Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ugefokus Den store overraskelse fra Kina"

Transkript

1 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende dage der er stadig mange ubesvarede spørgsmål om den nye valutapolitik. Hæver USA renten i september? Inflationstal ventes at pege i den retning. Hold også øje med referat af sidste rentemøde og de første indikatorer for august. Hvis britiske inflationstal kommer ud til den høje side, er en renteforhøjelse i november en mulighed. Japans BNP-tal vil formentlig vise fald i 2. kvartal, men det skal ses som en pause i opsvinget oven på meget stærkt 1. kvartal. Indhold Fokus i den kommende uge... 2 Makro og finans på tværs... 6 Ugen der gik i Skandinavien 10 Læs mere Makroprognose Finansprognose Kalender Et svagt norsk BNP-tal vil kunne skabe nye forventninger om rentenedsættelser. Makro og finans på tværs Ny prognose: CNY svækkes yderligere med 5 % på 6-12 måneders sigt. Følgerne af kinesisk devaluering bør ikke overdrives. Deflationseffekten fra råvarepriserne er langt vigtigere for obligationsmarkederne. Federal Reserve har stadig kurs mod renteforhøjelse i september. Finansprognose Hovedindikatorer 14-aug 3M 12M 10yr EUR swap 0,98 1,15 1,50 EUR/USD ICE Brent oil aug 6M 12-24M S&P ,39 0-5% 5-8% Læs mere på side 17 Kilde: Danske Bank Tema Renterne vil stige i USA, fortsat lave renter i den korte ende af den europæiske rentekurve, jf. Ny Renteprognose: Renteforhøjelse i USA vs. mulig ny tysk knaphedspræmie US rates set to rise, European rates set to remain subdued in the short end see our new interest rate forecast in Yield Forecast Update: Fed hike vs possible new bund scarcity premium, 14 August. CNY er faktisk stadig stærk USA s kerneinflation har bundet Kilde:Bloomberg og Danske Bank Kilde: Census og Danske Bank Redaktører Allan von Mehren Steen Bocian Error! Bookmark not defined. of

2 Fokus i den kommende uge Globalt I USA er det vigtigste nøgletal i denne uge inflationen for juli. Kerneinflationen har på det seneste vist tegn på at have nået bunden, og vi forventer, at også juli viser solide tal med en stigning i priserne på 0,2 % på månedsbasis og dermed en årlig kerneinflation på 1,9 %. Oliepriserne er ganske vist faldet, men vi skønner, at den samlede inflation alligevel var 0,3 % på månedsbasis og 0,3 % på årsbasis i juli, da faldet endnu ikke er slået igennem på benzinpriserne. Vicechef for Federal Reserve Stanley Fischer har for nylig i en tale udtrykt bekymring over den i øjeblikket lave inflation, men hvis kerneinflationen fortsætter den solide udvikling på månedsbasis, kan det mindske denne type bekymring. Det bliver også interessant at læse referatet af Federal Reserves julimøde, hvor formuleringen blev ændret til, at arbejdsmarkedet skal vise en vis fortsat bedring, for at centralbanken vil levere en renteforhøjelse. Vi tolker denne ændring i retorikken som, at der nu skal en svækkelse af nøgletallene til, for at centralbanken vil undlade at forhøje renten, mens en fortsættelse af den aktuelle udvikling i nøgletallene vil være nok til at få centralbanken til at agere. Kocherlakota, som er den pengepolitiske komites mest dueagtige medlem, taler på torsdag efterfulgt af Williams senere på dagen. Williams anses for at være hverken høg eller due, og det bliver særdeles interessant at høre hans syn på økonomien. Lockart, et andet medlem, der anses for at være neutral, udtalte tidligere på måneden, at han går ind for en renteforhøjelse i september. Hvis Williams signalerer det samme, er det tegn på, at de vigtige medlemmer generelt bevæger sig i retning af at forhøje renten i september. Vi får de første indikationer af forventningerne i fremstillingssektoren for august, når Philadelphia Fed-indekset, Empire-indekset og det foreløbige PMI-indeks fra Markit offentliggøres i den kommende uge. Hvad boligmarkedet angår, forventer vi, at det påbegyndte boligbyggeri fortsætter den stigende tendens, og at byggetilladelserne går lidt tilbage efter juni måneds stigning, som skyldtes den volatile flerfamiliekomponent. Vi regner med, at NAHB-boligmarkedsindekset er uændret i august, og at salget af eksisterende boliger falder en smule. Kerneinflationen ser ud til at have nået bunden Kilde: Census og Danske Bank Markets Forbrugertilliden har endnu ikke vendt i eurozonen I eurozonen er der kun få nøgletal i kalenderen i den kommende uge. Handelsbalancen for juni vil give yderligere information om den økonomiske vækst i 2. kvartal, som i overskrifter offentliggøres i dag. I 1. kvartal bidrog nettoeksporten negativt til BNP-væksten, men det er vores forventning, at væksten i 2. kvartal i højere grad var drevet af den udenlandske efterspørgsel, og det bør være afspejlet i handelsbalancen. Det foreløbige estimat for forbrugertilliden i august offentliggøres på fredag. Indtil videre har aftalen med Grækenland ikke fået tillidsindikatorerne for august til at stige, men forbrugertilliden understøttes også af det seneste fald i oliepriserne, som langsomt slår igennem på benzinpriserne i eurozonen. På denne baggrund forventer vi en lille stigning i forbrugertilliden i august. I Storbritannien offentliggøres inflationstallene for juli. De bliver særdeles interessante, eftersom Bank of Englands fokus tilsyneladende er vendt tilbage til inflationen efter faldet i olieprisen og valutastyrkelsen. Vi regner med en stigning i inflationen til 0,1 % på årsbasis i juli fra 0,0 % i juni. Vi forventer, at udviklingen i priserne på serviceydelser opvejes af udviklingen i priserne på fødevarer, alkohol og tobak, og at inflationen vil blive trukket op af, at priserne på ikke-energirelaterede Kilde: Europa-Kommissionen og Danske Bank Markets Inflationen ventes at forblive lav i 2. halvår 2015 Kilde: ONS august 2015

3 industrivarer ikke falder helt så hurtigt. Dette skyldes især basiseffekter fra den tidsmæssige placering af sommerudsalget sidste år. Trods faldet i oliepriserne i juli var benzinpriserne uændrede og påvirker ikke inflationen. Vi skønner, at kerneinflationen steg til 0,9 % på årsbasis i juli fra 0,8 % i juni. Vi regner med, at inflationen forbliver meget lav resten af året, og at den begynder at stige i januar 2016, om end de faldende oliepriser og det stærke pund tyder på, at stigningen bliver mindre end tidligere antaget. Da Bank of England ønsker en stabilisering eller stigning i inflationen, inden den vil forhøje renten, er det nu vores forventning, at banken leverer den første renteforhøjelse i 1. kvartal 2016, formentlig i februar (tidligere forventning: november 2015). En forhøjelse i år er dog ikke taget helt af bordet, især ikke hvis inflationen overrasker til den høje side. Vi forventer, at detailsalget ekskl. brændsel steg 0,5 % på månedsbasis i juli. Privatforbruget understøttes af højere beskæftigelse, positiv reallønsvækst og høj forbrugertillid. I Kina er fokus fortsat primært på valutapolitikken, efter at centralbanken tidligere på ugen tillod yuannen at svækkes og gik over til en mere markedsbaseret fastsættelse af den referencekurs, som anvendes til at fastsætte valutaens daglige handelsbånd. Dette er en meget stor ændring i Kinas valutasystem, og centralbankens udmeldinger og indgreb på valutamarkedet tyder indtil videre på, at vi på kort sigt fortsat vil se en valutaen blive styret med betydelig intervention på valutamarkedet. Det er dog endnu for tidligt at sige noget med sikkerhed, og i den kommende uge vil der blive holdt godt øje med, hvordan centralbanken styrer sit valutasystem. Påvirkningen herfra på de globale finansmarkeder ventes dog at aftage. Kinas nøgletalskalender er tyndt besat i næste uge. Det eneste tal af betydning er de officielle boligpriser for juli. De foreløbige tal fra ejendomsmæglere tyder på, at boligpriserne steg i juli for tredje måned i træk, men de viser stadig et lille fald år-tilår. Salget af nye boliger er også steget i de seneste måneder. Uroen på aktiemarkedet i juni og juli ser derfor indtil videre ikke ud til at have fået den seneste bedring på boligmarkedet til at gå i stå. I Japan er det vigtigste nøgletal i næste uge den økonomiske vækst for 2. kvartal. Vi forventer, at BNP faldt 0,3 % på kvartalsbasis i 2. kvartal efter stigningen på 1,0 % i 1. kvartal. Afmatningen i 2. kvartal er i høj grad en effekt af den meget stærke udvikling i 1. kvartal, som især skyldes lagerreduktioner, et svagt privatforbrug og en lille opbremsning i eksporten. Japan kan vende tilbage til positiv BNP-vækst i 3. kvartal, og generelt er den økonomiske vækst over trendniveauet. Det forventes derfor ikke, at den svage vækst i 2. kvartal får nogen større effekt for centralbanken. Der offentliggøres desuden udenrigshandelstal for juli i næste uge. Vi regner med, at eksportvæksten aftog til 4,0 % på årsbasis i juli fra 9,5 % i juni, og at importen faldt markant med 9,5 % på årsbasis, især som følge af faldende olie- og råvarepriser. Vi forventer, at det sæsonjusterede handelsunderskud bliver på bare 200 mia. yen i juli, og at handelsbalancen snart viser overskud. Japans BNP faldt i 2. kvartal, men ventes at blive positiv i 3. kvartal Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets august 2015

4 Skandinavien I Danmark får vi i næste uge nyt om de danske forbrugere, når forbrugertilliden i august og detailsalget i juli offentliggøres. Vi forventer, at forbrugertilliden i august var 10 mod 9,5 i juli, dvs. i praksis uændret. Forbrugertilliden er ikke lige så høj som i foråret, men i foråret kom forbrugertilliden også op på et kunstigt højt niveau, der ikke afspejlede den faktiske økonomiske udvikling. Optimismen er altså stadig høj blandt de danske forbrugere, og der er ikke noget i løbet af den seneste måned, der bør have ændret ved det. Selvom forbrugertilliden er høj, så vil det næppe føre til nogen forbrugsfest, bl.a. fordi danskerne stadig slæber rundt på en stor gæld relativt til deres boligformue. Detailsalget i juli vil give os mere viden om forbrugsudviklingen i starten af 3. kvartal. Tal for dankortomsætningen, der er en mere retvisende indikator for privatforbruget, viste en kraftig stigning fra juni til juli Fortsat høj forbrugertillid Kilde: Danmarks Statistik I Sverige udsendes der tal for husholdningernes forbrug (et bredere mål end detailsalget) på tirsdag og arbejdsmarkedet på torsdag. Ingen af tallene vil påvirke markedet noget særligt, da Riksbanken udelukkende har fokus på inflationen. Det skal dog nævnes, at set med detailsalgsbriller var juni en god måned for forbruget med en stigning i detailsalget på 3,8 % på årsbasis, og det bredere mål ventes derfor også at være solidt. Ledigheden for juli fortjener en vis opmærksomhed. Sveriges Statistik offentliggør tre mål det ikke-sæsonjusterede, det sæsonjusterede og det trendjusterede hvoraf sidstnævnte nok er det mest pålidelige. Ledigheden er langsomt på vej ned, men vi forventer, at trendniveauet denne gang fastholdes på 7,5 %. Vi vil dog kunne se et kraftigt fald i den ikke-justerede ledighed (vores forventning er fra 8,5 % i juni til 6,8 % i juli), hvilket er i tråd med det almindelige sæsonmønster. I Norge er hovedbegivenheden i næste uge BNP-væksten for 2. kvartal. Vi ved allerede fra indekset for husholdningernes vareforbrug, at privatforbruget steg ca. 0,5 % i 2. kvartal. Sammen med en stigning i det påbegyndte boligbyggeri tyder det på, at husholdningernes efterspørgsel har været robust i kvartalet. Fremstillingssektoren kæmper imidlertid med de lave oliepriser og den svage efterspørgsel. Ifølge industriproduktionstallene er produktionen i fremstillingssektoren faldet med over 5 % i 2. kvartal, og det viser, at denne del af økonomien i høj grad påvirkes negativt af de faldende oliepriser og olieinvesteringer. Norges Bank forudsatte en vækst på 0,25 % på kvartalsbasis i 2. kvartal i den pengepolitiske rapport for juni. I lyset af udviklingen i fremstillingssektoren i juni peger risikoen nedad for dette estimat. Hvis væksten i fastlands-bnp på kvartalsbasis for 2. kvartal bliver negativ, vil det styrke markedets forventning om yderligere lempelse fra Norges Bank til trods for den lille stigning i inflationen og svækkelsen af den norske krone i løbet af sommeren. Svagere norsk vækst i 2. kvartal Kilde: Macrobond august 2015

5 Fokus i den kommende uge Global fokus Begivenhed Periode Danske Consensus Forrige Man 17-aug 1:50 JPY BNP, foreløbig k/k ann. 2. kvartal -0.3%I % -1.8% 1.0% 3.9% Tir 18-aug 10:30 GBP Forbrugerpriser m/m å/å jul -0.2%I0.1% -0.3%I0.0% 0.0% 0.0% 14:30 USD Udstedelse af byggetilladelser 1000 (m/m) jul 1257K (-6%) 1210K (-9.5%) 1337K (7.0%) 14:30 USD Påbegyndt privat boligbyggeri 1000 (m/m) jul 1233K (5%) 1200K (2.2%) 1174K (9.8%) Ons 19-aug 14:30 USD CPI m/m å/å jul 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.3% 0.1% 14:30 USD CPI - kerne m/m å/å jul 0.2% 1.9% 0.2% 1.8% 0.2% 1.8% 20:00 USD referat fra FOMC møde fra den juli Tors 20-aug 8:45 USD Fed's Williams (stemmebr., due) taler 10:30 GBP Detailsalg m/m å/å jul 0.5%I4.5% 0.4%I4.4% -0.2% 4.0% 16:00 USD Philadelphia Fed Business Outlook aug Fre 21-aug 15:45 USD Markit fremstillings PMI, foreløbig aug 53.8 Scandi fokus Man 17-aug 10:00 NOK Handelsbalance mia. NOK jul 16.9 Tors 20-aug 9:30 SEK Ledighed s.k. % jul 7.5% 7.4% Fre 21-aug 10:00 NOK BNP (fastland) k/k 2. kvartal 0.5% Kilde: Makrobond og Danske Bank august 2015

6 Makro og finans på tværs Kinesisk devaluering vil ikke få de store følger Det har været en uge med overraskelser og forvirring efterfulgt af klarhed om det nye kinesiske valutasystem. Tirsdag vågnede vi op til nyheden om, at Kina havde devalueret valutaen (CNY) med næsten 2 % en ændring, der i første omgang blev tolket som en engangsforeteelse. Da valutakursen så svækkedes yderligere 1,6 % onsdag, skabte det forvirring og udløste spekulationer om, at CNY kunne blive svækket betydeligt mere. Endelig fik vi klarhed om situationen torsdag, hvor den kinesiske centralbank på et møde gik mere i detaljer med, hvordan de vil agere under det nye system, og samtidig intervenerede i markedet for at afbøde en fortsat svækkelse af valutaen. Støvet har altså nu lagt sig igen, og vi tror, at udviklingen i CNY vil glide i baggrunden for en stund. Her er, hvad vi ved, om Kinas nye valutakurssystem: 1. Daglig referencekurs nu markedsbestemt: Den største ændring er, at den daglige referencekurs nu bestemmes af markedet ud fra kvoteringer fra banker. Kvoteringerne skal være baseret på lukkekursen dagen før. CNY vil fortsat blive holdt inden for et spænd på +/-2 % omkring referencekursen. 2. Managed float : Mens referencekursen på CNY altså nu bestemmes af markedet, vil centralbanken opretholde et managed float valutakurssystem og intervenere i spotmarkedet for at sikre en stabil kursudvikling og også, at CNY forbliver på et rimeligt og afbalanceret niveau, som vicedirektør Zhang Xiaohui fra den kinesiske centralbank sagde på pressemødet torsdag. 3. Centralbanken ser ikke noget grundlag for en fortsat depreciering: Zhang Xiaohui sagde desuden på pressemødet: Ud fra den økonomiske og finansielle situation internationalt og i Kina ser vi aktuelt ikke noget grundlag for en fortsat svækkelse af CNY. Hovedpunkter Ny prognose: CNY svækkes yderligere med 5 % på 6-12 måneders sigt. Følgerne af kinesisk devaluering bør ikke overdrives. Deflationseffekten fra råvarepriserne er langt vigtigere for obligationsmarkederne. Federal Reserve har stadig kurs mod renteforhøjelse i september. Analyser om Kinas devaluering FX Strategy: China s big bang: CNY devaluation and market implications, 11. august 2015 Strategy: CNY follow-up clarifications and confusion, 12. august 2015 Flash Comment US: PBoC increases risk but September Fed hike still on, 12. august 2015 Handelsvægtet CNY fortsat stærk trods devaluering mod dollar Kilde: Danske Bank Markets, Bloomberg august 2015

7 Kina sigter efter vores vurdering ikke mod en større nedskrivning af valutaen for at opnå en konkurrencefordel, og den kinesiske centralbank vil på kort sigt holde valutakursen i stram snor via intervention i valutamarkedet. IMF s overvejelser om at medtage den kinesiske valuta i beregningsgrundlaget for deres syntetiske valuta SDR senere på året spiller også ind her. Ændringen i valutakurssystemet er imidlertid endnu et vigtigt skridt i retning af en flydende valutakurs, der vil give Kina mere fleksibilitet i pengepolitikken og betyde, at kursen over for dollar i højere grad vil afspejle den relative pengepolitik mellem Kina og USA. Da pengepolitikken i Kina ventes lempet igen, og USA har kurs mod en renteforhøjelse, vil CNY formentlig blive svækket yderligere over for USD det kommende år. Vi ændrer derfor prognosen for USD/CNY og venter nu, at CNY vil blive svækket tæt på 5 % til 6,70 mod dollar på et års sigt. Det er lidt mere, end forward-markedet indregner. Vi venter imidlertid ikke en stor devaluering af CNY på %, som nogle ellers har forudsagt. En langsigtet udvikling hen mod en stærkere effektiv CNY er et led i bestræbelserne på at dreje hovedvægten i økonomien væk fra eksport og over mod forbrugsvækst, og Kina vil normalt hellere se en gradvis udvikling end pludselige ændringer. Kina foretrækker stadig at krydse floden ved at føle stenene, som Deng Xiaoping udtrykte det i 1980 erne. Devaluering vil ikke få de store følger CNY s svækkelse skabte ny usikkerhed med historier om, at Kina nu melder sig ind i valutakrigen via en stor devaluering, og frygt for en kraftig deflationseffekt i resten af verden. Vi mener imidlertid, at frygten er lidt overdrevet: CNY svækkes yderligere mod dollar på lidt længere sigt Kilde: Macrobond Financial, Danske Bank Markets Ny prognose for CNY USD/CNY Danske Forward 15. Aug M M M Kilde: Danske Bank Markets, Bloomberg Effekten på inflationen vil formentlig være ret begrænset. På baggrund af standardmultiplikatorer anslår vi, at en nedskrivning af alle emerging marketsvalutaer med 10 % vil skære 0,1-0,2 procentpoint af inflationen i USA og euroområdet efter et år. Samtidig vil det trække væksten ned med omkring 0,2 procentpoint i USA og 0,3 procentpoint i euroområdet. Byggeriet i Kina vil nyde godt af bedringen på boligmarkedet i 2. halvår Det er selvfølgelig alt i alt negativt, men ikke en game changer. Det er svært at være rigtigt bekymret for aktiemarkederne, da valutakursændringerne i Kina vil trække i retning af, at den amerikanske centralbank går langsomt frem med renteforhøjelserne, og samtidig lægge låg over obligationsrenterne. Når vi ser lidt længere frem, ventes aktierne fortsat at få støtte fra en lempelig pengepolitik, et fortsat (om end moderat) globalt opsving og et lavt afkast på andre finansielle aktiver. Vi venter stadig den første renteforhøjelse i USA i september. Federal Reserve ser nu ud til at være klar til at gå i gang, men har også signaleret, at renteforhøjelserne vil komme i et meget forsigtigt tempo. Ugens detailsalgstal i USA bekræftede, at økonomien nu er i god stand igen efter et svagt 1. kvartal, hvilket understøtter forventningerne om en renteforhøjelse i september. Kina vil få fordele af valutasvækkelsen, men fordelene bør ikke overdrives. Den handelsvægtede valuta er som nævnt steget kraftigt det seneste år, og devalueringen eliminerer blot lidt af stigningen. Der kan heller ikke ventes et større løft fra finanspolitikken, da Kina fortsat døjer med følgerne af de store investeringer og gældsstigningen i forbindelse med de kraftige finanspolitiske stimuli i 2008/9. Vi ser imidlertid opløftende tegn på, at det kinesiske boligmarked er i bedring, og det ventes at være den vigtigste drivkraft bag en vækstfremgang i 2. halvår. Kilde: Macrobond Financial, Danske Bank Markets Deflationspres fra råvarepriserne Kilde: Macrobond Financial, Danske Bank Markets august 2015

8 Lavere råvarepriser løfter obligationsmarkederne Vi forventer ikke, at devalueringen af CNY får nogen større indvirkning på inflationen, men der er til gengæld ved at opstå et deflationspres fra råvarepriserne: Olieprisen er faldet med knap 20 dollar i løbet af de sidste tre måneder, og vi forventer nu en mere moderat stigning i olieprisen i de kommende år i forhold til tidligere, jf. Commodities Update: Oil in troubled waters as price anchor pulled, 13 August 2015). Prisen på industrimetaller, som smitter af på varepriserne med en vis tidsforskydning, er faldet til det laveste niveau siden 2009 og ligger pt. 15 % lavere end for tre måneder siden. Den tropiske orkan El Niño kan medføre et gradvist opadgående pres på de globale fødevarepriser, men det er ikke indtruffet endnu. De faldende råvarepriser får to følgevirkninger for inflationen. For det første kan det medføre, at vi midlertidigt igen oplever deflation i euroområdet i de kommende måneder, mens inflationen i USA fortsat vil ligge på det nuværende niveau på omkring 0,2 %. Kraftige basiseffekter vil fortsat betyde, at inflationen stiger i 4. kvartal og løfte den samlede inflation videre ind i 1. kvartal næste år, men niveauet for inflationen i 1. halvår 2016 vil være lavere end tidligere ventet. For det andet vil der ses en mere moderat stigning i kerneinflationen. Udviklingen vil medføre, at det vil tage længere tid for den amerikanske centralbank (Fed) at nå sit inflationsmål på 2 %, og det vil bidrage til, at Fed vil gå langsomt til værks med renteforhøjelserne. Det disinflationære pres har allerede ført til faldende obligationsrenter og faldende markedsforventninger til inflationen. De tyske 10-årige renter er faldet tilbage til omkring 0,6 %, efter at have været oppe på 1 % i juni. På obligationsmarkedet er den 10-årige inflationsforventning faldet til 1,25 % fra 1,55 % for blot et par måneder siden. Vi har netop udsendt vores nye renteprognose. På kort sigt er udsigterne yderst usikre, da alt afhænger af udviklingen i råvarepriserne, som kan gå begge veje. På lidt længere sigt forventer vi dog et moderat opadgående pres på renterne, når Fed begynder at hæve renten, når inflationen stiger mod årets udgang som følge af basiseffekterne, og når der igen er fremgang i europæisk økonomi. På seks måneders sigt forventer vi således, at de tyske obligationsrenter igen vil ligge på 1,0 %, jf. Renteprognose, 14. august Lavere inflationspres tenderer til at trække obligationsrenterne ned Kilde: Macrobond Financial, Danske Bank Markets Detailsalget i USA følger stadig tendensen fra de seneste år Pænt detailsalg i USA og midlertidigt vækstdyk i euroområdet Der holdes skarpt øje med nøgletallene, efterhånden som vi nærmer os den forventede første renteforhøjelse fra Fed den 17. september, og medmindre der kommer et dyk i nøgletallene, ser vi stor sandsynlighed for en renteforhøjelse på dette rentemøde. Denne uges detailsalgstal har ikke rykket ved disse forventninger. De justerede salgstal var en smule højere end ventet, og hvis man tager højde for andre af de seneste nøgletal, er vækstraten godt på vej tilbage mod niveauet 2,5 % i 3. kvartal, og det bør fastholde Fed i troen på, at der snart vil være fuld beskæftigelse. Hvis man ser på de kortsigtede udsving i detailsalget, fastholder forbrugerne stort set niveauet fra de seneste 2-3 år, jf. figuren. Med stigende vækst på boligmarkedet og en oliepris, der igen er faldet lidt, er der god grund til at forvente, at denne udvikling vil fortsætte i de kommende kvartaler. Antallet af nyregistrerede ledige ligger fortsat på et historisk lavt niveau, og det understøtter troen på, at amerikansk økonomi er i ganske god form. I euroområdet faldt BNP-væksten i 2. kvartal en smule til 0,3 % på kvartalsbasis fra 0,4 % i 1. kvartal. Der er endnu ikke offentliggjort detaljerede tal, men de nationale tal tyder på, at den lidt svagere økonomiske vækst skyldes et fald i den indenlandske efterspørgsel, hvorimod den udenlandske efterspørgsel bør have givet et større positivt bidrag. Det svarer til vores forventninger, da den svagere euro giver eksporten et løft, Kilde: Macrobond Financial, Danske Bank Markets Euroområdet går ned i gear, men real pengemængdevækst peger mod høj økonomisk vækst fremover Kilde: Macrobond Financial, Danske Bank Markets august 2015

9 mens den højere oliepris i 2. kvartal pressede privatforbruget lidt ned. Ser vi fremad, venter vi gradvist stigende aktivitet en forventning, der understøttes af udviklingen i pengemængden. M1-pengemængdevæksten, som er en god ledende indikator for den økonomiske vækst, peger på øget aktivitet i 2. halvår. Udsigter for de globale finansmarkeder Aktivklasse Aktier Moderat positive udsigter på 3 måneders sigt; positive på 12M sigt Primære faktorer Vækstfremgang i USA. Opsvinget i euroområdet fortsætter. Pengepolitiske lempelser fra ECB, BoJ og PBoC understøtter aktiemarkedet. Obligationer Renter i kernelande: tyske statsrenter moderat op; renter i USA op Rentespænd USA-Euro: Kører ud Rentespænd i periferien kører gradvist ind Kreditspænd vil fortsat være stabile, men med periodevis volatilitet FX EUR/USD ned forud for første renteforhøjelse i USA; op på længere sigt USD/JPY op i takt med, at markedet opjusterer forventninger til Fed EUR/SEK - i et spænd på 9,30-9,60 på kort sigt, ned på mellemlang sigt EUR/NOK svingende på kort sigt, derefter ned Råvarer Oliepriser i et spænd på kort sigt, op i H2 Metalpriser stigende trend Guldpriser skal længere ned Landbrugsvarer pilen peger fortsat opad Renteforhøjelse nærmere i USA, og inflationen op. Opsving i euroområdet får ny luft. Kapacitetssituation strammere. Pengepolitisk divergens. Kvantitative pengepolitiske lempelser, bedre fundamentals, investorer jagter afkast. Likviditet fra ECB understøtter spænd. Grækenland, Kina og renteforhøjelse i USA kan skabe ustabilitet. Divergens i vækst og pengepolitiske udsigter trækker fortsat ned i 2. halvår. Relativ pengepolitik og kapitaludstrømning fra Japan understøttes fortsat af pensionsreform. Kamp mellem Riksbanken og ECB på kort sigt, EUR/SEK ned på lidt længere sigt pga. højere vækst i Sverige. Lav likviditet begrænser nedsiden på kort sigt, så ned pga. olieopsving, positionering og relative fundamentals. Højere global vækst og udbudskonsolidering understøtter stigninger i år. Bekymring over væksten i Kina en negativ faktor på kort sigt, risici på udbudssiden. Priser skal ned, i takt med at den første renteforhøjelse i USA rykker nærmere. Geopolitisk usikkerhed giver støtte. Stiger nu igen; ekstremt vejr kan trække priserne yderligere op. Kilde: Danske Bank Markets august 2015

10 Ugen der gik i Skandinavien Danmark Kraftig stigning i privatforbruget i juli Tal for dankortomsætningen i juli viste, at der blev omsat for 30,4 mia. koner, hvilket var en fremgang på 9,3 % sammenlignet med juli sidste år. Renser man tallene for MobilePay, så var der tale om en årsvækst på 6,3 %. Betragter man udviklingen fra måned til måned, så har udviklingen i dankortomsætningen indikeret faldende privatforbrug i 2. kvartal. Denne tendens blev der rettet op på i juli, idet dankortomsætningen steg med 6,9 % sammenlignet med juni, korrigeret for sæsonudsving. Det er en ekstremt kraftig vækst på måneden, og man skal derfor være varsom med at overfortolke tallene, men de understreger trods alt, at privatforbruget ikke er gået i stå, og at tendensen til nedgang i økonomien, som vi spottede i 2. kvartal, nok mest af alt var en enlig svale. Vi forventer, at privatforbruget vil vokse som følge af stigende indkomster og stigende beskæftigelse, ligesom også fremgangen på boligmarkedet giver en hjælpende hånd. Vi fik også tal for inflationen i denne uge. Inflationen i juli var 0,7 % sammenlignet med juli sidste år. Der har været et markant prisfald på råolie, men benzinpriserne i Danmark steg faktisk i juli. Diesel og fyringsolie var billigere, men ikke nok til at kunne trække inflationen ned for alvor. Omvendt trak tøj op i inflationen, idet prisfaldet på tøj i juli var mindre end normalt. Det kan være et tegn på, at udsalget er faldet lidt anderledes, men det kan også være, at vi begynder at mærke effekten af den svagere danske krone, som gør importerede varer dyrere. Kraftig stigning i dankortomsætningen i juli Kilde: Nets, Danske Bank Stadig lav inflation Sverige Dårligt vejr lettede presset på Riksbanken en smule Juli måneds inflationstal var overraskende højt med en samlet inflation på 0,0 % på månedsbasis, dvs. 0,3 procentpoint over medianforventningen, og en underliggende inflation på 0,1 % på månedsbasis, dvs. en tilsvarende afvigelse. Vi indrømmer, at vores estimater lå under andre prognoser, så hvad var det, der skete? Jo, først og fremmest undervurderede vi den enorme volatilitet, der er i priser på flybilletter og pakkerejser. Vi forventede ganske vist, at priserne ville stige, men slet ikke i den størrelsesorden, som det var tilfældet, og som tilsyneladende skyldtes det dårlige julivejr i Sverige. Mange rejste til varmere lande i sommerferien eller tilbragte dagene i indkøbscentre. I hvert fald lagde flybilletter og pakkerejser godt to tiendedele mere til inflationen, end vi havde forudset. Typisk vil den slags spring i flybilletpriserne dog korrigere inden for den næste måned eller to. Og det er også det, vi forventer. Hovedbudskabet er derfor, at inflationen vil falde til under Riksbankens prognose, fordi priserne vil vende rundt i de kommende måneder. Faldende benzinpriser og boligrenter vil bidrage til dette. Kilde: Danmarks Statistik Den underliggende inflation overstiger midlertidigt Riksbankens prognose Kilde: Danske Bank, Macrobond Prosperas kvartalsvise inflationsundersøgelse viste, at inflationsforventningerne faldt en smule, især på 1-2 års sigt. Det kunne indikere en ændring i den bredere undersøgelse for 3. kvartal august 2015

11 Norge Inflationen tilbage på sporet i juli I Norge var hovedbegivenheden i sidste uge inflationstallene for juli. De viste et fald i kerneinflationen (CPI-ATE) til 2,6 % på årsbasis fra 3,2 % i juni. Faldet i den samlede inflation skyldtes en stærk basiseffekt og faldende flybilletpriser. Tallene bekræftede, at inflationsstigningen i juni var en klar engangsbegivenhed, og at Norge ikke har et inflationsproblem trods den svækkede norske krone. Den importerede inflation steg 2,9 %. Norges Banks prognose for prisvæksten var 2,2 % i den seneste pengepolitiske rapport, dvs. en afvigelse på 0,4 procentpoint. I lyset af de fortsat faldende oliepriser og de svage konjunkturudsigter, der er afspejlet i bl.a. PMI-indeksene, er det dog stadig tænkeligt, at Norges Bank nedsætter den ledende rente på mødet i september, hvis den vurderer, at vækstudsigterne er blevet forværret i løbet af sommeren. Bemærk, at vores officielle forventning er, at renten ikke ændres i september, hvilket vi baserer på den seneste svækkelse af valutaen, den fortsat robuste forbrugerefterspørgsel samt det boomende boligmarked. Norsk kerneinflation faldt i juli Kilde: Nets, Danske Bank august 2015

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag Vi forventer, at Bank of England holder renten uændret på 0 %, antagelig igen med en stemmefordeling på 8-1 for

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag Vi er blevet overrasket over styrken i indikatorerne for industriaktiviteten i vestlige lande i september. Det

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. august 2015 Markedsnyt Market movers i dag Fortsat fokus på Emerging Markets og den afsmittende effekt på de globale aktiemarkeder, men der er tegn på en

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Investeringsanalyse 16. marts 215 Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Seneste udvikling De europæiske rentemarkeder har reageret kraftigt på ECB s opkøb af statsobligationer.

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Ugefokus Alles øjne er på Grækenland

Ugefokus Alles øjne er på Grækenland Investeringsanalyse generelle markedsforhold 19. juni 2015 Ugefokus Alles øjne er på Grækenland Fokus i den kommende uge EU-lederne mødes ekstraordinært mandag med Grækenland som eneste punkt på dagsordenen.

Læs mere

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Investeringsanalyse generelle markedsforhold 31. juli 2015 Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Fokus i den kommende uge Næste uges mest betydningsfulde begivenhed i USA bliver den amerikanske arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 20. marts 2015, uge 12 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13.

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. 13. juni 2014, uge 24 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,5% 1.930

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligmarkedet også i en international optik Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligkrisen i USA Kan det samme ske herhjemme? Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur

Læs mere

Strategisk Fokus. Juni 2015

Strategisk Fokus. Juni 2015 Juni 2015 Cheføkonom Ulrik H. Bie, ulbi@nykredit.dk, 44 55 11 41 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, +45 44 55 18 10 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 76 Seniorøkonom Anna

Læs mere

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Investeringsanalyse generelle markedsforhold 24. september 2015 Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Lavere vækst i omverdenen vil trække væksten lidt ned i Europa og dermed også i

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 Store udsving i de amerikanske renter i december, mens gode nøgletal og markedsnervøsitet kæmper om herredømmet. De europæiske renter

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 9. april 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Signalerne har været

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 24. april 2015, uge 17 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. juni 2015 Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi, og vi befinder os i begyndelsen af

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os?

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os? Er boligkrisen bag os? 08-11-2012 1 Danskerne skruer ned for sortsynet 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Nettotal Under 40 år Nykredits Huspristillid Over 40 år 2010 2011 2012 08-11-2012 2 Boligbyrden på

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere