Nyhedsbrev nr. 53 August 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 53 August 2013"

Transkript

1 , Nyhedsbrev nr. 53 August 2013 Den landbrugsskeptiske presse kom på banen lige før sommerferien I sidste nummer omtalte vi den megen og positive presseomtale, som danske landbrugsselskaber i udlandet havde fået i maj måned. Den positive stemning blev rullet lidt tillbage af en lang række artikler i Politikken i slutningen af juni, hvor især svineproduktions selskabernes påvirkning af lokalområderne i specielt Polen og Ukraine blev udstillet i et noget negativ skær. Det vil dog ikke ændre vores holdning til, at vi skal spille positivt og åbent sammen med pressen. Dansk landbrugsproduktion udenfor den danske grænse i mere end 33 lande kloden rundt er en god historie. Det er historien om danske pionerer, der tager ud og skaber bæredygtigt landbrug med meget høj etik for så vidt angår miljø og dyrevelfærd sammenlignet med det, der har været tradition for i de pågældende lande. Det er en historie om landbrugsselskaber, der tilfører værtslandene ny viden, ny teknologi, ny genetik samt ny og effektiv management. Og så er det historien om selskaber, der skaber produktion, hvor produktionen efter murens fald er blevet decimeret. Selskaber, som skaber arbejdspladser og uddannelse samt udvikling af medarbejderne, som i overvejende grad hentes i lokalsamfundet. Det er selskaber, som støtter lokalsamfundet med forbedringer af skoler, sportspladser, net caféer og meget mere. Og alt dette kan fint gå hånd i hånd med det, som meningen med at drive virksomhed er - at tjene penge. Det er en historie, der er så god, at vi vil fortælle den igen og igen - også efter, at Politikken har opdaget det og skrevet om den del af historien. Med ønsket om en fortsat god sommer Venlig hilsen Erik Jantzen, formand DFA. Aktiviteter i Danish Farmers Abroad: En række nye DFA-netværks aktiviteter etableres i løbet af efteråret Interessen for at deltage i netværksaktiviteter har vist sig stor i medlemskredsen. Dette er baggrunden for, at der henover efteråret igangsættes en række nye netværks aktiviteter. 1

2 Det drejer sig om følgende tiltag: Crop Benchmarking 2 Den første Crop gruppe har haft to møder, og interessen for at komme med i denne form for benchmarking af produktion og økonomi i planteproduktionen har været så stor, at der nu etableres yderligere en gruppe, som holder det første møde i november. De to grupper er blevet delt op, således at Group 1 er selskaber med ren planteavl, medens Group 2 består af selskaber med såvel planteproduktion som husdyrhold. Paul-Chr. Kongsted er koordinator for begge Crop benchmarking grupper. Svine Benchmarking 2 En gruppe af selskaber med svineproduktion har i de sidste 4 år gennemført økonomisk benchmarking ved to årlige møder Denne model bliver nu kopieret af yderligere en gruppe, som efter et opstartsmøde i København mødes til økonomisk benchmarking i september. Johs. V. Hansen er koordinator på begge benchmarking grupper. 2 ERFA grupper for svinemanagers I november måned forventes afholdt det første møde i to nye ERFA grupper for svinemanagers. Den ene gruppe kommer til at bestå af managers, som har det overordnede ansvar for en større svineproduktion. Der bliver tale om et hold bestående af både udstationerede danskere og lokale medarbejdere. Sproget vil derfor være engelsk. Koordinator for gruppen bliver Per Knudsen, der har betydelig erfaring med rådgivning af svineproducenter i Østeuropa og Danmark Den anden gruppe vil som grundstamme have managers, som har gennemført et FPM kursus. Der vil dog også være åbnet op for, at managers, som ikke har deltaget i et FPM kursus, kan komme med i gruppen. Koordinator her bliver Anders Peter Andersen, der også har erfaring i rådgivning i svineproduktioner udenfor den danske grænse og derudover har været gæsteunderviser på FPM kurserne. Det er planen, at grupperne mødes to gange årligt og hos en af deltagerne. Produktions benchmarking vil være et fast punkt på dagsordenen. Danish Farmers Abroad vil være administrativ backup for de to grupper. Crop ERFA gruppe for plantemanagers Med medarbejdere, som har gennemgået et FPM kursus som grundstamme, søges etableret en Crop ERFA - gruppe. Managers, som ikke har gennemført FPM kurset, vil også kunne indgå i gruppen. Det er også planen, at denne gruppe skal mødes to gange om året og på skift mellem deltagerne. Produktions benchmarking vil være et fast punkt på dagsordenen. Christian Haldrup, VFL, Bukarest vil være koordinator. Dairy Managers Study Club Med Susanne Pejstrup og Christien Bas som tovholdere planlægges etableret en DFA Dairy Managers Study Club for ledere og managers inden for malkekvægs drift. Det første hold forsøges startet op i slutningen af FPM hold 5 Der arbejdes p.t. på at sammensætte et nyt hold til Farm Production Manager kursus nr. 5. Vi tror helt sikkert, at det lykkes at samle de minimum 16 deltagere, der skal til, for at kurset sættes i gang. Der er dog fortsat ledige pladser, så hvis du har en medarbejder, du gerne vil 2

3 løfte uddannelsesmæssigt, kan du få nærmere oplysninger om kurset ved henvendelse til kursus koordinator Povl Nørgaard, eller Nedenfor en samlet oversigt over DFAs efterhånden mange netværksaktiviteter. Netværks aktiviteter i Danish Farmers Abroad Gruppe Aktivitet Ant Koordinator Landegruppe Rumænien Møde 3-4. juni 2013 (årligt) 25 L. Søndergaard + R. Duus Farm Production Manager FPM Afsluttet juni 2011, 2012 og Povl Nørgaard + JU FPM 4 Kursus i gang 12 Povl Nørgaard + JU FPM 5 Forventes startet november Povl Nørgaard + JU FPM ERFA 1 - Svin 2 årlige møder hos deltagerne 11 Johs. V. Hansen FPM ERFA 2 - Svin Forventes startet Anders Peder Andersen FPM ERFA 3 - Planter Forventes startet Christian Haldrup DFA Development Group 2 årlige møder 9 Michael Henriksen / JVH Benchmarking + ERFA grupper: Crop Benchmarking Group 1 2 årlige møder 10 Paul-Chr. Kongsted Crop Benchmarking Group 2 Starter november Paul-Chr. Kongsted Benchmarking gruppe Svin 1 2 årlige møder 8 Johs. V. Hansen Benchmarking Gruppe Svin 2 Første møde september Johs. V. Hansen ERFA Gruppe Svin 1 2 årlige møder hos en af deltagerne 11 Johs. V. Hansen ERFA Gruppe Svin 2 Starter november Per Knudsen Dairy Managers Study Club Forventes at starte ultimo S. Pejstrup + C. Bas Studieture: Kina bredt fagligt Oktober Johs. V. Hansen USA kvæstur November S. Pejstrup + C. Bas USA kvæstur Maj S. Pejstrup + C. Bas Rusland bredt fagligt oktober Johs. V. Hansen USA kvægtur oktober 2013?? S. Pejstrup + C. Bas Konferencer: 17. januar 2013 En række internationale temaer og indlæg. 20. juni 2013 Hvor bevæger landbrugs- og fødevareproduktionen sig hen?? 100 DFAs sekretariat 80 DFAs sekretariat 16. januar 2014 Under planlægning?? DFAs sekretariat 3

4 Mere end 30 er tilmeldt studieturen til Rusland Som annonceret i sidste Medlemsnyt og ved særskilt udsendelse, arrangerer DFA en studietur til Rusland den oktober. Turen går via Moskva til Tambov - Lipetsk - Voronezh området med en række spændende faglige besøg. Se i øvrigt det fulde program på P.t. har 33 tilmeldt sig turen, hvilket vi synes er rigtig flot. Skulle der være flere, som ønsker at deltage, kan det sikkert nås endnu, men skal man have lavet visum, begynder det at haste, da dette kan være en lidt langsommelig proces. Nærmere oplysning om turen kan fås ved henvendelse til DFAs sekretariat. Next Study Tour for Dairy Managers Susanne Pejstrup og Christien Bas har i et samarbejde med Danish Farmers Abroad atter arrangeret en studietur til USA. Den løber af stabelen i perioden oktober. Læs mere om turen og programmet på Nyhedsklip 53, som findes sidst i dette Nyhedsbrev. DFA generalforsamling og konference den 16. januar Den årlige generalforsamling afholdes næste år torsdag den 16. januar på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Generalforsamlingen vil som tidligere blive efterfulgt af en konference med en række spændende indlæg. Programmet er under planlægning, men reserver allerede nu datoen. Landegruppemøde I Rumænien Af Christian Haldrup, VFL, Bukarest Primo juni afvikledes det årlige landegruppemøde i Rumænien med DanBred Arges som vært om eftermiddagen den 3. juni og Agri Invest som vært om formiddagen den 4. juni. Ikke mindre end 29 deltog i hele eller dele af mødet. DanBred Arges er oprindeligt etableret af Laurids Søndergaard og Martin Agerskov, men siden 2010 har Ionel Chiriac og Nicu Benza været medejere. Produktionen består I dag af ha agerjord med planteavl samt en svineproduktion bestående af årssøer med en årlig produktion af slagtesvin på to lokaliteter. Markbruget blev besigtiget og fremvist af Crop manager Kristian Mikkelsen, 26 år og agrarøkonom. Der er 9 ansatte i markbruget. Af afgrøder dyrkes byg, hvede, triticale, raps, majs og solsikke. Ud over selve planteavlen har markbruget også ansvaret for at udbringe m3 gylle. 4

5 Der blev kikket på gode afgrøder hos DanBred Arges Ionel Chiriac om håndtering af administrationen Der er i alt 104 medarbejdere hos DanBred Agres. Hver uge er der meget arbejde med at sælge både smågrise og slagtesvin. Der er endvidere meget arbejde med kontakt til myndighederne og forskellige kontroller. For at undgå besværligheder og problemer er det vigtigt at holde sig på god fod med myndighederne og kontrol instanserne. Herudover går der også meget tid med at søge og finde diverse tilskud. DanBred Arges er en aktiv del af lokalsamfundet og sponsorerer og støtter på flere måder. Nicu Benza om styring og motivering af personalet Nicu har været på Danish Farmers Abroad lederkursus FPM, hvilket han er meget glad for. Her har han blandt andet lært at lytte og motivere medarbejderne, hvilket har givet mere tilfredse medarbejdere og bedre resultater. For at holde alle i gang, er der dog fortsat behov for, nu og da, at fyre en medarbejder. På DanBred afholdes der hvert år flere sociale arrangementer for medarbejderne og deres familie. Ugentlig afholdes der møder med de ledende medarbejdere, hvor resultater og planerne for fremtiden gennemgås. Nicu gennemgik resultaterne for svineproduktionen. Der fravænnes p.t. næsten 32 grise pr årsso. ERFA-møde Christian Haldrup fulgte op på markrunden og orienterede om den aktuelle status for planteavlen i Rumænien. I den sydøstlige del af Rumænien stod der på det tidspunkt en god avl af vintersæd og raps, medens majs og solsikke stod noget uens på grund af vanskelige etableringsforhold efterfulgt af meget varmt og tørt vejr. Der er stor forskel på jorden og nogen forskel på vejret i Rumænien. Rumænske jord- og vejrforhold kræver rettidighed og præcision, men kvitterer herfor. Der er behov for viden og forsøg, men der laves desværre kun få forsøg i Rumænien. For at komme videre er det derfor nødvendigt at hente viden og forsøgsresultater i andre dele af verden, hvor jord og vejr er sammenlignelig med de rumænske forhold. Herudover er der behov for at udveksle viden og erfaringer fra Rumænien. Vand, for meget - for lidt, er fortsat den mest begrænsende faktor for udbyttet. 5

6 AGRI INVEST A/S: Selskabet er stiftet ultimo Er i dag ejer af i alt ca ha landbrugsjord i Rumænien og har etableret tre landbrugsdriftsenheder (sites), alle fuldt udbyggede med passende maskinpark samt kornbehandlings- og opbevaringsfaciliteter. Endvidere er der etableret et højkapacitets såsædsanlæg. Ved landgruppemødet besøgtes siten Agroconsortium i Videle Agroconsortium Crop manager Allan Burmeister orienterede om gårdens etablering og udvikling og viste rundt. Der er i dag et komplet anlæg med lejlighed, kontor, vægt, siloer, værksted, rum til kemikalie, vaskeplads med olie udskiller, påslag, renseri, tørreri, siloer og garage Der blev sparket dæk og kigget i krogene Der bruges meget tid på kontakt til myndigheder og kontrolinstanser. Der er ansat 8 medarbejdere til driften plus en medarbejder på kontoret. En af medarbejderne er oplært til at være arbejdende forvalter og hjælper samtidig med oversættelser. For øjeblikket er en af juristerne fra Agriconsortiums kontor i Bukarest tilknyttet Videle for at hjælpe med at få forholdene omkring jorden på plads. Kontoret i Bukarest tager sig af regnskab, betalinger m.m. Der ejes ca ha jord i området, hvoraf ca. halvdelen er fundet og dyrkes. Maskinerne er klargjorte og i god stand. I marken så vi nogle flotte afgrøder. Der dyrkes hvede, vinterraps og majs. Allan har haft de bedste resultater i hvede og raps, mens udbytterne har været meget varierende i majsen. Mere end 80 deltagere ved DFA konference 20. juni Med meget fin tilslutning samt en række rigtige gode indlæg blev den 20. juni en rigtig god dag på Pejsegården I Brædstrup. De enkelte indlederes Power Point præsentationer er lagt ind på vores hjemmeside og vil kunne ses der. Nedefor vil uddrag af nogle af indlæggene kunne findes under landenyt. 6

7 Høst citater 2013 Polen Vi har i skrivende stund halvanden dag tilbage af høsten. Vi har været plaget af regn og har således fået ca. 125 mm, siden høsten er skudt i gang. Det er ikke kommet på en gang, men jævnt over hele høsten. Rapsen (977 ha) fik vi høstet på fem dage og med et gns. på 4,3 t/ha tørvare dog uden olieregulering. Olien ligger på ca %. 2. års hveden (630 ha) har givet et gns. udbytte på 7,3 t/ha tør vare og 1. års hveden (975 ha) ligner et gns. udbytte på 8,0 t/ha tør vare. Vi har haft et lille areal (55 ha) med vinter maltbyg, der blev høstet med et gns. udbytte på 7,8 t/ha tør vare. I området ser priserne således ud: Hvede med min. protein 12,5% og FN min EUR/t Foderhveden 145 EUR/t. Raps 318 EUR/t. Citat: Torben Madsen, CM Agropol sp. Z.o.o Polen Høstet: - Raps 100 %. - Hvede 80 %. Udbytte niveauer: - Raps 4 t/ha - Hvede 7 t /ha Prisniveau. - Afhentet i høst - Raps 340 euro/t (2.533 kr./t) plus regulering - Hvede/brød 165 euro/ t (1.229 kr./t) - Hvede/foder 142 euro/ t (1.058 kr./t) Citat: Ib Dinesen Jensen, Dangroup Poldar Holding

8 Letland Høstet: I alt ca ha. til høst, hvor de ca. 750 er høstet Udbytter - Raps 3.1 t/ha - Hvede ca. 5 t/ha - Byg pt. imellem 5-6 t. pr. ha Prisniveauer: Foderkorn pris leveret p.t. ca Euro pr, t. Citat: Alex Rasmussen, SIA Gaizeni Ukraine Høstet Vi er færdige med: Vinterbyg - 4,0 t/ha Vinterraps - 3,6 t/ha Vinterhvede - 5,9 t/ha Udbytter er korrigeret for rense- og tørresvind. Vi mangler at høste: Vårbyg, soja, hestebønner, solsikker og majs Priserne er som andre steder under tidligere niveau Problemer med toksiner i hveden Citat: Asger Kjærgaard Nielsen, Hlychyna Zahid Slovakiet Efter at have afsluttet høsten af hvede, byg, rug og raps kan vi konkludere, at vi har haft den nemmeste høst nogensinde. Det var høstvejr i hele juli... desværre. Udbytterne var middeludbytter på gns. 6,5 ton vinter byg, hvede og rug samt 3,8 ton raps. Det var tilfredsstillende taget i betragtning, at vi manglede vand i efteråret, men til gengæld var oversvømmet i foråret. Værre ser det dog ud for majsen, som ikke har fået vand under og efter blomstringen. I vort område har vi fået 3 mm vand i juli og, udover en byge på 5 mm i starten af august, ser det ikke ud til meget mere i denne måned. Så både majsen og solsikkerne har taget skade. Udover, at vi skal ud og købe noget mere korn, kan det blive en udfordring at få lavet en ordentlig kvalitet majs ensilage. Korn kan pt. købes for EUR/ton. Der er efter sigende meget korn på lagrene, men bønderne har valgt at holde på meget af det, da de forventer, at en dårlig majshøst vil få prisen op. Citat: Mogens Hansen, Dan Slovakia Agrar

9 Rumænien - Vi afsluttede høsten af vinterhvede og vinterraps d. 30. juli. Vi har haft meget fint høstvejr og har fået årets avl godt i hus - med god kvalitet. Enkelte lokale regnbyger gav os få timers ophold, ellers har den foreløbige høst forløbet godt. Vi mangler fortsat at høste de resterende 40% af vores areal med hovedvægt på majs, lidt solsikker og soja som forsøg. Jeg forventer at starte op med majs-høsten i kommende uge - Udbytterne er foreløbige rigtig flotte. Hveden endte på 7.2 t/ha, rapsen 3.9 t/ha, hvilket er vores bedste avl indtil videre i Rumænien - De lokale priser er under pres, eftersom Østlige Europa høster godt. Hveden Euro/t, vinterraps 340 Euro/t, majs Euro/t Citat: Hans Poulsen, Agro Cocora Landenyt: EU: Polen: Østlige regioner i Polen skærper sikkerhedsforanstaltningerne mod ASF Myndighederne i regionen Lublin Voivodship har påbegyndt implementeringen af de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger imod afrikansk svinepest (ASF). Tiltagene skal udelukkende ses som præventive, da der ikke er blevet registreret sygdomsudbrud i Polen endnu. Ikke desto mindre er risikoen stadig tilstede i grænseregionen ved Hviderusland, hvor der siden juni måned er blevet registreret to sygdomsudbrud. Uofficielt kan der dog være tale om op imod 55 tilfælde af sygdomsudbrud ifølge det statslige veterinære institut i Pulawy. Ved alle grænseovergange til Hviderusland er der installeret desinfektionsanlæg, og samtidig er der indført importforbud mod fødevarer fra Hviderusland. Kilde: PAP (Poul Jacob Erikstrup Danish Embassy, Warszawa) Konsekvenser af forbuddet mod rituelle slagtninger til debat Ifølge beregninger fra den polske sammenslutning af kødproducenter udføres rituelle slagtninger af cirka 40 fjerkræslagterier og 40 slagterier, der behandler rødt kød, hvilket giver beskæftigelse til mennesker. Den årlige indtægt fra eksporten af kød fra rituelle slagtninger estimeres til at være PLN 1,5 mia. (DKK 2,65 mia.). Landbrugsminister Stanislaw Kalemba varslede, at forbuddet mod rituelle slagtninger ville medføre fyringer af op mod ansatte i kødbranchen. Nyhedsmediet The Daily afviser, at forbuddet mod rituelle slagtninger vil føre til en eliminering af antallet af slagterier, der tidligere benyttede sig af rituelle slagtninger, da de fleste slagterier ikke udelukkende har anvendt denne form for slagtninger. Ikke desto mindre overvejer polske slagterier, der har udført rituelle slagtninger, at indgive et fælles søgsmål mod de resolutioner, der har gjort rituelle slagtninger ulovlige. Kilde: PNB lovtillæg, (Poul Jacob Erikstrup Danish Embassy, Warszawa) Polen er verdens tredje største producent af æbler Polen er den største eksportør af æbler i Europa og er globalt kun overgået af Kina og USA. Sidste år eksporterede Polen tons æbler, og salget vil overstige 1 mio. tons i år. Samtidig er Polen blevet verdens største eksportør af æbler og leverer 20 pct. af det samlede forbrug i Europa. 9

10 Hvad angår eksport af æblekoncentrat er Polen stadig bagefter markedslederen Kina, men dette kan hurtigt ændres, da Kina ikke øger produktionen, mens efterspørgselen stiger. Kilde: Polish News Bulletin, (Poul Jacob Erikstrup Danish Embassy, Warszawa) Bulgarien Mange landbrug til salg til fornuftige priser Den bulgarske regering er meget optaget af at fremme investeringerne i landbruget. Dette skyldes dels, at den ønskede strukturudvikling og modernisering af landbruget ikke er slået igennem i særlig stor omfang, dels at de store bulgarske virksomheder, som er gået ind i primærproduktionen, generelt ikke har været i stand til at etablere en effektiv drift, som vi kender det. Bulgarien vil i indeværende planperiode modtage ikke mindre end 2,0 mia. EURO i EU strukturudviklingsstøtte. De bulgarske myndigheder har meddelt, at pengene fortrinsvis skal bruges til fremme af den animalske produktion samt produktion af frugt og grøntsager bl.a. løg og kartofler. En række større landbrug med og uden husdyrproduktion er sat til salg og kan købes til absolut fornuftige priser. Samtidig bakker regeringen op med tilskudsordninger til byggeri, og flere banker er klar til at gå ind i finansieringen på fornuftige vilkår. Det var, hvad en dansk delegation oplevede, da de i juli måned besøgte landet med henblik på at vurdere muligheden for at investere i landbrug og husdyrproduktion. Flere landbrugsproduktioner, som er til salg, blev besøgt. Bl.a. en nybygget malkekobesætning med 800 køer og ha. Det gav så meget blod på tanden, at de, som deltog i turen, nu vil forsøge at få samlet en gruppe, som vil være med til at investere i bulgarsk landbrug. Nærmere information om dette kan fås ved kontakt til en af de to DFA medlemmer, som deltog i turen: 1. Ole Bjørn Andersen, Tylstrup mobil eller 2. Ole Larsen, Brønderslev mobil eller Bulgarien har i øvrigt den laveste skatteprocent i EU. Ukraine Svineproduktionen i Ukraine på fremmarch Den ukrainske svineproduktion steg betydeligt i de første fire måneder af 2013, og ifølge Alina Zarko fra Ukraine Club of Agricultural Business er der gode muligheder for, at landet bliver selvforsynende med svinekød ved udgangen af året. Voksende investeringer i Ukraines svineindustri samt en stigning i produktionsniveau hos landets største svineproducenter resulterede i en stigning på 18,3% i perioden januar-april 2013 sammenlignet med samme periode sidste år. Ifølge officielle data nåede produktionen af fersk og kølet svinekød i 1. kvartal op på ton, mens frosset kød nåede op på ton. Det betød, at markedsandelen af nationalt svinekød steg fra 82% til 88%. På samme tid er der sket et fald i importen af svinekød, som i marts kun androg ton, hvilket er 30% mindre end i marts Ifølge repræsentanter fra industrien skyldes importnedgangen primært Ukraines importforbud på brasiliansk svinekød. Kilde: Paolo Drosby og Stephanie Multhaupt, Danish Embassy, Moscow 10

11 Stigning i ukrainsk fjerkræproduktion øger eksport Ukrainsk fjerkræproduktion er i årets første fire måneder steget med 16,3% i forhold til 2012, og fjerkrækødeksporten er alene i april ( ton) steget med 21% i forhold til marts måned, og 150% i forhold til april Ifølge Ukranian Agrobusiness Club (UAC) er eksportstigning spredt på etablerede markeder (Rusland, Kazakhstan og Iran) og nye markeder (Thailand og Surinam). UAC forventer, at Ukraine i 2013 vil eksportere i alt ca ton fjerkrækød (mod ton i 2012), og at såvel eksport som produktion fortsat vil stige i takt med øgede investeringer i sektoren. Kilde: Paolo Drosby og Stephanie Multhaupt, Danish Embassy, Moscow Rusland: Agrocultura AB fra 0 til ha på 7 år Med kapital hentet på den svenske børs er det lykkedes for landbrugsselskabet Agrokultura AB (tidligere Alpcot Agro) at opkøbe ikke mindre end ha i Rusland ( ha) og Ukraine ( ha) siden Selskabet har danske Jens Peter Aabyen som direktør for den russiske sektion, og han fortalte om dette gigantiske planteavlsbrug ved DFAs konference på Hotel Pejsegården, Brædstrup den 20. juni. Jens Peter Aabyen ved konferencen den 20. juni, Foto: Jørgen P. Jensen Samlet har selskabet investeret ca. 2 mia. svenske kroner og har p.t ansatte. Hovedkontoret i Rusland er i Voronezh og i Ukraine i L viv. På i alt ha høstedes i alt t. afgrøder i 2012 en stigning på 46 pct. i forhold til Markplanen for 2013 ser således ud: - Vinterhvede ha - Vinterbyg ha - Vinterraps ha - Solsikker ha - Majs ha - Vårbyg ha - Vårraps ha - Soyabønner ha - Sukkerroer ha - Andre salgs afgrøder ha - Græsafgrøder 5.500ha - I alt til høst ha 11

12 Ifølge Jens Peter Aabyen ændres strategien i selskabet fra at være kraftig ekspansion via jordkøb til en konsolideringsfase med fokus på indtjening i den daglige drift. Det er hans væsentligste opgave som en af direktørerne i selskabet. Han har opholdt sig i Rusland i en årrække og oplistede en række nøglefaktorer, som efter hans opfattelse er en forudsætning for succes i dette store land: - Medarbejdere: Find det rigtige mix mellem russiske og udenlandske medarbejdere - og få dem til at arbejde sammen - Geografisk spredning: For stor geografisk spredning betyder vanskelig kontrol. Agrokultura AB er af samme grund i færd med at frasælge aktiviteterne i Kaliningrad for at koncentrere sig om et område i Ukraine og et i Rusland - Penge: Vurder, hvad projektet vil koste og gang med 3 - Tid: Vurder, hvor lang tid det tager at etablere projektet ---- og gang med 3 - Størrelse: Bliv rigtig stor eller forbliv lille - kør ikke fast i middelvejen - Relationer: Etablere stærke relationer til gensidigt udbytte med de lokale myndigheder - Udholdenhed Giv aldrig op!!! Agrocultura AB s aktivitets områder i Rusland og Ukraine På DFAs studietur i oktober får deltagerne lejlighed til at besøge Agrokultara AB og Jens Peter Aabyen omkring byen Voronezh Putin lover støtte til svine- og fjerkræproducenter Ruslands præsident, Vladimir Putin, har lovet, at regeringen vil yde særlig støtte til landets svine- og fjerkræproducenter, som i øjeblikket lider store tab - blandt andet som følge af Ruslands optagelse i WTO sidste år. I løbet af de seneste ni måneder er kødpriserne faldet med 20-40% i visse regioner, og svinekødspriserne er næsten halveret. Præsidenten meddelte, at mængden af økonomisk støtte til landbruget vil nå et rekordstort beløb i år og gives udover de eksisterende støtteprogrammer. Vicelandbrugsminister Dmitry Yuriev udtaler, at den samlede støtte forventes at andrage mellem 12 og 16 mia. rubler (USD mio.) årligt, og vil blive udmøntet i overensstemmelse med Ruslands WTO-forpligtelser. Landbrugsministeriet ønsker 12

13 støtten udbetalt frem til 2018, hvorimod ministeriet for økonomisk udvikling finder, at støtten skal udløbe senest i Ifølge officielle statistikker er det kun de største svineproducenter, som har været i stand til at opretholde positive fortjenstmargener i konkurrencen mod billigere, importerede varer. Kilde: Paolo Drosby og Stephanie Multhaupt, Danish Embassey, Moskow Sydamerika Venezuela En spændende historie om Plumrose i Venezuela Den absolut største fødevareproducent i Venezuela er dansk og hedder Plumrose. Det var, hvad Frederik G. Madsen, dirktør i Plumrose kunne fortælle på DFAs konference den 20. juni. Efter at have opereret i dette noget eksplosive land i mere end 60 år har Plumrose en absolut markedsleder position med en markedsandel på mere end 50 pct. for flere kødprodukter. Plumroses markeds andel på udvalgte produkter Leg Ham Shoulder Ham Fiambre ham wiener Sausages Deli Sausages Viena Sausages Deviled Ham bologna Mortadela Chicken Breast Turkey Breast 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Venezuela er den 4. største markedsøkonomi i Latin Amerika med store muligheder, men et kompliceret forretningsmiljø. Det er et land på km2 (DK ) og en befolkning på 29 mill. mennesker. Kun 3 pct. af landets areal er dyrket, selv om potentialet er 24 pct. Det betyder, at 50 pct. af alle fødevarer importeres. Plumrose havde i 2012 en omsætning på DKK 5,6 mia. og et EBITDA på DKK 425 mio. Selskabet har ansatte. For at beskytte kerneforretningen - forædlede kødprodukter er Plumrose gået ind i primærproduktionen med produktion af fodermidler samt svine- og oksekød. Dette giver leveringssikkerhed samt en unik forretningsmulighed med forholdsvis lav risiko. Primær produktionen består i dag af: ha agerjord - Egen fodermølle med en kapacitet på t/ måned. Der kører i 2 holds skift stk. kødkvæg årssøer full line, som producerer pct. af Plumroses samlede forbrug af svinekød Hvad sker der efter Hugo Chavez?? Det klassiske venezuelanske image har ændret sig under Chavez s socialisme a la det 21. århundrede med fokus på velstands omdeling. Hundredvis af store nationale og internationa- 13

14 le virksomheder er eksproprieret i løbet af de sidste 10 år. Olieindtægter er brugt til at finansiere omfattende sociale programmer. Dette har betydet subsidier til madvarer, gratis huse/lejligheder til familier siden 2011, 55 liter benzin koster ca. 1 krone osv. Modellen er ikke bæredygtig den er bygget op på stigende oliepriser og gældsfinansiering af gaver til folket. Hvad der sker efter Hugo Chavez, er svært at spå om, så for Plumrose gælder fortsat følgende foreningsregel: - Forretningen er vigtigst og må tilpasse sig betingelser i markedet. Venezuela er en politisk hot-spot med høj uvished om fremtiden - Nøglepunkter for en stor udenlansk ejet og offentlig kendt virksomhed i visse markeder under stadig udvikling - Politisk neutralitet - på trods af personlige synspunkter - Samarbejde med regeringer og autoriteter, hvor og hvis muligt - Good Corporate Citizen - Historisk konsistens Vi var her før og under, og vil også være her efter og firmaets position er den samme - Stærke industri organisationer lokalt talerør - Lokalt netværk - formelt og uformelt Spændende hvad der sker efter Chavez i Venezuela Annonce Erfaren Crop Manager søger atter ud i verden Efter en lang karriere som selvstændig landmand og maskinstationsejer drog jeg i 2004 ud for at prøve kræfter med østeuropæisk agerbrug I 7 år var jeg efterfølgende ansvarlig for opbygningen af større planteavlsbrug i først Letland og senere Rumænien I 2011 valgte jeg at flytte tilbage til Danmark og har p.t. ansvaret for et større planteavlsbrug på Sjælland Jeg har imidlertid nu atter fået lyst til at rejse ud for at medvirke ved opdyrkning af nyt land og være med til at sammensætte et godt hold samt en effektiv markplan Alle østeuropæiske lande har som udgangspunkt interesse. Nærmere oplysning hos Ole Larsen eller Nye medlemmer i Danish Farmers Abroad: Vi byder velkommen til og ser frem til samarbejdet med 8 nye medlemmer af DFA: 1 Bukoven SAL, Moldavien 2 Danbul Agro E.O.O.E, Bulgarien 3 Sweinemast Stemke, Østtyskland 4 Norsvin, Norge 5 Hedegaard Management Search & Select, Aalborg 14

15 6 Jysk Landbrugsrådgivning 7 Peter Nielsen, Hobro 8 Niels Pedersen Holsted Firmamedlemmer: 15

16 16

17 17

18 NYHEDSKLIP 53 Next Study Tour for Dairy Managers The next study tour goes to Wisconsin at the 1 October October We have the possibility to go to World Dairy Expo with conference in leadership at the 1 October. Topics for the study tour and workshops We want to inspire and take initiative to improve the skills for managers in dairy farms of large scale. Your farm is rapidly growing and it demands more and more expertise and leadership. The study tour and the workshops are specialised on a high level. 1. Practical leadership and motivation in large scale farming 2. Systematic management and protocols 3. Facility trends and innovation in large scale dairy farming Programme The programme is for nine days. We will visit high productive dairy farms with 3-8,000 cows. We have one and a half day with Juan Quezada, who is a tremendous leader on MilkSource, which has a production of 24,000 cows and 8,000 more to come. They have 350 employees and most of them are Hispanic. They do a fantastic job in both leadership and management. We have seldom seen so many good cows in one space. We talk with highly skilled and enthusiastic managers on all the farms. During the tour we arrange three-five workshops according to the main topics and the farm visits. We both have workshops with Juan Quezada about leadership and with the world famous Gordie Jones from Central Sands about management and protocols. We make a professional presentation and discussion, so you will have a high professional benefit. Participants The participants can be a head of department, a manager or owner on a dairy farm in large scale or ready to go for a large scale. They have the responsibility of production and for other employees. They must have the interest in improving their skills and to contribute to the networking on the tour. The tour language is English. If you are not well in English then you need to be more than one in the same language, so you can help each other with the translation. The tour guides speaks Danish, English, German and Dutch. We want to travel in small groups to ensure full benefit, so we go for between participants. 18

19 Small groups are effective When we travel with Managers Study Tour we want to be a small group of 8-12 persons. It gives more effective learning and discussions with the managers on the farms. They all participate both give and get. We often take some ideas from the attendees and bring it in the programme. We can do that because we drive in rented cars and are a small group. And it gives the possibility for the high level, we want to provide. Price The price pro person is 19,500 DKK or 2,800 for members of DFA and 22,000 DKK /2,950 for others. The price includes: 7-9 farm visits in Northern USA. High productive dairy farms in large scale 3 workshops according to the main topics Professional networking with colleagues at the same level Report and pictures from the tour Hotels in shared rooms (twin) and all meals Transport in the USA Tickets from the meeting European airport to USA Admission to US (registration in ESTA) 2 tour guides with professional competences and experience with arranging tours in the US The price does not include: We give the possibility to go for World Dairy Expo with seminar in leadership at the 2 nd October ( Building a strong management team ). This extra day will cost approx. 1,200 DKK /160. Transport to the starting point in a European int. airport, potential hotel costs here Single rooms Beverages and professional travel insurance Registration As soon as possible: Please contact Susanne Pejstrup, tel or send an to You can read more at EU: 62 countries now have biofuels-friendly policies - GRFA Friday August Biofuels-friendly policies are now in place in 62 countries across the world, with demand now over one million barrels a day, according to the Global Renewable Fuels Alliance (GRFA). The industry has grown significantly in recent years, with governments embracing biofuels "in every corner of the world," says the GRFA, which represents over 60% of global renewable fuel production. 19

20 The federation has created a new Interactive World Biofuels Map showing current targets and mandates - including those in several African countries as well as the EU's current aim of sourcing 10% of transport fuel from renewable sources, notably biofuels. However, the EU is set to revise its previously-agreed policy, with the European Parliament and Council now assessing controversial proposals to cap the contribution of 'conventional' food crop-based biofuels to 5%. Sustainability criteria for bioenergy sources are also being hotly disputed. One of the latest countries to adopt a mandate is India, notes the GRFA, with the current target of 5% ethanol content set to increase to 10% once production capacity is in place. The country has the goal of sourcing 20% of energy from biofuels by Biofuels production and policies are no longer limited to the United States and Brazil, but have spread to numerous countries that are struggling to reduce GHG emissions and reduce their reliance on crude imports. Germany: German grain harvest higher despite floods Germany, Europe's second-biggest grain producer after France, reported a 3.0-percent increase in its harvest this year, despite the bad weather and flooding, data showed on Thursday. The German farmers' association DBV calculated that this year's grain harvest amounted to 46.8 million tonnes, an increase of 3.0 per cent of the previous year. The unusually long and cold winter meant that crop development was delayed by between two and four weeks, depending on the region. But the good weather from June helped counteract this. The rapeseed harvest was up 17 per cent at 5.6 million tonnes, The situation for vegetables and fruit was more mixed, with the apple and strawberries down. With potatoes, where Germany is Europe's leading producer, farmers were pessimistic. The harvest looked unlikely to attain 10 million tonnes, compared with 10.6 million tonnes last year. Parts of Germany, particularly in the east of the country, were hit by catastrophic flooding at the beginning of June. Source: Black Sea Grain Latvia: WAGES IN LATVIA RISING FOR THIRD YEAR Average wages in Latvia have increased for the third year in a row when measured on an annual basis, the Latvian Central Statistical Board (CSP) has announced. During the first quarter of 2013 in comparison to the same period last year, gross wages rose by 4.2% (from LVL 466 to 486) up by 4.4% in the public sector (from LVL 488 to 510) and by 4.3% in the private sector (from LVL 453 to 472). In the government sector, the increase was 5.1% (from LVL 446 to 469). 20

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne?

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne? Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 (Omtryk - 25-09-2013 - Powerpoint præsentation fra foretrædet den 24/9-13 vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 199 Offentligt Sustainable Agriculture Hvilken betydning

Læs mere

LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen

LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen Før, nu og forventninger Thomas Carstensen, September 29, 2014 Siden 1880'erne har mælkeproducenter slået sig sammen i andelsselskaber 2 3 I dag er vores

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Rusland Tambov- Lipetsk - Voronezh 06.10: Trafikken i Moskva 07:10: Fog Agroteknik v. Jens L. Rasmussen Fog

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes!

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes! Uge 45 - nr. 371 PRESS RELEASE (openpr.com) Eurofins partners with leading US certification firm, SCS, for Indoor Air Quality Certification In a landmark move to better serve European customers with interest

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November.

Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November. Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November. Subtitel: Who will feed China?? edition: 12 10 16 Fredag den 26. Oktober: kl. 19:00 Check in I København lufthavn kl. 21:05 Afgang

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013.

Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013. Program edition: 13 10 05 Subtitel: Large scale farming in Russia Søndag den

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Den polske handelsbalance i bedring

Den polske handelsbalance i bedring SIGN UP CANCEL SUBSCRIPTION WEBSITE FORWARD PRINT Den polske handelsbalance i bedring Den nationale statistik i Polen Central Statistic Office (GUS) annoncerer, at den polske eksport i 2012 steg til EUR

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Novozymes forventninger til PPP for Bio- Based Industries

Novozymes forventninger til PPP for Bio- Based Industries 27. April 2015 Novozymes forventninger til PPP for Bio- Based Industries Anders Kristoffersen Public Affairs Manager Novozymes A/S Novozymes i tal Fordeling af salg Verdensførende i bioinnovation Mere

Læs mere

German Services for Danish Investors

German Services for Danish Investors wwwpwcde wwwpwcdk German Services for Danish Investors Our Services Your Benefits Your Situation Din Situation You are a Danish entrepreneur planning to expand to Germany? Or you are already operating

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Formål: Åbne op for dialog og forståelse for samarbejde på tværs af

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Skattely og skattefusk - Hvad kan EU gøre?

Skattely og skattefusk - Hvad kan EU gøre? Skattely og skattefusk - Hvad kan EU gøre? DEO, 4. september 2013 Lars Koch IBIS 1 Hvad er problemet? EU 7.500 milliard kroner mister EU årligt i tabte skatteindtægter $21-31 trillion gemt i skattely =

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011 Ulla Theil, direktør, BPO IBM Danmark Email: theil@dk.ibm.com Agenda Tak for et godt 2010 Hvad sker i markedet i 2011 IBM s 2011 marketing agenda

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, December 12 th From 15.00 to 20.00 20.00: Dinner together with participants in LRP workshop Agenda 1, Annex 1 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome

Læs mere