Byrådets budgettemamøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådets budgettemamøde"

Transkript

1 Byrådets budgettemamøde Mandag den 18. juni 2018

2 Program Tidspunkt Emne Frokost (Multisalen) Velkomst v/ulrik Wilbek Aktuel kommunaløkonomi v/klaus Christiansen - Hvad betyder økonomiaftalen for budget ? - Den videre budgetproces - Orientering om direktionens effektiviseringskatalog - Spørgsmål i plenum Pause Præsentation af udvalgenes budgetforslag v/udvalgsformændene - Hvad har de vigtigste temaer/drøftelser været? Hvad betyder det for de budgetforslag, som fremlægges for udvalgene både drift og anlæg? Rækkefølge: BUU, ÆAU, BSU, SSU, KFU, TU, KMU, LDU, ØEU Pause Bemærkninger om budgetlægningen fra Hoved-MED s medarbejderrepræsentanter v/jeanette Winter Status på Kommunal Unge Indsats (KUI) og Forberedende Grunduddannelse (FGU) v/hans Henrik Gaardsøe og Klaus Christiansen Afrunding v/ulrik Wilbek

3 Økonomiaftalen 3

4 Hovedtemaer / resultater Forøgelse på 29 mio. kr. for VK Forøgelse på 0,8 mia. kr. eller 14 mio. kr. for VK 88 mio. kr. for VK. Forbedring på 38 mio. kr. 4

5 Mia. kr. Kommunernes anlæg i 2019 Anlægsniveau på 17,8 mia. kr. Loft og sanktion på budget 1 mia. kr. betinget af aftaleoverholdelse Ingen sanktion på regnskab men Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2018 overholdes i både budgetterne og regnskaberne. Ingen bindinger på anlægsinvesteringer, men fokus på de borgernære områder Fælles arbejde omkring køb af jord og ejendom 20,0 17,5 15,0 12,5 10, Aftale 5

6 Mia. kr. Finansiering i økonomiaftalen - overfinansieret aftale flere indtægter end vi har lov at bruge Udviklingen i kommunernes likviditet siden 2007 (efter kassekredit-reglen) 48,0 44,0 40,0 36,0 32,0 28,0 24,0 20,0 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 07 Ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. 1,1 mia. kr. som kompenserer kommuner for udligningstab pga. ny uddannelsesstatistik Lån til kommuner med lav likviditet på 0,5 mia. kr. Dog negativ midtvejsregulering på 2,9 mia. kr. i

7 Overfinansiering - nu 7 år med ekstraordinært finansieringstilskud Údgifter Indtægter Finansieringstilskud Udligningstilskud

8 Mia. kr. Sanktioner uændrede i 2018 og 2019 Både budget- og regnskabssanktion for serviceudgifter Kun budgetsanktion for anlæg Betinget bloktilskud på 3 mia. kr. for service og 1 mia. kr. for anlæg (= budgetsanktionen) Ingen regnskabssanktion for anlæg i 2019, men enighed om at aftaleoverholdelse er en central forudsætning 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0 Mer-/mindreforbrug på service og anlæg, 18pl Netto Anlæg Service -7,0-8, Kilde: KL

9 Pulje til at sætte skatten ned Præmieringsordning hvor staten giver op til 75 pct. tilskud i 2019 til at sænke indkomstskatten indenfor en ramme på 250 mio. kr. Skatten holdes i ro for kommunerne under ét Individuel sanktion ved skatteforhøjelser. En evt. samlet skatteforhøjelse modregnes desuden i kommunernes bloktilskud. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Individuel tilskud/straf vedr. hhv. skattenedsættelse og skatteforhøjelse Straf ved skatteforhøjelse Tilskud ved skattenedsættelse 9

10 Lånepuljer 250 mio. kr. vedr. investeringer med effektiviseringspotentiale 400 mio. kr. vedr. behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder 500 mio. kr. vedr. lav likviditet 200 mio. kr. vedr. ordinære anlægsprojekter (forventes) ØIM udmelder kriterier primo juli, ansøgningsfrist primo august, så svar kan indgå ved budgetforhandlingerne. Evt. låneansøgninger drøftes i ØEU den 27. juni. I 2018 fik Viborg Kommune 5 mio. kr. i lånedispensation (ordinære anlægsprojekter) 10

11 11 Særtilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår 27 kommuner fik tilskud i 2018, Viborg fik 27 mio. kr., Ikke budgetlagt med noget i meldes ud inden 1. juli Fra NB Økonomi i fredags (den 15. juni): Regeringen har søgt Finansudvalget om 102,2 millioner kroner ekstra til vanskeligt stillede kommuner i forhold til det, som regeringen har forpligtet sig til i aftalen med kommunerne. Dermed falder puljen i 2019 kun med 50 millioner i stedet for de godt 150 millioner, som udkantsborgmestre frygtede. Titel på mødet kan skrives i dette felt

12 Midtvejsreguleringer af økonomien i 2018 Mio.kr. 80 Serviceudgifter nyt P/L skøn 75,2 Mio.kr Overførselsudgifter - konjunkturudvikling , ,9 63, Budget 2018 (1,7 pct) Midtvejsreg (1,4 pct.) Budget 2018 Midtvejsreg Ændret pris- og lønfremskrivning på - 0,7 mia. kr. => ca mio. kr. i Viborg Giver tab, hvis budgetterne ikke nedreguleres i ØEU drøfter dette på møde den 27. juni. Midtvejsregulering af overførelsesudgifterne på 2,2 mia. kr. => ca mio. kr. i Viborg. Ved 2. budgetopfølgning forventes kun mindreudgifter for ca. 10 mio. kr. => tab på 26 mio.

13 Hvad betyder økonomiaftalen for Viborg Kommune? mio. kr. til service 14 mio. kr. til anlæg 38 mio. kr. i ekstra finansieringstilskud 9 mio. kr. vedr. udlændinges uddannelsesforhold + 90 mio. kr. i alt Op til - 49 mio. kr. i midtvejsregulering i ,5 mio. kr. til MEP, som er indregnet Pres på anlægsrammen Usikkerhed om finansiering og overførselsudgifter i overslagsårene - 57,5 mio. kr. i alt

14 Anlæg 14

15 Viborg Kommunes anlæg - tre centrale spørgsmål Har vi råd? Netto (det vil sige inkl. statstilskud, fondsfinansiering, ejendomssalg mv) Måltal for udgifter på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning som er en slags hvile-i-sig selv område) Måltal hævet fra 200 til 250 mio. kr./år Kan vi få lov? Statslig anlægsramme kommunerne under ét Brutto og inkl. udgifter til jordkøb, men ekskl. indtægter ved ejendomssalg mv. Viborg kommunes andel af 17,8 mia. kr. fordelt efter befolkningstal er ca. 300 mio. kr. Kan vi få det gennemført? Tidsplaner, lokalplan, byggeprogram, udbud, projektering, udførelse 15

16 Breaking news: Danske Kommuner kan ikke finde ud af at bruge deres penge!? Viborg Kommune

17 Anlæg indeholdt i statslig ramme Alle brutto-anlægsudgifter fratrukket udgifter til ældreboliger og forsyning. Eksempel: Køb af jord til byggemodning Byggemodningsudgift Salgsindtægt for byggegrunde Kommunal nettoudgift 50 mio. kr.* 60 mio. kr.* -110 mio. kr. 0 mio. kr. *Belastning af anlægsrammen 110 mio. kr. 17 Grundkapitalindskud til almene boliger indgår IKKE i den statslige anlægsramme

18 Mio. kr. Anlæg basisbudget i forhold til statslig ramme Bruttoudgifter ekskl. forsyning og ældreboliger sammenholdt med Viborg Kommunes forholdsmæssige andel af landsrammen på 17,8 mia. kr. = ca. 300 mio. kr Forslag til basisbudget og forholdsmæssig andel af statslig anlægsramme på 17,8 mia. kr. Ny svømmehal, ombygning af tidl. Vestre Landsret til museet og ny udstilling til museet er indarbejdet i basisbudgettet, som udgangspunkt for den videre budgetlægning Bruttoudgifter , som indgår i rammen 18 Forholdsmæssig andel af anlægsrammen på 17,8 mia. kr. (2019-rammen)

19 Anlæg basisbudget i forhold til byrådets nye målsætning Udgangspunktet er min. 250 mio. kr. i årlig skattefinansieret netto-anlægsudgift. NB! Salgsindtægt for Vinkelvej 20 trækker nettoudgifterne ned i 2020 (80 mio. kr.). Mio. kr Basisbudgettet - skattefinansieret anlæg, netto korr Nettoanlægsudgifter, skattefinansieret (ekskl. jordforsyning) Byrådets målsætning

20 Nye anlægsønsker (forslag til udvalgenes møder i juni 2018 er ikke behandlet af udvalgene endnu! Og ikke inde i budgettet!) (1.000 kr.) Sum Total nye ønsker til anlægsbudgettet Total finansiering af nye ønsker Ikke finansierede nye anlægsønsker Eksempler på de største nye ønsker: - Anlæg af østlig omfartsvej, Viborg 97 mio. kr. - Renovering af P-pladser i Viborg midtby 20 mio. kr. - Pulje til forbedring af vejnettet 20 mio. kr. 20

21 Mio. kr. Anlæg - fordeling af bruttoudgifter på jordkøb, byggemodning og øvrigt 600,00 Fordeling af bruttoudgifter ,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 Korr. budget 2018 BF 2019 BF 2020 BF 2021 BF Øvrige bruttoudgifter Bruttoudgifter, jordkøb Bruttoudgifter, byggemodning

22 Henlæggelser ved salg af grunde i Viborg By kr. (- = indtægter) Opgørelse af henlæggelser ved salg af grunde i Viborg By til fremtidig institutionsbyggeri mv. Faktisk 2. Faktisk pr. Forventet Forventet Forventet Forventet Forventet halvår herudover i Antal grunde Henlæggelser Summering af henlæggelser Henlæggelserne udgør kr. pr. solgt grund i Viborg By fra 1. juli 2017 Henlæggelserne er talt med i kassen/likviditeten 22

23 Effektiviseringer og råderum 23

24 Mio. kr. Effektivisering - kravet forhøjet til 1% (sidste år ½%) 120 Effektiviseringer i budget , ,4 56,1 Skaber ikke råderum. Er allerede i budgettet ,5 37,5 37,5 37, Skaber råderum på 18,8 mio. kr. (forhøjelsen fra ½ procent til 1 procent) En procent i 2019 ½ procent i overslagsår MEP 24

25 Direktionens forslag til effektiviseringer Effektiviseringsforslag til budget (efter direktionens behandling den 7. juni 2018) Beløb i kr. ADMINISTRATION MV. UNDER ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET: 2019 Skønnede beløb til reduktion Diverse tilskud under Økonomi- og Erhvervsudvalget Investeringsfremmeindsats (Invest in Viborg) Pulje til nye IT-tiltag nedlægges Lønpuljer "Det rummelige Arbejdsmarked" Barselsudligningsordning Pulje afsat til ekstern bistand til evt. konkurrenceudsættelse nedlægges Èngangsreduktioner på centrale konti under Økonomi- og Erhvervsudvalget Genrel effektivisering af administrationen på 1% Sum administration mv. under Økonomi- og Erhvervsudvalget

26 Forslag til effektiviseringer (fortsat) DIVERSE TVÆRGÅENDE FORSLAG Skønnede beløb til reduktion Mængdetilpasning vedr. antal flygtninge Mængdetilpasning vedr. skoler og dagtilbud Generel effetkitvisering med 1/3 % af serviceudgifterne Sum af tværgående forslag Sum administration og tværgående forslag Sum af forslag, der som min. skal findes Overskydende (+) / manglende (-) forslag Drøftes i Økonomi- og Erhvervsudvalget på det ekstra møde den 27. juni. 26

27 Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet MEP fastholdes, selvom ny lovgivning er forsinket Forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats Én helhedsorienteret handleplan for borgere med komplekse sammensatte behov Fælles ledelse mellem folkeskoler og dagtilbud Andre statslige initiativer i spil Imødekomme kommuners forslag til regelforenklinger Nye forenklinger på dagstilbuds- og ældreområdet, jf. kommende sammenhængsreform Styrket ankepraksis på socialområdet De kommunale initiativer omfatter Ejendomsadministration Effektivisering af IT-drift, IT-indkøb og IT-strategi Vejvedligeholdelse Automatisering, effektive indkøb og digital genoptræning 27 Er indarbejdet i budgettet, at vi skal finde vores andel af 0,5 mia. kr. = 8 mio. kr.

28 Øvrige 28

29 Grundkapitalindskud (pct.) Aftalt model for almene boliger Særlig fokus på billigere boliger til unge, små familier, enlige og udsatte 10 pct. i grundkapitalindskud for ungdoms- og ældre-/ plejeboliger i 2019 og , 10 eller 12 pct. i grundkapitalindskud for familieboliger afhængig af den gennemsnitlige boligstørrelse M2 29 Ungdoms- og ældreboliger Familieboliger

30 OK 2018 OK 2018 indarbejdes pr. automatik i lønbudgetterne Rekrutteringspuljen på 500 mio. kr. målrettet SOSU er og erfarne sygeplejersker lægges ind manuelt, idet den skal skævdeles mellem områderne Udgør 8,4 mio. kr. for Viborg Kommune, når den har fuld virkning i 2020 Er finansieret via økonomiaftalen 30

31 31 Råderum i budget 2019 og frem??? - efter økonomiaftale og justeret basisanlægsprogram Ændringer til det vedtagne budget (mio. kr.) Service Anlæg Likviditetstilskud -38 Midtvejsregulering 26 Udlændinges uddannelsesniveau I alt (ØA19) Ændringer til anlæg 91,7-44,7 40,3 Effektiviseringer -18,8-18,8-18,8 Råderum 8,9-115,5-30,5 Påvirkning af basisbudgettet (mio. kr.) Overskud før anlæg og afdrag m.v. -210,0-238,1-264,3 ØA19-64,0-52,0-52,0 Effektiviseringer -18,8-18,8-18,8 Nyt overskud før anlæg og afdrag m.v. -292,8-308,9-335,1 Anlægsudgifter (skattefinansieret) 237,3 236,7 189,7 Ændringer til anlæg 91,7-44,7 40,3 Ny - Anlægsudgifter (skattefinansieret) 329,0 192,0 230,0 Likviditet 330,0 240,0 210,0 Ny likviditet 465,0 400,0 410,0 Med forbehold: - vi mangler fortsat udmelding om skatter og tilskud, samt vurdering af overførselsudgifter

32 Videre budgetlægning 32

33 33 Budgetprocessen Dato Aktivitet 27. juni Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler effektiviseringforslag 20. august Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler basisbudgettet 23. august kl. 8 til 24. Byrådets budgetseminar med overnatning. Hoved-MED deltager første dag. august kl august Gruppemøder 3. september kl Forhandlingsudvalget bestående af borgmester og gruppeformænd forhandler indtil, der indgås et budgetforlig. 12. september Økonomi- og Erhvervsudvalget færdiggør budgetforslag til Byrådets 1. behandling af budgettet. Fællesmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Hoved-MED september Budgetforslaget sendes i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet, Integrationsrådet og Ungdomsrådet. 19. september Byrådets 1. behandling af budgetforslaget 3. oktober Økonomi- og Erhvervsudvalget færdiggør budgetforslag til Byrådets 2. behandling herunder evt. ændringsforslag 10. oktober Byrådets 2. behandling af budgetforslaget

34 ? 34

35 Supplerende slides 35

36 Udvikling i budget og forbrug fra 2009 til 2018 i faste priser (2018 p/l) 36

37 Mio. kr. Serviceudgifter 4.400, , , , , , , , Budget Forbrug 37 Svagt stigende budget ligger 2,5 procent højere end Underskud i 2009 og Siden har der været årlige overskud.

38 Mio. kr. Overførselsudgifter 1.500, , , , , ,0 900,0 800,0 700,0 600,0 500, Budget Forbrug 38 Stigningen skyldes: - Udfordringer på sygedagpengeområdet og finansiel krise i Kommunerne overtager ansvaret for forsikrede ledige medio Negative efterreguleringer af beskæftigelsestilskuddet i Refusionsomlægningen i 2016

39 Mio. kr. Administrativ organisation 550,0 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200, Budget Forbrug 39

40 Mio. kr. Antal 6-16-årige Skoler og klubber 1.050, ,0 950,0 900,0 850,0 800,0 750,0 700,0 650,0 600, Budget Forbrug Antal 6-16-årige , , , , , , , , , , ,0 40

41 Mio. kr. Antal 0-5-årige Dagtilbud 500,0 450, , , ,0 400,0 350,0 300,0 250, Budget Forbrug Antal 0-5-årige 6.500, , , , , ,0 41

42 Familieområdet + 11 mio kr overført fra ,3

43 Mio. kr. Ældreområdet 800,0 750,0 700,0 650,0 600,0 550,0 500,0 450,0 400, Budget Forbrug 43

44 Mio. kr. Sundhedsområdet 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200, Budget Forbrug 44

45 Mio. kr. Socialområdet 550,0 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200, Budget Forbrug 45

46 Løft af kommunernes service i hvor meget løft afhænger af øjnene der ser?! MEP 1 mia. 0,5 mia. til bred prioritering 0,5 mia. i kommunerne Løft 1,2 mia.? Løft 1,7 mia.? Løft 2,3 mia.? 46 A18 Beregning af udgiftsloft 2019 Udgiftsloft 2019 A19 A19 A19

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Byrådets temamøde mandag den 19. juni 2017

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Byrådets temamøde mandag den 19. juni 2017 Aktuel økonomi Byrådets temamøde mandag den 19. juni 2017 Dagens program 2 Program for temamødet Tidspunkt Emne 12.00-12.30 Frokost (Multisalen) 12.30-12.40 Velkomst v/torsten Nielsen 12.40-13.30 Aktuel

Læs mere

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Program for Byrådets temamøde den 22. juni Budget

Program for Byrådets temamøde den 22. juni Budget Program for Byrådets temamøde den 22. juni 2017 Budget 2017-20 Program (før pausen) Tidspunkt Emne 12.30-12.40 Velkomst v/torsten Nielsen 12.40-13.10 Aktuel kommunaløkonomi v/klaus Christiansen - Rammerne

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budget 2014-2017 Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budgetkonference, juni 2013 Lidt om dansk økonomi side 2 Hvad siger Finansministeriet.? side

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Byrådets budgetseminar

Byrådets budgetseminar Byrådets budgetseminar Rebild, den 23. og 24. august. 2 Program - torsdag den 23. august Tid Emne 8.30-9.00 Morgenkaffe 9.00-9.15 Velkomst v/ulrik Wilbek 9.15-10.30 Aktuel økonomi Hvordan ser den økonomiske

Læs mere

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Tekniske ændringer til Budgetforslag

Tekniske ændringer til Budgetforslag Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Byrådets budgettemamøde. 16. marts 2015

Byrådets budgettemamøde. 16. marts 2015 s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Nøgletal Status på den økonomiske situation Udfordringer og muligheder i budgettet på tværs af udvalg og fagområder Opsamling

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Aktuel økonomi. Økonomiaftalen 2015 Budgetlægning Temamøde den 25. juni 2014

Aktuel økonomi. Økonomiaftalen 2015 Budgetlægning Temamøde den 25. juni 2014 Aktuel økonomi Økonomiaftalen 2015 Budgetlægning 2015-18 Temamøde den 25. juni 2014 Hvad er en kommuneaftale? Aftale mellem regering og KL primært om kommunernes økonomiske rammer både udgifter og indtægter

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Byrådets budgettemamøde

Byrådets budgettemamøde s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den aktuelle økonomiske situation De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester Pernille Beckmann

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

NOTAT. Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune

NOTAT. Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune Den 10. juni 2016 blev der indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017. Aftalen

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Basisbudget (overordnet beskrivelse)

Basisbudget (overordnet beskrivelse) Basisbudget 2019 22 (overordnet beskrivelse) Budgetkontoret, den 23. august 2018 I dette notat gives en kort beskrivelse af basisbudget 2019 22. Først følger en beskrivelse af de væsentligste forudsætninger

Læs mere

Generelle budgetoplysninger

Generelle budgetoplysninger Indledning Grundlaget for det vedtagne budgettet er dels politiske prioriteringer jf. budgetaftalen for 2019 samt administrationens udarbejdede budgetoplæg, hvor der er: korrigeret for nye love korrigeret

Læs mere

Høring vedr. budget Generel orientering

Høring vedr. budget Generel orientering Høring vedr. budget 2014 2017 - Generel orientering Præsentation: Jørgen Bach, Økonomichef i Viborg Kommune Program: (ca. 15 minutter) Hvor bruges pengene? Hvordan ser økonomien ud i 2013? Budgetlægningsprocessen

Læs mere

ØKONOMIAFTALEN FOR 2018

ØKONOMIAFTALEN FOR 2018 Anders Windinge, chefkonsulent, KL s økonomiske sekretariat Program Optakten og rammerne for økonomiforhandlingerne Økonomiaftalen for 2018 økonomien Økonomiaftalen for 2018 udvalgte sektorområder OPTAKTEN

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Budgetforlig

Budgetforlig Budgetforlig 2020-2023 Resultatopgørelse (minus = indtægter) (mio. kr.) Regnskab 2018 Oprindeligt budget 2019 Foreløbigt regnskab 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultatopgørelse

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Byrådets temamøde den 20. juni 2016

Byrådets temamøde den 20. juni 2016 Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling

Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 - 1. behandling 2018-038069 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 til

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag behandling

Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag behandling Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 - 1. behandling 2017-043702 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 til

Læs mere

Budgetseminar den 20. april 2017

Budgetseminar den 20. april 2017 Budgetseminar den 20. april 2017 Byrådet og HovedMed Aktuel økonomi v/økonomichefen Program for budgetseminar Kl. 14.00 Velkomst v/borgmesteren Aktuel økonomi v/økonomichefen Kl. 14.45 Opmærksomhedspunkter

Læs mere

Halvårs- regnskab 2014

Halvårs- regnskab 2014 1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Budget2019 i MED. Temadag for H-MED 13. juni 2018

Budget2019 i MED. Temadag for H-MED 13. juni 2018 Budget2019 i MED Temadag for H-MED 13. juni 2018 Dagens program De økonomiske rammer og ØA19 Chefkonsulent Anders Windinge, Økonomisk Sekretariat, KL Aktuelle fokuspunkter om kommunernes økonomi Lisbeth

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

POLITISK VÆRKTØJSKASSE BUDGETLOVENS ABC BUDGETLOVENS ABC

POLITISK VÆRKTØJSKASSE BUDGETLOVENS ABC BUDGETLOVENS ABC Baggrunden for budgetloven Henstilling fra EU om at reducere det strukturelle underskud i 2011-2013 Markant højere vækst i det offentlige forbrug end aftalt Ønske om at genskabe tilliden til dansk økonomi

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

Efter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015.

Efter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015. Budgetoverblik Formålet med budgetoverblikket er at beskrive den økonomiske situation, som Greve Kommune står overfor ved denne budgetvedtagelse. Budgetoverblikket beskriver de forudsætninger, som ligger

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Moderniserings- og effektiviseringsprogram - procentfastsættelse

Moderniserings- og effektiviseringsprogram - procentfastsættelse Til Kopi til Fra Sagsnr. Magistraten Indtast Kopi til Økonomikontoret Indtast sagsnr. Økonomikontoret Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: ASN 6. februar 2018 Moderniserings- og

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Orienteringsmøde for Byrådet om budget

Orienteringsmøde for Byrådet om budget Orienteringsmøde for Byrådet om budget 2018-21 21. August 2017 Program for orienteringsmøde om budget Tid Emne 15.00 Velkomst og introduktion v/torsten Nielsen 15.10-16.10 Præsentation af den økonomiske

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2020

Budgetproces og tidsplan 2020 Budgetproces og tidsplan 2020 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-59-18 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder. BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Forslag til effektiviseringer til budgetforslag

Forslag til effektiviseringer til budgetforslag Forslag til effektiviseringer til budgetforslag 2019-2022 Side INDHOLDSFORTEGNELSE (klik på teksten for at springe til siden) Samlet oversigt 2 Økonomi- og erhvervsudvalget: 1. Diverse tilskud under Økonomi-

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023 1. Aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi 2020 2. Reformer med betydning for den kommunale økonomi 2020 3. Beregning

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Økonomi og Personale. Direktør Klaus Christiansen

Økonomi og Personale. Direktør Klaus Christiansen Økonomi og Personale Direktør Klaus Christiansen Økonomi Stram statslig styring 3 0-vækst i serviceudgifterne. Skattestop i kommunerne under ét. Rammer for både serviceudgifter og anlæg Økonomiske sanktioner,

Læs mere

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

DIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord

DIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord DIREKTIONENS STAB Notat Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni 2017 Forord Kommunerne har siden 2011 udarbejdet et halvårsregnskab. Baggrunden herfor er aftalen for 2011 mellem KL og regeringen

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 86 (Alm. del) af 25. oktober 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) og Magnus Heunicke (S).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 86 (Alm. del) af 25. oktober 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) og Magnus Heunicke (S). Finansudvalget 2018-19 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 86 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 19. november 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 86 (Alm. del) af 25. oktober

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed

Læs mere

Budgetorientering oktober 2017 v. fungerende borgmester Preben Andersen

Budgetorientering oktober 2017 v. fungerende borgmester Preben Andersen Budgetorientering 2018 11. oktober 2017 v. fungerende borgmester Preben Andersen 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk aftale Budgettet

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2019-2023 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere