SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS"

Transkript

1 SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS MÆRKEVARER I HØJESTE KVALITET DIN TRYGHED! Made in Germany Made in Denmark PRISEKSEMPEL: KR. FOR ET 6 kw ANLÆG, INKL. MONTAGE* *se betingelserne inde i kataloget samt forslag til flere pakkeløsninger

2 SOLCELLER = FORURENINGSFRI OG CO2 NEUTRAL ENERGI Et solcelleanlæg producerer elektricitet af solens lys. Produktionen er støj- og forureningsfri. Produktionen svinger over døgnet og året. Når anlægget producerer mere elektricitet end husstanden forbruger, oplagres produktionen på det offentlige elnet, hvilket bevirker at din elmåler løber baglæns. Ved afslutningen af afregningsperioden opgøres nettoforbruget, hvorfor forbrugeren kun skal betale for den elektricitet, der netto er købt hos elselskabet (nettoordningen). Besparelsen ved at investere i et solcelleanlæg kan således opgøres til anlæggets produktion x ca. 2 kr., (nuværende elpris inkl. afgifter og moms). Stiger eprisen med årene stiger besparelsen således også. Elprisen er steget med ca. 4,75 % i årlig gennemsnit over de seneste 30 år. En betingelse for at kunne være med i nettoordningen er, at anlæggets produktion til eget forbrug er begrænset til 6,0 kw. Et sådant sydvendt anlæg, placeret med graders hældning, producerer ca kwh. Altså en besparelse på kr Besparelsen i CO2 udslippet er ca. 3 tons om året. Uanset prisudviklingen på el og afgifter er man ved investering i et solcelleanlæg sikret mod prisstigninger på den mængde el, som produceres i anlæggets levetid, hvorfor den økonomiske gevinst ved solcelleanlægget stiger ved stigende elpriser og ved stigende afgifter. Økonomisk kan det ikke svare sig at investere i et anlæg, der producerer mere el end husstanden forbruger tjek derfor din elafregning for at sikre den optimale størrelse på dit anlæg. Overvej også husstandens forventede fremtidige forbrug. Produceres mere elektricitet end husstanden forbruger, modtages kun 60 øre for hver solgt kwh i de første 10 år og 40 øre i tiden herefter, som reglerne er for nærværende. FUNKTION Et solcelleanlæg består af solcellepaneler der med kabler forbindes til en inverter. Solens lys aktiverer elektronerne i solcellepanelerne, hvorved der produceres jævnstrøm. Inverteren omdanner den producerede jævnstrøm til vekselstrøm, der anvendes af husstanden eller sendes gennem elmåleren til el-nettet. Størst produktion opnås når solcellepanelerne er monteret med en hældning mellem 30 og 45 grader og vender mod syd. Andre placeringer kan også anvendes, men produktionen reduceres. I skemaet på modsatte side kan aflæses den forventede reduktion i ydelse ved alternative placeringer. Der kan kompenseres for den ikke optimale placering ved anvendelse af yderligere ét eller flere solcellepaneler. Ligeledes reduceres produktionen ved skyggepåvirkninger fra f.eks. skorsten, træer eller flagstang. Denne skyggepåvirkning må ikke undervurderes, idet panelerne er serieforbundet, hvilket bevirker at skygge på en del af et panel nedsætter produktionen for samtlige paneler i kredsen. Bauhaus sikrer, at den påtænkte placering af panelerne ikke er uhensigtsmæssig. Efter ordren er placeret, tager en af vores rådgivere ud på adressen og besigtiger den ønskede placering inden endelig ordrebekræftelse. Ydelse i % º lodret 75º 60º 45º hældning 30º 15º 2 Skemaet illustrerer panelernes ydelse i forhold til hældning og orientering mod syd. -90º øst -60º -30º 0º syd orientering 30º 60º 0º vandret 90º vest

3 Tagretning V SSV S SØ Ø 0º 80 % 0º 80% 80% 80% 80% 80% 15º 79% 91% 92% 85% 79% 30º 45º 77% 97% 99% 93% 77% 75% 98% 100% 94% 75% 40º 75 % 98% 100 % 94% 75 % Taghældning 60º 75º 90º 68% 94% 96% 89% 68% 61% 86% 87% 81% 61% 52% 73% 73% 69% 52% 90º 52% 73 % 73 % 69 % 52% Skematisk produktionsoversigt Vest Syd sydvest Syd Sydøst Øst PRODUKT & GARANTI Køb af et solcelleanlæg er en langsigtet investering, der forventes at tjene sig selv hjem på 8-12 år. Solcellepanelerne forventes at producere el i mere end 30 år. Branchens sædvanlige produktionsgaranti på solcellepaneler er mindst 90% kapacitet de første 10 år og mindst 80% kapacitet op til 25 år. Vi har derfor valgt en troværdig leverandør, som kan stå bag denne garanti i ovennævnte garantiperiode. Dette for at skabe optimal tryghed for vores kunder ved deres køb af solceller i BAUHAUS. Den garanti BOSCH yder på solcellepanelerne er 100 %, hvilket vil sige, at hvis et eller flere af solcellepanelerne mod forventning ikke yder den garanterede kapacitet indenfor garantiperioden, foretages der en udskiftning på det monterede sted og fjernelse at de defekte paneler. Eneste krav er stort set at montageanvisningerne følges, hvilket vore erfarne montører sikrer, samt at en evt. defekt anmeldes til BOSCH senest 3 måneder efter dens opståen. Derfor kan BAUHAUS med sindsro anbefale at købe BOSCH solcellepaneler. Ligeledes er inverteren vigtig. På denne ydes 5 års garanti, med mulighed for i perioden at købe tillægsgaranti på yderligere 5 år. Vi har til det største anlæg valgt at levere en 6,0 kw DANFOSS inverter, Danfoss TripleLynx TLX Pro+, der dels indeholder den nyeste teknologi med høj virkningsgrad, dels giver mulighed for optimal tilslutning af solcellepanelerne ved evt. skyggepåvirkning, samt giver mulighed for fjernopkobling til aflæsning af anlæggets elproduktion, f.eks. via pc. Til de mindre anlæg under 6 kw anbefaler vi SMAinvertere, som er tysk producerede og i samme høje kvalitet som DANFOSS. Også her ydes 5 års garanti, men med mulighed for at købe tillægsgaranti i yderligere op til 20 år. SMA-inverter 3

4 TILBAGEBETALINGSTID regnskabsmæssige metode skematiske metode Eksempel: Årlig ydelse og eget forbrug i kwh Elpris 2012, øre pr. kwh 210 Årlig degenerering 0,80% Pris og kontant betaling Afskrivninger 25 % Forventet årlig stigning i el-pris 4,00% Indkomst Topskat Udgifter til vedligehold, udskiftning af inverter, revisor etc. 0,- Der er i eksemplet ikke indregnet rente af evt. lån til investeringen Private VE-anlæg grøn energi med skatten som medspiller Vi skitserer nedenfor de væsentligste skattemæssige forhold, som er gældende pr. april 2012 for anlæg på højest 6 kw på privatboliger. Når reglerne om nettomålerordningen kan anvendes, kan der vælges mellem to metoder, når skatten skal gøres op: En enkel ordning, der i praksis medfører, at der intet skal selvangives. Ordningen kaldes for den skematiske metode. En ordning, hvor anlægget behandles som et fuldt erhvervsmæssigt aktiv, og hvor der skal selvangives et resultat af driften af anlægget. Når der kan afskrives på anlægget, vil denne ordning føre til en skattebegunstigelse d e fø r s t e 7-8 å r. O r d n i n g e n k a l d e s f o r d e n regnskabsmæssige metode. Den skematiske metode Den skematiske metode er en forenklet model, hvor der ikke er mange yderligere krav til den årlige selvangivelse. Efter den skematiske metode er der kun skattepligt på den el, som sælges til elnettet. Der er ikke fradrag for udgifter vedrørende anlægget. I stedet er der en skattefri bundgrænse, således at de første kr. af salget til elnettet er skattefrit. Af beløb ud over de kr. skal kun 60% medregnes på selvangivelsen. Salg af el til elnettet kan indbringe 60 øre pr. kwh el de første 10 år (herefter 40 øre pr. kwh). Når solcelleanlæggets højeste effekt er 6 kw, kan der således ikke opstå en årlig indtægt på over kr. Derfor medfører den skematiske metode i praksis, at der ikke er noget at selvangive. Den regnskabsmæssige metode Ved denne metode behandles ejeren som selvstændig erhvervsdrivende med anlægget. Det medfører, at ejeren skal opgøre et skattepligtigt driftsresultat af anlægget. Indtægterne opgøres af den samlede elproduktion på anlægget - også produktion, som anvendes privat. Det private forbrug sættes til samme værdi, som hvis det var solgt til elnettet, dvs. 60 øre pr. kwh de første 10 år, herefter 40 øre pr. kwh. I indtægterne foretages der fradrag for driftsudgifter på anlægget - f.eks. vedligeholdelse, forsikring og revisorbistand. Hvis anlægget står på jorden eller er monteret på stativer på taget, kan anlægget afskrives over en årrække - efter en såkaldt saldometode med op til 25% årligt. Uanset om regnskabet viser overskud eller underskud, 4

5 så skal resultatet medregnes på selvangivelsen, som overskud/underskud af virksomhed. Hvis huset sælges, skal salgssummen fordeles på hus og solcelleanlæg, og fortjeneste/tab på anlægget skal medregnes til det skattepligtige resultat. Valg af ordning Hvis der ikke i forvejen drives virksomhed, bør det kun overvejes at bruge den regnskabsmæssige metode, hvis der kan afskrives på solcelleanlægget - dvs. når anlægget står på jorden eller er monteret på stativer på taget. Hvis der kan foretages skattemæssige afskrivninger, så kan der opnås en likviditetsmæssig fordel (se figur). Det skyldes, at der med afskrivninger kan opgøres et skattemæssigt underskud de første 7-8 år med den regnskabsmæssige metode. Underskuddet kan modregnes i anden indkomst, f.eks. Merpris må påregnes ved: - Levering og montage på ikke brofaste øer. - Montering på 2 tagflader. - Taghældning mindre end 15 grader, herunder fladt tag, eller mere end 35 grader. - Jordmontage. - El- tilslutning i anden bygning end den hvorpå sollønindkomst - der alt andet lige betyder, at der bliver betalt penge tilbage i skat. Senere i forløbet, når anlægget af afskrevet fuldt ud, vil der være skattepligtige overskud hvert år - der alt andet lige giver en restskat. Set over en periode på 30 år vil der være en mindre forskel på de to ordninger. Håndværkerfradrag For 2012 kan der opnås fradrag på op til kr. pr. person i husstanden, som er fyldt 18 år, for udgifter til arbejdsløn ved installation af solceller. Hvis den skematiske metode vælges, vil det være en fordel at anvende håndværkerfradraget på arbejdslønnen til opsætningen af solcelleanlægget. Hvis den regnskabsmæssige metode vælges, bør håndværkerfradraget ikke benyttes - fordi skatteværdien af afskrivninger er højere end ved håndværkerfradraget. Kilde Deloitte. Ændres forventningen til den årlige stigning på elpriser til 6% om året vil anlægget have tjent sig ind på ca. 8 år. NB: Hvis den regnskabsmæssige metode vælges, anbefaler vi at rådføre sig med en revisor. PAKKELØSNINGER Nedenfor er vist de 4 pakker vi har valgt at tilbyde, ud fra en forventning om, at disse vil dække de flestes behov. Er dette ikke tilfældet til dit hus eller sommerhus, udarbejder vi gerne et specifikt tilbud som dækker dit behov. Priserne indeholder komplette løsninger inkl. ansøgning til myndigheder, undersøgelse af lokalplan, leve- ring og montage på eternit eller tegltag med hældning mellem 15 og 35 grader, kabeltrækning mellem solcellepanelerne og el-tavle af aut. elinstallatør i samme bygning som solcellepanelerne er placeret, opstart af solcelleanlægget og introduktion hertil samt tilmelding til elforsyningsselskab. Anlæg størrelse 2,5 kw 4,2 kw 5,0 kw 6,0 kw Antal paneler Antal m² ca. 19 m² 30 m² 35 m² 42 m² Inverter(e) med fjernaflæsning 1 x SMA SB x SMA SB x SMA SB x SMA SB x DANFOSS TripleLynx+ 6,0 Pris Inkl. montering Inkl. montering Inkl. montering Inkl. montering Heraf håndværkerudgift Merpris pr. ekstra solcellepanel, inkl. montage og moms: Kr Heraf håndværkerudgift kr Samtlige paneler er sorte BOSCH 240 Wp 3BB, med sorte anodiserede aluminiumsrammer, salt-korrosions resistente med sort bagside og med en effektivitet på -0/+4,99 Wp. CE-mærket og TüV Rheinland godkendt. cellerne er monteret. - Ikke tilgængelig føringsvej mellem solcellepanelerne og inverter. - Hus mere end 1½ plan, tagfod højere end 3 meter. I ovenstående situationer udarbejdes tilbud på merpris inden levering. 5

6 SPØRGSMÅL, SVAR & FAKTA Hvorfor solceller? Der er fornuftig økonomi i investering i et solcelleanlæg. Samfundsmæssigt er det også godt at bruge solens energi til produktion af el i stedet for at bruge fossile brændsler som olie, kul og gas, der med tiden slipper op og i øvrigt udleder CO2. Samtidig med at man gør en god investering gør man en indsats for miljøet. Solcelleproduktion af kwh bevirker at en husstand reducerer CO2 udslippet med ca.3 tons om året. Hvordan virker solceller? Solceller omsætter strålingsenergi direkte til elektricitet. Bosch solceller er lavet af silicium tilsat små mængder af fosfor og bor på hver side af solcellen. Dette danner et permanent elektrisk felt, som gør at frie elektroner i solcellen gerne bevæger sig i den ene retning når solcellen belyses, men helst ikke den anden vej. Herved opbygges der en spændingsforskel mellem cellens for- og bagside. Ved at forbinde de 2 sider med et elektrisk kredsløb vil spændingsforskellen søges udlignet ved at der løber en strøm, som er proportional med bestrålingsstyrken. Laver solcellerne virkelig 220 volt vekselstrøm? Nej. Solcellerne laver jævnstrøm ( DC ). Inverteren, som er en del af anlægget, omformer jævnstrømmen til vekselstrøm ( 230 Volt AC ). Det er denne strøm, der sendes til husets installationer og / eller gennem el-måleren, der så løber baglæns, til det offentlige el-net. Hvor meget el kan solcellerne producere? Opgjort på årsbasis kan 1 m² solcellepanel producere ca. 140 kwh ( 30 m² producerer ca kwh ) ved placering med en hældning på 43 grader mod stik syd. Er cellerne derimod placeret stik øst med samme hældning, er solcellernes produktion mindre, hvorfor der til produktion af kwh skal anvendes ca. 40 m 2 solceller. Skal tagets hældning være 43 grader? Nej. 43 grader er den optimale hældning, men er hældningen på taget f.eks. 30 grader, reduceres produktionen ved placering stik syd kun med 1-2 %, da solcellerne stadig rammes af masser af sollys. Mit tag vender syd-sydøst / syd-sydvest- hvad betyder dette for produktionen? Ved en hældning på grader må du forvente en reduceret produktion på ca. 3%. Mit tag vender mod øst / vest. Kan det så ikke betale sig økonomisk for mig at investere i solcelleanlæg? Jo, men da produktionen reduceres med 20-25% i forhold til et stik syd vendt tag, skal der bruges tilsvarende flere solceller, hvilket forøger købsprisen og dermed reducerer afkastet pr. investeret krone. Vi udregner gerne et konkret tilbud, baseret på netop dit tag. Vi har fladt tag. Kan vi også med fordel investere i et solcelleanlæg? Besvarelsen kræver nærmere kendskab til taget. Først og fremmest skal det afklares om tagkonstruktionen kan bære den ekstra belastning fra solcellerne og monteringsbeslagene. Dernæst må det afgøres hvordan solcellerne i givet fald kan monteres og beregnes hvilken produktion man kan forvente. De oplyste priser gælder ikke for montering på fladt tag, men vi sender gerne en af vores bygningskonstruktører ud og besigtiger taget for afgivelse af et uforpligtende tilbud. Producerer anlægget også el når det er overskyet? Ja. Da der er masser af lys selvom det er overskyet, producerer solceller også el når det er overskyet. Dog forekommer den optimale produktion ved solskin med hvide skyer på himlen. De hvide skyer er med til at reflektere solens lys og giver den perfekte lysindstråling på solcellerne. Hvad betyder skygger for solcellernes produktion? Skygge på bare en del af en enkelt solcelle betyder rigtig meget for produktionen i hele den kreds, hvortil solcellepanelet er serieforbundet. Derfor bør solcellepanelerne placeres på flader, der er skyggefri. Kan anlægget udvides? Ja anlægget kan godt udvides op til en produktion på 6,0 kw, såfremt man er startet med et af de mindre anlæg. Vor anbefaling er dog, at man investerer i et anlæg, der næsten matcher årsforbruget i boligen, da udvidelsespakker vil være forholdsvis dyre, inverter, montage og installation skal fordeles på mindre produktion. Økonomisk er der ingen fordel i at investere i anlæg, der overstiger boligens forbrug, da salgssprisen for den overskydende el kun er 60 øre pr. kwh i de første 10 år og 40 øre herefter, som reglerne er for øjeblikket. Hvad betyder nettoordningen? Såfremt dit solcelleanlæg har en max kapacitet på 6,0 kw og dit anlæg er tilsluttet nettoordningen, som vi anbefaler, får man lov til gratis at bruge el-nettet til oplagring af den el som anlægget producerer på tidspunkter af året, hvor der ikke er brug for dette i boligen (din elmåler løber baglæns) indtil behovet for el i boligen opstår. På årsafregningen skal du således kun betale for dit nettoforbrug, altså den mængde el som husstanden har brugt udover egen produktion fra solcelleanlægget. 6

7 Vil nettoordningen fortsætte i al evighed? Det kan ikke garanteres, men nettoafregningsordningen er en politisk beslutning for at fremme økonomien i solcelleanlæg, idet disse har bred opbakning i folketinget, da anlæggene hjælper til med at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler. Måtte ordningen blive ændret kommer disse ændringer formentlig ikke til at gælde for allerede opsatte anlæg. Hvad er anlæggets forventede levetid? Solcellepanelerne forventes at kunne holde i mindst 30 år og formentlig længere. Over tid nedbrydes grundstoffet i solcellen, hvorfor produktionen reduceres. Bosch giver dog garanti for at ydelsen maksimalt reduceres med 10 % i løbet af de første 10 år og at ydelsen maksimalt reduceres med 20% i løbet af de første 25 år. Inverteren kan dog ikke forventes at holde i samme periode. Danfoss yder 5 års garanti på inverteren. Yderligere garanti på 5 år kan tilkøbes. Inverterens pris forventes over tid at falde relativt, hvorfor det er umuligt at udtrykke en forventning om udgiften hertil, når dette måtte blive nødvendigt. Kræver anlægget meget vedligeholdelse? Nej, vedligeholdelsen begrænser sig til afvaskning af solcellepanelerne med vand. Hyppigheden af denne afvaskning afhænger af miljøet, hvor anlægget er monteret, altså hvor udsat man er for støv, fugleklatter osv. Normalt anbefales afvaskning af panelerne én gang om året. Uden at opgaven skal overvurderes henledes opmærksomheden på betydningen af den skyggepåvirkning som f.eks. en mågeklat på anlæggets produktion kan have. Hvornår kan installationen ske? Før installationen sker skal anlægget anmeldes til Energi-net, kommunen (visse kommuner er undtaget) og el-forsyningsselskabet. Ekspeditionstiden for dette svinger, men er typisk mellem 3 og 8 uger. Når godkendelserne er på plads sørger vi for montering indenfor 2 uger derefter. Skal et solcelleanlæg forsikres specielt? De solcelleanlæg som er købt i BAUHAUS, er som hovedregel dækket af den almindelige husforsikring. Forespurgt april 2012 har ingen af forsikringsselskaberne krævet forøget præmie. Vi anbefaler dog at man for en sikkerheds skyld meddeler sit forsikringsselskab at anlægget installeres. Hvor meget stiger mit hus i værdi? Det er ikke muligt at svare nøjagtigt på, men sikkert er det at husets værdi øges. I en salgssituation vil husets energimærke med stor sandsynlighed være bedre, hvilket medfører en højere værdi på huset, der ydermere bliver mere salgbar, da købers udgifter til drift af boligen reduceres. Reflekterer solcellerne til gene for andre? Nej, BOSCH solcellepaneler er lavet med en mat glasoverflade, hvilket betyder at lyset ikke reflekterer, som tilfældet kan være ved f.eks. glaseret tegl. Saltholdig luft? BOSCH solceller er lavet af komponenter som er blevet kvalitetstestet i miljø med højt saltindhold i luften, som det er tilfældet mange steder i Danmark pga. de mange kystnære områder. Larmer et solcelleanlæg? Solcellerne afgiver ikke støj. Blæseren på inverteren afgiver DB, afhængig af typen. Se evt. produktblad for hver inverter. Er solcellerne lavet i Kina? Nej, solcellerne er lavet i Tyskland. BOSCH har meget høje krav til kvalitet og går ikke på kompromis med deres kvalitetskontrol. Hvad er forskellen på blå og sorte solceller? Monokrystallinske (de sorte solceller): En monokrystallinsk solcelle består af ét siliciumkrystal. Solcellerne er som standard sorte med en ensartet overflade. De enkelte celler er monteret mellem to lag glas eller mellem et glas- og et plastlag. Monokrystallinske celler har den højeste virkningsgrad. Polykrystallinske (de blå solceller): En Polykrystallinsk solcelle indeholder flere siliciumkrystaller, og de er ofte i blå nuancer og firkantede. De enkelte krystaller i solcellen kaster lyset forskelligt tilbage, hvilket giver en "levende" overflade. Polykrystallinske celler har en lidt lavere virkningsgrad pr. kvadratmeter end monokrystallinske. Hvad sker der hvis et af panelerne går i stykker? En af fordelene ved at købe et BOSCH solcelleanlæg i BAUHAUS er, at der følger et garantibevis med som er udstedt af BOSCH. Det betyder at du til hver en tid kan få udskiftet det eller de solcellepaneler, som mod forventning måtte gå i stykker indenfor garantiperioden, uden beregning. Boldspil - Hvad hvis der bliver sparket en bold op på taget som rammer solcellerne? Glasset på solcellerne er meget hårdt og kan sagtens modstå den slags uheld. Raketter - Går solcellerne i stykker hvis der falder nytårsraketter ned på dem? Nej, glasset på solcellerne er meget hårdt og kan sagtens modstå den slags uheld. 7

8 Teknisk support: Der tages forbehold for ændringer i myndighedskrav, prisændringer samt trykfejl.

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

SOlcelleanlæg. Danmarks billigste! 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk. her får du bedre råd til

SOlcelleanlæg. Danmarks billigste! 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk. her får du bedre råd til her får du bedre råd til SOlcelleanlæg Danmarks billigste! Få bedre råd nu 7589 0303 salg@vvs-eksperten.dk Sådan udnytter du bedst solens gratis energi Sådan får du statstilskud til finansieringen Sådan

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

SOLCELLER INVESTÉR I. AKTIER 3Comeback til BONUSLØN & PRIVATØKONOMI SIDER OVERSETE FÅ CHEFEN TIL AT GIVE DIG FLERE GULERØDDER SUPER AFKAST:

SOLCELLER INVESTÉR I. AKTIER 3Comeback til BONUSLØN & PRIVATØKONOMI SIDER OVERSETE FÅ CHEFEN TIL AT GIVE DIG FLERE GULERØDDER SUPER AFKAST: TIL INVESTOREN 19 & PRIVATØKONOMI SIDER + 3 TIPS FRA EKSPERTEN + FOKUS PÅ ROYAL ØLMASKINE + LÆR AT TIME DINE NÆSTE AKTIEKØB ADVOKAT I REKLAMEBRANCHEN FRA PARAGRAFFER TIL PUNCHLINES Mød Ditlev Ahlefeldt-Laurvig

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

SOLCELLEr. Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2

SOLCELLEr. Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2 SOLCELLEr Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2 KOMPLETPA Invester i et Solcelleanlæg og spar masser af penge mens du beskytter kloden Solen skinner 1.800 timer om året i Danmark.

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde Plan for aftenens arrangement VELKOMST 19:30 19:40 NRGi / EL:CON Introduktion til solceller 19:40 20:00 BRF Finansieringsmuligheder 20:00-20:20 NRGi / EL:CON Afskrivninger Fradragsregler

Læs mere

Sol over Gøngetoften.

Sol over Gøngetoften. Sol over Gøngetoften. Indhold: SOL OVER GØNGETOFTEN.... 1 HVORFOR INVESTERE I SOLCELLER?... 2 HVOR STORT SKAL ANLÆGGET VÆRE?... 2 VALGT PLACERING AF PANELERNE... 2 VIL SOLCELLE-ANLÆGGET GENERE NABOERNE?...

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Sig farvel til elregningen - én gang for alle

Sig farvel til elregningen - én gang for alle Sig farvel til elregningen - én gang for alle Udnyt vores gratis og mest vedvarende energikilde: Solen DanmarksPaneler gør sol til strøm - året rundt Miljørigtigt CO 2 reducerende Få GRATIS varme når DanmarksPumpen

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI FOKUS PÅ SOLENERGI

VEDVARENDE ENERGI FOKUS PÅ SOLENERGI VEDVARENDE ENERGI FOKUS PÅ SOLENERGI Indhold SOLENERGI 3 SOLVARMEANLÆG 4 TILSKUD OG PRAKTISKE RÅD 10 SOLCELLER 12 PASSIV SOLVARME 16 ORDFORKLARING 17 OMREGNINGSTABEL 18 YDERLIGERE OPLYSNINGER 19 Ved overgangen

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER København C02-neutral i 2025 København Kommune skal være CO2-neutral i 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gerne hjælpe københavnerne

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.3 Solenergi 10/3-2014, Gunnar Boye Olesen 5.3.1. Opsummering Der er store muligheder for at dække en del af Danmarks el- og varmeforbrug med solenergi,

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Danmarks bedste håndværkergaranti

Danmarks bedste håndværkergaranti Danmarks bedste håndværkergaranti 1 Jydsk Tagteknik udfører tagog renoveringsopgaver over hele landet. Læs mere på side 5 Hos Jydsk Tagteknik monterer vi kun vinduer og døre af højeste kvalitet. Læs mere

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere

SBi 2010:54. Elbesparelser i sommerhuse her og nu

SBi 2010:54. Elbesparelser i sommerhuse her og nu SBi 2010:54 Elbesparelser i sommerhuse her og nu Elbesparelser i sommerhuse her og nu Niels-Ulrik Kofoed Elise Roed Rasmussen Peter Weldingh Jacob Worm Lene Adams Rasmussen Michael Reuss Klaus Ellehauge

Læs mere

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke. 12 Spar strøm ved tøjvask og i badeværelset spar på strømmen råd 12 I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere