BOLICO - FINANSNYT. Udgives af Bolico Financial A/S i samarbejde med Accunia Fondsmæglerselskab A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLICO - FINANSNYT. Udgives af Bolico Financial A/S i samarbejde med Accunia Fondsmæglerselskab A/S"

Transkript

1 BOLICO - FINANSNYT Udgives af Bolico Financial A/S i samarbejde med Accunia Fondsmæglerselskab A/S Nr. 13, den 25. juni 2014, 4. årgang Indhold Resumé Markedsopdatering.. 1 Et blik fremad Anbefaling: Køb aktier i europæiske banker.. 6 RESUMÉ Bolico-Finansnyt holder sommerferie, men vi udkommer igen onsdag den 6 august 2014, og ønsker vores abonnenter en god sommer. - Oprørsgruppen ISIS kontrollerer store dele af det nordlige Irak og Syrien. Det har påvirket olieprisen noget, men den primære påvirkning har været på den indenlandske forsyning. - Fed fortsætter med at reducere de kvantitative lempelser. Den økonomiske udvikling i USA er lovende, men der er plads til forbedringer i beskæftigelsessituationen. - Der er økonomiske reformer på vej i Japan, der vil styrke landets virksomheder. Det kommer efter et forår med forhøjelser på momsen, der fik den indenlandske efterspørgsel til at falde. - Vi ser på vigtige begivenheder de kommende seks uger. - Finansnyt ser nærmere på bankers kapitalbuffere og sammenligner AT1-obligationer med bankaktier. Vi finder at obligationerne er mindre attraktivt prissat end aktierne. - BoE indikerer, at renterne vil stige tidligere end før ventet. Muligvis allerede i år. MARKEDSOPDATERING Renterne på statsobligationer er faldet uden for de Sydeuropa, hvor de er steget en smule, og prisen på beskyttelse i de europæiske CDS-indeks itraxx Europe og itraxx Crossover er henholdsvis på samme niveau og en spids højere end for 14 dage siden. Oprørsstyrker i Irak Den sunnimuslimske oprørsstyrke ISIS (Irans og Storsyriens islamiske stat 1 ) har de sidste godt to uger kæmpet sig til at kontrollere en betydelig del af byerne i det nordvestlige Irak og en stribe omkring floden Eufrat gennem nabo- De sidste 14 dage er de store aktiemarkeder generelt faldet, landet Syrien. ISIS styrker er nu omkring Bagdad, og styrker fra nabolandene Syrien og Iran er sat ind for at støtte fra et ganske lille samlet fald i USA til 1 procent i Europa og små 2 procent i Hong Kong. Perioden har været påvirket af geopolitiske uroligheder, specielt i Irak, og Verdens- om bombninger fra amerikanske droner, hvilket det ameri- de irakiske regeringstropper. Irakiske medier rapporterer bankens nedjustering af global vækst for 2014 fra 3,2 procent til 2,8 procent den 10. juni. fortalte om syriske kanske forsvarsministerium afviser. Tidligere rapporter bombefly. Irak er verdens sjettestørste olieeksportør og ottendestørste olieproducent med godt 3 millioner tønder olie per dag i Til sammenligning producerede verdens største olieproducent, USA, knap 12,5 millioner tønder olie per dag, og verdens største olieeksportør, Saudi Arabien, omkring 11,5 millioner tønder per dag. Den olie i Irak, som bruges til eksport, bliver primært pro- 1 En gennemgang af gruppens omdiskuterede: "ISIS or ISIL? The debate over what to call Iraq s terror group". The Washington Post. Retrieved 18 June 2014.

2 Side 2 Figur 1. Prisen på Brent-olie duceret i den sydlige del, som altså ikke er i umiddelbar fare for at blive overrendt af ISIS styrker. Prisen på olie er steget, siden ISIS begyndte sin fremmarch omkring den 8. juni, men er igen begyndt at falde (figur 1). Det er dog ikke til at sige, hvordan udviklingen i regionen vil blive i den kommende tid. Begynder det for alvor at true landets olieeksport, kan det betyde større prisstigninger på oliemarkedet. Siden olie er så integreret en del af produktionsapparatet, kan en vedvarende stigning i olieprisen skade global økonomisk vækst. Der er imidlertid en (lille) mulighed for, at krisen med ISIS 25. juni Markedsdata vil føre til lavere oliepriser. USA har forsøgt at få præstestyret i Iran til at samarbejde om at nedkæmpe ISIS. Lykkedes det for USA og Iran at lave et samarbejde om bekæmpelse af ISIS, kan det muligvis føre til lavere oliepriser. Årsagen er, at USA (og EU) har indført embargo mod iransk olie, og et samarbejde kunne få USA til at fjerne embargoen og dermed gøre det muligt for Iran at eksportere olie til Vesten. Iran producerede i 2013 knapt 3,5 millioner tønder olie per dag og godt 4,25 millioner tønder inden embargoen trådte i kraft i EU i Møde i Fed Onsdag den 18. juni var der møde i USA s centralbank (Fed), hvor banken igen besluttede at sænke de kvantitative lempelser med USD 10 milliarder om måneden og at bibeholde den toneangivende rente (federal funds rate) på Aktier Udvikling i pct. Statsobligationer, 10-årige Udvikling i basis-pt. Indeks 14 dage 6 mdr. 1 år Effektiv rente 14 dage 6 mdr. 1 år OMX C20 738,9-0,6 21,8 49,6 Danmark 1,69% MSCI Europe 118,1-1,0 6,6 24,9 Tyskland 1,32% S&P ,0-0,0 6,4 24,0 Frankrig 1,76% Nikkei 15376,2 1,7-3,2 17,7 Italien 2,88% Hang Seng 22880,6-1,9-1,3 15,5 Spanien 2,65% USA 2,58% Valuta Udvikling i pct. Japan 0,58% DKK pr. enhed 14 dage 6 mdr. 1 år Kina 4,04% Euro 7,455-0,1-0,1-0,1 Pund Sterling 9,306 0,8 4,2 6,0 Erhvervsobligationer, 7-10-årige Udvikling i pct. Schweizerfranc 6,130 0,1 0,7 0,6 Indeks 14 dage 6 mdr. 1 år US Dollar 5,479-0,5 0,5-3,6 iboxx Euro Corporates 230,0 0,5 7,9 12,5 Japanske yen ( x100 ) 5,373-0,1 2,5-7,6 ( > 0 = pos. udvikling ) Kinesiske yuan 0,880-0,6-2,1-4,9 ( > 0 = svækkelse af DKK ) Indeks CDS, 5-årige Udvikling i basis-pt. CDS-spænd 14 dage 6 mdr. 1 år Råvarer Udvikling i pct. itraxx Europe 5y 58, USD pr. enhed 14 dage 6 mdr. 1 år itraxx Crossover 5y 228, Brent olie 114,5 5,1 4,6 17,7 ( < 0 = pos. udvikling ) Kilder: Bloomberg, Markit Indices

3 Side 3 0,25 procent. Det er en fortsættelse af centralbankens politik på samtlige møder siden december 2013, hvor Fed ved hvert møde har skåret USD 10 milliarder i sine aktivopkøb fordelt på USD 5 milliarder i langvarige amerikanske statsobligationer og USD 5 milliarder i amerikanske realkreditobligationer. Efter mødet den 18. juni er de samlede opkøb på USD 35 milliarder per måned. Centralbankens beslutning kom ikke bag på markederne. Således faldt beslutning om både rente og opkøb sammen med forventningen blandt samtlige 46 adspurgte af Bloomberg før mødet. Imidlertid har der været en del spekulationer om, hvorvidt Fed ville begynde at signalere en fremrykkelse af fremtidige rentestigninger (fredagen forinden signalerede den engelske centralbankchef netop fremrykkelse af en kommende rentestigning se side 4). Umiddelbart tyder meget på, at økonomien udvikler sig fornuftigt i USA. Forbrugerpriserne (CPI) voksede i maj med 2,1 procent i forhold til året før, hvilket er omkring de 2 procent, som Fed sigter efter (CPI er dog ikke Feds foretrukne inflationsmål, se nedenfor). Arbejdsløshedsprocenten er på 6,3 procent og faldende, hvilket bringer den tættere på de gennemsnitlige 5,8 procent siden Samtidig voksede mængden af nye ordrer i industrien mere i maj end i nogen anden måned de sidste fire år. Ved rentemøderne i Fed indikerer medlemmerne af den styrende komité, FOMC, hvornår de hver især mener, at renten bør stige. Figur 2 viser fordelingen af medlemmernes stemmer ved de sidste tre rentemøder. Forskellen fra et møde til det næste er kun en enkelt stemme. Mens to medlemmer mener, at renten bør stige i 2014 ved december mødet i 2013, så mener kun et enkelt medlem, at renten bør i stige i 2014 både ved mødet i marts 2014 og juni Det kan måske virke overraskende, at medlemmerne af FOMC ikke mener, at renten bør stige tidligere, når man tænker på den økonomiske udvikling, som de seneste tal indikerer. Årsagen kan dels være, at Fed foretrækker at se på forbrugerudgifterne (PCE) frem for forbrugerpriserne (CPI). Forskellen mellem de to mål er blandt andet, at vægtningen af varegrupper i PCE passer bedre med den kurv af varer, som de amerikanske forbrugere faktisk køber, end CPI gør. For eksempel vejer udgifter til transport højere i CPI (17 procent mod 10 procent i PCE), mens sundhedsydelser vejer tungere i PCE (20 procent mod 7 procent i CPI). Begge mål findes også i en version kerneinflationen hvor de er renset for energi og fødevarepriser, der fluktuerer noget over korte perioder. Som figur 3 viser, er PCE i perioden lavere end CPI. Samtidig er kerneinflationen generelt lavere end de mere fluktuerende overordnede inflationsmål. Inflationen som målt ved PCE med effekten af kernekomponenten in mente ligger stadig noget under 2 procent om året. Dog udkommer PCE-tallene fra maj først torsdag den 26. juni, mens CPI udkom den 17. juni (derfor er graferne for PCE heller ikke med i figur 3). Selvom arbejdsløsheden er faldet til et niveau, der ikke er langt fra det historiske gennemsnit, så ser tallene mindre pæne ud, når man ser på beskæftigelsesudviklingen generelt. Arbejdsløshedsprocenten er den procentdel af arbejdsstyrken, som selv siger, at de aktivt leder efter et arbejde, men ikke allerede har et. Det er altså ikke kun antallet af arbejdsløse, som siger noget, men også udviklingen i arbejdsstyrken. I USA har den været ret kraftigt faldende siden finanskrisen. Beskæftigelsesfrekvensen, som er den del af hele befolkningen, der er i beskæftigelse, tager højde for både udviklingen i arbejdsløsheden og arbejdsstyrken. Mens andelen af befolkningen i beskæftigelse i årene før finanskrisen var omkring procent, faldt den med krisen til godt 58 procent og har siden knapt nærmest sig 59 procent (figur 4). Figur 2. FOMC om timing af rentestigning ved de tre seneste møder dec-13 mar-14 jun-14

4 Side 4 Figur 3. Inflation i USA, 2012 til ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 PCE PCE Kerne CPI CPI Kerne Der er adskillige årsager til, at arbejdsstyrken falder som andel af befolkningen. Mange langtidsledige opgiver jobjagten, mens andre, der mister deres arbejde, vælger at gå tidligt på pension eller tilbage i skole. En noget speciel drejning i USA er, at antallet af personer på invalidepension ( disability ) også er steget meget siden krisens begyndelse. Endelig er de generationer, der er født i de første år efter anden verdenskrig, ligesom i Europa, på vej på pension, mens generationerne, der træder ind på arbejdsmarkedet, er mindre. Selvom der er vigtige indikatorer til stede, som peger på, at den amerikanske økonomi er i bedring, så peger de samlede mål på, at inflationen stadig er under 2 procent, og at forholdene på arbejdsmarkedet ikke har forbedret sig så meget, som arbejdsløshedsprocenten indikerer. Derfor er der også grund til at tro, at der er meget uudnyttet kapacitet på det amerikanske arbejdsmarked, og derfor er det usandsynligt, at der vil komme lønpres foreløbig. Fed forventes derfor også at følge lønudviklingen tæt, da det er inflation fra denne kanal, der vil signalere, hvornår fuld beskæftigelse er nået. Stiger renterne i UK før ventet? I forbindelse med en tale torsdag den 12. juni udtalte chefen for den engelske centralbank (BoE), Mark Carney, at han forventer, at den rente, som bankerne betaler for at låne af centralbanken, måske allerede vil stige i slutningen af Hidtil har markedet forventet en rentestigning i 2015, som indikeret ved renteswaps. Årsagen til den mulige fremrykning er den forbedrede økonomiske situation i Storbritannien. Ifølge Carney vokser økonomien med 4 procent om året og beskæftigelsen med rekordhastighed. Figur 5 viser arbejdsløshedsprocenten samt udviklingen i BNP og forbrugerpriserne i Storbritannien. Derudover lagde Carney specielt vægt på, hvad der muligvis kunne være en begyndende boble på boligmarkedet. Alene det sidste år er boligpriserne i Storbritannien steget med 11 procent og i London over 18 procent. Derfor er BoE på vej med tiltag, der skal dæmme op for boligboblen ved at gøre det sværere at optage boliglån. Tiltagene bliver offentliggjort torsdag den 26. juni. Figur 4. Arbejdsstyrke i USA, 2004 til Arbejdsstyrke (venstre akse) Beskæftigelsesfrekvens (venstre akse) Arbejdsløshedsprocent (højre akse)

5 Side 5 Figur 5. Arbejdsløshedsprocent samt udvikling i BNP og forbrugerpriser i Storbritannien, 2009 til , , ,5 0 6 Arbejdsløshed (højre akse) BNP (venstre akse) Forbrugerpriser (venstre akse) Økonomiske reformer i Japan Japans premierminister, Shinzo Abe, offentliggjorde endnu en del af sin omfattende vækstplan mandag den 16. juni. Den japanske virksomhedsskat skal sænkes gradvist fra de nuværende 38 procent til under 30 procent. Japan har de højeste virksomhedsskatter blandt de udviklede lande og er kun overgået af USA. Derudover skal den statslige pensionskasses investeringsfond begynde at tage større risici. Investeringsfonden er verdens største pensionsfond med investeringer svarende til knap JPY milliarder (DKK milliarder) og holder i øjeblikket over halvdelen i japanske statsobligationer, der har et meget lavt afkast. Begge premierministerens forslag forventes at styrke japanske virksomheder, som vil nyde godt af lavere skatter og lettere adgang til kapital gennem investeringer fra pensionsfonden. Det japanske aktieindeks NIKKEI 225 er generelt steget siden midt i maj (figur 6). I april satte Japan momsen op fra 5 til 8 procent (sidst momsen i Japan steg var i 1997 fra 3 til 5 procent). Det betød, at det private forbrug i marts måned, inden den annoncerede skattestigning, viste den største månedlige fremgang i over 20 år, dog var det efterfølgende fald i forbruget i april måned på over 4 procent. Ikke overraskende blev detailsalget særlig hårdt ramt af skattestigningen (figur 7). Figur 6. Det japanske aktieindeks NIKKEI 225, februar til juni

6 Side 6 Figur 7. Månedlig ændring i Japansk detailsalg, 2010 til Fukushima nedsmelter Et blik fremad Finansnyt går som altid på sommerferie i juli måned. Denne gang forsøger vi derfor at vurdere de vigtigste begivenheder de kommende seks uger, til Finansnyt er tilbage onsdag den 6. august. Som tidligere omtalt i Finansnyt var det egentlig planen, at EU-kommissionen fredag den 30. juni skulle tage stilling til et forslag fra Danmark om at give banker mulighed for at have en større andel realkreditobligationer i deres likviditetsreserve, end den ny regulering i Basel III lægger op til. Basel III kræver, at banker maksimalt har 40 procent af deres likviditetsreserver i realkreditobligationer og lignende privat-udstedte obligationer, mens Danmark vil have grænsen sat op til 70 procent. Statsobligationer må banker holde så mange af, som de ønsker i deres likviditetsreserver, ifølge Basel III. Danmark argumenterer, at Basel III ved at tilgodese statsobligationer i det omfang overser den krise, som mange europæiske statsobligationer var i for få år siden. Baselkommissionen, som består af 27 lande, hvoraf Danmark ikke er repræsenteret, argumenterer omvendt imod realkreditobligationer, fordi det forøger kompleksiteten af bankerne at holde så store mængder af obligationer fra andre (ikke-statslige) udstedere. Afstemningen i EU-kommissionen er blevet udskudt, men den vil givetvis blive gennemført en af de kommende måneder. Finansnyt vurderer, at EU-kommissionen vil godkende det danske forslag. Bliver det ikke godkendt, vil det betyde, at nogle danske banker må sælge ud af deres realkreditobligationer, hvilket kan lede til lavere kurser. Den europæiske centralbank (ECB) holder møde mandag den 16. juli. Som omtalt i sidste udgave af Finansnyt (nr. 12, 11. juni) begyndte centralbanken på mødet den 5. juni en række ekstraordinære tiltag for at give virksomheder og privatpersoner i Euro-området bedre adgang til at låne. Et decideret opkøbsprogram lod dog vente på sig. Det er muligt, at ECB vil lancere et sådant program ved mødet den 16. juli, men sandsynligvis ønsker ECB først at se, hvordan statistikkerne udvikler sig hen imod september, hvor bankerne kan begynde at benytte sig af TLTRO erne (se Finansnyt nr. 12, 11. juni). Anbefaling: Køb aktier i europæiske banker i stedet for de nye AT1-obligationer I forlængelse af, at flere og flere banker vælger at udstede Additional Tier 1 kapital (herefter kaldet AT1), synes vi, det er interessant at sammenligne den yderste gæld i bankers prioritetsrækkefølge med egenkapitalen. AT1- obligationer er en ny type hybridobligation, som bankerne udsteder for at leve op til de nye krav, der trådte i kraft den 1. januar Vi har tidligere i Finansnyt beskrevet kravene til bankers kapitalgrundlag (Finansnyt nr og Finansnyt nr ). Men på grund af de ændringer, der er sket siden, vil vi indlede med at belyse de nuværende kapitalkrav. Finanskrisen gjorde det klart, at der var nogle svagheder i de gældende regelsæt (Basel II), idet en lang række banker fik behov for likviditet fra staten for ikke at gå konkurs. Resultatet var, at skatteyderne betalte en stor del af regningen, mens visse bankinvestorer slet ikke oplevede hovedstolstab på deres investeringer. Det nye regelsæt (Basel III), der har været længe undervejs, indbefatter en forhøjelse af kapitalkravet til bankerne samt strengere krav til

7 Side 7 kvaliteten af basiskapitalen og likviditeten. I denne beskrivelse holder vi os dog kun til den del, der handler om de nye kapitalkrav. Basel III og CRR/CRD IV Basel III er et internationalt regelsæt udarbejdet af BIS Bank for International Settlement. De nye EU-regler, CRR (forordningen) og CRD IV (direktivet), blev vedtaget i juni 2013 med effekt per 1. januar De indarbejder Basel III i EU-lovgivningen og indeholder yderligere tiltag i tillæg til Basel III. Benævnelsen CRD IV referer oftest til både CRR og CRD IV, og vi skelner heller ikke mellem brugen af de to i denne artikel. De nuværende kapitalkrav består, som tidligere, af et sæt af minimumskrav, der gælder for alle banker (søjle 1), samt individuelle krav, der afhænger af forhold i den specifikke bank (søjle 2). Derudover introduceres nye buffere med det formål, at en bank skal kunne tåle tab, der svarer til de nye tillæg, og stadig opfylde minimumssolvenskravet. Søjle 1 udgør basiskapitalen, som er summen af egentlig kernekapital og hybridkernekapital (tilsammen Tier 1- kapital) samt supplerende kapital (Tier 2-kapital). Egentlig kernekapital består af egenkapital, mens hybridkernekapital og supplerende kapital er gældinstrumenter. Med de nye regler er der krav om, at den egentlige kernekapital skal udgøre en større del af Tier-1 kapitalen end tidligere, samtidig med at Tier 1-kapital generelt skal udgøre en større del af basiskapitalen. Kapitalkrav og solvensbehov måles i forhold til en banks risikovægtede aktiver. Disse fungerer som et mål for den samlede risiko for tab, der er forbundet med virksomhedens aktiviteter. Minimumskravet for basiskapitalen er således stadig 8 procent af de risikovægtede aktiver, men der skal nu være mindst 6 procent i Tier 1-kapital, altså både egentlig kernekapital og hybrid kernekapital, mod tidligere 4 procent, og den egentlige kernekapital skal udgøre mindst 4,5 procent 2 mod tidligere 2 procent. Samtidig er der indført nye og mere restriktive krav til definitionen af hybrid kernekapital. Den nye type af hybrid kernekapital er den omtalte Additional Tier 1 kapital, eller AT1- obligationer. Med de nye regler for AT1-obligationer har hybrid kernekapital fået endnu flere fællestræk med egenkapital end tidligere 3. De har uendelig løbetid (perpetuals), men kan efter godkendelse fra myndighederne indfries løbende, dog minimum 5 år efter udstedelse. Der må ikke være indbygget incitament til indfrielse. (tidligere måtte en del af den hybride kernekapital have fast udløb, mindst 30 år, eller moderate incitamenter til indfrielse). Kuponbetalinger er en diskretionær beslutning for banken. Kuponbetalingerne kan til enhver tid annulleres for en ubegrænset periode og er ikke kumulative - det betyder, at de ikke udskydes til senere udbetaling (som tidligere). Annullering af kuponbetaling betragtes ikke som en misligholdelse, og banken kan vælge at bruge pengene uden begrænsning til at indfri andre forpligtelser, herunder betale dividende til aktionærerne (sidstnævnte er dog ikke gældende i Schweiz, som ikke er underlagt EU-regler). Hovedstolen skal kunne nedskrives permanent eller midlertidigt eller konverteres til aktier, hvis bankens kapitalgrundlag ikke lever op til visse krav (som er mere restriktive end tidligere). EU har fastlagt et minimumsniveau for den egentlige kernekapital, recovery trigger, på 5,125 procent, før AT1- obligationen nedskrives eller konverteres 4. Det står de enkelte medlemslande frit for at bestemme et højere niveau, ligesom bankerne kan fastlægge et højere niveau for den enkelte udstedelse. Der kan også være flere forskellige udløsende niveauer. I Danmark har Finanstilsynet fastlagt, at niveauet for nedskrivning eller konvertering skal være minimum 7 procent 5, hvilket svarer til summen af minimumsgrænsen for den egentlige kernekapital i basiskapitalen samt den kommende kapitalbevaringsbuffer (se nedenfor). Kapitalbuffere Selvom kuponbetaling er en 100 procent diskretionær beslutning, er det svært at forestille sig, at banken vil undlade at betale kupon, hvis den ellers er i stand til det. Manglende kuponbetaling vil i givet fald gøre det meget svært for bankerne at udstede nye AT1-obligationer. Men der er også andre eksterne faktorer i det nye regelsæt, som kan influere kuponbetalingen uden for bankens indflydelse. Der er tilført en række yderligere kapitalbuffere, som bankerne senest skal indfase fra 2016 og frem til 2019 ifølge CRD 4- direktivet. Disse inkluderer 6 : kapitalbevaringsbuffer på 2,5 procent virksomhedsspecifik kontracyklisk kapitalbuffer, som opbygges i økonomisk gode tider og baseres på udlån i forhold til BNP. Satsen beregnes af de nationale myndigheder. Bufferen forventes at være i størrelsesordenen 0-2,5 procent G-SIFI-buffer for globalt systemisk vigtige banker og andre systemisk vigtige banker samt en systemisk risikobuffer, som bestemmes af det enkelte land. De to systemiske buffere forventes tilsammen at udgøre 0-5 procent. 2 Artikel 92, stk. 1 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni Artikel 52 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

8 Side 8 Disse buffere kaldes samlet den kombinerede kapitalbuffer og skal opfyldes med egentlig kernekapital. Hvis bankens egentlig kernekapital falder under de fastsatte krav inklusive den samlede kombinerede kapitalbuffer, skal bankerne beregne et maksimalt udlodningsbeløb, der definerer, hvor meget banken kan distribuere i bonusser, dividender og AT1-kuponbetalinger. Den samlede tilladte udlodning afhænger af, hvor meget bufferen overskrides. Jo mere bufferen overskrides, jo mindre må de betale. Hvis en bank ikke lever op til kravene for den egentlig kernekapital, lægges der således eksplicitte begrænsninger på bankernes frihed til at bestemme udlodninger. Selvom det er meningen, at der skal kunne tæres på disse buffere i dårlige tider, er bankerne dog ikke interesserede i at underligge disse begrænsninger, hvorfor det er i deres interesse, at kapitalgrundlaget ligger over. Derfor er det også naturligt, hvis bankerne selv indfører en buffer som stødpude på toppen af de øvrige krav. Nedenfor vises en grafisk illustration af de kommende kapitalkrav. Hvis vi sætter grænsen for den kontracykliske buffer til 2,5 procent og de systemiske buffere til 5,0 procent, indebærer det, at den pågældende bank senest fra 2019 skal have en samlet mængde af egentlig kernekapital på i alt 14,5 procent. I tillæg hertil kommer søjle II-kravet, det individuelle solvenstillæg samt bankens eventuelle egen buffer. Hvis begge udgør 2 procent, skal banken altså have en egentlig kernekapital på i alt 18,5 procent. Som beskrevet bytter de nye retningslinjer for AT1- obligationer lidt om på den prioriteringsrækkefølge, der traditionelt eksisterer, hvor obligationsejere har krav før aktionærerne. Med de nye retningslinjer kan banken stadig betale dividender til aktionærer, selvom den ikke betaler rente på hybridkapitalen, og hybridkapitalen nedskrives, inden hele egenkapitalen er tabt. Det er derfor, vi synes, det ville være interessant at se på, hvordan disse instrumenter prisfastsættes i forhold til bankernes aktier. Bankaktier vs. AT1-obligationer I nedenstående figur illustreres udviklingen i Price/ Earnings og Price/Book Value baseret på rapporterede tal i perioden fra 2. kvartal 1995 til 4. kvartal 2013 på alle banker, der indgår i MSCI Europe. Vi vurderer overordnet, at egenkapital i europæiske banker handler tæt på fair value. Price/Earnings er i den høje ende (Q var P/E 14,8), mens Price/Book Value (Q4 4 Artikel 54, stk. 1 og stk. 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni Finanstilsynet: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden 6 Lov om finansiel virksomhed (LOV nr. 268 a 25/03/2014), 125 a samt artiklerne i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 Figur 8: Kapitalkrav 20% 18% 16% Systemiske buffere* Kontracyklisk buffer* Kapitalbevarende buffer 5,00% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Supplerende kapital 3,75% Hybrid kernekapital (AT1) 2,50% 2,50% Egentlig kernekapital 1,88% 1,25% 1,25% 2,50% 0,63% 1,88% 1,25% 0,63% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 4,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 2,00% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 2,00% Basel II Note: Den kontracykliske og de systemiske buffere angivet med * er ikke defineret med faste grænser, grænserne kan være højere.

9 Side 9 Figur 9. P/E og P/B på banker i MSCI Europe 2013 var P/BV 0,99) er lavere end tidligere. Der er fortsat mange udfordringer for bankerne, hvad angår deres balance og regulatoriske krav. Derfor vil flere banker i fremtiden få brug for at udstede mere kapital. Det kan influere aktiekapitalen, men det er vores vurdering, at det er priset ind i de nuværende niveauer. I tabel 1 på næste side fremgår de banker, som har valgt at udstede AT1-obligationer. I det lav-rente miljø, som vi befinder os i, har markedet taget særdeles godt imod de nye udstedelser. Og det påvirker selvfølgelig forrentningen af produktet. Vores vurdering er, at de aktuelle niveauer for prisfastsættelse af AT1- obligationer i bedste fald er på fair value og tangerer at være overvurderede. Og det bør derfor stærkt overvejes, hvorvidt det er mere attraktivt at købe bankernes egenkapital i stedet. I tabel 1 på næse side har vi markeret de banker med fed, hvis egenkapital efter vores mening er mere attraktiv. Disse banker er valgt ud, fordi merpræmien (som er udtrykt ved forskellen mellem den forventede earnings yield relativt til den årlige forrentning frem til første call dato på AT1-obligationerne) er på et attraktivt niveau sammenholdt med, at bankens indre værdi handles et godt stykke under 1 (se også figur 10). Vi synes dog ikke, at bankers AT1-obligationer er attraktivt prissat på de aktuelle niveauer. Vi foreslår derfor, at investorer, som ønsker eksponering mod banker, køber aktier i selskaber markeret med fed i ovenstående tabel frem for AT1-obligationerne. Figur 10. Præmier på bankaktier

10 Side 10 Tabel 1. Banker med AT1-obligationer AT1 udstedelser Bank Yield to Call Trigger Write down/conversion Price/ Book value Est. Earnings yield (FY1) Premium (Earnings yield - Yield to call) Total return (1y) Total return (3y) Total return (5y) ACAFP 6 ½ 06/23/49 CREDIT AGRICOLE SA 5,141% 5,125% Temporary Write Down 0,61 12,2% 7,0% 69,8% 18,3% 11,0% ACAFP 7 ½ 04/29/49 CREDIT AGRICOLE SA 6,869% 5,125% Temporary Write Down 0,61 12,2% 5,3% 69,8% 18,3% 11,0% ACAFP 7 ⅞ 01/29/49 CREDIT AGRICOLE SA 6,300% 5,125% Temporary Write Down 0,61 12,2% 5,9% 69,8% 18,3% 11,0% BACR 6 ½ 06/15/49 BARCLAYS PLC 5,691% 7,000% Equity Conversion 0,67 12,9% 7,2% -19,8% -7,3% -14,4% BACR 6 ⅝ 06/30/49 BARCLAYS PLC 6,285% 7,000% Equity Conversion 0,67 12,9% 6,6% -19,8% -7,3% -14,4% BACR 7 06/15/49 BARCLAYS PLC 6,636% 7,000% Equity Conversion 0,67 12,9% 6,2% -19,8% -7,3% -14,4% BACR 8 ¼ 12/29/49 BARCLAYS PLC 5,906% 7,000% Equity Conversion 0,67 12,9% 6,9% -19,8% -7,3% -14,4% BACR 8 12/15/49 BARCLAYS PLC 5,666% 7,000% Equity Conversion 0,67 12,9% 7,2% -19,8% -7,3% -14,4% BBVASM 7 12/29/49 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 5,113% 5,125% Equity Conversion 1,31 7,8% 2,7% 44,5% 30,0% 13,2% BBVASM 9 05/29/49 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 5,534% 5,125% Equity Conversion 1,31 7,8% 2,3% 44,5% 30,0% 13,2% CS 7 ½ 12/11/49 CREDIT SUISSE GROUP AG 5,797% 5,125% Permanent Write Down 0,97 11,2% 5,4% 3,1% -20,6% -43,3% CS 9 ½ 07/29/49 CSG GUERNSEY II LTD 5,947% 5,000% Equity Conversion 0,97 11,2% 5,2% 3,1% -20,6% -43,3% DANBNK 5 ¾ 10/31/49 DANSKE BANK A/S 4,789% 7,000% Temporary Write Down 1,05 9,5% 4,7% 40,4% 59,5% 62,5% KBCBB 5 ⅝ 03/29/49 KBC GROEP NV 5,170% 5,125% Temporary Write Down 1,21 11,5% 6,3% 40,1% 56,8% 192,5% LLOYDS 6 ⅜ 06/27/49 LLOYDS BANKING GROUP PLC 4,841% 7,000% Equity Conversion 1,32 10,5% 5,7% 26,6% 62,7% 16,1% LLOYDS 7 ½ 04/30/49 LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,475% 7,000% Equity Conversion 1,32 10,5% 4,1% 26,6% 62,7% 16,1% LLOYDS 7 ⅝ 12/29/49 LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,533% 7,000% Equity Conversion 1,32 10,5% 4,0% 26,6% 62,7% 16,1% LLOYDS 7 ⅞ 12/29/49 LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,775% 7,000% Equity Conversion 1,32 10,5% 3,8% 26,6% 62,7% 16,1% LLOYDS 7 12/29/49 LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,115% 7,000% Equity Conversion 1,32 10,5% 4,4% 26,6% 62,7% 16,1% POPSM 11 ½ 10/29/49 BANCO POPULAR ESPANOL SA 5,587% 5,125% Equity Conversion 0,85 7,0% 1,5% 824,2% 36,2% -17,6% SANTAN 6 ¼ 03/12/49 BANCO SANTANDER SA 5,096% 5,125% Equity Conversion 1,25 7,5% 2,4% 48,6% 3,1% 0,1% SOCGEN 6 ¾ 04/07/49 SOCIETE GENERALE 5,544% 5,125% Temporary Write Down 0,73 12,3% 6,8% 47,7% 8,8% 1,3% SOCGEN 7 ⅞ 12/29/49 SOCIETE GENERALE 6,650% 5,125% Temporary Write Down 0,73 12,3% 5,7% 47,7% 8,8% 1,3% SOCGEN 8 ¼ 09/29/49 SOCIETE GENERALE 5,534% 5,125% Temporary Write Down 0,73 12,3% 6,8% 47,7% 8,8% 1,3% UCGIM 8 04/03/49 UNICREDIT SPA 6,823% 5,125% Temporary Write Down 0,78 8,2% 1,4% 72,1% 360,5% 253,7% DB 6 1/4 05/29/49 DEUTSCHE BANK AG 5,784% 5,125% Permanent Write Down 0,52 13,7% 7,9% -19,0% -29,6% -37,7% DB 6 05/31/49 DEUTSCHE BANK AG 5,690% 5,125% Temporary Write Down 0,52 13,7% 8,0% -19,0% -29,6% -37,7% Average 0,94 10,4% 4,9% 98,2% 48,2% 36,5%

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

!"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! "! (

!#$ % $ &' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! ! ( !"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 111111111111111111111111111111111111 2! "! ( Abstract The financial sector is currently experiencing the biggest financial crisis in recent times. The crisis began

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Opgave nr. 13b. Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske økonomi. Handelshøjskolen i København

Opgave nr. 13b. Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske økonomi. Handelshøjskolen i København H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - Efterår 2008 ---------------- Opgaveløser: Vejleder: Martin Riedel Finn Østrup Opgave nr. 13b Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 DECEMBER 2013 HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 GLOBALT OPSVING STABILISERES 4 SPARER DU NOK OP TIL PENSION? 38 LÆGEVIDENSKABELIGE REVOLUTIONER I HORISONTEN 43 INDHOLD Globalt opsving stabiliseres 4 Indtjening

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter.

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Industrigruppe Finans September 2013 Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Baggrund 2 I april 2013 blev den mest omfattende regulering af banker til dato vedtaget af parlamentet i EU, herunder implementering

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal 2009 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 2009 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere