Ansøgning med foto, erklæring fra og byggeprojekt.pdf - tosn 7150

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning med foto, erklæring fra og byggeprojekt.pdf - tosn 7150"

Transkript

1 Åben postliste 1. oktober 2012 Center for Plan, Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. Skyggevurdering.pdf - tosn 9640 Ansøgers kommentarer.pdf - tosn 9640 Bemærkninger ved naboorientering.pdf - tosn 9640 Ansøgning med kortbilag.pdf - tosn 7008 Kortbilag Masterplanen.pdf - tosn 7831 Ansøgning.pdf - tosn 4853 ansøgers kommentarer.pdf - tosn 7253 bemærkninger ved naboorientering.pdf - tosn 7253 Ansøgning.pdf - tosn 7253 Byggeprojekt.pdf - tosn 1078 Udstykningsforslag.pdf - tosn 7300 Ansøgning.pdf - tosn 7300 Bemærkninger ved naboorientering.pdf - tosn 4166 Foto.pdf - tosn 4166 Ansøgning med situationsplan.pdf - tosn 4166 Ansøgning med foto, erklæring fra og byggeprojekt.pdf - tosn 7150 Byggeprojekt.pdf - tosn 7832 Bygværk ved - Skitseplan Bygværk - - msak 4944 Bygværk ved - Dekl lyst pdf - msak 4944 Bygværk ved - Dekl lyst pdf - msak 4944 Bygværk ved -placering msak 4944 Oprettelse af ny sag - jota 8080 annonce korrektur mmkr 8283 annonce korrektur mmkr 8283 annonce korrektur 1 - mmkr 8283 Mail fra ang m² tagetage - mamr 208 annonce korrektur 3- - mmkr 5838 Klage over byggeplads på fortov ved m.v. tovi 7985 annonce korrektur mmkr 5838 annonce korrektur 1 - mmkr 5838 annonce korrektur mmkr 9835 annonce korrektur 2 - mmkr 9835 annonce korrektur 1 - mmkr 9835 annonce korrektur 3 - mmkr 6703 annonce korrektur 2 - mmkr 6703 annonce korrektur 1 - mmkr 6703 annonce korrektur - mmkr 1168

2 annonce korrektur - mmkr 1168 annonce korrektur 1 - mmkr 1168 VS: Rettelse af BBR-Meddelelse hamo 8079 Postdokumentation-ubekendt på adressen 2 af 2.pdf postdokumentation - ubekendt på adressen 1 af 2.pdf -Brev til mmkr Brev til mmkr 5461 Anmodning om tilsendelse af akter i papir - LEMR 7643 Mail fra ejer nahe 7012 VS: Rapport U12589, att:, Vedr., okkerrenseanlæg - kekv 1631 VS: Aktindsigt - Brev til kommunen. 6.pdf - orpe 8074 VS: Aktindsigt - orpe 8074 fejl i randzonekortet pdf -forpagter msak 7128 fejli randzonekortet - msak 7128 fejl i randzonekortet pdf - msak 7130 fejl i randzonekortet - msak 7130 Snit-Plan-situationsplan.pdf - evlo 8073 Ansøgning.pdf - evlo 8073 bestiller undersøgelse - paae 3048 Mail fra ejeren af - Broindeks 2012 nu udkommet Hvornår kan nedrivning påbegyndes? - - Broindeks 2012 nu udkommet nahe 7247 joaa VS: 12/ Udbedes opdateret aktindsigt - LEMR 7643 Anmeldelse om olietanke - prsi 8070 VS: Ansøgning om byggetilladelse - placering set fra nord.jpg VS: Ansøgning om byggetilladelse - placering set fra nord vest.jpg VS: Ansøgning om byggetilladelse - billed solcelleanlæg suntracker.jpg VS: Ansøgning om byggetilladelse - ansøgning byggetilladelse inkl matr-kort.pdf VS: Ansøgning om byggetilladelse - Supplerende materiale libr 7873 Anmeldelse af byggearbejde- vurdering af evt. dispensation - Lokalplan nr. Anmeldelse af byggearbejde- vurdering af evt. dispensation - Anmeldelse af byggearbejde.pdf Anmeldelse af byggearbejde- vurdering af evt. dispensation orienteringspkt. - evlo evlo evlo orientering - Tilsyn med vandkvalitet i private icbp 327

3 SV: Foroffentlighedsfase for vindmølleprojekt ved Anmeldelse (nr. 1-4) af jordflytning fra kloakprojekt brønde og boringer mail til og kvittering fra akbt jebn 2951 Parkeringsopgørelse Sep tovi 4274 Bygherrens kommentarer til bemærkninger/indsigelse i forbindelse med naboorienteringen. - jaiv 3165 Mail fra bygherren - jaiv 3165 Undersøgelsesrapport med supplerende boringer Oprettelse af ejendomsændringssag til ejendomsdata - Oprettelse af ejendomsændringssag til ejendomsdata - høringsnotat vedr. ny bek, om støj fra vindmøller - jebn hamo 8066 hamo fra akbt 311 VS: Indsigelse om randzoner - msak 8065 VS: Indsigelse om randzoner - msak 8063 Bilag til klage over miljøscreening af spildevandsplanen.pdf Klage over miljøscreening af spildevandsplanen.pdf VS: - Udtagning af kortlægningen efter afværgeforanstaltninger udført underværditabsordningen. - bisl bisl hemu 2785 VS: Vindmøller ved -kopi af brev til akbt 311 VS: Nyt fra VidenOmVind d. 11/ Rykker for kommunens tilbagemelding på slaggeanalyse -info om sundhedsforhold sendt til akbt jebn 6648 Dagsorden til borgermøde på - akbt 311 Slaggeanalyse - jebn 6648 Færdigmelding med Sanitets- og Kloakmestererklæring VS: ATT. Teknik og miljjø - Radzoner rettelser borgermødet - linl msak om vurdering af sundhedsaspektet akbt 311 Re: Olietanke - Mail fra hemu 6161 Orientering om erstatningsprøver - jebn 7196 Re: Olietanke - Mail fra hemu 6161 Oprettelse acadresag: Forespørgsel om opdeling mv. af grunden - laen 8060 Borger udtrykker udpræget bekymring - jebn 2822

4 VS: Henvendelse stillet på BBR.dk hamo 8059 Re: Invitation til oplysningsmøde vedr. vindmøller i -korrespondance med arrangører af borgermødet akbt 311 VS: Henvendelse stillet på BBR.dk hamo 8058 Ny sag - VS: opdatering af BBR data hamo 8057 SV: Foroffentlighedsfase for vindmølleprojekt ved - ingen bemærkninger akbt 311 Udkast til deklaration - POHN 7016 VS: Frederikshavn Kommune - - Bebyggelse, LP forslag - - Klage over byrådsbeslutning i Frederikshavn Kommune.msg VS: Frederikshavn Kommune - - Bebyggelse, LP forslag - - SJ pdf - FIRA FIRA VS: Frederikshavn Kommune -, LP forslag - FIRA Vindmølleprojektet - ingen bemærkninger akbt 311 Indsigelse - akbt 311 Naboorientering retur - - laly 7459 Naboorientering retur - - laly 7459 Naboorientering retur - - laly 7459 Naboorientering retur - - laly 7459 Ejendomsdata ændringer - Rettelser til BBR hamo 8056 Naboorientering retur - - laly 7459 Anmeldelse til brug for VVM screening - jebn 2822 SV: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Sæby -Svar fra kihm 652 Vedligeholdelse af Jerup Å (sagnr.: 11/8700) - clrk 8700 Re: klage til Frh.Kommune,off.sti-grøn tur mv. + natbskl. 26a - clrk 4359 Naboorientering retur - - laly 7459 Naboorientering retur - laly 7459 Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg Færdigmelding med Sanitets- og Kloakmestererklæring - ibni alja Forespørgsel til kviste - chaa Naboorientering retur - heer 2284 Forespørgsel om sagsbehandlingstid m.m. bemærkninger vedr. krav til loftsbeklædning - libr 4435 Beliggenhed-Tag-Facadeplan.pdf - evlo 8049 Ansøgning.pdf - evlo 8049 Bemærkninger fra vedr. VVM-screening - anmh 5524 Bemærkninger fra til - anmh 5524 VS: Henvendelse stillet på BBR.dk - vije 7749

5 Varmepumpe-placering i forhold til skel. - rami 8046 bord på - shob 177 BBR registrering af sommerhus - sommerhus.pdf - hamo 7854 BBR registrering af sommerhus - hamo 7854 BBR-medd, hamo 8044 Forespørgsel om udstykning. - laly 8043 Vedr. Reduktion af Elpriser + opdateret BBR - BBR_Side 2.pdf Vedr. Reduktion af Elpriser + opdateret BBR - BBR_Side 1.pdf Vedr. Reduktion af Elpriser + opdateret BBR - BBR_Reg - hamo hamo hamo 8042 Vedr. Reduktion af Elpriser + opdateret BBR hamo LAB nr (Døgnprøve fra) er færdiganalyseret LAB nr (Dagprøve fra) er færdiganalyseret LAB nr (Dagprøve fra) er færdiganalyseret LAB nr (Dagprøve fra) er færdiganalyseret LAB nr (Dagprøve fra) er færdiganalyseret LAB nr (Dagprøve fra) er færdiganalyseret VS: AFGØRELSE i sag om registrering af 3- areal på matr.nr. - Jeres sagsnr.: 08/270 VS: Anmeldelse af aftale om sikringsordning - - jecr akbt tist 460 Aftale om særlig indsats for ledige i sidste del af dagpengeperioden - Aftaletekst_særlig Aftaletekst mean 7359 indsats_dagpengemodtagere.pdf Aftale om særlig indsats for ledige i sidste del af dagpengeperioden Ansøgning, afslag, forespørgsel, samt dispensationsansøgning. Mail fra - indeholdende fil med aftaleteksten mean jaiv Indsigelser/bemærkninger - jaiv 3165 Center for Børn og Kultur Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. Aarhus Kommune - mellemkommunal refusion 2012 Aarhus Kommune - mellemkommunal refusion 2012 tasv 8828 Sorø Kommune - mellemkommunal refusion Sorø Kommune - mel- tasv 8828

6 2012 lemkommunal refusion 2012 Ansøgning Sæbygaardskolen musikfest 2013.pdf Try Thorshøj Boldklub - ansøgning om tilskud Try Thorshøj Boldklub - ansøgning om tilskud Aalbæk Idrætsforening - ansøgning om tilskud Fritid Aktiv Familieklub - ansøgning om tilskud Voersaa Idrætsforening - ansøgning om tilskud Komponistgruppen Snow Mask - Ansøgning til Kulturalliancen, koncert i Hjørring d.13 nov pdf Kulturaftale Nordjylland: Dagsorden til møde i administrativ ledelse den 4. oktober til orientering - Dagsorden adm led docx Kulturaftale Nordjylland: Dagsorden til møde i administrativ ledelse den 4. oktober til orientering - 3. KulturKANten version 2 0 til ministeriet.pdf Kulturaftale Nordjylland: Dagsorden til møde i administrativ ledelse den 4. oktober til orientering drætspolitisk konference 15. november i Nordkraft - Invitation - idrætspolitisk konference 2012.pdf Rammeaftale Brev med orientering vedrørende fristen den 15. oktober 2012 for kommunalbestyrelsernes godkendelse af udkast til rammeaftale for specialundervisningsområdet - ufbo 8076 Try Thorshøj Boldklub - ansøgning om tilskud Try Thorshøj Boldklub - ansøgning om tilskud Aalbæk Idrætsforening - ansøgning om tilskud Fritid Aktiv Familieklub - ansøgning om tilskud Voersaa Idrætsforening - ansøgning om tilskud - evao evao evao evao evao bbni 6137 Ledelsessekretariatet Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. Uddeling af julehjælp til enlige forsørgere på kontanthjælp fra Dansk Folkehjælp - julen 2012 Uddeling af julehjælp til enlige forsørgere på kontanthjælp fra Dansk Folkehjælp - julen 2012 LEAX 8075

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Åben postliste 13. januar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Indkørsel.docx - 6849 mome 1340 RE: Ansøgning om ny overkørsel

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 Åben postliste 24. oktober 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 24-10-2013

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Åben postliste 13. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Ansøgning side 2-65190 evlo 14926 Situationsplan - 65188

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 15. juni 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: Opfølgning vedr. parkering- og trafik kommunikation - - 101275 mome 9308 Re: Opfølgning

Læs mere

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 Åben postliste 6. juli 2015 Teknisk område Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 SV: kvittering fra - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 05-02-2012 Dato 5. februar 2013 Tid 15:00 Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende Erik Sørensen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul Rode

Læs mere

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-342467 Septiktank er sløjfet 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 10 27 34 98 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2015-341695 Mail koorspondance angående Fodbold økonomi 02-07-2015 Center for Kultur,

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 16. august 2012 Tid 16:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-50752 Ansøgning om tilladelse til nedrinving af stålhaller 29-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-51479 Afmelding af skorsten /ildsted 29-01-2015 Center for Plan og Byg Skorstenstejermester

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-70182 Ansøgning om tilladelse til modulvogntog til Kalundborgej 94 4200 Slagelse 09-02-2015 Center for Teknik og Miljø Miljøcenter Enggården 330-2015-70151 Fisketorvet 09-02-2015 Center for Teknik

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog. Handrupgaard Grundejerforening V/Knud Erik Jensen, Korsagervej 3, Haslund, 8940 Randers SV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS 330-2015-58706 Færdigmelding 02-02-2015 Center for Plan og Byg Selandia Automobiler A/S 330-2015-55548 Leasingkontrakter med Slagelse Kommune 02-02-2015 Center for HR og Udvikling 330-2015-55970 Anmeldelse

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang :

Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang : Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang : datoer Skrivelser: Efterår 2010 Bestyrelsen drøfter mulighederne for at indvinde vand ved Vallensbæk landsby - evt. på Toftevej 10, der ejes

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i Indgående post uge 10 ( 2. 6. marts 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 15412 G94 - Ansøgning om timer i sæson 2015-2016 06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere