Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling"

Transkript

1 BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag, den 20. august 2013 kl med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning for 2012/13 3. Fremlæggelse af regnskab for 2012/13 til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget for 2013/14 5. Forslag fra bestyrelsen: Ingen 6. Forslag fra andelshaverne: Ingen 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, efter tur afgår: - Henning Gyldenlev - Folmer Pultz - Jacob Juhl Christensen 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor 10. Eventuelt Det reviderede regnskab ligger til gennemsyn på værket samt på Indhold: Formandsberetning Regnskab 2012/13 Budget 2013/14 og nøgletal

2 Beretning for Bramming Fjernvarme Værkets drift Årsopgørelsen resulterede trods alle udfordringer med en overdækning på ca. 7 mio. kr., hvor ca. 3 mio. kr. overføres til fast bidrag til næste år og ca. 4 mio. kr. er tilbageført til andelshaverne ved nedsættelse af forbrugsprisen fra 0,40 kr. pr. kwh til 0,33 kr. pr. kwh. Overdækningen på de 7 mio. kr. består af mindre gasomkostninger samt øget el-indtægt på trods af færre driftstimer på el producerende anlæg. Dette skyldes primært lav gennemsnitlig spotpris, som giver højt grundbeløb og at anlæggene har kørt når elprisen var høj. Dette har betydet mindre udgifter til produktion, vedligehold og administration. Det er samtidig lykkedes at få lednings- og produktionstab reduceret med 223 MWh fra 21,9 % til 19,6 %. De nye á conto priser for er beregnet til 0,38 kr. pr. kwh i forbrugspris, en stigning på 5 øre/kwh, hvilket skyldes øgede afgifter på gas. Det faste bidrag er beregnet til kr. 28,80 pr. m² eller 32 øre pr. watt for erhverv, et fald på 4,50 kr./m² hvilket skyldes den overførte overdækning på ca. 3 mio. kr. for varmeåret For næste varmeperiode er der tale om en stigning på ca. 3 % for et standardhus på 130 m²/ kwh inkl. afgifter og moms. Efter vinterperioden går værket i gang med renovering og denne sommer renoveres ledningsnettet på Syrenvej. Energimåler De nye energimålere, som værket har anvendt siden 2010, giver fortsat store besparelser, idet målersystemet indgår i automatisk regulering af fjernvarmevandets fremløbstemperatur efter de aktuelle vejrforhold. Det nye system har også medført større fokus hos forbrugerne til at udnytte energien bedst muligt. Høje afgifter og tvangsbinding til naturgas Dansk Fjernvarmes undersøgelse viser, at afgiften på naturgas til de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker som Bramming Fjernvarme er steget med 70 procent siden Lave elpriser, dyr naturgas og høje afgifter på naturgas betyder, at varmeprisen for to tredjedele af de decentrale kraftvarmeværker er væsentlig højere end landsgennemsnittet. Bramming Fjernvarme fyrer udelukkende med naturgas i vore motoranlæg, og elproduktionen kan ikke konkurrere med strøm fra vindmøller og kulværker. Derfor står vore gasmotorer stort set stille, og det medfører vores tidligere strømsalg udebliver, og en markant forringelse af værkets økonomi.

3 Dansk Fjernvarme oplyser, at flere værker stort set ikke har produceret strøm det seneste halvandet års tid. Energiaftalen mellem Folketingets partier i marts 2012 medførte ingen forbedrede fremtidsmuligheder for Bramming Fjernvarme og derfor har vi kontaktet Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker, som har resulteret i et møde med klima- og energimister Martin Lidegaard. Klima- og energiministeren har udtrykt forståelse for udfordringerne i de naturgasfyrede kraftvarmeværker, og som opfølgning på de igangværende analyser af Energiaftalen vil også indgå, hvilken rolle de naturgasbaserede decentrale kraftvarmeværker skal spille i fremtidens energi-system, herunder konsekvenserne af grundbeløbets ophør i For Bramming Fjernvarme er grundbeløbet en væsentlig del af indtjeningen på el, det udbetales for at anlæggene kan stå klar til el produktion. Henvendelsen til Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker har medført, at TV-SYD satte fokus på vore problemer med en udsendelse i de regionale nyheder den 28. maj i år, hvor tvangsbinding til naturgas på Bramming Fjernvarme blev bragt og omtalt. Tvangsbinding til naturgas med de stigende afgifter medfører ekstraomkostninger for Bramming Fjernvarme på ca kr. årligt for en almindelig husstand. Dansk Fjernvarme har derfor foreslået, at der bliver lempet på kravet om tvangsbinding til naturgas, så værkerne får mulighed for et mere fleksibelt varmesystem baseret på biomasse og anvende kraftvarmen fra de el producerende anlæg, når der er behov for el i systemet. Energitilsynet har netop offentliggjort en analyse af, hvorfor der er forskel i varmepriserne hos Danmarks 431 fjernvarmeværker. Analysen slår fast, at brændslet er afgørende for varmepriser, og at de naturgasfyrede værker er specielt hårdt ramt. Bestyrelsen for Bramming Fjernvarme håber, at vi med ovennævnte initiativer får sat fokus på vore udfordringer for de naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker, hvor målet for det politiske Energiforlig fra sidste år er en halvering af det fossile brændselsforbrug i 2020 og endelig udfasning af fossile brændsler til opvarmning i Alternative energikilder Temaet omkring alternative energikilder fylder meget og derfor har Bramming Fjernvarme drøftet mulighederne med professionelle rådgivere vedrørende el-kedel, også set i lyset af fortsat påbud om gas til opvarmning. Hos Esbjerg Kommune har vi foreløbig fået godkendt et projektforsalg for etablering af en 12 MW el-kedel, men med de høje afgifter på produktion af varme med en el-kedel er det ikke aktuel i øjeblikket. Bramming, den 6. juni 2013 Henning Gyldenlev, formand

4

5

6

7

8

9

10

11

12 BRAMMING FJERNVARME BUDGET OG NØGLETAL Budget Realiseret 2013/ /13 Indtægter fra salg af varme: Fastbidrag: 28,80 kr/m² eller 0,32 kr/watt Forbrug : 0,38 kr./kwh Forbrug : værket Indtægter fra varme i alt Indtægter fra salg af el: Indtægter fra elproduktion NETTOOMSÆTNING Produktionsomkostninger BRUTTORESULTAT Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger PSO/Energibesparelser NETTORESULTAT Andre driftsindtægter i alt Andre driftsudgifter i alt 5 3 RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter 9 18 Renteudgifter RESULTAT FØR EKSTRAORD. POST Overført fra tidligere år Overført til næste år ÅRETS RESULTAT 0 0 NØGLETAL 2012/ /12 Ledningseffektivitet: Produceret varmemængde MWh ,0 % ,0 % Solgt varmemængde MWh ,3 % ,1 % Produktionstab ,7 % ,9 % Antal forbrugere: Forbrugsbidrag : 0,33 kr/kwh 0,35 kr/kwh Fastbidrag: 33,30 kr/m² 25,20 kr/m 2 eller 0,37 kr/watt eller 0,28 kr/watt

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010 2.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2013/14 Det afsluttede 51. regnskabsår, der går fra 1. juni 2013 til 31. maj 2014 viser en vækst i antallet af forbrugere. Regnskabsåret viser ligeledes, at fjernvarmen

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2010 2012

Årsrapport 2010 2012 Årsrapport 2012 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4 side 5 side 6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER Til Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker Dokumenttype Rapport Dato September 2011 REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER REDNINGSPLAN Revision 1 Dato 2011-09-05 Udarbejdet

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

Årsrapport 2010 2011

Årsrapport 2010 2011 Årsrapport 2011 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4-6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. FJERNVARME FJERNKØLING Indholdsfortegnelse 2 Fjernvarme Selskabsoplysninger...3 Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Den uafhængige

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2015 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Regnskab kan hentes på nettet

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2013. CVR-nr. 64 53 25 10

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2013. CVR-nr. 64 53 25 10 Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for året 2013 CVR-nr. 64 53 25 10 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Ringe, den / 2014 Dirigent

Læs mere