BOLICO - FINANSNYT. Udgives af Bolico Financial A/S i samarbejde med Accunia Fondsmæglerselskab A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLICO - FINANSNYT. Udgives af Bolico Financial A/S i samarbejde med Accunia Fondsmæglerselskab A/S"

Transkript

1 BOLICO - FINANSNYT Udgives af Bolico Financial A/S i samarbejde med Accunia Fondsmæglerselskab A/S Nr. 13, den 25. juni 2014, 4. årgang Indhold Resumé Markedsopdatering.. 1 Et blik fremad Anbefaling: Køb aktier i europæiske banker.. 6 RESUMÉ Bolico-Finansnyt holder sommerferie, men vi udkommer igen onsdag den 6 august 2014, og ønsker vores abonnenter en god sommer. - Oprørsgruppen ISIS kontrollerer store dele af det nordlige Irak og Syrien. Det har påvirket olieprisen noget, men den primære påvirkning har været på den indenlandske forsyning. - Fed fortsætter med at reducere de kvantitative lempelser. Den økonomiske udvikling i USA er lovende, men der er plads til forbedringer i beskæftigelsessituationen. - Der er økonomiske reformer på vej i Japan, der vil styrke landets virksomheder. Det kommer efter et forår med forhøjelser på momsen, der fik den indenlandske efterspørgsel til at falde. - Vi ser på vigtige begivenheder de kommende seks uger. - Finansnyt ser nærmere på bankers kapitalbuffere og sammenligner AT1-obligationer med bankaktier. Vi finder at obligationerne er mindre attraktivt prissat end aktierne. - BoE indikerer, at renterne vil stige tidligere end før ventet. Muligvis allerede i år. MARKEDSOPDATERING Renterne på statsobligationer er faldet uden for de Sydeuropa, hvor de er steget en smule, og prisen på beskyttelse i de europæiske CDS-indeks itraxx Europe og itraxx Crossover er henholdsvis på samme niveau og en spids højere end for 14 dage siden. Oprørsstyrker i Irak Den sunnimuslimske oprørsstyrke ISIS (Irans og Storsyriens islamiske stat 1 ) har de sidste godt to uger kæmpet sig til at kontrollere en betydelig del af byerne i det nordvestlige Irak og en stribe omkring floden Eufrat gennem nabo- De sidste 14 dage er de store aktiemarkeder generelt faldet, landet Syrien. ISIS styrker er nu omkring Bagdad, og styrker fra nabolandene Syrien og Iran er sat ind for at støtte fra et ganske lille samlet fald i USA til 1 procent i Europa og små 2 procent i Hong Kong. Perioden har været påvirket af geopolitiske uroligheder, specielt i Irak, og Verdens- om bombninger fra amerikanske droner, hvilket det ameri- de irakiske regeringstropper. Irakiske medier rapporterer bankens nedjustering af global vækst for 2014 fra 3,2 procent til 2,8 procent den 10. juni. fortalte om syriske kanske forsvarsministerium afviser. Tidligere rapporter bombefly. Irak er verdens sjettestørste olieeksportør og ottendestørste olieproducent med godt 3 millioner tønder olie per dag i Til sammenligning producerede verdens største olieproducent, USA, knap 12,5 millioner tønder olie per dag, og verdens største olieeksportør, Saudi Arabien, omkring 11,5 millioner tønder per dag. Den olie i Irak, som bruges til eksport, bliver primært pro- 1 En gennemgang af gruppens omdiskuterede: "ISIS or ISIL? The debate over what to call Iraq s terror group". The Washington Post. Retrieved 18 June 2014.

2 Side 2 Figur 1. Prisen på Brent-olie duceret i den sydlige del, som altså ikke er i umiddelbar fare for at blive overrendt af ISIS styrker. Prisen på olie er steget, siden ISIS begyndte sin fremmarch omkring den 8. juni, men er igen begyndt at falde (figur 1). Det er dog ikke til at sige, hvordan udviklingen i regionen vil blive i den kommende tid. Begynder det for alvor at true landets olieeksport, kan det betyde større prisstigninger på oliemarkedet. Siden olie er så integreret en del af produktionsapparatet, kan en vedvarende stigning i olieprisen skade global økonomisk vækst. Der er imidlertid en (lille) mulighed for, at krisen med ISIS 25. juni Markedsdata vil føre til lavere oliepriser. USA har forsøgt at få præstestyret i Iran til at samarbejde om at nedkæmpe ISIS. Lykkedes det for USA og Iran at lave et samarbejde om bekæmpelse af ISIS, kan det muligvis føre til lavere oliepriser. Årsagen er, at USA (og EU) har indført embargo mod iransk olie, og et samarbejde kunne få USA til at fjerne embargoen og dermed gøre det muligt for Iran at eksportere olie til Vesten. Iran producerede i 2013 knapt 3,5 millioner tønder olie per dag og godt 4,25 millioner tønder inden embargoen trådte i kraft i EU i Møde i Fed Onsdag den 18. juni var der møde i USA s centralbank (Fed), hvor banken igen besluttede at sænke de kvantitative lempelser med USD 10 milliarder om måneden og at bibeholde den toneangivende rente (federal funds rate) på Aktier Udvikling i pct. Statsobligationer, 10-årige Udvikling i basis-pt. Indeks 14 dage 6 mdr. 1 år Effektiv rente 14 dage 6 mdr. 1 år OMX C20 738,9-0,6 21,8 49,6 Danmark 1,69% MSCI Europe 118,1-1,0 6,6 24,9 Tyskland 1,32% S&P ,0-0,0 6,4 24,0 Frankrig 1,76% Nikkei 15376,2 1,7-3,2 17,7 Italien 2,88% Hang Seng 22880,6-1,9-1,3 15,5 Spanien 2,65% USA 2,58% Valuta Udvikling i pct. Japan 0,58% DKK pr. enhed 14 dage 6 mdr. 1 år Kina 4,04% Euro 7,455-0,1-0,1-0,1 Pund Sterling 9,306 0,8 4,2 6,0 Erhvervsobligationer, 7-10-årige Udvikling i pct. Schweizerfranc 6,130 0,1 0,7 0,6 Indeks 14 dage 6 mdr. 1 år US Dollar 5,479-0,5 0,5-3,6 iboxx Euro Corporates 230,0 0,5 7,9 12,5 Japanske yen ( x100 ) 5,373-0,1 2,5-7,6 ( > 0 = pos. udvikling ) Kinesiske yuan 0,880-0,6-2,1-4,9 ( > 0 = svækkelse af DKK ) Indeks CDS, 5-årige Udvikling i basis-pt. CDS-spænd 14 dage 6 mdr. 1 år Råvarer Udvikling i pct. itraxx Europe 5y 58, USD pr. enhed 14 dage 6 mdr. 1 år itraxx Crossover 5y 228, Brent olie 114,5 5,1 4,6 17,7 ( < 0 = pos. udvikling ) Kilder: Bloomberg, Markit Indices

3 Side 3 0,25 procent. Det er en fortsættelse af centralbankens politik på samtlige møder siden december 2013, hvor Fed ved hvert møde har skåret USD 10 milliarder i sine aktivopkøb fordelt på USD 5 milliarder i langvarige amerikanske statsobligationer og USD 5 milliarder i amerikanske realkreditobligationer. Efter mødet den 18. juni er de samlede opkøb på USD 35 milliarder per måned. Centralbankens beslutning kom ikke bag på markederne. Således faldt beslutning om både rente og opkøb sammen med forventningen blandt samtlige 46 adspurgte af Bloomberg før mødet. Imidlertid har der været en del spekulationer om, hvorvidt Fed ville begynde at signalere en fremrykkelse af fremtidige rentestigninger (fredagen forinden signalerede den engelske centralbankchef netop fremrykkelse af en kommende rentestigning se side 4). Umiddelbart tyder meget på, at økonomien udvikler sig fornuftigt i USA. Forbrugerpriserne (CPI) voksede i maj med 2,1 procent i forhold til året før, hvilket er omkring de 2 procent, som Fed sigter efter (CPI er dog ikke Feds foretrukne inflationsmål, se nedenfor). Arbejdsløshedsprocenten er på 6,3 procent og faldende, hvilket bringer den tættere på de gennemsnitlige 5,8 procent siden Samtidig voksede mængden af nye ordrer i industrien mere i maj end i nogen anden måned de sidste fire år. Ved rentemøderne i Fed indikerer medlemmerne af den styrende komité, FOMC, hvornår de hver især mener, at renten bør stige. Figur 2 viser fordelingen af medlemmernes stemmer ved de sidste tre rentemøder. Forskellen fra et møde til det næste er kun en enkelt stemme. Mens to medlemmer mener, at renten bør stige i 2014 ved december mødet i 2013, så mener kun et enkelt medlem, at renten bør i stige i 2014 både ved mødet i marts 2014 og juni Det kan måske virke overraskende, at medlemmerne af FOMC ikke mener, at renten bør stige tidligere, når man tænker på den økonomiske udvikling, som de seneste tal indikerer. Årsagen kan dels være, at Fed foretrækker at se på forbrugerudgifterne (PCE) frem for forbrugerpriserne (CPI). Forskellen mellem de to mål er blandt andet, at vægtningen af varegrupper i PCE passer bedre med den kurv af varer, som de amerikanske forbrugere faktisk køber, end CPI gør. For eksempel vejer udgifter til transport højere i CPI (17 procent mod 10 procent i PCE), mens sundhedsydelser vejer tungere i PCE (20 procent mod 7 procent i CPI). Begge mål findes også i en version kerneinflationen hvor de er renset for energi og fødevarepriser, der fluktuerer noget over korte perioder. Som figur 3 viser, er PCE i perioden lavere end CPI. Samtidig er kerneinflationen generelt lavere end de mere fluktuerende overordnede inflationsmål. Inflationen som målt ved PCE med effekten af kernekomponenten in mente ligger stadig noget under 2 procent om året. Dog udkommer PCE-tallene fra maj først torsdag den 26. juni, mens CPI udkom den 17. juni (derfor er graferne for PCE heller ikke med i figur 3). Selvom arbejdsløsheden er faldet til et niveau, der ikke er langt fra det historiske gennemsnit, så ser tallene mindre pæne ud, når man ser på beskæftigelsesudviklingen generelt. Arbejdsløshedsprocenten er den procentdel af arbejdsstyrken, som selv siger, at de aktivt leder efter et arbejde, men ikke allerede har et. Det er altså ikke kun antallet af arbejdsløse, som siger noget, men også udviklingen i arbejdsstyrken. I USA har den været ret kraftigt faldende siden finanskrisen. Beskæftigelsesfrekvensen, som er den del af hele befolkningen, der er i beskæftigelse, tager højde for både udviklingen i arbejdsløsheden og arbejdsstyrken. Mens andelen af befolkningen i beskæftigelse i årene før finanskrisen var omkring procent, faldt den med krisen til godt 58 procent og har siden knapt nærmest sig 59 procent (figur 4). Figur 2. FOMC om timing af rentestigning ved de tre seneste møder dec-13 mar-14 jun-14

4 Side 4 Figur 3. Inflation i USA, 2012 til ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 PCE PCE Kerne CPI CPI Kerne Der er adskillige årsager til, at arbejdsstyrken falder som andel af befolkningen. Mange langtidsledige opgiver jobjagten, mens andre, der mister deres arbejde, vælger at gå tidligt på pension eller tilbage i skole. En noget speciel drejning i USA er, at antallet af personer på invalidepension ( disability ) også er steget meget siden krisens begyndelse. Endelig er de generationer, der er født i de første år efter anden verdenskrig, ligesom i Europa, på vej på pension, mens generationerne, der træder ind på arbejdsmarkedet, er mindre. Selvom der er vigtige indikatorer til stede, som peger på, at den amerikanske økonomi er i bedring, så peger de samlede mål på, at inflationen stadig er under 2 procent, og at forholdene på arbejdsmarkedet ikke har forbedret sig så meget, som arbejdsløshedsprocenten indikerer. Derfor er der også grund til at tro, at der er meget uudnyttet kapacitet på det amerikanske arbejdsmarked, og derfor er det usandsynligt, at der vil komme lønpres foreløbig. Fed forventes derfor også at følge lønudviklingen tæt, da det er inflation fra denne kanal, der vil signalere, hvornår fuld beskæftigelse er nået. Stiger renterne i UK før ventet? I forbindelse med en tale torsdag den 12. juni udtalte chefen for den engelske centralbank (BoE), Mark Carney, at han forventer, at den rente, som bankerne betaler for at låne af centralbanken, måske allerede vil stige i slutningen af Hidtil har markedet forventet en rentestigning i 2015, som indikeret ved renteswaps. Årsagen til den mulige fremrykning er den forbedrede økonomiske situation i Storbritannien. Ifølge Carney vokser økonomien med 4 procent om året og beskæftigelsen med rekordhastighed. Figur 5 viser arbejdsløshedsprocenten samt udviklingen i BNP og forbrugerpriserne i Storbritannien. Derudover lagde Carney specielt vægt på, hvad der muligvis kunne være en begyndende boble på boligmarkedet. Alene det sidste år er boligpriserne i Storbritannien steget med 11 procent og i London over 18 procent. Derfor er BoE på vej med tiltag, der skal dæmme op for boligboblen ved at gøre det sværere at optage boliglån. Tiltagene bliver offentliggjort torsdag den 26. juni. Figur 4. Arbejdsstyrke i USA, 2004 til Arbejdsstyrke (venstre akse) Beskæftigelsesfrekvens (venstre akse) Arbejdsløshedsprocent (højre akse)

5 Side 5 Figur 5. Arbejdsløshedsprocent samt udvikling i BNP og forbrugerpriser i Storbritannien, 2009 til , , ,5 0 6 Arbejdsløshed (højre akse) BNP (venstre akse) Forbrugerpriser (venstre akse) Økonomiske reformer i Japan Japans premierminister, Shinzo Abe, offentliggjorde endnu en del af sin omfattende vækstplan mandag den 16. juni. Den japanske virksomhedsskat skal sænkes gradvist fra de nuværende 38 procent til under 30 procent. Japan har de højeste virksomhedsskatter blandt de udviklede lande og er kun overgået af USA. Derudover skal den statslige pensionskasses investeringsfond begynde at tage større risici. Investeringsfonden er verdens største pensionsfond med investeringer svarende til knap JPY milliarder (DKK milliarder) og holder i øjeblikket over halvdelen i japanske statsobligationer, der har et meget lavt afkast. Begge premierministerens forslag forventes at styrke japanske virksomheder, som vil nyde godt af lavere skatter og lettere adgang til kapital gennem investeringer fra pensionsfonden. Det japanske aktieindeks NIKKEI 225 er generelt steget siden midt i maj (figur 6). I april satte Japan momsen op fra 5 til 8 procent (sidst momsen i Japan steg var i 1997 fra 3 til 5 procent). Det betød, at det private forbrug i marts måned, inden den annoncerede skattestigning, viste den største månedlige fremgang i over 20 år, dog var det efterfølgende fald i forbruget i april måned på over 4 procent. Ikke overraskende blev detailsalget særlig hårdt ramt af skattestigningen (figur 7). Figur 6. Det japanske aktieindeks NIKKEI 225, februar til juni

6 Side 6 Figur 7. Månedlig ændring i Japansk detailsalg, 2010 til Fukushima nedsmelter Et blik fremad Finansnyt går som altid på sommerferie i juli måned. Denne gang forsøger vi derfor at vurdere de vigtigste begivenheder de kommende seks uger, til Finansnyt er tilbage onsdag den 6. august. Som tidligere omtalt i Finansnyt var det egentlig planen, at EU-kommissionen fredag den 30. juni skulle tage stilling til et forslag fra Danmark om at give banker mulighed for at have en større andel realkreditobligationer i deres likviditetsreserve, end den ny regulering i Basel III lægger op til. Basel III kræver, at banker maksimalt har 40 procent af deres likviditetsreserver i realkreditobligationer og lignende privat-udstedte obligationer, mens Danmark vil have grænsen sat op til 70 procent. Statsobligationer må banker holde så mange af, som de ønsker i deres likviditetsreserver, ifølge Basel III. Danmark argumenterer, at Basel III ved at tilgodese statsobligationer i det omfang overser den krise, som mange europæiske statsobligationer var i for få år siden. Baselkommissionen, som består af 27 lande, hvoraf Danmark ikke er repræsenteret, argumenterer omvendt imod realkreditobligationer, fordi det forøger kompleksiteten af bankerne at holde så store mængder af obligationer fra andre (ikke-statslige) udstedere. Afstemningen i EU-kommissionen er blevet udskudt, men den vil givetvis blive gennemført en af de kommende måneder. Finansnyt vurderer, at EU-kommissionen vil godkende det danske forslag. Bliver det ikke godkendt, vil det betyde, at nogle danske banker må sælge ud af deres realkreditobligationer, hvilket kan lede til lavere kurser. Den europæiske centralbank (ECB) holder møde mandag den 16. juli. Som omtalt i sidste udgave af Finansnyt (nr. 12, 11. juni) begyndte centralbanken på mødet den 5. juni en række ekstraordinære tiltag for at give virksomheder og privatpersoner i Euro-området bedre adgang til at låne. Et decideret opkøbsprogram lod dog vente på sig. Det er muligt, at ECB vil lancere et sådant program ved mødet den 16. juli, men sandsynligvis ønsker ECB først at se, hvordan statistikkerne udvikler sig hen imod september, hvor bankerne kan begynde at benytte sig af TLTRO erne (se Finansnyt nr. 12, 11. juni). Anbefaling: Køb aktier i europæiske banker i stedet for de nye AT1-obligationer I forlængelse af, at flere og flere banker vælger at udstede Additional Tier 1 kapital (herefter kaldet AT1), synes vi, det er interessant at sammenligne den yderste gæld i bankers prioritetsrækkefølge med egenkapitalen. AT1- obligationer er en ny type hybridobligation, som bankerne udsteder for at leve op til de nye krav, der trådte i kraft den 1. januar Vi har tidligere i Finansnyt beskrevet kravene til bankers kapitalgrundlag (Finansnyt nr og Finansnyt nr ). Men på grund af de ændringer, der er sket siden, vil vi indlede med at belyse de nuværende kapitalkrav. Finanskrisen gjorde det klart, at der var nogle svagheder i de gældende regelsæt (Basel II), idet en lang række banker fik behov for likviditet fra staten for ikke at gå konkurs. Resultatet var, at skatteyderne betalte en stor del af regningen, mens visse bankinvestorer slet ikke oplevede hovedstolstab på deres investeringer. Det nye regelsæt (Basel III), der har været længe undervejs, indbefatter en forhøjelse af kapitalkravet til bankerne samt strengere krav til

7 Side 7 kvaliteten af basiskapitalen og likviditeten. I denne beskrivelse holder vi os dog kun til den del, der handler om de nye kapitalkrav. Basel III og CRR/CRD IV Basel III er et internationalt regelsæt udarbejdet af BIS Bank for International Settlement. De nye EU-regler, CRR (forordningen) og CRD IV (direktivet), blev vedtaget i juni 2013 med effekt per 1. januar De indarbejder Basel III i EU-lovgivningen og indeholder yderligere tiltag i tillæg til Basel III. Benævnelsen CRD IV referer oftest til både CRR og CRD IV, og vi skelner heller ikke mellem brugen af de to i denne artikel. De nuværende kapitalkrav består, som tidligere, af et sæt af minimumskrav, der gælder for alle banker (søjle 1), samt individuelle krav, der afhænger af forhold i den specifikke bank (søjle 2). Derudover introduceres nye buffere med det formål, at en bank skal kunne tåle tab, der svarer til de nye tillæg, og stadig opfylde minimumssolvenskravet. Søjle 1 udgør basiskapitalen, som er summen af egentlig kernekapital og hybridkernekapital (tilsammen Tier 1- kapital) samt supplerende kapital (Tier 2-kapital). Egentlig kernekapital består af egenkapital, mens hybridkernekapital og supplerende kapital er gældinstrumenter. Med de nye regler er der krav om, at den egentlige kernekapital skal udgøre en større del af Tier-1 kapitalen end tidligere, samtidig med at Tier 1-kapital generelt skal udgøre en større del af basiskapitalen. Kapitalkrav og solvensbehov måles i forhold til en banks risikovægtede aktiver. Disse fungerer som et mål for den samlede risiko for tab, der er forbundet med virksomhedens aktiviteter. Minimumskravet for basiskapitalen er således stadig 8 procent af de risikovægtede aktiver, men der skal nu være mindst 6 procent i Tier 1-kapital, altså både egentlig kernekapital og hybrid kernekapital, mod tidligere 4 procent, og den egentlige kernekapital skal udgøre mindst 4,5 procent 2 mod tidligere 2 procent. Samtidig er der indført nye og mere restriktive krav til definitionen af hybrid kernekapital. Den nye type af hybrid kernekapital er den omtalte Additional Tier 1 kapital, eller AT1- obligationer. Med de nye regler for AT1-obligationer har hybrid kernekapital fået endnu flere fællestræk med egenkapital end tidligere 3. De har uendelig løbetid (perpetuals), men kan efter godkendelse fra myndighederne indfries løbende, dog minimum 5 år efter udstedelse. Der må ikke være indbygget incitament til indfrielse. (tidligere måtte en del af den hybride kernekapital have fast udløb, mindst 30 år, eller moderate incitamenter til indfrielse). Kuponbetalinger er en diskretionær beslutning for banken. Kuponbetalingerne kan til enhver tid annulleres for en ubegrænset periode og er ikke kumulative - det betyder, at de ikke udskydes til senere udbetaling (som tidligere). Annullering af kuponbetaling betragtes ikke som en misligholdelse, og banken kan vælge at bruge pengene uden begrænsning til at indfri andre forpligtelser, herunder betale dividende til aktionærerne (sidstnævnte er dog ikke gældende i Schweiz, som ikke er underlagt EU-regler). Hovedstolen skal kunne nedskrives permanent eller midlertidigt eller konverteres til aktier, hvis bankens kapitalgrundlag ikke lever op til visse krav (som er mere restriktive end tidligere). EU har fastlagt et minimumsniveau for den egentlige kernekapital, recovery trigger, på 5,125 procent, før AT1- obligationen nedskrives eller konverteres 4. Det står de enkelte medlemslande frit for at bestemme et højere niveau, ligesom bankerne kan fastlægge et højere niveau for den enkelte udstedelse. Der kan også være flere forskellige udløsende niveauer. I Danmark har Finanstilsynet fastlagt, at niveauet for nedskrivning eller konvertering skal være minimum 7 procent 5, hvilket svarer til summen af minimumsgrænsen for den egentlige kernekapital i basiskapitalen samt den kommende kapitalbevaringsbuffer (se nedenfor). Kapitalbuffere Selvom kuponbetaling er en 100 procent diskretionær beslutning, er det svært at forestille sig, at banken vil undlade at betale kupon, hvis den ellers er i stand til det. Manglende kuponbetaling vil i givet fald gøre det meget svært for bankerne at udstede nye AT1-obligationer. Men der er også andre eksterne faktorer i det nye regelsæt, som kan influere kuponbetalingen uden for bankens indflydelse. Der er tilført en række yderligere kapitalbuffere, som bankerne senest skal indfase fra 2016 og frem til 2019 ifølge CRD 4- direktivet. Disse inkluderer 6 : kapitalbevaringsbuffer på 2,5 procent virksomhedsspecifik kontracyklisk kapitalbuffer, som opbygges i økonomisk gode tider og baseres på udlån i forhold til BNP. Satsen beregnes af de nationale myndigheder. Bufferen forventes at være i størrelsesordenen 0-2,5 procent G-SIFI-buffer for globalt systemisk vigtige banker og andre systemisk vigtige banker samt en systemisk risikobuffer, som bestemmes af det enkelte land. De to systemiske buffere forventes tilsammen at udgøre 0-5 procent. 2 Artikel 92, stk. 1 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni Artikel 52 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

8 Side 8 Disse buffere kaldes samlet den kombinerede kapitalbuffer og skal opfyldes med egentlig kernekapital. Hvis bankens egentlig kernekapital falder under de fastsatte krav inklusive den samlede kombinerede kapitalbuffer, skal bankerne beregne et maksimalt udlodningsbeløb, der definerer, hvor meget banken kan distribuere i bonusser, dividender og AT1-kuponbetalinger. Den samlede tilladte udlodning afhænger af, hvor meget bufferen overskrides. Jo mere bufferen overskrides, jo mindre må de betale. Hvis en bank ikke lever op til kravene for den egentlig kernekapital, lægges der således eksplicitte begrænsninger på bankernes frihed til at bestemme udlodninger. Selvom det er meningen, at der skal kunne tæres på disse buffere i dårlige tider, er bankerne dog ikke interesserede i at underligge disse begrænsninger, hvorfor det er i deres interesse, at kapitalgrundlaget ligger over. Derfor er det også naturligt, hvis bankerne selv indfører en buffer som stødpude på toppen af de øvrige krav. Nedenfor vises en grafisk illustration af de kommende kapitalkrav. Hvis vi sætter grænsen for den kontracykliske buffer til 2,5 procent og de systemiske buffere til 5,0 procent, indebærer det, at den pågældende bank senest fra 2019 skal have en samlet mængde af egentlig kernekapital på i alt 14,5 procent. I tillæg hertil kommer søjle II-kravet, det individuelle solvenstillæg samt bankens eventuelle egen buffer. Hvis begge udgør 2 procent, skal banken altså have en egentlig kernekapital på i alt 18,5 procent. Som beskrevet bytter de nye retningslinjer for AT1- obligationer lidt om på den prioriteringsrækkefølge, der traditionelt eksisterer, hvor obligationsejere har krav før aktionærerne. Med de nye retningslinjer kan banken stadig betale dividender til aktionærer, selvom den ikke betaler rente på hybridkapitalen, og hybridkapitalen nedskrives, inden hele egenkapitalen er tabt. Det er derfor, vi synes, det ville være interessant at se på, hvordan disse instrumenter prisfastsættes i forhold til bankernes aktier. Bankaktier vs. AT1-obligationer I nedenstående figur illustreres udviklingen i Price/ Earnings og Price/Book Value baseret på rapporterede tal i perioden fra 2. kvartal 1995 til 4. kvartal 2013 på alle banker, der indgår i MSCI Europe. Vi vurderer overordnet, at egenkapital i europæiske banker handler tæt på fair value. Price/Earnings er i den høje ende (Q var P/E 14,8), mens Price/Book Value (Q4 4 Artikel 54, stk. 1 og stk. 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni Finanstilsynet: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden 6 Lov om finansiel virksomhed (LOV nr. 268 a 25/03/2014), 125 a samt artiklerne i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 Figur 8: Kapitalkrav 20% 18% 16% Systemiske buffere* Kontracyklisk buffer* Kapitalbevarende buffer 5,00% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Supplerende kapital 3,75% Hybrid kernekapital (AT1) 2,50% 2,50% Egentlig kernekapital 1,88% 1,25% 1,25% 2,50% 0,63% 1,88% 1,25% 0,63% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 4,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 2,00% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 2,00% Basel II Note: Den kontracykliske og de systemiske buffere angivet med * er ikke defineret med faste grænser, grænserne kan være højere.

9 Side 9 Figur 9. P/E og P/B på banker i MSCI Europe 2013 var P/BV 0,99) er lavere end tidligere. Der er fortsat mange udfordringer for bankerne, hvad angår deres balance og regulatoriske krav. Derfor vil flere banker i fremtiden få brug for at udstede mere kapital. Det kan influere aktiekapitalen, men det er vores vurdering, at det er priset ind i de nuværende niveauer. I tabel 1 på næste side fremgår de banker, som har valgt at udstede AT1-obligationer. I det lav-rente miljø, som vi befinder os i, har markedet taget særdeles godt imod de nye udstedelser. Og det påvirker selvfølgelig forrentningen af produktet. Vores vurdering er, at de aktuelle niveauer for prisfastsættelse af AT1- obligationer i bedste fald er på fair value og tangerer at være overvurderede. Og det bør derfor stærkt overvejes, hvorvidt det er mere attraktivt at købe bankernes egenkapital i stedet. I tabel 1 på næse side har vi markeret de banker med fed, hvis egenkapital efter vores mening er mere attraktiv. Disse banker er valgt ud, fordi merpræmien (som er udtrykt ved forskellen mellem den forventede earnings yield relativt til den årlige forrentning frem til første call dato på AT1-obligationerne) er på et attraktivt niveau sammenholdt med, at bankens indre værdi handles et godt stykke under 1 (se også figur 10). Vi synes dog ikke, at bankers AT1-obligationer er attraktivt prissat på de aktuelle niveauer. Vi foreslår derfor, at investorer, som ønsker eksponering mod banker, køber aktier i selskaber markeret med fed i ovenstående tabel frem for AT1-obligationerne. Figur 10. Præmier på bankaktier

10 Side 10 Tabel 1. Banker med AT1-obligationer AT1 udstedelser Bank Yield to Call Trigger Write down/conversion Price/ Book value Est. Earnings yield (FY1) Premium (Earnings yield - Yield to call) Total return (1y) Total return (3y) Total return (5y) ACAFP 6 ½ 06/23/49 CREDIT AGRICOLE SA 5,141% 5,125% Temporary Write Down 0,61 12,2% 7,0% 69,8% 18,3% 11,0% ACAFP 7 ½ 04/29/49 CREDIT AGRICOLE SA 6,869% 5,125% Temporary Write Down 0,61 12,2% 5,3% 69,8% 18,3% 11,0% ACAFP 7 ⅞ 01/29/49 CREDIT AGRICOLE SA 6,300% 5,125% Temporary Write Down 0,61 12,2% 5,9% 69,8% 18,3% 11,0% BACR 6 ½ 06/15/49 BARCLAYS PLC 5,691% 7,000% Equity Conversion 0,67 12,9% 7,2% -19,8% -7,3% -14,4% BACR 6 ⅝ 06/30/49 BARCLAYS PLC 6,285% 7,000% Equity Conversion 0,67 12,9% 6,6% -19,8% -7,3% -14,4% BACR 7 06/15/49 BARCLAYS PLC 6,636% 7,000% Equity Conversion 0,67 12,9% 6,2% -19,8% -7,3% -14,4% BACR 8 ¼ 12/29/49 BARCLAYS PLC 5,906% 7,000% Equity Conversion 0,67 12,9% 6,9% -19,8% -7,3% -14,4% BACR 8 12/15/49 BARCLAYS PLC 5,666% 7,000% Equity Conversion 0,67 12,9% 7,2% -19,8% -7,3% -14,4% BBVASM 7 12/29/49 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 5,113% 5,125% Equity Conversion 1,31 7,8% 2,7% 44,5% 30,0% 13,2% BBVASM 9 05/29/49 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 5,534% 5,125% Equity Conversion 1,31 7,8% 2,3% 44,5% 30,0% 13,2% CS 7 ½ 12/11/49 CREDIT SUISSE GROUP AG 5,797% 5,125% Permanent Write Down 0,97 11,2% 5,4% 3,1% -20,6% -43,3% CS 9 ½ 07/29/49 CSG GUERNSEY II LTD 5,947% 5,000% Equity Conversion 0,97 11,2% 5,2% 3,1% -20,6% -43,3% DANBNK 5 ¾ 10/31/49 DANSKE BANK A/S 4,789% 7,000% Temporary Write Down 1,05 9,5% 4,7% 40,4% 59,5% 62,5% KBCBB 5 ⅝ 03/29/49 KBC GROEP NV 5,170% 5,125% Temporary Write Down 1,21 11,5% 6,3% 40,1% 56,8% 192,5% LLOYDS 6 ⅜ 06/27/49 LLOYDS BANKING GROUP PLC 4,841% 7,000% Equity Conversion 1,32 10,5% 5,7% 26,6% 62,7% 16,1% LLOYDS 7 ½ 04/30/49 LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,475% 7,000% Equity Conversion 1,32 10,5% 4,1% 26,6% 62,7% 16,1% LLOYDS 7 ⅝ 12/29/49 LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,533% 7,000% Equity Conversion 1,32 10,5% 4,0% 26,6% 62,7% 16,1% LLOYDS 7 ⅞ 12/29/49 LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,775% 7,000% Equity Conversion 1,32 10,5% 3,8% 26,6% 62,7% 16,1% LLOYDS 7 12/29/49 LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,115% 7,000% Equity Conversion 1,32 10,5% 4,4% 26,6% 62,7% 16,1% POPSM 11 ½ 10/29/49 BANCO POPULAR ESPANOL SA 5,587% 5,125% Equity Conversion 0,85 7,0% 1,5% 824,2% 36,2% -17,6% SANTAN 6 ¼ 03/12/49 BANCO SANTANDER SA 5,096% 5,125% Equity Conversion 1,25 7,5% 2,4% 48,6% 3,1% 0,1% SOCGEN 6 ¾ 04/07/49 SOCIETE GENERALE 5,544% 5,125% Temporary Write Down 0,73 12,3% 6,8% 47,7% 8,8% 1,3% SOCGEN 7 ⅞ 12/29/49 SOCIETE GENERALE 6,650% 5,125% Temporary Write Down 0,73 12,3% 5,7% 47,7% 8,8% 1,3% SOCGEN 8 ¼ 09/29/49 SOCIETE GENERALE 5,534% 5,125% Temporary Write Down 0,73 12,3% 6,8% 47,7% 8,8% 1,3% UCGIM 8 04/03/49 UNICREDIT SPA 6,823% 5,125% Temporary Write Down 0,78 8,2% 1,4% 72,1% 360,5% 253,7% DB 6 1/4 05/29/49 DEUTSCHE BANK AG 5,784% 5,125% Permanent Write Down 0,52 13,7% 7,9% -19,0% -29,6% -37,7% DB 6 05/31/49 DEUTSCHE BANK AG 5,690% 5,125% Temporary Write Down 0,52 13,7% 8,0% -19,0% -29,6% -37,7% Average 0,94 10,4% 4,9% 98,2% 48,2% 36,5%

11 Side juni ISIN Land Vægt (efter Kurs 3. okt. Sektor Kurs justering) 2012 Cykliske 21,9% FL Schmidt DK Danmark 11,0% Industri 313,9 343,4 Nokian Renkaat FI Finland 10,9% Cyklisk forbrug 29,1 33,0 Finansielle 27,6% Danske Bank DK Danmark 14,0% Banker 154,0 107,0 Prudential GB Storbritannien 13,7% Forsikring 1.329,5 824,0 Råvarer 15,1% ENI IT Italien 10,1% Energi 20,0 17,1 Novozymes DK Danmark 5,0% Materialer 273,2 163,2 Stabile 12,1% Carlsberg DK Danmark 4,0% Stabilt forbrug 580,5 528,5 RWE DE Tyskland 3,3% Forsyning 31,9 35,8 SSE GB Storbritannien 4,8% Forsyning 1.581, ,0 Sundhed 23,2% Novo Nordisk DK Danmark 16,0% Sundhed 251,0 185,5 Roche CH Schweiz 7,2% Sundhed 264,5 179,5 Afkast Siden 3. okt dage Modelportefølje 29,2% -0,1% Benchmark 41,8% -0,8% Modelportefølje Afkast er totalafkast i DKK før skat, dividender geninvesteret løbende Benchmark er 50 pct. OMX C20 og 50 pct. MSCI Europe ex Denmark Kilde: Accunia Noter: Afkast er totalafkast i DKK før skat, og dividender geninvesteres løbende. Benchmark er 50 pct. OMXC20 og 50 pct. MSCI Europe ex. Denmark. Benchmark-vægtene justeres, når aktievægtene i porteføljen justeres, ikke løbende. Den 3. oktober 2012 er datoen for opstart af modelporteføljen i Finansnyt. Bolico - Finansnyt udgives af Bolico Financial A/S Bolico - Finansnyt udgives hver 14. dag. Herudover udsendes årligt 4 temanumre samt løbende aktuelle anbefalinger. Årsabonnement kr.: ,00 (ex. moms). For abonnement kontakt eller Bolico Financial A/S * Nikolaj Plads 30 * 1067 København K * * * * CVR Ansvarsfraskrivelse Bolico - Finansnyt er udarbejdet til Deres personlige orientering og brug, og ifølge lov om ophavsret er De ikke berettiget til helt eller delvist at videregive eller på anden måde videreformidle Bolico - Finansnyt. Bolico - Finansnyt er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale, og oplysninger heri er baseret på kilder, som vi anser for pålidelige, men det kan ikke garanteres, at oplysningerne er nøjagtige og komplette. Det bagvedliggende materiale er gennemgået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter vort bedste skøn. Enhver anbefaling i Bolico - Finansnyt reflekterer vores holdning på det aktuelle tidspunkt og kan ændres uden yderligere information. Accunia Fondsmæglerselskab A/S og selskabets ledelse og medarbejdere kan have positioner i overensstemmelse med anbefalingerne i Bolico - Finansnyt. Selskabet har en udarbejdet politik, med henblik på at sikre identifikation og håndtering af potentielle interessekonflikter. Bolico Financial A/S og selskabets ledelse og medarbejdere vil, tidligst samtidig med at udgivelsen er kommet abonnenterne i hænde, investere i konkrete værdipapirer anbefalet via Bolico - Finansnyt. Ansvarshavende redaktør: John Ewertsen

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling

Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling Set i lyset af den aktuelle Økonomiske situation og nye regler for finansielle virksomheder Hvad bringer fremtiden? Mere regulering

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK RISICI I INTERNATIONAL OG DANSK ØKONOMI Nationalbankdirektør Per Callesen, indlæg på Lokale Pengeinstitutters årsmøde Dagsorden 1. Udland 2. Dansk økonomi i et konjunkturperspektiv

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

ANSVARLIG LÅNEKAPITAL - CRD IV

ANSVARLIG LÅNEKAPITAL - CRD IV ANSVARLIG LÅNEKAPITAL - CRD IV 29.1.2014 Den 26. juni 2013 blev den såkaldte "CRD IV"-pakke om ændring af EU-reglerne om kapitalkrav til banker og investeringsselskaber mv. vedtaget. I dette nyhedsbrev

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makro-program vil fokusere på konjunkturindikatoren, Ifo, fra Tyskland. Ellers ser vi frem mod en ret pakket nøgletalskalender. Tirsdag tager

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

Nye kapitalkrav efter finanskrisen

Nye kapitalkrav efter finanskrisen Nye kapitalkrav efter finanskrisen Her kan du læse om de konkrete stramninger i allerede vedtagne kapitalkrav, som er indført siden finanskrisen, og som har medført, at -koncernen skal forøge sin egentlige

Læs mere