Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ugefokus Den store overraskelse fra Kina"

Transkript

1 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende dage der er stadig mange ubesvarede spørgsmål om den nye valutapolitik. Hæver USA renten i september? Inflationstal ventes at pege i den retning. Hold også øje med referat af sidste rentemøde og de første indikatorer for august. Hvis britiske inflationstal kommer ud til den høje side, er en renteforhøjelse i november en mulighed. Japans BNP-tal vil formentlig vise fald i 2. kvartal, men det skal ses som en pause i opsvinget oven på meget stærkt 1. kvartal. Indhold Fokus i den kommende uge... 2 Makro og finans på tværs... 6 Ugen der gik i Skandinavien 10 Læs mere Makroprognose Finansprognose Kalender Et svagt norsk BNP-tal vil kunne skabe nye forventninger om rentenedsættelser. Makro og finans på tværs Ny prognose: CNY svækkes yderligere med 5 % på 6-12 måneders sigt. Følgerne af kinesisk devaluering bør ikke overdrives. Deflationseffekten fra råvarepriserne er langt vigtigere for obligationsmarkederne. Federal Reserve har stadig kurs mod renteforhøjelse i september. Finansprognose Hovedindikatorer 14-aug 3M 12M 10yr EUR swap 0,98 1,15 1,50 EUR/USD ICE Brent oil aug 6M 12-24M S&P ,39 0-5% 5-8% Læs mere på side 17 Kilde: Danske Bank Tema Renterne vil stige i USA, fortsat lave renter i den korte ende af den europæiske rentekurve, jf. Ny Renteprognose: Renteforhøjelse i USA vs. mulig ny tysk knaphedspræmie US rates set to rise, European rates set to remain subdued in the short end see our new interest rate forecast in Yield Forecast Update: Fed hike vs possible new bund scarcity premium, 14 August. CNY er faktisk stadig stærk USA s kerneinflation har bundet Kilde:Bloomberg og Danske Bank Kilde: Census og Danske Bank Redaktører Allan von Mehren Steen Bocian Error! Bookmark not defined. of

2 Fokus i den kommende uge Globalt I USA er det vigtigste nøgletal i denne uge inflationen for juli. Kerneinflationen har på det seneste vist tegn på at have nået bunden, og vi forventer, at også juli viser solide tal med en stigning i priserne på 0,2 % på månedsbasis og dermed en årlig kerneinflation på 1,9 %. Oliepriserne er ganske vist faldet, men vi skønner, at den samlede inflation alligevel var 0,3 % på månedsbasis og 0,3 % på årsbasis i juli, da faldet endnu ikke er slået igennem på benzinpriserne. Vicechef for Federal Reserve Stanley Fischer har for nylig i en tale udtrykt bekymring over den i øjeblikket lave inflation, men hvis kerneinflationen fortsætter den solide udvikling på månedsbasis, kan det mindske denne type bekymring. Det bliver også interessant at læse referatet af Federal Reserves julimøde, hvor formuleringen blev ændret til, at arbejdsmarkedet skal vise en vis fortsat bedring, for at centralbanken vil levere en renteforhøjelse. Vi tolker denne ændring i retorikken som, at der nu skal en svækkelse af nøgletallene til, for at centralbanken vil undlade at forhøje renten, mens en fortsættelse af den aktuelle udvikling i nøgletallene vil være nok til at få centralbanken til at agere. Kocherlakota, som er den pengepolitiske komites mest dueagtige medlem, taler på torsdag efterfulgt af Williams senere på dagen. Williams anses for at være hverken høg eller due, og det bliver særdeles interessant at høre hans syn på økonomien. Lockart, et andet medlem, der anses for at være neutral, udtalte tidligere på måneden, at han går ind for en renteforhøjelse i september. Hvis Williams signalerer det samme, er det tegn på, at de vigtige medlemmer generelt bevæger sig i retning af at forhøje renten i september. Vi får de første indikationer af forventningerne i fremstillingssektoren for august, når Philadelphia Fed-indekset, Empire-indekset og det foreløbige PMI-indeks fra Markit offentliggøres i den kommende uge. Hvad boligmarkedet angår, forventer vi, at det påbegyndte boligbyggeri fortsætter den stigende tendens, og at byggetilladelserne går lidt tilbage efter juni måneds stigning, som skyldtes den volatile flerfamiliekomponent. Vi regner med, at NAHB-boligmarkedsindekset er uændret i august, og at salget af eksisterende boliger falder en smule. Kerneinflationen ser ud til at have nået bunden Kilde: Census og Danske Bank Markets Forbrugertilliden har endnu ikke vendt i eurozonen I eurozonen er der kun få nøgletal i kalenderen i den kommende uge. Handelsbalancen for juni vil give yderligere information om den økonomiske vækst i 2. kvartal, som i overskrifter offentliggøres i dag. I 1. kvartal bidrog nettoeksporten negativt til BNP-væksten, men det er vores forventning, at væksten i 2. kvartal i højere grad var drevet af den udenlandske efterspørgsel, og det bør være afspejlet i handelsbalancen. Det foreløbige estimat for forbrugertilliden i august offentliggøres på fredag. Indtil videre har aftalen med Grækenland ikke fået tillidsindikatorerne for august til at stige, men forbrugertilliden understøttes også af det seneste fald i oliepriserne, som langsomt slår igennem på benzinpriserne i eurozonen. På denne baggrund forventer vi en lille stigning i forbrugertilliden i august. I Storbritannien offentliggøres inflationstallene for juli. De bliver særdeles interessante, eftersom Bank of Englands fokus tilsyneladende er vendt tilbage til inflationen efter faldet i olieprisen og valutastyrkelsen. Vi regner med en stigning i inflationen til 0,1 % på årsbasis i juli fra 0,0 % i juni. Vi forventer, at udviklingen i priserne på serviceydelser opvejes af udviklingen i priserne på fødevarer, alkohol og tobak, og at inflationen vil blive trukket op af, at priserne på ikke-energirelaterede Kilde: Europa-Kommissionen og Danske Bank Markets Inflationen ventes at forblive lav i 2. halvår 2015 Kilde: ONS august

3 industrivarer ikke falder helt så hurtigt. Dette skyldes især basiseffekter fra den tidsmæssige placering af sommerudsalget sidste år. Trods faldet i oliepriserne i juli var benzinpriserne uændrede og påvirker ikke inflationen. Vi skønner, at kerneinflationen steg til 0,9 % på årsbasis i juli fra 0,8 % i juni. Vi regner med, at inflationen forbliver meget lav resten af året, og at den begynder at stige i januar 2016, om end de faldende oliepriser og det stærke pund tyder på, at stigningen bliver mindre end tidligere antaget. Da Bank of England ønsker en stabilisering eller stigning i inflationen, inden den vil forhøje renten, er det nu vores forventning, at banken leverer den første renteforhøjelse i 1. kvartal 2016, formentlig i februar (tidligere forventning: november 2015). En forhøjelse i år er dog ikke taget helt af bordet, især ikke hvis inflationen overrasker til den høje side. Vi forventer, at detailsalget ekskl. brændsel steg 0,5 % på månedsbasis i juli. Privatforbruget understøttes af højere beskæftigelse, positiv reallønsvækst og høj forbrugertillid. I Kina er fokus fortsat primært på valutapolitikken, efter at centralbanken tidligere på ugen tillod yuannen at svækkes og gik over til en mere markedsbaseret fastsættelse af den referencekurs, som anvendes til at fastsætte valutaens daglige handelsbånd. Dette er en meget stor ændring i Kinas valutasystem, og centralbankens udmeldinger og indgreb på valutamarkedet tyder indtil videre på, at vi på kort sigt fortsat vil se en valutaen blive styret med betydelig intervention på valutamarkedet. Det er dog endnu for tidligt at sige noget med sikkerhed, og i den kommende uge vil der blive holdt godt øje med, hvordan centralbanken styrer sit valutasystem. Påvirkningen herfra på de globale finansmarkeder ventes dog at aftage. Kinas nøgletalskalender er tyndt besat i næste uge. Det eneste tal af betydning er de officielle boligpriser for juli. De foreløbige tal fra ejendomsmæglere tyder på, at boligpriserne steg i juli for tredje måned i træk, men de viser stadig et lille fald år-tilår. Salget af nye boliger er også steget i de seneste måneder. Uroen på aktiemarkedet i juni og juli ser derfor indtil videre ikke ud til at have fået den seneste bedring på boligmarkedet til at gå i stå. I Japan er det vigtigste nøgletal i næste uge den økonomiske vækst for 2. kvartal. Vi forventer, at BNP faldt 0,3 % på kvartalsbasis i 2. kvartal efter stigningen på 1,0 % i 1. kvartal. Afmatningen i 2. kvartal er i høj grad en effekt af den meget stærke udvikling i 1. kvartal, som især skyldes lagerreduktioner, et svagt privatforbrug og en lille opbremsning i eksporten. Japan kan vende tilbage til positiv BNP-vækst i 3. kvartal, og generelt er den økonomiske vækst over trendniveauet. Det forventes derfor ikke, at den svage vækst i 2. kvartal får nogen større effekt for centralbanken. Der offentliggøres desuden udenrigshandelstal for juli i næste uge. Vi regner med, at eksportvæksten aftog til 4,0 % på årsbasis i juli fra 9,5 % i juni, og at importen faldt markant med 9,5 % på årsbasis, især som følge af faldende olie- og råvarepriser. Vi forventer, at det sæsonjusterede handelsunderskud bliver på bare 200 mia. yen i juli, og at handelsbalancen snart viser overskud. Japans BNP faldt i 2. kvartal, men ventes at blive positiv i 3. kvartal Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets august

4 Skandinavien I Danmark får vi i næste uge nyt om de danske forbrugere, når forbrugertilliden i august og detailsalget i juli offentliggøres. Vi forventer, at forbrugertilliden i august var 10 mod 9,5 i juli, dvs. i praksis uændret. Forbrugertilliden er ikke lige så høj som i foråret, men i foråret kom forbrugertilliden også op på et kunstigt højt niveau, der ikke afspejlede den faktiske økonomiske udvikling. Optimismen er altså stadig høj blandt de danske forbrugere, og der er ikke noget i løbet af den seneste måned, der bør have ændret ved det. Selvom forbrugertilliden er høj, så vil det næppe føre til nogen forbrugsfest, bl.a. fordi danskerne stadig slæber rundt på en stor gæld relativt til deres boligformue. Detailsalget i juli vil give os mere viden om forbrugsudviklingen i starten af 3. kvartal. Tal for dankortomsætningen, der er en mere retvisende indikator for privatforbruget, viste en kraftig stigning fra juni til juli Fortsat høj forbrugertillid Kilde: Danmarks Statistik I Sverige udsendes der tal for husholdningernes forbrug (et bredere mål end detailsalget) på tirsdag og arbejdsmarkedet på torsdag. Ingen af tallene vil påvirke markedet noget særligt, da Riksbanken udelukkende har fokus på inflationen. Det skal dog nævnes, at set med detailsalgsbriller var juni en god måned for forbruget med en stigning i detailsalget på 3,8 % på årsbasis, og det bredere mål ventes derfor også at være solidt. Ledigheden for juli fortjener en vis opmærksomhed. Sveriges Statistik offentliggør tre mål det ikke-sæsonjusterede, det sæsonjusterede og det trendjusterede hvoraf sidstnævnte nok er det mest pålidelige. Ledigheden er langsomt på vej ned, men vi forventer, at trendniveauet denne gang fastholdes på 7,5 %. Vi vil dog kunne se et kraftigt fald i den ikke-justerede ledighed (vores forventning er fra 8,5 % i juni til 6,8 % i juli), hvilket er i tråd med det almindelige sæsonmønster. I Norge er hovedbegivenheden i næste uge BNP-væksten for 2. kvartal. Vi ved allerede fra indekset for husholdningernes vareforbrug, at privatforbruget steg ca. 0,5 % i 2. kvartal. Sammen med en stigning i det påbegyndte boligbyggeri tyder det på, at husholdningernes efterspørgsel har været robust i kvartalet. Fremstillingssektoren kæmper imidlertid med de lave oliepriser og den svage efterspørgsel. Ifølge industriproduktionstallene er produktionen i fremstillingssektoren faldet med over 5 % i 2. kvartal, og det viser, at denne del af økonomien i høj grad påvirkes negativt af de faldende oliepriser og olieinvesteringer. Norges Bank forudsatte en vækst på 0,25 % på kvartalsbasis i 2. kvartal i den pengepolitiske rapport for juni. I lyset af udviklingen i fremstillingssektoren i juni peger risikoen nedad for dette estimat. Hvis væksten i fastlands-bnp på kvartalsbasis for 2. kvartal bliver negativ, vil det styrke markedets forventning om yderligere lempelse fra Norges Bank til trods for den lille stigning i inflationen og svækkelsen af den norske krone i løbet af sommeren. Svagere norsk vækst i 2. kvartal Kilde: Macrobond august

5 Fokus i den kommende uge Global fokus Begivenhed Periode Danske Consensus Forrige Man 17-aug 1:50 JPY BNP, foreløbig k/k ann. 2. kvartal -0.3%I % -1.8% 1.0% 3.9% Tir 18-aug 10:30 GBP Forbrugerpriser m/m å/å jul -0.2%I0.1% -0.3%I0.0% 0.0% 0.0% 14:30 USD Udstedelse af byggetilladelser 1000 (m/m) jul 1257K (-6%) 1210K (-9.5%) 1337K (7.0%) 14:30 USD Påbegyndt privat boligbyggeri 1000 (m/m) jul 1233K (5%) 1200K (2.2%) 1174K (9.8%) Ons 19-aug 14:30 USD CPI m/m å/å jul 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.3% 0.1% 14:30 USD CPI - kerne m/m å/å jul 0.2% 1.9% 0.2% 1.8% 0.2% 1.8% 20:00 USD referat fra FOMC møde fra den juli Tors 20-aug 8:45 USD Fed's Williams (stemmebr., due) taler 10:30 GBP Detailsalg m/m å/å jul 0.5%I4.5% 0.4%I4.4% -0.2% 4.0% 16:00 USD Philadelphia Fed Business Outlook aug Fre 21-aug 15:45 USD Markit fremstillings PMI, foreløbig aug 53.8 Scandi fokus Man 17-aug 10:00 NOK Handelsbalance mia. NOK jul 16.9 Tors 20-aug 9:30 SEK Ledighed s.k. % jul 7.5% 7.4% Fre 21-aug 10:00 NOK BNP (fastland) k/k 2. kvartal 0.5% Kilde: Makrobond og Danske Bank august

6 Makro og finans på tværs Kinesisk devaluering vil ikke få de store følger Det har været en uge med overraskelser og forvirring efterfulgt af klarhed om det nye kinesiske valutasystem. Tirsdag vågnede vi op til nyheden om, at Kina havde devalueret valutaen (CNY) med næsten 2 % en ændring, der i første omgang blev tolket som en engangsforeteelse. Da valutakursen så svækkedes yderligere 1,6 % onsdag, skabte det forvirring og udløste spekulationer om, at CNY kunne blive svækket betydeligt mere. Endelig fik vi klarhed om situationen torsdag, hvor den kinesiske centralbank på et møde gik mere i detaljer med, hvordan de vil agere under det nye system, og samtidig intervenerede i markedet for at afbøde en fortsat svækkelse af valutaen. Støvet har altså nu lagt sig igen, og vi tror, at udviklingen i CNY vil glide i baggrunden for en stund. Her er, hvad vi ved, om Kinas nye valutakurssystem: 1. Daglig referencekurs nu markedsbestemt: Den største ændring er, at den daglige referencekurs nu bestemmes af markedet ud fra kvoteringer fra banker. Kvoteringerne skal være baseret på lukkekursen dagen før. CNY vil fortsat blive holdt inden for et spænd på +/-2 % omkring referencekursen. 2. Managed float : Mens referencekursen på CNY altså nu bestemmes af markedet, vil centralbanken opretholde et managed float valutakurssystem og intervenere i spotmarkedet for at sikre en stabil kursudvikling og også, at CNY forbliver på et rimeligt og afbalanceret niveau, som vicedirektør Zhang Xiaohui fra den kinesiske centralbank sagde på pressemødet torsdag. 3. Centralbanken ser ikke noget grundlag for en fortsat depreciering: Zhang Xiaohui sagde desuden på pressemødet: Ud fra den økonomiske og finansielle situation internationalt og i Kina ser vi aktuelt ikke noget grundlag for en fortsat svækkelse af CNY. Hovedpunkter Ny prognose: CNY svækkes yderligere med 5 % på 6-12 måneders sigt. Følgerne af kinesisk devaluering bør ikke overdrives. Deflationseffekten fra råvarepriserne er langt vigtigere for obligationsmarkederne. Federal Reserve har stadig kurs mod renteforhøjelse i september. Analyser om Kinas devaluering FX Strategy: China s big bang: CNY devaluation and market implications, 11. august 2015 Strategy: CNY follow-up clarifications and confusion, 12. august 2015 Flash Comment US: PBoC increases risk but September Fed hike still on, 12. august 2015 Handelsvægtet CNY fortsat stærk trods devaluering mod dollar Kilde: Danske Bank Markets, Bloomberg august

7 Kina sigter efter vores vurdering ikke mod en større nedskrivning af valutaen for at opnå en konkurrencefordel, og den kinesiske centralbank vil på kort sigt holde valutakursen i stram snor via intervention i valutamarkedet. IMF s overvejelser om at medtage den kinesiske valuta i beregningsgrundlaget for deres syntetiske valuta SDR senere på året spiller også ind her. Ændringen i valutakurssystemet er imidlertid endnu et vigtigt skridt i retning af en flydende valutakurs, der vil give Kina mere fleksibilitet i pengepolitikken og betyde, at kursen over for dollar i højere grad vil afspejle den relative pengepolitik mellem Kina og USA. Da pengepolitikken i Kina ventes lempet igen, og USA har kurs mod en renteforhøjelse, vil CNY formentlig blive svækket yderligere over for USD det kommende år. Vi ændrer derfor prognosen for USD/CNY og venter nu, at CNY vil blive svækket tæt på 5 % til 6,70 mod dollar på et års sigt. Det er lidt mere, end forward-markedet indregner. Vi venter imidlertid ikke en stor devaluering af CNY på %, som nogle ellers har forudsagt. En langsigtet udvikling hen mod en stærkere effektiv CNY er et led i bestræbelserne på at dreje hovedvægten i økonomien væk fra eksport og over mod forbrugsvækst, og Kina vil normalt hellere se en gradvis udvikling end pludselige ændringer. Kina foretrækker stadig at krydse floden ved at føle stenene, som Deng Xiaoping udtrykte det i 1980 erne. Devaluering vil ikke få de store følger CNY s svækkelse skabte ny usikkerhed med historier om, at Kina nu melder sig ind i valutakrigen via en stor devaluering, og frygt for en kraftig deflationseffekt i resten af verden. Vi mener imidlertid, at frygten er lidt overdrevet: CNY svækkes yderligere mod dollar på lidt længere sigt Kilde: Macrobond Financial, Danske Bank Markets Ny prognose for CNY USD/CNY Danske Forward 15. Aug M M M Kilde: Danske Bank Markets, Bloomberg Effekten på inflationen vil formentlig være ret begrænset. På baggrund af standardmultiplikatorer anslår vi, at en nedskrivning af alle emerging marketsvalutaer med 10 % vil skære 0,1-0,2 procentpoint af inflationen i USA og euroområdet efter et år. Samtidig vil det trække væksten ned med omkring 0,2 procentpoint i USA og 0,3 procentpoint i euroområdet. Byggeriet i Kina vil nyde godt af bedringen på boligmarkedet i 2. halvår Det er selvfølgelig alt i alt negativt, men ikke en game changer. Det er svært at være rigtigt bekymret for aktiemarkederne, da valutakursændringerne i Kina vil trække i retning af, at den amerikanske centralbank går langsomt frem med renteforhøjelserne, og samtidig lægge låg over obligationsrenterne. Når vi ser lidt længere frem, ventes aktierne fortsat at få støtte fra en lempelig pengepolitik, et fortsat (om end moderat) globalt opsving og et lavt afkast på andre finansielle aktiver. Vi venter stadig den første renteforhøjelse i USA i september. Federal Reserve ser nu ud til at være klar til at gå i gang, men har også signaleret, at renteforhøjelserne vil komme i et meget forsigtigt tempo. Ugens detailsalgstal i USA bekræftede, at økonomien nu er i god stand igen efter et svagt 1. kvartal, hvilket understøtter forventningerne om en renteforhøjelse i september. Kina vil få fordele af valutasvækkelsen, men fordelene bør ikke overdrives. Den handelsvægtede valuta er som nævnt steget kraftigt det seneste år, og devalueringen eliminerer blot lidt af stigningen. Der kan heller ikke ventes et større løft fra finanspolitikken, da Kina fortsat døjer med følgerne af de store investeringer og gældsstigningen i forbindelse med de kraftige finanspolitiske stimuli i 2008/9. Vi ser imidlertid opløftende tegn på, at det kinesiske boligmarked er i bedring, og det ventes at være den vigtigste drivkraft bag en vækstfremgang i 2. halvår. Kilde: Macrobond Financial, Danske Bank Markets Deflationspres fra råvarepriserne Kilde: Macrobond Financial, Danske Bank Markets august

8 Lavere råvarepriser løfter obligationsmarkederne Vi forventer ikke, at devalueringen af CNY får nogen større indvirkning på inflationen, men der er til gengæld ved at opstå et deflationspres fra råvarepriserne: Olieprisen er faldet med knap 20 dollar i løbet af de sidste tre måneder, og vi forventer nu en mere moderat stigning i olieprisen i de kommende år i forhold til tidligere, jf. Commodities Update: Oil in troubled waters as price anchor pulled, 13 August 2015). Prisen på industrimetaller, som smitter af på varepriserne med en vis tidsforskydning, er faldet til det laveste niveau siden 2009 og ligger pt. 15 % lavere end for tre måneder siden. Den tropiske orkan El Niño kan medføre et gradvist opadgående pres på de globale fødevarepriser, men det er ikke indtruffet endnu. De faldende råvarepriser får to følgevirkninger for inflationen. For det første kan det medføre, at vi midlertidigt igen oplever deflation i euroområdet i de kommende måneder, mens inflationen i USA fortsat vil ligge på det nuværende niveau på omkring 0,2 %. Kraftige basiseffekter vil fortsat betyde, at inflationen stiger i 4. kvartal og løfte den samlede inflation videre ind i 1. kvartal næste år, men niveauet for inflationen i 1. halvår 2016 vil være lavere end tidligere ventet. For det andet vil der ses en mere moderat stigning i kerneinflationen. Udviklingen vil medføre, at det vil tage længere tid for den amerikanske centralbank (Fed) at nå sit inflationsmål på 2 %, og det vil bidrage til, at Fed vil gå langsomt til værks med renteforhøjelserne. Det disinflationære pres har allerede ført til faldende obligationsrenter og faldende markedsforventninger til inflationen. De tyske 10-årige renter er faldet tilbage til omkring 0,6 %, efter at have været oppe på 1 % i juni. På obligationsmarkedet er den 10-årige inflationsforventning faldet til 1,25 % fra 1,55 % for blot et par måneder siden. Vi har netop udsendt vores nye renteprognose. På kort sigt er udsigterne yderst usikre, da alt afhænger af udviklingen i råvarepriserne, som kan gå begge veje. På lidt længere sigt forventer vi dog et moderat opadgående pres på renterne, når Fed begynder at hæve renten, når inflationen stiger mod årets udgang som følge af basiseffekterne, og når der igen er fremgang i europæisk økonomi. På seks måneders sigt forventer vi således, at de tyske obligationsrenter igen vil ligge på 1,0 %, jf. Renteprognose, 14. august Lavere inflationspres tenderer til at trække obligationsrenterne ned Kilde: Macrobond Financial, Danske Bank Markets Detailsalget i USA følger stadig tendensen fra de seneste år Pænt detailsalg i USA og midlertidigt vækstdyk i euroområdet Der holdes skarpt øje med nøgletallene, efterhånden som vi nærmer os den forventede første renteforhøjelse fra Fed den 17. september, og medmindre der kommer et dyk i nøgletallene, ser vi stor sandsynlighed for en renteforhøjelse på dette rentemøde. Denne uges detailsalgstal har ikke rykket ved disse forventninger. De justerede salgstal var en smule højere end ventet, og hvis man tager højde for andre af de seneste nøgletal, er vækstraten godt på vej tilbage mod niveauet 2,5 % i 3. kvartal, og det bør fastholde Fed i troen på, at der snart vil være fuld beskæftigelse. Hvis man ser på de kortsigtede udsving i detailsalget, fastholder forbrugerne stort set niveauet fra de seneste 2-3 år, jf. figuren. Med stigende vækst på boligmarkedet og en oliepris, der igen er faldet lidt, er der god grund til at forvente, at denne udvikling vil fortsætte i de kommende kvartaler. Antallet af nyregistrerede ledige ligger fortsat på et historisk lavt niveau, og det understøtter troen på, at amerikansk økonomi er i ganske god form. I euroområdet faldt BNP-væksten i 2. kvartal en smule til 0,3 % på kvartalsbasis fra 0,4 % i 1. kvartal. Der er endnu ikke offentliggjort detaljerede tal, men de nationale tal tyder på, at den lidt svagere økonomiske vækst skyldes et fald i den indenlandske efterspørgsel, hvorimod den udenlandske efterspørgsel bør have givet et større positivt bidrag. Det svarer til vores forventninger, da den svagere euro giver eksporten et løft, Kilde: Macrobond Financial, Danske Bank Markets Euroområdet går ned i gear, men real pengemængdevækst peger mod høj økonomisk vækst fremover Kilde: Macrobond Financial, Danske Bank Markets august

9 mens den højere oliepris i 2. kvartal pressede privatforbruget lidt ned. Ser vi fremad, venter vi gradvist stigende aktivitet en forventning, der understøttes af udviklingen i pengemængden. M1-pengemængdevæksten, som er en god ledende indikator for den økonomiske vækst, peger på øget aktivitet i 2. halvår. Udsigter for de globale finansmarkeder Aktivklasse Aktier Moderat positive udsigter på 3 måneders sigt; positive på 12M sigt Primære faktorer Vækstfremgang i USA. Opsvinget i euroområdet fortsætter. Pengepolitiske lempelser fra ECB, BoJ og PBoC understøtter aktiemarkedet. Obligationer Renter i kernelande: tyske statsrenter moderat op; renter i USA op Rentespænd USA-Euro: Kører ud Rentespænd i periferien kører gradvist ind Kreditspænd vil fortsat være stabile, men med periodevis volatilitet FX EUR/USD ned forud for første renteforhøjelse i USA; op på længere sigt USD/JPY op i takt med, at markedet opjusterer forventninger til Fed EUR/SEK - i et spænd på 9,30-9,60 på kort sigt, ned på mellemlang sigt EUR/NOK svingende på kort sigt, derefter ned Råvarer Oliepriser i et spænd på kort sigt, op i H2 Metalpriser stigende trend Guldpriser skal længere ned Landbrugsvarer pilen peger fortsat opad Renteforhøjelse nærmere i USA, og inflationen op. Opsving i euroområdet får ny luft. Kapacitetssituation strammere. Pengepolitisk divergens. Kvantitative pengepolitiske lempelser, bedre fundamentals, investorer jagter afkast. Likviditet fra ECB understøtter spænd. Grækenland, Kina og renteforhøjelse i USA kan skabe ustabilitet. Divergens i vækst og pengepolitiske udsigter trækker fortsat ned i 2. halvår. Relativ pengepolitik og kapitaludstrømning fra Japan understøttes fortsat af pensionsreform. Kamp mellem Riksbanken og ECB på kort sigt, EUR/SEK ned på lidt længere sigt pga. højere vækst i Sverige. Lav likviditet begrænser nedsiden på kort sigt, så ned pga. olieopsving, positionering og relative fundamentals. Højere global vækst og udbudskonsolidering understøtter stigninger i år. Bekymring over væksten i Kina en negativ faktor på kort sigt, risici på udbudssiden. Priser skal ned, i takt med at den første renteforhøjelse i USA rykker nærmere. Geopolitisk usikkerhed giver støtte. Stiger nu igen; ekstremt vejr kan trække priserne yderligere op. Kilde: Danske Bank Markets august

10 Ugen der gik i Skandinavien Danmark Kraftig stigning i privatforbruget i juli Tal for dankortomsætningen i juli viste, at der blev omsat for 30,4 mia. koner, hvilket var en fremgang på 9,3 % sammenlignet med juli sidste år. Renser man tallene for MobilePay, så var der tale om en årsvækst på 6,3 %. Betragter man udviklingen fra måned til måned, så har udviklingen i dankortomsætningen indikeret faldende privatforbrug i 2. kvartal. Denne tendens blev der rettet op på i juli, idet dankortomsætningen steg med 6,9 % sammenlignet med juni, korrigeret for sæsonudsving. Det er en ekstremt kraftig vækst på måneden, og man skal derfor være varsom med at overfortolke tallene, men de understreger trods alt, at privatforbruget ikke er gået i stå, og at tendensen til nedgang i økonomien, som vi spottede i 2. kvartal, nok mest af alt var en enlig svale. Vi forventer, at privatforbruget vil vokse som følge af stigende indkomster og stigende beskæftigelse, ligesom også fremgangen på boligmarkedet giver en hjælpende hånd. Vi fik også tal for inflationen i denne uge. Inflationen i juli var 0,7 % sammenlignet med juli sidste år. Der har været et markant prisfald på råolie, men benzinpriserne i Danmark steg faktisk i juli. Diesel og fyringsolie var billigere, men ikke nok til at kunne trække inflationen ned for alvor. Omvendt trak tøj op i inflationen, idet prisfaldet på tøj i juli var mindre end normalt. Det kan være et tegn på, at udsalget er faldet lidt anderledes, men det kan også være, at vi begynder at mærke effekten af den svagere danske krone, som gør importerede varer dyrere. Kraftig stigning i dankortomsætningen i juli Kilde: Nets, Danske Bank Stadig lav inflation Sverige Dårligt vejr lettede presset på Riksbanken en smule Juli måneds inflationstal var overraskende højt med en samlet inflation på 0,0 % på månedsbasis, dvs. 0,3 procentpoint over medianforventningen, og en underliggende inflation på 0,1 % på månedsbasis, dvs. en tilsvarende afvigelse. Vi indrømmer, at vores estimater lå under andre prognoser, så hvad var det, der skete? Jo, først og fremmest undervurderede vi den enorme volatilitet, der er i priser på flybilletter og pakkerejser. Vi forventede ganske vist, at priserne ville stige, men slet ikke i den størrelsesorden, som det var tilfældet, og som tilsyneladende skyldtes det dårlige julivejr i Sverige. Mange rejste til varmere lande i sommerferien eller tilbragte dagene i indkøbscentre. I hvert fald lagde flybilletter og pakkerejser godt to tiendedele mere til inflationen, end vi havde forudset. Typisk vil den slags spring i flybilletpriserne dog korrigere inden for den næste måned eller to. Og det er også det, vi forventer. Hovedbudskabet er derfor, at inflationen vil falde til under Riksbankens prognose, fordi priserne vil vende rundt i de kommende måneder. Faldende benzinpriser og boligrenter vil bidrage til dette. Kilde: Danmarks Statistik Den underliggende inflation overstiger midlertidigt Riksbankens prognose Kilde: Danske Bank, Macrobond Prosperas kvartalsvise inflationsundersøgelse viste, at inflationsforventningerne faldt en smule, især på 1-2 års sigt. Det kunne indikere en ændring i den bredere undersøgelse for 3. kvartal august

11 Norge Inflationen tilbage på sporet i juli I Norge var hovedbegivenheden i sidste uge inflationstallene for juli. De viste et fald i kerneinflationen (CPI-ATE) til 2,6 % på årsbasis fra 3,2 % i juni. Faldet i den samlede inflation skyldtes en stærk basiseffekt og faldende flybilletpriser. Tallene bekræftede, at inflationsstigningen i juni var en klar engangsbegivenhed, og at Norge ikke har et inflationsproblem trods den svækkede norske krone. Den importerede inflation steg 2,9 %. Norges Banks prognose for prisvæksten var 2,2 % i den seneste pengepolitiske rapport, dvs. en afvigelse på 0,4 procentpoint. I lyset af de fortsat faldende oliepriser og de svage konjunkturudsigter, der er afspejlet i bl.a. PMI-indeksene, er det dog stadig tænkeligt, at Norges Bank nedsætter den ledende rente på mødet i september, hvis den vurderer, at vækstudsigterne er blevet forværret i løbet af sommeren. Bemærk, at vores officielle forventning er, at renten ikke ændres i september, hvilket vi baserer på den seneste svækkelse af valutaen, den fortsat robuste forbrugerefterspørgsel samt det boomende boligmarked. Norsk kerneinflation faldt i juli Kilde: Nets, Danske Bank august

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. april 2016 Markedsnyt Market movers i dag Der offentliggøres ingen vigtige nøgletal i Europa i dag, og der kommer heller ingen rating-nyheder om europæiske

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag Der er kun få, mindre vigtige nøgletal på makrokalenderen i dag. Frankrigs industriproduktion ventes at været

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. april 2015 Markedsnyt Market movers i dag Det bliver en stille begyndelse på ugen uden vigtige nøgletal på kalenderen. Vi må vente til i morgen, hvor det

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 22. april 2015 Markedsnyt Market movers i dag I Storbritannien offentliggøres referatet af Bank of Englands april-møde. Vi forventer, at den pengepolitiske

Læs mere

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter Senioranalytiker Anna Råman, anna@nykredit.dk, 44 55 48 22 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 79 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 Økonomisk overblik Vi vurderer,

Læs mere

Ugefokus Fed bliver på sidelinjen

Ugefokus Fed bliver på sidelinjen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 Ugefokus Fed bliver på sidelinjen Ugefokus i den kommende uge Den amerikanske centralbank holder formentlig renten uændret pga. en stramning

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 26. april 2016 Markedsnyt Market movers i dag I dag offentliggøres ordrer på varige goder i USA for marts. Tallene vil give os en indikation af investeringsvæksten

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 Markedsnyt Market movers i dag Markedet vil fortsat have fokus på Kinas valutakurspolitik og ikke mindst i hvilken grad, Peoples Bank of China

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. november 2015

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. november 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. november 2015 Markedsnyt Market movers i dag Vi venter ingen væsentlige ændringer i de norske inflationstal for oktober, se side 2. Markedsoversigt 07:30

Læs mere

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Der vil i dag være fokus på antallet af jobåbninger i USA, som er en af Yellens favorit-indikatorer for arbejdsmarkedet. Men ellers byder dagen ikke

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 19. november 2015

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 19. november 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 19. november 2015 Markedsnyt Market movers i dag Fortsat fokus på ECB og Fed forud for de vigtige møder i december. Der er flere taler på kalenderen i dag,

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag Vi forventer, at Bank of England holder renten uændret på 0 %, antagelig igen med en stemmefordeling på 8-1 for

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 27. november 2014

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 27. november 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 27. november 2014 Markedsnyt Market movers i dag Det amerikanske marked holder lukket pga. Thanksgiving-ferien. OPEC mødes i Wien i dag. Det er usikkert, om

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. oktober 2015

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. oktober 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag Den amerikanske industriproduktion i september ventes at være faldet 0,2 % m/m, efter et fald på 0,4 % i august.

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2016 Markedsnyt Market movers i dag Fed-medlemmerne Lockhart og Kaplan (ingen af dem stemmeberettigede) taler i dag, og desuden offentliggøres det

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 27. maj 2015 Markedsnyt Market movers i dag Der er kun få økonomiske data på kalenderen i dag. Et tredages møde i Tyskland for G7-landenes finansministre og

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

Ugefokus Norge i centrum i den kommende uge

Ugefokus Norge i centrum i den kommende uge Investeringsanalyse 20. november 205 Ugefokus Norge i centrum i den kommende uge Fokus i den kommende uge Fokus vil i den kommende uge rette sig mod Norge, hvor vi tirsdag får den såkaldte olieinvesteringsundersøgelse.

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Investeringsanalyse 16. marts 215 Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Seneste udvikling De europæiske rentemarkeder har reageret kraftigt på ECB s opkøb af statsobligationer.

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. januar 2016 Markedsnyt Market movers i dag Det amerikanske marked holder lukket i dag pga. Martin Luther King Jr. Day. Der offentliggøres ingen vigtige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

Ugefokus De globale industrikonjunkturer i centrum

Ugefokus De globale industrikonjunkturer i centrum Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. oktober 2015 Ugefokus De globale industrikonjunkturer i centrum Fokus i den kommende uge Der vil blive sat fokus på industriens helt aktuelle sundhedstilstand

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag Vi er blevet overrasket over styrken i indikatorerne for industriaktiviteten i vestlige lande i september. Det

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. november 2015

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. november 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. november 2015 Markedsnyt Market movers i dag Der er flere vigtige nøgletal på kalenderen i USA i dag inden Thanksgiving i morgen, torsdag og Black Friday.

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Investeringsanalyse - generelle markedsforhold 18. november 2014 Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Seneste udvikling Den globale økonomi er bremset op i de seneste måneder,

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. august 2015 Markedsnyt Market movers i dag Fortsat fokus på Emerging Markets og den afsmittende effekt på de globale aktiemarkeder, men der er tegn på en

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Investeringsanalyse 16. januar 2015 Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Seneste udvikling De lange obligationsrenter i kernelandene er fortsat med at falde, og renten på tyske

Læs mere

Ugefokus Norsk rentenedsættelse i den kommende uge

Ugefokus Norsk rentenedsættelse i den kommende uge Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juni 2015 Ugefokus Norsk rentenedsættelse i den kommende uge Fokus i den kommende uge Mødet i den amerikanske centralbank omfatter det hele: ny prognose,

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 Markedsnyt Market movers i dag I Storbritannien er det blevet tid til januar-mødet i Bank of England (BoE). Som forventet holdt BoE en blød

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Markedsnyt Market movers i dag Eurogruppens finansministre mødes kl. 15:00 for at drøfte den tredje hjælpepakke til Grækenland. Selvom aftalen

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Ugefokus Norges Bank i dilemma

Ugefokus Norges Bank i dilemma Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. september 2015 Ugefokus Norges Bank i dilemma Fokus i den kommende uge Norges Bank nedsætter formentlig renten med 25bp på mødet torsdag. Vi venter en lille

Læs mere

Investment Research General Market Conditions 29 februar 2016

Investment Research General Market Conditions 29 februar 2016 Investment Research General Market Conditions 29 februar 26 Markedsnyt Market Movers i dag De foreløbige inflationstal for euroområdet vil være i fokus i dag, og vi venter, at inflationen igen går i minus

Læs mere

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 4. februar 2015 Markedsnyt Market movers i dag Grækenlands premierminister Tsipras og EU-Kommissionens præsident Juncker mødes i dag og kan nå frem til en politisk

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere