Denne viden om de fremtidige driftsforhold bør genetableres

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne viden om de fremtidige driftsforhold bør genetableres"

Transkript

1 Markedssimulatoren

2 Dengang de nuværende succeshistorier vedrørende Kraftvarme Vindkraft Tilsatsfyring med biomasse Kraftværker med verdens højeste virkningsgrader Kraftværker med verdens bedste regulerings evner 2. generations bioethanol blev skabt, testede man allerede i ide-fasen, hvordan de nye teknologier ville passe ind i det samlede system. Det var i høj grad denne systemtest, som gjorde det muligt at vælge de teknologisatsninger, der passede bedst ind i systemet. Endvidere blev disse test anvendt til at vurdere, hvordan de eksisterende anlæg ville blive påvirket af de nye teknologier, således at man også kunne gennemføre den teknologiudvikling, som forberedte dem til de nye fremtidige roller, de ville få i systemet. I dag system-tester man ikke længere de nye teknologier, og man analyserer heller ikke de nye roller, de eksisterende anlæg vil få i det fremtidige elsystem. Konsekvensen af disse manglende test er, at man udvikler ved at kigge i bakspejlet, og at man derfor ikke ser de reelle muligheder og trusler, der findes i fremtiden. Der er derfor ingen, der kan svare på, hvilken driftsprofil de nye anlæg vil få i fremtiden vil de komme til at køre som grundlast-, mellemlast- eller spidslast-anlæg vil de blive brugt som reserveanlæg Uden denne viden kan man ikke på fornuftig måde tage stilling til, om teknologiudviklingen skal rettes mod at reducere anlægsprisen, øge virkningsgraden, øge regulerings evnen, mv., og man kan heller ikke forberede eksisterende anlæg på de nye roller, de skal have i systemet Denne viden om de fremtidige driftsforhold bør genetableres I de følgende slides kan du se, hvordan man kan system-teste nye og eksisterende teknologier

3 Når man skal system-teste nye og gamle teknologier og anlæg, skal man simulerer, hvordan systemet driftsmæssigt vil opererer i fremtiden. Første antagelse er her, at systemet vil være organiseret på en sådan måde, at de anlæg, som har de laveste driftsomkostninger også er de anlæg, som står øverst på den liste, der viser den rækkefølge anlæggene skal idriftsættes efter Navn på anlæg Kapacitet Driftsomkostning NN1 350 MW 280 kr./mwh NN2 300 MW 295 kr./mwh NN3 320 MW 305 kr./mwh OSV. MW kr./mwh På basis af denne tabel kan man lave en kurve, der viser sammenhænge mellem systemets marginalomkostning (prisen på det dyreste anlæg, der er i drift), og det samlede elforbrug. Denne kurve kaldes en udbudskurve, og det er den, der hver dag opstilles af Nordpool i det nordiske elsystem. Anlæg NN1 Anlæg NN2

4 Efter at man har opstillet den driftsmæssige rækkefølge af alle til rådighed værende anlæg i elsystemet, bliver næste trin at skaffe et billede af, hvordan elforbruget vil udvikle sig i fremtiden. Både hvilket niveau forbruget vil komme til at ligge på, og fordelingen henover døgnet, ugen, måneden, året og årene. Nedenstående figur viser en typisk døgnprofil for elforbruget på en hverdag i december

5 Når vi kender udbuds- og efterspørgselskurven handler det så bare om at identificere de anlæg, der skal være i drift for at dække efterspørgslen på de forskellige tidspunkter i døgnet. I nedenstående figur kan du se de 13 anlæg, som til sammen kan dække efterspørgslen kl. 6 om morgenen den pågældende dag i december. Stoppede anlæg Kørende anlæg Kørende anlæg Stoppede anlæg

6 På denne måde gennemløbes alle døgnets timer, og man får lavet en optimal driftsplan for det samlede elsystem. En plan, der viser hvornår de forskellige anlæg skal producere el, og hvor meget el, de skal producere.

7 Som et resultat af den optimale produktionsfordeling kan driftsprofilerne for alle anlæg bestemmes. Neden for er driftsprofilerne for et døgn vist for tre typer af anlæg grundlastanlæg, mellemlastanlæg og spidslastanlæg Døgnprofil for et spidslastanlæg Døgnprofil for et mellemlastanlæg Døgnprofil for et grundlastanlæg

8 Samme analyse kan laves for et helt år, og så finder man de årlige driftsprofiler for alle anlæg Elforbruget hen over året Årlig driftsprofil for spidslastanlæg Årlig driftsprofil for mellemlastanlæg Årlig driftsprofil for grundlastanlæg

9 Vi kan nu - ved at simulere det fremtidige elmarked - bestemme sandsynlige fremtidige driftsprofiler for alle anlæg Når man skal overskue driftsprofilerne for mange forskellige anlæg, og når man skal rubricere dem, er følgende nøgletal vigtige: Driftstid: Sum af alle de timer hvor anlægget producerer el Benyttelsestid: Den samlede årlige produktion divideret med kapaciteten på anlægget Antal starter: Det antal gange per år anlægget starter efter at have været nedlukket

10 Nedenstående figur viser, hvordan de tre nøgleparametre beregnes på basis at kendskabet til den årlige driftsprofil Kapacitet 350 MW Årlig driftsprofil Årlig antal starter timer Driftstid (timer) Produktion (GWh) Benyttelsestid: 1532 GWh = 4377 timer 350 MW

11 Figuren til højre i billedet viser, hvordan man typisk afbilder størrelsen af de tre nøgleparametre for de forskellige anlæg Timer * Antal starter Enhed C 8760 timer Enhed B 8760 timer * Enhed A 8760 timer * A B C

12 Nedenstående figur stammer fra Elsams udviklingsplan i 1993 (UP93), og den viser hvordan størrelsen af de tre nøgleparametre for de centrale kraftværksblokke i Jylland/Fyn ville være i 2005 ved en række givne antagelser

13 Nedenstående figur stammer fra Elsams udviklingsplan i 1993 (UP93), og den viser hvordan størrelsen af de tre nøgleparametre for de centrale kraftværksblokke i Jylland/Fyn ville være i 2005 ved tre forskellige givne omstændigheder Denne type beregninger var helt afgørende for valg af anlægsinvesteringer samt for prioriteringen mellem forskellige ideer til F&U og teknologiudvikling. Det var også via denne type beregninger, man identificerede fremtidige behov med hensyn til at tilpasse eksisterende anlæg til nye rammevilkår

14 Nedenstående tabel stammer fra Elsams udviklingsplan UP94, og viser, hvordan eloverløbet i år 1996 kunne reduceres ved på en optimal måde, at etablere varmeakkumulatorer i tilknytning til nogle af de store kraftværker. Denne analyse dannede grundlaget for Elsams investering i varmeakkumulatorer. Analysen kunne kun foretages på en kvalificeret måde, ved at anvende en simuleringsmodel, der modellerede driften af det fremtidige elsystem med alle væsentlige detaljer inkluderet.

15 I dag bliver man nødt til at medtage alle anlæg i Tyskland og Norden, når man vil analysere de fremtidige driftsprofiler for nye eller eksisterende anlæg. Danmark hænger markedsmæssigt sammen med vore naboer. Nedenstående figur viser et eksempel på en udbuds- og efterspørgselskurve for en given time, hvor der ikke er flaskehalse til nabosystemerne.

16 Når man vil analysere den forventede fremtidige driftsprofil for en given teknologi, er den rigtige måde at gøre det på ved at analyserer, hvor på udbudskurven teknologien kommer til at ligge, og hvilken indflydelse det får for driften af teknologien Ny teknologi/nyt anlæg hvor bliver det placeret på udbudskurven?

17 Nedenstående figur illustrerer, hvad der kan komme ud af denne type analyser af driftsforholdene for en ny teknologi

18 Det er ikke alene på produktionssiden, at markedssimulatoren er et vigtigt værktøj til at prioritere mellem forskellige ideer til F&U samt til vurdering af beslutninger i forbindelse med anlægsbeslutninger. Når man skal vurdere forskellige muligheder for at øge elforbrugets prisfleksibilitet, samt for at flytte elforbrug fra højpris-perioder til lavpris-perioder, vil man typisk anvende de aktuelle og de historiske priser som grundlag. De, der sidder og deler pengene ud, tror tilsyneladende, ikke de har andre muligheder. Ved at anvende aktuelle priser, får man ikke medtaget markedets reaktion på det mere fleksible elforbrug, og man kommer derfor til at overvurdere den økonomiske gevinst ved at investere i f.eks. at flytte forbrug. I de følgende figurer illustreres det, hvordan en markedssimulator kan beregne konsekvensen af at flytte elforbrug.

19 Nedenstående figur illustrerer, hvordan man ved hjælp af en markedssimulator kan analyserer, hvordan elpriserne sandsynligvis vil udvikle sig. Der er brugt et døgn i december som eksempel Elforbrugets variation hen over døgnet i Nordeuropa Når man har en prognose for, hvordan elforbruget varierer hen over døgnet, kan man ved hjælp at en markedssimulator fastsætte de tilhørende markedspriser for el Beregnede elpriser det pågældende døgn

20 Nedenstående figur illustrerer hvordan konsekvensen kan blive af at introducere en ny teknologi, der kan flytte elforbrug fra dag til nat. Før Efter Hvis man vurderer besparelsen af denne flytning ud fra de eksisterende elpriser, begår man en fejl. Man bliver nødt til at analysere de fremtidige elpriser, under forudsætning af, at denne flytning af elforbruget har fundet sted. Det sker i næste slide

21 Nedenstående figur illustrerer, hvordan en flytning af forbrug fra dag til nat vil påvirke elpriserne Der sker en kraftig udjævning af priserne

22 Konklusion Anvendelse af en markedssimulator kan give meget vigtig information om fremtidige driftsprofiler for nye og eksisterende elproduktionsanlæg Denne type analyser har historisk ført til, at der er identificeret nye fremtidige trusler og muligheder, lang tid før de har vist sig i praksis Den viden, man kan få ud af markedssimulatoren, burde være helt afgørende for samfundets forskellige satsninger inden for energiområdet Det kræver nogle helt specielle kompetencer, at udvikle og analysere det fremtidige energisystem på driftsniveau. Disse kompetencer kommer kun på banen, hvis beslutningstagerne kræver, at investeringerne skal baseres på analyser med en markedssimulator Det kræver de nuværende beslutningstagere ikke. De er tilsyneladende trygge ved at anvende et lettere forståeligt men fejlagtigt - beslutningsgrundlag

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Optimal drift af prioriterede anlæg

Optimal drift af prioriterede anlæg 4712 Hovedrapport Eltra dok nr. 214946, sag 4712 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede anlæg Hovedrapport RAM-løse edb 2004 1 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede

Læs mere

Modellering af Investeringer i Elsektoren

Modellering af Investeringer i Elsektoren Modellering af Investeringer i Elsektoren Jesper Felstedt & Morten Middelboe Pedersen LYNGBY 2005 EKSAMENSPROJEKT NR. 31 IMM Polyteknisk eksamensprojekt, 35 ECTS point Informatik og Matematisk Modellering

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Indholdsfortegnelse 1. Formål og opsummering... 2 1.1 Opsummering af resultater... 3 1.2 Opsummering af metoder og begrænsninger...

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Elforsk Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Slutrapport og brugermanual April 2013 5 Køling og varme styret efter varme - med varme-

Læs mere

En statistisk analyse af aktieafkast

En statistisk analyse af aktieafkast En statistisk analyse af aktieafkast Af cand.scient.oecon. Erik Christiansen IBC Kolding Efterår 2008 Forord Kan man ved bruge af statistiske modeller og de historiske aktiekurser forudsige fremtidens

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3]

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] P2 Projekt Gruppe B135 Energi Aalborg Universitet 22. maj 2013 Studenterrapport Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Energi Strandvejen

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

BASISPAKKE Dit valg, din service

BASISPAKKE Dit valg, din service BASISPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE VELKOMSTGAVE

Læs mere

K/S markedsanalyse. Solanlæg, vindmøller og ejendomme

K/S markedsanalyse. Solanlæg, vindmøller og ejendomme K/S markedsanalyse 15 Solanlæg, vindmøller og ejendomme 1 Indhold Forord 4 Formål med K/S markedsanalysen 5 Hovedkonklusioner 15 5 Hvem køber K/S og hvad køber de? 6 K/S og P/S udbydere 7 Det danske K/S

Læs mere

Slutrapport ForskEL 2010-10469 Varmepumper

Slutrapport ForskEL 2010-10469 Varmepumper Slutrapport ForskEL 2010-10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Resume og konklusion... 5 2 Indledning... 8 2.1 Udgangspunkt... 8 2.2 Platform... 10

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1.

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1. Fokus på vækst! Fokus på vækst! sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer af direktør Jesper Elling, je@sjp.dk og partner Jesper Krogh Jørgensen,

Læs mere

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025 Juni 2005 www.isbn: 87-7844-534-5 Indhold Denne rapport beskriver de forudsætninger, som antages

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere