Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET"

Transkript

1 Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

2 indhold HÆDER 4 FORSKNING 5 UDDANNELSE OG UNDERVISNING 16 ORGANISATION 20 SYND NYT SUND NYT er et medarbejderblad til alle ansatte på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Det vil sige ansatte på institutterne og i fakultetsadministrationen. SUND NYT er tilgængelig for alle på hjemmesiden, og vi håber, at studerende på de sundhedsvidenskabelige uddannelser samt interne og eksterne samarbejdspartnere også vil finde SUND NYT relevant. OM SUND NYT Udgiver: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Udgivet: Juni 2013 Redaktion: Cecilia Honores Møller Layout: Pernille Bandholst Jensen Udkommer 4 gange årligt Næste blad udkommer september 2013 Kommentarer og forslag til artikler mailes til:

3 forord Velkommen til SUND NYT i nye klæder. AAU fik sidste år nyt visuelt design, og det slår nu også igennem i SUND NYT. Den praktiske etablering af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet som samarbejdspartner med det nordjyske universitetshospital er ved at være på plads. Vi har helt efter planen overflyttet kliniske professorer og er nu ved at overflytte 22 ph.d.-studerende fra Aarhus Universitet til Aalborg Universitet. Vi har også ansat et stort antal kliniske lektorer, der skal undervise på den nye kandidatuddannelse i medicin. Studieordningen for kandidatuddannelsen i medicin er på plads. Det er et virkelig flot stykke arbejde, der er gjort i forbindelse med udvikling af studieordningen. Jeg ser frem til at følge, hvordan planerne realiseres allerede efter sommerferien, hvor de studerende starter på universitetshospitalet. I samarbejde med ledelsen i Region Nordjylland og Aalborg Universitetshospital er vi i gang med de første spæde skridt til en vision for forskningen på hospitalet, på universitetet og i regionen. Arbejdet er netop påbegyndt, og som mange af jer allerede ved, er det vores ambition at styrke den teknologiske og den basale forskning samt udvikle den kliniske forskning gennem teknologien. Vi er frontløbere på det teknologiske område. Nu skal vi være bedre til at bygge bro mellem teknologien og klinikken. I SUND NYT har vi gjort for vane at præsentere institutternes forskningscentre og grupper. Som noget nyt sætter vi også fokus på vores administrative personale på fakultetskontoret, i institutterne og i School of Medicin and Health, der også er en uundværlig del af hverdagen med forskning, uddannelse og innovation. I dette nummer af SUND NYT får I et indblik i arbejdet hos administrationen på fakultetskontoret hvem vi er, og hvordan vi bidrager til SUND. Sommerferien er lige rundt om hjørnet. Jeg håber, at I alle får en god ferie og vender veloplagte tilbage på arbejdet til semesterstart. Egon Toft. Ph.d. forsvar ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aritra Kundo, den 3. juni 2013 Afhandlingens titel: Intrafascicular electrodes for the activation of peripheral nerves mere info om ph.d.forsvar på fakultetes hjemmeside: under Forskning

4 HÆDER Smerteforsker modtager fornem pris Professor Thomas Graven-Nielsen modtog den 28. maj Vanførefondens Forskerpris på kroner for sin banebrydende forskning, der har medvirket til en erkendelse af nye dimensioner ved fysisk handicap: Smerters hæmmende indflydelse på bevægelsen og smerters evne til at sprede sig. Vanførefondens Forskerpris tildeles en forsker, der har gjort en særlig indsats for enten at begrænse forekomsten af fysisk handicap, øge samfundets erkendelse af konsekvenserne af fysisk handicap eller udvikle metoder og principper, der kan formindske de begrænsninger, et fysisk handicap medfører. I skarp konkurrence med forskere fra de resterende universiteter løb Thomas Graven-Nielsen af med sejren. Thomas Graven-Nielsens forskning har generelt bidraget betydeligt til at forstå konsekvensen af smerte fra bevægeapparatet, og derved begrænse yderligere handicap opstået ved skader eller sygdom, fortæller Ole Simonsen, der er overlæge på Aalborg Universitetshospital, Ortopædkirurgisk afdeling og Ortopædkirurgisk forskningsenhed, og formand for Vanførefondens priskomité. Prisen gør gavn Thomas Graven-Nielsen er glad og taknemlig for hæderen. Det er jo en enorm flot anerkendelse af mit arbejde gennem mange år det er dejligt. Det giver blod på tanden til at fortsætte i området, og så giver det nogle midler. Jeg har masser af projekter, hvor de kan gøre gavn, fortæller forskeren. Gennem sit arbejde ved Center for Sanse-Motorisk Interaktion på Aalborg Universitet har Thomas Graven-Nielsen især arbejdet med mekanismerne bag smerter fra bevægeapparatet, altså muskler og led. Hans forskning foregår i to spor: Dels har han arbejdet med at undersøge, hvordan de påvirker vores bevægelse, funktion og dagligdags aktiviteter. Dels har han arbejdet med konkrete studier, hvor effekten af smerterne bliver kortlagt og hvordan smertesystemet kan vurderes hos smertepatienter. Professor Thomas Graven-Nielsen har mange projekter, hvor forskerprisen kan gøre gavn. Om Vanførefondens Forskerpris Vanførefonden blev stiftet i 1955 af tidligere statsminister Viggo Kampmann. Fonden har i mere end 50 år støttet initiativer, som gennemgribende har været med til at forbedre vilkårene for fysisk handicappede i Danmark. Fonden uddeler prisen til en forsker, som gennem sin forskning bidrager til at begrænse forekomsten af fysiske handicap på grund af sygdom, medfødte lidelser eller tilskadekomst. Prisen er dog ikke knyttet til bestemte fag eller forskningsområder og kan derfor gives til forskere, som øger samfundets erkendelse af konsekvenserne af fysisk handicap. 4

5 FORSKNING stort potentiale i nye samarbejder med Guangdong University of technology En lille delegation fra SUND bestående af blandt andre dekan Egon Toft og institutleder Kim Dremstrup besøgte i marts Guangdong University of Technology i Kina. Formålet med turen var at øge samarbejdet om både forskning og udveksling af ph.d.-studerende. Kina investerer massivt i forskning og innovation. Alene i 2012 investerede Kina 900 mia. kr. i forskning og udvikling med det formål at udvikle produkter, der sætter internationale standarder. SUND s sundhedsteknologiske forskere ser derfor stort potentiale i flere samarbejder i Kina bl.a. med Guangdong University of Technology i Guangzhou, der har en stærk profil inden for ingeniørvidenskab. Ph.d.-studerende Hao Cai fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi har sammen med professor Ole Hejlesen arbejdet sammen med Guangdong University of Technology gennem de seneste tre år. De gode erfaringer med universitetet førte til at, Hao Cai og Ole Hejlesen satte et møde op med universitetets ledelse og SUND s ledelse i marts med henblik på at drøfte muligheden for flere samarbejder i fremtiden. Det blev til et spændende ophold, der bl.a. bød på et indgående indblik i universitetets struktur, herunder forskning og uddannelser, fælles workshops med gode diskussioner og frit flow af ideer til nye forskningsprojekter blandt forskerne og de studerende på universitetet. Et af de fælles initiativer er at søge om fælles deltagelse i en international konference inden for medicinsk informatik. Under opholdet blev koncept, tidsplan og budget for konferencen fastlagt. Et andet initiativ er at øge udvekslingen af danske ph.d.-studerende til det kinesiske universitet. I dag beskæftiger SUND s Institut for Medicin og Sundhedsteknologi mange kinesiske ph.d.-studerende. Samme tendens gør sig dog ikke gældende for danske SUND ph.d. er i Kina. En løsning kunne være at lave et fælles ph.d.-uddannelsesprogram. Under opholdet var der afsat tid til et besøg Guandong Provincial Hospital of TCM, der er regionens mest prestigefulde universitetshospital. Her fik danskerne indblik i, hvordan de kinesiske ingeniører samarbejder med universitetshospitalet om nuværende og fremtidige forsknings- og innovationsprojekter. SUND s forskere med forskere fra Guangdong University of Technology. Fra højre: lektor Yan Xing, professor Yanguang Cai, professor Qinruo Wang, dekan Egon Toft, professor Ole Hejlesen, institutleder Kim Dremstrup og ph.d.-studerende Hao Cai. 5

6 FORSKNING kræftens bekæmpelse støtter lungekræftforsikring Professor Jan Jesper Andreasen ved Hjerte-lunge-kirurgisk forskningsafsnit ved Aalborg Universitetshospital, Klinisk Institut og specialeansvarlig fysioterapeut Barbara Brocki ved Aalborg Universitetshospital har modtaget kr. fra Kræftens Bekæmpelse. Pengene går til to forskningsområder. Det første handler om respirationsmusklernes styrke, fysisk formåen og livskvalitet efter lungecanceroperation, og det andet forskningsområde handler om udvikling af screeningværktøjer til mere nuanceret behandling af patienter. Patienter, der bliver opereret for lungekræft, oplever ofte symptomer som åndenød og træthed efter operationen. Der er en sammenhæng mellem disse symptomer samt nedsat fysisk funktionsniveau og livskvalitet i tiden efter en operation og flere år efter. I forbindelse med en operation mister respirationsmuskler en del af deres styrke og funktion. Men der mangler viden om en eventuel sammenhæng mellem respirationsmusklernes dysfunktion og forekomsten af lungekomplikationer efter operationen. Forskerne vil med den nye donation fra Kræftens Bekæmpelse undersøge betydningen af respirationsmusklernes styrke for fysisk formåen og restitution efter operation for lungecancer. Studiet skal bidrage til udvikling af screening-værktøjer til at identificere patienter med særlige behov for rehabilitering. Dette vil kunne hjælpe disse patienter med hurtigere genopretning af aktivitetsniveau samt øget fysisk og psykisk velvære. Resultaterne fra studiet forventes at påvirke den fremtidige praksis for klinisk fysioterapi af lungekræftpatienter. sund forskerstand til medinfo 2013 I august deltager SUND på den store internationale konference World Congress on Medical and Health Informatics, også kaldet MEDINFO, i Bella Center i København. SUND har fået optaget en række indlæg og stiller med en stand på den tilknyttede udstilling, der præsenterer nyeste forskning fra begge institutter inden for sundheds-it. Kun hvert 3. år afholdes MEDINFO, og i år er det Danmarks tur til at holde den internationale konference, hvor forskere, sundhedsprofessionelle, indkøbere, udviklere, konsulenter og politikere mødes for at dele viden inden for medicinsk-, sundheds- og bio-informatik. Det er International Medical Informatics Association (IMIA), der står bag MEDINFO. Planlægningen af standen er allerede godt i gang. Projektgruppen består af Stig Kjær Andersen og Pia Elberg fra Faggruppen Medicinsk Informatik, Marianne Sørensen og Christian Nøhr fra Dachi, Jakob Adelhard Kristensen fra Klinisk Institut og Cecilia Honores Møller fra Kommunikation. Hvis du vil vide mere om konferencen, er du velkommen til at kontakte projektleder Stig Kjær Andersen eller koordinator Cecilia Honores Møller. Konferencen, der forløber i dagene den august, giver de deltagende en unik mulighed for et kig ind i fremtiden, idet den nyeste forskning inden for sundheds-it præsenteres her. Viden, der kan omsættes til en mere effektiv og højtkvalificeret behandling, der møder patienternes behov nu og i fremtiden. Holdet bag MEDINFO har modtaget 900 videnskabelige bidrag fra forskere og klinikere fra hele verden, der skal danne grundlaget for det faglige indhold til konferencens foredrag, workshops, paneldiskussioner og posterudstilling. Der forventes deltagere fra mere end 80 lande. Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Eir, Klinisk Institut og Dansk Center for Sundhedsinformatik ved AAU (også kendt som Dachi) går sammen om en stand, hvor der fremvises sundhedsteknologisk forskning. Fx projektet Telerehabilitering, robotkikkert og metoder til brugerdreven innovation. Ud over forskning vil standen også præsentere SUND s uddannelser. Læs mere om MEDINFO 2013: 6

7 FORSKNING Forskning til folket I anledning af Forskningens Døgn fik borgere i Aalborg torsdag den 2. maj mulighed for at opleve den nyeste forskning inden for sundhedsvidenskab, som finder sted på Aalborg Universitetshospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. Aalborg Universitetshospital var vært for en begivenhedsrig eftermiddag og aften, hvor forskere fra hospitalet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet indviede borgere fra Aalborg og omegn i den nyeste sundhedsvidenskabelige forskning. Medicinerhusets forhal og kantine var fuld af interesserede besøgende i alle aldre, der gik rundt mellem de forskellige udstillinger og blev klogere på forskning inden for bl.a. løbeskader, grå stær og telemedicin. Også foredragene i kantinen, der fandt sted sideløbende med udstillingerne i forhallen, var velbesøgte. Her sad børn, unge og ældre og lyttede til forskellige emner om bl.a. fedmeoperationer, danskernes alkoholkultur og hvordan forskning i smertesystemet kan føre til nye og bedre rehabiliteringsmetoder. Lørdag den 4. maj var der Forskningens Døgn i Aalborgs gader. Her kunne interesserede borgere få målt deres puls på tre forskellige måder i en udstilling på Hovedbiblioteket og opleve en stor specialambulance på Toldbod Plads. Ambulancen var venligst udlånt af Anæstesiologisk afsnit på Aalborg Universitetshospital. 7

8 FORSKNING FRIVILLIG SUNDHEDSARBEJDE GIVER BILLET TIL INTERNATIONALE ERFARINGER I marts 2013 sendte organisationen International Medical Cooperation Committee (IMCC) 16 danskere til USA til et stort internationalt møde for medicinstuderende fra hele verden. Tre af disse var fra Aalborg Universitet. Af: Sandra Ovesen, 4. semester MedIS, Viggo Holten og Nanna V. Jensen, 4. semester medicin. Frivilligt sundhedsarbejde har mange studerendes interesse, og i Aalborg er interessen nærmest eksploderet de seneste år. International Medical Cooperation Committee er en national organisation for studerende med netop denne interesse, og den danner rammerne for, at studerende kan starte deres helt egen aktivitet op med noget, som de brænder for - alt fra seksualundervisning i folkeskolerne til udveksling af studerende mellem lande i hele verden. Denne passion er ikke kun et dansk fænomen, men er udbredt blandt medicinstuderende i lande fra hele verden, som samles i den internationale organisation International Federation of Medical Students Association i daglig tale kaldet IFMSA. Repræsentanter fra alle deltagende lande mødes to gange årligt og udveksler erfaringer, idéer, ambitioner m.m. og for at stå sammen om at påvirke vigtige organisationer som WHO (World Health Organization). I marts i år var tre Medicin- og MedIS-studerende fra AAU så privilegerede at deltage i et af disse møder, støttet økonomisk af Institut for Medicin og Sundhedsteknologi samt IMCC. I alt bestod den danske delegation af 16 studerende fra Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet. Medicinstuderende fra hele verden står sammen Under disse møder vælger man sig ind på emnespecifikke debatter og foredrag, hvor de faste emner er forskning og klinik udveksling, studenterpolitik, global sundhed, reproduktionssundhed mm. Derudover var der til den formelle del af generalforsamlingen debat og valg af forskellige politikpapirer, vedtægtsændringer og kandidater til den nye bestyrelse samt andre officielle poster. Eksempelvis havde to danskere fra projektet Førstehjælp for Folkeskoler udarbejdet et politikpapir, der omhandler IFMSA s holdning til behovet for obligatorisk førstehjælpsundervisning i grundskolen. Det blev vedtaget, og det danske projekt hjælper nu andre lande til også at opstarte førstehjælps-projekter. Af de mange politikpapirer var der også et, der var mere kontroversielt. Det var papiret, der omhandler ægteskab uden diskrimination af seksualitet. Dette blev med meget besvær stemt igennem på trods af, at der i IFMSA optræder flere medlemmer fra lande, hvor homoseksualitet er ulovlig. IMCC spillede en stor rolle i, at IFMSA blev den første internationale organisation, der tager aktivt holdning imod seksuel diskrimination forbundet med ægteskab. Dansk projekt vinder pris På disse møder har man en unik mulig for at præsentere de sundhedsprojekter, som man arbejder med derhjemme. IMCC projektet 3om1 Aalborg er et lille nystartet projekt, der kun er lidt over et år gammelt, og som fik mulighed for at præsentere sig til mødet. Til hvert møde kåres de tre bedste projekter. Det gik over al forventning. Projektet fik 1. pladsen og fik en Rex Crossley Award med hjem. Verdenskendt hospitalsklovn i kontakt med AAU studerende Mødet afsluttedes med en såkaldt Closing Ceremony i gallastil. Her var der foredrag med lægen, sundhedsaktivisten og hospitalsklovnen Hunter Doherty Patch Adams, der med sine noget kontroversielle holdninger til det nuværende sundhedssystem og lægerollen inspirerede mange af de fremmødte studerende. Han mente bl.a., at vi som kommende sundhedsprofessionelle skal tage os tid til patienterne og sørge for, at vilkårene for mental sundhed er til stede i vores dagligdag. Dertil kan nævnes, at hospitalsklovnen udtrykte interesse i at samarbejde med IMCC og AAU, og satte en af de delegerede fra Aalborg i kontakt med nogle af sine europæiske kollegaer. 8

9 FORSKNING Efter en meget berigende tur er de tre studerende fra SUND klar til at kaste sig ud i endnu mere studierelateret arbejde og være med til at skabe en international identitet for Medicin og MedIS. STUDERENDE: Sandra Olesen, Viggo Holten og Nanna Jensen HVAD ER IMCC? IMCC (International Medical Cooperation Committee) er en dansk organisation for studerende, der har en passion for at lave frivilligt sundhedsarbejde. Organisationen har mange forskellige lokale og nationale projekter, der arbejder inden for de tre områder: Udviklings- og hjælpearbejde, undervisning og oplysning samt udveksling og klinikophold. Organisationen har lige haft 60-års jubilæum og består primært af studerende fra de sundhedsvidenskabelige studieretninger, men flere og flere studieretninger kommer til. Aalborg lokalafdeling er forholdsvis ny, men har blomstret utrolig meget på den korte tid, den har eksisteret. I Aalborg er der otte aktiviteter, som beskæftiger sig med alle tre områder inden for IMCC: 3om1, Førstehjælp For Folkeskoler, Sexekspressen, Bamsehospitalet, Research Exchange, Professional Exchange, Donaid og KostMo. Se mere på: HVAD ER IFMSA? IFMSA står for International Federation of Medical Students Association, og er verdens største fagspecifikke studenterorganisation, hvor ca. 1,2 mio. medicinstuderende fra over 100 medlemslande er repræsenteret. Det er en non-profit organisation som er anerkendt af WHO og FN, hvor IFMSA agerer de medicinstuderendes talerør. Danmark er ét af disse medlemslande, og vi hedder International Medical Cooporation Committee (IMCC). 9

10 FORSKNING DANSK SMERTEFORSKNING FÅR JAPANsK MILLION-DONATION Japansk fond har udset smerteforskningen på Center for Sanse Motorisk Interaktion til at modtage støtte på minimum fem millioner kroner. Donationen skal forbedre behandlingen af patienter med kroniske smerter, og den kan samtidig bidrage til at trække lægemiddelvirksomheder til Danmark. Det er første gang, forskere i Danmark er kommet i betragtning til den eftertragtede Shionogi Science Program pris på fem millioner kroner. Som nummer 1 ud af 100 ansøgere er universitetets smerteforskere blevet udvalgt til at modtage donationen efter et hårdt udskilningsløb og en langvarig ansøgningsproces med flere kvalifikationsrunder. Repræsentanter for fonden har besøgt Aalborg Universitet to gange for at interviewe professor og forskningschef Lars Arendt-Nielsen fra Center For Sanse- Motorisk Interaktion, og han har også været til to interviews i Japan. Det er en fantastisk international anerkendelse og kvalitetsstempling af vores smerteforskning, og donationen vil betyde, at vi yderligere kan intensivere indsatsen for at forstå og måle smerter samt udvikle bedre behandlingsmuligheder for de millioner af patienter, der lider af kroniske smerter, siger Lars Arendt-Nielsen. Shionogi er en stor japansk farmaceutisk virksomhed, der blandt andet arbejder på at udvikle nye lægemidler til behandling af smerter. Virksomheden, der blev grundlagt i 1879, oprettede i 2007 en fond, der støtter excellent international forskning. Fonden indkalder hvert år interessetilkendegivelser fra forskergrupper, og gennem en lang udvælgelsesproces finder man frem til de bedste forslag, som så indgår i den endelige udvælgelse. De næste fem år kan vi nu koncentrere forskningen omkring udvikling af nye smerte-biomarkører, der skal anvendes i udvikling og afprøvning af nye lægemidler til behandling af smerte. Det bliver samtidig en strategisk satsning, hvor vi intensiverer de mange samarbejder, vi har med den internationale farmaceutiske industri. Jeg er ret sikker, på at dette yderligere vil bidrage til at tiltrække endnu flere videnstunge lægemiddelrelaterede virksomheder til Danmark, siger Lars Arendt-Nielsen. Læs mere om SHIONOGI SCIENCE PROGRAM-PRISEN: De japanske repræsentanter fra Shionogi Science Program, Toshiyuki Asaki (tv) og Yayoi Matsumoto (th) med professor Lars Arendt-Nielsen fra SMI. 10

11 FORSKNING ny blodfortyndende medicin lige så sikkert som det gamle Samarbejde med Sundhedsstyrelsen om overvågning af lægemidler har ført til ny viden om sikkerheden ved de blodfortyndende midler Pradaxa og Marevan. I et nyt forskningsprojekt har Trombosecentret ved Aalborg Universitetshospital, Klinisk Institut fulgt danske patienter, som har fået Pradaxa i forskellige doser i et år over for knap patienter, der fik Marevan. Konklusionen på studiet er, at det nye lægemiddel, Pradaxa, er lige så sikkert og i nogle tilfælde mere effektivt i forhold til Marevan. Det er første gang, at det nye blodfortyndende middel er blevet undersøgt i den virkelige verden blandt danske patienter. Og ifølge lektor og overlæge ved Trombosecentret, Torben Bjerregaard Larsen, er undersøgelsens resultat opsigtsvækkende: Vi fandt faktisk en lavere dødelighed blandt Pradaxa-patienterne end blandt dem, der tager Marevan. Studiet viser, at Pradaxa-patienter har 40 procent lavere risiko for at få blødninger i forhold til patienter, der tager Marevan, og midlet giver heller ikke større risiko for at få blodpropper i hjertet sammenlignet med patienter, der tager Marevan. Langtidsvirkninger ikke kendt Det er indgående studier af patienternes sundhedsregistre, som ligger til grund for den nye forskning. Ved at sammenligne de to gruppers alder, køn og sygdomshistorie har forskerne set, hvilke patienter på henholdsvis Pradaxa og Marevan, der har været indlagt og er blevet udskrevet med forskellige diagnoser. Det betyder dog, at selvom Pradaxa har vist sig bedre end Marevan i dette studie, gælder det ikke nødvendigvis alle patienter. Der er nemlig ifølge Torben Bjerregaard Larsen fortsat en række forbehold: Vi kan fx ikke se, hvor godt de to grupper styrer deres medicin, ligesom vi heller ikke kender langtidseffekterne og andre bivirkninger af det nye blodfortyndende middel, siger han og tilføjer: - Hvis Marevan-behandlingen er velkontrolleret, er det ikke bedre at bruge Pradaxa. Unikt samarbejde Samarbejdet med Sundhedsstyrelsen er blandt de første af sin art i Europa og er udtryk for en helt ny måde at vurdere lægemidlers effekt og sikkerhed. Med overvågningen kan forskerne løbende være med til at vurdere effekt og sikkerhed for nye lægemidler som supplement til de sædvanlige indberetninger om bivirkninger, som ofte indberettes senere. Dette betyder, at der vil blive mulighed for hurtigt at rådgive danske myndigheder, læger og patienter, såfremt resultaterne giver anledning til ændringer i anvendelsesmåden eller øget forsigtighed. 11

12 FORSKNING Klinisk I I de forgangne numre af SUND NYT har vi præsenteret forskni teknologi. Nu er tiden kommet til at rette fokus mod Klinisk Ins forskningsenheder under Klinisk Institut. Her præsenterer vi to Hæmatologisk Forskningsafsnit På Hæmatologisk Forskningsafsnit bidrager både grundforskning og anvendt klinisk forskning til, at patienter med kræftsygdomme i blod, knoglemarv og lymfeknuder kan få den bedst mulige behandling. Grundforskning og anvendt forskning går hånd i hånd på Hæmatologisk Forskningsafsnit ved Klinisk Institut. Samtidig med, at de godt 25 medarbejdere arbejder med at individualisere behandlingen af de patienter med kræftsygdomme i blodet, der kommer ind på afdelingen, forskes der løbende i, hvor kræftsygdommene egentlig starter målet er biologisk at karakterisere kimen til sygdommene, de såkaldte kræft stamceller. Vores to vigtigste forskningstemaer, resistens over for behandling og det cellulære grundlag for kræftsygdommen, hænger sammen på den måde, at resistensen i kræftcellerne er en del af normalcellernes biologi, forklarer professor Hans E. Johnsen, der er forskningsleder ved Hæmatologisk Forskningsafsnit. Hæmatologisk Forskningsafsnit blev etableret i 2006 som en del af Hæmatologisk Afdeling på Aalborg Sygehus og omfatter et højteknologisk forskningslaboratorium, biobank, klinisk forskningsenhed og et sekretariat. I dag er forskningsafsnittet ved at tilknytte sin fjerde professor, Sakari Kaupinnen, der er blevet overflyttet fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi til Klinisk Institut. Sakari Kaupinnen skal bidrage med sin store viden om mikro-rna til en i forvejen bred faglighed. Blandt professorerne råder Hæmatologisk Forskningsafsnit således allerede over en læge, og der er ved at blive ansat en professor i molekylærbiologi og en bio-statistiker. Også forskeruddannelsen er i fokus, og der vejledes 8-10 ph.d.- studerende samt tre post docs i afsnittet med udgangspunkt i adskillige forskningsprojekter. Blandt andet arbejder forskerne i et mangeårigt samarbejde med hospitalets afdelinger med at matche normalvæv fra patienter med blodkræft med det syge væv for på den måde at undersøge, hvor kræften kommer fra. Dette forskningsprojekt udmønter sig konkret i behandlingen gennem identifikation af biomarkører, der indikerer, om den enkelte patient vil have gavn af en given kemobehandling. Internationalt samarbejde er et vigtigt fundament for aktiviteterne, specielt med europæiske institutioner men der er også samarbejde med USA, bl.a. MD Anderson og Stanford University. Et vigtigt fokusområde for Hæmatologisk Forskningsafsnit lige nu er at nå op en produktion af videnskabelige artikler, der er stor nok til at gøre sig gældende internationalt. Derfor sidder forskningsleder Hans E. Johnsen i øjeblikket og skriver artikler om de forskningsprojekter, der er i gang eller gennemført på Hæmatologisk Forskningsafsnit. Jeg er ved at afslutte mit ph.d.-projekt, der beskæftiger sig med genekspressionsprofiler i henholdsvis normale og ondartede B- celler, en type celler, der spiller en vigtig rolle for immunsystemet. Ved hjælp af materiale fra vores biobank karakteriserer vi først B- cellerne fra forskellige lymfeorganer og i blodet fra de raske donorer. Efterfølgende bliver cellerne sorteret ud i relativt små B-celle subpopulationer og genekspressionsprofilerne bliver genereret. Disse profiler fra raske B-celler bliver sammenholdt med profiler fra ondartede B-celler, og vi får derved mulighed for at studere transformationen af raske celler til ondartede og inddele kræftsygdommene ud fra hvilken celletype, de opstår i. Denne fremgangsmåde åbner op for, at vi i frem tiden kan lave en mere specifik kræftbehandling, som er målrettet mod det enkelte individ. Læs mere på: Kim Steve Bergkvist, ph.d.-studerende ved Hæmatologisk Forskningsafsnit. 12

13 FORSKNING nstitut ngscentre og grupper under Institut for Medicin og Sundhedstitut. Hvilke forskningsafdelinger findes her? Faktisk er der 40 af dem: Hæmatologisk Forskningsafsnit og Mech-Sense. mech-sense På Mech-Sense er den tværfaglige tilgang i fokus - både når det kommer til at undersøge effekten af lægemidler til umiddelbar gavn for patienterne og til at lave grundforskning i smerter og fysiologi inden for mave-tarm-sygdomme. Mech-Sense blev etableret i 2003 af professorerne Hans Gregersen og Asbjørn Mohr Drewes på baggrund af forskning lavet på Aarhus Universitetshospital, Aalborg Universitet, Aalborg Sygehus og hos forskellige udenlandske samarbejdspartnere. Centret hed oprindeligt Center for Visceral Biomekanik og Smerte, og det er da også netop visceral smerteforskning, mere specifikt smerter i mave og tarm, der er Mech-Senses forskningsmæssige førsteprioritet og et område, centret er verdenskendt indenfor. Forskerne på Mech-Sense er både læger, farmaceuter, dyrlæger, sygeplejersker, cand.scient er, matematikere og ingeniører. Ved at kombinere deres fagligheder er de i stand til at udvikle avancerede forsøgsmodeller, der kombinerer neurofysiologi, billeddannelse og farmakologi i bestræbelsen på at undersøge sammenhængen mellem hjerne og centralnervesystem, smerter, forskellige former for patofysiologi (fysiologiske ændringer efter en sygdom) og behandling af dem. I øjeblikket er der over 100 forsøgsprotokoller i gang, som Mech-Sense er involveret i. Et af de største projekter, centret har gang i, hedder MultiPain og er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd. Studiet beskæftiger sig med at undersøge, hvordan de stærke, smertestillende midler af opioid-typen påvirker centralnervesystemet, og hvordan man på forhånd kan udpege de patienter, der reagerer eller ikke reagerer på opioider. Ud af ph.d.-bestanden på 15 er de 10 tilknyttet MultiPain. Vi fokuserer primært på at udvikle metoder og gennemfører indledende tests af de modeller, vi udvikler. Efterfølgende indgår vi samarbejder med vores samarbejdspartnere, der lige nu tæller 13 andre universitetshospitaler rundt omkring i verden, om multicenterstudier, hvis metoderne skal testes yderligere. Vi lægger mest vægt på vores stærke tværfaglighed, siger professor Asbjørn Mohr Drewes, der er forskningsleder på Mech- Sense. Jeg er to år inde i mit ph.d.-projekt, der beskæftiger sig med biomarkører for effekten af smertebehandling med medicin af typen opioider. Vi bruger EEG-scanninger til at se de elektriske signaler i patientens hjerne før, under og efter indtagelse af medicinen, og vi ser på, hvordan de ændrer sig. Det sammenholder vi med, hvordan folks smerteopfattelse ændrer sig. Hvis signalerne ændrer sig, kan det sige noget om den smertestillende effekt og også om eventuelle bivirkninger. Forskningen er meget anvendelsesorienteret og sigter for eksempel mod at undersøge, hvordan den enkelte patient reagerer på et bestemt smertestillende middel. Tester smertemedicin Lasse Paludan Malver, læge og ph.d.-studerende ved Mech-Sense Læs mere på: 13

14 nri-konfere FORSKNING Danmarks repræsentant i Nordisk Ministerråd Bertel Haarder holdt oplæg med titlen: Is there a future for clinical trials in the Nordic Countries: The perspective from the Nordic Council. 14

15 FORSKNING nce 2013 Den maj deltog en delegation fra Aalborg Universitetshospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i den årlige konference i Nordiske Universitetshospitalers Forsknings- og Innovationsnetværk (NRI), der blev afholdt i Norge. Trombosecentret, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje og Idéklinikken stod for afholdelse af workshops under konferencen. Den var den 8. gang, der blev holdt konference i Nordiske Universitetshospitalers Forsknings- og Innovationsnetværk, men det var første gang, Aalborg Universitetshospital deltog i netværket som selvstændigt universitetshospital. Forskningschef og leder af Klinisk Institut, Lars Hvilsted Rasmussen, er medlem af styregruppen bag netværket og engageret i både planlægning af de årlige konferencer samt i etablering af samarbejde mellem universitetshospitalerne i Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland. Formålet er at styrke udviklingen inden for sundhedsforskning og innovation mellem universitetshospitalerne. Fokus på lægemiddelforskningen i Norden Et andet vigtigt formål for netværket er også at styrke samarbejdet mellem medicinalindustriens forskning med afprøvning af nye lægemidler og universitetshospitalerne med henblik på at styrke lægemiddelforskningen i Norden. I år var netop samarbejde om afprøvning af nye lægemidler et tema på konferencen, og man havde derfor valgt at invitere Danmarks repræsentant i Nordisk Ministerråd, Bertel Haarder, som i sin egenskab af tidligere sundhedsminister iværksatte Grøn Vækst programmet og den deraf følgende analyse, rapport og handleplan fra Danske Regioner Én Indgang for Industrien. Bertel Haarder holdt et indlæg med titlen Is there a future for clinical trials in the Nordic countries: The perspective from the Nordic Council under konferencens åbningssession, hvor også Anders Ekblom, CEO for Astra-Zeneca i Sverige og Randal S. Weber, University of Texas MD Anderson Cancer Center, USA, var oplægsholdere. Lektor ved Klinisk Institut Erik Elgaard Sørensen og postdoc i Klinisk Sygepleje Mette Grønkjær. Under konferencen var Aalborg Universitetshospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet, bredt repræsenteret i skikkelse af lægefaglig direktør Morten Noreng, forskningschef og institutleder Lars Hvilsted Rasmussen, innovationschef Kjeld Lisby, leder af Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje Erik Elgaard Sørensen, fakultetsdirektør Niels Maarbjerg Olesen samt repræsen tanter fra Trombosecenter Aalborg, Idéklinikken og Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, som på konferencens sidste dag stod for afholdelsen af tematiserede workshops inden for sygeplejeforskning og hospitalsinnovation. Læs mere om nri-netværket og kongressen på: 15

16 UDDANNELSE OG UNDERVISNING 16 16

17 UDDANNELSE OG UNDERVISNING Værter blev vindere til Ekstern Idrætsdag Hvert år skiftes universiteterne i Danmark til at arrangere Ekstern Idrætsdag for alle idrætsstuderende. I år var det de idrætsstuderende på Aalborg Universitet, der stod for afholdelse af arrangementet. Og værterne blev også vinderne af samtlige idrætsdiscipliner. Af: Dorthe Bille, Kommunikationsmedarbejder, School of Medicine and Health Ekstern Idræt blev afholdt den maj i Aalborg, hvor sportsaktiviteterne blev udfoldet på både Nordkraft og Østre Anlæg. 400 idrætsstuderende fra bl.a. Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet dystede mod hinanden i bl.a. fodbold, cheerleading, wakeboarding, basket og meget mere. Det var de studerende fra Aalborg Universitet, der havde tilrettelagt sportsdagene og sørget for overnatning til de idrætsstuderende, der kom langvejsfra. Traditionen tro havde de AAU-studerende også arrangeret fest for alle deltagere lørdag aften. Det blev et rigtig godt arrangement, og alle har rost det. Dog var det ikke helt let at få det hele til at falde på plads. Ti dage inden arrangementet fik vi at vide, at vi alligevel ikke kunne overnatte på den skole, vi havde fået lov til at være på, og så stod vi der med 200 mennesker, der manglede tag over hovedet. Vi fik heldigvis løst problemet i sidste øjeblik, men det gav godt nok sved på panden, siger Thomas Odgaard Dalgaard, idrætsstuderende på 4. semester, der var en af arrangørerne. De studerende fra AAU vandt i alle discipliner ved Ekstern Idrætsdag - fair and square. Der var ingen præmier til vinderne, kun hæderen. Næste år er det de studerende fra Aarhus Universitet, der står for at afholde arrangementet. De studerende i gang med opvarmningen i Nordkraft. 17

18 UDDANNELSE OG UNDERVISNING SUnd studerende udfører humanitært arbejde i tanzania Reparation af medicinsk udstyr og sproget swahili bliver hverdag for seks studerende i sundhedsteknologi i sommerferien. De har nemlig valgt at bruge deres sommerferie på frivilligt humanitært arbejde i Tanzania. Søndag den 16. juni rejser Anders Rasmussen, Claus Hougaard Pedersen, Niels Mäkinen Andersen, Simona Læsø og Sonny Meyer fra 4. semester og Jakob Polcwiartek fra 8. semester i Sundhedsteknologi af sted til Tanzania i to måneder. Her skal de deltage i et sommerprogram af to måneders varighed med humanitært arbejde, der er organiseret af den amerikanske organisation Engineering World Health (EWH). Forudsætningerne for at deltage i EWH s sommerprogram er en række kvalifikationer, der opnås gennem studiet. Desuden kræves et medlemskab af EWH Aalborg Universitet, som er en frivillig forening hørende til under den amerikanske organisation EWH, hvis formål er at forbedre forholdene på hospitaler i u-lande. Hvert år sendes kvalificerede frivillige ingeniørstuderende fra forskellige lande til Tanzania, Rwanda eller Nicaragua for at reparere defekt medicinsk udstyr på hospitaler. Der er mange interesserede ansøgere hvert år fra forskellige lande, men størstedelen kommer primært fra Duke University i USA. Der er rift om de 25 pladser på hvert Summer Institute Program. Vi valgte alle Tanzania-programmet, fordi det passer os bedst mht. eksamener i juni måned, fortæller Simona Læsø, der samtidig understreger, at hun og sine medstuderende er utrolig glade for at kunne benytte sig af denne unikke mulighed for at få erfaring i sommerferien. I løbet af de to måneder, som programmet varer, vil de studerende den første måned modtage daglig undervisning i reparation af medicinsk udstyr samt sproget swahili, så de bliver i stand til at kommunikere med lokalbefolkningen. I løbet af den første måned vil de studerende bo blandet parvis hos værtsfamilier, og i løbet af den anden måned vil det blive mere frit, grundet udstationering til forskellige byer og dermed hospitaler i det nordøstlige Tanzania. nye studievejledere på sund Af: Dorthe Bille, Kommunikationsmedarbejder, School of Medicine and Health Pirathiv Div Kugathasan og Daniel Vestergaard er to nye studievejledere på SUND. Div og Daniel læser begge Medicin - Div på 6. semester og Daniel på 4. semester. Der var rigtig stor interesse for de to stillinger og mange gode ansøgninger. Daniel Vestergaard Div Kugathasan Jeg havde gået og ventet på, at jobbet som studievejleder skulle blive slået op, fordi jeg godt kan lide at lære fra mig, og samtidig brænder jeg virkelig for at hjælpe andre mennesker, fortæller Div Kugathasan, og Daniel Vestergaard er helt enig. Ud over at hjælpe andre med spørgsmål vedr. deres studie og daglige liv på universitetet, ser jeg jobbet som en fantastisk mulighed for at få større indblik i universitetets rammer og struktur, fortæller Daniel Vestergaard. Den gode vejledning Div og Daniel mener begge, at god vejledning er mange ting. Først og fremmet skal den vejledte føle sig tryg og godt tilpas, ellers kommer der ikke noget godt ud af det. Det er vigtigt, at der vejledes alt efter situationen, og at den enkelte studerende føler sig lyttet til og forstået, fortæller Div Kugathasan. God vejledning er også hjælp til selvhjælp. En vejleder kan og skal ikke komme med alle svarene, men derimod hjælpe den vejledte til selv at finde frem til en løsning og ofte sidder den studerende selv med svarene, forklarer Daniel. Egne erfaringer I løbet af deres studietid har både Daniel Vestergaard og Div Kugathasan gjort brug af studievejledningen på AAU. Og de har begge oplevet at få rigtig god vejledning om både studieskift, studievalg og studieteknik. 18

19 UDDANNELSE OG UNDERVISNING Statsus for søgning til sund uddannelser Der har på nuværende tidspunkt været ansøgningsfrist til bacheloruddannelserne via kvote 2 til kandidatuddannelser samt til den ene af SUND s to masteruddannelser. Kvote 2, bacheloruddannelser Der har været ansøgningsfrist til kvote 2-ansøgninger via KOT (bacheloruddannelser). I alt er der indkommet kvote 2-ansøgninger til SUND s uddannelser (i 2012 var tallet 1337). Af de er der 256, der har søgt uddannelserne som 1. prioritet (i 2012 var det tilsvarende tal 222). Bacheloruddannelsen i idræt har en stigning på 50 % i 1. prioritet ansøgninger nemlig fra prioritet ansøgere i 2012 til 119 i Alle ansøgere til bacheloruddannelsen i idræt skal endvidere gennemføre en obligatorisk optagelsesprøve, hvor der typisk deltager 60 % af ansøgere. Ud af disse består ca. 90 % af deltagerne. Den relative højdespringer er Sundhedsteknologi, idet der er modtaget 83 % flere 1. prioritet ansøgninger i forhold til I absolutte tal er det en vækst fra seks ansøgere til 11 ansøgere. Medicin har modtaget ansøgninger, hvilket stort set er uændret i forhold til i 2012 (985 ansøgninger). Der er sket et fald i 1. prioritet-ansøgninger fra 120 i 2012 til 102 i Der er adgangsbegrænsning på medicin, så der kun kan optages 50 studerende. Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering har igen haft en meget fin søgning via kvote 2, idet 108 har søgt optagelse på uddannelsen. Heraf er der prioritet ansøgninger, hvor det tilsvarende tal i 2012 var 17. ansøgningsfristen via kvote 1: 5. juli 2013 kl. 12 Kandidatuddannelser Sagsbehandling ift. optagelse af nye studerende på kandidatuddannelserne med studiestart i september foregår løbende i forår og sommer, og tilbud om optagelse sendes løbende ud i takt med, at ansøgningerne færdigbehandles. Danske interne og eksterne ansøgere (de eksterne ansøgere er fra øvrige danske universiteter eller professionshøjskoler), der har søgt om optagelse rettidigt inden den 1. april 2013, skal alle have svar på deres ansøgning om optagelse senest den 15. juni Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har tre uddannelser, der kun findes som kandidatuddannelser, nemlig Klinisk Videnskab og Teknologi (KVT), Folkesundhedsvidenskab og Idrætsteknologi. Der er modtaget 26 eksterne ansøgninger til KVT og 75 eksterne ansøgninger til Folkesundhedsvidenskab. For så vidt angår Folkesundhedsvidenskab er der endvidere interne ansøgere fra bacheloruddannelsen i idræt. Kandidatuddannelsen i Idrætsteknologi har 13 interne ansøgere (fra bacheloruddannelsen i idræt). Kandidatuddannelsen i Medicin har modtaget 36 eksterne ansøgninger. Ligesom ved de øvrige kandidatuddannelser er det først nu ved at blive vurderet, om adgangskravene er opfyldt i ansøgningerne. Der er også adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen i Medicin. Det betyder, at der kun kan optages ganske få studerende ud over de interne ansøgere. Masteruddannelser Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har to masteruddannelser. Masteruddannelsen i Sundhedsinformatik, der er en af de ældste masteruddannelser på universitetet, har ansøgningsfrist den 1. juni Masteruddannelsen i sexologi er en helt ny masteruddannelse, som blev godkendt af akkrediteringsrådet i efteråret Uddannelsen havde ansøgningsfrist 1. maj, og der er modtaget 25 ansøgninger. Masteruddannelser er videreuddannelser med deltagerbetaling, hvor studierne gennemføres samtidig med erhvervsarbejde. Først når deltagerbetalingen for det første semester er modtaget, kender vi det endelige tal for studerende på de to masteruddannelser. 19

20 Fakultetsadminis ORGANISATION Fakultetsadministration på SUND-kontoret udføres af Fakultetskontoret for TEKNAT OG SUND. Kontoret omfatter også AAU Forskningsstøtte og Innovation, der servicerer hele universitetet. Opgaverne på TEKNAT og SUND Fakultetskontor er mange, og de varierer lige fra ledelsesstøtte til dekan og institutledere m.fl. til håndtering af karakterer og eksamensbeviser. Kontoret består af 11 teams, som udgør det samlede fakultetskontor. Fem af disse teams udgør fakultetsadministrationen for SUND og også for TEKNAT. Der er tale om: Uddannelsessekretariatet, HRcentret, Ph.d.-kontoret, Kommunikationsafdelingen og Økonomicentret. De fem teams præsenteres i denne artikel sammen med SUND ledelsessekretariat. Fælles for alle teams i administrationen er, at de er organiseret som selvstyrende teams med en områdeleder som mellemleder. Udgangspunktet for alle teams er værdibaseret ledelse, hvilket betyder, at der lægges vægt på en høj grad af involvering af alle medarbejdere i løsningen af opgaverne. Medarbejdertilfredshed bliver prioriteret højt, og derfor arbejder kontorets HRmedarbejdere kontinuerligt med begge dele. SUND ledelsessekretariatet SUND ledelsessekretariat har til opgave at servicere dekanen og den øverste ledelse, råd og udvalg på SUND. Ledelsessekretariatet består af to personer: chefkonsulent Bodil Brander Christensen og dekansekretær Ann Karina Schelde. Ledelsessekretariatet har fokus på ledelsesstøtte og løser opgaver inden for daglig ledelse, strategi og udvikling, kvalitetssikring, sagsbehandling, økonomi og kommunikation. Sekretariatet varetager en række koordineringsopgaver på tværs af fakultetet og bistår ledelsen i den løbende kommunikation såvel eksternt med samarbejdspartnere som internt i organisationen. I uddannelsessekretariatet arbejder vi med administration af SUND og TEKNAT s uddannelser. Eksamenskontoret sørger eksempelvis for, at de studerende følger deres studieordning, at karakterer, meritter og andre forhold registres, samt at de studerende slutteligt får et eksamensbevis. Derudover beskæftiger vi os blandt andet med kvalitetssikring, akkreditering mv. i forhold til uddannelserne og med ledelsesstøtte til dekaner, studieledere og studienævnsformænd. Det kan eksempelvis være information om studiestatistik og rådgivning omkring uddannelsesspørgsmål fra ansatte og studerende. Fagligt er vi en blanding af kontoruddannede og personer med samfundsvidenskabelig baggrund. Omgangstonen er uformel, og vi forsøger at have nogle sociale arrangementer sammen. Kim Jensen, områdeleder for Uddannelsessekretariatet. Kommunikationsafdelingen I kommunikationsafdelingen laver vi intern og ekstern formidling. Vi er så at sige dem i midten, dem, der skal sørge for en glidende kommunikation med både eksterne interessenter som potentielle studerende, presse og samarbejdspartnere og internt på tværs af universitetet. Vi står bl.a. for planlægning og gennemførelse af fx Åbent Hus-arrangementer, Studiepraktik og KandidatDag, og har også været primus motor på Aalborg Universitetshospitals åbningsarrangement i marts. Fagligt er vi en blandet flok, hvoraf de fleste har en form for kommunikationsuddannelse, men afdelingen indeholder også fakultetets rygrad, dem der har ansvaret for indkøb, post og ansættelser på fakultetskontoret, at arbejdspladserne er i orden og at vores logistik omkring events og så videre fungerer. Annette Lind, områdeleder for kommunikationsafdelingen. Uddannelsessekretariatet 20

MEDARBEJDER- TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSER SOM TEMPERATURMÅLING 18. MAJ 2015

MEDARBEJDER- TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSER SOM TEMPERATURMÅLING 18. MAJ 2015 MEDARBEJDER- TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSER SOM TEMPERATURMÅLING 18. MAJ 2015 Fakultetskontoret for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Teknisk-Naturvidenskabelige

Læs mere

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Introduktion til Eir En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Eir samler og udnytter synergierne mellem den basale og anvendelsesorienterede sundhedsteknologiske

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Arbejdsmiljøorganisation for Klinisk Institut

Arbejdsmiljøorganisation for Klinisk Institut Dokument dato: 15-03-2013 Dokumentansvarlig: LPP Senest revideret: 22-03-2013 Senest revideret af: Arbejdsmiljøorganisation for Klinisk Institut Baggrund Pr. 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftale mellem

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012 - et forsknings og udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland Det årlige forsknings- og udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland afholdes ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Godkendt referat af møde i akademisk råd 2011-1, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 26. januar 2011, kl. 12.30 15.00

Godkendt referat af møde i akademisk råd 2011-1, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 26. januar 2011, kl. 12.30 15.00 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fa 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Ledelsessekretariatet Ann Karina Schelde Direkte tlf. 9940 7990 E-mail:

Læs mere

Medicin og Teknologi. Bacheloruddannelse (3 år)

Medicin og Teknologi. Bacheloruddannelse (3 år) Medicin og Teknologi Bacheloruddannelse (3 år) Medicin og Teknologi Forestil dig en læge, der forsker i hjertekarsygdomme, men som mangler ingeniørens viden om de fysiske love der bestemmer, hvordan blodet

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl. 12.00. Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er etableret som en ny fælles organisation

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Medicin og Teknologi. Civilingeniør

Medicin og Teknologi. Civilingeniør Medicin og Teknologi Civilingeniør Medicin og Teknologi Forestil dig en læge, der forsker i hjerte-karsygdomme, men som mangler ingeniørens viden om de fysiske love, der bestemmer, hvordan blodet flyder

Læs mere

Sådan tackler du kroniske smerter

Sådan tackler du kroniske smerter Sådan tackler du kroniske smerter 800.000 danske smertepatienter døjer med kroniske smerter, der har varet mere end seks måneder. Smerter kan være invaliderende i hverdagen, men der er meget, du selv kan

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service Årsrapport 2016 BIAS - BIostatistical Advisory Service Bo Martin Bibby 18. januar 2017 Health Aarhus Universitet 1 1 Indledning Den biostatistiske rådgivningsenhed (BIAS - BIostatistical Advisory Service)

Læs mere

Eir Empowering Industry and Research nyhedsbrev

Eir Empowering Industry and Research nyhedsbrev DECEMBER 2015 Eir Empowering Industry and Research nyhedsbrev Kære læser Velkommen til december-udgaven af Eirs nyhedsbrev 2015. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle samarbejdspartnere for

Læs mere

J O B O G K R A V P R O F I L. Centerdirektør til Steno Diabetes Center Nordjylland. Region Nordjylland

J O B O G K R A V P R O F I L. Centerdirektør til Steno Diabetes Center Nordjylland. Region Nordjylland J O B O G K R A V P R O F I L Centerdirektør til Steno Diabetes Center Nordjylland Region Nordjylland 1 Baggrund Kort om baggrunden for Steno Diabetes Center Nordjylland og de øvrige Steno Centre i Danmark

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

IMCC. Årsberetning 2011

IMCC. Årsberetning 2011 IMCC Årsberetning 2011 Følgende har bidraget til IMCC s årsberetning 2011: Sashia Bak-Nielsen - National Exchange Formand (NEO) Robin Lohse - Førstehjælp for folkeskoler, København Søren Knudsen - Lokalformand,

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Hvilken værdi har det for danske patienter, at kliniske forsøg finder sted i Danmark?

Hvilken værdi har det for danske patienter, at kliniske forsøg finder sted i Danmark? Hvilken værdi har det for danske patienter, at kliniske forsøg finder sted i Danmark? Kræftens Bekæmpelse Adm. direktør Leif Vestergaard Pedersen LIF 2. november 2012 Typer af sundhedsforskning Grundforskning

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Af: Sybille Hildebrandt, Journalist 8. november 2010 kl. 12:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet U& K, Okt ober Dorthe Nielsen Studieleder for Kandidat uddannelsen i Klinisk Sygepleje Hvorfor

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 8.30 16.25 i Medicinerhusets Auditorium Tilmelding (bindende) til k.kusk@rn.dk

Læs mere

Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet

Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet Indledning (generelt om KU-Region H et styrket samarbejde) Københavns Universitet og Region Hovedstaden har siden medio 2015

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek,

Læs mere

SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København

SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København SUNDHED 2010 SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København Lægemiddelindustri foreningen inviterer til debat Danmark er begun stiget af en international stærk sundhedsbranche,

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

MATCHMAKING School of Medicine and Health

MATCHMAKING School of Medicine and Health MATCHMAKING 2015 School of Medicine and Health Velkommen Vi er glade for at byde dig velkommen til SUND Matchmaking 2015. Vi håber, at du får et godt indblik i, hvad de studerende på de sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde PH.D.ER I INDUSTRIEN BEHOV, UDFORDRINGER OG SAMARBEJDE DEKAN ESKILD HOLM NIELSEN DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET - AAU ATV-MØDE DEN 12. AUGUST 2015 1 Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde Universitetets

Læs mere

KASK Innovation. Et grænseoverskridende innovationssamarbejde

KASK Innovation. Et grænseoverskridende innovationssamarbejde Idéklinikken. Alternativ behandling af gode ideer KASK Innovation. Et grænseoverskridende innovationssamarbejde Hans Gregersen Forsknings- og Innovationschef Kick-off konference 18 august 2009 Hvor kom

Læs mere

Velkommen til uddannelse i virkeligheden

Velkommen til uddannelse i virkeligheden Nyhedsbrev for UCN Professionshøjskolen University College Nordjylland Særnummer August 2008 Velkommen til uddannelse i virkeligheden > Nyhedsbrev for UCN > Junivørsiti kålædsj > Vores uddannelser > Nordjyllands

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Kære alle I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for jeres store bidrag til Nursing Europe samt jeres deltagelse som International Clinical Placement. Vi modtager mellem 15 20

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I SYGEPLEJE

KANDIDATUDDANNELSEN I SYGEPLEJE KANDIDATUDDANNELSEN I SYGEPLEJE KANDIDATDAG 24. NOVEMBER 2016 præsen TATION PROGRAM FOR I DAG: 1) Introduktion ved studievejledningen 2) Lektor Hanne Kronborg om Cand.Cur. 3) Studievejledningen om optagelse

Læs mere

Akutfunktioner i kommunerne

Akutfunktioner i kommunerne Akutfunktioner i kommunerne 22 november, 08:30-16:30 Hvordan er Danmark dækket, når det kommer til kommunale akutfunktioner- og tilbud, der kan tage over, når sygehusene giver slip. Deltag på konferencen,

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011 Referat fra regionsbestyrelsesmøde D. 4. november 2011 1. Fastholdelse og rekruttering 2. Status og indsatser vedr. nationale retningslinjer på ryg og knæ området her i regionen 3. Neurorehabilitering

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

Træning som behandling hvorfor, hvordan og hvor lidt er nok? TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 2016 KL

Træning som behandling hvorfor, hvordan og hvor lidt er nok? TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 2016 KL Forsknings og Udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland 2016 Hermed invitation til Forsknings- og Udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER

Læs mere

S t u d i e g u i d e

S t u d i e g u i d e Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1. S t u d i e g u i d e Studieophold Farmaceutuddannelsen, SDU Titel Studieguide for Studieophold ved farmaceutuddannelsen Forfatter: Anna Birna Almarsdottir Version

Læs mere

Studenterambassadørens kvartalsrapport

Studenterambassadørens kvartalsrapport K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studenterambassadørens kvartalsrapport 1. kvartal 2013 1. Studenterambassadørens formål og opgaver Studenterambassadøren ved Københavns Universitet er den første

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Dagsorden 1. Referat fra HBM d. 10. oktober 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Uddelinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur.

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur. Kick off seminar Forskning i Klinisk Sygepleje Århus Universitetshospital Århus Sygehus Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun Nørrebrogade Tage Hansens Gade P. P. Ørumsgade Samsø Hvad skal der til?

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

UDFORDRING TIL HOVED OG HÆNDER KIROPRAKTIK SYDDANSKUNIVERSITET.DK

UDFORDRING TIL HOVED OG HÆNDER KIROPRAKTIK SYDDANSKUNIVERSITET.DK UDFORDRING TIL HOVED OG HÆNDER KIROPRAKTIK SYDDANSKUNIVERSITET.DK Kan du lide at løse svære sygehistorier, blive udfordret intellektuelt, være en del af et større behandlerteam og bruge dine hænder? Har

Læs mere

Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Egon Toft (dekan, formand)

Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Egon Toft (dekan, formand) Til akademisk råd Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Dekansekretær Ann Karina Schelde Telefon: 9940 7990 E-mail: aks@adm.aau.dk Dato: 7. maj 2014 Sagsnr.: 2014-014-00239

Læs mere

Telehomecare, kroniske patienter og det samarbejdende sundhedsvæsen TELEKAT- projektet

Telehomecare, kroniske patienter og det samarbejdende sundhedsvæsen TELEKAT- projektet Forsknings- og innovationsprojektet Telehomecare, kroniske patienter og det samarbejdende sundhedsvæsen TELEKAT- projektet 01.01.08 30.06.11 1 A jungle of terms Medical enginering and informatics Telemedicine

Læs mere

Aftagerpanelet for Medicin

Aftagerpanelet for Medicin D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet for Medicin M Ø D E R E F E R A T 4. FEBRUAR 2015 Forum Møde mellem Aftagerpanelet

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold

Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold Opsummering Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold Ved vi nok om virkning af medicin til ældre mennesker? IRF s Stormøde 8. februar 2017 Bella Centeret IRF s Stormøde 2017 om ældre og medicin IRF

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 SDC-sekretariatet kompenserer de danske universiteter for udsendelse af fastansat videnskabeligt personale (VIP) samt ph.d.-studerende ansat ved danske universiteter

Læs mere

Årets sundeste virksomhed 2009

Årets sundeste virksomhed 2009 Årets sundeste virksomhed 2009 Spørgeskemaet udgør medarbejdernes besvarelse til konkurrencen "Årets sundeste virksomhed 2009". Prisen "Årets sundeste virksomhed 2009" overrækkes af minister for sundhed

Læs mere

Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet

Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet [1] BAGGRUND Sexologisk Forskningscenter (SeFo) er en forsknings- og undervisningsenhed under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg

Læs mere