SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS"

Transkript

1 SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS MÆRKEVARER I HØJESTE KVALITET DIN TRYGHED! Made in Germany Made in Denmark PRISEKSEMPEL: KR. FOR ET 6 kw ANLÆG, INKL. MONTAGE* *se betingelserne inde i kataloget samt forslag til flere pakkeløsninger

2 SOLCELLER = FORURENINGSFRI OG CO2 NEUTRAL ENERGI Et solcelleanlæg producerer elektricitet af solens lys. Produktionen er støj- og forureningsfri. Produktionen svinger over døgnet og året. Når anlægget producerer mere elektricitet end husstanden forbruger, oplagres produktionen på det offentlige elnet, hvilket bevirker at din elmåler løber baglæns. Ved afslutningen af afregningsperioden opgøres nettoforbruget, hvorfor forbrugeren kun skal betale for den elektricitet, der netto er købt hos elselskabet (nettoordningen). Besparelsen ved at investere i et solcelleanlæg kan således opgøres til anlæggets produktion x ca. 2 kr., (nuværende elpris inkl. afgifter og moms). Stiger eprisen med årene stiger besparelsen således også. Elprisen er steget med ca. 4,75 % i årlig gennemsnit over de seneste 30 år. En betingelse for at kunne være med i nettoordningen er, at anlæggets produktion til eget forbrug er begrænset til 6,0 kw. Et sådant sydvendt anlæg, placeret med graders hældning, producerer ca kwh. Altså en besparelse på kr Besparelsen i CO2 udslippet er ca. 3 tons om året. Uanset prisudviklingen på el og afgifter er man ved investering i et solcelleanlæg sikret mod prisstigninger på den mængde el, som produceres i anlæggets levetid, hvorfor den økonomiske gevinst ved solcelleanlægget stiger ved stigende elpriser og ved stigende afgifter. Økonomisk kan det ikke svare sig at investere i et anlæg, der producerer mere el end husstanden forbruger tjek derfor din elafregning for at sikre den optimale størrelse på dit anlæg. Overvej også husstandens forventede fremtidige forbrug. Produceres mere elektricitet end husstanden forbruger, modtages kun 60 øre for hver solgt kwh i de første 10 år og 40 øre i tiden herefter, som reglerne er for nærværende. FUNKTION Et solcelleanlæg består af solcellepaneler der med kabler forbindes til en inverter. Solens lys aktiverer elektronerne i solcellepanelerne, hvorved der produceres jævnstrøm. Inverteren omdanner den producerede jævnstrøm til vekselstrøm, der anvendes af husstanden eller sendes gennem elmåleren til el-nettet. Størst produktion opnås når solcellepanelerne er monteret med en hældning mellem 30 og 45 grader og vender mod syd. Andre placeringer kan også anvendes, men produktionen reduceres. I skemaet på modsatte side kan aflæses den forventede reduktion i ydelse ved alternative placeringer. Der kan kompenseres for den ikke optimale placering ved anvendelse af yderligere ét eller flere solcellepaneler. Ligeledes reduceres produktionen ved skyggepåvirkninger fra f.eks. skorsten, træer eller flagstang. Denne skyggepåvirkning må ikke undervurderes, idet panelerne er serieforbundet, hvilket bevirker at skygge på en del af et panel nedsætter produktionen for samtlige paneler i kredsen. Bauhaus sikrer, at den påtænkte placering af panelerne ikke er uhensigtsmæssig. Efter ordren er placeret, tager en af vores rådgivere ud på adressen og besigtiger den ønskede placering inden endelig ordrebekræftelse. Ydelse i % º lodret 75º 60º 45º hældning 30º 15º 2 Skemaet illustrerer panelernes ydelse i forhold til hældning og orientering mod syd. -90º øst -60º -30º 0º syd orientering 30º 60º 0º vandret 90º vest

3 Tagretning V SSV S SØ Ø 0º 80 % 0º 80% 80% 80% 80% 80% 15º 79% 91% 92% 85% 79% 30º 45º 77% 97% 99% 93% 77% 75% 98% 100% 94% 75% 40º 75 % 98% 100 % 94% 75 % Taghældning 60º 75º 90º 68% 94% 96% 89% 68% 61% 86% 87% 81% 61% 52% 73% 73% 69% 52% 90º 52% 73 % 73 % 69 % 52% Skematisk produktionsoversigt Vest Syd sydvest Syd Sydøst Øst PRODUKT & GARANTI Køb af et solcelleanlæg er en langsigtet investering, der forventes at tjene sig selv hjem på 8-12 år. Solcellepanelerne forventes at producere el i mere end 30 år. Branchens sædvanlige produktionsgaranti på solcellepaneler er mindst 90% kapacitet de første 10 år og mindst 80% kapacitet op til 25 år. Vi har derfor valgt en troværdig leverandør, som kan stå bag denne garanti i ovennævnte garantiperiode. Dette for at skabe optimal tryghed for vores kunder ved deres køb af solceller i BAUHAUS. Den garanti BOSCH yder på solcellepanelerne er 100 %, hvilket vil sige, at hvis et eller flere af solcellepanelerne mod forventning ikke yder den garanterede kapacitet indenfor garantiperioden, foretages der en udskiftning på det monterede sted og fjernelse at de defekte paneler. Eneste krav er stort set at montageanvisningerne følges, hvilket vore erfarne montører sikrer, samt at en evt. defekt anmeldes til BOSCH senest 3 måneder efter dens opståen. Derfor kan BAUHAUS med sindsro anbefale at købe BOSCH solcellepaneler. Ligeledes er inverteren vigtig. På denne ydes 5 års garanti, med mulighed for i perioden at købe tillægsgaranti på yderligere 5 år. Vi har til det største anlæg valgt at levere en 6,0 kw DANFOSS inverter, Danfoss TripleLynx TLX Pro+, der dels indeholder den nyeste teknologi med høj virkningsgrad, dels giver mulighed for optimal tilslutning af solcellepanelerne ved evt. skyggepåvirkning, samt giver mulighed for fjernopkobling til aflæsning af anlæggets elproduktion, f.eks. via pc. Til de mindre anlæg under 6 kw anbefaler vi SMAinvertere, som er tysk producerede og i samme høje kvalitet som DANFOSS. Også her ydes 5 års garanti, men med mulighed for at købe tillægsgaranti i yderligere op til 20 år. SMA-inverter 3

4 TILBAGEBETALINGSTID regnskabsmæssige metode skematiske metode Eksempel: Årlig ydelse og eget forbrug i kwh Elpris 2012, øre pr. kwh 210 Årlig degenerering 0,80% Pris og kontant betaling Afskrivninger 25 % Forventet årlig stigning i el-pris 4,00% Indkomst Topskat Udgifter til vedligehold, udskiftning af inverter, revisor etc. 0,- Der er i eksemplet ikke indregnet rente af evt. lån til investeringen Private VE-anlæg grøn energi med skatten som medspiller Vi skitserer nedenfor de væsentligste skattemæssige forhold, som er gældende pr. april 2012 for anlæg på højest 6 kw på privatboliger. Når reglerne om nettomålerordningen kan anvendes, kan der vælges mellem to metoder, når skatten skal gøres op: En enkel ordning, der i praksis medfører, at der intet skal selvangives. Ordningen kaldes for den skematiske metode. En ordning, hvor anlægget behandles som et fuldt erhvervsmæssigt aktiv, og hvor der skal selvangives et resultat af driften af anlægget. Når der kan afskrives på anlægget, vil denne ordning føre til en skattebegunstigelse d e fø r s t e 7-8 å r. O r d n i n g e n k a l d e s f o r d e n regnskabsmæssige metode. Den skematiske metode Den skematiske metode er en forenklet model, hvor der ikke er mange yderligere krav til den årlige selvangivelse. Efter den skematiske metode er der kun skattepligt på den el, som sælges til elnettet. Der er ikke fradrag for udgifter vedrørende anlægget. I stedet er der en skattefri bundgrænse, således at de første kr. af salget til elnettet er skattefrit. Af beløb ud over de kr. skal kun 60% medregnes på selvangivelsen. Salg af el til elnettet kan indbringe 60 øre pr. kwh el de første 10 år (herefter 40 øre pr. kwh). Når solcelleanlæggets højeste effekt er 6 kw, kan der således ikke opstå en årlig indtægt på over kr. Derfor medfører den skematiske metode i praksis, at der ikke er noget at selvangive. Den regnskabsmæssige metode Ved denne metode behandles ejeren som selvstændig erhvervsdrivende med anlægget. Det medfører, at ejeren skal opgøre et skattepligtigt driftsresultat af anlægget. Indtægterne opgøres af den samlede elproduktion på anlægget - også produktion, som anvendes privat. Det private forbrug sættes til samme værdi, som hvis det var solgt til elnettet, dvs. 60 øre pr. kwh de første 10 år, herefter 40 øre pr. kwh. I indtægterne foretages der fradrag for driftsudgifter på anlægget - f.eks. vedligeholdelse, forsikring og revisorbistand. Hvis anlægget står på jorden eller er monteret på stativer på taget, kan anlægget afskrives over en årrække - efter en såkaldt saldometode med op til 25% årligt. Uanset om regnskabet viser overskud eller underskud, 4

5 så skal resultatet medregnes på selvangivelsen, som overskud/underskud af virksomhed. Hvis huset sælges, skal salgssummen fordeles på hus og solcelleanlæg, og fortjeneste/tab på anlægget skal medregnes til det skattepligtige resultat. Valg af ordning Hvis der ikke i forvejen drives virksomhed, bør det kun overvejes at bruge den regnskabsmæssige metode, hvis der kan afskrives på solcelleanlægget - dvs. når anlægget står på jorden eller er monteret på stativer på taget. Hvis der kan foretages skattemæssige afskrivninger, så kan der opnås en likviditetsmæssig fordel (se figur). Det skyldes, at der med afskrivninger kan opgøres et skattemæssigt underskud de første 7-8 år med den regnskabsmæssige metode. Underskuddet kan modregnes i anden indkomst, f.eks. Merpris må påregnes ved: - Levering og montage på ikke brofaste øer. - Montering på 2 tagflader. - Taghældning mindre end 15 grader, herunder fladt tag, eller mere end 35 grader. - Jordmontage. - El- tilslutning i anden bygning end den hvorpå sollønindkomst - der alt andet lige betyder, at der bliver betalt penge tilbage i skat. Senere i forløbet, når anlægget af afskrevet fuldt ud, vil der være skattepligtige overskud hvert år - der alt andet lige giver en restskat. Set over en periode på 30 år vil der være en mindre forskel på de to ordninger. Håndværkerfradrag For 2012 kan der opnås fradrag på op til kr. pr. person i husstanden, som er fyldt 18 år, for udgifter til arbejdsløn ved installation af solceller. Hvis den skematiske metode vælges, vil det være en fordel at anvende håndværkerfradraget på arbejdslønnen til opsætningen af solcelleanlægget. Hvis den regnskabsmæssige metode vælges, bør håndværkerfradraget ikke benyttes - fordi skatteværdien af afskrivninger er højere end ved håndværkerfradraget. Kilde Deloitte. Ændres forventningen til den årlige stigning på elpriser til 6% om året vil anlægget have tjent sig ind på ca. 8 år. NB: Hvis den regnskabsmæssige metode vælges, anbefaler vi at rådføre sig med en revisor. PAKKELØSNINGER Nedenfor er vist de 4 pakker vi har valgt at tilbyde, ud fra en forventning om, at disse vil dække de flestes behov. Er dette ikke tilfældet til dit hus eller sommerhus, udarbejder vi gerne et specifikt tilbud som dækker dit behov. Priserne indeholder komplette løsninger inkl. ansøgning til myndigheder, undersøgelse af lokalplan, leve- ring og montage på eternit eller tegltag med hældning mellem 15 og 35 grader, kabeltrækning mellem solcellepanelerne og el-tavle af aut. elinstallatør i samme bygning som solcellepanelerne er placeret, opstart af solcelleanlægget og introduktion hertil samt tilmelding til elforsyningsselskab. Anlæg størrelse 2,5 kw 4,2 kw 5,0 kw 6,0 kw Antal paneler Antal m² ca. 19 m² 30 m² 35 m² 42 m² Inverter(e) med fjernaflæsning 1 x SMA SB x SMA SB x SMA SB x SMA SB x DANFOSS TripleLynx+ 6,0 Pris Inkl. montering Inkl. montering Inkl. montering Inkl. montering Heraf håndværkerudgift Merpris pr. ekstra solcellepanel, inkl. montage og moms: Kr Heraf håndværkerudgift kr Samtlige paneler er sorte BOSCH 240 Wp 3BB, med sorte anodiserede aluminiumsrammer, salt-korrosions resistente med sort bagside og med en effektivitet på -0/+4,99 Wp. CE-mærket og TüV Rheinland godkendt. cellerne er monteret. - Ikke tilgængelig føringsvej mellem solcellepanelerne og inverter. - Hus mere end 1½ plan, tagfod højere end 3 meter. I ovenstående situationer udarbejdes tilbud på merpris inden levering. 5

6 SPØRGSMÅL, SVAR & FAKTA Hvorfor solceller? Der er fornuftig økonomi i investering i et solcelleanlæg. Samfundsmæssigt er det også godt at bruge solens energi til produktion af el i stedet for at bruge fossile brændsler som olie, kul og gas, der med tiden slipper op og i øvrigt udleder CO2. Samtidig med at man gør en god investering gør man en indsats for miljøet. Solcelleproduktion af kwh bevirker at en husstand reducerer CO2 udslippet med ca.3 tons om året. Hvordan virker solceller? Solceller omsætter strålingsenergi direkte til elektricitet. Bosch solceller er lavet af silicium tilsat små mængder af fosfor og bor på hver side af solcellen. Dette danner et permanent elektrisk felt, som gør at frie elektroner i solcellen gerne bevæger sig i den ene retning når solcellen belyses, men helst ikke den anden vej. Herved opbygges der en spændingsforskel mellem cellens for- og bagside. Ved at forbinde de 2 sider med et elektrisk kredsløb vil spændingsforskellen søges udlignet ved at der løber en strøm, som er proportional med bestrålingsstyrken. Laver solcellerne virkelig 220 volt vekselstrøm? Nej. Solcellerne laver jævnstrøm ( DC ). Inverteren, som er en del af anlægget, omformer jævnstrømmen til vekselstrøm ( 230 Volt AC ). Det er denne strøm, der sendes til husets installationer og / eller gennem el-måleren, der så løber baglæns, til det offentlige el-net. Hvor meget el kan solcellerne producere? Opgjort på årsbasis kan 1 m² solcellepanel producere ca. 140 kwh ( 30 m² producerer ca kwh ) ved placering med en hældning på 43 grader mod stik syd. Er cellerne derimod placeret stik øst med samme hældning, er solcellernes produktion mindre, hvorfor der til produktion af kwh skal anvendes ca. 40 m 2 solceller. Skal tagets hældning være 43 grader? Nej. 43 grader er den optimale hældning, men er hældningen på taget f.eks. 30 grader, reduceres produktionen ved placering stik syd kun med 1-2 %, da solcellerne stadig rammes af masser af sollys. Mit tag vender syd-sydøst / syd-sydvest- hvad betyder dette for produktionen? Ved en hældning på grader må du forvente en reduceret produktion på ca. 3%. Mit tag vender mod øst / vest. Kan det så ikke betale sig økonomisk for mig at investere i solcelleanlæg? Jo, men da produktionen reduceres med 20-25% i forhold til et stik syd vendt tag, skal der bruges tilsvarende flere solceller, hvilket forøger købsprisen og dermed reducerer afkastet pr. investeret krone. Vi udregner gerne et konkret tilbud, baseret på netop dit tag. Vi har fladt tag. Kan vi også med fordel investere i et solcelleanlæg? Besvarelsen kræver nærmere kendskab til taget. Først og fremmest skal det afklares om tagkonstruktionen kan bære den ekstra belastning fra solcellerne og monteringsbeslagene. Dernæst må det afgøres hvordan solcellerne i givet fald kan monteres og beregnes hvilken produktion man kan forvente. De oplyste priser gælder ikke for montering på fladt tag, men vi sender gerne en af vores bygningskonstruktører ud og besigtiger taget for afgivelse af et uforpligtende tilbud. Producerer anlægget også el når det er overskyet? Ja. Da der er masser af lys selvom det er overskyet, producerer solceller også el når det er overskyet. Dog forekommer den optimale produktion ved solskin med hvide skyer på himlen. De hvide skyer er med til at reflektere solens lys og giver den perfekte lysindstråling på solcellerne. Hvad betyder skygger for solcellernes produktion? Skygge på bare en del af en enkelt solcelle betyder rigtig meget for produktionen i hele den kreds, hvortil solcellepanelet er serieforbundet. Derfor bør solcellepanelerne placeres på flader, der er skyggefri. Kan anlægget udvides? Ja anlægget kan godt udvides op til en produktion på 6,0 kw, såfremt man er startet med et af de mindre anlæg. Vor anbefaling er dog, at man investerer i et anlæg, der næsten matcher årsforbruget i boligen, da udvidelsespakker vil være forholdsvis dyre, inverter, montage og installation skal fordeles på mindre produktion. Økonomisk er der ingen fordel i at investere i anlæg, der overstiger boligens forbrug, da salgssprisen for den overskydende el kun er 60 øre pr. kwh i de første 10 år og 40 øre herefter, som reglerne er for øjeblikket. Hvad betyder nettoordningen? Såfremt dit solcelleanlæg har en max kapacitet på 6,0 kw og dit anlæg er tilsluttet nettoordningen, som vi anbefaler, får man lov til gratis at bruge el-nettet til oplagring af den el som anlægget producerer på tidspunkter af året, hvor der ikke er brug for dette i boligen (din elmåler løber baglæns) indtil behovet for el i boligen opstår. På årsafregningen skal du således kun betale for dit nettoforbrug, altså den mængde el som husstanden har brugt udover egen produktion fra solcelleanlægget. 6

7 Vil nettoordningen fortsætte i al evighed? Det kan ikke garanteres, men nettoafregningsordningen er en politisk beslutning for at fremme økonomien i solcelleanlæg, idet disse har bred opbakning i folketinget, da anlæggene hjælper til med at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler. Måtte ordningen blive ændret kommer disse ændringer formentlig ikke til at gælde for allerede opsatte anlæg. Hvad er anlæggets forventede levetid? Solcellepanelerne forventes at kunne holde i mindst 30 år og formentlig længere. Over tid nedbrydes grundstoffet i solcellen, hvorfor produktionen reduceres. Bosch giver dog garanti for at ydelsen maksimalt reduceres med 10 % i løbet af de første 10 år og at ydelsen maksimalt reduceres med 20% i løbet af de første 25 år. Inverteren kan dog ikke forventes at holde i samme periode. Danfoss yder 5 års garanti på inverteren. Yderligere garanti på 5 år kan tilkøbes. Inverterens pris forventes over tid at falde relativt, hvorfor det er umuligt at udtrykke en forventning om udgiften hertil, når dette måtte blive nødvendigt. Kræver anlægget meget vedligeholdelse? Nej, vedligeholdelsen begrænser sig til afvaskning af solcellepanelerne med vand. Hyppigheden af denne afvaskning afhænger af miljøet, hvor anlægget er monteret, altså hvor udsat man er for støv, fugleklatter osv. Normalt anbefales afvaskning af panelerne én gang om året. Uden at opgaven skal overvurderes henledes opmærksomheden på betydningen af den skyggepåvirkning som f.eks. en mågeklat på anlæggets produktion kan have. Hvornår kan installationen ske? Før installationen sker skal anlægget anmeldes til Energi-net, kommunen (visse kommuner er undtaget) og el-forsyningsselskabet. Ekspeditionstiden for dette svinger, men er typisk mellem 3 og 8 uger. Når godkendelserne er på plads sørger vi for montering indenfor 2 uger derefter. Skal et solcelleanlæg forsikres specielt? De solcelleanlæg som er købt i BAUHAUS, er som hovedregel dækket af den almindelige husforsikring. Forespurgt april 2012 har ingen af forsikringsselskaberne krævet forøget præmie. Vi anbefaler dog at man for en sikkerheds skyld meddeler sit forsikringsselskab at anlægget installeres. Hvor meget stiger mit hus i værdi? Det er ikke muligt at svare nøjagtigt på, men sikkert er det at husets værdi øges. I en salgssituation vil husets energimærke med stor sandsynlighed være bedre, hvilket medfører en højere værdi på huset, der ydermere bliver mere salgbar, da købers udgifter til drift af boligen reduceres. Reflekterer solcellerne til gene for andre? Nej, BOSCH solcellepaneler er lavet med en mat glasoverflade, hvilket betyder at lyset ikke reflekterer, som tilfældet kan være ved f.eks. glaseret tegl. Saltholdig luft? BOSCH solceller er lavet af komponenter som er blevet kvalitetstestet i miljø med højt saltindhold i luften, som det er tilfældet mange steder i Danmark pga. de mange kystnære områder. Larmer et solcelleanlæg? Solcellerne afgiver ikke støj. Blæseren på inverteren afgiver DB, afhængig af typen. Se evt. produktblad for hver inverter. Er solcellerne lavet i Kina? Nej, solcellerne er lavet i Tyskland. BOSCH har meget høje krav til kvalitet og går ikke på kompromis med deres kvalitetskontrol. Hvad er forskellen på blå og sorte solceller? Monokrystallinske (de sorte solceller): En monokrystallinsk solcelle består af ét siliciumkrystal. Solcellerne er som standard sorte med en ensartet overflade. De enkelte celler er monteret mellem to lag glas eller mellem et glas- og et plastlag. Monokrystallinske celler har den højeste virkningsgrad. Polykrystallinske (de blå solceller): En Polykrystallinsk solcelle indeholder flere siliciumkrystaller, og de er ofte i blå nuancer og firkantede. De enkelte krystaller i solcellen kaster lyset forskelligt tilbage, hvilket giver en "levende" overflade. Polykrystallinske celler har en lidt lavere virkningsgrad pr. kvadratmeter end monokrystallinske. Hvad sker der hvis et af panelerne går i stykker? En af fordelene ved at købe et BOSCH solcelleanlæg i BAUHAUS er, at der følger et garantibevis med som er udstedt af BOSCH. Det betyder at du til hver en tid kan få udskiftet det eller de solcellepaneler, som mod forventning måtte gå i stykker indenfor garantiperioden, uden beregning. Boldspil - Hvad hvis der bliver sparket en bold op på taget som rammer solcellerne? Glasset på solcellerne er meget hårdt og kan sagtens modstå den slags uheld. Raketter - Går solcellerne i stykker hvis der falder nytårsraketter ned på dem? Nej, glasset på solcellerne er meget hårdt og kan sagtens modstå den slags uheld. 7

8 Teknisk support: Der tages forbehold for ændringer i myndighedskrav, prisændringer samt trykfejl.

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS MÆRKEVARER I HØJESTE KVALITET DIN TRYGHED! lnvented for life Made in Denmark PRISEKSEMPEL: 114.995 KR. FOR ET 6 kw ANLÆG, INKL. MONTAGE* *se betingelserne inde i kataloget samt

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

73.800,- Solcelleanlæg. Solceller er fremtiden og en god investering. Intro-prIS. Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg

73.800,- Solcelleanlæg. Solceller er fremtiden og en god investering. Intro-prIS. Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg Solcelleanlæg Solceller er fremtiden og en god investering Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg Intro-prIS 73.800,- GøR-DeT-Selv elv 6 kwp anlæg med celler, inverter, beslag og kabel FAST pris på el-arbejdet

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg på tagflader eller facader, der vender tilnærmelsesvist

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at vi

Læs mere

Bosch solcelle moduler. Monokrystallinske solcellepakker

Bosch solcelle moduler. Monokrystallinske solcellepakker Bosch solcelle moduler Monokrystallinske solcellepakker Velkommen hos Bosch Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Gode grunde til Bosch solcelle moduler... 5 Dataark... 6 Overblik over systempakker... 6

Læs mere

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability)

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability) Er der virkelig sol nok i Danmark Selv om vi ikke synes det, så er der masser af solskin i Danmark. Faktisk så meget, at du skal langt ned i Sydtyskland for at få mere. Derfor er konklusionen, at når solceller

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg på tagflader eller facader,

Læs mere

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER København C02-neutral i 2025 København Kommune skal være CO2-neutral i 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gerne hjælpe københavnerne

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Inspirationsmøde om solceller

Inspirationsmøde om solceller Inspirationsmøde om solceller Private solcelleanlæg Øget interesse for solceller Udbygningen af solenergi på verdensplan nåede samlet set op på 16,5 GW i 2010. Dobbelt så meget som året før, hvor udbygningen

Læs mere

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet Dokumentets dato 19 okt 2010 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 27 okt 2010 11:21 SKM2010.692.SR Skatterådet Sagsnummer 09-169879 Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé Bindende svar

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. Fordi priserne

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti

hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti NYHED hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti Hvorfor solceller? Med dit eget solcelleanlæg kan du slippe

Læs mere

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: SOLCELLER

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: SOLCELLER Jeres forældre vil gerne være med på den grønne bølge, og de går nu og overvejer, om de skal investere i solceller, således at de selv kan producere deres egen strøm, blot ved at udnytte solens stråler.

Læs mere

Solceller SOFIE MYGIND BISGAARD 1

Solceller SOFIE MYGIND BISGAARD 1 Solceller SOFIE MYGIND BISGAARD 1 Indhold Sol celler... 3 Elektroner... 3 Optimal placering... 4 Opbygning... 5 Miljø... 6 Soltimer... 7 Solstråler... 8 Konklusion... 9 Robot... 9 Effekt forsøge... 10

Læs mere

SOlcelleanlæg. Danmarks billigste! 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk. her får du bedre råd til

SOlcelleanlæg. Danmarks billigste! 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk. her får du bedre råd til her får du bedre råd til SOlcelleanlæg Danmarks billigste! Få bedre råd nu 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk Sådan udnytter du bedst solens gratis energi Sådan får du statstilskud til finansieringen Sådan

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Bilag Beregninger af økonomi i husstandsvindmøller i forlængelse af høringsnotatet af 28. november 2012, L 86 I svarene (i ovennævnte

Læs mere

Solceller. Merkur Andelskasse

Solceller. Merkur Andelskasse Solceller Merkur Andelskasse Merkur Andelskasse 4 afdelinger stiftet i 1982. 75 medarbejdere Balance på 1,9 mia. 120 nye kunder i København pr. mdr. Co2 indlånskonto til udlån. Egenkapital på ca. 200 mio.

Læs mere

Intelligente energiløsninger

Intelligente energiløsninger Intelligente energiløsninger fra green force company a/s Mathiasen Holstebrovej 58-6950 Ringkøbing Monteringen startede om morgenen, og samme dag var vi selvforsynende med el Lise og Hans Peter Buch -

Læs mere

Vedvarende energi. Fokus på solceller

Vedvarende energi. Fokus på solceller Vedvarende energi Fokus på solceller Tag hul på en hverdag med vedbvarende energi 1. Vedvarende Indledning Energi Vi står på tærsklen til en ny æra inden for energi. Markedet for vedvarende energi er enorm,

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

Sig farvel til elregningen - én gang for alle

Sig farvel til elregningen - én gang for alle Sig farvel til elregningen - én gang for alle Udnyt vores gratis og mest vedvarende energikilde: Solen DanmarksPaneler gør sol til strøm - året rundt Miljørigtigt CO 2 reducerende Få GRATIS varme når DanmarksPumpen

Læs mere

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Insert picture GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Indhold 1. Markedet 2. GermanSolar A/S 3. Produkter 4. Projektering 5. Eksempler 1. Markedet for solceller

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Intelligente energiløsninger til industri og erhverv

Intelligente energiløsninger til industri og erhverv Intelligente energiløsninger til industri og erhverv fra Mathiasen Mathiasen Holstebrovej 58-6950 Ringkøbing velkommen Velkommen til Mathiasen...... din lokale sparringspartner inden for vedvarende energiløsninger.

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde Plan for aftenens arrangement VELKOMST 19:30 19:40 NRGi / EL:CON Introduktion til solceller 19:40 20:00 BRF Finansieringsmuligheder 20:00-20:20 NRGi / EL:CON Afskrivninger Fradragsregler

Læs mere

Sig farvel til elregningen - én gang for alle

Sig farvel til elregningen - én gang for alle Sig farvel til elregningen - én gang for alle Udnyt vores gratis og mest vedvarende energikilde: Solen DanmarksPaneler gør sol til strøm - året rundt Miljørigtigt CO 2 reducerende Få GRATIS varme når DanmarksPumpen

Læs mere

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 52 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 52 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 52 Offentligt Uopfordret høringssvar vedrørende nye regler for solceller. ==== Kære minister. Som følge af de nye regler for solcelleanlæg

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

20 12 2011 2011 SolarGlas A/S www.solarglas.dk Side 1

20 12 2011 2011 SolarGlas A/S www.solarglas.dk Side 1 Solarglas A/S SolarGlas A/S Bautavej 1D Bautavej 1D 8210 Århus V DK 8210 Århus V Tel: +45 7020 8100 Projektnummer: 001 info@solarglas.dk Systembeskrivelse: Standard 6,44kWp Http://www.solarglas.dk Retning:

Læs mere

Forslag til generalforsamlingen i ABF Tippethøj mandag den 15. april 2013

Forslag til generalforsamlingen i ABF Tippethøj mandag den 15. april 2013 Forslag til generalforsamlingen i ABF Tippethøj mandag den 15. april 2013 Energiudvalget stiller forslag om at andelsforeningen investerer i solcelleanlæg til en pris af kr. 1.400.000,- som beskrevet i

Læs mere

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg 10. december 2012 Vedr. Husstandsmøller L 86 Som opfølgning

Læs mere

NOTAT. Dato: 28.02.2013. Vedr.: Solceller på Stilling Skole. Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk

NOTAT. Dato: 28.02.2013. Vedr.: Solceller på Stilling Skole. Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk NOTAT Dato: 28.02.2013 Vedr.: Solceller på Stilling Skole Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk Byg & Ejendom Dir. tlf.: 8794 7715 Fax: 8689 1596 Knudsvej 34 8680 Ry Skanderborg

Læs mere

Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. 4 Fordi

Læs mere

Bosch solceller. Thermotechnology

Bosch solceller. Thermotechnology Bosch solceller En god forretning! 1 Bosch solceller En god forretning Hvad er en solcelle? Produktion og overslagspriser Hvad er netto måleordningen? Hvad er virksomhedsordningen? Hvem er Bosch? Hvorfor

Læs mere

Solcelle KIT. Producer din egen elektricitet...

Solcelle KIT. Producer din egen elektricitet... Solcelle KIT Producer din egen elektricitet... Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske normer,

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Nettoafregning Solcelletyper Inverter Solceller på FC PV design PV kabler og stik Tilbagebetalingstid Standalone anlæg PV i danmark Solcelle

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Program Kort om solceller Regler for opsætning af solceller Økonomien i solcelleanlæg Sådan kommer man igang Øget interesse for solceller Udbygningen på verdensplan

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

27 02 2012 2011 SolarGlas A/S www.solarglas.dk Side 1

27 02 2012 2011 SolarGlas A/S www.solarglas.dk Side 1 Jan Ølsted SolarGlas A/S Køgemstervej 4 Bautavej 1D 3400 Hillerød DK 8210 Århus V Tel: +45 7020 8100 Projektnummer: 001 info@solarglas.dk Systembeskrivelse: Standard 5,76kWp Http://www.solarglas.dk Retning:

Læs mere

27 02 2012 2011 SolarGlas A/S www.solarglas.dk Side 1

27 02 2012 2011 SolarGlas A/S www.solarglas.dk Side 1 Jan Ølsted SolarGlas A/S Køgemstervej 4 Bautavej 1D 3400 Hillerød DK 8210 Århus V Tel: +45 7020 8100 Projektnummer: 001 info@solarglas.dk Systembeskrivelse: Standard 5,76kWp Http://www.solarglas.dk Retning:

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

SOLCELLEr. Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2

SOLCELLEr. Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2 SOLCELLEr Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2 KOMPLETPA Invester i et Solcelleanlæg og spar masser af penge mens du beskytter kloden Solen skinner 1.800 timer om året i Danmark.

Læs mere

CO2LIGHT A/S præsenterer. Kombineret LED-belysning og solcelleanlæg til Blenstrup Hallen i Rebild Kommune

CO2LIGHT A/S præsenterer. Kombineret LED-belysning og solcelleanlæg til Blenstrup Hallen i Rebild Kommune CO2LIGHT A/S præsenterer Kombineret LED-belysning og solcelleanlæg til Blenstrup Hallen i Rebild Kommune Carsten Tilm 16.11.2012 FORTROLIGT - må ikke videresendes uden CO2LIGHT s tilladelse Foreslålet

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Solceller. Byens Netværk, d. 17. september 2008

Solceller. Byens Netværk, d. 17. september 2008 Solceller DONG Energy og solceller, Byens Netværk, d. 17. september 2008 - Hvorfor solceller - Nøgletal, forskning/udvikling m.m. - Politisk opbakning - Eksempler på anlæg - DONG Energy's ydelser - Spørgsmål?

Læs mere

Information Solcelleanlæg

Information Solcelleanlæg Information Solcelleanlæg Guide til landbruget 2 Indholdsfortegnelse Solceller til landbruget... 3 En god investering... 3 Nye regler... 4 Nettoafregning?... 4 Kvalitet... 5 Placering... 6 Taget?... 6

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Vedrørende: Solcelleanlæg på Samsø Idrætshal Hermed fremsendes udbudsmateriale i licitation på ovennævnte adresse. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Tilbud afgives på

Læs mere

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark Dansk Solcelleforening Indledning Skiftende danske regeringer har haft ambitiøse målsætninger for at reducere udledningen af

Læs mere

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Registrering og beregning Ivan Katic, SolenergiCentret Ivan.Katic@Teknologisk.dk tel. 7220 2482 1 Ivan Katic Januar 2007 Hvad kan solenergi-anlæg? Brugsvand Ventilation

Læs mere

Det er stadig en SUPER INVESTERING at montere solceller på taget af villaen eller sommerhuset

Det er stadig en SUPER INVESTERING at montere solceller på taget af villaen eller sommerhuset Det er stadig en SUPER INVESTERING at montere solceller på taget af villaen eller sommerhuset Sig farvel til elregningen én gang for alle Udnyt vores GRATIS og vedvarende energikilde : Solen Danmarkspaneler

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Renesola 6 KW - 89.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ

Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ Indledning Dette notat omhandler de skattemæssige regler i forbindelse med personers investeringer i solcelleanlæg. Reglerne er dog som udgangspunkt de samme for øvrige Vedvarende

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg?

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? 3 hurtige spørgsmål? Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? Kan Regionen bygge et lige så stort solcelleanlæg, som de har lyst til? På hvilke afværgeanlæg skal

Læs mere

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren Vindmøller måske en ny indtjeningsgren 12. december 2012 v/ vindmøllerådgiver Kristian Sejersbøl Orientering om vindmøller Klimaplan Love og rammevilkår for vindmøller Driftsøkonomi i vindmøller Eksempel

Læs mere

Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Nye regler for afregning og opsætning af solceller (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere