Nyhedsbrev nr. 53 August 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 53 August 2013"

Transkript

1 , Nyhedsbrev nr. 53 August 2013 Den landbrugsskeptiske presse kom på banen lige før sommerferien I sidste nummer omtalte vi den megen og positive presseomtale, som danske landbrugsselskaber i udlandet havde fået i maj måned. Den positive stemning blev rullet lidt tillbage af en lang række artikler i Politikken i slutningen af juni, hvor især svineproduktions selskabernes påvirkning af lokalområderne i specielt Polen og Ukraine blev udstillet i et noget negativ skær. Det vil dog ikke ændre vores holdning til, at vi skal spille positivt og åbent sammen med pressen. Dansk landbrugsproduktion udenfor den danske grænse i mere end 33 lande kloden rundt er en god historie. Det er historien om danske pionerer, der tager ud og skaber bæredygtigt landbrug med meget høj etik for så vidt angår miljø og dyrevelfærd sammenlignet med det, der har været tradition for i de pågældende lande. Det er en historie om landbrugsselskaber, der tilfører værtslandene ny viden, ny teknologi, ny genetik samt ny og effektiv management. Og så er det historien om selskaber, der skaber produktion, hvor produktionen efter murens fald er blevet decimeret. Selskaber, som skaber arbejdspladser og uddannelse samt udvikling af medarbejderne, som i overvejende grad hentes i lokalsamfundet. Det er selskaber, som støtter lokalsamfundet med forbedringer af skoler, sportspladser, net caféer og meget mere. Og alt dette kan fint gå hånd i hånd med det, som meningen med at drive virksomhed er - at tjene penge. Det er en historie, der er så god, at vi vil fortælle den igen og igen - også efter, at Politikken har opdaget det og skrevet om den del af historien. Med ønsket om en fortsat god sommer Venlig hilsen Erik Jantzen, formand DFA. Aktiviteter i Danish Farmers Abroad: En række nye DFA-netværks aktiviteter etableres i løbet af efteråret Interessen for at deltage i netværksaktiviteter har vist sig stor i medlemskredsen. Dette er baggrunden for, at der henover efteråret igangsættes en række nye netværks aktiviteter. 1

2 Det drejer sig om følgende tiltag: Crop Benchmarking 2 Den første Crop gruppe har haft to møder, og interessen for at komme med i denne form for benchmarking af produktion og økonomi i planteproduktionen har været så stor, at der nu etableres yderligere en gruppe, som holder det første møde i november. De to grupper er blevet delt op, således at Group 1 er selskaber med ren planteavl, medens Group 2 består af selskaber med såvel planteproduktion som husdyrhold. Paul-Chr. Kongsted er koordinator for begge Crop benchmarking grupper. Svine Benchmarking 2 En gruppe af selskaber med svineproduktion har i de sidste 4 år gennemført økonomisk benchmarking ved to årlige møder Denne model bliver nu kopieret af yderligere en gruppe, som efter et opstartsmøde i København mødes til økonomisk benchmarking i september. Johs. V. Hansen er koordinator på begge benchmarking grupper. 2 ERFA grupper for svinemanagers I november måned forventes afholdt det første møde i to nye ERFA grupper for svinemanagers. Den ene gruppe kommer til at bestå af managers, som har det overordnede ansvar for en større svineproduktion. Der bliver tale om et hold bestående af både udstationerede danskere og lokale medarbejdere. Sproget vil derfor være engelsk. Koordinator for gruppen bliver Per Knudsen, der har betydelig erfaring med rådgivning af svineproducenter i Østeuropa og Danmark Den anden gruppe vil som grundstamme have managers, som har gennemført et FPM kursus. Der vil dog også være åbnet op for, at managers, som ikke har deltaget i et FPM kursus, kan komme med i gruppen. Koordinator her bliver Anders Peter Andersen, der også har erfaring i rådgivning i svineproduktioner udenfor den danske grænse og derudover har været gæsteunderviser på FPM kurserne. Det er planen, at grupperne mødes to gange årligt og hos en af deltagerne. Produktions benchmarking vil være et fast punkt på dagsordenen. Danish Farmers Abroad vil være administrativ backup for de to grupper. Crop ERFA gruppe for plantemanagers Med medarbejdere, som har gennemgået et FPM kursus som grundstamme, søges etableret en Crop ERFA - gruppe. Managers, som ikke har gennemført FPM kurset, vil også kunne indgå i gruppen. Det er også planen, at denne gruppe skal mødes to gange om året og på skift mellem deltagerne. Produktions benchmarking vil være et fast punkt på dagsordenen. Christian Haldrup, VFL, Bukarest vil være koordinator. Dairy Managers Study Club Med Susanne Pejstrup og Christien Bas som tovholdere planlægges etableret en DFA Dairy Managers Study Club for ledere og managers inden for malkekvægs drift. Det første hold forsøges startet op i slutningen af FPM hold 5 Der arbejdes p.t. på at sammensætte et nyt hold til Farm Production Manager kursus nr. 5. Vi tror helt sikkert, at det lykkes at samle de minimum 16 deltagere, der skal til, for at kurset sættes i gang. Der er dog fortsat ledige pladser, så hvis du har en medarbejder, du gerne vil 2

3 løfte uddannelsesmæssigt, kan du få nærmere oplysninger om kurset ved henvendelse til kursus koordinator Povl Nørgaard, eller Nedenfor en samlet oversigt over DFAs efterhånden mange netværksaktiviteter. Netværks aktiviteter i Danish Farmers Abroad Gruppe Aktivitet Ant Koordinator Landegruppe Rumænien Møde 3-4. juni 2013 (årligt) 25 L. Søndergaard + R. Duus Farm Production Manager FPM Afsluttet juni 2011, 2012 og Povl Nørgaard + JU FPM 4 Kursus i gang 12 Povl Nørgaard + JU FPM 5 Forventes startet november Povl Nørgaard + JU FPM ERFA 1 - Svin 2 årlige møder hos deltagerne 11 Johs. V. Hansen FPM ERFA 2 - Svin Forventes startet Anders Peder Andersen FPM ERFA 3 - Planter Forventes startet Christian Haldrup DFA Development Group 2 årlige møder 9 Michael Henriksen / JVH Benchmarking + ERFA grupper: Crop Benchmarking Group 1 2 årlige møder 10 Paul-Chr. Kongsted Crop Benchmarking Group 2 Starter november Paul-Chr. Kongsted Benchmarking gruppe Svin 1 2 årlige møder 8 Johs. V. Hansen Benchmarking Gruppe Svin 2 Første møde september Johs. V. Hansen ERFA Gruppe Svin 1 2 årlige møder hos en af deltagerne 11 Johs. V. Hansen ERFA Gruppe Svin 2 Starter november Per Knudsen Dairy Managers Study Club Forventes at starte ultimo S. Pejstrup + C. Bas Studieture: Kina bredt fagligt Oktober Johs. V. Hansen USA kvæstur November S. Pejstrup + C. Bas USA kvæstur Maj S. Pejstrup + C. Bas Rusland bredt fagligt oktober Johs. V. Hansen USA kvægtur oktober 2013?? S. Pejstrup + C. Bas Konferencer: 17. januar 2013 En række internationale temaer og indlæg. 20. juni 2013 Hvor bevæger landbrugs- og fødevareproduktionen sig hen?? 100 DFAs sekretariat 80 DFAs sekretariat 16. januar 2014 Under planlægning?? DFAs sekretariat 3

4 Mere end 30 er tilmeldt studieturen til Rusland Som annonceret i sidste Medlemsnyt og ved særskilt udsendelse, arrangerer DFA en studietur til Rusland den oktober. Turen går via Moskva til Tambov - Lipetsk - Voronezh området med en række spændende faglige besøg. Se i øvrigt det fulde program på P.t. har 33 tilmeldt sig turen, hvilket vi synes er rigtig flot. Skulle der være flere, som ønsker at deltage, kan det sikkert nås endnu, men skal man have lavet visum, begynder det at haste, da dette kan være en lidt langsommelig proces. Nærmere oplysning om turen kan fås ved henvendelse til DFAs sekretariat. Next Study Tour for Dairy Managers Susanne Pejstrup og Christien Bas har i et samarbejde med Danish Farmers Abroad atter arrangeret en studietur til USA. Den løber af stabelen i perioden oktober. Læs mere om turen og programmet på Nyhedsklip 53, som findes sidst i dette Nyhedsbrev. DFA generalforsamling og konference den 16. januar Den årlige generalforsamling afholdes næste år torsdag den 16. januar på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Generalforsamlingen vil som tidligere blive efterfulgt af en konference med en række spændende indlæg. Programmet er under planlægning, men reserver allerede nu datoen. Landegruppemøde I Rumænien Af Christian Haldrup, VFL, Bukarest Primo juni afvikledes det årlige landegruppemøde i Rumænien med DanBred Arges som vært om eftermiddagen den 3. juni og Agri Invest som vært om formiddagen den 4. juni. Ikke mindre end 29 deltog i hele eller dele af mødet. DanBred Arges er oprindeligt etableret af Laurids Søndergaard og Martin Agerskov, men siden 2010 har Ionel Chiriac og Nicu Benza været medejere. Produktionen består I dag af ha agerjord med planteavl samt en svineproduktion bestående af årssøer med en årlig produktion af slagtesvin på to lokaliteter. Markbruget blev besigtiget og fremvist af Crop manager Kristian Mikkelsen, 26 år og agrarøkonom. Der er 9 ansatte i markbruget. Af afgrøder dyrkes byg, hvede, triticale, raps, majs og solsikke. Ud over selve planteavlen har markbruget også ansvaret for at udbringe m3 gylle. 4

5 Der blev kikket på gode afgrøder hos DanBred Arges Ionel Chiriac om håndtering af administrationen Der er i alt 104 medarbejdere hos DanBred Agres. Hver uge er der meget arbejde med at sælge både smågrise og slagtesvin. Der er endvidere meget arbejde med kontakt til myndighederne og forskellige kontroller. For at undgå besværligheder og problemer er det vigtigt at holde sig på god fod med myndighederne og kontrol instanserne. Herudover går der også meget tid med at søge og finde diverse tilskud. DanBred Arges er en aktiv del af lokalsamfundet og sponsorerer og støtter på flere måder. Nicu Benza om styring og motivering af personalet Nicu har været på Danish Farmers Abroad lederkursus FPM, hvilket han er meget glad for. Her har han blandt andet lært at lytte og motivere medarbejderne, hvilket har givet mere tilfredse medarbejdere og bedre resultater. For at holde alle i gang, er der dog fortsat behov for, nu og da, at fyre en medarbejder. På DanBred afholdes der hvert år flere sociale arrangementer for medarbejderne og deres familie. Ugentlig afholdes der møder med de ledende medarbejdere, hvor resultater og planerne for fremtiden gennemgås. Nicu gennemgik resultaterne for svineproduktionen. Der fravænnes p.t. næsten 32 grise pr årsso. ERFA-møde Christian Haldrup fulgte op på markrunden og orienterede om den aktuelle status for planteavlen i Rumænien. I den sydøstlige del af Rumænien stod der på det tidspunkt en god avl af vintersæd og raps, medens majs og solsikke stod noget uens på grund af vanskelige etableringsforhold efterfulgt af meget varmt og tørt vejr. Der er stor forskel på jorden og nogen forskel på vejret i Rumænien. Rumænske jord- og vejrforhold kræver rettidighed og præcision, men kvitterer herfor. Der er behov for viden og forsøg, men der laves desværre kun få forsøg i Rumænien. For at komme videre er det derfor nødvendigt at hente viden og forsøgsresultater i andre dele af verden, hvor jord og vejr er sammenlignelig med de rumænske forhold. Herudover er der behov for at udveksle viden og erfaringer fra Rumænien. Vand, for meget - for lidt, er fortsat den mest begrænsende faktor for udbyttet. 5

6 AGRI INVEST A/S: Selskabet er stiftet ultimo Er i dag ejer af i alt ca ha landbrugsjord i Rumænien og har etableret tre landbrugsdriftsenheder (sites), alle fuldt udbyggede med passende maskinpark samt kornbehandlings- og opbevaringsfaciliteter. Endvidere er der etableret et højkapacitets såsædsanlæg. Ved landgruppemødet besøgtes siten Agroconsortium i Videle Agroconsortium Crop manager Allan Burmeister orienterede om gårdens etablering og udvikling og viste rundt. Der er i dag et komplet anlæg med lejlighed, kontor, vægt, siloer, værksted, rum til kemikalie, vaskeplads med olie udskiller, påslag, renseri, tørreri, siloer og garage Der blev sparket dæk og kigget i krogene Der bruges meget tid på kontakt til myndigheder og kontrolinstanser. Der er ansat 8 medarbejdere til driften plus en medarbejder på kontoret. En af medarbejderne er oplært til at være arbejdende forvalter og hjælper samtidig med oversættelser. For øjeblikket er en af juristerne fra Agriconsortiums kontor i Bukarest tilknyttet Videle for at hjælpe med at få forholdene omkring jorden på plads. Kontoret i Bukarest tager sig af regnskab, betalinger m.m. Der ejes ca ha jord i området, hvoraf ca. halvdelen er fundet og dyrkes. Maskinerne er klargjorte og i god stand. I marken så vi nogle flotte afgrøder. Der dyrkes hvede, vinterraps og majs. Allan har haft de bedste resultater i hvede og raps, mens udbytterne har været meget varierende i majsen. Mere end 80 deltagere ved DFA konference 20. juni Med meget fin tilslutning samt en række rigtige gode indlæg blev den 20. juni en rigtig god dag på Pejsegården I Brædstrup. De enkelte indlederes Power Point præsentationer er lagt ind på vores hjemmeside og vil kunne ses der. Nedefor vil uddrag af nogle af indlæggene kunne findes under landenyt. 6

7 Høst citater 2013 Polen Vi har i skrivende stund halvanden dag tilbage af høsten. Vi har været plaget af regn og har således fået ca. 125 mm, siden høsten er skudt i gang. Det er ikke kommet på en gang, men jævnt over hele høsten. Rapsen (977 ha) fik vi høstet på fem dage og med et gns. på 4,3 t/ha tørvare dog uden olieregulering. Olien ligger på ca %. 2. års hveden (630 ha) har givet et gns. udbytte på 7,3 t/ha tør vare og 1. års hveden (975 ha) ligner et gns. udbytte på 8,0 t/ha tør vare. Vi har haft et lille areal (55 ha) med vinter maltbyg, der blev høstet med et gns. udbytte på 7,8 t/ha tør vare. I området ser priserne således ud: Hvede med min. protein 12,5% og FN min EUR/t Foderhveden 145 EUR/t. Raps 318 EUR/t. Citat: Torben Madsen, CM Agropol sp. Z.o.o Polen Høstet: - Raps 100 %. - Hvede 80 %. Udbytte niveauer: - Raps 4 t/ha - Hvede 7 t /ha Prisniveau. - Afhentet i høst - Raps 340 euro/t (2.533 kr./t) plus regulering - Hvede/brød 165 euro/ t (1.229 kr./t) - Hvede/foder 142 euro/ t (1.058 kr./t) Citat: Ib Dinesen Jensen, Dangroup Poldar Holding

8 Letland Høstet: I alt ca ha. til høst, hvor de ca. 750 er høstet Udbytter - Raps 3.1 t/ha - Hvede ca. 5 t/ha - Byg pt. imellem 5-6 t. pr. ha Prisniveauer: Foderkorn pris leveret p.t. ca Euro pr, t. Citat: Alex Rasmussen, SIA Gaizeni Ukraine Høstet Vi er færdige med: Vinterbyg - 4,0 t/ha Vinterraps - 3,6 t/ha Vinterhvede - 5,9 t/ha Udbytter er korrigeret for rense- og tørresvind. Vi mangler at høste: Vårbyg, soja, hestebønner, solsikker og majs Priserne er som andre steder under tidligere niveau Problemer med toksiner i hveden Citat: Asger Kjærgaard Nielsen, Hlychyna Zahid Slovakiet Efter at have afsluttet høsten af hvede, byg, rug og raps kan vi konkludere, at vi har haft den nemmeste høst nogensinde. Det var høstvejr i hele juli... desværre. Udbytterne var middeludbytter på gns. 6,5 ton vinter byg, hvede og rug samt 3,8 ton raps. Det var tilfredsstillende taget i betragtning, at vi manglede vand i efteråret, men til gengæld var oversvømmet i foråret. Værre ser det dog ud for majsen, som ikke har fået vand under og efter blomstringen. I vort område har vi fået 3 mm vand i juli og, udover en byge på 5 mm i starten af august, ser det ikke ud til meget mere i denne måned. Så både majsen og solsikkerne har taget skade. Udover, at vi skal ud og købe noget mere korn, kan det blive en udfordring at få lavet en ordentlig kvalitet majs ensilage. Korn kan pt. købes for EUR/ton. Der er efter sigende meget korn på lagrene, men bønderne har valgt at holde på meget af det, da de forventer, at en dårlig majshøst vil få prisen op. Citat: Mogens Hansen, Dan Slovakia Agrar

9 Rumænien - Vi afsluttede høsten af vinterhvede og vinterraps d. 30. juli. Vi har haft meget fint høstvejr og har fået årets avl godt i hus - med god kvalitet. Enkelte lokale regnbyger gav os få timers ophold, ellers har den foreløbige høst forløbet godt. Vi mangler fortsat at høste de resterende 40% af vores areal med hovedvægt på majs, lidt solsikker og soja som forsøg. Jeg forventer at starte op med majs-høsten i kommende uge - Udbytterne er foreløbige rigtig flotte. Hveden endte på 7.2 t/ha, rapsen 3.9 t/ha, hvilket er vores bedste avl indtil videre i Rumænien - De lokale priser er under pres, eftersom Østlige Europa høster godt. Hveden Euro/t, vinterraps 340 Euro/t, majs Euro/t Citat: Hans Poulsen, Agro Cocora Landenyt: EU: Polen: Østlige regioner i Polen skærper sikkerhedsforanstaltningerne mod ASF Myndighederne i regionen Lublin Voivodship har påbegyndt implementeringen af de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger imod afrikansk svinepest (ASF). Tiltagene skal udelukkende ses som præventive, da der ikke er blevet registreret sygdomsudbrud i Polen endnu. Ikke desto mindre er risikoen stadig tilstede i grænseregionen ved Hviderusland, hvor der siden juni måned er blevet registreret to sygdomsudbrud. Uofficielt kan der dog være tale om op imod 55 tilfælde af sygdomsudbrud ifølge det statslige veterinære institut i Pulawy. Ved alle grænseovergange til Hviderusland er der installeret desinfektionsanlæg, og samtidig er der indført importforbud mod fødevarer fra Hviderusland. Kilde: PAP (Poul Jacob Erikstrup Danish Embassy, Warszawa) Konsekvenser af forbuddet mod rituelle slagtninger til debat Ifølge beregninger fra den polske sammenslutning af kødproducenter udføres rituelle slagtninger af cirka 40 fjerkræslagterier og 40 slagterier, der behandler rødt kød, hvilket giver beskæftigelse til mennesker. Den årlige indtægt fra eksporten af kød fra rituelle slagtninger estimeres til at være PLN 1,5 mia. (DKK 2,65 mia.). Landbrugsminister Stanislaw Kalemba varslede, at forbuddet mod rituelle slagtninger ville medføre fyringer af op mod ansatte i kødbranchen. Nyhedsmediet The Daily afviser, at forbuddet mod rituelle slagtninger vil føre til en eliminering af antallet af slagterier, der tidligere benyttede sig af rituelle slagtninger, da de fleste slagterier ikke udelukkende har anvendt denne form for slagtninger. Ikke desto mindre overvejer polske slagterier, der har udført rituelle slagtninger, at indgive et fælles søgsmål mod de resolutioner, der har gjort rituelle slagtninger ulovlige. Kilde: PNB lovtillæg, (Poul Jacob Erikstrup Danish Embassy, Warszawa) Polen er verdens tredje største producent af æbler Polen er den største eksportør af æbler i Europa og er globalt kun overgået af Kina og USA. Sidste år eksporterede Polen tons æbler, og salget vil overstige 1 mio. tons i år. Samtidig er Polen blevet verdens største eksportør af æbler og leverer 20 pct. af det samlede forbrug i Europa. 9

10 Hvad angår eksport af æblekoncentrat er Polen stadig bagefter markedslederen Kina, men dette kan hurtigt ændres, da Kina ikke øger produktionen, mens efterspørgselen stiger. Kilde: Polish News Bulletin, (Poul Jacob Erikstrup Danish Embassy, Warszawa) Bulgarien Mange landbrug til salg til fornuftige priser Den bulgarske regering er meget optaget af at fremme investeringerne i landbruget. Dette skyldes dels, at den ønskede strukturudvikling og modernisering af landbruget ikke er slået igennem i særlig stor omfang, dels at de store bulgarske virksomheder, som er gået ind i primærproduktionen, generelt ikke har været i stand til at etablere en effektiv drift, som vi kender det. Bulgarien vil i indeværende planperiode modtage ikke mindre end 2,0 mia. EURO i EU strukturudviklingsstøtte. De bulgarske myndigheder har meddelt, at pengene fortrinsvis skal bruges til fremme af den animalske produktion samt produktion af frugt og grøntsager bl.a. løg og kartofler. En række større landbrug med og uden husdyrproduktion er sat til salg og kan købes til absolut fornuftige priser. Samtidig bakker regeringen op med tilskudsordninger til byggeri, og flere banker er klar til at gå ind i finansieringen på fornuftige vilkår. Det var, hvad en dansk delegation oplevede, da de i juli måned besøgte landet med henblik på at vurdere muligheden for at investere i landbrug og husdyrproduktion. Flere landbrugsproduktioner, som er til salg, blev besøgt. Bl.a. en nybygget malkekobesætning med 800 køer og ha. Det gav så meget blod på tanden, at de, som deltog i turen, nu vil forsøge at få samlet en gruppe, som vil være med til at investere i bulgarsk landbrug. Nærmere information om dette kan fås ved kontakt til en af de to DFA medlemmer, som deltog i turen: 1. Ole Bjørn Andersen, Tylstrup mobil eller 2. Ole Larsen, Brønderslev mobil eller Bulgarien har i øvrigt den laveste skatteprocent i EU. Ukraine Svineproduktionen i Ukraine på fremmarch Den ukrainske svineproduktion steg betydeligt i de første fire måneder af 2013, og ifølge Alina Zarko fra Ukraine Club of Agricultural Business er der gode muligheder for, at landet bliver selvforsynende med svinekød ved udgangen af året. Voksende investeringer i Ukraines svineindustri samt en stigning i produktionsniveau hos landets største svineproducenter resulterede i en stigning på 18,3% i perioden januar-april 2013 sammenlignet med samme periode sidste år. Ifølge officielle data nåede produktionen af fersk og kølet svinekød i 1. kvartal op på ton, mens frosset kød nåede op på ton. Det betød, at markedsandelen af nationalt svinekød steg fra 82% til 88%. På samme tid er der sket et fald i importen af svinekød, som i marts kun androg ton, hvilket er 30% mindre end i marts Ifølge repræsentanter fra industrien skyldes importnedgangen primært Ukraines importforbud på brasiliansk svinekød. Kilde: Paolo Drosby og Stephanie Multhaupt, Danish Embassy, Moscow 10

11 Stigning i ukrainsk fjerkræproduktion øger eksport Ukrainsk fjerkræproduktion er i årets første fire måneder steget med 16,3% i forhold til 2012, og fjerkrækødeksporten er alene i april ( ton) steget med 21% i forhold til marts måned, og 150% i forhold til april Ifølge Ukranian Agrobusiness Club (UAC) er eksportstigning spredt på etablerede markeder (Rusland, Kazakhstan og Iran) og nye markeder (Thailand og Surinam). UAC forventer, at Ukraine i 2013 vil eksportere i alt ca ton fjerkrækød (mod ton i 2012), og at såvel eksport som produktion fortsat vil stige i takt med øgede investeringer i sektoren. Kilde: Paolo Drosby og Stephanie Multhaupt, Danish Embassy, Moscow Rusland: Agrocultura AB fra 0 til ha på 7 år Med kapital hentet på den svenske børs er det lykkedes for landbrugsselskabet Agrokultura AB (tidligere Alpcot Agro) at opkøbe ikke mindre end ha i Rusland ( ha) og Ukraine ( ha) siden Selskabet har danske Jens Peter Aabyen som direktør for den russiske sektion, og han fortalte om dette gigantiske planteavlsbrug ved DFAs konference på Hotel Pejsegården, Brædstrup den 20. juni. Jens Peter Aabyen ved konferencen den 20. juni, Foto: Jørgen P. Jensen Samlet har selskabet investeret ca. 2 mia. svenske kroner og har p.t ansatte. Hovedkontoret i Rusland er i Voronezh og i Ukraine i L viv. På i alt ha høstedes i alt t. afgrøder i 2012 en stigning på 46 pct. i forhold til Markplanen for 2013 ser således ud: - Vinterhvede ha - Vinterbyg ha - Vinterraps ha - Solsikker ha - Majs ha - Vårbyg ha - Vårraps ha - Soyabønner ha - Sukkerroer ha - Andre salgs afgrøder ha - Græsafgrøder 5.500ha - I alt til høst ha 11

12 Ifølge Jens Peter Aabyen ændres strategien i selskabet fra at være kraftig ekspansion via jordkøb til en konsolideringsfase med fokus på indtjening i den daglige drift. Det er hans væsentligste opgave som en af direktørerne i selskabet. Han har opholdt sig i Rusland i en årrække og oplistede en række nøglefaktorer, som efter hans opfattelse er en forudsætning for succes i dette store land: - Medarbejdere: Find det rigtige mix mellem russiske og udenlandske medarbejdere - og få dem til at arbejde sammen - Geografisk spredning: For stor geografisk spredning betyder vanskelig kontrol. Agrokultura AB er af samme grund i færd med at frasælge aktiviteterne i Kaliningrad for at koncentrere sig om et område i Ukraine og et i Rusland - Penge: Vurder, hvad projektet vil koste og gang med 3 - Tid: Vurder, hvor lang tid det tager at etablere projektet ---- og gang med 3 - Størrelse: Bliv rigtig stor eller forbliv lille - kør ikke fast i middelvejen - Relationer: Etablere stærke relationer til gensidigt udbytte med de lokale myndigheder - Udholdenhed Giv aldrig op!!! Agrocultura AB s aktivitets områder i Rusland og Ukraine På DFAs studietur i oktober får deltagerne lejlighed til at besøge Agrokultara AB og Jens Peter Aabyen omkring byen Voronezh Putin lover støtte til svine- og fjerkræproducenter Ruslands præsident, Vladimir Putin, har lovet, at regeringen vil yde særlig støtte til landets svine- og fjerkræproducenter, som i øjeblikket lider store tab - blandt andet som følge af Ruslands optagelse i WTO sidste år. I løbet af de seneste ni måneder er kødpriserne faldet med 20-40% i visse regioner, og svinekødspriserne er næsten halveret. Præsidenten meddelte, at mængden af økonomisk støtte til landbruget vil nå et rekordstort beløb i år og gives udover de eksisterende støtteprogrammer. Vicelandbrugsminister Dmitry Yuriev udtaler, at den samlede støtte forventes at andrage mellem 12 og 16 mia. rubler (USD mio.) årligt, og vil blive udmøntet i overensstemmelse med Ruslands WTO-forpligtelser. Landbrugsministeriet ønsker 12

13 støtten udbetalt frem til 2018, hvorimod ministeriet for økonomisk udvikling finder, at støtten skal udløbe senest i Ifølge officielle statistikker er det kun de største svineproducenter, som har været i stand til at opretholde positive fortjenstmargener i konkurrencen mod billigere, importerede varer. Kilde: Paolo Drosby og Stephanie Multhaupt, Danish Embassey, Moskow Sydamerika Venezuela En spændende historie om Plumrose i Venezuela Den absolut største fødevareproducent i Venezuela er dansk og hedder Plumrose. Det var, hvad Frederik G. Madsen, dirktør i Plumrose kunne fortælle på DFAs konference den 20. juni. Efter at have opereret i dette noget eksplosive land i mere end 60 år har Plumrose en absolut markedsleder position med en markedsandel på mere end 50 pct. for flere kødprodukter. Plumroses markeds andel på udvalgte produkter Leg Ham Shoulder Ham Fiambre ham wiener Sausages Deli Sausages Viena Sausages Deviled Ham bologna Mortadela Chicken Breast Turkey Breast 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Venezuela er den 4. største markedsøkonomi i Latin Amerika med store muligheder, men et kompliceret forretningsmiljø. Det er et land på km2 (DK ) og en befolkning på 29 mill. mennesker. Kun 3 pct. af landets areal er dyrket, selv om potentialet er 24 pct. Det betyder, at 50 pct. af alle fødevarer importeres. Plumrose havde i 2012 en omsætning på DKK 5,6 mia. og et EBITDA på DKK 425 mio. Selskabet har ansatte. For at beskytte kerneforretningen - forædlede kødprodukter er Plumrose gået ind i primærproduktionen med produktion af fodermidler samt svine- og oksekød. Dette giver leveringssikkerhed samt en unik forretningsmulighed med forholdsvis lav risiko. Primær produktionen består i dag af: ha agerjord - Egen fodermølle med en kapacitet på t/ måned. Der kører i 2 holds skift stk. kødkvæg årssøer full line, som producerer pct. af Plumroses samlede forbrug af svinekød Hvad sker der efter Hugo Chavez?? Det klassiske venezuelanske image har ændret sig under Chavez s socialisme a la det 21. århundrede med fokus på velstands omdeling. Hundredvis af store nationale og internationa- 13

14 le virksomheder er eksproprieret i løbet af de sidste 10 år. Olieindtægter er brugt til at finansiere omfattende sociale programmer. Dette har betydet subsidier til madvarer, gratis huse/lejligheder til familier siden 2011, 55 liter benzin koster ca. 1 krone osv. Modellen er ikke bæredygtig den er bygget op på stigende oliepriser og gældsfinansiering af gaver til folket. Hvad der sker efter Hugo Chavez, er svært at spå om, så for Plumrose gælder fortsat følgende foreningsregel: - Forretningen er vigtigst og må tilpasse sig betingelser i markedet. Venezuela er en politisk hot-spot med høj uvished om fremtiden - Nøglepunkter for en stor udenlansk ejet og offentlig kendt virksomhed i visse markeder under stadig udvikling - Politisk neutralitet - på trods af personlige synspunkter - Samarbejde med regeringer og autoriteter, hvor og hvis muligt - Good Corporate Citizen - Historisk konsistens Vi var her før og under, og vil også være her efter og firmaets position er den samme - Stærke industri organisationer lokalt talerør - Lokalt netværk - formelt og uformelt Spændende hvad der sker efter Chavez i Venezuela Annonce Erfaren Crop Manager søger atter ud i verden Efter en lang karriere som selvstændig landmand og maskinstationsejer drog jeg i 2004 ud for at prøve kræfter med østeuropæisk agerbrug I 7 år var jeg efterfølgende ansvarlig for opbygningen af større planteavlsbrug i først Letland og senere Rumænien I 2011 valgte jeg at flytte tilbage til Danmark og har p.t. ansvaret for et større planteavlsbrug på Sjælland Jeg har imidlertid nu atter fået lyst til at rejse ud for at medvirke ved opdyrkning af nyt land og være med til at sammensætte et godt hold samt en effektiv markplan Alle østeuropæiske lande har som udgangspunkt interesse. Nærmere oplysning hos Ole Larsen eller Nye medlemmer i Danish Farmers Abroad: Vi byder velkommen til og ser frem til samarbejdet med 8 nye medlemmer af DFA: 1 Bukoven SAL, Moldavien 2 Danbul Agro E.O.O.E, Bulgarien 3 Sweinemast Stemke, Østtyskland 4 Norsvin, Norge 5 Hedegaard Management Search & Select, Aalborg 14

15 6 Jysk Landbrugsrådgivning 7 Peter Nielsen, Hobro 8 Niels Pedersen Holsted Firmamedlemmer: 15

16 16

17 17

18 NYHEDSKLIP 53 Next Study Tour for Dairy Managers The next study tour goes to Wisconsin at the 1 October October We have the possibility to go to World Dairy Expo with conference in leadership at the 1 October. Topics for the study tour and workshops We want to inspire and take initiative to improve the skills for managers in dairy farms of large scale. Your farm is rapidly growing and it demands more and more expertise and leadership. The study tour and the workshops are specialised on a high level. 1. Practical leadership and motivation in large scale farming 2. Systematic management and protocols 3. Facility trends and innovation in large scale dairy farming Programme The programme is for nine days. We will visit high productive dairy farms with 3-8,000 cows. We have one and a half day with Juan Quezada, who is a tremendous leader on MilkSource, which has a production of 24,000 cows and 8,000 more to come. They have 350 employees and most of them are Hispanic. They do a fantastic job in both leadership and management. We have seldom seen so many good cows in one space. We talk with highly skilled and enthusiastic managers on all the farms. During the tour we arrange three-five workshops according to the main topics and the farm visits. We both have workshops with Juan Quezada about leadership and with the world famous Gordie Jones from Central Sands about management and protocols. We make a professional presentation and discussion, so you will have a high professional benefit. Participants The participants can be a head of department, a manager or owner on a dairy farm in large scale or ready to go for a large scale. They have the responsibility of production and for other employees. They must have the interest in improving their skills and to contribute to the networking on the tour. The tour language is English. If you are not well in English then you need to be more than one in the same language, so you can help each other with the translation. The tour guides speaks Danish, English, German and Dutch. We want to travel in small groups to ensure full benefit, so we go for between participants. 18

19 Small groups are effective When we travel with Managers Study Tour we want to be a small group of 8-12 persons. It gives more effective learning and discussions with the managers on the farms. They all participate both give and get. We often take some ideas from the attendees and bring it in the programme. We can do that because we drive in rented cars and are a small group. And it gives the possibility for the high level, we want to provide. Price The price pro person is 19,500 DKK or 2,800 for members of DFA and 22,000 DKK /2,950 for others. The price includes: 7-9 farm visits in Northern USA. High productive dairy farms in large scale 3 workshops according to the main topics Professional networking with colleagues at the same level Report and pictures from the tour Hotels in shared rooms (twin) and all meals Transport in the USA Tickets from the meeting European airport to USA Admission to US (registration in ESTA) 2 tour guides with professional competences and experience with arranging tours in the US The price does not include: We give the possibility to go for World Dairy Expo with seminar in leadership at the 2 nd October ( Building a strong management team ). This extra day will cost approx. 1,200 DKK /160. Transport to the starting point in a European int. airport, potential hotel costs here Single rooms Beverages and professional travel insurance Registration As soon as possible: Please contact Susanne Pejstrup, tel or send an to You can read more at EU: 62 countries now have biofuels-friendly policies - GRFA Friday August Biofuels-friendly policies are now in place in 62 countries across the world, with demand now over one million barrels a day, according to the Global Renewable Fuels Alliance (GRFA). The industry has grown significantly in recent years, with governments embracing biofuels "in every corner of the world," says the GRFA, which represents over 60% of global renewable fuel production. 19

20 The federation has created a new Interactive World Biofuels Map showing current targets and mandates - including those in several African countries as well as the EU's current aim of sourcing 10% of transport fuel from renewable sources, notably biofuels. However, the EU is set to revise its previously-agreed policy, with the European Parliament and Council now assessing controversial proposals to cap the contribution of 'conventional' food crop-based biofuels to 5%. Sustainability criteria for bioenergy sources are also being hotly disputed. One of the latest countries to adopt a mandate is India, notes the GRFA, with the current target of 5% ethanol content set to increase to 10% once production capacity is in place. The country has the goal of sourcing 20% of energy from biofuels by Biofuels production and policies are no longer limited to the United States and Brazil, but have spread to numerous countries that are struggling to reduce GHG emissions and reduce their reliance on crude imports. Germany: German grain harvest higher despite floods Germany, Europe's second-biggest grain producer after France, reported a 3.0-percent increase in its harvest this year, despite the bad weather and flooding, data showed on Thursday. The German farmers' association DBV calculated that this year's grain harvest amounted to 46.8 million tonnes, an increase of 3.0 per cent of the previous year. The unusually long and cold winter meant that crop development was delayed by between two and four weeks, depending on the region. But the good weather from June helped counteract this. The rapeseed harvest was up 17 per cent at 5.6 million tonnes, The situation for vegetables and fruit was more mixed, with the apple and strawberries down. With potatoes, where Germany is Europe's leading producer, farmers were pessimistic. The harvest looked unlikely to attain 10 million tonnes, compared with 10.6 million tonnes last year. Parts of Germany, particularly in the east of the country, were hit by catastrophic flooding at the beginning of June. Source: Black Sea Grain Latvia: WAGES IN LATVIA RISING FOR THIRD YEAR Average wages in Latvia have increased for the third year in a row when measured on an annual basis, the Latvian Central Statistical Board (CSP) has announced. During the first quarter of 2013 in comparison to the same period last year, gross wages rose by 4.2% (from LVL 466 to 486) up by 4.4% in the public sector (from LVL 488 to 510) and by 4.3% in the private sector (from LVL 453 to 472). In the government sector, the increase was 5.1% (from LVL 446 to 469). 20

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Hvad bestemmer prisen på landbrugets produkter?

Hvad bestemmer prisen på landbrugets produkter? Hvad bestemmer prisen på landbrugets produkter? Den 1. november 2012 v. Niels Dengsø Jensen, bestyrelsesformand DLG 1 Kort om DLG Blandt Europas største landbrugsselskaber Lokaliseret i 25 lande Blandt

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

CGI Microsoft-dagen 2015

CGI Microsoft-dagen 2015 Velkommen til: CGI Microsoft-dagen 2015 Torben Ryttersgaard Vice President, CGI Danmark CGI Group Inc. 2015 Dagens agenda 1 2 3 4 5 6 7 09.00-09.15: Velkommen 09.15-10.00: Plenum-indlæg: PANDORA 10.15-11.00:

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Skovgaard International In Denmark and Abroad

Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International ApS is an independent consulting company specialised in strategic planning and designing modern pig production units. Curriculum Vitae

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Hvem? Peter Mygind Rasmussen Minister Counselor Head of the Danish Trade Council in Russia

Hvem? Peter Mygind Rasmussen Minister Counselor Head of the Danish Trade Council in Russia Rusland Januar 2015 Hvem? Peter Mygind Rasmussen Minister Counselor Head of the Danish Trade Council in Russia Tidligere erfaringer Internationaliseringsrådgiver, Væksthus Midtjylland Handels Attaché,

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

9/11/2012. DISA Remote Monitoring Services - Agenda Lidt om DISA Markedet og vores kunder Remote Support - Hvordan? DISAs forretningsmodel for

9/11/2012. DISA Remote Monitoring Services - Agenda Lidt om DISA Markedet og vores kunder Remote Support - Hvordan? DISAs forretningsmodel for DISA Industries Remote Monitoring Services DISA Remote Monitoring Services - Agenda Lidt om DISA Markedet og vores kunder Remote Support - Hvordan? DISAs forretningsmodel for Remote Monitoring Services

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Rusland Tambov- Lipetsk - Voronezh 06.10: Trafikken i Moskva 07:10: Fog Agroteknik v. Jens L. Rasmussen Fog

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Sustainable Agriculture De globale udfordringer er store: Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Niels Bjerre, Agricultural Affairs Manager Hvad laver du? Jeg høster Jeg producerer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 11. juni 2015 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi »Industrial water efficiency Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi Markedet Industriens behov Danske løsninger - aktører »Market Opportunities Global

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning

FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning Grøn Generation Fællesmøde for koordinatorer og Inspirationsgruppe 12. oktober 2016 Sune Kirkegaard Rotne Miljøstyrelsen FN s 17 verdensmål

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne?

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne? Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 (Omtryk - 25-09-2013 - Powerpoint præsentation fra foretrædet den 24/9-13 vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 199 Offentligt Sustainable Agriculture Hvilken betydning

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE WHAT IS AN EXPO? An Expo is a global event that aims at educating the public, sharing innovation, promoting progress and fostering cooperation.

Læs mere

Teknisk uheld Nyhedsoversigten for uge 41 - desværre lidt forsinket grundet teknisk uheld. God læselyst

Teknisk uheld Nyhedsoversigten for uge 41 - desværre lidt forsinket grundet teknisk uheld. God læselyst SIGN UP CANCEL SUBSCRIPTION WEBSITE FORWARD PRINT Teknisk uheld Nyhedsoversigten for uge 41 - desværre lidt forsinket grundet teknisk uheld. God læselyst Læs mere Polsk landbrug bør opretholde sin konkurrenceevne

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 10. oktober 2017 Uge 41 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Solar in short Solar is one of Northern Europe s leading technical wholesalers Listed on NASDAQ

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen

LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen Før, nu og forventninger Thomas Carstensen, September 29, 2014 Siden 1880'erne har mælkeproducenter slået sig sammen i andelsselskaber 2 3 I dag er vores

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

16.00-16.30 Opsamling 16.30-17.30 Netværksreception i salonen

16.00-16.30 Opsamling 16.30-17.30 Netværksreception i salonen SciMed Partners 8.30-9.00 Registrering og morgenmad 9.00 9.15 Åbning af seminar 9.15-10.45 Økosystem og introduktion Oversigt over det amerikanske sundheds-økosystem og præsentation om markedssituationen

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Travel to Farm tilmeldingsblanket

Travel to Farm tilmeldingsblanket Travel to Farm tilmeldingsblanket 1.Valg af land: 2.Personlige oplysninger Fulde navn: Adresse og postnummer: Telefonnummer: E-mail: Køn (mand/kvinde) Status (single/kæreste/gift) Studerende Udlært Stilling

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere