ÅRSRAPPORT 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED"

Transkript

1 ÅRS UNITED LIMITED

2 ANNUAL REPORT UNITED 2

3 Å R S R A P P O R T UNITED LIMITED

4 Indhold Selskabsoplysninger 3 Koncernstruktur 4 Hoved- og nøgletal for Koncernen 5 Bestyrelsens beretning: 8 Årets resultat 10 Udbytte 11 Investeringer - Koncernomstrukturering 12 Aarhus United A/S 18 United Plantations Berhad 20 Andre investeringer 20 Risici 21 Bestyrelsesmedlemmer 22 Udsigter 22 Generalforsamling Generalforsamlingsindkaldelse 24 Uofficielt aktionærmøde 25 Ti største aktionærer pr. 21 april Bestyrelsens direkte og indirekte aktiebesiddelser pr. 21 april Indeks til regnskabsafsnit 26 Revisionspåtegning 27 Regnskabsafsnit: 28 Balance 29 Resultatopgørelse 30 Egenkapital 31 Pengestrømsopgørelse 33 Noter Fondsbørsmeddelelser i 50 Selskabsforkortelser 50 Plantagernes beliggenhed, kort 51 (gengivelse på dansk) 2

5 Selskabsoplysninger Indregistreringssted Bestyrelse Company Secretary Hovedkontor og hovedaktieregister Repræsentationskontor i København Revisor Advokater Bankforbindelser Kontaktpersoner Links Bahamaøerne TAN SRI DATO SERI B. BEK-NIELSEN Formand CARL BEK-NIELSEN Næstformand JOHN A. GOODWIN Administrerende Direktør PETER GRUT JOHN MADSEN BRIAN BECH NIELSEN MARTIN BEK-NIELSEN PAUL F. CLARKE One Montague Place East Bay Street Nassau, Bahamaøerne International Plantation Services Limited Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, København V, Danmark KPMG Nassau, Bahamaøerne Graham, Thompson & Co. Nassau, Bahamaøerne Danske Bank A/S Finansbanken A/S Hongkong & Shanghai Banking Corp. JOHN A. GOODWIN Administrerende Direktør MARTIN BEK-NIELSEN Bestyrelsesmedlem KENNETH NILSSON Telefon

6 Koncernstruktur Tan Sri Dato' Seri B. Bek-Nielsen Fond og personligt ejerskab 20% 55% United International Enterprises Ltd. (Bahamaøerne) 45% 22% United International Holdings Ltd. (Bahamaøerne) 46% Aarhus United A/S (Danmark) 23% 20% United Plantations Bhd. (Malaysia) Andre investeringer 4

7 Hoved- og nøgletal for Koncernen $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Nettoresultat før gevinst ved salg af datterselskab Gevinst ved salg af datterselskab Nettoresultat efter gevinst ved salg af datterselskab Resultat pr. aktie (før gevinst ved salg af datterselskab og efter andel i egne aktier) USD 4,67 1,89 2,47 2,43 1,07 Resultat pr. aktie (efter gevinst ved salg af datterselskab og efter andel i egne aktier) USD 4,67 13,30 2,47 2,43 1,07 Udbytte pr. aktie USD 0,70 1,70 0,50 0,50 0,50 Koncernens aktiver i alt Koncernens egenkapital Soliditetsgrad % Indre værdi pr. aktie 45,78 40,64 24,54 23,13 21,22 Markedspris, ultimo 44,93 28,20 19,09 10,25 6,27 (Resultat pr. aktie, udbytte pr. aktie samt indre værdi pr. aktie er beregnet ud fra et vægtet gennemsnitligt antal cirkulerende aktier efter fradrag af Selskabets andel af egne aktier). Årets resultat og aktiekurs ultimo Soliditet USD mio. 60 DKK 300 USD mio. % Årets resultat Ekstraordinær indtægt Aktiekurs Egenkapital Aktiver i alt Soliditetsgrad 5

8

9 Bestyrelsens beretning

10 ÅRS UNITED Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning til Selskabets 24. generalforsamling d. 14. juni 2005 kl i Selskabets hovedkontor i Nassau, Bahamaøerne. Bestyrelsen aflægger hermed beretning og fremlægger regnskab for Selskabet og Koncernen for regnskabsåret. Årets resultat Årets koncernresultat, efter minoritetsinteresser og skat, beløb sig til USD 20,823 mio. sammenlignet med et resultat på USD 59,193 mio. i 2003 (iberegnet en gevinst på USD 50,803 mio. i forbindelse med salget af UIEM til UP Bhd.). En række faktorer gør det vanskeligt at sammenligne resultatet for med det fra året før: En gevinst på USD 50,803 mio. i forbindelse med salget af UIEM, som blev afsluttet i Koncernregnskabet for 2003 medtager kun UIEM s resultat til og med skæringsdatoen for salget i slutningen af første kvartal. Derefter er Selskabets andel i resultatet fra UP Bhd., som blev erhvervet i slutningen af første kvartal 2003, medtaget under indtægter fra associerede selskaber. Koncernresultatet for medtager således Selskabets andel i UP Bhd. s resultat for hele året. Resultatet for 2003 medtager afskrivninger på valutakurstab på USD 3,398 mio., der er opstået i forbindelse med den vedvarende omstrukturering i Koncernen, medens Koncernens valutakursgevinst beløb sig til USD 0,978 mio. i. Afvikling af UP Australia og Munden (et schweizisk holdingselskab, der tidligere blev anvendt som forvalter af Selskabets ejerandel i Aarhus United) samt salget af UP Africa, som tilsammen gav et tab på USD 3,532 mio i. Hensættelser til urealiserede tab i på USD 1,342 mio. vedrører kurssikringsomkostninger. Realiseret- og urealiseret gevinst på investeringer i 2003 beløb sig samlet til USD 1,046 mio. UP Bhd.: Togbane, der anvendes til transport af friske frugtbundter fra oliepalmerne. I baggrunden ses palmeoliemøllen Ula Basir. 8

11 UNITED ÅRS Årets indtægter beløb sig samlet til USD 28,615 mio. og består hovedsageligt af Selskabets andel i nettoresultateter fra datterselskab og associerede selskaber sammenlignet med USD 75,864 mio. i Indtægter for 2003 medtog en gevinst i forbindelse med salget af UIEM på USD 50,803 mio. samt indtægter på USD 12,955 mio. fra landbrugsdrift, der kom fra Selskabets andel af UIEM s resultat i første kvartal 2003 sammen med provenu fra salg af landbrugsprodukter fra UP Africa frem til d. 31. december 2003 (hvorefter det ophørte med at blive klassificeret som et datterselskab). Årets resultat lå højere end forventet på grund af forbedrede bidrag fra associerede selskaber samt en tilbageførsel af goodwill på USD 6,635 mio., som hovedsagelig er opstået i forbindelse med købet af IPF i Denne tilbageførsel opstod som et resultat af, at alle de identificerbare, amortiserbare aktiver erhvervet i forbindelse med købet enten var blevet afhændet eller likvideret, og at det er krævet i henhold til De Internationale Regnskabsstandarder, at negativ goodwill føres over som indtægt, når den overstiger værdien af disse aktiver. I var bidrag fra associerede selskaber betydelige højere. Et væsentligt bedre resultat fra Aarhus United sammen med en betydelig forbedring af bidraget fra det nye associerede selskab UP Bhd. betød, at Selskabets andel i deres nettoresultater steg fra USD 8,680 mio. i 2003 til USD 19,985 mio. i. Aarhus United s resultat efter skat for beløb sig til DKK 175 mio. (USD 29,300 mio.) sammenlignet med DKK 88 mio. (USD 13,390 mio.) i UP Bhd. s resultat for beløb sig til MYR 128,907 mio. (USD 33,928 mio.) og udgjorde en forbedring på 36% mod forrige års resultat efter skat på MYR 94,411 mio. (USD 24,849 mio.). Aarhus United s resultat for var yderst tilfredsstillende og bedre end forventet. I resultatet for indgår der dog engangsindtægter på DKK 23 mio. (USD 3,849 mio.) i forbindelse med salget af anlægsaktiver, hvorimod der i 2003 blev udgiftsført et ekstraordinært tab i forbindelse med Maritex AS, der blev afhændet samme år. Revurdering af udskudt skat i har forbedret resultatet med yderligere DKK 23 mio. (USD 3,849 mio.). Hvad angår UP Bhd. blev årets resultat kraftigt forbedret af en øget omsætning på grund af en højere produktion, ca. 11% bedre i forhold til 2003, højere priser på rå palmeolie samt produktion fra den nyerhvervede plantage Lima Blas. Resultatet for blev dog reduceret af en engangshensættelse til værdiforringelse af aktiver på MYR 8,2 mio. (USD 2,159 mio.). Årets omkostninger beløb sig samlet til USD 7,791 mio. mod USD 15,147 mio. forrige år, hvoraf omkostninger forbundet med plantage- og landbrugsdrift af UIEM og UP Africa i 2003 på USD 6,659 mio. tegner sig for størstedelen af forskellen i beløbet og figurerer således ikke i regnskabet for. Ydermere vil afskrivninger samt generelle og administrationsomkostninger vedrørende UIEM og UP Africa i koncernregnskabet for 2003 ikke gentage sig i, hvilket betyder, at disse omkostninger på USD 0,767 mio. og USD 6,373 mio. i 2003 er faldet til henholdsvis USD 0,047 mio. og USD 2,992 mio. i. Renteudgiften for Koncernen faldt fra USD 0,894 mio. i 2003 til USD 0,040 mio. i og afspejler således det faktum, at UP Africa, hvoraf størstedelen af Koncernens lån kunne tilskrives, ikke var medtaget i koncernregnskabet i, d.v.s. frem til det blev solgt i slutningen af. Skat for 2003 beløb sig til USD 1,486 mio. og bestod af Selskabets koncernandel af UIEM s forpligtelser for første kvartal samt renteskat i forbindelse med indbetaling af overskud fra Selskabets malaysiske holdingselskab. Disse omkostninger gentog sig ikke i og på koncernniveau var den samlede skat ubetydelig. 9

12 ÅRS UNITED UP Bhd.: Malaysias premierminister Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi overrækker prisen for den mest omsorgsfulde plantagearbejdsgiver i til direktørerne Carl og Martin Bek-Nielsen. Pengestrømme i det pågældende år beløb sig til USD 4,683 mio. før medtagelse af udgiften på USD 4,337 mio. i forbindelse med købet af yderligere 1,6% af UP Bhd. s indbetalte aktiekapital og yderligere USD 1,841 mio. i forbindelse med investering i finansielle instrumenter. Egenkapitalen steg fra USD 180,816 mio. i 2003 til USD 204,012 mio. i som et resultat af Selskabets overskud i samt valutakursreguleringer. Koncernen havde ingen gældsforpligtelser til banker i slutningen af og soliditetsgraden forblev således på et stabilt niveau på 98%. Selvom den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med forrige år, skal det bemærkes, at Den Internationale Regnskabsstandard 41 ( IAS 41 ) bør finde anvendelse på alle Selskabets hovedinteresser med driftsaktiviteter. Dette angår især biologiske aktiver, som skal behandles regnskabsmæssigt på en måde, som afspejler ændringer i deres dagsværdi, som f.eks. UP Bhd. s plantager i Malaysia. Eftersom denne standard endnu ikke er godkendt af den malaysiske erhvervssektor, har det ikke været muligt at opfylde dette direktiv og som følge deraf er revisionspåtegningen for Selskabet med forbehold. Udbytte Bestyrelsen har besluttet at anbefale et uændret udbytte på USD 0,70 (pr. aktie à USD 10) til de aktionærer, der er noteret i aktieregistret pr. 14. juni

13 UNITED ÅRS Investeringer - Koncernomstrukturering I forlængelse af målet...at forbedre shareholder value ved at skabe en mere gennemsigtig struktur og ved at fokusere mere direkte på kerneaktiviteter... er omstruktureringsprocessen fortsat i med salget af UP Africa, som blev offentliggjort i oktober og afsluttet i december, samt den endelige afvikling af UP Australia og Munden i det forløbne år, som til sammen gav et tab på USD 3,532 mio. I løbet af året har Selskabet øget sin aktiepost i UP Bhd. fra 18,1% til 19,7% til en pris af USD 4,337 mio. Det blev meddelt d. 30. august, at bestyrelsen havde besluttet at iværksætte en vurdering af Selskabets ejerandel i Aarhus United for at undersøge, om de langsigtede udviklingsmuligheder for såvel Selskabet som Aarhus United bedre kunne blive tilgodeset, hvis Selskabets ejerandel i Aarhus United blev overtaget af en partner, der i højere grad er i stand til at udnytte Aarhus United s fulde potentiale. Dette blev efterfølgende bekræftet, og Selskabet besluttede derfor at iværksætte processen med at finde en egnet køber til sin ejerandel i Aarhus United. Denne salgsproces tager længere tid end først antaget, men det forventes, at udfaldet af processen vil blive offentliggjort via en fondsbørsmeddelelse inden slutningen af april Selskabets fremtidige strategi vil især være fokuseret på investeringer inden for sektoren af plantager, der specialiserer sig i spiseolier, både gennem Selskabets ejerandel i UP Bhd. samt direkte gennem andele i andre plantageinvesteringer i området. De vigtigste associerede selskaber, som udgjorde Selskabets investeringsportefølje i slutningen af, er omtalt i det efterfølgende. Gennemsnitlig ydelse for den malaysiske palmeolieindustri Samlet bæredygtigt areal (hektar) Produktion (ton): Rå palmeolie Palmekerner Palmekerneolie Gennemsnitlig ydelse pr. hektar (ton) for industrien: Frisk frugt (bundt - FFB) 18,33 19,14 17,95 18,99 18,60 Rå palmeolie 3,45 3,67 3,57 3,75 3,72 Palmekerneolie 0,47 0,48 0,46 0,46 0,44 Samlet høstudbytte - olie 4,16 4,35 4,19 4,21 4,17 Palmeolie udvinding (%) 18,86 19,19 19,91 19,75 20,03 Gennemsnitlig ydelse pr. hektar (ton) for UP Bhd.: Frisk frugt (bundt - FFB) 27,59 23,92 26,69 26,55 26,30 Rå palmeolie 5,59 4,97 5,49 5,30 5,52 Palmekerneolie udvinding (%) 6,19 6,03 5,91 5,83 5,69 Palmeolie udvinding (%) 20,28 20,81 20,59 20,24 20,99 11

14 ÅRS UNITED Aarhus United A/S For Aarhus United-koncernen blev et meget tilfredsstillende år. Med et resultat efter skat på DKK 175 mio., blev det DKK 87 mio. bedre end resultatet sidste år en forbedring på 100%. Hvis der ses bort fra en ekstraordinær skatteindtægt på DKK 23 mio., blev det opnåede resultat efter skat DKK 152 mio., hvilket er inden for intervallet på DKK mio., som blev meddelt i forbindelse med 3. kvartalsrapporten (fondsbørsmeddelelse nr. 20 af 22. november ). Alle fire produktionsvirksomheder i Danmark, England, USA og Mexico opnåede bedre resultater i end i Således havde de fire produktionsvirksomheder tilsammen en fremgang i det primære driftsresultat på DKK 67 mio. Det skal ses som et resultat af generelt bedre økonomiske vilkår end sidste år, men også som et resultat af en bevidst strategisk satsning på effektivitet og kerneforretning. Den nye koncernstruktur i Aarhus United har medført, at Aarhus United Denmark er blevet en selvstændig dattervirksomhed på linje med de tre andre produktionsvirksomheder i gruppen. har været et tilfredsstillende år for Aarhus United Denmark med fortsat vækst på salget af specialfedtstoffer. I løbet af foråret blev strategien justeret, således at der kom mere fokus på optimering af alle dele af værdikæden. Den ændrede strategi var en konsekvens af den stadigt stærkere konkurrence på markedet. For at opnå en bedre lønsomhed var det nødvendigt at reducere antallet af medarbejdere, og der blev fokuseret yderligere på gennemførelsen af lønsomhedsdrevne produktionsinvesteringer. Endvidere blev der bredt i organisationen arbejdet med effektivitetsskabende aktiviteter, herunder ikke mindst en endnu højere udnyttelse af produktionskapaciteten. Aarhus United Denmark har samtidig oplevet fortsat vækst i både indtjening og tonnage på salget af specialfedtstoffer til chokoladeindustrien, specielt inden for kakaosmør ækvivalenter (CBE), herunder især på de nye markeder, der strategisk er blevet satset på. Ønsket om fortsat Aarhus United resultat før og efter skat DKK mio Skat Resultat efter skat 12

15 UNITED ÅRS Aarhus United: Produktionskapaciteten på selskabets amerikanske raffinaderi steg væsentligt i, hvilket betød at Aarhus United USA kunne udvide sin platform af aktiviteter. vækst har bl.a. givet sig udslag i dannelsen af den ovenfor nævnte dattervirksomhed i Uruguay, Aarhus United Latin America, hvor man i samarbejde med lokale kræfter ønsker at udbygge produktionen og markedsføringen af specialfedtstoffer til chokoladeindustrien i Sydamerika. Via den nye dattervirksomhed har Aarhus United Denmark en enestående mulighed for at være tæt på de lokale kunder og dermed tilbyde dem attraktive og konkurrencedygtige løsninger. Skiftet i strategisk fokus med en bedre balance imellem lønsomhed og vækst baseres fortsat på udvikling af medarbejderne, hvor der til stadighed arbejdes med kompetenceudvikling og styrkelse af virksomhedens værdier: hæderlighed, ansvar og engagement. har været et særdeles godt år for Aarhus United UK med betydelige indtægter fra salg af vegetabilske fedtstoffer til bageri- og foodservicesegmenterne. De investeringer, der blev foretaget på disse områder i 2002 og 2003, er i høj grad begyndt at give afkast, og virksomheden har været i stand til at yde et højt serviceniveau og levere en høj produktkvalitet. I kombination med gode resultater på andre forretningsområder har dette betydet, at har været et rekordår for Aarhus United UK. De gode finansielle resultater er præget af strategien om at fokusere på højt forarbejdede produkter og services frem for udelukkende at konkurrere på pris. Aarhus United USA s forretningsområde har ændret sig markant i. Det har været et godt år med vækstmæssig og dermed økonomisk fremgang. Året blev præget af arbejdet med at udvikle nye produkter, markedsføre dem og med succes introducere dem til de kundegrupper, der ønsker at erstatte deres eksisterende, hærdede fedtstoffer med nye transfrie og uhærdede fedtstoffer, som samtidig har et lavt indhold af mættede fedtsyrer. 13

16 ÅRS UNITED Virksomhedens traditionelle højtforædlede produkter baseret på laurinolie, der primært sælges til chokoladeindustrien, er således i kraft af en kapacitetsudvidelse blevet suppleret med salg af nye produkter til fødevareindustriens segmenter inden for bagerivarer, morgenmadsprodukter og müslibarer. For Aarhus United USA har været et år, der har givet gode muligheder for at udvide med helt nye og succesrige forretninger, og som danner basis for væsentlige vækstmuligheder i fremtiden. Aarhus United México har i opnået et meget tilfredsstillende resultat og har styrket sin position som markedsleder i Mexico på segmenterne for industrielle fedtstoffer og specialfedtstoffer. I løbet af året har virksomheden udvidet sit marked gennem leverancer af vegetabilske fedtstoffer til segmenterne margarine, mejeri-lignende og fritering, hvor salget er forbedret med 33% sammenlignet med året før. Mersalget blev muliggjort af en forbedring af fabrikkens eksisterende raffineringskapacitet på næsten 20%, hvilket er en betragtelig forbedring af fabrikkens samlede effektivitet. Mersalget skyldes også den væsentlige udvikling af nye anvendelsesområder for eksisterende produkter. Et fremragende år kan læses i nøgletallene, men også i udviklingen af nye muligheder, som bliver underbygget af en solid platform at stå på. Aarhus United México befinder sig i den bedst mulige position til at imødegå fremtidens udfordringer, hvor produkter med lavt indhold af transfedtsyrer, vækst i markedsandele, investeringer i effektivitetsforbedringer i produktionen og udvikling af en kultur omkring bæredygtig forbedring vil være de nøglefaktorer, som væksten skal bygges på. BSP Pharma notificerede sundhedsmyndighederne i USA (Food and Drug Administration, FDA) om den planlagte kommende markedsføring af kosttilskuddet BSP 201 mod gigt- og muskelsmerter. Notificeringen affødte ingen indvendinger fra FDA, og BSP 201 kan nu markedsføres og sælges i USA. Virksomheden deltog på ledende messer i USA og Japan med henblik på at identificere mulige samarbejdspartnere til lancering af BSP 201 på disse markeder. Der blev ført intense forhandlinger med potentielle partnere om lancering af BSP 201 på det nordamerikanske marked. Den endelige beslutning om valg af markedsførings- og distributionsstrategi er udsat, indtil det nye ejerskab af Aarhus United er faldet på plads. Det kliniske forsøg af BSP 103 mod psoriasis blev igangsat, og resultatet forventes at foreligge inden udgangen af første kvartal Protokollen for det kommende kliniske forsøg af BSP 110 mod herpes simplex blev indsendt til den relevante etiske komite, og forsøget forventes igangsat primo Aarhus United: Tankbil ved Aarhus United UK s raffinaderi i Hull, hvorfra der i blev leveret ca tanke. 14

17 UNITED ÅRS Det associerede selskab UP Bhd. opnåede i et resultat på MYR 129 mio. (DKK 203 mio.) efter skat. Med en ejerandel på 23% giver det en resultatandel på DKK 48 mio. til Aarhus United. Resultatandelen er svarende til sidste år. Ved sammenligningen skal man dog være opmærksom på, at valutakursudviklingen ved omregningen til DKK har påvirket resultatet med minus DKK 4 mio. Det tilfredsstillende resultat er opnået på trods af, at koncernens samlede resultat i danske kroner også i blev negativt påvirket af lavere valutakurser ved omregningen af resultaterne i fremmed valuta til danske kroner. Hvis valutakurserne havde været de samme, som blev anvendt sidste år, ville det samlede resultat efter skat have været DKK 13 mio. højere. Ved sammenligningen med resultatet efter skat på DKK 88 mio. i 2003 skal man være opmærksom på, at i 2003 gav afviklingen af engagementet i Maritex AS i Norge en negativ påvirkning på i alt DKK 25 mio. efter skat. i indgår en indtægt fra salg af siloer og grund på i alt DKK 23 mio. efter skat. i indgår en ekstraordinær skatteindtægt på DKK 23 mio. Selvom der korrigeres for ovenstående ikke-tilbagevendende forhold, er der tale om en betydelig fremgang på DKK 29 mio. i resultatet efter skat. Koncernens nettoomsætning for blev højere end i Dette er nettoeffekten af en højere tonnagemæssig afsætning for koncernen som helhed, lavere valutakurser ved omregningen af omsætningen i fremmed valuta til danske kroner og et højere råvareprisniveau. Værditilvæksten steg med DKK 83 mio. i i forhold til Stigningen skyldes den generelt højere tonnagemæssige afsætning og specielt den øgede afsætning af specialfedtstoffer til chokoladeindustrien. Nettomargin, som er værditilvæksten fratrukket de direkte produktionsomkostninger, blev DKK 77 mio. højere end i De samlede faste omkostninger for koncernen steg i med DKK 46 mio. i forhold til sidste år. Hertil kommer effekten af de lavere valutakurser ved omregning til danske kroner, som har forbedret omkostningerne med DKK 29 mio. Der er således tale om en reel stigning på DKK 75 mio. eller 10%. Stigningen skyldes en almindelig omkostningsstigning, generel øget bonus som følge af det bedre resultat primært i Aarhus United Mexico samt øgede afskrivninger og vedligeholdelse i Aarhus United Denmark. Derudover er de faste omkostninger påvirket af de ekstraordinære omkostninger afholdt i i forbindelse med den igangværende salgsproces. Primær drift for koncernen steg fra DKK 153 mio. i 2003 til DKK 234 mio. i. Stigningen skyldes primært den højere tonnagemæssige afsætning, men herudover skal man ved sammenligningen med 2003 være opmærksom på, at afviklingen af engagementet i Maritex påvirkede den primære drift i 2003 med minus DKK 19 mio. 15

18 ÅRS UNITED Resultat af kapitalandele på DKK 59 mio. før skat udgjorde en stigning på DKK 5 mio. i forhold til I 2003 indgik resultatandelen fra Maritex med et underskud på DKK 12 mio. i perioden frem til afhændelsen af virksomheden. Koncernens finansieringsomkostninger for udgjorde DKK 64 mio., hvilket er på niveau med sidste år. Resultatet før skat blev DKK 229 mio. mod DKK 142 mio. sidste år. Årets skat beløb sig til DKK 48 mio. svarende til en effektiv skatteprocent på ca. 21. I 2003 svarede skatten på DKK 51 mio. til en effektiv skatteprocent på ca. 36. Årets skat er påvirket af en regulering af koncernens skatteaktiv samt nye skatteregler, som har påvirket den regnskabsmæssige skat med DKK 23 mio. Den ekstraordinære skatteindtægt på DKK 23 mio. skyldes flere forhold. I første halvår blev der foretaget en regulering af udskudt skat i UP Bhd., som følge af at skatteforholdene omkring overtagelsen af UIEM, blev afklaret. Effekten heraf er på DKK 6 mio. i Aarhus Uniteds regnskab. Endvidere blev skattereglerne i Mexico ændret ultimo, hvilket har givet anledning til en revurdering af Aarhus United Mexicos skatteaktiv. Aarhus Uniteds andel heraf udgør DKK 8 mio. Endeligt blev en skatterevision af regnskabsårene 2001 og 2002 i de danske selskaber afsluttet ultimo. Den foretagne revision har givet anledning til en revurdering af skatteaktiver i de sambeskattede selskaber og har påvirket regnskabet positivt med DKK 9 mio. Koncernens samlede investeringer udgjorde DKK 132 mio. i mod DKK 117 mio. sidste år. Egenkapital Koncernens egenkapital i danske kroner steg med DKK 53 mio. til DKK mio. Nettoeffekten af årets resultat og betalt udbytte udgjorde en stigning på DKK 127 mio., mens omregningen til danske kroner af egenkapitalen i de udenlandske dattervirksomheder gav et fald på DKK 76 mio. Heraf vedrører de DKK 11 mio. Aarhus United Mexico, DKK 4 mio. Aarhus United UK, DKK 32 mio. Aarhus (Malaysia)(UP Bhd.), DKK 18 mio. Aarhus United USA og DKK 11 mio. øvrige virksomheder. Kursudvikling og egne aktier Der er i de senere år sket en positiv udvikling i aktiekursen, som er steget fra DKK 180 ultimo 2000 til DKK 556 ultimo, svarende til en stigning i markedsværdien på DKK 1,5 mia. Beholdningen af egne aktier udgjorde stk. pr. 31. december, svarende til 3,0% af aktiekapitalen. Aktierne er reguleret over egenkapitalen til anskaffelseskursen, som er DKK 30 mio. lavere end kursværdien ultimo. Pengestrøm Resultat af primær drift og afskrivninger gav tilsammen en positiv pengestrøm på DKK 366 mio., hvilket er en stigning på DKK 78 mio. i forhold til Den samlede pengestrøm fra driftsaktiviteterne blev DKK 335 mio. mod DKK 228 mio. sidste år. 16

19 UNITED ÅRS Koncernens samlede pengestrøm fra drifts- og investeringsaktivitet for var DKK 199 mio. mod DKK 151 mio. i Koncernens samlede pengestrøm fra finansiering udgjorde minus DKK 40 mio. De to væsentligste poster er DKK 32 mio. i optagelse af langfristet bank- og prioritetslån og udbetalt udbytte til aktionærer på DKK 48 mio. Fremtidsudsigter På baggrund af det gode resultat for forventer vi at fastholde udviklingen i 2005, idet: Der forventes i forhold til en let stigende tonnagemæssig afsætning, men med et ændret produktmix imod mere forædlede produkter inden for vegetabilske specialfedtstoffer og foodservice. Der forventes en øget afsætning inden for vegetabilske specialfedtstoffer, da der forventes en stigning i efterspørgslen inden for EU som følge af den såkaldte 5%-regel og en øget anvendelse i andre dele af verden. Det forventes, at koncernens afsætning inden for bulkoliesegmentet fortsat vil være præget af hård konkurrence. Aarhus United USA forventer en stigende afsætning af palmebaserede produkter uden transfedtsyrer. Afsætningen af BSP Pharmas produkter mod især gigt og eksem forventes først at bidrage til indtjeningen i Aarhus United Denmark fra For 2005 forventes et primært driftsresultat på DKK mio. og et resultat før skat på DKK mio. Efter skat forventes der et resultat på DKK mio. Under forudsætning af et uændret råvareprisniveau og med baggrund i en højere tonnagemæssig afsætning forventes der en lidt højere omsætning i 2005 end i, hvor omsætningen i danske kroner beløb sig til DKK 5,0 mia. Da salgsprocessen endnu ikke er afsluttet, indeholder forventningerne for 2005 fuld andel af UP Bhd. s forventede resultat for

20 ÅRS UNITED United Plantations Berhad Aktieposten i UP Bhd. blev i øget via køb af 1,6% af aktiekapitalen på det åbne marked, hvilket fik UP Bhd. s op på 19,7% og koncernens andel, inklusiv Aarhus United s aktiepost, op på 43,2% af UP Bhd. s indbetalte aktiekapital. Bestyrelsens vurdering af koncernens drift Koncernens omsætning i det forløbne år var højere i forhold til sidste år på grund af en 11% øget produktion af rå palmeolie, som delvis stammer fra den nyerhvervede plantage Lima Blas, samt de højere salgspriser på rå palmeolie, palmekerner og nogle af de raffinerede produkter. Som følge heraf var koncernens resultat før skat i den forløbne periode dermed også højere i forhold til det tilsvarende periode sidste år. Dog blev avancen reduceret af engangshensættelsen til værdiforringelse på MYR 8,2 mio. Koncernens skatteudgift for den forløbne periode blev nedsat på grund af et frigjort udskudt skattenedslag på MYR 16,5 mio. Den udskudte skat var en del af overskuddet i forbindelse med regulering af dagsværdien på UIEM s ejendomme, da selskabet købte UIEM i UIEM s ejendomme blev efterfølgende købt direkte af selskabet. Eftersom gevinsten i forbindelse med ejendomssalget var særligt fritaget fra statens skat vedrørende gevinst på fast ejendom, blev det nævnte udskudte skattebeløb frigjort i resultatopgørelsen. UP Bhd.: Bæredygtigt landbrug er gradvist blevet vigtigere for at opfylde forbruger- og miljøkrav. Afbilledet her (to øverste billeder) ses to måder, hvorpå de fældede palmer (som af miljømæssig forurening ikke længere må afbrændes) bliver forarbejdet til mindre stykker. Disse restprodukter fra fældede palmer anvendes som en slags gødning for at forbedre jordens struktur og spredes ud i genplantningsområderne (nederst til venstre). På billedet nederst til højre bliver spildevand pumpet tilbage til de nyplantede områder, hvor det har en gavnlig virkning på senere afkast. Alt spildevand fra selskabets palmeoliemøller bliver pumpet igennem adskillige rensningssystemer for at sikre at det vand, der bliver sendt tilbage til hovedsystemet, er grundigt renset. 18

21 UNITED ÅRS Udsigter og forventninger til fremtiden På grund af den sæsonbetonede palmeolieproduktion forventer bestyrelsen, at produktionen vil falde i 1. og 2. kvartal 2005, hvis der sammenlignes fra kvartal til kvartal. Sammenlignes der dog fra år til år, forventer bestyrelsen en stigning i produktionen og eksporten for 2005 sammenlignet med det registrerede niveau i. Priserne på spiseolier styres af det globale udbud og efterspørgsel og bliver således påvirket af faktorer så som stigning i toldafgifterne på import opkrævet af Indien, efterspørgsel fra Kina, sojabønneproduktionen i Nord- og Sydamerika, prisudviklingen samt lagerbeholdninger. Ydermere vil den nye udvikling, som f.eks. anvendelse af biodiesel, påvirke råvarepriserne på den ene eller anden måde. Priserne på rå palmeolie er faldet kraftigt fra den højeste notering registreret i marts på MYR pr. ton til den laveste notering registreret d. 4. februar 2005 på MYR pr. ton. Efterfølgende har priserne rettet sig til det nuværende prisniveau, hvor de holder sig på et leje på ca. MYR på udløbsmåneden. Det begyndende prisopsving på sojabønner, -olie og -mel på børsen for futures og optioner Chicago Board of Trade (CBOT) samt forbedrede månedlige eksporttal på palmeolie fra Malaysia har resulteret i en hurtig stigning i priserne på rå palmeolie for nylig. Bestyrelsen er af den mening, at prisstigningen vil blive begrænset af usikre markedsvilkår, deriblandt indvirkningen af den seneste stigning i indiske toldafgifter på import af palmeolie, store malaysiske lagerbeholdninger samt en forventet rekordhøst for sojabønner i Sydamerika i marts/april På grund af risikoen for faldende priser indgik selskabet terminskontrakter for dele af den forventede 2005 rå palmeolieproduktion for at begrænse risikoen og derved opnå en tilfredsstillende gennemsnitspris. Som følge af selskabets indgåede terminskontrakter, forventer bestyrelsen, at 2005 bliver et godt år. Koncernen har ikke udsendt en overskudsprognose for det forløbne år. Aarhus United resultat før og efter skat DKK mio Skat Resultat efter skat 19

22 ÅRS UNITED UP Bhd.: Ansat i Malaysias største kokosnødhave for nye kokosplanter på selskabets plantage Jendarata Estate. Andre investeringer Kakaohandel Denne investering er fortsat en overskudsgivende handel, men på stærkt reduceret og mere konservativt niveau set i forhold til tidligere år. Investeringen havde ikke nogen nævneværdigt indflydelse på resultatet. Risici Hvis man tager udgangspunkt i de største bidragsydere, er de væsentligste risici som følger: Råvarepriser: Den største indflydelse fra råvarepriser på Koncernens overskud er palmeolieprisen, idet den påvirker resultatet i Koncernens plantageinteresser i Malaysia. En ændring på USD 100 i palmeolieprisen pr. ton vil påvirke Selskabets andel i plantageoverskuddet med ca. USD 5 mio. Valutakurser: Selskabets regnskab føres i USD, medens de fleste selskaber i Koncernen fører regnskaber i en række andre valutaer. Medens valutaerne for en væsentlig del af disse selskaber er tæt knyttet til den amerikanske dollar, vil en bevægelse i den amerikanske dollar mod f.eks. den danske krone eller det britiske pund udøve en moderat indflydelse. Renten: Selvom hverken Selskabet eller UP Bhd. har betydelige andele af gæld til udlandet, ville en stigning på 1% i renten reducere Selskabets andel i Aarhus United s resultat med ca. USD 0,1 mio. Vejrforhold: Medens vejrforhold generelt ikke har haft den store virkning på overskuddet i Selskabets landbrugsinteresser i Malaysia, har den ekstreme påvirkning fra El Niño og dens efterfølger La Niña i de sidste år reduceret produktionen. 20

23 UNITED ÅRS Bestyrelsesmedlemmer Peter Grut og Carl Bek-Nielsen afgår efter tur i Der vil på den kommende ordinære generalforsamling blive stillet forslag om deres genvalg. Tan Sri Dato Seri B. Bek-Nielsen, som har været Selskabets bestyrelsesformand, siden det blev stiftet i 1982, vil på den ordinære generalforsamling i 2005 indgive sin afskedsbegæring til bestyrelsen. Set i lyset af hans høje alder samt hans efterfølgers, sønnerne Carl og Martin, beviste kompetencer, har Tan Sri Dato Seri B. Bek-Nielsen besluttet sig for, at dette er det rette tidspunkt for hans tilbagetræden fra bestyrelsen. Efter hans tilbagetræden er det hensigten, at hans ældste søn Carl Bek-Nielsen skal efterfølge ham som bestyrelsesformand, og at Martin Bek-Nielsen skal efterfølge sin broder som næstformand. Begge er direktører i UP Bhd. Som anerkendelse for hans arbejdsindsats i forbindelse med stiftelse af Selskabet og for at være den primære drivkraft bag Selskabets udvikling i løbet af de sidste 23 år, er det blevet foreslået, at Tan Sri Dato Seri B. Bek-Nielsen udnævnes til ærespræsident for Selskabet - en stilling uden formelt ledelsesansvar, som han vil beholde indtil andet oplyses. Han vil også fortsat påtage sig hvervet som rådgiver for Selskabet. Det er umuligt at overvurdere omfanget og udstrækningen af Tan Sri Dato Seri B. Bek- Nielsen s bidrag til Selskabets succes igennem årene og det er med noget vemod, at vi skal opleve, at han giver slip på Selskabets tøjler til juni I hans embedstid er Selskabet vokset fra sin første kapitalværdi på USD 14 mio. i 1983 til tæt på en kvart milliard USD i dag. Der er dog stor tillid til, at den nye generation kan viderebringe hans inspirerende ledelsesstil og føre Selskabet frem til nye højdepunkter i fremtiden. Vagtskifte. På den kommende ordinære generalforsamling i 2005 vil Tan Sri Dato Seri B. Bek- Nielsen træde tilbage fra Selskabets bestyrelse og påtage sig titlen som ærespræsident. Her ses han med sine sønner Carl (venstre) og Martin, som forventes at blive udpeget til henholdsvis bestyrelsesformand og næstformand efter deres fars tilbagetræden. 21

24 ÅRS UNITED Udsigter Fremtidsudsigterne for Selskabet, set ud fra den eksisterende struktur, er i høj grad afhængig af udviklingen i dets to hovedinvesteringer; Aarhus United og UP Bhd. Selvom UP Bhd. ikke udsender en overskudsprognose, har selskabet dog meddelt, at betydelige dele af produktionen af rå palmeolie og palmekerneolie er solgt på termin til priser, som overgik forventningerne. Disse lukrative kontrakter sammen med den øgede produktion fra etablerede såvel som nyerhvervede plantager skaber et godt fundament for et lovende resultat for Hvad angår Aarhus United, forventes det budgetterede koncernresultat for 2005 at blive i samme størrelsesordenen som forrige år før medtagelse af ekstraordinære poster. Generelt er bestyrelsen af den opfattelse, at selvom det ikke er muligt at udsende en sikker overskudsprognose, er der god grund til at forvente, at resultatet for 2005 vil ligge på det samme niveau som i (før medtagelse af den gunstige effekt af tilbageførslen af den negative goodwill). I takt med den vedvarende afskaffelse og frasalg af aktiviteter, der ligger uden for kerneområdet, samt af koncernselskaber uden driftsaktiviteter, vil der blive lagt øget vægt på produktion af vegetabilsk olie, især palmeolie, både direkte og gennem Selskabets andel i UP Bhd. Generalforsamling Den årlige generalforsamling afholdes d. 14. juni 2005 i Selskabets hovedkontor i Nassau på Bahamaøerne. Dagsordenen for generalforsamlingen omfatter bl.a. godkendelse af regnskabet for, forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til at udstede op til aktier i Selskabet, genvalg af bestyrelsesmedlemmer, der går af efter tur, samt godkendelse af udbyttet. UP Bhd.: Et billede set fra luften af plantagebestyrens bolig med udsigt over plantagen Lima Blas, som blev erhvervet af UP Bhd. i. 22

25 UNITED ÅRS Dette er sidste gang, jeg skriver til jer som jeres bestyrelsesformand, et hverv jeg har påtaget mig lige siden Selskabet blev stiftet i Til slut vil jeg derfor gerne benytte denne lejlighed til at takke bestyrelsen og kollegaerne inden for Koncernen for deres utrættelige indsats igennem årene, som har været altafgørende for den vedvarende opnåelse af Selskabets mål. Jeg er overbevist om, at dette engagement vil sikre Selskabet i fremtiden under ledelse af Carl og Martin, mine sønner og efterfølgere. På bestyrelsens vegne Tan Sri Dato Seri B. Bek-Nielsen Bestyrelsesformand d. 9. maj

26 ÅRS UNITED Generalforsamlingsindkaldelse Der indkaldes herved til Selskabets 24. ordinære generalforsamling, der afholdes på hovedkontoret, One Montague, East Bay Street, Nassau, Bahamaøerne, d. 14. juni 2005 kl med følgende dagsorden: 1. Forelæggelse og godkendelse af regnskaberne for regnskabsåret, samt bestyrelsens og revisorernes beretning. 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Carl Bek-Nielsen og Peter Grut afgår efter tur og har erklæret sig villige til genvalg. 3. Godkendelse og, efter omstændighederne, vedtagelse af følgende forslag: Bestyrelsen bemyndiges herved generelt og uden betingelser til at udøve alle Selskabets beføjelser til at udlodde aktier indtil et nominelt beløb på maksimalt USD (dollars tre millioner), fordelt på (tre hundrede tusinde) aktier á USD 10 (ti) hver, og således at denne bemyndigelse udløber samtidig med afholdelsen af Selskabets ordinære generalforsamling, der skal finde sted i Godkendelse af bestyrelsens forslag om betalingen af et udbytte på 7% eller USD 0,70 pr. aktie á USD 10 til aktionærer på aktieregisteret d. 14. juni Fastsættelse af bestyrelseshonorar. 6. Valg af revisorer og bemyndigelse for bestyrelsen til at fastsætte disses honorarer. Stemmefuldmagter Aktionærer, der er stemmeberettigede på generalforsamlingen, kan udpege en eller flere stedfortrædere til at overvære generalforsamlingen og stemme på deres vegne ved enhver skriftlig afstemning. Sådanne stedfortrædere behøver ikke være aktionærer i Selskabet. Alle stemmefuldmagter (hvortil der vedlægges en formular) må være Selskabets hovedkontor i hænde senest 48 timer før generalforsamlingen eller være repræsentationskontoret i København i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. På foranledning af bestyrelsen Paul F. Clarke Company Secretary d. 9. maj

27 UNITED ÅRS Uofficielt aktionærmøde Med henblik på de aktionærer, der ikke måtte være i stand til at overvære den ordinære generalforsamling, afholdes et uofficielt møde i Børssalen, Børsbygningen, København d. 27. maj 2005 kl Ti største aktionærer pr. 21. april 2005 Antal Procentandel af aktier aktiekapital United International Holdings Ltd ,35 Tan Sri Dato Seri B. Bek-Nielsen ,11 Norske Bank ,58 United International Enterprises Ltd ,08 Small Cap Danmark ,36 Cai Bruun ,13 Lærestandens Brandforsikring ,06 Clearstream Banking ,78 Marcus Choleva ,74 Boet efter Th. Bjerglund Andersen ,68 Bestyrelsens direkte og indirekte aktiebesiddelser pr. 21. april 2005 Antal aktier Tan Sri Dato Seri B. Bek-Nielsen, Formand Carl Bek-Nielsen, Næstformand John A. Goodwin, Administrerende Direktør Peter Grut John Madsen Brian Bech Nielsen Martin Bek-Nielsen 0 25

28 ÅRS UNITED Regnskabsafsnit til årsrapporten Note Side Revisionspåtegning 27 Balance for Koncern og Selskab 28 Resultatopgørelse for Koncern og Selskab 29 Egenkapital for Koncern og Selskab 30 Pengestrømsopgørelse for Koncern og Selskab Generelt Anvendt regnskabspraksis Aftaleindskud Tilgodehavender fra associerede selskaber Udeståender med nærtstående parter Investeringer Lån til tilknyttede selskaber Egenveksel fra associeret selskab Negativ goodwill/goodwill vedrørende køb af associeret selskab Gældsforpligtelser til datterselskaber Aktiekapital og overkurs ved emission Andre reserver Overført overskud Gevinst/tab ved salg af koncernselskaber Vederlag og honorar til ledelse og bestyrelse Skat Segmentoplysninger Hoved- og nøgletal Finansielle instrumenter Antal ansatte Sammenligningstal Begivenheder efter statusdagen

29 UNITED ÅRS Revisionspåtegning Til aktionærerne i UIE Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for UIE pr. 31. december herunder Koncernens og Selskabets balance, resultatopgørelse, opgørelse over egenkapital samt pengestrømsopgørelse for året. Selskabets ledelse har ansvaret for koncernregnskabet og årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med International Standards on Auditing som udgivet af the International Federation of Accountants. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i koncernregnskabet og årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentationen af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkelig grundlag for vor konklusion. Som nævnt i note 2 (h) til koncernregnskabet og årsregnskabet er et af de associerede selskabers biologiske aktiver ikke indregnet til dagsværdi, hvilket efter vor opfattelse ikke er i overensstemmelse med de Internationale Regnskabsstandarder. Det associerede selskabs biologiske aktiver bliver på nuværende tidspunkt målt til enten den laveste kostpris eller nettorealisationsværdi for varebeholdninger i modsætning til dagsværdi. Eftersom der ikke foreligger nogen måling til fastsættelse af dagværdien af disse aktiver, har det derved ikke været muligt at vurdere effekten dette måtte have på den regnskabsmæssige værdi af investeringen i det associerede selskab, overført overskud og årets resultat. Denne effekt kan være væsentlig. Det er vor opfattelse, med undtagelse af den ovennævnte effekt i forbindelse med biologiske aktiver, at koncernregnskabet og årsregnskabet i al væsentlighed giver et retvisende billede af Selskabets finansielle stilling pr. 31. december samt af driftsresultatet, ændringer i egenkapitalen og pengestrømsopgørelsen for den samme periode i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som udgivet af the International Accounting Standards Board. KPMG Chartered Accountants Nassau, Bahamaøerne d. 21. april

30 ÅRS UNITED Balance For Koncern og Selskab Pr. 31. december, med sammenligningstal for 2003 (Angivet i USD) Koncern Selskab Note $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Aktiver Omsætningsaktiver: Bankindestående Aftaleindskud i bank Tilgodehavender fra associerede selskaber 4 & Tilgodehavender og andre aktiver Tilgodehavende skatterefusion Tilgodehavende udbytte fra associeret selskab Tilgodehavender fra nærtstående parter Investeringer Omsætningsaktiver i alt Investeringer Lån til tilknyttede selskaber Egenveksel fra associeret selskab Materielle anlægsaktiver Negativ goodwill vedrørende køb af associeret selskab Aktiver i alt Passiver Kortfristede forpligtelser: Skyldig skat Kreditorer og skyldige omkostninger Urealiseret tab på futureskontrakter Gældsforpligtelser til nærtstående part Kortfristede forpligtelser i alt Langfristede forpligtelser: Gældsforpligtelser til datterselskaber Langfristede forpligtelser i alt Egenkapital Passiver i alt Dette regnskab er blevet godkendt på vegne af bestyrelsen d. 21. april 2005 af Tan Sri Dato Seri B. Bek-Nielsen, formand for bestyrelsen, John A. Goodwin, administrerende direktør Se efterfølgende noter til koncern- og selskabsregnskabet 28 28

31 UNITED ÅRS Resultatopgørelse For Koncern og Selskab For regnskabsåret, med sammenligningstal for 2003 (Angivet i USD) Koncern Selskab Note $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Indtægter Salg fra plantage- og landbrugsdrift Gevinst ved salg af koncernselskaber Renteindtægter - koncernselskaber tilknyttede selskaber andre Bevægelse i urealiseret gevinst på investeringer Realiseret gevinst på investeringer Gevinst ved salg af materielle anlægsaktiver 37 Andre indtægter Nettovalutakursgevinst Andel i resultat i koncernselskaber Indregning af negativ nettogoodwill Indtægter i alt Omkostninger Omkostninger ved plantage- og landbrugsdrift Afskrivninger Tab ved salg af koncernselskab Tab ved afvikling af nærtstående parter Renteudgifter - nærtstående parter andre Generelle og administrationsomkostninger Vederlag og honorar til ledelse og bestyrelse Bevægelse i urealiseret tab på investeringer Realiseret tab på investeringer Tilpasning af dagsværdi på biologiske aktiver 33 Nettovalutakurstab Omkostninger i alt Nettoresultat før skat Skat Nettoresultat før minoritetsinteresse Minoritetsinteresse -38 Årets nettoresultat Resultat pr. aktie 18 $ 4,67 13,30 (efter andel i egne aktier) Se efterfølgende noter til koncern- og selskabsregnskabet 29 29

32 ÅRS UNITED Egenkapital For regnskabsåret, med sammenligningstal for 2003 For Koncern og Selskab (Angivet i USD) Egenkapital i alt Årets bevægelser 2003 Egenkapital i alt pr. 1. januar 2003 Årets bevægelser pr. 31. december 2003 Egenkapital i alt pr. 31. december Note $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Aktiekapital Overkurs ved emission Overført overskud Andel i egne aktier Kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta 12 & Andel i reserver for opskrivninger Se efterfølgende noter til koncern- og selskabsregnskabet

33 UNITED ÅRS Pengestrømsopgørelse For regnskabsåret, med sammenligningstal for 2003 Pengestrømme fra/til: For Koncern og Selskab (Angivet i USD) Koncern Selskab $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Driftsmæssige aktiviteter Årets nettoresultat Reguleringer: Andel i nettoresultat i koncernselskaber Renteindtægter Renteudgifter Tab/gevinst ved salg af koncernselskaber Tab ved afvikling af nærtstående parter Gevinst ved salg af materielle anlægsaktiver -37 Afskrivninger Tilpasning af dagsværdi af biologiske aktiver 33 Indregning af negativ goodwill, minus goodwillamortisering Bevægelse i urealiseret tab/ gevinst på investeringer Realiseret tab/gevinst på investeringer Skat Minoritetsinteresse 38 Driftsresultat før ændringer i driftskapital Reduktion/stigning i driftskapital Reduktion i udskudt skat -30 Valutakurstab/-gevinst Nettopengestrømme til/fra driftsmæssige aktiviteter Finansiering Udbetalt udbytte Udbytte betalt til minoritetsinteresse af datterselskab Reduktion i banklån Betalte renter Nettopengestrømme til finansiering

34 ÅRS UNITED Pengestrømsopgørelse - fortsat For regnskabsåret, med sammenligningstal for 2003 For Koncern og Selskab (Angivet i USD) Koncern Selskab $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Investeringer Salg af datterselskab Tilgang af goodwill Nettopengestrømme i forbindelse med dekonsolidering af datterselskaber -161 Reduktion/stigning i tilgodehavender fra nærtstående parter Reduktion/stigning i gældsforpligtelser til nærtstående parter Renteindtægter Udbytte modtaget fra associeret selskab Køb af investeringer Provenu fra salg af materielle anlægsaktiver 420 Provenu fra salg af investeringer Provenu fra salg af egne aktier 265 Stigning i lån til tilknyttede selskaber Reduktion/stigning i lån til koncernselskaber Tilgang af materielle anlægsaktiver Tilgang af biologiske aktiver -369 Pengestrømme fra investeringer Ændring i likvide midler Likvide midler, primo Likvide midler, ultimo Likvide midler omfatter bankindestående og aftaleindskud i banker

1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE

1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE 1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns

Læs mere

Halvårsrapport 2004. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2004. 30. august 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

Halvårsrapport 2004. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2004. 30. august 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Halvårsrapport 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2004 30. august 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Halvårsrapport 2004 1/16 Hovedpunkter Koncernresultatet for 1. halvår 2004 beløb sig til

Læs mere

3. Kvartalsrapport 2004

3. Kvartalsrapport 2004 3. Kvartalsrapport 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2004 23. november 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE 3. Kvartalsrapport 2004 1/14 Hovedpunkter Koncernresultatet for årets første tre kvartaler

Læs mere

Halvårsrapport for 2005

Halvårsrapport for 2005 Halvårsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2005 31. august 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Halvårsrapport for 2005 1/15 Meddelelse til Københavns Fondsbørs

Læs mere

3. kvartalsrapport for 2005

3. kvartalsrapport for 2005 3. kvartalsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 26/2005 25. november 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE 3. kvartalsrapport for 2005 1/15 Meddelelse til Københavns

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse FONDSBØRSMEDDELELSE

Årsregnskabsmeddelelse FONDSBØRSMEDDELELSE Årsregnskabsmeddelelse 2003 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 1553 København V Tel.: 33 93 33 30 Fax: 33 93 33 31 E-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns Fondsbørs

Læs mere

ARTALSRAPPOR FONDSBØRSMEDDELELSE

ARTALSRAPPOR FONDSBØRSMEDDELELSE KVAR ARTALSRAPPOR ALSRAPPORT FOR KVAR ARTALET ALET AFSLUTTET D.. 30. SEPTEMBER 2003 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 DK-1553 København V Telefon: 33 93 33 30 Fax: 33

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S Erik Højsholt Direkte: 8730 6102 Fax: 8730 6002 erik.hojsholt@aarhusunited.com 2005-04-27 Referat af generalforsamling 2005 Aarhus United A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2005 Yderligere

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2003 5.)4%$

ÅRSREGNSKAB 2003 5.)4%$ ÅRSREGNSKAB 2003 Aarhus United A/S Aarhus United s aktiviteter fokuserer hovedsageligt på udvinding af vegetabilske olier af høj kvalitet til anvendelse i fødevareindustrien og andre industrier. Selskabet

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD 3. kvartalsrapport 2008 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3

R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 2 Indhold Præsentation af koncernen 4 Hovedpunkter 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 9 Bestyrelsens beretning 11 UIEs investeringsportefølje 12 Aktietilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Årsregnskabsmeddelelse (4. kvartalsrapport) 2007 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.

SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3. 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

3. kvartalsrapport for 2006

3. kvartalsrapport for 2006 3. kvartalsrapport for 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2006 23. november 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger Selskabets resultat

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

DINSUNDHED FONDEN. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

DINSUNDHED FONDEN. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den DINSUNDHED FONDEN Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Advokat Jakob S. Arrevad Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2005

Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 16. marts 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Årsregnskabsmeddelelse for 2005 1/22 Meddelelse til Københavns

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere