DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S"

Transkript

1 Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014

2 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf CVR-nr

3 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 4 Vækning af display fra dvale...4 Hovedafbryder... 4 Driftsstatus... 5 Centralvarmeanlæg... 6 Varmt vand... 8 Information... 9 Eksempler på fejl... 9 Vedligeholdelse Sikkerhed Ansvar Mine notater DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf CVR-nr

4 Betjening af varmepumpen Varmepumpen betjenes med det berøringsfølsomme display. Der er fem menuer, hvor anlægget kan overvåges og betjenes. Driftsstatus Centralvarme Viser anlægssituationen Indstillinger for centralvarmen Vækning af display fra dvale Når varmepumpens display ikke har været benyttet i nogle minutter, slukkes displayet automatisk, og skærmen bliver sort. Displayet tændes igen ved berøring. Hovedafbryder Med knappen afbrydes og tilsluttes varmepumpen med dertil hørende cirkulationspumper. Knappen fungerer som en hovedafbryder for anlægget. Varmt vand Information Hovedafbryder Indstillinger for varmt vand Information om driftstimer, evt. fejl og anlægstype Tænder / slukker anlægget Sluk anlægget (standby) Tryk på knappen. Anlægget stopper og displayet bliver sort Tænd anlægget Tryk på knappen. Anlægget startes, og menuen Driftsstatus vises i displayet. Dansk Varmepumpe Industri A/S 4

5 Driftsstatus Den aktuelle anlægssituation er illustreret i denne menu. vælg F7 F13 F9 F12 F11 F3 F4 Symbol Navn Forklaring / F3 F5 / / / / F14 Udetemperatur F7 i C Indetemperatur F4 i C (ekstra tilbehør) Kompressor Kompressor stoppet / Kompressor i drift Temperaturerne på kompressorens suge- og trykrør vises, F12 og F11. Udedel Ventilator stoppet / Ventilator i drift (fordamper) Når varmepumpen er i drift (vist med roterende ventilator) Når udetemperaturen er under 13 C skifter ventilatoren automatisk til høj hastighed. Når udetemperaturen er under ca. 7 C vil der forekomme en automatisk afrimning af fordamperfladen efter hver driftstime. F6 viser temperaturen i fordamperen. Radiator (eller gulvvarme) Akkumuleringstank El-patron Solvarme (ekstra tilbehør) Radiator opvarmes ikke / Radiator opvarmes F8 Når vandet i centralvarmekredsen cirkulerer (vist med pile ), vises frem- og returtemperaturen, F1 og F2. Forskellen på frem- og returtemperaturen er normalt 5 til 15 C. Fremløbstemperaturen ændres automatisk med årstiden, således at den er højest i vinterperioden. F3 viser temperaturen i akkumuleringstankens øverste halvdel (lager for varmt vand). F5 viser temperaturen i akkumuleringstankens nederste halvdel (lager for centralvarmeanlægget). Ingen symbol: El-patron afbrudt El-patronen er indstillet til automatisk at supplere varmepumpen / El-patronen er i drift. Solvarme stoppet / Solvarme i drift Solvarmen er i drift, når solfangerens temperatur (F9) er ca. 4 C højere end temperaturen i akkumuleringstanken (F5). Solfangervæsken cirkuleres gennem solfangeren (vist med pile ). Herved opvarmes akkumuleringstanken med solvarme. F5 F1 F2 Dansk Varmepumpe Industri A/S 5

6 Centralvarmeanlæg Displayet nedenfor viser menuens forside. vælg fra disse forhold. Den af kurven beregnede temperatur til centralvarmeanlægget kan ses nederst på displayet i denne menu. Den beregnede temperatur kan ændres ved at vælge et andet kurvenummer. Et højere nummer vil give en højere temperatur og et lavere nummer en lavere temperatur. Hvert kurvenummer svarer til 1 C. Vælg + og - for at skifte kurvenummer. Styringen husker automatisk ændringen og arbejder for fremtiden herefter. Normalindstillingen er kurve 10. For at sikre at varmepumpen ikke arbejder med for høje temperaturer, har installatøren programmeret styringen til en maksimal temperatur i centralvarmeanlægget. Denne maksimale temperatur bliver altid respekteret. Under varmeanlæg vælges det, om varmepumpen skal være afbrudt, tilsluttet eller eksternt styret. Afbrudt - Opvarmning af hus frakoblet Tilsluttet - Opvarmning af hus tilkoblet Eksternt styret (ekstra tilbehør) - Funktionen anvendes, såfremt opvarmningen ønskes eksternt styret af et GSM-modem (eksempelvis i et sommerhus). Når funktionen er valgt, kan man via GSM-modemmet fjernbetjene opvarmningen med tilsluttet/ frakoblet. Funktionen anvendes ofte sammen med MINIMUM RUMTEMPERATUR. Spareråd For at opnå lavest muligt strømforbrug til varmepumpen er det vigtigt, at centralvarmeanlæggets temperatur sænkes til et minimum. Dette gøres som hovedregel ved at åbne og udnytte husets varmeafgivere, eksempelvis gulvvarme og radiatorer mest muligt og samtidig vælge et lavere kurvenummer. (Ekstra tilbehør) Funktionen er kun aktiv, når varmepumpen er ekstern styret. Uanset at varmeanlægget via den eksterne styring er afbrudt, vil den indtastede minimum-rumtemperatur altid opretholdes. (Anvendes f.eks. som frostsikring i sommerhuse) Varmepumpens strømforbrug afhænger af temperaturen i centralvarmeanlægget, således at en højere temperatur medfører et højere strømforbrug. For at sikre at centralvarmeanlægget altid arbejder med lavest mulig temperatur, er anlægget forsynet med en automatik, som regulerer temperaturem i forhold til udetemperaturen. En stigende udetemperatur medfører en lavere temperatur i centralvarmeanlægget og herved et lavere strømforbrug. Når din varmepumpe installeres, registrerer installatøren dine varmeforhold i huset - gulvvarme, radiatorer o.l., og derefter vælger han en varmekurve ud Varmepumpens størrelse er ofte dimensioneret således, at den ikke dækker hele varmeforbruget i den koldeste tid. Der kan derfor være nogle dage om året, hvor varmepumpens kapacitet ikke er tilstrækkelig. Derfor er anlægget udstyret med en el-patron, som automatisk kan supplere varmepumpen. Automatikken sørger for, at varmepumpen har førsteprioritet, og el-patronen kun indkobles, når behovet er der. Indstilling af el-patron Afbrudt (normalindstilling) - El-patronen indkobles ikke. Dansk Varmepumpe Industri A/S 6

7 Automatisk - El-patronen supplerer automatisk varmepumpen, hvis denne ikke kan opretholde den ønskede temperatur i centralvarmeanlægget. Reservedrift - Hvis du af en eller anden årsag skulle komme ud for, at din varmepumpe er ude af drift, har du et reserveanlæg i form af el-patronen, indtil der når en reparatør frem. I denne periode vil det være din el-patron, der sørger for opvarmningen af din bolig. I menuen Driftsstatus vises symbolet når automatisk eller reservedrift er valgt og symbolet er i bevægelse, når el-patronen er i drift. Funktionen giver mulighed for at sænke centralvarmetemperaturen eksempelvis om natten. Der er under natsænkning følgende indstillingsmuligheder: I menuen indtastes det antal grader, centralvarmeanlæggets temperatur ønskes sænket med om natten. Eksempel: Centralvarmetemperaturen er via udetemperatur og kurvevalg 45 C (dag-temperatur). Natsænkningstemperaturen er 5 C. Centralvarmetemperaturen om natten bliver: 45 C - 5 C = 40 C OBS Hvis den indstillede værdi for natsænkning er for høj, kan anlægget få problemer med at genetablere den ønskede temperatur i dagtimerne. I den koldeste tid bør natsænkning derfor fravælges eller minimeres til få grader. Ur - Ugeplanen styrer automatisk, hvornår der skiftes mellem dag og nat. Konstant dag - Ved konstant dag er natsænkning ikke aktivt. (Normalindstilling) Konstant nat - Ved konstant nat er natsænkning konstant aktivt. (Ferieindstilling) I nedenstående ugeplan er indtastet et eksempel på natsænkning mellem kl. 21 og kl. 04 i alle ugens dage. Grøn = Nat - temperatur Grå = Dag - temperatur Dansk Varmepumpe Industri A/S 7

8 Varmt vand vælg Varmt vand (kun modeller med varmtvandsprioritering) (Vises kun hvis funktionen er aktiveret af installatøren) Uret anvendes til at forudbestemme på hvilket tidspunkt i døgnet varmt vand skal opvarmes. På denne måde er det muligt at flytte elforbruget til opvarmning af varmt vand til det tidspunkt, hvor el er billigst. Eksempel: Er der differentierede elpriser, kan forbruget med fordel flyttes til om natten, hvor prisen typisk er lavest. Afbrudt Varmt vand opvarmes ikke Tilsluttet Varmt vand opvarmes (normalindstilling) Varmtvandsprioritering sikrer, at der som 1. prioritet altid er varmt vand. (Centralvarmeanlægget opvarmes ikke, når varmepumpen opvarmer varmt vand) Eksternt styret (Ekstra tilbehør) I specielle anlæg kan varmtvandsproduktionen styres af ekstern automatik. Denne valgmulighed vises kun, såfremt montøren har aktiveret funktionen. Her indstilles den ønskede varmtvandstemperatur. Er der installeret solceller, kan der afhængig af afregningsmetoden være fordele ved at flytte forbruget til midt på dagen, hvor el-produktionen fra solcellerne er størst. Følgende indstilllinger er mulige: Ur - Uret styrer automatisk, hvornår der skiftes mellem, at varmtvandsproduktion er slået til og fra Konstant tilsluttet - Varmepumpen vil prioritere at producere varmt vand hele ugen Konstant afbrudt - Varmtvandsproduktionen er ikke aktiv I nedenstående ugeplan er indtastet et eksempel på planlagt varmtvandsprioritering mellem mellem kl. 02 og kl. 06 og igen mellem kl. 10 og kl. 16 i alle ugens dage. Grøn = Varmtvands prioritering Grå = Ingen varmtvands prioritering Spareråd For at opnå lavest mulig strømforbrug til varmepumpen er det vigtigt, at varmtvandstemperaturen ikke indstilles til en højere værdi end nødvendigt (normalt 50 til 55 C). Dansk Varmepumpe Industri A/S 8

9 Information vælg Denne menu indeholder tre undermenuer. Der trykkes på en undermenu for at se indholdet. De tre undermenuer er Status, Fejlliste og Indstil ur. Vælg > Status Menuen viser varmepumpens timetællere for rumopvarmning, kompressor, el-patron samt evt. tilsluttet solfanger. Denne menu er god til at få et overblik over, hvordan økonomien er. Mange laver en ugentlig eller månedlig registrering af kompressorens og el-patronens driftstid. Din registrering vil fortælle dig, at det er udetemperaturen, der er altafgørende for kompressorens driftstimer. Du kan herved observere, at hvis der eksempelvis har været koldt i en måned, har varmepumpen kørt i forholdsvis mange timer. Har du haft varmepumpen i flere år, kan du yderligere begynde at sammenligne de enkelte år med hinanden. Er en solfanger tilsluttet anlægget, vil du kunne følge med i, hvordan anlæggets solfanger reducerer køretiden for varmepumpens kompressor, når solfangeren er aktiv. Yderligere kan varmepumpens installationsdato samt fabrikationsnummer findes. skærmen Eksempler på fejl Overstrømsafbryder for kompressor er udkoblet Kontroller, at der er korrekt el-forsyning til varmepumpen. Genstart ved at slukke og tænde varmepumpen. Lavtryksafbryder for kompressor er udkoblet Mulige årsager: Kan naturligt forekomme ved opstart Varmepumpens kølesystem er defekt Ingen tilførsel af energi fra udeluften. Ventilator defekt eller fordamperflade tillukket med rim/is Genstart ved at slukke og tænde varmepumpen. Højtryksafbryder for kompressor er udkoblet Mulige årsager: Luft i akkumuleringstank For høj temperatur i akkumuleringstank Udluft akkumuleringstanken. Genstart ved at slukke og tænde varmepumpen. vælg > Indstil ur Det er her muligt at indstille tid og dato på varmepumpen. Det er bl.a. denne tid, som kalenderen for varmt vand og kalenderen for natsænkning styrer efter. vælg > Fejlliste Skulle der opstå en fejl i anlægget, vil infolampen blinke i displayet. Der trykkes på, og fejlen ses på Dansk Varmepumpe Industri A/S 9

10 Vedligeholdelse af indedel Udluftning og vandpåfyldning i centralvarmeanlægget Udluftning af varmepumpens akkumuleringstank (luftskrue på toppen af anlægget på model Single og Combi) og radiatorer skal den første tid, efter at anlægget er installeret, foretages jævnligt. Efter afsluttet udluftning efterfyldes anlægget med vand. Vandtrykket skal være min. 1 og maks. 2 bar (vises på manometeret). Når der ikke findes mere luft i anlægget, og vandtrykket forbliver konstant, kan kontrollen indskrænkes til ca. fire gange pr. år. Hvis der jævnligt skal påfyldes vand, skal centralvarmeanlægget efterses for utætheder, da der ved vedvarende vandpåfyldning skabes rustangreb i centralvarmeanlægget. Udluftningshane for akkumuleringstank (kun model Single og Combi) Sikkerhed For at sikre anlægget mod skader er/skal det forsynet med følgende sikkerhedsudstyr: Sikkerhedsventil for centralvarme (påkrævet tilbehør) Sikkerhedsventil for varmt vand (kun model Combi) Høj-/lavtryksafbryder for kølemiddelsystem Overstrømsrelæ for kompressor Ekspansionsbeholder for centralvarme (påkrævet tilbehør) 1 bar 2 bar Ansvar Ansvaret for vedligeholdelsen af varmepumpeanlægget påhviler ejeren/brugeren. Af hensyn til anlæggets driftsikkerhed, levetid og energiøkonomi er det lovpligtigt, at der gennemføres serviceeftersyn én gang om året. Sikkerhedsautomatikken skal afprøves i forbindelse med det årlige eftersyn. Manometer til centralvarmeanlægget (ekstra tilbehør) Dansk Varmepumpe Industri A/S 10

11 Mine notater Dansk Varmepumpe Industri A/S 11

12 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S I Tlf I I

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1255

Brugerhåndbog NIBE F1255 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231520 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MO DK 0520-1 511260 R MONTERING- OG BRGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 ystemprincip... 3 Frontpanel

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning...............................4 1.1 Denne vejlednings indhold.....................

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN VPL 10-28

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN VPL 10-28 Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN VPL 10-28 Version SW 1.00 24.08.2004 14.06.02 NILAN A/S. Nilanvej 2. K-8722 Hedensted. Tlf. 76752500. Fax. 76752525. www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................3 1.1 Denne vejlednings indhold..................

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere