FORBRUGERPANELET FEBRUAR Forbrugerpanelet om køb og salg af brugte varer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORBRUGERPANELET FEBRUAR 2011. Forbrugerpanelet om køb og salg af brugte varer"

Transkript

1 Forbrugerpanelet om køb og salg af brugte varer Op mod to ud af tre (60%) respondenter har købt brugte varer inden for de seneste 3, og flertallet flere gange, mens det kun er mindre end halvdelen (40%), som har solgt brugte varer over samme periode. De yngre respondenter køber og sælger brugt i betydelig højere grad end de ældre, og en relativt højere husstandsindkomst øger tilsyneladende også incitamentet til at sælge brugt, men ikke nødvendigvis købe brugt. Mens de brugte varer typisk køber brugte varer i genbrugsbutikker eller via såkaldte brugtbørser på internettet, sker salget af brugte varer primært via internettet. Mere end to ud af tre (68%) spørger ikke efter originale kvitteringer på brugte varer, inden de køber, og mere end halvdelen af respondenterne tænker da heller ikke over, om de brugte varer de køber, kunne være hælervarer. Stort set alle føler sig da også sikre på, at de aldrig er kommet til at købe hælervarer. Hver fjerde, som har købt brugt inden for de seneste tre, angiver at dette sker i højere grad i dag end for tre siden, mens godt hver tiende (13%) køber brugt i mindre grad i dag. Flertallet handler dog brugt i nogenlunde samme omfang som for 3 siden. Samme tendens gælder i forhold til sælgerne af brugte varer; hver fjerde gør det i højere grad i dag, hver tiende i mindre grad, og resten i nogenlunde samme omfang. Omfanget af køb og salg af brugte varer ser ikke ud til at ville ændre sig markant. Blandt køberne af brugt angiver knap hver tiende (7%), at de forventer at handle mere brugt inden for det næste s tid, mens hver femte (19%) vil handle mindre. Og blandt dem, som kun har begrænset erfaring har med at købe brugt, er det knap en ud af tyve (4%), som vil til at gøre det, hvilket peger i retning af et nogenlunde stabilt niveau for handlen med brugte varer det næste s tid. Samme tendens gør sig gældende i forhold til salget af brugte varer. Selvom lige over hver tiende (12%), som allerede har erfaring med at sælge brugt, forventer at gøre dette i højere grad det næste s tid, forventer hver fjerde (24%), at sælge mindre end i dag. N der tages højde for de respondenter, som ingen erfaring har med at sælge brugt, hvoraf godt hver tiende (12%) angiver, at de forventer at sælge brugt inden for det næste s tid, har salget, som købet, at brugte varer udsigt til at ende på niveau med det nuværende det næste s tid. Undersøgelsen er gennemført i uge Resultaterne er baseret på svar fra 951 danske forbrugere over Data er vejet på dimensionerne alder, køn, geografi og husstandsindkomst, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe. 1

2 KØB AF BRUGTE VARER Figur 1 - ALLE Har du købt en brugt vare, forbrugsgode, beklædningsgenstand m.m. inden for de seneste 3? Her tænker vi udelukkende på, om du har købt brugt, ikke om du evt. sælger brugte ting Knap halvdelen (46%) af respondenterne har inden for de seneste 3 købt brugte varer flere gange, mens yderligere hver syvende (14%) har gjort det en enkelt. Hver tiende (11%) har handlet brugt mere end 10 gange, og en tilsvarende andel (10%) ml gange. Knap her tredje (29%) har ikke købt brugt inden for de seneste tre, mens godt hver tiende respondent aldrig har købt noget brugt (11%). Køb af brugte varer ser ikke ud til at være påvirket af husstandsindkomst, men alder og køn har derimod en betydning for hvor ofte der handles brugt, jf. tabel 1 herunder Tabel 1 Har du købt en brugt vare, forbrugsgode, beklædningsgenstand m.m. inden for de seneste 3 x Alder & Køn Over 65 Kvinder Mænd Ja, mere end 5 gange 37% 24% 19% 14% 24% 18% Ja, op til 4 gange 47% 41% 35% 37% 40% 35% Nej, det er mere end 3 siden 11% 27% 32% 35% 26% 33% Nej, har aldrig købt noget brugt 5% 8% 14% 14% 10% 14% Kilde: Forbrugerrådet Op mod ni ud af ti (84%) i alderen har handlet brugt inden for de seneste tre, mens det kun er hver anden (51%) over 65. Ligeledes er kvinderne mere aktive end mændene, da knap to ud af tre kvinder (64%) har handlet brugt inden for de seneste tre, men kun er godt hver anden mand (53%), som har handlet tilsvarende. 2

3 Figur 2 HVIS HANDLET BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Hvad har du købt brugt inden for de seneste 3? Tøj og sko, møbler og lamper samt bøger og musik er de mest købte brugtvarer inden for de seneste tre, idet mere end hver tredje (> 33%) har handlet dette, men også transportmidler er blevet handlet, og især motorcykler og biler som hver fjerde (24%) har købt. Under Andet er især nævnt køkken grej (service, køkkenmaskiner, m.m.) og babytøj og udstyr. 3

