29. oktober Global økonomi er stabil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29. oktober 2014. Global økonomi er stabil"

Transkript

1 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels har der været skuffende industriproduktionstal i Tyskland, dels har forbrugsefterspørgslen i USA udvist svaghedstegn, og dels er det opfattelsen, at risici for verdensøkonomien er stigende pga. uroen i Mellemøsten, ebola i Afrika og demonstrationer i Hong Kong. Man glemmer i nogen grad, at global økonomi udvikler sig som en supertanker, hvorfor mindre bølgeskvulp ikke har den store betydning. De fundamentale kræfter i global økonomi peger stabilt fremad, og kursudsvingene den seneste tid skal derfor snarere ses som den aktiestøj, der periodevis opstår. De globale aktiemarkeder har siden finanskrisens bund i 2009 haft en pæn og stabil fremgang. Kursfaldene på op til 10 pct. på flere af de store aktiemarkeder den sidste måned kan ikke tages som udtryk for, at den opadgående trend er blevet brudt. Tværtimod skal det ses som en aktiemarkedsreaktion oven på en periode, hvor aktierne er steget kraftigt. Husk, at amerikanske aktier siden bunden i marts måned 2009 faktisk er steget med mere end 200 pct.

2 2 En væsentlig drivkraft for verdens aktiemarkeder er den globale vækstrate, som gennem de sidste 30 år har været meget mere stabil, end man får indtrykket af ved læsning af diverse strategers kommentarer til udviklingen. Den globale vækst ligger aktuelt omkring 3,3 pct., og dette niveau bedømmes af IMF i deres seneste rapport som varigt, endda med den bemærkning, at væksten næste år bliver lidt højere. IMF udgiver hvert halve år to rapporter om global økonomi. Den ene rapport gennemgår konjunkturudviklingen og vurderer den globale vækst. Den anden gennemgår den globale finansielle stabilitet. IMF s rapporter er netop udkommet i henholdsvis september og oktober måned, og begge rapporter giver et ganske godt billede af global økonomi. IMF nedjusterede den globale vækstrate med 0,1 pct. til 3,3 pct., hvilket reelt betyder uændret vækst i forhold til, hvad man tidligere forventede. I den finansielle stabilitetsrapport giver IMF den seneste udvikling sine kommentarer med på vejen. IMF skriver bl.a., at de makroøkonomiske risici er uændrede, og endvidere at det globale banksystem nu er meget bedre kapitaliseret end tidligere. Kreditrisici i det finansielle system er efter IMF s opfattelse faldet på det seneste. Med andre ord er der i IMF s vurderinger intet grundlag for at postulere, at global økonomi er på vej i den forkerte retning, snarere tværtimod. Ser vi på de enkelte regioner, er der dog tegn på store forskelle. USA udvikler sig fortsat meget positivt. Det seneste tal for vækstraten i USA var i andet kvartal i år på 4,2 pct. USA har forbedret sin konkurrenceevne kraftigt i de senere år, hvilket også fremgår af de globale omkostningsindeks, som bl.a. Boston Consulting Group udarbejder.

3 3 Ud fra de globale omkostningsindeks for en række af verdens førende økonomier, kan man se, at USA er meget konkurrencedygtig, ligesom Kina, Mexico og i særdeleshed Indonesien. De meget lidt konkurrencedygtige lande, med et omkostningsniveau 25 pct. højere end USA, tæller bl.a. Frankrig, Italien og Brasilien. Disse lande har en så svag konkurrenceevne, at deres industri må forventes at stagnere i de kommende 10 år. Hvis man som industriland har omkostninger, som er 25 pct. over USA s, 30 pct. over Kinas og 35 pct. over Mexicos, så går man en svær tid i møde. Det gælder i særdeleshed Frankrig, Brasilien og Italien. For Tyskland og Japan, som også har høje omkostningsniveauer, er det mindre problematisk, fordi disse lande allerede har opbygget en væsentlig og stærk eksportindustri, som godt kan klare sig. For så vidt angår Tyskland, er det glædeligt, at lønningerne stiger i Tyskland, og at man dermed i andre lande får lidt lettere ved at konkurrere. Det bliver næppe Frankrig og Italien, der overtager de markedsandele, som Tyskland mister. Tværtimod ser det ud som om, det bl.a. bliver USA, Kina, Mexico og måske Spanien, der kommer til at overtage markedsandele på den globale eksport fra Tyskland, Frankrig og Italien. Den region, som lige nu ser svagest ud, er Europa. Det er IMF s forventning, at den gennemsnitlige europæiske vækst i 2014 bliver på 1,4 pct., hvilket dækker over, at eurolandene kun vokser med 0,8 pct., mens resten af Europa vokser med det dobbelte. Det skal dog bemærkes, at eurozonen havde negative vækstrater både i 2012 og Udviklingen i år med en vækstrate på

4 4 0,8 pct. er derfor ikke helt så ringe, som det ser ud. Der er tale om en fremgang fra året før, trods alt. I eurozonen er hovedproblemet fortsat den meget forskellige udvikling mellem Tyskland på den ene side og Frankrig og Italien på den anden. Tyskland har en eksportindustri, som har været særdeles succesfuld de sidste 10 år. Tysk industri har vundet markedsandele overalt, både i USA, Kina og EU. Det er stadig således, at Tysklands største eksportmarkeder ligger i Europa, med USA og emerging markets-landene på de næste pladser. Den andel af Tysklands eksport, som går til EU-landene, er på hele 39 pct. USA, Canada, Australien m.fl. aftager 30 pct., mens emerging marketslandene aftager 21 pct. af den tyske eksport. Bemærk, at Rusland alene aftager 3 pct. af den tyske eksport. Situationen i Ukraine og Rusland er sikkerhedspolitisk risikofyldt. Set fra et økonomisk synspunkt er det dog ikke noget, der giver Tyskland en egentlig recessionsrisiko. Rusland er den økonomisk svage part, der er helt afhængig af sin energieksport, mens Tyskland ikke har nogen væsentlig økonomisk afhængighed af Rusland. Den tyske industriproduktions seneste svaghedstegn har næppe noget at gøre med krisen i Rusland. De svage tyske tal for industriproduktionen, som blev offentliggjort for august måned, skyldes sandsynligvis, at den tyske bilindustri efter sommerferien havde periodeforskydninger, som betød, at aktiviteten var ekstraordinært svag i august. September vil formodentlig vise en normalisering af aktivitetsniveauet, og risikoen for en tysk recession er derfor næppe reel. Hvad man derimod kan være lidt bekymret over, er udviklingen i Frankrig. Fransk økonomi har et højt omkostningsniveau, hvorfor den franske industri

5 5 hele tiden mister markedsandele. Samtidig har den franske regering svært ved at gennemføre de besparelsesprogrammer, som man selv har fremlagt. Alt i alt ser det ud som om, fransk økonomi fortsætter ad det spor, der har været gældende de sidste mange år. Velfærdssektoren vokser, omkostningerne vokser, og skiftende regeringer formår ikke at gennemføre de økonomiske reformer og strukturændringer, som er nødvendige, for at man får et fleksibelt arbejdsmarked og en begrænsning af den offentlige sektors vækst. Frankrig vil meget snart overhale de skandinaviske lande, hvad angår offentlige udgifter og skattetryk. Frankrig, Spanien og Italien er igen begyndt at kunne sælge deres statsobligationer internationalt. Denne trend, som ellers var ophørt i årene lige efter finanskrisen, er tilbage for fuld styrke. Mange investorer har tilsyneladende glemt, at en udløsende faktor for den sydeuropæiske krise var det forhold, at internationale obligationsinvestorer mistede tilliden til Sydeuropa og særligt Grækenlands betalingsevne, hvorfor de begyndte at storsælge GIIPS-statsobligationer. Dette tvang renten op og skabte en livstruende krise i Grækenland og senere Portugal, Irland m.fl. Det er bekymrende, at de sydeuropæiske lande med Italien og nu også Frankrig igen bruger de internationale obligationsmarkeder til at finansiere en stadig stigende gæld. Hvis landene samtidig udviste en klar økonomisk vækst og dermed mindskede gældsforholdet, ville problemet være mindre. Men så længe gælden vokser hurtigere end BNP og dermed indkomsterne, vil de statsfinansielle problemer på sigt komme tilbage, endda med endnu større styrke. Hvis man derfor investerer i Sydeuropa, skal man huske, at eurokrisen kun kan indkapsles, så længe ECB og Tyskland bakker op om denne obligationsfinansierede model. Hvis ikke Europa og særligt Sydeuropa kan genskabe økonomisk vækst, vil den statsfinansielle krise genopstå, næste gang konjunkturudviklingen vender, hvilket sandsynligvis sker om 2 til 5 år.

6 6 Man kan sammenfatte ovenstående på følgende måde: Global økonomi har det godt, og væksten er stabil omkring 3,5 pct. USA og visse emerging markets-lande trækker verdensøkonomien i gang. Dette vil hjælpe Europa, som formentlig vil kunne udvise vækstrater på mere end 1 pct. p.a. i de kommende år, idet konjunkturtilbagegangen her i tredje kvartal kun er midlertidig. På længere sigt vil eurokrisen dog genopstå, fordi de strukturelle gældsproblemer i Sydeuropa ikke er blevet løst på en langsigtet holdbar måde. For den globale investor betyder det, at man roligt kan investere i globale aktieporteføljer, men man skal være meget opmærksom på de risici, der ligger i eurozonen, særligt på lidt længere sigt. Med den seneste tids kursfald er aktier endda blevet mere attraktivt prisfastsat i forhold til obligationer.

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 4. oktober, 2010 RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 Sådan lyder vurderingen fra BRF Kredits cheføkonom, Ulrikke Ekelund. Hun er en af 7 økonomer, som RÆSON har talt med. Deres samlede

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2015-2018 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2015 ISBN: 978-87-93227-08-8 Adresse: Islands Brygge

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2012... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr.

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr. Kortlægning af de danske husholdningers formuer og gæld Danskerne har en samlet nettoformue på 4.3 mia. kr. I de seneste år har det i stigende grad vakt bekymring, at de danske husholdninger har en høj

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2007 Verden i perspektiv 2007 Investering i infrastruktur ny drivkraft Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger Forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

INVESTERINGSBREV OKTOBER 2012

INVESTERINGSBREV OKTOBER 2012 INVESTERINGSBREV OKTOBER 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig. Vi varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke uden om kunden kick-back el.lign. fra formueforvaltere. Modtaget

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Forord 3 Tilbage til normale tilstande

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 DECEMBER 2013 HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 GLOBALT OPSVING STABILISERES 4 SPARER DU NOK OP TIL PENSION? 38 LÆGEVIDENSKABELIGE REVOLUTIONER I HORISONTEN 43 INDHOLD Globalt opsving stabiliseres 4 Indtjening

Læs mere

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere