I det følgende beskrives NAKUUSAs tilbliven, aktiviteter og resultater. NAKUUSAs fokusområde for 2012 præsenteres efterfølgende.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I det følgende beskrives NAKUUSAs tilbliven, aktiviteter og resultater. NAKUUSAs fokusområde for 2012 præsenteres efterfølgende."

Transkript

1 Evaluering NAKUUSA den 2. marts 2012 NAKUUSA 2011 status og fremadrettet strategi 2011 var året, hvor det femårige samarbejdsprojekt mellem Selvstyret og UNICEF Danmark i praksis blev sparket i gang. Ved årets begyndelse var samarbejdsprojektets grundlæggende mål og værdigrundlag endnu ikke fastlagt ligesom, at projektets identitet ikke var afklaret hvad angår projektnavn og hjemmeside mv. Samarbejdsprojektets første leveår var i høj grad afsat til at strategiudvikle projektet samt at synliggøre den vedtagne strategi for offentligheden. Aktivitetsmæssigt var der to overordnede mål for 2011; at lancere samarbejdsprojektet i første halvår 2011 med offentliggørelse af projektstrategi og identitet samt at arbejde hen mod etablering af et børnetopmøde, NAKUUSA Youth Forum, i andet halvår Både lancering og børnetopmøde er succesfuldt gennemført med afkast, der arbejdes videre med i de kommende år. Derudover er der yderligere blevet gennemført et tv-debat-program om unges ansvar samt en julekalender på facebook og en række andre børneaktiviteter. Endelig er det første skridt taget til oprettelse af Grønlands første nationale Børnepanel bestående af 10 unge teenagere. UNICEF Danmark har modtaget støtte til finansieringen af NAKUUSAs aktiviteter, og NAKUUSA har generelt høstet støtte fra grønlandske organisationer og erhvervsliv i form af reducerede priser og produktsponsorater. En særlig tak for støtte til projektet skal rettes til Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Bikubenfonden, Roskilde Festival Fonden, Ernst og Vibeke Husmans Fond og Frantz Hoffmanns mindelegat, Perorsaanermik Illinniarfik/Socialpædagogisk Seminarium, MIPI, Foreningen Grønlandske Børn og Tele Greenland. I det følgende beskrives NAKUUSAs tilbliven, aktiviteter og resultater. NAKUUSAs fokusområde for 2012 præsenteres efterfølgende. NAKUUSA Lad os være stærke Samarbejdsprojektets strategi og identitet blev officielt lanceret i Nuuk d. 1. juni 2011, som i øvrigt er Grønlands officielle mærkedag for Børnenes Dag. Samarbejdsprojektet har fået navnet NAKUUSA, som på dansk betyder Lad os være stærke, og lægger dermed op til, at børns vilkår og rettigheder kan styrkes, når vi sammen bruger vores kræfter. Strategimæssigt arbejder NAKUUSA-projektet ud fra fire værdier relateret til børn og unge, og som er fundamentet for al NAKUUSAs arbejde. Værdierne har afsæt i Børnekonventionens fire kerneværdier: 1. Børn har ret til at få grundlæggende behov opfyldt 2. Børn har ret til beskyttelse 3. Børn har ret til udvikling 1

2 4. Børn har ret til medbestemmelse Med afsæt i disse værdier arbejder NAKUUSA mod tre overordnede visioner frem mod 2015: 1. Børn og unge skal have større kendskab til deres rettigheder 2. Forældre skal støttes, så de på bedste vis tager ansvar for deres børn 3. Samfundet skal sikre de bedst tænkelige vilkår for børn og unges opvækst og udvikling Aktivitetsmæssigt er NAKUUSA ifølge samarbejdsaftalen afgrænset til at arbejde med fire indsatsområder, henholdsvis; holdningsbearbejdende aktiviteter, lovgennemgang, styrkelse af evalueringskultur og styrkelse af civilsamfund. Det har i 2011 været en bevidst strategi primært at fokusere på holdningsbearbejdende aktiviteter. NAKUUSAs lanceringsaktiviteter i 2011 I 2011 er NAKUUSAs projektstrategi og identitet opnået og udbredt via følgende: - Lancering af projektet for fagpersoner, virksomheder og andre interessenter i Nuuk på Børnenes Dag d. 1. juni - Officiel hjemmeside til brug for unge og voksne; w w w.nakuusa.gl - Officiel facebook-side til brug for unge og voksne; w w w.facebook.com/nakuusa - Tegnefilm om NAKUUSAs tilbliven; - Folder om NAKUUSAs værdier og visioner; (se bilag 1) - Trøjer, tasker, nøglekæder med NAKUUSA-logo NAKUUSAs oplysnings- og debataktiviteter i 2011 Udover NAKUUSA Youth Forum blev der igangsat en række øvrige holdningsbearbejdende aktiviteter af forskellig karakter men med det fælles formål at oplyse og skabe synlighed og debat om børns rettigheder og NAKUUSAs virke: - Fejring af Børnenes Dag i Nuuk med koncert og konkurrence mm. (sammenlagt med lanceringen af NAKUUSA) - Turné og tv-programmet Iliuuseqarneq et rollemodelsprojekt om unges eget ansvar o Turné i seks byer med skuespil, foredrag og rap-musik for alle 8., 9. og 10. klasser o Fire tv-programmer optaget i de seks byer om klassernes egne bud på at tage ansvar for eget liv o Programmerne blev sendt to gange på KNR, Grønlands nationale tv-selskab - SFI-forløbsundersøgelse om unges holdninger, 1. del gennemført på YF og offentliggøres april Opstart og udvælgelse af kandidater til Grønlands første nationale Børnepanel - Julekalender på facebook om gode gerninger og børns rettigheder, heri indbygget konkurrence med opfordringer til at filme og skrive om egne gode gerninger o Budskabet om gode gerninger og børns rettigheder blev kvitteret med ca. 40 videoindlæg på NAKUUSAs facebook-side fra grønlandske privatpersoner om egne gode gerninger og massive tilkendegivelser og debat på siden - Folder om Børnekonventionens artikler i børnevenlig udgave 2

3 - Fire tv-spots om børns rettigheder ifølge Børnekonventionen; NAKUUSA Youth Forum NAKUUSA Youth Forum er navnet på det børnetopmøde, som NAKUUSA succesfuldt fik afholdt i oktober Det overordnede formål med børnetopmødet var at høre børn om, hvilke udfordringer og muligheder, der er for et godt børneliv i Grønland. NAKUUSA vægter at høre børn og unge, fordi den viden, der kommer ud af at sætte børn og unge sammen, er helt unik og uvurderlig, når indsatser, foranstaltninger og sågar lovgivning iværksættes og tilrettelægges på børneområdet. Youth Forum skulle imødekomme NAKUUSAs værdier og visioner, herunder sikre, at børn og unges stemme bliver hørt i initiativer og aktiviteter, der vedrører dem. Youth Forums output i form af de unges perspektiver danner derfor grundlag for NAKUUSAs videre arbejde i 2012 og fremefter. Der har i forbindelse med topmødet været en enorm interesse i pressen og of fentligheden for arrangementet. Det har givet NAKUUSA en masse omtale, men også været med til at starte en debat blandt befolkningen om det gode børneliv, bl.a. på NAKUUSAs facebookside, som i løbet af topmødet fik en betydelig mængde tilkendegivelser fra borgere, særligt i betragtning af Grønlands befolkningsstørrelse. Youth Forums rammer Youth Forum (YF) blev afholdt i uge 42 i 2011, nærmere bestemt fra mandag d. 17. oktober til fredag d. 21. oktober på Perorsaanermik Ilinniarfik/Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat. I alt deltog 39 unge i alderen år. Heraf var: - 23 piger og 16 drenge - 10 unge fra bygder, 29 fra byer - En ung med udviklingsforstyrrelse (ADHD) De unge kom fra alle egne af Grønland, fra Qaanaaq (Thule) i det nordligste nord til Illoqqortoormiut (Scoresbysund) i det østligste øst og selvfølgelig alle større byer såsom Nuuk, Sisimiut og Ilulissat på kysten og Qarqortoq og Nanortalik i syd. I alt var der 149 ansøgere svarende til 6 procent af aldersgruppen. Udvælgelsen foregik ved, at alle unge i aldersgruppen blev opfordret til at indsende en motiveret ansøgning. Opfordring til ansøgning skete gennem følgende kanaler: - Et tv-spot og et radiospot om opfordringen blev udsendt på KNR i alt 49 gange over en periode på to måneder - Undervisningsmateriale blev udsendt til samtlige 82 folkeskoler om Børns rettigheder og YF - En plakat om YF blev distribueret til samtlige byer og bygder (se bilag 2) NAKUUSA Youth Forum blev tilrettelagt og afholdt i tæt samarbejde med Perorsaanermik Ilinniarfik/Socialpædagogisk Seminarium. Seminariet stillede 40 studerende til rådighed til at 3

4 hjælpe med børnefaglig og pædagogisk kundskab. De studerende skulle efterfølgende skrive en opgave om arrangementet, hvormed der også var et læringsperspektiv for deltagelsen, bl.a. i forhold til introduktion til barnets perspektiv og børns rettigheder. Der er grobund for et fremtidigt samarbejde i forbindelse med andre arrangementer med et læringsperspektiv, som de studerende kan få udbytte af samtidig med, at NAKUUSA får kompetent assistance. Youth Forums lærings- og vidensmål Børnetopmødets lærings- og vidensmål var tosidet. På den ene side skulle de unge i forummet gennem en lang række af debatskabende aktiviteter levere helt unik viden til NAKUUSA og samarbejdspartnere om børns perspektiver på udfordringer og muligheder for et godt børneog ungeliv. Gruppen af unge og den viden de leverede, skulle dokumenteres, og der skulle nedsættes aktiviteter til videre dokumentations- og vidensopsamling. På den anden side skulle de unge selv gennemgå en læringsproces. De skulle bl.a. lære om børns rettigheder og vilkår, og de skulle trænes i og få mulighed for at praktisere dialog- og debatskabende aktiviteter, som de unge kunne tage med sig og bruge i deres eget lokalområde. Youth Forum var bygget op om aktiviteter, som gav de deltagende unge mulighed for at ytre sig på kvalificeret og brugbar vis. Dette skulle ske med anerkendelse og respekt for, at de unge selv definerer problemstillinger og løsningsmodeller, samt at formidlingen af disse kunne foregå på anden vis end en traditionel skriftlig dokumentationsform (se bilag 3 for programmet på Youth Forum). Forud for børnetopmødet var der opstillet en række praktiske og læringsmæssige mål. Disse syv emner er opstillet og beskrevet nedenfor og uddybet i forhold til resultatet. 4

5 De unges eget slutdokument Lærings- og vidensmålet forud for Youth Forum Processen Resultatet Fremadrettet proces og læring Et dokument til Naalakkersuisut udarbejdet af de unge om de unges prioriteringer og anbefalinger. En dokumentgruppe på 6 unge opsamlede og udvalgte budskaber fra w orkshopsene på YF i løbet af ugen. Udkastet blev stillet i høring af de andre deltagere og efterarbejdet. Slutdokumentet blev præsenteret og overrakt til Naalakkersuisoq (ministeren) for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling. Se bilag 4. NAKUUSA har for 2012 valgt at arbejde videre med det mest fremtrædende tema fra både slutdokument og MIPI-rapport; Forældreansvar. Naalakkersuisoq (ministeren) for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling har tilkendegivet fortsat at ville høre børn og unge og bruge anbefalingerne fra dokumentet. Videns- og evalueringsrapport Lærings- og vidensmålet forud for Youth Forum Processen Resultatet Fremadrettet proces og læring En uddybende rapport om de unges perspektiver udarbejdet i samarbejde med MIPI, Videnscenter om Børn og Unge. MIPI fungerede som observatører på YF. De deltog i w orkshops og andre arbejdsgrupper med pædagogstuderende som assistenter til at dokumentere arbejdet og resultaterne på YF. Rapporten uddrager de samme budskaber som i de unges slutdokument, men er supplerende i forhold til uddybende citater og udtalelser fra de unge selv. Derudover beskriver rapporten indholdet og forløbet på YF, og kommer med en ekstern vurdering af arrangementet samt en opsamling af de unges evaluering. Se rapporten på w w w.mipi.gl eller w w w.nakuusa.gl NAKUUSA roses af MIPI for at høre børn og unge og for at få succesfulde resultater ud af et logistisk besværligt arrangement som YF. NAKUUSA vil bruge anerkendelsen til at opmuntre andre initiativtagere til at høre børn og unge og tilbyder at videregive erfaringer fra YF. Af rapporten fremgår der et behov for en tydeligere afklaring af observatørrollen, hvilket NAKUUSA fremover er opmærksom på. 5

6 Opstart af et nationalt Børnepanel Lærings- og vidensmålet forud for Youth Forum Processen Resultatet Fremadrettet proces og læring Identificering af unge kandidater til fremtidig nedsættelse af et nationalt rådgivende børnepanel. Børnepanelet skal på sigt overtages af Grønlands børnerettighedsinstit ution, når denne er konstitueret. En gruppe af 8-10 unge skal rådgive Naalakkersuisut og NAKUUSA (og alle andre interesserede) vedrørende børn og unges vilkår og rettigheder. Udvælgelsen skal foregå demokratisk ved opstilling af kandidater og valg af deltagerne. Kandidaterne fremfører hver især en valgtale på YF. Panelet skal minimum en gang hvert år mødes på et arbejdsseminar. Derudover mødes panelet på video, og igangsætter selv initiativer i eget lokalregi. Samtlige 10 unge fra YF, som opstillede som kandidater til Børnepanelet, blev valgt. De ti medlemmer repræsenterer alle regioner i Grønland, undtaget Østgrønland, herfra opstillede ingen. Ved det 18. år udskiftes medlemmerne. Panelets medlemmer er fra første færd meget aktive; én har bl.a. gennemført et arrangement, en anden har skrevet et åbent brev til finansministeren, og alle debatterer livligt på facebook. NAKUUSA er meget opmærksom på, at alle egne af Grønland, så vidt muligt skal repræsenteres i Børnepanelet. Ved den førstkommende udskiftning af medlemmer vil NAKUUSA ekstraordinært motivere østgrønlandske unge til at opstille kandidatur. Børnepanelet mødes officielt første gang d. 30. maj til 2.juni 2012 i Nuuk. Positive tilkendegivelser fra Børnerettighedsinstitutionens minister om overtagelse af panelet. 6

7 Forløbsundersøgelse om unges holdninger til sociale problemer Lærings- og vidensmålet forud for Youth Forum Processen Resultatet Fremadrettet proces og læring Opstart af en forløbsundersøgelse om unges holdninger til hverdagslivsvilkår og sociale problemer samt fremtidsdrømme udarbejdet af SFI. Undersøgelsen vil blive gentaget fire gange over en femårig periode med henblik på at følge udviklingen i de unges holdninger, og dataindsamlingen vil blive udvidet til fire skoler. Undersøgelsen gennemført som planlagt og rapporten offentliggøres d. 25. april. Rapporten præsenteres for unge i Nuuk d. 25. april og for fagpersoner i København d. 2. maj. Gentagelsen af undersøgelsen skal være med til at sikre, at NAKUUSA retter indsatsen dér, hvor de unge udpeger udfordringer. Opkvalificering af de unge Lærings- og Vidensmålet forud for Youth Forum Processen Resultatet Fremadrettet proces og læring Opkvalificering af de unges kendskab til og praksis med debatskabende aktiviteter til brug i hjembyen/bygden. Workshops og interessegrupper ledet af forskellige fagpersoner såsom journalister, udviklingskonsulent, komiker, sanger, lærer mv. Workshops omhandlede uddannelse, fritid, drømme samt selvværd og identitet. Interessegrupperne var opdelt i Slutdokument, Sang, Design en w orkshop, Presse samt Event. De unge producerede forskellige materialer under YF til aktuel og fremtidig brug; - Det officielle slutdokument - En sang - Et rettighedsspil - Reportager til presse og facebook Der arbejdes videre med anbefalingerne fra slutdokumentet. Sangen bliver indspillet, og der bliver produceret en musikvideo til distribuering i sociale medier til Børnenes Dag d. 1. juni Rettighedsspillet er udsendt til samtlige skoler i Grønland. Udbredelse af de unges kendskab til Børnekonventione n og dens værdier til brug i hjembyen/bygden. Rollespil om rettigheder faciliteret af Foreningen Grønlandske Børn. Rettighedsw orkshop med børne- og ungechefen fra UNICEF. De unge lærte om rettigheder Flere deltagere har debatteret livligt på facebook om børns rettigheder og vilkår. Opfølgende undervisningsmateriale om YF er blevet distribueret til samtlige skoler i Grønland. Undervisningsmateriale forud for YF. En 15-årig pige arrangerede en uge efter YF et orienteringsmøde om børns rettigheder for 75 børn i sin hjemby med sponsorater fra den lokale købmand og kulturhuset. 7

8 Evaluering og børnefaglig standard Lærings- og vidensmålet forud for Youth Forum Processen Resultatet Fremadrettet proces og læring De unges egne evalueringer af YF med henblik på at kontrollere, om formen og indholdet var i overensstemmelse med de unges forventninger og kapacitet. De unge besvarede et evalueringsskema om YF, herunder om holdningen til de enkelte w orkshops, slutresultatet, de sociale aktiviteter og rammerne. De unge var generelt særdeles positive over for YFs indhold og resultater. Det mest udbredte kritikpunkt var maden under opholdet. Se i øvrigt MIPIs rapport om Youth Forum på w w w.nakuusa.gl NAKUUSA vil videreføre YF-modellen i form og indhold ved lignende arrangementer, dog med et skærpet fokus på kosten. Ledsagernes evaluering af YF med henblik på at kontrollere, om arrangementet levede op til internationale standarder for at arbejde med børn og unge. Ledsagerne til de unge besvarede et evalueringsskema efter YF var overstået. Til de 39 unge var der i alt 6 ledsagere, fortrinsvis med ansvaret for de unge i tidsrummet udenfor programmet. Ledsagernes evalueringer var meget forskellige. Enkelte ledsagere oplevede rollen og briefingen af rollen som passende. Enkelte ledsagere var kritiske overfor ansvaret og briefingen heraf. NAKUUSA vil være opmærksom på en grundigere forberedelse af ledsagernes rolle til fremtidige arrangementer. Offentlighedens opmærksomhed og deltagelse Lærings- og vidensmålet forud for Youth Forum Processen Resultatet Fremadrettet proces og læring Debatten og budskaberne om det gode børneliv ønskes udbredt til offentligheden, både til andre unge og voksne. Ikke mindst er budskabet om at høre børn og unge et vigtigt mål for NAKUUSA, og YF er en gunstig platform til at sætte fokus på det. Først og fremmest var de unge selv budbringerne til offentligheden gennem pressearbejde, interview s og debat på sociale medier. En NAKUUSA facebook-side blev oprettet under YF med daglige opdateringer og debat. Adskillige interview s i grønlandsk og dansk presse blev givet af de unge. De unge deltog aktivt i debatten på facebook med meningstilkendegivelser, uploads mm. Facebook-siden opnåede i ugen under YF tilkendegivelser (likes) fra ca. 650 brugere, og har siden YF opnået 1300 tilkendegivelser. Til sammenligning har Air Greenland ca tilkendegivelser, en af Grønlands mest populære musikere (Frederik Elsner) har ca venner og den anerkendte grønlandske børne-ngo Bedre Børneliv har ca. 480 tilkendegivelser. Flere grønlandske og danske medier dækkede YF, herunder DR, Kristeligt Dagblad, 24 timer, Sermitsiaq og KNR. Socialpædagogen skrev efterfølgende om YF ligesom YF blev nævnt af Landstingsformanden i dennes nytårstale. Se bilag 5. NAKUUSA vægter fortsat offentlighedens opmærksomhed og deltagelse, bl.a. ved fortsat satsning på sociale medier som debatskabende forum. 8

9 NAKUUSAs fokus og forventede aktiviteter i 2012 NAKUUSA har lyttet til de unges budskaber fra NAKUUSA Youth Forum i oktober sidste år. Et gennemgående budskab fra de unge har været at arbejde med forældres ansvar for omsorg og opdragelse og grænsesætning af børnene. Dette emne er de unge ikke alene om at fremhæve som en vigtig kilde til at styrke børns vilkår og rettigheder. MIPI, Videnscenter om Børn og Unge, fremhæver ligeledes børnenes behov for tryghed, stabilitet, omsorg og ansvarlighed i hjemmet i rapporten Projekt Børnepanel fra Fokus på forældreansvar er desuden blevet drøftet med en vifte af andre individuelle aktører, fra forsker over psykolog til virksomheder. NAKUUSA har på den baggrund valgt, at 2012-aktiviteterne skal fokusere på forældres ansvar for at give børn og unge optimale trygge, stabile og udviklende rammer. Budskaberne om forældres ansvar vil komme fra børnene selv, så det bliver børn og unge, der selv fortæller om deres behov til forældrene. Forældreansvar hvad mener de unge? På NAKUUSA Youth Forum uddyber de unge, hvad de efterspørger i forhold til, at forældre skal tage ansvar for deres børn. Fra w orkshops og i det officielle slutdokument (se bilag 4) efterlyser de unge, at forældre skal sætte grænser for børn og unge. Når forældre skal sætte grænser, gælder det bl.a. i forhold til ikke at tolerere unges tobaks- og alkoholforbrug. De unge understreger, at forældre og voksne generelt ikke skal sætte grænser på en formanende måde, men snarere vejlede og motivere børn og unge, hvilket også gælder for skoledeltagelse. Forældrene skal tydeliggøre vigtigheden af uddannelse og motivere til aktiv skolegang. De unge efterlyser også, at forældre og voksne lytter til børnene og reagerer, hvis der er behov for det. Der gives eksempler på, at unge har delt følsomme og bekymrende oplysninger om selvmordstanker og seksuelle overgreb med voksne, uden at de reagerer på oplysningerne 1. De unge udtrykker generelt et ønske om at blive taget med på råd i forbindelse med beslutninger, der vedrører dem. Oplysning, debat og handlingsanvisninger er næste skridt Fra de unge og andre steder fra er forældreansvar påpeget som et område, der bør arbejdes med. De unge har været med til at identificere et fokusområde, som rummer en del af udfordringerne i forhold til at styrke børns vilkår og rettigheder. Næste skridt, som NAKUUSA vil forfølge, er gennem oplysnings-, vejlednings- og debatskabende aktiviteter at skabe grobund for viden og refleksion blandt forældre, som ikke bare er med til at starte en holdningsændring men også en handlingsændring i forældrenes håndtering af børnene. Børnene og de unge har været NAKUUSAs særlige fokus i projektets første leveår, og det fortsætter de med at være. Børn og unge har i 2011 blandt andet gennem NAKUUSA Youth Forum på modigste vis bidraget med deres egne holdninger og anbefalinger til børnelivet i Grønland. Holdningsarbejdet er altså allerede begyndt gennem børnenes og de unges 1 Fremgår i MIPIS rapport om NAKUUSA Youth Forum. Læs den på eller 9

10 perspektiver samtidig med, at de videns- og debatmæssigt har fået kendskab til deres rettigheder og er blevet klædt på til at føre diskussionen videre i deres eget lokalområde. NAKUUSA vægter fortsat at inddrage børn og unge, og i 2012 sker det bl.a. gennem Børnepanelets første officielle møde, hvor de arbejder mere indgående med forældreansvar og anbefalinger hertil. Konkrete aktiviteter i 2012 Forældreansvar som tema vil blive inkorporeret i en række aktiviteter i 2012, som dækker over: - Det første officielle Børnepanelsmøde i maj 2012 med henblik på at diskutere forældres ansvar og udarbejde 10 råd til forældre - Massekommunikativ kampagne: Fokus på forældreansvar og omsorg fra børnenes perspektiv, 2. halvår Lokalarrangementer forældreansvar og omsorg fra børnenes perspektiv, 2. halvår Undervisningsmateriale om rettigheder, evt. fokus på pligt/rettighed og bredere om forældre-barn-relation, tidligst 2. halvår Integrering af emnet i faste tilbagevendende NAKUUSA-aktiviteter, såsom fejring af Barnets Dag og Børnekonventionens fødselsdag. Målgruppen for kampagnen er forældrene, bl.a. med børnene som talerør (og børnene via aktivering). Fokus omkring forældreansvar/omsorg: 1) Information og vejledning om hjælp 2) Debat og handlingsanvisende aktiviteter 3) Input fra Børnepanelet ved de 10 råd Aktiviteter på idéplanet til forældreansvarskampagnen: - Dilemma-film med en eller flere historier, som belyser forældreansvar og med flere alternative slutninger. Kan både distribueres til lokalsamfund, KNR, facebook mv. - Libero-bog målrettet forældre om håndtering af ældre børn/unge - Rådgivning i økonomistyring evt. i samarbejde med fagpersoner eller Grønlandsbanken - Banner på hjemmesider - Spots i radio/tv - Talkshow /debat i radio/tv 10

11 NAKUUSAs årsregnskab 2011 NAKUUSAs årlige budget er på kr. Det er finansieret af UNICEF Danmark med kr. og det grønlandske Selvstyre med kr. Aktiviteter Kr. Aflønning af projektleder og rejser NAKUUSA Youth Forum Forløbsundersøgelse Grafisk identitet inkl. hjemmeside mm Kampagneaktiviteter, herunder bl.a. tv-program, spots og kampagnemateriale I alt Charlotte Ørnskov, Programleder, Børn i Grønland, UNICEF Danmark 11

12 Bilag 1: Fra Folderen om NAKUUSAs værdier og visioner 12

13 Bilag 2: Plakat om opfordring til ansøgning 13

14 Bilag 3: NAKUUSA Youth Forum Program Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kl Ankomst Kl Officiel åbning - Velkomst v rektor Nuka Kleeman - Komiker Piitannguaq Alaufesen om Børns ret - Præsentation af de unge v. Anne-Mette Friis, UNICEF Kl Workshop Kl Workshop Kl Høring Slutdokument Kl Pause Kl Pause Kl Pause Kl Afstemning Børnepanel Kl Rettighedsaktivitet Kl Workshop Kl Workshop Kl Interessegrupper Kl Frokost Kl Frokost Kl Frokost Kl Frokost Kl Interne orienteringsmøder Kl Rollespil/det gode børneliv Kl Pause Kl Workshop Kl Pause Kl Tur til Isfjorden med overraskelse (live-musik med Elsner-brødrene) Kl Interessegrupper Kl Afslutning med overrækkelse af slutdokument - Præsentation af interessegruppers arbejde - Overrækkelse af dokument til Naalakkersuisoq Mimi karlsen - Afsløring af medlemmer til Børnepanelet Kl Velkommen Kl Rollespil/det gode børneliv Kl Børnepanelet Kl Interessegrupper Kl Pause og omklædning Kl Middag Kl Pause og middag Kl Interessegrupper Kl Middag Kl Festmiddag Kl Latteryoga Kl Kommunikation Kl Middag Kl Interessegrupper Kl Fest og underholdning m liveband Kl Orientering Kl Interessegrupper Kl interessegrupper Kl. 21 Snack Kl. 21 Snack Kl. 21 Snack Kl. 21 Snack Kl. 22 Godnat Kl. 22 Godnat Kl. 22 Godnat Kl. 22 Godnat Kl. 23 Godnat 14

15 Bilag 4: Teksten på børnenes slutdokument fra NAKUUSA Youth Forum Kære Fremtid Kære Naalakkersuisut og Inatsisartut Vi unge i Grønland beder om, at I handler på nedenstående ønsker: 1. Uddannelse - Naalakkersuisut skal ikke spare på børneområdet og skal støtte uddannelsesområdet - Skolernes renovering skal prioriteres, for de nedslidte og skimmelsvamp ramte skoler er sundhedsskadelige - Selvtillid bør være et fag fra første skoledag, så børn lærer at stå frem, for på den måde kan man bekæmpe generthed og tilbageholdenhed. For eksempel skal børn kunne prøves og undervises i selvstændig fremstilling, til det ligger på rygraden. Hvis vi skal nå resultater i fremtiden, skal vi stole mere på os selv. - I takt med mere selvstændighed skal der i højere grad undervises i engelsk, for vi skal have mere kontakt med omverdenen. Engelsk skal have højere prioritet end dansk. - Børn skal kunne uddanne sig inden for de fag, de interesserer sig for. Eksempler: Danseskole, musikskole, idrætsskole (ikke kun fodbold). Der bør oprettes svømmehaller, biografer mv. i de større byer. - De unge, der skal rejse væk fra deres by for at gå i skole, skal have uddannet personale på skolehjemmene. Man opdrager nemlig i for høj grad børnene efter gammeldags principper; man formaner kun og rådgiver for lidt. Børn og unge skal i højere grad tages med på råd, når det gælder regler på skolerne og skolehjemmene. 2. Fritid - Vi kan ikke acceptere besparelser på væresteder for børn, idrætshaller og lignende faciliteter i fritiden. Eksempelvis er de lukkede i sommerferien, således at man fristes til at lave noget andet, som ikke er ønskeligt. - Man skal ikke spare på grønlandske radio- og tv-udsendelser for børn, for børn vil gerne se og høre noget, som de er glade for. 3. Misbrug - Når et barn er blevet misbrugt, skal der gribes tidligt ind for at hjælpe barnet. Det er vigtigt for barnet, at politi og kommune hjælper så tidligt som muligt. - Sagsbehandleren skal handle hurtigt, for barnets tryghed skal prioriteres. Når et barn bliver misbrugt, går der for lang tid, før barnet får hjælp. - Sult. Børn skal under ingen omstændigheder sulte. Børn af fattige og arbejdsløse forældre bør hjælpes bedre. Eksempelvis lider fiskernes børn nød, når fiskeriet begrænses, således at barnet fristes til at stjæle eller gøre noget andet ulovligt. 5. Aktiviteter - Byer og bygder skal have samme muligheder for aktiviteter. - Hvis børn og unge skal have selvtillid, skal de være fysisk og psykisk sunde. - Børn har lov til at drømme uden begrænsninger. - Løfter skal i højere grad føres ud i livet. Kære forældre og voksne. Vi børn og unge i Grønland har følgende ønsker: - Det er meget vigtigt, at børn og unge bliver belært om uddannelsens og skolegangens vigtighed, før det er for sent. Det er vigtigt, at forældrene er klar over, hvor vigtigt det er, at de opmuntrer børnene og fortæller om vigtigheden af, at de passer deres skole. 15

16 - Hvis de unge skal have en lys fremtid, er det vigtigt, at de færdiggør deres uddannelse. Når forældrene tager deres ansvar alvorligt, baner de vejen for en lysere fremtid for barnet. - Det er ikke rimeligt, at forældrene bare accepterer, at deres mindreårige begynder at ryge, drikke alkohol eller bruge andre euforiserende stoffer. - Det er vigtigt, at forældrene griber ind og fortæller børnene om det skadelige i at ryge, drikke alkohol og bruge andre euforiserende stoffer. - Børn og unge skal oplyses om det skadelige i at ryge, drikke alkohol og bruge andre euforisende stoffer af skolens lærere. Men forældrene har også et ansvar for at være i dialog med deres børn om sådanne ting. Vi vil anbefale, at folk, der arbejder med børn, skal være ikke-rygere. - De voksne skal vise forståelse overfor børnene. Vi børn og unge i Grønland lover at gøre nedenstående - Vi børn har selv et ansvar for at følge med i skolen. - Vi har mulighed for at uddanne os i andre lande, og vi har mulighed for at lære fremmedsprog. - Vi vil have mere selvtillid og vil kunne stå frem og sige vores mening uden at være generte og være bange for at lave fejl. - Vi vil kunne sige nej til ting, vi ikke ønsker. - Vi har brug for at kunne tale mere med hinanden, for vi ved, at børn, der mobber andre, er børn, der har problemer i hjemmet. - Hvis vi i fællesskab sætter en stopper for mobning, vil mange børn blive gladere i skolen og i deres fritid. - -Vi vil være medansvarlige for vores uddannelse og tænke over, hvad vi vil bruge vores liv på. Vi kan selv finde muligheder på nettet eller ad andre veje. Med kærlig hilsen Grønlands børn 16

17 Bilag 5: Budskaberne fra NAKUUSA Youth Forum i medierne: 17