taloversigt h e l h e d s p l a n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 2009-2020 taloversigt 2016-2019 h e l h e d s p l a n"

Transkript

1 29-22 taloversigt h e l h e d s p l a n 1

2

3 Introduktion Taloversigten har til formål at give deltaljerede oplysninger om kommunens økonomi. Drifts- og finansieringsposterne er ved budgettets vedtagelse givet som bevillinger (markeret med bev i taloversigten), der umiddelbart kan anvendes. Anlægsposterne er derimod givet som et rådighedsbeløb (markeret med råd i taloversigten) og skal først bevilges, inden de må anvendes. Beløbene i budgetår er alle i 216 priser. Indtægter er markeret med (minus) bagved tallene. Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 3 Miljø- og Planlægningsudvalget, brugerfinansieret 18 Børne- og Skoleudvalget 2 Social- og Seniorudvalget 36 Sundhedsudvalget 57 Sports-, Fritid- og Kulturudvalget 6 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 66 Økonomiudvalget 78

4 3 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 1 Byudvikling TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret Drift Bev Byudvikling Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse Generelle servicereduktioner Udgifter til byfornyelse Støtte fra indsatspuljen Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Skimmelsvamp bekæmpelse Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Vedrørende hovedkonto Landsvæsennævnet Hegnsyn Veje og grønne områder Veje og stier Drift Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Grafisk informationssystem Omkostninger GIS Vejvæsen, drift Værksted Fællesindkøb til driftsopgaver på vej og grønne områder Nyindkøb af materiel og redskaber Leasingafgift materiel Radiotelefonanlæg Beklædning og sikkerhedsudstyr Udkontering maskiner Vægtafgift og syn Personale Personale Ledelse og administration

5 4 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 11 Veje og grønne områder (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Andre personaleomkostninger Tjenestekørsel Administration/kontorhold Andet Arbejder for fremmed regning Veje Øvrige arbejder Driftsbygninger og -pladser Materielgården Administration / kontorhold Vedligehold Forsyning Renhold Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Budgetreguleringskonto Reparationsarbejder Reparation af vejafvanding Broer og tunneler Offentlige vejbrønde Private vejbrønde Renholdelse i øvrigt Pumpestation, Kong Georgsvej Drift og vedligeholde af vejteknisk udstyr.. 39 Afledt drift - Belysning af P-arealet ved Kokkedal Station Vejtræer og beplantning Skilte og afmærkninger mm Sikkerhedskampagne Signalanlæg Matrikulære berigtigelser Belysning Vejafvandingsbidrag - Tilskud til Kloakforsyninger Belægninger m.v Belægningsarbejder Vintertjeneste Glatførebekæmpelse og snerydning Fællesudgifter og administration mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

6 5 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 11 Veje og grønne områder (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Stadeplads Trafik Drift Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Generelle servicereduktioner Trafiktælling og VSP-netværk Trafiktælling og VSP-netværk Afledt drift af diverse cykeltiltag Andet Driftsbygninger og -pladser Egne buslæskure Reklamefinansierede buslæskure Kollektiv trafik Busdrift Trafiktilskud Grønne områder, Fritidsaktiviteter Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Toiletbygningen Rungsted Havn Vedligehold Forsyning Renhold Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Større planlagte driftsopgaver Aktivitetsrelaterede udgifter Drift af springvand, vandkunst, skulpturer mv Aktivitetsrelaterede udgifter Fællesudgifter og indtægter Aktivitetsrelaterede udgifter Indtægter

7 6 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 11 Veje og grønne områder (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Hørsholm Idrætspark Hallen og Stadion Vedligehold Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Bekæmpelse af bjørneklo Skove Skove og enge Aktivitetsrelaterede udgifter Sandflugt Kystsikring Miljø Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Rudersdal-Hørsholm Brandberedskab Supplerende ydelser Vedligeholdelse/nedlæggelse af brandhaner. 32 Reparation af brandhaner og eftersyn på privat ledningsnet Øvrige miljøforanstaltninger Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Bekæmpelse af bjørneklo Vandløbsvæsen Fælles formål Aktivitetsrelaterede Drift af materiel Generelle servicereduktioner Vedligeholdelse af vandløb Drift: EU-Life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for Usserød Å

8 7 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 12 Miljø (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Øvrige vandløb Gedevadrenden Oprensning Flakvadrenden Oprensning Usserød å Oprensning Åmåleprogram Andet Andre vandløb Oprensning Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Tjenestekørsel Initiativer for reduktion af CO2-udledning (budgetaftale ) Natur - Pleje og information Andet Miljøværn mv Miljøforanstaltninger Administration Nordisk miljøsamarbejde Indtægter Kvalitetsstyring Bærbare batterier Batteriordning Miljøtilsyn - virksomheder Badevand Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Danmarks Miljøportal Sektorplanlægning Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Rotteudrydelse Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise.. 48 Regulering af fugle- og dyrevildt Bygningsvedligeholdelse Drift

9 8 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Salgsareal Mortenstrupgård matr.nr Hørsholm Forsyning Afgifter Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Golfhuset, Kokkedal allé Forsyning Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Kokkedal Avlsgård, Kokkedal Allé Forsyning Afgifter Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Lågehuset, Rungsted Strandvej Forsyning Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Ubestemte formål Gasbetonhuset, Enghave Forsyning Sygehusgrunden, Usserød Kongevej Vedligehold Dronningevej 2 Matr.nr. 3 N, Hørsholm Skatter Askehavegård Matr.nr. 145, Usserød By Forsyning Skatter Afgifter Faste ejendomme Fælles formål Toiletbygningen Rungsted Havn Vedligehold

10 9 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Beboelse Generelle servicereduktioner Forsikringer - bygningsarbejder over alt Puljebeløb Tilgængelighedshjemmesiden Godadgang.dk Vedligehold Forsyning Fælles drift Energibesparende foranstaltning Miljø Hækkevej 1 A,1 th. Amsterdamgården Forsyning Moldrupvej Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge Moldrupvej Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge Bloustrødvej 1 B Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge Bloustrødvej 1 A Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge Selmersvej 1B, St. Th Skatter Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Lundevej 18 og Forsyning Skatter Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Lundevej Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge Udlejning: Bloustrødvej og Stampevej Forsyning Skatter

11 1 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Afgifter Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Administration af ejendomme af eksterne Gutfeldshave Forsyning Renhold Fælles drift Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Administration af ejendomme af eksterne Stampevej Forsyning Skatter Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Erhvervsejendomme Hovedgaden 31 Matr. nr. 46 A, Hørsholm Forsyning Skatter Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Rungstedvej 1-3 samt Hovedgaden Forsyning Renhold Fælles drift Skatter Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Kammerrådensvej Forsyning Renhold Fælles drift Andre faste ejendomme Rungstedvej Fælles drift Louis Petersensvej 11, Rungsted Kyst Forsyning Fælles drift Møllevænget 5, Hørsholm

12 11 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Vedligehold Forsyning Fælles drift Hørsholm Mølle Matr. nr. 93, Hørsholm Vedligehold Forsyning Fælles drift Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Hørsholm Idrætspark Hallen og Stadion Fælles drift Skøjtehal og Idrætshus Fælles drift Svømmehallen Fælles drift Rådhushallen Fælles drift Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser Materielgården Vedligehold Fælles drift Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Hørsholm Skole Hørsholm skole Fælles drift Usserød skole Usserød skole Fælles drift Rungsted Skole Rungsted skole

13 12 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Vedligehold Fælles drift Vallerød Skolen Vallerød-skolen Vedligehold Fælles drift Skolefritidsordninger Hørsholm Skole Hørsholm skole SFO, andre omkostning Renhold Folkebiblioteker Folkebiblioteker Biblioteket Fælles drift Administration af ejendomme af eksterne Kulturel virksomhed Museer Hørsholm Egns Museum Vedligehold Fælles drift Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Fuglsangshus Vedligehold Fælles drift Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Musikarrangementer Musikskolen Fælles drift Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål Rungstedvej Uden for rammen Forsyning Fælles drift Foreningshus på Gutfeldtsvej Uden for rammen Forsyning Renhold Skatter Fritidshuset

14 13 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Uden for rammen Fælles drift Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v. til børn og unge Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) De Kommunale Børnehuse Fælles konti Fælles drift Ulvemosehuset Fælles drift Jægerhuset Fælles drift Skovvænget Fælles drift Mariehøj Fælles drift Alsvej Fælles drift Ådalsparkens vuggestue/børnehave ÅVB Fælles drift Æblegården Fælles drift Hørsholm Børnegård Fælles drift Selvejende/private Lions Børnehuse Tekst ej fundet S2: 5142 År: Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Løvehuset Fælles drift Solhuset Vedligehold Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud ÅFC - Ådalsparkens fritidscenter

15 14 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Fælles drift Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjemmepleje, Rungstedvej Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) Forebyggende indsats for ældre og handicappede Selmersbo Aktivitetscenter Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens Plejehjem og beskyttede boliger Plejehjemmet Hannebjerg Fælles drift Tilbud til voksne med særlige behov.. 58 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 13) Beskyttet beskæftigelse Fælles drift Lejemål ((Ejendomme, lokaler og grundarealer) Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Administrationsbygninger Rådhuset Vedligehold Forsyning Renhold Fælles drift Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Kokkedal Stationsvej Forsyning Fælles drift Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Sophielund 82 A - Sophies Hus lokale r for hjemmehjælpere

16 15 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Vedligehold Forsyning Renhold Anlæg Råd Veje og grønne områder Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Byggemodning af Hannebjerg (BOF3 214).. Budget Transport og infrastruktur Havne Lystbådehavne m.v Bådpladsen Rungsted fiskeleje Budget Veje og stier Anlæg Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Vej og stibelysning Budgetaftalen Belysning af P-arealet ved Kokkedal Station.. Budget Motionsruter - udvikling og planlægning Budgetaftale Vejanlæg Sjælsølund cykelsti Budget Hørsholm Bymidte etablering af P-plads mv.. Budget Cykelhandlingsplan samt trafiksikkerhedspulje Andet Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken Projektering Nye veje, reguleringer Anlægsramme Projektering Standardforbedringer af færdselsarealer Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape

17 16 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 2 Anlæg 11 Veje og grønne områder (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Projektering Pulje til gennemførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan 214, Budgetaftale Budget Nyt materiale omkring træer på Uss. Kongevej, supp. trafiksanering, evaluering af eksisterende områder - herunder Tjørnevej, Johannevej, Alsvej, Bolbrovej. Budgetaftalen Budget Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte Projektering Hørsholm Cykelby Projektering Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej) Budget Nye veje, reguleringer Byudvikling, Bymidten Projektering Trafiksanering (MPU-anlægspulje B214)... 1 Projektering Grønne områder, Fritidsaktiviteter Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Badebroer Budgetaftalen Trappebadebro Budgetaftale (MPU-anlægspulje) Naturbeskyttelse Sandflugt Kystsikring Projektering Miljø Øvrige miljøforanstaltninger Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Vandløbsvæsen Fælles formål Oprensning af søer Budget Vedligeholdelse af vandløb EU-Life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for Usserød Å

18 17 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 2 Anlæg 12 Miljø (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Budget Bygningsvedligeholdelse Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Energiinvesteringer i kommunens ejendomme Projektering Energirenovering af de kommunale bygninger Budget Opgradering af Bloustrødboligerne Budget Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Energirenovering af Idrætsparken Budget

19 18 2 Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret 1 Drift 12 Miljø TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret Drift Bev Miljø Affald Drift Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Udenfor ramme Gebyr for generel administration Affaldsplanlægning Informationsvirksomhed Digitale løsninger Kurser Overførsel fra administrationen Ordninger for dagrenovation - restaffald.. 92 Gebyr for genanvendelsesordninger Hovedentreprenør Behandlingsafgifter Affaldssortering Køb af renovationssække Salg af renovationsstativer Ordninger for storskrald og haveaffald Gebyr for genanvendelsesordninger Storaffaldsordninger - entreprenør Behandlingsafgifter Ordninger for glas, papir og pap Gebyr for genanvendelsesordninger Salg af genanvendelige materialer Genbrugs- og indsamlingsordninger Forsikring Anskaffelse af containere Andre udgifter Ordninger for farligt affald Gebyr for genanvendelsesordninger Farligt affald, genbrugsplads Genbrugsstationer Gebyr for genanvendelsesordninger Betaling til Nordforbrænding Anlæg Råd Miljø Anlæg Forsyningsvirksomheder m.v Spildevandsanlæg

20 19 2 Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret 2 Anlæg 12 Miljø (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Klimainvesteringer Udvidelse af vådeng syd for Mortenstrupvej. 25 Budget

21 2 3 Børne- og Skoleudvalget 1 Drift 3 Institutioner for børn og unge TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Børne- og Skoleudvalget Drift Bev Institutioner for børn og unge Dagtilbud for børn Drift Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v. til børn og unge Fælles formål Fællesudgifter- og indtægter Personale Tjenestekørsel Aktivitetsrelaterede udgifter Strukturelle tilpasninger på dagtilbudsområdet Afledt drift modtagerkøkkener Generelle servicereduktioner Omstrukturering af ledelse Pladsanvisning Tilskud til oprettelse og forbedringer af institutioner Styrkelse af inklusionsindsatsen på -6 års området Søskendetilskud ( 43, stk.1 nr. 1, 63 stk.1 nr. 1 og 76, stk.2 i Dagtilbudsloven) Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 8 i Dagtilbudsloven) Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn ( 86 i Dagtilbudsloven) Specielle fripladser Flytning af børn ÅFC Ejd.udgifter ÅFC Central pulje vedr. pengene følger barnet.. 75 Budgetregulering udenfor rammen Mellemkommunale betalinger Forældrebetaling inkl. tilskud ( 29 og 3 i serviceloven) Aconto udgiftspres udmøntning Undervisning af to-sprogede - Lundevej Personale Støttepædagoger Personale PAU elever Personale Aktivitetsrelaterede udgifter Dagpleje De Kommunale Børnehuse

22 21 3 Børne- og Skoleudvalget 1 Drift 3 Institutioner for børn og unge (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Dagplejen Løn til dagplejere Aktivitetsrelaterede udgifter Ledelse og administration Vedligehold Forsyning Friplads ( 43, stk. 1 nr. 2-4 i Dagtilbudsloven) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i Dagtilbudsloven) Renhold Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Fællesudgifter- og indtægter Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2) De Kommunale Børnehuse Fælles konti Personale Ledelse og administration Vedligehold Forsyning Renhold Skatter Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Ulvemosehuset Aktivitetsrelaterede udgifter Afgifter Jægerhuset Aktivitetsrelaterede udgifter Afgifter Skovvænget Aktivitetsrelaterede udgifter Skatter Afgifter Mariehøj

taloversigt h e l h e d s p l a n

taloversigt h e l h e d s p l a n 2009-2020 taloversigt 2015-2018 h e l h e d s p l a n 1 Introduktion Taloversigten har til formål at give deltaljerede oplysninger om kommunens økonomi. Drifts- og finansieringsposterne er ved budgettets

Læs mere

Rregnskab taloversigt

Rregnskab taloversigt 29-22 h e l h e d s p l a n Rregnskab 214 - taloversigt Regnskab 214 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 218-221 Augustkonferencen 217 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 217* 218 219 22 221 Anlæg i alt 12.848.8 89.761. 28.269.2 45.41.9 45.68.3 11

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Anlæg i alt

Anlæg i alt Status på budgetaftale, Hele kr. (- for indtægter). Faste priser ** Forbrug** 11 Veje og grønne områder 12.923.900 2.173.338 10.718.788 31.434.200 23.546.600 19.449.400 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2012 - taloversigt Regnskab 2012 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009

Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 28 til 29 Restbudget 29 Overførsel fra 29 til 21 Overførsler alle udvalg, i alt 37.236.4 21.717.359 14.129.315 Miljø- og planlægningsudvalget,

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013 Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 2009 til 2010 Restbudget 2010 Overførsel fra 2010 til 2011 Overførsler alle udvalg, i alt 14.623.400 48.739.529 25.950.467 Miljø- og

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Salg af matr.nr. 117 B Reersø By og køb af del

Salg af matr.nr. 117 B Reersø By og køb af del ØKONOMIDVALGET 5.974.980-5.895.036 11.870.016 010 Arbejdsmarked 202.600 396.450-193.850 06 Fællesudgifter og administration m.v 202.600 396.450-193.850 45 Administrativ organisation 202.600 396.450-193.850

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af

Læs mere

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014. Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk

Læs mere

Budgetopfølgning 2015 Pr. 31. juli Omplaceringer. Tillægs bevillinger

Budgetopfølgning 2015 Pr. 31. juli Omplaceringer. Tillægs bevillinger 1 of 6 DRIFT s 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 49.132.358 97.176.087 0 709.819 97.885.906 50,19 97.885.906 709.819 0 14228 Vej og parkvæsen 25.401.811 45.334.883 0 94.020 45.428.903 55,92 45.428.903

Læs mere

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Budget- og regnskabssystem 4.2 - side 1 Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalgets 3. budgetmøde, budget

Miljø- og Planlægningsudvalgets 3. budgetmøde, budget Miljø- og Planlægningsudvalgets 3. budgetmøde, budget 2011-2014 Opsummering af resultat af mødet den 2. juni 2010 Besparelsesforslag Driftsønsker Netto driftsbesparelse Besparelsesramme for Miljø- og Planlægningsudvalget

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Randers Kommune Thors Bakke

Randers Kommune Thors Bakke Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/ på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/ på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/4-2016 på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område (Første side er resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Regnskabsår

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen Regnskab 2012 XV Generelle Bemærkninger Bilag 15 Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen i Teknik og Miljø Regnskab 2014 Decentraliseringsordning Sektor 2.01: Administration, stabsfunktioner

Læs mere

Teknisk udvalg DRIFT Side: 1

Teknisk udvalg DRIFT Side: 1 Teknisk udvalg DRIFT Side: 1 107 Teknisk Udvalg 178.213.713 010 Jordforsyning 156.940 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 156.940 22 Jordforsyning 156.940 01 Fælles formål 27.124 001001 Fællesudgifter

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Flere kommuner udliciterer vejservice og grønne områder

Flere kommuner udliciterer vejservice og grønne områder Notat 21. jul 2014 Flere kommuner udliciterer vejservice og grønne områder En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at kommunerne sidste år udliciterede flere vej- og parkopgaver end nogensinde før. I 2013

Læs mere

Generelle budgetbemærkninger. Oversigter. Budget 2015-2018 I tal og tekst Generelle budgetforudsætninger Økonomisk styring

Generelle budgetbemærkninger. Oversigter. Budget 2015-2018 I tal og tekst Generelle budgetforudsætninger Økonomisk styring 2009-2020 H E L H E D S P L A N BUDGET 2015-2018 Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S Budget 2015-2018 indeholder bemærkninger om forudsætningerne og indholdet

Læs mere

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Virksomheden 504 - Plan og Byg Budgetopfølgning pr. 31.08.2014 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Udvalget for Plan og Teknik 4.777.666 2.174.155 46% Økonomiudvalget 40.054.489

Læs mere

Notat 13. juli 2015 J-nr.: 81855 / 2214155

Notat 13. juli 2015 J-nr.: 81855 / 2214155 Notat 13. juli 2015 J-nr.: 81855 / 2214155 Udliciteringen på de tekniske områder står i stampe En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at udliciteringen på de tekniske områder i kommunerne er på 40,1 procent,

Læs mere

Notat 4. oktober 2016 J-nr.: /

Notat 4. oktober 2016 J-nr.: / Notat 4. oktober 2016 J-nr.: 81855 / 2313517 Fremgang i udliciteringen på de tekniske områder Udliciteringen på de tekniske områder i kommunerne er på 42,5 procent i 2015. Det er en fremgang på 2,4 procentpoint

Læs mere

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018 Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne Januar 218 Styrelsesvedtægten Teknisk Udvalg 18. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-,

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2017 2018 2019 2020 Udmeldt mål 2017 Miljø- og Planlægningsudvalget -2.730.000-2.730.000-2.730.000-2.380.000-822.000 Børne-

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S

Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S 2009-2020 H E L H E D S P L A N REGNSKAB 2015 Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S 04 Beretning Økonomisk resultat 07 09 10 11 22 24 29 31 33 34 36 38 40

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0 20 0 Faste ejendomme 2.862 625 3.002 140 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 6.477 645 6.072-405 Redningsberedskab

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Teknik og Miljø

Budget 2010. Udvalget for Teknik og Miljø Lejre Kommune Udvalget for Teknik og Miljø Udvalget for Teknik og Miljø 233 Lejre Kommune Strukturtekst Opr. vedt. overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 81.900 81.854

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere