Vindkraft skal være offentlig forsyningsvirksomhed og ikke et investeringsobjekt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindkraft skal være offentlig forsyningsvirksomhed og ikke et investeringsobjekt."

Transkript

1 Vindkraft skal være offentlig forsyningsvirksomhed og ikke et investeringsobjekt. Af Preben Maegaard, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Senior vicepræsident EUROSOLAR, Den Europæiske Forening for Vedvarende Energi. For at sikre bred opbakning i samfundet skal vedvarende energi, herunder vindmøller, gøres til lokal forsyningsvirksomhed efter hvile-i-sig-selv princippet. Den model kender vi i Danmark fra hundredvis af forbrugerejede fjernvarmeværker, vandforsyningen og andre dele af samfundets infrastruktur, som er ejet og drevet af kommunale forsyningsselskaber eller lokale energiselskaber. Også lokaltejede vindmøllelaug skal der være plads til. Derimod skal der for at sikre den nødvendige lokale accept gennem lovgivning lukkes af for enkeltmandseje, finansielle investorer og centrale energiselskaber som ejere af vindmøller i lokalsamfundene. Som offentlig forsyningsvirksomhed vil vedvarende energi blive markant billigere at fremstille end i dag. På spekulationsmarkedet koster en vindmøllegrund flere millioner kroner. Som samfundsmæssig investering kan grunden til vindmøllen udlægges mod en ulempegodtgørelse på kroner som ved en højspændingsmast. Skyhøje priser for skrotningsbeviser vil forsvinde og finansieringsomkostningerne bliver meget lavere, når vindmøllerne tilbagebetales over 20 år og ikke de 6 til 8 år, som private investorer kræver. Skrotningsordningen for vindmøller har skævvredet hele vindmølleområdet og haft totalt utilsigtede konsekvenser. Den har åbnet en ladeport for spekulation i forsyningen med grøn elektricitet. For hvad ligner det, at eksisterende mølleejere får betalt samme pris for en 225 kw vindmølle, som den kostede for 15 år siden. Det er helt urimeligt. Men når driftige developere vifter lokale

2 mølleejere om næsen med en check på 1 til 2 millioner kroner, så skal man være en stor idealist til at sige ellers tak. Myndigheder og politikere sidder passivt med hænderne i skødet og lader stå til, fordi man har fået ind i hovedet, at de mindre vindmøller er noget ganske forfærdeligt noget at se på. For at få dem væk garanterer energipolitikerne en forhøjet overpris for strøm fra nye, store vindmøller. Det har ført til ulækker kapitalisering, spekulation og den grønne energis Ebberød Bank. Vindmøller kan ikke betragtes som erhvervsvirksomhed, der er underlagt almindelige konkurrencevilkår, når det gælder om at levere billigst mulig strøm til forbrugerne. Afregningspriserne er fastlagt af staten i et bestemt antal timer. Konkurrencen består i at skaffe sig skrotningsmøller nok og at skaffe sig et opstillingssted i konkurrencen med andre developere, hvilket automatisk fører til kapitalisering i forhold til den udmeldte afregningspris. Derfor ser man disse meget høje priser på brugte møller og på opstillingsstederne. Det skal betales over elprisen, som er meget højere, end den ville være, dersom vindmøllerne var en del af den offentlige og forbrugerejede infrastruktur ligesom vandforsyning, fjernvarme og tilsvarende. Derfor er der brug for en normalisering af vindkraften. Men hvilken pris skal der afregnes med? Skal der i den ærlige pris på vindenergi også være plads til at betale nypris for 15 år gamle møller, Manhattan-grundpriser for opstillingsstedet, der, som vi har set det i et projekt i Hanstholm, også skal dække omkostningerne ved et nyt havneanlæg. Det hænger ikke sammen, når vindenergien skal belastes med så mange uvedkommende udgifter, som man ikke ville have, dersom nye møller ikke skulle betale for fjernelsen af gamle. På den måde bringer man ældre møller i konkurrence med nye møller, hvilket er et forkert princip.

3 Både energipolitikerne og de dominerende vindmølleorganisationer svigter, når det gælder anstændige rammevilkår for omstillingen til vedvarende energi. Det primære mål man har, er fjernelse af velfungerende vindmøller med lokal forankring. Midlet er spekulation i fremtidens energiforsyning med henvisning til landskabelige hensyn. Og hvilke landskabelige fordele opnår man ved at fjerne et antal mindre vindmøller, der er 40 meter høje og erstatte dem med vindmøller, der er beregnet til opstilling langt ude på havet og som er 150 meter høje. Så høje anlæg hører ikke hjemme i det flade danske landskab, hvor de vil være voldsomt dominerende og undertrykke de andre elementer i landskabet. Det ville svare til at bygge skyskrabere i en mindre provinsby, hvilket befolkningen aldrig ville gå med til. Når det gælder vindmøller trækker man på skulderen og konstaterer, at sådan er den tekniske udvikling jo, hvilket må betyde, at man også går ind for opstilling i det danske landskab af de 6 MW vindmøller, som 2-3 tyske producenter allerede kan levere. Dette er end ikke smagsdommeri men laden stå til. Det samlede visuelle indtryk af disse havmøller på land er langt større end de mindre vindmøller, som de erstatter, og som for 15 år siden med omhu blev placeret i landskabet. Det betyder ikke, at vi skal tilbage til små vindmøller, men at der skal sættes en grænse for størrelsen, og den skal sættes af staten. Ringkøbing amt tillod i en årrække en maksimalhøjde på 70 meter til vingespids, hvilket førte til vindmøller, der indgår på en ganske harmonisk måde i landskabet. Nu planlægges der med vindmøller af den dobbelte højde, og det må nødvendigvis gå galt. Det teknisk mulige skal ikke styre udviklingen. Et enkelt Eiffeltårn er flot, men 1500, som er det planlagte antal store vindmøller med i gennemsnit 15 pr. kommune og langt flere i udkantskommunerne, giver alvorlige problemer med naturoplevelsen. Altså endnu en belastning af landdistrikterne, som i forvejen

4 døjer slemt med det industrialiserede landbrug. Det vil uundgåeligt skabe uro, og det er uheldigt for en god sag. Der har allerede været protestmøder, lange læserbreve og underskriftindsamlinger i Hanstholm og Sjørring imod projekter med havmøller på land, hvor initiativtagerne understreger, at de går ind for vindenergi i fremtidens energiforsyning, men trækker en streg i sandet, når det kommer til måden, det foregår på. Der vil komme meget mere af den slags, fordi man i dag ignorerer lokal accept og forankring. Men der er andre ulemper ved havmøllerne på landjorden. Hvor de eksisterende møller alle blev opstillet af og har været ejet af lokale vindmøllelaug og landmænd, så bliver megawattmøllerne opstillet på et rent forretningsmæssigt grundlag. Der er nogle, som er hurtige til at udnytte skrotningsordningen, ja, der er opkøbere af eksisterende vindmøller, som har været så flittige, at de har opkøbt skrotningsbeviser på 100 MW. Det betyder, at en enkelt entreprenant virksomhed kan opstille 200 MW megawattvindmøller, hvilket er en helt urimelig og utilsigtet privatisering af udbygningen med vedvarende energi. 200 MW er en investering til halvanden milliard kroner. Vindenergi og vedvarende energi vil uundgåeligt komme i miskredit i befolkningen, dersom det hele skal dreje sig om hurtig profit. Vi så det i USA i 1980erne, hvor det hele pludselig stoppede, fordi vindmøllerne kom i politisk og folkelig modvind. Hvem vil støtte grønne initiativer, når det skal føre til forhøjede strømpriser, der alene kommer investorerne til gode. Hele befolkningen er jo forbrugere af strøm. Og hvorfor skal der betales med overpris. For overpris er det, når der i tillæg til købet af hver ny 2 megawattmølle skal opkøbes ældre vindmøller til skrotning til 6-8 millioner plus betales et klækkeligt beløb til ejeren af

5 matriklen, hvor megawattmøllerne skal stilles op. Det er et sløseri med penge, som man ikke kender i resten af energisektoren og som fordyrer vedvarende energi unødigt. Der har siden VK tog over i 2001 stort set ikke været opstillet vindmøller i Danmark, så når man starter op igen, kan de ansvarlige energipolitikere rydde bordet og stadfæste, at vedvarende energi skal være en vital del af fremtidens energiinfrastruktur og fastlægge ejerforholdene til at være almennyttige. Vi kan ganske enkelt ikke få omstillet samfundets forsyning til vedvarende energi, dersom udviklingen skal styres af investorer, som selv tager initiativ til lokalplantillæggene og kører dem igennem apparatet hen over hovedet på lokalbefolkningen. Høringsprocedurerne er et ringe værn imod massive kapitalinteresser. Lokale interesser, der måtte ønske at stifte nye vindmøllelaug har ikke en reel chance i det spil, der for tiden foregår. Derfor skal der lovmæssigt en gang for alle lukkes af for enkeltmandseje og finansielle investeringer i store vindmøller, som jo ikke opstilles til selvforsyning. Energiorganisationerne, herunder Danmarks Vindmølleforening, må nu bekende kulør og melde ud med, om de mener vindmølleudbygningen i Danmark skal bygge på spekulation eller på almennyttige principper. Man har hidtil bare talt om vindmøller som CO 2 -frie strømleverandører, hvorimod ejerforhold er blevet til tabu på et område, der har været en folkesag med husstande som ejere. Nu lader man sig styre af rene kapitalinteresser, og det er en uhyre kortsynet strategi. Der er naturligvis nogle opkøbere, som vil brænde inde med deres vindmøller, som blev købt med henblik på skrotning. Men i omstillingen til et energisystem, som skal holde de næste mange år, er der ikke tradition for at skrothandlere kan dirigere udviklingen. Møllerne står jo der og fungerer fint og

6 man kan bare lade dem køre videre. Intet kan jo ud fra en samfundsøkonomisk betragtning reducere CO 2 til en lavere pris, end at lade fuldt afskrevne vindmøller køre videre, indtil de er slidt op.

I 00erne lukker regeringen ned for vedvarende energi i 2002. Igangværende projekter bliver skrinlagt. 4 år senere genoplives vindmøllebranchen; de

I 00erne lukker regeringen ned for vedvarende energi i 2002. Igangværende projekter bliver skrinlagt. 4 år senere genoplives vindmøllebranchen; de Vi valgte at invitere jer til Ringkøbing, som ligger centralt i Vestjylland. Det er her og i den øvrige del af yder Danmark vi har fremtidens energikilder. Her fødes de nye ideer om at udnytte ressourcerne

Læs mere

Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse

Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Lokale hvile-i-sig-selv selskaber kan gennemføre vindmølleudbygning på land billigere end private

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Fakta og myter. om opstillingen af vindmøller på land i dag. Af Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller Juni 2014

Fakta og myter. om opstillingen af vindmøller på land i dag. Af Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller Juni 2014 Fakta og myter om opstillingen af vindmøller på land i dag Af Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller Juni 2014 1 Hvem er de generede naboer? Jeg bor 750 m fra en stor vindmølle og har fået ødelagt

Læs mere

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Hvid bog om indførelsen og finansieringen af elektriske biler og færger på Ærø gennem folkeejet vindkraft Resumé Ærø har tidligere investeret i en

Læs mere

alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde

alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde 12 mytedræbere Debatten om nye vindmøller bølger i lokalaviser, på borgermøder, på sidelinjen til fodboldkampen. Her er den saglige, sobre og konkret viden, debatten skriger efter. Danmarks Vindmølleforening

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 Hurtig omstilling til vedvarende energi Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 VedvarendeEnergi VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. Vi mener, at

Læs mere

8. møde. Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1

8. møde. Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1 Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1 8. møde Torsdag den 29. oktober 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om modeller

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Grønne veje til vækst

Grønne veje til vækst Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indhold Indledning Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indledning... 3 Bud der

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT Borgmester Joy Mogensen indledte mødet: Mødet i dag er en opfølgning på det første møde efter Bodil i januar. Bodil har givet os fire store kampe at

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder KRONER KRONER forskellig hastighed forskellig hastighed fælles faciliteter fælles faciliteter kollektiv transport kollektiv transport bedre kvalitet bedre kvalitet omprioritering omprioritering retfærdig

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere