sagsfremstilling og begrundelse Rubrik 5 Bilag 1 Imellem Statens Jordlovsudvalg blev der den, indgået en lejekontrakt mellem staten som udlejer og Kolonihaveforbundet Danmark som lejer. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården. Det fremgår af Bilag 1 at Kolonihaveforbundet genudlejere området til HF Brøndgården. I Bilag stk.13. har foreningen forpligtet sig til at være medlem af Kolonihaveforbundet og kreds. Man har forpligtet sig til at holde sig enhver bestemmelse efterrettelig, som forbund/eller kreds lader fastsætte. Bilag 2 Den, 28 maj har man indført en deklaration i tingbogen. Her af fremgår det, at der er tale om 280 kolonihaver. Ifølge Bilag 2 6.stk.3. at man maksimalt må bygge 50 m.2. samt man skal holde en afstand på 2,5 meter til skel. Bilag 2 11 stk.2. Inden en havelod med bebyggelse kan afstås til tredieperson ved salg, skal bebyggelsen være i

2 overensstemmelse med indholdet af nærværende deklaration, med mindre lempelse er indført af kommunalbestyrelsen efter bestemmelserne i stk.1. Bilag 12 stk.1. Påtaleret ifølge nærværende deklaration til sikring af dens overholdelse har kommunalbestyrelsen i Ballerup samt Kolonihaveforbundet for Danmark. Påstand 1: Der nedlægges påstand om, at der er byggerier i omtalt haveforening som ikke overholder de regler som er anført i den deklaration som vedlægges som bilag 2. Ligeledes ses i bilag 2 11 stk.2. Før et salg kan finde sted har Kolonihaveforeningen forpligtet sig til at sørge for, at kolonihavelodden er i overensstemmelserne med deklarationen hvilket vi her vil føre bevis for at dette ikke er tilfældet adskille gange. Kolonihaveforeningen Brøndgården er udover ovenstående deklaration og lejekontrakt også forpligtet til at følge Kolonihaveforbundets egne vedtægter. Bilag 3 Jfr. Forbundets vedtægter 3 ses, at Kolonihaveforbundet har opdelt landet i kredse som er direkte underlagt -de selv samme betingelser som Kolonihaveforbundet Danmark. Hver kreds opretter egne vedtægter og forretningsorden. Reglerne må ikke stride imod Kolonihaveforbundet Danmarks regler. Hver kreds genudlejer de respektive grundarealer til de enkelte haveforeninger som oprettes - til formålet og har medlemspligt overfor Kolonihaveforbundet. Forbundets vedtægter 7 stk.7 sikrer at kredsen drager omsorg for at lejeaftaler og forpligtelser overholdes. Forbundets vedtægter 8 foreskriver også at man kun kan sælge en kolonihave ved at gøre brug af forbundets vurderingsregler og formular.

3 Påstand 2: Der nedlægges påstand om, at Kolonihaveforeningen Brøndgården ikke har fulgt kolonihaveforbundets anvisninger iht. Forbundets vedtægter. Bilag 4 Kolonihaveforbundet har deres egne vurderingsregler og det fremgår af stk.6. at reglerne skal overholdes og hvis der er forhold som væsentligt modstider reglerne kan man ikke vurdere huset og før salget kan gennemføres - skal det tilbageføres således at reglerne overholdes. Påstand 3: Der nedlægges påstand om, at Kolonihaveforeningen Brøndgården ikke har fulgt kolonihaveforbundets anvisninger iht. Forbundets vurderingsregler. Bilag 5 Haveforeningen Brøndgår vedstår i deres egne vedtægter 2 Foreningens formål er at administrere og forvalte det udlagte haveområde med veje, vandanlæg, parkeringspladser og fællesområder samt andre foranstaltninger, der måtte blive vedtaget af foreningens kompetente forsamling og derigennem sikre medlemmerne haver på så betryggende og billige vilkår som muligt, under hensyntagen til den mellem Kolonihaveforbundet for Danmark og foreningen udstedte lejekontrakt, samt den på området af Ballerup-Måløv kommune udstedte deklaration, som begge fra foreningens side udleveres til medlemmerne. Påstand 4: Der nedlægges påstand om at haveforeningen Brøndgården ikke overholder de i bilag 5 fremføret regler. Bilag 6 I haveforeningen Brøndgårdens vedtægter 8 stk. fremføres; Gennem det af foreningen nedsatte vurderingsudvalg foretages en vurdering efter de af kolonihaveforbundet for Danmarks Københavns kreds fastsatte retningslinjer.

4 Påstand 5: Der nedlægges påstand om at haveforeningen Brøndgården ikke overholder de i bilag 5 fremføret regler. Bilag 6: Iht. haveforeningen Brøndgårdens ordensregler 2 stk. 1 henvises til de gældende bestemmelser vedr. byggelovgivning såvel til deklarationer m.m., som offentlige myndigheder måtte lade tinglyse på det samlede areal. Påstand 6: Der nedlægges påstand om at haveforeningen Brøndgården ikke overholder de i bilag 6 fremførte regler. Bilag 7 Ifølge hjemmeside ses en kolonihave til salg på 50 m2 bolig + 20 m m2 værksted/udhus. Påstand 7: Der nedlægges påstand om at haveforeningen Brøndgården ikke overholder de vedtægter som er beskrevet i Bilag Bilag 8 Året 2010 blev der fortaget en opmåling af Palle Flebo-Hansen som viste en overbygges i Haveforeningen Brøndgården. Dette viste eksempel er IKKE fremsendt som bevis på virkeligheden blot til illustration Over at der kan være tale om en vis overbebyggelse. Denne skrivelse er tilsendt Ballerup Kommune som også er tilsynsførende myndighed. Dog skal det ses i lystet af at man må bebygge en kolonihave med maks. 50 m.2. Alene på 10 tilfældige haver ud af 280 er der tale om en gennemsnitlig overbebyggelse på 47,6 m.2. pr. hus.

5 Bilag 9 Da mange kommuner landet over er blevet opmålt jfr. Ovenstående bilag 8 vedlægges her i bilag 9 en udtalelse fra Esbjerg kommune. Her ses at 358 kolonihaver ud af 599 kolonihaver i esbjerg var overbebygget. Bilag 10 Til støtte for at reglerne og aftale skal overholdes har Fødevare Erhverv (tidligere Statens Jordlovsudvalg) fremsendt en skrivelse til Kolonihaveforbundet Danmark, den 7. januar Heri har man klart tilkendegivet overfor Kolonihaveforbundet, at der ikke hersker tvivl om at omfanget af overbebyggelse finder sted. Samtidig har man forlangt lovliggørelses i.h.t. lejekontrakterne.

6 Bilag 11 Kolonihaveforbundet Danmark har på baggrund af henvendelsen i Bilag 10 svaret Fødevare Erhverv. Kolonihaveforbundet tilskriver tilsynet således at forstå, at kommunernes tilsyn mange steder ikke eksistere eller er af varierende intensitet. Kolonihaveforbundet er også af den opfattelse at mange kolonihaver er solgt af bestyrelserne landet over og derfor vil Kolonihaveforbundet ikke forlange ulovlighederne lovliggjort idet så Kolonihaveforbundet får et erstatningskrav. Kolonihaveforbundet har på baggrund af henvendelsen fra Fødevare Erhverv udarbejdet et nyt regelsæt som fra (efter signes) skulle imødekomme salg af ulovlige huse således, at man i fremtiden undgår ulovlige kolonihaver på sigt. Kolonihaveforbundet har også flyttet bygge kompetencen væk fra de enkelte kolonihavebestyrelser således at for fremtiden er ansvaret rykket over til kredsen. Kolonihaveforbundet har også indvilget i at søge alle ulovlige byggeri lovliggjort og beder derfor om hjælp hos kommuner og Staten til dette formål. Påstand 8: Kolonihaveforbundet er tilsynsmyndighed iht. deklarationen. Forbundet kredsen samt kolonihaveforeningen har ikke ønsket at føre tilsyn. Kolonihaveforbundet ønsker så vidt muligt ikke at lovliggøre alle de ulovlige kolonihaver der er rundt i Danmark. Ganske enkelt fordi, der er Ca kolonihaver ud af kolonihaver som er ulovlige på den ene eller anden måde og hvis bestyrelserne har godkendt vurderingerne af huse er det bestyrelsen som hæfter for de økonomiske følger dette måtte medføre og på landsplan taler vi ikke under omkring 600 millioner kr. Kolonihaveforbundet har 103 års erfaring med at drive udlejning af kolonihaver og har 75 kommuner som samarbejdspartner samt Staten med flere og har det man kan kalde monopol på området.

7 Bilag 12 Allerød har tilsynspligt skriver Allerød Kommune i deres skrivelse. Påstand 9: Bilag 13 Kolonihaveforbundets advokat skriver i sin henvendelse til Allerød Kommune Påstand 10: Bilag 14 Bilag 1 Lejekontrakt mellem Statens Jordlovsudvalg og Kolonihaveforbundet Danmark. 2 Deklaration af 28. maj Vedtægter for Kolonihaveforbundet Danmark. 4. Kolonihaveforbundets vurderingsregler. 5. Vedtægter Brøndgården. 6. Ordensregler for Brøndgården. 7. Annonce fra samt underbilag. 8. Gennemgang af Brøndgården Referat af mødet - Esbjerg kommune og Esbjerg kreds. 10. Skrivelse fra Fødevare Erhverv til Kolonihaveforbundet Jan Skrivelse fra Kolonihaveforbundet Feb Allerød kommune skrivelse af 13. Kolonihaveforbundets advokat Kramme skrivelse af

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Velkommen til HF. Balstrup vænge

Velkommen til HF. Balstrup vænge Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej 49 4100 Ringsted 22.98.04.49 e-mail. Kontakt@HF-Balstrupvaenge.dk WWW.HF-Balstrupvaenge.dk Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået

Læs mere

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde.

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde. 1 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30 Korsør den, 03.10.2013 Kære Lisbeth Huohvanainen Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet en sammenslutning

Læs mere

Drejebog for. udviklingen af kolonihaveforeningerne. Ballerup Kommune

Drejebog for. udviklingen af kolonihaveforeningerne. Ballerup Kommune Drejebog for udviklingen af kolonihaveforeningerne i Ballerup Kommune September 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Baggrund... 3 2. Kloakering... 5 2.1 Strategi for kloakeringen

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat 16-05- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE De har den 5. juli 2006 på vegne af Faaborg Erhvervspark A/S rettet henvendelse til det daværende Statsamtet

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a.

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. Juni 2009 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Boligejerforeningen Rentegården a.m.b.a. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2 Formål Foreningens

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Beretning 2014. Velkommen:

Beretning 2014. Velkommen: Beretning 2014. Velkommen: Fra 1. januar 2014 blev det tilladt at koble sig på fælles kloakledningen. Der blev gravet alle steder og mange fik også lagt nye fliser samtidigt. Det er vor opfattelse, at

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Esbjerg kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Esbjerg og Varde

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme Økonomiforvaltningen 9. kontor N O T A T (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj Mobilmaster på kommunale ejendomme Baggrund Dette notat er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere