Rask Mølle Varmeværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rask Mølle Varmeværk"

Transkript

1 Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/ Formandens beretning om året der gik.

2 Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk. Siden at vi i august 2012 tog vores transmissionsledning til Uldum Varmeværk i brug, har vi været forsynet via Uldums Varmeværks Fliskedler med mere end 90% af vores behov. Selv om der er kommet en lille afgiftsstigning på flis i 2014, har Uldum formået at holde prisniveauet fra året før. Sidste år kunne vi berette om en prissænkning på varmeforbruget på 15%. I år kunne den sænkes yderligere ca. 8%. Havde vi ikke valgt at udføre transmissionsledningen til Uldum, havde vi helt sikkert måttet HÆVE prisen med mindst de samme procenttal. Så der er bestemt noget at glæde sig over, når man fortsat kan læse i pressen om dyrere naturgas, højere afgifter og lavere elpriser. Der er naturgasfyrede kraftvarmeværker der er meget trængte i øjeblikket. Forsyning fra Uldum Varmeværk: 2013/2014 var første regnskabsår hvor vi var forsynet med varme fra Uldum i HELE perioden. Vi havde budgetteret med at få min MWh årligt af den billige varme fra Uldum Varmeværk ud af de ca MWh vi skal producere og levere til forbrugerne i Rask Mølle. Da Uldum har leveret ca MWh altså over 40% mere end budgetteret har det givet et pænt overskud. UV har kapacitet til at levere en del mere end de 6000 MWh og jo mere de leverer jo bedre økonomi for begge værker. Aftale med Energi Danmark om regulérkraft: I januar 2013 indgik vi en aftale med EnergiDanmark om at overgå til det frie EL-marked. Det betød at vi fik et rådighedsbeløb (grundbeløb) på knap kr for at stå til rådighed for EL-produktion. Den aftale har vi netop forlænget frem til og med 2018, og grundbeløbet er nu låst fast ved kr årligt.

3 I juni 2013 fik vi et informationsbrev fra Energinet om at det produktionsafhængige elproduktionstilskud ville ophøre pr. 1. juli Det skulle erstattes af en grundbeløbsberegning, som giver et fast beløb hver måned, baseret på den højeste udbetaling af elproduktionstilskud for værket i perioden Det er jo en rigtig god ordning for os, for det betyder at vi bliver målt på en periode hvor vi producerede masser af strøm og ikke som nu, hvor det jo er minimalt hvad der produceres af EL. For Rask Mølle Varmeværks vedkommende betyder det et årligt grundbeløb på kr fremadrettet. Samlet set betyder det at vi får udbetalt godt 1,8 millioner årligt frem til og med 2018 for at have vores motor stående til rådighed for elmarkedet. Det paradoksale er at elpriserne ofte er så lave at det koster os penge at sætte motoren i gang. Ansøgning til Energitilsynet om udsættelse af tilbagebetalingspligt: Som i senere vil se når vi gennemgår regnskabet for 2013/2014, ender vi derfor ud med en overdækning på kr. Vi har søgt Energitilsynet om lov til at udsætte tilbagebetalingspligten til forbrugerne, så vi afvikler overdækningen over 4 år. Det har vi fået godkendt af Energitilsynet. Vores begrundelse for dette var at vi gerne vil holde et forholdsvist stabilt prisniveau i Rask Mølle, og at vi de næste år står over for en række investeringer på ledningsnettet som der også skal afsættes penge til. Ledningstab: Vi har de seneste år brugt en del resurser på at renovere gamle utætte ledninger. I det forgangne fyrringsår har vi udskiftet det sidste stykke af Hovedgaden samt et stykke på Anemonevej. Vi har et ledningstab på 28% på nettet. Det er ikke katastrofalt, sammenlignet med andre værker landsgennemsnittet er 28% - den bedste ledningstab på landsbasis er 16% og den dårligste er 42%. Men der er selvfølgelig rigtig god økonomi i at reducere ledningstab, så derfor vil vi også fremover kigge på hvor der er størst behov for at

4 renovere ledninger. Det kommer vi tilbage til under bestyrelsens fremlæggelse af investeringsplanen for 2014/2015. Digital ledningsregistrering: Som det også vil fremgå af investeringsplanen for 2014/2015 senere, har vi valgt at ofre penge på en digital indmåling af vores ledningsnet i byen. I dag har vi kun en gammelt falmet kort over vores ledningsnet. Det er på høje tid at vi kommer op på et tidssvarende niveau med denne del, så vi får nemmere ved at give præcise påvisninger af ledningsnettet til andre graveaktører og til forbrugerne. Samtidig vil den digitale registrering kunne bruges til at lave beregninger på ledningsnettet, så vi får de mest optimale dimensioner på de nye ledninger, der hvor vi vil renovere. Vi har et forholdsvist godt kendskab til ledningsnettet, men flere steder især ved stikledninger bliver det gætværk da det ikke har været ordentligt registreret tidligere. Vi vil gerne appellere til jer forbrugere om at i kontakter varmemesteren for at give oplysninger om jeres stikledning. Enten opsøger Henrik og får en snak eller at i lægger en skitse i varmeværkets postkasse. Vi har allerede fået en del hjælp fra nogle forbrugere til at få lokaliseret ledninger, og det er vi meget taknemmelige for. Det er en stor hjælp. Dårlig afkøling: For varmeværkets økonomi har det også stor betydning at værket får vandet retur med lav temperatur altså at der er en god afkøling. Både af hensyn til værkets økonomi men også for forbrugernes egen økonomi, vil vi derfor have en del fokus på forbrugernes afkøling på eget system den næste tid. Vi har besluttet at værket vil dække udgifterne til en smedetime til serviceeftersyn af husinstallationerne hos forbrugerne med dårlig afkøling. Man skal blot henvende sig til varmemesteren forinden, for at lave en aftale. Man vælger selv om man vil bruge sin egen hus-smed eller om man vil lade varmeværket stille med én. Det kræver blot at det er et autoriseret VVS-firma og at varmeværket får de energibesparelser der er at

5 hente ved dette, samt at der udfyldes en formular af smeden, som udleveres af varmemesteren. De forbrugere med allerdårligst afkøling vil værket selv opsøge i forsøget på at få styr på afkølingen. Hjemmesiden: Som noget helt nyt, har vores hjemmeside (www.rmvarme.dk) fået nyt udseende. Vi har længe haft et ønske om at modernisere vores hjemmeside, og få den gjort mere up-to-date. Vi har ambitioner om at bruge den til at informere i langt højere grad end vi har gjort hidtil. Den er stadig ikke helt udbygget, men det kommer løbende den næste tid. Energibesparelser: For første gang siden kravet om at der årligt skulle indberettes et antal energibesparelser trådte i kraft, har vi i år ikke haft tilstrækkeligt at indberette. Vi skylder derfor besparelser til næste år og kan blive nødt til at købe besparelserne på energibørsen. I Rask Mølle skal vi spare ca. 2% af energien på år, det svarer til 258 MWh pr år. Den måde hvor i som forbruger kan hjælpe varmeværket på, er ved at komme med oplysninger til værket om de energimæssige forbedringer på boligen som i foretager. Det kan være efterisolering, nye vinduer, optimering af varmeanlæg mm. Værket har selv besparelser for de renoveringer som vi foretager, men det er altså ikke tilstrækkeligt. Der er i høj grad stadig behov for at alle bidrager så vidt de kan. I forsøget på at motivere forbrugerne til at komme med indberetninger, uddeles der vin til ALLE der bidrager med mere end 1000 KWh. I år er der 3 der har forstået budskabet. Det er dirigenten, næstformanden og formanden.

6 Samarbejde med Hedensted Kommune: Hedensted Kommune arbejder hen imod en grøn omstilling med udgangspunkt i fjernvarmeværkernes energiforsyning og en udvidelse af værkernes varmegrundlag. Her samarbejder vi med Hedensted Kommune og deltager jævnligt i møder med Teknisk & Miljø og de øvrige Fjernvarmeværker i kommunen. I dag er ca. 20% af husstandene i kommunen forsynet med fjernvarme. Af disse er ca. 80% baseret på naturgas. Resten er vedvarende energi som flis, sol og overskudsvarme. Kommunens mål er at udvide fjernvarmedækningen betydeligt og bidrage til at en større del af fjernvarmeforsyningen sker ved VE. Der lægges blandt andet op til - at ejendomme indenfor forsyningsområderne med anden varmeforsyning end fjernvarme tilbydes fjernvarme (f.eks. dem der i dag fyrer med EL, oliefyr eller træpiller, brænde) - at byområder der geografisk ligger tæt op ad varmeværkernes forsyningsområder tilbydes fjernvarme (f.eks. Lupinvej, Kornelvej, Møllersmindevej, Stenkærgaard) - at byområder der geografisk er indenfor rækkevidde og med fordel kan forsynes fra eksisterende varmeværker (f.eks. Boring og måske Aale) - at fremtidige nyudstykninger udlægges til fjernvarme (f.eks. nye etaper ved Stenkærgaard) De nemme æbler at plukke dvs. dem vi i forvejen går forbi med hovedledningen i gaden og som fyrer med andet end fjernvarme, vil vi meget gerne have en dialog med. Nu da vores varmepris er nede på et tåleligt niveau, kan vi også konkurrere med de andre fyringsformer. De øvrige udvidelser er naturligvis ikke noget der kan lade sig gøre uden investeringer. Det kræver derfor i hvert enkelte tilfælde at der udarbejdes et projekt så der kan regnes på om det er rentabelt for værket og forbrugerne.

7 Afslutning: Som bestyrelsesmedlem i varmeværket møder man ofte kommentarer fra folk om det ikke er frygtelig kedeligt at arbejde med. Jeg håber at det jeg lige har været igennem fortæller lidt om at det ikke er så kedeligt endda. Efter en række kedelige år for Rask Mølle Varmeværk, hvor prisen måtte stige det ene år efter det andet, er der nu en klar tendens til at det går den rigtige vej. Men ingen tør vist gætte på hvor udviklingen bærer hen. Det gør vi heller ikke i bestyrelsen. Men som jeg fortalte om før, er der nu gode politiske toner omkring fjernvarmen. Den store ubekendte er nu hvad sker der efter 2018 når grundbeløbet for EL-produktion og for at stå til rådighed for EL-markedet ophører, HVIS det ophører. Så mangler vi 1,8 millioner fra den ene dag til den anden. Det er et væsentligt punkt at få dyrket. Blandt andet derfor skal vi nu have fornyet de ældste ledninger i jorden, så vi kan få varmespildet bragt ned og være fokuseret på værkets muligheder for udvidelse, omstilling og samarbejde Formand Dirigent

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2013/14 Det afsluttede 51. regnskabsår, der går fra 1. juni 2013 til 31. maj 2014 viser en vækst i antallet af forbrugere. Regnskabsåret viser ligeledes, at fjernvarmen

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010 2.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet

Spørgsmål og svar om Pris på afkølingen i Varmeforsyningen - og meget andet Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet senest opdateret den 23. november 2011. Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010?... 2 Hvad er afkøling?...

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13 1 Formandsberetning 2012/13 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Vi er i aften i konkurrence med andre vigtige aktiviteter i byen

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Energirenovering: Økonomien er den største udfordring

Energirenovering: Økonomien er den største udfordring TEKST MAJKEN S. ELIASEN ILLUSTRATION NIELS POULSEN TEMA: ENERGIRENOVERING 35% af ABF s medlemsforeninger får behov for at energirenovere inden for de næste 10 år. Hvordan kommer man i gang? Og er der tilskudsordninger,

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere