Miljøkonference i Aarhus Den 31. oktober 2012, Aarhus Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøkonference i Aarhus Den 31. oktober 2012, Aarhus Universitet"

Transkript

1 Miljøkonference i Aarhus Den 31. oktober 2012, Aarhus Universitet Anders Kofoed Wiuff Ea Energianalyse a/s

2 Agenda Erfaringer med samarbejde og partnerskaber mellem virksomheder, myndigheder og energiselskaber. Hvilke virkemidler er til rådighed, og hvilke kan med fordel sættes i spil for at nå de landsdækkende og kommunale målsætninger på klimaområdet? Hvor vil vi være i 2020?

3 Varmeforsyningslov Fjernvarme og kraftvarme 3

4 Klima Økonomi (forsyningssikkerhed) 4

5 Fornyet kommunal fokus på klima og energi Klimakommuner Strategisk energiplanlægning.. Også på EU niveau Covenant of Mayors

6 Hvad er egentligt kommunernes rolle i den fremadrettede energiplanlægning? 6

7 Roller og rammer Municipalities / cities Goals EU s quota system To utilise practical experience Planning Infrastructure for electricity, natural gas and district heating Taxes and incentives Research, Development and Education Transnational planning of offshore windmills City planning and transport policies Green Campaigns Local Commitment CO2 Neutral Houses Existing buildings Urban districts To develop energy efficient vehicles Energy labelling and dynamic norms Demonstration of flexible energy system Consumers - Producers Hydro Wind District Heating Public Purchase Policy Electric/plug-in hybrid cars/buses Intelligent Energy System Global EU Member states Local

8 8 Kommunens roller (bl.a.)

9 Kommunen som virksomhed Egne bygninger energirenovering krav til nybyggeri energiforsyning Indkøbspolitik på apparater Transportmidler Kilde: Tekniq (marts 2011) 9

10 Ejer af forsyningsselskaber Fjernvarmeselskaber Gasselskaber Affaldsselskaber (indsamling og behandling) Spildevand (biogas) Vand (elbesparelser) Trafikselskaber 10

11 Kommunernes mange kasketter Hvordan sikres koordinerede beslutninger?

12 Planlægningsmyndighed Sites til biogasanlæg Landvindmøller Kystnære havmøller Kilde: sn.dk 12

13 13 Varmeplanmyndighed

14 Partnerskaber med virksomheder Fremme af grøn vækst Kommunen som demonstrations område for nye teknologier 14 Kilde: Aarhus Kommune

15 Kilde: Aarhus Kommune 15

16 16

17 Oplysning af borgere Husets web 17

18 18

19 Hvor vil vi være i 2020?

20 Besparelser Kilde: Energisty relsen, 2012 Afgifter, energispareforpligtelser, krav til nybyggeri

21 Vedvarende energi Afgifter, tilskud, CO2 kvoter, forbud Ny støtte til omlægning af erhvervets energiforsyning til VE Kilde: Energisty relsen, 2012

22 Integration af vind (og sol) Sikre værdi af vinden, når det blæser meget Sikre tilstrækkelig produktionskapacitet, når det ikke blæser. Balancering af vindkraft 22 Det fremtidige behov for fleksibilitet i energisystemet også UK version

23 Elforbrug i Danmark ca. 35 TWh Elforbrug i Nordeuropa ca TWh Nordisk lagerkapacitet ca. 100 TWh Vi har teoretisk ellager i Nordeuropa til 30 dages elforsyning Elsystemet i Danmark Et internationalt system Varme ca. 230 PJ, 50% heraf er fjernvarme Forbrug: MW Installeret vind: ~4000 MW Centrale og dec: 9500 MW Forbindelser: 5500 MW

24 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 24

25 Tværkommunalt samarbejde regionernes rolle o Udarbejdelse af energiregnskaber og fælles handleplaner ofte samme problemstilling og dermed også samme løsninger bedste udnyttelse af fællesresurser o Udveksling af erfaringer fx ESCO o planlægning forbrændingskapacitet (Hjørring som case) o Koordinering af anvendelsen af biomasseresurser o Samarbejde om udvikling af varmesystemer varmeplan hovedstaden: Gladsaxe (varmepris, hvor grøn er fjernvarmen) 25

26 Trafikplanlægning cykelstier, gågader stationsnærhed 26

27 Matrix med EU DK Komm Nøglevirkemidler frem til 2020 tiltag hvem er drivende? 27

28 28

29 29

30 1. KORT OM DEN HISTORISKE UDVIKLING AF DET DANSKE ENERGISYSTEM 30

31

32 32

33 33

34 CO2 kvotesystem Afgifter subsidier 34

35 Denmark s gross energy consumption PJ oil coal renewables natural gas Energy Policy Security of supply Economy Environment Climate Infrastructure Liberalisation Organisation Market Energy and heat planning Market + Framework Technology Export 5 b. kr. 46 b. kr. Self Sufficiency 0 % 145 % GDP District Heating 0,7 mio. households 1,5 mio. households

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 Coordinating groups in heat planning

42 42 2. EU MÅLSÆTNINGER

43 Tre store politiske drivere på energiområdet i EU Forsyningssikkerhed (økonomi) EU er i stigende grad afhængig af energiimport fra få lande. Olie og gas. Rusland lukker for gashanerne Miljø og klima Under 2 grader temperaturstigning Forsuring (SO 2 og NO x ) Det indre marked Liberalisering af el og gas markeder

44 i 2020 Klima og energipakke januar % reduktion af drivhusgasser Kvotesektoren reducerer 21%, landene 10% (DK 20%) Kvotesektoren, overgår til EU anliggende Kvoter i energisektor auktioneres som hovedregel. 20 % VE af endelige energiforbrug (DK 30%), heraf 10% transport, bæredygtighedskriterier. 20 % reduktion i energiforbruget (sml med reference)

45 Are we on track? 45 Source: EU Commission

46 CO 2 kvotesystemet Cap and trade: Knap halvdelen af EU s CO 2 udledning er kvoteomfattet, ca virksomheder Alle energianlæg over 20 MW indfyret er med Dog ikke affaldsfyrede anlæg Hvis en virksomhed vælger at udlede mere CO 2 skal virksomheden købe flere kvoter. Hermed stiger kvoteprisen tilstrækkeligt til, at en anden virksomhed reducerer sin udledning. Den samlede udledning fra de omfattede virksomheder bliver hermed pæcis på det faslagte niveau.

47 CO2 priser Marts /t 47

48 EU climate road map (marts 2011) 48 Kilde: EU Kommissionen

49 49 Source: EU Commission 2012 December 2011

50 50 Source: EU Commission 2012

51 51 Source: EU Commission 2012

52 52 Source: EU Commission 2012

53 53 Source: EU Commission 2012

54 54 Source: EU Commission 2012

55 Mål for 2030 bygge videre på de eksisterende virkemidler: Nationale VE mål og kvotesystemet (stadig gratis kvoter til konkurrenceudsatte virksomheder) 55 Source: EU Commission 2012

56 3. FREMTIDENS FOSSILFRI DANSKE ENERGISYSTEM 56

57 Fremskrivning af energiforbrug 57

58 58 Kilde: Klimakommissionen

59 Bruttoenergiforbrug i scenarierne 59 Kilde: Klimakommissionen

60 Opvarmning, Klimakommissionen Ref Fremt. Opvarmning af bygninger (PJ/år) 2030 Ref Fremt Ref Fremt. Effektivisering Varmepumper Solvarme Biomasse Gas Olie Kul Fjernvarme 60 Kilde: Klimakommissionen

61 Transport, Klimakommissionen 61 Kilde: Klimakommissionen

62 Elproduktion, Klimakommissionen 62 Kilde: Klimakommissionen

63 Hvad koster VE elektricitet? Forudsætninger: Teknologikatalog, brændsels og CO2priser fra IEA 450ppm, 10% afkastkrav for investor, Omstilling til vindkraft påvirker det øvrige energisystem

64 Elsystemet i Danmark Integration af vind Et internationalt system Elforbrug i Danmark ca. 35 TWh Elforbrug i Nordeuropa ca TWh Nordisk lagerkapacitet ca. 100 TWh Vi har teoretisk ellager i i Nordeuropa til 30 dages elforsyning Varme ca. 230 PJ, 50% heraf er fjernvarme Forbrug: MW Installeret vind: 3600 MW Centrale og dec: 9500 MW Forbindelser: 5500 MW

65 Den samlede fluktuerende elproduktion i Danmark fratrukket det samlede elforbrug 2050 eksport import eller anden produk tion 65

66 10000 Nettoeksport MW Timer 66

67 Tiltag til at sikre balancen i systemet udbygning med transmissionsforbindelser frem mod 2050 og fortsat og forbedret mulighed for markedsbaseret udveksling med nabolandene dynamiske elproduktionsenheder (f.eks. gasturbiner og motorer på biogas) udbygning med varmepumper og varmelagre i fjernvarmeforsyningen fleksible elbiler og fleksibel produktion af biomassebaserede transportbrændsler øget fleksibilitet i elforbrug til procesvarme i industrien, bl.a. mulighed for skift til kedler på biomasse nedregulering af vindmøllernes elproduktion i nogle af årets timer (5 10 %) 67

68 Mere fluktuerende elpriser 1200 Elpris i Vestdanmark (DKK/MWh) DK Vest 2009 DK Vest

69 69 4. ENERGIPRISER OG AFGIFTER

70 70 Source: IEA

71 71

72 72

73 73

74 Energi og CO 2 Afgifter Kr/GJ Gas Kul Olie Affald Biomasse Biogas El Energiafgift 58,4 58,4 58,4 (58,3) CO 2 afgift 9,0 15,0 11,7 4,5 0 0 Ialt 67,4 73,4 70,1 62, Eltilskud (Kr/GJ) ,6 118 For el og varmeproduktion : Der betales energiafgifter af brændsler til varmeproduktion Kraftvarme: E formel & V formel samt afgiftsloft Elafgift er forbrugsafgift Der svares CO 2 kvoter for anlæg over 20 MW termisk For rene varmekedler er der regler for brændselsanvendelse

75 Påstand: Der er to hovedformål med afgifter og tilskud på energiområdet 1. At prissætte samfundets prioriteringer til forbrugerne (grønne afgifter): Mindre udledning af klimagasser Mindre udledning af miljøskadelige stoffer Mindre resurseforbrug Mere vedvarende energi 2. Provenu til staten

76 Det simple grundprincip: Grønne afgifter pålægges emission og brændsel Provenuafgift pålægges forbruget (som værdiafgift eller punktafgift).

77 International konkurrence. hvis vi lægger afgift på fossile brændsler i Danmark flytter elproduktionen til udlandet. og det vinder vi ikke så meget ved heller ikke miljøet

78 Fremtidens afgifter Begunstigelse af el særligt ved lave elpriser for at fremme integration af vind og tilskynde til elektrificering Afgifter på biomasse Knap resurse Fritaget for afgift i dag Endnu højere afgifter på fossile brændsler Nye beskatningsobjekter, fx brændeovne 78

79 79 Spørgsmål

80 80 EKSTRA MATERIALE

81 81 EU Energy Roadmap 2050

82 Energitjenester, System, Ressourcer 82 Kilde: Energinet.dk

83 Endeligt energiforbrug, Klimakom. Endeligt energiforbrug, Fremtidsforløb PJ Aksetitel Solvarme Biomasse Naturgas Olie Kul Fjernvarme El 83

84 84 Kilde: Klimakommissionen

85 Vindkraft og kapacitet MWh Possible generation Actual generation Ugel 85

86 86 Source: EU Commission 2012

87 87

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Energikoncept 2030. Sammenfatning

Energikoncept 2030. Sammenfatning Energikoncept 23 Sammenfatning En analyse af koncepter og udviklingsveje, der kan understøtte et konkurrencedygtigt og robust VE-baseret energisystem Vi forbinder energi og mennesker Indhold 1 Resumé...3

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere

Danmark i et grønt certifikatmarked

Danmark i et grønt certifikatmarked Danmark i et grønt certifikatmarked CONCITO 26. juli 2013 Forfattere: Partner, Helge Sigurd Næss-Schmidt Economist, Jens Sand Kirk Indholdsfortegnelse Præmis for studie og sammenfatning 4 1 Danmarks energipolitiske

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 Centre for Energy, Environment and Health Report series ISSN 19047495 CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 CEEH s beregning af helbredsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens fremtidsforløb Roskilde

Læs mere

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28.

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. Udgivet af: Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. januar 2011 Dok.6357/11, sag 10/3378 2/39 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 4 1.1

Læs mere

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020 Den 22. marts 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune.

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 24. august 2009 AEL Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 2009 Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik - præsentation af en samlet evaluering Forfattere Anders Larsen; Ea Energianalyse

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 ENERGISEKTORENS ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE HISTORISKEOMSTILLING OG OMSTILLING BETYDNING OG FOR BETYDNING DANMARK FOR DANMARK UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 FORORD Danmark har gennem de sidste 40

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse

Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Lokale hvile-i-sig-selv selskaber kan gennemføre vindmølleudbygning på land billigere end private

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering IDAs Klimaplan 2050 Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering baggrundsrapport IDA s Klimaplan 2050 Baggrundsrapport Forfattere: Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet Henrik

Læs mere

strategisk energiplan 2015-2025

strategisk energiplan 2015-2025 strategisk energiplan 2015-2025 Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM 1 Forord e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere