Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET"

Transkript

1 Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

2 indhold HÆDER 4 FORSKNING 5 UDDANNELSE OG UNDERVISNING 16 ORGANISATION 20 SYND NYT SUND NYT er et medarbejderblad til alle ansatte på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Det vil sige ansatte på institutterne og i fakultetsadministrationen. SUND NYT er tilgængelig for alle på hjemmesiden, og vi håber, at studerende på de sundhedsvidenskabelige uddannelser samt interne og eksterne samarbejdspartnere også vil finde SUND NYT relevant. OM SUND NYT Udgiver: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Udgivet: Juni 2013 Redaktion: Cecilia Honores Møller Layout: Pernille Bandholst Jensen Udkommer 4 gange årligt Næste blad udkommer september 2013 Kommentarer og forslag til artikler mailes til:

3 forord Velkommen til SUND NYT i nye klæder. AAU fik sidste år nyt visuelt design, og det slår nu også igennem i SUND NYT. Den praktiske etablering af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet som samarbejdspartner med det nordjyske universitetshospital er ved at være på plads. Vi har helt efter planen overflyttet kliniske professorer og er nu ved at overflytte 22 ph.d.-studerende fra Aarhus Universitet til Aalborg Universitet. Vi har også ansat et stort antal kliniske lektorer, der skal undervise på den nye kandidatuddannelse i medicin. Studieordningen for kandidatuddannelsen i medicin er på plads. Det er et virkelig flot stykke arbejde, der er gjort i forbindelse med udvikling af studieordningen. Jeg ser frem til at følge, hvordan planerne realiseres allerede efter sommerferien, hvor de studerende starter på universitetshospitalet. I samarbejde med ledelsen i Region Nordjylland og Aalborg Universitetshospital er vi i gang med de første spæde skridt til en vision for forskningen på hospitalet, på universitetet og i regionen. Arbejdet er netop påbegyndt, og som mange af jer allerede ved, er det vores ambition at styrke den teknologiske og den basale forskning samt udvikle den kliniske forskning gennem teknologien. Vi er frontløbere på det teknologiske område. Nu skal vi være bedre til at bygge bro mellem teknologien og klinikken. I SUND NYT har vi gjort for vane at præsentere institutternes forskningscentre og grupper. Som noget nyt sætter vi også fokus på vores administrative personale på fakultetskontoret, i institutterne og i School of Medicin and Health, der også er en uundværlig del af hverdagen med forskning, uddannelse og innovation. I dette nummer af SUND NYT får I et indblik i arbejdet hos administrationen på fakultetskontoret hvem vi er, og hvordan vi bidrager til SUND. Sommerferien er lige rundt om hjørnet. Jeg håber, at I alle får en god ferie og vender veloplagte tilbage på arbejdet til semesterstart. Egon Toft. Ph.d. forsvar ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aritra Kundo, den 3. juni 2013 Afhandlingens titel: Intrafascicular electrodes for the activation of peripheral nerves mere info om ph.d.forsvar på fakultetes hjemmeside: under Forskning

4 HÆDER Smerteforsker modtager fornem pris Professor Thomas Graven-Nielsen modtog den 28. maj Vanførefondens Forskerpris på kroner for sin banebrydende forskning, der har medvirket til en erkendelse af nye dimensioner ved fysisk handicap: Smerters hæmmende indflydelse på bevægelsen og smerters evne til at sprede sig. Vanførefondens Forskerpris tildeles en forsker, der har gjort en særlig indsats for enten at begrænse forekomsten af fysisk handicap, øge samfundets erkendelse af konsekvenserne af fysisk handicap eller udvikle metoder og principper, der kan formindske de begrænsninger, et fysisk handicap medfører. I skarp konkurrence med forskere fra de resterende universiteter løb Thomas Graven-Nielsen af med sejren. Thomas Graven-Nielsens forskning har generelt bidraget betydeligt til at forstå konsekvensen af smerte fra bevægeapparatet, og derved begrænse yderligere handicap opstået ved skader eller sygdom, fortæller Ole Simonsen, der er overlæge på Aalborg Universitetshospital, Ortopædkirurgisk afdeling og Ortopædkirurgisk forskningsenhed, og formand for Vanførefondens priskomité. Prisen gør gavn Thomas Graven-Nielsen er glad og taknemlig for hæderen. Det er jo en enorm flot anerkendelse af mit arbejde gennem mange år det er dejligt. Det giver blod på tanden til at fortsætte i området, og så giver det nogle midler. Jeg har masser af projekter, hvor de kan gøre gavn, fortæller forskeren. Gennem sit arbejde ved Center for Sanse-Motorisk Interaktion på Aalborg Universitet har Thomas Graven-Nielsen især arbejdet med mekanismerne bag smerter fra bevægeapparatet, altså muskler og led. Hans forskning foregår i to spor: Dels har han arbejdet med at undersøge, hvordan de påvirker vores bevægelse, funktion og dagligdags aktiviteter. Dels har han arbejdet med konkrete studier, hvor effekten af smerterne bliver kortlagt og hvordan smertesystemet kan vurderes hos smertepatienter. Professor Thomas Graven-Nielsen har mange projekter, hvor forskerprisen kan gøre gavn. Om Vanførefondens Forskerpris Vanførefonden blev stiftet i 1955 af tidligere statsminister Viggo Kampmann. Fonden har i mere end 50 år støttet initiativer, som gennemgribende har været med til at forbedre vilkårene for fysisk handicappede i Danmark. Fonden uddeler prisen til en forsker, som gennem sin forskning bidrager til at begrænse forekomsten af fysiske handicap på grund af sygdom, medfødte lidelser eller tilskadekomst. Prisen er dog ikke knyttet til bestemte fag eller forskningsområder og kan derfor gives til forskere, som øger samfundets erkendelse af konsekvenserne af fysisk handicap. 4

5 FORSKNING stort potentiale i nye samarbejder med Guangdong University of technology En lille delegation fra SUND bestående af blandt andre dekan Egon Toft og institutleder Kim Dremstrup besøgte i marts Guangdong University of Technology i Kina. Formålet med turen var at øge samarbejdet om både forskning og udveksling af ph.d.-studerende. Kina investerer massivt i forskning og innovation. Alene i 2012 investerede Kina 900 mia. kr. i forskning og udvikling med det formål at udvikle produkter, der sætter internationale standarder. SUND s sundhedsteknologiske forskere ser derfor stort potentiale i flere samarbejder i Kina bl.a. med Guangdong University of Technology i Guangzhou, der har en stærk profil inden for ingeniørvidenskab. Ph.d.-studerende Hao Cai fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi har sammen med professor Ole Hejlesen arbejdet sammen med Guangdong University of Technology gennem de seneste tre år. De gode erfaringer med universitetet førte til at, Hao Cai og Ole Hejlesen satte et møde op med universitetets ledelse og SUND s ledelse i marts med henblik på at drøfte muligheden for flere samarbejder i fremtiden. Det blev til et spændende ophold, der bl.a. bød på et indgående indblik i universitetets struktur, herunder forskning og uddannelser, fælles workshops med gode diskussioner og frit flow af ideer til nye forskningsprojekter blandt forskerne og de studerende på universitetet. Et af de fælles initiativer er at søge om fælles deltagelse i en international konference inden for medicinsk informatik. Under opholdet blev koncept, tidsplan og budget for konferencen fastlagt. Et andet initiativ er at øge udvekslingen af danske ph.d.-studerende til det kinesiske universitet. I dag beskæftiger SUND s Institut for Medicin og Sundhedsteknologi mange kinesiske ph.d.-studerende. Samme tendens gør sig dog ikke gældende for danske SUND ph.d. er i Kina. En løsning kunne være at lave et fælles ph.d.-uddannelsesprogram. Under opholdet var der afsat tid til et besøg Guandong Provincial Hospital of TCM, der er regionens mest prestigefulde universitetshospital. Her fik danskerne indblik i, hvordan de kinesiske ingeniører samarbejder med universitetshospitalet om nuværende og fremtidige forsknings- og innovationsprojekter. SUND s forskere med forskere fra Guangdong University of Technology. Fra højre: lektor Yan Xing, professor Yanguang Cai, professor Qinruo Wang, dekan Egon Toft, professor Ole Hejlesen, institutleder Kim Dremstrup og ph.d.-studerende Hao Cai. 5

6 FORSKNING kræftens bekæmpelse støtter lungekræftforsikring Professor Jan Jesper Andreasen ved Hjerte-lunge-kirurgisk forskningsafsnit ved Aalborg Universitetshospital, Klinisk Institut og specialeansvarlig fysioterapeut Barbara Brocki ved Aalborg Universitetshospital har modtaget kr. fra Kræftens Bekæmpelse. Pengene går til to forskningsområder. Det første handler om respirationsmusklernes styrke, fysisk formåen og livskvalitet efter lungecanceroperation, og det andet forskningsområde handler om udvikling af screeningværktøjer til mere nuanceret behandling af patienter. Patienter, der bliver opereret for lungekræft, oplever ofte symptomer som åndenød og træthed efter operationen. Der er en sammenhæng mellem disse symptomer samt nedsat fysisk funktionsniveau og livskvalitet i tiden efter en operation og flere år efter. I forbindelse med en operation mister respirationsmuskler en del af deres styrke og funktion. Men der mangler viden om en eventuel sammenhæng mellem respirationsmusklernes dysfunktion og forekomsten af lungekomplikationer efter operationen. Forskerne vil med den nye donation fra Kræftens Bekæmpelse undersøge betydningen af respirationsmusklernes styrke for fysisk formåen og restitution efter operation for lungecancer. Studiet skal bidrage til udvikling af screening-værktøjer til at identificere patienter med særlige behov for rehabilitering. Dette vil kunne hjælpe disse patienter med hurtigere genopretning af aktivitetsniveau samt øget fysisk og psykisk velvære. Resultaterne fra studiet forventes at påvirke den fremtidige praksis for klinisk fysioterapi af lungekræftpatienter. sund forskerstand til medinfo 2013 I august deltager SUND på den store internationale konference World Congress on Medical and Health Informatics, også kaldet MEDINFO, i Bella Center i København. SUND har fået optaget en række indlæg og stiller med en stand på den tilknyttede udstilling, der præsenterer nyeste forskning fra begge institutter inden for sundheds-it. Kun hvert 3. år afholdes MEDINFO, og i år er det Danmarks tur til at holde den internationale konference, hvor forskere, sundhedsprofessionelle, indkøbere, udviklere, konsulenter og politikere mødes for at dele viden inden for medicinsk-, sundheds- og bio-informatik. Det er International Medical Informatics Association (IMIA), der står bag MEDINFO. Planlægningen af standen er allerede godt i gang. Projektgruppen består af Stig Kjær Andersen og Pia Elberg fra Faggruppen Medicinsk Informatik, Marianne Sørensen og Christian Nøhr fra Dachi, Jakob Adelhard Kristensen fra Klinisk Institut og Cecilia Honores Møller fra Kommunikation. Hvis du vil vide mere om konferencen, er du velkommen til at kontakte projektleder Stig Kjær Andersen eller koordinator Cecilia Honores Møller. Konferencen, der forløber i dagene den august, giver de deltagende en unik mulighed for et kig ind i fremtiden, idet den nyeste forskning inden for sundheds-it præsenteres her. Viden, der kan omsættes til en mere effektiv og højtkvalificeret behandling, der møder patienternes behov nu og i fremtiden. Holdet bag MEDINFO har modtaget 900 videnskabelige bidrag fra forskere og klinikere fra hele verden, der skal danne grundlaget for det faglige indhold til konferencens foredrag, workshops, paneldiskussioner og posterudstilling. Der forventes deltagere fra mere end 80 lande. Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Eir, Klinisk Institut og Dansk Center for Sundhedsinformatik ved AAU (også kendt som Dachi) går sammen om en stand, hvor der fremvises sundhedsteknologisk forskning. Fx projektet Telerehabilitering, robotkikkert og metoder til brugerdreven innovation. Ud over forskning vil standen også præsentere SUND s uddannelser. Læs mere om MEDINFO 2013: 6

7 FORSKNING Forskning til folket I anledning af Forskningens Døgn fik borgere i Aalborg torsdag den 2. maj mulighed for at opleve den nyeste forskning inden for sundhedsvidenskab, som finder sted på Aalborg Universitetshospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. Aalborg Universitetshospital var vært for en begivenhedsrig eftermiddag og aften, hvor forskere fra hospitalet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet indviede borgere fra Aalborg og omegn i den nyeste sundhedsvidenskabelige forskning. Medicinerhusets forhal og kantine var fuld af interesserede besøgende i alle aldre, der gik rundt mellem de forskellige udstillinger og blev klogere på forskning inden for bl.a. løbeskader, grå stær og telemedicin. Også foredragene i kantinen, der fandt sted sideløbende med udstillingerne i forhallen, var velbesøgte. Her sad børn, unge og ældre og lyttede til forskellige emner om bl.a. fedmeoperationer, danskernes alkoholkultur og hvordan forskning i smertesystemet kan føre til nye og bedre rehabiliteringsmetoder. Lørdag den 4. maj var der Forskningens Døgn i Aalborgs gader. Her kunne interesserede borgere få målt deres puls på tre forskellige måder i en udstilling på Hovedbiblioteket og opleve en stor specialambulance på Toldbod Plads. Ambulancen var venligst udlånt af Anæstesiologisk afsnit på Aalborg Universitetshospital. 7

8 FORSKNING FRIVILLIG SUNDHEDSARBEJDE GIVER BILLET TIL INTERNATIONALE ERFARINGER I marts 2013 sendte organisationen International Medical Cooperation Committee (IMCC) 16 danskere til USA til et stort internationalt møde for medicinstuderende fra hele verden. Tre af disse var fra Aalborg Universitet. Af: Sandra Ovesen, 4. semester MedIS, Viggo Holten og Nanna V. Jensen, 4. semester medicin. Frivilligt sundhedsarbejde har mange studerendes interesse, og i Aalborg er interessen nærmest eksploderet de seneste år. International Medical Cooperation Committee er en national organisation for studerende med netop denne interesse, og den danner rammerne for, at studerende kan starte deres helt egen aktivitet op med noget, som de brænder for - alt fra seksualundervisning i folkeskolerne til udveksling af studerende mellem lande i hele verden. Denne passion er ikke kun et dansk fænomen, men er udbredt blandt medicinstuderende i lande fra hele verden, som samles i den internationale organisation International Federation of Medical Students Association i daglig tale kaldet IFMSA. Repræsentanter fra alle deltagende lande mødes to gange årligt og udveksler erfaringer, idéer, ambitioner m.m. og for at stå sammen om at påvirke vigtige organisationer som WHO (World Health Organization). I marts i år var tre Medicin- og MedIS-studerende fra AAU så privilegerede at deltage i et af disse møder, støttet økonomisk af Institut for Medicin og Sundhedsteknologi samt IMCC. I alt bestod den danske delegation af 16 studerende fra Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet. Medicinstuderende fra hele verden står sammen Under disse møder vælger man sig ind på emnespecifikke debatter og foredrag, hvor de faste emner er forskning og klinik udveksling, studenterpolitik, global sundhed, reproduktionssundhed mm. Derudover var der til den formelle del af generalforsamlingen debat og valg af forskellige politikpapirer, vedtægtsændringer og kandidater til den nye bestyrelse samt andre officielle poster. Eksempelvis havde to danskere fra projektet Førstehjælp for Folkeskoler udarbejdet et politikpapir, der omhandler IFMSA s holdning til behovet for obligatorisk førstehjælpsundervisning i grundskolen. Det blev vedtaget, og det danske projekt hjælper nu andre lande til også at opstarte førstehjælps-projekter. Af de mange politikpapirer var der også et, der var mere kontroversielt. Det var papiret, der omhandler ægteskab uden diskrimination af seksualitet. Dette blev med meget besvær stemt igennem på trods af, at der i IFMSA optræder flere medlemmer fra lande, hvor homoseksualitet er ulovlig. IMCC spillede en stor rolle i, at IFMSA blev den første internationale organisation, der tager aktivt holdning imod seksuel diskrimination forbundet med ægteskab. Dansk projekt vinder pris På disse møder har man en unik mulig for at præsentere de sundhedsprojekter, som man arbejder med derhjemme. IMCC projektet 3om1 Aalborg er et lille nystartet projekt, der kun er lidt over et år gammelt, og som fik mulighed for at præsentere sig til mødet. Til hvert møde kåres de tre bedste projekter. Det gik over al forventning. Projektet fik 1. pladsen og fik en Rex Crossley Award med hjem. Verdenskendt hospitalsklovn i kontakt med AAU studerende Mødet afsluttedes med en såkaldt Closing Ceremony i gallastil. Her var der foredrag med lægen, sundhedsaktivisten og hospitalsklovnen Hunter Doherty Patch Adams, der med sine noget kontroversielle holdninger til det nuværende sundhedssystem og lægerollen inspirerede mange af de fremmødte studerende. Han mente bl.a., at vi som kommende sundhedsprofessionelle skal tage os tid til patienterne og sørge for, at vilkårene for mental sundhed er til stede i vores dagligdag. Dertil kan nævnes, at hospitalsklovnen udtrykte interesse i at samarbejde med IMCC og AAU, og satte en af de delegerede fra Aalborg i kontakt med nogle af sine europæiske kollegaer. 8

9 FORSKNING Efter en meget berigende tur er de tre studerende fra SUND klar til at kaste sig ud i endnu mere studierelateret arbejde og være med til at skabe en international identitet for Medicin og MedIS. STUDERENDE: Sandra Olesen, Viggo Holten og Nanna Jensen HVAD ER IMCC? IMCC (International Medical Cooperation Committee) er en dansk organisation for studerende, der har en passion for at lave frivilligt sundhedsarbejde. Organisationen har mange forskellige lokale og nationale projekter, der arbejder inden for de tre områder: Udviklings- og hjælpearbejde, undervisning og oplysning samt udveksling og klinikophold. Organisationen har lige haft 60-års jubilæum og består primært af studerende fra de sundhedsvidenskabelige studieretninger, men flere og flere studieretninger kommer til. Aalborg lokalafdeling er forholdsvis ny, men har blomstret utrolig meget på den korte tid, den har eksisteret. I Aalborg er der otte aktiviteter, som beskæftiger sig med alle tre områder inden for IMCC: 3om1, Førstehjælp For Folkeskoler, Sexekspressen, Bamsehospitalet, Research Exchange, Professional Exchange, Donaid og KostMo. Se mere på: HVAD ER IFMSA? IFMSA står for International Federation of Medical Students Association, og er verdens største fagspecifikke studenterorganisation, hvor ca. 1,2 mio. medicinstuderende fra over 100 medlemslande er repræsenteret. Det er en non-profit organisation som er anerkendt af WHO og FN, hvor IFMSA agerer de medicinstuderendes talerør. Danmark er ét af disse medlemslande, og vi hedder International Medical Cooporation Committee (IMCC). 9

10 FORSKNING DANSK SMERTEFORSKNING FÅR JAPANsK MILLION-DONATION Japansk fond har udset smerteforskningen på Center for Sanse Motorisk Interaktion til at modtage støtte på minimum fem millioner kroner. Donationen skal forbedre behandlingen af patienter med kroniske smerter, og den kan samtidig bidrage til at trække lægemiddelvirksomheder til Danmark. Det er første gang, forskere i Danmark er kommet i betragtning til den eftertragtede Shionogi Science Program pris på fem millioner kroner. Som nummer 1 ud af 100 ansøgere er universitetets smerteforskere blevet udvalgt til at modtage donationen efter et hårdt udskilningsløb og en langvarig ansøgningsproces med flere kvalifikationsrunder. Repræsentanter for fonden har besøgt Aalborg Universitet to gange for at interviewe professor og forskningschef Lars Arendt-Nielsen fra Center For Sanse- Motorisk Interaktion, og han har også været til to interviews i Japan. Det er en fantastisk international anerkendelse og kvalitetsstempling af vores smerteforskning, og donationen vil betyde, at vi yderligere kan intensivere indsatsen for at forstå og måle smerter samt udvikle bedre behandlingsmuligheder for de millioner af patienter, der lider af kroniske smerter, siger Lars Arendt-Nielsen. Shionogi er en stor japansk farmaceutisk virksomhed, der blandt andet arbejder på at udvikle nye lægemidler til behandling af smerter. Virksomheden, der blev grundlagt i 1879, oprettede i 2007 en fond, der støtter excellent international forskning. Fonden indkalder hvert år interessetilkendegivelser fra forskergrupper, og gennem en lang udvælgelsesproces finder man frem til de bedste forslag, som så indgår i den endelige udvælgelse. De næste fem år kan vi nu koncentrere forskningen omkring udvikling af nye smerte-biomarkører, der skal anvendes i udvikling og afprøvning af nye lægemidler til behandling af smerte. Det bliver samtidig en strategisk satsning, hvor vi intensiverer de mange samarbejder, vi har med den internationale farmaceutiske industri. Jeg er ret sikker, på at dette yderligere vil bidrage til at tiltrække endnu flere videnstunge lægemiddelrelaterede virksomheder til Danmark, siger Lars Arendt-Nielsen. Læs mere om SHIONOGI SCIENCE PROGRAM-PRISEN: De japanske repræsentanter fra Shionogi Science Program, Toshiyuki Asaki (tv) og Yayoi Matsumoto (th) med professor Lars Arendt-Nielsen fra SMI. 10

11 FORSKNING ny blodfortyndende medicin lige så sikkert som det gamle Samarbejde med Sundhedsstyrelsen om overvågning af lægemidler har ført til ny viden om sikkerheden ved de blodfortyndende midler Pradaxa og Marevan. I et nyt forskningsprojekt har Trombosecentret ved Aalborg Universitetshospital, Klinisk Institut fulgt danske patienter, som har fået Pradaxa i forskellige doser i et år over for knap patienter, der fik Marevan. Konklusionen på studiet er, at det nye lægemiddel, Pradaxa, er lige så sikkert og i nogle tilfælde mere effektivt i forhold til Marevan. Det er første gang, at det nye blodfortyndende middel er blevet undersøgt i den virkelige verden blandt danske patienter. Og ifølge lektor og overlæge ved Trombosecentret, Torben Bjerregaard Larsen, er undersøgelsens resultat opsigtsvækkende: Vi fandt faktisk en lavere dødelighed blandt Pradaxa-patienterne end blandt dem, der tager Marevan. Studiet viser, at Pradaxa-patienter har 40 procent lavere risiko for at få blødninger i forhold til patienter, der tager Marevan, og midlet giver heller ikke større risiko for at få blodpropper i hjertet sammenlignet med patienter, der tager Marevan. Langtidsvirkninger ikke kendt Det er indgående studier af patienternes sundhedsregistre, som ligger til grund for den nye forskning. Ved at sammenligne de to gruppers alder, køn og sygdomshistorie har forskerne set, hvilke patienter på henholdsvis Pradaxa og Marevan, der har været indlagt og er blevet udskrevet med forskellige diagnoser. Det betyder dog, at selvom Pradaxa har vist sig bedre end Marevan i dette studie, gælder det ikke nødvendigvis alle patienter. Der er nemlig ifølge Torben Bjerregaard Larsen fortsat en række forbehold: Vi kan fx ikke se, hvor godt de to grupper styrer deres medicin, ligesom vi heller ikke kender langtidseffekterne og andre bivirkninger af det nye blodfortyndende middel, siger han og tilføjer: - Hvis Marevan-behandlingen er velkontrolleret, er det ikke bedre at bruge Pradaxa. Unikt samarbejde Samarbejdet med Sundhedsstyrelsen er blandt de første af sin art i Europa og er udtryk for en helt ny måde at vurdere lægemidlers effekt og sikkerhed. Med overvågningen kan forskerne løbende være med til at vurdere effekt og sikkerhed for nye lægemidler som supplement til de sædvanlige indberetninger om bivirkninger, som ofte indberettes senere. Dette betyder, at der vil blive mulighed for hurtigt at rådgive danske myndigheder, læger og patienter, såfremt resultaterne giver anledning til ændringer i anvendelsesmåden eller øget forsigtighed. 11

12 FORSKNING Klinisk I I de forgangne numre af SUND NYT har vi præsenteret forskni teknologi. Nu er tiden kommet til at rette fokus mod Klinisk Ins forskningsenheder under Klinisk Institut. Her præsenterer vi to Hæmatologisk Forskningsafsnit På Hæmatologisk Forskningsafsnit bidrager både grundforskning og anvendt klinisk forskning til, at patienter med kræftsygdomme i blod, knoglemarv og lymfeknuder kan få den bedst mulige behandling. Grundforskning og anvendt forskning går hånd i hånd på Hæmatologisk Forskningsafsnit ved Klinisk Institut. Samtidig med, at de godt 25 medarbejdere arbejder med at individualisere behandlingen af de patienter med kræftsygdomme i blodet, der kommer ind på afdelingen, forskes der løbende i, hvor kræftsygdommene egentlig starter målet er biologisk at karakterisere kimen til sygdommene, de såkaldte kræft stamceller. Vores to vigtigste forskningstemaer, resistens over for behandling og det cellulære grundlag for kræftsygdommen, hænger sammen på den måde, at resistensen i kræftcellerne er en del af normalcellernes biologi, forklarer professor Hans E. Johnsen, der er forskningsleder ved Hæmatologisk Forskningsafsnit. Hæmatologisk Forskningsafsnit blev etableret i 2006 som en del af Hæmatologisk Afdeling på Aalborg Sygehus og omfatter et højteknologisk forskningslaboratorium, biobank, klinisk forskningsenhed og et sekretariat. I dag er forskningsafsnittet ved at tilknytte sin fjerde professor, Sakari Kaupinnen, der er blevet overflyttet fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi til Klinisk Institut. Sakari Kaupinnen skal bidrage med sin store viden om mikro-rna til en i forvejen bred faglighed. Blandt professorerne råder Hæmatologisk Forskningsafsnit således allerede over en læge, og der er ved at blive ansat en professor i molekylærbiologi og en bio-statistiker. Også forskeruddannelsen er i fokus, og der vejledes 8-10 ph.d.- studerende samt tre post docs i afsnittet med udgangspunkt i adskillige forskningsprojekter. Blandt andet arbejder forskerne i et mangeårigt samarbejde med hospitalets afdelinger med at matche normalvæv fra patienter med blodkræft med det syge væv for på den måde at undersøge, hvor kræften kommer fra. Dette forskningsprojekt udmønter sig konkret i behandlingen gennem identifikation af biomarkører, der indikerer, om den enkelte patient vil have gavn af en given kemobehandling. Internationalt samarbejde er et vigtigt fundament for aktiviteterne, specielt med europæiske institutioner men der er også samarbejde med USA, bl.a. MD Anderson og Stanford University. Et vigtigt fokusområde for Hæmatologisk Forskningsafsnit lige nu er at nå op en produktion af videnskabelige artikler, der er stor nok til at gøre sig gældende internationalt. Derfor sidder forskningsleder Hans E. Johnsen i øjeblikket og skriver artikler om de forskningsprojekter, der er i gang eller gennemført på Hæmatologisk Forskningsafsnit. Jeg er ved at afslutte mit ph.d.-projekt, der beskæftiger sig med genekspressionsprofiler i henholdsvis normale og ondartede B- celler, en type celler, der spiller en vigtig rolle for immunsystemet. Ved hjælp af materiale fra vores biobank karakteriserer vi først B- cellerne fra forskellige lymfeorganer og i blodet fra de raske donorer. Efterfølgende bliver cellerne sorteret ud i relativt små B-celle subpopulationer og genekspressionsprofilerne bliver genereret. Disse profiler fra raske B-celler bliver sammenholdt med profiler fra ondartede B-celler, og vi får derved mulighed for at studere transformationen af raske celler til ondartede og inddele kræftsygdommene ud fra hvilken celletype, de opstår i. Denne fremgangsmåde åbner op for, at vi i frem tiden kan lave en mere specifik kræftbehandling, som er målrettet mod det enkelte individ. Læs mere på: Kim Steve Bergkvist, ph.d.-studerende ved Hæmatologisk Forskningsafsnit. 12

13 FORSKNING nstitut ngscentre og grupper under Institut for Medicin og Sundhedstitut. Hvilke forskningsafdelinger findes her? Faktisk er der 40 af dem: Hæmatologisk Forskningsafsnit og Mech-Sense. mech-sense På Mech-Sense er den tværfaglige tilgang i fokus - både når det kommer til at undersøge effekten af lægemidler til umiddelbar gavn for patienterne og til at lave grundforskning i smerter og fysiologi inden for mave-tarm-sygdomme. Mech-Sense blev etableret i 2003 af professorerne Hans Gregersen og Asbjørn Mohr Drewes på baggrund af forskning lavet på Aarhus Universitetshospital, Aalborg Universitet, Aalborg Sygehus og hos forskellige udenlandske samarbejdspartnere. Centret hed oprindeligt Center for Visceral Biomekanik og Smerte, og det er da også netop visceral smerteforskning, mere specifikt smerter i mave og tarm, der er Mech-Senses forskningsmæssige førsteprioritet og et område, centret er verdenskendt indenfor. Forskerne på Mech-Sense er både læger, farmaceuter, dyrlæger, sygeplejersker, cand.scient er, matematikere og ingeniører. Ved at kombinere deres fagligheder er de i stand til at udvikle avancerede forsøgsmodeller, der kombinerer neurofysiologi, billeddannelse og farmakologi i bestræbelsen på at undersøge sammenhængen mellem hjerne og centralnervesystem, smerter, forskellige former for patofysiologi (fysiologiske ændringer efter en sygdom) og behandling af dem. I øjeblikket er der over 100 forsøgsprotokoller i gang, som Mech-Sense er involveret i. Et af de største projekter, centret har gang i, hedder MultiPain og er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd. Studiet beskæftiger sig med at undersøge, hvordan de stærke, smertestillende midler af opioid-typen påvirker centralnervesystemet, og hvordan man på forhånd kan udpege de patienter, der reagerer eller ikke reagerer på opioider. Ud af ph.d.-bestanden på 15 er de 10 tilknyttet MultiPain. Vi fokuserer primært på at udvikle metoder og gennemfører indledende tests af de modeller, vi udvikler. Efterfølgende indgår vi samarbejder med vores samarbejdspartnere, der lige nu tæller 13 andre universitetshospitaler rundt omkring i verden, om multicenterstudier, hvis metoderne skal testes yderligere. Vi lægger mest vægt på vores stærke tværfaglighed, siger professor Asbjørn Mohr Drewes, der er forskningsleder på Mech- Sense. Jeg er to år inde i mit ph.d.-projekt, der beskæftiger sig med biomarkører for effekten af smertebehandling med medicin af typen opioider. Vi bruger EEG-scanninger til at se de elektriske signaler i patientens hjerne før, under og efter indtagelse af medicinen, og vi ser på, hvordan de ændrer sig. Det sammenholder vi med, hvordan folks smerteopfattelse ændrer sig. Hvis signalerne ændrer sig, kan det sige noget om den smertestillende effekt og også om eventuelle bivirkninger. Forskningen er meget anvendelsesorienteret og sigter for eksempel mod at undersøge, hvordan den enkelte patient reagerer på et bestemt smertestillende middel. Tester smertemedicin Lasse Paludan Malver, læge og ph.d.-studerende ved Mech-Sense Læs mere på: 13

14 nri-konfere FORSKNING Danmarks repræsentant i Nordisk Ministerråd Bertel Haarder holdt oplæg med titlen: Is there a future for clinical trials in the Nordic Countries: The perspective from the Nordic Council. 14

15 FORSKNING nce 2013 Den maj deltog en delegation fra Aalborg Universitetshospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i den årlige konference i Nordiske Universitetshospitalers Forsknings- og Innovationsnetværk (NRI), der blev afholdt i Norge. Trombosecentret, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje og Idéklinikken stod for afholdelse af workshops under konferencen. Den var den 8. gang, der blev holdt konference i Nordiske Universitetshospitalers Forsknings- og Innovationsnetværk, men det var første gang, Aalborg Universitetshospital deltog i netværket som selvstændigt universitetshospital. Forskningschef og leder af Klinisk Institut, Lars Hvilsted Rasmussen, er medlem af styregruppen bag netværket og engageret i både planlægning af de årlige konferencer samt i etablering af samarbejde mellem universitetshospitalerne i Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland. Formålet er at styrke udviklingen inden for sundhedsforskning og innovation mellem universitetshospitalerne. Fokus på lægemiddelforskningen i Norden Et andet vigtigt formål for netværket er også at styrke samarbejdet mellem medicinalindustriens forskning med afprøvning af nye lægemidler og universitetshospitalerne med henblik på at styrke lægemiddelforskningen i Norden. I år var netop samarbejde om afprøvning af nye lægemidler et tema på konferencen, og man havde derfor valgt at invitere Danmarks repræsentant i Nordisk Ministerråd, Bertel Haarder, som i sin egenskab af tidligere sundhedsminister iværksatte Grøn Vækst programmet og den deraf følgende analyse, rapport og handleplan fra Danske Regioner Én Indgang for Industrien. Bertel Haarder holdt et indlæg med titlen Is there a future for clinical trials in the Nordic countries: The perspective from the Nordic Council under konferencens åbningssession, hvor også Anders Ekblom, CEO for Astra-Zeneca i Sverige og Randal S. Weber, University of Texas MD Anderson Cancer Center, USA, var oplægsholdere. Lektor ved Klinisk Institut Erik Elgaard Sørensen og postdoc i Klinisk Sygepleje Mette Grønkjær. Under konferencen var Aalborg Universitetshospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet, bredt repræsenteret i skikkelse af lægefaglig direktør Morten Noreng, forskningschef og institutleder Lars Hvilsted Rasmussen, innovationschef Kjeld Lisby, leder af Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje Erik Elgaard Sørensen, fakultetsdirektør Niels Maarbjerg Olesen samt repræsen tanter fra Trombosecenter Aalborg, Idéklinikken og Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, som på konferencens sidste dag stod for afholdelsen af tematiserede workshops inden for sygeplejeforskning og hospitalsinnovation. Læs mere om nri-netværket og kongressen på: 15

16 UDDANNELSE OG UNDERVISNING 16 16

17 UDDANNELSE OG UNDERVISNING Værter blev vindere til Ekstern Idrætsdag Hvert år skiftes universiteterne i Danmark til at arrangere Ekstern Idrætsdag for alle idrætsstuderende. I år var det de idrætsstuderende på Aalborg Universitet, der stod for afholdelse af arrangementet. Og værterne blev også vinderne af samtlige idrætsdiscipliner. Af: Dorthe Bille, Kommunikationsmedarbejder, School of Medicine and Health Ekstern Idræt blev afholdt den maj i Aalborg, hvor sportsaktiviteterne blev udfoldet på både Nordkraft og Østre Anlæg. 400 idrætsstuderende fra bl.a. Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet dystede mod hinanden i bl.a. fodbold, cheerleading, wakeboarding, basket og meget mere. Det var de studerende fra Aalborg Universitet, der havde tilrettelagt sportsdagene og sørget for overnatning til de idrætsstuderende, der kom langvejsfra. Traditionen tro havde de AAU-studerende også arrangeret fest for alle deltagere lørdag aften. Det blev et rigtig godt arrangement, og alle har rost det. Dog var det ikke helt let at få det hele til at falde på plads. Ti dage inden arrangementet fik vi at vide, at vi alligevel ikke kunne overnatte på den skole, vi havde fået lov til at være på, og så stod vi der med 200 mennesker, der manglede tag over hovedet. Vi fik heldigvis løst problemet i sidste øjeblik, men det gav godt nok sved på panden, siger Thomas Odgaard Dalgaard, idrætsstuderende på 4. semester, der var en af arrangørerne. De studerende fra AAU vandt i alle discipliner ved Ekstern Idrætsdag - fair and square. Der var ingen præmier til vinderne, kun hæderen. Næste år er det de studerende fra Aarhus Universitet, der står for at afholde arrangementet. De studerende i gang med opvarmningen i Nordkraft. 17

18 UDDANNELSE OG UNDERVISNING SUnd studerende udfører humanitært arbejde i tanzania Reparation af medicinsk udstyr og sproget swahili bliver hverdag for seks studerende i sundhedsteknologi i sommerferien. De har nemlig valgt at bruge deres sommerferie på frivilligt humanitært arbejde i Tanzania. Søndag den 16. juni rejser Anders Rasmussen, Claus Hougaard Pedersen, Niels Mäkinen Andersen, Simona Læsø og Sonny Meyer fra 4. semester og Jakob Polcwiartek fra 8. semester i Sundhedsteknologi af sted til Tanzania i to måneder. Her skal de deltage i et sommerprogram af to måneders varighed med humanitært arbejde, der er organiseret af den amerikanske organisation Engineering World Health (EWH). Forudsætningerne for at deltage i EWH s sommerprogram er en række kvalifikationer, der opnås gennem studiet. Desuden kræves et medlemskab af EWH Aalborg Universitet, som er en frivillig forening hørende til under den amerikanske organisation EWH, hvis formål er at forbedre forholdene på hospitaler i u-lande. Hvert år sendes kvalificerede frivillige ingeniørstuderende fra forskellige lande til Tanzania, Rwanda eller Nicaragua for at reparere defekt medicinsk udstyr på hospitaler. Der er mange interesserede ansøgere hvert år fra forskellige lande, men størstedelen kommer primært fra Duke University i USA. Der er rift om de 25 pladser på hvert Summer Institute Program. Vi valgte alle Tanzania-programmet, fordi det passer os bedst mht. eksamener i juni måned, fortæller Simona Læsø, der samtidig understreger, at hun og sine medstuderende er utrolig glade for at kunne benytte sig af denne unikke mulighed for at få erfaring i sommerferien. I løbet af de to måneder, som programmet varer, vil de studerende den første måned modtage daglig undervisning i reparation af medicinsk udstyr samt sproget swahili, så de bliver i stand til at kommunikere med lokalbefolkningen. I løbet af den første måned vil de studerende bo blandet parvis hos værtsfamilier, og i løbet af den anden måned vil det blive mere frit, grundet udstationering til forskellige byer og dermed hospitaler i det nordøstlige Tanzania. nye studievejledere på sund Af: Dorthe Bille, Kommunikationsmedarbejder, School of Medicine and Health Pirathiv Div Kugathasan og Daniel Vestergaard er to nye studievejledere på SUND. Div og Daniel læser begge Medicin - Div på 6. semester og Daniel på 4. semester. Der var rigtig stor interesse for de to stillinger og mange gode ansøgninger. Daniel Vestergaard Div Kugathasan Jeg havde gået og ventet på, at jobbet som studievejleder skulle blive slået op, fordi jeg godt kan lide at lære fra mig, og samtidig brænder jeg virkelig for at hjælpe andre mennesker, fortæller Div Kugathasan, og Daniel Vestergaard er helt enig. Ud over at hjælpe andre med spørgsmål vedr. deres studie og daglige liv på universitetet, ser jeg jobbet som en fantastisk mulighed for at få større indblik i universitetets rammer og struktur, fortæller Daniel Vestergaard. Den gode vejledning Div og Daniel mener begge, at god vejledning er mange ting. Først og fremmet skal den vejledte føle sig tryg og godt tilpas, ellers kommer der ikke noget godt ud af det. Det er vigtigt, at der vejledes alt efter situationen, og at den enkelte studerende føler sig lyttet til og forstået, fortæller Div Kugathasan. God vejledning er også hjælp til selvhjælp. En vejleder kan og skal ikke komme med alle svarene, men derimod hjælpe den vejledte til selv at finde frem til en løsning og ofte sidder den studerende selv med svarene, forklarer Daniel. Egne erfaringer I løbet af deres studietid har både Daniel Vestergaard og Div Kugathasan gjort brug af studievejledningen på AAU. Og de har begge oplevet at få rigtig god vejledning om både studieskift, studievalg og studieteknik. 18

19 UDDANNELSE OG UNDERVISNING Statsus for søgning til sund uddannelser Der har på nuværende tidspunkt været ansøgningsfrist til bacheloruddannelserne via kvote 2 til kandidatuddannelser samt til den ene af SUND s to masteruddannelser. Kvote 2, bacheloruddannelser Der har været ansøgningsfrist til kvote 2-ansøgninger via KOT (bacheloruddannelser). I alt er der indkommet kvote 2-ansøgninger til SUND s uddannelser (i 2012 var tallet 1337). Af de er der 256, der har søgt uddannelserne som 1. prioritet (i 2012 var det tilsvarende tal 222). Bacheloruddannelsen i idræt har en stigning på 50 % i 1. prioritet ansøgninger nemlig fra prioritet ansøgere i 2012 til 119 i Alle ansøgere til bacheloruddannelsen i idræt skal endvidere gennemføre en obligatorisk optagelsesprøve, hvor der typisk deltager 60 % af ansøgere. Ud af disse består ca. 90 % af deltagerne. Den relative højdespringer er Sundhedsteknologi, idet der er modtaget 83 % flere 1. prioritet ansøgninger i forhold til I absolutte tal er det en vækst fra seks ansøgere til 11 ansøgere. Medicin har modtaget ansøgninger, hvilket stort set er uændret i forhold til i 2012 (985 ansøgninger). Der er sket et fald i 1. prioritet-ansøgninger fra 120 i 2012 til 102 i Der er adgangsbegrænsning på medicin, så der kun kan optages 50 studerende. Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering har igen haft en meget fin søgning via kvote 2, idet 108 har søgt optagelse på uddannelsen. Heraf er der prioritet ansøgninger, hvor det tilsvarende tal i 2012 var 17. ansøgningsfristen via kvote 1: 5. juli 2013 kl. 12 Kandidatuddannelser Sagsbehandling ift. optagelse af nye studerende på kandidatuddannelserne med studiestart i september foregår løbende i forår og sommer, og tilbud om optagelse sendes løbende ud i takt med, at ansøgningerne færdigbehandles. Danske interne og eksterne ansøgere (de eksterne ansøgere er fra øvrige danske universiteter eller professionshøjskoler), der har søgt om optagelse rettidigt inden den 1. april 2013, skal alle have svar på deres ansøgning om optagelse senest den 15. juni Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har tre uddannelser, der kun findes som kandidatuddannelser, nemlig Klinisk Videnskab og Teknologi (KVT), Folkesundhedsvidenskab og Idrætsteknologi. Der er modtaget 26 eksterne ansøgninger til KVT og 75 eksterne ansøgninger til Folkesundhedsvidenskab. For så vidt angår Folkesundhedsvidenskab er der endvidere interne ansøgere fra bacheloruddannelsen i idræt. Kandidatuddannelsen i Idrætsteknologi har 13 interne ansøgere (fra bacheloruddannelsen i idræt). Kandidatuddannelsen i Medicin har modtaget 36 eksterne ansøgninger. Ligesom ved de øvrige kandidatuddannelser er det først nu ved at blive vurderet, om adgangskravene er opfyldt i ansøgningerne. Der er også adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen i Medicin. Det betyder, at der kun kan optages ganske få studerende ud over de interne ansøgere. Masteruddannelser Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har to masteruddannelser. Masteruddannelsen i Sundhedsinformatik, der er en af de ældste masteruddannelser på universitetet, har ansøgningsfrist den 1. juni Masteruddannelsen i sexologi er en helt ny masteruddannelse, som blev godkendt af akkrediteringsrådet i efteråret Uddannelsen havde ansøgningsfrist 1. maj, og der er modtaget 25 ansøgninger. Masteruddannelser er videreuddannelser med deltagerbetaling, hvor studierne gennemføres samtidig med erhvervsarbejde. Først når deltagerbetalingen for det første semester er modtaget, kender vi det endelige tal for studerende på de to masteruddannelser. 19

20 Fakultetsadminis ORGANISATION Fakultetsadministration på SUND-kontoret udføres af Fakultetskontoret for TEKNAT OG SUND. Kontoret omfatter også AAU Forskningsstøtte og Innovation, der servicerer hele universitetet. Opgaverne på TEKNAT og SUND Fakultetskontor er mange, og de varierer lige fra ledelsesstøtte til dekan og institutledere m.fl. til håndtering af karakterer og eksamensbeviser. Kontoret består af 11 teams, som udgør det samlede fakultetskontor. Fem af disse teams udgør fakultetsadministrationen for SUND og også for TEKNAT. Der er tale om: Uddannelsessekretariatet, HRcentret, Ph.d.-kontoret, Kommunikationsafdelingen og Økonomicentret. De fem teams præsenteres i denne artikel sammen med SUND ledelsessekretariat. Fælles for alle teams i administrationen er, at de er organiseret som selvstyrende teams med en områdeleder som mellemleder. Udgangspunktet for alle teams er værdibaseret ledelse, hvilket betyder, at der lægges vægt på en høj grad af involvering af alle medarbejdere i løsningen af opgaverne. Medarbejdertilfredshed bliver prioriteret højt, og derfor arbejder kontorets HRmedarbejdere kontinuerligt med begge dele. SUND ledelsessekretariatet SUND ledelsessekretariat har til opgave at servicere dekanen og den øverste ledelse, råd og udvalg på SUND. Ledelsessekretariatet består af to personer: chefkonsulent Bodil Brander Christensen og dekansekretær Ann Karina Schelde. Ledelsessekretariatet har fokus på ledelsesstøtte og løser opgaver inden for daglig ledelse, strategi og udvikling, kvalitetssikring, sagsbehandling, økonomi og kommunikation. Sekretariatet varetager en række koordineringsopgaver på tværs af fakultetet og bistår ledelsen i den løbende kommunikation såvel eksternt med samarbejdspartnere som internt i organisationen. I uddannelsessekretariatet arbejder vi med administration af SUND og TEKNAT s uddannelser. Eksamenskontoret sørger eksempelvis for, at de studerende følger deres studieordning, at karakterer, meritter og andre forhold registres, samt at de studerende slutteligt får et eksamensbevis. Derudover beskæftiger vi os blandt andet med kvalitetssikring, akkreditering mv. i forhold til uddannelserne og med ledelsesstøtte til dekaner, studieledere og studienævnsformænd. Det kan eksempelvis være information om studiestatistik og rådgivning omkring uddannelsesspørgsmål fra ansatte og studerende. Fagligt er vi en blanding af kontoruddannede og personer med samfundsvidenskabelig baggrund. Omgangstonen er uformel, og vi forsøger at have nogle sociale arrangementer sammen. Kim Jensen, områdeleder for Uddannelsessekretariatet. Kommunikationsafdelingen I kommunikationsafdelingen laver vi intern og ekstern formidling. Vi er så at sige dem i midten, dem, der skal sørge for en glidende kommunikation med både eksterne interessenter som potentielle studerende, presse og samarbejdspartnere og internt på tværs af universitetet. Vi står bl.a. for planlægning og gennemførelse af fx Åbent Hus-arrangementer, Studiepraktik og KandidatDag, og har også været primus motor på Aalborg Universitetshospitals åbningsarrangement i marts. Fagligt er vi en blandet flok, hvoraf de fleste har en form for kommunikationsuddannelse, men afdelingen indeholder også fakultetets rygrad, dem der har ansvaret for indkøb, post og ansættelser på fakultetskontoret, at arbejdspladserne er i orden og at vores logistik omkring events og så videre fungerer. Annette Lind, områdeleder for kommunikationsafdelingen. Uddannelsessekretariatet 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

TEMA. AAU Matchmaker udgives til interesserede. Innovation. Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina

TEMA. AAU Matchmaker udgives til interesserede. Innovation. Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina TEMA Innovation Innovation Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina Få kunderne til at vælge jeres produkt igen og igen og igen AAU Matchmaker udgives til interesserede virksomheder og institutioner

Læs mere

Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet Forskningsberetning 2010 Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet September 2011 Indhold Forskningsberetning 2010 Forskningsindsats i rivende udvikling... 3 Forskningsindsatsen

Læs mere

FORSKNING. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2011

FORSKNING. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2011 FORSKNING for livet Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2011 Kræftens Bekæmpelse Årsrapport 2011 2 Vision og 2015 mål Kræftens Bekæmpelses vision er et liv uden kræft Denne vision nås ved at forebygge, at

Læs mere

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 Vi vil vinde Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 2 Kræftens bekæmpelse frem mod 2015 Vision Kræftens Bekæmpelses vision er et liv uden kræft Denne vision nås ved at forebygge, at kræftsygdomme opstår

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Unikt samarbejdsprojekt i Randersklyngen Danskerne og sundheden i 2030 Patient empowerment nyt mantra Danish Health Care Journal 90. årgang

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress NR.4 2007 Reportage: Generalforsamling i Selskabet KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

school of ph a r m aceu t ic a l science s k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceut- uddannelsen

school of ph a r m aceu t ic a l science s k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceut- uddannelsen school of ph a r m aceu t ic a l sciences k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceutuddannelsen Indholdsfortegnelse Landets største SIDE 3 Farmaceut en karrierevej brolagt med lægemidler SIDE 4

Læs mere

lifechanging careers Find ønskejobbet hos Novo Nordisk Sådan er det at være ny medarbejder Nyansat i Princeton, USA

lifechanging careers Find ønskejobbet hos Novo Nordisk Sådan er det at være ny medarbejder Nyansat i Princeton, USA Nr. 2 2009/2010 lifechanging careers Sådan er det at være ny medarbejder Nyansat i Princeton, USA Med lægemiddelkonsulenten på jobbet Det handler om kunderelationer Medicin, der redder liv Forskning, der

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Egenomsorg ved kronisk sygdom

Egenomsorg ved kronisk sygdom Egenomsorg ved kronisk sygdom Tema-avis fra nordisk konference om egenomsorg Når det er mig selv, der tager blodprøver, noterer mine tal og fører skemaer, er det pludselig også mit ansvar at følge med.

Læs mere

Nyt målprogram tiltrådt

Nyt målprogram tiltrådt Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening DKF ÅRSMØDE 2010 Nyt målprogram tiltrådt NYT NIKKB NYT Kæmpe praksisprojekt sat i gang Kiropraktorfonden Rekordbevilling til efteruddannelse NR.6

Læs mere

Ledelse og opskriften på en god leder. Side 04

Ledelse og opskriften på en god leder. Side 04 Medlemsblad for Pharmadanmark Marts 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Analyse: Farma-produktionen i den gule trøje side 8 Medico: Treat Systems har løsningen på antibiotikaresistens side

Læs mere

Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef

Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening NR.5 2008 Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0 Bestyrelsens

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

FORSKNING UDVIKLING INNOVATION. Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

FORSKNING UDVIKLING INNOVATION. Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Region Hovedstaden FORSKNING UDVIKLING INNOVATION Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden JAN TABER SIG MED ET ÆRME I TARMEN. FORSKER OPKLAREDE MYSTERIET BAG NARKOLEPSI. BENT

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer Fokus: KIA - rehabilitering på tværs NR.3 2007 Forskning: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling

NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: Kiropraktik verden rundt PRÆSENTATION: DKF s nye direktør NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling NR.3 2009 KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0 Bestyrelsens

Læs mere

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Word Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Læs mere

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Medlemsblad for Pharmadanmark April 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Sådan bruger virksomheder personlighedstests

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere