Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget"

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring /SIMJAC Målopfølgning, 2. kvartal 2018 Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 2018 Målopfølgningen giver en status på udmøntningen af målene i Beskæftigelsesplan 2018 samt de relevante mål i Kommunestrategi

2 Indhold 1. Målopfyldelse...3 Tabel 1.1 Oversigt over målopfyldelse Vækst...4 Figur 2.1 Ledige i virksomhedsrettet aktivering...4 Figur 2.2 Jobparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere Velfærd...6 Figur 3.1 Offentlig forsørgelse...6 Figur 3.2 Langvarige modtagere...7 Figur 3.3 Ledige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande...8 Figur 3.4 Bruttoledighed i Værebro Park, Høje Gladsaxe og under ét Unge i uddannelse og job...10 Figur 4.1 Unge på offentlig forsørgelse...10 Figur 4.2 Brug af virksomhedspraktik...11 Tabel 4.1 Unge i fritidsjob...12 Figur 4.3 Unge med en gennemført ungdomsuddannelse

3 1. Målopfyldelse Målopfølgning, 2. kvartal 2018 Tabel 1.1 Oversigt over målopfyldelse Gældende mål fra Kommunestrategi og Beskæftigelsesplan 2018 Målsætning Målopfyldelse Målopfyldelse Målopfyldelse 1. kvartal kvartal kvartal Vækst s andel af ledige i virksomhedsrettet aktivering skal stige i forhold til niveauet i I 2017 var i gennemsnit 8,8 procent af de ledige i virksomhedsrettet Resultat: 8,2 procent Mål: Min. 8,8 procent Andelen af kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere, der er vurderet jobparat, skal fastholdes på samme niveau, der var gældende i I 2017 var i gennemsnit 41,2 procent i Mål: Min. 41,2 procent Resultat: 40,3 procent målgruppen vurderet jobparat. 3. Velfærd Andelen af personer på offentlig forsørgelse skal falde i forhold til niveauet i I 2017 var i gennemsnit 12,1 procent på offentlig forsørgelse. Mål: Under. 12,1 procent Resultat: 11,8 procent Andelen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal falde i forhold til niveauet i I 2017 var i gennemsnit 7,3 procent langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Mål: Maks.7,3 procent Resultat: 7,4 procent Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal falde i forhold til niveauet i I 2017 var i gennemsnit 19,2 procent på offentlig forsørgelse. Mål: Maks. 19,2 procent Resultat: 17,9 procent Forskellen mellem den samlede bruttoledighed i Værebro Park og Høje Gladsaxe og bruttoledigheden i under ét skal falde til 7,5 procentpoint eller mindre i I Mål: Maks. 7,0 procentpoint Resultat: 6, var forskellen 7,7 procentpoint. procentpoint 4. Unge i uddannelse og job s andel af unge (18-29 år) på offentlig forsørgelse (ikke SU) skal falde til 8,0 procent i I 2017 var andelen af unge på offentligforsørgelse i gennemsnit 8,7 Mål: Maks. 8,0 procent Resultat: 8,0 procent s andel af unge ledige i virksomhedsrettet aktivering skal stige i forhold til niveauet i I 2017 var i gennemsnit 17,7 procent af de unge ledige i virksomhedsrettet Mål: Min. 17,7 procent Resultat: 18,8 procent aktivering. Minimum 75 unge skal i 2018 påbegynde fritidsjob som følge af beskæftigelsesindsatsen i budget s andel af unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse 6 år efter 9. klasse, skal stige til 79,5 procent i I 2017 var andelen 76,6 procent. Mål: 75 unge Resultat: 52 unge Mål: Min. 78,5 procent Resultat: X NB. Kryds indikerer, at der på nuværende tidspunkt ikke kan følges op på målet. Note: Pilene angiver udviklingen siden målopfølgningen for 1. kvartal Pil-op er udtryk for en positiv udvikling, pil-ned er udtryk for en negativ udvikling, mens en streg - er udtryk for en neutral udvikling. 3

4 2. Vækst Målopfølgning, 2. kvartal 2018 s andel af ledige i virksomhedsrettet aktivering skal stige i forhold til niveauet i I 2017 var i gennemsnit 8,8 procent af de ledige i virksomhedsrettet aktivering. Mål fra Beskæftigelsesplan Figur 2.1 Ledige i virksomhedsrettet aktivering 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 8,2% 8,3% 8,3% 8,4% 2,7% 2,6% 2,7% 2,6% 2,6% 2,5% 2,9% 5,5% 5,7% 5,6% 5,8% 5,3% 5,3% 5,5% Andel fuldtidspersoner i virksomhedsrettet aktivering 7,9% 7,8% Privat virksomhedsrettet aktivering Mål for 2018 (min. 8,8 %) 8,4% Offentlig virksomhedsrettet aktivering Kilde: Opdateret: SIMJAC Medregnede ydelser: a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, forrevalidering, integrationsydelse, jobafklaringsforløb, kontanthjælp, kontantydelse, ledighedsydelse, ressourceforløb, revalidering, sygedagpenge og uddannelseshjælp. Figur 2.1 viser andelen af fuldtidsaktiverede ledige i virksomhedsrettet aktivering, fordelt på privat og offentlig, ud af det samlede antal ledige. Målet for 2018 er, at s andel i virksomhedsrettet aktivering som minimum skal ligge på 8,8 procentpoint opgjort som gennemsnit henover året (angivet ved den orange linje). s andel af ledige i virksomhedsrettet aktivering er steget fra 8,3 procent i januar 2018 til 8,4 procent i juni 2018 svarende til en stigning på 0,1 procentpoint. Der er i perioden sket en stigning i andelen af ledige i offentlig virksomhedsrettet aktivering på 0,3 procentpoint, mens der har været et fald i andelen i privat virksomhedsrettet aktivering på 0,2 procentpoint. I gennemsnit har 8,2 procent af kommunens ledige været i virksomhedsrettet aktivering i den opgjorte periode. Pr. 2. kvartal 2018 er målet ikke opfyldt. 4

5 Andelen af kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere, der er vurderet jobparat, skal fastholdes på samme niveau, der var gældende i I 2017 var i gennemsnit 41,2 procent i målgruppen vurderet jobparat. Mål fra Beskæftigelsesplan Figur 2.2 Jobparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere Andel jobparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere 45,0% 40,3% 38,8% 39,3% 39,8% 41,8% 40,9% 41,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 5,0% Mål for 2018 (min. 41,2 %) Kilde: Opdateret: SIMJAC Figur 2.2 viser andelen af jobparate kontanthjælps- og integrationsmodtagere i. Målet for 2018 er, at s andel af jobparate kontanthjælps- og integrationsmodtagere som minimum skal ligge på 41,2 procentpoint opgjort som gennemsnit henover året (angivet ved den orange linje). s andel af jobparate kontanthjælps- og integrationsmodtagere er steget fra 38,8 procent i januar 2018 til 41,0 procent i juni 2018 svarende til en stigning på 2,2 procentpoint. I gennemsnit har 40,3 procent af kommunens kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere været vurderet jobparate i den opgjorte periode. Pr. 2. kvartal 2018 er målet ikke opfyldt. 5

6 3. Velfærd Målopfølgning, 2. kvartal 2018 Andelen af personer på offentlig forsørgelse skal falde i forhold til niveauet i I 2017 var i gennemsnit 12,1 procent på offentlig forsørgelse. Mål fra Beskæftigelsesplan Figur 3.1 Andel på offentlig forsørgelse Procentandel modtagere af offentlig forsørgelse (16-66 år) 14,0% 12,0% 11,8% 12,3% 12,2% 12,1% 11,7% 11,5% 11,2% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Mål for 2018 (under 12,1 %) Kilde: & Opdateret: SIMJAC Medregnede ydelser: a-dagpenge, forrevalidering, førtidspension, jobafklaringsforløb, kontanthjælp, ledighedsydelse, ressourceforløb, revalidering, sygedagpenge og uddannelseshjælp. Figur 3.1 viser s andel af modtagere af offentlig forsørgelse som procentandel af befolkningen (16-66 år). Målet for 2018 er, at s andel af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal være under 12,1 procent (angivet ved den orange linje). s andel af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse er faldet fra 12,3 procent i januar 2018 til 11,2 procent i juni 2018 svarende til et fald på 1,1 procentpoint. I gennemsnit har procentandelen af modtagere på offentlig forsørgelse været 11,8 procent i den opgjorte periode. Pr. 2. kvartal 2018 er målet opfyldt. 6

7 Andelen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal falde i forhold til niveauet i I 2017 var i gennemsnit 7,3 procent langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Mål fra Beskæftigelsesplan Figur 3.2 Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse Procentandel langvarige modtagere (+52 uger) af offentlig forsørgelse (16-66 år) 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 7,4% 7,5% 7,5% 7,4% 7,3% 7,2% Mål for 2018 (maks. 7,3 %) Kilde: & Opdateret: SIMJAC Medregnede ydelser: a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, forrevalidering, førtidspension, integrationsydelse, jobafklaringsforløb, kontanthjælp, kontantydelse, ledighedsydelse, ressourceforløb, revalidering, sygedagpenge og uddannelseshjælp. Figur 3.2 viser s andel af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse som procentandel af befolkningen (16-66 år). Målet for 2018 er, at s andel af langvarige modtagere af offentligforsørgelse højest skal ligge på 7,3 procentpoint (angivet ved den orange linje). Det skal bemærkes, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering d. 18. maj 2018 meddelte, at de permanent har ændret definitionen af ledighedsforløb på Jobindsats.dk. Hidtil er et forløb blevet defineret som afbrudt, hvis der blot var én dag, hvor personen ikke modtog ydelse. Såfremt personen efter nogle dage genoptog ydelsesforløbet, blev dette således betragtet som et nyt forløb. Med den nye definition betragtes et forløb først som afbrudt, hvis personen ikke har modtaget ydelse i én sammenhængende måned. Baggrunden for ændringen er, at det giver et mere retvisende billede af antal afsluttede og påbegyndte forløb. Konsekvensen af ændringen er, at antallet af langvarige forløb er steget markant, mens antallet af korte forløb er faldet. Eksempelvis er andelen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse i januar 2018 ændret fra 7,1 procent i målopfølgningen for 1. kvartal 2018, hvor den tidligere definition lå til grund, til 7,5 procent i nærværende opfølgning, hvor den nye definition er gældende. På trods af ændringen foreslås den hidtidige målsætning fastholdt, da den vurderes realistisk og ambitiøs. s andel af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse er faldet fra 7,5 procent i januar 2018 til 7,2 procent i maj 2018 svarende til et fald på 0,3 procentpoint. I gennemsnit har procentandelen af langvarige modtagere på offentlig forsørgelse været 7,4 procent i den opgjorte periode. Pr. 2. kvartal 2018 er målet ikke opfyldt. 7

8 8 Målopfølgning, 2. kvartal 2018

9 Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal falde i forhold til niveauet i I 2017 var i gennemsnit 19,2 procent på offentlig forsørgelse. Mål fra Beskæftigelsesplan Figur 3.3 Ledige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande Procentandel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse (16-66 år) 2 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 17,9% 18,5% 18,4% 18,2% 17,6% 17,7% 17,3% Mål for 2018 (maks. 19,2 %) Kilde: & Opdateret: SIMJAC Medregnede ydelser: a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, forrevalidering, førtidspension, integrationsydelse, jobafklaringsforløb, kontanthjælp, kontantydelse, ledighedsydelse, ressourceforløb, revalidering, sygedagpenge og uddannelseshjælp. Figur 3.3 viser s andel af ledige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande ud af det samlede antal indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i befolkningen (16-66 år). Målet for 2018 er, at s andel ledige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande højest skal ligge på 19,2 procentpoint (angivet ved den orange linje). s andel af ledige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er faldet fra 18,5 procent i januar 2018 til 17,3 procent i juni 2018, svarende til et fald på 1,2 procentpoint. I gennemsnit har 17,9 procent af s indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande været på offentlig forsørgelse i den opgjorte periode. Pr. 2. kvartal 2018 er målet opfyldt. 9

10 Forskellen mellem den samlede bruttoledighed i Værebro Park og Høje Gladsaxe og bruttoledigheden i under ét skal falde til 7,0 procentpoint eller mindre i I 2017 var forskellen 7,7 procentpoint. Mål fra Kommunestrategi og Beskæftigelsesplan Bemærk, at målet for 2018 blev revideret i forbindelse med opfølgningen på Kommunestrategien for 2017 (ØU , punkt 36). Figur 3.4 Bruttoledighed i Værebro Park, Høje Gladsaxe og under ét 14,0% Bruttoledighed i procent Værebro Park og Høje Gladsaxe i forhold til under ét 12,0% 11,6% 12,1% 11,6% 11,8% 11,6% 11,4% 11,3% 8,0% 6,0% 6,0% 6,2% 5,8% 6,2% 6,0% 5,9% 6,0% 4,0% 5,6% 5,9% 5,7% 5,6% 5,6% 5,5% 5,3% 2,0% Værebro Park og Høje Gladsaxe r under ét Difference Mål for 2018 (maks. 7,0 %) Kilde: Kommunens sagsbehandlingssystem KMD Opera / KMD Momentum og Decentralt Person Register (DPR) Opdateret: SIMJAC Medregnede ydelser: a-dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp Figur 3.4 viser bruttoledigheden i henholdsvis Værebro Park og Høje Gladsaxe samt under ét. Målet for 2018 er, at forskellen i bruttoledigheden skal falde til minimum 7,0 procentpoint opgjort som gennemsnit henover året (angivet ved den grønne linje). Bruttoledigheden i Værebro Park og Høje Gladsaxe er faldet fra 12,1 procent i januar 2018 til 11,3 procent i juni 2018, svarende til et fald på 0,8 procentpoint. Bruttoledigheden i under ét er i samme periode faldet med 0,6 procentpoint. I perioden er differencen mellem bruttoledigheden i Værebro Park og Høje Gladsaxe og under ét reduceret fra 6,2 procentpoint i januar 2018 til 6,0 procentpoint i juni I gennemsnit har forskellen mellem bruttoledigheden i Værebro Park og Høje Gladsaxe og under ét været 6,0 procentpoint i den opgjorte periode. Pr. 2. kvartal 2018 er målet opfyldt. 10

11 4. Unge i uddannelse og job Målopfølgning, 2. kvartal 2018 s andel af unge (18-29 år) på offentlig forsørgelse (ikke SU) skal falde til 8,0 procent i I 2017 var andelen af unge på offentligforsørgelse i gennemsnit 8,7 procent. Mål fra Kommunestrategi og Beskæftigelsesplan Figur 4.1 Unge på offentlig forsørgelse 12,0% Procentandel unge modtagere af offentlig forsørgelse (18-29 år) 8,0% 8,0% 8,4% 8,3% 8,3% 8,0% 7,6% 7,5% 6,0% 4,0% 2,0% Mål for 2018 (maks. 8,0 %) Kilde: & Opdateret: SIMJAC Medregnede ydelser: a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, fleksjob, forrevalidering, førtidspension, integrationsydelse, jobafklaringsforløb, kontanthjælp, kontantydelse, ledighedsydelse, ressourceforløb, revalidering, sygedagpenge og uddannelseshjælp. Figur 4.1 viser andelen af unge (18-29 år) på offentlig forsørgelse i. Målet for 2018 er, at procentandelen af unge (18-29 år) på offentlig forsørgelse skal falde til eller forblive 8,0 procentpoint opgjort som gennemsnit henover året (angivet ved den orange linje). Andelen af unge på offentlig forsørgelse er faldet fra 8,4 procent i januar 2018 til 7,5 procent i juni 2018 svarende til et fald på 0,9 procentpoint. I gennemsnit har ledigheden blandt unge været 8,0 procent i den opgjorte periode. Pr. 2. kvartal 2018 er målet opfyldt. 11

12 s andel af unge ledige i virksomhedsrettet aktivering skal stige i forhold til niveauet i I 2017 var i gennemsnit 17,7 procent af de unge ledige i virksomhedsrettet aktivering. Mål fra Beskæftigelsesplan Figur 4.2 Unge i virksomhedsrettet aktivering 3 Andel unge i virksomhedsrettet aktivering 25,0% 22,1% 23,2% 2 15,0% 18,8% 11,5% 15,8% 15,8% 9,5% 9,6% 18,3% 18,7% 11,2% 11,6% 13,3% 14,2% 5,0% 7,3% 6,3% 6,2% 7,1% 7,1% 8,7% 9,0% Privat virksomhedsrettet aktivering Mål for 2018 (min. 17,7 %) Offentligt virksomhedsrettet aktivering Kilde: Opdateret: SIMJAC Medregnede ydelser: a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, forrevalidering, integrationsydelse, jobafklaringsforløb, kontanthjælp, kontantydelse, ledighedsydelse, ressourceforløb, revalidering, sygedagpenge, særlig uddannelsesydelse og uddannelseshjælp. Figur 4.2 viser s procentandel unge ledige (18-29 år), der er i virksomhedsrettet aktivering. Målet for 2018 er, at s andel af unge ledige (18-29 år), der er i virksomhedsrettet aktivering, som minimum skal være 17,7 procent (angivet ved den orange linje). s andel af unge ledige (18-29 år), der er i virksomhedsrettet aktivering, er steget fra 15,8 procent i januar 2018 til 23,2 procent i juni 2018, svarende til en stigning på 7,4 procentpoint. I perioden er anvendelsen af privat virksomhedsrettet aktivering steget med 2,7 procentpoint, mens anvendelsen af offentlig virksomhedsrettet aktivering er steget med 4,7 procentpoint. I gennemsnit har 18,8 procent af kommunens unge ledige (18-29 år) været i virksomhedsrettet aktivering i den opgjorte periode. Pr. 2. kvartal 2018 er målet opfyldt. 12

13 Minimum 75 unge skal i 2018 påbegynde fritidsjob som følge af beskæftigelsesindsatsen i budget Mål fra Beskæftigelsesplan Tabel 4.1 Unge i fritidsjob Fritidsjobindsats for unge Resultat Mål unge er påbegyndt fritidsjob Kilde: Egne registreringer Opdateret: SIMJAC 75 unge skal påbegynde fritidsjob Tabel 4.1 viser, hvor mange unge der er påbegyndt fritidsjob som følge af den indsats, der blev bevilget i budget Målet for 2018 er, at minimum 75 unge skal påbegynde fritidsjob. Pr. 2. kvartal 2018 er 52 unge påbegyndt fritidsjob som følge af indsatsen. Der følges først op på målopfyldelsen ved 4. kvartal

14 s andel af unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse 6 år efter 9. klasse, skal stige til 78,5 procent i I 2017 var andelen 76,6 procent. Mål fra Kommunestrategi og Beskæftigelsesplan Bemærk, at målet for 2018 blev revideret i forbindelse med opfølgningen på Kommunestrategien for 2017 (ØU , punkt 36). Figur 4.3 Unge med en gennemført ungdomsuddannelse Andel unge med en gennemført ungdomsuddannelse 6 år efter afsluttet 9. klasse ,4% 77,1% 75,4% 78,3% 78,1% 76,6% Kilde: Opdateret: SIMJAC Andel unge med en gennemført ungdomsuddannelse 6 år efter afsluttet 9. klasse Mål for 2018 (min. 78,5 %) Figur 4.3 viser andelen af unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse 6 år efter afsluttet 9. klasse. Målet for 2018 er, at 78,5 procent skal have gennemført en ungdomsuddannelse (angivet ved den orange linje). Data for 2018 forventes offentliggjort medio 4. kvartal. Pr. 2. kvartal 2018 er det ikke muligt at følge op på målsætningen. 14

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 18.10.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 2016 Målopfølgningen giver en status på udmøntningen af målene i

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 17.02.2017/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2016 Målopfølgningen giver en status på udmøntningen af målene i

Læs mere

Udvikling i perioden

Udvikling i perioden GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 24.11.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Udvikling i perioden 2014-2017 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I dette udvidede tema til kvartalsstatistikken for 3. kvartal

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 10.02.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2015 Rapporten giver en status på udmøntningen af ministermålene i

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring /SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2018 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse,

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 16.02.2018/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 15.08.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Juni 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

RESULTATRAPPORT 4.KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. MARTS 2017

RESULTATRAPPORT 4.KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. MARTS 2017 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. MARTS 217 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 Arbejdsmarkedet i tal Januar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i i forhold til hele landet... 5

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 18.03.20/SIMJEN Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Marts 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål og supplerende

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 18. november 2016 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.04.2014/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.Kvartal 2014 Rapporten giver en status på ministermål 2014, mål fra kommunestrategien

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 Arbejdsmarkedet i tal November 2017 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2018 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 4. JUNI 2018

RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2018 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 4. JUNI 2018 . KVARTAL 8 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D.. JUNI 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur : Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen Figur a: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsløshedsforsikrede, akademikere Figur b: Dagpengemodtagere

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 24. maj 2016 Titel: Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Det nye kvartalsvise statusopfølgningskoncept

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 Arbejdsmarkedet i tal Februar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i Næstved i forhold til hele landet...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017 Arbejdsmarkedet i tal Marts 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

6-by barometer: Oversigt

6-by barometer: Oversigt 6-by barometer: Oversigt Barometer Resultatstatus Bestand 1 Effekt Ministeren Ministerens smål 2009 mål Indsatsstatus Økonomistatus Aktiverings -grad Forsørgertr yk Kontanthjælp: Visitationskategori -

Læs mere

RESULTATRAPPORT 2. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 26. SEPTEMBER 2016

RESULTATRAPPORT 2. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 26. SEPTEMBER 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 26. SEPTEMBER 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

RESULTATRAPPORT 4. KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. MARTS 2018

RESULTATRAPPORT 4. KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. MARTS 2018 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D.. MARTS 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur : Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen Figur a: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsløshedsforsikrede, akademikere Figur b:

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (August 218) Vækstudvalget den 6. september 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 11.05./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Marts 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Juni 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal September 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

6-by barometer: Oversigt

6-by barometer: Oversigt 6-by barometer: Oversigt Barometer Resultatstatus Indsatsstatus Økonomistatus Bestand Effekt Ministerens Ministerens mål 2009 mål Aktiveringsgrad Forsørgertryk 1 16-11-2016 Kontanthjælp: Visitationskategori

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

RESULTATRAPPORT 2.KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 25. SEPTEMBER 2017

RESULTATRAPPORT 2.KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 25. SEPTEMBER 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 5. SEPTEMBER 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur a: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsløshedsforsikrede, akademikere Figur b: Dagpengemodtagere

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 18.4./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

RESULTATRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 2015

RESULTATRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune Maj 215 Dette dokument er kun delvist opdateret. Opdatering af data for antallet af bl.a. forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere afventer

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (November 28) Vækstudvalget den 6. december 28 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål i Beskæftigelsesplan 28 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 11.2.216/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 22. JUNI 2015

RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 22. JUNI 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 22. JUNI 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Målopfølgning og ledelsesinformation

Målopfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 31.05.20/jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål

Læs mere

Resultatrevision 2016

Resultatrevision 2016 Resultatrevision 2016 Jobcenter Frederikssund maj 2017 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Hovedkonklusioner - Udfordringer

Hovedkonklusioner - Udfordringer NØGLETAL FOR RESULTATER OG INDSATS Aalborg Alle ydelser Alle ydelser Dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Placering i Benchmark 73 76 81 17 Hovedkonklusioner - Udfordringer Notatet identificerer, at Aalborg

Læs mere

Resultatrevision 2018

Resultatrevision 2018 Resultatrevision 2018 Jobcenter Frederikssund maj 2019 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3.KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 18.DECEMBER 2017

RESULTATRAPPORT 3.KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 18.DECEMBER 2017 .KVARTAL 7 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D..DECEMBER 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur : Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen Figur a: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsløshedsforsikrede, akademikere Figur b: Dagpengemodtagere

Læs mere

LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET

LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET Pr. 31-08-2015 1. Økonomisk oversigt Tabel 1.1 Forbrugsoversigt på forsørgelsesområdet Beløb i 1.000 kr. Korrigeret budget 2015 Forbrug 31-08-2015

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 18.1./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Udkast Beskæftigelsespolitikken

Udkast Beskæftigelsespolitikken 1 Udkast Beskæftigelsespolitikken 2019-2022 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er vo Visionen konkretiseres gennem Plan- og Udviklingsstrategien og politikkerne. Herved sikres,

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. DECEMBER 2015

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. DECEMBER 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. DECEMBER 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Maj Indhold Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016 Analyse: Unge i Midtjylland AMK Midt-Nord Oktober 2016 Indhold Hovedkonklusioner: Antallet af unge på en offentlig forsørgelsesydelse i Midtjylland har været stigende, og har i de senere år ligget på et

Læs mere

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 Arbejdsmarked i tal maj 216 Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bruttoledigheden i Østdanmark...3 2. A-DAGPENGEMODTAGERE...4 Aktiveret A-dagpengemodtagere...4 3. Uddannelseshjælp...5

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 05.10.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

1. Andelen af 'Jobparate' ledige skal ligge i den bedste 3. del i forhold til klyngen. A-dagpenge:

1. Andelen af 'Jobparate' ledige skal ligge i den bedste 3. del i forhold til klyngen. A-dagpenge: Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 22. maj 2018 Politiske Effektmål - status til mødet i BUU d. 28. maj 2018 Herunder status på de politiske effektmål for kerneopgaven Alle Kan Bidrage. Opgjort med seneste tal

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 25.5./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - August

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - August Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2018 Opfølgning - August 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Februar 2019

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Februar 2019 Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Februar 2019 Vesthimmerlands Kommune. Vestre Boulevard 7. 9600 Aars. Tel. 99 66 70 00. www.vesthimmerland.dk Indhold Denne rapport indeholder en

Læs mere

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen?

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? F A K T A A R K Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? 11. december 2015 J.nr. VOA/MAM/CHF Baggrund Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering laver i forskellige

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

Ungeanalyse Midtjylland

Ungeanalyse Midtjylland Ungeanalyse Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord August 2018 Hovedkonklusioner Ca. 13% af de unge (16-29 årige) i Midtjylland er på en offentlig forsørgelsesydelse. Sammenlignet med hele landet har

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.1.214/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Januar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 5 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 5 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Dato: 4-2-21 bskps@herning.dk Unge ledige udvikling i målgrupper med mere. ruar 21 Med følgende notat gives en status på udviklingen i gruppen af unge ledige i Herning

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 13.08.20/TINEHA/DOSOLA Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget August 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

6-by barometer: Oversigt

6-by barometer: Oversigt 6-by barometer: Oversigt Barometer Resultatstatus Indsatsstatus Økonomistatus Bestand Effekt Ministerens Ministerens mål 29 mål Aktiveringsgrad Forsørgertryk 1 2-1-216 Kontanthjælp: Visitationskategori

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune August 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Resultatmåls setup Politisk fokus på ydelsesgrupper Jobbarometer Horsens Politisk fokus på praksisnøgletal

Læs mere