Nærum Skole Nyt. Oktober Science-lørdag med stort fremmøde. Første skoledag efter sommerferien forløb planmæssigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nærum Skole Nyt. Oktober 2008. Science-lørdag med stort fremmøde. Første skoledag efter sommerferien forløb planmæssigt"

Transkript

1 Oktober 2008 Nærum Skole Nyt Første skoledag efter sommerferien forløb planmæssigt Vejret holdt tørt så vi kunne synge og sige pænt goddag uden at blive våde. Alle klasser mødtes i skolegården og sang vores skolesang inden man gik til klasserne for at gå i gang med endnu et skoleår Også to nye børnehaveklasser begyndte Med store forventninger sagde de nye elever goddag til skolen, som kvitterede med taler, sang og musik. Der blev taget godt imod de små nye elever. Alle sejl var sat til så vi havde bedt musiklærer Anette Smidt om at stille op med et par numre fra succesopførelsen af sommerstykket der blev afviklet lige inden ferien. Der blev lyttet og krammet bamser, så man kunne rumme alt det nye. Science-lørdag med stort fremmøde Hele uge 39 har samtlige elever på skolen arbejdet med natur videnskablige emner. Alt fra hvordan et kraftvarmeværk fungerer, undersøgelser af jordprøver på Naturskolen i Rådvad til dramatisering af Darwins udviklingsteori har optaget eleverne. Forældrene var mødt talstærkt op på dagen, så der blev forklaret og informeret om alle de nye ting man havde nået at lære på en uge. Scienceugen er blevet til på et initiativ fra Undervisnings-ministeriet, og skolen håber at de forskellige workshops har skabt endnu større interesse for fag indenfor det naturvidenskablige område. Også Nærum gymnasiom deltog i ugen, og fredag deltog elever fra Nærum skole i en stor konkurrence på gymnasiet. I ugens løb har elever fra mellemskolen arbejdet med at udvikle biler, der kan trille laaaaaangt efter at de har forladt en rampe. De strenge dommere på gymnasiet roste alle projekter, der deltog, men det var desværre ikke Nærum skole, der vandt i denne omgang.

2 Velkommen til et nyt skoleår. Sidste skoleår sluttede med en forrygende sommerafslutning, hvor 5. klasserne opførte Skatteøen med musik af Sebastian, og efter en lang dejlig sommer startede skolen for 1. til 9. kl. igen mandag den 11. august. Der var fælles velkomst i den store skolegård, hvor vi sang vores skolesang og alle blev spillet og klappet ind i skolen. Onsdag den 13. august var første skoledag for de nye børnehaveklasser. Vi er allerede godt inde i skoleåret, der er afholdt forældremøder og både vores 3. klasser og vores 6. klasser har været på lejrskole. 3. klasserne var i Helsingør og 6. klasserne var i Kerteminde. Rudersdal en science kommune Rudersdal kommune har valgt at være en science-kommune, hvor skoler, uddannelsesinstitutioner og virksomheder samarbejder for at sætte yderligere fokus på naturfag. I forbindelse med indvielsen af kommunen som en science-kommune blev der afholdt en science event på Nærum Gymnasium fredag i uge 39. Nærum Skole deltog også i denne event med vores Lego-lab, og der var stor interesse fra de mange fremmødte. Emneuge med fokus på det naturfaglige område. Hele uge 39 var der fokus på det naturfaglige område på Nærum Skole. Overordnede arbejdede alle tre afdelinger med temaet Liv og bevægelse, og eleverne skulle i ugens løb stifte bekendtskab med forskellige naturfaglige elementer. Der blev arbejdet flittigt i ugen af ugen, og lørdag var der åbent hus arrangement, hvor mange forældre og andre interesserede kunne se, opleve, smage og prøve, det eleverne havde arbejdet med i ugen løb. Det blev en fin dag, og tak til alle jer der mødte op. Afgangsprøver og ny karakterskala Resultatet af 9. klassernes afgangsprøver ligger på skolens hjemmeside. Nærum skole fik et rigtig flot resultat og i Dansk læsning, Dansk mundtlig, Matematik færdighed og Fysik/Kemi er skolens resultater over det kommunale gennemsnit. Ved sammenligninger med tidligere år skal man være opmærksom på, at skolerne gik over til den nye 7 trins skala ved sidste års afgangsprøver. Vi glæder os til endnu et godt år på Nærum Skole Jan Frank viceskoleleder 2

3 Husk! Referater fra Skolebestyrelsesmøder finder du på hjemmesiden under Skolebestyrelsen>Referater Vi så DGI s verdenshold 500 elever fra 5.klasserne fra hele Rudersdal kommune var samlet i den nye hal i Birkerød. Vi blev delt ud på 5 hold, som skulle rundt på 5 stationer: Man skulle danse, bevæge og lave trin til musikken. Der var billedeopvisning, og de fortalte om, hvordan det er at være med på verdensholdet. Man kunne lave saltoer og hoppe på nogle madrasser med luft i Airtrack. Fagligt læsekursus Vi har haft fagligt læsekursus i 4.klasse. Det går ud på, at man skal bruge indholdsfortegnelsen eller stikordene til at svare på forskellige spørgsmål. Vi skulle ikke læse bogen igennem, som man plejer. Vi læste bøger, der hed de små fagbøger, der var både om Norge, Sverige, Finland, rumrejser og meget meget mere. I fagbogen om Norge kunne man f.eks. læse om, hvordan det er at bo og leve i Norge. Det var meget sjovt at have fagligt læsekursus.vi skulle læse en time om dagen i tre uger. Skrevet af Marcus B 4.c Man skulle lege nogle lege, bl.a. man skulle have et sjippetov ind gennem trøjen og ned i bukserne. På den sidste station, skulle man lave menneskepyramider og øvelser, hvor man skulle holde balancen. Efter man havde været på alle 5 stationer, skulle vi spise. Imens gjorde verdensholdet sig klar til at optræde. Det varede lidt over en halv time, og de var 14 piger og 14 mænd, de var rigtig gode og kunne lave både saltoer, og skruer, de dansede også lidt. De skal snart på turne rundt i hele verden bl.a. USA, Afrika, Indien, Australien, England, og Irland. De havde kun en kuffert som deres hjem, hvor de kunne have billeder og minder. De kunne ikke få lov at være hjemme til jul og fødselsdag. Skrevet af Marie Louise 5. C og Signe 5.B Husk cykelhjelmen! Hvad er vigtigst: lækkert hår eller et helt hoved? Den diskussion havde Jens og jeg (for 117. gang) mandag morgen. Jens' argumenter vejede tungt, men mine vejede tungere! Heldigvis. For efter skole skulle Jens over til en kammerat i Søllerød, og i krydset ved tilkørslen til motorvejen slog Jens en kolbøtte ud over cykelstyret og landede lige på hovedet. Cykelhjelmen flækkede tre steder indeni, og jeg tør ikke tænke på, hvordan hovedet havde set uden uden hjelm. Bare lige for at minde jer om, at det ikke er så dumt endda at køre med cykelhjelm. 3 Venlig hilsen Lisbet, mor til Jens i 6c

4 Introdag 8. klasserne havde arrangeret en sjov introdag for 7. klasserne, hvor man skulle ud på forskellige poster og svare på forskellige spørgsmål om udskolingen. Ude på posterne fik man karakterer for hvor godt man lavede det. Vi skulle f.eks. lære dansen til gallafesten, og lære noget om de nye fag vi har fået, f.eks. biologi, fysik, tysk og geografi. Vi lærte også om elevrådet i udskolingen, og om hvor anderledes det var i forhold til mellemskolen. Vinderne var Frederik 7.a, Anthon 7.c og Caroline B 7.a. Det var en sjov dag. Skrevet af Frederik, Anthon og Caroline B Nu kører Lego-centret. Efter at lærere fra vores egen skole, Vangeboskolen, Skovlyskolen og Nærum Gymnasium har været på kursus, kan de nu tage rummet i anvendelse til almindelig undervisning. Typisk vil en klasse bruge en hel skoledag i lokalet, hvor eksperimenter med energi, mekanik og robotter skal øge interessen for naturvidenskabelige fag som fysik/kemi, biologi, geografi og matematik. Når man ser både drenges og pigers entusiastiske tilgang til opgaverne, er ingen længere i tvivl om at arbejde med opgaverne i Lego Center vil smitte af på interessen for naturvidenskab. 4.a og 4.c har lært giraf-sprog og ulvesprog i forbindelse med Tal pænt kampagnen. En giraf er sød, og en man kan stole på. Følgende ting kendetegner en giraf: Giraf-sprog Bruger jegsprog Lytter til ende Taler om nutid og fremtid Anerkender Taler om sagen En ulv er snu og man kan ikke stole på den. Følgende ting kendetegner en ulv: Bruger du-sprog Afbryder Taler om fortiden Kritiserer Taler om personen Vi har malet store ulve og giraffer, som nu kan ses på gangen ved 4. klasserne. Til hver ulv og giraf har vi lavet talebobler om, hvad de gør. I klasserne har vi nu 2 giraf-detektiver, som skal holde øje med, hvordan det går med at tale girafsprog blandt eleverne. Skrevet af: Faten, Aranka og Ida Så er der atter gang I skolens rodzoneanlæg. For enden af 5. klassernes gang står et akvarium med fire Skaller í. Planter i akvariet er det så som så med, for dem spiser Skallerne! Ovenover hænger tre tagrender, der er fyldt med planter. I akvariet ligger en pumpe, der ved hjælp af en slange løfter vand op i den øverste tagrende. Herefter løber vandet igennem de næste to tagrender, for til sidst at blive ledt ned i akvariet igen. Dette er skolens rodzoneanlæg! Systemet fungerer som et rensningsanlæg, hvor planterne renser vandet på vej ned igennem tagrenderne, inden det lander i akvariet igen. Vandet trækker desuden ilt med ned til akvariet, som fiskene har gavn af. Det er eleverne på 4. klassetrin, der har ansvaret for at fodre fiskene. To af eleverne har skrevet lidt om opgaven: Fisk Vi har overtaget femte klassernes akvarium. Nu skal vi fodre fiskene. Vi har lavet en liste til hvornår de forskellige skal fodre fiskene. Der en pumpe, der pumper fiskenes beskidte vand op til nogle planter, der hænger over akvariet. Planterne renser vandet og tager bakterier og deslige som næring og vandet bliver ledt tilbage i akvariet. Skrevet af Peter og Laurits, 4.c 4

5 Kunstudstilling fra skolestart til udgangen af september. To kusiner. Sofie Schelde og Sigrid Schelde Holt er kusiner, og de er begge designere. Sofie Schelde er industriel designer og holder af i sin fritid at undersøge forskellige materialers og teknikkers billedvirkning. Hun udstiller to fuglerelieffer. Sigrid Schelde Holt er grafisk designer. Hun udstiller både malerier, collage og tegning. Kunstudvalget. Mellemskolens featureuge er også et værksted, der hedder "Liv og kreativitet". Her laver vi billeder til udsmykning af vores områder på skolen. Her til venstre, ses begundelsen på en frise med maskebilleder, som hænger i skolegården. Vi har også arbejdet med nogle store billeder på 2,40 X 4 meter. Billederne forstiller et regnskovsområde fuld af liv. Alle motiver er tegnet på A4-papir og derefter printet ud på transperant og tegnet op på pladen. Her ses halvdelen af billedet. Hold 7 og 8 styrer for vildt! Læs hvorfor: Mandag d.22. september var hold 7 og 8 på Nordforbrænding, som er et forbrændingsanlæg, hvor de omdanner affald til varme og elektricitet. Vi fik en masse at vide om Nordforbrænding og affald, og vi er da enige i, at det altid er meget nyttigt at vide noget om affald. Vidste du for eksempel, at vi betaler for at komme af med vores affald, som Nordforbrænding så tjener penge på? Under besøget på Nordforbrænding fik vi en rundvisning. Hold 7 og hold 8 gik hver for sig, mens rundviseren snakkede løs om affaldet og den måde de behandlede det på. Det var sjovt at se grabben proppe affaldet ned i nogle maskiner der kvaste det til små stykker siger Anna fra 8.B. Alt i alt var det en meget vellykket tur til Nordforbrænding, som eleverne sikkert syntes om, især fordi der var sodavand og småkager efter rundturen. Derefter tog de bussen tilbage til skolen, hvor de skrev om dagen og fik fri. Af Anna og Marouschka 8.B. 5

6 6. klasses lejrtur til Kerteminde Tirsdag d. 2. september tog vi toget til Odense hvor vi blev hentet af en bus, og blev kørt til vandrerhjemmet Tyvelledet. Vi lagde vores kufferter, spiste vores madpakker og så tog vi ind til Kerteminde. Vi fik lov til selv at gå rundt i byen, hvor vi skulle løse nogle opgaver om Kerteminde Kirken og en isbutik. Da vi havde været der i nogle timer tog vi hjem til vandrerhjemmet igen. Der spiste vi aftensmad og pakkede ud. Onsdag d. 3. september tog vi til Fjord og Bælt, hvor vi så marsvin og sæler, og en udstilling om hvordan de lever. Vi spiste vores mad, og bagefter tog vi hen til Johannes Larsen Museet. Hans hus ligger på Møllebakken, og er blevet lavet om til et museum. Der var en stor have med gæs, duer og ænder. Opgaven var at finde et billede, og lave billedanalyse om det. Da vi var færdige måtte vi gå rundt i Kerteminde igen. Vi tog hjem til vandrerhjemmet, spiste aftensmad og skrev logbog. Torsdag d. 4. september tog vi til Odense. Der skulle vi gå rundt i Den Fynske Landsby, og løse opgaver. Der var levende dyr rundt omkring gårdene, og dukker der skulle forstille også en gammel skole, som er meget mindre end dem vi har i dag. Man sad på bænke, tre ved siden af hinanden. Vi spiste madpakker i landsbyen, og derefter tog vi hjem til vandrerhjemmet. mennesker fra den tid. Der var Om aftenen skulle vi lave underholdning for hinanden, fordi det var vores sidste aften på lejrturen. Der var nogle der lavede grin med lærerne, nogle lavede gæt og grimasser og som en overraskelse var der nogen der havde lavet et natløb ude i skoven. Fredag d. 5. september pakkede vi vores kufferter, og blev hentet af en bus der kørte os til Odense, derfra tog vi toget til Skodsborg hvor vi blev hentet af vores forældre. Vi syntes turen var sjov, og det var hyggeligt at gå inde i byen og se marsvin og sæler på Fjord og Bælt. Den Fynske Landsby var sjov men man blev træt til sidst. Det hyggeligste var at være sammen med hinanden, og lære hinanden bedre at kende. Skrevet af Cathrine 6.V og Andrea 6. 6

7 I det forgangne skoleår arbejdede 5. årgang med et energitema i natur-teknik og satte fokus på skolens forbrug af strøm. De har været skolens selvudnævnte miljøvogtere. Skolens elforbrug har ligget på ca kr. om måneden. Et anseeligt beløb og det blev hurtigt klart for eleverne, at der var penge at hente hvis lyset blev slukket, når klasserne var til idræt, sløjd, musik, billedkunst, hjemkundskab, fysik eller var gået hjem om eftermiddagen! Eleverne har med mellemrum været på uanmeldt besøg i skolens klasser, for at se om der brændte lys når eleverne var væk. De energikloge er blevet belønnet med en grøn seddel med en stor glad smiley, og der hvor lyset stod tændt uden elever i klassen, blev der lagt en rød seddel med en sur smiley. Alle taler om det Nærum skole gør noget ved det! NOGET har virket! For skolens elforbrug faldt! Forbruget har kunnet og kan fortsat følges måned for måned på et opslag ved hovedindgangen. I de første tolv måneder (august 07 juli 08) er det lykkedes at bruge kwh mindre end i de samme måneder i det foregående skoleår. Det betyder, at skolen har sparet ca kroner ved at tænke mere miljøbevidst, og sparret atmosfæren for næsten 12 ton CO2. Indsatsen vil fortsætte i dette skoleår. 5 % besparelse er ikke nok! Nu skal forbruget nedsættes med yderligere 5 %. Eleverne, der nu går i 6. klasse, har som tak for indsatsen været på en ekstra udflugt på deres lejrskole i starten af september. Turen gik til Fjord- og Bæltcentret i Kerteminde. Anders Munck Tur til Taarbæk Havn 3. klasserne har været på fisketur i Taarbæk Havn. Vi fangede en masse krabber, forskellige slags rejer, fiskeyngel, en lille fladfiskeunge og tangnål. Vi gik ud i vandet med vaders, det er regnbukser med gummistøvler på. Det var rigtig sjovt. Vi puttede vores fangst op i nogle akvarier, hvor vi kunne studere dem. Til sidst blev fangsten sat tilbage i havet. Det var en rigtig god fisketur. Hilsen 3.a og 3.b 7

8 Tur til Vedbækfundene Vi skulle derhen, fordi at vi havde om Stenalderen i historietimerne. Vi hørte om alt muligt om Stenalderen. For eksempel hørte vi om, hvad de spiste, hvordan de gik på jagt, hvordan de boede, hvordan de lavede redskaber og brugte dem og hvordan de begravede menneskene. Vi hørte også, at der var noget, der hed Vedbæk fjorden. Der var der godt at bo, for man kunne fiske, gå på jagt i skoven eller slappe af med at sejle en tur. Men desværre kunne man komme til at skyde sine venner. Vi så nemlig en, der havde fået en pil i halsen. Sandsynligvis var det en af hans venner, der havde skudt pilen. Vi lavede nogle opgaver, hvor vi skulle besvare nogle spørgsmål. Som hvad for nogle pile man skulle bruge, når man skulle skyde fugle. Svaret er kølle pile. Det er nogle pile uden pilespids, så skadede man nemlig ikke fjerdragten. Vi lærte meget om den tid, som vores forfædre levede i. For eksempel hvordan de lavede mad. Det gjorde de ved selvfølelig at gå på jagt først. Altså kun mændene. Så stegte man det over et bål. Det var kvinderne, der gjorde det. Man spiste bær, rådyr, og vildsvin. Det er kun nogle af de ting de spiste. Vi lærte også meget om redskaberne, stenalderfolkene brugte. Der var bue og pil, økser, knive, spyd og årer. Det var nogen af redskaberne stenalderfolkene brugte. Lavet af Johan Sebastian 4.a og Jimmy4.c 8

9 5. klasserne var på vikingeskibsmuseet i Roskilde vi var af sted i 2 hold (piger og drenge) På museet bliv vi delt op i to hold et på et træværksted og et rebværksted. Hvert hold fik lov til at sidde i et vikingeskib hvor vi fik fortalt hvad det var for et skib og hvordan sejlene var lavet. På rebværkstedet lavede vi et vikingereb det var lavet af indersiden af barken. Vi tog en pind og en strimmel inderbark og drejede rundt så det blev til en fin lang streng. Det gentog vi tre gange så blev det til et færdigt reb. På træværkstedet skulle vi lav en snælle (det er en pind som understøtter under bænken). Vi begyndte med at flække et stykke træ bagefter huggede vi træet fint med en lille økse. Vi skulle lave nogle fordybninger i pinden. Vi brugte en økse, en kølle, en blyant og en anden pind. Snællen fik vi lov til at tage med hjem og det samme med rebet. Vi havde en god tur men vi var først hjemme kl Skrevet af Oliver og Emil. REDAKTION OG INFORMATION Fruerlund 9, 2850 Nærum, , Hjemmeside: Bjarne Bredvig (ansvarshavende & layout), Kirsten Kryger & Jan Frank INDLÆG TIL NÆRUM SKOLE NYT Alle elever, forældre og andre interesserede er velkomne til at sende indlæg, samt ris og ros til skolebladet. Indlæg til næstenummer, frist d. 7/11-08 sendes til Bjarne Bredvig, 9

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår 4. årgang juni 2015 Udendørs undervisning Eksamenstid Nyt om kommende skoleår Skolelederens spalte Hannæsskolens skoleår nærmer sig sin afslutning, og vi er i fuld gang med planlægningen af det kommende.

Læs mere

Tårnuglen. Rigtig god sommerferie! På gensyn den 9. august kl.10:00-11:00 (De nye børnehaveklasser dog d. 10/8 kl. 9:00-11:00) Tyveri -

Tårnuglen. Rigtig god sommerferie! På gensyn den 9. august kl.10:00-11:00 (De nye børnehaveklasser dog d. 10/8 kl. 9:00-11:00) Tyveri - Søndervangskolen Tårnuglen 3. årgang 11. juni 2004 NR. 15 I dette nummer: Sørens Hjørne 2 Fra skolebestyrelsen Tyveri på skolen 3 Elevrådet 4 Lejrskole 7.b 5 Fastelavnsfest Fra indskolingen Diskofesten

Læs mere

Kære elever, forældre og lærere på Munkevængets Skole!

Kære elever, forældre og lærere på Munkevængets Skole! KONTAKTEN SKOLEBLAD FOR MUNKEVÆNGETS SKOLE 4/APRIL 2009 MUNKEVÆNGETS SKOLE, MUNKEVÆNGET 2, 6000 KOLDING. TLF: 76333500 WWW.MUNKEVAENGETS-SKOLE.KOLDING.DK Kære elever, forældre og lærere på Munkevængets

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever.

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever. Bilag Indhold Bilag... 50 Bilag 1: Interviewguides... 51 Interviewguide leder... 51 Interviewguide lærer... 51 Interviewguide elever... 52 Bilag 2: Forældre accept... 53 Forældre accept Vestre Skole...

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Skoleblad for Skødstrup Skole - Nr. 10 april 2008-3. årgang

Skoleblad for Skødstrup Skole - Nr. 10 april 2008-3. årgang Skoleblad for Skødstrup Skole - Nr. 10 april 2008-3. årgang Læs i dette nummer: Nye ansigter Nyt naturfagslokale Skolefestugen - 1 - Lektiecafé Elevrådet skifter formand Rosen Redaktion: Anne Littauer

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

Fredagsbrevet uge 12. Nyt fra ledelsen.

Fredagsbrevet uge 12. Nyt fra ledelsen. 1 Fredagsbrevet uge 12 Nyt fra ledelsen. Kære alle. Det er forår, og forår er højsæson for generalforsamlinger så vedhæftet finder I indkaldelse og dagsorden til årets ordinære generalforsamling torsdag

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Egebladet. Gammel nok til Facebook?

Egebladet. Gammel nok til Facebook? Egebladet Nummer 1-18. årgang - Oktober 2012 Gammel nok til Facebook? Moderne børn bruger moderne digitale medier og ikke mindst de moderne digitale mødesteder som Twitter og Facebook! Det er der meget

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Indhold. Se skolens aktivitetsplan på Hjemmesiden. Har I nogle sjove historier eller vitser, kan I sende dem til redaktionen via Intra-nettet.

Indhold. Se skolens aktivitetsplan på Hjemmesiden. Har I nogle sjove historier eller vitser, kan I sende dem til redaktionen via Intra-nettet. Har I nogle sjove historier eller vitser, kan I sende dem til redaktionen via Intra-nettet. Mvh. Mona og Peter Indhold 2. Info 3. Siden sidst 4. 7.b s konfirmation. 7. Indslag fra 1.a 8. Arbejdslørdagen

Læs mere

Cykeltur til Danish Crown

Cykeltur til Danish Crown Hovedgård skole og skolefritidsordning September 2009 Cykeltur til Danish Crown Af: Julie 3.b Vi har været på Danish Crown. Vi skulle cykle til Danish Crown. Da vi kom, så skulle vi ind i et rum og høre,

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

http://www.skovvangskolen.dk/skoleblad0012/december.htm 1 af 14 10-08-2007 14:51 Bachs side

http://www.skovvangskolen.dk/skoleblad0012/december.htm 1 af 14 10-08-2007 14:51 Bachs side 1 af 14 10-08-2007 14:51 Bachs side 2 af 14 10-08-2007 14:51 Dette arbejde er for hele lærergruppen og ledes også af DPU. Lærernes videreuddannelse. Målet er at inddrage den praktisk musiske dimension

Læs mere

Huse og Hemmeligheder

Huse og Hemmeligheder Huse og Hemmeligheder PÅ VEJ TIL SKOLE På vej til Skovvangskolen med Inger og børnene SKOVVANGEN Redaktion: Ulla Steen Christiansen, Trøjborg dagtilbud, Jette Sørensen og Mie Bjerrisgaard Frydensbjerg,

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

Guds søn. Andagt fra Skyd skrevet af Carsten Hjorth Pedersen.

Guds søn. Andagt fra Skyd skrevet af Carsten Hjorth Pedersen. Guds søn I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Det betyder, at Gud blev menneske, da Jesus kom til vores jord den første jul. Men hvad

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

Hvordan understøtter og stimulerer vi elevernes nysgerrighed og innovative tankegang?

Hvordan understøtter og stimulerer vi elevernes nysgerrighed og innovative tankegang? Mit navn er Helle Houkjær, og jeg er en af dem, der i det daglige skal omsætte teori til praksis og sørge for, at begrebet naturfag som almendannelse ikke bare bliver tom retorik. Selv har jeg netop en

Læs mere

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt.

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. Årgang 2005 / Nr. 2 Farvel til 10. årgang - goddag til ny bygning 10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. For indskolingens vedkommende

Læs mere

Jeg har lovet bestyrelsen at sætte en annonce i ugebrevet. Den findes på sidste side.

Jeg har lovet bestyrelsen at sætte en annonce i ugebrevet. Den findes på sidste side. Uge 17 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Denne temauge afsluttes uden fællestime.

Læs mere

Valde Nyt. 4a til Ramasjang-fest. 4a vandt den gyldne billet i Ramasjang-skolen

Valde Nyt. 4a til Ramasjang-fest. 4a vandt den gyldne billet i Ramasjang-skolen Valde Nyt 4a til Ramasjang-fest Valdemarskolen, Ringsted - juni 2012 4a vandt den gyldne billet i Ramasjang-skolen Læs bl.a. om Engelsk musik og sang Skolekoncert Trafik i øjenhøjde Kyssebænk novelle Sløjd

Læs mere

Tårnuglen. Efterårsferien står igen for døren - skoven viser sig igen fra sin farverige side og er bestemt et besøg værd. God ferie til alle.

Tårnuglen. Efterårsferien står igen for døren - skoven viser sig igen fra sin farverige side og er bestemt et besøg værd. God ferie til alle. Søndervangskolen Tårnuglen 4. årgang 2006 NR. 24 I dette nummer: Mettes klumme 2 Et brev fra en forælder 3 Referat elevråd 4 Hvem er i elevrådet 5 Smagens dag 6 Ny kommunaldirektør 7 Idrætsdage Cirkus

Læs mere