EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017 Side 1"

Transkript

1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2017 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017 Side 1

2 1.0 RESUMÉ Jobpatruljen er en oplysningskampagne, som hver sommer er ude at møde de årige på deres fritidsjobs og tale om løn, arbejdsforhold og rettigheder på arbejdsmarkedet. Kun 7,6 % af fritidsjobberne har ansættelsesforhold, hvor alle love og regler bliver overholdt. Med andre ord oplever 92,4 % problemer i deres ansættelsesforhold. I år talte Jobpatruljen med unge. Det giver et unikt indblik i fritidsjobbernes forhold på det danske arbejdsmarked. Flere forhold er forbedrede. Færre unge end tidligere mangler pauser, færre kommer til skade på arbejdet, og lønnen er stigende. Se de samlede resultater i denne rapport. Resultaterne viser, at forholdene for unge på arbejdsmarkedet ikke er så gode, som de burde være. For spørgsmål om rapporten og Jobpatruljens arbejde, kontakt Jobpatruljekonsulent, Jon Henningsen på eller 1.1 OM JOBPATRULJEN Jobpatruljen er en oplysningskampagne, der skal styrke arbejdsforholdene for årige på deres fritidsjob. Jobpatruljen varetages af fagforeningerne 3F og HK med støtte fra en bred række af fagforeninger under LO. Hver sommer besøger Jobpatruljen virksomheder i hele landet. Vi oplyser arbejdsgivere og fritidsjobbere om, hvilke love og regler der gælder, når unge under 18 år har et arbejde. Jobpatruljen søger at nå ud i hele landet både til større byer med høj koncentration af fritidsjobbere og mere tyndt befolkede områder. Jobpatruljen er drevet af frivillige kræfter. Det er et mål for Jobpatruljen at favne bredt blandt alle frivillige med faglig interesse. Takket være korpset af dygtige frivillige kommer Jobpatruljen ud i alle afkroge af landet med budskaberne. Alle, der har en interesse i at give de unge en god start på arbejdslivet, er velkomne i Jobpatruljen. Hele året vejleder Jobpatruljen børn og unge, forældre, arbejdsgivere og lærere via en brevkasse på og hotlinen Side 2 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017 Læs mere om Jobpatruljen og love og regler for fritidsjobbere på

3 2.0 RESULTATER FOR HELE DANMARK Samlet set har Jobpatruljen på årets patrulje snakket med fritidsjobbere. Det er ca. 250 færre end i 2016, hvor Jobpatruljen gennemførte interviews med fritidsjobbere. Denne rapport er baseret på de interviews, der gav konsistente data. I alt skønner vi, at Jobpatruljen i år har besøgt ca virksomheder i hele Danmark. Figur 1: Oversigt over antal interviews fordelt på afdelinger. Interviews Hovedstaden inkl. Nordsjælland og Bornholm 646 Sjælland inkl. Lolland og Falster 568 Fyn inkl. Fredericia 451 Sydjylland 147 Midt- og Vestjylland 233 Østjylland 449 Nordjylland 456 Total ANSÆTTELSE 91,1 % af de adspurgte unge har en ansættelseskontrakt. Dermed kan vi konstatere, at den positive udvikling, vi ellers har set over de sidste mange år, desværre vender med resultaterne fra Jobpatruljen anno MANGLER EN ANSÆTTELSESKONTRAKT 16,0% 15,0% 15,0% 13,0% I år er det således 8,9 % af de adspurgte, der ikke har fået en kontrakt af deres arbejdsgiver. Ifølge loven har man krav på en ansættelseskontrakt, når man har en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer og har været ansat i mere end en måned. 10,0% 8,9% 7,6% 8,9% Figur 2: Udviklingen i antallet af unge, som mangler en ansættelseskontrakt. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017 Side 3

4 2.2 ARBEJDSTID I gennemsnit arbejder unge 8,85 timer pr. vagt og 19,8 timer om ugen i ferien. Det er en stigning på over en time i den gennemsnitlige vagts længde i forhold til sidste år. Faktisk er stigningen så markant, at gennemsnittet nu ligger over det antal timer, loven tillader en ung under 18 år at arbejde pr. vagt. Lovgivningen fastsætter således, at unge under 18 år maksimalt må arbejde 8 timer om dagen. Til sammenligning er den gennemsnitlige længde på en arbejdsuge faldet til 19,8 timer, hvilket ligger inden for de fastsatte rammer i lovgivningen. En forklaring på, at den gennemsnitlige længde på unges vagter i ferierne er steget, kan være, at vi desværre fortsat oplever tilfælde, hvor de unge arbejder helt op mod 16 timer pr. vagt. Dermed arbejder nogle unge altså dobbelt så mange timer pr. vagt, som loven tillader. ARBEJDSTID I FERIEN 25 21, ,3 20,8 20,0 19,8 20, , , ,34 6, Pr. vagt Pr. uge Figur 3: Udviklingen i unges arbejdstider. Samtidig ser vi stadigvæk et højt niveau i andelen af unge, som giver udtryk for, at de ikke får den pause, de har krav på. Hele 26,8 % af de unge har efter 4,5 timers arbejde mindre end 30 minutters pause eller i nogle tilfælde slet ingen. Det er et fald i forhold til sidste år, men dog stadig et højt niveau. Lovgivningen giver ellers de unge retten til 30 minutters pause, hvis arbejdsdagen overstiger 4,5 timer. MANGLER PAUSER 28,6% 26,1% 27,50% 26,8% 26,0% Figur 4: Udviklingen i unges mangel på pauser Side 4 Evalueringsrapport for Jobpatruljen

5 2.3 LØN Årets sommerkampagne bekræfter en tendens til, at der er en mindre stigning i gennemsnitslønnen. Således får fritidsjobbere anno 2017 i gennemsnit 65,83 kr. i timen på deres fritidsjob. Det er en procentmæssig lønstigning på lige over 1 %. Mellem Jobpatruljens sommerkampagner i 2016 og 2017 har inflationen i Danmark ifølge ligget på 1,49 %. Dermed kan det konkluderes, at den procentmæssige stigning i fritidsjobbernes løn fra 2016 til 2017 har været mindre end inflationen i samme periode. Der er således tale om en reallønsnedgang for de adspurgte. 61,00 62,00 63,00 62,60 GENNEMSNITSLØN 63,80 64,00 64,13 65, ,83 Figur 5: Udviklingen i unges timeløn. De fleste unge har været ansat på prøve eller er under oplæring. Af dem mangler 3,7 % at få løn i oplæringsperioden. Dermed er tallet stadig lavt dog ikke faldende, som det ellers var i flere år. Stigningen på 0,2 procentpoint, som vi har set i år, ligger dog inden for den statiske sandsynlighed. De næste års rapporter vil vise, om tendensen fortsætter. 18,0% 13,0% MANGLER LØN UNDER OPLÆRING Figur 6: Udviklingen i antallet af unge, der mangler løn under oplæring. 8,0% 7,0% 6,4% 4,0% 3,3% 3,50% 3,7% ARBEJDSMILJØ I år har vi set en stigning i antallet af unge, som løfter eller skubber for meget. UNGE DER LØFTER/SKUBBER FOR MEGET Der er fra 2016 til 2017 sket en stigning på næsten 0,9 procentpoint i antallet af unge, som løfter mere end de tilladte 12 kg eller skubber mere end 250 kg. Det meget store fald fra 2014 til 2015 er delvist et udtryk for den målrettede kampagne, der blev kørt over for supermarkedsansatte i Det har heldigvis betydet færre respondenter, der beretter om overtrædelse af reglerne. 34,0% 34,0% 30,0% 23,6% 25,4% 39,0% 30,8% 27,60% 28,48% Figur 7: Udviklingen i antallet af unge, der løfter eller skubber for meget Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017 Side 5

6 2.5 ARBEJDSSKADER Vi finder i 2017 en stigning i antallet af unge, som mangler instruktioner i, hvordan de kan undgå arbejdsskader på trods af, at arbejdsgivere har pligt til at oplyse om det. Dette er derfor et indsatsområde, man gavnligt kunne beskæftige sig med for at mindske andelen af arbejdsskader blandt unge. På trods af stigningen i antallet af unge, der ikke bliver instrueret i tunge løft, ser vi heldigvis et knæk i kurven over unge, der kommer til skade på deres arbejde. Dermed fortsætter den svage stigning fra ikke, og niveauet er det laveste, Jobpatruljen har målt siden ARBEJDSMILJØ 40% 37% 38% 39,08% 35% 36% 36,90% 37% 34% 11,0% 9,0% 9,3% 8,9% 8,0% 6,2% 4,0% 4,50% 3,94% Er kommet til skade på arbejdet Mangler instruktioner i tunge løft Figur 8: Udviklingen i antallet af arbejdsskader blandt unge. 2.6 SYGDOM I år har vi set et mindre fald i antallet af unge, der selv skal finde en afløser ved sygdom. Således er det nu 18,28 % af de unge, som selv skal finde en afløser, når de er syge. Selvom 2017-tallet er det laveste, Jobpatruljen har målt siden 2011, er det desværre stadig alt for mange. Det er ikke acceptabelt, at unge selv skal ringe til deres kollegaer for at få byttet en vagt, når de er syge. Derudover kan det nævnes, at de unge teknisk set frasiger sig muligheden for at få løn under sygdom, når de selv bytter vagten. SKAL SELV FINDE AFLØSER VED SYGDOM 20,0% 20,0% 20,2% 20,4% 18,4% 18,70% 18,28% Figur 9: Udviklingen i antallet af unge, som selv skal finde afløser ved sygdom I 2016 så vi en kraftig stigning i andelen af unge, der ikke modtager løn under sygdom, selvom de er berettiget til det. Desværre vender tendensen ikke i 2017 tværtimod ser vi endnu en gang en lille stigning i andelen af unge, der ikke modtager den løn, de har ret til. Funktionærlovens bestemmelser på området blev omgået i 51,7 % af tilfældene. Det er ikke alle unge, der har ret til løn under sygdom. Man kan opnå retten til løn under sygdom, hvis man lever op til nogle særlige bestemmelser i Funktionærloven, eller hvis det er skrevet i ansættelseskontrakten. Den vigtigste regel, man skal leve op til for at have ret til løn under sygdom er, at man skal have arbejdet mere end 74 timer over de seneste 8 uger. FÅR IKKE LØN UNDER SYGDOM, SELVOM DE ER BERETTIGEDE TIL DET I DERES FERIEJOB 55,6% 51,1% 49,8% 42,0% 40,1% 51,7% Figur 10: Udviklingen i antallet af unge, der ikke får løn under sygdom, selvom de er berettigede til det. Side 6 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017

7 2.7 ALKOHOL Pr. 1. juli 2017 var det ikke længere ulovligt for unge under 18 år at arbejde i lokaler, hvor der udskænkes alkohol det har det ellers været hidtil. Den nye lovgivning giver ligeledes de unge helt ned til 15 år muligheden for at servere alkohol i forbindelse med deres arbejde. I Jobpatruljen og hos en stor del af vores samarbejdspartnere har der været stor modstand mod den nye restaurationslov, bl.a. på grund af en frygt for øget chikane af de unge. Af samme grund fortsætter Jobpatruljen med at spørge ind til området i vores sommerkampagne for at holde os opdateret på området og de konsekvenser, lovændringen måtte medføre. De tal, vi finder i år, viser ikke umiddelbart nogen tendens til, at virksomhederne endnu har taget den nye lovgivning til sig. Faktisk ser vi et fald i antallet af unge, der udskænker alkohol. ALKOHOL 26,00% 21,50% 18,90% 17,56% 6,50% 7,00% 8,00% 9,50% 6,00% 6,00% 6,60% 6,90% 7,29% 5,00% 2,00% 1,30% Arbejder i lokaler med alkohol Udskænker alkohol ( procent af dem der arbejder i lokaler med alkohol) Figur 11: Udviklingen i antallet af unge, der arbejder med eller omkring alkohol. Bemærk, at vi i har ændret måden, vi beregner andelen af unge, som selv udskænker alkohol. Nu udregner vi tallene ud fra, hvor stor en del af de unge, der arbejder i lokaler med alkoholudskænkning, der har svaret ja til, at de selv udskænker alkohol. 2.8 UNGES KENDSKAB OG FAGFORENINGSMEDLEMSKAB Ved hele 92,4 % af årets besøg, hvor vi talte med en fritidsjobber, blev det vurderet, at der var en eller flere problemer i ansættelsesforholdet. Ergo er det altså kun 7,6 % af de unge, vi har talt med i år, som har en ansættelse uden overtrædelser af en eller flere regler. Der, hvor det ser værst ud, er hos bager/konditorbranchen. Der kan derudover argumenteres for, at større virksomheder har en lille men dog bedre grad af ansættelser uden overtrædelser af reglerne. Mange af de overtrædelser, vi registrerer, er mindre overtrædelser. Det kan f.eks. være, at en ung, der går i 9. klasse, arbejder 3 timer på en hverdag (1 time mere end det tilladte), at en ung en gang har løftet en kasse tungere end de tilladte 12 kg. eller lignende. Det er dermed ikke alle 92,4 %, der indeholder grove overtrædelser som alkohol, kemikalier og farlige maskiner. 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% ANSÆTTELSESFORHOLD UDEN OVERTRÆDELSER AF REGLER 13,33% 8,68% 7,59% 7,83% 7,64% 2017 Nationalt Supermarked Café/Resataurant Bager/konditor Sommerland Figur 12: Udvikling i antallet af ansættelsesforhold uden overtrædelse af regler. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017 Side 7

8 Figur 13: Udviklingen af unge, der er medlem af en fagforening. MEDLEM AF EN FAGFORENING 12,50% ,1% 2017 Er du medlem af en fagforening? Får du løn under sygdom? Har du en ansættelseskontrakt? Skal du selv finde afløser ved sygdom? 8,7% 3,1% 16,2% ,9% 12,3% % 7,90% 38,7% ,5% 3,4% 2,6% 7,0% 3,0% 4,0% 2014 Side 8 Evalueringsrapport for Jobpatruljen ,0% ,0% 17,0% Figur 14: Udviklingen i antallet af unge, som svarer ved ikke til spørgsmål om deres rettigheder på arbejdsmarkedet ,0% ,60% 8,00% 8,60% 3,9% 9,50% 2,7% 13,00% 2,4% 14,30% 2017 Fik du løn i din oplæringsperiode?

9 3.0 BRANCHESAMMENLIGNINGER Langt de fleste fritidsjobbere er ansat inden for de samme brancher. Supermarkeder og købmænd Caféer og restauranter Bagerier og konditorier Sommerlande og turistattraktioner I disse brancher er langt de fleste af de fritidsjobbere, som Jobpatruljen snakker med, ansat. Særligt supermarkeder og købmænd udgør en stor andel. Her arbejder mere end 40 % af de unge, som Jobpatruljen har interviewet i For at give et nuanceret billede af fritidsjobbernes arbejdsforhold, måler vi specifikt på hver branche. Vi har valgt ikke at beregne specifikke data inden for brancher som lager, bank eller kontor ud fra den vurdering, at datagrundlaget er for småt. 3.1 LØN De seneste år, hvor Jobpatruljen har registreret gennemsnitslønnen i de specifikke brancher, har lønniveauet for de unge været støt stigende. Sommerlandene er stadig den branche, hvor Jobpatruljen har registreret den højeste gennemsnitsløn, men i år er gennemsnitslønnen for unge ansat i sommerlande faldet en anelse i forhold til På trods af den højere løn er det væsentligt at huske på, at sommerlandene stadig har problematiske forhold på en række områder som løn under sygdom og manglende instruktioner i at undgå arbejdsskader kr.63,91 kr.64,00 kr.64,13 kr.65,14 kr.65,81 kr.61,69 kr.61,84 kr.62,49 kr.63,70 kr.64,25 kr.67,05 kr.68,36 kr.68,31 kr.69,57 kr.69,95 kr.62,47 kr.62,87 kr.64,51 kr.64,55 kr.74,79 kr.72,10 kr.74,84 kr.74,67 NATIONALT SUPERMARKED/KØBMAND CAFÉ/RESTAURANT BAGER/KONDITOR SOMMERLAND Figur 15: Udviklingen i gennemsnitslønnen for unge, på brancher. Figur 16 viser andelen af unge, som mangler løn under oplæring, fordelt på brancher. Der har i løbet af de seneste år været flere sager i medierne med fokus på netop dette. Det kan være sager som disse, der gør, at vi stadig ser et forholdsvis lavt niveau af overtrædelser på dette område. I flere brancher ligner 2017-niveauet meget det, Jobpatruljen målte i Det er dog værd at nævne, at Jobpatruljens resultater for 2017 viser, at den stigende kurve for manglende løn under oplæring i sommerlandene i år er knækket i en positiv retning for de unge ansatte. Samtidig finder vi en mindre stigning af unge, der mangler løn under oplæring på café- og restaurationsområdet. 6,4% 4,0% 3,3% 3,5% 3,7% MANGLER LØN UNDER OPLÆRING 3,0% 2,0% 1,9% 2,1% 1,9% 9,6% 5,0% 5,3% 5,30% 7,0% 8,1% 5,6% 3% 2,9% 11,0% 18,9% 21,43% 20,0% Figur 16: Udviklingen i antallet af unge, som mangler løn under oplæring, fordelt på brancher. Nationalt Supermarked/købmand Café/restaurant Bager/konditor Sommerland Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017 Side 9

10 3.2 ARBEJDS- OG HVILETID I arbejdsmiljøloven er der vedtaget bestemmelser for, hvor meget unge under 18 år må arbejde, samt hvor meget pause de har ret til. De følgende figurer giver et indblik i de unges arbejdstid i ferien. 6,88 TIMER PR. VAGT I FERIEN 8,6 8,3 7,41 7,34 7,33 7,3 6,98 7,01 6,65 5,87 7,75 7,13 6,72 7,45 Figur 17: Gennemsnittet af unges arbejdstid pr. vagt i ferieperioder, fordelt på brancher Nationalt Supermarked/købmand Café/restaurant Bager/konditor Sommerland Figur 18: Gennemsnittet af unges arbejdstid pr. uge i ferieperioder, fordelt på brancher. TIMER PR. UGE I FERIEN 26,73 26,1 25,05 21,43 20,15 20,62 21,08 21,65 21,87 20,28 19,85 20,13 19,09 18,14 17, I figur 19 kan man se andelen af unge, som mangler pauser, fordelt på brancher. Når man er under 18 år, har man ret til 30 minutters pause efter 4,5 timers arbejde. De unge er i undersøgelsen blevet spurgt, om de har fået denne pause ved mere end 4,5 timers arbejde. Af figuren fremgår en generel tendens til, at bagerier har svært ved eller ikke vil overholde denne regel. Dette mener vi kan hænge sammen med, at bagerier oftest er små virksomheder med 2-3 medarbejdere på arbejde ad gangen. Heldigvis for de unge viser Jobpatruljens resultater for 2017, at manglen på pauser i bager- og konditorbranchen er den laveste siden MANGLER PAUSER 26,1% 20,3% 27,2% 44,6% 26,0% 16,0% 32,0% 17,0% 28,6% 22,3% 36,5% 53,6% 21,1% 27,46% 21,4% 30,70% 61,90% 14,30% 26,8% 20,0% 35,5% 45,7% 14,4% Nationalt Supermarked/købmand Café/restaurant Bager/konditor Sommerland Figur 19: Andelen af unge, som mangler pauser, fordelt på brancher. Side 10 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017

11 3.3 ANSÆTTELSESKONTRAKT Af figur 20 fremgår det, at der er store forskelle mellem brancherne på, hvor gode man er til at lave en kontrakt med fritidsjobberne. I butiksbranchen mangler kun 3,9 % en ansættelseskontrakt, mens hele 19,89 % i café og restaurationer mangler en kontrakt. 25% 20% 15% 13% 18,40% MANGLER ANSÆTTELSESKONTRAKT 13% 18% 14,68% 14,80% 19,89% Figur 20: Udviklingen i andelen af unge, der mangler en ansættelseskontrakt, fordelt på brancher. 10% 5% 6,10% 5% 4% 8,90% 5,10% 6,67% 7,60% 3,70% 3,60% 8,89% 3,86% 5,55% 0% Nationalt Supermarked/købmand Café/restaurant Sommerland Når man er ansat i et fritids- eller feriejob, har man først krav på en kontrakt, når man har været ansat i mere end 1 måned og har en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer. Det er altså ikke alle unge, der ifølge loven har krav på en kontrakt. Alligevel anbefaler vi i Jobpatruljen altid, at man får en kontrakt så kan der nemlig ikke skabes tvivl om de aftaler, der er indgået om ansættelsesforholdet. På Jobpatruljens hjemmeside, kan man downloade en skabelon til en standardkontrakt. 3.4 SYGDOM Rigtig mange unge har problemer på jobbet, når snakken falder på sygdom. De kommende figurer illustrerer forholdene for unge omkring sygdom. Andelen af unge, der selv skal finde afløser ved sygdom, er generelt faldet siden Årets tal ligger så tæt på sidste års resultat, at vi vurderer tallet som statistisk uforandret. Det er dog stadig tydeligt, at rigtig mange unge fortsat bliver stillet over for et krav om selv at finde afløser ved sygdom, på trods af, at dette er ulovligt. 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 20,2% 19,3% 21,7% 33,0% SKAL SELV FINDE AFLØSER VED SYGDOM 20,0% 24,0% 16,0% 10,0% 18,4% 21,5% 14,1% 25,6% 14,4% 18,70% 19,10% 18% 31,30% 8,30% 18,3% 20,3% 17,6% 24,3% 4,5% Figur 21: Udviklingen i antallet af unge, der selv skal finde en afløser ved sygdom, fordelt på brancher. 0,0% Nationalt Supermarked/købmand Café/restaurant Bager/konditor Sommerland I 2016 så vi en markant stigning i andelen af unge, som bliver snydt for løn under sygdom. Både stigningen i brancherne supermarked/købmand og café/restauration er væsentlige, fordi det hovedsageligt er disse to brancher, der ansætter unge fritidsjobbere. I 2017 ser vi desværre et niveau, der matcher stigningen, som Jobpatruljen kunne rapportere om i Mest bemærkelsesværdigt er det dog, at andelen af unge ansat i sommerlande, som ikke modtager deres berettigede løn under sygdom, stiger med svimlende 17,5 procentpoint. 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% FÅR IKKE LØN UNDER SYGDOM, SELVOM DE ER BERETTIGEDE TIL DET 40,1% 37,4% 39,6% 52,0% 40,0% 51,1% 46,7% 54,2% 59,7% 35,7% 51,7% 46,5% 53,2% 62,4% 53,2% 10,0% Figur 22: Udviklingen i antallet af unge, der ikke får løn under sygdom, selv om de er berettigede til det, fordelt på brancher. 0,0% Nationalt Supermarked/købmand Café/restaurant Bager/konditor Sommerland Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017 Side 11

12 3.5 ARBEJDSSKADER De følgende figurer giver et overblik over forholdene for de unge på arbejdsmarkedet, når det kommer til arbejdsskader. Figur 23 viser et niveau for 2017, der minder meget om det, vi også fandt i 2016 for manglende instruktioner i at undgå arbejdsskader. Den væsentligste stigning fra er inden for café- og resturationsområdet med 10,3 procentpoint. I de resterende brancher finder vi også små stigninger over hele linjen. 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% MANGLER INSTRUKTIONER I AT UNDGÅ ARBEJDSSKADER 38,0% 31,1% 34,6% 46,5% 34,0% 27,0% 33,0% 35,0% 36,9% 33,0% 39,0% 40,8% 47,8% 37,0% 32,3% 30,30% 38,10% 44,10% 39,1% 34,4% 40,6% 42,8% 44,4% Figur 23: Udviklingen i antallet af unge, der mangler instruktioner i at undgå arbejdsskader, fordelt på brancher. 0,0% Nationalt Supermarked/købmand Café/restaurant Bager/konditor Sommerland Vi har i 2017 set en national stigning i antallet af unge, som løfter og skubber for meget. Denne stigning er dog heldigvis ikke afspejlet i antallet af unge, der har fået en arbejdsskade, hvor vi ser et mindre fald på det nationale niveau. Figur 25 viser et lille fald i de tre af brancherne, mens Jobpatruljen i 2017 finder, at 3,33 % af unge ansat i sommerlande har fået en arbejdsskade det er 3,33 procentpoint flere end i 2016, hvor Jobpatruljen ikke registrerede en eneste ung, der havde haft en arbejdsskade i sommerlandene. 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 30,80% 34,23% UNGE DER LØFTER/SKUBBER FOR MEGET 26,60% 27,60% 35,18% 20,80% 15,60% 21,30% 23,88% 10,71% 28,48% 36,11% 24,87% 23,02% 10,00% Figur 24: Udviklingen i antallet af unge, der løfter eller skubber for meget, fordelt på brancher. 5,00% 0,00% Nationalt Supermarked/købmand Café/restaurant Bager/konditor Sommerland Figur 25: Udviklingen i antallet af unge, der har fået en arbejdsskade, fordelt på brancher. 9,00% 8,00% 8,30% HAR FÅET EN ARBEJDSSKADE 7,90% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 4,00% 3,60% 6,40% 4,50% 4,10% 6% 3,94% 3,48% 5,39% 5,80% 3,33% 3,00% 2,20% 2,00% 1,00% 0,00% % Nationalt Supermarked/købmand Café/restaurant Bager/konditor Sommerland Side 12 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017

13 Tallene er et udtryk for, at de faglige fællesskaber sagtens kan blive bedre til at fortælle de unge, hvorfor det er vigtigt at være medlem af en fagforening. Sammenholder man antallet af unge, der er medlem af en fagforening, med antallet af unge, som oplever at regler og love ikke bliver overholdt på deres arbejdspladser, må man konstatere, at der fortsat er et stort behov for at fortælle de unge om vigtigheden i at være organiseret i en fagforening. 23,3% 20,20% 8,1% 7,90% 7,7% 6% 6,6% 10,20% 10% 8,8% 8,6% 8,1% 9,7% 12,70% 17,8% 19,0% 9,0% 8,0% 8,0% 10,0% 8,0% 15,0% 10,3% 20,0% 6,5% Tallene for 2017 viser desværre et generelt fald i antallet af unge, der er medlem af en fagforening, i forhold til Fordelt over brancher ser vi et fald i antallet af medlemmer inden for både supermarked/købmand og café/restaurant det mest markante fald er på café- og resturationsområdet med 4,6 procentpoint. Omvendt ser vi en stigning inden for brancherne bager/konditor og sommerland den mest markante stigning i sommerlandene på 2,9 procentpoint. MEDLEM AF EN FAGFORENING 25,0% 8,6% 3.6 FAGFORENINGSMEDLEMSKAB 5,0% 0,0% 2013 Nationalt Supermarked/købmand Café/restaurant 2016 Bager/konditor 2017 Sommerland Figur 26: Udviklingen i antallet af unge, der er medlem af en fagforening, fordelt på brancher. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017 Side 13

14 4.0 JOBPATRULJENS ØVRIGE KAMPAGNEINDSATSER Side 14 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017

15 4.1 PRESSE Jobpatruljens indsats bliver hvert år omtalt i både lokale og nationale medier. Afdelinger og koordinatorer står for den lokale pressekontakt, mens den centrale koordinator står for den nationale pressekontakt. Jobpatruljen er taknemmelig for al den omtale, kampagnen kan få. Vi får vitale informationer ud til endnu flere unge på arbejdsmarkedet, end vi selv magter at nå i forbindelse med vores arbejde. Vi får mulighed for at give udtryk for vores værdsættelse af alle de frivillige kræfter, der bliver lagt i den 38 år gamle kampagne. Endelig er pressen en vigtig platform til at nå ud med vores tal og budskaber til politikere og andre beslutningstagere. Igen i år formår Jobpatruljen at fortsætte den positive udvikling i antallet af presseomtaler siden de to store fald i 2014 og PRESSEOMTALER Figur 27: Udviklingen i antallet af presseomtaler fra BREVKASSE OG HOTLINE Hele året vejleder Jobpatruljen børn og unge, forældre, arbejdsgivere og lærere via en brevkasse på og hotlinen Hotlinen holder åbent mandag-torsdag kl og fredag kl Alle kan bruge hotlinen og brevkassen, og man behøver ikke at være medlem af en fagforening. I 2017 har hotlinen haft 671 opkald, og brevkassen har modtaget 326 beskeder (opgjort 26. september 2017). OVERSIGT OVER BREVKASSE OG HOTLINE Henvendelser til brevkasse Opkald på hotlinen Figur 28: Antal henvendelser og opkald til Jobpatruljen. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017 Side 15

16 Side 16 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2018 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018 Side 1 1.0 RESUMÉ Jobpatruljen er en oplysningskampagne, som hver sommer er ude at møde de 13-17-årige på deres fritidsjobs

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2016 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2016 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen Side 1 1.0 RESULTATER FOR HELE DANMARK RESUMÉ Jobpatruljen er en oplysningskampagne, som hver sommer er ude at møde de 13- til 17-årige

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2019 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2019 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2019 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2019 Side 1 1.0 RESUMÉ Jobpatruljen er en oplysningskampagne, som hver sommer er ude at møde de 13-17-årige på deres fritidsjob

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014

EVALUERINGSRAPPORT 2014 EVALUERINGSRAPPORT 2014 Ref: Rasmus K. Jakobsen Koordinator Jobpatruljen Danmark September 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2014... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg...

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt.

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt. (QGHOLJRSGDWHULQJVHSWHPEHU -RESDWUXOMHQVDUEHMGVSODGVEHV JVRPPHUHQ.DPSHQPHOOHPGHWJRGHRJGHWGnUOLJHDUEHMGH,ODQJWLGHUGHWJRGH %OHYHWWUnGWXQGHUIRGH )ULVWHOVHUQHIRUDWWMHQHSHQJH )nue UQRJXQJHWLODWDUEHMGHO QJH,NNHDOWDUEHMGHHUOLJHVXQGW

Læs mere

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD!

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! For mange børn og unge skades på jobbet Børn og unge er særlig sårbare over for skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet. Ofte mangler børn og unge den viden, erfaring

Læs mere

Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed

Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed Notat 6. august 2018, opdateret 1. november 2018 MEB+JT+NP Side 1 af 18 Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed Dansk Socialrådgiverforening (DS) gennemførte i 2017 en undersøgelse blandt vore medlemmer

Læs mere

AGITATOR SÆRNUMMER: EVALUERING AF JOBPATRULJEN 2005

AGITATOR SÆRNUMMER: EVALUERING AF JOBPATRULJEN 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 5 Særnummer December 2005 Indhold Jobpatruljen 2005 Også i 2005 blev Jobpatruljen en af fagbevægelsens mest synlige succeser. Over næsten hele landet fik 3000

Læs mere

1. Aktivitet på ambulancekørsel

1. Aktivitet på ambulancekørsel Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedsplanlægning Sagsnr.: 18/5510 Dato: 16. marts 2018 Analyse af det præhospitale område - 2. delanalyse om aktivitet og kapacitetsudnyttelse Version 2 2. delanalyse

Læs mere

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund Kortlægning af seksuelle krænkelser Dansk Journalistforbund Udarbejdet af: Flemming Pedersen og Søren Vejlstrup Grove Marts 2018 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Udarbejdet af: Flemming Pedersen og

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

Guide til Fritidsjob

Guide til Fritidsjob gladsaxe.dk Guide til Fritidsjob 1 At have unge ansat Når de unge er undervisningspligtige, gælder der en række skærpede regler for deres arbejdstid. Undervisningspligten slutter d. 31. juli, efter regelmæssig

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige

Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige Dette notat undersøger lønniveauet på de arbejdsfunktioner hvor 3F erne og deres hovedgrupper rundt omkring i de

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Hver anden efterlønsmodtager har smerter i de sene arbejdsår

Hver anden efterlønsmodtager har smerter i de sene arbejdsår Hver anden efterlønsmodtager har smerter i de sene arbejdsår Knap hver anden af dem, der gik tidligt på efterløn, havde smerter hver uge, før de trak sig tilbage. Det er pct. flere end blandt dem, der

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

NATIONALREGNSKAB OG BETALINGSBALANCE

NATIONALREGNSKAB OG BETALINGSBALANCE STATISTISKE EFTERRETNINGER NATIONALREGNSKAB OG BETALINGSBALANCE 2018:12 14. december 2018 Regionale regnskaber 2017 Resumé: En større del af Danmarks BNP skabes nu i København sammenlignet med for ti år

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Andel af virksomheder der er gået konkurs, i forhold til antal aktive virksomheder i de respektive områder - i promille.

Andel af virksomheder der er gået konkurs, i forhold til antal aktive virksomheder i de respektive områder - i promille. December 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ember måned 20 været 365 konkurser. Sammenlignet med ember 20, hvor der var 630 konkurser, svarer det til et markant fald på 42,1%. Det er kun

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

FAKTA-ARK OM UNGE I RESTAURATIONS- BRANCHEN

FAKTA-ARK OM UNGE I RESTAURATIONS- BRANCHEN FAKTA-ARK OM UNGE I RESTAURATIONS- BRANCHEN Dette fakta-ark er målrettet arbejdsgivere og omhandler unge, der er fyldt 15 år og gået ud af 9. klasse og som er beskæftiget i restaurations- og forlystelsesbranchen.

Læs mere

Iværksættere bidrager til jobfest i Hoteller og restauranter

Iværksættere bidrager til jobfest i Hoteller og restauranter Iværksættere bidrager til jobfest i har siden 2010 iført sig den jobmæssige førertrøje. Beskæftigelsen er i dag væsentlig højere end ved finanskrisens start i 2008 på trods af et kraftigt fald i finanskrisens

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

En julegave til arbejdsgiverne - eller?

En julegave til arbejdsgiverne - eller? En julegave til arbejdsgiverne - eller? Aarhus, marts 2011 3 helt nye afgørelser truffet af Højesteret den 17. december 2010 fastlægger principperne for udmåling af godtgørelser, når arbejdsgiverne har

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA har i perioden fra 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse gennem forbundets elektroniske

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

Arbejdsløsheden faldt igen i september

Arbejdsløsheden faldt igen i september Arbejdsløsheden i september 1 5. november 1 Arbejdsløsheden faldt igen i september Antallet af arbejdsløse faldt med fuldtidspersoner fra august til september 1, så bruttoarbejdsløsheden nu er på 1. fuldtidspersoner,

Læs mere

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 18 Lederne September 18 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange respondenter der er jobsøgende eller overvejer at skifte job Deres motiver

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet.

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 5 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 1. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 4. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige kendetegn, at ændringer i sammensætningen

Læs mere

Fair løn- og arbejdsvilkår

Fair løn- og arbejdsvilkår Fair løn- og arbejdsvilkår for dig og dine kolleger København mod Side 1 social dumping Træk i arbejdstøjet under fair forhold Tak, fordi du arbejder på en opgave for Københavns Kommune du er med til at

Læs mere

HK s lønstatistik 2007

HK s lønstatistik 2007 HK s lønstatistik 2007 HK samlet Hvert fjerde HK-medlem tjente over 340.000 kr. i 2007 I 2007 svarede 49 procent af medlemmerne på lønstatistikken. Det giver et godt og veldokumenteret redskab i HK s daglige

Læs mere

Samfundet og virksomheden

Samfundet og virksomheden Samfundet og virksomheden Uanset hvor du arbejder nu eller kommer til, at arbejde i fremtiden, bliver du en del af arbejdsmarkedet. Den måde arbejdsmarkedet fungerer på, får derfor stor betydning for det

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

N o t a t årige er i mindre grad i beskæftigelse end før den økonomiske krise

N o t a t årige er i mindre grad i beskæftigelse end før den økonomiske krise N o t a t 13-17-årige er i mindre grad i beskæftigelse end før den økonomiske krise April 19 Resume Denne deskriptive analyse ser på udviklingen i antallet af 13-17-årige i beskæftigelse. Hovedkonklusionerne

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler Side 1 af 6 Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler LØNFORHANDLING Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Unge bliver i højere grad stresset af lønforhandling... 3 Metode... 6 Hovedkonklusioner Fire ud af

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

Antal konkurser

Antal konkurser 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Antal konkurser 1857 1851 1790 1695 1818 2265 2453 2452 2531 2423 1990 2386 3856 5879 6662 5644

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Konkursanalyse Flere ældre virksomheder går konkurs

Konkursanalyse Flere ældre virksomheder går konkurs Flere ældre virksomheder går konkurs Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra Danmarks

Læs mere

Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked

Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked Side 1 af 7 Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET FEBRUAR 2019 Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Ikke alle akademikere kan arbejde på samme måde hele vejen til pensionen...

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 5. oktober 2017 Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 Undersøgelsen er gennemført fra den 19. til 31. januar 2017. Alle privatansatte medlemmer med en kendt e-mailadresse blev inviteret

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE SYDSJÆLLAND POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER FEBRUAR 2018

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Lille stigning i arbejdsløsheden i maj

Lille stigning i arbejdsløsheden i maj Arbejdsløsheden i maj 2017 Den 7. juli 2017 Lille stigning i arbejdsløsheden i maj Antallet af arbejdsløse steg med 1.200 fuldtidspersoner fra april til maj 2017, så bruttoarbejdsløsheden nu er på 116.400

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Små og mellemstore virksomheder i venteposition

Små og mellemstore virksomheder i venteposition Små og mellemstore virksomheder i venteposition Dansk økonomi mangler tempo, og det rammer selvfølgelig også små og mellemstore virksomheder. I modsætning til de sidste to kvartaler, hvor der var fremgang

Læs mere

Omfattende mangel på elektrikere

Omfattende mangel på elektrikere Omfattende mangel på elektrikere i hele landet Dansk økonomi har omsider lagt krisen bag sig, og beskæftigelsen er specielt de sidste to år braget i vejret. Elektrikerne nyder også godt af de gode tider,

Læs mere

Notat 7. november 2017 J-nr.: /

Notat 7. november 2017 J-nr.: / Notat 7. november 217 J-nr.: 8798 / 2436115 Indeklimaet i de danske skoler lider fortsat Arbejdstilsynet har de første 1 måneder af 217 reageret på 84 tilfælde af dårligt indeklima på 346 besøgte danske

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden

Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden Arbejdsløsheden i april 2017 Den 2. juni 2017 Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden Antallet af arbejdsløse faldt med 500 fuldtidspersoner fra marts til april 2017, så bruttoarbejdsløsheden nu

Læs mere

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume MIKRO-FLEKSJOB Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomi og analyse 4-11-14 14-739 14-123272 Resume Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Denne kortlægning af anvendelsen

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Godt færre arbejdsløse i løbet af 2018

Godt færre arbejdsløse i løbet af 2018 . januar 9 Godt. færre arbejdsløse i løbet af Antallet af arbejdsløse faldt med fuldtidspersoner fra november til december. Bruttoarbejdsløsheden er nu på. fuldtidspersoner, jf. tabel, svarende til, pct.

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem 1991 0g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de 146.000 tabte job i industrien, der

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Indhold Konklusioner Side Metode Side Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Forventninger til antal ansatte og grad af sikkerhed i jobbet Side 7-9 Udfordringer som salgsleder Side 10 1 Konklusioner

Læs mere

Ungdomsuddannelse, privatansættelse og løn

Ungdomsuddannelse, privatansættelse og løn ANALYSE Ungdomsuddannelse, privatansættelse og løn Der er systematisk væsentlige forskel på, hvad gennemsnitslønnen er for personer med en stx, hf, hhx og htx-baggrund. Der er også store forskel på, hvor

Læs mere

Tendens: jobvækst i brancher med høje og lave lønninger

Tendens: jobvækst i brancher med høje og lave lønninger 1 Tendens: jobvækst i brancher med høje og lave lønninger I den internationale debat om arbejdsmarkedet i de industrialiserede lande og udviklede økonomier, har man længe peget på, at middelklassen er

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Konkursstatistik december 2014

Konkursstatistik december 2014 December 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ember måned 20 været 360 konkurser, hvilket er et fald på 1,4% sammenlignet med ember 20, hvor der var 365 konkurser. Det er kun Nordjylland, Færøerne

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere