I det følgende beskrives NAKUUSAs tilbliven, aktiviteter og resultater. NAKUUSAs fokusområde for 2012 præsenteres efterfølgende.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I det følgende beskrives NAKUUSAs tilbliven, aktiviteter og resultater. NAKUUSAs fokusområde for 2012 præsenteres efterfølgende."

Transkript

1 Evaluering NAKUUSA den 2. marts 2012 NAKUUSA 2011 status og fremadrettet strategi 2011 var året, hvor det femårige samarbejdsprojekt mellem Selvstyret og UNICEF Danmark i praksis blev sparket i gang. Ved årets begyndelse var samarbejdsprojektets grundlæggende mål og værdigrundlag endnu ikke fastlagt ligesom, at projektets identitet ikke var afklaret hvad angår projektnavn og hjemmeside mv. Samarbejdsprojektets første leveår var i høj grad afsat til at strategiudvikle projektet samt at synliggøre den vedtagne strategi for offentligheden. Aktivitetsmæssigt var der to overordnede mål for 2011; at lancere samarbejdsprojektet i første halvår 2011 med offentliggørelse af projektstrategi og identitet samt at arbejde hen mod etablering af et børnetopmøde, NAKUUSA Youth Forum, i andet halvår Både lancering og børnetopmøde er succesfuldt gennemført med afkast, der arbejdes videre med i de kommende år. Derudover er der yderligere blevet gennemført et tv-debat-program om unges ansvar samt en julekalender på facebook og en række andre børneaktiviteter. Endelig er det første skridt taget til oprettelse af Grønlands første nationale Børnepanel bestående af 10 unge teenagere. UNICEF Danmark har modtaget støtte til finansieringen af NAKUUSAs aktiviteter, og NAKUUSA har generelt høstet støtte fra grønlandske organisationer og erhvervsliv i form af reducerede priser og produktsponsorater. En særlig tak for støtte til projektet skal rettes til Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Bikubenfonden, Roskilde Festival Fonden, Ernst og Vibeke Husmans Fond og Frantz Hoffmanns mindelegat, Perorsaanermik Illinniarfik/Socialpædagogisk Seminarium, MIPI, Foreningen Grønlandske Børn og Tele Greenland. I det følgende beskrives NAKUUSAs tilbliven, aktiviteter og resultater. NAKUUSAs fokusområde for 2012 præsenteres efterfølgende. NAKUUSA Lad os være stærke Samarbejdsprojektets strategi og identitet blev officielt lanceret i Nuuk d. 1. juni 2011, som i øvrigt er Grønlands officielle mærkedag for Børnenes Dag. Samarbejdsprojektet har fået navnet NAKUUSA, som på dansk betyder Lad os være stærke, og lægger dermed op til, at børns vilkår og rettigheder kan styrkes, når vi sammen bruger vores kræfter. Strategimæssigt arbejder NAKUUSA-projektet ud fra fire værdier relateret til børn og unge, og som er fundamentet for al NAKUUSAs arbejde. Værdierne har afsæt i Børnekonventionens fire kerneværdier: 1. Børn har ret til at få grundlæggende behov opfyldt 2. Børn har ret til beskyttelse 3. Børn har ret til udvikling 1

2 4. Børn har ret til medbestemmelse Med afsæt i disse værdier arbejder NAKUUSA mod tre overordnede visioner frem mod 2015: 1. Børn og unge skal have større kendskab til deres rettigheder 2. Forældre skal støttes, så de på bedste vis tager ansvar for deres børn 3. Samfundet skal sikre de bedst tænkelige vilkår for børn og unges opvækst og udvikling Aktivitetsmæssigt er NAKUUSA ifølge samarbejdsaftalen afgrænset til at arbejde med fire indsatsområder, henholdsvis; holdningsbearbejdende aktiviteter, lovgennemgang, styrkelse af evalueringskultur og styrkelse af civilsamfund. Det har i 2011 været en bevidst strategi primært at fokusere på holdningsbearbejdende aktiviteter. NAKUUSAs lanceringsaktiviteter i 2011 I 2011 er NAKUUSAs projektstrategi og identitet opnået og udbredt via følgende: - Lancering af projektet for fagpersoner, virksomheder og andre interessenter i Nuuk på Børnenes Dag d. 1. juni - Officiel hjemmeside til brug for unge og voksne; w w w.nakuusa.gl - Officiel facebook-side til brug for unge og voksne; w w w.facebook.com/nakuusa - Tegnefilm om NAKUUSAs tilbliven; - Folder om NAKUUSAs værdier og visioner; (se bilag 1) - Trøjer, tasker, nøglekæder med NAKUUSA-logo NAKUUSAs oplysnings- og debataktiviteter i 2011 Udover NAKUUSA Youth Forum blev der igangsat en række øvrige holdningsbearbejdende aktiviteter af forskellig karakter men med det fælles formål at oplyse og skabe synlighed og debat om børns rettigheder og NAKUUSAs virke: - Fejring af Børnenes Dag i Nuuk med koncert og konkurrence mm. (sammenlagt med lanceringen af NAKUUSA) - Turné og tv-programmet Iliuuseqarneq et rollemodelsprojekt om unges eget ansvar o Turné i seks byer med skuespil, foredrag og rap-musik for alle 8., 9. og 10. klasser o Fire tv-programmer optaget i de seks byer om klassernes egne bud på at tage ansvar for eget liv o Programmerne blev sendt to gange på KNR, Grønlands nationale tv-selskab - SFI-forløbsundersøgelse om unges holdninger, 1. del gennemført på YF og offentliggøres april Opstart og udvælgelse af kandidater til Grønlands første nationale Børnepanel - Julekalender på facebook om gode gerninger og børns rettigheder, heri indbygget konkurrence med opfordringer til at filme og skrive om egne gode gerninger o Budskabet om gode gerninger og børns rettigheder blev kvitteret med ca. 40 videoindlæg på NAKUUSAs facebook-side fra grønlandske privatpersoner om egne gode gerninger og massive tilkendegivelser og debat på siden - Folder om Børnekonventionens artikler i børnevenlig udgave 2

3 - Fire tv-spots om børns rettigheder ifølge Børnekonventionen; NAKUUSA Youth Forum NAKUUSA Youth Forum er navnet på det børnetopmøde, som NAKUUSA succesfuldt fik afholdt i oktober Det overordnede formål med børnetopmødet var at høre børn om, hvilke udfordringer og muligheder, der er for et godt børneliv i Grønland. NAKUUSA vægter at høre børn og unge, fordi den viden, der kommer ud af at sætte børn og unge sammen, er helt unik og uvurderlig, når indsatser, foranstaltninger og sågar lovgivning iværksættes og tilrettelægges på børneområdet. Youth Forum skulle imødekomme NAKUUSAs værdier og visioner, herunder sikre, at børn og unges stemme bliver hørt i initiativer og aktiviteter, der vedrører dem. Youth Forums output i form af de unges perspektiver danner derfor grundlag for NAKUUSAs videre arbejde i 2012 og fremefter. Der har i forbindelse med topmødet været en enorm interesse i pressen og of fentligheden for arrangementet. Det har givet NAKUUSA en masse omtale, men også været med til at starte en debat blandt befolkningen om det gode børneliv, bl.a. på NAKUUSAs facebookside, som i løbet af topmødet fik en betydelig mængde tilkendegivelser fra borgere, særligt i betragtning af Grønlands befolkningsstørrelse. Youth Forums rammer Youth Forum (YF) blev afholdt i uge 42 i 2011, nærmere bestemt fra mandag d. 17. oktober til fredag d. 21. oktober på Perorsaanermik Ilinniarfik/Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat. I alt deltog 39 unge i alderen år. Heraf var: - 23 piger og 16 drenge - 10 unge fra bygder, 29 fra byer - En ung med udviklingsforstyrrelse (ADHD) De unge kom fra alle egne af Grønland, fra Qaanaaq (Thule) i det nordligste nord til Illoqqortoormiut (Scoresbysund) i det østligste øst og selvfølgelig alle større byer såsom Nuuk, Sisimiut og Ilulissat på kysten og Qarqortoq og Nanortalik i syd. I alt var der 149 ansøgere svarende til 6 procent af aldersgruppen. Udvælgelsen foregik ved, at alle unge i aldersgruppen blev opfordret til at indsende en motiveret ansøgning. Opfordring til ansøgning skete gennem følgende kanaler: - Et tv-spot og et radiospot om opfordringen blev udsendt på KNR i alt 49 gange over en periode på to måneder - Undervisningsmateriale blev udsendt til samtlige 82 folkeskoler om Børns rettigheder og YF - En plakat om YF blev distribueret til samtlige byer og bygder (se bilag 2) NAKUUSA Youth Forum blev tilrettelagt og afholdt i tæt samarbejde med Perorsaanermik Ilinniarfik/Socialpædagogisk Seminarium. Seminariet stillede 40 studerende til rådighed til at 3

4 hjælpe med børnefaglig og pædagogisk kundskab. De studerende skulle efterfølgende skrive en opgave om arrangementet, hvormed der også var et læringsperspektiv for deltagelsen, bl.a. i forhold til introduktion til barnets perspektiv og børns rettigheder. Der er grobund for et fremtidigt samarbejde i forbindelse med andre arrangementer med et læringsperspektiv, som de studerende kan få udbytte af samtidig med, at NAKUUSA får kompetent assistance. Youth Forums lærings- og vidensmål Børnetopmødets lærings- og vidensmål var tosidet. På den ene side skulle de unge i forummet gennem en lang række af debatskabende aktiviteter levere helt unik viden til NAKUUSA og samarbejdspartnere om børns perspektiver på udfordringer og muligheder for et godt børneog ungeliv. Gruppen af unge og den viden de leverede, skulle dokumenteres, og der skulle nedsættes aktiviteter til videre dokumentations- og vidensopsamling. På den anden side skulle de unge selv gennemgå en læringsproces. De skulle bl.a. lære om børns rettigheder og vilkår, og de skulle trænes i og få mulighed for at praktisere dialog- og debatskabende aktiviteter, som de unge kunne tage med sig og bruge i deres eget lokalområde. Youth Forum var bygget op om aktiviteter, som gav de deltagende unge mulighed for at ytre sig på kvalificeret og brugbar vis. Dette skulle ske med anerkendelse og respekt for, at de unge selv definerer problemstillinger og løsningsmodeller, samt at formidlingen af disse kunne foregå på anden vis end en traditionel skriftlig dokumentationsform (se bilag 3 for programmet på Youth Forum). Forud for børnetopmødet var der opstillet en række praktiske og læringsmæssige mål. Disse syv emner er opstillet og beskrevet nedenfor og uddybet i forhold til resultatet. 4

5 De unges eget slutdokument Lærings- og vidensmålet forud for Youth Forum Processen Resultatet Fremadrettet proces og læring Et dokument til Naalakkersuisut udarbejdet af de unge om de unges prioriteringer og anbefalinger. En dokumentgruppe på 6 unge opsamlede og udvalgte budskaber fra w orkshopsene på YF i løbet af ugen. Udkastet blev stillet i høring af de andre deltagere og efterarbejdet. Slutdokumentet blev præsenteret og overrakt til Naalakkersuisoq (ministeren) for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling. Se bilag 4. NAKUUSA har for 2012 valgt at arbejde videre med det mest fremtrædende tema fra både slutdokument og MIPI-rapport; Forældreansvar. Naalakkersuisoq (ministeren) for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling har tilkendegivet fortsat at ville høre børn og unge og bruge anbefalingerne fra dokumentet. Videns- og evalueringsrapport Lærings- og vidensmålet forud for Youth Forum Processen Resultatet Fremadrettet proces og læring En uddybende rapport om de unges perspektiver udarbejdet i samarbejde med MIPI, Videnscenter om Børn og Unge. MIPI fungerede som observatører på YF. De deltog i w orkshops og andre arbejdsgrupper med pædagogstuderende som assistenter til at dokumentere arbejdet og resultaterne på YF. Rapporten uddrager de samme budskaber som i de unges slutdokument, men er supplerende i forhold til uddybende citater og udtalelser fra de unge selv. Derudover beskriver rapporten indholdet og forløbet på YF, og kommer med en ekstern vurdering af arrangementet samt en opsamling af de unges evaluering. Se rapporten på w w w.mipi.gl eller w w w.nakuusa.gl NAKUUSA roses af MIPI for at høre børn og unge og for at få succesfulde resultater ud af et logistisk besværligt arrangement som YF. NAKUUSA vil bruge anerkendelsen til at opmuntre andre initiativtagere til at høre børn og unge og tilbyder at videregive erfaringer fra YF. Af rapporten fremgår der et behov for en tydeligere afklaring af observatørrollen, hvilket NAKUUSA fremover er opmærksom på. 5

6 Opstart af et nationalt Børnepanel Lærings- og vidensmålet forud for Youth Forum Processen Resultatet Fremadrettet proces og læring Identificering af unge kandidater til fremtidig nedsættelse af et nationalt rådgivende børnepanel. Børnepanelet skal på sigt overtages af Grønlands børnerettighedsinstit ution, når denne er konstitueret. En gruppe af 8-10 unge skal rådgive Naalakkersuisut og NAKUUSA (og alle andre interesserede) vedrørende børn og unges vilkår og rettigheder. Udvælgelsen skal foregå demokratisk ved opstilling af kandidater og valg af deltagerne. Kandidaterne fremfører hver især en valgtale på YF. Panelet skal minimum en gang hvert år mødes på et arbejdsseminar. Derudover mødes panelet på video, og igangsætter selv initiativer i eget lokalregi. Samtlige 10 unge fra YF, som opstillede som kandidater til Børnepanelet, blev valgt. De ti medlemmer repræsenterer alle regioner i Grønland, undtaget Østgrønland, herfra opstillede ingen. Ved det 18. år udskiftes medlemmerne. Panelets medlemmer er fra første færd meget aktive; én har bl.a. gennemført et arrangement, en anden har skrevet et åbent brev til finansministeren, og alle debatterer livligt på facebook. NAKUUSA er meget opmærksom på, at alle egne af Grønland, så vidt muligt skal repræsenteres i Børnepanelet. Ved den førstkommende udskiftning af medlemmer vil NAKUUSA ekstraordinært motivere østgrønlandske unge til at opstille kandidatur. Børnepanelet mødes officielt første gang d. 30. maj til 2.juni 2012 i Nuuk. Positive tilkendegivelser fra Børnerettighedsinstitutionens minister om overtagelse af panelet. 6

7 Forløbsundersøgelse om unges holdninger til sociale problemer Lærings- og vidensmålet forud for Youth Forum Processen Resultatet Fremadrettet proces og læring Opstart af en forløbsundersøgelse om unges holdninger til hverdagslivsvilkår og sociale problemer samt fremtidsdrømme udarbejdet af SFI. Undersøgelsen vil blive gentaget fire gange over en femårig periode med henblik på at følge udviklingen i de unges holdninger, og dataindsamlingen vil blive udvidet til fire skoler. Undersøgelsen gennemført som planlagt og rapporten offentliggøres d. 25. april. Rapporten præsenteres for unge i Nuuk d. 25. april og for fagpersoner i København d. 2. maj. Gentagelsen af undersøgelsen skal være med til at sikre, at NAKUUSA retter indsatsen dér, hvor de unge udpeger udfordringer. Opkvalificering af de unge Lærings- og Vidensmålet forud for Youth Forum Processen Resultatet Fremadrettet proces og læring Opkvalificering af de unges kendskab til og praksis med debatskabende aktiviteter til brug i hjembyen/bygden. Workshops og interessegrupper ledet af forskellige fagpersoner såsom journalister, udviklingskonsulent, komiker, sanger, lærer mv. Workshops omhandlede uddannelse, fritid, drømme samt selvværd og identitet. Interessegrupperne var opdelt i Slutdokument, Sang, Design en w orkshop, Presse samt Event. De unge producerede forskellige materialer under YF til aktuel og fremtidig brug; - Det officielle slutdokument - En sang - Et rettighedsspil - Reportager til presse og facebook Der arbejdes videre med anbefalingerne fra slutdokumentet. Sangen bliver indspillet, og der bliver produceret en musikvideo til distribuering i sociale medier til Børnenes Dag d. 1. juni Rettighedsspillet er udsendt til samtlige skoler i Grønland. Udbredelse af de unges kendskab til Børnekonventione n og dens værdier til brug i hjembyen/bygden. Rollespil om rettigheder faciliteret af Foreningen Grønlandske Børn. Rettighedsw orkshop med børne- og ungechefen fra UNICEF. De unge lærte om rettigheder Flere deltagere har debatteret livligt på facebook om børns rettigheder og vilkår. Opfølgende undervisningsmateriale om YF er blevet distribueret til samtlige skoler i Grønland. Undervisningsmateriale forud for YF. En 15-årig pige arrangerede en uge efter YF et orienteringsmøde om børns rettigheder for 75 børn i sin hjemby med sponsorater fra den lokale købmand og kulturhuset. 7

8 Evaluering og børnefaglig standard Lærings- og vidensmålet forud for Youth Forum Processen Resultatet Fremadrettet proces og læring De unges egne evalueringer af YF med henblik på at kontrollere, om formen og indholdet var i overensstemmelse med de unges forventninger og kapacitet. De unge besvarede et evalueringsskema om YF, herunder om holdningen til de enkelte w orkshops, slutresultatet, de sociale aktiviteter og rammerne. De unge var generelt særdeles positive over for YFs indhold og resultater. Det mest udbredte kritikpunkt var maden under opholdet. Se i øvrigt MIPIs rapport om Youth Forum på w w w.nakuusa.gl NAKUUSA vil videreføre YF-modellen i form og indhold ved lignende arrangementer, dog med et skærpet fokus på kosten. Ledsagernes evaluering af YF med henblik på at kontrollere, om arrangementet levede op til internationale standarder for at arbejde med børn og unge. Ledsagerne til de unge besvarede et evalueringsskema efter YF var overstået. Til de 39 unge var der i alt 6 ledsagere, fortrinsvis med ansvaret for de unge i tidsrummet udenfor programmet. Ledsagernes evalueringer var meget forskellige. Enkelte ledsagere oplevede rollen og briefingen af rollen som passende. Enkelte ledsagere var kritiske overfor ansvaret og briefingen heraf. NAKUUSA vil være opmærksom på en grundigere forberedelse af ledsagernes rolle til fremtidige arrangementer. Offentlighedens opmærksomhed og deltagelse Lærings- og vidensmålet forud for Youth Forum Processen Resultatet Fremadrettet proces og læring Debatten og budskaberne om det gode børneliv ønskes udbredt til offentligheden, både til andre unge og voksne. Ikke mindst er budskabet om at høre børn og unge et vigtigt mål for NAKUUSA, og YF er en gunstig platform til at sætte fokus på det. Først og fremmest var de unge selv budbringerne til offentligheden gennem pressearbejde, interview s og debat på sociale medier. En NAKUUSA facebook-side blev oprettet under YF med daglige opdateringer og debat. Adskillige interview s i grønlandsk og dansk presse blev givet af de unge. De unge deltog aktivt i debatten på facebook med meningstilkendegivelser, uploads mm. Facebook-siden opnåede i ugen under YF tilkendegivelser (likes) fra ca. 650 brugere, og har siden YF opnået 1300 tilkendegivelser. Til sammenligning har Air Greenland ca tilkendegivelser, en af Grønlands mest populære musikere (Frederik Elsner) har ca venner og den anerkendte grønlandske børne-ngo Bedre Børneliv har ca. 480 tilkendegivelser. Flere grønlandske og danske medier dækkede YF, herunder DR, Kristeligt Dagblad, 24 timer, Sermitsiaq og KNR. Socialpædagogen skrev efterfølgende om YF ligesom YF blev nævnt af Landstingsformanden i dennes nytårstale. Se bilag 5. NAKUUSA vægter fortsat offentlighedens opmærksomhed og deltagelse, bl.a. ved fortsat satsning på sociale medier som debatskabende forum. 8

9 NAKUUSAs fokus og forventede aktiviteter i 2012 NAKUUSA har lyttet til de unges budskaber fra NAKUUSA Youth Forum i oktober sidste år. Et gennemgående budskab fra de unge har været at arbejde med forældres ansvar for omsorg og opdragelse og grænsesætning af børnene. Dette emne er de unge ikke alene om at fremhæve som en vigtig kilde til at styrke børns vilkår og rettigheder. MIPI, Videnscenter om Børn og Unge, fremhæver ligeledes børnenes behov for tryghed, stabilitet, omsorg og ansvarlighed i hjemmet i rapporten Projekt Børnepanel fra Fokus på forældreansvar er desuden blevet drøftet med en vifte af andre individuelle aktører, fra forsker over psykolog til virksomheder. NAKUUSA har på den baggrund valgt, at 2012-aktiviteterne skal fokusere på forældres ansvar for at give børn og unge optimale trygge, stabile og udviklende rammer. Budskaberne om forældres ansvar vil komme fra børnene selv, så det bliver børn og unge, der selv fortæller om deres behov til forældrene. Forældreansvar hvad mener de unge? På NAKUUSA Youth Forum uddyber de unge, hvad de efterspørger i forhold til, at forældre skal tage ansvar for deres børn. Fra w orkshops og i det officielle slutdokument (se bilag 4) efterlyser de unge, at forældre skal sætte grænser for børn og unge. Når forældre skal sætte grænser, gælder det bl.a. i forhold til ikke at tolerere unges tobaks- og alkoholforbrug. De unge understreger, at forældre og voksne generelt ikke skal sætte grænser på en formanende måde, men snarere vejlede og motivere børn og unge, hvilket også gælder for skoledeltagelse. Forældrene skal tydeliggøre vigtigheden af uddannelse og motivere til aktiv skolegang. De unge efterlyser også, at forældre og voksne lytter til børnene og reagerer, hvis der er behov for det. Der gives eksempler på, at unge har delt følsomme og bekymrende oplysninger om selvmordstanker og seksuelle overgreb med voksne, uden at de reagerer på oplysningerne 1. De unge udtrykker generelt et ønske om at blive taget med på råd i forbindelse med beslutninger, der vedrører dem. Oplysning, debat og handlingsanvisninger er næste skridt Fra de unge og andre steder fra er forældreansvar påpeget som et område, der bør arbejdes med. De unge har været med til at identificere et fokusområde, som rummer en del af udfordringerne i forhold til at styrke børns vilkår og rettigheder. Næste skridt, som NAKUUSA vil forfølge, er gennem oplysnings-, vejlednings- og debatskabende aktiviteter at skabe grobund for viden og refleksion blandt forældre, som ikke bare er med til at starte en holdningsændring men også en handlingsændring i forældrenes håndtering af børnene. Børnene og de unge har været NAKUUSAs særlige fokus i projektets første leveår, og det fortsætter de med at være. Børn og unge har i 2011 blandt andet gennem NAKUUSA Youth Forum på modigste vis bidraget med deres egne holdninger og anbefalinger til børnelivet i Grønland. Holdningsarbejdet er altså allerede begyndt gennem børnenes og de unges 1 Fremgår i MIPIS rapport om NAKUUSA Youth Forum. Læs den på eller 9

10 perspektiver samtidig med, at de videns- og debatmæssigt har fået kendskab til deres rettigheder og er blevet klædt på til at føre diskussionen videre i deres eget lokalområde. NAKUUSA vægter fortsat at inddrage børn og unge, og i 2012 sker det bl.a. gennem Børnepanelets første officielle møde, hvor de arbejder mere indgående med forældreansvar og anbefalinger hertil. Konkrete aktiviteter i 2012 Forældreansvar som tema vil blive inkorporeret i en række aktiviteter i 2012, som dækker over: - Det første officielle Børnepanelsmøde i maj 2012 med henblik på at diskutere forældres ansvar og udarbejde 10 råd til forældre - Massekommunikativ kampagne: Fokus på forældreansvar og omsorg fra børnenes perspektiv, 2. halvår Lokalarrangementer forældreansvar og omsorg fra børnenes perspektiv, 2. halvår Undervisningsmateriale om rettigheder, evt. fokus på pligt/rettighed og bredere om forældre-barn-relation, tidligst 2. halvår Integrering af emnet i faste tilbagevendende NAKUUSA-aktiviteter, såsom fejring af Barnets Dag og Børnekonventionens fødselsdag. Målgruppen for kampagnen er forældrene, bl.a. med børnene som talerør (og børnene via aktivering). Fokus omkring forældreansvar/omsorg: 1) Information og vejledning om hjælp 2) Debat og handlingsanvisende aktiviteter 3) Input fra Børnepanelet ved de 10 råd Aktiviteter på idéplanet til forældreansvarskampagnen: - Dilemma-film med en eller flere historier, som belyser forældreansvar og med flere alternative slutninger. Kan både distribueres til lokalsamfund, KNR, facebook mv. - Libero-bog målrettet forældre om håndtering af ældre børn/unge - Rådgivning i økonomistyring evt. i samarbejde med fagpersoner eller Grønlandsbanken - Banner på hjemmesider - Spots i radio/tv - Talkshow /debat i radio/tv 10

11 NAKUUSAs årsregnskab 2011 NAKUUSAs årlige budget er på kr. Det er finansieret af UNICEF Danmark med kr. og det grønlandske Selvstyre med kr. Aktiviteter Kr. Aflønning af projektleder og rejser NAKUUSA Youth Forum Forløbsundersøgelse Grafisk identitet inkl. hjemmeside mm Kampagneaktiviteter, herunder bl.a. tv-program, spots og kampagnemateriale I alt Charlotte Ørnskov, Programleder, Børn i Grønland, UNICEF Danmark 11

12 Bilag 1: Fra Folderen om NAKUUSAs værdier og visioner 12

13 Bilag 2: Plakat om opfordring til ansøgning 13

14 Bilag 3: NAKUUSA Youth Forum Program Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kl Ankomst Kl Officiel åbning - Velkomst v rektor Nuka Kleeman - Komiker Piitannguaq Alaufesen om Børns ret - Præsentation af de unge v. Anne-Mette Friis, UNICEF Kl Workshop Kl Workshop Kl Høring Slutdokument Kl Pause Kl Pause Kl Pause Kl Afstemning Børnepanel Kl Rettighedsaktivitet Kl Workshop Kl Workshop Kl Interessegrupper Kl Frokost Kl Frokost Kl Frokost Kl Frokost Kl Interne orienteringsmøder Kl Rollespil/det gode børneliv Kl Pause Kl Workshop Kl Pause Kl Tur til Isfjorden med overraskelse (live-musik med Elsner-brødrene) Kl Interessegrupper Kl Afslutning med overrækkelse af slutdokument - Præsentation af interessegruppers arbejde - Overrækkelse af dokument til Naalakkersuisoq Mimi karlsen - Afsløring af medlemmer til Børnepanelet Kl Velkommen Kl Rollespil/det gode børneliv Kl Børnepanelet Kl Interessegrupper Kl Pause og omklædning Kl Middag Kl Pause og middag Kl Interessegrupper Kl Middag Kl Festmiddag Kl Latteryoga Kl Kommunikation Kl Middag Kl Interessegrupper Kl Fest og underholdning m liveband Kl Orientering Kl Interessegrupper Kl interessegrupper Kl. 21 Snack Kl. 21 Snack Kl. 21 Snack Kl. 21 Snack Kl. 22 Godnat Kl. 22 Godnat Kl. 22 Godnat Kl. 22 Godnat Kl. 23 Godnat 14

15 Bilag 4: Teksten på børnenes slutdokument fra NAKUUSA Youth Forum Kære Fremtid Kære Naalakkersuisut og Inatsisartut Vi unge i Grønland beder om, at I handler på nedenstående ønsker: 1. Uddannelse - Naalakkersuisut skal ikke spare på børneområdet og skal støtte uddannelsesområdet - Skolernes renovering skal prioriteres, for de nedslidte og skimmelsvamp ramte skoler er sundhedsskadelige - Selvtillid bør være et fag fra første skoledag, så børn lærer at stå frem, for på den måde kan man bekæmpe generthed og tilbageholdenhed. For eksempel skal børn kunne prøves og undervises i selvstændig fremstilling, til det ligger på rygraden. Hvis vi skal nå resultater i fremtiden, skal vi stole mere på os selv. - I takt med mere selvstændighed skal der i højere grad undervises i engelsk, for vi skal have mere kontakt med omverdenen. Engelsk skal have højere prioritet end dansk. - Børn skal kunne uddanne sig inden for de fag, de interesserer sig for. Eksempler: Danseskole, musikskole, idrætsskole (ikke kun fodbold). Der bør oprettes svømmehaller, biografer mv. i de større byer. - De unge, der skal rejse væk fra deres by for at gå i skole, skal have uddannet personale på skolehjemmene. Man opdrager nemlig i for høj grad børnene efter gammeldags principper; man formaner kun og rådgiver for lidt. Børn og unge skal i højere grad tages med på råd, når det gælder regler på skolerne og skolehjemmene. 2. Fritid - Vi kan ikke acceptere besparelser på væresteder for børn, idrætshaller og lignende faciliteter i fritiden. Eksempelvis er de lukkede i sommerferien, således at man fristes til at lave noget andet, som ikke er ønskeligt. - Man skal ikke spare på grønlandske radio- og tv-udsendelser for børn, for børn vil gerne se og høre noget, som de er glade for. 3. Misbrug - Når et barn er blevet misbrugt, skal der gribes tidligt ind for at hjælpe barnet. Det er vigtigt for barnet, at politi og kommune hjælper så tidligt som muligt. - Sagsbehandleren skal handle hurtigt, for barnets tryghed skal prioriteres. Når et barn bliver misbrugt, går der for lang tid, før barnet får hjælp. - Sult. Børn skal under ingen omstændigheder sulte. Børn af fattige og arbejdsløse forældre bør hjælpes bedre. Eksempelvis lider fiskernes børn nød, når fiskeriet begrænses, således at barnet fristes til at stjæle eller gøre noget andet ulovligt. 5. Aktiviteter - Byer og bygder skal have samme muligheder for aktiviteter. - Hvis børn og unge skal have selvtillid, skal de være fysisk og psykisk sunde. - Børn har lov til at drømme uden begrænsninger. - Løfter skal i højere grad føres ud i livet. Kære forældre og voksne. Vi børn og unge i Grønland har følgende ønsker: - Det er meget vigtigt, at børn og unge bliver belært om uddannelsens og skolegangens vigtighed, før det er for sent. Det er vigtigt, at forældrene er klar over, hvor vigtigt det er, at de opmuntrer børnene og fortæller om vigtigheden af, at de passer deres skole. 15

16 - Hvis de unge skal have en lys fremtid, er det vigtigt, at de færdiggør deres uddannelse. Når forældrene tager deres ansvar alvorligt, baner de vejen for en lysere fremtid for barnet. - Det er ikke rimeligt, at forældrene bare accepterer, at deres mindreårige begynder at ryge, drikke alkohol eller bruge andre euforiserende stoffer. - Det er vigtigt, at forældrene griber ind og fortæller børnene om det skadelige i at ryge, drikke alkohol og bruge andre euforiserende stoffer. - Børn og unge skal oplyses om det skadelige i at ryge, drikke alkohol og bruge andre euforisende stoffer af skolens lærere. Men forældrene har også et ansvar for at være i dialog med deres børn om sådanne ting. Vi vil anbefale, at folk, der arbejder med børn, skal være ikke-rygere. - De voksne skal vise forståelse overfor børnene. Vi børn og unge i Grønland lover at gøre nedenstående - Vi børn har selv et ansvar for at følge med i skolen. - Vi har mulighed for at uddanne os i andre lande, og vi har mulighed for at lære fremmedsprog. - Vi vil have mere selvtillid og vil kunne stå frem og sige vores mening uden at være generte og være bange for at lave fejl. - Vi vil kunne sige nej til ting, vi ikke ønsker. - Vi har brug for at kunne tale mere med hinanden, for vi ved, at børn, der mobber andre, er børn, der har problemer i hjemmet. - Hvis vi i fællesskab sætter en stopper for mobning, vil mange børn blive gladere i skolen og i deres fritid. - -Vi vil være medansvarlige for vores uddannelse og tænke over, hvad vi vil bruge vores liv på. Vi kan selv finde muligheder på nettet eller ad andre veje. Med kærlig hilsen Grønlands børn 16

17 Bilag 5: Budskaberne fra NAKUUSA Youth Forum i medierne: 17

18 Opfølgning på NAKUUSA Youth Forum, artikel i Sermitsiaq: 18

Forord: Børn skal både ses og høres

Forord: Børn skal både ses og høres Indholdsfortegnelse: Forord: Børn skal både ses og høres...4 Aktører og samarbejdspartnere...5 Arrangører:...5 Samarbejdspartnere:...5 Sponsorer:...5 FN' s Konvention om Barnets Rettigheder...6 Baggrund

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. PROJEKTET ER I 2012 STØTTET AF: Bikubenfonden Augustinusfonden Susi og Peter Robinsohns Fond

ÅRSRAPPORT 2012. PROJEKTET ER I 2012 STØTTET AF: Bikubenfonden Augustinusfonden Susi og Peter Robinsohns Fond ÅRSRAPPORT 2012 PROJEKTET ER I 2012 STØTTET AF: Bikubenfonden Augustinusfonden Susi og Peter Robinsohns Fond PROJEKTET SAMARBEJDER MED ELLER ER SPONSORERET AF: Air Greenland A/S KNI A/S KNR Pisiffik A/S

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 25.02.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2016 3 Evaluering af tværkommunal alkoholkampagne

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Alkoholkampagne. Skær ned for dobbeltmoralen. Ved du, at dit alkoholforbrug smitter af på dine børn? og ved du, at rødvin også er alkohol?

Alkoholkampagne. Skær ned for dobbeltmoralen. Ved du, at dit alkoholforbrug smitter af på dine børn? og ved du, at rødvin også er alkohol? Alkoholkampagne Skær ned for dobbeltmoralen Ved du, at dit alkoholforbrug smitter af på dine børn? og ved du, at rødvin også er alkohol? Vi har fået nok af de voksnes dobbeltmoral, se vores skideballer

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem:

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem: UNGESTRATEGI FOR SVENDBORG KOMMUNE: SPEAK UP Visionen er at skabe rammer for et godt ungeliv. Det betyder: I Svendborg Kommune har alle unge mulighed for at være en del af et eller flere sociale fællesskaber.

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Arbejdsseminar den 18. september 2008 Formiddagens program Kl. 9.00 9.30 Ankomst og kaffe Kl. 9.30 9.45 Velkomst og formål med dagen Kl. 9.45 10.30 Oplæg v. Kurt

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 17. september 2008

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 17. september 2008 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Arbejdsseminar den 17. september 2008 Formiddagens program Kl. 13.30 13.45 Velkomst, formål med seminaret Kl. 13.45 14.30 Oplæg v. Stig Brostrøm Kl. 14.30 14.45

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland iniian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO Notat 06.06.05 CLO De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen Den fællesoffentlige bestyrelse for digital forvaltning har taget initiativ til en fælles markedsføringskampagne for digitale offentlige selvbetjeningsløsninger.

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Unge og alkohol. En dialog i øjenhøjde. - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser

Unge og alkohol. En dialog i øjenhøjde. - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser Unge og alkohol En dialog i øjenhøjde - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser Baggrund for projektet Ung til Yngre Omkring hver femte voksne

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Kære formand, bestyrelse og repræsentantskab: Mange tak for indbydelsen På vegne af Naalakkersuisut vil

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Ung. i en præstationskultur. jeg føler mig aldrig god nok

Ung. i en præstationskultur. jeg føler mig aldrig god nok lings vik selvud camp jeg føler mig aldrig god nok Ung i en præstationskultur Der kan være mange årsager til, at man som ung kan have brug for hjælp. Mange unge presses hårdt af samfundets krav og forventninger.

Læs mere

Vedrørende 37 spørgsmål på børn og unge området.

Vedrørende 37 spørgsmål på børn og unge området. liaqutariinnermut Inatsisinillu Atortltsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie og Justitsvæsen NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Uddannelsesstrategi og -plan II Lige uddannelsesmuligheder for alle. Pressemøde 6. maj 2014 Naalakkersuisoq Nick Nielsen

Uddannelsesstrategi og -plan II Lige uddannelsesmuligheder for alle. Pressemøde 6. maj 2014 Naalakkersuisoq Nick Nielsen Uddannelsesstrategi og -plan II Lige uddannelsesmuligheder for alle Pressemøde 6. maj 2014 Naalakkersuisoq Nick Nielsen Vision Overordnet vision Af årgangene, som afslutter folkeskolen fra 2015, skal 70

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016

HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016 HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016 ELEMENTER I STRATEGIEN HVORFOR? UDGANGSPUNKT, UDFORDRINGER, STØTTEBEHOV HVEM? PRIORITEREDE MÅLGRUPPER HVAD? VISION, FOKUSOMRÅDER

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Opfølgningsnotits & Danida s kommentarer. Evaluering af kommunikations- og oplysningsdelen af Operation Dagsværk

Opfølgningsnotits & Danida s kommentarer. Evaluering af kommunikations- og oplysningsdelen af Operation Dagsværk 20. marts 2014 Danida j.nr: 104.A.1.e.155 Opfølgningsnotits & Danida s kommentarer Evaluering af kommunikations- og oplysningsdelen af Operation Dagsværk Denne note til Program Komiteen opsummerer de væsentligste

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 137 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Åbent samråd UDU alm. del, samrådsspørgsmål Z-Ø Folketingets

Læs mere

Hvordan kan jeg blive endnu bedre til at samarbejde om tobaksforebyggelse i nye arenaer?

Hvordan kan jeg blive endnu bedre til at samarbejde om tobaksforebyggelse i nye arenaer? Hvordan kan jeg blive endnu bedre til at samarbejde om tobaksforebyggelse i nye arenaer? Temadag på Knudshoved Kursuscenter den 22. januar 2014 - Røgfrihed for alle Program Kl. 10.00-10.30: Velkomst, præsentation

Læs mere

Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt

Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på indsatsen i dagtilbud 1 Opfordringsskrivelse

Læs mere

3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling. Bernstorffsgade København V. Telefon

3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling. Bernstorffsgade København V. Telefon 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling Bernstorffsgade 17 1577 København V Telefon 4042 8306 E-mail BM62@bif.kk.dk EAN nummer 5798009710581 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Landstingsmedlem Palle Christiansen c/o Landstingets Bureau Her Spørgsmål til Landsstyret vedr.

Læs mere

6. Hvem har ansvaret for at de fire mål føres ud i livet?

6. Hvem har ansvaret for at de fire mål føres ud i livet? Indholdsfortegnelse: 1. Vision. 2. Hvorfor have en ungdomspolitik? 3. Ungdomspolitikkens målgruppe. 4. Mål. 5. Hvordan føres de fire mål ud i livet? 5.1. Sådan får unge medbestemmelse i eksisterende institutioner

Læs mere

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE Et samarbejde mellem: Bakkeskolen, Kolding, Erritsø Fællesskole, Fredericia, Globale Skolepartnerskaber og SOS Børnebyerne Danmark Efteråret 2014

Læs mere

Forord af Inger Thormann

Forord af Inger Thormann Forord af Inger Thormann Omsorgssvigt har mange ansigter, og i denne bog får vi hele paletten. Ti børn, der nu er voksne, fortæller om deres liv. De ser tilbage på det, der var, hvor smerteligt det end

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen

Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2005 1 Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2005 Denne årsopgørelse af Børne-Ungetelefonen for 2005 viser hvem og hvad der er ringet om til Børn - Ungetelefonen. Årsopgørelsen

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen 2014. Dit barn Din skole Dit valg

Valg til skolebestyrelsen 2014. Dit barn Din skole Dit valg Valg til skolebestyrelsen 2014 Dit barn Din skole Dit valg Indhold Et vigtigt valg... 3 Hærvejsskolens vision... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse... 4 Skolebestyrelsens arbejdsområder... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Læs mere om samarbejdet og følg med i samarbejdets initiativer på

Læs mere om samarbejdet og følg med i samarbejdets initiativer på Erklæring Erklæring om Nationalt om nationalt Samarbejde samarbejde for Social Trivsel f o r og t r imod v s e l bmobning l a n d t b ø r n i Grundskolen i d a g t i l b u d Parterne i samarbejdet for

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq

Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq Handlingsplan for kampagnen om bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq Indhold 1. Formålet

Læs mere