Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ugefokus Den store overraskelse fra Kina"

Transkript

1 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende dage der er stadig mange ubesvarede spørgsmål om den nye valutapolitik. Hæver USA renten i september? Inflationstal ventes at pege i den retning. Hold også øje med referat af sidste rentemøde og de første indikatorer for august. Hvis britiske inflationstal kommer ud til den høje side, er en renteforhøjelse i november en mulighed. Japans BNP-tal vil formentlig vise fald i 2. kvartal, men det skal ses som en pause i opsvinget oven på meget stærkt 1. kvartal. Indhold Fokus i den kommende uge... 2 Makro og finans på tværs... 6 Ugen der gik i Skandinavien 10 Læs mere Makroprognose Finansprognose Kalender Et svagt norsk BNP-tal vil kunne skabe nye forventninger om rentenedsættelser. Makro og finans på tværs Ny prognose: CNY svækkes yderligere med 5 % på 6-12 måneders sigt. Følgerne af kinesisk devaluering bør ikke overdrives. Deflationseffekten fra råvarepriserne er langt vigtigere for obligationsmarkederne. Federal Reserve har stadig kurs mod renteforhøjelse i september. Finansprognose Hovedindikatorer 14-aug 3M 12M 10yr EUR swap 0,98 1,15 1,50 EUR/USD ICE Brent oil aug 6M 12-24M S&P ,39 0-5% 5-8% Læs mere på side 17 Kilde: Danske Bank Tema Renterne vil stige i USA, fortsat lave renter i den korte ende af den europæiske rentekurve, jf. Ny Renteprognose: Renteforhøjelse i USA vs. mulig ny tysk knaphedspræmie US rates set to rise, European rates set to remain subdued in the short end see our new interest rate forecast in Yield Forecast Update: Fed hike vs possible new bund scarcity premium, 14 August. CNY er faktisk stadig stærk USA s kerneinflation har bundet Kilde:Bloomberg og Danske Bank Kilde: Census og Danske Bank Redaktører Allan von Mehren Steen Bocian Error! Bookmark not defined. of

2 Fokus i den kommende uge Globalt I USA er det vigtigste nøgletal i denne uge inflationen for juli. Kerneinflationen har på det seneste vist tegn på at have nået bunden, og vi forventer, at også juli viser solide tal med en stigning i priserne på 0,2 % på månedsbasis og dermed en årlig kerneinflation på 1,9 %. Oliepriserne er ganske vist faldet, men vi skønner, at den samlede inflation alligevel var 0,3 % på månedsbasis og 0,3 % på årsbasis i juli, da faldet endnu ikke er slået igennem på benzinpriserne. Vicechef for Federal Reserve Stanley Fischer har for nylig i en tale udtrykt bekymring over den i øjeblikket lave inflation, men hvis kerneinflationen fortsætter den solide udvikling på månedsbasis, kan det mindske denne type bekymring. Det bliver også interessant at læse referatet af Federal Reserves julimøde, hvor formuleringen blev ændret til, at arbejdsmarkedet skal vise en vis fortsat bedring, for at centralbanken vil levere en renteforhøjelse. Vi tolker denne ændring i retorikken som, at der nu skal en svækkelse af nøgletallene til, for at centralbanken vil undlade at forhøje renten, mens en fortsættelse af den aktuelle udvikling i nøgletallene vil være nok til at få centralbanken til at agere. Kocherlakota, som er den pengepolitiske komites mest dueagtige medlem, taler på torsdag efterfulgt af Williams senere på dagen. Williams anses for at være hverken høg eller due, og det bliver særdeles interessant at høre hans syn på økonomien. Lockart, et andet medlem, der anses for at være neutral, udtalte tidligere på måneden, at han går ind for en renteforhøjelse i september. Hvis Williams signalerer det samme, er det tegn på, at de vigtige medlemmer generelt bevæger sig i retning af at forhøje renten i september. Vi får de første indikationer af forventningerne i fremstillingssektoren for august, når Philadelphia Fed-indekset, Empire-indekset og det foreløbige PMI-indeks fra Markit offentliggøres i den kommende uge. Hvad boligmarkedet angår, forventer vi, at det påbegyndte boligbyggeri fortsætter den stigende tendens, og at byggetilladelserne går lidt tilbage efter juni måneds stigning, som skyldtes den volatile flerfamiliekomponent. Vi regner med, at NAHB-boligmarkedsindekset er uændret i august, og at salget af eksisterende boliger falder en smule. Kerneinflationen ser ud til at have nået bunden Kilde: Census og Danske Bank Markets Forbrugertilliden har endnu ikke vendt i eurozonen I eurozonen er der kun få nøgletal i kalenderen i den kommende uge. Handelsbalancen for juni vil give yderligere information om den økonomiske vækst i 2. kvartal, som i overskrifter offentliggøres i dag. I 1. kvartal bidrog nettoeksporten negativt til BNP-væksten, men det er vores forventning, at væksten i 2. kvartal i højere grad var drevet af den udenlandske efterspørgsel, og det bør være afspejlet i handelsbalancen. Det foreløbige estimat for forbrugertilliden i august offentliggøres på fredag. Indtil videre har aftalen med Grækenland ikke fået tillidsindikatorerne for august til at stige, men forbrugertilliden understøttes også af det seneste fald i oliepriserne, som langsomt slår igennem på benzinpriserne i eurozonen. På denne baggrund forventer vi en lille stigning i forbrugertilliden i august. I Storbritannien offentliggøres inflationstallene for juli. De bliver særdeles interessante, eftersom Bank of Englands fokus tilsyneladende er vendt tilbage til inflationen efter faldet i olieprisen og valutastyrkelsen. Vi regner med en stigning i inflationen til 0,1 % på årsbasis i juli fra 0,0 % i juni. Vi forventer, at udviklingen i priserne på serviceydelser opvejes af udviklingen i priserne på fødevarer, alkohol og tobak, og at inflationen vil blive trukket op af, at priserne på ikke-energirelaterede Kilde: Europa-Kommissionen og Danske Bank Markets Inflationen ventes at forblive lav i 2. halvår 2015 Kilde: ONS august 2015

3 industrivarer ikke falder helt så hurtigt. Dette skyldes især basiseffekter fra den tidsmæssige placering af sommerudsalget sidste år. Trods faldet i oliepriserne i juli var benzinpriserne uændrede og påvirker ikke inflationen. Vi skønner, at kerneinflationen steg til 0,9 % på årsbasis i juli fra 0,8 % i juni. Vi regner med, at inflationen forbliver meget lav resten af året, og at den begynder at stige i januar 2016, om end de faldende oliepriser og det stærke pund tyder på, at stigningen bliver mindre end tidligere antaget. Da Bank of England ønsker en stabilisering eller stigning i inflationen, inden den vil forhøje renten, er det nu vores forventning, at banken leverer den første renteforhøjelse i 1. kvartal 2016, formentlig i februar (tidligere forventning: november 2015). En forhøjelse i år er dog ikke taget helt af bordet, især ikke hvis inflationen overrasker til den høje side. Vi forventer, at detailsalget ekskl. brændsel steg 0,5 % på månedsbasis i juli. Privatforbruget understøttes af højere beskæftigelse, positiv reallønsvækst og høj forbrugertillid. I Kina er fokus fortsat primært på valutapolitikken, efter at centralbanken tidligere på ugen tillod yuannen at svækkes og gik over til en mere markedsbaseret fastsættelse af den referencekurs, som anvendes til at fastsætte valutaens daglige handelsbånd. Dette er en meget stor ændring i Kinas valutasystem, og centralbankens udmeldinger og indgreb på valutamarkedet tyder indtil videre på, at vi på kort sigt fortsat vil se en valutaen blive styret med betydelig intervention på valutamarkedet. Det er dog endnu for tidligt at sige noget med sikkerhed, og i den kommende uge vil der blive holdt godt øje med, hvordan centralbanken styrer sit valutasystem. Påvirkningen herfra på de globale finansmarkeder ventes dog at aftage. Kinas nøgletalskalender er tyndt besat i næste uge. Det eneste tal af betydning er de officielle boligpriser for juli. De foreløbige tal fra ejendomsmæglere tyder på, at boligpriserne steg i juli for tredje måned i træk, men de viser stadig et lille fald år-tilår. Salget af nye boliger er også steget i de seneste måneder. Uroen på aktiemarkedet i juni og juli ser derfor indtil videre ikke ud til at have fået den seneste bedring på boligmarkedet til at gå i stå. I Japan er det vigtigste nøgletal i næste uge den økonomiske vækst for 2. kvartal. Vi forventer, at BNP faldt 0,3 % på kvartalsbasis i 2. kvartal efter stigningen på 1,0 % i 1. kvartal. Afmatningen i 2. kvartal er i høj grad en effekt af den meget stærke udvikling i 1. kvartal, som især skyldes lagerreduktioner, et svagt privatforbrug og en lille opbremsning i eksporten. Japan kan vende tilbage til positiv BNP-vækst i 3. kvartal, og generelt er den økonomiske vækst over trendniveauet. Det forventes derfor ikke, at den svage vækst i 2. kvartal får nogen større effekt for centralbanken. Der offentliggøres desuden udenrigshandelstal for juli i næste uge. Vi regner med, at eksportvæksten aftog til 4,0 % på årsbasis i juli fra 9,5 % i juni, og at importen faldt markant med 9,5 % på årsbasis, især som følge af faldende olie- og råvarepriser. Vi forventer, at det sæsonjusterede handelsunderskud bliver på bare 200 mia. yen i juli, og at handelsbalancen snart viser overskud. Japans BNP faldt i 2. kvartal, men ventes at blive positiv i 3. kvartal Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets august 2015

4 Skandinavien I Danmark får vi i næste uge nyt om de danske forbrugere, når forbrugertilliden i august og detailsalget i juli offentliggøres. Vi forventer, at forbrugertilliden i august var 10 mod 9,5 i juli, dvs. i praksis uændret. Forbrugertilliden er ikke lige så høj som i foråret, men i foråret kom forbrugertilliden også op på et kunstigt højt niveau, der ikke afspejlede den faktiske økonomiske udvikling. Optimismen er altså stadig høj blandt de danske forbrugere, og der er ikke noget i løbet af den seneste måned, der bør have ændret ved det. Selvom forbrugertilliden er høj, så vil det næppe føre til nogen forbrugsfest, bl.a. fordi danskerne stadig slæber rundt på en stor gæld relativt til deres boligformue. Detailsalget i juli vil give os mere viden om forbrugsudviklingen i starten af 3. kvartal. Tal for dankortomsætningen, der er en mere retvisende indikator for privatforbruget, viste en kraftig stigning fra juni til juli Fortsat høj forbrugertillid Kilde: Danmarks Statistik I Sverige udsendes der tal for husholdningernes forbrug (et bredere mål end detailsalget) på tirsdag og arbejdsmarkedet på torsdag. Ingen af tallene vil påvirke markedet noget særligt, da Riksbanken udelukkende har fokus på inflationen. Det skal dog nævnes, at set med detailsalgsbriller var juni en god måned for forbruget med en stigning i detailsalget på 3,8 % på årsbasis, og det bredere mål ventes derfor også at være solidt. Ledigheden for juli fortjener en vis opmærksomhed. Sveriges Statistik offentliggør tre mål det ikke-sæsonjusterede, det sæsonjusterede og det trendjusterede hvoraf sidstnævnte nok er det mest pålidelige. Ledigheden er langsomt på vej ned, men vi forventer, at trendniveauet denne gang fastholdes på 7,5 %. Vi vil dog kunne se et kraftigt fald i den ikke-justerede ledighed (vores forventning er fra 8,5 % i juni til 6,8 % i juli), hvilket er i tråd med det almindelige sæsonmønster. I Norge er hovedbegivenheden i næste uge BNP-væksten for 2. kvartal. Vi ved allerede fra indekset for husholdningernes vareforbrug, at privatforbruget steg ca. 0,5 % i 2. kvartal. Sammen med en stigning i det påbegyndte boligbyggeri tyder det på, at husholdningernes efterspørgsel har været robust i kvartalet. Fremstillingssektoren kæmper imidlertid med de lave oliepriser og den svage efterspørgsel. Ifølge industriproduktionstallene er produktionen i fremstillingssektoren faldet med over 5 % i 2. kvartal, og det viser, at denne del af økonomien i høj grad påvirkes negativt af de faldende oliepriser og olieinvesteringer. Norges Bank forudsatte en vækst på 0,25 % på kvartalsbasis i 2. kvartal i den pengepolitiske rapport for juni. I lyset af udviklingen i fremstillingssektoren i juni peger risikoen nedad for dette estimat. Hvis væksten i fastlands-bnp på kvartalsbasis for 2. kvartal bliver negativ, vil det styrke markedets forventning om yderligere lempelse fra Norges Bank til trods for den lille stigning i inflationen og svækkelsen af den norske krone i løbet af sommeren. Svagere norsk vækst i 2. kvartal Kilde: Macrobond august 2015

5 Fokus i den kommende uge Global fokus Begivenhed Periode Danske Consensus Forrige Man 17-aug 1:50 JPY BNP, foreløbig k/k ann. 2. kvartal -0.3%I % -1.8% 1.0% 3.9% Tir 18-aug 10:30 GBP Forbrugerpriser m/m å/å jul -0.2%I0.1% -0.3%I0.0% 0.0% 0.0% 14:30 USD Udstedelse af byggetilladelser 1000 (m/m) jul 1257K (-6%) 1210K (-9.5%) 1337K (7.0%) 14:30 USD Påbegyndt privat boligbyggeri 1000 (m/m) jul 1233K (5%) 1200K (2.2%) 1174K (9.8%) Ons 19-aug 14:30 USD CPI m/m å/å jul 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.3% 0.1% 14:30 USD CPI - kerne m/m å/å jul 0.2% 1.9% 0.2% 1.8% 0.2% 1.8% 20:00 USD referat fra FOMC møde fra den juli Tors 20-aug 8:45 USD Fed's Williams (stemmebr., due) taler 10:30 GBP Detailsalg m/m å/å jul 0.5%I4.5% 0.4%I4.4% -0.2% 4.0% 16:00 USD Philadelphia Fed Business Outlook aug Fre 21-aug 15:45 USD Markit fremstillings PMI, foreløbig aug 53.8 Scandi fokus Man 17-aug 10:00 NOK Handelsbalance mia. NOK jul 16.9 Tors 20-aug 9:30 SEK Ledighed s.k. % jul 7.5% 7.4% Fre 21-aug 10:00 NOK BNP (fastland) k/k 2. kvartal 0.5% Kilde: Makrobond og Danske Bank august 2015

6 Makro og finans på tværs Kinesisk devaluering vil ikke få de store følger Det har været en uge med overraskelser og forvirring efterfulgt af klarhed om det nye kinesiske valutasystem. Tirsdag vågnede vi op til nyheden om, at Kina havde devalueret valutaen (CNY) med næsten 2 % en ændring, der i første omgang blev tolket som en engangsforeteelse. Da valutakursen så svækkedes yderligere 1,6 % onsdag, skabte det forvirring og udløste spekulationer om, at CNY kunne blive svækket betydeligt mere. Endelig fik vi klarhed om situationen torsdag, hvor den kinesiske centralbank på et møde gik mere i detaljer med, hvordan de vil agere under det nye system, og samtidig intervenerede i markedet for at afbøde en fortsat svækkelse af valutaen. Støvet har altså nu lagt sig igen, og vi tror, at udviklingen i CNY vil glide i baggrunden for en stund. Her er, hvad vi ved, om Kinas nye valutakurssystem: 1. Daglig referencekurs nu markedsbestemt: Den største ændring er, at den daglige referencekurs nu bestemmes af markedet ud fra kvoteringer fra banker. Kvoteringerne skal være baseret på lukkekursen dagen før. CNY vil fortsat blive holdt inden for et spænd på +/-2 % omkring referencekursen. 2. Managed float : Mens referencekursen på CNY altså nu bestemmes af markedet, vil centralbanken opretholde et managed float valutakurssystem og intervenere i spotmarkedet for at sikre en stabil kursudvikling og også, at CNY forbliver på et rimeligt og afbalanceret niveau, som vicedirektør Zhang Xiaohui fra den kinesiske centralbank sagde på pressemødet torsdag. 3. Centralbanken ser ikke noget grundlag for en fortsat depreciering: Zhang Xiaohui sagde desuden på pressemødet: Ud fra den økonomiske og finansielle situation internationalt og i Kina ser vi aktuelt ikke noget grundlag for en fortsat svækkelse af CNY. Hovedpunkter Ny prognose: CNY svækkes yderligere med 5 % på 6-12 måneders sigt. Følgerne af kinesisk devaluering bør ikke overdrives. Deflationseffekten fra råvarepriserne er langt vigtigere for obligationsmarkederne. Federal Reserve har stadig kurs mod renteforhøjelse i september. Analyser om Kinas devaluering FX Strategy: China s big bang: CNY devaluation and market implications, 11. august 2015 Strategy: CNY follow-up clarifications and confusion, 12. august 2015 Flash Comment US: PBoC increases risk but September Fed hike still on, 12. august 2015 Handelsvægtet CNY fortsat stærk trods devaluering mod dollar Kilde: Danske Bank Markets, Bloomberg august 2015

7 Kina sigter efter vores vurdering ikke mod en større nedskrivning af valutaen for at opnå en konkurrencefordel, og den kinesiske centralbank vil på kort sigt holde valutakursen i stram snor via intervention i valutamarkedet. IMF s overvejelser om at medtage den kinesiske valuta i beregningsgrundlaget for deres syntetiske valuta SDR senere på året spiller også ind her. Ændringen i valutakurssystemet er imidlertid endnu et vigtigt skridt i retning af en flydende valutakurs, der vil give Kina mere fleksibilitet i pengepolitikken og betyde, at kursen over for dollar i højere grad vil afspejle den relative pengepolitik mellem Kina og USA. Da pengepolitikken i Kina ventes lempet igen, og USA har kurs mod en renteforhøjelse, vil CNY formentlig blive svækket yderligere over for USD det kommende år. Vi ændrer derfor prognosen for USD/CNY og venter nu, at CNY vil blive svækket tæt på 5 % til 6,70 mod dollar på et års sigt. Det er lidt mere, end forward-markedet indregner. Vi venter imidlertid ikke en stor devaluering af CNY på %, som nogle ellers har forudsagt. En langsigtet udvikling hen mod en stærkere effektiv CNY er et led i bestræbelserne på at dreje hovedvægten i økonomien væk fra eksport og over mod forbrugsvækst, og Kina vil normalt hellere se en gradvis udvikling end pludselige ændringer. Kina foretrækker stadig at krydse floden ved at føle stenene, som Deng Xiaoping udtrykte det i 1980 erne. Devaluering vil ikke få de store følger CNY s svækkelse skabte ny usikkerhed med historier om, at Kina nu melder sig ind i valutakrigen via en stor devaluering, og frygt for en kraftig deflationseffekt i resten af verden. Vi mener imidlertid, at frygten er lidt overdrevet: CNY svækkes yderligere mod dollar på lidt længere sigt Kilde: Macrobond Financial, Danske Bank Markets Ny prognose for CNY USD/CNY Danske Forward 15. Aug M M M Kilde: Danske Bank Markets, Bloomberg Effekten på inflationen vil formentlig være ret begrænset. På baggrund af standardmultiplikatorer anslår vi, at en nedskrivning af alle emerging marketsvalutaer med 10 % vil skære 0,1-0,2 procentpoint af inflationen i USA og euroområdet efter et år. Samtidig vil det trække væksten ned med omkring 0,2 procentpoint i USA og 0,3 procentpoint i euroområdet. Byggeriet i Kina vil nyde godt af bedringen på boligmarkedet i 2. halvår Det er selvfølgelig alt i alt negativt, men ikke en game changer. Det er svært at være rigtigt bekymret for aktiemarkederne, da valutakursændringerne i Kina vil trække i retning af, at den amerikanske centralbank går langsomt frem med renteforhøjelserne, og samtidig lægge låg over obligationsrenterne. Når vi ser lidt længere frem, ventes aktierne fortsat at få støtte fra en lempelig pengepolitik, et fortsat (om end moderat) globalt opsving og et lavt afkast på andre finansielle aktiver. Vi venter stadig den første renteforhøjelse i USA i september. Federal Reserve ser nu ud til at være klar til at gå i gang, men har også signaleret, at renteforhøjelserne vil komme i et meget forsigtigt tempo. Ugens detailsalgstal i USA bekræftede, at økonomien nu er i god stand igen efter et svagt 1. kvartal, hvilket understøtter forventningerne om en renteforhøjelse i september. Kina vil få fordele af valutasvækkelsen, men fordelene bør ikke overdrives. Den handelsvægtede valuta er som nævnt steget kraftigt det seneste år, og devalueringen eliminerer blot lidt af stigningen. Der kan heller ikke ventes et større løft fra finanspolitikken, da Kina fortsat døjer med følgerne af de store investeringer og gældsstigningen i forbindelse med de kraftige finanspolitiske stimuli i 2008/9. Vi ser imidlertid opløftende tegn på, at det kinesiske boligmarked er i bedring, og det ventes at være den vigtigste drivkraft bag en vækstfremgang i 2. halvår. Kilde: Macrobond Financial, Danske Bank Markets Deflationspres fra råvarepriserne Kilde: Macrobond Financial, Danske Bank Markets august 2015

8 Lavere råvarepriser løfter obligationsmarkederne Vi forventer ikke, at devalueringen af CNY får nogen større indvirkning på inflationen, men der er til gengæld ved at opstå et deflationspres fra råvarepriserne: Olieprisen er faldet med knap 20 dollar i løbet af de sidste tre måneder, og vi forventer nu en mere moderat stigning i olieprisen i de kommende år i forhold til tidligere, jf. Commodities Update: Oil in troubled waters as price anchor pulled, 13 August 2015). Prisen på industrimetaller, som smitter af på varepriserne med en vis tidsforskydning, er faldet til det laveste niveau siden 2009 og ligger pt. 15 % lavere end for tre måneder siden. Den tropiske orkan El Niño kan medføre et gradvist opadgående pres på de globale fødevarepriser, men det er ikke indtruffet endnu. De faldende råvarepriser får to følgevirkninger for inflationen. For det første kan det medføre, at vi midlertidigt igen oplever deflation i euroområdet i de kommende måneder, mens inflationen i USA fortsat vil ligge på det nuværende niveau på omkring 0,2 %. Kraftige basiseffekter vil fortsat betyde, at inflationen stiger i 4. kvartal og løfte den samlede inflation videre ind i 1. kvartal næste år, men niveauet for inflationen i 1. halvår 2016 vil være lavere end tidligere ventet. For det andet vil der ses en mere moderat stigning i kerneinflationen. Udviklingen vil medføre, at det vil tage længere tid for den amerikanske centralbank (Fed) at nå sit inflationsmål på 2 %, og det vil bidrage til, at Fed vil gå langsomt til værks med renteforhøjelserne. Det disinflationære pres har allerede ført til faldende obligationsrenter og faldende markedsforventninger til inflationen. De tyske 10-årige renter er faldet tilbage til omkring 0,6 %, efter at have været oppe på 1 % i juni. På obligationsmarkedet er den 10-årige inflationsforventning faldet til 1,25 % fra 1,55 % for blot et par måneder siden. Vi har netop udsendt vores nye renteprognose. På kort sigt er udsigterne yderst usikre, da alt afhænger af udviklingen i råvarepriserne, som kan gå begge veje. På lidt længere sigt forventer vi dog et moderat opadgående pres på renterne, når Fed begynder at hæve renten, når inflationen stiger mod årets udgang som følge af basiseffekterne, og når der igen er fremgang i europæisk økonomi. På seks måneders sigt forventer vi således, at de tyske obligationsrenter igen vil ligge på 1,0 %, jf. Renteprognose, 14. august Lavere inflationspres tenderer til at trække obligationsrenterne ned Kilde: Macrobond Financial, Danske Bank Markets Detailsalget i USA følger stadig tendensen fra de seneste år Pænt detailsalg i USA og midlertidigt vækstdyk i euroområdet Der holdes skarpt øje med nøgletallene, efterhånden som vi nærmer os den forventede første renteforhøjelse fra Fed den 17. september, og medmindre der kommer et dyk i nøgletallene, ser vi stor sandsynlighed for en renteforhøjelse på dette rentemøde. Denne uges detailsalgstal har ikke rykket ved disse forventninger. De justerede salgstal var en smule højere end ventet, og hvis man tager højde for andre af de seneste nøgletal, er vækstraten godt på vej tilbage mod niveauet 2,5 % i 3. kvartal, og det bør fastholde Fed i troen på, at der snart vil være fuld beskæftigelse. Hvis man ser på de kortsigtede udsving i detailsalget, fastholder forbrugerne stort set niveauet fra de seneste 2-3 år, jf. figuren. Med stigende vækst på boligmarkedet og en oliepris, der igen er faldet lidt, er der god grund til at forvente, at denne udvikling vil fortsætte i de kommende kvartaler. Antallet af nyregistrerede ledige ligger fortsat på et historisk lavt niveau, og det understøtter troen på, at amerikansk økonomi er i ganske god form. I euroområdet faldt BNP-væksten i 2. kvartal en smule til 0,3 % på kvartalsbasis fra 0,4 % i 1. kvartal. Der er endnu ikke offentliggjort detaljerede tal, men de nationale tal tyder på, at den lidt svagere økonomiske vækst skyldes et fald i den indenlandske efterspørgsel, hvorimod den udenlandske efterspørgsel bør have givet et større positivt bidrag. Det svarer til vores forventninger, da den svagere euro giver eksporten et løft, Kilde: Macrobond Financial, Danske Bank Markets Euroområdet går ned i gear, men real pengemængdevækst peger mod høj økonomisk vækst fremover Kilde: Macrobond Financial, Danske Bank Markets august 2015

9 mens den højere oliepris i 2. kvartal pressede privatforbruget lidt ned. Ser vi fremad, venter vi gradvist stigende aktivitet en forventning, der understøttes af udviklingen i pengemængden. M1-pengemængdevæksten, som er en god ledende indikator for den økonomiske vækst, peger på øget aktivitet i 2. halvår. Udsigter for de globale finansmarkeder Aktivklasse Aktier Moderat positive udsigter på 3 måneders sigt; positive på 12M sigt Primære faktorer Vækstfremgang i USA. Opsvinget i euroområdet fortsætter. Pengepolitiske lempelser fra ECB, BoJ og PBoC understøtter aktiemarkedet. Obligationer Renter i kernelande: tyske statsrenter moderat op; renter i USA op Rentespænd USA-Euro: Kører ud Rentespænd i periferien kører gradvist ind Kreditspænd vil fortsat være stabile, men med periodevis volatilitet FX EUR/USD ned forud for første renteforhøjelse i USA; op på længere sigt USD/JPY op i takt med, at markedet opjusterer forventninger til Fed EUR/SEK - i et spænd på 9,30-9,60 på kort sigt, ned på mellemlang sigt EUR/NOK svingende på kort sigt, derefter ned Råvarer Oliepriser i et spænd på kort sigt, op i H2 Metalpriser stigende trend Guldpriser skal længere ned Landbrugsvarer pilen peger fortsat opad Renteforhøjelse nærmere i USA, og inflationen op. Opsving i euroområdet får ny luft. Kapacitetssituation strammere. Pengepolitisk divergens. Kvantitative pengepolitiske lempelser, bedre fundamentals, investorer jagter afkast. Likviditet fra ECB understøtter spænd. Grækenland, Kina og renteforhøjelse i USA kan skabe ustabilitet. Divergens i vækst og pengepolitiske udsigter trækker fortsat ned i 2. halvår. Relativ pengepolitik og kapitaludstrømning fra Japan understøttes fortsat af pensionsreform. Kamp mellem Riksbanken og ECB på kort sigt, EUR/SEK ned på lidt længere sigt pga. højere vækst i Sverige. Lav likviditet begrænser nedsiden på kort sigt, så ned pga. olieopsving, positionering og relative fundamentals. Højere global vækst og udbudskonsolidering understøtter stigninger i år. Bekymring over væksten i Kina en negativ faktor på kort sigt, risici på udbudssiden. Priser skal ned, i takt med at den første renteforhøjelse i USA rykker nærmere. Geopolitisk usikkerhed giver støtte. Stiger nu igen; ekstremt vejr kan trække priserne yderligere op. Kilde: Danske Bank Markets august 2015

10 Ugen der gik i Skandinavien Danmark Kraftig stigning i privatforbruget i juli Tal for dankortomsætningen i juli viste, at der blev omsat for 30,4 mia. koner, hvilket var en fremgang på 9,3 % sammenlignet med juli sidste år. Renser man tallene for MobilePay, så var der tale om en årsvækst på 6,3 %. Betragter man udviklingen fra måned til måned, så har udviklingen i dankortomsætningen indikeret faldende privatforbrug i 2. kvartal. Denne tendens blev der rettet op på i juli, idet dankortomsætningen steg med 6,9 % sammenlignet med juni, korrigeret for sæsonudsving. Det er en ekstremt kraftig vækst på måneden, og man skal derfor være varsom med at overfortolke tallene, men de understreger trods alt, at privatforbruget ikke er gået i stå, og at tendensen til nedgang i økonomien, som vi spottede i 2. kvartal, nok mest af alt var en enlig svale. Vi forventer, at privatforbruget vil vokse som følge af stigende indkomster og stigende beskæftigelse, ligesom også fremgangen på boligmarkedet giver en hjælpende hånd. Vi fik også tal for inflationen i denne uge. Inflationen i juli var 0,7 % sammenlignet med juli sidste år. Der har været et markant prisfald på råolie, men benzinpriserne i Danmark steg faktisk i juli. Diesel og fyringsolie var billigere, men ikke nok til at kunne trække inflationen ned for alvor. Omvendt trak tøj op i inflationen, idet prisfaldet på tøj i juli var mindre end normalt. Det kan være et tegn på, at udsalget er faldet lidt anderledes, men det kan også være, at vi begynder at mærke effekten af den svagere danske krone, som gør importerede varer dyrere. Kraftig stigning i dankortomsætningen i juli Kilde: Nets, Danske Bank Stadig lav inflation Sverige Dårligt vejr lettede presset på Riksbanken en smule Juli måneds inflationstal var overraskende højt med en samlet inflation på 0,0 % på månedsbasis, dvs. 0,3 procentpoint over medianforventningen, og en underliggende inflation på 0,1 % på månedsbasis, dvs. en tilsvarende afvigelse. Vi indrømmer, at vores estimater lå under andre prognoser, så hvad var det, der skete? Jo, først og fremmest undervurderede vi den enorme volatilitet, der er i priser på flybilletter og pakkerejser. Vi forventede ganske vist, at priserne ville stige, men slet ikke i den størrelsesorden, som det var tilfældet, og som tilsyneladende skyldtes det dårlige julivejr i Sverige. Mange rejste til varmere lande i sommerferien eller tilbragte dagene i indkøbscentre. I hvert fald lagde flybilletter og pakkerejser godt to tiendedele mere til inflationen, end vi havde forudset. Typisk vil den slags spring i flybilletpriserne dog korrigere inden for den næste måned eller to. Og det er også det, vi forventer. Hovedbudskabet er derfor, at inflationen vil falde til under Riksbankens prognose, fordi priserne vil vende rundt i de kommende måneder. Faldende benzinpriser og boligrenter vil bidrage til dette. Kilde: Danmarks Statistik Den underliggende inflation overstiger midlertidigt Riksbankens prognose Kilde: Danske Bank, Macrobond Prosperas kvartalsvise inflationsundersøgelse viste, at inflationsforventningerne faldt en smule, især på 1-2 års sigt. Det kunne indikere en ændring i den bredere undersøgelse for 3. kvartal august 2015

11 Norge Inflationen tilbage på sporet i juli I Norge var hovedbegivenheden i sidste uge inflationstallene for juli. De viste et fald i kerneinflationen (CPI-ATE) til 2,6 % på årsbasis fra 3,2 % i juni. Faldet i den samlede inflation skyldtes en stærk basiseffekt og faldende flybilletpriser. Tallene bekræftede, at inflationsstigningen i juni var en klar engangsbegivenhed, og at Norge ikke har et inflationsproblem trods den svækkede norske krone. Den importerede inflation steg 2,9 %. Norges Banks prognose for prisvæksten var 2,2 % i den seneste pengepolitiske rapport, dvs. en afvigelse på 0,4 procentpoint. I lyset af de fortsat faldende oliepriser og de svage konjunkturudsigter, der er afspejlet i bl.a. PMI-indeksene, er det dog stadig tænkeligt, at Norges Bank nedsætter den ledende rente på mødet i september, hvis den vurderer, at vækstudsigterne er blevet forværret i løbet af sommeren. Bemærk, at vores officielle forventning er, at renten ikke ændres i september, hvilket vi baserer på den seneste svækkelse af valutaen, den fortsat robuste forbrugerefterspørgsel samt det boomende boligmarked. Norsk kerneinflation faldt i juli Kilde: Nets, Danske Bank august 2015

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 34 En lidt stille uge med fokus på globale PMI-indeks Ugen der gik Ganske pæne nøgletal sender aktier og renter op: Indeværende uge var ikke en af de helt store, hvad angår

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 7 Grækenlandsfarce, negativ euro-vækst og bedre USA-detailsalg Ugen der gik Markederne fortrøstningsfulde trods fortsat græsk farce: Den græske farce fortsatte i indeværende

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Globalisering som inflationsanker

Globalisering som inflationsanker Globalisering som inflationsanker Fokus på inflationspres Centralbankerne i dilemma Globaliseringens kræfter Deflation i varepriserne Pricing power er afgørende Lavrentemiljøet kan fortsætte D c 26. juni

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

Opgave nr. 13b. Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske økonomi. Handelshøjskolen i København

Opgave nr. 13b. Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske økonomi. Handelshøjskolen i København H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - Efterår 2008 ---------------- Opgaveløser: Vejleder: Martin Riedel Finn Østrup Opgave nr. 13b Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der

Læs mere