FORBRUGERPANELET FEBRUAR Forbrugerpanelet om køb og salg af brugte varer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORBRUGERPANELET FEBRUAR 2011. Forbrugerpanelet om køb og salg af brugte varer"

Transkript

1 Forbrugerpanelet om køb og salg af brugte varer Op mod to ud af tre (60%) respondenter har købt brugte varer inden for de seneste 3, og flertallet flere gange, mens det kun er mindre end halvdelen (40%), som har solgt brugte varer over samme periode. De yngre respondenter køber og sælger brugt i betydelig højere grad end de ældre, og en relativt højere husstandsindkomst øger tilsyneladende også incitamentet til at sælge brugt, men ikke nødvendigvis købe brugt. Mens de brugte varer typisk køber brugte varer i genbrugsbutikker eller via såkaldte brugtbørser på internettet, sker salget af brugte varer primært via internettet. Mere end to ud af tre (68%) spørger ikke efter originale kvitteringer på brugte varer, inden de køber, og mere end halvdelen af respondenterne tænker da heller ikke over, om de brugte varer de køber, kunne være hælervarer. Stort set alle føler sig da også sikre på, at de aldrig er kommet til at købe hælervarer. Hver fjerde, som har købt brugt inden for de seneste tre, angiver at dette sker i højere grad i dag end for tre siden, mens godt hver tiende (13%) køber brugt i mindre grad i dag. Flertallet handler dog brugt i nogenlunde samme omfang som for 3 siden. Samme tendens gælder i forhold til sælgerne af brugte varer; hver fjerde gør det i højere grad i dag, hver tiende i mindre grad, og resten i nogenlunde samme omfang. Omfanget af køb og salg af brugte varer ser ikke ud til at ville ændre sig markant. Blandt køberne af brugt angiver knap hver tiende (7%), at de forventer at handle mere brugt inden for det næste s tid, mens hver femte (19%) vil handle mindre. Og blandt dem, som kun har begrænset erfaring har med at købe brugt, er det knap en ud af tyve (4%), som vil til at gøre det, hvilket peger i retning af et nogenlunde stabilt niveau for handlen med brugte varer det næste s tid. Samme tendens gør sig gældende i forhold til salget af brugte varer. Selvom lige over hver tiende (12%), som allerede har erfaring med at sælge brugt, forventer at gøre dette i højere grad det næste s tid, forventer hver fjerde (24%), at sælge mindre end i dag. N der tages højde for de respondenter, som ingen erfaring har med at sælge brugt, hvoraf godt hver tiende (12%) angiver, at de forventer at sælge brugt inden for det næste s tid, har salget, som købet, at brugte varer udsigt til at ende på niveau med det nuværende det næste s tid. Undersøgelsen er gennemført i uge Resultaterne er baseret på svar fra 951 danske forbrugere over Data er vejet på dimensionerne alder, køn, geografi og husstandsindkomst, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe. 1

2 KØB AF BRUGTE VARER Figur 1 - ALLE Har du købt en brugt vare, forbrugsgode, beklædningsgenstand m.m. inden for de seneste 3? Her tænker vi udelukkende på, om du har købt brugt, ikke om du evt. sælger brugte ting Knap halvdelen (46%) af respondenterne har inden for de seneste 3 købt brugte varer flere gange, mens yderligere hver syvende (14%) har gjort det en enkelt. Hver tiende (11%) har handlet brugt mere end 10 gange, og en tilsvarende andel (10%) ml gange. Knap her tredje (29%) har ikke købt brugt inden for de seneste tre, mens godt hver tiende respondent aldrig har købt noget brugt (11%). Køb af brugte varer ser ikke ud til at være påvirket af husstandsindkomst, men alder og køn har derimod en betydning for hvor ofte der handles brugt, jf. tabel 1 herunder Tabel 1 Har du købt en brugt vare, forbrugsgode, beklædningsgenstand m.m. inden for de seneste 3 x Alder & Køn Over 65 Kvinder Mænd Ja, mere end 5 gange 37% 24% 19% 14% 24% 18% Ja, op til 4 gange 47% 41% 35% 37% 40% 35% Nej, det er mere end 3 siden 11% 27% 32% 35% 26% 33% Nej, har aldrig købt noget brugt 5% 8% 14% 14% 10% 14% Kilde: Forbrugerrådet Op mod ni ud af ti (84%) i alderen har handlet brugt inden for de seneste tre, mens det kun er hver anden (51%) over 65. Ligeledes er kvinderne mere aktive end mændene, da knap to ud af tre kvinder (64%) har handlet brugt inden for de seneste tre, men kun er godt hver anden mand (53%), som har handlet tilsvarende. 2

3 Figur 2 HVIS HANDLET BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Hvad har du købt brugt inden for de seneste 3? Tøj og sko, møbler og lamper samt bøger og musik er de mest købte brugtvarer inden for de seneste tre, idet mere end hver tredje (> 33%) har handlet dette, men også transportmidler er blevet handlet, og især motorcykler og biler som hver fjerde (24%) har købt. Under Andet er især nævnt køkken grej (service, køkkenmaskiner, m.m.) og babytøj og udstyr. 3

4 Figur 3 - HVIS HANDLET BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Hvor køber / købte du typisk brugte varer? Mere end halvdelen (52%) af købere af brugte varer handler i fysiske butikker, mens lidt under halvdelen (47%), også / i stedet handler via internettet. Omkring en tredjedel køber typisk deres brugte varer i genbrugsbutikker, men lidt over en fjerdel (28 %) køber dem via internettet. Lidt under en fjerdel (23 %) køber dem på loppeog/eller kræmmermarkeder. Som tabel2 herunder viser, foretrækker især de yngre respondenter, mænd og respondenter med en relativt høj husstandsindkomst at handle brugt via internettet, mens især kvinder foretrækker de fysiske genbrugsbutikker. Tabel 2 Har du købt en brugt vare, forbrugsgode, beklædningsgenstand m.m. inden for de seneste 3 x Alder, Køn & Husstandsindkomst I genbrugsbutikker (fysiske butikker) Via internettet (f.eks. dba.dk, trendsales.dk, o.lign.) Loppe- /kræmmermarkeder Privat, f.eks. fra venner, familie, kollegaer Over 65 Kvinder Mænd Under kr kr. Over kr. 55% 50% 54% 52% 61% 38% 52% 56% 46% 67% 53% 43% 26% 43% 54% 43% 43% 58% 38% 40% 41% 35% 46% 29% 34% 42% 38% 28% 24% 22% 24% 25% 23% 17% 26% 22% Anm.: Tallene summerer ikke til 100%, da der kunne angives flere handelssteder. Kilde: Forbrugerrådet 4

5 Figur 4 HVIS HANDLET BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Spørger / spurgte du efter originale kvitteringer på de brugte varer, inden du køber / købte? Mere end to ud af tre (68%) respondenter spørger aldrig eller kun sjældent efter den originale kvittering på en brugt vare, inden de køber, mens hver femte (19%) dog gør det, n de køber hde varer, fx elektronik og hvidevarer. Hver tiende til dog ikke købe noget uden at have set eller fået den originale kvittering, og det er især mænd, der har denne praksis, hvilket sandsynligvis hænger sammen med, at de i højere grad køber fx biler/motorcykler. Flertallet af de respondenter, som handler brugt, tænker da heller ikke over, at brugte varer kunne være hælervarer, jf. figur 5 på næste side. 5

6 Figur 5 - HVIS HANDLET BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Tænker du over, om nogle af de brugte varer du køber / har købt, kan være hælervarer? Hver femte (20%) angiver, at de ofte tænker over, om den brugte varer, de køber, skulle være en hælervare, mens en tilsvarende andel (21%) af og til tænker over dette. De resterende, mere end halvdelen (58%) tænker dog ikke over det, og især kvinder overvejer ikke dette, som tabel 3 herunder viser. Et flertal af mændene tænker dog mere eller mindre over det, hvilket igen skal ses i sammenhæng med, at de oftere køber hde varer, mens kvinder mere handler de bløde varer (tøj og sko, fx) Ikke overraskende, tænker de respondenter, som beder om at se kvitteringer, mere over, om en brugt vare kan være en hælervare. Tabel 3 Tænker du over, om nogle af de brugte varer du køber / har købt, kan være hælervarer x Spørger efter kvittering, Alder & Køn Spørges efter kvittering? Alder Køn Ja, altid Mest på elektronik m.m. Nej Husker ikke Over 65 Kvinder Mænd Ja, af og til 24% 36% 16% 16% 12% 17% 23% 25% 16% 26% Ja, ofte 44% 26% 15% 11% 27% 25% 18% 14% 18% 26% Nej 31% 36% 67% 63% 59% 57% 58% 56% 64% 46% Ved ikke 2% 1% 2% 11% 2% 1% 1% 5% 1% 3% Kilde: Forbrugerrådet Endelig tænker respondenter over 50 oftere over, om en brugt vare er en hælervare, end respondenter under 50 gør. Som figur 6 på næste side viser, er der dog stort set ingen som har oplevet at købe en brugt vare, som de senere fandt ud af var en hælervare. 6

7 Figur 6 - HVIS HANDLET BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Er du nogensinde kommet til at købe brugte varer, som du efterfølgende fandt ud af var en hælervare? Blot én ud af halvtreds (2%) har en enkelt gang oplevet, at noget de købte viste sig at være en hælervare, mens resten altså ikke umiddelbart har oplevet dette. Figur 7 - HVIS HANDLET BRUGT MERE END ÉN GANG INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Køber du oftere brugte varer i dag end du gjorde for 3 siden? Knap hver fjerde, som har købt brugt mere end en gang inden for de seneste tre, køber i dag mere brugt end de gjorde for tre siden, mens mere end hver anden (60%) køber i nogenlunde samme omfang. 7

8 Figur 8 - HVIS HANDLET BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Forventer du inden for det næste s tid, at købe flere brugte varer end du gør i dag? Tre ud af fire (72%) af de respondenter, som allerede har en del erfaring med at købe brugt, forventer at dette vil fortsætte i uændret omfang fremover, mens kun godt hver tyvende (6%) forventer at ville købe mere fremover. Blandt de mindre erfarne forventer næsten hver tredje (29%), at dette ikke vil fortsætte inden for det næste, da de forventer at ville købe mindre end den ene ting, de har købt i løbet af de seneste tre, hvilket kan tolkes som en forventning om, at der ikke vil blive købt brugt. Hver anden (48%) fra samme segment forventer at købe i samme omfang (en enkelt gang), mens hver tiende (9%) vil øge deres køb af brugte varer inden for det næste s tid. Bland de respondenter, som aldrig, eller ikke inden for de seneste tre, har handlet brugt, er det kun knap hver tyvende (4%), som forventer, at ville købe brugt inden for det næste. Figur 9 - HVIS IKKE HANDLET BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR / ALDRIG Forventer du at købe brugte varer inden for det næste s tid? Næsten to ud af tre (63%), som ikke har handlet brugt (inden for de seneste tre ), afviser dog, at de vil købe brugt inden for det næste s tid. 8

9 SALG AF BRUGTE VARER Figur 10 - ALLE Har du solgt en vare, forbrugsgode, beklædningsgenstand m.m. brugt inden for de seneste 3? Her tænker vi udelukkende på, om du sælger brugte ting, ikke om du (også) køber brugt Mere end hver fjerde (26%) har aldrig solgt noget brugt, og for knap hver tredjes vedkommende (31%) er det mere end 3 siden, de har gjort det. Knap hver tiende (8%) har dog solgt noget brugt mere end fem gange, og yderligere en trejdedel (33%) har solgt brugte varer en fire gange. De yngre respondenter sælger brugt i betydelig højere grad end de ældre; Hver anden ung i alderen (49%) har gjort dette inden for de seneste tre, mens det kun er godt hver fjerde over 65. Tabel 4 Har du solgt en vare, forbrugsgode, beklædningsgenstand m.m. brugt inden for de seneste 3 X Alder & Husstandsindkomst Over 65 Under kr kr. Over kr. Ja, mere end 5 gange 10% 16% 5% 4% 8% 8% 12% Ja, op til 4 gange 39% 33% 34% 22% 22% 33% 37% Nej, det er mere end 3 siden 20% 31% 32% 37% 35% 30% 31% Nej, har aldrig købt noget brugt 25% 20% 27% 35% 33% 28% 19% Kilde: Forbrugerrådet En relativt højere husstandsindkomsten øger også incitamentet til at sælge brugt, idet det er hver anden (49%) med en husstandsindkomst over kr., som har solgt brugt inden for de seneste tre, mens det blandt respondenter med en husstandsindkomst under kr. kun er knap hver tredje (30%), som har gjort tilsvarende. 9

10 Figur 11 - HVIS SOLGT BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Hvad har du solgt brugt inden for de seneste 3? Indbo, som møbler og lamper, er det de fleste sælger, idet mere end hver tredje (36%) har solgt dette inden for de seneste tre. Bil eller motorcykel, samt tøj og sko ligger også i toppen af listen over ting, der sælges brugt, idet godt hver femte har solgt dette. Mens flertallet køber brugte varer i genbrugsbutikker (52%), og en vis grad via internettet (47%), angives internettet som den absolut primære kilde til at sælge brugte varer, jf. figur 12 på næste side. 10

11 Figur 12 - HVIS SOLGT BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Hvor har du solgt / sælger du typisk dine brugte varer? Godt over halvdelen (60%) af de respondenter, som sælger varer, gør dette via internettet, mens hver tredje (31%) sælger privat. Blot en ud af tyve (5%) sælger deres brugte ting via genbrugsbutikker. Knap hver femte sælger videregiver eller viser kvitteringer på alt de sælger, og yderligere hver tredje gør det hvos køberen efterspørger det. Figur 13 - HVIS SOLGT BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Videregiver, eller viser du, originale kvitteringer til de potentielle købere, på de varer du sælger / har solgt brugt? Knap hver anden sælger videregiver/viser dog ikke kvitteringer i forbindelse med salget. Som tabel 5 på næste side viser, gælder, at jo ældre sælgeren er, des mindre bruges kvitteringer. 11

12 Tabel 5 Videregiver, eller viser du, originale kvitteringer til de potentielle købere, på de varer du sælger / har solgt brugt X Alder & Hvor ofte solgt brugt? Alder Over 65 Hvor ofte solgt brugte varer? Mere end 10 gange 5-10 gange 2-4 En enkelt gange gang Ja, på alt jeg sælger 25% 18% 16% 11% 6% 8% 18% 23% Kun hvis køberen efterspørger det 40% 36% 29% 21% 45% 27% 35% 27% Nej, aldrig eller kun sjældent 33% 41% 49% 55% 48% 62% 42% 41% Husker ikke / ved ikke 2% 5% 6% 14% 0% 4% 5% 9% Kilde: Forbrugerrådet De respondenter, som kun sjældent sælger brugte varer, er mere konsekvente med at vise kvitteringen til den potentielle køber, hvilket skal ses i sammenhæng med, at disse enkeltgangs sælgere primært sælger hde varer, som biler, elektronik m.m., hvor en kvittering typisk også er et garantibevis. Hver fjerde (26%) med erfaring med at sælge brugte varer, gør det mere i dag end de gjorde for tre siden, mens hver tiende (11%) gør det i mindre grad. Figur 14 - HVIS SOLGT BRUGT MERE END ÈN GANG INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Sælger du oftere egne brugte varer i dag end for 3 siden? For det resterende flertal (60%) sker salget af brugte varer i nogenlunde samme omfang som for tre siden. 12

13 Tabel 6 Sælger du oftere egne brugte varer i dag end for 3 siden X Alder & Køn Over 65 Kvinder Mænd Ja, sælger meget mere brugt i dag 9% 4% 1% 6% 5% 1% Ja, sælger nok lidt mere brugt i dag 21% 26% 20% 11% 23% 20% Nej, sælger i nogenlunde samme omfang 61% 59% 60% 50% 55% 63% Nej, sælger mindre end for 3 siden 3% 9% 15% 22% 13% 9% Husker ikke / ved ikke 6% 2% 5% 11% 3% 7% Kilde: Forbrugerrådet De yngre respondenter sælger generelt flere brugte varer i dag end de ældre; knap hver tredje (30%) i alderen lidt eller mere brugt i dag, og stort set ingen mindre end for tre siden, mens det blandt de ældste respondenter er mere end hver femte (22%), som sælger mindre i dag end for tre siden, og blot hver sjette (17%) som sælger mere. Figur 15 - HVIS SOLGT BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR Forventer du inden for det næste s tid, at sælge flere af dine egne brugte varer end du gør i dag? To ud af tre (64%) af de respondenter, som allerede har en del erfaring med at sælge brugte ting, forventer at dette vil fortsætte i samme grad det næste s tid, mens kun godt hver syvende (14%) fra samme gruppe forventer, at de vil sælge mere end i dag. Blandt de mindre erfarne forventer mere end hver tredje (37%), at de ikke vil gøre det igen inden for det næste, da de forventer at ville sælge mindre end den ene ting, de har solgt i løbet af de seneste tre, mens en svagt mindre andel (31%) fra samme segment forventer at sælge i samme omfang (en enkelt gang). Hver tiende (10%) forventer at ville sælge mere inden for det næste s tid. 13

14 Blandt de respondenter, som aldrig, eller ikke i løbet af de seneste tre, har solgt noget brugt, forventer to ud af tre (65%) ikke, at dette vil ændre sig i løbet af det næste. Figur 16 - HVIS IKKE SOLGT BRUGT INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR / ALDRIG Forventer du at sælge egne brugte varer inden for det næste s tid? Godt hver tiende (12%), uden konkret erfaren i at sælge brugte varer, forventer dig at sælge brugt inden for det næste s tid. Som det fremg af tabel 7 herunder har respondenter under 50 større forventninger om at sælge brugt inden for det næste s tid end dem over 50. Tabel 7 Forventer du at sælge egne brugte varer inden for det næste s tid X Alder, bopæl & husstandsindkomst Over 65 Hovedstaden & øerne Sjælland Jylland Under kr kr. Over kr. Ja 12% 19% 9% 8% 16% 8% 10% 10% 11% 16% Nej 60% 52% 72% 72% 61% 70% 68% 68% 66% 62% Ved ikke 28% 29% 19% 20% 23% 22% 23% 22% 23% 22% Kilde: Forbrugerrådet Også respondenter bosat i hovedstadsområdet og med en husstandsindkomst over kr. forventer i højere grad at ville sælge brugte varer inden for det næste end tilfældet er for de respondenter, som ikke har disse karateristika (bosat i hovedstadsområdet og/eller en husstandsindkomst over kr.) 14

15 Generelle kommentarer til undersøgelsen om køb og salg af brugte varer: Beder altid om kvittering ved køb af eksempelvis brugte PH lamper, mærkevarer eller lign. Ikke for at købe en brugt kasse Lego til 200 kr. - [af mand, 31-50, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Brugt auto er naturligvis købt med kvittering. - [af mand, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Brugte biler m.m. er nemme, da der der er registreringsattesten som bevis - [af mand, 31-50, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Da jeg på et privat loppemarked (garagesalg) bad jeg om en kvittering med stelnummer på den cykel jeg købte - [af mand, 31-50, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] De brugte varer jeg har købt er gamle. Derfor er kvittering ikke aktuel. - [af mand, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] Den ene gang jeg havde mistanke om stjålen vare bad jeg om at returnere varen. Det fik jeg lov til. Jeg nævnte, at det var mærkeligt, at ledningerne på radio og højttalere var klippet over ca 20 cm fra kabinettet. Hun bedyrede dog, at havde haft anlægget fra nyt. Men jeg returnerede varen uden problemer. - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på under kr.] Der er kommet mere fokus på bare at få genbrugt ting, så vi forærer primært brugte ting væk. Gennem dba.dk eller storskrald.dk eller ved at give det til genbrugsbutikker. Den mulighed kunne I godt have haft med. - [af kvinde, 18-30, med en husstandsindkomst på kr.] Der er mange der gør en god handel såvel køber som sælger ved at købe brugt - [af mand, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Der manglede en option for brug af etablerede salgskanaler for brugte ting. Jeg køber brugte bøger via antikvariat-boghandler's hjemmesider eller i fysik butik, hvor det er ikke kutyme at bede om at se kvittering for forige ejers køb af bogen. I den sammenhæng tænker jeg ikke over hæleri-muligheden. - [af kvinde, 31-50, med en husstandsindkomst på kr.] Der mangler at kunne skrive computerudstyr og andet elektronik. Og el-artikler - [af mand, 31-50, med en husstandsindkomst på under kr.] Det eneste, jeg nogensinde har solgt, er brugt omstændighedstøj for mere end 35 siden. - [af kvinde, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Det er fint at købe brugt og vil gerne gøre det, hvis jeg finder noget af interesse. - [af mand, 51-65, med en husstandsindkomst på under kr.] Det er hovedsageligt tøj jeg køber en enkelt gang en lampe. derfor spørger jeg ikke om kvittering - [af kvinde, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Det er svært at præcisere, men jeg køber sådan set kun brugt på de store loppemarkeder og en enkelt gang hos en marskandiser. - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på under kr.] Forærer altid brugte varer til genbrugs butikker. - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] 15

16 Grunden til salg af brugte varer er at tingene stammer fra et familiedødsbo, ellers beskæftiger jeg mig ikke med sådanne ting. - [af kvinde, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Genbrugsbutikker her op Lolland har høje priser, de har også tingene der er til salg via avisen. - [af kvinde, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Generelt forærer jeg hellere tingene væk til venner, organisationer og famlie - [af mand, 31-50, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Giver meget brugttil Frelsens hær, så de kan tjene istedet - [af mand, 31-50, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Handel lejlighedvis i Røde Kors genbrugsbutik bringer mig ikke til at overveje hæleri. - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på under kr.] Har ikke solgt noget brugt men giet det gode venner eller tøjgenbrug - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Har ikke spurgt om kvittering, da det var i en genbrugsbutik fra blå kors - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] Har kun købt brugte varer i mødrehjælpen og genbrugsbutikker. - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] Har købt brugt børnemærke tøj - [af kvinde, 31-50, med en husstandsindkomst på kr.] Har solgt en brugt maskine. Købt en Ford A [af mand, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Husker ikke alle kategorier, jeg har købt og solgt. Loppeting købes/sælges primært af mine børn. Jeg gemmer altid kvit. og spørger, om køber vil have den, og/eller vil have en håndskreven kvit. af mig. Venner m.v. "handler" jeg også med, men gerne uden at få/give penge. - [af mand, 31-50, som ikke har oplyst husstandsindkomst] Hvis jeg køber brugt, er det ofte af familie og venner. - [af kvinde, over 65, med en husstandsindkomst på under kr.] Hvis man beder om original kvit. har jeg kun god erfaring med at de jeg har handlet med gerne dokumenterer eksempel varens alder mv. videre sørger jeg ved midre køb altid for at få en erklæring fra sælger om, at varen tilhører ham og at den er fri og ubehæftet - hvilket betyder at hvis der skulle opstp et problem vil der efter min mening alene kunne blive tale om at varen skulle afleveres og ikke en efterfølge sigtelse for omgang med hælervarer. - [af mand, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] I den lave prisklasse jeg køber / sælger er det ikke relevant at se / vise kvitteringer. - [af mand, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] Ja, jeg svarer, at der kun er tale om køb/bytte af brugt bil. Der beder man ikke om kvittering af autoriseret forhandler n man bytter. - [af mand, over 65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Jeg har i princippet ikke noget mod at købe brugt - mine indkøb af større forbrugsgoder, hvor det kunne være aktuelt, er blot meget små. Mit indkøb af brugte varer indskrænker sig således til indkøb af bil, senest for 4 siden - [af mand, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] 16

17 Jeg er forholdvis ung, og køber sjældent "fejlkøb", derfor har jeg også meget få ting at sælge. Hvis jeg ejede mere ville jeg også sølge mere - [af kvinde, 18-30, med en husstandsindkomst på kr.] Jeg brugte den blå avis for ca. 3 siden til at sælge en stol - [af mand, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Jeg er HELT sikker på at varer købt i genbrugsforretninger ved lossepladser eller til fordel for sociale organisationer IKKE er hælervarer, hvorfor eller hvordan skulle de være det? - [af kvinde, over 65, med en husstandsindkomst på under kr.] Jeg er ved at flytte og forsøger at sælge bøger og møbler og ting, jeg ikke mere har plads til - resten bliver doneret - [af kvinde, 51-65, som ikke har oplyst husstandsindkomst] Jeg forærer brugte ting til Røde kors eller genbrugsstation. - [af kvinde, over 65, med en husstandsindkomst på under kr.] Jeg handler kun i kirkens korshærs butik n jeg køber brugt, - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Jeg har bestemt overvejet tanken om stjålne varer. Nu har mine køb været af meget almindelige ting, der har været meget brugsprægede og ofte købt af nogle jeg kender. Har dog overvejet at laurits.com kunne være problematisk da de ikke bad om kvittering for en sofa, de dog ikke kunne sælge for mig - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] Jeg har fortrinsvis købt mine varer i Røde Kors genbrugsforretninger. Tror ikke der findes hælervarer. - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på under kr.] Jeg har kun købt brugt tøj et par gange og fordi det var i en forretning, hvor jeg kender indehaveren meget godt. På loppemarkedet køber jeg kun småting. Jeg har vist i mit 67- ige liv solgt noget to gange, en stol via annonce og et par lange bukser til min vigerinde - [af kvinde, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Jeg har købt hos 'Klassik' og 'Lauritz' hvor varerne er tjekket mht. svindel/tyveri. - [af mand, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Jeg har solgt en bil, som der naturligvis var styr på alle papirer og den slags. De brugte varer jeg har købt er sket i en Svensk genbrugscentral, hvor der er ret meget tjek på tingene. Så f ikke nogen købskvittering fra dem, men er ikke i tvivl om at der er styr på det. - [af kvinde, 31-50, med en husstandsindkomst på kr.] Jeg køber kun legetøj og tøj, hvis jeg skulle købe tv, pc eller andet over en 500 kr, ville jeg bede om en kvittering. - [af kvinde, 31-50, med en husstandsindkomst på kr.] Jeg køber normalt et sted hvor der automatisk gives kvittering - jeg betaler med dankort, så jeg forventer at alt er i orden. Endvidere har jeg ikke købt varer som kan være hæler varer - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] køber fortrinsvis ting til havetogbane -LGB spor G - via QXL/E-BAY. - [af mand, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Jeg mener ikke at have handlet med ting der udover bilen har en værdi som placerer det i risikogruppen for hælervarer - [af kvinde, 31-50, med en husstandsindkomst på kr.] 17

18 Køber kun småting. Hvis jeg skulle købe en større ting fx elektronik ville jeg nok spørge efter kvittering - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] Jeg køber udelukkende meget billige (max. 200 kr.)brugte varer på loppe/kræmmermarkeder - så som legetøj, pyntegenstande m.v., som ikke koster ret meget. Det er ikke varer, som kan komme i nærheden af hælervarer. - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Jeg mener ikke at der er den store risiko for hælervarer n det drejer sig om bøger/blade, men hvis det gælder elektronik eller designerting vil jeg nok være mere på vagt og kræve kvitteringer. - [af kvinde, 31-50, med en husstandsindkomst på under kr.] Jeg stiller op på kræmmermarkeder og frekventerer diverse loppemarkeder... - [af mand, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] Jeg sælger aldrig brugte ting, jeg forærer dem som regel væk. - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] Jeg ville aldrig købe noget af nogen, jeg ikke kender, uden at få en original kvittering, men n jeg køber af nære venner eller i genbrugsbutikker, har jeg ikke tænkt på at bede om bevis for, at de er kommet retmæssigt til tingene. - [af kvinde, 31-50, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Jeg ville spørge efter kvittering hvis varer var særdeles billig, eller varer som man hører om blive fusket med, primært elektronik, cykler og design. - [af kvinde, 18-30, med en husstandsindkomst på under kr.] Kan ikke finde ud af netauktioner, bruger derfor kun dba samt guloggratis - [af kvinde, 18-30, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Kan kun svare, at jeg har købt en brugt bil og nogle få antikviter, hvis det kan medregnes i Jeres undersøgelse - [af kvinde, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Køber og sælger ikke privat, kun gennem auktionshuse, antikvarboghandler o.lign. - [af mand, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] Manglende kvittering er ikke nødvendigvis forsøg på snyd, men blot det at varen er så gammel, at jeg ikke selv har garanti på den længere! - [af mand, 31-50, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Min mand og 2 døtre køber til gengæld meget brugt på nettet - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Nogle af de møbler vi har solgt er arvegods - uden kvittering ikke hælervarer - [af kvinde, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] N jeg svarer, at jeg ikke tænker over, om det er hælervarer, jeg køber, hænger det sammen med, at jeg kun har købt brugte bøger. Jeg har iøvrigt været ude for, at de brugte bøger er anmeldereksemplarer, men det g jeg ud fra er i orden. Jeg ville kræve helt anden dokumentation, hvis jeg skulle købe designermøbler eller elektronik. - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] N man køber i genbrugsforretninger, forestiller jeg mig ikke at det kan være stjålet, derfor spørger jeg ikke om kvittering. Hvis jeg købte over nettet ville jeg sikre mig. - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] 18

19 Primært køb/salg af bil og MC. Kræver registreringsattesten udleveres, derfor ikke nødvendigvis kvittering - [af mand, 31-50, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Solgte nogle glas som er udgået fra holmegd og noget spisestel som vi ikke brugte,annonce i et dagblad - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på under kr.] Synes i princippet det er godt med genbrug, men f det ikke gjort. Giver tøj og møbler til genbrugsbutikker med gode formål - f.eks. Kirkens Korshær - [af kvinde, 31-50, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Vedr, kvitteringer - hvis det er meget gamle varer ellers noget man har arvet - er der jo af gode grunde ikke nogle kvittertinger mere - men varerne er måske også så brugte at det umuligt kan være hælervarer - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr.] Vi har loppemarked her i gaden, og jeg har tænkt at få en stand til foret - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Vi vil hellere forære brugte ting væk til nogle, der kan få glæde af dem, end sælge dem. - [af mand, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Ville aldrig købe privat, nyt eller for billigt. Køber på lauritz.com - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Viser kvitteringer, n jeg stadig har dem - hvilket ikke har været tilfældet med det tøj (udelukkende børnetøj), jeg har solgt - [af kvinde, 31-50, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] Vores salg er inden for de sidste 2 blevt større grundet flytning til mindre bolig - [af mand, over 65, med en husstandsindkomst på kr.] Værdien af de hhv købte og solgte varer har været under kr. 100,- - [af kvinde, 51-65, med en husstandsindkomst på kr. eller derover] 19

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011.

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011. Forbrugerpanelet om forsikring Stort set alle respondenter (99%) har en indboforsikring, der bl.a. dækker tyveri, brand og ansvar, mens knap to ud af tre (62%) angiver at de også har en bygningsforsikring,

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 2. kvartal 2010 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Indholdsfortegnelse Emne Den nye e-handelsanalyse side 3 Tendenser 4 Hvor

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad.

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad. Unge om deres spisevaner og interesse for madlavning Mere end hver anden ung i alderen 18-25 år (55%) er i høj grad eller meget høj grad interesseret i at lave mad, og op mod to ud af tre (64%) i denne

Læs mere

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 RettighedsAlliancen & UBVA Forfattet af Christian Stenz Kirkebæk for RettighedsAlliancen & UBVA Februar 2013 Forsideillustration v/ Maria

Læs mere

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd?

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd? Ungdomsklubber Hæleri - er det prisen værd? 1 Unge og hæleri Hvorfor er det vigtigt at snakke om hæleri? Køb og salg af stjålne varer er udbredt, men mange unge (og voksne) kender ikke begrebet hæleri

Læs mere

Forbrugerpanelet om lukkelovens og forskellige tiltag i dagligvarebutikkers indflydelse på madspild

Forbrugerpanelet om lukkelovens og forskellige tiltag i dagligvarebutikkers indflydelse på madspild Forbrugerpanelet om lukkelovens og forskellige tiltag i dagligvarebutikkers indflydelse på madspild Madspild og lukkeloven Den 1. Oktober 2012 blev lukkeloven liberaliseret i Danmark. Dette har medført,

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

Mildere syn på løgn og socialt bedrageri

Mildere syn på løgn og socialt bedrageri Nyt fra Februar 2011 Mildere syn på løgn og socialt bedrageri Visse former for lov- og normbrud er mere acceptable blandt danskerne i dag, end de var for ti år siden. Det gælder fx i forhold til at lyve

Læs mere

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 10 Unge og rusmidler Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 171 1. Indledning Dette kapitel belyser unges brug af rusmidler. Vi beskæftiger os således med et område af ungdomslivet,

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

Fremme af reparation - et led i affaldsforebyggelse

Fremme af reparation - et led i affaldsforebyggelse DET ØKOLOGISKE RÅD FREMTIDENS MILJØ SKABES I DAG Fremme af reparation - et led i affaldsforebyggelse Det Økologiske Råd, Bispebjerg Miljøcenter og Agendacenter Sundbyøster December 2006 Støttet af Københavns

Læs mere

Amino Annonceguide. Annonceguiden er et uddrag af Martin Thorborgs bog E-pusher og med hans 14 års e-handels erfaring, så er det en god ide at lytte.

Amino Annonceguide. Annonceguiden er et uddrag af Martin Thorborgs bog E-pusher og med hans 14 års e-handels erfaring, så er det en god ide at lytte. Amino Annonceguide Kære Amino Annoncør Vi er rigtigt glade for at du vil annoncere på Amino og vi vil gøre vores yderste for at du får en god oplevelse og får de kunder du forventer at få og lidt til.

Læs mere

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014 Analyserapport Danskernes syn på 2014 2014:3 Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2.

Læs mere

Museer og Tal. Danskernes museumsvaner 2012

Museer og Tal. Danskernes museumsvaner 2012 Museer og Tal Danskernes museumsvaner 2012 1 Udarbejdet af: Pluss Leadership A/S, Lene Bak. Marts 2013 Udarbejdet for: Organisationen Danske Museer Grafisk tilrettelæggelse: Karen Hedegaard Tryk: Kailow

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

alle rettigheder til RazorPit. Alt dette skete i sommeren 2008. Rikke Schmidt: Så I har ikke produktudviklet på det?

alle rettigheder til RazorPit. Alt dette skete i sommeren 2008. Rikke Schmidt: Så I har ikke produktudviklet på det? Bilag 1: Transskription af interview med ejer af RazorPit, Jesper Hvejsel Spørgsmål1: Vil du fortælle lidt om hvordan idéen til RazorPit opstod? Jesper Hvejsel: Det var en 51årig mand fra Odder, Morten

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere