I dette bilag er vedlagt de bilag der er til de enkelte skolebidrag. Bemærk at ikke alle skoler har bilag til deres bidrag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I dette bilag er vedlagt de bilag der er til de enkelte skolebidrag. Bemærk at ikke alle skoler har bilag til deres bidrag."

Transkript

1 Bilag Bilag Dette materiale indeholder bilag til hovedrapporten for 4. Runde af projektet Undervisningsorganisering former og medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser, hvor vi i denne runde har haft overskriften: Udvikling af pædagogisk anvendelse af IT i de gymnasiale uddannelser. Hovedrapporten kan læses her. file:///users/johannes/desktop/mappe%20uden%20navn/topic_1.html Side 1 af 1 1

2 Bilag - Skolebidrag Bilag - Skolebidrag I dette bilag er vedlagt de bilag der er til de enkelte skolebidrag. Bemærk at ikke alle skoler har bilag til deres bidrag. Bilagene A er fra projektet Skriv din egen lærebog B er fra projektet IT og studietid i udviklingen af skriftlige kompetencer C er fra projektet Brug af i-pads i undervisningen D er fra projektet Flipped Classroom - elevrollen i spil E er fra projektet Differentiering, stilladsering og dialog via web 2.0 F er fra projektet Spilbaseret læring G er fra projektet ipad som motivationsfremmer. H er fra projektet Faglig læsning og ibøger. file:///users/johannes/desktop/mappe%20uden%20navn/topic_1-2.html 2 Side 1 af 1

3 Bilag A Skriv din egen lærebog Bilag til projektet Skriv din egen lærebog fra Egaa Gymnasium. Bilag A1 - Forløbsbeskrivelser Hold: EG11-w-HI Miniprojekt Vietnamkrigen 1.w juni 2012 Oversigt delemner Gruppe Delemne 3 USA s Vietnamkrig Kapitel nr. 4 Materialer Frederiksen, Peter: Vietnam fra drage til t Vietnamkrigen - set fra USA (1) (skal være logget ind på den digitale båndcent play= Frederiksen, Peter: Vietnam fra drage til t Reaktionerne i USA på krigen efter Tetoffensiven. 2 Ungdomsoprøret og Vietnamkrigen 5 Vietnamkrigen - set fra USA (2) (skal være logget ind på den digitale båndcent play= Film af x2009: ns=1&video_id=q2jotcu9kbg Get Up Stand Up (2) (skal være logget ind på den digitale båndcent Side 1 af 110 3

4 play= Nielsen, Niels Kayser m. fl.: Verdens historie og Uploades på FC. Når lyset bryder frem se fc 5 Verdenshistorie 3 se fc 7 Mortensen, Simon Valentin. Luftkrig som inst amerikansk udenrigspolitik Den jyske historik nr Side Amerikanske bombestrategier. Vietnamkrigen - set fra USA (3) (skal være logget ind på den digitale båndcen play= Afslutningen af Vietnamkrigen Saigons fald/befrielse og 4 Vietnamkrigen i filmhistorien. 8 Frederiksen, Peter: Vietnam fra drage til t Saigons fald (skal være logget ind på den digitale båndcent play= DR s udsendelse fra 2010 om de påståed DR. play= Artikel fra Information (22/9-2010) om ov fald). 9 Se oversigt på: Tematirsdag om Krig og Hollywood (skal være logget ind på den digitale båndcen play= Side 2 af 110

5 Handler om militærets rolle i forhold til krigsfil inde er der kommentarer om Platoon og Apoca Links Artikel i Information (data se i link) Artikler om Vietnamkrigsfilm Den første er en efterhånden klassisk dansk a Schepelern: krigen/index.htm Den anden er en amerikansk artikel om Vietna repræsentationer: Den sidste er min egen, kortere og mere caus Artikel: Halskov, Andreas: Det amerikanske vietnamb 16:9, februar se på fc. Produktkrav Hver gruppe skal skrive et passende antal afsnit om delemnet. Det er helt i orden at uddelegere små skriveopgaver, men de skal godkendes på et gruppemøde, således at hele gruppen har ansvaret for helheden. Her ud over skal hver gruppe mindst lave en video, hvor I fortæller om et eller flere udvalgte dele af jeres delemne (I behøver ikke beskrive hele jeres delemne, men kun et udvalg efter eget (vel)valg). Angående titel må I gerne ændre i den ovenfor foreslåede, hvis I mener det bliver mere dækkende. Hver gruppe har et kapitelnummer som det fremgår over. I kan fint inddele det i undernumre, det kan vi snakke om under Side 3 af 110 5

6 vejledningen. Fredag er opgaven at danne sig et overblik over jeres delemne, skrive en disposition og eventuelt uddelegere nogle opgaver. Forløb om velfærdsstaten Projekt I-bog om velfærdsstaten I grupper skal vi lave en I bog, hvor de 8 lektioner bliver beskrevet i tekst og visualiseret med video. Mit oplæg er, at hver gruppe tager det delemne, der svarer til en lektion og at jeg tager lektion 6, mens de øvrige lektioner fordeles efter en fælles fordeling (eventuelt med indput af lodtrækning, hvis det hele ikke går op). Lektion Gruppe Tema Tekster 17/8 1 Andreas 22/8 3 Anders 29/8 2 Niels 5/9 4 Sarah 10/9 6 Julie De første faser i udviklingen mod velfærdsstaten Synspunkter på betydningen af offentlig hjælp i begyndelsen af 1900-tallet med brug af kildekritik Fremtidens Danmark af Jens Otte Krag Højkonjunkturen Velfærdsstatens gyldne år. Velfærdsstaten i krise efter Fokus 3. Fra verdenskrig til velfærd (Kernestof), side Fokus 3. Fra verdenskrig til velfærd, tekst 1 og 2. Se vedhæftede tekster i Lectio (29/8). Fokus 3. Fra verdenskrig til velfærd, 53-57, Fra og med "Efterkrigstidens sociale..." til, men ikke med "Velfærdsstatens krise" krig-og-velfaerdsstat /hoejkonjunkturen / Fokus 3. Fra verdenskrig til velfærd, 57-59, Til, men ikke med "Politisk nyorientering i..." Samt vedhæftede dokument i Lectio (10/9) (Kilde: Preben Wilhjelm) 6 Side 4 af 110

7 20/9 Thomas Udviklingen af politiske partier skal af læsegruppen udvides til perioden 1953 til i dag. kilder/vis/materiale/folketingsvalg-siden- 1953/ 28/9 7 Ninna 5/10 5 Mikkel Velfærdsstaten efter Særlig fokus på Efterlønnen. Velfærdsstatens udfordringer og modeller for velfærdsstaten. Fokus 3. Fra verdenskrig til velfærd (Kernestof), side kilder/vis/materiale/efterloensreformsdebat- 1998/ Fokus 3. Fra verdenskrig til velfærd (Kernestof), side Kilde 8, 9 samt overblik og tidslinje Forløb om dansk klimapolitisk historie Indledning Projektets overordnede mål, er at give et indblik i den klimapolitiske udvikling fra 1980 erne og frem til i dag, med særlig fokus på dansk energiog klimapolitik. Som det fremgår nedenfor indeholder projektet 8 aspekter. De første 7 aspekter skal I arbejde med gruppevist med det produktkrav, at formidlingen skal ske via tekster og mindst to videoer, hvor den ene skal være af redegørende karakter og den anden bestå af en diskussion, hvor forskellige syn på klimapolitikken kommer i spil. Hver gruppe skal producerer tekst svarende til 2400 anslag med mellemrum og fodnoter. Produktkrav Som en del af produktkravet udarbejdes et spørgeskema i Lectio (ikke anonymt), hvor der stilles spørgsmål både i form af multiple choice og tekstsvar. Efter endt gruppearbejde er de producerede tekster og video lektie for resten af klassen op til en lektion, hvor grupperne fremlægger. I slutningen af lektionen skal spørgeskemaerne i Lectio udfyldes. Tidsrammen er tre lektioner til gruppearbejde og 2 lektioner til Side 5 af 110 7

8 fremlæggelserne. Herefter arbejder hele klassen med det sidste aspekt, nemlig Hvilke kausaliteter (politiske, økonomiske, sociale, kulturelle, teknologiske, ideologiske) kan give en global klimaaftale og hvilke kan ikke. Hver gruppe arbejder med det delemne der er lig 8 gruppenummeret. Delemner Hver gruppe finder selv materiale! 1. Internationalt fokus i 1980 erne Brundtlandrapporten og Rio Energi 2000 (1988) 3. Energi 21 (1996) 4. COP 15 klimatopmødet i København Kyoto-aftalen Ny klimastrategi (2003) 7. Energiaftalen marts 2012 Bilag A2 - Lektionsplan Hold: EG12-3g-FY Lektionsplan Forår 2013 Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Forbered undervisning: I skal have fundet de dele af jeres SRP'ere der skal I vores fysikbøger, og have det kopieret over i InfoGeist-skabelonen. Desuden skal I i detaljer planlægge hvad der skal ske i jeres lektioner (husk at indtænk elevaktiverende arbejdsformer), og hvilke lektier I skal give jeres "elever" for :-) til de enkelte lektionergiv hinanden lektier for Gennemgå det I vil fremlægge for klassen for hinanden på tavlernegiv hinanden lektier for Mørkt stof 1/3Lektie: Læs kapitel om værktøjskassen i kapitlet "Mørkt stof i A2 bogen. Få styr på de vigtigste begreber: - Polære koordinater, - Gravitationsloven,- Radius, hastighed og acceleration som funktion af tiden som polære koordinater, - Vektorligninger Mørkt stof 2/3Lektier: Læs om Keplers tre love Mørkt stof 3/3Læs afsnittet om Keplers 3.love igen - forsøg 8 Side 6 af 110

9 at forstå de enkelte skridt i udledningen, specielt de dele vi lavede på klassen i dagnb Vær opmærksom på at afsnittet er blevet opdateret, så læser du i ebogen, så hent en ny version Lektion 6 Stød 1/5: Bevægelsesmængde Lektie: Læs s i FysikABbogen, den røde. Spring opgaverne over. Lektion 7 Stød 2/5: Elastiske og uelastiske stødlektie: Læs s i FysikABbogen, den røde. Forstå udledningerne så I kan gøre det to og to ved tavlerne. Lektion 8 Lektion 9 Lektion 10 Lektion 11 Stød 5/5 - Forsøg: Stød i to dimensionerstudietid - Pool på Sharks - optagelse af stød i to dimensioner. efterfølgende spisning Stød 4/5: Stød i to dimensionerlektie: Læs s i FysikABbogen Elektromagnetisme 1/8LEKTIE: Læs side i den nye FysikABBogen Elektriske og magnetiske felter Elektromagnetisme 2/8Vi gennemgik: side homogent elektrisk felt samt Ladede partiklers bevægelse i homogene elektriske felter Lektion 12 Elektromagnetisme 3/8Lektie: Skim siderne Lektion 13 Elektromagnetisme 4/8Vi gennemgår afsnit 8. Ladede partiklers bevægelse i homogene magnetfelter, samt forbereder eksperimenter Lektion 14 Elektromagnetisme 5/8Lektie: Læs side Lektion 15 Lektion 16 EKSKURSION CERN-tur Elektromagnetisme 6/8Eksperimenter: e/m, Strømvægten, B-felt om flad spole, Induktion Elektromagnetisme 7/8Eksperimenter: e/m, Strømvægten, B-felt om flad spole, Induktion Afgang fra skolen søndag kl 14.30Hjemkomst tirsdag ca 12LEKTIE: Læs kapitel 9. Accelerator-fysik. Medbring bogen på turen. Lektion 17 Elektromagnetisme 8/8CERNLEKTIE: Læs kapitel 9. Accelerator-fysik. Medbring bogen på turen Lektion 18 Partikelfysik 8/8CERN Lektion 19 Lavtemperaturfysik 1/2Lektie: - Side 7 af 110 9

10 Lektion 20 Genlæs Lavtemperaturfysik.pdf fra 19/11/12 i fysik konferencen- Læs afsnit 5.1 Øvelser i superledning i fysikbog A2. Se link Lavtemperaturfysik 2/2LEKTIER: Genopfrisk begreberne divergens og rotation. Se evt. Studiekreds Basics 2 Vector Calculus på YouTube. Følg link Lektion 21 Kvantemekanik 1/3 Lektion 22 Kvantemekanik 2/3LEKTIE: Se MAT A++ om løsning af 2. ordens differentialligninger - følg link Lektion 23 Lektion 24 Lektion 25 Kvantemekanik 3/3Particle in a box og Heisenbergs ubestemthedsrelationlektie: Læs om Particle in a Box - følg link Relativitetsteori 1/4LEKTIER: man bedes læse til og med Galilei-transformationen - følg linket Relativitetsteori 2/4Tidsforlængelse og længdeforkortelse Lektion 26 Relativitetsteori 3/4 Impuls og energi Lektion 27 Relativitetsteori 4/4 Lektion 28 Muones levetid Partikelfysik 1/8: Universets byggesten - samt Partikelfysikkens værktøjlektie: (til lektion) hurtiglæs kap I læste dem i toget til CERN, så det er repetitionlæs herefter kaptiel 3, alt sammen i Universets byggesten (Partikelfysikbogen) Lektion 29 Partikelfysik 2/8: Partikelfysikkens værktøjlektie: Se 1. lektion Lektion 30 Lektion 31 Partikelfysik 3/8Partikelfysikkens værktøjer - gruppearbejde fortsat Partikelfysik 4/8Lektie: Gør jeres kapitel om detektorer færdigt - læs alle de andres kapitler i Fysik A2 bogen Lektion 32 Partikelfysik 5/8 Lektion 33 Partikelfysik 6/8Fundamentale vekselvirkninger - side (minus boks 5.1,5.3 og 5.4)se på alle eksempler og opgaver 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 og 5.7 Lektion 34 Partikelfysik 7/8LEKTIE: Gør det færdigt du ikke nåede i gårsdagens lektion - se lektionen i går for sider 10 Side 8 af 110

11 Lektion 35 Partikelfysik 8/8Bash holder oplæg om det matematiske grundlag for partikelfysikken - derefter arbejde med kap 7LEKTIE: skim side og s Bilag A3 Oplæg Hold: EG12-3g-FY Oplæg til repetition af Fysik B stof Skema til trækning: ELEV EKSPERIMENTELT spørgsmål nr. TEORETISK spørgsmål nr. Emma H 1) Kinetisk energi 1) Verdensbilleder Signe 2a) Elektricitet Magnus 2) Videoanalyse af skråt kast 7a) Kvantefysik Emma T 8) Termisk energi og varme Sebastian 3) Afbøjning af lys i optisk gitter 3) Kraftbegrebet og Newtons love Nanna 5) Mekanisk energi og arbejde Bash 4) Bestemmelse af halveringstid for 137Ba* 6a) Bevægelse Alexander 10) Kosmologi Louise 5) Måling af karakteristikker 4) Tryk og temperatur Lukas 7b) Kvantefysik Kaare 6) Induktiv øvelse med Archimedes lov 2b) Elektricitet Sophie 6b) Bevægelse Jacob 7) Egenskaber for vand 9a) Bølger Mohammad 9b) Bølger Opgaven: Side 9 af

12 I skal skrive et "lærebogsafsnit" om jeres spørgsmål - brug minimum 2 kilder (øvelse til SRP) - 3 lektioner. Herefter skal I forberede en fremlæggelse af jeres emne på 15 min. - 1/3 lektion Endelig skal I sammen 2 og 2 lave det eksperiment I har trukket, skrive en "eksemplarisk" journal over forsøget samt forberede en klassedemonstration af forsøget. - 2 lektioner EKSPERIMENTEL DEL: 1) Kinetisk energi I skal ved hjælp af luftpudebanen eksperimentelt eftervise formlen for kinetisk energi. 2) Videoanalyse af skråt kast I skal foretage en analyse af et skråt kast ved hjælp af videoanalyse. Eftervis at der i x-aksens retning er tale om en bevægelse med konstant hastighed og i y-aksens retning en bevægelse med konstant hastighed. Bestem ud fra eksperimentet en værdi for tyngdeaccelerationen g. 3) Afbøjning af lys i optisk gitter I skal lave eksperimenter med afbøjning af lys i optisk gitter. Benyt først et gitter med 300 linjer pr. mm. til bestemmelse af bølgelængden for hver af de udleverede lasere. Indsæt derefter på skift de øvrige gitre og udfør målinger, så I kan bestemme den ukendte gitterkonstant for hvert gitter. 4) Bestemmelse af halveringstid for 137Ba* Bestem halveringstiden for 137Ba*. Hvis tiden tillader det kan I også finde halveringstykkelsen f.eks. i bly. 5) Måling af karakteristikker Find eksperimentelt karakteristikkerne for de udleverede komponenter, en pærer, en diode samt en resistans. Find desuden værdien af resistansen. 6) Induktiv øvelse med Archimedes lov Find eksperimentelt sammenhængen mellem opdriften på et lod og 12 Side 10 af 110

13 densiteten af væsken, som loddet er nedsænket i. 7) Egenskaber for vand I skal eksperimentelt bestemme følgende karakteristiske størrelser for vand: Vands specifikke varmekapacitet Vands specifikke fordampningsvarme Is specifikke smeltevarme EKSPERIMENTEL DEL: Spørgsmål 1 Verdensbilleder Du skal behandle emnet verdensbilleder, herunder skal du komme ind på den historiske udvikling af det naturvidenskabelige verdensbillede. Du skal inddrage relevante observationer, eksperimenter og/eller fysiske teorier, der ligger til grund for de verdensbilleder du vælger at inddrage i din behandling. Spørgsmål 2a Elektricitet Du skal behandle emnet elektricitet, herunder skal du omtale begreberne ladning, strømstyrke, spændingsforskel og resistans. Desuden skal du forklare hvad der forstås ved en karakteristik for en komponent samt hvordan den afsatte effekt i en komponent beregnes. Spørgsmål 2b Elektricitet Du skal behandle emnet elektricitet. Du skal du gøre rede for kobling af resistorer, herunder skal du komme ind på erstatningsresistans for hhv. serie- og parallelkobling af resistorer. Spørgsmål 3 Kraftbegrebet og Newtons love Du skal behandle emnet Newtons love, herunder Gravitationsloven desuden skal du komme ind på opløsning af kræfter i komposanter. Spørgsmål 4 Tryk og temperatur Du skal behandle emnet tryk og temperatur, herunder skal du komme ind på: Tryk i luft og væsker Opdrift Spørgsmål 5 Mekanisk energi og arbejde Side 11 af

14 Du skal behandle emnet mekanisk energi og arbejde, herunder skal du udlede formler for potentiel og kinetisk energi samt behandle bevarelse og ændring i mekanisk energi. Spørgsmål 6a Bevægelse Du skal behandle sammenhænge mellem sted, hastighed og acceleration i lineære bevægelser samt i bevægelse med hhv. konstant hastighed og konstant acceleration. Spørgsmål 6b Bevægelse Du skal behandle det skrå kast. Spørgsmål 7a Kvantefysik Du skal behandle emnet atomer herunder Bohrs atommodel. Du skal inddrage fotonenergi, energiniveaudiagram, emission- og absorption af lys. Spørgsmål 7b Kvantefysik Du skal fortælle om radioaktive henfald. Du skal inddrage atomer, kernens opbygning, kernekort og kernereaktioner. Spørgsmål 8 Termisk energi og varme Du skal behandle emnet termisk energi og varme, herunder skal du komme ind på tilstandsformer, varmekapacitet, smeltevarme og fordampningsvarme. Spørgsmål 9a Bølger Du skal fortælle om lys opfattet som bølger. Du skal redegøre for begreberne bølgelængde, svingningstid, frekvens og sammenhæng imellem disse. Endvidere skal du redegøre for hvordan man kan bestemme bølgelængden af lys ved hjælp af et optisk gitter. Spørgsmål 9b Bølger Du skal behandler emnet bølger herunder skal du komme ind på: Bølgemodellen for lyd giv eksempler på hvordan lyd kan frembringes Stående bølger Spørgsmål 10 Kosmologi Du skal behandle emnet kosmologi. Herunder skal du gøre rede for 14 Side 12 af 110

15 afstandsbestemmelse ved forskellige metoder og herunder inddrage: Parallakse Rødforskydning Hubble s lov Hold: EG11-i-fy Bill Bryson forløb Preparing presentations on "A Short History of Nearly Everything" Structure information Select max. 4 significant people in your chapter and make a mini report for each of them (see the content in the template "Biography of (Name)"). Supplement your information from the book with information found on the Internet. Mini report in Word You must combine all your biographies in a single word file. Call the word file the same as your chapter and upload the file to the physics conference EG12-i-fy at FC. Prepare presentation (15 min) In Lesson 6 and 7 all groups will give a presentation of approx. 15 minutes where you tell the other groups about what you have learned about the important people in your chapter and on their discoveries in physics. All members of the group must take an active part in the presentation. Make a PowerPoint or Prezi where you use information from your biographies, images from the book and supplement information found on the net. Time available To accomplish this task you have 4½ lesson, in addition to the normal expected preparation for each class (30 minutes - give each other homework from time to time). This means that you in total have 4½ x 90 min + 3 x 30 min available for the assignment. Have fun! Pia Reader's guide to "A Short History of Nearly Everything" Side 13 af

16 When you are reading the given chapter of Bill Bryson "A Short History of Nearly Everything", read as follows: First reading Use overview reading; try to create an overview of what the chapter is about. You may want to underscore interesting events and names as you read, but it is not the most important thing in the first reading - here an overview is most important. Second reading In the second reading you need to apply study reading. You must underline important people and events in the text. As part of the subsequent group work you shall, based on the chapter and supplementary Internet searching make a mind map similar to the one shown in the figure: Figur 1. Bill Bryson MindMap So the things you need to underline as you read along is thus information about the significant people and events and other information that may give an impression of the time the events unfolded in. 16 Side 14 af 110

17 Bilag A4 - Opgaver Hold: EG12-SP2 Tarea 1: Una presentación Afleveres 1/11 4 elevtimer A. I skal lave en præsentation af jer selv på ca. 70 ord. Præsentationen skal indeholde flg elementer: Jeres navn / nombre Alder /edad (brug tener dvs. jeg har 17 år ) By / ciudad Familie / familia Skolegang og arbejde / estudios y trabajo Interesser / intereses I starter med at gå ind i jeres Dropbox (på jeres PC; ikke net-versionen). Her finder I InfoGeist-EG12-SP2 Hvis I vil skrive videre på det I startede på i timen følger I stien: InfoGeist-EG12-SP2 præsentationer arbejdsmappe. Her åbner I jeres word fil og skriver videre. Hvis I vil starte forfra på et nyt dokument følger I stien: InfoGeist- EG12-SP2 Brugervejledning og skabeloner InfoGeist Skabelon. Her skriver I jeres præsentation direkte i skabelonen. Vigtigt! I skal gemme jeres præsentation under InfoGeist-EG12-SP2 præsentationer arbejdsmappe og I skal kalde filen jeres eget navn B. I skal også lave en video, hvor I fremsiger jeres præsentation. Hav fokus på udtale og tryk og pas på at I ikke bare læser op men præsenterer jer selv. I kan optage videoen med mobilen eller med jeres pc. Vigtigt! I skal gemme videoen under InfoGeist-EG12-SP2 præsentation video under jeres eget navn Side 15 af

18 Trabajo escrito 3 para el 23 de enero Gruppeaflevering I skal lave et afsnit til vores nye fælles grammatikbog på nettet (InfoGeist). Hver gruppe får et område i grammatikken, som skal forklares i en skriftlig fremstilling og med små korte videoer. I skal forestille jer at I forklarer grammatikken for elever, der hører om spansk grammatik for første gang. Tænk på hvordan det kan gøres overskueligt og pædagogisk! Dog skal I bruge de latinske betegnelser, fordi netgrammatikken også skal fungere som et opslagsværk for jer selv i de næste 2 ½ år. I den skriftlige fremstilling skal I Forklare og vise de generelle regler Gøre opmærksom på undtagelser, hvis der er sådan nogle på det pågældende område Give gode eksempler på disse regler I videoerne skal I gennemgå eksempler fra jeres grammatiske område på en rulletavle lave en speak der forklarer hvad I gør sørge for at videoerne fungerer som en støtte til den skriftlige forklaring Grupper og grammatiske områder 1. Anders, Victor, Simon, Johan: 1 Substantivers køn, 2 Substantivers bøjning + 3 Ubestemte og bestemte artikler 2. Josefine, Christian, Sara: 4 Adjektivers bøjning 3. Lasse, Lund, Temra, Andreas: 5 Verbernes regelmæssige bøjninger i nutid + 6 Diftongerende verber 4. Ulsted, Katrine, Sara Cecilie: 7 Refleksive verber + 8 Brugen af ser, estar og hay 5. Kirstine, Jonas, Sandra, Toke: 9 Udvidet nutid + 10 Nær fremtid Inden I går i gang, så læs Introducción til InfoGeist gramática, der også er vedhæftet opgaven på Lectio på den måde kan I spare jer selv for at skulle gøre en masse ting om!!! Når I navngiver jeres skriftlige fremstilling, så husk at få tallet med det er nemlig det der afgør rækkefølgen på hjemmesiden! Trabajo escrito 5: Mis vacaciones de verano Para martes el 16 de abril 3 elevtimer 18 Side 16 af 110

19 Opgaven består af to dele: Del 1 Du skal skrive om din sommerferie sidste år og bruge perfektum (før nutid) og du skal skrive om dine planer for din sommerferie i år og bruge nærfremtid. Du skal skrive ca. 100 ord i alt. Brug fx gloserne nedenfor. Sidste år = el año pasado Dette år = este año Sommer ferie = vacaciones de verano, pl (dvs. altid flertal) At rejse = viajar At ankomme = llegar At besøge = visitar At møde = encontrar (o/ue) Ir en tren/en coche/en autobus/en avión Oplevelse = experiencia, f Del 2 Du skal filme et interview med din skuldermakker om hvad han/hun har lavet i sin sidste sommerferie. I en gruppe skal du forberede en interviewguide. Du skal stille dine spørgsmål i perfektum og din makker skal svare i perfektum. Filmen oploades sammen med den skriftlige del i InfoGeist. Dit interview bliver vurderet på om du bruger de relevante spørgeord; om du stiller tydelige letforståelige spørgsmål med et ordforråd som er almindeligt kendt i klassen og om du kan give relevant respons på din makkers svar. Se fx gloserne nedenfor. Hvor interessant/sjovt/kedeligt! = Qué interesante/divertido/aburrido! Sikke en skam! = Qué pena! Sikke heldigt! = Qué suerte! Det siger du ikke! = No me digas! Virkeligt? = De verdad? Bilag A5 - Evalueringer Hold: EG11-w-HI Vietnamkrigen Elevaktivering Side 17 af

20 20 Side 18 af 110

21 Side 19 af

22 22 Side 20 af 110

23 Faglighed Side 21 af

24 24 Side 22 af 110

25 Side 23 af

26 26 Side 24 af 110

27 Side 25 af

28 28 Side 26 af 110

29 Teknik og teknisk viden Side 27 af

30 30 Side 28 af 110

31 Side 29 af

32 32 Side 30 af 110

33 Lærerens rolle Side 31 af

34 34 Side 32 af 110

35 Eleven Side 33 af

36 36 Side 34 af 110

37 Hold: EG11-w-HI Velfærdsstaten Elevaktivering Side 35 af

38 38 Side 36 af 110

39 Side 37 af

40 Faglighed 40 Side 38 af 110

41 Side 39 af

42 42 Side 40 af 110

43 Side 41 af

44 44 Side 42 af 110

45 Side 43 af

46 Teknik og teknisk viden 46 Side 44 af 110

47 Side 45 af

48 Lærerens rolle 48 Side 46 af 110

49 Side 47 af

50 Eleven 50 Side 48 af 110

51 Side 49 af

52 Hold: EG10-y-MA Elevaktivering 52 Side 50 af 110

53 Side 51 af

54 54 Side 52 af 110

55 Side 53 af

56 Faglighed 56 Side 54 af 110

57 Side 55 af

58 58 Side 56 af 110

59 Side 57 af

60 60 Side 58 af 110

61 Side 59 af

62 62 Side 60 af 110

63 Teknik og teknisk viden Side 61 af

64 64 Side 62 af 110

65 Side 63 af

66 66 Side 64 af 110

67 Lærerens rolle Side 65 af

68 Eleven 68 Side 66 af 110

69 Side 67 af

70 Hold: EG12-3g-FY Elevaktivering 70 Side 68 af 110

71 Side 69 af

72 Faglighed 72 Side 70 af 110

73 Side 71 af

74 74 Side 72 af 110

75 Side 73 af

76 76 Side 74 af 110

77 Teknik og teknisk viden Side 75 af

78 78 Side 76 af 110

79 Side 77 af

80 Lærerens rolle 80 Side 78 af 110

81 Side 79 af

82 Eleven 82 Side 80 af 110

83 Hold: EG12-i-fy Side 81 af

84 Elevaktivering 84 Side 82 af 110

85 Side 83 af

86 Faglighed 86 Side 84 af 110

87 Side 85 af

88 88 Side 86 af 110

89 Side 87 af

90 90 Side 88 af 110

91 Teknik og teknisk viden Side 89 af

92 92 Side 90 af 110

93 Side 91 af

94 Lærerens rolle 94 Side 92 af 110

95 Eleven Side 93 af

96 Hold: EG11-s-HI Det tredje rige Elevaktivering 96 Side 94 af 110

97 Side 95 af

98 98 Side 96 af 110

99 Faglighed Side 97 af

100 100 Side 98 af 110

101 Side 99 af

102 102 Side 100 af 110

103 Side 101 af

104 104 Side 102 af 110

105 Teknik og teknisk viden Side 103 af

106 106 Side 104 af 110

107 Side 105 af

108 Lærerens rolle 108 Side 106 af 110

109 Side 107 af

110 Eleven 110 Side 108 af 110

111 Side 109 af

112 112 Side 110 af 110

113 Bilag B - IT og studietid i udviklingen af skriftlige kompetencer Bilag B - IT og studietid i udviklingen af skriftlige kompetencer Bilag til projektet IT og studietid i udviklingen af skriftlige kompetencer fra Horsens Gymnasium. Bilag B1 - Delprojekt 1 Sundhedsprojekt Indledning Delprojekt 1, Sundhedsprojektet, er et tværfagligt projekt med deltagelse af matematik, samfundsfag og biologi. Projektbeskrivelse, aktivitetsplan, opgavebeskrivelse samt link til hjemmeside kan ses nedenfor i nævnte rækkefølge. Projektbeskrivelse Titel Genremål Deltagende fag Formål Sundhedsprojekt SRO Samfundsfag A, matematik B og biologi B Læringsmål: Indhold At udvikle elevernes evne til at se sammenhænge mellem flere fag At udvikle elevernes evne til at skabe logisk sammenhæng At udvikle elevernes evne til at udvikle faglige påstande og belæg, metode samt grundig behandling af data. Forløbet vil dække en del af kernestoffet i fagene. I matematik er det statistik med vægt på chi-i-anden test. I samfundsfag er det empiriske undersøgelser, udarbejdelse af spørgeskemaer og sociologiske overvejelser om forskellige gruppers sundhed. I biologi er det sundhed og kostsammensætning. Varighed Samfundsfag: Metodisk forberedelse i december Matematik.: Metodisk forberedelse i jan og frem til vinterferien. Biologi: januar og februar file:///users/johannes/desktop/mappe%20uden%20navn/topic_1-4.html 113 Side 1 af 14

114 Bilag B - IT og studietid i udviklingen af skriftlige kompetencer (se også aktivitetsplan nedenfor) IT-brug BLOG Hver gruppe har en blog, der er en del af et website. Eleverne får mulighed for at læse og kommentere hinandens tekster, og der er samme mulighed for lærerne. FAQ Der vil desuden være en FAQ, hvor elever, der arbejder hjemme, kan stille spørgsmål. It understøtter altså både muligheden for at kommentere på afleveringer og muligheden for differentieret undervisning, hvor nogle grupper arbejder hjemme. Materialesamling Undervisningens tilrettelæggelse UNDERVISNINGSLOOPS Undervisningsloops: Afleveringerne i projektet deles ind i små delafleveringer, som deles på bloggen, hvor eleverne og lærerne løbende giver feedback. Redegørelse, inddragelse og dokumentation (samfundsfag) Forklarende hypoteser og kausalmodeller (samfundsfag og biologi) Hypotesetests (samfundsfag og matematik) Formidling (samfundsfag, biologi og matematik, sammenkædning af opgave 1-3) STUDIETID Studietid: Elever, som har meget brug for hjælp, skal være på skolen i form af en lektiecafe, mens andre grupper kan arbejde hjemme og få svar på eventuelle spørgsmål på bloggen. Aktivitetsplan: Samlet overblik over fagenes aktiviteter Aktivitetsplan U G E N R Kommentar file:///users/johannes/desktop/mappe%20uden%20navn/topic_1-4.html 114 Side 2 af 14

115 Bilag B - IT og studietid i udviklingen af skriftlige kompetencer Aktivitet Total: Omlagte Fag 1 Samfundsfag Samfundsfagligt metodeforløb dec. 12 Udarbejdelse og implementering af spørgeskema. Skriftlige opgaver Fag 2 Matematik Repetition af deskriptiv statistik x x x x Timer: Teoretisk forløb om kvalitative og kvantitative data, samt disses indsamlingsmetoder og anvendelse x x x x 5 3 Opgave 1, 2 og 4 x x x x x Teoretisk statistikforløb Chi2 test x x 3 2 Opgave 3 og 4 Fag 3 Biologi Kost og energi x x x x x x Teoretisk Sundhedsforløb Kredsløbet og sundhed SAMLET STUDIETID x x x 3 2 Opgave 2 og Uge=kalenderuge Total: Det samlede antal timer der brugt i faget Omlagte timer: De elevtimer, der er blevet omlagt til undervisningstimer. file:///users/johannes/desktop/mappe%20uden%20navn/topic_1-4.html 115 Side 3 af 14

Horsens Gymnasium. Projektleder: Barbara Illum. Proj ektnummer: 12983 l

Horsens Gymnasium. Projektleder: Barbara Illum. Proj ektnummer: 12983 l Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium har en høj faglighed, et stærkt fællesskab og et stort engagement i pædagogiske forandringer. Vi involverer os gerne i udviklingsprojekter, der får

Læs mere

Nedenfor er først en gennemgang af regler om eksamen, den praktiske afvikling.

Nedenfor er først en gennemgang af regler om eksamen, den praktiske afvikling. Husk at emner der ikke er med, kan optræde i bilag. Eksamensspørgsmål fysik B sommer 2016 2016-05-25. Nedenfor er først en gennemgang af regler om eksamen, den praktiske afvikling. Regler: Antal spørgsmål:

Læs mere

Progressionsplan for det skriftlige

Progressionsplan for det skriftlige Progressionsplan for det skriftlige Skolens progressionsplan for det skriftlige bygger på det obligatoriske forløb om skriftlighed i dansk i 1.g/1.t og det skriftlige basiskursus inden for rammerne af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse STX Fag og niveau Fysik B (start jan. 2014) Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for fysik B 2. B 2011/2012

Undervisningsbeskrivelse for fysik B 2. B 2011/2012 Undervisningsbeskrivelse for fysik B 2. B 2011/2012 Termin Undervisningen afsluttes den 16. maj 2012 Skoleåret hvor undervisningen har foregået: 2011-2012 Institution Skive Teknisk Gymnasium Uddannelse

Læs mere

Eleverne skal kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en udvalgt målgruppe, herunder i almene og sociale sammenhænge.

Eleverne skal kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en udvalgt målgruppe, herunder i almene og sociale sammenhænge. Fysik B 1. Fagets rolle Faget fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser og forklaringer af fænomener i natur og teknik, som eleverne møder i deres hverdag. Faget giver samtidig

Læs mere

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Opgavetype Skrivekursus 4 moduler i grundforløbet Introduktion til grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveprocessen

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2016 Institution VUC Lyngby Uddannelse stx Fag og niveau Fysik B Lærer(e) Christian Møller Pedersen

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Fysik niveau B Knud Søgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 14 Institution VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Fysik niveau B Knud Søgaard

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Sommer 2015 Thy-Mors HF & VUC Stx Fysik, niveau

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Fysik A ved nk Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold EUC Syd htx Fysik A Nader Kheirieh (nk) a16hx2x a htx 2x Forløbsoversigt (7) Forløb 1 Forløb 2 Forløb

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Fysik A stx, august 2017

Fysik A stx, august 2017 Bilag 98 Fysik A stx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger, forklaringer og modeller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Studenterkurset

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Fysik A Jørgen Ebbesen

Læs mere

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Flipped Classroom Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Henning Romme Lund Lektor i samfundsfag og historie Pædaogisk IT-vejleder Forfatter til Flipped classroom kom godt i gang, Systime 2015. http://flippedclassroom.systime.dk/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse stx Fag og niveau Fysik B Lærer(e) Christian Møller Pedersen

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2012/2013 Institution Skive Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Fysik B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 juni 2010 Institution Københavns tekniske Gymnasium/Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Termin Maj/juni 2017 Institution Uddannelse Horsens Hf & VUC Hfe Fag og niveau Fysik B (stx-bekendtgørelse) Lærer(e) Hold Lærebøger Hans Lindebjerg Legard

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office 365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier i

Læs mere

Fysik B stx, juni 2010

Fysik B stx, juni 2010 Fysik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer af fænomener

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Fysik B Kristian Gårdhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole Stx Fysik C Klaus Olsbjerg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Fysik B (Fysik C-B) Janus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse STX Fag og niveau Fysik A (start jan. 2013) Lærer(e)

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A Indholdsfortegnelse 1. Klassen..3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet.5 4. Tilrettelæggelse

Læs mere

Bilag 23 - fysik A Fysik A - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet

Bilag 23 - fysik A Fysik A - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet Bilag 23 - fysik A Fysik A - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer

Læs mere

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Fra STX bekendtgørelsen Ens for læreplanen til dansk og historie: 3.2. Arbejdsformer [ ] Der udarbejdes i 1.g eller 2.g en opgave i dansk

Læs mere

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium PORTFOLIO til Det internationale område Roskilde Handelsgymnasium Efterår 2012 Program # $%&' ( %)*+ % # "## &##, '- #"# # &#.!" $ %*% #/"# $# 0%* # # ## 1% * 2-%*. ". ## 3%-.# 1% # ".".. $!# 2 Introduktion

Læs mere

Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning.

Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning. 1 Slutrapport. Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning. Projekt på Næstved Gymnasium og HF efteråret 2010-sommeren 2011 som del af forsknings- og udviklingsprojektet:

Læs mere

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Fysik B - 2.g

Undervisningsbeskrivelse Fysik B - 2.g Undervisningsbeskrivelse Fysik B - 2.g Termin August 2014 Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Rybners HTX Htx Fysik B Tom Løgstrup (TL) Hold 2.b Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Fysik, 1+2 semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for Fysik, 1+2 semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fysik, 1+2 semester 2013-2014 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk Gymnasium

Læs mere

STUDIEPLAN FOR FYSIK B, 2. HTX AUGUST 2006 JUNI 2007

STUDIEPLAN FOR FYSIK B, 2. HTX AUGUST 2006 JUNI 2007 STUDIEPLAN FOR FYSIK B, 2. HTX AUGUST 2006 JUNI 2007 Emne Tid Tværfagligt indhold Faglige metoder Transfaglige metoder Arbejdsformer IT anvendelse Skriftlige afleveringer JEP/15-06-2006 Bølgelære Uge 28

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Fysik B Malene Kryger

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

IT-progressionsplan 2014

IT-progressionsplan 2014 IT-progressionsplan 2014 (Planen er stadig under udvikling) Overordnet beskrivelse - "IT-dannelse" Eleverne skal undervises i forskellige systemer, hvorved de gennem undervisningen og den konkrete anvendelse

Læs mere

Projekt Mythbusters: Grundforløb

Projekt Mythbusters: Grundforløb Projekt Mythbusters: Grundforløb Deltagende fag: Dansk, Engelsk, Fysik, Samfundsfag, Teknologi Opgaven Det naturvidenskabelige eksperiment. Du har sikkert gennem tiden oplevet, hvorledes en myte kan opstå.

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Dec 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk Fysik/B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 HTX Vibenhus / Københavns Tekniske Gymnasium

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2011 Gymnasiet HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2016 Skoleår 2015/2016 Thy-Mors HF & VUC Stx Fysik,

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin aug 13 - jun 15

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin aug 13 - jun 15 Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin aug 13 - jun 15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vid Gymnasier HTX Fysik B Michael Lindholm Nielsen (1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/Hfe Fysik B august 2014

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

Kære selvstuderende i: Fysik A. Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag.

Kære selvstuderende i: Fysik A. Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Fysik A Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag. Bøgerne er Vejen til fysik AB1 og Vejen til fysik A2 2. udgave, som kan købes hos http://www.hax.dk/ og

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Fabulous Fiction gennemførelsen

Fabulous Fiction gennemførelsen Fabulous Fiction gennemførelsen Lektionsplan Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem yderligere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Fysik 0- B Janus Juul Povlsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 -juni 2016 Institution Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science

Læs mere

Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser

Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser AU Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser Afslutningskonference Aarhus Universitet 28. november 2011 Tendenser fra interview og observation Temaer

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 (14/15)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse STX Fag og niveau Fysik B (start jan. 2013) Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Fysik B - 2.C

Undervisningsbeskrivelse Fysik B - 2.C Undervisningsbeskrivelse Fysik B - 2.C Termin August 2014 Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Rybners HTX Htx Fysik B Steffan Røn Jensen (SRJ) (August 2015 - Juni 2016) Jesper Pedersen

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Studieplan For H1B GHS 2010/11

Studieplan For H1B GHS 2010/11 Studieplan For H1B GHS 2010/11 1 2010/11 H1B Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i H1B. Den indeholder elementer, som rækker længere frem end til afslutningen af grundforløbet,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 HTX Vibenhus - Københavns Tekniske Gymnasium

Læs mere

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) OSO'en (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) Du skal nu i gang med at forberede din obligatorisk selvvalgte opgave (OSO'en), som alle elever i 10. klasse skal lave. Her skal du arbejde SELVSTÆNDIGT med et emne,

Læs mere

s. 9 19 Læseteknik, notatteknik

s. 9 19 Læseteknik, notatteknik Studieområde tjek-skema Her er et skema over kernestoffet i Studieområdet. Det er viden, du forventes at besidde i forbindelse med portfolioeksamen. Til eksamen skal du deklarere dig selv, lave en varedeklaration.

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvor studieforløbet afsluttes: Foråret 2011 Institution HTX- Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 SRP 2014 Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 i 3.g 1. Indledning Du får her en beskrivelse af de formelle krav til studieretningsprojektet i 3g med afsæt i STX-bekendtgørelsen 2013, bilag 7. Du har

Læs mere

Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning.

Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning. 1 Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning. Introduktion Projektarbejde er en arbejdsform eller arbejdsmetode. Arbejdet forgår i dette tilfælde i grupper, ud fra en formuleret problemstilling

Læs mere

13:00-13:10 Velkomst - og præsentation af tankerne bag netværket. 13:10-13:30 Netværksdannelse - fordeling i fagfamilier på tværs af skolerne.

13:00-13:10 Velkomst - og præsentation af tankerne bag netværket. 13:10-13:30 Netværksdannelse - fordeling i fagfamilier på tværs af skolerne. 2013-11-13 Netværksmøde for faglige IT-vejledere 13:00-13:10 Velkomst - og præsentation af tankerne bag netværket. 13:10-13:30 Netværksdannelse - fordeling i fagfamilier på tværs af skolerne. -> 13:30-14:15

Læs mere

Selvfortælling - Gennemførelse

Selvfortælling - Gennemførelse Selvfortælling - Gennemførelse Undervisningsaktiviteter Hvad gør læreren? Introduktion Lektion 1-2 Læreren fortæller klassen, at de skal i gang med et forløb om digitale selvfortællinger, hvor hver elev

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Fattigdom og ulighed

LÆRERVEJLEDNING. Fattigdom og ulighed LÆRERVEJLEDNING Fattigdom og ulighed KERNESTOF FAG 1: Samfundsfag På a-niveau lærer eleverne at: Anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser og til at gennemføre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Fysik 0- B Karin Hansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Studenterkurset

Læs mere

Lærer Asger Spangsberg Christensen

Lærer Asger Spangsberg Christensen Undervisningsbeskrivelse (kan hentes som pdf via dette link): Termin Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Hfe Fag og Fysik B (stx-bekendtgørelse) niveau Lærer Asger Spangsberg Christensen

Læs mere

SRP køreplan: What to do.

SRP køreplan: What to do. SRP køreplan: What to do. SRP en synes sikkert at være langt ude i fremtiden, men du skal faktisk allerede så småt i gang nu. Her kan du finde en kort oversigt, som kan hjælpe dig i din planlægning. Start

Læs mere

Det bedste IT til undervisning

Det bedste IT til undervisning Det bedste IT til undervisning Vi demonstrerer hvad der er mest anvendeligt på Roskilde Gymnasium: Google Docs, screencast og wiki Henning Romme Lund og Ida Thingstrup Lærere og pædagogiske IT-vejledere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Vest HTX Engelsk A Johnny Reyes

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-Juni 13/14 Herning HF og VUC Stx Fysik B Niels Kr.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juli/August 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Fysik B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Fysik A - 2.A

Undervisningsbeskrivelse. Fysik A - 2.A Undervisningsbeskrivelse. Fysik A - 2.A Termin August 2014 Juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Rybners HTX HTX Fysik A Jesper Pedersen (JEPE) Hold 2.A Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Mundtlig eksamen i fysik C, prøveform a) med 24 timers forberedelse

Mundtlig eksamen i fysik C, prøveform a) med 24 timers forberedelse Fysik C eksamen side 1/5 Steen Toft Jørgensen Mundtlig eksamen i fysik C, prøveform a) med 24 timers forberedelse Holdet 1v fy 2009/2010 skal til evt. eksamen i fysik i prøveform (a). Nedenstående er udklip

Læs mere

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation Studieplan for HHX Medier & Kommunikation HHX Medier & Kommunikation giver dig værktøjer til at håndtere de store mængder af information og den mediejungle, du dagligt møder både i virksomheden og i verden

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse STX Fag og niveau Fysik B (start Okt. 2015) Lærer(e)

Læs mere