Nyhedsbrevet Vedetten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet Vedetten"

Transkript

1 Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Det er igen i orden at føle sig dansk 2006 runder ud. Som så ofte før føler vi trang til at se tilbage og gøre boet op, som man ellers kalder det. Netop på dette sted har jeg normalt ikke lavet en sådan opgørelse, men i år føler jeg trang til det, en trang, der er blevet væsentlig forstærket, da jeg hørte nyheden om en henrettelse i Irak. Og hvorfor så denne trang netop i år? Jo, det har flere årsager, og lad mig trække de vigtigste frem. Vi havde en sag om Muhammed-tegninger. Sagen skabte, jævnfør mange politiske udtalelser, en af de største kriser i dansk udenrigspolitik. Det er der ikke så megen grund til at dvæle ved. Det har alle fulgt med i hen over foråret. Der er derimod grund til at hæfte sig ved den effekt, sagen har fået i den danske befolkning. Der er nemlig sket en revitalisering af folks egen opfattelse af, hvad det betyder og indebærer at være dansk. Der er for mig ingen tvivl om, at mange danske igen føler, at det er i orden at føle sig dansk, at have et nationalt sindelag, at være glad for vort samlingsmærke, Dannebrog, og at være stolt over det samfund, vi alle har været med til at udvikle, og som indebærer både et økonomisk og et socialt overskud, så vi som nation kan sende folk ud i verden for at hjælpe andre, der har det ringere end vi. Denne tankerække fører direkte til en anden årsag til dette tilbageblik: I vores demokrati kan alle komme til orde, og det er både legalt og nærmest en forudsætning, at ikke alle er enige om alle beslutninger. Og sådan skal det være. Men når en tidligere udenrigsminister, med et klart medansvar for den danske støtte til USA efter 11. september 2001, går i pressen og taler om forkert dansk politik i Irak, og at danske soldater skal trækkes ud derfra, så skaber han en usikkerhed hos vore soldater derude. Uanset hvor meget han samtidig skriver om de gode danske soldater, så fjerner det hos dem ikke denne usikkerhed om det politiske bagland nu også er med dem. Og det har vore soldater for det første ikke fortjent. Og for det andet harmes man, når man fornemmer den rene indenrigspolitiske gevinst, han formentlig søger at opnå, på vore soldaters bekostning. Det er usmageligt. Så er der anderledes positiv stemning over et indlæg i dagspressen af en ung kvindelig oversergent, der på en meget klar måde fortæller, at vore soldater lige nøjagtig gør den store forskel ved at være der og hjælpe, også selvom det koster danske liv. En stor tak til Tina for det klare budskab. Og et håb om, at den elektroniske medieverden måske alligevel ville tage hendes indlæg op til fordybelse med bare 10 % af den opmærksomhed, nogle få unge i København har fået, bare fordi de er voldelige og i den grad usolidariske med det samfund, der har råd til at have dem gående. Og så tilbage til starten. Med den gennemførte henrettelse er der sat et punktum. Vi mener i vores demokrati, ja vel over det meste af den vestlige kulturverden, at dødsstraffen ikke er et relevant middel. At der skulle en hård straf til, var vel ingen i Danmark uenig i, så vi må blot håbe, at der nu bliver mulighed for at komme videre, så den irakiske befolkning omsider kan få lov til at leve i fred og udvikle sig, som de nu ønsker det. Også selv om dette sker, vil det vare længe, før der ikke er brug for vore soldater derude, og lige så længe skal vi støtte dem, alt det vi kan. Glædeligt nytår. Side 1 af 8 sider

2 Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af Danske Soldaterforeningers Landsraad Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren. Landsrådets adresse og Vedettens redaktion og administration: Solagervej 4, 4653 Karise tlf Nyhedsbrevet udsendes hver måned til landsforeningerne tilknyttet Landsrådet, til samarbejdspartnere, medlemmer af Forsvarsudvalget, Forsvarets ledelse, nordisk samarbejde etc., samt i øvrigt til alle, der måtte ønske at modtage nyhedsbrevet via maildistributionslister eller pr. post. For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er det besluttet, at Vedetten i fremtiden suppleres med nyhedsbrevet fra Folk & Forsvar. Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets administration. Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker ikke nødvendigvis Landsrådets holdning. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet. Aktivitetsoversigt Tjek aktiviteterne på - og på landsforeningernes egne hjemmesider Januar 7. januar Folk & Forsvar Nytårsgudstjeneste i Kastelskirken kl januar DSM ledergruppen Ledermøde i København kl januar Folk & Forsvar Formandsmøde kl i København Februar 15. februar Danske Soldaterforeningers Landsraad Præsidiemøde på Antvorskov Kaserne Marts 7. marts Soldatens og Orlogsgastens Fond Fondsbestyrelsen møde kl marts Danske Dragonforeningers Sammenslutning Repræsentantskabsmøde i Holstebro 19. marts DSM ledergruppen Møde med samvirkerne kl i Odense Tillykke! Hædersbevisninger i Landsrådet Fortjensttegn i bronze Fortjensttegn i sølv Æresplakette Svend Bisgaard De Blå Baretter 5. december 2006 Militærhistoriske rejser 2007 CULTOUR s katalog 2007 for militært og historisk interesserede er netop udsendt. Kataloget indeholder i år nye rejser til Pearl Harbour, Okinawa og Hiroshima, samt en udvidet Normandiet II med Jersey og Guernsey indlagt. Men herudover ture: Normandiet D-dag, slagmarkerne i Belgien og Nordfrankrig, Østprøjsen, Berlin, England, Stalingrad og Moskva, samt Den finske Vinterkrig. CULTOURS, Dr. Margrethes Vej 11, 8200 Århus N, tlf , - Side 2 af 8 sider

3 2. december på skæring hede På 63 års dagen for henrettelsen af 5 frihedskæmpere, der deltog i sprængningen af broerne ved Langå i 1943, mødte fanerne fra Århus Samvirkende Soldaterforeninger op på Skæring Hede for at mindes disse brave mænd. I år blev mindetalen holdt af borgmester Nikolai Vammen, der fremhævede, at frihedskæmperne ofrede livet, for at vi andre kan leve i frihed. Der blev trukket en parallel helt op til vore dage. Der blev lagt en buket ved hvert af de 5 egetræer, der står hvor henrettelsespælene i sin tid stod. Efterfølgende blev der lagt blomster fra Århus By samt Århus Samvirkende Soldaterforeninger, ved det store mindesmærke. Som afslutning på arrangementet blev der under ledsagelse af et par musikere fra Hjemmeværnet sunget Altid frejdig. Sv.-E- Bolt Magnussen Året 2006 Året 2006 har givet alle i Forsvaret særlige udfordringer, men opgaverne er blevet løst perfekt, fastslår general Jesper Helsø i sin jule- og nytårstale (der i sin helhed vil kunne lyttes på video på Forsvarschefen mener, at Forsvaret har fortjent en god juleferie. På trods af nedlæggelser, flytninger, ændringer og oprettelser af myndigheder og tjenestesteder, har Forsvaret i 2006 formået at have flere udsendt i internationale operationer, end det var forudsat i planerne for Forsvarets opbygning. Forsvarschefen saluterer i talen sin medarbejdere for den store indsats i 2006 og ønsker alle en god jul og et godt nytår. 50 år i fredens tjeneste Også i soldaterforeningslivet bragte 2006 fokusområder. Det mest markante oplevedes den 7. november i Fredericia, hvor 150 veteraner fra det første Gaza-hold mødtes for at markere 50 års dagen for udsendelse i den første FNfredsbevarende mission. Stævnet havde flotte rammer med stort fremmøde ikke mindst de knap 90 faner fra landsforeningerne i Danske Soldaterforeningers Landsraad skabte en ganske særlig stemning omkring arrangementet. I de forløbne 50 år har næsten danske soldater, politi- og beredskabsfolk været udsendt i danske missioner i udlandet militært eller humanitært. En overbevisende dansk indsats, som også var med til at skabe en særlig stemning ved det flotte stævne i Fredericia. Side 3 af 8 sider

4 Nyhedsbrev januar 2007 Folk & Forsvar er med hele sin organisation Danmarks største samarbejde med positiv opbakning til det forsvars- og sikkerhedspolitiske arbejde. Vort motto er Fred i Frihed. Folk & Forsvar bidrager til at skabe fælles forståelse for, at den enkelte føler sit medansvar for at løfte samfundets opgaver i forhold til den strategi, som Danmark har fastlagt for sin sikkerhedspolitiske rolle, med henblik på at skabe robusthed i samfundet og sikkerhed og tryghed for den enkelte. Handleplan og indsatsområder Folk & Forsvars bestyrelse fastlagde på sit møde den 21. november 2006 de foreløbige rammer for en ambitiøs 3-årig handleplan for Handleplanen tager udgangspunkt i o o at udbrede idégrundlaget for Folk & Forsvar til den øvrige del af totalforsvarets 4 søjler (Militært forsvar Redningsberedskabet Politiet Den civile sektors beredskab), og at bygge bro mellem den politiske verden og borgerne om forsvars- og sikkerhedspolitiske forhold. Indsatsområder her kort beskrevet i hovedområder / nøglepunkter: 2007: 2008: Beredskabsforlig Værnepligt som samfundspligt Forsvarsforlig (såvel midtvejsevaluering som nyt forsvarsforlig) Overvejelse og drøftelse af Folk & Forsvars struktur Udarbejde plan for hvervning / udbygning af medlemskredsen Etablering af et ekspertpanel (Advisery board) Omlægning af økonomistyring / fundraising Udvikle intern og ekstern kommunikation Styrke ungdomsorganisationen YES Værnepligt / samfundspligt Forsvarsforlig Udvikle Folk & Forsvars regionale struktur Hverveindsats Kommunikationsplan Ekspertpanel funktionelt 2009: Forsvarsforlig Ny regional struktur Forankring af hvervekampagne Side 4 af 8 sider

5 Projektgrupper Dette opgavegrundlag gennemarbejdes i 6 projektgrupper: Forsvarsforlig Værnepligt Hvervning Regional struktur Beredskabet Bjarne G. Bagge Ole Løje Jensen Leif Kristensen Jens Sund Peter H. Lynard Kommunikation information Claus Arboe-Rasmussen Projektkoordinatorerne er i øjeblikket i færd med at udarbejde kommissorium for de respektive projekter og sammensætte projektgrupper. Dette arbejde skal være afsluttet medio januar 2007 til forberedende stillingtagen på et bestyrelsesmøde tirsdag 16. januar. Formandsmøde Handleplanen for 2007 og de udmeldte indsatsområder er hovedtema, når Folk & Forsvar lørdag 27. januar 2007 samler formændene for amtskredsene og medlemsorganisationerne samt bestyrelsen og informationsudvalget. Formandsmødet vil ved debat og gruppearbejde koordinere det videre arbejde, og derigennem lægge en strategi for, hvorledes planen fremadrettet kan indgå i Folk & Forsvars regionale arbejde i amtskredsene. Formandsmødet skal endvidere forberedende samle input til, hvorledes den regionale struktur i Folk & Forsvar fremtidig bør tilrettelægges efter amternes udfasning. Denne problemstilling er i 2007 forankret i en projektgruppe. Kommende arrangementer i Folk & Forsvar Januar: afvikler Folk & Forsvar nytårsgudstjeneste i Kastelskirken kl Hærprovst Ole Brehm Jensen vil forrette gudstjenesten. KSS stiller traditionen tro med Folk & Forsvars og soldaterforeningernes faner. Efter gudstjenesten indbydes til en lille reception i Gl. Varmecentral, så vi kan ønske hinanden godt nytår. Ved receptionen er forsvarsstabschefen Tim Sloth Jørgensen inviteret til at give en kort orientering om forsvarets status ved nytåret Bestyrelsesmøde kl Vesterbrogade 6 D Informationsgruppen møde kl i Trommesalen Folk & Forsvar i Sønderjyllands Amt arrangerer foredrag i Auditoriet på Haderslev Kaserne, hvor oberst L.K.B. Nielsen vil orientere om arbejdet i Totalforsvarsregion Syd afholder Folk & Forsvar formandsmøde i mødelokale hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6 D kl Deltagere er formændene for amtskredsene og medlemsorganisationerne Side 5 af 8 sider

6 samt bestyrelsen og Informationsudvalgets medlemmer Folk & Forsvar, Alssund kreds, deltager i kransenedlæggelse i Broballe kl Februar Folk & Forsvar i Nordjyllands Amtskreds afholder offentligt møde om implementeringen af Beredskabsforliget. Mødet holdes kl i byrådssalen i Medborgerhuset i Aalborg. Emnet belyses ved indlæg fra Ulrik Kragh, MF, Bjarne Laustsen, formand for Beredskabsforbundet, Jens Henrik Højbjerg, politidirektør, Jørgen Pedersen, beredskabschef i Aalborg, og Christian Schmidt, oberst og garnisonskommandant. Ordstyrer er Søren Wormslev, redaktør på Nordjyske Stiftstidende Folk & Forsvar, Alssund kreds, afholder generalforsamling på Sønderborg Kaserne kl Efter generalforsamlingen taler garnisonskommandanten, oberstløjtnant Viggo Ravn. Tema: Sergentskolens opgaver nu og i fremtiden. Tilmelding til spisning til kredsformanden Erling Lundsgaard på tlf Folk & Forsvar i Sønderjyllands Amt arrangerer foredrag i Auditoriet på Haderslev Kaserne, hvor oberst S.W. Andersen vil orientere om det danske flyvevåben. Marts Folk & Forsvar i Sønderjyllands Amt holder generalforsamling i S.I. Centeret i Rødekro kl Efter generalforsamlingen taler Forsvarsminister Søren Gade Bestyrelsesmøde kl Vesterbrogade 6 D. Arrangementsoversigten er i øvrigt løbende opdateret på Vi opfordrer amter og medlemsorganisationer til løbende at orientere Sekretariatet om kommende aktiviteter - og huske en tilbagemelding efter aktiviteterne! Kontingent for 2007 Til orientering for vore mange og trofaste individuelle medlemmer udsendes medio januar et girokort til indbetaling af kontingentet for Sekretariatets nytårsønske er, at man overholder indbetalingsfristen, så vi undgår de dyre portoomkostninger ved udsendelse af rykkere. Materiale om kontingentet for medlemsorganisationerne er udsendt i december måned. Folk & Forsvar ønsker alle vore læsere af nyhedsbrevet et godt nytår! På gensyn i det forsvars- og sikker- hedspolitiske fokusområde i 2007! Side 6 af 8 sider

7 Bogen I krig for freden Bogen I krig for freden er udgivet af Folk & Forsvar som et led i markeringen af 50 året for oprettelsen af det første danske FN-kommando. Bogen rummer en lang række faktuelle oplevelser og holdninger fra danskere, der var med til at gøre en forskel for verdensfreden, og som på et personligt og menneskeligt plan kan sætte vore 50 års markante FN-arbejde i fokus. Bogen bærer interessante forord af udenrigsminister Per Stig Møller, og generalløjtnant K.G.H. Hillingsø har bistået med at kæde de faktuelle beretninger sammen. Bestil bogen nu! Forsvarsministeriet har ydet økonomisk tilskud til bogen, der distribueres mod dækning af forsendelsesomkostninger og ekspedition Beløbet indbetales på konto i Danske Bank eller giro Skriv tydelig navn og adresse og FN-bogen. derfor kr. 100,00. Tak for de mange gavebeløb til Folk & Forsvar I november måned udsendte vi en opfordring til medlemmerne om indbetaling af et fradragsberettiget gavebeløb til Folk & Forsvar. Organisationen er såkaldt 8-godkendt, hvilket indebærer, at pengegaver på over kr. 500,00 er fradragsberettiget på selvangivelsen. Folk & Forsvar vil gerne sige tak for de mange gavebeløb, som er indsendt her i løbet af julemåneden. Samlet set er der tale om et ganske pænt beløb ud fra princippet om de mange bække små. Pæne store runde beløb men også 50-kronesedlen fra ældre trofaste medlemmer, hvor folkepensionen er eneste indtægtskilde. Tak skal I have alle sammen! Alle gavebeløb uanset størrelse er et kærkomment og værdifuldt bidrag til Folk og Forsvars fortsatte arbejde, og antallet af gaveydere har betydning for Folk og Forsvars fortsatte kategorisering som en almennyttig organisation. Den nationale sårbarhedsrapport 2006 Pressemeddelelse fra Beredskabsforbundet: National Sårbarhedsrapport 2006 stiller skarpt på myndighedernes sektoransvar Beredskabsstyrelsen udgiver som led i den løbende sårbarhedsvurdering for andet år i træk National Sårbarhedsrapport. I år stiller styrelsen skarpt på myndighedernes sektoransvar, krisestyringskapacitet og beredskabsøvelser. Side 7 af 8 sider

8 I forhold til sidste års udgave er det især temaet om sektoransvaret, der skiller sig ud. Bag- er, at stadigt flere myndigheder har efterspurgt svar på, hvad der egentlig ligger i grunden beredskabslovens bestemmelser, siger chefkonsulent Mads Ecklon, der leder enheden bag den nationale sårbarhedsrapport. Han fortsætter: Fra vores daglige arbejde ved vi, at der er enighed om, at sektoransvaret er - og skal være - bærende for arbejdsdelingen i samfundets samlede beredskab. Evnen til at yde en effektiv indsats når ulykken eller katastrofen er sket afhænger i høj grad af, om myndighederne har forberedt deres beredskab og kender deres eget og andres ansvar. Alligevel er der fortsat uklarheder omkring indholdet af sektoransvaret. Det vil vi gerne rette op på, og vi giver i rapcentrale myndigheder bør porten vores bud på, hvilke konkrete opgaver løse. Et robust samfund forudsætter vilje til konstant at lede efter svage punkter og gøre noget ved dem. Derfor tager de nationale sårbarhedsrapporter hvert år temaer op, som myndighederne opfordres til at være opmærksomme på. Dette års rapport behandler spørgsmålene: Hvad kræver sektoransvaret af myndighederne? Hvilke kapaciteter bør myndighederne råde over for at kunne håndtere kriser? Hvordan kan myndigheder planlægge beredskabsøvelser? Rapporten gennemgår også de væsentligste hændelser og beredskabstiltag, som har præget beredskabet i det forløbne år. Man kan bl.a. læse om hvordan tegningekrisen og konflikten i Libanon satte fokus på beredskabet over for danskere og danske interesser i udlandet. Om hvordan fugleinfluenzaen ankom til Danmark. Og om hvordan voldsomme vejrfænomener medførte pres på transport- og energiinfrastrukturen. Endelig indeholder National Sårbarhedsrapport 2006 en opsamling af brugernes erfaringer med Beredskabsstyrelsens model for risiko- og sårbarhedsanalyse ( ROS-modellen) samt en opfølg- ning på en evalueringsrapport om orkanen i januar Sårbarhedsrapporten kan i sin helhed læses på Andre nyheder Besætningsskift på VÆDDEREN Inspektionsskibet Vædderen, der i perioden fra august 2006 til april 2007 sejler jorden rundt med den tredje Galathea ekspedition, skiftede tirsdag den 12. december 2006 besætning i Sydney. Besætningsskiftet blev markeret med en officiel parade på kajen, hvor forsvarsminister Søren Gade og Chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Nils Wang, deltog. Forsvarsministeren holdt på kajen en varm tale til de to besætninger. Presseklip Frihedskæmpere mindet Juleaftensdag holdt Kaj Christensen tidligere redaktør af bladet Modstandskampen årets mindetale i Mindelunden til ære for dem, der faldt i frihedskampen under besættelsen. Kl tændte hjemmeværnssoldater lys på gange og stier i Mindelunden. Ved mindemuren og gravene stod Hjemmeværnet æresvagt med fakler. Under ceremonien sang Studentersangerne, og der blev lagt blomster på gravene for de faldne frihedskæmpere. Mindehøjtideligheden sluttede traditionen tro med fællessang Altid frejdig når du går. Ritzau Redaktion: Ole Bennekou, generalsekretær Side 8 af 8 sider

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 2 2007 Februar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Mindelund ja tak! De

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2005 August 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Den

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2006 August Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Forsvarets frivillige

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerhed er blandt andet talerør for græsrødderne i Danmark, som ikke mindst dækker det tavse flertal. Et flertal, der på

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 10 2005 December 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge:

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2008 Januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Værnepligt er andet og

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2006 Januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: De mistede

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 3 2007 Marts Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Jeg oplever paradokser!

Læs mere

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed.

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. 1 af 8 08-04-2016 13:01 af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. Som jeg var inde på i det foregående nyhedsbrev, så har Folk & Sikkerhed i den grad øget vores aktivitetsniveau.

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Tema: Forslag til lov om ændring af Forsvarsloven Forsvarsministeren fremsatte kort efter nytår forslag til lov om ændring af

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2008 August Slaget ved Isted mindet Omkring 100 fremmødte, heriblandt 12 Soldater- & Marineforeninger

Læs mere

af 5 08-04-2016 12:46

af 5 08-04-2016 12:46 I denne udgave af Folk & Sikkerheds nyhedsbrev kan du bl.a. læse om organisationens årsmøde som fandt sted den 8. maj på Ryes Kaserne i Fredericia. Dagen startede med en briefing fra chefen for Hærstaben,

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 10 2007 Oktober Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Der er grund til at

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 3 2006 Marts Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: De satte

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 9 2007 September Præsidentens hjørne I sandhed en meget smuk vision. Landsrådets præsident, Bjarne

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Veteranpolitik for Haderslev Kommune

Veteranpolitik for Haderslev Kommune Veteranpolitik for Haderslev Kommune Høringsudgave Offentlig høring 18. dember 2013 12. februar 2014 Veteranpolitik for Haderslev Kommune For Sønderjylland har forsvaret altid haft en ganske særlig status.

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2006 Juni Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Aldrig mere en 9. april

Læs mere

Flagdag 2013 5. september

Flagdag 2013 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev August 2013 Flagdag 2013 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark mulighed

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2005 oktober 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Forsvaret er i øjeblikket midt i en brydningstid,

Læs mere

Formandsberetning De Blå Baretter 2013. Generalforsamling den 4. februar 2014.

Formandsberetning De Blå Baretter 2013. Generalforsamling den 4. februar 2014. FORTROLIG Formandsberetning De Blå Baretter 2013. Generalforsamling den 4. februar 2014. Det er 10 gang jeg aflægger beretning for foreningens arbejde i det forløbne. Den udsendes igen på forhånd således

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 12 2006 December Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: En flot manifestation!

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Velkommen. Kammerater

Velkommen. Kammerater Velkommen Kammerater Et stort velkommen til alle der har valgt at tilbringe denne lørdag sammen med alle os frivillige kammerater fra de frivillige brandværn, venner, gæster og samarbejdspartnere. Herzlich

Læs mere

FLAGDAG 2014 fredag 5. september

FLAGDAG 2014 fredag 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev Juli 2014 FLAGDAG 2014 fredag 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 11 2006 November Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Er der neutralitet

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland

Politihistorisk Selskab for Nordjylland Politihistorisk Selskab for Nordjylland 1 I N F O oktober 2008 3. årgang. nr. 8 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Pressekit for journalister

Pressekit for journalister Pressekit for journalister Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens begivenheder for et medie. I pressekittet

Læs mere

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/2014

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/2014 København april 2014 PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/2014 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet i Silkeborg 2013 og Repræsentantskabsmødet i Thisted 2014) 1. Indledning. Præsidiet

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad. Landsrådsmødet 13. april 2013. Skriftlig beretning

Danske Soldaterforeningers Landsraad. Landsrådsmødet 13. april 2013. Skriftlig beretning Danske Soldaterforeningers Landsraad Landsrådsmødet 13. april 2013 Skriftlig beretning INDLEDNING Det er igen i år en glæde at kunne aflægge en beretning til Landsrådet over et år, der efter min opfattelse

Læs mere

Præsidiets beretning for året 2008/2009

Præsidiets beretning for året 2008/2009 Præsidiets beretning for året 2008/2009 Danske Gardehusarforeningers mål. Præsidiet vil arbejde for, at gardehusarforeningerne (GHF) fremtræder som relevante foreninger, der er tiltrækkende for Gardehusarregimentets

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle dele af rigsfællesskabet med hensyn til aftjening af værnepligt

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle dele af rigsfællesskabet med hensyn til aftjening af værnepligt Beslutningsforslag nr. B 61 Folketinget 2016-17 Fremsat den 1. februar 2017 af Marie Krarup (DF), Søren Espersen (DF) og Martin Henriksen (DF) Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge Som bekendt skiftede regeringsmagten hænder ved seneste folketingsvalg, hvilket betød overdragelse af landets ministerier til den nye regering. Især tre ministerier har Folk & Sikkerheds interesse, nemlig

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 2 2006 Februar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Dybbøl

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16. august 2012 kl. 19.00 hos Søren Simonsen, Engerødvej 13, 3200 Helsinge.

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen...

Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nr. 1 2009 Januar Godt nytår Når et år er ved at løbe ud, som 2008 nu er tæt på, giver det altid

Læs mere

ved Generalforsamlingen, tirsdag den 3.februar 2015.

ved Generalforsamlingen, tirsdag den 3.februar 2015. LOKALFORENINGEN LIMFJORDEN Er en del af Danmarks Internationale Veteranorganisation. Alle der har været udsendt i en international fredsstøttende eller humanitær mission under FN, NATO, EU, OSCE eller

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 7 2006 Juli Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Dannebrog er vort samlingsmærke

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet / December 1. december Redegørelsesdebat om den Udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi 5. december 3. behandling af lovforslag L36 om

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad. Skriftlig beretning. Landsrådsmødet 5. april 2014

Danske Soldaterforeningers Landsraad. Skriftlig beretning. Landsrådsmødet 5. april 2014 Danske Soldaterforeningers Landsraad Skriftlig beretning Landsrådsmødet 5. april 2014 INDLEDNING Det er igen i år en glæde at kunne aflægge en beretning til Landsrådet over et år, der efter min opfattelse

Læs mere

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2015 Februar Livet skal leves hele livet OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: 33 85 45 01 * ok-klubberne.dk * facebook.com/okklubberne Formands Nyt nr.1,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 5 2007 Maj Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Et skræddersyet forsvar til

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Bilag 3. Tematisering af høringssvar

Bilag 3. Tematisering af høringssvar Økonomi Administration Sagsbehandler: Rikke Østergaard Pedersen Sagsnr. 15.00.00-P05-4-15 Dato:08.01.2016 Bilag 3. Tematisering af høringssvar Forslaget til veteranstrategi for Horsens Kommune har været

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden - Dagsorden godkendt. Dog tilføjes punkt med Nyt fra Frikirkeforum som punkt 9.

1. Godkendelse af dagsorden - Dagsorden godkendt. Dog tilføjes punkt med Nyt fra Frikirkeforum som punkt 9. Endeligt referat Til FU Endeligt referat for møde i Forretningsudvalget den 2. juni kl. 16-18 i Trinitatisstuen på Diakonissestiftelsen. Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943

Læs mere

Arbejdsudvalg sek. I & II

Arbejdsudvalg sek. I & II Arbejdsudvalg sek. I & II REFERAT 5 NOVEMBER 2011 KL. 10:00 NÆSTVED, HOS JENS CHR. NIELSEN MØDE INDKALDT AF Formand for AU sek. 2, MØDETYPE Arbejdsudvalgs møde (AU) sek. 1 & 2 ARRANGØR REFERENT Dansk politihundeforening

Læs mere

Program for Folkemødet på Bornholm juni hjemmeværnet

Program for Folkemødet på Bornholm juni hjemmeværnet Program for Folkemødet på Bornholm 2017 15-18 juni 2017 hjemmeværnet Torsdag den 15. juni 2016 Kl. 12.00-13.00: Åbning af Folkemødet på hovedscenen Kl. 13.00-13.30: Kl. 14.00-15.00: Åbning af Hjemmeværnets

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 11 2007 November Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Vi har igen mistet

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 11. december 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Strategisk målbillede 2018... 2 3. Mål for 2018... 4 4. Opfølgning... 7 5. Påtegning... 8 1. Indledning

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Danske Soldaterforeningers Landsraad

V E D T Æ G T E R. Danske Soldaterforeningers Landsraad Danske Solderforeningers Landsraad V E D T Æ G T E R Vedtaget på landsrådsmødet 20. april 2002 i Oksbøl Ændret på landsrådsmødet 16. april 2005 i Antvorskov Senere ændret på landsrådsmøder 22. april 2006

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 9 2008 September Præsidenten gør status Efter mit første formandsmøde er det mig en glæde at gøre

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Veteranpolitik Næstved kommune

Veteranpolitik Næstved kommune 2015 Veteranpolitik Næstved kommune Næstved Kommune 17-03-2015 Forord Forsvaret har altid haft en ganske særlig betydning for Næstved Kommune. Selvom Næstveds tidligere status som garnisonsby for Gardehusarregimentet

Læs mere

Haderslev Kasernes Venner. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år.

Haderslev Kasernes Venner. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år. Haderslev Kasernes Venner Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år. 1 2 3 Styregruppe Christian Schulz Alex Bødiger 4 5 Lysfest 4. maj Video vist over 47.000 gange Oberst Søren

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Den nationale flagdag i Nordjylland Af Uffe Uhler

Den nationale flagdag i Nordjylland Af Uffe Uhler Den nationale flagdag i Nordjylland Af Uffe Uhler Flagdagen den 5. september i år bød vores forening på det dilemma at skulle være til stede ved to arrangementer på samme tid, dels i Aalborg og dels i

Læs mere

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Mødeleder Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst Opfølgning på opgaver fra sidste møde Jesper Mølgaard, Marie Hauerslev,

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

LOAvisen Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner

LOAvisen Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner LOAvisen #3 December 2014 LOAvisen Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner Hidtil har LOA og støtteforeningen LOAs Venner udgivet

Læs mere

Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb.

Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb. Formandsberetning 2011 Generalforsamlingen tirsdag den 7. feb. 2012 Det er 8. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter Limfjorden. Vi udsender igen i år beretningen inden generalforsamlingen

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper Janholm, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Årsberetning 2010, RDA

Årsberetning 2010, RDA Ordinær generalforsamling i Redningshunden Danmark 2011. 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Orientering om valg, gennemførelse af suppleringsvalg. 5. Valg af revisor

Læs mere