Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde"

Transkript

1 Resume Varmeplanlægning Rødovre Kommune Projektforslag Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Varmedistributør Rødovre Kommunale Forsyning, RKF Forudsætninger, opdateret 2015 Fjernvarme Reference Varmebehovs forudsætninger Potentielt varmebehov ved maksimal tilslutning uden besparelser MWh Nye kunder tilsluttet pr område ved fuld udbygning 1 Islev erhvervsområde 1 MWh Varmebehov der indgår i konvertering MWh Med Nye kunder tilsluttet i Islev erhvervsområde MWh Kundegrundlag 2020 MWh Forsyningsdata Nettab i fjernvarmenet % 7% Kapacitetsbehov for spidslast an net MW 8 Forventet benyttelsestid ab værk h Beregning af tilslutningsafgift Investering i små stikledninger og byudvikling ved maks udbygning 1 Islev erhvervsområde 1000 kr I alt ved maksimal udbygning Tilslutningsafgift og byggemodning minus tilskud til brugerinstallation 1 Islev erhvervsområde 1000 kr 0 I alt 0 Investering i fjernvarmenet incl hovednet og stik maks. Udbygning 1 Islev erhvervsområde 1000 kr I alt 1000 kr Investeringer i øvrigt, RKF Med 1 Sekundærside af veksler kr Forstærkning med 3. rør i kr Leje af mobilcentral inkl. i fast D&V kr 0 Øvrige investeringer, RKF 1000 kr Investeringer i øvrigt, VEKS 1 VEKS udvider veksler kr VEKS etablerer marginal spidslast kr Øvrige investeringer VEKS i alt 1000 kr VEKS investeringerne i veksler og transmission kr/tj VEKS bidrag til RKF med 50% deling af DB 1000 kr 876 Investeringer, resume Med RFK-Projektforslag-050-Fjernvarme til Islev Erhvervsområde rev Bilag 3 Beregninger.xlsx Page :23

2 mio.kr. faste priser Rødovre Kommunale Forsyning Resume Investering i fjernvarmestik, realiseret med aktuel udbygning 1000 kr Investering i gade- og hovednet 1000 kr Øvrige investerigner, RKF 1000 kr Øvrige investeringer VEKS 1000 kr Investering i fjernvarme i alt, med forventet tilslutningsgrad 1000 kr Investering i brugerinstallationer 1 Islev erhvervsområde 1000 kr Investering i fjernvarmebrugerinstallation maksimal 1000 kr Investering i fjernvarmebrugerinstallation realiseret 1000 kr Investering i lokalnet 1000 kr 0 Investering i alt i fjernvarme, maksimal 1000 kr Investering i alt i fjernvarme, realiseret 1000 kr Investering i afpropning af gasstik, maksimal 1000 kr 483 Tilslutningsafgift fra investeringsbidrag og stikledningsbidrag 1 Islev erhvervsområde 1000 kr Tilslutningsafgifter i alt, maksimal 1000 kr Tilslutningsafgifter i alt, realiseret 1000 kr Investering i naturgasnet og stik 1000 kr 0 Investering i kondenserende naturgaskedler ekskl. stik 1 Islev erhvervsområde 1000 kr Investering i naturgasinstallationer maksimal 1000 kr Investering i naturgasinstallationer realiseret 1000 kr Januar 2015 med nye beregningsforudsætninger og korrektion fra VEKS September 2014 Samfundsøkonomiske beregningspriser excl afgifter Fjernvarme Reference Fjernvarme Reference Diskonteringsrente 4% 4% Investering 1000 kr D&V 1000 kr Brændsel og produktion 1000 kr Afgiftsforvridningstab 1000 kr Beregningspris for CO2 emission 1000 kr Skadesomk ved SO2 og Nox og PM2, kr Samfundsøkonomi i alt 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr Samfundsøkonomisk forrentning % 7% 7% Selskabsøkonomisk nuværdigevinst Kompensation til HMN Afkoblingsgebyr til HMN, i alt maksimal tilslutning 1000 kr 483 Kompensation til HMN i alt, maksimal tilslutning 1000 kr 500 Afkoblingsgebyr og kompensation i alt i nutidsværdi af tilsluttetede kunder 1000 kr 890 RFK-Projektforslag-050-Fjernvarme til Islev Erhvervsområde rev Bilag 3 Beregninger.xlsx Page :23

3 mio.kr. lb. priser mio.kr. lb. priser Rødovre Kommunale Forsyning Resume Selskabsøkonomisk vurdering for Rødovre Kommunale Forsyning, RKF Fast afgift til VEKS (5 års fritagelse) kr/mwh 100 pris i 2015 Varme fra VEKS 100% kr/mwh 329 pris i 2015 Standard benyttelsestid ved beregning kundeinstallationer i middel h Diskonteringsrente (real rente) % 2% Selskabsøkonomisk gevinst, nutidsværdi 1000 kr Intern forrentning % 6,3% Afskrivning og finansiering projektøkonomi Afskrivningsperiode og låns løbetid, lineær år 30 Inflation % 2% Nominel rente på banklån, afdrag som afskrivninger % 3% Samlet langtidsgæld og restafskrivning i slutår 1000 kr Samlet korttidsgæld og akkumuleret underdækning i slutår 1000 kr Samlet gæld efter 20 år 1000 kr Mellemregningskonto for udbygningstillæg Udbygningstillæggets løbetid år 18 Gennemsnitsindtægt for udbygningstillæg for alle kunder kr/mwh 46 Nominel rente på banklån til mellemregningskonto % 4% Samlet udlæg på konto (gæld) i kr Samlet brugerøkonomisk vurdering Diskonteringsrente % 2% 2% Realprisstigning til slutåret, gaspris følger ENS pris ja prisindeks 116% 110% Samlet brugerøkonomi 1000 kr Brugerøkonomisk gevinst ved projekteg, nutidsværdi 1000 kr Gennemsnitlig besparelse for kunder inkl. udbygningstillæg i 2015 % 15% Samlet gevinst for Rødovre Kommunale Forsyning, RKF og forbrugerne Nutidsværdigevinst 1000 kr RKF's løbende betalinger Salg af varme Netto tilslutningsafgifter Investeringer i fjernvarme Varmekøb og drift Investeringer lb priser Akkumuleret resultat lb priser RFK-Projektforslag-050-Fjernvarme til Islev Erhvervsområde rev Bilag 3 Beregninger.xlsx Page :23

4 mio.kr. lb. priser Rødovre Kommunale Forsyning Resume Forudsætninger, resume Fjernvarmetarif, 2015 og 2020 iht. langtidsbudget, ekskl moms Kundetype 1 med behov mindre end 50 MWh/år Kundetype 2 med behov større end 50 MWh/år Fjernvarme Saldo udbyg tarif for kundeinst og rabat Saldo udbyg tarif for kundeinst Udbygningstillæg, kun for nye kunder af type 2 Faste 2015-priser Udbygningstillæg første trin op til 50 MWh 50 kr/mwh 107,00 97,27 Udbygningstillæg yderligere fra 50 op til 500 MWh 500 kr/mwh 31,00 28,18 Udbygningstillæg yderligere aftag over 500 MWh 500 kr/mwh 21,00 19,09 Tilslutningsbidrag Rabat ved tilslutning Uden rabat Med rabat Kundetype 1, Tilslutningsbidrag tilslutningsbidrag med rabat 51% kr/stk Kundetype 1, Stikledning over pr. meter 15 mover 15 m 0% kr/m Kundetype 2, Tilslutnignsbidrag tilslutningsbidrag med rabat 100% kr/stk Administrationsbidrag Faste 2015-priser Kundetype 1 og 2, Administrationsbidrag kr/stk/år 2.200, ,82 Fast afgift Fastbidrag Faste 2015-priser Nedre Øvre Kundetype 1 Fastbidrag kr/m2/år 27,00 25,45 Kundeype 2 Fastbidrag MWh 1,000 kr/mwh 189,00 181, Kundeype 2 Fastbidrag MWh 0,899 kr/mwh 170,00 163, Kundeype 2 Fastbidrag MWh 0,799 kr/mwh 151,00 145, Kundeype 2 Fastbidrag MWh 0,651 kr/mwh 123,00 118, Budget juli 2015 for variabel pris i lb. Priser, 2% inflation Kundetype 1 og 2, variabelt bidrag og afkølingstarif Faste 2015-priser Variabel varmepris kr/mwh 286,00 364,55 286,00 351,00 363,00 379,00 401,00 Afkølingstarif kr/mwh/oc 2,00 2,36 Neutral returtemperatur C Variabel varmepris + afkølingsstraf kr/mwh 286,00 Middelpris for fjernvarmekunder kr/mwh 552,14 RFK-Projektforslag-050-Fjernvarme til Islev Erhvervsområde rev Bilag 3 Beregninger.xlsx Page :23

5 Resume Naturgaspris (HMN), januar 2015, incl distr. Afgift, øvrige afgifter, ekskl. moms Intervaller Faktor indiv. gas samfund+selskab 1,00 pris m3 5,77 kr/m3 5,77 pris m3 5,74 kr/m3 5,74 pris m3 5,51 kr/m3 5,51 pris m3 5,37 kr/m3 5,37 pris m3 storkunde 5,50 kr/m3 5,50 Storkundegaspris, anslået 5,13 kr/m3 5,13 Middelpris for naturgas an kunde 552,91 kr/mwh 552,91 Middel opvarmningspris for kunder kr/mwh 674,34 Abonnementsafgift 300 kr/inst./år Tilslutningsafgift til småhuse kr/hus Tilslutningsafgift dobbelttilslutning kr/hus Middelpris for naturgas til spidslast kr/mwh 552,91 Naturgas (HNG) distributionsafgift, fastpris og afgifter, ekskl. Moms Erhvervsejendomme Faktor pris m3 1,00 kr/m3 0,578 pris m3 0,94 kr/m3 0,541 pris m3 0,54 kr/m3 0,311 pris m3 0,30 kr/m3 0,173 pris m3 storkunde kr/m3 0,302 pris mio. m3 0,30 kr/m3 0,173 Fastpris gas 12 mdr. kr/m3 2,400 HMN's priser pr januar 2015 ekskl. Moms Energisparebidrag kr/m3 0,209 Nødforsyningsafgift og biogas mv kr/m3 0,002 CO2 afgifter kr/m3 0,384 Nox afgifter kr/m3 0,042 Energiafgift inkl. forsyningssikkerhedsafgift kr/m3 2,158 Naturgasafgifter i alt kr/m3 2,795 Naturgas (HNG) distributionsafgift og energisparebidrag pris m3 0,58 kr/m3 pris m3 0,54 kr/m3 pris m3 0,31 kr/m3 pris m3 0,17 kr/m3 pris m3 i alt 0,30 kr/m3 pris mio. m3 0,17 kr/m3 RFK-Projektforslag-050-Fjernvarme til Islev Erhvervsområde rev Bilag 3 Beregninger.xlsx Page :23

6 Resume Øvrige forudsætninger vedr. brugerinstallationer Ny gas installation i pct af fjernvarmeinstallation % 170% 170% Standard units til små kunder kundetype 1 1 kr Ny varmepumpeinstallation vand/vand, tillægsinvestering kr/kw Ny varmepumpeinstallation, vand/vand, faktor på fjv. Unit invest. 3,5 Virkningsgrad for naturgaskedler i referencen startår i middel 85% Virkningsgrad for naturgaskedler i referencen slutår i middel % 95% Teknisk/økonomisk levetid fjernvarmenet år 40 Udskiftningsfrekvens for naturgaskedler, hvor tidspunkt ikke kendes %/år 5,0% Teknisk/økonomisk levetid brugerinvesteringer vedr, scrapværdiere år Elpris til varmepumpe med COP 3,0 kr/mwh Faktor D&V individuelt anlæg ml. fjernvarme og gas/sol 4,0 Faktor D&V indiv. anlæg ml. fjernvarme og varmepumpe/sol 3,5 Årlig variabel D&V udgift fjernvarmeinstallationer kr/mwh Årlig variabel D&V udgift naturgasinstallationer kr/mwh Årlig variabel D&V varmepumpe/sol i 20 år kr/mwh Årlig fast D&V udgift fjernvarmeinstallationer kr/inst Årlig fast D&V udgift naturgasinstallationer kr/inst Årlig fast D&V udgift varmepumpe/sol i 20 år kr/inst Amortisering, annuitetslån, låneperiode 5 år kortere end tekn.øk. levetid % 6,4% 9,0% Øvrige forudsætninger vedr net og samfundsøkonomi D&V i pct af anlægsinvestering i fjernvarmenet, inkl. mobilcentral % 1,1% D&V marginal for fjernvarmenet kr/mwh 5 Administration af fjernvarmeselskab marginalt kr/mwh 3 Administration af fjernvarmeselskab marginalt kr/kunde/år 300 Projektadministration i 4 år, anslået ift. udbygning kr/år 202 Investering i naturgasnet og stik i pct af invest i fjv.net % 0,0% 0,0% Scrapværdi lineær afskrivning. 1=ja 0=nej 1 1 Andel af gas til fjernvarmepris i samfundsøkonomi % 0% 0% Investeringen i fjernvarmenet og stik vokser med % 0% 0 Investeringen i fjernvarme brugerinstallationer vokser med % 0% 0% Tilslutning er i 2015 reduceret til % Varmebehov nye kunder falder fra 2014 til 2033 med % 0% 0% Kunder i område 1 med % 100% RFK-Projektforslag-050-Fjernvarme til Islev Erhvervsområde rev Bilag 3 Beregninger.xlsx Page :23

7 3 Varmebehov 5 Prognose for varmebehovets udvikling i pct. 6 Potentielle nye kunders varmebehovsudvikling % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 MWh 10 1 Islev erhvervsområde MWh Islev villaområde 0 MWh Sum MWh Potentielle nye kunder i alt MWh Prognose for udbygning af nye områder Islev erhvervsområde inkl. store stikledninger % 0% 30% 40% 50% 60% 70% 100% 100% 100% 100% 39 0 Islev villaområde ekskl. stikledninger % 0% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 45 Prognose for tilslutning af nye kunder i områder med netudbygning Islev erhvervsområde % 0% 15% 60% 80% 90% 93% 95% 95% 95% 95% 57 0 Islev villaområde % 0% 0% 0% 0% 25% 50% 75% 90% 90% 90% 62 Faktisk tilslutning i pct. af prognosen: % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antal nye kunder, faktisk tilslutning 65 stk Islev erhvervsområde 161 stk Islev villaområde 0 stk Antal nye kunder, faktisk tilslutning 161 stk Salg til nye kunder, faktisk tilslutning, inkl. lokalt nettab Islev erhvervsområde MWh Islev villaområde 0 MWh Samlet salg til nye kunder, med faktisk tilslutning MWh Tilslutning i pct. af maksimum % 0% 15% 60% 80% 90% 93% 95% 95% 95% 95% 120 Produktion på anlæg, der er potentielle kunder 121 Ikke tilsluttede ud af potentialet. MWh Nettab 125 Max udbygning 126 Nye net MWh Islev erhvervsområde MWh Islev villaområde 0 MWh Nettab i distributionsledninger MWh Nye stik MWh Islev erhvervsområde 66 MWh Islev villaområde 0 MWh Nettab i stikledninger 66 MWh :23

8 Nettab i alt MWh Nettab i alt % 0% 12% 4% 4% 4% 5% 7% 7% 7% 7% Distrikternes samlede varmegrundlag (mere end 300 m2) 166 Fjernvarmekonverteres inkl. evt. lokalt nettab MWh Resterende individuel forsyning MWh Samlet varmegrundlag MWh Fjernvarmekonverteres MWh Nettab MWh Fjernvarmevarmeproduktion i alt MWh Produktionsfordeling 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 175 CTR-VEKS marginal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 176 Spidslast: egne kedler 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 177 CTR-VEKS marginal MWh Spidslast: egne kedler MWh Fjernvarmevarmeproduktion i alt MWh :23

9 187 Selskabsøkonomi, cost-benefit analyse i faste priser ,0 0 1, ,5 189 VEKS investeringer inkl. scrapværdi NPV , VEKS udvider veksler kr VEKS etablerer marginal spidslast kr VEKS investeringer inkl. scrapværdi kr Investeringer i øvrigt RKF, inkl. scrapværdi Sekundærside af veksler kr Forstærkning med 3. rør i kr Leje af mobilcentral inkl. i fast D&V kr Øvrige investeringer, RKF kr Nye distributionsnet 203 Nye net Max udb. NPV Islev erhvervsområde kr Distributionsledninger i alt kr Realiseret investering kr. 221 Nye stik 222 Nye net Max udb Islev erhvervsområde kr Islev villaområde kr Stikledninger i alt kr Realiseret investering kr. 240 Afkoblingsbidrag til HMN, med i samfunds- og selskabsøkonomi Valhøj - erhvervsområde kr Gul 1, Højnæsvej mv kr Islev erhvervsområde kr Elvergårdshusene RB afd kr Rækkehuse (område 2) kr Veronikavej (Område 4) kr Roskildevej (Område 5) kr Valhøj - byudvikling på Irmagrunden, kr Valhøj - villaområde,espely mv kr Valhøj - Irmagrunden, eksisterende til kr Islev villaområde kr D kr D kr D kr D kr Afkobling i alt kr Kompensationsbidrag til HMN, kun med i selskabsøkonomi som negativ driftsudgift Valhøj - erhvervsområde kr Gul 1, Højnæsvej mv kr :23

10 261 1 Islev erhvervsområde kr Elvergårdshusene RB afd kr Rækkehuse (område 2) kr Veronikavej (Område 4) kr Roskildevej (Område 5) kr Valhøj - byudvikling på Irmagrunden, kr Valhøj - villaområde,espely mv kr Valhøj - Irmagrunden, eksisterende til kr Islev villaområde kr D kr D kr D kr D kr Kompensation i alt til HMN kr Bidrag fra VEKS, til driftsbudget kr Samlede investeringer RKF 279 Nye distributionsnet kr Øvrige investeringer, RKF kr Nye stik kr Samlede investeringer for RKF kr Realiseret investering kr. 284 Akkumulerede investeringer 1000 kr Scrapværdi 40 år kr Scrapværdi kr Investering inkl scrapværdi og afkobling kr Ydet rabat på tilslutningsafgift 290 Nye kunder Max udb Islev erhvervsområde kr Islev villaområde kr Sum kr Realiseret afgift Rabat i alt kr Tilslutningsafgifter i alt 311 Nye net Max udb Islev erhvervsområde kr Islev villaområde kr Sum kr Realiseret afgift Tilslutningsafgifter i alt kr Heraf rabat til småkunder, som ikke indgår i udbygningstariffen :23

11 334 1 Islev erhvervsområde kr Islev villaområde kr Sum kr Heraf rabat til betaling af tilslutningsbidrag Islev erhvervsområde kr Islev villaområde kr Sum kr Heraf rabat til betaling af brugeranlæg Islev erhvervsområde kr Islev villaområde kr Sum kr Årlige indtægter fra salg til nye kunder Ekskl. Udbygningstillæg 80% af VEKS stigning 386 Nye net kr/mwh Islev erhvervsområde kr Islev villaområde kr Sum kr Salgsindtægter fra varig tarif kr Årlige indtægter fra salg til nye kunder fra middel udbygningstillægget år 46 kr/mwh 407 Tilslutet i år MWh Tilslutet i år MWh Tilslutet i år MWh Tilslutet i år MWh Tilslutet i år MWh Tilslutet i år MWh Tilslutet i år MWh Tilslutet i år MWh Tilslutet i år MWh Tilsluttet I alt MWh Indbetaling fra gr kr Indbetaling fra gr kr Indbetaling fra gr kr Indbetaling fra gr kr Indbetaling fra gr kr Indbetaling fra gr kr Indbetaling fra gr kr Indbetaling fra gr kr Indbetaling fra gr kr Salgsindtægter fra fastvarmetarif 1000 kr Indtægter i middel i forhold til samlet salg kr/mwh :23

12 Revideret grundlag maj 2015 Budget ,57 121,53 124,70 126,26 128, Data fra VEKS Variabel puljepris kr/gj 92,23 93,74 95,51 96,92 99,29 101,28 103,30 114,05 125,92 136, i løbende priser Fast puljepris, 100% rabat i 5 år kr/gj 18,34 27,79 29,19 29,34 29,05 29,63 30,22 33,37 36,84 39, Data fra VEKS Variabel kr/mwh i faste priser Fast kr/mwh Puljepris i alt i faste priser kr/mwh Stigningsfaktor VEKS pris i forhold til basisår i faste priser 1,00 1,00 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, VEKS puljepris Budget Variabel kr/mwh Fast 100% rabat første 5 år for nytilsluttede kunder kr/mwh I alt kr/mwh Stigningsfaktor VEKS i forhold til basisårveks del 80% 1,00 1,00 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, RKF VariableBudgetpris i lb. Priser pr juli % inflation 286,00 286,00 351,00 363,00 379,00 401,00 409,02 451,59 498,59 539, RKF variable Budgetpris i faste Priser pr juli ,00 280,39 337,37 342,06 350,14 363,20 363,20 363,20 363,20 363, Stigningstakt variable budgetpris ift i faste priser 1,00 0,98 1,18 1,20 1,22 1,27 1,27 1,27 1,27 1, Stigningstakt for den totale tarif Andel 0,60 1,00 0,99 1,11 1,12 1,13 1,16 1,16 1,16 1,16 1, Stigningsfakor RKF i forhold til basisår iht.budget juli ,00 0,99 1,11 1,12 1,13 1,16 1,16 1,16 1,16 1, Stigingsfaktor for naturgasprisen i forhold til basisår baseret ENS på ENS 2015 prognose forudsætning 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,07 1, Stigingsfaktor for naturgasprisen i forhold til basisår 2012 forudsætninger 1,00 1,04 1,08 1,13 1,14 1,15 1,18 1,20 1, Årlige driftsudgifter 451 D&V udgifter til net,i pct af anlægsinv. % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 452 Årlige faste driftsudgifter af nye net kr D&V marginale udgifter 5,00 kr/mwh kr Årlig administration kr/kunde kr/mwh kr Projektadministration i 4 år, anslået ift. 202,06 udbygning 1000 kr/år kr Fast afgift til VEKS (5 års fritagelse) iht. Budget kr Variabel produktion ab værk iht. Budget kr Minus bidrag fra gamlekunder kr Bidrag fra VEKS, til driftsbudget kr Kompensation til HMN kr Årlige driftsudgifter kr Kapitalstrøm 464 Investering inkl scrapværdi og afkobling kr Tilslutningsafgifter i alt kr Salgsindtægter fra varig tarif kr Salgsindtægter fra fastvarmetarif kr Årlige driftsudgifter kr Årlig nettokapital i alternativ, inkl scrapværdi kr Årlig nettokapital i reference, intet selskab kr. 471 Årlig kapitalstrøm alternativ-ref kr Intern forrentning af investeringen 6,3% 473 Kontrolberegning og beregning af akkumuleret kurve :23

13 474 Diskonteringsfaktor 2% 1,000 0,980 0,961 0,942 0,924 0,906 0,888 0,804 0,728 0, Nutidsværdi kr Nutidsværdi, akkumuleret kr Intern forrentning af investeringen 6,3% -12% -1% 6% Selskabsøkonomi, Budgetfremskrivning i løbende priser Inflation til selskabsøkonomisk vurdering % 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 488 Inflationsindex, 2010=1 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,13 1,24 1,37 1, Investeringer, i løbende priser 1000 kr Anlægsbidrag fra nye kunder Indgår i driften JA 1000 kr Investeringer, i løbende priser 1000 kr Afskrivninger 496 Afskrivningsperiode i år: Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Afskrivninger af invest. i kr Samlede afskrivninger 1000 kr Samlet bogført værdi af invest ultimo 1000 kr Lån Alle investering er lånefinancieret 100% og afdrages svarende til afskrivningerne 525 Rente 3% % 526 Restgæld ultimo 1000 kr Afdrag i året 1000 kr Rente i året 1000 kr Driftsresultat i løbende priser 531 Indtægter 532 Tilslutningsafgifter i alt til driftsbudget 1000 kr Salg af varme til nye kunder Normaltarif 1000 kr Årlige driftsindtægter i alt 1000 kr Gennemsnistlig salgspris kr./mwh Udgifter :23

14 539 Køb af varme 1000 kr Afgift til VEKS (5 års fritagelse) 1000 kr Årlige faste driftsudgifter af nye net 1000 kr D&V marginale udgifter 1000 kr Årlig administration 1000 kr Projektadministration i 4 år, anslået ift. udbygning 1000 kr Minus bidrag fra gamlekunder 1000 kr Bidrag fra VEKS, til driftsbudget 1000 kr Kompensation til HMN 1000 kr Årlige afskrivninger nye anlæg 1000 kr Årlige renter nye anlæg i alt 1000 kr Årlige udgifter i alt 1000 kr Årets driftresultat 1000 kr Årets drifsresultat i referencen Ingen udbygning 1000 kr 554 Forbedring af årets resultat pga invest 1000 kr Korrektion for over/underdækning 557 Akkumuleret resultat 1000 kr Rente på underdækning 1000 kr Overføres til reduktion i varmepris 1000 kr 560 Reduktion af varmepris kr/mwh Varmepris i alt i løbende kr/mwh Varmepris i alt i faste priser kr/mwh Akkumuleret resultat i faste priser 1000 kr Langtidsgæld 1000 kr Korttidsgæld til at dække underdækning 1000 kr Samlet gæld 1000 kr Selskabsøkonomi for RK's udbygningsbidrag lb. Priser 570 Indtægter fra udbygningstarif 1000 kr Rabat på tilslutningsafgifter i alt, alle kunder 1000 kr Rabat på kundeinstallationer 1000 kr Rabat på tilslutningsafgift til småkunder, ikke indgår i udbygningstarif 1000 kr Saldo på udbygningskonto til dækning af kundeinstallation og rabat1000 kr Rente 4% 1000 kr Indtægter fra udbygningstarif Rabat på kundeinstallationer Saldo på udbygningskonto til dækning af kundeinstallation alene Rente 4% :23

15 582 Brugerøkonomi, cost benefit analyse 583 Investeringer 584 Investering i fjernvarmebrugeranlæg 585 Potentiel NPV Islev erhvervsområde kr Islev villaområde kr Brugeranlæg i alt kr Realiseret investering Lokalt anlæg kr Brugernes fjv invest i alt + lokale inv kr Realiseret investering Scrapværdi i år kr Investering inkl scrapværdi kr Brugernes årlige varmeudgifter til fjernvarmeselskabet 619 Udgift til køb af fjernvarme uden udbygningstillæg 620 kr/mwh Islev erhvervsområde kr Islev villaområde kr Udgift til fjernvarme i alt kr Udgift til køb af fjernvarme i alt kr Drift af lokalt system kr Var. D&V fjernvarmebrugerinst. 10 kr/mwh kr Fast D&V fjernvarmebrugerinst. 400 kr/stk kr. 0 9,7 38,6 51,5 58,0 59,9 61,2 61,2 61,2 61,2 649 Driftsudgift af fjernvarme og lokalnet kr Samlet brugerøkonomi, cost-benefit analyse Diskonteringsrente 2% 653 Investering i fjernvarmebrugeranlæg inkl scrapværdi kr Udgift til tilslutningsafgift kr Udgift til køb af fjernvarme uden udbygningstillæg kr Udgift til køb af fjernvarme udbygningstillæg kr Drift af fjernvarmeinstallationer kr Samlet brugerudgift i alternativ kr Samlet brugerudgift i reference kr Gevinst i forhold til referencen kr Samfundsøkonomi :23

16 Data fra ENS Faste priser Diskonteringsrente og annuitetsfaktor 4% 13, Inflationsindex 2007 =1 Ind ,000 13,590 1,000 0,962 0,925 0,889 0,855 0,822 0,790 0,650 0,534 0, Nettoafgiftsfaktor (beregningspr/faktorpr) 1,17 14,029 0,962 0,925 0,889 0,855 0,822 0,790 0,760 0,625 0,513 0, Skatteforvridningsfaktor 1, Middel NPV 671 Enhedsomkostninger ved fjernvarmeproduktion (vægtet) 672 Marginal brændsel og D&V for produktion kr./mwh Beregningspris for CO2 emission kr./mwh Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr./mwh Variabel driftsudgift for fjernvarmen 5 68 kr./mwh Enhedsomkostninger ved brugerinstallationer 678 Var. D&V af fjernvarmebrugerinstallationer kr./mwh Fast. D&V af fjernvarmebrugerinstallationer kr./stk Statsafgifter på brændsel og varme 695 CTR-VEKS marginal kr/mwh Individuel naturgas kr/mwh Naturgasfyret fjernvarmecentral kr/mwh Fordeling af marked for fjernvarme og gas 700 Antal kunder med fjernvarme stk Antal kunder med individuel forsyning stk Samlet salg til nye kunder, med faktisk tilslutning MWh Ikke tilsluttede ud af potentialet. MWh Varmebehov i alt til det potentielle marked MWh Nettab i nye distributionsnet MWh Produktionsbehov i alt til fjernvarmenet MWh Faktoromkostninger for fjernvarme 711 Investering Sum invest NPV 712 Samlede investeringer for RKF kr Scrapværdi kr Samlede investeringer VEKS kr Scrapværdi i år kr Fjernvarmebrugerinstallationer og lokalnet kr Scrapværdi i år kr Investering i alt kr D&V 721 Variabel driftsudgift for fjernvarmen kr :23

17 722 Faste driftsudgifter af nye net kr Årlig administration kr Projektadministration i 4 år, anslået ift. udbygning kr D&V af brugerinstallation kr D&V i alt kr Brændsel og varmeproduktion kr Beregningspriser emissioner 731 Beregningspris for CO2 emission kr Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr Beregning af statsafgifter på brændsel 735 Produktion til nye fjernvarmekunder kr Individuel forsyning kr Afgifter i alt kr Afgiftsforvridningsbidrag kr Meromkostninger i forhold til referencen Investering, faktor omkostning 743 Produktion til nye fjernvarmekunder kr Individuel forsyning kr 745 Investering i alt kr D&V, faktor omkostning 748 Produktion til nye fjernvarmekunder kr Individuel forsyning kr 750 D&V i alt kr Brændsel og produktion, faktor omkostning 753 Produktion til nye fjernvarmekunder kr Individuel forsyning kr 755 Brændsel i alt kr Beregningspriser CO2 emission 758 Produktion til nye fjernvarmekunder kr Individuel forsyning kr 760 CO2 omkostning I alt kr Beregningspriser SO2 og NOX 763 Produktion til nye fjernvarmekunder kr Individuel forsyning kr 765 SO2 og Nox omkostning I alt kr :23

18 767 Statsafgift alternativ minus referencen kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til reference 770 Beregningspriser excl afgifter Investering kr D&V kr Brændsel og produktion kr Afgiftsforvridningstab kr Beregningspris for CO2 emission kr Skadesomk ved SO2, Nox og PM2, kr I alt beregningspriser kr Intern rente 7,4% Emissionsfaktorer 809 Fjernvarmesystem 810 CO2 ækv kg/mwh SO2 g/mwh NOx g/mwh Beregning af emissioner ved projekt Sum 815 CO2 ækv tons SO kg NOx kg Samlet miljømæssig gevinst ved projekt i forhold til reference 820 CO2 ækv tons SO kg NOx kg :23

19 Ref 1 Reference: Projektforslag NPV Enhed Basis år 3 Varmebehov 4 Salg til eksisterende kunder MWh Prognose for varmebehovets udvikling i pct. 6 Potentielle nye kunders varmebehovsudvikling % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 MWh 10 1 Islev erhvervsområde MWh Islev villaområde 0 MWh Sum MWh Potentielle nye kunder i alt MWh Prognose for energirenovering lig med tilslutning til fjernvarme Islev erhvervsområde % 0% 15% 60% 80% 90% 93% 95% 95% 95% 95% 57 0 Islev villaområde % 0% 0% 0% 0% 25% 50% 75% 90% 90% 90% Antal nye kunder 65 stk Islev erhvervsområde 161 stk Islev villaområde 0 stk Antal nye kunder, faktisk tilslutning 161 stk Individuel forsyning, som får fjernvarme 87 1 Islev erhvervsområde MWh Islev villaområde MWh Samlet individuel forsyning, svarende til fjenvarme MWh Stigningstakt baseres på ENS prognose ja Alternativt RKF prognose fra kunder 141 Stigningstakt for samlet naturgaspris baseret på ENS prognose MWh Stigingsfaktor for naturgasprisen i forhold til basisår baseret på ENS prognose 1,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,07 1, Kondenserende naturgas MWh kr/mwh Islev erhvervsområde MWh :23

20 Ref 1 Reference: Projektforslag NPV Enhed Basis år Islev villaområde 0 0 MWh Kondenserende naturgas i alt MWh Fordeling af marked for individuel forsyning 162 Solvarme 0 MWh Varmepumper 0 MWh Naturgaskedler MWh Varmeproduktion i alt MWh Udskiftningsfrekevens for gaskedler, hvis der ikke etableres fjernvarme, og forudsat overgangsløsninger Islev erhvervsområde 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Islev villaområde 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Kondenserende naturgaskedler Sum kr NPV Islev erhvervsområde kr Islev villaområde kr Investering i indiv naturgask kr Individuelle invest. I alt kr Scrapværdi i år år kr Investering inkl scrapværdi kr Udgifter til varmeproduktion 246 Naturgaskedler 249 Islev erhvervsområde kr Islev villaområde kr Sum kr Udgifter til varmeproduktion kr/mwh COP 265 Solvarme kr Varmepumper , kr Naturgaskedler kr Varmeproduktion i alt kr Driftsudgifter 289 Naturgas ekskl. Lokalt system 1000 kr NPV Islev erhvervsområde kr Islev villaområde kr Driftsudgifter naturgas/solvarme kr Driftsudgifter i alt kr Samlet brugerøkonomi, cost-benefit analyse Diskonteringsrente 2% Sum NPV 318 Individuelle invest inkl scrapværdi kr :23

21 Ref 1 Reference: Projektforslag NPV Enhed Basis år 319 Varmeproduktion i alt kr Driftsudgifter i alt kr Samlet brugerudgift kr Samfundsøkonomi Data fra ENS Faste priser Diskonteringsrente og annuitetsfaktor 4% 13, Inflations index 2007 =1 Ind , Nettoafgiftsfaktor (beregningspr/faktorpr) 1, Skatteforvridningsfaktor 1, Middel NPV 331 Enhedsomkostning ved individuel solvarme 332 Brændsel og D&V kr/mwh CO2 0 0 kr/mwh Skadesomk ved SO2 og Nox 0 0 kr/mwh Enhedsomkostning ved små varmepumper 336 Brændsel, ekskl. D&V kr/mwh CO kr/mwh Skadesomk ved SO2 og Nox 5 75 kr/mwh Enhedsomkostning ved alternativ individuel gasforsyning nye kedler 341 Brændsel og energi, ekskl. D&V kr/mwh CO kr/mwh Skadesomk ved SO2 og Nox 4 52 kr/mwh Statsafgifter på brændsel og varme 346 Individuelle gaskedler kr/mwh Små varmepumper kr/mwh Fordeling af marked for individuel forsyning 350 Individuel solvarme i alt MWh Varmepumpe i alt MWh Kondenserende naturgas i alt MWh Varmebehov i alt til det potentielle marked MWh Faktoromkostning individuel forsyning 356 Investering Sum invest NPV 357 Individuelle investeringer i alt kr Scrapværdi kr Investering inkl scrapværdi kr D&V af brugerinstallationer kr Brændsel og energi kr :23

22 Ref 1 Reference: Projektforslag NPV Enhed Basis år Beregningspriser emissioner 366 CO kr Skadesomk ved SO2 og Nox kr Beregning af statsafgifter på brændsel 370 Øvrig individuel forsyning kr Afgifter i alt kr Afgiftsforvridnings bidrag kr Emissionsfaktorer 375 Individuel solvarme i alt 376 CO2 ækv kg/mwh SO2 g/mwh NOx g/mwh Varmepumpe i alt 380 CO2 ækv kg/mwh SO2 g/mwh NOx g/mwh Kondenserende naturgas i alt 384 CO2 ækv kg/mwh SO2 g/mwh NOx g/mwh Beregning af emissioner ved referencen 389 CO2 ækv tons SO2 423 kg NOx kg :23

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Etape A, Kgs. Lyngby, Fortunen mv. Lyngby-Taarbæk Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 revideret efter høring RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV.

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato September 2014, Revideret. 8. juli 2015 RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato December 2016 RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL DAMHUSHAVE RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov ved maksimal tilslutning uden besparelse MWh 298 298 Nye kunder

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP Revision 1 Dato

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING TIL EJBY INDUSTRIOMRÅDE Revision 1 Dato 2013-04-16 Udarbejdet af AD, TSR, CHVM Kontrolleret af JAKB Godkendt

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL

Vestforbrænding RAMBØLL Varmeforsyningsprojekt Varmeleverandør Distributionsselskab 2011-04-20 Resume Fjernvarmeforsyning langs transmissionsledning Vestforbrænding Vestforbrænding Basisforudsætninger Samfunds- selskabs- og brugerøkonomi

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV Revision 1 Dato 2014-10-13 Udarbejdet

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

I/S Vestforbrænding. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv.

I/S Vestforbrænding. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv. I/S Vestforbrænding Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum mv. November 2009 I/S Vestforbrænding Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bispevangen og Ballerup Centrum

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej Sag 11693100 J.nr. Udarb. KLF Udg. 2 Kontrol KEH Dato 02-11-2011 Godk. KEH

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Etape B1 Investeringer B1

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Etape B1 Investeringer B1 Resume Projektforslag Etape B1 Investeringer B1 Fordelt i projektforslag Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Fordeling I alt VF DTU-HF Mølleåv Kunder Distributionsselskab Vestforbrænding Fjernvarmenet ekskl.

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD Til Høje Taastrup Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD 1-28 Revision Dato 2015-03-24 Udarbejdet af AD Kontrolleret

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY Til TÅRNBYFORSYNING Varme A/S Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 TÅRNBYFORSYNING VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY TÅRNBYFORSYNING VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME I TÅRNBY Revision

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETA- PE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY MV.

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETA- PE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY MV. Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETA- PE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY MV. VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG ETAPE A FOR FJERNVARME TIL KGS. LYNGBY

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅ- LØV MV. I BALLERUP

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅ- LØV MV. I BALLERUP Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato December 2011 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅ- LØV MV. I BALLERUP VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL MÅLØV MV. I BALLERUP

Læs mere

Af chefkonsulent John Tang

Af chefkonsulent John Tang Af chefkonsulent John Tang En konkurrencedygtig varmepris = 17.000 kr./år standardhus Alle prise incl. moms Brændsels pris Energipris Opvarmning Drift og vedlige Levetid Årlig Total årlig Investering Virkningsgrad

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1 Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato December 2015 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL VINGE ETAPE 1 Revision 4 Dato

Læs mere

BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK

BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK Til Borup Varmeværk A.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR UDBYGNING AF BORUP VARMEVÆRK 1-28 Revision 1 Dato 2013-06-05

Læs mere

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS ! " # $ % &' ( ) * ) " " +,! ) " " - % &' (. * ) *.. www.ilk.dk Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme fra R2 Agro A/S. Side 1 af 6 Hedensted Fjernvarme Projektansøgning udnyttelse at overskudsvarme

Læs mere

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning VEKS, 1. november 2016 Hans Henrik Lindboe og Jesper Werling Ea Energianalyse a/s 1 Formålet med samfundsøkonomiske analyser

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 Revision 3 Dato 2011-07-27 Udarbejdet af KAC, CIR, AD Kontrolleret af Anders Dyrelund Godkendt

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

Til Hillerød Kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER

Til Hillerød Kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER Til Hillerød Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2014, revideret trace maj 2014 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME- TRANSMISSION TIL 3 BYER PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMETRANSMISSION TIL 3 BYER

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Side 1 af 7 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Udgivelsesdato : 07-02-2017 Projekt : Kongevænget Delområde

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte Att: Jacob Elkjær (JAEL@rudersdal.dk) 25. april 2016 Sagsnr.: 2015100006 Tlf. direkte: 6225 9587 crd@naturgas.dk Revideret projektforslag for omstilling af naturgasforsyning

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436)

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) MAJ 2015 VIBORG FJERNVARME Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD

FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD Til Høje Taastrup Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato November 2014 FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME MED FJERNKØLING I HØJE TAASTRUP SYD 1-24 Revision Dato 2014-11-27 Udarbejdet af AD Kontrolleret

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere

Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere På Centralhotellet i Løgumkloster d.24/9-2012 kl.19.30 Dagsorden: Orientering om Løgumkloster Fjernvarme Orientering om Løgumgårde-projektet herunder

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 NOVEMBER 2015 SEAS-NVE A/S Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME 5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME Revision 1 Dato 2012-07-05

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT BILAG. FORUDSÆTNINGSNOTAT ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt PF Horsens by Rambøll Kunde Horsens og Dagnæs Bækkelund Olof Palmes Allé 22 Notat nr. DK-82 Aarhus N Ref. nr. Dato 342 7-4-25 T +45 56 7659 Til

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME. Til Aarhus kommune

LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME. Til Aarhus kommune Til Aarhus kommune Dokumenttype Projektforslag Dato 3. februar 2014 LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME LYSTRUP FJERNVARME Revision

Læs mere