Det lokale beskæftigelsesråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det lokale beskæftigelsesråd"

Transkript

1 Referat Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Møde afsluttet: 17:00 Særlige forhold: Mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Mødelokale Rydultowy Hvidovre Rådhus Hvidovrevej Hvidovre Helle Adelborg (Formand, KB), Frits Nielsen (Næstformand, LO), Lars Andersen (LO), Niels Holm (DA), Douglas Johnson (IR), Jeanette Fisk (FTF), Peter Rytter (DH) Per Tønnesen (LO), Jørgen Nygaard (DA) Bemærkninger:

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af referat fra møde den 19. juni Godkendelse af dagsorden Meddelelser Bemærkninger til Beskæftigelsesplan Status på Beskæftigelsesplan 2013, 2. kvartal LBR midler Bevilling 2014 til de lokale beskæftigelsesråd Virksomhedspraktik og løntilskud Eventuelt Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af referat fra møde den 19. juni 2013 J.nr.: P35 Sagsnr.: 12/39032 BESLUTNING I DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD DEN Rådet godkendte referatet. INDSTILLING Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at rådet godkender referatet. SAGSFREMSTILLING Forvaltningen har modtaget en indsigelse til referat fra møde i rådet den 19. juni Det drejer sig om en præcisering under punkt 3 Mål i Beskæftigelsesplan 2014 og følgende tekst vil blive tilføjet til beslutning: LO-repræsentant Frits Nielsen efterlyste, at forvaltningen begrundede målene i Beskæftigelsesplan 2014, særligt med hensyn til dimittend-ledighed og virksomhedskontakt. Derudover fandt rådet, at forvaltningen havde fastsat nogle vigtige mål for beskæftigelsesindsatsen i

4 2. Godkendelse af dagsorden J.nr.: A00 Sagsnr.: 12/53687 BESLUTNING I DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD DEN Rådet godkendte dagsordnen. INDSTILLING Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at rådet godkender dagsordnen. 3

5 3. Meddelelser J.nr.: A00 Sagsnr.: 12/53687 BESLUTNING I DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD DEN a. Jobcenterchef Casper Christensen orienterede om kontanthjælpsreformen. Arbejdsmarkedsstyrelsens pjece blev uddelt til rådets medlemmer. For en del unge og samlevende kan reformen betyde væsentligt reduceret ydelse. De lokale beskæftigelsesråd får en ny opgave i forhold til nytteindsats (også kaldet nyttejob), det vil forvaltningen orientere nærmere om på rådets næste møde. b. Formand Helle Adelborg oplyste at rådet havde fået afslag fra Poul Nyrup mht. at give et oplæg på rådets konference i efteråret. Forvaltningen er i gang med at finde en anden oplægsholder. c. Formand Helle Adelborg orienterede om kommunens budget 2014, hvor forhandlingerne er i gang. d. Jobcenterchef Casper Christensen orienterede om kommunens ansatte i seniorjob. Aktuelt er 32 borgere ansat i seniorjob, heraf 3 på kompensationsydelse. INDSTILLING Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at rådet tager meddelelserne til efterretning. 4

6 4. Bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2014 J.nr.: A00 Sagsnr.: 12/54088 BESLUTNING I DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD DEN LO og FTF havde udarbejdet et høringssvar. Rådet tilsluttede sig høringssvaret, dog ønskede Peter Rytter, Danske Handicaporganisationer, at tilføje et særstandpunkt. Danske Handicaporganisationer gør opmærksom på, at Hvidovre Kommunes Handicappolitik (juni 2012) ikke fremgår af beskæftigelsesplanen. Handicappolitikken burde fremgå tydeligt i Beskæftigelsesplan 2014, herunder i konkrete mål for handicapområdet. Jobcentret tager kommentaren til efterretning og vil sørger for, at Hvidovre Kommunes Handicappolitik vil blive tydeligt afspejlet i fremtidige beskæftigelsesplaner. INDSTILLING Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at rådet afgiver bemærkninger til Beskæftigelsesplan SAGSFREMSTILLING Kommunen skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver det kommende års samlede beskæftigelsesindsats i jobcenteret. Beskæftigelsesplanen skal mindst indeholde følgende: 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2. En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 3. Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats 4. Budget for beskæftigelsesindsatsen Kommunalbestyrelsen skal behandle beskæftigelsesplanen med bemærkninger fra Det lokale beskæftigelsesråd og beskæftigelsesregionen, jf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 23. Tidsplan Tidsplan for behandling af Hvidovre Kommunens Beskæftigelsesplan 2013 ser således ud. Tidspunkt Senest 21. juni 2013 Senest 1. juli 2013 Senest 31. august 2013 Aktivitet Udkast af beskæftigelsesplan skal sendes til beskæftigelsesregionen. Beskæftigelsesplanen skal sendes til høring i LBR og LokalMED i Arbejdsmarkedsafdelingen. LBR, Beskæftigelsesregionen og LokalMED i Arbejdsmarkedsafdelingen 5

7 skal afgive bemærkninger til beskæftigelsesplanen. Senest 15. oktober 2013 Godkendelse af beskæftigelsesplanen på møde i kommunalbestyrelsen. Senest 31. oktober 2013 Fremsendelse af beskæftigelsesplanen mv. til RBR med LBR s bemærkninger. Senest 31. januar 2014 Den endelige beskæftigelsesplan inkl. budget og LBR s virksomhedsplan skal offentliggøres. BILAG: 1 Åben Beskæftigelsesplan 2014 version 1 PDF.pdf /13 2 Åben Høringssvar fra Beskæftigelsesregionen BP /13 3 Åben Høringssvar fra Arbejdsmarkedsafdelingens LokalMED /13 6

8 5. Status på Beskæftigelsesplan 2013, 2. kvartal J.nr.: P16 Sagsnr.: 12/1927 BESLUTNING I DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD DEN Rådet tog Status på Beskæftigelsesplan 2013, 2. kvartal. til efterretning. INDSTILLING Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Det lokale Beskæftigelsesråd 1. at status på Beskæftigelsesplan kvartal tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Det lokale Beskæftigelsesråd har ønsket en kvartalsvis status på målene i Beskæftigelsesplan Forvaltningen har sat nogle ambitiøse mål for beskæftigelsesindsatsen i Hvidovre, og selvom det aktuelt forventes at opfylde alle mål, er det uvist hvilke der vil være opnået ved udgangen af december Mål Status 2. kvartal 2013 Er målet opfyldt? 1. Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse skal i december 2013 (år til dato) være på 21,3 pct., svarende til en stigning på 1,0 pct.-point fra december 2011 til december Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 60 personer i december 2013 (rullende år) svarende til et fald på 74 pct. fra december 2011 til december Antallet af langtidsledige, dvs. ledige, der har været ledige i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 368 personer (antal personer) i december 2013, svarende til et fald på 11 pct. fra december 2011 til december Styrket samarbejde med virksomheder: 11,2 pct. (Stigning på 0,2 pct. point) i jan-apr personer (fald på 88 pct.) 355 personer (fald på 14 pct.) Nej Nej Ja 4A. Sikre at mindst 6 virksomhedscentre er i drift 4B. Antallet af virksomheder i kommunen (med mere end to ansatte), som har dagpenge-, kontanthjælps- 7 centre i drift Ja 136 virksomheder (fald på 21 pct.) Nej 7

9 eller starthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik eller løntilskud øges til 201, svarende til en stigning på 17 pct. 4C. Gennemføre mindst 3 kampagner, hvoraf mindst en kampagne skal rette sig mod fleksjob 2 kampagner Nej 4D. Oprette mindst 5 rotationsprojekter 14 projekter i gang Ja 4E. Betjene lokale virksomheder med 25 voksenlærlingeaftaler for beskæftigede og ledige. 4F. Understøtte, at 50 borgere fastholdes eller opnår ansættelse med de handicapkompenserende ordninger. 4G. Afvikle et arrangement med deltagelse af Arbejdsmarkedsudvalget, Erhvervskontaktudvalget og Det lokale beskæftigelsesråd. 5. Jobcenter Hvidovre vil sikre en høj aktiveringsgrad: Forventes til efteråret Nej 40 Nej 5A. Kontanthjælp match 1: 35 % 36,6 % Ja 5B. Kontanthjælp match 2: 30 % 32,9 % Ja 5C. A-dagpenge: 20 % 16,9 % Nej 5D. Sygedagpenge: 12 % (inkl. delvis genoptaget arbejde) Nej 25,4 % Ja 6. Jobcenter Hvidovre vil begrænse antallet af langvarige sygedagpengeforløb: 6A. Andelen af forløb over 26 uger må max udgøre 36 % af det samlede antal forløb 6B. Andelen af sager over 52 uger må max udgøre 14 % af det samlede antal sager 44,9 % Nej 15,6 % Nej 7. Jobcenter Hvidovre vil sikre, at de virksomhedsnære redskaber (virksomhedspraktik, løntilskud og voksenlærlinge fra ledighed) anvendes i aktiveringsforløbene: 7A. A-dagpenge: 63 % 63,1 % Ja 7B. Kontanthjælp match 1: 60 % 62,0 % Ja 7C. Kontanthjælp match 2: 35 % 30,5 % Nej 7D. Ungeindsatsen: 35 % 32,9 % Nej 7E. Sygedagpenge (inkl. delvis genoptaget arbejde): 13 % 16,3 % Ja BILAG: 1 Åben Afrapportering på Beskæftigelsesplan 2013, 2. kvartal /13 8

10 6. LBR midler 2013 J.nr.: P35 Sagsnr.: 12/42180 BESLUTNING I DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD DEN Rådet godkendte ansøgningen. INDSTILLING Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at rådet tager stilling til den endelige projektbeskrivelse. SAGSFREMSTILLING De lokale beskæftigelsesråd modtager årligt et beløb til at fremme særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, jf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Midlerne kan anvendes til projekter til alle jobcentrets målgrupper og ligge inden for de overordnede rammer af kommunens beskæftigelsesplan. Inden for det overordnede formål kan midlerne anvendes til: 1. Efter lokale forhold at udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i virksomhedsrettede tilbud. 2. Efter lokale forhold at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. 3. Opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere. 4. Evaluering og formidling. Beskæftigelsesministeren udmeldte i august 2012 følgende fokusområde for de lokale beskæftigelsesråd i 2013: At de lokale beskæftigelsesråd understøtter indsatser over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, så flere via en virksomhedsrettet indsats kan få reetablere kontakten til arbejdsmarkedet, og dermed forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. At de lokale beskæftigelsesråd understøtter en forstærket virksomhedsrettet indsats over for de dagpengemodtagere, der frem mod sommeren 2013 risikere at opbruge retten til dagpenge. Rådet har i sin plan for særlige virksomhedsrettede initiativer vedtaget følgende indsatsområder for anvendelse af rådets midler i 2013: Unge Øget brug af virksomhedsnære redskaber Barrierer for arbejdsmarkedstilknytning for matchgruppe 2 Arbejdspladsfastholdelse ved sygdom 9

11 Opkvalificering af jobcentermedarbejdere Jobrotation Rådet har i kroner til at iværksætte projekter for, heraf er bevilling 2013 på kroner samt overført fra kroner. Rådet har på møde den 20. november 2012 bevilliget kroner af 2013-midlerne til projektet Hvidovre roterer del 2. På møde den 20. februar 2013 og efterfølgende høring har rådet bevilliget kroner til projektet Mestringsforløb og kroner til Fælles konference mellem, Arbejdsmarkeds-udvalget og Erhvervskontaktudvalget. Det betyder, at rådet har til rådighed. I henhold til rådets tidligere beslutning er beløbet delt i 2 puljer med følgende beløb: ansøgningspulje på kr. og udviklingspulje på kr. Samarbejde om sygemeldte Budget: kr. Projektvarighed: 1 år, 1. september 2013 til 30. juni Ansvarlig: LO Hovedstaden Pulje: Ansøgningspuljen På møde den 19. juni har rådet godkendt en projektskitse fra LO Hovedstaden. Rådet skal nu tage stilling til den endelige projektbeskrivelse. Formålet med projektet er at optimere samarbejdet mellem Jobcenter Hvidovre og lokale a-kasser for at styrke indsatsen for sygedagpengemodtagere. I projektet vil LO Hovedstaden afdække det eksisterende samarbejde, afholde et seminar for medarbejdere i jobcenter og a-kasser for at tydeliggøre problemstillinger og identificere potentiale for samarbejde, udvikle en model for samarbejde mellem jobcenter og a- kasse. Forvaltningens vurdering Kultur- og Arbejdsmarkedsafdelingen anbefaler projektet. Jobcentret er enigt i, at der er potentiale for at optimere samarbejdet med a-kasserne om sygemeldte ledige. 10

12 7. Bevilling 2014 til de lokale beskæftigelsesråd J.nr.: S00 Sagsnr.: 13/24426 BESLUTNING I DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD DEN Rådet fandt det uheldigt at de lokale beskæftigelsesråds midler inddrages i en periode, hvor der er stort behov for udvikling. Rådet vil sende et brev til beskæftigelsesministeren om dette. Rådet drøftede mulighederne for alternativ finansiering. Forvaltningen oplyste at man allerede er opmærksom på at søge fonde og puljer om midler. Rådet besluttede at søge Kommunalbestyrelsen om finansiering, hvis en konkret og lovende projektansøgning dukker op. Formanden foreslog at rådet kun afholder fire møder i Forvaltningen udarbejder forslag til dette. INDSTILLING Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at rådet tager meddelelsen til efterretning. SAGSFREMSTILLING Arbejdsmarkedsstyrelsen har udsendt meddelelse, om at de lokale beskæftigelsesråd i 2014 ekstraordinært ikke vil modtage nogen midler til at iværksætte initiativer. Årsagen er, at der er indgået Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Aftalen finansieres af beskæftigelsesrettede puljer, og i 2014 anvendes blandt andet puljen, der finansierer midler til de lokale beskæftigelsesråd. I 2015 er der på nuværende tidspunkt budgetteret med ca. 105 mio. kr. til bevilling til de lokale beskæftigelsesråd. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Rådet vil i 2014 udelukkende have uforbrugte midler fra 2013 til rådighed. Aktuelt forventes alle midler at blive disponeret i BILAG: 1 Åben Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen om bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for 2014.pdf /13 11

13 8. Virksomhedspraktik og løntilskud J.nr.: P05 Sagsnr.: 13/9491 BESLUTNING I DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD DEN Rådet tog oversigten til efterretning. LO-repræsentant Frits Nielsen forespurgte om bilaget kan udleveres som regneark, så LO har lettere ved at udsøge virksomheder. Forvaltningen vil undersøge dette. INDSTILLING Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at rådet tager oversigten til efterretning SAGSFREMSTILLING Ifølge 49a i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats skal kommunen underrette Det lokale beskæftigelsesråd om anvendelsen af virksomhedspraktikker. På møde den 1. februar 2011 blev det besluttet, at Det lokale Beskæftigelsesråd fremover også skulle have en oversigt over antal kontanthjælpsmodtagere i løntilskud. Rådet besluttede på møde den 11. maj 2011 pkt. 12, at forsikrede ledige også skal fremgå af oversigten. Af tabellerne nedenfor fremgår status på antal kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige i virksomhedspraktik og løntilskud pr. 30. juni 2013 sammen med opgørelsen fra 31. maj Oversigt over samtlige tilbudssteder pr. 30. juni 2013 er vedlagt som bilag. Tabel 7 viser til- og afgange af personer på tilbuddene i juni Tabel 1: Antal kontanthjælpsmodtagere match 1 i virksomhedspraktik fordelt på tilbudssted Virksomhedspraktik Antal personer 31/5 Antal personer 30/6 match 1 Kommunal eller anden offentlig arbejdsplads 6 7 Privat arbejdsplads Foreninger og organisationer 1 1 I alt Tabel 2: Antal kontanthjælpsmodtagere match 2 i virksomhedspraktik fordelt på tilbudssted Virksomhedspraktik Antal personer 31/5 Antal personer 30/6 match 2 Kommunal eller anden offentlig arbejdsplads

14 Privat arbejdsplads Foreninger og organisationer 2 1 I alt Tabel 3: Antal forsikrede ledige i virksomhedspraktik fordelt på tilbudssted Virksomhedspraktik Antal personer 31/5 Antal personer 30/6 forsikrede ledige Kommunal eller anden offentlig arbejdsplads 2 3 Privat arbejdsplads Foreninger og organisationer 0 1 I alt Tabel 4: Antal kontanthjælpsmodtagere match 1 i løntilskud fordelt på tilbudssted Løntilskud match Antal personer 31/5 Antal personer 30/6 1 Kommunal eller anden offentlig arbejdsplads Privat arbejdsplads Foreninger og organisationer 1 1 I alt Tabel 5: Antal kontanthjælpsmodtagere match 2 i løntilskud fordelt på tilbudssted Løntilskud match Antal personer 31/5 Antal personer 30/6 2 Kommunal eller anden offentlig arbejdsplads Privat arbejdsplads Foreninger og organisationer 3 3 I alt Tabel 6: Antal forsikrede ledige i løntilskud fordelt på tilbudssted Løntilskud Antal personer 31/5 Antal personer 30/6 forsikrede ledige Kommunal eller anden offentlig arbejdsplads Privat arbejdsplads Foreninger og organisationer

15 I alt Tabel 7: Til- og afgang af personer på tilbuddene i juni 2013 for kontanthjælpsmodtagere match 1 og match 2 og forsikrede ledige Tilbudstype Målgruppe Aktivitet primo juni 2013 Tilgang Afgang Aktivitet ultimo juni 2013 Virksomhedspraktik Kontanthjælp, match 1 Kontanthjælp, match 2 Forsikrede I alt virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud Kontanthjælp, match 1 Kontanthjælp, match 2 Forsikrede I alt løntilskud I alt virksomhedspraktik og løntilskud BILAG: 1 Åben Bilag til LBR d , virksomhedspraktikker, løntilskud og virksomhedscentre.pdf /13 14

16 9. Eventuelt J.nr.: A00 Sagsnr.: 12/53687 BESLUTNING I DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD DEN Rådet har modtaget invitation til konferencen Lægemiddelproduktion en dansk styrkeposition i dag og i fremtiden som afholdes af Lægemiddelindustriforeningen. Repræsentant for Danske Handicaporganisation, Peter Rytter, spurgte hvorfor posten om beskyttet beskæftigelse er reduceret fra 7 mio. Kr. i 2012 til 6 mio. kr. i Forvaltningen undersøger spørgsmålet og vil give et mundtligt svar på næste møde. 15

17 Bilagsoversigt 4. Bemærkninger til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2014 version 1 PDF.pdf (147497/13) 2. Høringssvar fra Beskæftigelsesregionen BP14 (185187/13) 3. Høringssvar fra Arbejdsmarkedsafdelingens LokalMED (185627/13) 5. Status på Beskæftigelsesplan 2013, 2. kvartal 1. Afrapportering på Beskæftigelsesplan 2013, 2. kvartal (170607/13) 7. Bevilling 2014 til de lokale beskæftigelsesråd 1. Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen om bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for 2014.pdf (154435/13) 8. Virksomhedspraktik og løntilskud 1. Bilag til LBR d , virksomhedspraktikker, løntilskud og virksomhedscentre.pdf (170116/13) 16

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Referat Dato: Onsdag den 03. oktober 2012 Mødetidspunkt: 16:00 Møde afsluttet: 17:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fravær: Fra forvaltningen: Mødelokale A Jobcenter Hvidovre Hvidovre Rådhus Hvidovrevej

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Referat Dato: Onsdag den 22. juni 2011 Mødetidspunkt: 16:00 Møde afsluttet: 16:20 Mødelokale: Medlemmer: Bibliotekscaféen Hvidovrevej 280 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Frits Nielsen, Niels Holm,

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Referat Dato: Tirsdag den 06. maj 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Møde afsluttet: 17:12 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Mødelokale A Helle Adelborg (Formand, KB), Frits Nielsen (Næstformand, LO), Lars

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Referat Dato: Onsdag den 20. februar 2013 Mødetidspunkt: 16:00 Møde afsluttet: 18:30 Særlige forhold: inkl. dialogmøde med RBR Mødelokale: Mødelokale A Jobcenter Hvidovre Hvidovre Rådhus Hvidovrevej 278

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsorden Det lokale beskæftigelsesråd 23.08.2012 kl. 16.30 Brovst Rådhus, mødelokale 1 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 23. august 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen.

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen. R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 28. august 2014 Mødetid 9.00 12.00 Mødested Nygade 56 Skjern lokale 2 Fraværende Afbud fra Linda Nielsen i stedet

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 17. november 2011, kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Driftssituationen i Jobcentret 2 3. Fastholdelseskonsulent, Sygedagpengeteam. 3 4. Orientering

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve og referat Møde den 10. december 2013 kl. 15.00 17.00 Mødelokale 1 på Rådhuset Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Status på

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.06.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Status på LBR-støttede projekter og aktiviteter...3 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 3. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2014

Arbejdsmarkedsudvalget 2014 Referat Dato: Torsdag den 13. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:24 Mødelokale: Ungeindsatsen, Hvidovrevej 510 Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm,

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af Det Lokale Beskæftigelsesråds Møde nr. 27 Tirsdag den 4.10 2011 kl.

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokalerne Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.30 Sidetal:

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Referat Dato: Tirsdag den 21. februar 2012 Mødetidspunkt: 16:00 Møde afsluttet: 16:45 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fra forvaltningen Mødelokale A Jobcenter Hvidovre Hvidovre Rådhus Hvidovrevej 278 2650

Læs mere

Mandag den 11. november 2013 kl til 9.45

Mandag den 11. november 2013 kl til 9.45 ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 30 - referat Det Lokale Beskæftigelsesråd holder møde Mandag den 11. november 2013 kl. 8.30 til 9.45 på Allerød Rådhus, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød i lokale F. (Ring tlf. 22 47

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 19. maj 2014,

Referat fra LBR mødet den 19. maj 2014, Referat fra LBR mødet den 19. maj 2014, - kl. 13.30 i Jobcenter Struer Afbud: Flemming Voldum, Bo Ravn og Lisbeth D. Madsen (John Overgaard deltager som suppleant) 1. Orientering a. Opfølgning på ministerens

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 ONSDAG DEN 12. AUGUST 2009, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 12. august 2009 Side: 2 Fraværende: Jørgen

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 13. december 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 13. december 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 13. december 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 060. Godkendelse af dagsorden 94 061. Godkendelse af referat 95 062. Orientering om

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 15.05.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Dialog med Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg - Præsentation for nye udvalg,

Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg - Præsentation for nye udvalg, Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg - Præsentation for nye udvalg, 10.01.2014 v/jobcenterchef Arne Lund Kristensen Kerneydelser og nogle tal Kerneydelser og

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant, DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve og referat LBR-møde onsdag den 24. august 2011 kl. 15.00-17.00 Mødelokale 1 på rådhuset Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 9. februar Torsdag 09.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatsområder, -projekter og

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer Afbud: Grethe Riksted, Anders Holm og Mona Rask 1) Meddelelser 2) Orientering a. Nyt medlem af LBR indstillet LO har overfor Byrådet

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 07. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:20 Møde afsluttet: 21:39 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Susanne Brixum deltog fra kl. 18:44 under punkt 2. Sollentuna II Mødet bliver

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 kl 14.00 i Jobcenter Struer Afbud/fraværende: Martin Munkebo, Mona Rask, Grethe Riksted, Poul Kjær Nielsen, Iben Kollemorten og Annelise Knudsen (suppleant). 1)

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 24. OKTOBER 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 24. oktober 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Budgetopfølgning 28.02.2009 26 014. Forsøg med EGU-pladser på kommunale arbejdspladser

Læs mere

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Møde 6 Tirsdag den 04.09 2007 kl. 16.30

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 21. marts 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Evaluering af jobsøgningsforløb i Jobcenter Egedal Borgere med risiko for langtidsledighed

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Mandag den 25.02.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. 2. mødeleder i 2008...3 2. Konference for LBR...4 3. Orientering...5

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 24-06-2014 Tirsdag 24.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelsesplan 2015 3 Resultatrevision

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. 300-timers reglen 2. Legepark 3. Beskæftigelsesplanen LUKKET DEL: 4. Meddelelser

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens 15. maj 2014 1 Referat DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Vallensbæk/Ishøj Torsdag den 15.5. 2014 KL. 16.30 19.00 i lokale 068 Vallensbæk Rådhus Afbud: Merete Amdisen,

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 15. maj 2014 kl. 12.30 i Mødelokale 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. LBR regnskab 2013... 3 4. LBR budget 2014.... 4 5. Underretning

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 25. august 2011, kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Driftssituationen i Jobcentret 2 3. Nyt medlem af LBR Egedal. 3 4. LBR-regnskab 2010. 4 5.

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan, 4. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Mandag den 04.12.06 kl. 18.30 i Job- og Erhvervsservice 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Præsentationsrunde...3 2. Godkendelse af forretningsorden...4

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Møde den 25. februar 2014 kl. 15.00-17.00 Mødelokale 1 på rådhuset Center for Job & Socialservice Side 1 Medlemmer Morten Dahlin, formand Greve Byråd Annie Bendtsen,

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus

Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 24.01.2008 kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Jesper Rasmussen og Lone Kiilerich Indholdsfortegnelse: 29. Bordet

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Referat Torsdag den 04.12.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Tilbudsvifte for forsikrede ledige...4 2. Plan for LBR s virksomhedsrettede

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 15. november 2012 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Evaluering af projekt En hjælpende Hånd.... 3 3. Driftssituationen i Jobcenteret... 4

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere