Vandrådsarbejdet, forudsætninger og værktøjer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandrådsarbejdet, forudsætninger og værktøjer"

Transkript

1 Vandrådsarbejdet, forudsætninger og værktøjer Nyborg 26. April 2017 Kontorchef Peter Kaarup

2 Nedsættelse af vandråd: Bekendtgørelse om vandråd af 2. marts 2017 Der kan oprettes lokale vandråd til at rådgive kommunerne i opgaverne med vandløb. Vandrådene kan nedsættes efter ønske fra relevante foreninger og organisationer som udgangspunkt indenfor de 23 hovedvandoplande: Deltagende organisationer: Landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand. Vandråd bestående af højst 20 medlemmer, hvor der tilstræbes en ligelig repræsentation af forskellige interesser. Vandrådene bistår kommunerne med arbejdet Det aftales indbyrdes mellem kommunerne, hvilken kommune, der skal varetage sekretariatsbetjeningen og lede møderne med vandrådet 2 / Miljøstyrelsen / Titel på præsentation

3 Opgaverne: Bekendtgørelse om vandråd af 2. marts 2017 Kommunerne i et hovedvandopland skal løse følgende obligatoriske opgaver: 1) Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som regeringen har fastsat. 2) Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede. 3) I tillæg hertil kan kommuner og vandråd som en frivillig opgave kommentere på, om der er vandløbsindsatser, der er videreført fra første vandplanperiode til anden planperiode, som det økonomisk eller miljømæssigt ikke vil være hensigtsmæssigt at gennemføre 3 / Miljøstyrelsen / Titel på præsentation

4 Proces for opgavebesvarelsen Opgave 1 er sat i gang i april 2017 Opgave 2 og 3 sættes i gang umiddelbart før sommerferien Alle opgaver skal færdiggøres og indmeldes til Miljøstyrelsen ultimo december / Miljøstyrelsen / Titel på præsentation

5 Opgave 1 afgrænsning af vandløb I dag er der km vandløb i vandområdeplanerne. Om et vandløb er afgrænset i vandområdeplanerne afhænger af en række kriterier. Med udgangspunkt i aftalen om Fødevare- og Landbrugspakken er beskrevet at kommunerne i et hovedvandopland skal løse følgende obligatoriske opgaver: alle vandløb i det foreliggende udkast til vandområdeplaner med et opland under 10 km2.. skal vurderes på baggrund af opdaterede faglige kriterier for, hvornår vandløb er flade, smalle og gravede eller har begrænset økologisk potentiale og derfor ikke bør indgå i vandområdeplanerne Vandrådene får herefter til opgave ud fra deres lokale viden at melde tilbage, om de er enige i, at den opdaterede afgrænsning af vandløb (vandløbene omfattet af vandområdeplanerne) stemmer med de opstillede kriterier 5 / Miljøstyrelsen / Titel på præsentation

6 Opdatering af faglige kriterier for afgrænsning af vandløb Analyser udført af Aarhus Universitet Fysisk indeks: Dansk Fysisk Indeks benyttes til at beskrive vandløbs fysiske kvalitet: (1) Strækningsparametre (f.eks. høller og stryg etc.), (2) vandløbsparametre (f.eks. vandhastighed, vegetation etc.), og (3) Substratparametre (f.eks. sten, grus, sand, mudder etc.) 6 / Miljø- og Fødevareministeriet / Titel på præsentation

7 Kritiske værdier for målopfyldelse Fysisk indeks: Dansk Fysisk Indeks benyttes til at beskrive vandløbs fysiske kvalitet: Der er en tydelig sammenhæng mellem de fysiske forhold og variationen i vandløbene og målopfyldelse Lodret akse viser en beregnet sandsynlighed for, at vandløbet kan nå målopfyldelse målt ved smådyr (1,0 =100 %) 7 / Miljø- og Fødevareministeriet / Titel på præsentation

8 Slyngningsgrad 8 / Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning / Titel på præsentation

9 Kriterier for afgræsning af vandløb Følgende kriterier lægges til grund for udmeldingen til kommuner og vandråd for vandløb med et opland under 10 km2: 1) Opfylder miljømålet om god økologisk tilstand (målt på fisk, planter og smådyr) eller 2) Er naturligt (ikke kunstigt, stærkt mod. eller blødbund), og har enten: - Et fald på mindst 3 promille, eller - Fysisk indeks på minimum 0,41 eller - Slyngningsgrad på over 1,05, men - Ikke er stærkt okkerpåvirket (> 0,5 mg/l) 9 / Miljøstyrelsen / Titel på præsentation

10 10 / Miljø- og Fødevareministeriet / Titel på præsentation

11 Eksempler MST har set på, hvilke vandløb der opfylder kriterierne Traneskovafløbet Fyn Naturligt vandløb ikke målopfyldelse Ingen okker Fysisk indeks: 0,68 Slyngningsgrad: 1,55 Fald: > 3 promille Kriterier: Opfylder miljømålet eller Er naturligt og har enten: - Ikke er stærkt okkerpåvirket (> 0,5 mg/l) - Fysisk indeks på minimum 0,41 eller - Slyngningsgrad på over 1,05, men - Et fald på mindst 3 promille, 11 / Miljøstyrelsen / Titel på præsentation

12 Eksempler MST har set på, hvilke vandløb der opfylder kriterierne Tilløb til Romdrup Å, Nordjylland Naturligt vandløb ikke målopfyldelse Ingen okker Fald: 1,5 promille Fysisk indeks: 0,12 Slyngningsgrad: 1,0 Kriterier: Opfylder miljømålet eller Er naturligt og har enten: - Ikke er stærkt okkerpåvirket (> 0,5 mg/l) - Et fald på mindst 3 promille, eller - Fysisk indeks på minimum 0,41 eller - Slyngningsgrad på over 1,05, men 12 / Miljøstyrelsen / Titel på præsentation

13 Vandrådspakken MST har forud for arbejdet i vandrådene udsendt en vandrådspakke, der omfatter en vejledning, der beskriver rammer og vilkår for opgaven, herunder Beskrivelse af de kriterier der anvendt til fornyet afgræsning, og hvordan disse skal efterprøves Kort over afgrænsning med udgangspunkt i MSTs nuværende viden Materialet kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside 13 / Miljø- og Fødevareministeriet / Titel på præsentation

14 Vandrådspakke med Gis- værktøj Kort med udkast til tekniske afgrænsning af vandområder Kriterier og værdier, der ligger til grund for afgrænsningen For vandområder med et opland under 10 km² - Indberette andre værdier for de enkelte kriterier - Foreslå ændring af afgrænsningen - Vedlægge dokumentation herfor Kommunerne kan lave rapportudtræk på både kommune- og hovedvandoplandsniveau - Vandløb kommunen vurderer til hhv. indgå og udtages af vandområdeplanerne - Miljø- og Fødevareministeriets udkast til tekniske afgrænsning. 14 / Miljøstyrelsen

15 Vandrådenes muligheder i it-værktøjet Personligt log-in med læseadgang Se samme oplysninger som kommunerne Undtagen kommunernes interne udveksling af oplysninger, der er tiltænkt kommunernes koordinering for vandløb, der løber over kommunegrænser. Muligt at udveksle oplysninger med de andre medlemmer af vandrådet Udveksle oplysninger og dokumenter. Muligt at formidle oplysninger til kommunen Fx vise og dokumentere for kommunen, at hele vandrådet er enige i en anden afgrænsning af et bestemt vandområde. 15 / Miljøstyrelsen

16 Videre forløb Vandrådspakken suppleres medio 2017 med en ny vejledning samt et opdateret it-værktøj til brug for besvarelsen af opgave 2 og 3, som herefter kan igangsættes. Input fra kommuner og vandråd senest ved udgangen af 2017 Efter modtagelse af input fra kommuner og vandråd træffes der endelig politisk beslutning om afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplanerne. Endelig afgrænsning og udpegning forventes at foreligge i Udkast til bekendtgørelse sendes i 8 ugers høring. 16 / Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning / Titel på præsentation

17 17 / Miljøstyrelsen / Titel på præsentation Tak for opmærksomheden

Status for kommuner og vandråds opgaver om vandløb

Status for kommuner og vandråds opgaver om vandløb Status for kommuner og vandråds opgaver om vandløb Blåt Fremdriftsforum 29. marts 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgaverne: Bekendtgørelse om vandråd af 2. marts 2017 Med udgangspunkt i bl.a. aftalen om

Læs mere

Status og proces for arbejdet med vandløb, jf. Fødevare- og landbrugspakken. Peter Kaarup Herning den 18. januar2017

Status og proces for arbejdet med vandløb, jf. Fødevare- og landbrugspakken. Peter Kaarup Herning den 18. januar2017 Status og proces for arbejdet med vandløb, jf. Fødevare- og landbrugspakken Peter Kaarup Herning den 18. januar2017 Aftalen om en Fødevare- og landbrugspakke (FLP) FLP-aftale indgået mellem V-LA-K-DF den

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 170 Offentligt. Kriterier for vandløb omfattet af vandplanlægningen

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 170 Offentligt. Kriterier for vandløb omfattet af vandplanlægningen Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 170 Offentligt Kriterier for vandløb omfattet af vandplanlægningen Aftalen om en Fødevare- og landbrugspakke (FLP) FLP-aftale indgået mellem V-LA-K-DF

Læs mere

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken IDA 14. marts 2016 Peter Kaarup Hvad indeholder Fødevare og Landbrugspakken vedr. vandplanlægning og vandløb? 1. At der skal ske en revurdering

Læs mere

Status for Miljø- og Fødevareministeriets behandling af indmeldinger fra kommune og vandråd i 2017

Status for Miljø- og Fødevareministeriets behandling af indmeldinger fra kommune og vandråd i 2017 Status for Miljø- og Fødevareministeriets behandling af indmeldinger fra kommune og vandråd i 2017 16. januar 2019 Kontorchef Peter Kaarup Opgaverne: Bekendtgørelse om vandråd af 2. marts 2017 Med udgangspunkt

Læs mere

VELKOMMEN TIL 1. MØDE I VANDRÅDET

VELKOMMEN TIL 1. MØDE I VANDRÅDET VELKOMMEN TIL 1. MØDE I VANDRÅDET v. Anker Boye Næstformand i By- og Kulturudvalget Odense Kommune 18. Maj 2017 DAGSORDEN: 1. Præsentation af vandrådsmedlemmer og kommuner (25 min.) Vandrådets medlemmer

Læs mere

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne Vandområdeplaner Peter Kaarup Naturstyrelsen - Indhold - Staten står for den nationale overvågning af vandløbene. - Der fokuseres på hvilke vandløb, der

Læs mere

Velkommen til 1. Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord

Velkommen til 1. Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord Velkommen til 1. Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v. Ole Kamp 2. Introduktion til vandrådsarbejdet v. Lene Moth a. Vandrådets opgaver b. Baggrund og kriterier c. GIS

Læs mere

Dagsorden. Køge Bugt Vandråd /05/ Maj 2017

Dagsorden. Køge Bugt Vandråd /05/ Maj 2017 Køge Bugt Vandråd 2017 24. Maj 2017 SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS Dagsorden Velkomst, v/ NIRAS og Solrød Kommune. Kort præsentationsrunde. Hvert medlem i Vandrådet præsenterer, hvad organisationen/foreningen

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Haraldsgade 53 2100 København Ø (Sendt elektronisk svana@svana.dk) Vingsted,

Læs mere

KØGE BUGT Vandråd 2017

KØGE BUGT Vandråd 2017 KØGE BUGT Vandråd 2017 10. August 2017 SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS Velkomst Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS 2 Dagsorden Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS. Godkendelse af dagsorden. Kort evaluering

Læs mere

KØGE BUGT Vandråd 2017

KØGE BUGT Vandråd 2017 KØGE BUGT Vandråd 2017 24. August 2017 SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS Velkomst Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS 2 Dagsorden 1. Velkomst, v/ NIRAS og Solrød Kommune. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse

Læs mere

I statens vandområdeplaner er Danmark opdelt i 23 hovedvandoplande. Der er oprettet vandråd i alle 23 hovedvandoplande.

I statens vandområdeplaner er Danmark opdelt i 23 hovedvandoplande. Der er oprettet vandråd i alle 23 hovedvandoplande. NOTAT Orientering om arbejdet i vandrådet for hovedvandopland Djursland 2017 Baggrund Med aftalen om fødevare- og landbrugspakken i december 2015 blev regeringen og aftaleparterne enige om, at det, ud

Læs mere

Vejledning til kommuner og vandråd. Om arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner

Vejledning til kommuner og vandråd. Om arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner Vejledning til kommuner og vandråd Om arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021 April 2017 Opdateret juni 2017 Udgiver: Miljøstyrelsen Redaktion: Vandplanlægning

Læs mere

Udpegning af små vandløb i vandplanerne er sendt i høring - hurtig guide i at afgive høringssvar

Udpegning af små vandløb i vandplanerne er sendt i høring - hurtig guide i at afgive høringssvar Udpegning af små vandløb i vandplanerne er sendt i høring - hurtig guide i at afgive høringssvar Som opfølgning på vandrådenes arbejde er der nu sendt udkast til reviderede bekendtgørelser i høring frem

Læs mere

2) udvælge vandløb, der efterfølgende skal analyseres yderligere for at vurdere, om de kan udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

2) udvælge vandløb, der efterfølgende skal analyseres yderligere for at vurdere, om de kan udpeges som kunstige eller stærkt modificerede. TEKNIK OG MILJØ Referat 1. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen Afbud: Karsten Filsø Referent: Daniel Lindvig Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven 13. september 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgave 2: Kvalificering af udpegning af vandløb som

Læs mere

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven 25.august 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgave 2: Kvalificering af udpegning af vandløb som stærkt

Læs mere

Vejledning til kommuner og vandråd. Om arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner

Vejledning til kommuner og vandråd. Om arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner Vejledning til kommuner og vandråd Om arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021 April 2017 Udgiver: Miljøstyrelsen Redaktion: Vandplanlægning Oplag:

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af vandområder. Hvordan er vandområdernes afgrænsning vist i itværktøjet?

Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af vandområder. Hvordan er vandområdernes afgrænsning vist i itværktøjet? Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af Hvordan er nes afgrænsning vist i itværktøjet? De, der er medtaget i den tekniske afgrænsning, er, der ud fra Miljøstyrelsens viden opfylder de fastsatte kriterier.

Læs mere

1 Fælles udtalelser fra Køge Bugt Vandråd

1 Fælles udtalelser fra Køge Bugt Vandråd 5. oktober 2017 Notat Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune Bilag 2 Fælles udtalelser fra Køge Bugt Vandråd Projekt nr.: 228462 Dokument nr.: 1225439018 Version 4 Revision

Læs mere

Status for Vandplanerne

Status for Vandplanerne Status for Vandplanerne Kontorchef Peter Kaarup Wilhjelmkonference 14. november 2014 De vedtagne planer for 1. planperiode til 2015 Miljøministeren offentliggjorde vandplanerne for første planperiode (VP1)

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Vand og Hav Slotsholmsgade København K (Sendt elektronisk:

Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Vand og Hav Slotsholmsgade København K (Sendt elektronisk: Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Vand og Hav Slotsholmsgade 12 1216 København K (Sendt elektronisk: mfvm@mfvm.dk) Vingsted, den 25. januar 2019. Danmarks Sportsfiskerforbunds bemærkninger til

Læs mere

2. Vandrådsmøde. 16. august 2017

2. Vandrådsmøde. 16. august 2017 2. Vandrådsmøde 16. august 2017 Dagsorden 17. august 2017 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 2. maj 2017. 3. Opfølgning på Vandrådet 2014 4. Vandrådet diskuterer vandløbsforekomster,

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Bilag 2: Vandråd Nissum Fjords indstillinger til udpegning af vandløb i Holstebro Kommune

Bilag 2: Vandråd Nissum Fjords indstillinger til udpegning af vandløb i Holstebro Kommune Bilag 2: Vandråd Nissum Fjords indstillinger til udpegning af vandløb i Holstebro Kommune Opgave 1) Vurdere om de vandområder, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af

Læs mere

KØGE BUGT Vandråd 2017

KØGE BUGT Vandråd 2017 KØGE BUGT Vandråd 2017 14. September 2017 SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS Velkomst Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS 2 Dagsorden 1. Velkomst, v/ NIRAS og Solrød Kommune. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse

Læs mere

PIXIBOG FOR VANDRÅD 2017 OPGAVE 1 (SMÅ VANDLØB) 1. udgave 2017

PIXIBOG FOR VANDRÅD 2017 OPGAVE 1 (SMÅ VANDLØB) 1. udgave 2017 PIXIBOG FOR VANDRÅD 2017 OPGAVE 1 (SMÅ VANDLØB) 1. udgave 2017 Indhold Opgave 1 (små vandløb) i vandrådene... 2 Opgaven for Landbruget... 2 Hvilke konsekvenser har det, om et vandløb kommer i vandområdeplaner

Læs mere

Vandråd Djursland. 1. møde (etableringsmøde) Torsdag den 3. april 2014

Vandråd Djursland. 1. møde (etableringsmøde) Torsdag den 3. april 2014 Vandråd Djursland 1. møde (etableringsmøde) Torsdag den 3. april 2014 1 Dagsorden 1. Velkomst ved mødeleder og udvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune 2. Præsentationsrunde af medlemmer, sekretariat

Læs mere

Første møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord 2017

Første møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord 2017 Første møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord 2017 Onsdag den 3. maj 2017 kl. 16:00 18:00. Søndermølle Kultur og Naturcenter, Vinkelvej 40, 8800 Deltagere: Organisation Bæredygtigt Landbrug

Læs mere

På den baggrund har jeg indsendt forslag til at udtage en række vandløb Køge Bugt fra vandplanen.

På den baggrund har jeg indsendt forslag til at udtage en række vandløb Køge Bugt fra vandplanen. Solrød Kommune Sekretariat for Vandråd for Køge Bugt Sorø, den 24. august 2017 Til vandrådet og sekretariatet i oplandet til Køge bugt. Som vandrådsrepræsentant for landboforeningen Gefion i oplandet til

Læs mere

VELKOMMEN TIL. 6. Vandrådsmøde i. I Hovedvandopland Odense Fjord. 19. September 2017 på Odense Slot

VELKOMMEN TIL. 6. Vandrådsmøde i. I Hovedvandopland Odense Fjord. 19. September 2017 på Odense Slot VELKOMMEN TIL 6. Vandrådsmøde i I Hovedvandopland Odense Fjord 19. September 2017 på Odense Slot DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden. (5 min.) 2. Bemærkninger til brevet fra

Læs mere

Greve Kommunes bemærkninger til vandrådsudveksling fra organisationerne vedr. opgave 1

Greve Kommunes bemærkninger til vandrådsudveksling fra organisationerne vedr. opgave 1 Greve Kommunes bemærkninger til vandrådsudveksling fra organisationerne vedr. opgave 1 Vandrådsudveksling vedr. vandområde i beliggende i Greve Kommune: MST vurdering: Greve Kommunes bemærkninger: Greve

Læs mere

Til Miljøstyrelsen (MFVM Id nr.: )

Til Miljøstyrelsen (MFVM Id nr.: ) Dato: 25. januar 2019 Til Miljøstyrelsen (MFVM Id nr.: 4016867) Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til ændringer vedrørende afgrænsning og miljømål i eksisterende vandområdeplaner 2015-21 efter

Læs mere

Til de politiske udvalg i kommunerne i oplandet for Køge Bugt. Sorø den 20. september 2017

Til de politiske udvalg i kommunerne i oplandet for Køge Bugt. Sorø den 20. september 2017 Til de politiske udvalg i kommunerne i oplandet for Køge Bugt Sorø den 20. september 2017 Evaluering og eftersendelsen af mindretalsudtalelser i forbindelse med arbejdet i Vandrådet for oplandet til Køge

Læs mere

Virkemidler i forslag til vandområdeplaner

Virkemidler i forslag til vandområdeplaner Virkemidler i forslag til Kontorchef Peter Kaarup Plantekongres 15. januar 2015 Forslag til i høring Vandområdeplaner for perioden 2015 2021 er sendt i høring Høringsperioden er 22. december 2014 23. juni

Læs mere

Procesnotat. Afgrænsning af vandområder og udpegning af kandidater til kunstige og stærkt modificerede vandområder i Limfjordsoplandet.

Procesnotat. Afgrænsning af vandområder og udpegning af kandidater til kunstige og stærkt modificerede vandområder i Limfjordsoplandet. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Fax 9931 2009 www.limfjordsraadet.dk limfjordsraadet@aalborg.dk Dato: 13. november 2017 J.

Læs mere

Nyt fra SVANA Vandplaner. Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner. Evt.: Vandrådsarbejdet

Nyt fra SVANA Vandplaner. Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner. Evt.: Vandrådsarbejdet Nyt fra SVANA Vandplaner Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner Evt.: Vandrådsarbejdet 2016-17 Skarrildhus d. 1. nov. 2016 Heine Glüsing Bemærk! For

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Referat 3. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 15. juni 2017

TEKNIK OG MILJØ. Referat 3. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 15. juni 2017 TEKNIK OG MILJØ Referat 3. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 15. juni 2017 Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen, Karsten Filsø. Referent: Daniel Lindvig. Natur og Grønne Områder Enghavevej 10

Læs mere

Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 2. møde i Køge Bugt Vandråd

Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 2. møde i Køge Bugt Vandråd 10. august 2017 Beslutningsreferat Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 2. møde i Køge Bugt Vandråd Projekt nr.: 228462 Dokument nr.: 1224723213 Version 4 Mødetid/-sted:

Læs mere

VELKOMMEN TIL 2. MØDE I VANDRÅDET

VELKOMMEN TIL 2. MØDE I VANDRÅDET VELKOMMEN TIL 2. MØDE I VANDRÅDET 30. Maj 2017 2.VANDRÅDSMØDE Tirsdag den 30. maj, kl. 17.00 20.30 Odense Slot, Nørregade 36-38, 5000 Odense C. Mødelokalet Rosen i slottes hovedbygning. DAGSORDEN: 1. Godkendelse

Læs mere

Besigtigelse af Magle Å og Bregnetved Å vurdering i forhold til vandrådsarbejdet og kriterier for vandområdet

Besigtigelse af Magle Å og Bregnetved Å vurdering i forhold til vandrådsarbejdet og kriterier for vandområdet NOTAT Center for Teknik & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 H www.lejre.dk Anne-Marie Kristensen Natur & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Dato: 14. juli 2017 J.nr.: 17/8874 Besigtigelse af

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Referat 4. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 22. august 2017

TEKNIK OG MILJØ. Referat 4. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 22. august 2017 TEKNIK OG MILJØ Referat 4. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 22. august 2017 Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen, Karsten Filsø. Referent: Daniel Lindvig. Natur og Grønne Områder Enghavevej

Læs mere

REFERAT VANDRÅDET FOR SMÅLANDSFARVANDET OG ØSTERSØEN 13. JUNI KL

REFERAT VANDRÅDET FOR SMÅLANDSFARVANDET OG ØSTERSØEN 13. JUNI KL REFERAT VANDRÅDET FOR SMÅLANDSFARVANDET OG ØSTERSØEN 13. JUNI KL. 17-19 Tilstede: Jens Henrik Madsen, Landbrug & Fødevarer; Henrik Wolff-Scneedorff, Landøkonomisk Selskab; Jørgen Rye Rasmussen, Dansk Landbrug

Læs mere

Mødet lå i umiddelbar forlængelse af fællesmøde for Vandrådene for Smålandsfarvandet og Østersøen. Se referatet for fællesmødet.

Mødet lå i umiddelbar forlængelse af fællesmøde for Vandrådene for Smålandsfarvandet og Østersøen. Se referatet for fællesmødet. Til medlemmer, suppleanter m.fl. Vandrådet for Østersøen Sagsnr.: 16/23735 Dok.nr.: 90833/17 Afdeling for Byg Land og Miljø Sagsbehandler Paul Debois 55 36 24 12 pde@vordingborg.dk 15-06-2017 Referat fra

Læs mere

Arbejdet i vandrådene. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Arbejdet i vandrådene. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Arbejdet i vandrådene Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Anden generations vandområdeplaner Nyt koncept for vandplanlægningen vedtaget 20. december 2o13 Med det nye koncept tilstræbes

Læs mere

Refleksioner over vandrådsarbejdet - Ringkøbing Fjord

Refleksioner over vandrådsarbejdet - Ringkøbing Fjord Refleksioner over vandrådsarbejdet - Ringkøbing Fjord Lene Moth Sekretariatskommune Ringkøbing Fjord oplandet Fælles projektmedarbejder Ringkøbing-Skjern kommune og vestjysk Vandråd Ringkøbing Fjord Nedsat

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Referat 5. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 11. september 2017 UDKAST

TEKNIK OG MILJØ. Referat 5. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 11. september 2017 UDKAST TEKNIK OG MILJØ Referat 5. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 11. september 2017 UDKAST Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen Referent: Daniel Lindvig Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400

Læs mere

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode).

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). Punkt 14. Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). 2014-17535. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender: Det fremlagte indsatsprogram for Aalborg Kommune, som indgår i

Læs mere

Bilag 1 Notat - Væsentlige kommunale opgaver ved 2. generations vandplaner ( )

Bilag 1 Notat - Væsentlige kommunale opgaver ved 2. generations vandplaner ( ) Bilag 1 Notat - Væsentlige kommunale opgaver ved 2. generations vandplaner (2015-2021) Lov om Vandplanlægning Lov om vandplanlægning lægger op til, at miljømål og indsats (tons kvælstof og fosfor der skal

Læs mere

Dialogmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Sønderjyske Vandløb. 23. januar 2018

Dialogmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Sønderjyske Vandløb. 23. januar 2018 Dialogmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Sønderjyske Vandløb 23. januar 2018 Dagsorden 1. Velkomst og præsentation (15 min.) 2. Om Sønderjyske Vandløb v/sønderjyske Vandløb (15 min.) 3. Vandløbsvedligeholdelsen

Læs mere

Møde den 2. november 2016 i Vandoplands-Styregruppens Politikergruppe

Møde den 2. november 2016 i Vandoplands-Styregruppens Politikergruppe Oplandskommunerne i Isefjord og Roskilde Fjord oplandet REFERAT Center for Byg og Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Proportioner i vandmiljødebatten. Klik for at redigere titeltypografi i masteren. Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren

Proportioner i vandmiljødebatten. Klik for at redigere titeltypografi i masteren. Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Proportioner i vandmiljødebatten IDA Miljø Mandag den 14. november 2016 titeltypografi i Lars Brinch Thygesen, miljøkonsulent Danmarks Sportsfiskerforbund 16-11-2016 1 Danmarks Sportsfiskerforbund er en

Læs mere

DET FAGLIGE GRUNDLAG FOR DE OPGAVER, DER ER TILLAGT VANDRÅDENE UDFORDRINGER OG PERSPEKTIVER OG LANDBRUGSINTERESSEN KNYTTET TIL ARBEJDET.

DET FAGLIGE GRUNDLAG FOR DE OPGAVER, DER ER TILLAGT VANDRÅDENE UDFORDRINGER OG PERSPEKTIVER OG LANDBRUGSINTERESSEN KNYTTET TIL ARBEJDET. DET FAGLIGE GRUNDLAG FOR DE OPGAVER, DER ER TILLAGT VANDRÅDENE UDFORDRINGER OG PERSPEKTIVER OG LANDBRUGSINTERESSEN KNYTTET TIL ARBEJDET. Flemming Gertz Natur & Miljø 2017 Kolding, 7. juni VANDRÅD VERSION

Læs mere

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Sidste nyt om vandplanerne Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Status for første og anden generations vandplaner Første generations planer er ved at blive opdateret på baggrund

Læs mere

Bilag 1 Afgrænsning og kvalificering af vandløb i vandområdeplanerne

Bilag 1 Afgrænsning og kvalificering af vandløb i vandområdeplanerne Bilag 1 Afgrænsning og kvalificering af vandløb i vandområdeplanerne 2015-2021 I forbindelse med Landbrugspakken fra slutningen af 2015, vedtog regeringen bl.a. at udpegningen af vandløb i vandområdeplanerne

Læs mere

NOTAT. Vildmoseløbet ligger på kommunegrænsen til Greve Kommune og behandles af Greve Kommune

NOTAT. Vildmoseløbet ligger på kommunegrænsen til Greve Kommune og behandles af Greve Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Vandrådets kommentarer til Opgave 1 Til: Vandrådsmøde den 10. august 2017 Dato: 10. august 2017 Sagsbeh.: tg/rådgiver Sagsnr.: 06.02.00-G01-5-17 Opgave 1 Hvilke

Læs mere

VANDRÅDSARBEJDE OG SENESTE NYT OM VANDLØBSADMINISTRATION. Miljø og Natur

VANDRÅDSARBEJDE OG SENESTE NYT OM VANDLØBSADMINISTRATION. Miljø og Natur VANDRÅDSARBEJDE OG SENESTE NYT OM VANDLØBSADMINISTRATION Vandråd 2017 OPGAVER 1. Afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne med et opland under 10 km 2. 2. Udpegning af vandområder til analyse mhp. at

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Grønt Dialogforum 2. oktober 2017

Grønt Dialogforum 2. oktober 2017 Grønt Dialogforum 2. oktober 2017 Dagsordenspunkt 3: Orientering og drøftelse af forslag til projekter under Grøn Ordning Politik for grøn ordning Grøn ordning blev oprettet i 2009 med det formål at fremme

Læs mere

Vandområdeplaner Vandløbene i Ballerup

Vandområdeplaner Vandløbene i Ballerup Vandområdeplaner 20152021 Vandløbene i Ballerup Ballerup Kommune har 12 vandløb 10 med regulativ og 2 uden regulativ, der er omfattet af vandområdeplanerne 20162021. Der blev i foråret 2017 igangsat et

Læs mere

Sekretariat Jens Lauritzen, Formand for Limfjordsrådet Jens Chr. Golding, Næstformand for Limfjordsrådet

Sekretariat Jens Lauritzen, Formand for Limfjordsrådet Jens Chr. Golding, Næstformand for Limfjordsrådet Referat Forum Vandrådsmøde Vandrådsarbejdet 2017 Tid 17. maj 2017 Introduktion til it-værktøj 17.00 18.00 Ordinært møde 18.00 21.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, Mødelokale 157 og 158 Sekretariat:

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 34 Bilag 5 Offentligt Uddybning af høringssvar til L 34 og udkast til bekendtgørelse titeltypografi i Foretræde Miljø- og Fødevareudvalget 9. November 2016 11-11-2016

Læs mere

Velkommen til møde i Vandrådet Lillebælt-Jylland Dagsorden (forslag): 1. Godkendelse af dagsorden 2. Præsentation af rådets medlemmer 3. Sekretariatets rolle og funktion 4. Vandrådets leverance til kommunerne,

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Referat 2. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord. Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen, Karsten Filsø. Referent: Daniel Lindvig.

TEKNIK OG MILJØ. Referat 2. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord. Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen, Karsten Filsø. Referent: Daniel Lindvig. TEKNIK OG MILJØ Referat 2. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen, Karsten Filsø. Referent: Daniel Lindvig. Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628

Læs mere

VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord. Tirsdag d. 5. august 2014

VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord. Tirsdag d. 5. august 2014 VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord Tirsdag d. 5. august 2014 Dagsorden 1. Velkomst v. Ole Kamp 2. Baggrund for arbejdet med vandløbsindsatser i 2. generation vandplaner. 3. Vandrådets arbejde og anbefalinger

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Vandløbsrestaurering. Lund Bæk

FORUNDERSØGELSE. Vandløbsrestaurering. Lund Bæk FORUNDERSØGELSE Vandløbsrestaurering Lund Bæk Vandplan: Vandområdeplaner 2015-2021 Vandområde nr: o7095 Hovedvandopland: 1.2 Limfjorden Fiskeristyrelsen/Landbrugsstyrelsen journal nr. 17-0258017 Nov. 2018

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Sekretariat Jens Lauritzen, Formand for Limfjordsrådet Jens Chr. Golding, Næstformand for Limfjordsrådet

Sekretariat Jens Lauritzen, Formand for Limfjordsrådet Jens Chr. Golding, Næstformand for Limfjordsrådet Referat Forum Vandrådsmøde Vandrådsarbejdet 2017 Tid 10. august 2017, kl. 18.00 21.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, Mødelokale 157 og 158 Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Opgaven med etablering af vandråd er del af implementeringen af 2. generations vandplaner (vandområdeplan), der skal være gældende fra

Opgaven med etablering af vandråd er del af implementeringen af 2. generations vandplaner (vandområdeplan), der skal være gældende fra NOTAT Sagsbehandler: Paul Debois Oprettet: 11-02-2014 Notat om etablering af Vandråd Notatets indhold er aftalt af medlemmerne af de to hovedvandoplandes VandoplandsStyreGrupper (VOS er) og derfor et fælles

Læs mere

Andre udfordringer som vandrådene kan løse Ved Jens Lauritzen

Andre udfordringer som vandrådene kan løse Ved Jens Lauritzen Andre udfordringer som vandrådene kan løse Ved Jens Lauritzen FAKTA Limfjorden og Limfjordsrådet Borgmesterbeslutning om et funktionssamarbejde Stiftende møde 4. juni 2007 18 kommuner, 10 med kystlinje

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Danmarks Sportsfiskerforbunds forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper? titeltypografi i Vandløbskonference 24. april 2014 på Sørup Herregård. Medlemmer af Vandråd & undergrupper, Østlige Øers

Læs mere

SAMARBEJDE I VANDRÅDENE

SAMARBEJDE I VANDRÅDENE SAMARBEJDE I VANDRÅDENE Morten Graversgaard, Ph.d.-studerende Institut for Agroøkologi, Foulum. PROGRAM FOR MILJØ SESSION 39. VANDRÅD - HVAD LÆRTE VI? Del 1 Samarbejde i vandrådene. v/ Morten Graversgaard

Læs mere

Vissenbjerg, den

Vissenbjerg, den Vissenbjerg, den 13.10.2017 Udtalelse til Vandrådet for Odense Fjord På vegne af Lars Iversen, repræsentant for Centrovice i vandrådet for Odense Fjord og Henrik Kildegaard, repræsentant for Landbrug og

Læs mere

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord Overordnede rammer Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster, herunder i åer, søer, fjorde og langs

Læs mere

Nyt fra SVANA: Vandområdeplaner for anden planperiode Overvågning Peter Kaarup. Den 29. september 2016

Nyt fra SVANA: Vandområdeplaner for anden planperiode Overvågning Peter Kaarup. Den 29. september 2016 Nyt fra SVANA: Vandområdeplaner for anden planperiode Overvågning 2017-2021 Den 29. september 2016 Peter Kaarup Nyt fra SVANA Disposition 1. Status for vandplanlægningen 2. Vandløbsindsatsen i vandområdeplaner

Læs mere

ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER CASEVANDLØB REJSBY Å

ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER CASEVANDLØB REJSBY Å ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER CASEVANDLØB REJSBY Å Dato: 26. juni 2018 Udarbejdet af: Esben Astrup Kristensen og Jane Rosenstand Poulsen Kvalitetssikring: Kasper A. Rasmussen Modtager: Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland

Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland 2015-2021 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30

Læs mere

Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Onsdag den 11. oktober 2017 kl. 15:00 21:30 Søndermølle, Vinkelvej 40, 8800 e: Organisation Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Sekretariat Jens Lauritzen, Formand for Limfjordsrådet Jens Chr. Golding, Næstformand for Limfjordsrådet

Sekretariat Jens Lauritzen, Formand for Limfjordsrådet Jens Chr. Golding, Næstformand for Limfjordsrådet Referat Forum Vandrådsmøde Vandrådsarbejdet 2017 Tid 25. oktober 2017, kl. 18.00 21.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, Mødelokale 157 og 158 Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Forvaltning af Statens Vandrådspakke 1 og 2 (VP2) i HVO opgave 1, 2 og 3.

Forvaltning af Statens Vandrådspakke 1 og 2 (VP2) i HVO opgave 1, 2 og 3. Næstved Kommune (Sekretariatskommune for HVO 2.5) Rådmandshaven 20 4700 Næstved vandloeb@naestved.dk Sendt elektronisk Høng d. 25. oktober 2017 VEDRØRENDE Næstved Kommune Vandråd Forvaltning af Statens

Læs mere

Vandområdeplan Vanddistrikt 1, Jylland og Fyn

Vandområdeplan Vanddistrikt 1, Jylland og Fyn Ringkøbing-Skjern Kommunes bemærkninger til udkast til Vandområdeplanerne 2015-2021. Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemgået udkast til vandområdeplanerne for Vandområdedistrikt I Jylland og Fyn og har

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Indhold Vandområdeplaner 2015-2021...2 1. Forholdet mellem vandområdeplan 2015-2021, EU og dansk lovgivning...2 2. Vandløbenes tilstand...2 3. Nedsættelse af vandråd, sammensætning og mandat...3 4. Udkommet

Læs mere

Det Grønne Råd, Skive Kommune. Referat

Det Grønne Råd, Skive Kommune. Referat Det Grønne Råd, Skive Kommune Referat Møde d. 24. november 2016 Mødet blev afholdt i Den Blå Diamant, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 16.00-18.00 Deltagere: - Erik Preisler, Skive Idrætssamvirke

Læs mere

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen s planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Bilag 1. Vandløbsnavn Vandområde nr. / id Længde af vandområde. Bemærkning. Højsgård Bæk o1040 1,49 Miljømål udgår.

Bilag 1. Vandløbsnavn Vandområde nr. / id Længde af vandområde. Bemærkning. Højsgård Bæk o1040 1,49 Miljømål udgår. Bilag 1 Limfjorden Opgave 1) Vurdere om de vandområder, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier

Læs mere

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune N116: Det centrale Storebælt og Vresen* N118: Søer ved Tårup og Klintholm Svendborg og Nyborg N120: Skove og søer syd for Brahetrolleborg Svendborg og FaaborgMidtfyn

Læs mere

Blåt Fremdriftsforum. Departementet Slotsholmsgade København K. Tirsdag d. 21/

Blåt Fremdriftsforum. Departementet Slotsholmsgade København K. Tirsdag d. 21/ Blåt Fremdriftsforum Departementet Slotsholmsgade 12 1216 København K Tirsdag d. 21/11-2017 Dagsorden 1) Velkomst, godkendelse af dagsorden og referat 2) Orientering om resultatet af den internationale

Læs mere

Klikvejledning vandplaner Juni 2013

Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Høringssvar til Vandområdeplanerne

Høringssvar til Vandområdeplanerne Østjydsk Familielandbrug Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Hovedvandopland 1.6 - Djursland Vandområderne Ebeltoft Vig samt åbne vandområder, der afvander til Kattegat Naturstyrelsen har sendt

Læs mere

Tredje møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord 2017

Tredje møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord 2017 Tredje møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord 2017 Tirsdag den 22. august 2017 kl. 17:00 20:00 Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800, mødelokale M.5 e: Organisation Danmarks Naturfredningsforening Danmarks

Læs mere

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. februar 2014 Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen 1. Baggrund 2. Formål 3. Foreløbige miljømål og kvalitetselementer

Læs mere

Biologiske vandløbsundersøgelser

Biologiske vandløbsundersøgelser Biologiske vandløbsundersøgelser Et redskab til at målrette indsatsen over for forringet vandløbskvalitet Eva Marcus EMAR@orbicon.dk Christian Ammitsøe CHA@vandcenter.dk Præmisser Vandplanen (vandområdeplanen)

Læs mere

ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER CASEVANDLØB TUDE Å

ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER CASEVANDLØB TUDE Å ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER CASEVANDLØB TUDE Å Dato: 26. juni 2018 Udarbejdet af: Esben Astrup Kristensen og Jane Rosenstand Poulsen Kvalitetssikring: Kasper A. Rasmussen Modtager: Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Enig i kommunens indstilling: svar nr

Enig i kommunens indstilling: svar nr Bemærkninger til kriterier for afgrænsningen af vandløb i hovedopland 1.2 Limfjorden L&F = Landbrug og Fødevarer; BL = Bæredygtigt Landbrug; VS = Viborg Sportsfiskerforbund, DV= Danske vandløb Stedfæstelse/basisoplysninger

Læs mere

Helhedsorienteret vandforvaltning Arbejdet med Vandområdeplaner

Helhedsorienteret vandforvaltning Arbejdet med Vandområdeplaner Helhedsorienteret vandforvaltning Arbejdet med Vandområdeplaner 28. november 2018 Kontorchef Peter Kaarup Vandområdeplaner forventet tidsplan 22. december 2021: Vandområdeplan 2021-2027 forventes offentliggjort

Læs mere

Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode 2015-2021 Aarhus Kommune har udarbejdet forslag til indsatsprogram for de fysiske forhold i vandløbene. Det er sket under inddragelse af vandrådene

Læs mere