FORBRUGERPANELET FEBRUAR Forbrugerpanelet om køb og salg af brugte varer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORBRUGERPANELET FEBRUAR 2011. Forbrugerpanelet om køb og salg af brugte varer"

Transkript

1 Forbrugerpanelet om køb og salg af brugte varer Op mod to ud af tre (60%) respondenter har købt brugte varer inden for de seneste 3, og flertallet flere gange, mens det kun er mindre end halvdelen (40%), som har solgt brugte varer over samme periode. De yngre respondenter køber og sælger brugt i betydelig højere grad end de ældre, og en relativt højere husstandsindkomst øger tilsyneladende også incitamentet til at sælge brugt, men ikke nødvendigvis købe brugt. Mens de brugte varer typisk køber brugte varer i genbrugsbutikker eller via såkaldte brugtbørser på internettet, sker salget af brugte varer primært via internettet. Mere end to ud af tre (68%) spørger ikke efter originale kvitteringer på brugte varer, inden de køber, og mere end halvdelen af respondenterne tænker da heller ikke over, om de brugte varer de køber, kunne være hælervarer. Stort set alle føler sig da også sikre på, at de aldrig er kommet til at købe hælervarer. Hver fjerde, som har købt brugt inden for de seneste tre, angiver at dette sker i højere grad i dag end for tre siden, mens godt hver tiende (13%) køber brugt i mindre grad i dag. Flertallet handler dog brugt i nogenlunde samme omfang som for 3 siden. Samme tendens gælder i forhold til sælgerne af brugte varer; hver fjerde gør det i højere grad i dag, hver tiende i mindre grad, og resten i nogenlunde samme omfang. Omfanget af køb og salg af brugte varer ser ikke ud til at ville ændre sig markant. Blandt køberne af brugt angiver knap hver tiende (7%), at de forventer at handle mere brugt inden for det næste s tid, mens hver femte (19%) vil handle mindre. Og blandt dem, som kun har begrænset erfaring har med at købe brugt, er det knap en ud af tyve (4%), som vil til at gøre det, hvilket peger i retning af et nogenlunde stabilt niveau for handlen med brugte varer det næste s tid. Samme tendens gør sig gældende i forhold til salget af brugte varer. Selvom lige over hver tiende (12%), som allerede har erfaring med at sælge brugt, forventer at gøre dette i højere grad det næste s tid, forventer hver fjerde (24%), at sælge mindre end i dag. N der tages højde for de respondenter, som ingen erfaring har med at sælge brugt, hvoraf godt hver tiende (12%) angiver, at de forventer at sælge brugt inden for det næste s tid, har salget, som købet, at brugte varer udsigt til at ende på niveau med det nuværende det næste s tid. Undersøgelsen er gennemført i uge Resultaterne er baseret på svar fra 951 danske forbrugere over Data er vejet på dimensionerne alder, køn, geografi og husstandsindkomst, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe. 1

2 KØB AF BRUGTE VARER Figur 1 - ALLE Har du købt en brugt vare, forbrugsgode, beklædningsgenstand m.m. inden for de seneste 3? Her tænker vi udelukkende på, om du har købt brugt, ikke om du evt. sælger brugte ting Knap halvdelen (46%) af respondenterne har inden for de seneste 3 købt brugte varer flere gange, mens yderligere hver syvende (14%) har gjort det en enkelt. Hver tiende (11%) har handlet brugt mere end 10 gange, og en tilsvarende andel (10%) ml gange. Knap her tredje (29%) har ikke købt brugt inden for de seneste tre, mens godt hver tiende respondent aldrig har købt noget brugt (11%). Køb af brugte varer ser ikke ud til at være påvirket af husstandsindkomst, men alder og køn har derimod en betydning for hvor ofte der handles brugt, jf. tabel 1 herunder Tabel 1 Har du købt en brugt vare, forbrugsgode, beklædningsgenstand m.m. inden for de seneste 3 x Alder & Køn Over 65 Kvinder Mænd Ja, mere end 5 gange 37% 24% 19% 14% 24% 18% Ja, op til 4 gange 47% 41% 35% 37% 40% 35% Nej, det er mere end 3 siden 11% 27% 32% 35% 26% 33% Nej, har aldrig købt noget brugt 5% 8% 14% 14% 10% 14% Kilde: Forbrugerrådet Op mod ni ud af ti (84%) i alderen har handlet brugt inden for de seneste tre, mens det kun er hver anden (51%) over 65. Ligeledes er kvinderne mere aktive end mændene, da knap to ud af tre kvinder (64%) har handlet brugt inden for de seneste tre, men kun er godt hver anden mand (53%), som har handlet tilsvarende. 2

3 Figur 2 HVIS HANDLET BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Hvad har du købt brugt inden for de seneste 3? Tøj og sko, møbler og lamper samt bøger og musik er de mest købte brugtvarer inden for de seneste tre, idet mere end hver tredje (> 33%) har handlet dette, men også transportmidler er blevet handlet, og især motorcykler og biler som hver fjerde (24%) har købt. Under Andet er især nævnt køkken grej (service, køkkenmaskiner, m.m.) og babytøj og udstyr. 3

4 Figur 3 - HVIS HANDLET BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Hvor køber / købte du typisk brugte varer? Mere end halvdelen (52%) af købere af brugte varer handler i fysiske butikker, mens lidt under halvdelen (47%), også / i stedet handler via internettet. Omkring en tredjedel køber typisk deres brugte varer i genbrugsbutikker, men lidt over en fjerdel (28 %) køber dem via internettet. Lidt under en fjerdel (23 %) køber dem på loppeog/eller kræmmermarkeder. Som tabel2 herunder viser, foretrækker især de yngre respondenter, mænd og respondenter med en relativt høj husstandsindkomst at handle brugt via internettet, mens især kvinder foretrækker de fysiske genbrugsbutikker. Tabel 2 Har du købt en brugt vare, forbrugsgode, beklædningsgenstand m.m. inden for de seneste 3 x Alder, Køn & Husstandsindkomst I genbrugsbutikker (fysiske butikker) Via internettet (f.eks. dba.dk, trendsales.dk, o.lign.) Loppe- /kræmmermarkeder Privat, f.eks. fra venner, familie, kollegaer Over 65 Kvinder Mænd Under kr kr. Over kr. 55% 50% 54% 52% 61% 38% 52% 56% 46% 67% 53% 43% 26% 43% 54% 43% 43% 58% 38% 40% 41% 35% 46% 29% 34% 42% 38% 28% 24% 22% 24% 25% 23% 17% 26% 22% Anm.: Tallene summerer ikke til 100%, da der kunne angives flere handelssteder. Kilde: Forbrugerrådet 4

5 Figur 4 HVIS HANDLET BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Spørger / spurgte du efter originale kvitteringer på de brugte varer, inden du køber / købte? Mere end to ud af tre (68%) respondenter spørger aldrig eller kun sjældent efter den originale kvittering på en brugt vare, inden de køber, mens hver femte (19%) dog gør det, n de køber hde varer, fx elektronik og hvidevarer. Hver tiende til dog ikke købe noget uden at have set eller fået den originale kvittering, og det er især mænd, der har denne praksis, hvilket sandsynligvis hænger sammen med, at de i højere grad køber fx biler/motorcykler. Flertallet af de respondenter, som handler brugt, tænker da heller ikke over, at brugte varer kunne være hælervarer, jf. figur 5 på næste side. 5

6 Figur 5 - HVIS HANDLET BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Tænker du over, om nogle af de brugte varer du køber / har købt, kan være hælervarer? Hver femte (20%) angiver, at de ofte tænker over, om den brugte varer, de køber, skulle være en hælervare, mens en tilsvarende andel (21%) af og til tænker over dette. De resterende, mere end halvdelen (58%) tænker dog ikke over det, og især kvinder overvejer ikke dette, som tabel 3 herunder viser. Et flertal af mændene tænker dog mere eller mindre over det, hvilket igen skal ses i sammenhæng med, at de oftere køber hde varer, mens kvinder mere handler de bløde varer (tøj og sko, fx) Ikke overraskende, tænker de respondenter, som beder om at se kvitteringer, mere over, om en brugt vare kan være en hælervare. Tabel 3 Tænker du over, om nogle af de brugte varer du køber / har købt, kan være hælervarer x Spørger efter kvittering, Alder & Køn Spørges efter kvittering? Alder Køn Ja, altid Mest på elektronik m.m. Nej Husker ikke Over 65 Kvinder Mænd Ja, af og til 24% 36% 16% 16% 12% 17% 23% 25% 16% 26% Ja, ofte 44% 26% 15% 11% 27% 25% 18% 14% 18% 26% Nej 31% 36% 67% 63% 59% 57% 58% 56% 64% 46% Ved ikke 2% 1% 2% 11% 2% 1% 1% 5% 1% 3% Kilde: Forbrugerrådet Endelig tænker respondenter over 50 oftere over, om en brugt vare er en hælervare, end respondenter under 50 gør. Som figur 6 på næste side viser, er der dog stort set ingen som har oplevet at købe en brugt vare, som de senere fandt ud af var en hælervare. 6

7 Figur 6 - HVIS HANDLET BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Er du nogensinde kommet til at købe brugte varer, som du efterfølgende fandt ud af var en hælervare? Blot én ud af halvtreds (2%) har en enkelt gang oplevet, at noget de købte viste sig at være en hælervare, mens resten altså ikke umiddelbart har oplevet dette. Figur 7 - HVIS HANDLET BRUGT MERE END ÉN GANG INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Køber du oftere brugte varer i dag end du gjorde for 3 siden? Knap hver fjerde, som har købt brugt mere end en gang inden for de seneste tre, køber i dag mere brugt end de gjorde for tre siden, mens mere end hver anden (60%) køber i nogenlunde samme omfang. 7

8 Figur 8 - HVIS HANDLET BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Forventer du inden for det næste s tid, at købe flere brugte varer end du gør i dag? Tre ud af fire (72%) af de respondenter, som allerede har en del erfaring med at købe brugt, forventer at dette vil fortsætte i uændret omfang fremover, mens kun godt hver tyvende (6%) forventer at ville købe mere fremover. Blandt de mindre erfarne forventer næsten hver tredje (29%), at dette ikke vil fortsætte inden for det næste, da de forventer at ville købe mindre end den ene ting, de har købt i løbet af de seneste tre, hvilket kan tolkes som en forventning om, at der ikke vil blive købt brugt. Hver anden (48%) fra samme segment forventer at købe i samme omfang (en enkelt gang), mens hver tiende (9%) vil øge deres køb af brugte varer inden for det næste s tid. Bland de respondenter, som aldrig, eller ikke inden for de seneste tre, har handlet brugt, er det kun knap hver tyvende (4%), som forventer, at ville købe brugt inden for det næste. Figur 9 - HVIS IKKE HANDLET BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR / ALDRIG Forventer du at købe brugte varer inden for det næste s tid? Næsten to ud af tre (63%), som ikke har handlet brugt (inden for de seneste tre ), afviser dog, at de vil købe brugt inden for det næste s tid. 8

9 SALG AF BRUGTE VARER Figur 10 - ALLE Har du solgt en vare, forbrugsgode, beklædningsgenstand m.m. brugt inden for de seneste 3? Her tænker vi udelukkende på, om du sælger brugte ting, ikke om du (også) køber brugt Mere end hver fjerde (26%) har aldrig solgt noget brugt, og for knap hver tredjes vedkommende (31%) er det mere end 3 siden, de har gjort det. Knap hver tiende (8%) har dog solgt noget brugt mere end fem gange, og yderligere en trejdedel (33%) har solgt brugte varer en fire gange. De yngre respondenter sælger brugt i betydelig højere grad end de ældre; Hver anden ung i alderen (49%) har gjort dette inden for de seneste tre, mens det kun er godt hver fjerde over 65. Tabel 4 Har du solgt en vare, forbrugsgode, beklædningsgenstand m.m. brugt inden for de seneste 3 X Alder & Husstandsindkomst Over 65 Under kr kr. Over kr. Ja, mere end 5 gange 10% 16% 5% 4% 8% 8% 12% Ja, op til 4 gange 39% 33% 34% 22% 22% 33% 37% Nej, det er mere end 3 siden 20% 31% 32% 37% 35% 30% 31% Nej, har aldrig købt noget brugt 25% 20% 27% 35% 33% 28% 19% Kilde: Forbrugerrådet En relativt højere husstandsindkomsten øger også incitamentet til at sælge brugt, idet det er hver anden (49%) med en husstandsindkomst over kr., som har solgt brugt inden for de seneste tre, mens det blandt respondenter med en husstandsindkomst under kr. kun er knap hver tredje (30%), som har gjort tilsvarende. 9

10 Figur 11 - HVIS SOLGT BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Hvad har du solgt brugt inden for de seneste 3? Indbo, som møbler og lamper, er det de fleste sælger, idet mere end hver tredje (36%) har solgt dette inden for de seneste tre. Bil eller motorcykel, samt tøj og sko ligger også i toppen af listen over ting, der sælges brugt, idet godt hver femte har solgt dette. Mens flertallet køber brugte varer i genbrugsbutikker (52%), og en vis grad via internettet (47%), angives internettet som den absolut primære kilde til at sælge brugte varer, jf. figur 12 på næste side. 10

11 Figur 12 - HVIS SOLGT BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Hvor har du solgt / sælger du typisk dine brugte varer? Godt over halvdelen (60%) af de respondenter, som sælger varer, gør dette via internettet, mens hver tredje (31%) sælger privat. Blot en ud af tyve (5%) sælger deres brugte ting via genbrugsbutikker. Knap hver femte sælger videregiver eller viser kvitteringer på alt de sælger, og yderligere hver tredje gør det hvos køberen efterspørger det. Figur 13 - HVIS SOLGT BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Videregiver, eller viser du, originale kvitteringer til de potentielle købere, på de varer du sælger / har solgt brugt? Knap hver anden sælger videregiver/viser dog ikke kvitteringer i forbindelse med salget. Som tabel 5 på næste side viser, gælder, at jo ældre sælgeren er, des mindre bruges kvitteringer. 11

12 Tabel 5 Videregiver, eller viser du, originale kvitteringer til de potentielle købere, på de varer du sælger / har solgt brugt X Alder & Hvor ofte solgt brugt? Alder Over 65 Hvor ofte solgt brugte varer? Mere end 10 gange 5-10 gange 2-4 En enkelt gange gang Ja, på alt jeg sælger 25% 18% 16% 11% 6% 8% 18% 23% Kun hvis køberen efterspørger det 40% 36% 29% 21% 45% 27% 35% 27% Nej, aldrig eller kun sjældent 33% 41% 49% 55% 48% 62% 42% 41% Husker ikke / ved ikke 2% 5% 6% 14% 0% 4% 5% 9% Kilde: Forbrugerrådet De respondenter, som kun sjældent sælger brugte varer, er mere konsekvente med at vise kvitteringen til den potentielle køber, hvilket skal ses i sammenhæng med, at disse enkeltgangs sælgere primært sælger hde varer, som biler, elektronik m.m., hvor en kvittering typisk også er et garantibevis. Hver fjerde (26%) med erfaring med at sælge brugte varer, gør det mere i dag end de gjorde for tre siden, mens hver tiende (11%) gør det i mindre grad. Figur 14 - HVIS SOLGT BRUGT MERE END ÈN GANG INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Sælger du oftere egne brugte varer i dag end for 3 siden? For det resterende flertal (60%) sker salget af brugte varer i nogenlunde samme omfang som for tre siden. 12

13 Tabel 6 Sælger du oftere egne brugte varer i dag end for 3 siden X Alder & Køn Over 65 Kvinder Mænd Ja, sælger meget mere brugt i dag 9% 4% 1% 6% 5% 1% Ja, sælger nok lidt mere brugt i dag 21% 26% 20% 11% 23% 20% Nej, sælger i nogenlunde samme omfang 61% 59% 60% 50% 55% 63% Nej, sælger mindre end for 3 siden 3% 9% 15% 22% 13% 9% Husker ikke / ved ikke 6% 2% 5% 11% 3% 7% Kilde: Forbrugerrådet De yngre respondenter sælger generelt flere brugte varer i dag end de ældre; knap hver tredje (30%) i alderen lidt eller mere brugt i dag, og stort set ingen mindre end for tre siden, mens det blandt de ældste respondenter er mere end hver femte (22%), som sælger mindre i dag end for tre siden, og blot hver sjette (17%) som sælger mere. Figur 15 - HVIS SOLGT BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Forventer du inden for det næste s tid, at sælge flere af dine egne brugte varer end du gør i dag? To ud af tre (64%) af de respondenter, som allerede har en del erfaring med at sælge brugte ting, forventer at dette vil fortsætte i samme grad det næste s tid, mens kun godt hver syvende (14%) fra samme gruppe forventer, at de vil sælge mere end i dag. Blandt de mindre erfarne forventer mere end hver tredje (37%), at de ikke vil gøre det igen inden for det næste, da de forventer at ville sælge mindre end den ene ting, de har solgt i løbet af de seneste tre, mens en svagt mindre andel (31%) fra samme segment forventer at sælge i samme omfang (en enkelt gang). Hver tiende (10%) forventer at ville sælge mere inden for det næste s tid. 13

14 Blandt de respondenter, som aldrig, eller ikke i løbet af de seneste tre, har solgt noget brugt, forventer to ud af tre (65%) ikke, at dette vil ændre sig i løbet af det næste. Figur 16 - HVIS IKKE SOLGT BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR / ALDRIG Forventer du at sælge egne brugte varer inden for det næste s tid? Godt hver tiende (12%), uden konkret erfaren i at sælge brugte varer, forventer dig at sælge brugt inden for det næste s tid. Som det fremg af tabel 7 herunder har respondenter under 50 større forventninger om at sælge brugt inden for det næste s tid end dem over 50. Tabel 7 Forventer du at sælge egne brugte varer inden for det næste s tid X Alder, bopæl & husstandsindkomst Over 65 Hovedstaden & øerne Sjælland Jylland Under kr kr. Over kr. Ja 12% 19% 9% 8% 16% 8% 10% 10% 11% 16% Nej 60% 52% 72% 72% 61% 70% 68% 68% 66% 62% Ved ikke 28% 29% 19% 20% 23% 22% 23% 22% 23% 22% Kilde: Forbrugerrådet Også respondenter bosat i hovedstadsområdet og med en husstandsindkomst over kr. forventer i højere grad at ville sælge brugte varer inden for det næste end tilfældet er for de respondenter, som ikke har disse karateristika (bosat i hovedstadsområdet og/eller en husstandsindkomst over kr.) 14

15 Generelle kommentarer til undersøgelsen om køb og salg af brugte varer: Beder altid om kvittering ved køb af eksempelvis brugte PH lamper, mærkevarer eller lign. Ikke for at købe en brugt kasse Lego til 200 kr. - [af mand, 31-50, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Brugt auto er naturligvis købt med kvittering. - [af mand, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Brugte biler m.m. er nemme, da der der er registreringsattesten som bevis - [af mand, 31-50, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Da jeg på et privat loppemarked (garagesalg) bad jeg om en kvittering med stelnummer på den cykel jeg købte - [af mand, 31-50, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] De brugte varer jeg har købt er gamle. Derfor er kvittering ikke aktuel. - [af mand, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] Den ene gang jeg havde mistanke om stjålen vare bad jeg om at returnere varen. Det fik jeg lov til. Jeg nævnte, at det var mærkeligt, at ledningerne på radio og højttalere var klippet over ca 20 cm fra kabinettet. Hun bedyrede dog, at havde haft anlægget fra nyt. Men jeg returnerede varen uden problemer. - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på under kr.] Der er kommet mere fokus på bare at få genbrugt ting, så vi forærer primært brugte ting væk. Gennem dba.dk eller storskrald.dk eller ved at give det til genbrugsbutikker. Den mulighed kunne I godt have haft med. - [af kvinde, 18-30, med en husstandsindkomst på kr.] Der er mange der gør en god handel såvel køber som sælger ved at købe brugt - [af mand, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Der manglede en option for brug af etablerede salgskanaler for brugte ting. Jeg køber brugte bøger via antikvariat-boghandler's hjemmesider eller i fysik butik, hvor det er ikke kutyme at bede om at se kvittering for forige ejers køb af bogen. I den sammenhæng tænker jeg ikke over hæleri-muligheden. - [af kvinde, 31-50, med en husstandsindkomst på kr.] Der mangler at kunne skrive computerudstyr og andet elektronik. Og el-artikler - [af mand, 31-50, med en husstandsindkomst på under kr.] Det eneste, jeg nogensinde har solgt, er brugt omstændighedstøj for mere end 35 siden. - [af kvinde, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Det er fint at købe brugt og vil gerne gøre det, hvis jeg finder noget af interesse. - [af mand, 51-65, med en husstandsindkomst på under kr.] Det er hovedsageligt tøj jeg køber en enkelt gang en lampe. derfor spørger jeg ikke om kvittering - [af kvinde, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Det er svært at præcisere, men jeg køber sådan set kun brugt på de store loppemarkeder og en enkelt gang hos en marskandiser. - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på under kr.] Forærer altid brugte varer til genbrugs butikker. - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] 15

16 Grunden til salg af brugte varer er at tingene stammer fra et familiedødsbo, ellers beskæftiger jeg mig ikke med sådanne ting. - [af kvinde, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Genbrugsbutikker her op Lolland har høje priser, de har også tingene der er til salg via avisen. - [af kvinde, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Generelt forærer jeg hellere tingene væk til venner, organisationer og famlie - [af mand, 31-50, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Giver meget brugttil Frelsens hær, så de kan tjene istedet - [af mand, 31-50, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Handel lejlighedvis i Røde Kors genbrugsbutik bringer mig ikke til at overveje hæleri. - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på under kr.] Har ikke solgt noget brugt men giet det gode venner eller tøjgenbrug - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Har ikke spurgt om kvittering, da det var i en genbrugsbutik fra blå kors - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] Har kun købt brugte varer i mødrehjælpen og genbrugsbutikker. - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] Har købt brugt børnemærke tøj - [af kvinde, 31-50, med en husstandsindkomst på kr.] Har solgt en brugt maskine. Købt en Ford A [af mand, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Husker ikke alle kategorier, jeg har købt og solgt. Loppeting købes/sælges primært af mine børn. Jeg gemmer altid kvit. og spørger, om køber vil have den, og/eller vil have en håndskreven kvit. af mig. Venner m.v. "handler" jeg også med, men gerne uden at få/give penge. - [af mand, 31-50, som ikke har oplyst husstandsindkomst] Hvis jeg køber brugt, er det ofte af familie og venner. - [af kvinde, over 65, med en husstandsindkomst på under kr.] Hvis man beder om original kvit. har jeg kun god erfaring med at de jeg har handlet med gerne dokumenterer eksempel varens alder mv. videre sørger jeg ved midre køb altid for at få en erklæring fra sælger om, at varen tilhører ham og at den er fri og ubehæftet - hvilket betyder at hvis der skulle opstp et problem vil der efter min mening alene kunne blive tale om at varen skulle afleveres og ikke en efterfølge sigtelse for omgang med hælervarer. - [af mand, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] I den lave prisklasse jeg køber / sælger er det ikke relevant at se / vise kvitteringer. - [af mand, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] Ja, jeg svarer, at der kun er tale om køb/bytte af brugt bil. Der beder man ikke om kvittering af autoriseret forhandler n man bytter. - [af mand, over 65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Jeg har i princippet ikke noget mod at købe brugt - mine indkøb af større forbrugsgoder, hvor det kunne være aktuelt, er blot meget små. Mit indkøb af brugte varer indskrænker sig således til indkøb af bil, senest for 4 siden - [af mand, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] 16

17 Jeg er forholdvis ung, og køber sjældent "fejlkøb", derfor har jeg også meget få ting at sælge. Hvis jeg ejede mere ville jeg også sølge mere - [af kvinde, 18-30, med en husstandsindkomst på kr.] Jeg brugte den blå avis for ca. 3 siden til at sælge en stol - [af mand, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Jeg er HELT sikker på at varer købt i genbrugsforretninger ved lossepladser eller til fordel for sociale organisationer IKKE er hælervarer, hvorfor eller hvordan skulle de være det? - [af kvinde, over 65, med en husstandsindkomst på under kr.] Jeg er ved at flytte og forsøger at sælge bøger og møbler og ting, jeg ikke mere har plads til - resten bliver doneret - [af kvinde, 51-65, som ikke har oplyst husstandsindkomst] Jeg forærer brugte ting til Røde kors eller genbrugsstation. - [af kvinde, over 65, med en husstandsindkomst på under kr.] Jeg handler kun i kirkens korshærs butik n jeg køber brugt, - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Jeg har bestemt overvejet tanken om stjålne varer. Nu har mine køb været af meget almindelige ting, der har været meget brugsprægede og ofte købt af nogle jeg kender. Har dog overvejet at laurits.com kunne være problematisk da de ikke bad om kvittering for en sofa, de dog ikke kunne sælge for mig - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] Jeg har fortrinsvis købt mine varer i Røde Kors genbrugsforretninger. Tror ikke der findes hælervarer. - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på under kr.] Jeg har kun købt brugt tøj et par gange og fordi det var i en forretning, hvor jeg kender indehaveren meget godt. På loppemarkedet køber jeg kun småting. Jeg har vist i mit 67- ige liv solgt noget to gange, en stol via annonce og et par lange bukser til min vigerinde - [af kvinde, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Jeg har købt hos 'Klassik' og 'Lauritz' hvor varerne er tjekket mht. svindel/tyveri. - [af mand, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Jeg har solgt en bil, som der naturligvis var styr på alle papirer og den slags. De brugte varer jeg har købt er sket i en Svensk genbrugscentral, hvor der er ret meget tjek på tingene. Så f ikke nogen købskvittering fra dem, men er ikke i tvivl om at der er styr på det. - [af kvinde, 31-50, med en husstandsindkomst på kr.] Jeg køber kun legetøj og tøj, hvis jeg skulle købe tv, pc eller andet over en 500 kr, ville jeg bede om en kvittering. - [af kvinde, 31-50, med en husstandsindkomst på kr.] Jeg køber normalt et sted hvor der automatisk gives kvittering - jeg betaler med dankort, så jeg forventer at alt er i orden. Endvidere har jeg ikke købt varer som kan være hæler varer - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] køber fortrinsvis ting til havetogbane -LGB spor G - via QXL/E-BAY. - [af mand, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Jeg mener ikke at have handlet med ting der udover bilen har en værdi som placerer det i risikogruppen for hælervarer - [af kvinde, 31-50, med en husstandsindkomst på kr.] 17

18 Køber kun småting. Hvis jeg skulle købe en større ting fx elektronik ville jeg nok spørge efter kvittering - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] Jeg køber udelukkende meget billige (max. 200 kr.)brugte varer på loppe/kræmmermarkeder - så som legetøj, pyntegenstande m.v., som ikke koster ret meget. Det er ikke varer, som kan komme i nærheden af hælervarer. - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Jeg mener ikke at der er den store risiko for hælervarer n det drejer sig om bøger/blade, men hvis det gælder elektronik eller designerting vil jeg nok være mere på vagt og kræve kvitteringer. - [af kvinde, 31-50, med en husstandsindkomst på under kr.] Jeg stiller op på kræmmermarkeder og frekventerer diverse loppemarkeder... - [af mand, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] Jeg sælger aldrig brugte ting, jeg forærer dem som regel væk. - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] Jeg ville aldrig købe noget af nogen, jeg ikke kender, uden at få en original kvittering, men n jeg køber af nære venner eller i genbrugsbutikker, har jeg ikke tænkt på at bede om bevis for, at de er kommet retmæssigt til tingene. - [af kvinde, 31-50, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Jeg ville spørge efter kvittering hvis varer var særdeles billig, eller varer som man hører om blive fusket med, primært elektronik, cykler og design. - [af kvinde, 18-30, med en husstandsindkomst på under kr.] Kan ikke finde ud af netauktioner, bruger derfor kun dba samt guloggratis - [af kvinde, 18-30, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Kan kun svare, at jeg har købt en brugt bil og nogle få antikviter, hvis det kan medregnes i Jeres undersøgelse - [af kvinde, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Køber og sælger ikke privat, kun gennem auktionshuse, antikvarboghandler o.lign. - [af mand, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] Manglende kvittering er ikke nødvendigvis forsøg på snyd, men blot det at varen er så gammel, at jeg ikke selv har garanti på den længere! - [af mand, 31-50, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Min mand og 2 døtre køber til gengæld meget brugt på nettet - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Nogle af de møbler vi har solgt er arvegods - uden kvittering ikke hælervarer - [af kvinde, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] N jeg svarer, at jeg ikke tænker over, om det er hælervarer, jeg køber, hænger det sammen med, at jeg kun har købt brugte bøger. Jeg har iøvrigt været ude for, at de brugte bøger er anmeldereksemplarer, men det g jeg ud fra er i orden. Jeg ville kræve helt anden dokumentation, hvis jeg skulle købe designermøbler eller elektronik. - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] N man køber i genbrugsforretninger, forestiller jeg mig ikke at det kan være stjålet, derfor spørger jeg ikke om kvittering. Hvis jeg købte over nettet ville jeg sikre mig. - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] 18

19 Primært køb/salg af bil og MC. Kræver registreringsattesten udleveres, derfor ikke nødvendigvis kvittering - [af mand, 31-50, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Solgte nogle glas som er udgået fra holmegd og noget spisestel som vi ikke brugte,annonce i et dagblad - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på under kr.] Synes i princippet det er godt med genbrug, men f det ikke gjort. Giver tøj og møbler til genbrugsbutikker med gode formål - f.eks. Kirkens Korshær - [af kvinde, 31-50, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Vedr, kvitteringer - hvis det er meget gamle varer ellers noget man har arvet - er der jo af gode grunde ikke nogle kvittertinger mere - men varerne er måske også så brugte at det umuligt kan være hælervarer - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] Vi har loppemarked her i gaden, og jeg har tænkt at få en stand til foret - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Vi vil hellere forære brugte ting væk til nogle, der kan få glæde af dem, end sælge dem. - [af mand, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Ville aldrig købe privat, nyt eller for billigt. Køber på lauritz.com - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Viser kvitteringer, n jeg stadig har dem - hvilket ikke har været tilfældet med det tøj (udelukkende børnetøj), jeg har solgt - [af kvinde, 31-50, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Vores salg er inden for de sidste 2 blevt større grundet flytning til mindre bolig - [af mand, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Værdien af de hhv købte og solgte varer har været under kr. 100,- - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] 19

20 APPENDIKS 1 Ting uden for kategori, der er købt brugt inden for de seneste 3 : Alt muligt til hjemmet Anders And blade antik skål, glas, porcelæn Antikviteter, loppemarked varer Autostol Voksipose Babyudstyr Dvder Bestik, Glas Billede billeder Biltilbehør Boremaskine brugskunst brætspil børnetøj båd campingvogn casetteafspiller CD holder cd er crosser Cykelanhænger, babyjogger damaskesservietter, eau-de-cologne dug og dæk Dåser el-radiator elscooter Fossil garage Sadel GPS Hardware have redskaber havefræser havemaskine hesteting HiFi-udstyr hobbyartikler højttaler instrumenter kande Krydderikrukker kunst Køkkengrej/-udstyr Legetøj Lidt værktøj lysestage løbevogn/motionsudstyr malerier modeltog Motionsredskab Motorplæneklipper mp3 afspiller musikinstrument og byggematerialer Nips mv. plantebeholdere Plastvinduer og mursten plænetraktor port, udstilling postkort pynteting Påhængsmotor rulle rustfrit fad Service skøjter, tørdragt småting til hjemmet staldinventar m.v. stillads betonblender sølvtøj TI regnemaskine tilbehør til bil, havemøbler tøj værktøjsmaskine våben 20

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i lige omkostninger, mens knap hver tiende (9%) slet ikke mener, at de ikke betaler noget for

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel

Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel Tæt på to ud af tre forbrugere (61%) har lagt mærke til, at nogle butikker skilter med en rabatmulighed som følge af en kundes organisering

Læs mere

Notat. E-handlen i julen

Notat. E-handlen i julen Notat E-handlen i julen En ny befolkningsundersøgelse har afdækket, hvor mange danskere som overvejer at købe julegaver via e-handel i, og hvad der påvirker ens valg mellem at købe ind i butikker som traditionel

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive Råd Befolkningsundersøgelse af danskernes erfaringer, holdninger og viden i forhold til hæleri. Web- og telefonundersøgelse foretaget 17. november 5. januar 2015/16 2311 respondenter

Læs mere

GENBRUGSLOPPERNE SÅLEDES FUNGERER DET:

GENBRUGSLOPPERNE SÅLEDES FUNGERER DET: GENBRUGSLOPPERNE GENBRUGSLOPPERNE SÅLEDES FUNGERER DET: SORTERING AF INDLEVEREDE GENSTANDE PÅ GLADSAXE GENBRUGSSTATION SØNDAG KL. 12.00 15.00 og KL. 16.00 18.00 ONSDAG KL. 16.00 18.30 FREDAG KL. 16.00

Læs mere

Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs

Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs Blot en ud af seks respondenter (14%) kendte før de læste det i forbindelse med at skulle besvare dette spørgsmål - til

Læs mere

Er dine ting mærkværdige?

Er dine ting mærkværdige? Er dine ting mærkværdige? Det Kriminalpræventive Råd Mærkning giver en ekstra sikkerhed Hvis du har værdifulde ting som er svære eller umulige at erstatte, er det en god idé at mærke dem. En indbrudstyv

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium

Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium Blandt de godt 90% af respondenterne som har erfaring med at bestille hoteller, bestiller godt hver femte respondent (23%) typisk direkte

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017

ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017 ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017 INDHOLD 1. KONKLUSIONER 2. HÅRDE HVIDEVARER 1. Købsfrekvens 2. Forbrug 3. Loyalitet 4. Før og efter køb 5. Eksta ydelser 3. MINDRE HUSHOLDNINGSAPPARATER

Læs mere

Ja, flere gange hvert halve år, men ikke hver måned

Ja, flere gange hvert halve år, men ikke hver måned Ja, flere gange hver uge 1,4% 16 Ja, flere gange om måneden, men ikke hver uge 21,4% 232 Q1 Køber du varer på nettet? Ja, flere gange hvert halve år, men ikke hver måned 47,6% 516 Ja, sjældnere end hvert

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE BAGGRUND & ADFÆRD PRODUKTVALG GENANVENDELSE & REPERATION EJERSKAB ORGANISK AFFALD CIRKULÆR ØKONOMI 3 5 8 13

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Eniro Danmark Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 30-04-2012 Indhold 1. Baggrund og metode... 2 2. Centrale fund... 3 3.1. Produktsøgning og søgetjenester/-maskiner... 3 2.2 Køb af produkter...

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - OKTOBER 2008 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 1 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen

Læs mere

Danskerne skændes over rod i hjemmet

Danskerne skændes over rod i hjemmet Pressemeddelelse 23. oktober 2014 Danskerne skændes over rod i hjemmet Hver femte af os skændes med vores partner eller samlever hver eneste måned, når det roder i vores hjem. Det viser en ny undersøgelse

Læs mere

Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Finn Juhls Høvdingestol: Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. 8 Finn Juhls "Høvdingestol": Solgt 27. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. investering møbler Danske designmøbler Priserne på danske designermøbler er steget eksplosivt det seneste år, og

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace Danskerne har taget nethandel til sig

Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace Danskerne har taget nethandel til sig Notat Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace E-handlen har længe oplevet en hastig fremgang, og det gælder ikke mindst i julehandlen, når tusinder af danskere skal finde gode gaveidéer eller købe gaver

Læs mere

Genbrugsloppernei Gladsaxe. Den ansvarlige for jeres genbrugsuge

Genbrugsloppernei Gladsaxe. Den ansvarlige for jeres genbrugsuge Genbrugsloppernei Gladsaxe Til Den ansvarlige for jeres genbrugsuge Jeres uge starter lørdag kl. 14 og til næste lørdag kl. 14 eller til I er færdige Det er vigtigt at I hele tiden har øje for fællesskabet

Læs mere

Undersøgelse af hæleri danskernes viden, holdning og adfærd

Undersøgelse af hæleri danskernes viden, holdning og adfærd Undersøgelse af hæleri danskernes viden, holdning og adfærd Baggrund Køb og salg af stjålne varer (hæleri) er et stigende problem i Danmark. Selvom antallet af indbrud er stigende, og forsikringsselskabernes

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Mini-guide: Sådan sælger du dit gamle rod

Mini-guide: Sådan sælger du dit gamle rod Mini-guide: Sådan sælger du dit gamle rod Flere og flere danskere sælger ud af deres ting på nettet - og der er mange penge at hente Af Jacob Carlsen, februar 2013 03 Krisen har gjort os til klunsere 04

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad.

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad. Unge om deres spisevaner og interesse for madlavning Mere end hver anden ung i alderen 18-25 år (55%) er i høj grad eller meget høj grad interesseret i at lave mad, og op mod to ud af tre (64%) i denne

Læs mere

Arbejdsplan for Lions loppemarked 2010 (revideret)

Arbejdsplan for Lions loppemarked 2010 (revideret) Lions Club Assens Arbejdsplan for Lions loppemarked 2010 (revideret) Loppemarkedet afholdes i ALDIs tidligere lokaler på Møllevej lørdag den 2. oktober 2010 fra kl. 10.00-13.00 Lokalet er til rådighed

Læs mere

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd?

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd? Ungdomsklubber Hæleri - er det prisen værd? 1 Unge og hæleri Hvorfor er det vigtigt at snakke om hæleri? Køb og salg af stjålne varer er udbredt, men mange unge (og voksne) kender ikke begrebet hæleri

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

Frivillighåndbog Butik

Frivillighåndbog Butik Frivillighåndbog Butik Indhold Butikskoncept for Mødrehjælpens butikker med genbrug til børn... 3 Valg af lokaler... 3 Fordeling af m²... 3 Husleje... 3 Beliggenhed... 3 Indretning af salgslokalet... 4

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)?

s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)? s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)? KØN ALDER TOTAL Mand Kvinde 15 19 år 20 24 år 25 29 år 30 39 år 40 49 år 50 59 år 60 69 år 70 år og

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Notat. Danskernes oplevelser med kopivarer. Piratkopier er udbredt

Notat. Danskernes oplevelser med kopivarer. Piratkopier er udbredt Notat Danskernes oplevelser med kopivarer Piratkopiering er et stigende problem på verdensplan. I 2011 snuppede EU's toldmyndigheder varer for 10 mia. kr. 1 Dertil kommer selvsagt det formentlig langt

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H)

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Præsentation af Fynske Medier Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Fyens Stiftstidende (H) har 142.000 læsere Den typiske læser: 40 år og opefter Høj husstandsindkomst Højere uddannelse Funktionær Ejerbolig

Læs mere

Guide: Undgå fejlkøb og spar penge

Guide: Undgå fejlkøb og spar penge Guide: Undgå fejlkøb og spar penge En ny undersøgelse viser, at vi oftest fortryder de køb, vi gør på nettet Af Lisa Rybjerg Pedersen, oktober 2012 03 De fleste fejlkøb foregår på nettet 05 Case: Mine

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

ægenbrug julegaven Køb brugt Der dufter af kaffe, allerede når hitter

ægenbrug julegaven Køb brugt Der dufter af kaffe, allerede når hitter ægenbrug hitter julegaven Køb brugt Der dufter af kaffe, allerede når man træder ind over dørtrinnet til Kirkens Korshærs genbrugsbutik på Rosenkildevej i Helsingør. Julepynt i alle afskygninger og nisser

Læs mere

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Adfærd og holdninger i dag Tak fordi du vil deltage i denne undersøgelse om dine holdninger til og køb af bøger. Undersøgelsen fokuserer

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 3.-10. oktober 2017. Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

1. Jeg kører sådan rimelig ofte

1. Jeg kører sådan rimelig ofte 1. Jeg kører sådan rimelig ofte 1. Hvor gammel er Birgitte? 2. Hvad er det for tre ting, der gør Birgitte lidt bange og nervøs? 3. Hvordan har Katrine det med at køre? 4. Hvad skal Birgitte på Fyn? Tidsudtryk

Læs mere

FORBRUGERPANELET OKTOBER 2011. Forbrugerpanelet om apoteker

FORBRUGERPANELET OKTOBER 2011. Forbrugerpanelet om apoteker Forbrugerpanelet om apoteker Det typiske blandt respondenterne er, at de køber receptpligtige lægemidler på apoteket ca. en gang i kvartalet, hvilket 40% angiver, mens knap hver tredje (31%) gør det sjældnere.

Læs mere

Markedsanalyse. 5. december 2017

Markedsanalyse. 5. december 2017 Markedsanalyse 5. december 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Julemiddagen 2017 Julen står for døren og derfor har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2016 sommerhuse 2 3 Borgerne svarer på spørgsmål om Genbrugsekspressen Thisted Kommune gennemførte i efteråret 2015 en spørgeskemaundersøgelse om Genbrugsekspressen. En række tilfældigt udvalgte borgere

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Kendskab til Smiley-ordningen

Kendskab til Smiley-ordningen Kendskab til Smiley-ordningen Side 1 K.1. Køn K.2. Alder K.46. Geografi Mand Kvinde 15-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller derover Hovedstadsområdet Øerne i øvrigt Århus Amt Jylland i øvrigt Sp.1.

Læs mere

ACNielsen A/S. Kendskab til smiley-ordningen Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Effektmåling af smiley-ordningen. Online - uge 44 og 45, 2007

ACNielsen A/S. Kendskab til smiley-ordningen Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Effektmåling af smiley-ordningen. Online - uge 44 og 45, 2007 Sp1. I hvilken grad kender du smiley-ordningen, dvs. fødevarekontrollens rapporter med små ansigter som smiler eller er sure? De hænger fremme i butikker, restauranter, kantiner og andre steder hvor man

Læs mere

Hvad gør vi ved affald?

Hvad gør vi ved affald? Hvad gør vi ved affald? Affald I Danmark og i resten af verden stiger affaldet år for år. Det gør den fordi, at vi vil leve i vores moderne livsstil. Hvis vi bliver ved med det, bliver vi nødt til at bruge

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Økonomisk analyse. Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet

Økonomisk analyse. Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet Økonomisk analyse 8. december 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet At julen koster penge, er en

Læs mere

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015 BORGER- PANEL Januar 2015 Unge mænd står udenfor foreningslivet 3 ud af 4 danskere er medlem af en forening. Mest populært er det at være en del af sports- og fritidsforeninger efterfulgt af medlemskab

Læs mere

Hvad ved du om dine naboer?

Hvad ved du om dine naboer? Naboer Hvad ved du om dine naboer? Hvilke(t) job de har 73% Hvilken uddannelse de har 45% Hvilken social baggrund de har 38% Hvilken religion de tilhører Hvem deres omgangskreds er 27% 27% Hvor meget de

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej Håndtering af affald Afdeling 5 - Fyrkildevej Lån en trailer Ved bortskaffelse af diverse til genbrugsplads kan du låne en trailer ved henvendelse på varmemesterkontoret. Depositum kr. 00,- Indhold Affaldstyper...4

Læs mere

Tror du, at antallet af ældre mennesker i Tønder Kommune er faldende eller stigende?

Tror du, at antallet af ældre mennesker i Tønder Kommune er faldende eller stigende? Hvad er din alder? 14 eller derunder % 1-2 47% 89 21-2 1% 19-3 1 28 31-3 1% 2 36-4 3% 6 41-4 4% 7 46-7% 13 1 eller derover 14% Hvad er dit køn? Mand 23% 44 Kvinde 77% 14 Tror du, at antallet af ældre mennesker

Læs mere

SÅDAN HANDLER KUNDERNE LIGE NU!

SÅDAN HANDLER KUNDERNE LIGE NU! SÅDAN HANDLER KUNDERNE LIGE NU! KONCENTRAT AF MARKETSQUARE SHOPPER INSIGHTS 2016 Bestil en præsentation med fokus på egen kategori jtm@marketsquare.dk MARKETSQUARE SHOPPER INSIGHTS 2016 15 BRANCHER 230

Læs mere

Post Danmark. Danskernes brevvaner. Januar 2007

Post Danmark. Danskernes brevvaner. Januar 2007 Post Danmark Danskernes brevvaner Januar 2007 Undersøgelsens hovedresultater Det fysiske brev vurderes som vigtigste kommunikationskanal. Mere end halvdelen af befolkningen foretrækker generelt at blive

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere