I det følgende beskrives NAKUUSAs tilbliven, aktiviteter og resultater. NAKUUSAs fokusområde for 2012 præsenteres efterfølgende.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I det følgende beskrives NAKUUSAs tilbliven, aktiviteter og resultater. NAKUUSAs fokusområde for 2012 præsenteres efterfølgende."

Transkript

1 Evaluering NAKUUSA den 2. marts 2012 NAKUUSA 2011 status og fremadrettet strategi 2011 var året, hvor det femårige samarbejdsprojekt mellem Selvstyret og UNICEF Danmark i praksis blev sparket i gang. Ved årets begyndelse var samarbejdsprojektets grundlæggende mål og værdigrundlag endnu ikke fastlagt ligesom, at projektets identitet ikke var afklaret hvad angår projektnavn og hjemmeside mv. Samarbejdsprojektets første leveår var i høj grad afsat til at strategiudvikle projektet samt at synliggøre den vedtagne strategi for offentligheden. Aktivitetsmæssigt var der to overordnede mål for 2011; at lancere samarbejdsprojektet i første halvår 2011 med offentliggørelse af projektstrategi og identitet samt at arbejde hen mod etablering af et børnetopmøde, NAKUUSA Youth Forum, i andet halvår Både lancering og børnetopmøde er succesfuldt gennemført med afkast, der arbejdes videre med i de kommende år. Derudover er der yderligere blevet gennemført et tv-debat-program om unges ansvar samt en julekalender på facebook og en række andre børneaktiviteter. Endelig er det første skridt taget til oprettelse af Grønlands første nationale Børnepanel bestående af 10 unge teenagere. UNICEF Danmark har modtaget støtte til finansieringen af NAKUUSAs aktiviteter, og NAKUUSA har generelt høstet støtte fra grønlandske organisationer og erhvervsliv i form af reducerede priser og produktsponsorater. En særlig tak for støtte til projektet skal rettes til Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Bikubenfonden, Roskilde Festival Fonden, Ernst og Vibeke Husmans Fond og Frantz Hoffmanns mindelegat, Perorsaanermik Illinniarfik/Socialpædagogisk Seminarium, MIPI, Foreningen Grønlandske Børn og Tele Greenland. I det følgende beskrives NAKUUSAs tilbliven, aktiviteter og resultater. NAKUUSAs fokusområde for 2012 præsenteres efterfølgende. NAKUUSA Lad os være stærke Samarbejdsprojektets strategi og identitet blev officielt lanceret i Nuuk d. 1. juni 2011, som i øvrigt er Grønlands officielle mærkedag for Børnenes Dag. Samarbejdsprojektet har fået navnet NAKUUSA, som på dansk betyder Lad os være stærke, og lægger dermed op til, at børns vilkår og rettigheder kan styrkes, når vi sammen bruger vores kræfter. Strategimæssigt arbejder NAKUUSA-projektet ud fra fire værdier relateret til børn og unge, og som er fundamentet for al NAKUUSAs arbejde. Værdierne har afsæt i Børnekonventionens fire kerneværdier: 1. Børn har ret til at få grundlæggende behov opfyldt 2. Børn har ret til beskyttelse 3. Børn har ret til udvikling 1

2 4. Børn har ret til medbestemmelse Med afsæt i disse værdier arbejder NAKUUSA mod tre overordnede visioner frem mod 2015: 1. Børn og unge skal have større kendskab til deres rettigheder 2. Forældre skal støttes, så de på bedste vis tager ansvar for deres børn 3. Samfundet skal sikre de bedst tænkelige vilkår for børn og unges opvækst og udvikling Aktivitetsmæssigt er NAKUUSA ifølge samarbejdsaftalen afgrænset til at arbejde med fire indsatsområder, henholdsvis; holdningsbearbejdende aktiviteter, lovgennemgang, styrkelse af evalueringskultur og styrkelse af civilsamfund. Det har i 2011 været en bevidst strategi primært at fokusere på holdningsbearbejdende aktiviteter. NAKUUSAs lanceringsaktiviteter i 2011 I 2011 er NAKUUSAs projektstrategi og identitet opnået og udbredt via følgende: - Lancering af projektet for fagpersoner, virksomheder og andre interessenter i Nuuk på Børnenes Dag d. 1. juni - Officiel hjemmeside til brug for unge og voksne; w w w.nakuusa.gl - Officiel facebook-side til brug for unge og voksne; w w w.facebook.com/nakuusa - Tegnefilm om NAKUUSAs tilbliven; - Folder om NAKUUSAs værdier og visioner; (se bilag 1) - Trøjer, tasker, nøglekæder med NAKUUSA-logo NAKUUSAs oplysnings- og debataktiviteter i 2011 Udover NAKUUSA Youth Forum blev der igangsat en række øvrige holdningsbearbejdende aktiviteter af forskellig karakter men med det fælles formål at oplyse og skabe synlighed og debat om børns rettigheder og NAKUUSAs virke: - Fejring af Børnenes Dag i Nuuk med koncert og konkurrence mm. (sammenlagt med lanceringen af NAKUUSA) - Turné og tv-programmet Iliuuseqarneq et rollemodelsprojekt om unges eget ansvar o Turné i seks byer med skuespil, foredrag og rap-musik for alle 8., 9. og 10. klasser o Fire tv-programmer optaget i de seks byer om klassernes egne bud på at tage ansvar for eget liv o Programmerne blev sendt to gange på KNR, Grønlands nationale tv-selskab - SFI-forløbsundersøgelse om unges holdninger, 1. del gennemført på YF og offentliggøres april Opstart og udvælgelse af kandidater til Grønlands første nationale Børnepanel - Julekalender på facebook om gode gerninger og børns rettigheder, heri indbygget konkurrence med opfordringer til at filme og skrive om egne gode gerninger o Budskabet om gode gerninger og børns rettigheder blev kvitteret med ca. 40 videoindlæg på NAKUUSAs facebook-side fra grønlandske privatpersoner om egne gode gerninger og massive tilkendegivelser og debat på siden - Folder om Børnekonventionens artikler i børnevenlig udgave 2

3 - Fire tv-spots om børns rettigheder ifølge Børnekonventionen; NAKUUSA Youth Forum NAKUUSA Youth Forum er navnet på det børnetopmøde, som NAKUUSA succesfuldt fik afholdt i oktober Det overordnede formål med børnetopmødet var at høre børn om, hvilke udfordringer og muligheder, der er for et godt børneliv i Grønland. NAKUUSA vægter at høre børn og unge, fordi den viden, der kommer ud af at sætte børn og unge sammen, er helt unik og uvurderlig, når indsatser, foranstaltninger og sågar lovgivning iværksættes og tilrettelægges på børneområdet. Youth Forum skulle imødekomme NAKUUSAs værdier og visioner, herunder sikre, at børn og unges stemme bliver hørt i initiativer og aktiviteter, der vedrører dem. Youth Forums output i form af de unges perspektiver danner derfor grundlag for NAKUUSAs videre arbejde i 2012 og fremefter. Der har i forbindelse med topmødet været en enorm interesse i pressen og of fentligheden for arrangementet. Det har givet NAKUUSA en masse omtale, men også været med til at starte en debat blandt befolkningen om det gode børneliv, bl.a. på NAKUUSAs facebookside, som i løbet af topmødet fik en betydelig mængde tilkendegivelser fra borgere, særligt i betragtning af Grønlands befolkningsstørrelse. Youth Forums rammer Youth Forum (YF) blev afholdt i uge 42 i 2011, nærmere bestemt fra mandag d. 17. oktober til fredag d. 21. oktober på Perorsaanermik Ilinniarfik/Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat. I alt deltog 39 unge i alderen år. Heraf var: - 23 piger og 16 drenge - 10 unge fra bygder, 29 fra byer - En ung med udviklingsforstyrrelse (ADHD) De unge kom fra alle egne af Grønland, fra Qaanaaq (Thule) i det nordligste nord til Illoqqortoormiut (Scoresbysund) i det østligste øst og selvfølgelig alle større byer såsom Nuuk, Sisimiut og Ilulissat på kysten og Qarqortoq og Nanortalik i syd. I alt var der 149 ansøgere svarende til 6 procent af aldersgruppen. Udvælgelsen foregik ved, at alle unge i aldersgruppen blev opfordret til at indsende en motiveret ansøgning. Opfordring til ansøgning skete gennem følgende kanaler: - Et tv-spot og et radiospot om opfordringen blev udsendt på KNR i alt 49 gange over en periode på to måneder - Undervisningsmateriale blev udsendt til samtlige 82 folkeskoler om Børns rettigheder og YF - En plakat om YF blev distribueret til samtlige byer og bygder (se bilag 2) NAKUUSA Youth Forum blev tilrettelagt og afholdt i tæt samarbejde med Perorsaanermik Ilinniarfik/Socialpædagogisk Seminarium. Seminariet stillede 40 studerende til rådighed til at 3

4 hjælpe med børnefaglig og pædagogisk kundskab. De studerende skulle efterfølgende skrive en opgave om arrangementet, hvormed der også var et læringsperspektiv for deltagelsen, bl.a. i forhold til introduktion til barnets perspektiv og børns rettigheder. Der er grobund for et fremtidigt samarbejde i forbindelse med andre arrangementer med et læringsperspektiv, som de studerende kan få udbytte af samtidig med, at NAKUUSA får kompetent assistance. Youth Forums lærings- og vidensmål Børnetopmødets lærings- og vidensmål var tosidet. På den ene side skulle de unge i forummet gennem en lang række af debatskabende aktiviteter levere helt unik viden til NAKUUSA og samarbejdspartnere om børns perspektiver på udfordringer og muligheder for et godt børneog ungeliv. Gruppen af unge og den viden de leverede, skulle dokumenteres, og der skulle nedsættes aktiviteter til videre dokumentations- og vidensopsamling. På den anden side skulle de unge selv gennemgå en læringsproces. De skulle bl.a. lære om børns rettigheder og vilkår, og de skulle trænes i og få mulighed for at praktisere dialog- og debatskabende aktiviteter, som de unge kunne tage med sig og bruge i deres eget lokalområde. Youth Forum var bygget op om aktiviteter, som gav de deltagende unge mulighed for at ytre sig på kvalificeret og brugbar vis. Dette skulle ske med anerkendelse og respekt for, at de unge selv definerer problemstillinger og løsningsmodeller, samt at formidlingen af disse kunne foregå på anden vis end en traditionel skriftlig dokumentationsform (se bilag 3 for programmet på Youth Forum). Forud for børnetopmødet var der opstillet en række praktiske og læringsmæssige mål. Disse syv emner er opstillet og beskrevet nedenfor og uddybet i forhold til resultatet. 4

5 De unges eget slutdokument Lærings- og vidensmålet forud for Youth Forum Processen Resultatet Fremadrettet proces og læring Et dokument til Naalakkersuisut udarbejdet af de unge om de unges prioriteringer og anbefalinger. En dokumentgruppe på 6 unge opsamlede og udvalgte budskaber fra w orkshopsene på YF i løbet af ugen. Udkastet blev stillet i høring af de andre deltagere og efterarbejdet. Slutdokumentet blev præsenteret og overrakt til Naalakkersuisoq (ministeren) for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling. Se bilag 4. NAKUUSA har for 2012 valgt at arbejde videre med det mest fremtrædende tema fra både slutdokument og MIPI-rapport; Forældreansvar. Naalakkersuisoq (ministeren) for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling har tilkendegivet fortsat at ville høre børn og unge og bruge anbefalingerne fra dokumentet. Videns- og evalueringsrapport Lærings- og vidensmålet forud for Youth Forum Processen Resultatet Fremadrettet proces og læring En uddybende rapport om de unges perspektiver udarbejdet i samarbejde med MIPI, Videnscenter om Børn og Unge. MIPI fungerede som observatører på YF. De deltog i w orkshops og andre arbejdsgrupper med pædagogstuderende som assistenter til at dokumentere arbejdet og resultaterne på YF. Rapporten uddrager de samme budskaber som i de unges slutdokument, men er supplerende i forhold til uddybende citater og udtalelser fra de unge selv. Derudover beskriver rapporten indholdet og forløbet på YF, og kommer med en ekstern vurdering af arrangementet samt en opsamling af de unges evaluering. Se rapporten på w w w.mipi.gl eller w w w.nakuusa.gl NAKUUSA roses af MIPI for at høre børn og unge og for at få succesfulde resultater ud af et logistisk besværligt arrangement som YF. NAKUUSA vil bruge anerkendelsen til at opmuntre andre initiativtagere til at høre børn og unge og tilbyder at videregive erfaringer fra YF. Af rapporten fremgår der et behov for en tydeligere afklaring af observatørrollen, hvilket NAKUUSA fremover er opmærksom på. 5

6 Opstart af et nationalt Børnepanel Lærings- og vidensmålet forud for Youth Forum Processen Resultatet Fremadrettet proces og læring Identificering af unge kandidater til fremtidig nedsættelse af et nationalt rådgivende børnepanel. Børnepanelet skal på sigt overtages af Grønlands børnerettighedsinstit ution, når denne er konstitueret. En gruppe af 8-10 unge skal rådgive Naalakkersuisut og NAKUUSA (og alle andre interesserede) vedrørende børn og unges vilkår og rettigheder. Udvælgelsen skal foregå demokratisk ved opstilling af kandidater og valg af deltagerne. Kandidaterne fremfører hver især en valgtale på YF. Panelet skal minimum en gang hvert år mødes på et arbejdsseminar. Derudover mødes panelet på video, og igangsætter selv initiativer i eget lokalregi. Samtlige 10 unge fra YF, som opstillede som kandidater til Børnepanelet, blev valgt. De ti medlemmer repræsenterer alle regioner i Grønland, undtaget Østgrønland, herfra opstillede ingen. Ved det 18. år udskiftes medlemmerne. Panelets medlemmer er fra første færd meget aktive; én har bl.a. gennemført et arrangement, en anden har skrevet et åbent brev til finansministeren, og alle debatterer livligt på facebook. NAKUUSA er meget opmærksom på, at alle egne af Grønland, så vidt muligt skal repræsenteres i Børnepanelet. Ved den førstkommende udskiftning af medlemmer vil NAKUUSA ekstraordinært motivere østgrønlandske unge til at opstille kandidatur. Børnepanelet mødes officielt første gang d. 30. maj til 2.juni 2012 i Nuuk. Positive tilkendegivelser fra Børnerettighedsinstitutionens minister om overtagelse af panelet. 6

7 Forløbsundersøgelse om unges holdninger til sociale problemer Lærings- og vidensmålet forud for Youth Forum Processen Resultatet Fremadrettet proces og læring Opstart af en forløbsundersøgelse om unges holdninger til hverdagslivsvilkår og sociale problemer samt fremtidsdrømme udarbejdet af SFI. Undersøgelsen vil blive gentaget fire gange over en femårig periode med henblik på at følge udviklingen i de unges holdninger, og dataindsamlingen vil blive udvidet til fire skoler. Undersøgelsen gennemført som planlagt og rapporten offentliggøres d. 25. april. Rapporten præsenteres for unge i Nuuk d. 25. april og for fagpersoner i København d. 2. maj. Gentagelsen af undersøgelsen skal være med til at sikre, at NAKUUSA retter indsatsen dér, hvor de unge udpeger udfordringer. Opkvalificering af de unge Lærings- og Vidensmålet forud for Youth Forum Processen Resultatet Fremadrettet proces og læring Opkvalificering af de unges kendskab til og praksis med debatskabende aktiviteter til brug i hjembyen/bygden. Workshops og interessegrupper ledet af forskellige fagpersoner såsom journalister, udviklingskonsulent, komiker, sanger, lærer mv. Workshops omhandlede uddannelse, fritid, drømme samt selvværd og identitet. Interessegrupperne var opdelt i Slutdokument, Sang, Design en w orkshop, Presse samt Event. De unge producerede forskellige materialer under YF til aktuel og fremtidig brug; - Det officielle slutdokument - En sang - Et rettighedsspil - Reportager til presse og facebook Der arbejdes videre med anbefalingerne fra slutdokumentet. Sangen bliver indspillet, og der bliver produceret en musikvideo til distribuering i sociale medier til Børnenes Dag d. 1. juni Rettighedsspillet er udsendt til samtlige skoler i Grønland. Udbredelse af de unges kendskab til Børnekonventione n og dens værdier til brug i hjembyen/bygden. Rollespil om rettigheder faciliteret af Foreningen Grønlandske Børn. Rettighedsw orkshop med børne- og ungechefen fra UNICEF. De unge lærte om rettigheder Flere deltagere har debatteret livligt på facebook om børns rettigheder og vilkår. Opfølgende undervisningsmateriale om YF er blevet distribueret til samtlige skoler i Grønland. Undervisningsmateriale forud for YF. En 15-årig pige arrangerede en uge efter YF et orienteringsmøde om børns rettigheder for 75 børn i sin hjemby med sponsorater fra den lokale købmand og kulturhuset. 7

8 Evaluering og børnefaglig standard Lærings- og vidensmålet forud for Youth Forum Processen Resultatet Fremadrettet proces og læring De unges egne evalueringer af YF med henblik på at kontrollere, om formen og indholdet var i overensstemmelse med de unges forventninger og kapacitet. De unge besvarede et evalueringsskema om YF, herunder om holdningen til de enkelte w orkshops, slutresultatet, de sociale aktiviteter og rammerne. De unge var generelt særdeles positive over for YFs indhold og resultater. Det mest udbredte kritikpunkt var maden under opholdet. Se i øvrigt MIPIs rapport om Youth Forum på w w w.nakuusa.gl NAKUUSA vil videreføre YF-modellen i form og indhold ved lignende arrangementer, dog med et skærpet fokus på kosten. Ledsagernes evaluering af YF med henblik på at kontrollere, om arrangementet levede op til internationale standarder for at arbejde med børn og unge. Ledsagerne til de unge besvarede et evalueringsskema efter YF var overstået. Til de 39 unge var der i alt 6 ledsagere, fortrinsvis med ansvaret for de unge i tidsrummet udenfor programmet. Ledsagernes evalueringer var meget forskellige. Enkelte ledsagere oplevede rollen og briefingen af rollen som passende. Enkelte ledsagere var kritiske overfor ansvaret og briefingen heraf. NAKUUSA vil være opmærksom på en grundigere forberedelse af ledsagernes rolle til fremtidige arrangementer. Offentlighedens opmærksomhed og deltagelse Lærings- og vidensmålet forud for Youth Forum Processen Resultatet Fremadrettet proces og læring Debatten og budskaberne om det gode børneliv ønskes udbredt til offentligheden, både til andre unge og voksne. Ikke mindst er budskabet om at høre børn og unge et vigtigt mål for NAKUUSA, og YF er en gunstig platform til at sætte fokus på det. Først og fremmest var de unge selv budbringerne til offentligheden gennem pressearbejde, interview s og debat på sociale medier. En NAKUUSA facebook-side blev oprettet under YF med daglige opdateringer og debat. Adskillige interview s i grønlandsk og dansk presse blev givet af de unge. De unge deltog aktivt i debatten på facebook med meningstilkendegivelser, uploads mm. Facebook-siden opnåede i ugen under YF tilkendegivelser (likes) fra ca. 650 brugere, og har siden YF opnået 1300 tilkendegivelser. Til sammenligning har Air Greenland ca tilkendegivelser, en af Grønlands mest populære musikere (Frederik Elsner) har ca venner og den anerkendte grønlandske børne-ngo Bedre Børneliv har ca. 480 tilkendegivelser. Flere grønlandske og danske medier dækkede YF, herunder DR, Kristeligt Dagblad, 24 timer, Sermitsiaq og KNR. Socialpædagogen skrev efterfølgende om YF ligesom YF blev nævnt af Landstingsformanden i dennes nytårstale. Se bilag 5. NAKUUSA vægter fortsat offentlighedens opmærksomhed og deltagelse, bl.a. ved fortsat satsning på sociale medier som debatskabende forum. 8

9 NAKUUSAs fokus og forventede aktiviteter i 2012 NAKUUSA har lyttet til de unges budskaber fra NAKUUSA Youth Forum i oktober sidste år. Et gennemgående budskab fra de unge har været at arbejde med forældres ansvar for omsorg og opdragelse og grænsesætning af børnene. Dette emne er de unge ikke alene om at fremhæve som en vigtig kilde til at styrke børns vilkår og rettigheder. MIPI, Videnscenter om Børn og Unge, fremhæver ligeledes børnenes behov for tryghed, stabilitet, omsorg og ansvarlighed i hjemmet i rapporten Projekt Børnepanel fra Fokus på forældreansvar er desuden blevet drøftet med en vifte af andre individuelle aktører, fra forsker over psykolog til virksomheder. NAKUUSA har på den baggrund valgt, at 2012-aktiviteterne skal fokusere på forældres ansvar for at give børn og unge optimale trygge, stabile og udviklende rammer. Budskaberne om forældres ansvar vil komme fra børnene selv, så det bliver børn og unge, der selv fortæller om deres behov til forældrene. Forældreansvar hvad mener de unge? På NAKUUSA Youth Forum uddyber de unge, hvad de efterspørger i forhold til, at forældre skal tage ansvar for deres børn. Fra w orkshops og i det officielle slutdokument (se bilag 4) efterlyser de unge, at forældre skal sætte grænser for børn og unge. Når forældre skal sætte grænser, gælder det bl.a. i forhold til ikke at tolerere unges tobaks- og alkoholforbrug. De unge understreger, at forældre og voksne generelt ikke skal sætte grænser på en formanende måde, men snarere vejlede og motivere børn og unge, hvilket også gælder for skoledeltagelse. Forældrene skal tydeliggøre vigtigheden af uddannelse og motivere til aktiv skolegang. De unge efterlyser også, at forældre og voksne lytter til børnene og reagerer, hvis der er behov for det. Der gives eksempler på, at unge har delt følsomme og bekymrende oplysninger om selvmordstanker og seksuelle overgreb med voksne, uden at de reagerer på oplysningerne 1. De unge udtrykker generelt et ønske om at blive taget med på råd i forbindelse med beslutninger, der vedrører dem. Oplysning, debat og handlingsanvisninger er næste skridt Fra de unge og andre steder fra er forældreansvar påpeget som et område, der bør arbejdes med. De unge har været med til at identificere et fokusområde, som rummer en del af udfordringerne i forhold til at styrke børns vilkår og rettigheder. Næste skridt, som NAKUUSA vil forfølge, er gennem oplysnings-, vejlednings- og debatskabende aktiviteter at skabe grobund for viden og refleksion blandt forældre, som ikke bare er med til at starte en holdningsændring men også en handlingsændring i forældrenes håndtering af børnene. Børnene og de unge har været NAKUUSAs særlige fokus i projektets første leveår, og det fortsætter de med at være. Børn og unge har i 2011 blandt andet gennem NAKUUSA Youth Forum på modigste vis bidraget med deres egne holdninger og anbefalinger til børnelivet i Grønland. Holdningsarbejdet er altså allerede begyndt gennem børnenes og de unges 1 Fremgår i MIPIS rapport om NAKUUSA Youth Forum. Læs den på eller 9

10 perspektiver samtidig med, at de videns- og debatmæssigt har fået kendskab til deres rettigheder og er blevet klædt på til at føre diskussionen videre i deres eget lokalområde. NAKUUSA vægter fortsat at inddrage børn og unge, og i 2012 sker det bl.a. gennem Børnepanelets første officielle møde, hvor de arbejder mere indgående med forældreansvar og anbefalinger hertil. Konkrete aktiviteter i 2012 Forældreansvar som tema vil blive inkorporeret i en række aktiviteter i 2012, som dækker over: - Det første officielle Børnepanelsmøde i maj 2012 med henblik på at diskutere forældres ansvar og udarbejde 10 råd til forældre - Massekommunikativ kampagne: Fokus på forældreansvar og omsorg fra børnenes perspektiv, 2. halvår Lokalarrangementer forældreansvar og omsorg fra børnenes perspektiv, 2. halvår Undervisningsmateriale om rettigheder, evt. fokus på pligt/rettighed og bredere om forældre-barn-relation, tidligst 2. halvår Integrering af emnet i faste tilbagevendende NAKUUSA-aktiviteter, såsom fejring af Barnets Dag og Børnekonventionens fødselsdag. Målgruppen for kampagnen er forældrene, bl.a. med børnene som talerør (og børnene via aktivering). Fokus omkring forældreansvar/omsorg: 1) Information og vejledning om hjælp 2) Debat og handlingsanvisende aktiviteter 3) Input fra Børnepanelet ved de 10 råd Aktiviteter på idéplanet til forældreansvarskampagnen: - Dilemma-film med en eller flere historier, som belyser forældreansvar og med flere alternative slutninger. Kan både distribueres til lokalsamfund, KNR, facebook mv. - Libero-bog målrettet forældre om håndtering af ældre børn/unge - Rådgivning i økonomistyring evt. i samarbejde med fagpersoner eller Grønlandsbanken - Banner på hjemmesider - Spots i radio/tv - Talkshow /debat i radio/tv 10

11 NAKUUSAs årsregnskab 2011 NAKUUSAs årlige budget er på kr. Det er finansieret af UNICEF Danmark med kr. og det grønlandske Selvstyre med kr. Aktiviteter Kr. Aflønning af projektleder og rejser NAKUUSA Youth Forum Forløbsundersøgelse Grafisk identitet inkl. hjemmeside mm Kampagneaktiviteter, herunder bl.a. tv-program, spots og kampagnemateriale I alt Charlotte Ørnskov, Programleder, Børn i Grønland, UNICEF Danmark 11

12 Bilag 1: Fra Folderen om NAKUUSAs værdier og visioner 12

13 Bilag 2: Plakat om opfordring til ansøgning 13

14 Bilag 3: NAKUUSA Youth Forum Program Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kl Ankomst Kl Officiel åbning - Velkomst v rektor Nuka Kleeman - Komiker Piitannguaq Alaufesen om Børns ret - Præsentation af de unge v. Anne-Mette Friis, UNICEF Kl Workshop Kl Workshop Kl Høring Slutdokument Kl Pause Kl Pause Kl Pause Kl Afstemning Børnepanel Kl Rettighedsaktivitet Kl Workshop Kl Workshop Kl Interessegrupper Kl Frokost Kl Frokost Kl Frokost Kl Frokost Kl Interne orienteringsmøder Kl Rollespil/det gode børneliv Kl Pause Kl Workshop Kl Pause Kl Tur til Isfjorden med overraskelse (live-musik med Elsner-brødrene) Kl Interessegrupper Kl Afslutning med overrækkelse af slutdokument - Præsentation af interessegruppers arbejde - Overrækkelse af dokument til Naalakkersuisoq Mimi karlsen - Afsløring af medlemmer til Børnepanelet Kl Velkommen Kl Rollespil/det gode børneliv Kl Børnepanelet Kl Interessegrupper Kl Pause og omklædning Kl Middag Kl Pause og middag Kl Interessegrupper Kl Middag Kl Festmiddag Kl Latteryoga Kl Kommunikation Kl Middag Kl Interessegrupper Kl Fest og underholdning m liveband Kl Orientering Kl Interessegrupper Kl interessegrupper Kl. 21 Snack Kl. 21 Snack Kl. 21 Snack Kl. 21 Snack Kl. 22 Godnat Kl. 22 Godnat Kl. 22 Godnat Kl. 22 Godnat Kl. 23 Godnat 14

15 Bilag 4: Teksten på børnenes slutdokument fra NAKUUSA Youth Forum Kære Fremtid Kære Naalakkersuisut og Inatsisartut Vi unge i Grønland beder om, at I handler på nedenstående ønsker: 1. Uddannelse - Naalakkersuisut skal ikke spare på børneområdet og skal støtte uddannelsesområdet - Skolernes renovering skal prioriteres, for de nedslidte og skimmelsvamp ramte skoler er sundhedsskadelige - Selvtillid bør være et fag fra første skoledag, så børn lærer at stå frem, for på den måde kan man bekæmpe generthed og tilbageholdenhed. For eksempel skal børn kunne prøves og undervises i selvstændig fremstilling, til det ligger på rygraden. Hvis vi skal nå resultater i fremtiden, skal vi stole mere på os selv. - I takt med mere selvstændighed skal der i højere grad undervises i engelsk, for vi skal have mere kontakt med omverdenen. Engelsk skal have højere prioritet end dansk. - Børn skal kunne uddanne sig inden for de fag, de interesserer sig for. Eksempler: Danseskole, musikskole, idrætsskole (ikke kun fodbold). Der bør oprettes svømmehaller, biografer mv. i de større byer. - De unge, der skal rejse væk fra deres by for at gå i skole, skal have uddannet personale på skolehjemmene. Man opdrager nemlig i for høj grad børnene efter gammeldags principper; man formaner kun og rådgiver for lidt. Børn og unge skal i højere grad tages med på råd, når det gælder regler på skolerne og skolehjemmene. 2. Fritid - Vi kan ikke acceptere besparelser på væresteder for børn, idrætshaller og lignende faciliteter i fritiden. Eksempelvis er de lukkede i sommerferien, således at man fristes til at lave noget andet, som ikke er ønskeligt. - Man skal ikke spare på grønlandske radio- og tv-udsendelser for børn, for børn vil gerne se og høre noget, som de er glade for. 3. Misbrug - Når et barn er blevet misbrugt, skal der gribes tidligt ind for at hjælpe barnet. Det er vigtigt for barnet, at politi og kommune hjælper så tidligt som muligt. - Sagsbehandleren skal handle hurtigt, for barnets tryghed skal prioriteres. Når et barn bliver misbrugt, går der for lang tid, før barnet får hjælp. - Sult. Børn skal under ingen omstændigheder sulte. Børn af fattige og arbejdsløse forældre bør hjælpes bedre. Eksempelvis lider fiskernes børn nød, når fiskeriet begrænses, således at barnet fristes til at stjæle eller gøre noget andet ulovligt. 5. Aktiviteter - Byer og bygder skal have samme muligheder for aktiviteter. - Hvis børn og unge skal have selvtillid, skal de være fysisk og psykisk sunde. - Børn har lov til at drømme uden begrænsninger. - Løfter skal i højere grad føres ud i livet. Kære forældre og voksne. Vi børn og unge i Grønland har følgende ønsker: - Det er meget vigtigt, at børn og unge bliver belært om uddannelsens og skolegangens vigtighed, før det er for sent. Det er vigtigt, at forældrene er klar over, hvor vigtigt det er, at de opmuntrer børnene og fortæller om vigtigheden af, at de passer deres skole. 15

16 - Hvis de unge skal have en lys fremtid, er det vigtigt, at de færdiggør deres uddannelse. Når forældrene tager deres ansvar alvorligt, baner de vejen for en lysere fremtid for barnet. - Det er ikke rimeligt, at forældrene bare accepterer, at deres mindreårige begynder at ryge, drikke alkohol eller bruge andre euforiserende stoffer. - Det er vigtigt, at forældrene griber ind og fortæller børnene om det skadelige i at ryge, drikke alkohol og bruge andre euforiserende stoffer. - Børn og unge skal oplyses om det skadelige i at ryge, drikke alkohol og bruge andre euforisende stoffer af skolens lærere. Men forældrene har også et ansvar for at være i dialog med deres børn om sådanne ting. Vi vil anbefale, at folk, der arbejder med børn, skal være ikke-rygere. - De voksne skal vise forståelse overfor børnene. Vi børn og unge i Grønland lover at gøre nedenstående - Vi børn har selv et ansvar for at følge med i skolen. - Vi har mulighed for at uddanne os i andre lande, og vi har mulighed for at lære fremmedsprog. - Vi vil have mere selvtillid og vil kunne stå frem og sige vores mening uden at være generte og være bange for at lave fejl. - Vi vil kunne sige nej til ting, vi ikke ønsker. - Vi har brug for at kunne tale mere med hinanden, for vi ved, at børn, der mobber andre, er børn, der har problemer i hjemmet. - Hvis vi i fællesskab sætter en stopper for mobning, vil mange børn blive gladere i skolen og i deres fritid. - -Vi vil være medansvarlige for vores uddannelse og tænke over, hvad vi vil bruge vores liv på. Vi kan selv finde muligheder på nettet eller ad andre veje. Med kærlig hilsen Grønlands børn 16

17 Bilag 5: Budskaberne fra NAKUUSA Youth Forum i medierne: 17

18 Opfølgning på NAKUUSA Youth Forum, artikel i Sermitsiaq: 18

ÅRSRAPPORT 2012. PROJEKTET ER I 2012 STØTTET AF: Bikubenfonden Augustinusfonden Susi og Peter Robinsohns Fond

ÅRSRAPPORT 2012. PROJEKTET ER I 2012 STØTTET AF: Bikubenfonden Augustinusfonden Susi og Peter Robinsohns Fond ÅRSRAPPORT 2012 PROJEKTET ER I 2012 STØTTET AF: Bikubenfonden Augustinusfonden Susi og Peter Robinsohns Fond PROJEKTET SAMARBEJDER MED ELLER ER SPONSORERET AF: Air Greenland A/S KNI A/S KNR Pisiffik A/S

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Projekt Børnepanel. Indledning

Projekt Børnepanel. Indledning 1 2 Projekt Børnepanel Indledning MIPI har længe ønsket at oprette et børne og ungepanel, der skal gøre det lettere at inddrage børn og unges perspektiv i beslutningsprocesser på områder, der vedrører

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016

HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016 HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016 ELEMENTER I STRATEGIEN HVORFOR? UDGANGSPUNKT, UDFORDRINGER, STØTTEBEHOV HVEM? PRIORITEREDE MÅLGRUPPER HVAD? VISION, FOKUSOMRÅDER

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765 DANS & DIALOG MIZZ UNDERSTOOD Niels Simon August AKTIV OG SJOV LÆRING I DANSENS TEGN Side 1 af 10 Indhold HVAD ER DANS & DIALOG?... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 Folkeskolen... 4 Gymnasier... 4 MÅLSÆTNINGER

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse I slutningen af skoleåret 2010/1011 gennemførte vi en undervisningsmiljøundersøgelse blandt alle skolens elever. 126 elever deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede!

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede! Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik)

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Der foregår en gradvis og positiv udvikling i den ellers så fastlåste debat om bygderne. Dels en begyndende forståelse for, at der er en række byer,

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til

De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til Skolebestyrelsesvalg RESULTATET af Skolebestyrelsesvalg 2014 De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle

Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle PROGRAM 4350 AO-07: Coachuddannelse Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle Formål Hvad kan du, når

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

DE NI BUD. SKAB ETGODT Ungeliv. Brug DIN stemme

DE NI BUD. SKAB ETGODT Ungeliv. Brug DIN stemme DE NI BUD SKAB ETGODT Ungeliv Brug DIN stemme VISION 2025 " De unge skal opleve kommunen som et godt sted at vokse op, så er chancen for, at de vender tilbage til kommunen, når de er færdige med at uddanne

Læs mere

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland.

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Christina Bang Email: bang.c85@gmail.com Tlf. +45 20 65 98 26 Hold ERG108. Ergoterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Køreplan for pædagogisk personale

Køreplan for pædagogisk personale Køreplan for pædagogisk personale 1 Formål: - At medarbejderne bliver fortrolige med fortrinsvis nye regler for magtanvendelse herunder hvornår de kan anvendes. - At medarbejderne diskuterer dilemmaer

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere