News. Danske hjemmeværnsfolk på øvelse i USA. Forsvaret vil lytte til erhvervslivet [læs side 8]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "News. Danske hjemmeværnsfolk på øvelse i USA. Forsvaret vil lytte til erhvervslivet [læs side 8]"

Transkript

1 News Medlemsmagasin No. 3 September 2012 Danske hjemmeværnsfolk på øvelse i USA [læs side 4-6] Forsvaret vil lytte til erhvervslivet [læs side 8] Velkommen til kystrednings beredskabet i InterForce [læs side 9]

2 INTERFORCE SYNSPUNKT Mere åben debat, tak! Christian Brøndum Danmark står overfor vigtige sikkerhedspolitiske valg i de kommende måneder. Disse valg har en karakter, som burde betyde, at politikere og befolkning på et oplyst grundlag debatterede dem. Men det sker ikke. Tværtimod er lukketheden op til det, der reelt er forhandling om et nyt forsvarsforlig, ifølge de militære fagforeninger mere fuldkommen end nogensinde. Ansvaret er først og fremmest regeringens der i sit regeringsgrundlag anvendte ordet åbenhed 21 gange. Forsvaret og sikkerhedspolitikken har to store udfordringer. For det første økonomien, hvor det meste af Folketinget har besluttet, at forsvarsbudgettet skal ned med 2,7 mia. kr. eller 15 procent. Det forlyder, at Forsvarskommandoen har skruet en budgetanalyse sammen, som gør det muligt at fastholde de operative kapaciteter nogenlunde intakte. Men prisen bliver blandt andet, at forsvarets rekrutterings- og personalepolitik skal ændres grundlæggende. Væk med lønnen under officersuddannelsen. Det vil betyde, at de erfarne befalingsmænd, der i dag søger ind på officersskolerne, vil holde sig væk. De, som i virkeligheden er forsvarets rygrad, har hus og familie og ikke råd til at udskifte løn med SU. Tjenestemandsansættelsen står også for fald. Det kommer til at betyde, at de ansatte skal have ændret deres uddannelse, så de bliver langt bedre kvalificerede til civile job. Vi får et forsvar, hvor gennemtrækket er meget større med de følger, det har for den loyalitet, som i dag præger forsvarets ansatte. Den anden store udfordring gælder sikkerhedspolitikken. Skal forsvaret, sådan som Forsvarskommandoen lægger op til, i det store og hele fastholde sin struktur, eller skal vi efter Afghanistan gøre alvor af at prioritere Arktis og cyberwar? Eller noget tredje? Nye miljøskibe? Fra regeringen hører man kun generelle betragtninger om at Arktis og cyberwar er vigtigt. Jo. Vist så. Og så hører man fra politikere, der er stolte over at bevare kaserner og en værnepligt, som er overflødig og koster trecifrede millionbeløb. For virksomhedsledere må det være en besynderlig oplevelse at se de ansvarlige for en stor offentlig virksomhed bestræbe sig på at få så lidt forsvar for pengene som omtrent muligt, samtidig med at debatten om de politiske prioriteringer er totalt fraværende. Indhold Boom af kvindelige værnepligtige... s. 3 Fleksibilitet giver pote... s. 4 Nye militære koordinatorer... s. 7 Forsvaret vil lytte til erhversvlivet... s. 8 Velkommen til kystredningsberedskabet.. s. 9 Hærløb til fordel for veteraner... s. 10 Musik og kampvogne i Syd:... s. 11 Med særtog til Danish Air Show... s. 12 Otte firmaer kan byde på ny pansret mandskabsvogn... s. 14 Kalender... s. 15 Markant markering af Flagdagen... s. 16 Journalist Christian Brøndum er forsvarsmedarbejder ved Berlingske Tidende. Til hver udgave af InterForce News indbyder redaktionen en markant personlighed til at bidrage med et Synspunkt om et aktuelt tema, som ligger skribenten på sinde. Vedkommendes holdninger deles ikke nødvendigvis af hverken forsvarets eller InterForces ledelse. InterForce News udkommer fire gange årligt. Udgives af: InterForce Sekretariatet, Postboks København K Tlf Ansvarshavende redaktør: Chef for InterForce Sekretariatet, generalmajor (pens.) Jan Norgaard. I redaktionen: Niels Jørgensen (GB Grafisk) og Morten Fredslund (Pressebureauet Århus) Redaktionen afsluttet 6. september. Forsiden: Danske hjemmeværnsoldater på øvelse med US National Guard. Foto: Amber Hoy, US Army Reserve Design: GB Grafisk Oplag: stk. ISSN X News InterForce er et samarbejde mellem forsvaret og civile private samt offentlige virksomheder omkring forsvarets brug af det frivillige personel. Inter- Forces formål er at forbedre forholdene for de medarbejdere, der har både en militær og en civil forpligtelse. InterForce blev etableret i 1999 og har en komité bredt sammensat af topchefer fra en række private og offentlige virksomheder. 2 InterForce medlemsmagasin no

3 KVINDELIGE VÆRNEPLIGTIGE Boom af kvindelige værnepligtige Nye regler, der skal nedsætte ventetiden, har givet et sandt boom i antallet af kvinder blandt de værnepligtige. I dag er næsten hver femte kvinde. AF MORTEN FREDSLUND Mens andelen af kvinder blandt de værnepligtige i 2010 og 2011 har ligget på cirka 10 procent, er tallet i første halvår 2012 steget til 15 procent. Og ved den netop overståede august-indkaldelse vurderer forsvaret, at andelen af kvinder på værnepligtslignende vilkår sniger sig op over de 20 procent. Årsagen til det markante boom af kvinder blandt de værnepligtige skal formentlige findes i nye regler, der trådte i kraft ved årsskiftet. Med en ny ordning gav forsvaret 25 procent af de særligt motiverede og egnede værnepligtige mulighed for at springe køen til værnepligtstjeneste over. Ventetiden har i årevis været på mellem ét og halvandet år, men med indførelsen af den nye ordning er ventetiden for de særligt motiverede nedsat til seks måneder. Et pift til mangfoldigheden De særligt motiverede og egnede er defineret i tre grupper: Kvinder, mænd i særligt god fysisk form, samt unge der søger en uddannelsesplads i forsvaret med henblik på et længerevarende uddannelsesforløb end blot værnepligten.»med den nye ordning håber vi, at flere kvinder vil finde det attraktivt at prøve kræfter med livet som værnepligtig i fire måneder og efterfølgende søge videre og få en uddannelse og et job i forsvaret. Forsvaret har mange spændende jobs at tilbyde også til kvinder, og det er ærgerligt, hvis en lang ventetid skal betyde, at de vælger forsvaret fra. Forsvaret ønsker at øge mangfoldigheden generelt, og flere kvinder også i de militære jobs kan bidrage positivt hertil,«siger chefen for Forsvarets Rekruttering, oberstløjtnant Frank Mathiassen, til forsvaret.dk. Kvinder i forsvaret er ikke længere et særsyn. Omkring hver femte værnepligtige på det seneste indkaldelseshold er kvinde. Foto: Morten Fredslund. I første halvår 2012 var de værnepligtige fordelt på mænd og 311 kvinder, og for hele året forventes kvinderne at ville udgøre godt 17 procent af det samlede antal værnepligtige på cirka Ifølge Frank Mathiassen har den nye ordning øget antallet af kvindelige værnepligtige særligt i 2012, fordi der er overlap mellem den gamle ordning og den nye ordning. Fra 2013 forventer Frank Mathiassen, at forholdene normaliseres, og andelen af kvinder igen kommer til at ligge på cirka 12 procent. Jubilæumsår for kvinderne Kvinder har haft mulighed for at aftjene værnepligt på værnepligtslignende vilkår siden Men det er netop i år 50 år siden, at Lov om forsvarets personel første gang åbnede op for, at kvinder også kunne gøre tjeneste i forsvaret. Først i 1971 blev kvinder dog reelt ansat på kontrakt i forsvaret. De første blev ansat på konstabel- og befalingsmandsniveau, men i 1974 blev der også åbnet op for kvindelige elever på officersskolerne. Kvinderne måtte dog endnu ikke deltage i egentlige kamphandlinger. Der blev først givet grønt lys til kvinder i kamptropperne i 1988 efter en forsøgsperiode, og fra 1992 fik kvinderne også mulighed for at uddanne sig som jagerpiloter i flyvevåbnet. Danmark fik sin første kvindelige F-16 pilot i kvinder udsendt Blandt det fastansatte personel har antallet af kvinder ligget nogenlunde stabilt på cirka de seneste tre år fra 2010 til i dag. Det svarer til, at cirka 6,3 procent af forsvarets ansatte er kvinder. I 2011 var 288 kvinder udsendt til internationale missioner, hvor de udgjorde 6,82 procent af de udsendte danske soldater. I Afghanistan var der på de to senest opgjorte hold (ISAF Hold 11 og 12) udsendt henholdsvis 42 og 37 kvinder. På ISAF Hold 1 i 2005 var der fem kvinder på holdet.»i AFGHANISTAN VAR DER PÅ DE TO SENEST OPGJORTE HOLD (ISAF HOLD 11 OG 12) UDSENDT HENHOLDSVIS 42 OG 37 KVINDER«. InterForce medlemsmagasin no

4 GOLDEN COYOTE 2012 Fleksibilitet giver pote Portør og brandmand Simon Landbo, tv., og rampechef i Billund Lufthavn Jannik Kaj Hansen fandt sammen en løsning, da Simon tog på hjemmeværnsøvelse i USA. Foto: Morten Fredslund Hos Billund Lufthavn er både medarbejdere og ledelse enige om, at det er en god idé at være fleksibel, når det handler om at få fri for at tage på øvelse med hjemmeværnet. AF MORTEN FREDSLUND For første gang nogen sinde sendte hjemmeværnet før sommerferien 39 frivillige hjemmeværnssoldater på øvelse i USA for at øve sammen med den amerikanske National Guard. Øvelsen varede små tre uger, og da stort set alle hjemmeværnssoldaterne var i job, skulle mange derfor have sig en snak med deres arbejdsgiver om, hvordan fraværet skulle klares. Det gjaldt også Simon Landbo, der er portør og brandmand ved Billund Lufthavn.»VI FÅR VAGTPLANEN TIL AT PASSE I LANGT OVER 90 PROCENT AF TILFÆLDENE.Jeg bruger omkring timer i hjemmeværnet om året, så det var langt fra første gang, jeg spurgte om fri på grund af mit hjemmeværnsarbejde. Men min chef er heldigvis meget fleksibel, og det er da kun få gange, at jeg lidt i sjov har henvist til, at lufthavnen er med i InterForce,«siger Simon Landbo og tilføjer:»det er især i sommerperioden, hvor vi har rigtig travlt, at det et par gange har knebet at få fri. Men man forsøger altid at finde en løsning, og hvis det ikke kan lade sig gøre, er det fordi, der virkelig er pres på. Så det er jo til at forstå. Og der er heller ingen tvivl om at det, at vi får vagtplanen til at passe i langt over 90 procent af de tilfælde, jeg spøger om fri, og det betyder, at jeg bedre kan sluge et afslag, når det en sjælden gang kommer.«styrket loyalitet Simon Landbo har tidligere været udsendt på hjemmeværnets første vagthold i Kosovo. Dengang var fraværet to en halv måned plus en del forberedelse. Alligevel lykkedes det også dengang ved hjælp af ferie, frihed og vagtbytte at få kabalen til at gå op.»jeg har selvfølgelig en pligt til at varsko min chef så tidligt som muligt, når jeg rejser ud med hjemmeværnet i længere tid. Men også selv om fristen nogle gange har været for kort, har man altid vist vilje til at være fleksibel og til at få en dialog om tingene. Det betyder noget, og det gør, at ens loyalitet over for arbejdspladsen bliver styrket,«siger 24-årige Simon Landbo. 4 InterForce medlemsmagasin no

5 GOLDEN COYOTE 2012 Travlt når andre har fri Manden, der skal få vagtplanen til at gå op, er Jannik Kaj Hansen. Han er lufthavnens rampechef og er blandt andet ansvarlig for de 116 medarbejdere, som sørger for at catering, kufferter og anden baggage bliver læsset og lodset på flyene.»som lufthavn har vi allermest travlt, når andre har fri, og i sommerperioden kan det godt knibe med at undvære folk. Her har jeg også cirka 20 mand ekstra ansat i forhold til resten af året. Men generelt forsøger vi altid at være fleksible, og gennem dialog med medarbejderen finder vi som regel en løsning, når det handler om frihed fra jobbet. Det er min opfattelse, at fleksibilitet går begge veje. Er du som chef imødekommende og fleksibel får du glade og loyale medarbejdere, der også vil være fleksible og give den en ekstra skalle, den dag arbejdspladsen har brug for det. Det er en win-win situation, for nu at bruge et godt brugt udtryk,«siger Jannik Kaj Hansen. Bred accept fra arbejdsgiverne De hjemmeværnssoldater, der blev udtaget til at deltage i øvelsen Golden Coyote 2012 i South Dakota, kom fra alle dele af landet og repræsenterede både Hær-, Flyve- og Marinehjemmeværnet. Populær arbejdsplads Billund Lufthavn har knap ansatte i sommerperioden, og godt 2,7 mio. passagerer om året. Blandt Jannik Kaj Hansens 116 medarbejdere er hovedparten portører, men der er også loadmastere, fem driftsledere og brandinspektører. Omkring halvdelen af sektionens medarbejdere indgår i lufthavnens brandberedskab.»mange af medarbejderne er uddannet brandmænd og indgår som frivillige brandmænd på forskellige lokale brandstationer. Men i og med at vi selv har et højt brandberedskab, har vi været nødt til at sige nej til, at vores ansatte kan rende i tjenesten. Men ud over det, strækker vi os generelt langt for at imødekomme de ansattes ønsker. Det hører med til at være en god arbejdsplads med en god og synlig personalepolitik, hvilket vi gør en del ud af at være. Det bærer også frugt. Vi er et populært sted, der aldrig mangler ansøgere, og vores medarbejdere bliver hos os længe. Alene blandt dem jeg har ansvaret for er der mange med 10, 20 og 25 års ansættelse, siger Jannik Kaj Hansen. Han kendte ikke til InterForce, før Simon Landbo gjorde ham opmærksom på, at Billund Lufthavn er blandt støttevirksomhederne.»som chef forsøger jeg at være fleksibel, imødekommende og villig til at gå i dialog med alle mine medarbejdere. Men efter jeg har sat mig ind Simon Landbo, tv., i selskab med soldater under øvelsen Golden Coyote 2012 i South Dakota. I alt var 39 danske hjemmeværnssoldater med. Foto: Nikolaj Grøn.»Når vi ser på den gruppe af frivillige hjemmeværnssoldater, der var af sted, er der et par ting, der overrasker en smule. Dels var mange oppe i årene og den ældste, der kom af sted var en 56-årig menig. Dels havde langt de fleste et job, og dels var der ikke en eneste, som måtte melde fra på grund af problemer med at få fri fra jobbet,«siger major Nikolaj Lundsteen der var Hjemmeværnskommandoens projektofficer for øvelsen. De danske hjemmeværnssoldater på øvelsen talte blandt andet to selvstændige, en del håndværkere, en sygeplejerske, tre-fire mand fra it-branchen, to politifolk og ansatte fra forsvaret. Mere legitimt»det, at der ikke har været meldt om problemer i forhold til arbejdspladsen og frihed ser jeg som et godt tegn på, at der er kommet en bredere accept i samfundet af de frivillige hjemmeværnssoldaters indsats. Det er blevet mere legitimt at deltage i hjemmeværnets aktiviteter, der ikke længere ses på som var det ren ferie, men som et reelt projekt, der gavner og giver benefit for samfundet,«siger Nikolaj Lundsteen. Han forklarer, at det blandt andet er på grund af knappe økonomiske ressourcer, at man sender hjemmeværnssoldater på øvelse i USA.»Nationale militærøvelser af den størrelse, som vi deltog i i USA, har vi ikke praktiseret i årevis herhjemme. Det er simpelthen for dyrt. Desuden var formålet også at styrke relationerne til US National Guard. Danske hjemmeværnssoldater besidder hver især en række værdifulde civile kompetencer, som man eventuelt kan bruge i forbindelse med humanitær hjælpeprojekter. Samtidig kan de passe på sig selv. US National Guard har en masse ressourcer inden for eksempelvis logistik og beskyttelse, og de ting i kombination kunne godt danne grundlag for en fælles indsættelse i udlandet i en ikke så fjern fremtid,«siger Nikolaj Lundsteen. Der deltog cirka 40 danske hjemmeværnssoldater i Golden Coyote-øvelsen i USA. Foto: Nikolaj Grøn >> InterForce medlemsmagasin no

6 GOLDEN COYOTE 2012 >> i, hvad Interforce står for, ja så er jeg også klar til at strække mig en ekstra tand på fleksibiliteten, når det gælder ansatte, der har tilknytning til forsvaret. Når lufthavnens ledelse har skrevet under på, at det her er noget vi støtter, ja så skal vi selvfølgelig stå ved det. InterForce skal jo ikke blot være et navn. Det skal også være til gavn, siger Jannik Kaj Hansen og tilføjer:»det er er klart, at jeg ikke går rundt og slår på tromme for, at mine medarbejdere skal rejse væk i flere måneder ad gangen og slet ikke i højsæsonen. Men kommer en ansat med et ønske om frihed, prøver jeg også at imødekomme det, så vi sammen finder en løsning. I mine øjne er det kun sundt, når medarbejdere rejser ud i verden, møder nye mennesker og udfordringer og får oplevelser, som vi andre kan høre om, når han vender tilbage.«amerikanerne tog bilen Netop oplevelser var der masser af, da Simon Landbo var med 38 hjemmeværnskolleger i USA i juni. Her var de en del af øvelsen Golden Coyote 2012 i South Dakota. Der deltog cirka soldater i øvelsen for US National Guard, der er en pendant til det danske hjemmeværn.»det var en rigtig fed tur, og vi imponerede amerikanerne på en række områder. Blandt andet blev en soldat som led i øvelsen simuleret skudt af en snigskytte. Da vi danskere hørte det, løb vi selvfølgelig af sted for at yde førstehjælp. Men amerikanerne kom altså først et pænt stykke tid efter, da de jo lige skulle starte motoren og sidde op i deres Humwee (militært køretøj, red.), griner Simon Landbo. Omkring 60 hjemmeværnssoldater havde lagt billet ind på de 39 pladser, som alle var øremærket hjemmeværnssoldater, der tidligere havde været udsendt i en international mission.»da VI BESØGTE BLACK HILLS BLEV VI KALDT OP PÅ EN SCENE OG HYLDET MED KLAPSALVER. DET VAR STORT«24-årige Simon Landbo er portør og brandmand i Billund Lufthavn. I fritiden bruger han cirka timer i hjemmeværnet, og det kræver en fleksibel arbejdsgiver. Foto: Morten Fredslund.»At være soldat eller veteran i USA betyder en hel del mere end herhjemme. Det fik vi at føle på den positive måde, når vi besøgte den nærliggende by eller var på sightseeing. Folk kom spontant hen og sagde Thank you for what you are doing, og i lufthavnen kom vi foran i køen, blot fordi vi var i uniform. Da vi besøgte Black Hills blev vi kaldt op på en scene og hyldet med klapsalver. Det var stort,«siger Simon Landbo, der allerede nu har planer om, at blive udsendt igen.»jeg har allerede sagt til Jannik Kaj Hansen, at jeg går med de planer. Så nu får vi se,«siger Simon Landbo, inden han kravler om bord i lastrummet på endnu et charterfly, der netop er landet og skal tømmes for snesevis af kufferter i alskens farver og størrelser. REGION HOVEDSTADEN Virksomheder der udsender medarbejdere til Kosovo får særlig opmærksomhed AF RITA ROLD RUNAGER, REGION HOVEDSTADEN Hjemmeværnet har igen udsendt en bevogtningsdeling til bevogtning af Novo Selo lejren i Kosovo. I den forbindelse har InterForce Region Hovedstaden kontaktet de virksomheder der har udlånt deres medarbejdere på det foregående hold og nu også de netop udsendtes arbejdsgivere. Flere af virksomhederne er allerede støttevirksomheder, men det har dog vist sig, at flere virksomheder, der ikke er medlem på denne måde blev gjort bekendt med InterForce, og har derefter udfyldt en støtteerklæring. Vi fra InterForce Region Hovedstaden byder velkommen til de nye virksomheder, som kan ses på Interforce hjemmeside www. interforce.dk 6 InterForce medlemsmagasin no

7 NYE KOORDINATORER Nye militære koordinatorer I løbet af sommeren er nye militære koordinatorer tiltrådt i henholdsvis InterForce region Midtjylland og region Syddanmark, mens Bornholms militære koordinator er returneret efter en udstationering. I InterForce region Midtjylland har chefen for Totalforsvarsregion Nordog Midtjyllands, oberst Mogens Bech, overtaget funktionen som militær koordinator. Han afløser den tidligere militære koordinator, oberst Lars Dencker fra Jydske Dragonregiment, der er gået på pension. Med Mogens Bechs overtagelse af opgaven som militær koordinator flyttes den administrative funktion af Interforce region Midtjylland samtidig fra Jydske Dragonregiment i Holstebro til Totalforsvarsregion Nord- og Midtjyllands hovedsæde på Skive Kaserne.»Jeg glæder mig til at komme i gang med denne spændende opgave og håber, at jeg selv og Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland kan være med til at gøre en forskel for Interforce Midtjylland,«siger Mogens Bech hjemmeværnssoldater Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland har ansvar for det regionale forsvar og er samtidigt den militære del af totalforsvaret, som også består af politiet samt det statslige og kommunale beredskab. Totalforsvarsregionen har en samlet styrke på cirka hjemmeværnssoldater, organiseret i cirka 60 hærhjemmeværnskompagnier fordelt over hele det nord- og midtjyske område. Hertil kommer den Regionale Føringsstruktur som består af reserveofficerer og reservebefalingsmænd, der sammen med nyligt hjemsendte værnepligtige indgår i Totalforsvarsstyrken. Mogens Bech Keld Madsen»Jeg ser frem til et rigtig godt samarbejde med bankdirektør og konsul Peter Vinther Christensen fra Salling Bank, der er formand for Interforce Midtjylland,«siger oberst Mogens Bech. Han har tidligere været militær koordinator for Interforce, da han var chef for Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland. Udrejse og hjemkomst Netop i den syddanske region er der også sket ændringer på pladsen som militær koordinator i Interforce-regi. Oberstløjtnant Keld Madsen er tiltrådt som fungerende chef, for Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland mens regionschefen, oberst Flemming Agerskov det næste år gør tjeneste i Afghanistan. Keld Madsen overtager dermed også midlertidigt hvervet som militær koordinator i Interforce Region Syddanmark. På Bornholm er chefen for Det Bornholmske Hjemmeværn, oberstløjtnant Holger Fuglsang-Damgaard vendt hjem efter en udstationering til Kosovo, og han har igen overtaget hvervet som Interforce militær koordinator på øen. Et job som major Torben Hedemann Petersen har bestridt under chefens fravær siden februar. En varm dag på skydebanen REGION HOVEDSTADEN AF RITA ROLD RUNAGER, REGION HOVEDSTADEN Den 24. maj havde InterForce Region Hovedstaden inviteret til skydekonkurrence på Sjælsø Skydebaner. 44 personer havde tilmeldt sig fordelt på 12 hold der repræsenterede følgende støttevirksomheder: G4S Security Services, Normann Physical Health Institute, Eriksen & Co., Premiere Security, RH Arkitekter, Advokatfirmaet Bech-Bruun, KMD Kundecenter Stat, Almindelig Brand. Det var en temmelig varm dag og der blev brugt meget solcreme, da alle holdene først skulle igennem en meget intensiv instruks i våbenbetjening inden der blev skudt med både gevær og pistol. Der blev gået til den med krum hals fra alle virksomhedernes side, og årets vindere for bedste hold blev G4 S Security Services. InterForce Region Hovedstaden fik megen ros efter arrangementet, som selvfølgelig vil blive gentaget i 2013, gerne med deltagelse af flere virksomheder, også fra andre landsdele. InterForce medlemsmagasin no

8 KOMITEMØDE Forsvaret vil lytte til erhvervslivet»interforce er et godt eksempel på, hvordan man kan dyrke gode relationer mellem forsvaret og det øvrige samfund,«sagde forsvarschef, general Jan Bartram, tv., under sit første møde med Interforce komitéen. Foto: Morten Fredslund InterForce er en unik organisation, som forsvarschefens kolleger i andre lande misunder ham. Det fortalte general Peter Bartram under sit første møde med InterForce-komitéen. AF MORTEN FREDSLUND Selv om InterForce har udviklet sig og de seneste år har søgt nye områder, hvor det giver mening at bakke op, er der stadig plads til forbedringer. Det slog forsvarschef Jan Bartram fast, da han bød velkommen til InterForce komitéens årsmøde den 7. juni.»jeg har fulgt InterForce fra sidelinjen gennem en årrække, og jeg har glædet mig meget til dette møde. InterForce er en unik organisation, som mange af mine kolleger misunder mig. Men jeg tror stadig, at InterForce kan blive bedre, mere konkret og har et udviklingspotentiale. Og jeg vil gerne i dialog med jer om, hvad vi kan gøre mere end, vi allerede gør i forvejen,«sagde forsvarschefen, der netop var landet efter hans første besøg i Afghanistan. InterForce-komitéen er organisationens øverste, ledende organ og er sammensat af en række topchefer fra en række private og offentlige virksomheder samt en række officerer fra forsvaret. Formandskabet består af forsvarschefen og formand, Frode Sørensen. Sidstnævnte var dog fraværende på grund af aflyste flyafgange. Danskernes forsvar danskernes InterForce Årsmødet var Jan Bartrams første, og han understregede, at InterForce som bindeled mellem forsvaret og erhvervslivet er en vigtig brik, når det handler om at følge én af hans vigtigste mærkesager til dørs.»en af mine mærkesager er at gøre forsvaret til Danmarks forsvar. Det gælder også de internationale missioner. Det er jo ikke min mission det er hele Danmarks mission, og resultaterne henter soldaterne hjem til Danmark. Og netop InterForce er et godt eksempel på, hvordan man kan dyrke gode relationer mellem forsvaret og det øvrige samfund,«sagde Jan Bartram og tilføjede:»men det skal gøres mere synligt. Det er en af udfordringerne. For ligeså godt som formålet er - ligeså lidt konkret er det nogen gange. I InterForce har vi ikke nogen gul sløjfe eller et Kongelig Hofleverandør - mærke, og jeg tror vi måske mangler et eller andet konkret, som man som virksomhed kan pege på og sige, det dét vi får ud af det. Og i vores søgen efter, hvad vi kan gøre bedre, tror jeg vi skal se på, hvordan vi kan gøre InterForce lidt bredere end det, man startede ud med. Det vil jeg gerne i dialog omkring og har organisationerne eller virksomhederne idéer til, hvordan vi kan gøre InterForce bedre, ja så har vi i forsvaret simpelthen en forpligtigelse til at lytte og som minimum melde tilbage. Vi skal ikke have en situation, hvor nogle der vil støtte forsvaret tilbyder noget, og der så ikke sker noget som helst.«status og finjustering På InterForce-komitéens årlige møde drøfter man blandt andet status for InterForce. I øjeblikket er virksomheder tilmeldt InterForce. Tilsammen repræsenterer virksomhederne arbejdspladser. På mødet blev InterForces landsdækkende og regionale aktiviteter samt arbejdet i InterForce-regionerne også drøftet, ligesom InterForces overordnede politikker sædvanen tro blev finjusteret. I år gav komitéen grønt lys til, at forretningsudvalget arbejder videre med at få formål, vision, strategi og målepunkter gjort mere ambitiøse og tilpasset forsvarschefens fokusområde Danmarks forsvar. Blandt de beslutningsforslag, der konkret blev vedtaget, var en udvidelse af målgruppen til også at omfatte cirka 200 frivillige ikke-uniformerede redningsfolk i søværnet, som blev overført fra Farvandsvæsenet til Søværnets Operative Kommando ved årsskiftet. Læs nærmere herom i artiklen på side 9.»INTERFORCE ER EN UNIK ORGANISATION, SOM MANGE AF MINE KOLLEGER MISUNDER MIG.«Komitémødet blev afsluttet med en sejltur i Københavns Havn. Her ses en del af InterForce-komitéen før ombordstigning. Foto: Morten Fredslund 8 InterForce medlemsmagasin no

9 KYSTREDNINGSBEREDSKABET Velkommen til kystredningsberedskabet øjeblikkelig varsel er klar til at stå til søs og sætte livet på spil for andres skyld. Tidligere har fiskeriet været den traditionelle rekrutteringskilde. Det er i nogen grad stadig tilfældet, men vægten flytter efterhånden i takt med, at der er færre fiskerifartøjer. Nu har mange af redningsfolkene i stedet deres daglige virke i andre funktioner i havnevirksomheder, men der er også f.eks. læger og skolelærere iblandt,«siger Christian A. Nørgaard. Kystredningsberedskabets interesser er nu også kommet med under InterForce-paraplyen. AF NIELS JØRGENSEN På InterForce Komitémødet i juni blev formålsparagraffen udvidet til også at omfatte de redningsfolk, der fra i år er underlagt Søværnets Operative Kommando. Ændringen sker i kølvandet på nedlæggelsen af Farvandsvæsenet sidste efterår, hvorefter der skete en opsplitning af ansvarsområderne. Kystredningsberedskabet er nu underlagt 1. eskadre i Frederikshavn, og kommandør Christian A. Nørgaard har besøgt samtlige 21 stationer i kystredningsberedskabet og dannet sig et overblik.»de enkelte redningsstationer varierer meget med hensyn til den måde, de er bemandet og udstyret på. Det udspringer primært af det område, de arbejder i. Der er således ikke nogen fast skabelon. Stationerne er udstyret og bemandet efter en vurdering af de lokale behov,«forklarer Christian A. Nørgaard. Han betoner søværnets taknemmelighed for den opbakning kystredningstjenesten nyder fra såvel de frivillige, deltidsansatte redningsfolk som fra de virksomheder, der har indvilliget i at give redningsfolkene fri med omgående virkning, når behovet opstår. Drives af mere end aflønning Ifølge kommandøren hersker der et velfungerende samspil mellem kystredningstjenesten som statslig myndighed og det frivillige mandskab.»det kan bl.a. aflæses i de faktiske reaktionstider. For det store antal deltidsansatte, der aflønnes gennem timebetaling for den tid, de er indsat, går frivillighedsbegrebet snarere på holdning og tilgang til jobbet end på ansættelsesforholdet,«anfører Christian A. Nørgaard med henvisning til den ofte historiske tilgang til jobbet, der for en dels vedkommende er gået i arv mellem generationer, idet familier i lokalområderne har en særlig veneration for at yde en indsats i redningsberedskabet.»såvel fastansatte som deltidsansatte er særdeles dedikerede medarbejdere, som er drevet af andet og mere end aflønning, idet de med Gerne flere kvinder Er det et problem at skaffe tilstrækkeligt antal frivillige til kystredningsberedskabet?»hidtil er det gået godt, men der er store variationer fra station til station, bl.a. afhængig af lokalsamfundets befolkningsstørrelse og -sammensætning. Forsvaret er meget opmærksomme på de udfordringer, som måtte være på vej angående rekruttering til kystredningstjenesten,«siger Christian A. Nørgaard og uddyber:»der var i Farvandsvæsenet iværksat et projekt med henblik på den fremadrettede rekruttering. Et af problemerne er, at der nogle steder sker en affolkning. Det betyder, at man skal være mere kreativ for at rekruttere. Samtidig kunne vi også godt tænke os at rekruttere flere kvinder. De udgør halvdelen af befolkningen, så der er en stor uudnyttet ressource. Jeg ser også en mulighed for at drage fordel af forsvarets personeltjeneste med hensyn til viden om, hvor der bor tidligere soldater. Man kunne godt tænke sig, at nogle af disse eks-soldater holdningsmæssigt har tilgangen til at blive reddere, for også her at kunne gøre en forskel,«mener Christian A. Nørgaard. Her og nu har kommandøren fokus på, at man såvel i kystredningstjenesten, som i den del af forsvaret, som skal støtte opgaveløsningen, bibeholder professionalismen og beredskabet i den igangværende transformationsproces. Fakta beliggende primært langs vestkysten og de ydre danske kyster, samt på Læsø, Anholt og Bornholm. hovedsageligt til redningsopgaver, men også bugsering og øvrig assistance optræder hyppigt i statistikkerne. sionelt uddannede redningsfolk - heraf er cirka de tre fjerdedele deltidsansatte som aflønnes efter timeforbrug og modtager et fast månedligt vederlag. der 1. Eskadre i søværnet, efter tidligere at have været underlagt det nu nedlagte Farvandsvæsenet. InterForce medlemsmagasin no

10 HÆRLØBET REGION NORD Veteranhjems vision realiseres Første spadestik til nye lejlighed blev taget af regimentschefen - bag rattet i en rendegraver. Hærløb til fordel for veteraner Stor interesse for nyt løb betød, at kadetter fra Hærens Officersskole kunne donere kr. til veteranhjem efter første udgave af Hærløbet på Frederiksberg. Successen gentages næste år. AF MORTEN FREDSLUND Garnisonskommandant, oberst Flemming Larsen, tog det første spadestik med en rendegraver venligst udlånt af HYDREMA. Direktøren for HYDREMA, Jan Werner Jensen, er i øvrigt formand for InterforceRegion Nordjylland. AF PALLE STRANDGAARD Ved KFUM s Soldaterhjem i Nørresundby (ved Hvorup Kaserne), er man netop gået i gang med at bygge otte nye lejligheder til brug for hjemsendte soldater. Byggeriet blev igangsat af oberst Flemming Larsen, der er formand for KFUM s lokalkomité, sammen med konstitueret borgmester, Helle Frederiksen samt landsformand for KFUM s soldaterhjemskommision, Jesper Hornstrup, der tog de tre første kraftfulde spadestik, som markerede begyndelsen af etableringen af de otte lejligheder. Arrangementet blev indledt af musikere fra Prinsens Musikkorps, der skabte en hyggelig stemning i det gode vejr. Mange af soldaterhjemmets samarbejdspartnere og sponsorer var mødt frem for at støtte op om arrangementet, som blev afsluttet med et hyggeligt traktement i soldaterhjemmets flotte lokaler. Det var således et meget lykkeligt lederpar - Solveig og Leif - der nu endelig kan se deres vision blive en realitet. Byggeriet koster mere end syv mio. kr. og er primært sponsoreret af offentlige midler, fonde og private sponsorer. Selv om motionister, eliteløbere og andet godtfolk kan kaste sig over et sandt overflødighedshorn af motionsløb, var interessen overvældende da første udgave af Hærløbet blev skudt i gang før sommeren. Initiativet til løbet er taget af kadetter fra Hærens Officersskole, og formålet er - ud over at dyrke motion - at øge fokus på krigsveteranernes forhold og samle penge ind til veteranarbejdet.»der er ingen tvivl om, at veteranarbejdet har en høj status hos mange mennesker, men det daglige fokus er der bare ikke. Så når vi kommer med en idé som denne her og vil sælge Hærløbet, så er folk utroligt positive. Vi havde forventet tilmeldinger og var nødt til at lukke ved 600, men der var mange, der insisterede på at betale og løbe, selv om de hverken kunne få t-shirts eller chip til registrering af deres tid, så vi var næsten 630 løbere ude på ruten,«siger formand for idrætsforeningen på Hærens Officersskole, Nicolai Jensen til forsvaret.dk. Gentages næste år Løbet blev åbnet på Hærens Officersskole i gården Frederiksberg Slot, inden løberne bevægede sig over til starten i Søndermarken på Frederiksberg. Hovedparten af de mange løbere har tilknytning til forsvaret, men omkring 200 helt civile motionsløbere havde også meldt sig til løbet. Efter løbet kunne Nicolai Jensen overrække en check på kr. til Lars Boe Nielsen, der er bestyrelsesformand for Veteranhjem København. Den store interesse for Hærløbet betyder, at datoen for næste års Hærløb allerede er fastsat til den 25. april 2013, hvor der igen vil blive løbet penge ind til gavn for de danske krigsveteraner. Foto: Michael Weber, Hærens Officerskole 10 InterForce medlemsmagasin no

11 SET & SKET Musik og kampvogne i Syd REGION NORD Foto: Nina Villadsen. AF PREBEN PETERSEN Sommeren har budt på adskillige gode tilbud til virksomhederne i Interforce Region Syddanmark. 50 deltog, da der 29. juni Sønderjysk Tattoo på Brundlund Slot i Aabenraa. Vi mødtes i cafeen i den gamle vandmølle udenfor slottet til et let måltid og networking i cafehaven, og gik derefter ind til et flot underholdningsprogram med blandt andre Søværnets Tambourkorps, flere udenlandske orkestre og det lokale pibeband. Allerede to dage senere var der ny Interforce aktivitet, men nu af en helt anden karakter, idet der for InterForce var et VIP arrangement i samarbejde med Oksbøllejren ved deres åbent-hus arrangement, Åben Hede, i skyde- og øvelsesterrænet. Her var der mulighed for at se det meste af det materiel, som hæren bruger i dag - og meget af det, der er brugt gennem årene, både udstillet og i funktion ved skydninger og angreb gennem terrænet. Sommersæsonen sluttede med et Interforce arrangement i forbindelse med den årlige - og i år tiende - Herregårdskoncert i Søgårdlejren med landets største militære musikkorps, Hjemmeværnets Musikkorps Syd, Kor a la Carte og solisterne Christina Elisabeth Mørkøre, Christoffer Brodersen og Søren Bech-Madsen. Trods en del regn var der fin tilslutning - også til InterForce-delen af dette arrangement. Foto: Nina Villadsen. & Set Sket Fregat sættes ind i piratjagten Til oktober bliver Iver Huitfeldt den første danske fregat, der indsættes som del af den internationale bekæmpelse af pirateri ved Afrikas Horn. Hidtil er det de danske støtteskibe Absalon og Esbern Snare, der på skift har bekæmpet pirater i Adenbugten, men til oktober vil den spritnye fregat være tilpasset antipiratmissionen og sejler til Adenbugten, hvor den i en lightversion uden missiler og langtrækkende sensorer vil være indsat frem til april Midt i perioden skifter skibet besætning. Iver Huitfeldt blev overdraget til søværnet den 6. februar i år og er den første operative af tre nybyggede fregatter. Det er Odense Staalskibsværft, der har bygget de tre fregatter, der ud over Iver Huitfeldt tæller fregatterne Peter Willemoes og Niels Juel, som søværnet modtager i løbet af De nye fregatter er de største krigsskibe i søværnet mere end 500 år lange historie, og de får hver en besætning på 101 mand. De tre nye danske fregater under deres første fælles testsejlads. Foto: Trine Axelholm FKO KOM InterForce medlemsmagasin no

12 DANISH AIR SHOW 2012 Med særtog til Danish Air Show Cirka 300 repræsentanter fra Interforce deltog, da et spektakulært Danish Air Show 2012 blev gennemført på Flyvestation Aalborg. AF MORTEN FREDSLUND Ikke færre end 138 fly fra 15 lande deltog den 10. juni i årets Danish Air Show, der blev besøgt af cirka tilskuere fordelt på biler. Deltagerne fra Interforce slap imidlertid for at skulle lede efter en P-plads, da Interforce havde sørget for, at et særtog fragtede Interforce-repræsentanter fra København og en række større provinsbyer til og fra Aalborg. Herfra bragte busser gæsterne fra Interforce til det særlige VIP-telt på Flyvestation Aalborg. Vejret blev en streg i regningen for arrangørerne og de mange tilskuere. Regnen silede ned det meste af dagen, og en række fly-opvisninger blev aflyst af samme grund. Tak fra forsvarschefen Trods det, var der rigeligt at se - og høre - på dagen igennem. Forsvarschefen, general Peter Bartram besøgte også Interforces VIP telt, hvor han takkede de mange repræsentanter fra virksomhederne for deres opbakning til Interforce. I pauserne mellem de mange opvisninger fra flytyper som Eurofighter, Gripen, Spitfire, Hercules, T-17, F-16 samt EH 101 Merlin-, Fennec-, Puma- og Lynx-helikoptere benyttede mange af gæsterne fra Interforce til at dyrke og udvide deres forretningsmæssige netværk. Danish Air Show er forsvarets største tilbagevende begivenhed med offentlig adgang og gennemføres næste gang i Her vil Interforce igen invitere støttevirksomhederne med, når de potente fly atter bryder lydmuren - til den tid i luftrummet over Flyvestation Karup. 12 InterForce medlemsmagasin no

13 DANISH AIR SHOW 2012 Trods silende regn besøgte mennesker Danish Air Show. Fotos: Thomas Blanke, FLV Fototjeneste og Morten Fredslund InterForce medlemsmagasin no

14 SET & SKET Otte firmaer kan byde på ny pansret mandskabsvogn Forsvaret har sendt levering af en ny panseret mandskabsvogn, PMV, i udbud. Otte firmaer er nu godkendt i prækvalifikationen. & Set Sket AF MORTEN FREDSLUND & Set Sket Forsvarets nuværende pansrede mandskabsvogn, PMV M113, er efterhånden blevet en ældre dame, der har tjent det danske forsvar i 50 år. Og selv om det velkendte køretøj har været igennem et væld af moderniseringer og stadig er i fuld vigør i blandt andet Afghanistan, nærmer pensionsalderen sig med hastige skridt. Forsvaret har derfor sendt levering af nye PMV er i udbud, og nu er otte firmaer blevet udvalgt i udbuddets såkaldte prækvalifikation. Det er en del af den igangværende udbudsproces, hvor virksomhederne vurderes efter en række parametre. Med hjul eller bælter Da forsvaret holder mulighederne åbne for, om den nye pansrede mandskabsvogn skal være med hjul eller bælter, er der to såkaldte delaftaler i udbuddet. Første delaftale omhandler bæltekøretøjer, og her er de prækvalificerede: FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbh, BAE Systems Hägglunds AB, General Dynamics European Land Systems - Santa Bárbara Sistemas S.A., og Rheinmetall Landsysteme GmbH. Anden delaftale omhandler hjulkøretøjer, og her er de prækvalificerede: Nexter Systems, General Dynamics European Land Systems Mowag GmbH, Patria Land Systems Oy, og ARTEC GmbH. De nye mandskabsvogne skal have et højt beskyttelsesniveau, et stort udviklingspotentiale og skal kunne leveres i seks forskellige udgaver: Infanteri-, kommandostation-, ingeniør-, ambulance-, I år dannede København rammerne for det Internationale Forbund af Reserveofficerer, CIOR s sommerkongres. Det betød at cirka 560 reserveofficerer fra hele verden primo august var samlet i en uges tid i hovedstaden og på Høvelte kaserne. Under konferencen blev der udvekslet erfaringer, og der blev i forskellige komiteer arbejdet på at udvikle inspiration til reservens fremtidige opgaver i de enkelte landes nationale og internationale opgaver. Der blev også udvekslet erfaringer indenfor Civilt Militær samarbejde, CIMIC og militær kirurgi, ligesom der blev dystet i en række militære De fleste danskere kender PMV M113 fra tv-transmissioner om sneberedskabet under isvintre. Men den aldrende dame har også et ørken-look, når den som her er indsat sammen med den danske styrke i Afghanistan. Foto: Morten Fredslund. mekaniker- og mortér-udgave. Firmaernes frist for at fremsende et tilbud er sat til den 26. oktober Kilde: FMT, Dansk Panser og Fakta om Forsvaret. Fakta Danmark købte de første M113 pansrede mandskabsvogne i Der blev indledningsvis leveret 450 stk. Fra 1972 til 1973 blev de fleste tilstedeværende M113 køretøjet renoveret hos E. Falck Scmidt. Her blev alle køretøjet bragt til A1 standard bl.a. med dieselmotor som standard. I oktober 1995 blev det besluttet at opgradere en del af den danske M113 flåde til en ny standard: M113 G3 DK. Reserveofficerer fra hele verden til kongres sportsdiscipliner. Det Internationale Forbund af Reserveofficerer, ofte omtalt med den franske forkortelse CIOR, repræsenterer interesser for over 1,3 millioner reservister i 36 deltagende nationer inden for og uden for NATO, hvilket gør det til verdens største militære reserveofficer-organisation. Forbundet blev grundlagt i 1948 af officersforeningerne i Belgien, Frankrig og Holland. Kilde: Forsvaret.dk 14 InterForce medlemsmagasin no

15 KALENDER Kalender Region Nordjylland: Region Sjælland: Region Bornholm: Region Midtjylland: Region Syddanmark: Lørdag d. 22. september Åbent Hus på Aalborg Kaserner. Der vil på dagen være demonstration med kampvogne, helikopter og fremvisning af de opgaver der skal løses når soldater kører på en vejsidebombe. Derudover vil der være køreskole og forhindringsbane for børn, ligesom der vil være mulighed for at blive fysisk testet. Kan du klare en uddannelse i forsvaret? Fredag d. 7. december Trænregimentets julegudstjeneste i Nørre Uttrup Kirke. Alle er velkommen til at deltage. Der udsendes ikke særskilt invitation. Torsdag d. 4. oktober Koncert med Den Kongelige Livgardes Musikkorps. InterForce Region Sjælland gentager succesen og afholder igen i år koncert med den Konge lige Livgardes Musikkorps. Invitationer til regionens medlemmer udsendes primo september Onsdag d. 28. november Adventgudstjeneste i Sct. Mikkels Kirke, Slagelse. Gardehusarregimentet afholder Adventsgudstjeneste kl i Sct. Mikkels Kirke med feltpræst Jens Andreas Christensen. InterForce Region Sjællands medlemmer inviteres til at deltage i arrangementet. Invitationer udsendes medio oktober Onsdag d. 31. oktober Besøg ved den bornholmske hjemmeværnsflotille Få en spændende orientering om bl.a. flotillens SAR-kapacitet (Search And Resque), miljøkapacitet, betydningen og vigtigheden af hurtig respons, besætningsmedlemmernes aftaler med arbejdsgiverne, hvad arbejdsgiveren får ud af at udlåne sit personale og meget mere. Hvis vejret tillader det, indledes arrangementet med en lille sejltur op langs den smukke bornholmske vestkyst og her også får en rundvisning på Hjortø. Særlig indbydelse er udsendt til regionens medlemmer Torsdag d. 25. oktober Koncert i Holstebro Prinsens Musikkorps med solister giver koncert. Ingen arrangementer planlagt. Region Hovedstaden: Ingen arrangementer planlagt. Fællesarrangement for regionerne Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Onsdag d. 26. september SIKU-demonstration i Holstebro og Karup med helikoptertransport mellem demonstrationerne. De tilgængelige pladser til arrangementet er besat. REGION BORNHOLM InterForce Region Bornholm på besøg ved Søværnets Frømandskorps AF MAJOR TORBEN H. PETERSEN Med 23 deltagere var der rigtig god tilslutning, da InterForce Region Bornholm den 31. maj besøgte Søværnets Frømandskorps i Kongsøre. Forventningerne til dagen var store og det blev en særdeles informativ og hyggelig tur til Kongsøre. Ankommet til Kongsøre blev vi vel modtaget, og dagen startede med en spændende briefing om Søværnets Frømandskorps. En briefing der bl.a. omhandlede korpsets historie, organisation, opgaver m.v. alt sammen naturligvis i relation til hvad og hvor meget der kunne - og måtte oplyses. Efterfølgende blev vi delt op i tre hold, som alle kom igennem sejlads med RHIB (Rigid Hulled Inflatable Boat) som er en hurtiggående gummibåd med utrolig fart og manøvredygtighed, fremvisning af materiel samt en rundvisning på stedet. Efter frokosten gennemførte korpset en demonstration hvor vi blev vidner til en effektiv indtrængen - og rensning af bygning, en situation som eksempelvis kan relateres til en gidseltagning. Vi havde en rigtig spændende dag på Kongsøre. Der skal lyde en stor tak til Sø- værnets Frømandskorps for deres velvilje, og stor tak til medlemmerne af InterForce Region Bornholm for en fin tilslutning til arrangementet. At vi også, under turen ud og hjem, havde rig lejlighed til at snakke sammen gjorde jo ikke dagen dårligere. Jeg håber at denne dag kan være en katalysator for kommende arrangementer. InterForce medlemsmagasin no

16 FLAGDAG Markant markering af Flagdagen & Set Sket MAGASINPOST SMP ID nr Den nye 2,2 meter høje mindesten i Århus til ære for Danmarks udsendte har fået plads i Mindeparken, der hidtil har været forbeholdt et stort monument med navne på danskere, der faldt under 1. Verdenskrig. Foto: Morten Fredslund Ikke færre end 33 danske byer havde programlagte arrangementer på Flagdagen for Danmarks udsendte den 5. september. I Århus fik de udsendte deres egen mindesten i byens Mindepark. AF MORTEN FREDSLUND Onsdag den 5. september fejrede Kongehuset, Folketinget, regeringen, forsvaret, mange offentlige myndigheder og tusindvis af borgere de danske mænd og kvinder, der har været udsendt på de internationale missioner. Ifølge forsvaret har godt soldater været udsendt siden sidste års Flagdag. Traditionen tro blev Flagdagen markeret med kransenedlæggelse ved mindesmærket i Kastellet og parade for de hjemvendte på Christiansborg Slotsplads. Men dagen var ikke forbeholdt københavnerne. I 32 provinsbyer var der også særlige arrangementer, og i Mindeparken i Århus blev Flagdagen markeret med afsløringen af en ny markant mindesten for Danmarks udsendte. Grev Ingolf og Århus borgmester Jacob Bundsgaard stod for afsløringen af stenen, der har inskriptionen: Til ære for Danmarks udsendte - rejst af taknemmelige borgere 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte fandt sted første gang i 2009 og gennemføres hvert år den 5. september. Afsender: InterForce Sekretariatet Postboks København K InterForce medlemsmagasin no

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet InterForce er også for dig i hjemmeværnet hjemmeværnet Kære hjemmeværnssoldat Hvad er InterForce? Du har sikkert hørt om InterForce. Måske har du også undersøgt, om InterForce er et samarbejde mellem forsvaret

Læs mere

Et samarbejde der kan komme dig til gode. VÆRNEPLIGTIGe

Et samarbejde der kan komme dig til gode. VÆRNEPLIGTIGe Et samarbejde der kan komme dig til gode VÆRNEPLIGTIGe Kære værnepligtige Hvad er InterForce? Selv når du har lært at spænde dit basis og har lært navnene på de andre i din gruppe, er InterForce næppe

Læs mere

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder tilmeld også din virksomhed Hvad er InterForce? InterForce har sigte på at udbrede forståelsen for forsvarets behov for at benytte sig af de mange

Læs mere

InterForce derfor betyder støtten noget

InterForce derfor betyder støtten noget InterForce derfor betyder støtten noget Civil Kære virksomhed og medarbejder Hvad er InterForce? Din virksomhed er en af de ca. 1.700, der er medlem af InterForce. De InterForce er et samarbejde mellem

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 3 Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrund 2 Totalforsvaret

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2012

Hjemmeværnets Årsberetning 2012 Hjemmeværnets Årsberetning 2012 Klar til et nyt forlig Indhold: Ledelsens forord: Indholdsfortegnelse Klar til et nyt forlig Stigende Hjemmeværnsledelsens støtte til forsvaret forord En fælles politik

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerhed er blandt andet talerør for græsrødderne i Danmark, som ikke mindst dækker det tavse flertal. Et flertal, der på

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet 16 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET Bilag 5 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET 1. RESUMÉ Det fremgår af nedenstående, at personel

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed og relevans

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Pressekit for journalister

Pressekit for journalister Pressekit for journalister Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens begivenheder for et medie. I pressekittet

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED SEPTEMBER 2016 JOBMOTOR NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED Løsarbejdere, projektansatte med flere arbejdsgivere og freelancere er ikke længere et særsyn

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

flemming omel hansen bedst egnede FLYVER

flemming omel hansen bedst egnede FLYVER Flemming Omel Hansen Blandt de bedst egnede FLYVER hjemmeværnet blandt de bedst egnede Som 26-årige begyndte Flemming Omel Hansen sin karriere i hærhjemmeværnet som delingsfører og patruljefører. Men i

Læs mere

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden NYHEDSBREV DANCON - UNIFIL NR. 1 UGE 47 2009 - HOLD 1 Første mønstring af hele UNIFIL Hold 1 umiddelbart efter ankomsten til lejren i Naqoura, Libanon. Ansvarshavende redaktør: Detachement Commander OL.

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 11. december 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Strategisk målbillede 2018... 2 3. Mål for 2018... 4 4. Opfølgning... 7 5. Påtegning... 8 1. Indledning

Læs mere

News. Jan Norgaard ny sekretariatschef. Interforce formål under lup. Side 3. Side 5. Nummer 2 Juni 2011

News. Jan Norgaard ny sekretariatschef. Interforce formål under lup. Side 3. Side 5. Nummer 2 Juni 2011 Nummer 2 Juni 2011 News Interforce formål under lup Side 3 Jan Norgaard ny sekretariatschef Side 5 2 Interforce News udgives af Interforce Sekretariatet og udkommer fire gange årligt. Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Botilbudsområdet kort fortalt

Botilbudsområdet kort fortalt Botilbudsområdet kort fortalt Hovedresultater i de tre første analyserapporter i KREVIs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende Juni 2012 Flere end 70 pct. af alle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Udviklingen som fulgte i kølvandet på

Udviklingen som fulgte i kølvandet på handlingar Professionelt forsvar baseret på værnepligt udviklingen i Danmark Av Christian Hvidt Udviklingen som fulgte i kølvandet på afslutningen af den kolde krig samt terrorangrebene på World Trade

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

Med Trygjollen på tur til Bornholm

Med Trygjollen på tur til Bornholm Med Trygjollen på tur til Bornholm Af Tina Rasmussen I forbindelse med sit frivillige arbejde har formanden for Trygjollen, Flemming Jensen, ofte været i kontakt med MOCS (Maritimt Overvågning Center Syd).

Læs mere

Forsvarskommandoen. Militærtjeneste. - et kompetenceløft til videreuddannelse

Forsvarskommandoen. Militærtjeneste. - et kompetenceløft til videreuddannelse Forsvarskommandoen Militærtjeneste - et kompetenceløft til videreuddannelse Udgiver: Forsvarskommandoen November 2002 Layout: Tanja Weikop Foto: Leif Ernst Tryk: From & co. 2 3 3 3 4 4 Indledning Uddannelse

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Tema: Forslag til lov om ændring af Forsvarsloven Forsvarsministeren fremsatte kort efter nytår forslag til lov om ændring af

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning

Midtjysk Brand & Redning Midtjysk Brand & Redning 12. januar 2016 Nyhedsbrev nr. 16 Så er det tid til det første nyhedsbrev efter at Midtjysk Brand & Redning nu er en kendsgerning. Jeg håber I alle sammen har haft et rigtig godt

Læs mere

Kortlægning Zoom ind på kortet og se, hvilke virksomheder og offentlige arbejdspladser, der har ansat IGU-elever.

Kortlægning Zoom ind på kortet og se, hvilke virksomheder og offentlige arbejdspladser, der har ansat IGU-elever. SKÆV INTEGRATION Kortlægning: I over halvdelen af landets kommuner er der ikke én eneste IGU-elev Af Allan Christensen @journallan Research: Morten Madsen Fredag den 10. februar 2017 Del: Danmarkskortet

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle dele af rigsfællesskabet med hensyn til aftjening af værnepligt

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle dele af rigsfællesskabet med hensyn til aftjening af værnepligt Beslutningsforslag nr. B 61 Folketinget 2016-17 Fremsat den 1. februar 2017 af Marie Krarup (DF), Søren Espersen (DF) og Martin Henriksen (DF) Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema)

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Ansøgers fulde navn: Samtale afholdt den / 20 Du har søgt optagelse i (distrikt og underafdeling): Samtalen er gennemført mellem ansøger og ansøgers

Læs mere

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge Som bekendt skiftede regeringsmagten hænder ved seneste folketingsvalg, hvilket betød overdragelse af landets ministerier til den nye regering. Især tre ministerier har Folk & Sikkerheds interesse, nemlig

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt NR. 9 - September 2008 Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Flemming Andersen Foto: PolFoto Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 250 eksemplarer

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Medlemskabstyper for fremtiden

Medlemskabstyper for fremtiden Medlemskabstyper for fremtiden Med denne publikation ønsker Dansk Golf Union (DGU) at rådgive de danske golfklubber om, hvordan de for fremtiden skal sammensætte deres medlemskabstyper, og hvorfor de skal

Læs mere

Ældre Sagen Marts 2017

Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2016 Efterløn - 2015 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven FORSVARSKOMMANDOEN OG HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN AUGUST 2014 RAPPORT VEDRØRENDE Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven RESUMÉ Baggrund for rapporten Nærværende

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Rundtur uge 43 2013. Med venlig hilsen. SSG Ditte Nonno-Nielsen

Rundtur uge 43 2013. Med venlig hilsen. SSG Ditte Nonno-Nielsen I forbindelse med rundtur til medarbejderne i Veterancentrets Pulje fik vi en række spørgsmål. Svarene er måske interessante for flere end de, der deltog på mødet og er derfor samlet nedenfor. Hvis der

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Veteranpolitik for Haderslev Kommune

Veteranpolitik for Haderslev Kommune Veteranpolitik for Haderslev Kommune Høringsudgave Offentlig høring 18. dember 2013 12. februar 2014 Veteranpolitik for Haderslev Kommune For Sønderjylland har forsvaret altid haft en ganske særlig status.

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Den perfekte vekselvirkning

Den perfekte vekselvirkning Den perfekte vekselvirkning Personalechefen nr. 5, 2006 Af Helle Wehl. Den 1. januar 2007 tager den 43-årige orlogskaptajn fra Forsvarskommandoen, Søren Fage Sørensen, imod sine 7 nye medarbejdere i FMT

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år.

Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år. Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale 2003 Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år. Lad os takke for det år, der nu er gået. Jeg sender en tanke

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 REFERAT Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 25. juni 2008 2. Orientering

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET

HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET FORSVARETS UDDANNELSER en anderledes måde at lære på 2 VÆRNEPLIGTIG VED HESK Værnepligten ved Gardehusarregimentets Hesteskadron (HESK) adskiller sig markant fra

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Rettigheder og pligter. som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage

Rettigheder og pligter. som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage Rettigheder og pligter som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage Hjemmeværnsledelsens forord Som frivillig i hjemmeværnet har du en række rettigheder, som du bør være opmærksom

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Han navigerer folk rundt i kontanthjælpen

Han navigerer folk rundt i kontanthjælpen 26 marts 2015 Nr. 3-26. marts 2015. Nr. 3 Han navigerer folk rundt i kontanthjælpen En god portion livserfaring er det vigtigste i jobbet som medbetjener, mener Claus Vestinggård. Af Eva Birgitte Jensen

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Hjemmeværnet 1 Indhold Status om ligestilling fra Hjemmeværnet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Hjemmeværnet Vores gode eksempler for Hjemmeværnet 6 P E

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister i Italien Af Morten Olsen Tirsdag den 27. juni 2017 Nye tal viser, at det er sværere end nogensinde for danske virksomheder

Læs mere