Elektrikeruddannelsen 2008 Træder i kraft den 1. juli 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektrikeruddannelsen 2008 Træder i kraft den 1. juli 2008"

Transkript

1 Elektrikeruddannelsen 2008 Træder i kraft den 1. juli 2008 Uddannelsens struktur Start i virksomhed, eller start på teknisk skole GF H1 H2 H3 H4 Installationsteknik: 10 uger 8 uger 7 uger 8 uger 10 uger 8 uger 10 uger 10 uger 8 uger 10 uger 8 uger 7 uger 8 uger Styrings- og reguleringsteknik: 4 1/2 år Kommunikationsteknik: 4 1/2 år Bygningsautomatik: 4 år Elmontør: 2 1/2 år 20 uger 9 uger 10 uger Praktikperioder i virksomheden Alle farvede felter er teoriperioder på teknisk skole Valgfrie specialefag - 2 uger Indhold Installationsteknik - Side 2-14 Ændringer i Installationsspecialet Side 15 Styrings- og reguleringsspecialet Side Ændringer i Styrings- og reguleringsteknik Side 28 Kommunikationsteknik Side Ændringer i Kommunikationsteknik - 40 Bygningsautomatik Side Ændringer i Bygningsautomatik Side 53 Elmontør- Side Ændringer i Elmontør Side 62 Valgfri specialefag Side 63 og 64 Side 1 af 64

2 Specialet Installationsteknik Kompetencemål for hovedforløbet Kompetencemålene 1 13 er fælles for alle speciale, dog med undtagelse af elmontøren Eleven kan: 1. overholde gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøregler, 2. udføre arbejde på eller nær ved spændingsløse og spændingsførende installationer, tavleanlæg og kabelskabe, 3. optimere arbejdsgange og installationsløsninger via kreativitet og innovation samt indhente relevante oplysninger med henblik på at blive iværksætter, 4. udføre elinstallationer, automatiske anlæg og opbygge mindre gruppe- og styretavler i boliger, erhverv og industri samt tilslutte brugsgenstande efter gældende love og regler i forhold til specialevalg samt sikre, at installationsprincipperne bliver overholdt, 5. foretage kvalitetssikring, herunder foretage relevante målinger og anvende udstyr korrekt ved eftersyn og afprøvning, samt udarbejde og vedligeholde dokumentation, brugervejledninger og vedligeholdelsesplaner, 6. udføre jordforbindelser og udligningsforbindelser samt sikre potentialudligning i bygninger og på automatiske anlæg, 7. udføre systematisk fejlfinding og vedligeholdelse samt reparere elinstallationer og brugsgenstande, 8. udføre kabling af tele-datanetværk samt installere trådløst netværk i henhold til gældende standarder, love og regler, 9. dimensionere stik-, hoved- og gruppeledninger, gruppetavler, lys- og kraftinstallationer samt motorinstallationer, 10. anvende it til jobrelaterede opgaver, 11. rådgive samt vejlede brugerne om anlæggets og installationens virkemåde, 12. anvende sproget engelsk i jobmæssige, samfundsmæssige, internationale og almene sammenhænge, 13. udføre mindre automatiske anlæg, herunder tilslutte 1- og 3-fasede brugsgenstande, motorer med forskellige styringsprincipper og standardkoblinger på baggrund af kendskab til de mest almindelige mekaniske styre- og føleorganer, elektromekaniske relæer og tidsrelæer, Kun for specialet Installationsteknik 14. installere, styre og regulere samt foretage service, fejlfinding og vedligehold af belysningsanlæg i boliger, erhverv og industri, 15. foretage tilslutning på forsyningsnettet, 16. vejlede om energioptimering i henhold til gældende energikrav, 17. opbygge, montere, programmere, vedligeholde og fejlfinde på automatiske anlæg, herunder udføre motorinstallationer, 18. designe og beregne lysinstallationer, der opfylder kravene til komfort, miljø og energi, 19. installere og programmere centralt styrede intelligente installationer i boliger, erhverv og industri, 20. udføre netværk i boliger til tele, data, radio og tv, Side 2 af 64

3 Installationsteknik - overblik Grundfag Skoleperiode: Bidrager til kompetencemål GF Matematik F 2 Info F 2 Arbejdsmiljø 1 Førstehj. og elementær brandbekæmpelse 0,5 Matematik E 4, 9, 14, 16, 18 2 Engelsk F 12 2 Valgfag Skoleperiode: GF Valgfri specialefag Skoleperiode: GF Områdefag Skoleperiode: GF Arbejdstilrettelæggelse (1,5) Diagramforståelse (1) El-lære (2) Montageteknik (1) Styring (1) Installations- og elektroteknik (8) Sikkerhed på arbejdspladsen 1 Elektroteknik 2,5 Installations- og monteringsteknik 2 Kvalitetssikring 0,5 0,5 0,5 0,5 Dimensionering 1 Love og regler 1 0,5 0,5 Måleteknik og fejlfinding 1 Netværksteknik 1,5 Elsikkerhed 1 EMC 0,5 Tal i () er kun vejledende, da der ikke er tilknyttet selvstændige fag i grundforløbet Specialefag Skoleperiode: GF Belysningsteknik 2 Automatiske anlæg på maskiner 2,5 Intelligente bygningsinstallationer 2,5 Automatiske anlæg i bygninger 2,5 Energiteknik og miljøkrav 1 Side 3 af 64

4 1. skoleperiode Installationsteknik - Områdefag Sikkerhed på arbejdspladsen uge Mål og øvrige rammer Eleven kan sikkerhedsmæssigt korrekt anvende håndværktøj, stiger, værnemidler m.m. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser. Eleven kan udføre arbejds- og betjeningsopgaver på eller ved tavleanlæg og elektriske installationer under iagttagelse af de foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger, således at der ikke opstår fare for personer, anlæg og drift. Eleven kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som fx vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt. Eleven kan efter gældende forskrifter håndtere farlige stoffer, som anvendes i forbindelse med udførelse af installationer. 1, 2, 4, 6, 8, 13, 14, 17 Elektroteknik ,5 uger Mål og øvrige rammer Eleven kan redegøre for 1- og 3-fasede vekselstrømsmotorers principielle virkemåde og opbygning, samt i forbindelse hermed udføre målinger og beregninger. Eleven kan redegøre for virkemåde på startere og omkoblere. Eleven kan udføre effektberegning på 3-fasede net med symmetrisk belastning. Eleven kan redegøre for jævn- og vekselstrømsteorien. Eleven kan anvende matematiske begreber og metoder i forbindelse med løsning af almene og tekniske problemstillinger (jævn- og vekselstrømsteori m.v.), herunder anvendelse af brancherelaterede eller informationsteknologiske problemstillinger. Eleven kan redegøre for jording og potentialudligning. Eleven kan redegøre for problematikken omkring sammenføring af lavog højfrekvens samt foretage de nødvendige forholdsregler. Eleven kan læse og forstå skemaer, diagrammer og tegninger. Eleven kan redegøre for nærføringsprincipper i installationer og tavler. Eleven kan redegøre for gruppetavlers opbygning samt virkemåde. Side 4 af 64

5 4, 6, 9, 13, 14, 18 Installations- og monteringsteknik uger Mål og øvrige rammer Eleven har kendskab til 1- og 3-fasede brugsgenstande og kan tilslutte disse til installationen. Eleven kan udføre lys- og kraftinstallationer i boliger og kontorer (herunder særlige områder), der lever op til gældende love og regler, herunder bygningsreglementets krav. Eleven kan udføre en motorinstallation. Eleven kan ud fra dokumentation opbygge, fejlfinde og reparere relæstyringer, indeholdende f.eks. AC og DC kredsløb, timere, kontaktur, transientbeskyttelse m.v. Eleven kan udføre potentialudligning og jording. Eleven kan foretage korrekt indstilling af udstyr samt tilrette eksisterende dokumentation. Eleven kan vælge og anvende måleinstrumenter til forskriftmæssige afprøvninger af brugsgenstande og installationer samt fejlsøgning. Eleven kan udføre tele- datainstallationer i boliger og erhverv. Eleven kan foretage fejlfinding, vedligehold og reparation på motor- og lysinstallationer samt 1- og 3-fasede brugsgenstande. Eleven har kendskab til innovative metoder der kan optimere og effektivisere arbejdsgange. 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 17, 20 Dimensionering uge Mål og øvrige rammer Eleven kan dimensionere gruppe-, lys- og kraftinstallationer til boliger og erhverv. Eleven kan dimensionere mindre tavler og motorinstallationer. Eleven kan dimensionere hoved- og stikledninger til installationer i boliger, erhverv og industri. 4, 9, 17 Kvalitetssikring Begynder Side 5 af 64

6 Mål og øvrige rammer Eleven kan foretage forskriftsmæssige afprøvninger af installationer til boliger og erhverv samt udarbejde og vedligeholde dokumentation. Eleven kan ved anvendelse af IT udarbejde dokumentation til en relæstyring i form af tegninger, diagrammer, skemaer m.v. samt tilrette eksisterende dokumentation. Eleven har kendskab til branchens kvalitetssikrings- og kvalitetsstyringssystemer. 4, 5, 10, 13, skoleperiode Installationsteknik - Områdefag Love og regler uge Mål og øvrige rammer - Eleven kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder, i forhold til specialevalg samt anvende IT til relevant informationssøgning Undervisningen skal til enhver tid tage udgangspunkt i det faglige indhold i skoleperioden. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Side 6 af 64

7 Kvalitetssikring Områdefag Kvalitetssikring Mål og øvrige rammer Eleven kan ved anvendelse af IT udarbejde og vedligeholde dokumentation, brugervejledninger og vedligeholdelsesplaner i forhold til specialevalg. - Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer eller anden relevant dokumentation. - Eleven kan anvende branchens kvalitetssikrings- og kvalitetsstyringssystemer. 4, 5, 10, 13, 17 Måleteknik og fejlfinding uge Mål og øvrige rammer Eleven kan foretage relevante målinger i forbindelse med eftersyn og afprøvning før idriftsætning af el-installationen. Eleven kan foretage relevante målinger i forbindelse med eftersyn og afprøvning i forhold til speciale valg. Eleven kan udføre relevante målinger i forbindelse med fejlfinding på udstyr og komponenter i relation til det valgte speciale. Eleven kan udføre relevante målinger i forbindelse med fejlfinding på el-installationer i boliger, erhverv og industri. Eleven kan udføre struktureret fejlfinding på udstyr og komponenter i relation til det valgte speciale. 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17 Side 7 af 64

8 Netværksteknik 2730 og 3709 og avanceret 1,5 uge Mål og øvrige rammer : rutine Eleven kan redegøre for opbygningen af større netværk og netværksbegreber, topologier samt netværkskomponenter og aktive enheder. Eleven kan redegøre for problematikker i forbindelse med anvendelse af trådløst netværk. Eleven kan redegøre for radiobølger og højfrekvente signaler i normal forekomne installationer. : avanceret - Eleven kan udføre kabling og terminering af twistet pair, fiber og coax (antenneteknik) i henhold til gældende standarder og normer. Eleven kan udføre tele- datainstallationer i boliger og erhverv. 8, 20 Elsikkerhed uge Mål og øvrige rammer Eleven kan udføre arbejds- og betjeningsopgaver på eller ved tavleanlæg og elektriske installationer under iagttagelse af de foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger, således at der ikke opstår fare for personer, anlæg og drift. Eleven kan udføre sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde på installationer og tavler under spænding (L-AUS) Eleven kan udføre livreddende 1. hjælp 1, 2, 4, 6, 8, 13, 14, 17, 19, 20 Side 8 af 64

9 2. skoleperiode - Installationsteknik - Specialefag Belysningsteknik 2711 og 2712 og avanceret 2 uger Mål og øvrige rammer : rutine Eleven kan redegøre for lyskilders anvendelsesområder, fasekompensering, lystekniske begreber og krav til belysning. Eleven kan, ved anvendelse af IT, vælge og beregne lyskilder samt designe installationer, der opfylder kravene til komfort, miljø og energi. Eleven kan udføre belysningsanlæg, herunder montere lysrørskoblinger, med forskellige lyskilder, som opfylder kundens og bygningsreglementets krav. : avanceret Eleven kan anvende systemkomponenter til forskellige styrings- og reguleringsprincipper for belysningsanlæg. Eleven kan vælge og placere sensorer og følere. 14, 18 Side 9 af 64

10 3. skoleperiode Installationsteknik - Områdefag Kvalitetssikring Mål og øvrige rammer Eleven kan, ved anvendelse af IT, udarbejde og vedligeholde dokumentation, brugervejledninger og vedligeholdelsesplaner i forhold til specialevalg. Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer eller anden relevant dokumentation i forhold til specialevalg. Eleven kan anvende branchens kvalitetssikrings- og kvalitetsstyringssystemer i forhold til specialevalg. Eleven kan i tilknytning til kvalitetssikring foretage relevante målinger i forbindelse med eftersyn og afprøvning i forhold til specialevalg 4, 5, 10, 13, 17 Love og regler Mål og øvrige rammer - Eleven kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til specialevalg samt anvende IT til relevant informationssøgning Undervisningen skal til enhver tid tage udgangspunkt i det faglige indhold i skoleperioden. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Side 10 af 64

11 EMC Mål og øvrige rammer Eleven kan redegøre for grundlæggende begreber og problemstillinger i forbindelse med støj og støjskærmning. Eleven kan redegøre for praktiske alment forekommende løsninger til reduktion af elektrisk støj i såvel stærkstrøms- som svagstrømsinstallationer i henhold til gældende love og regler. Eleven kan under hensyn til specialevalg opbygge tavler og udføre installationer korrekt i henhold til EMC- problematik skoleperiode - Installationsteknik - Specialefag Automatiske anlæg på maskiner ,5 uge Mål og øvrige rammer Eleven kan redegøre for automatiseringsprincipper, analoge og digitale kredsløb, herunder kombinatorisk og sekventiel PLC- teknik. Eleven kan montere automatiske anlæg på maskiner indeholdende elektromekanisk, elektronisk og programmerbart udstyr samt almindeligt forekommende analoge og digitale styre- og føleorganer. Eleven kan programmere, opbygge og indkøre mindre automatiske anlæg indeholdende elektromekanisk, elektronisk og programmerbart udstyr (PLC). Eleven kan udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på automatiske anlæg på maskiner. Eleven kan foretage forskriftsmæssig afprøvning. 17 Side 11 af 64

12 4. skoleperiode - Installationsteknik - Områdefag Kvalitetssikring Mål og øvrige rammer Eleven kan, ved anvendelse af IT, udarbejde og vedligeholde dokumentation, brugervejledninger og vedligeholdelsesplaner i forhold til specialevalg. Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer eller anden relevant dokumentation i forhold til specialevalg. Eleven kan anvende branchens kvalitetssikrings- og kvalitetsstyringssystemer i forhold til specialevalg. Eleven har kendskab til branchens krav til iværksættere ved etablering af egen virksomhed. Eleven kan i tilknytning til kvalitetssikring foretage relevante målinger i forbindelse med eftersyn og afprøvning i forhold til specialevalg. 4, 5, 10, 13, 17 Love og regler Mål og øvrige rammer - Eleven kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder, i forhold til specialevalg samt anvende IT til relevant informationssøgning. Undervisningen skal til enhver tid tage udgangspunkt i det faglige indhold i skoleperioden. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Side 12 af 64

13 Intelligente bygningsinstallationer skoleperiode - Installationsteknik - Specialefag 2,5 uge Mål og øvrige rammer Eleven kan redegøre for teknologierne ved en intelligent bygningsinstallation, herunder forskellen på en centralt og decentralt styret installation. Eleven kan installere, montere og programmere på centralt styrede intelligente bygningsinstallationer indeholdende styrings- og reguleringsprincipper for belysning, varme, ventilation, solafskærmning, alarm og adgangskontrol. Eleven skal have kendskab til TCP/IP og kan foretage fjernovervågning og fjernbetjening via modem/webserver. Eleven skal kunne foretage fejlfinding ved hjælp af software. Eleven kan opbygge et netværk i boliger til pc er, telefon og radio/tv. 14, 18, 19 Automatiske anlæg i bygninger ,5 uge Mål og øvrige rammer Eleven kan installere og montere bygningsinstallationer, indeholdende styrings- og reguleringskomponenter for belysning, varme, ventilation og solafskærmning, Eleven kan foretage tilslutning på forsyningsnettet. Eleven kan redegøre for analoge og digitale kredsløb. Eleven kan foretage fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på automatiske anlæg i bygninger. Eleven kan vejlede brugeren i daglig anvendelse af anlægget og dets fleksibilitet ved simpel omprogrammering. 17, 19 Side 13 af 64

14 Energiteknik og miljøkrav uge Mål og øvrige rammer - Eleven kan redegøre for miljø- og energikrav til køle-, varme- og ventilationsinstallationer. - Eleven kan vælge lyskilder og styrings- og reguleringsprincipper, der opfylder gældende miljø- og energikrav. - Eleven kan vælge egnet styrings- og reguleringsprincipper til energioptimering på varme- og ventilationsanlæg. - Eleven har kendskab til alternative energiformer. 14, 16, 18, 19 Side 14 af 64

15 De væsentligste ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker Gælder for alle specialer Sikkerhed på arbejdspladsen H2 (1 uge). Grundfaget arbejdsmiljø er blevet erstattet af dette fag. Der er blevet sat fokus på de konkrete problemstillinger elektrikere bliver udsat for herunder bla. opsætning af stillads og arbejde med gnistproducerende værktøjer. Måleteknik og fejlfinding H2 (1 uge). Som selvstændig fag er Måleteknik og fejlfinding nyt. Det faglige udvalg har valgt at sætte specielt fokus på dette område, således det sikres at eleverne gennem hele uddannelsen får øvet disse kompetencer. Informationsteknologi niveau E H2 er udgået som grundfag. Inforationsteknologien er nu implementeret i fag som fx kvalitetssikring og belysningsteknik Netværksteknik H2. Nyt fag i Installationsteknik. Bla. fokus på traditionelle netværk, trådløse netværk, radiobølger og fiberinstallationer. Derudover berører man også kablingen af antenneinstallationer. El-sikkerhed på H2 er udvidet med 1. hjælp. Energikrav og bygningsreglementet. Flere steder i uddannelsen bliver det påpeget at bla. installationen, belysningsanlæg og automatiske anlæg skal kunne leve op til bygningsreglementet krav. Innovation og iværksætteri. I faget Installations og monteringsteknik på H1, får eleverne kendskab til innovative metoder der kan optimere og effektivisere arbejdsgange. I faget kvalitetssikring på H4 får eleven kendskab til branchens krav til iværksættere ved etablering af egen virksomhed For specialet Installationsteknik Energikrav og bygningsreglementet. Flere steder i uddannelsen bliver det påpeget, bla. i forbindelse med installations- og monteringsteknik, belysningsanlæg og de automatiske anlæg, at de skal leve op til bygningsreglementet krav. L-AUS i H4. I faget Automatiske anlæg i bygninger er der tilføjet Eleven kan foretage tilslutning til forsyningsnettet. Dette skal bla. sikre, at alle elever har gennemgået reglerne om L-AUS i afslutningen af uddannelsen. Dimensionering H1 Samme omfang, dog er dimensionering af tavle ændret til dimensionering af mindre tavle. Styringsteknik H2 (). Faget er fjernet og relevante elementer indgår i andre fag. Energiteknik og miljøkrav H4 (1 uge) erstatter faget Energiteknik. Faget sætter yderligere fokus på teknikken i relation til miljø- og energikravene. Side 15 af 64

16 4. Kompetencemål for hovedforløbet Specialet Styrings- og reguleringsteknik Kompetencemålene 1 13 er fælles for alle speciale, dog med undtagelse af elmontøren Eleven kan: 1. overholde gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøregler, 2. udføre arbejde på eller nær ved spændingsløse og spændingsførende installationer, tavleanlæg og kabelskabe, 3. optimere arbejdsgange og installationsløsninger via kreativitet og innovation samt indhente relevante oplysninger med henblik på at blive iværksætter, 4. udføre elinstallationer, automatiske anlæg og opbygge mindre gruppe- og styretavler i boliger, erhverv og industri samt tilslutte brugsgenstande efter gældende love og regler i forhold til specialevalg samt sikre, at installationsprincipperne bliver overholdt, 5. foretage kvalitetssikring, herunder foretage relevante målinger og anvende udstyr korrekt ved eftersyn og afprøvning, samt udarbejde og vedligeholde dokumentation, brugervejledninger og vedligeholdelsesplaner, 6. udføre jordforbindelser og udligningsforbindelser samt sikre potentialudligning i bygninger og på automatiske anlæg, 7. udføre systematisk fejlfinding og vedligeholdelse samt reparere elinstallationer og brugsgenstande, 8. udføre kabling af tele-datanetværk samt installere trådløst netværk i henhold til gældende standarder, love og regler, 9. dimensionere stik-, hoved- og gruppeledninger, gruppetavler, lys- og kraftinstallationer samt motorinstallationer, 10. anvende it til jobrelaterede opgaver, 11. rådgive samt vejlede brugerne om anlæggets og installationens virkemåde, 12. anvende sproget engelsk i jobmæssige, samfundsmæssige, internationale og almene sammenhænge, 13. udføre mindre automatiske anlæg, herunder tilslutte 1- og 3-fasede brugsgenstande, motorer med forskellige styringsprincipper og standardkoblinger på baggrund af kendskab til de mest almindelige mekaniske styre- og føleorganer, elektromekaniske relæer og tidsrelæer, Kun for specialet Styrings- og reguleringsteknik Eleven kan: 21. opbygge, installere, programmere, idriftsætte, vedligeholde og fejlfinde på automatiske anlæg på maskiner efter gældende love og regler, 22. udføre og anvende forskellige typer af styrings- og reguleringsmetoder efter elteknisk dokumentation og beskrivelser samt foretage fejlfinding, reparation og vedligehold på automatiske anlæg, 23. foretage tilslutning og kalibrering af analoge og digitale transmittere og konvertere samt foretage tilslutning og optimering af elektroniske regulatorer, 24. udføre, idriftsætte, fejlfinde på og vedligeholde mindre hydrauliske og pneumatiske anlæg efter tegninger og beskrivelser samt vedligeholde tilhørende teknisk dokumentation, 25. udfærdige og vedligeholde elteknisk dokumentation til automatiske anlæg efter gældende love og regler, 26. foretage dataopsamling og databehandling samt visualisere data fra automatiske anlæg og kan opsætte datakommunikation i forhold til grænsefladerne mellem det administrative itsystem og produktionsanlægget, 27. foretage opbygning af eltavler til automatiske anlæg samt udskiftning af komponenter efter elteknisk dokumentation, 28. foretage energioptimering af automatiske anlæg på maskiner, 29. dimensionere, opbygge, fejlfinde og reparere på automatiske anlæg, Side 16 af 64

17 Styrings- og reguleringsteknik - overblik Grundfag Skoleperiode: Bidrager til kompetencemål GF Matematik F 2 Info F 2 Arbejdsmiljø 1 Førstehj. og elementær brandbekæmpelse 0,5 Matematik E 4, 9, 22, 23, 27, 28, 29 2 Engelsk F 12, 21, 23, 26 2 Naturfag 22, 24 2 Valgfag Skoleperiode: GF Valgfri specialefag Skoleperiode: GF Områdefag Skoleperiode: GF Arbejdstilrettelæggelse (1,5) Diagramforståelse (1) El-lære (2) Montageteknik (1) Styring (1) Installations- og elektroteknik (8) Sikkerhed på arbejdspladsen 1 Elektroteknik 2,5 Installations- og monteringsteknik 2 Kvalitetssikring 0,5 0,5 0,5 0,5 Dimensionering 1 Love og regler 1 0,5 0,5 Måleteknik og fejlfinding 1 Netværksteknik 1,5 Elsikkerhed 1 EMC 0,5 Specialefag Skoleperiode: GF Automatiske anlæg på maskiner 1,5 1,5 2 Styringsteknik 1,5 Hydraulik & pneumatik 1 Analogteknik 1 Reguleringsteknik 1 2 Dataopsamling & -behandling 2 Side 17 af 64

18 1. skoleperiode - Styrings- og reguleringsteknik - Områdefag Sikkerhed på arbejdspladsen uge Mål og øvrige rammer Eleven kan sikkerhedsmæssigt korrekt anvende håndværktøj, stiger, værnemidler m.m. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser. Eleven kan udføre arbejds- og betjeningsopgaver på eller ved tavleanlæg og elektriske installationer under iagttagelse af de foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger, således at der ikke opstår fare for personer, anlæg og drift. Eleven kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som fx vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt. Eleven kan efter gældende forskrifter håndtere farlige stoffer, som anvendes i forbindelse med udførelse af installationer. 1, 2, 4, 6, 8,13 Elektroteknik ,5 uger Mål og øvrige rammer Eleven kan redegøre for 1- og 3-fasede vekselstrømsmotorers principielle virkemåde og opbygning, samt i forbindelse hermed udføre målinger og beregninger. Eleven kan redegøre for virkemåde på startere og omkoblere. Eleven kan udføre effektberegning på 3-fasede net med symmetrisk belastning. Eleven kan redegøre for jævn- og vekselstrømsteorien. Eleven kan anvende matematiske begreber og metoder i forbindelse med løsning af almene og tekniske problemstillinger (jævn- og vekselstrømsteori m.v.), herunder anvendelse af brancherelaterede eller informationsteknologiske problemstillinger. Eleven kan redegøre for jording og potentialudligning. Eleven kan redegøre for problematikken omkring sammenføring af lavog højfrekvens samt foretage de nødvendige forholdsregler. Eleven kan læse og forstå skemaer, diagrammer og tegninger. Eleven kan redegøre for nærføringsprincipper i installationer og tavler. Eleven kan redegøre for gruppetavlers opbygning samt virkemåde. Side 18 af 64

19 4, 6, 9,13 Installations- og monteringsteknik uger Mål og øvrige rammer Eleven har kendskab til 1- og 3-fasede brugsgenstande og kan tilslutte disse til installationen. Eleven kan udføre lys- og kraftinstallationer i boliger og kontorer (herunder særlige områder), der lever op til gældende love og regler, herunder bygningsreglementets krav. Eleven kan udføre en motorinstallation. Eleven kan ud fra dokumentation opbygge, fejlfinde og reparere relæstyringer, indeholdende f.eks. AC og DC kredsløb, timere, kontaktur, transientbeskyttelse m.v. Eleven kan udføre potentialudligning og jording. Eleven kan foretage korrekt indstilling af udstyr samt tilrette eksisterende dokumentation. Eleven kan vælge og anvende måleinstrumenter til forskriftmæssige afprøvninger af brugsgenstande og installationer samt fejlsøgning. Eleven kan udføre tele- datainstallationer i boliger og erhverv. Eleven kan foretage fejlfinding, vedligehold og reparation på motor- og lysinstallationer samt 1- og 3-fasede brugsgenstande. Eleven har kendskab til innovative metoder der kan optimere og effektivisere arbejdsgange. 3, 4, 6, 7, 8, 13 Dimensionering uge Mål og øvrige rammer Eleven kan dimensionere gruppe-, lys- og kraftinstallationer til boliger og erhverv. Eleven kan dimensionere mindre tavler og motorinstallationer. Eleven kan dimensionere hoved- og stikledninger til installationer i boliger, erhverv og industri. 4, 9 Kvalitetssikring Begynder Side 19 af 64

20 Mål og øvrige rammer Eleven kan foretage forskriftsmæssige afprøvninger af installationer til boliger og erhverv samt udarbejde og vedligeholde dokumentation. Eleven kan ved anvendelse af IT udarbejde dokumentation til en relæstyring i form af tegninger, diagrammer, skemaer m.v. samt tilrette eksisterende dokumentation. Eleven har kendskab til branchens kvalitetssikrings- og kvalitetsstyringssystemer. 4, 5, 10, skoleperiode - Styrings- og reguleringsteknik - Områdefag Love og regler uge Mål og øvrige rammer - Eleven kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder, i forhold til specialevalg samt anvende IT til relevant informationssøgning Undervisningen skal til enhver tid tage udgangspunkt i det faglige indhold i skoleperioden. Standpunkt 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 21, 24, 25, 27, 29 Kvalitetssikring Mål og øvrige rammer Eleven kan ved anvendelse af IT udarbejde og vedligeholde dokumentation, brugervejledninger og vedligeholdelsesplaner i forhold til specialevalg. - Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer eller anden relevant dokumentation. - Eleven kan anvende branchens kvalitetssikrings- og kvalitetsstyringssystemer. Standpunkt 4, 5, 10, 13, 24, 25, 27 Side 20 af 64

21 Måleteknik og fejlfinding uge Mål og øvrige rammer Eleven kan foretage relevante målinger i forbindelse med eftersyn og afprøvning før idriftsætning af el-installationen. Eleven kan foretage relevante målinger i forbindelse med eftersyn og afprøvning i forhold til speciale valg. Eleven kan udføre relevante målinger i forbindelse med fejlfinding på udstyr og komponenter i relation til det valgte speciale. Eleven kan udføre relevante målinger i forbindelse med fejlfinding på el-installationer i boliger, erhverv og industri. Eleven kan udføre struktureret fejlfinding på udstyr og komponenter i relation til det valgte speciale. Standpunkt 4, 5, 6, 7, 13, 21, 22, 23, 24, 27, 29 Netværksteknik 2730 og 2709 og avanceret 1,5 uge Mål og øvrige rammer : rutine (1 uge) Eleven kan redegøre for opbygningen af større netværk og netværksbegreber, topologier samt netværkskomponenter og aktive enheder. Eleven kan redegøre for problematikker i forbindelse med anvendelse af trådløst netværk. Eleven kan redegøre for radiobølger og højfrekvente signaler i normal forekomne installationer. : avanceret () - Eleven kan udføre kabling og terminering af twistet pair, fiber og coax (antenneteknik) i henhold til gældende standarder og normer. Eleven kan udføre tele- datainstallationer i boliger og erhverv. 8, 21 Elsikkerhed uge Side 21 af 64

22 Mål og øvrige rammer Eleven kan udføre arbejds- og betjeningsopgaver på eller ved tavleanlæg og elektriske installationer under iagttagelse af de foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger, således at der ikke opstår fare for personer, anlæg og drift. Eleven kan udføre sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde på installationer og tavler under spænding (L-AUS) Eleven kan udføre livreddende 1. hjælp 1, 2, 4, 6, 8, 13, 21, 27, skoleperiode - Styrings- og reguleringsteknik - Specialefag Automatiske anlæg på maskiner ,5 uge Mål og øvrige rammer Eleven kan foretage opbygning, programmering, indkøring og montering af styringer indeholdende elektromekaniske, elektroniske og programmerbart udstyr, hvori indgår digitale signaler og udføre forskriftmæssig dokumentation. Eleven kan foretage fejlfinding, reparation og vedligehold på styringer. Eleven kan anvende kombinatorisk og sekventiel PLC/Procesteknik med digitale signaler samt udføre kommunikation mellem PLC er i netværk og bussystemer. 21, 22, 24, 25, 27, 28 Styringsteknik ,5 uge Mål og øvrige rammer Eleven kan redegøre for styre- føleorganer, transmittere og konvertere samt udføre indkøring og justering af disse. Eleven kan redegøre for automatiseringsprincipper med digitale kredsløb, herunder kombinatorisk og sekventiel PLC- teknik. Eleven har kendskab til visionssystemer med optisk udstyr. Eleven kan udføre (designe) automatiske anlæg, indeholdende elektromekanisk, elektronisk og programmerbart udstyr (PLC) samt Side 22 af 64

23 almindeligt forekommende styre- føleorganer. Eleven kan opbygge og montere en given styring, indeholdende almindeligt forekommende digitale styre- føleorganer. 21, 22, 23 Hydraulik og pneumatik uge Mål og øvrige rammer Eleven kan redegøre for luftstyringsanlæg, pneumatiske komponenter og styringer samt vedligeholdelse. Eleven kan opbygge et pneumatisk anlæg samt foretage fejlfinding, reparation og vedligeholdelse. Eleven kan redegøre for komponenter til hydraulikstyringer og hydraulikpumper. Eleven kan vælge og foretage vedligeholdelse af hydrauliktanke og væsker. Eleven kan anvende relevant dokumentation skoleperiode - Styrings- og reguleringsteknik - Områdefag Kvalitetssikring Mål og øvrige rammer Eleven kan, ved anvendelse af IT, udarbejde og vedligeholde dokumentation, brugervejledninger og vedligeholdelsesplaner i forhold til specialevalg. Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer eller anden relevant dokumentation i forhold til specialevalg. Eleven kan anvende branchens kvalitetssikrings- og kvalitetsstyringssystemer i forhold til specialevalg. Eleven kan i tilknytning til kvalitetssikring foretage relevante målinger i forbindelse med eftersyn og afprøvning i forhold til specialevalg. Side 23 af 64

24 4, 5, 10, 13, 24, 25, 27 Love og regler Mål og øvrige rammer - Eleven kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til specialevalg samt anvende IT til relevant informationssøgning Undervisningen skal til enhver tid tage udgangspunkt i det faglige indhold i skoleperioden. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 21, 24, 25, 27, 29 EMC Mål og øvrige rammer Eleven kan redegøre for grundlæggende begreber og problemstillinger i forbindelse med støj og støjskærmning. Eleven kan redegøre for praktiske alment forekommende løsninger til reduktion af elektrisk støj i såvel stærkstrøms- som svagstrømsinstallationer i henhold til gældende love og regler. Eleven kan under hensyn til specialevalg opbygge tavler og udføre installationer korrekt i henhold til EMC- problematik. 6, 21, 23, skoleperiode - Styrings- og reguleringsteknik - Specialefag Automatiske anlæg på maskiner Mål og øvrige rammer 1,5 uge Eleven kan foretage montering og programmering af operatørpaneler herunder grafiske brugerflader (SCADA). Eleven kan foretage projektering, programmering, indkøring og Side 24 af 64

25 montering af styringer, hvori indgår digitale og analoge signaler samt udføre forskriftsmæssig dokumentation. Eleven kan opbygge en reguleringssløjfe ved anvendelse af PLCsystemets analoge signaler og matematikfunktioner. Eleven kan foretage fejlfinding, reparation og vedligehold på styringer og reguleringer på automatiske anlæg. Eleven kan redegøre for sikkerhedssystemer på automatiske anlæg, herunder nødstop og safe-plc m.m. 21, 22, 24, 25, 27, 28 Analogteknik uge Mål og øvrige rammer Eleven kan redegøre for forskellige typer af analoge ind og udgangssignaler samt deres anvendelsesmuligheder. Eleven kan redegøre for talsystemer der anvendes i forbindelse med PLC- teknologien. Eleven kan anvende PLC- systemets matematikfunktioner til behandling og omregning af signaler. 21, 22, 23 Reguleringsteknik uge Mål og øvrige rammer Eleven kan redegøre for grundlæggende reguleringstekniske principper. Eleven kan efter tegninger udføre, afprøve og indjustere enkle reguleringssløjfer. Eleven kan vælge, installere og programmere softstarter og frekvensomformer. 21, 22, 23 Side 25 af 64

26 4. skoleperiode - Styrings- og reguleringsteknik - Områdefag Kvalitetssikring Mål og øvrige rammer Eleven kan, ved anvendelse af IT, udarbejde og vedligeholde dokumentation, brugervejledninger og vedligeholdelsesplaner i forhold til specialevalg. Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer eller anden relevant dokumentation i forhold til specialevalg. Eleven kan anvende branchens kvalitetssikrings- og kvalitetsstyringssystemer i forhold til specialevalg. Eleven har kendskab til branchens krav til iværksættere ved etablering af egen virksomhed. Eleven kan i tilknytning til kvalitetssikring foretage relevante målinger i forbindelse med eftersyn og afprøvning i forhold til specialevalg. 4, 5, 10, 13, 24, 25, 27 Love og regler Mål og øvrige rammer - Eleven kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder, i forhold til specialevalg samt anvende IT til relevant informationssøgning. Undervisningen skal til enhver tid tage udgangspunkt i det faglige indhold i skoleperioden. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 21, 24, 25, 27, skoleperiode - Styrings- og reguleringsteknik - Specialefag Automatiske anlæg på maskiner uger Side 26 af 64

27 Mål og øvrige rammer Eleven kan opsætte og programmere PLC og kender til forskellen mellem PLC og Soft PLC. Eleven kan installere og programmere industrielle bussystemer og netværk. Eleven kan redegøre for sikkerhedssystemer på industrielle bussystemer og netværk, herunder nødstop og safe-plc m.m. Eleven kan foretage opbygning, montering, programmering og indkøring af automatiske anlæg samt udføre forskriftsmæssig dokumentation ved anvendelse af IT. Eleven kan foretage fejlfinding, reparation og vedligehold på automatiske anlæg og vejlede brugeren om anlæggets virkemåde og vedligehold. Eleven kan foretage energioptimering af automatiske anlæg på maskiner. Eleven kan redegøre for relevant dokumentation i forbindelse med idriftsættelse af et automatisk anlæg, herunder CE- mærkning og overensstemmelseserklæring m.m. 21, 22, 24, 25, 27, 28 Reguleringsteknik uger Mål og øvrige rammer Eleven kan anvende forskellige reguleringsprincipper. Eleven har kendskab til reguleringssløjfers egenskaber og kan udføre optimering af disse ved hjælp af forskellige optimeringsmetoder. Eleven har kendskab til step- og servomotorer samt programmerbare motorstyringer. 21, 22, 23 Dataopsamling og behandling uger Mål og øvrige rammer Eleven kan opsætte, programmere og installere OPC, SCADA samt grafiske brugerflader og anvende tilhørende webserver. Eleven kan foretage dataopsamling og databehandling. Eleven kan opsætte og programmere grænseflader mellem det administrative system og produktionsanlægget. 26 Side 27 af 64

28 De væsentligste ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker Gælder for alle specialer Sikkerhed på arbejdspladsen H2 (1 uge). Grundfaget Arbejdsmiljø er blevet erstattet af dette fag. Der er blevet sat fokus på de konkrete problemstillinger elektrikere bliver udsat for, herunder bl.a. opsætning af stillads og arbejde med gnistproducerende værktøjer. Måleteknik og fejlfinding H2 (1 uge). Som selvstændigt fag er Måleteknik og fejlfinding nyt. Det faglige udvalg har valgt at sætte specielt fokus på dette område, således at det sikres, at eleverne gennem hele uddannelsen får øvet disse kompetencer. Informationsteknologi, niveau E H2, er udgået som grundfag. Informationsteknologien er nu implementeret i fag som fx kvalitetssikring og belysningsteknik. Netværksteknik H2. Nyt fag i Installationsteknik. Bl.a. fokus på traditionelle netværk, trådløse netværk, radiobølger og fiberinstallationer. Derudover berører man også kablingen af antenneinstallationer. El-sikkerhed på H2 er udvidet med 1. hjælp. Energikrav og bygningsreglementet. Flere steder i uddannelsen bliver det påpeget, at bl.a. installationen, belysningsanlæg og automatiske anlæg skal kunne leve op til bygningsreglementets krav. Innovation og iværksætteri. I faget Installations og monteringsteknik på H1 får eleverne kendskab til innovative metoder, der kan optimere og effektivisere arbejdsgange. I faget kvalitetssikring på H4 får eleven kendskab til branchens krav til iværksættere ved etablering af egen virksomhed. Kun for specialet Styrings- og reguleringsteknik Faget Styringsteknik flyttes til H2. Reguleringsteknik H3 (1 uge) og H4 (2 uger). Reguleringsteknik ændres fra at begynde i H2 til først at begynde i H3. Sammenlagt har faget reguleringsteknik fået tilført en ½ uge. Fagets Automatiske anlæg i H3 er ligeledes ændret til at omfatte regulering med PLCér. Automatiske anlæg i H2 Faget er blevet ændret fra at kunne redegøre for til kan anvende kombinatorisk og sekventiel PLC-teknik. Derudover er analogteknikken flyttet til H3. Styringsteknik H2 Styringsteknik flyttes fra H3 () og H4 (1 uge) er ændret således, at styringsteknik afsluttes i H2 (1½ uge) Sikkerhedssystemer. I fagets Automatiske anlæg på maskiner - H3, ændres også til at eleven skal kunne redegøre for sikkerhedssystemer på automatiske anlæg på rutine niveau og på H4 på avanceret niveau. Anlæggets dokumentation I faget Automatiske anlæg på maskiner H4 ændres således at eleven kan redegøre for bl.a. CE-mærkning, overensstemmelseserklæringer m.m. Hydraulik og pneumatik (1 uge) flyttet fra H3 til H2 Analogteknik i H3 (1 uge) - Nyt fag. Side 28 af 64

29 Kompetencemål for hovedforløbet Specialet Kommunikationsteknik Kompetencemålene 1 13 er fælles for alle speciale, dog med undtagelse af elmontøren Eleven kan: 1.overholde gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøregler, 2.udføre arbejde på eller nær ved spændingsløse og spændingsførende installationer, tavleanlæg og kabelskabe, 3. optimere arbejdsgange og installationsløsninger via kreativitet og innovation samt indhente relevante oplysninger med henblik på at blive iværksætter, 4.udføre elinstallationer, automatiske anlæg og opbygge mindre gruppe- og styretavler i boliger, erhverv og industri samt tilslutte brugsgenstande efter gældende love og regler i forhold til specialevalg samt sikre, at installationsprincipperne bliver overholdt, 5. foretage kvalitetssikring, herunder foretage relevante målinger og anvende udstyr korrekt ved eftersyn og afprøvning, samt udarbejde og vedligeholde dokumentation, brugervejledninger og vedligeholdelsesplaner, 6.udføre jordforbindelser og udligningsforbindelser samt sikre potentialudligning i bygninger og på automatiske anlæg, 7.udføre systematisk fejlfinding og vedligeholdelse samt reparere elinstallationer og brugsgenstande, 8.udføre kabling af tele-datanetværk samt installere trådløst netværk i henhold til gældende standarder, love og regler, 9. dimensionere stik-, hoved- og gruppeledninger, gruppetavler, lys- og kraftinstallationer samt motorinstallationer, 10. anvende it til jobrelaterede opgaver, 11. rådgive samt vejlede brugerne om anlæggets og installationens virkemåde, 12. anvende sproget engelsk i jobmæssige, samfundsmæssige, internationale og almene sammenhænge, 13. udføre mindre automatiske anlæg, herunder tilslutte 1- og 3-fasede brugsgenstande, motorer med forskellige styringsprincipper og standardkoblinger på baggrund af kendskab til de mest almindelige mekaniske styre- og føleorganer, elektromekaniske relæer og tidsrelæer, Kun for specialet Kommunikationsteknik Eleven kan: 30) udføre installation af kommunikationsnetværk, 31) opsætte og konfigurere data- og kommunikationsanlæg samt aktive komponenter i boliger, erhverv og industri for både enkelt- og flerbrugere i henhold til gældende regler og standarder, 32) foretage målinger, afprøvninger og diagnosticering på data- og kommunikationsanlæg samt tilhørende netværk i henhold til gældende regler og standarder, 33) foretage opkobling af dataanlæg til eksterne netværk/wan (Wide Area Network) 34) installere og opsætte sikkerhedssystemer på data- og kommunikationsnetværk, 35) konfigurere og oprette brugere på klientservernetværk, 36) anvende relevante programmeringssprog ved opsætning af data- og kommunikationsnetværk, 37) dimensionere og opsætte UPS-anlæg for data- og kommunikationsanlæg (Uninterruptible Power Supply) Side 29 af 64

30 Kommunikationssteknik - overblik Grundfag Skoleperiode: GF Matematik F 2 Info F 2 Arbejdsmiljø 1 Førstehj. og elementær brandbekæmpelse 0,5 Matematik E 4, 9, 31, 32, 37 2 Engelsk F 12 2 Valgfag Skoleperiode: GF Valgfri specialefag Skoleperiode: GF Områdefag Skoleperiode: GF Arbejdstilrettelæggelse (1,5) Diagramforståelse (1) El-lære (2) Montageteknik (1) Styring (1) Installations- og elektroteknik (8) Sikkerhed på arbejdspladsen 1 Elektroteknik 2,5 Installations- og monteringsteknik 2 Kvalitetssikring 0,5 0,5 0,5 0,5 Dimensionering 1 Love og regler 1 0,5 0,5 Måleteknik og fejlfinding 1 Netværksteknik 2,5 Elsikkerhed 1 EMC 0,5 Specialefag Skoleperiode: GF Datateknik 3 2 Digital kommunikation 3,5 1 Dataanlæg 3 Drift og vedligehold af netværk 2 Side 30 af 64

31 1. skoleperiode Kommunikationsteknik - Områdefag Sikkerhed på arbejdspladsen uge Mål og øvrige rammer Eleven kan sikkerhedsmæssigt korrekt anvende håndværktøj, stiger, værnemidler m.m. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser. Eleven kan udføre arbejds- og betjeningsopgaver på eller ved tavleanlæg og elektriske installationer under iagttagelse af de foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger, således at der ikke opstår fare for personer, anlæg og drift. Eleven kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som fx vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt. Eleven kan efter gældende forskrifter håndtere farlige stoffer, som anvendes i forbindelse med udførelse af installationer. 1, 2, 4, 6, 8, 13 Elektroteknik ,5 uger Mål og øvrige rammer Eleven kan redegøre for 1- og 3-fasede vekselstrømsmotorers principielle virkemåde og opbygning, samt i forbindelse hermed udføre målinger og beregninger. Eleven kan redegøre for virkemåde på startere og omkoblere. Eleven kan udføre effektberegning på 3-fasede net med symmetrisk belastning. Eleven kan redegøre for jævn- og vekselstrømsteorien. Eleven kan anvende matematiske begreber og metoder i forbindelse med løsning af almene og tekniske problemstillinger (jævn- og vekselstrømsteori m.v.), herunder anvendelse af brancherelaterede eller informationsteknologiske problemstillinger. Eleven kan redegøre for jording og potentialudligning. Eleven kan redegøre for problematikken omkring sammenføring af lavog højfrekvens samt foretage de nødvendige forholdsregler. Eleven kan læse og forstå skemaer, diagrammer og tegninger. Eleven kan redegøre for nærføringsprincipper i installationer og tavler. Eleven kan redegøre for gruppetavlers opbygning samt virkemåde. Side 31 af 64

32 4, 6, 9, 13 Installations- og monteringsteknik uger Mål og øvrige rammer Eleven har kendskab til 1- og 3-fasede brugsgenstande og kan tilslutte disse til installationen. Eleven kan udføre lys- og kraftinstallationer i boliger og kontorer (herunder særlige områder), der lever op til gældende love og regler, herunder bygningsreglementets krav. Eleven kan udføre en motorinstallation. Eleven kan ud fra dokumentation opbygge, fejlfinde og reparere relæstyringer, indeholdende f.eks. AC og DC kredsløb, timere, kontaktur, transientbeskyttelse m.v. Eleven kan udføre potentialudligning og jording. Eleven kan foretage korrekt indstilling af udstyr samt tilrette eksisterende dokumentation. Eleven kan vælge og anvende måleinstrumenter til forskriftmæssige afprøvninger af brugsgenstande og installationer samt fejlsøgning. Eleven kan udføre tele- datainstallationer i boliger og erhverv. Eleven kan foretage fejlfinding, vedligehold og reparation på motor- og lysinstallationer samt 1- og 3-fasede brugsgenstande. Eleven har kendskab til innovative metoder der kan optimere og effektivisere arbejdsgange. 3, 4, 6, 7, 8, 13 Dimensionering uge Mål og øvrige rammer Eleven kan dimensionere gruppe-, lys- og kraftinstallationer til boliger og erhverv. Eleven kan dimensionere mindre tavler og motorinstallationer. Eleven kan dimensionere hoved- og stikledninger til installationer i boliger, erhverv og industri. 4, 9 Side 32 af 64

33 Kvalitetssikring Begynder Mål og øvrige rammer Eleven kan foretage forskriftsmæssige afprøvninger af installationer til boliger og erhverv samt udarbejde og vedligeholde dokumentation. Eleven kan ved anvendelse af IT udarbejde dokumentation til en relæstyring i form af tegninger, diagrammer, skemaer m.v. samt tilrette eksisterende dokumentation. Eleven har kendskab til branchens kvalitetssikrings- og kvalitetsstyringssystemer. 4, 5, 10, skoleperiode - Kommunikationsteknik - Områdefag Love og regler uge Mål og øvrige rammer - Eleven kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder, i forhold til specialevalg samt anvende IT til relevant informationssøgning Undervisningen skal til enhver tid tage udgangspunkt i det faglige indhold i skoleperioden. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 30, 31, 32, 34, 37 Kvalitetssikring Områdefag Kvalitetssikring Mål og øvrige rammer Eleven kan ved anvendelse af IT udarbejde og vedligeholde dokumentation, brugervejledninger og vedligeholdelsesplaner i forhold til specialevalg. - Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer eller anden relevant dokumentation. - Eleven kan anvende branchens kvalitetssikrings- og kvalitetsstyringssystemer. Side 33 af 64

34 4, 5, 10, 13, 30, 32, 37 Måleteknik og fejlfinding uge Mål og øvrige rammer Eleven kan foretage relevante målinger i forbindelse med eftersyn og afprøvning før idriftsætning af el-installationen. Eleven kan foretage relevante målinger i forbindelse med eftersyn og afprøvning i forhold til speciale valg. Eleven kan udføre relevante målinger i forbindelse med fejlfinding på udstyr og komponenter i relation til det valgte speciale. Eleven kan udføre relevante målinger i forbindelse med fejlfinding på el-installationer i boliger, erhverv og industri. Eleven kan udføre struktureret fejlfinding på udstyr og komponenter i relation til det valgte speciale. 4, 5, 6, 7, 13 Netværksteknik 2730 og 2731 og avanceret 1,5 uge/2,5 uge for specialet Kommunikationsteknik Mål og øvrige rammer : rutine Eleven kan redegøre for opbygningen af større netværk og netværksbegreber, topologier samt netværkskomponenter og aktive enheder. Eleven kan redegøre for problematikker i forbindelse med anvendelse af trådløst netværk. Eleven kan redegøre for radiobølger og højfrekvente signaler i normal forekomne installationer. : avanceret - Eleven kan udføre kabling og terminering af twistet pair, fiber og coax (antenneteknik) i henhold til gældende standarder og normer. Eleven kan udføre tele- datainstallationer i boliger og erhverv. Side 34 af 64

35 Elsikkerhed Nedenstående mål anvendes kun på specialet kommunikationsteknik : avanceret Eleven kan projektere netværk med fiber, kobber og trådløs teknologi, herunder netværkskomponenter og aktive enheder i boliger, erhverv og industri. Eleven kan udføre fejlfinding på fiberinstallationer i boliger, erhverv og industri. 8, 30 1 uge Mål og øvrige rammer Eleven kan udføre arbejds- og betjeningsopgaver på eller ved tavleanlæg og elektriske installationer under iagttagelse af de foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger, således at der ikke opstår fare for personer, anlæg og drift. Eleven kan udføre sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde på installationer og tavler under spænding (L-AUS) Eleven kan udføre livreddende 1. hjælp 1, 2, 4, 6, 8, 13, skoleperiode - Kommunikationsteknik - Specialefag Datateknik uger Mål og øvrige rammer Eleven kan redegøre for grundlæggende datatekniske begreber samt forskellige operativsystemer Eleven kan opsætte et Peer til Peer-net, indeholdende printmulighed Eleven kan installere, konfigurere og anvende det mest almindelig anvendte operativsystem. Eleven kan redegøre for de mest anvendte standardprotokoller såsom TCP/IP- protokolsuiten og datakommunikation på et netværk 31, 32 Side 35 af 64

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER PROCEDURE OG VÆRKTØJER Skolepraktikhåndbog Stamkort Arbejdstøj Feriesedler Uddannelsesplan Projektopgaver Virksomhedsforlagt

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Kommunikationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Kommunikationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til elektriker

Bekendtgørelse om uddannelsen til elektriker Side 1 af 12 Bekendtgørelse om uddannelsen til elektriker BEK nr 272 af 15/04/2005 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 183 af 22/03/2004 4, stk. 2 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Den Store Blå. Elektrikeruddannelsen GF H1 H2 H3 H4. Udgivet af: Installationsteknik: 4 år. Styrings- og reguleringsteknik: Bygningsautomatik:

Den Store Blå. Elektrikeruddannelsen GF H1 H2 H3 H4. Udgivet af: Installationsteknik: 4 år. Styrings- og reguleringsteknik: Bygningsautomatik: Den Store Blå GF H1 H2 H3 H4 Installationsteknik: 4 år Styrings- og reguleringsteknik: 4 1/2 år Kommunikationsteknik: 4 1/2 år Bygningsautomatik: 4 år Elmontør: 2 1/2 år Elektrikeruddannelsen Udgivet af:

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Elmontør

Elfagets Praktikvejledning Elmontør Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Bygningsautomatik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Bygningsautomatik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Sådan bliver du elektriker...

Sådan bliver du elektriker... Sådan bliver du elektriker... For at blive elektriker skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Du skal skrive en ansøgning, hvor du fortæller om dig selv og din skolegang og om, hvorfor du

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og den tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker 1 Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 12. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 509 af 31/05/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE Der er 35 tekniske skoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

EUC Syd Praktikvejledning Automatikmontør og automatiktekniker

EUC Syd Praktikvejledning Automatikmontør og automatiktekniker Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for 1. skoleperiode. Praktik i virksomheden Praktikvejledning bruges som redskab til at sikre, at eleven opnår de praktikmål, som er beskrevet for uddannelsen

Læs mere

Lokal undervisningsplan Hovedforløb 1 Elektrikeruddannelsen.

Lokal undervisningsplan Hovedforløb 1 Elektrikeruddannelsen. Ver.1.1 13-01-16 Side 1 Indhold Indledning. side 3 Formål. side 3 Optagelse og Adgangsbegrænsning side 4 Elektrikeruddannelsens struktur side 5 Kompetencemål for H1 side 6 Oversigt over fag og spor på

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=115494

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=115494 Side 1 af 22 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 138 af 28/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-03-2008 Undervisningsministeriet Vis mere... Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag

Læs mere

Betegnelse Niv. UVM-fag betegnelse Kar.type Form Kar.skala Gns. Beståelses%

Betegnelse Niv. UVM-fag betegnelse Kar.type Form Kar.skala Gns. Beståelses% Karakteroplysninger - EUD 200 - til november Betegnelse Niv. UVM-fag betegnelse Kar.type Form Kar.skala Gns. Beståelses% Teknologi og kommunikation - Gr.kursus i 1.hjælp og elementær brandbekæmp. Standpunkt

Læs mere

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning August 2008 Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning Det faglige udvalg ønsker, at de lokale uddannelsesudvalg drøfter, hvilke valgfrie specialefag der skal udbydes på skolen,

Læs mere

Karakteroplysninger - EUD 2006

Karakteroplysninger - EUD 2006 Karakteroplysninger - EUD 2006 Betegnelse Niv. UVM-fag betegnelse Kar.type Form Kar.skala Gns. Beståelses% Ant. elever Teknologi og kommunikation - Gr.kursus i 1.hjælp og elementær brandbekæmp. Standpunkt

Læs mere

Elektrikeruddannelsens speciale Bygningsautomatik med studiekompetence. (eux)

Elektrikeruddannelsens speciale Bygningsautomatik med studiekompetence. (eux) Gymnasiale fag Timer Afkortning fra EUD timer Dansk A (stx) 240 0 Engelsk B (htx) 210 50 1 Matematik B (htx) 285 140 2 Samfundsfag C (htx) 75 0 Kemi C (hf) 75 0 Fysik B (htx) 190 40 3 Valgfag (evt. Matematik

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektriker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektriker BEK nr 496 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.98T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN

AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN Det er en god investering at uddanne elektrikerlærlinge Når du deltager i uddannelse af en lærling, bidrager du til, at elbranchen i fremtiden er sikret den fornødne kvalificerede

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 19. september 2014. i faglig voldgiftssag 2013.0171. Dansk El-Forbund. (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ.

TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 19. september 2014. i faglig voldgiftssag 2013.0171. Dansk El-Forbund. (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ. TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 19. september 2014 i faglig voldgiftssag 2013.0171 Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Botjek Eltjek ApS (underdirektør Thorkild Bang) Tvisten

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2652: Elektrisk automation på automatiske maskiner og anlæg

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2652: Elektrisk automation på automatiske maskiner og anlæg Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2652: Elektrisk automation på automatiske maskiner og anlæg Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort

Læs mere

Møde LUU Strøm, styring, og it. D kl: 1230 på EUC-SYD

Møde LUU Strøm, styring, og it. D kl: 1230 på EUC-SYD Møde LUU Strøm, styring, og it. D. 10-05-16 kl: 1230 på EUC-SYD Deltagere: Formand Bjarne Lund (BL) Næstformand Allan Schmidt (AS) Karsten Edlefsen (KE) Skole: Leif Elsborg (LKE) Toni B. Lynge (TBL) Afbud:

Læs mere

Skuemesterguide. til elektrikeruddannelsen

Skuemesterguide. til elektrikeruddannelsen til elektrikeruddannelsen 2013 1 Indholdsfortegnelse 2 Formål med vejledningen... 2 3 Generelt for hele uddannelsen... 3 3.1 EUD elektrikeren... 3 3.2 EUX elektrikeren... 3 3.3 Uddannelsesplan og bedømmelsesplan...

Læs mere

Hovedforløb elektrikere Specialet stallationsteknik

Hovedforløb elektrikere Specialet stallationsteknik Hovedforløb elektrikere Specialet stallationsteknik Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse for indgangen Strøm, styring og it - nr. 509 af 31. maj 2012 og uddannelsesordning

Læs mere

Den Store Blå ELEKTRIKERUDDANNELSEN. 2. udgave 28. september 2015

Den Store Blå ELEKTRIKERUDDANNELSEN. 2. udgave 28. september 2015 Den Store Blå ELEKTRIKERUDDANNELSEN 2. udgave 28. september 2015 1. udgave august 2015 Forord Den 1. august 2015 fik vi en ny elektrikeruddannelse. Den ny elektrikeruddannelse er resultatet af over 3 års

Læs mere

Elektrikeruddannelsen information til praktikvirksomheder

Elektrikeruddannelsen information til praktikvirksomheder information til praktikvirksomheder Den 1. juli 2008 trådte bekendtgørelsen om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Strøm, styring og it i kraft og dermed en tilpasset og tidssvarende elektrikeruddannelse.

Læs mere

Brobygning 9. kl. Strøm, styring & it

Brobygning 9. kl. Strøm, styring & it Brobygning 9. kl. Strøm, styring & it Elektriker Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik i,

Læs mere

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Bornholm, 1. april 2015-30. september 2015

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Bornholm, 1. april 2015-30. september 2015 1 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Byggeteknik 10 ECTS 2 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Energiteknik, traditionelle og nye energiformer 10 ECTS 3 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Energiøkonomiske og

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Ventilationstekniker

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Ventilationstekniker Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Elektrikere. Lokal undervisningsplan. Erhvervsskolerne Aars. Strøm, styring og IT. Side 1 af 8

Elektrikere. Lokal undervisningsplan. Erhvervsskolerne Aars. Strøm, styring og IT. Side 1 af 8 Side 1 af 8 Side 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVGRUNDLAG:... 3 UNDERVISNINGEN... 4 SAMARBEJDET... 4 TEORIOPGAVERNE... 4 TIDSPLAN... 5 GRUNDFORLØBSPROJEKTET:... 6 EVALUERING:... 7 Side 3 af 8 Lovgrundlag:

Læs mere

Scan koden og besøg os på nettet. Find en læreplads. - som elektriker.

Scan koden og besøg os på nettet. Find en læreplads. - som elektriker. Scan koden og besøg os på nettet Find en læreplads - som elektriker www.def.dk/ungdom I LÆRE SOM ELEKTRIKER Hvad kan jeg blive? Som elektrikerlærling skal du vælge mellem 5 specialer indenfor elfaget.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Elektrikeruddannelsens speciale Installationsteknik med studiekompetence. (eux)

Elektrikeruddannelsens speciale Installationsteknik med studiekompetence. (eux) Gymnasiale fag Timer Afkortning fra EUD timer Dansk A (stx) 240 0 Engelsk B (htx) 210 50 1 Matematik B (htx) 285 140 2 Samfundsfag C (htx) 75 0 Kemi C (hf) 75 0 Fysik B (htx) 190 40 3 Valgfag (evt. Matematik

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort på skolens

Læs mere

Lokal undervisningsplan for elektrikere

Lokal undervisningsplan for elektrikere Side 1 af 8 Forår 2011 Lokal undervisningsplan for elektrikere Side 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVGRUNDLAG:... 3 UNDERVISNINGEN... 4 SAMARBEJDET... 4 TEORIOPGAVERNE... 4 TIDSPLAN... 5 GRUNDFORLØBSPROJEKTET:...

Læs mere

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme Stolthed Fra praktisk håndværk til nørd -teori Elbranchen er stolt af sine unge elektrikere. De er nemlig højt kvalificerede,

Læs mere

Din profil og dine fordele

Din profil og dine fordele Din profil og dine fordele Det en fordel, at du har gode faglige forudsætninger, interesse og modenhed til at gennemføre en elektrikeruddannelse og en gymnasial uddannelse på næsten samme tid. Til gengæld

Læs mere

INDSTILLING NY ELEKTRIKER UDDANNELSEN

INDSTILLING NY ELEKTRIKER UDDANNELSEN INDSTILLING NY ELEKTRIKER UDDANNELSEN 1 Indholdsfortegnelse Uddannelsens opbygning, handlingsplan m.m.... 3 Beskrivelse af udvalgets indstilling til bestyrelsen... 3 Ændringer i forhold til eksisterende

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen Revideret februar 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Personvognsmekaniker (udkast 4)

Personvognsmekaniker (udkast 4) Bilag 5 Personvognsmekaniker (udkast 4) 1. Uddannelsens formål og opdeling 1.1. Uddannelsen til personvognsmekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 496 af 22/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs- og energispecialist

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs- og energispecialist Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it

Udkast til. Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it Udkast til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Den lokale undervisningsplan (LUP) Elektriker 1. EUX/EUD. EUX/EUD Elektriker 1. 1

Den lokale undervisningsplan (LUP) Elektriker 1. EUX/EUD. EUX/EUD Elektriker 1. 1 Den lokale undervisningsplan (LUP) Elektriker 1. EUX/EUD EUX/EUD Elektriker 1. 1 Indledning Den lokale uddannelsesplan er udarbejdet med udgangspunkt i kravene, som er fastsat i hovedbekendtgørelsens 45

Læs mere

Lokal undervisningsplan for hovedforløb 2

Lokal undervisningsplan for hovedforløb 2 Lokal undervisningsplan for hovedforløb 2 1 Indholdsfortegnelse Lokal undervisningsplan for hovedforløb 2... 1 Skoleopholdet... 3 Specialerne... 3 Valgfag... 3 Evaluering:... 4 Kontaktlærerfunktionen:...

Læs mere

Karakteroplysninger - EUD 2004

Karakteroplysninger - EUD 2004 Karakteroplysninger - EUD 2004 Betegnelse Niv. UVM-fag betegnelse Type Form G. snit Best % Antal - Gr.kursus i 1.hjælp og elementær brandbekæmpelse STA - 100 33 F Matematik (tekniske EUD) EKS SKR 4,25

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04/06/2010 om uddannelserne

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

Din profil og dine fordele

Din profil og dine fordele Din profil og dine fordele Det en fordel, at du har gode faglige forudsætninger, interesse og modenhed til at gennemføre en elektrikeruddannelse og en gymnasial uddannelse på næsten samme tid. Til gengæld

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline radio-tv-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline radio-tv-supporter BEK nr 391 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.80T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Modulplan og scorekort. Automatik afd. Motor - styring H1.

Modulplan og scorekort. Automatik afd. Motor - styring H1. Metalindustriens uddannelser, har under undervisningsministeriet beskrevet en række målpinde som modulet skal opfylde: Styringsteknik (Fagnr. 00145) 1 Eleven kan opbygge relæstyringer og forbinde elmotorer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest CØSA formål 2100 2100 2100 Betegnelse IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer UVM fag UVM fag betegnelse 42595 44349 44993 40003 40015 40020

Læs mere

Beståelsesprocent 3. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 3. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocent 3. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM fag betegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 40392 Ergonomi inden for

Læs mere

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Bornholm, 1. oktober 2015-31. marts 2016

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Bornholm, 1. oktober 2015-31. marts 2016 1 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Byggeteknik 10 ECTS 2 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Energiteknik, traditionelle og nye energiformer 10 ECTS 3 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Energiøkonomiske og

Læs mere

Brobygning 10. kl. Strøm, styring & it

Brobygning 10. kl. Strøm, styring & it Brobygning 10. kl. Strøm, styring & it Elektriker Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik i,

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Kursusprogram VLT Drives Efterår 2013 www.vlt.dk

Kursusprogram VLT Drives Efterår 2013 www.vlt.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kursusprogram VLT Drives Efterår 2013 www.vlt.dk Grundkursus VLT Basis KURSUS 1 Kurset henvender sig til teknisk personale, som arbejder med projektering, installation og

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag mv. i

Læs mere

Revisionsnummer: Udkast 1 02.11.2012. Udarbejdet af: EST/LRO

Revisionsnummer: Udkast 1 02.11.2012. Udarbejdet af: EST/LRO Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 2 1.1 PA relateret uddrag fra bekendtgørelse om uddannelsen til maskinmester... 2 2. Deltagerforudsætninger... 4 3. Varighed... 4 4. PA undervisningens mål... 5 5. Opdeling

Læs mere

Undervisningen, H5. Hovedforløb 5. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Produktudv., produktion og service. Netværksdesign - CCDA,

Undervisningen, H5. Hovedforløb 5. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Produktudv., produktion og service. Netværksdesign - CCDA, Undervisningen, H5 Hovedforløb 5 10 ugers varighed Undervisningsfag Produktudv., produktion og service erverteknologi - Cluster Backupteknologi 2a Netværksdesign - CCDA, DEGN Bekendtgørelsesfag Grundfag:

Læs mere

H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk:

H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk: H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk: Der er ikke som på de tidligere hovedforløb 3 moduler, med forskellige læringsaktiviteter, samt tilhørende kurser. På H4 benyttes

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Installationsbranchens Vision 2022

Installationsbranchens Vision 2022 Installationsbranchens Vision 2022 TEKNIQ og DEF har i samarbejde lavet Vision 2022 (2012 maj 2013). Fælles retning for branchens udvikling i de kommende år, så branchen proaktivt kan imødekomme de kommende

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 7

Undervisningsplan Side 1 af 7 Undervisningsplan Side 1 af 7 Lektionsantal: 162 Uddannelsesmål: 1. Formål. Den studerende skal have en elektroteknisk viden vedrørende elektriske maskiner i et sådant omfang, at vedkommende kan foretage

Læs mere

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Undervisningen, H3 Hovedforløb 3 5 ugers varighed Netværk 3 Operativsystemer 3 Projekt Total antal Lektioner Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Bundne specialefag: Operativsystemer 3 72 18 90 Fejlfinding 36

Læs mere

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR BLIK OG RØR VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelse til VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelsen til ventilationstekniker er et speciale på vvs-energiuddannelsen - og er det rigtige

Læs mere

Lastvognsmekaniker (udkast 3)

Lastvognsmekaniker (udkast 3) Bilag 5 Lastvognsmekaniker (udkast 3) 1. Uddannelsens formål og opdeling 1.1. Uddannelsen til lastvognsmekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2761 Titel: Opbygning og drift af offshore installationer Kort titel: offshore inst. Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE

Læs mere

Forår 2011. Poul Erik Petersen: 5. udgave 2002 ISBN 87-7463-272-8. Poul Erik Petersen 4. udgave 2004 ISBN 87-7463-276-0

Forår 2011. Poul Erik Petersen: 5. udgave 2002 ISBN 87-7463-272-8. Poul Erik Petersen 4. udgave 2004 ISBN 87-7463-276-0 Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 5 Lektionsantal: ca. 68 Uddannelsesmål: 1. Formål. Den studerende skal have en elektroteknisk viden vedrørende elektriske maskiner i et sådant omfang,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. 489 af 21/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Elbranchens Efteruddannelse. Årskatalog 2016

Elbranchens Efteruddannelse. Årskatalog 2016 Elbranchens Efteruddannelse Årskatalog 2016 Indhold Sidenr. Forord 3 Indhold - Kursusudbud i 2016 4-5 Kursusudbud i 2016...6-22 Oversigt over kursussteder 23 Generel information 24 Information til medarbejdere

Læs mere

Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne

Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne Nutidens uddannelse er fremtidens succes En analyse* fra 2010 viser, at Danmarks vindmølleindustri i de Kommende år vil få

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til forsyningsoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til forsyningsoperatør BEK nr 241 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Rustfast industrimontør

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Rustfast industrimontør Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2626 Titel: Elektronik- og svagstrømsteknisk område: Kort titel: Elektr Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

2. hovedforløb Kølemontøruddannelsen. Af planerne skal følgende fremgå: Formål, mål, indhold og evaluering

2. hovedforløb Kølemontøruddannelsen. Af planerne skal følgende fremgå: Formål, mål, indhold og evaluering Af planerne skal følgende fremgå: Formål, mål, indhold og evaluering 2. skoleperiode i hovedforløb kølemontør Formål med skoleperioden er at udbygge lærlingens viden fra begynderniveauet vedr. viden om

Læs mere

Brobygning 10. kl. Strøm, styring og IT. Elektriker. Navn: Skole:

Brobygning 10. kl. Strøm, styring og IT. Elektriker. Navn: Skole: Brobygning 10. kl Strøm, styring og IT Elektriker Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik i,

Læs mere

Lokal undervisningsplan for 2., 3, og 4. hovedforløb Kommunikationsteknik

Lokal undervisningsplan for 2., 3, og 4. hovedforløb Kommunikationsteknik Elektriker Lokal undervisningsplan for 2., 3, og 4. hovedforløb Kommunikationsteknik Den Jydske Haandværkerskole, 2015 Bekendtgørelse 2008 E l a f d e l i n g e n Revideret 22-06-2015 w w w. h a d s t

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere