CALIBER E870 REFERENCE BL8001 BL8020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CALIBER E870 REFERENCE BL8001 BL8020"

Transkript

1 CALIBER E870 REFERENCE BL8001 BL8020

2 1. Egenskaber Dette ur er solcelledrevet og skiven indeholder en solcelle, som ved at omdanne lysets energi til elektrisk energi driver uret. Det er også udstyret med et utal af funktioner og en evighedskalender der automatisk skifter dato (ændrer antal år, måned dato og dag fra det seneste skudår indtil den 28. februar 2100, inklusive skudår), en daglig alarm der kan indstilles på 24-timers basis, samt en tidszoner-funktion der muliggør en indstilling af tidsforskelle i hele timer. 2. Før ibrugtagning Vær omhyggelig med ikke at trække kronen for langt ud ved skift mellem programmer. skift mellem urets forskellige programmer gøres ved at trække kronen ud i 1. pos. Hvis kronen trækkes ud i 2. position, vil sekundviseren stille sig i position klokken 12 og uret vil gå ind i korrektionsprogrammet for hvert program.(er man i tidsprogrammet, alarmprogrammet eller kalenderprogrammet rykker sekundviseren til månedsfremviseren. Er man i tidszoneprogrammet, vil sekundviseren forsætte med at bevæge sig i 1 sekunds intervaller). Når kronen trækkes ud til 2.position i tidsprogrammet standser sekundviseren med det resultat at tiden ikke vises korrekt. I tillæg hertil, eftersom den indstillede tid, dato, alarmtid og så videre vil blive ændret såfremt kronen trækkes ud til 2.position i hvert program, vær derfor forsigtig med ikke at trække kronen ud for kraftigt! Der henvises til 5. Skift mellem programmer (Viser funktioner) for information om hvordan man mest effektivt skifter mellem de forskellige programmer.

3 [Krone i korrekt position] [Kronen trukket for langt ud] Dette er et solcelledrevet ur. Sørg venligst for en fuldstændig opladning før ibrugtagning. Det gøres ved at udsætte uret for lys. Der henvises til Generel henvisning til opladningstider En akkumulatorcelle i uret bruges til at gemme strøm. Denne akkumulator er et miljøvenligt batteri, der ikke indeholder kviksølv eller andre giftige bestanddele. Når først uret er fuldt opladet, vil det være i stand til at fungere i op til 1,5 år uden yderligere opladning (under forudsætning af at den energibesparende funktion er aktiveret). Energispareregenskaber Når genereringen af strøm stopper som et resultat af solen ikke skinner på solcellen under tids- (TME) eller lokaltids- (L-TM) program, aktiveres energisparerfunktionen og sekundviseren standser i position kl. 12 for at spare energi. 24-timers viseren, timeviseren og minutviseren fortsætter med at fungere på normal vis. Når lyset igen skinner på solcellen og den energibesparende funktion annulleres, rykker sekundviseren hurtigt til nuværende tid og begynder igen at bevæge sig i 1- sekunders interval. Afhængigt af forskelle i design, aktiveres den energibesparende funktion når lyset ikke skinner uafbrudt i 30 minutter eller mere og sekundviseren stiller sig i kl. 12-position. Korrekt brug af uret For at uret skal virke perfekt, bør man være omhyggelig med at oplade det før det går helt i stå. Der ikke risiko for overopladning, uanset hvor meget uret oplades (Overopladnings-forebyggelses funktion). Det anbefales at uret oplades hver dag, ved i en periode dagligt at udsætte det for lys. Dette er et solcelledrevet ur. Sørg venligst for en f

4 4. Viserpositionskontrol samt korrektion

5 Referenceposition: Dette refererer til basispositionen hvor hver viser som muliggør at dette ur fungerer korrekt Der henvises til Korrekte referencepositioner for hver viser. Såfremt referencepositionen ikke er indstillet korrekt vil; tid, dato, alarm ON/OFF såvel som andre af urets funktioner ikke blive vist korrekt. Før uret tages i brug, kontroller da urets funktioner grundigt ved at udføre den følgende procedure. Nulstilling af visere 1. Efter at have trukket kronen ud i 1.position (sekundviseren flytter sig i kl.6-position og venter), drej på kronen for at stille funktionsviseren til lokaltid (L-TM) 2. Tryk kronen ind i den normale position. 3. Tryk på knap A i mindst 10 sekunder og slip så når at hver viser bevæger sig samordnende. Sekundviseren bevæger sig hurtigt frem (med uret), mens de andre visere inklusive programviseren, hurtigt bevæger sig for eller baglæns Datoen ændrer sig med 1 dag når programviseren fuldender 4 omdrejninger. Referencepositionen for hver viser 24-timers viseren: 24:00 Time- og minutviser: 00:00 (kl. 12) Sekundviser: 0 sekunder (kl. 12) Ugedagsviser: SUN (SUN ender den automatisk på efter at datoen skifter til den 1.) Dato: 1. Udfør Referencepositionskontrol såfremt én af viserne eller datoen ikke står i de ovenfor angivne udgangspositioner. Retur til lokal-tids program efter referencepositionskontrol Efter at datoen og de enkelte visere har vist referencepositionerne, trykkes på Trykknap (A) så uret vender tilbage i lokal-tids program. Alternativt vender uret tilbage til lokal-tids program automatisk såfremt kronen og trykknapper ikke betjenes i 2 på hinanden følgende minutter. Referencepositionskontrollen annulleres når program skiftes ved at trække kronen ud til 1. position mens referencepositionen vises. Note: 1. Uret vil ikke vende tilbage til lokal-tids program selvom Trykknap (A) aktiveres hvis kronen er trukket ud i position 1. eller 2. I tillæg hertil vil uret ikke automatisk vende tilbage til lokal-tids program efter 2 sammenhængende minutter. Referencepositionskorrektion Udfør trin 5 til 10 for at korrigere referencepositionen efter blot at have kontrolleret referencepositionen. Uret når sekund- og minutviser har flyttet sig fra referencepositionen 1. Træk kronen ud i position 1 (sekundviseren bevæger sig ned i position kl. 6 og venter). 2. Drej kronen for at indstille programviseren til lokal tids program L-TM. 3. Tryk kronen ind i udgangsposition. 4. Tryk på Trykknap A i mindst 10 sekunder og slip efter at hver viser bevæger sig samordnende. Sekundviseren bevæger sig hurtigt frem (med uret), mens de andre visere inklusive funktionsviseren, hurtigt bevæger sig med uret eller mod uret. Datoen ændrer sig med et interval på 1 dag når funktionsviseren fuldender 4 drejninger.

6 5. Efter at datoen er skiftet, træk kronen ud i position 2 så snart funktionsviseren er holdt op med at bevæge sig. 6. Drej (klik) kronen med uret. Sekundviseren rykker sig med 1 sekund for hvert klik Fortsat drej kronen (hurtigt med 2 klik eller mere) resulterer i at sekundviserens køre fremad. Drej kronen 1 klik til højre eller venstre med henblik på at stoppe sekundviserens bevægelse. Sekundviseren vil bevæge sig i 60 sekunder og vil derefter standse automatisk, med mindre den ikke afbrydes. Start med at standse sekundviseren tæt på 55-sekunder positionen og bevæg den så langsomt et sekund ad gangen for at kunne indstille den korrekt i position kl Tryk på Trykknap (A) Efter minutviseren har fuldendt en demonstrationsbevægelse (ved at rykke 5 minutter tilbage og 5 minutter frem), kommer time- og minutviseren ind i korrektionsprogrammet 8. Drej (klik) kronen Drejes kronen med et klik til højre bevæger time- og minutviseren sig med et 15-sekunders interval (4 klik resulterer i en bevægelse fremad på 1 minut) Drej kronen med et klik til venstre for at få time- og minutviseren til at bevæge sig et 15- sekunders tilbage (4 klik resulterer i en bevægelse tilbage på 1 minut) Vedvarende drej på kronen resulterer i at time- og minutviseren bevæger sig vedvarende. Time- og minutviseren vil bevæge sig 24 timer for efterfølgende at standse automatisk, såfremt de ikke afbrydes inden. Start med at stoppe viserne i omegnen af kl. 12 for herefter langsomt at korrigere viserne omkring kl Tryk på trykknap (A) Efter at programviseren og datoen har fuldendt en demonstrationsbevægelse (rotere programviseren 180 grader og stiller sig i sin oprindelige position, alt imens datoen rykker i koordination med programviseren) vil uret stille sig i Kalender-funktionen. 10. Drej kronen for at justere ugedagsviseren til SUN (SØNDAG) straks efter at datoen er skiftet til den 1. Drejning af kronen med et klik til højre får funktionsviseren til at bevæge sig fremad med et trin ad gangen. Drejning af kronen med et klik til venstre får funktionsviseren til at bevæge sig med et trin ad gangen tilbage. Drejes kronen vedvarende er resultatet at funktionsviseren bevæger sig vedvarende. Drej kronen med et klik til højre eller venstre for at standse funktionsviserens bevægelse Datoen skifter med en dag når funktionsviseren fuldender 4 omdrejninger. Drej kronen til højre for at bevæge funktionsviseren i urets retning og fortsætte funktionsviserens bevægelse indtil 1 vises i datofeltet. Indstilling af datoen når funktionsviseren bevæger sig mod uret. Start med at bevæge funktionsviseren tilbage indtil 31 vises i datofeltet, for herefter at bevæge funktionsviseren i urets retning indtil 1 vises i datofeltet. Korrekt indstilling af funktionsviseren til SUN straks efter datoen er skiftet til 1. Er datoen først skiftet til 1 afbryd straks funktionsviserens bevægelse og juster den med SUN på skalaen ved langsom at bevæge viseren trin for trin. Note: Tryk på knap (A) medfører det at uret kommer ind i sekundviserens referencepositions indstillingsprogram. 11.Tryk kronen ind i sin normale position og tryk på knap (A) Dato og alle viser returnerer til Lokal-tids visningen. Korrektion af referencepositionen kan også afsluttes ved at trykke kronen ind i sin normale position, samt tryk knap (A) efterfulgt af korrektionen af sekundviseren eller time- og minutviseren. Eksempel: Hvis kronen står i sin oprindelige position og knap (A) trykkes ind efter at have korrigeret sekundviseren, afsluttes korrektionen af referencepositionen og uret vender tilbage til lokal-tids visning uden at der sker en korrektion af referencepositionen for time-, minut- og funktionsviseren eller datoen.

7 Ændring i en korrigeret placering Dette afslutter proceduren for korrektionen af referencepositionen. Kontroller at tid, dato og andre programmer vises korrekt før uret tages i brug. 5. Skift mellem programmer (Display funktioner) Dette ur er udstyret med 4 programmer bestående af tid, kalender, alarm samt lokal tid. Programmet skiftes når kronen trækkes ud i position 1 og drejes. Programviseren angiver det valgte program. Noter: Hvis kronen bliver trukket for langt ud (til 2. position) kommer uret ind i korrektionsprogrammet for hvert program og det kan resultere i ændringer af tid, dato og andre justeringer Når der skiftes mellem programmer, drej da langsomt kronen indtil programviseren peger mod midten af de bogstaver der repræsenterer de enkelte programmer. Tryk kronen ind til udgangspositionen efter at have kontrolleret programmet. Brug af uret med kronen trukket ud kan resulterer i skade på Urkomponenter eller nedsættelse af vandtætheden.

8 6. Indstilling af tid [Procedure for indstilling af tid] 1. Træk kronen ud til 1. position (Sekundviseren rykker hurtigt frem til kl. 6 og venter) Note: Hvis sekundviseren ikke stopper ved position kl. 6 se da under kapitel Nulstilling af visere afsnit 4. Viser positions kontrol samt korrektion og indstil referencepositionen af sekundviseren. 2. Drej kronen for at justere funktionsviseren ved tidsprogrammet [TME] 3. Træk kronen ud til position 2 (Tidsindstilling) Sekundviseren rykker hurtigt frem til position kl. 12 og stopper. 4. Drej (klik) kronen for at justere 24-timersviseren, timeviseren og minutviseren til den korrekte tid. (1.) Ved at dreje kronen et klik til højre rykker 24-timersviseren, timeviseren og minutviseren et minut frem (2.) Ved at dreje kronen et klik til venstre rykker 24-timersviseren, timeviseren og minutviseren et minut tilbage Drejes kronen uafbrudt (hurtigt med 2 klik eller mere) er resulteret at 24- timersviseren, timeviseren og minutviseren bevæger sig uafbrudt Drej kronen til højre eller venstre for at afbryde visernes uafbrudte bevægelse. Viserne vil rykke sig til position kl. 12 og derefter standse automatisk medmindre bevægelsen afbrydes ved at kronen drejes til højre eller venstre. 24-timer viseren er i bevægelsen koordineret med timeviseren. 5. Tryk kronen ind til sin normale position, synkroniseret med et tidssignal fra e. g. radioen eller lignende. Indstilling af dato Dette ur er udstyret med en evighedskalender der skifter år (antallet af år der er forløbet siden det seneste skudår), måneder, dato samt dag automatisk indtil den 28. februar 2100, inklusive skudår, når datoen én gang er indstillet.

9 <Aflæsning af måned> Månederne er arrangeret således at januar korresponderer med kl. 1:00, februar med kl. 2:00, marts med kl. 3:00, etc. således at november korresponderer med kl. 11:00 og december med kl. 12:00 [Procedure for indstilling af dato] 1. Træk kronen ud til position 1 (Sekundviseren rykker hurtigt frem til kl. 6 og stopper) 2. Drej kronen således at funktionsviseren peger på kalenderprogrammet [CAL] 3. Træk kronen ud til 2. position (positionen for datoindstilling) Sekundviseren rykker hurtigt frem til måneden gemt i hukommelsen, mens funktionviseren bevæger sig til årsvisningen (fortløbne år siden seneste skudår) 4. Drej (klik) kronen til at indstille året. (1.) Drejning af kronen mod højre resulterer i at der skiftes år fra det forudgående skudår (LY)?+1?+2?+3?LY?+1? etc. (2.) Drejning af kronen mod venstre resulterer i at årene skiftes i den modsatte retning i forhold til det seneste skudår (LY)?+3?+2?+1?LY?+3? etc. 5. Tryk på trykknap (A) Sekundviseren foretager 1 omdrejning og uret kommer ind i månedindstilling (1.) Drej kronen et klik til højre og sekundviseren rykker sig til næste måned. Note: Måneden kan kun korrigeres ved at dreje kronen mod højre (med uret). Der vil ikke ske en rettelse af måneden hvis kronen drejes mod venstre (mod uret). 6. Tryk på trykknap (A) Funktionsviseren rykker sig fra årsvisning til datovisning og uret begynder datoindstillings programmet. 7. Drej kronen for at justere datoen. (1.) Når kronen drejes mod højre, foretager funktionsviseren 4 omdrejninger og datoen rettes. (2.) Drejes kronen mod venstre, foretager funktionsviseren 4 omdrejninger i den modsatte retning og datoen rykker sig én dag tilbage. Note: Datoen kan ikke korrigeres løbende. Ret datoen en dag ad gangen 8. Tryk på Trykknap (A) Efter at funktionsviseren har gennemført en demonstrationsomdrejning (hvor den bevæger sig frem og tilbage over datoruden for efterfølgende at stoppe i den position der repræsenterer den aktuelle dag), starter uret på dag indstillinger. 9. Drej kronen for at justere dagen (1.) Drejes kronen mod højre skifter dagene i følgende orden;?sun?mon?tue?wed?thu?fri? SAT?SUN (2.) Drejes kronen mod venstre, skiftes dagene i omvendt rækkefølge;?sun?sat?fri?thu?wed?tue? MON?SUN 10. Trykkes der på Trykknap (A) på ny ender uret tilbage i års indstillingsprogrammet. 11. Drej kronen tilbage i dens normale position. Efter rettelse af år, måned, dato og dag kan korrektionsprogrammet afsluttes ved at returnere kronen til dens normale position. Eksempel: Efter rettelse af år, måned, dato og dag er foretaget, kan uret bringes tilbage til den normal visning, uden at rette dato eller dag, blot ved at trykke kronen ind til dens normale position. Dette afslutter datokorrektionen.

10 Ændring i rettet placering Let oversigtskort over år siden seneste skudår Indstilling af uret til en ikke eksisterende dato> Datoen skifter automatisk til den efterfølgende måneds første dag, når kronen drejes til sin normale position fra korrektionsprogrammet. Eksempler: Almindeligt år; d. 29., 30., 31. februar? 1. marts Almindeligt år; 31. april? 1. maj Skud år; 30. eller 31. februar??1. marts Brug af alarmen Alarmfunktionen gør brug af 24-timers uret. Er alarmen blevet indstillet, vil alarmen lyde for 15 sekunder på det indstillede tidspunkt én gang om dagen. Når uret bruges i hvert af programmerne; tid, kalender og alarm, vil alarmen lyde ved den tid der falder sammen med tidsprogrammet. Bruges uret i lokaltidsprogrammet (L-TM) er det ikke nødvendigt at rette tidsforskellen for alarmen for at den falder sammen med den lokale tid, eftersom alarmen lyder ved den tid der falder sammen med den lokale tid. Indstilling af alarmen Alarmfunktionen gør brug af 24-timers uret. Er alarmen blevet indstillet, vil alarmen lyde for 15 sekunder på det indstillede tidspunkt én gang om dagen. Når uret bruges i hvert af programmerne; tid, kalender og alarm, vil alarmen lyde ved den tid der falder sammen med tidsprogrammet. Bruges uret i lokaltidsprogrammet (L-TM) er det ikke nødvendigt at rette tidsforskellen for alarmen for at den falder sammen med den lokale tid, eftersom alarmen lyder ved den tid der falder sammen med den lokale tid. Indstilling af alarmen 1. Træk kronen ud til 1. position (Sekundviseren rykker hurtigt frem til position kl. 6 og venter). 2. Drej kronen for at indstille programviseren til alarmprogrammet [ALM] Time- og minutviseren rykker sig hurtigt til den tidligere indstillede alarm Funktionsviseren indstiller sig til enten ON eller OFF

11 3. Træk kronen ud til 2. position (alarmindstillingsposition) Sekundviseren rykker sig til position kl. 12 Funktionsviseren skifter til ON 4. Alarmen skifter mellem ON og OFF når trykknap (B) trykkes ind. 5. Drej kronen for at indstille alarmen. 1) Drejes kronen med ét klik til højre resulterer 24-timers-, time- samt minutviseren i at rykke 1 minut frem. 2) Drejes kronen med et klik til venstreresulterer 24-timers-, time- samt minutviseren i at rykke 1 minut tilbage. Drejes kronen kontinuerligt medfører at 24-timers, time- samt minutviseren i at bevæge sig uafbrudt. Drej kronen med et klik til venstre eller højre for at afbryde visernes bevægelser. Viserne vil fortsat bevæges i 12 timer og standse automatisk medmindre at bevægelsen afbrydes ved at dreje kronen til enten højre eller venstre. 24-timersviserens bevægelse er koordineret med timeviserens bevægelse. Tryk kronen ind til sin normale position Slå alarm til og fra (ON/OFF)] 1. Træk kronen ud i position 1 og drej kronen med henblik på at indstille uret til alarmprogrammet (ALM). Time- og minutviseren rykker sig hurtigt til den indstillede alarm Funktionsviseren indstiller sig til enten ON eller OFF 2. Træk kronen ud i 2. position (alarmindstillingsposition) Funktionsviseren skifter til ON positionen 3. Alarmen skifter mellem ON og OFF når trykknap (B) trykkes ind. 4. Tryk kronen ind til sin normale position efter at have sat alarmen til enten ON eller OFF. Alarmtone monitor Når trykknap (B) betjenes mens kronen befinder sig i sin normale position, i alarmprogrammet [ALM], alarmen lyder lige så længe som trykknap (B) er trykket ind. Standsning af alarmtonen Tryk enten på trykknap (A) eller (B) for at standse alarmen mens den lyder. Tænd og sluk kontrol af alarmen Når trykknap (B) er trykket ind i tidsprogrammet [TME] vil funktionsviseren indikere ON eller OFF i lige så lang tid som trykknap (B) er trykket ind. Indstilling af lokaltid Lokaltidsprogrammet [L-TM] tillader at indstille uret til en tid i et andet område der er forskellig fra den indstillede tid i tidsprogrammet [TME]. Tidsdifferencen justeres i 1-times intervaller baseret på tidsprogrammet. Den lokale tid kan indstilles over en tidshorisont på ± 23 timer med udgangspunkt i tidsprogrammet. Minut- og sekundviseren bevæger sig i koordination med tidsprogrammet.

12 Procedure for indstilling af lokal tid 1. Træk kronen ud til 1. position (Sekundviseren rykker hurtigt frem til position kl. 6 og venter). 2. Drej kronen for at indstille programviseren til lokaltidsprogrammet [L-TM] 3. Træk kronen ud til 2. position (Lokaltidsindstillingspositionen) Sekundviseren bevæger sig hurtigt frem til den nuværende tid og begynder med 1-sekunds intervalbevægelse 4. Drej kronen for at indstille 24-timers- og time viseren til lokal tid. 1) Drejes kronen med ét klik til højre resulterer 24- timers- og timeviseren i at gå en time frem 2) Drejes kronen med ét klik til venstre resulterer 24- timers- og timeviseren i at gå en time tilbage Drejes kronen kontinuerligt (hurtigt med 2 klik eller mere) medfører at 24-timers- og timeviseren bevæger sig fortsat. Drej kronen med et klik til venstre eller højre for at afbryde visernes bevægelser. Viserne vil fortsat bevæge sig i 12 timer og standse automatisk medmindre bevægelsen afbrydes ved at dreje kronen til enten højre eller venstre. 24-timersviserens bevægelse er koordineret med timeviserens bevægelse. 5. Returner kronen til sin normale position for at afslutte indstillingen af lokal tid. Unikke funktioner for solcelledrevne ure Når uret oplades utilstrækkeligt, ændres urets display som vist på den følgende figur. Når uret skifter fra normal viserbevægelse, til 2 sekunders spring, betyder det at uret er utilstrækkeligt opladet. Tillad lyset at skinne på solcellen indtil uret vender tilbage 1-sekunders intervalbevægelse. Selvom uret er vendt tilbage til 1-sekunders intervalbevægelse, foretag en tilstrækkelig opladning af uret. Der henvises til 11. Generel henvisning til opladningstider for at tilsikre at uret kan bruges med lethed. Oplad batteriet ved at tillade lyset at skinne på solcellen indtil uret begynder at gå. I det tilfælde uret er standset som et resultat af utilstrækkelig opladning, er et minimum af 30 minutter lyspåvirkning nødvendig for at uret igen begynder at gå selvom lyset skinner på solcellen. Foretag en tilstrækkelig opladning af uret med henvisning til Generel henvisning til opladningstider

13 Utilstrækkelig opladningsadvarselsegenskab Når uret bliver utilstrækkeligt opladet, skifter uret til tidsprogrammet uanset hvilket program uret måtte stå i på det givne tidspunkt, og sekundviseren begynder at bevæge sig i 2-sekunders intervaller for at indikerer at uret er utilstrækkeligt opladet Skønt uret fortsætter med at gå normalt, ender det med at uret går i stå efter hen ved 3 dages utilstrækkelig opladning. Foretag en tilstrækkelig opladning af uret ved at udsætte det for lys således at sekundviseren vender tilbage til 1-sekunders intervalbevægelse. Fortsæt med at oplade uret selv efter at sekundviseren er begyndt at bevæge sig med 1-sekunders interval for at tilsikre at uret kan bruges med lethed. Der er ikke et behov for at bekymre sig om overopladning eftersom uret er udstyret med en egenskab der modvirker overopladning. Skønt uret begynder at gå når lyset har haft mulighed for at skinne på solcellen efter uret har været gået i stå som et resultat af utilstrækkelig opladning, vil tiden ikke være korrekt gengivet, hvorfor uret skal justeres til den korrekte tid efter det er blevet tilstrækkeligt opladet. Noter: Alarmtidspunktet og ON/OFF status er fortsat lagret i hukommelsen. Imidlertid vil alarmen ikke lyde trods det faktum at alarmen er sat til (ON). Den indstillede tid (tidsforskel) er bibeholdt i hukommelsen for lokal tid Krone (programskiftning) og trykknap betjening vil ikke fungere Tiden (inklusive alarm og lokal tid) samt datoen kan ikke korrigeres. Egenskab der modvirker overopladning Når akkumulatoren/kondensatoren bliver fuldt opladet som et resultat af at lyset har skinnet på urskiven (solcellen), aktiveres overopladningsfunktionen for at modvirke at batteriet bliver ladet yderligere. Dette modvirker en nedbrydning af solcellens og akkumulatorens/kondensatorens ydeevne uanset hvor meget uret oplades og tillader dig at udsætte uret for lys uden at bekymre dig om overopladning. Energisparerfunktion Når der ikke længere genereres energi som et resultat af at uret ikke uafbrudt udsættes for lys i minimum 30 minutter i tids- eller lokal tidsprogrammet vil sekundviseren bevæge sig til position kl. 12 og standse vil energisparerfunktionen træde i kraft for at reducere det nuværende forbrug. 24-timers-, time samt minutviseren vil fortsat bibeholde den korrekte tidsangivelse på trods af at uret befinder sig i energibesparelsesprogrammet. Kalenderen korrigeres i koordination med 24-timers-, time- og minutviseren. Når uret er blevet tilstrækkeligt opladet og genereringen af energi genoptages vil sekundviseren hurtigt avancere til den aktuelle tidsangivelse og fortsætte med 1-sekunds bevægelser. Sekundviseren påbegynder 2-sekunders bevægelser såfremt uret er utilstrækkeligt opladet (Utilstrækkelig opladningsadvarselsegenskab) Tillad lys at skinne på solcellen for at oplade uret fuldstændigt.

14 Generel henvisning til opladningstider Genopladningstider varierer afhængigt af urmodellen (så som urskivens farve). Tidsangivelser i tabellen nedenfor kan derfor kun bruges som et tilnærmelsesvist estimat. Opladningstiden refererer til den tid under hvilken uret er udsat for konstant lyspåvirkning Komplet opladningstid : Den tid det tager for uret at blive fuldt opladet efter en standsning En dags drift : Den tid er nødvendig for at uret kan gå i 1 dag med normal viserbevægelse (1-sekunds intervalbevægelse) Noter: Uret vil gå i op til 7 måneder uden nogen yderligere opladning, efter en komplet opladning. Det vil fortsætte med at holde tiden i omkring 1½ år når energisparefunktionen er aktiveret. Er uret imidlertid standset som følge af utilstrækkelig opladning, er et betydelig tidsforbrug nødvendig før uret begynder at gå igen som antydet i tabellen ovenfor. Det anbefales derfor at oplade uret hver dag, ydermere anbefales det at eksponere uret for direkte sollys én gang om måneden. Forholdsregler for brug af Solcelledrevne ure Sørg for at holde uret opladet hele tiden Vær venligst opmærksom på at hvis du bærer langærmet tøj, kan uret let blive utilstrækkeligt opladet fordi uret vil være skjult for lyseksponering. Når du tager uret af, sørg for at placerer det på et så lyst sted som muligt således at det altid vil blive opladet og fortsætte med at gå hele tiden. FORSIGTIGHED forholdsregler ved opladning Undgå opladning af uret under høje temperaturer (60 C eller mere) eftersom uret ved sådanne temperaturer kan opleve deformering eller misfarvning af urskive, solcelle og andre eksterne komponenter lige såvel som der kan forekomme funktionsfejl på de mekaniske komponenter. Eksempler: Foretages opladningen for tæt på en lyskilde der kan blive varm såsom en glødelampe eller en halogenlampe, eller placere sit ur til opladning på en bils instrumentbræt, der let kan nå høje temperaturer i en solskinsdag. Når man oplader under en glødelampe, halogenlampe eller en anden lyskilde der kan blive varm, sørg derfor altid for at være sikker på at uret er placeret mindst 05 cm. fra lyskilden for at undgå at uret bliver overophedet. ADVARSEL Håndtering af akkumulatoren/kondensatoren Forsøg aldrig på at fjerne akkumulatoren/kondensatoren fra uret. Såfremt akkumulatoren/ kondensatoren af uundgåelige grunde skal fjernes, sørg altid for at opbevare den udenfor små børns rækkevidde med henblik på at undgå at det sluges. Hvis akkumulatoren/kondensatoren skulle blive slugt, konsulter omgående en læge. ADVARSEL Brug kun den specificerede akkumulator/kondensator Brug aldrig en akkumulator/kondensator der ikke er specificeret til brug i dette ur. Selvom en anden type akkumulator/kondensator er installeret i uret vil det ikke kunne fungere som en følge af urets konstruktion. I tilfælde hvor et sekundært batteri såsom et kviksølvbaseret batteri er blevet tvunget i uret, kan en overopladning finde sted med det resultat at det sekundære batteri kan briste. Dette kan medføre skade på uret eller skade på bæreren. Når akkumulatoren/kondensatoren erstattes, vær derfor altid opmærksom på at anvende den rette type!

15 Udskiftning af akkumulator/kondensator Ulig almindelige kviksølvs-batterier er det ikke nødvendigt periodisk at udskifte akkumulatoren/kondensatoren der anvendes i dette ur, eftersom den er i stand til at lades og aflades gentagne gange. Komplet reset Dette ur vil sandsynligvis ikke fungerer optimalt ved at blive udsat for statisk elektricitet, kraftige slag etc. Når dette sker, udfør en komplet tilbagestilling og referencepositionsjustering procedure, som beskrevet nedenfor. Når den komplette tilbagestilling udføres, vær først og fremmest sikker på at uret er tilstrækkeligt godt opladet samt at sekundviseren bevæger sig i 1-sekunds intervaller. Foretages den komplette tilbagestilling uden at uret er tilstrækkeligt opladet kan resulterer i at uret ikke vil fungere tilfredsstillende eller forblive standset efter at proceduren er udført. Fremgangsmåde for komplet reset 1. Træk kronen ud til 1. position (sekundviseren rykker sig hurtigt til position kl. 6 og venter). 2. Drej kronen for at justere programviseren til at stå på lokaltids programmet [L-TM]. 3. Træk kronen ud til 2. position (lokal-tids indstillingsposition). Sekundviseren rykker sig hurtigt frem til den aktuelle tidsvisning og påbegynder 1-sekunders intervalbevægelser. 4. Tryk på Trykknapperne (A) og (B) samtidigt Der kommer en bekræftelsestone efterfulgt af at hver viser udfører en demonstrationsrunde. 5. Dette tilendebringer den komplette tilbagestilling. Herefter bør fremgangsmåden for referencepositionsjusteringen udføres for hver viser samt kalender med henvisning til 4. Viserpositionskontrol samt korrektion. Udfør desuden trinnene 6 til 10 i Referencepositions kontrollen som ligeledes er beskrevet i 4. Viserpositionskontrol samt korrektion. 6. Efter at have justeret referencepositionen, indstil da uret til den korrekte tid, dato og andre programmer før uret tages i brug. Vandtæthed ADVARSEL Vær sikker på at når du bruger uret at kronen befinder sig i sin normale position (trykket ind). Har dit ur skruekrone, vær omhyggelig med at skrue den fast inden uret bruges. Undlad at betjene kronen med våde fingre eller mens uret er vådt. Vand kan komme ind i uret og kompromittere vandtætheden. Anvendes uret i havvand, rengør det efterfølgende med ferskvand og tør det af med en tør klud. Er der kommet fugt ind i uret, eller indersiden af krystallerne er dugget til og ikke bliver klare indenfor en dag, tag da straks dit ur til en autoriseret Citizen-forhandler med henblik på reparation. Hvis ikke der foretages noget ved uret vil det korroderer på indersiden. Kommer der havvand ind i uret, anbring da uret i en æske eller plasticpose og indlever det straks til reparation. Ellers opbygges der et tryk inden i uret, der kan medføre at dele (glas, krone, trykknapper, o. lign.) kan falde ud.

16

Model No.BL5XXX/Kaliber No.E81X

Model No.BL5XXX/Kaliber No.E81X Model No.BL5XXX/Kaliber No.E81X Tak for købet af dette CITIZEN QUARTZ-ur. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt for at blive fortrolig med urets funktioner. Kontroller venligst at der er udleveret et CITIZEN

Læs mere

24-timer synkroniseret. med timeviser

24-timer synkroniseret. med timeviser Kaliber No.A510 Tak for købet af dette CITIZEN QUARTZ-ur. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt for at blive fortrolig med urets funktioner. Kontroller venligst at der er udleveret et CITIZEN internationalt

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

FØR BRUG Indstilling af tid. Indstilling af dato

FØR BRUG Indstilling af tid. Indstilling af dato BRUGSANVISNING B877 FØR BRUG Dette ur er ikke drevet med et almindelig batteri, men ved at omdanne lys energi til elektrisk energi. Før du bruger uret, udsættes for dagslys, og sørg for uret er tilstrækkeligt

Læs mere

Model No.AS0XXX/Cal.No.A413

Model No.AS0XXX/Cal.No.A413 Urets karakteristik Model No.AS0XXX/Cal.No.A413 Afhængig af modellen kan designet være forskelligt. Dette er et lysdrevet analogur, som er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til

Læs mere

Brugsanvisning CALIBER G900 REFERENCE BL9009

Brugsanvisning CALIBER G900 REFERENCE BL9009 Brugsanvisning CALIBER G900 REFERENCE BL9009 Komponentoversigt Knap A Indstil Lokal tid Indstil År + Måned Genkald År + Måned Knap B Minut repetition Indstil Datoviser Tænd sluk alarm Knap C Program skift

Læs mere

CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040

CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040 CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040 Tag først uret ibrug når det er tilstrækkeligt opladet! Sekundviseren skal springe med et interval på 1 sekund Dette ure er radiostyuretog modtager radiosignalet fra

Læs mere

BRUGSANVISNING CAL J250

BRUGSANVISNING CAL J250 BRUGSANVISNING CAL J250 Automatisk vanddybde måling Vandsensoren registrerer vand kontakt og starter måling af vanddybde automatisk. Maksimal vanddybde indikation Du kan se den maksimal vanddybde for sidste

Læs mere

START/ STOP. (B) Knop Flyt visere Vis tider Vis tider Flyt visere (C) Knop Indstilling af tid

START/ STOP. (B) Knop Flyt visere Vis tider Vis tider Flyt visere (C) Knop Indstilling af tid Model no. JN3XXX Cal. C330 Introduktion: Dette er et kombinationsur hvori der findes to forskellige stopursfunktioner, derudover er der nedtælling, alarm og almindeligt ur med kalender. Desuden kan uret

Læs mere

CALIBER H360 RADIOSTYRET

CALIBER H360 RADIOSTYRET Brugsanvisning CALIBER H360 RADIOSTYRET Dette radiostyrede ur modtager standard radio sendesignaler fra Tyskland. Dette er et radiostyret ur, det har en automatiske modtagelse funktionen og en manuel modtagelse

Læs mere

Brugsanvisning CALIBER E670 REFERENCE AS4015 AS4020 AS4050

Brugsanvisning CALIBER E670 REFERENCE AS4015 AS4020 AS4050 Brugsanvisning CALIBER E670 REFERENCE AS4015 AS4020 AS4050 Tag først uret ibrug når det er tilstrækkeligt opladet! Sekundviseren skal springe med et interval på 1 sekund Dette ure er radiostyret og modtager

Læs mere

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030 Brugsanvisning E210 Ref AV0020 + AV0030 Beskrivelse af viser funktioner. Denne instruktion beskriver urets funktioner baseret på at uret holdes som vist på tegningen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E F G

Læs mere

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 Indstilling af banelængde. 1. Tryk på knap M for at skifte til RAC (race) 2. Træk kronen ud i position 1 3. Tryk på knap A for at få vist YES tryk og hold knap M inde

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Brugsanvisning. BU0010- Cal 8730

Brugsanvisning. BU0010- Cal 8730 Brugsanvisning BU0010- Cal 8730 Start med at oplade dit nye ur ved at give det sollys. Vi anbefaler at uret får 4-5 timers opladning på en solskinsdag hver måned. Uret skal oplades for at virke korrekt,

Læs mere

CITIZEN SERVICE CENTER. (A)

CITIZEN SERVICE CENTER. (A) Model No. BJ2XXXCal. B74X Introduktion: Hvis du følger de korrekte regler for dykning, kan du få fornøjelse af en sikker vandsport. Men modsat er der flere fareelementer, f. eks. dykkersyge og andre mulige

Læs mere

CALIBER H461 REFERENCE AS2020 AS2031

CALIBER H461 REFERENCE AS2020 AS2031 CALIBER H461 REFERENCE AS2020 AS2031 Tag først uret ibrug når det er tilstrækkeligt opladet! Sekundviseren skal springe med et interval på 1 sekund Dette ure er radiostyuretog modtager radiosignalet fra

Læs mere

Cal. C650. Bliv fortrolig med uret. Urets funktioner

Cal. C650. Bliv fortrolig med uret. Urets funktioner Bliv fortrolig med uret Cal. C650 Uret er et kombinationsur, der er soldrevet. I urets skive er der solceller, der omdanner lyset til elektrisk energi. uret er forsynet med energisparer, således at forbruget

Læs mere

Kaliber No. C440 & C450

Kaliber No. C440 & C450 Bliv fortrolig med uret Kaliber No. C440 & C450 Tak for købet af dette CITIZEN QUARTZ-ur. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt for at blive fortrolig med urets funktioner. Kontroller venligst at der er

Læs mere

KAL. V172 Analog Quartz Solar 1/5 Alarm chronograph

KAL. V172 Analog Quartz Solar 1/5 Alarm chronograph KAL. V172 Analog Quartz Solar 1/5 Alarm chronograph Funktioner Tid og dato Chronograph/stopur måler op til 60 minutter i 1/5 sekund intervaller med måling af mellemtid Enkel alarm indenfor 12 timer Drives

Læs mere

Brugsanvisning E310 ref.bt000

Brugsanvisning E310 ref.bt000 Brugsanvisning E310 ref.bt000 Når akkumulatoren er ved at løbe tør for strøm, begynder sekundviseren at springe med intervaller på 2 sekunder. Det betyder at uret ikke er blevet opladet tilstrækkeligt.

Læs mere

BRUGSANVISNING. Caliber B740 Ref BJ2111

BRUGSANVISNING. Caliber B740 Ref BJ2111 BRUGSANVISNING Caliber B740 Ref BJ2111 Model No. BJ2XXXCal. B74X Introduktion: Hvis du følger de korrekte regler for dykning, kan du få fornøjelse af en sikker vandsport. Men modsat er der flere fareelementer,

Læs mere

Dette ur har en genopladelig celle, der oplades ved at urskiven udsættes for lys. Udsæt urskiven for direkte sollys jævnligt for at oplade uret.

Dette ur har en genopladelig celle, der oplades ved at urskiven udsættes for lys. Udsæt urskiven for direkte sollys jævnligt for at oplade uret. BRUGSANVISNING J280 Før du bruger dette ur Om kompasset Dette ur fungerer ikke som et anerkendt kompas instrument som er godkendt efter gældende standarder. Brug kun den viste kompasretning som en vejledning.

Læs mere

Brugsanvisning. Caliber U600 JY0020

Brugsanvisning. Caliber U600 JY0020 Brugsanvisning Caliber U600 JY0020 Se denne oversigt igennem inden ibrugtagning Dette ure er radiostyret og modtager radiosignalet fra Europa, USA og i Asien. Uret er udstyret med automatisk modtagefunktion

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Brugsanvisning H162 BY2000

Brugsanvisning H162 BY2000 Brugsanvisning H162 BY2000 Tak for dit køb af dette Citizen ur. Før du bruger uret, bedes du læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre korrekt brug. Efter at have læst vejledningen, skal den opbevares

Læs mere

Funktioner KRONE. KRONE a: Normal position b: 1. position: Indstilling timeviser, og dato c: 2. position: Indstilling af klokkeslæt

Funktioner KRONE. KRONE a: Normal position b: 1. position: Indstilling timeviser, og dato c: 2. position: Indstilling af klokkeslæt KAL. 5M85 Funktioner SEIKO KINETIC GMT er et analogt quartz ur med Kinetic teknologi udviklet af SEIKO. Det genererer elektrisk energi, til at drive urværket ved hjælp af din arms bevægelser, og oplagrer

Læs mere

BRUGSANVISNING H144 CB C 00 B 21-57E 7

BRUGSANVISNING H144 CB C 00 B 21-57E 7 BRUGSANVISNING H144 CB0021-57E Indholdsfortegnelse Specifikationer Komponent identifikation... 2 Kontrol af gangreserve... 3 Kontrol af radiosignal modtagelse... 4 Indstilling af by...4 Bemærkninger om

Læs mere

Brugsanvisning. Kaliber U100 JV0000JV0050-

Brugsanvisning. Kaliber U100 JV0000JV0050- Brugsanvisning Kaliber U100 JV0000JV0050- Oplad dit ur helt inden du tager det i brug Start med at oplade dit ur til niveau 5 ved at udsætte det for sol- eller dagslys indtil batteriviseren står ud for

Læs mere

Besøg Citizens hjemmeside ( for at se visuelle vejledninger til, hvordan du betjener dit ur.

Besøg Citizens hjemmeside (  for at se visuelle vejledninger til, hvordan du betjener dit ur. H820 Brugermanual Tak fordi du har købt vores produkt. Før du tager uret i brug, anbefaler vi at du læser denne vejledning grundigt igennem, for at sikre korrekt brug. Når du har læst vejledningen, så

Læs mere

Man behøver kun at se dets skive og holde det i hånden for at forstå navnet. Schweiziske urbyggere har konstrueret et ur, som helt handler om de 60

Man behøver kun at se dets skive og holde det i hånden for at forstå navnet. Schweiziske urbyggere har konstrueret et ur, som helt handler om de 60 Rå fuldblod Dansk Tom Kristensen har sat sin underskrift midt på urskiven på Rosendahls nye Le Mans ur. Et ur der fortæller meget mere end tiden 24 timers løbet Le Mans er verdens mest rå racerløb for

Læs mere

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7 DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivelse A1 A2 S ET VALG AF FUNKTIONER Visning Side DATO Evighedskalender (skudår og månedsafslutning programmeret indtil 2099) med: dag, ugedag, kalenderuge, måned, år.

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret

Modul No Bliv fortrolig med uret Modul No. 3425 Bliv fortrolig med uret Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Brugsanvisningen:

Læs mere

Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer. I alle programmer belyses displayet ved tryk på (B).

Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer. I alle programmer belyses displayet ved tryk på (B). Bliv fortrolig med uret Modul No.3768/3769 Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag.

Læs mere

VIGTIGSTE EGENSKABER BRUGSANVISNING

VIGTIGSTE EGENSKABER BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING CONQUEST V.H.P. Mærket med det bevingede timeglas har mange års erfaring med quartz-ure og præsenterer nu sin nye Conquest V.H.P., som er udstyret med et eksklusivt og banebrydende urværk.

Læs mere

Quarzwerk mit Chronoscope Quartz movement with Chronoscope J645.82 J645.83 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR

Quarzwerk mit Chronoscope Quartz movement with Chronoscope J645.82 J645.83 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR Quarzwerk mit Chronoscope Quartz movement with Chronoscope J645.82 J645.83 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR JUNGHANS THE GERMAN WATCH D A N S K Hjerteligt tillykke med erhvervelsen af Deres nye ur fra Junghans.

Læs mere

Brugervejledning. Sikkerhedsoplysninger ADVARSEL Der kan opstå materielle skader eller fejlfunktioner ved ukorrekt anvendelse.

Brugervejledning. Sikkerhedsoplysninger ADVARSEL Der kan opstå materielle skader eller fejlfunktioner ved ukorrekt anvendelse. 1 Nyd tiden 3 Brugervejledning Læs brugervejledningen grundigt, og opbevar den til sikker anvendelse og en lang brugstid af. Brugervejledningen er også altid til rådighed på internettet på: www.qlocktwo.com

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

Modul No Urets programmer. Tidsprogrammet. Stopur

Modul No Urets programmer. Tidsprogrammet. Stopur Urets programmer Modul No. 2575 Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer. I alle programmer kan displaylyset tændes med tryk på (L). Tidsprogrammet Tidsprogrammet bruges til at indstille

Læs mere

S-650 Lydterapiapparat

S-650 Lydterapiapparat Sound Oasis DK BRUGERVEJLEDNING S-650 Lydterapiapparat Tak for dit køb af Sound Oasis S-650, som vi håber du bliver rigtig glad for. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger: - læs alle instruktionerne. - for

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret. Urets programmer. Tidsprogrammet

Modul No Bliv fortrolig med uret. Urets programmer. Tidsprogrammet Bliv fortrolig med uret Modul No.3796 Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Brugsanvisningen:

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Henning Stæhr A/S. Side 1 af 5 HSAS 45282

Henning Stæhr A/S. Side 1 af 5 HSAS 45282 Modul No.2926 Bliv fortrolig med uret Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Brugsanvisningen:

Læs mere

Navigator 3000 Brugsanvisning

Navigator 3000 Brugsanvisning Navigator 3000 Brugsanvisning Tillykke Tak, fordi du har valgt at købe et ur fra TISSOT, et af de mest velrenommerede schweiziske varemærker i verden. Dit Navigator-ur indgår i serien af ure med touch-screen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC315D7

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC315D7 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Betjeningsvejledning TAK FOR AT DU HAR VALGT AT ANSKAFFE DENNE STYREENHED LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT,

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Humantecknik DS-1/RF A

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Humantecknik DS-1/RF A Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Humantecknik DS-1/RF A-3250-0 Side 2 Tillykke med købet af dit nye vækkeur lisa DS-1/RF. Vi håber at du vil få mange års brug ud af produktet. Du har valgt et moderne og

Læs mere

HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE Søhedenvej 80, Kirkholt, D-9750 Østervrå Tlf.: (+45) 98 95 42 44

HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE Søhedenvej 80, Kirkholt, D-9750 Østervrå Tlf.: (+45) 98 95 42 44 Combivox vejledning HMI : 44563 Combivox er et talende ur, der kan indstilles til at fortælle klokken på to forskellige måder: På digital vis eksempel: Kl. er tre:femten. Eller på gammeldags måde eksempel:

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Tidsvisning I tidsprogrammet trykkes på (A) for at skifte mellem em kalender og tid. Urets funktioner

Tidsvisning I tidsprogrammet trykkes på (A) for at skifte mellem em kalender og tid. Urets funktioner Modul No. 5303 Bliv fortrolig med uret Brugsanvisningen: Afhængig af hvilken model, der er valgt, vil teksten enten blive vist sort på lys baggrund eller lys på sort baggrund. Alle illustrationerne i denne

Læs mere

CAMPANOLA Kaliber 6702

CAMPANOLA Kaliber 6702 CAMPANOLA Kaliber 6702 Tak for køb af dette CITIZEN Quartz ur. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt for at blive fortrolig med urets funktioner. Indhold: 1. Bemærkninger 2. Urets komponenter 3. Skiver

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

RAAM / CULTIMA. Forhandler Manual C961

RAAM / CULTIMA. Forhandler Manual C961 RAAM / CULTIMA Forhandler Manual C961 Indhold Materiale og farve 3 Funktioner og knapper 3 Funktioner 4 Brugergrænseflade 5 TÆND/SLUK 5 Gå-funktion 6 Baggrundslys 6 Batteriniveau 7 TRIP nulstilling 7 Fejlkoder

Læs mere

Sonic Traveller SBT600SS

Sonic Traveller SBT600SS Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Sonic Traveller SBT600SS Vigtigt Læs venligst denne brugervejledning grundigt, og gem den til senere brug. Brug kun den medfølgende strømforsyning. Advarsel For at mindske risiko

Læs mere

Brugervejledning E-Fly Nova Dansk Version Brugervejledning DANSK

Brugervejledning E-Fly Nova Dansk Version Brugervejledning DANSK Brugervejledning DANSK 1 Indhold Oversigt over dele på el-cyklen... 3 Display E-Fly Nova... 4 Batteripakken... 5 Vedligeholdelse af batteripakken... 5 Garantibestemmelser... 6 10 års reklamationsret...

Læs mere

Farligt Advarsel Vær opmærksom

Farligt Advarsel Vær opmærksom CITIZEN Bluetooth Ur W770 Brugsanvisning CITIZEN Tak fordi du har købt vores produkt. Før du tager uret i brug, anbefaler vi at du læser denne vejledning grundigt, for at sikre korrekt brug. Når du har

Læs mere

FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG

FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG HN 8984 12000 BTU Tak fordi du har valgt vores klimaanlæg. Du bør læse betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem inden brug af klimaanlægget. 1 INDHOLD Håndtering af fjernbetjeningen...

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX 300

Brugervejledning for Modtager RX 300 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 2.2 Brugervejledning for Modtager RX 300 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

V 50/60Hz 120W

V 50/60Hz 120W STØVSUGER MODEL: 17Z0C Best.nr. 1025 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 120W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Brugsanvisning Dive Master

Brugsanvisning Dive Master Brugsanvisning Dive Master DIVE MASTER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig at læse

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Brugervejledning E-Fly Nova Dansk Version Brugervejledning DANSK KM 5.1

Brugervejledning E-Fly Nova Dansk Version Brugervejledning DANSK KM 5.1 Brugervejledning DANSK KM 5.1 Indhold Oversigt over dele på el-cyklen... 3 Display E-Fly Nova... 4 Batteripakken... 5 Vedligeholdelse af batteripakken... 5 Garantibestemmelser... 6 10 års reklamationsret...

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

Brugervejledning. Sonic Shaker Rejsevibratorvækkeur

Brugervejledning. Sonic Shaker Rejsevibratorvækkeur Brugervejledning Sonic Shaker Rejsevibratorvækkeur Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit nye rejsevækkeur. Tillykke med dit nye Sonic

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

RAAM / CULTIMA. BRUGER Manual C961

RAAM / CULTIMA. BRUGER Manual C961 RAAM / CULTIMA BRUGER Manual C961 Indhold Materiale og farve 3 Funktioner og knapper 3 Funktioner 3 Brugergrænseflade 4 TÆND/SLUK 5 Gå-funktion 6 Baggrundslys 6 Batteriniveau 7 TRIP nulstilling 7 Fejlkode

Læs mere

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. F A B G E H C I D Tillykke med dit nummererede eksemplar af Le Mans uret årgang 2006. Dansk Dit ur er ét eksklusivt nummer ud af de kun 777 ure, som den 7-dobbelte Le

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R. Oticon Opn S Oticon Opn Play

Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R. Oticon Opn S Oticon Opn Play Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R Oticon Opn S Oticon Opn Play Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder din nye oplader. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Brugervejledning E-Fly Nova II

Brugervejledning E-Fly Nova II Brugervejledning Dansk Nova II 1 Indhold Oversigt over dele på el-cyklen...3 Display E-Fly Nova...4 Batteripakken...5 Vedligeholdelse af batteripakken...5 Garantibestemmelser......6 10 års reklamationsret...6

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio //

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio // Electronics wake up // clock radio // Clock radio // Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Type 4982 OBH Nordica Clock Radio Før brug Før clock radioen tages i brug, bør denne brugsanvisning

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Seagull pulsur - SW117

Seagull pulsur - SW117 Seagull pulsur - SW117 Indholdsfortegnelse Overblik...3 Knapper og funktioner...4 Montering af brystbælte...5 Indstil uret...6 Vælg zone...7 Indstilling af træningszone...8 Indstil uret til træning...9

Læs mere

MAX C966 & J-T Manual // Dansk

MAX C966 & J-T Manual // Dansk MAX C966 & J-T 405-1 Manual // Dansk 1 MAX C966 1. Display 1.1 Specifikationer og parametre i displayet Strømforsyning: 36V Arbejdstemperatur: -18 ~ 60 Opbevaringstemperatur: -30 ~ 70 Opbevaring Luftfugtighed:

Læs mere

Motorcykelhjelm med Generation II Bluetooth kompatibelt mini headset. Manual

Motorcykelhjelm med Generation II Bluetooth kompatibelt mini headset. Manual Motorcykelhjelm med Generation II Bluetooth kompatibelt mini headset Hvad er Bluetooth? Manual Bluetooth headsettet er en transportabel headsetløsning, der baserer på trådløs Bluetooth teknologi. Trådløs

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Automatisk armbåndsur

Automatisk armbåndsur 60 55 55 60 05 05 Automatisk armbåndsur 45 45 50 50 40 40 10 10 20 20 15 15 35 35 30 30 25 25 da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93075AB3X3VII 2017-05 Kære kunde! Et automatisk ur

Læs mere