Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud"

Transkript

1 Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl Søborg Deltagere: Erik Andersen formand (EA) Birgith Hansen næstformand (BH) Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Birgit K. Nielsen bestyrelsesmedlem (BN) Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud Kurt Kristensen bestyrelsesmedlem (KK) John Ejsing bestyrelsesmedlem (JE) Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Lone Lund-Rasmussen Kasper Nørballe Dennis Schultz administrerende direktør direktør driftschef Erik Andersen orienterede om, at Lars Hansen d.d. pr. mail havde meddelt, at Johnny Ryttersson i mail havde oplyst, at han melder fra til alt det næste stykke tid. Lars Hansen er næstformand i afdelingsbestyrelsen i Marielyst og suppleant for Johnny Ryttersson i organisationsbestyrelsen, så al mail aktivitet skal indtil videre forbi ham som stand-in for Johnny Ryttersson. Erik Andersen anmodede om, at der blev indsat et punkt 0 vedrørende salg af CO 2. Dette blev godkendt. Dagsorden: 0. Salg af CO 2, Mørkhøjvænge 1. Godkendelse af protokol fra sidste bestyrelsesmøde 2. Revisionsprotokol 3. Gladsaxe Kommunes godkendelse af regnskaberne 2012/13 4. Generel drøftelse af fordele og ulemper ved kollektiv råderet (bilag 1) 5. Afd. 2 Ved Stadion - kollektiv råderet til køkkenmodernisering (bilag 2 og 2a) 6. Afd. 4 Marielyst - kollektiv råderet (bilag 3 og 3a) 7. Godkendelse af salg af trailer (bilag 4) 8. Godkendelse af aftale med BEKEY (bilag 5 og 6) 1

2 9. Godkendelse af aftale med Udbetaling Danmark (bilag 7) 10. Godkendelse af ny lejekontrakt i GAA ApS 11. Afd. 6 Mørkhøjvænge - status for byggesagen 12. Status erhvervslejemål 13. Personalesituation 14. Kompetence vedrørende godkendelse af byggesager (bilag 8 og 9) 15. Fraflytningsstatistik (bilag 10) 16. Status på E-flyt 17. Styringsdialog med Gladsaxe kommune 18. Orientering om fugtsager (bilag 11) 19. Oplæg om energimærkning af afdelingerne 20. Kildevængets Børneinstitution 21. Drøftelse af eventuel indtræden i FA09 (bilag 12 og 12a) 22. Orientering om status på byggesagen og LAR i Marielyst 23. Orientering om status på varmeanlæg og LAR i Kildevænget 24. Bondehavevej, Landsbyggefondsmidler til nyt antenneanlæg 25. Orientering om indgåede overenskomster (BL/ejendomsfunktionærer) 26. Orientering om ændring af ventelisteprincipper 1. januar Nyt fra afdelingerne 28. Lukket punkt (bilag 13) 29. Eventuelt 0. Salg af CO 2, Mørkhøjvænge Der har været udbud for salg af CO 2 vedrørende Mørkhøjvænge. Salget sker på baggrund af energirenoveringen, der er en del af helhedsplanen. DONG har givet det bedste bud på 0,39 kr. pr. KwH. at organisationsbestyrelsen godkender salget. Organisationsbestyrelsen bad om, at administrationen kontaktede Gladsaxe Kommune for at høre om de kunne tilbyde en bedre pris. I modsat fald godkendte organisationsbestyrelsen salgsaftalen. 2

3 Efterfølgende kan det oplyses, at kommunens pris for CO 2 ligger under den af DONG afgivne pris. 1. Godkendelse af protokol fra sidste bestyrelsesmøde Referatet fra organisationsbestyrelsesmødet den 3. juni 2014 er forinden udsendelse rettet i overensstemmelse med Erik Andersens kommentarer. at referatet godkendes og underskrives af formanden. Organisationsbestyrelsen godkendte referatet. 2. Revisionsprotokol Der er ikke kommet yderligere revisionsmateriale siden regnskaberne. at oplysningerne tages til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 3. Gladsaxe Kommunes godkendelse af regnskaberne 2012/13 Gladsaxe Kommune har ikke behandlet regnskaberne endnu. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. Efterfølgende kan det oplyses, at kommunens godkendelse af regnskaberne er modtaget. Godkendelsen vedhæftes nærværende referat. 3

4 4. Generel drøftelse af fordele og ulemper ved kollektiv råderet I forbindelse med kommunens godkendelse af kollektiv råderet, lægger kommunen vægt på "det lejedes værdi" samt en maksimering af det samlede tillæg til det enkelte lejemål. Kommunens praksis kan bruges som oplæg til drøftelserne (bilag 1). Beboerne har altid en "individuel råderet", hvor den enkelte beboer selv kan finansiere moderniseringer. Ved fraflytning godtgøres restbeløbet af afdelingen og ny lejer pålægges den forhøjede leje. Beløbene for individuel råderet pr. 1/ er kr samt under forudsætning af kommunens godkendelse et forhøjet beløb på kr Ved individuel råderet kan beboeren bruge "håndværkerfradraget" på kr pr. voksen person i lejemålet. Beboeren sparer den relativt dyre forrentning af investeringen, men modtager til gengæld ikke boligsikring af investeringen. at organisationsbestyrelsen drøfter fordele og ulemper ved den kollektive råderet. Organisationsbestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved den kollektive råderet, og besluttede fremadrettet, at organisationsbestyrelsen ved ansøgninger om kollektiv råderet skal have afdelingens økonomi analyseret, herunder det nuværende og fremtidige huslejeniveau. Der skal lægges vægt på, om der er større renoveringsarbejder på vej og om det på grund af huslejens størrelse kan være risiko for udlejningsproblemer. Det skal overvejes, om beløbets størrelse med den kollektive råderet skal gradueres efter lejemålets størrelse. Ligeledes blev det besluttet, at køkkener skal afskrives over 10 år. Beboere skal orienteres mere om den individuelle råderet, som kan være en billigere løsning for beboeren. Det blev endvidere besluttet, at forslag fra en afdelingsbestyrelse om råderet, skal forelægges organisationsbestyrelsen forinden forelæggelse på et beboermøde. 4

5 5. Afd. 2 Ved Stadion - Kollektiv råderet til køkkenmodernisering Afdelingsmødet har den 15. maj 2014 godkendt brug af den kollektive råderet til modernisering af afdelingens køkkener. Der er fastsat et maks. beløb pr. køkken på kr inkl. omkostninger med en samlet maksimal låneoptagelse på kr jf. (bilag 2). Det fremgår af (bilag 2a) hvad huslejen er pr. 1/ samt den fremtidige husleje inkl. køkken. at organisationsbestyrelsen, under forudsætning af kommunens godkendelse, godkender brug af kollektiv råderet til køkkenmodernisering og den deraf følgende låneoptagelse på kr Det blev oplyst, at der skal renoveres stigstrenge i afdelingen. Organisationsbestyrelsen foreslog, at man udskød beslutningen om kollektiv råderet og fik fremskyndet projektet med stigstrenge og så fik etableret køkkener i hele afdelingen samtidig. Da afdelingen ikke har likviditet til projektet kan det betyde, at der skal optages lån og eventuelt søges om tilskud fra trækningsretten/dispositionsfonden. Organisationsbestyrelsen vil, når projektet og økonomien foreligger, vurdere om det kan gennemføres som anført. Gladsaxe Kommune orienteres om ovenstående. 6. Afd. 4 Marielyst - Kollektiv råderet til badeværelser Afdelingsmødet har den 27. maj 2014 godkendt brug af den kollektive råderet til modernisering af afdelingens badeværelser. Der er fastsat et maks. beløb pr. badeværelse på kr inkl. omkostninger med en samlet maksimal låneoptagelse på kr jf. (bilag 3). Det fremgår af (bilag 3a) hvad huslejen er pr. 1/ samt forhøjelsen på grund af altan samt forhøjelsen ved etablering af nyt køkken samt bad. 5

6 at organisationsbestyrelsen, under forudsætning af kommunens godkendelse, godkender brug af kollektiv råderet til badeværelsesmodernisering og den deraf følgende låneoptagelse på kr Organisationsbestyrelsen besluttede at afvise kollektiv råderet til badeværelser på nuværende tidspunkt, dels på grund af det deraf følgende huslejeniveau, dels at der er en ikke afsluttet byggesag samt at der er et ikke afsluttet projekt vedr. køkkenmodernisering i afdelingen. Organisationsbestyrelsen vedtog, at der på nuværende tidspunkt ikke gives tilladelse til modernisering af både køkken og bad til samme lejemål på grund af huslejen. Ligeledes kan det overvejes, at beløbet gradueres i forhold til lejemålets størrelse. Gladsaxe Kommune orienteres om ovenstående. 7. Godkendelse af salg af trailer Traileren som efter det oplyste er indkøbt af GAA som ønskes solgt. Traileren er vurderet til en salgspris på mellem kr til kr (DBA). Traileren har været brugt til ud- og indkørsel af havebænke i Marielyst. LAR projektet har dog forandret udeområderne så meget, at den størrelse trailer ikke længere kan benyttes. De øvrige afdelingerne har ikke og ønsker ikke at benytte traileren. Den endelige salgspris bør efter vores vurdering sættes til kr ,00 ud fra trailerens aktuelle stand. Tilbud om køb af trailer fra Lars Riggelsen vedlægges som (bilag 4). at organisationsbestyrelsen godkender salg af trailer. Organisationsbestyrelsen godkendte salg af trailer til kr Lars Riggelsen får traileren tilbudt. Såfremt han ikke ønsker at købe den, godkendte organisationsbestyrelsen at traileren kan sælges til anden side. 6

7 8. Godkendelse af aftale med BEKEY Gladsaxe Kommune ønsker at lette adgangen til de borgere, som kommunen udfører service for i hjemmet. Det kan f.eks. være adgang for hjemmeplejen. Hvis der er dørtelefon ved opgangen medfører det, at plejepersonalet skal have nøgle til opgangen. Dette løses i dag med nøgleboks i muren med nøgle til opgangen. Ved montering af en lille printplade i dørtelefonen kan der skabes adgang til opgangen ved f.eks. en smartphone. Det fungerer ved, at relevant plejepersonale får en digital nøgle, der virker til dørtelefonen i et bestemt tidsrum på døgnet. En digital nøgle virker kun til den smartphone, den er tildelt. Gladsaxe Kommune har for en 4-årig periode lavet kontrakt med firmaet BEKEY A/S om et system for adgang til opgangene, og man anmoder nu boligselskaberne om at lave aftale med BEKEY for levering, montering og drift af adgangssystemet. Gladsaxe Kommune anmoder derfor GAA om at indgå aftale med BEKEY. Det er BEKEY der betaler, ejer, driver og vedligeholder systemet. BEKEY-systemet ændrer ikke på den almindelige adgang til opgangen ved nøgle eller lignende. BEKEY kan sælge adgang til andre firmaer og myndigheder, der kan være relevante for beboere/afdelingsbestyrelse. Her tænkes på post, reklamer, Aarstiderne.dk o.s.v., men salg af adgang kan kun ske med GAAs godkendelse. Ved driftsforstyrrelser i adgangsdørene er det aftalt, at BEKEY skal servicere dørlåsene indenfor 24 timer. I modsat fald kan vi bruge vores egen elektriker og viderefakturere til BEKEY, såfremt fejlen var BEKEYs system. Aftalen kan opsiges med 1 måneds varsel. Fordele: - Bedre service af de berørte beboere - Mulighed for med tiden selv at indgå abonnement med BEKEY og lette adgangen til opgangene for vores samarbejdsparter. - Færre fysiske nøgler i omløb Ulemper: - Ved driftsforstyrrelser kan ansvar ligge flere steder. Der vil uvægerligt komme diskussioner. Herudover bemærkes: - Forventet at være omkostningsneutralt - Samarbejdet kan opsiges med 1 måneds varsel gældende ved udløb af måneden (Jfr. bilag 5) 7

8 Afdelingsbestyrelsen har mulighed for at abonnere på adgang via BEKEY til f.eks. håndværkere. Prisen og vilkår for denne adgang skal forhandles og koster p.t. ca. kr. 475 årligt pr. opgang (jfr. bilag 6). at organisationsbestyrelsen godkender aftalen med BEKEY for så vidt angår Gladsaxe Kommunes adgang til opgangsdørene. at organisationsbestyrelsen drøfter Abonnement PLUS aftalen. Organisationsbestyrelsen godkendte aftalen med BEKEY. Det blev præciseret, at såfremt der blev problemer med BEKEY skal aftalen opsiges med 1 måneds varsel. Organisationsbestyrelsen meddelte, at Abonnement PLUS aftalen ingen interesse har p.t. 9. Godkendelse af aftale med Udbetaling Danmark Flere kommuner har længe afregnet boligsikring direkte med administrationen. I forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark er det muligt for boligorganisationer generelt at tilmelde sig ordningen. Ordningen indebærer, at administrationen modtager boligsikringen og beboerne opkræves den deraf følgende mindre husleje. For boligorganisationen vil det betyde, at opståede restancebeløb bliver mindre. (Jfr. bilag 7) at organisationsbestyrelsen godkender aftalen vedrørende GAA. Organisationsbestyrelsen godkendte aftalen. 10. Godkendelse af ny lejekontrakt i GAA ApS Der foreligger 2 kontrakter - GAA ApS/Kildevænget og GAA ApS/Lægehuset. Begge kontrakter skal revideres og godkendes af organisationsbestyrelsen. 8

9 at sagen behandles under det lukkede punkt. Organisationsbestyrelsen godkendte, at punktet tages under det lukkede punkt. 11. Afd. 6 Mørkhøjvænge - Status for byggesagen Der har været afholdt licitation og SB Entreprise A/S er indstillet og valgt som entreprenør. Licitationsresultatet holdt sig inden for det tidligere godkendte anlægsbudget og skema A og der er indberettet skema B. Gladsaxe Kommune og Landsbyggefonden har givet endeligt tilsagn og godkendt skema B. Underskrevet entreprisekontrakt er fremsendt til rådgiver. Sagen startes op og efter den foreløbige tidsplan skal projektet være afsluttet medio Når sagen er godkendt laves der en aftale om byggeforretningsførelse med PAB. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning og giver organisationsbestyrelsens formand fuldmagt til at underskrive standard byggeforretningsføreraftale med PAB. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. Organisationsbestyrelsen godkendte, at formanden kan underskrive en byggeforretningsføreraftale. 9

10 12. Status erhvervslejemål Afd. 4, Marielyst Gladsaxevej 130. st. 5 Lejemålet er opsagt pr. 1. oktober Kontraktoplæg er sendt til Søstrenes Begravelsesforretning. Vi afventer tilbagemelding Gladsaxevej 130. st. 7 Lejemålet er ledigt pr. 1. december Godkendelse af branchen frisør og kosmetolog er godkendt af afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsens formand. Organisationsbestyrelsen har godkendt nedslag i lejen fra ny leje til nuværende leje i perioden 15/8 30/ = 3½ måned. Ny leje fra 1/ på kr./m 2. Afd. 5, Kildevænget Kildebakkegårds Alle 168, Lægepraksis til overdragelse pr. 1/ Oplæg til ny kontrakt med 2 nye læger er vedlagt dagsordenen og behandles under det lukkede punkt Solnavej 65, st. 3 Lejemålet er ledigt pr. 1. november Der er en interesseret lejer, der vil drive branche med beklædning og smykker. Branchen er godkendt af afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsesformand. Kontrakten er godkendt. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Lone Lund-Rasmussen orienterede om, at Gladsaxevej 130, st.5 og 7 var udlejet og dermed afsluttet. Solnavej 65, st.3. Lejer er sprunget fra i sidste øjeblik. Organisationsbestyrelsen besluttede at administrationen kan nedsætte lejen, hvis det bliver nødvendigt. Det er aftalt, at leje og branche altid skal godkendes af formanden for den enkelte afdeling og organisationsbestyrelsesformanden. 10

11 13. Personalesituationen Alle afdelinger har fuld bemanding. Kildevænget har et løbende samarbejde med Gladsaxe Kommune om praktikplads for ledige som har behov for 3 til 6 måneders praktikforløb (under ordningen "springbrættet"). I øjeblikket har Kildevænget en praktikant beskæftiget (Patric Löfberg startet den ). at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Det blev forespurgt om Marielyst ikke også burde have en praktikant. Det blev oplyst, at det blev vurderet. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 14. Kompetence vedrørende godkendelse af byggesager På organisationsbestyrelsesmødet den 3. juni 2014, blev det besluttet at der skulle udarbejdes en politik med retningslinjer for byggesager i GAA. Politikken med retningslinjer vedlægges som (bilag 8). Som en del af retningslinjerne er også udarbejdet en standard byggeforretningsføreraftale, der er vedlagt som (bilag 9). at organisationsbestyrelsen godkender politik for retningslinjer for byggesager i GAA og standard byggeforretningsføreraftale. Organisationsbestyrelsen godkendte begge dokumenter med enkelte rettelser. 15. Fraflytningsstatistik Fraflytningsstatistik for perioden 1. januar 31. juli 2014 vedlægges som (bilag 10). Udlejningssituationen: Vi har ingen problemer med at udleje boligerne i GAA. Vi sender tilbud ud til ansøgere og som regel accepterer en af disse ansøgere tilbuddet. 11

12 Vi har dog i afdeling 5, haft en enkelt lejlighed, som vi sendte ud i 2. tilbudsrunde. Herefter blev lejligheden udlejet med det samme. at statistikken tages til efterretning. Fremover kaldes punktet Udlejningssituation. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 16. Status på E-flyt Fremdriften bliver mere og mere stabil. De sidste mange sager er kørt fint. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Dennis Schultz oplyste, at alle bruger systemet. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 17. Styringsdialog 2014 med Gladsaxe kommune Referatet er godkendt af deltagerne og vil, når det er underskrevet, blive udsendt til organisationsbestyrelsen. Kommunen har særskilt godkendt GAAs udlejningsregler af 4-rums boliger og derover til børnefamilier. at orienteringen tages til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 12

13 18. Orientering om fugtsager Sagerne bliver afsluttet løbende (bilag 11). GAA har brugt et elektronisk skimmelsagsbehandlingssystem i en længere periode med et positivt resultat. Kildevænget og Marielyst har sagsbehandlet flest skimmelsager og erfaringerne med skimmelsystemet er taget fra de to afdelinger. Driftschefen vil bruge ca. 10 min. på at gennemgå skimmelsystemet. at orienteringen tages til efterretning. Dennis Schultz gennemgik det nye skema. Der var stor tilfredshed med dette. Organisationsbestyrelsen besluttede, at afrapportering fremover bliver fra det nye system. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Punktet flyttes til lukket punkt fremover. 19. Oplæg om energimærkning af afdelingerne Alle bygninger, hvor der anvendes energi til regulering af indeklimaet, skal energimærkes efter reglerne i Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger og 21, medmindre de er undtaget efter 3-5. Da GAA har et samlet beboelsesareal på ca m 2 og prisen på udførelse af energimærkning ligger på ca. 3-4 kr. pr. m 2, vil et forventeligt tilbud på udførelsen af energimærker på GAAs afdelinger ligge under tærskelværdien for hvornår noget skal i udbud. PAB vil derfor indhente underhåndsbud fra tre firmaer, der er godkendt til at udføre energimærker og vælge det lavstbydende firma til at udføre opgaven. Betaling for udførelse af energimærkerne sker af de respektive afdelinger og vil blive opkrævet som en del af varmeregnskabet, dog således at udgiften fordeles over de år energimærket er gældende, hvilket er minimum er 7 år. 13

14 at orienteringen tages til efterretning. Organisationsbestyrelsen godkendte, at PAB indhenter tilbud. 20. Kildevængets Børneinstitution Købsaftalen mangler fortsat at blive endelig godkendt. Der udestår p.t. et problem med adgang til boilerrum m.v. for ansatte i Kildevænget, der skal servicere varmeanlægget. Kommunen ønsker ikke at ejendomsfunktionærerne fra Kildevænget skal servicere institutionen fremover. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Erik Andersen orienterede om, at der den 2. september 2014 havde været møde med kommunen. På mødet skulle det afklares, hvordan Kildevænget skulle servicere institutionen. Det blev aftalt, at Kildevænget overhovedet ikke skal servicere Børneinstitutionen. Kommunen vil overtage ansvar for boilerrum og ledninger fra måler. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. Der arbejdes på at overtagelsen kan ske med virkning fra 1. oktober 2014, hvor det nye regnskabsår begynder. 21. Drøftelse af eventuel indtræden i FA09 Der henvises til beslutning i referat af bestyrelsesmødet den 3. juni 2014, punkt 21. FA09s vedtægter er blevet revideret og vedlægges som (bilag 12a). De væsentligste ændringer følger af, at FA09 er blevet en 100% non-profit organisation. Derudover er der lavet en bestemmelse om, at større stigninger i administrationshonoraret end prisindekset, skal godkendes med kvalificeret flertal. 14

15 Udkast til en aftale/oplæg vedlægges som (bilag 12). Honorar for tillægsydelser, som fx særlig økonomisk eller juridisk rådgivning, skal altid godkendes i organisationsbestyrelsen. Da administrationshonoraret består af et basishonorar og en lønandel, vil det blive endeligt beregnet inden aftalens indgåelse. at organisationsbestyrelsen med udgangspunkt i dagsordensteksten drøfter det videre forløb. På baggrund af det fremsendte materiale oplyste administrationen, at der var en manglende side i vedtægterne (side 7), samt at der endnu ikke er lavet et nyt ydelseskatalog. Det aftaltes, at ydelseskataloget vil blive fremsendt medio oktober. Angående prisen er der fremsendt en forklaring. GAA vil holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde med spisning, hvor aftalen vil blive drøftet. Decembermødet vil blive afholdt som almindeligt bestyrelsesmøde. Der blev nedsat et udvalg bestående af Henrik Segato, Birgit K. Nielsen og Erik Andersen. Udvalget vil udarbejde et oplæg til mødet, der er aftalt til 1. november 2014, kl Orientering om status på byggesagen og LAR i Marielyst Renovering af altaner og butikstorv Marielyst har på deres ordinære afdelingsmøde i 2012 godkendt to projekter vedrørende renovering af altaner og butikstorv, med en samlet huslejestigning på 3,2%. Organisationsbestyrelsen har på deres møde 14. juni 2012 godkendt anlægsbudgetterne, her under afdelingens brug af egen trækningsret på henholdsvis kr (altaner) og kr (butikscenter), optagelse af realkreditlån og byggesagshonorar. Byggesagerne følger tidsplanen og der er afleveringsforretning torsdag den 21. august Beboerne er varslet den budgetterede huslejestigning pr. 1. november

16 Når der er afleveret teknisk byggeregnskab fra rådgiver, udarbejder PAB byggeregnskab der fremsendes til godkendelse hos revisor. Her efter indsendes skema C til byggeskadefonden og der bliver hjemtaget trækningsret fra Landsbyggefonden. Her efter indstilles byggeregnskabet til godkendelse i organisationsbestyrelsen og realkredit lån hjemtages. Eventuel regulering af husleje i forhold til den endelige ydelse på lånene, reguleres ved udarbejdelse af budget 2015/16. LAR projekt Lar projektet i Marielyst forventes afleveret 1. november Projektet der er en del af det klimatilpasningsprojekt, der er indstillet til Nordisk Råds natur- og miljøpris. Administrationen afventer byggeregnskab for tilbagebetaling af tilslutningsafgifter og udgifter til projektet fra Nordvand. Her efter indstilles byggeregnskabet til godkendelse i organisationsbestyrelsen. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Der har været afholdt afleveringsforretning på altan- og butikscentret. LAR projektet er ikke færdigt. Der sker nogle uhensigtsmæssigheder en gang i mellem. De erfaringer kan bruges i LAR-projektet i Kildevænget. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 23. Orientering om status på varmeanlæg og LAR i Kildevænget Varmeanlæg Kildevænget har på deres ordinære afdelingsmøde i 2014 godkendt forslag om at renovere deres varmeanlæg, ved brug af trækningsret (kr ), henlæggelser (kr ) og lån af egne midler (kr ). Organisationsbestyrelsen har på deres møde den 3. juni 2014 godkendt indstillingen, her under anlægsbudget, byggesagshonorar og brug af trækningsret. 16

17 Administrationen har indsendt ansøgning vedrørende afdeling Kildevænget om brug af egen trækningsret på kr til Landsbyggefonden. Administrationen har modtaget tilsagn den 30. juni Administrationen har den 18. august 2014 afholdt møde med rådgiver A/I-gruppen og ejendomsmesteren, med henblik på at få udfærdiget en rådgiveraftale og et udbudsmateriale. Rådgiveraftalen ligger under tærskelværdien og er således ikke omfattet af udbud. LAR projekt Kildevængets bestyrelse fik på organisationsbestyrelsesmødet den 3. september 2013 godkendt lån/tilskud fra dispositionsfonden, til brug for udarbejdelse af et skitseprojekt i forbindelse med LAR. Kildevængets bestyrelse har i deres beretning på det ordinære afdelingsmøde i 2014 orienteret om, at de i samarbejde med administrationen, Gladsaxe Kommune og rådgivningsfirmaet Orbicon, ville lave et skitseprojekt og starte de indledende undersøgelser i forbindelse med et LAR projekt. Her efter ville der blive indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor afdelingen kunne træffe endelig beslutning om man vil gå vider med projektet. Kildevængets afdelingsbestyrelse har fået lavet ovenstående og indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde den 23. september 2014, hvor der skal træffes beslutning om: at der gennemføres et LAR projekt i Kildevænget. at der på afdelingsmødet bliver nedsat et udvalg, der har kompetence til at færdiggøre projektet inden for de jf. de økonomiske rammer der er besluttet jf. vedtægterne 19 stk. 8. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. at organisationsbestyrelsen uddelegerer kompetencen til at godkende rådgiveraftale, udbudsmateriale og licitationsresultat til et af organisationsbestyrelsen nedsat udvalg. at organisationsbestyrelsens formand får fuldmagt til at underskrive standard byggeforretningsføreraftale med PAB. 17