4 Figur 3 - HVIS HANDLET BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Hvor køber / købte du typisk brugte varer? Mere end halvdelen (52%) af købere af brugte varer handler i fysiske butikker, mens lidt under halvdelen (47%), også / i stedet handler via internettet. Omkring en tredjedel køber typisk deres brugte varer i genbrugsbutikker, men lidt over en fjerdel (28 %) køber dem via internettet. Lidt under en fjerdel (23 %) køber dem på loppeog/eller kræmmermarkeder. Som tabel2 herunder viser, foretrækker især de yngre respondenter, mænd og respondenter med en relativt høj husstandsindkomst at handle brugt via internettet, mens især kvinder foretrækker de fysiske genbrugsbutikker. Tabel 2 Har du købt en brugt vare, forbrugsgode, beklædningsgenstand m.m. inden for de seneste 3 x Alder, Køn & Husstandsindkomst I genbrugsbutikker (fysiske butikker) Via internettet (f.eks. dba.dk, trendsales.dk, o.lign.) Loppe- /kræmmermarkeder Privat, f.eks. fra venner, familie, kollegaer Over 65 Kvinder Mænd Under kr kr. Over kr. 55% 50% 54% 52% 61% 38% 52% 56% 46% 67% 53% 43% 26% 43% 54% 43% 43% 58% 38% 40% 41% 35% 46% 29% 34% 42% 38% 28% 24% 22% 24% 25% 23% 17% 26% 22% Anm.: Tallene summerer ikke til 100%, da der kunne angives flere handelssteder. Kilde: Forbrugerrådet 4

5 Figur 4 HVIS HANDLET BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Spørger / spurgte du efter originale kvitteringer på de brugte varer, inden du køber / købte? Mere end to ud af tre (68%) respondenter spørger aldrig eller kun sjældent efter den originale kvittering på en brugt vare, inden de køber, mens hver femte (19%) dog gør det, n de køber hde varer, fx elektronik og hvidevarer. Hver tiende til dog ikke købe noget uden at have set eller fået den originale kvittering, og det er især mænd, der har denne praksis, hvilket sandsynligvis hænger sammen med, at de i højere grad køber fx biler/motorcykler. Flertallet af de respondenter, som handler brugt, tænker da heller ikke over, at brugte varer kunne være hælervarer, jf. figur 5 på næste side. 5

6 Figur 5 - HVIS HANDLET BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Tænker du over, om nogle af de brugte varer du køber / har købt, kan være hælervarer? Hver femte (20%) angiver, at de ofte tænker over, om den brugte varer, de køber, skulle være en hælervare, mens en tilsvarende andel (21%) af og til tænker over dette. De resterende, mere end halvdelen (58%) tænker dog ikke over det, og især kvinder overvejer ikke dette, som tabel 3 herunder viser. Et flertal af mændene tænker dog mere eller mindre over det, hvilket igen skal ses i sammenhæng med, at de oftere køber hde varer, mens kvinder mere handler de bløde varer (tøj og sko, fx) Ikke overraskende, tænker de respondenter, som beder om at se kvitteringer, mere over, om en brugt vare kan være en hælervare. Tabel 3 Tænker du over, om nogle af de brugte varer du køber / har købt, kan være hælervarer x Spørger efter kvittering, Alder & Køn Spørges efter kvittering? Alder Køn Ja, altid Mest på elektronik m.m. Nej Husker ikke Over 65 Kvinder Mænd Ja, af og til 24% 36% 16% 16% 12% 17% 23% 25% 16% 26% Ja, ofte 44% 26% 15% 11% 27% 25% 18% 14% 18% 26% Nej 31% 36% 67% 63% 59% 57% 58% 56% 64% 46% Ved ikke 2% 1% 2% 11% 2% 1% 1% 5% 1% 3% Kilde: Forbrugerrådet Endelig tænker respondenter over 50 oftere over, om en brugt vare er en hælervare, end respondenter under 50 gør. Som figur 6 på næste side viser, er der dog stort set ingen som har oplevet at købe en brugt vare, som de senere fandt ud af var en hælervare. 6

7 Figur 6 - HVIS HANDLET BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Er du nogensinde kommet til at købe brugte varer, som du efterfølgende fandt ud af var en hælervare? Blot én ud af halvtreds (2%) har en enkelt gang oplevet, at noget de købte viste sig at være en hælervare, mens resten altså ikke umiddelbart har oplevet dette. Figur 7 - HVIS HANDLET BRUGT MERE END ÉN GANG INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Køber du oftere brugte varer i dag end du gjorde for 3 siden? Knap hver fjerde, som har købt brugt mere end en gang inden for de seneste tre, køber i dag mere brugt end de gjorde for tre siden, mens mere end hver anden (60%) køber i nogenlunde samme omfang. 7

8 Figur 8 - HVIS HANDLET BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Forventer du inden for det næste s tid, at købe flere brugte varer end du gør i dag? Tre ud af fire (72%) af de respondenter, som allerede har en del erfaring med at købe brugt, forventer at dette vil fortsætte i uændret omfang fremover, mens kun godt hver tyvende (6%) forventer at ville købe mere fremover. Blandt de mindre erfarne forventer næsten hver tredje (29%), at dette ikke vil fortsætte inden for det næste, da de forventer at ville købe mindre end den ene ting, de har købt i løbet af de seneste tre, hvilket kan tolkes som en forventning om, at der ikke vil blive købt brugt. Hver anden (48%) fra samme segment forventer at købe i samme omfang (en enkelt gang), mens hver tiende (9%) vil øge deres køb af brugte varer inden for det næste s tid. Bland de respondenter, som aldrig, eller ikke inden for de seneste tre, har handlet brugt, er det kun knap hver tyvende (4%), som forventer, at ville købe brugt inden for det næste. Figur 9 - HVIS IKKE HANDLET BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR / ALDRIG Forventer du at købe brugte varer inden for det næste s tid? Næsten to ud af tre (63%), som ikke har handlet brugt (inden for de seneste tre ), afviser dog, at de vil købe brugt inden for det næste s tid. 8

9 SALG AF BRUGTE VARER Figur 10 - ALLE Har du solgt en vare, forbrugsgode, beklædningsgenstand m.m. brugt inden for de seneste 3? Her tænker vi udelukkende på, om du sælger brugte ting, ikke om du (også) køber brugt Mere end hver fjerde (26%) har aldrig solgt noget brugt, og for knap hver tredjes vedkommende (31%) er det mere end 3 siden, de har gjort det. Knap hver tiende (8%) har dog solgt noget brugt mere end fem gange, og yderligere en trejdedel (33%) har solgt brugte varer en fire gange. De yngre respondenter sælger brugt i betydelig højere grad end de ældre; Hver anden ung i alderen (49%) har gjort dette inden for de seneste tre, mens det kun er godt hver fjerde over 65. Tabel 4 Har du solgt en vare, forbrugsgode, beklædningsgenstand m.m. brugt inden for de seneste 3 X Alder & Husstandsindkomst Over 65 Under kr kr. Over kr. Ja, mere end 5 gange 10% 16% 5% 4% 8% 8% 12% Ja, op til 4 gange 39% 33% 34% 22% 22% 33% 37% Nej, det er mere end 3 siden 20% 31% 32% 37% 35% 30% 31% Nej, har aldrig købt noget brugt 25% 20% 27% 35% 33% 28% 19% Kilde: Forbrugerrådet En relativt højere husstandsindkomsten øger også incitamentet til at sælge brugt, idet det er hver anden (49%) med en husstandsindkomst over kr., som har solgt brugt inden for de seneste tre, mens det blandt respondenter med en husstandsindkomst under kr. kun er knap hver tredje (30%), som har gjort tilsvarende. 9

10 Figur 11 - HVIS SOLGT BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Hvad har du solgt brugt inden for de seneste 3? Indbo, som møbler og lamper, er det de fleste sælger, idet mere end hver tredje (36%) har solgt dette inden for de seneste tre. Bil eller motorcykel, samt tøj og sko ligger også i toppen af listen over ting, der sælges brugt, idet godt hver femte har solgt dette. Mens flertallet køber brugte varer i genbrugsbutikker (52%), og en vis grad via internettet (47%), angives internettet som den absolut primære kilde til at sælge brugte varer, jf. figur 12 på næste side. 10

11 Figur 12 - HVIS SOLGT BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Hvor har du solgt / sælger du typisk dine brugte varer? Godt over halvdelen (60%) af de respondenter, som sælger varer, gør dette via internettet, mens hver tredje (31%) sælger privat. Blot en ud af tyve (5%) sælger deres brugte ting via genbrugsbutikker. Knap hver femte sælger videregiver eller viser kvitteringer på alt de sælger, og yderligere hver tredje gør det hvos køberen efterspørger det. Figur 13 - HVIS SOLGT BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Videregiver, eller viser du, originale kvitteringer til de potentielle købere, på de varer du sælger / har solgt brugt? Knap hver anden sælger videregiver/viser dog ikke kvitteringer i forbindelse med salget. Som tabel 5 på næste side viser, gælder, at jo ældre sælgeren er, des mindre bruges kvitteringer. 11

12 Tabel 5 Videregiver, eller viser du, originale kvitteringer til de potentielle købere, på de varer du sælger / har solgt brugt X Alder & Hvor ofte solgt brugt? Alder Over 65 Hvor ofte solgt brugte varer? Mere end 10 gange 5-10 gange 2-4 En enkelt gange gang Ja, på alt jeg sælger 25% 18% 16% 11% 6% 8% 18% 23% Kun hvis køberen efterspørger det 40% 36% 29% 21% 45% 27% 35% 27% Nej, aldrig eller kun sjældent 33% 41% 49% 55% 48% 62% 42% 41% Husker ikke / ved ikke 2% 5% 6% 14% 0% 4% 5% 9% Kilde: Forbrugerrådet De respondenter, som kun sjældent sælger brugte varer, er mere konsekvente med at vise kvitteringen til den potentielle køber, hvilket skal ses i sammenhæng med, at disse enkeltgangs sælgere primært sælger hde varer, som biler, elektronik m.m., hvor en kvittering typisk også er et garantibevis. Hver fjerde (26%) med erfaring med at sælge brugte varer, gør det mere i dag end de gjorde for tre siden, mens hver tiende (11%) gør det i mindre grad. Figur 14 - HVIS SOLGT BRUGT MERE END ÈN GANG INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Sælger du oftere egne brugte varer i dag end for 3 siden? For det resterende flertal (60%) sker salget af brugte varer i nogenlunde samme omfang som for tre siden. 12

13 Tabel 6 Sælger du oftere egne brugte varer i dag end for 3 siden X Alder & Køn Over 65 Kvinder Mænd Ja, sælger meget mere brugt i dag 9% 4% 1% 6% 5% 1% Ja, sælger nok lidt mere brugt i dag 21% 26% 20% 11% 23% 20% Nej, sælger i nogenlunde samme omfang 61% 59% 60% 50% 55% 63% Nej, sælger mindre end for 3 siden 3% 9% 15% 22% 13% 9% Husker ikke / ved ikke 6% 2% 5% 11% 3% 7% Kilde: Forbrugerrådet De yngre respondenter sælger generelt flere brugte varer i dag end de ældre; knap hver tredje (30%) i alderen lidt eller mere brugt i dag, og stort set ingen mindre end for tre siden, mens det blandt de ældste respondenter er mere end hver femte (22%), som sælger mindre i dag end for tre siden, og blot hver sjette (17%) som sælger mere. Figur 15 - HVIS SOLGT BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Forventer du inden for det næste s tid, at sælge flere af dine egne brugte varer end du gør i dag? To ud af tre (64%) af de respondenter, som allerede har en del erfaring med at sælge brugte ting, forventer at dette vil fortsætte i samme grad det næste s tid, mens kun godt hver syvende (14%) fra samme gruppe forventer, at de vil sælge mere end i dag. Blandt de mindre erfarne forventer mere end hver tredje (37%), at de ikke vil gøre det igen inden for det næste, da de forventer at ville sælge mindre end den ene ting, de har solgt i løbet af de seneste tre, mens en svagt mindre andel (31%) fra samme segment forventer at sælge i samme omfang (en enkelt gang). Hver tiende (10%) forventer at ville sælge mere inden for det næste s tid. 13

14 Blandt de respondenter, som aldrig, eller ikke i løbet af de seneste tre, har solgt noget brugt, forventer to ud af tre (65%) ikke, at dette vil ændre sig i løbet af det næste. Figur 16 - HVIS IKKE SOLGT BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR / ALDRIG Forventer du at sælge egne brugte varer inden for det næste s tid? Godt hver tiende (12%), uden konkret erfaren i at sælge brugte varer, forventer dig at sælge brugt inden for det næste s tid. Som det fremg af tabel 7 herunder har respondenter under 50 større forventninger om at sælge brugt inden for det næste s tid end dem over 50. Tabel 7 Forventer du at sælge egne brugte varer inden for det næste s tid X Alder, bopæl & husstandsindkomst Over 65 Hovedstaden & øerne Sjælland Jylland Under kr kr. Over kr. Ja 12% 19% 9% 8% 16% 8% 10% 10% 11% 16% Nej 60% 52% 72% 72% 61% 70% 68% 68% 66% 62% Ved ikke 28% 29% 19% 20% 23% 22% 23% 22% 23% 22% Kilde: Forbrugerrådet Også respondenter bosat i hovedstadsområdet og med en husstandsindkomst over kr. forventer i højere grad at ville sælge brugte varer inden for det næste end tilfældet er for de respondenter, som ikke har disse karateristika (bosat i hovedstadsområdet og/eller en husstandsindkomst over kr.) 14

15 Generelle kommentarer til undersøgelsen om køb og salg af brugte varer: Beder altid om kvittering ved køb af eksempelvis brugte PH lamper, mærkevarer eller lign. Ikke for at købe en brugt kasse Lego til 200 kr. - [af mand, 31-50, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Brugt auto er naturligvis købt med kvittering. - [af mand, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Brugte biler m.m. er nemme, da der der er registreringsattesten som bevis - [af mand, 31-50, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Da jeg på et privat loppemarked (garagesalg) bad jeg om en kvittering med stelnummer på den cykel jeg købte - [af mand, 31-50, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] De brugte varer jeg har købt er gamle. Derfor er kvittering ikke aktuel. - [af mand, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] Den ene gang jeg havde mistanke om stjålen vare bad jeg om at returnere varen. Det fik jeg lov til. Jeg nævnte, at det var mærkeligt, at ledningerne på radio og højttalere var klippet over ca 20 cm fra kabinettet. Hun bedyrede dog, at havde haft anlægget fra nyt. Men jeg returnerede varen uden problemer. - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på under kr.] Der er kommet mere fokus på bare at få genbrugt ting, så vi forærer primært brugte ting væk. Gennem dba.dk eller storskrald.dk eller ved at give det til genbrugsbutikker. Den mulighed kunne I godt have haft med. - [af kvinde, 18-30, med en husstandsindkomst på kr.] Der er mange der gør en god handel såvel køber som sælger ved at købe brugt - [af mand, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Der manglede en option for brug af etablerede salgskanaler for brugte ting. Jeg køber brugte bøger via antikvariat-boghandler's hjemmesider eller i fysik butik, hvor det er ikke kutyme at bede om at se kvittering for forige ejers køb af bogen. I den sammenhæng tænker jeg ikke over hæleri-muligheden. - [af kvinde, 31-50, med en husstandsindkomst på kr.] Der mangler at kunne skrive computerudstyr og andet elektronik. Og el-artikler - [af mand, 31-50, med en husstandsindkomst på under kr.] Det eneste, jeg nogensinde har solgt, er brugt omstændighedstøj for mere end 35 siden. - [af kvinde, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Det er fint at købe brugt og vil gerne gøre det, hvis jeg finder noget af interesse. - [af mand, 51-65, med en husstandsindkomst på under kr.] Det er hovedsageligt tøj jeg køber en enkelt gang en lampe. derfor spørger jeg ikke om kvittering - [af kvinde, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Det er svært at præcisere, men jeg køber sådan set kun brugt på de store loppemarkeder og en enkelt gang hos en marskandiser. - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på under kr.] Forærer altid brugte varer til genbrugs butikker. - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] 15

16 Grunden til salg af brugte varer er at tingene stammer fra et familiedødsbo, ellers beskæftiger jeg mig ikke med sådanne ting. - [af kvinde, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Genbrugsbutikker her op Lolland har høje priser, de har også tingene der er til salg via avisen. - [af kvinde, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Generelt forærer jeg hellere tingene væk til venner, organisationer og famlie - [af mand, 31-50, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Giver meget brugttil Frelsens hær, så de kan tjene istedet - [af mand, 31-50, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Handel lejlighedvis i Røde Kors genbrugsbutik bringer mig ikke til at overveje hæleri. - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på under kr.] Har ikke solgt noget brugt men giet det gode venner eller tøjgenbrug - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Har ikke spurgt om kvittering, da det var i en genbrugsbutik fra blå kors - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] Har kun købt brugte varer i mødrehjælpen og genbrugsbutikker. - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] Har købt brugt børnemærke tøj - [af kvinde, 31-50, med en husstandsindkomst på kr.] Har solgt en brugt maskine. Købt en Ford A [af mand, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Husker ikke alle kategorier, jeg har købt og solgt. Loppeting købes/sælges primært af mine børn. Jeg gemmer altid kvit. og spørger, om køber vil have den, og/eller vil have en håndskreven kvit. af mig. Venner m.v. "handler" jeg også med, men gerne uden at få/give penge. - [af mand, 31-50, som ikke har oplyst husstandsindkomst] Hvis jeg køber brugt, er det ofte af familie og venner. - [af kvinde, over 65, med en husstandsindkomst på under kr.] Hvis man beder om original kvit. har jeg kun god erfaring med at de jeg har handlet med gerne dokumenterer eksempel varens alder mv. videre sørger jeg ved midre køb altid for at få en erklæring fra sælger om, at varen tilhører ham og at den er fri og ubehæftet - hvilket betyder at hvis der skulle opstp et problem vil der efter min mening alene kunne blive tale om at varen skulle afleveres og ikke en efterfølge sigtelse for omgang med hælervarer. - [af mand, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] I den lave prisklasse jeg køber / sælger er det ikke relevant at se / vise kvitteringer. - [af mand, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] Ja, jeg svarer, at der kun er tale om køb/bytte af brugt bil. Der beder man ikke om kvittering af autoriseret forhandler n man bytter. - [af mand, over 65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Jeg har i princippet ikke noget mod at købe brugt - mine indkøb af større forbrugsgoder, hvor det kunne være aktuelt, er blot meget små. Mit indkøb af brugte varer indskrænker sig således til indkøb af bil, senest for 4 siden - [af mand, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] 16

17 Jeg er forholdvis ung, og køber sjældent "fejlkøb", derfor har jeg også meget få ting at sælge. Hvis jeg ejede mere ville jeg også sølge mere - [af kvinde, 18-30, med en husstandsindkomst på kr.] Jeg brugte den blå avis for ca. 3 siden til at sælge en stol - [af mand, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Jeg er HELT sikker på at varer købt i genbrugsforretninger ved lossepladser eller til fordel for sociale organisationer IKKE er hælervarer, hvorfor eller hvordan skulle de være det? - [af kvinde, over 65, med en husstandsindkomst på under kr.] Jeg er ved at flytte og forsøger at sælge bøger og møbler og ting, jeg ikke mere har plads til - resten bliver doneret - [af kvinde, 51-65, som ikke har oplyst husstandsindkomst] Jeg forærer brugte ting til Røde kors eller genbrugsstation. - [af kvinde, over 65, med en husstandsindkomst på under kr.] Jeg handler kun i kirkens korshærs butik n jeg køber brugt, - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Jeg har bestemt overvejet tanken om stjålne varer. Nu har mine køb været af meget almindelige ting, der har været meget brugsprægede og ofte købt af nogle jeg kender. Har dog overvejet at laurits.com kunne være problematisk da de ikke bad om kvittering for en sofa, de dog ikke kunne sælge for mig - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] Jeg har fortrinsvis købt mine varer i Røde Kors genbrugsforretninger. Tror ikke der findes hælervarer. - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på under kr.] Jeg har kun købt brugt tøj et par gange og fordi det var i en forretning, hvor jeg kender indehaveren meget godt. På loppemarkedet køber jeg kun småting. Jeg har vist i mit 67- ige liv solgt noget to gange, en stol via annonce og et par lange bukser til min vigerinde - [af kvinde, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Jeg har købt hos 'Klassik' og 'Lauritz' hvor varerne er tjekket mht. svindel/tyveri. - [af mand, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Jeg har solgt en bil, som der naturligvis var styr på alle papirer og den slags. De brugte varer jeg har købt er sket i en Svensk genbrugscentral, hvor der er ret meget tjek på tingene. Så f ikke nogen købskvittering fra dem, men er ikke i tvivl om at der er styr på det. - [af kvinde, 31-50, med en husstandsindkomst på kr.] Jeg køber kun legetøj og tøj, hvis jeg skulle købe tv, pc eller andet over en 500 kr, ville jeg bede om en kvittering. - [af kvinde, 31-50, med en husstandsindkomst på kr.] Jeg køber normalt et sted hvor der automatisk gives kvittering - jeg betaler med dankort, så jeg forventer at alt er i orden. Endvidere har jeg ikke købt varer som kan være hæler varer - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] køber fortrinsvis ting til havetogbane -LGB spor G - via QXL/E-BAY. - [af mand, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Jeg mener ikke at have handlet med ting der udover bilen har en værdi som placerer det i risikogruppen for hælervarer - [af kvinde, 31-50, med en husstandsindkomst på kr.] 17

18 Køber kun småting. Hvis jeg skulle købe en større ting fx elektronik ville jeg nok spørge efter kvittering - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] Jeg køber udelukkende meget billige (max. 200 kr.)brugte varer på loppe/kræmmermarkeder - så som legetøj, pyntegenstande m.v., som ikke koster ret meget. Det er ikke varer, som kan komme i nærheden af hælervarer. - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Jeg mener ikke at der er den store risiko for hælervarer n det drejer sig om bøger/blade, men hvis det gælder elektronik eller designerting vil jeg nok være mere på vagt og kræve kvitteringer. - [af kvinde, 31-50, med en husstandsindkomst på under kr.] Jeg stiller op på kræmmermarkeder og frekventerer diverse loppemarkeder... - [af mand, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] Jeg sælger aldrig brugte ting, jeg forærer dem som regel væk. - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] Jeg ville aldrig købe noget af nogen, jeg ikke kender, uden at få en original kvittering, men n jeg køber af nære venner eller i genbrugsbutikker, har jeg ikke tænkt på at bede om bevis for, at de er kommet retmæssigt til tingene. - [af kvinde, 31-50, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Jeg ville spørge efter kvittering hvis varer var særdeles billig, eller varer som man hører om blive fusket med, primært elektronik, cykler og design. - [af kvinde, 18-30, med en husstandsindkomst på under kr.] Kan ikke finde ud af netauktioner, bruger derfor kun dba samt guloggratis - [af kvinde, 18-30, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Kan kun svare, at jeg har købt en brugt bil og nogle få antikviter, hvis det kan medregnes i Jeres undersøgelse - [af kvinde, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Køber og sælger ikke privat, kun gennem auktionshuse, antikvarboghandler o.lign. - [af mand, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] Manglende kvittering er ikke nødvendigvis forsøg på snyd, men blot det at varen er så gammel, at jeg ikke selv har garanti på den længere! - [af mand, 31-50, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Min mand og 2 døtre køber til gengæld meget brugt på nettet - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Nogle af de møbler vi har solgt er arvegods - uden kvittering ikke hælervarer - [af kvinde, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] N jeg svarer, at jeg ikke tænker over, om det er hælervarer, jeg køber, hænger det sammen med, at jeg kun har købt brugte bøger. Jeg har iøvrigt været ude for, at de brugte bøger er anmeldereksemplarer, men det g jeg ud fra er i orden. Jeg ville kræve helt anden dokumentation, hvis jeg skulle købe designermøbler eller elektronik. - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] N man køber i genbrugsforretninger, forestiller jeg mig ikke at det kan være stjålet, derfor spørger jeg ikke om kvittering. Hvis jeg købte over nettet ville jeg sikre mig. - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] 18

19 Primært køb/salg af bil og MC. Kræver registreringsattesten udleveres, derfor ikke nødvendigvis kvittering - [af mand, 31-50, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Solgte nogle glas som er udgået fra holmegd og noget spisestel som vi ikke brugte,annonce i et dagblad - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på under kr.] Synes i princippet det er godt med genbrug, men f det ikke gjort. Giver tøj og møbler til genbrugsbutikker med gode formål - f.eks. Kirkens Korshær - [af kvinde, 31-50, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Vedr, kvitteringer - hvis det er meget gamle varer ellers noget man har arvet - er der jo af gode grunde ikke nogle kvittertinger mere - men varerne er måske også så brugte at det umuligt kan være hælervarer - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] Vi har loppemarked her i gaden, og jeg har tænkt at få en stand til foret - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Vi vil hellere forære brugte ting væk til nogle, der kan få glæde af dem, end sælge dem. - [af mand, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Ville aldrig købe privat, nyt eller for billigt. Køber på lauritz.com - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Viser kvitteringer, n jeg stadig har dem - hvilket ikke har været tilfældet med det tøj (udelukkende børnetøj), jeg har solgt - [af kvinde, 31-50, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Vores salg er inden for de sidste 2 blevt større grundet flytning til mindre bolig - [af mand, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Værdien af de hhv købte og solgte varer har været under kr. 100,- - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] 19

20 APPENDIKS 1 Ting uden for kategori, der er købt brugt inden for de seneste 3 : Alt muligt til hjemmet Anders And blade antik skål, glas, porcelæn Antikviteter, loppemarked varer Autostol Voksipose Babyudstyr Dvder Bestik, Glas Billede billeder Biltilbehør Boremaskine brugskunst brætspil børnetøj båd campingvogn casetteafspiller CD holder cd er crosser Cykelanhænger, babyjogger damaskesservietter, eau-de-cologne dug og dæk Dåser el-radiator elscooter Fossil garage Sadel GPS Hardware have redskaber havefræser havemaskine hesteting HiFi-udstyr hobbyartikler højttaler instrumenter kande Krydderikrukker kunst Køkkengrej/-udstyr Legetøj Lidt værktøj lysestage løbevogn/motionsudstyr malerier modeltog Motionsredskab Motorplæneklipper mp3 afspiller musikinstrument og byggematerialer Nips mv. plantebeholdere Plastvinduer og mursten plænetraktor port, udstilling postkort pynteting Påhængsmotor rulle rustfrit fad Service skøjter, tørdragt småting til hjemmet staldinventar m.v. stillads betonblender sølvtøj TI regnemaskine tilbehør til bil, havemøbler tøj værktøjsmaskine våben 20

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace Danskerne har taget nethandel til sig

Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace Danskerne har taget nethandel til sig Notat Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace E-handlen har længe oplevet en hastig fremgang, og det gælder ikke mindst i julehandlen, når tusinder af danskere skal finde gode gaveidéer eller købe gaver

Læs mere

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd?

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd? Ungdomsklubber Hæleri - er det prisen værd? 1 Unge og hæleri Hvorfor er det vigtigt at snakke om hæleri? Køb og salg af stjålne varer er udbredt, men mange unge (og voksne) kender ikke begrebet hæleri

Læs mere

Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium

Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium Blandt de godt 90% af respondenterne som har erfaring med at bestille hoteller, bestiller godt hver femte respondent (23%) typisk direkte

Læs mere

Er dine ting mærkværdige?

Er dine ting mærkværdige? Er dine ting mærkværdige? Det Kriminalpræventive Råd Mærkning giver en ekstra sikkerhed Hvis du har værdifulde ting som er svære eller umulige at erstatte, er det en god idé at mærke dem. En indbrudstyv

Læs mere

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H)

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Præsentation af Fynske Medier Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Fyens Stiftstidende (H) har 142.000 læsere Den typiske læser: 40 år og opefter Høj husstandsindkomst Højere uddannelse Funktionær Ejerbolig

Læs mere

Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Finn Juhls Høvdingestol: Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. 8 Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. investering møbler Danske designmøbler Priserne på danske designermøbler er steget eksplosivt det seneste år, og

Læs mere

Mini-guide: Sådan sælger du dit gamle rod

Mini-guide: Sådan sælger du dit gamle rod Mini-guide: Sådan sælger du dit gamle rod Flere og flere danskere sælger ud af deres ting på nettet - og der er mange penge at hente Af Jacob Carlsen, februar 2013 03 Krisen har gjort os til klunsere 04

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup

Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup Kunder og medarbejdere finder altid noget godt i... Hovedvejen 120 2600 Glostrup tlf. 43 44 47 03 Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup Medarbejderbogen er udgivet 2007, revideret 2009, 2011 og 2014.

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad.

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad. Unge om deres spisevaner og interesse for madlavning Mere end hver anden ung i alderen 18-25 år (55%) er i høj grad eller meget høj grad interesseret i at lave mad, og op mod to ud af tre (64%) i denne

Læs mere

Forbrugernes kendskab til deres rettigheder og pligter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 10.11

Forbrugernes kendskab til deres rettigheder og pligter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 10.11 Forbrugernes kendskab til deres rettigheder og pligter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 1.11 FORBRUGERNES KENDSKAB TIL DERES RETTIGHEDER OG PLIGTER Indhold Kapitel 1 Forbrugernes kendskab til deres rettigheder

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

Frivillighåndbog Butik

Frivillighåndbog Butik Frivillighåndbog Butik Indhold Butikskoncept for Mødrehjælpens butikker med genbrug til børn... 3 Valg af lokaler... 3 Fordeling af m²... 3 Husleje... 3 Beliggenhed... 3 Indretning af salgslokalet... 4

Læs mere

Guide. Sælg dit rod og få råd til din sommerferie. Guide: Guide: Sådan sælger du på nettet Hold sommerferiebudgettet

Guide. Sælg dit rod og få råd til din sommerferie. Guide: Guide: Sådan sælger du på nettet Hold sommerferiebudgettet Foto: Iris Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: Sælg dit rod og få råd til din sommerferie Guide: Sådan sælger du på nettet Hold sommerferiebudgettet 1sid6e r Sælg dit skrammel

Læs mere

Vejledning GENBRUGSAFHENTNING

Vejledning GENBRUGSAFHENTNING Vejledning GENBRUGSAFHENTNING Side 2 3 almen orientering Side 4 afhentning af varebil Side 5-6 ankomst Genbrugspladsen + vejning af bil!! Side 6 opdeling i vægtgrupper Side 7 liften på varebilen Side 8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

1.1 Børneforældre over 30

1.1 Børneforældre over 30 1.1 Børneforældre over 30 Jeg kommer der med mine børn de bruger det rigtig meget i skolen. De tager derned for at søge efter bøger. Børneforælder over 30, kvindelig bruger Segmentet er, som navnet antyder,

Læs mere

5 gode DIY ideer til dig og din bolig. Af Henriette Villebro Riisom

5 gode DIY ideer til dig og din bolig. Af Henriette Villebro Riisom 5 gode DIY ideer til dig og din bolig Af Henriette Villebro Riisom Indholdsfortegnelse Fra gamle stole til smukke lysestager... 3 Blomsterskjuler af fiberbetonplade... 5 Nye møbler af dem du har i forvejen...

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej Håndtering af affald Afdeling 5 - Fyrkildevej Lån en trailer Ved bortskaffelse af diverse til genbrugsplads kan du låne en trailer ved henvendelse på varmemesterkontoret. Depositum kr. 00,- Indhold Affaldstyper...4

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 1. kvartal2012 Kvartalstemaer: 2D/QR koder Handel via mobile enheder Handel i udenlandske netbutikker Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse side 3 Tendenser side 4 Kvartalstema

Læs mere

Hvad ved du om dine naboer?

Hvad ved du om dine naboer? Naboer Hvad ved du om dine naboer? Hvilke(t) job de har 73% Hvilken uddannelse de har 45% Hvilken social baggrund de har 38% Hvilken religion de tilhører Hvem deres omgangskreds er 27% 27% Hvor meget de

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Salg af varer uden for fast forretningssted

Salg af varer uden for fast forretningssted Salg af varer uden for fast forretningssted (Salg af varer fra mobile udsalgssteder, lagersalg, home-parties, markeder, udstillinger, messer og torvehandel) Baggrund Reglerne om, hvor og hvordan der må

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

Låne, dele og bytte - eksempler i Albertslund

Låne, dele og bytte - eksempler i Albertslund Låne, dele og bytte - eksempler i Albertslund Hæftet er et inspirationskatalog. Det beskriver nogle af de mange dele-, bytte- og låneordninger, der findes i Albertslund. Boligområder VA 4 Syd (lejeboliger)

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 52 Offentligt Cirkelines Æske en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger Ansøger er Kontaktcenter Klippen på Vesterbro i København. Vi henvender os til Jer, fordi

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Gode råd til en sund økonomi. Mette Reissmann MF for Socialdemokraterne Vært på Luksusfælden

Gode råd til en sund økonomi. Mette Reissmann MF for Socialdemokraterne Vært på Luksusfælden Gode råd til en sund økonomi Mette Reissmann MF for Socialdemokraterne Vært på Luksusfælden Betalingsvilje og evne At være kreditværdig betyder rigtig meget for den enkelte At skylde penge væk føles byrdefuldt

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Også for andre klassiske julegaver finder man nu store rabatter: priserne for slips er lave, Cd er kan man nu også købe til en god pris.

Også for andre klassiske julegaver finder man nu store rabatter: priserne for slips er lave, Cd er kan man nu også købe til en god pris. Sådan kunne en affiliate kalender se ud Når man ser helt nøjagtig efter, så kan man spare hele året rundt - og når kunden kan spare, så køber han mere og du tjener penge som affiliate. Hver måned findes

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Købssikring: Ofte stillede spørgsmål

Købssikring: Ofte stillede spørgsmål Købssikring: Ofte stillede spørgsmål Hvad får jeg ud af at have Spar Nord Købssikring? Generelt er det målet at sikre dig ekstra tryghed, når du køber lidt mere værdifulde forbrugsgoder. Spar Nord Købssikring

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Mulighed for direkte genbrug er væsentlig i bestræbelserne på at minimere ressourceforbruget og nedsætte affaldsmængderne.

Læs mere

Guide: Undgå fejlkøb og spar penge

Guide: Undgå fejlkøb og spar penge Guide: Undgå fejlkøb og spar penge En ny undersøgelse viser, at vi oftest fortryder de køb, vi gør på nettet Af Lisa Rybjerg Pedersen, oktober 2012 03 De fleste fejlkøb foregår på nettet 05 Case: Mine

Læs mere

FORBRUGERPANELET DECEMBER 2011 / JANUAR 2012. Forbrugerpanelet om bannerreklamer og internetadfærd

FORBRUGERPANELET DECEMBER 2011 / JANUAR 2012. Forbrugerpanelet om bannerreklamer og internetadfærd Forbrugerpanelet om bannerreklamer og internetadfærd Knap ni ud af ti respondenter (89%) angiver, at de generelt ikke finder reklamer på diverse hjemmesider relevante for dem, og op mod hver anden (43%)

Læs mere

I hvor mange år har du været boligejer?

I hvor mange år har du været boligejer? Nyt hus I hvor mange år har du været boligejer? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 24% 21% 12% 13% 11% 9% 5% 5% 1% 3 år eller mindre 4-5 år 6-10 år 11-15 år 16-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år

Læs mere

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Skolestart og lommepenge 2015. Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom

Skolestart og lommepenge 2015. Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Skolestart og lommepenge 2015 Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Otte ud af ti børn får lommepenge. Halvdelen af dem får faste lommepenge, og resten får lommepenge nu og da. Får dit barn lommepenge

Læs mere

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015 BORGER- PANEL Januar 2015 Unge mænd står udenfor foreningslivet 3 ud af 4 danskere er medlem af en forening. Mest populært er det at være en del af sports- og fritidsforeninger efterfulgt af medlemskab

Læs mere

Analyser 2012. Forbrugerpanelet 2012

Analyser 2012. Forbrugerpanelet 2012 Analyser 2012 Forbrugerrådet producerer en række analyser hvert år til støtte for det forbrugerpolitiske arbejde samt til publicering i magasinerne Tænk og Tænk Penge. Tænk Analyserne gennemføres blandt

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDBRUD

FOREBYGGELSE AF INDBRUD FOREBYGGELSE AF INDBRUD Infomøde 25 Juni 2015 Program Fakta: Indbrud i tal DK/Østjylland/Brabrand Viden: Hvad ved vi om Indbrud og Indbrudstyve? Forebyggelse: Hvordan kan I forhindre Indbrud? Nabohjælp

Læs mere

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD DANMARK HAR EN KEDELIG REKORD Familien Halberg en typisk dansk familie I 1. kvartal af 2013 var der 10.776 indbrud i Danmark. Det svarer

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe?

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? gør det enkelt Ja! HK har forhandlet en ny indboforsikring hjem hos Alka: HK+ Forbunds Familieforsikring til 994 kr. HK+ Forbunds Familieforsikring

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Julehandlen holder stand i 2012

Julehandlen holder stand i 2012 Julehandlen holder stand i 2012 Dansk Erhverv har, traditionen tro foretaget en måling af detailbutikkernes forventninger til julehandlen, der sammen med den generelle økonomiske udvikling, forventninger

Læs mere