18 Varmeanlæg: Indregulering vil blive udskudt til foråret. Det betyder, at sagen vil blive opdelt i 2 sager. På baggrund af det første byggeregnskab vil trækningsretsmidlerne blive hjemtaget. Ved uddelegering af beslutningskompetence til et LAR-udvalg, skal GAAs retningslinjer vedrørende godkendelse af udbudsmaterialer og licitation overholdes. Til begge projekter besluttede organisationsbestyrelsen at nedsætte et udvalg bestående af Dorte Pihl Madsen, Birgith Hansen, John Ejsing og Erik Andersen, der godkender rådgiveraftale, udbudsmateriale og licitationsresultat. Kommunikationen foregår via mail og der er svarpligt. Organisationsbestyrelsen godkendte, at formanden har fuldmagt til at indgå byggeforretningsføreraftale med administrationen. 24. Bondehavevej, Landsbyggefondsmidler til nyt antenneanlæg Per Nielsen har henvendt sig til Erik Andersen vedrørende muligheden for, at afdeling Bondehavevej kan bruge trækningsretten til at modernisere deres antenneanlæg. PAB har på foranledning af ovenstående henvendt sig til Landsbyggefonden for at høre om modernisering af antenneanlæg ligger inden for de regler der er beskrevet i deres regulativ af 13. december Landsbyggefonden har i mail af 20. august 2014, bekræftet at der godt kan søges tilskud fra trækningsretten til modernisering af antenneanlæg. Udgiften til anlægget er estimeret til at koste mellem kr og Tilskuddet kan maksimalt udgøre 2/3 af de dokumenterede udgifter, hvilket svarer til maksimalt kr Den sidste 1/3 skal finansieres af egne midler eller realkreditlån. Udgiften til dette vil indgå i afdelingens antenneregnskab. at organisationsbestyrelsen forholder sig til ovenstående. 18

19 Organisationsbestyrelsen godkendte, at de kan trække via egen pulje af trækningsret. 25. Orientering om indgåede overenskomster (BL/ejendomsfunktionærer) Der er indgået ny overenskomst med ejendomsfunktionærerne. Lønnen forhøjes over en 3-årig periode med 5,5%. Derudover skal arbejdsgiver afsætte et beløb på kr pr. ejendomsfunktionær og kr. 770 pr. ejendomsmester til udviklingsfonden. Arbejdsgiverpensionsbidraget stiger i 2015 til 10,5% og 2016 til 11%. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 26. Orientering om ændring af ventelisteprincipper 1. januar 2010 I 1994 overgik GAA fra organisationsformen boligselskab til almen andelsboligforening. Ved omdannelsen af selskabet til en andelsboligforening besluttede GAA, at give alle daværende lejere i selskabet et medlemsnummer (anciennitet) i forhold til indflytningsdagen i daværende lejemål. (Ved indflytning før ændringen af selskabsformen mistede man sin anciennitet, når man fik en bolig). De personer, der ikke havde en bolig i selskabet, fik et medlemsnummer efter de bolighavende lejere og rangordnet efter opnoteringsdatoen. Fx fik en lejer, der var flyttet ind i en bolig i 1989 et lavere medlemsnummer end en ikke lejer, der var opnoteret i

20 Den 1. januar 2010 ændrer lovgiver reglerne for boligselskaber og almene andelsboligforeninger. De bliver slået sammen til en almen boligorganisation med ens ventelisteregler, jfr. bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. 2, stk. 1. Alle med medlemsnumre, der ønskede at bevare deres anciennitet skulle inden 1. juli 2010 give administrator besked. Sagde man ja til at bevare sin anciennitet blev medlemsnummeret konverteret til en anciennitet, der svarer til opnoteringstidspunktet. Det betyder, at den i 1994 indførte rangordning af medlemsnumrene til de daværende beboere er fjernet, og at medlemmer med et højt medlemsnummer, der efterfølgende er flyttet ind i selskabet, vil kunne få en bolig forud for de beboere, der har boet i selskabet i mange år før selskabet blev omdannet til en andelsboligforening. at organisationsbestyrelsen drøfter ændringen. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 27. Nyt fra afdelingerne Afd. 1, Højebo Der gjort en ekstra indsat i det grønne område herunder blomsterkummer mv. Ejendomsmesteren har gennemgået lejemålene i Højebo med henblik på udskiftning af fliser på baderum. Der vil snarest blive udskiftet fliser i de lejemål hvor der er konstateret et behov. 1 års gennemgang er gennemgået på Højebo (tag og facader) Vi afventer nu resultatet Afd. 2, Ved Stadion Der gjort en ekstra indsat i det grønne område herunder blomsterkummer mv. Afd. 3, Bakkely Der er etableret en færdig grillplads til beboerne. Legepladsen bliver renoveret med 20

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011

Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011 Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud Glostrup, den 31. januar 2014 Referat Den 29. januar 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej

Læs mere

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Glostrup, den 15.03.2011 LLR/SA Referat Den 14. marts 2011

Glostrup, den 15.03.2011 LLR/SA Referat Den 14. marts 2011 Glostrup, den 15.03.2011 LLR/SA Referat Den 14. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Birgit K. Nielsen bestyrelsesmedlem (BN) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Birgit K. Nielsen bestyrelsesmedlem (BN) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. juni 2014 Referat Den 3. juni 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl. 16.45

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015

Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015 Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej 100 Mødetid:

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Glostrup, den 27. marts 2014 LLR/LK Referat Den 25. marts 2014

Glostrup, den 27. marts 2014 LLR/LK Referat Den 25. marts 2014 Glostrup, den 27. marts 2014 LLR/LK Referat Den 25. marts 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej 100 Mødetid:

Læs mere

Glostrup, den 28.02.2011 LLR/SA Referat Den 17. februar 2011

Glostrup, den 28.02.2011 LLR/SA Referat Den 17. februar 2011 Glostrup, den 28.02.2011 LLR/SA Referat Den 17. februar 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015 Glostrup, den 10. juni 2015 Referat Den 9. juni 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: i selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Glostrup, den 7. september 2012 LLR/LK Referat Den 5. september 2012

Glostrup, den 7. september 2012 LLR/LK Referat Den 5. september 2012 Glostrup, den 7. september 2012 LLR/LK Referat Den 5. september 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011/2012

Bestyrelsens beretning 2011/2012 Bestyrelsens beretning 2011/2012 Indledning Det har været et travlt år, hvor der er blevet truffet mange beslutninger, især vedrørende renoveringer af vore afdelinger. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle

Læs mere

Referat Den 13. april 2016

Referat Den 13. april 2016 Glostrup, den 14. april 2016 Referat Den 13. april 2016 Mødeart: FA09 Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup Mødetid: kl. 16.30 Deltagere: Nikolaj Jørgensen formand PAB og FA09

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Hammerensgade 6.2. Mødetid kl. 18.00 1267 København

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Glostrup, den 6. december 2012 Referat Den 5. december 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Dato: 18.05.2015, kl. 14.00 15.45 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokale 2210 For Boligselskabet: Erik Andersen, formand

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014/2015

Bestyrelsens beretning 2014/2015 Bestyrelsens beretning 2014/2015 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Glostrup, den 5. december 2013 Referat Den 4. december 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat Den 5. oktober 2015

Referat Den 5. oktober 2015 Hvidovre, den 9. oktober 2015 Referat Den 5. oktober 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 33 Mødested: Afdeling 6, Trivselshuset Mødetid kl. 16.30 Palle sørger for at købe lidt

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Glostrup, den 16. marts 2016 KNB/LK Referat Den 15. marts 2016

Glostrup, den 16. marts 2016 KNB/LK Referat Den 15. marts 2016 Glostrup, den 16. marts 2016 KNB/LK Referat Den 15. marts 2016 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej 100 Mødetid:

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Fravær. Kim Jensen bestyrelsesmedlem (KJ) Fravær. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Fravær. Kim Jensen bestyrelsesmedlem (KJ) Fravær. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Glostrup, den 15. februar 2013 Referat Den 13. februar 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Boligselskabet BSB Gudme

Boligselskabet BSB Gudme Boligselskabet BSB Gudme 20. oktober 2015 af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. september 2015 kl. 09.30. Mødet finder sted i Servicecenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg.

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Glostrup, den 17.02.2012 /SA Referat Den 16. februar 2012

Glostrup, den 17.02.2012 /SA Referat Den 16. februar 2012 Glostrup, den 17.02.2012 /SA Referat Den 16. februar 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen.

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. august 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00 Den 24. august 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt:

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud Glostrup, den 20. februar 2014 Referat Den 18. februar 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 25-03-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 20 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 17.00 Hvidovrevej 327, kælderen

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 20 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 17.00 Hvidovrevej 327, kælderen Hvidovre, den 15. maj 2013 Referat Den 14. maj 2013 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 20 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 17.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 30. september 2016 ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde tirsdag 11. oktober 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. maj

Læs mere

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud) 105-00 Søllerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 31. maj 2012 kl. 13.00 i fælleslokalet beliggende Krogholmgårdsvej 1, 2950 Vedbæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Søllerød

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, 13. juni 2012 LK Referat Den 11. juni 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant Bastionen og Løven Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Referat Den 6. oktober 2015. Glostrup, den 8. oktober 2015

Referat Den 6. oktober 2015. Glostrup, den 8. oktober 2015 Glostrup, den 8. oktober 2015 Referat Den 6. oktober 2015 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 26.08.2011 LLR/SA Referat Den 25. august 2011 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 59 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl.

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

REFERAT Den 3. september 2012

REFERAT Den 3. september 2012 København den 4. september 2012 REFERAT Den 3. september 2012 Mødeart: Afdeling: Organisationsbestyrelsesmøde Lægeforeningens Boliger Mødested: Bestyrelseslokalet, Sionsgade 26 Deltagere: Alex F. Rasmussen

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere