I dette bilag er vedlagt de bilag der er til de enkelte skolebidrag. Bemærk at ikke alle skoler har bilag til deres bidrag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I dette bilag er vedlagt de bilag der er til de enkelte skolebidrag. Bemærk at ikke alle skoler har bilag til deres bidrag."

Transkript

1 Bilag Bilag Dette materiale indeholder bilag til hovedrapporten for 4. Runde af projektet Undervisningsorganisering former og medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser, hvor vi i denne runde har haft overskriften: Udvikling af pædagogisk anvendelse af IT i de gymnasiale uddannelser. Hovedrapporten kan læses her. file:///users/johannes/desktop/mappe%20uden%20navn/topic_1.html Side 1 af 1 1

2 Bilag - Skolebidrag Bilag - Skolebidrag I dette bilag er vedlagt de bilag der er til de enkelte skolebidrag. Bemærk at ikke alle skoler har bilag til deres bidrag. Bilagene A er fra projektet Skriv din egen lærebog B er fra projektet IT og studietid i udviklingen af skriftlige kompetencer C er fra projektet Brug af i-pads i undervisningen D er fra projektet Flipped Classroom - elevrollen i spil E er fra projektet Differentiering, stilladsering og dialog via web 2.0 F er fra projektet Spilbaseret læring G er fra projektet ipad som motivationsfremmer. H er fra projektet Faglig læsning og ibøger. file:///users/johannes/desktop/mappe%20uden%20navn/topic_1-2.html 2 Side 1 af 1

3 Bilag A Skriv din egen lærebog Bilag til projektet Skriv din egen lærebog fra Egaa Gymnasium. Bilag A1 - Forløbsbeskrivelser Hold: EG11-w-HI Miniprojekt Vietnamkrigen 1.w juni 2012 Oversigt delemner Gruppe Delemne 3 USA s Vietnamkrig Kapitel nr. 4 Materialer Frederiksen, Peter: Vietnam fra drage til t Vietnamkrigen - set fra USA (1) (skal være logget ind på den digitale båndcent play= Frederiksen, Peter: Vietnam fra drage til t Reaktionerne i USA på krigen efter Tetoffensiven. 2 Ungdomsoprøret og Vietnamkrigen 5 Vietnamkrigen - set fra USA (2) (skal være logget ind på den digitale båndcent play= Film af x2009: ns=1&video_id=q2jotcu9kbg Get Up Stand Up (2) (skal være logget ind på den digitale båndcent Side 1 af 110 3

4 play= Nielsen, Niels Kayser m. fl.: Verdens historie og Uploades på FC. Når lyset bryder frem se fc 5 Verdenshistorie 3 se fc 7 Mortensen, Simon Valentin. Luftkrig som inst amerikansk udenrigspolitik Den jyske historik nr Side Amerikanske bombestrategier. Vietnamkrigen - set fra USA (3) (skal være logget ind på den digitale båndcen play= Afslutningen af Vietnamkrigen Saigons fald/befrielse og 4 Vietnamkrigen i filmhistorien. 8 Frederiksen, Peter: Vietnam fra drage til t Saigons fald (skal være logget ind på den digitale båndcent play= DR s udsendelse fra 2010 om de påståed DR. play= Artikel fra Information (22/9-2010) om ov fald). 9 Se oversigt på: Tematirsdag om Krig og Hollywood (skal være logget ind på den digitale båndcen play= Side 2 af 110

5 Handler om militærets rolle i forhold til krigsfil inde er der kommentarer om Platoon og Apoca Links Artikel i Information (data se i link) Artikler om Vietnamkrigsfilm Den første er en efterhånden klassisk dansk a Schepelern: krigen/index.htm Den anden er en amerikansk artikel om Vietna repræsentationer: Den sidste er min egen, kortere og mere caus Artikel: Halskov, Andreas: Det amerikanske vietnamb 16:9, februar se på fc. Produktkrav Hver gruppe skal skrive et passende antal afsnit om delemnet. Det er helt i orden at uddelegere små skriveopgaver, men de skal godkendes på et gruppemøde, således at hele gruppen har ansvaret for helheden. Her ud over skal hver gruppe mindst lave en video, hvor I fortæller om et eller flere udvalgte dele af jeres delemne (I behøver ikke beskrive hele jeres delemne, men kun et udvalg efter eget (vel)valg). Angående titel må I gerne ændre i den ovenfor foreslåede, hvis I mener det bliver mere dækkende. Hver gruppe har et kapitelnummer som det fremgår over. I kan fint inddele det i undernumre, det kan vi snakke om under Side 3 af 110 5

6 vejledningen. Fredag er opgaven at danne sig et overblik over jeres delemne, skrive en disposition og eventuelt uddelegere nogle opgaver. Forløb om velfærdsstaten Projekt I-bog om velfærdsstaten I grupper skal vi lave en I bog, hvor de 8 lektioner bliver beskrevet i tekst og visualiseret med video. Mit oplæg er, at hver gruppe tager det delemne, der svarer til en lektion og at jeg tager lektion 6, mens de øvrige lektioner fordeles efter en fælles fordeling (eventuelt med indput af lodtrækning, hvis det hele ikke går op). Lektion Gruppe Tema Tekster 17/8 1 Andreas 22/8 3 Anders 29/8 2 Niels 5/9 4 Sarah 10/9 6 Julie De første faser i udviklingen mod velfærdsstaten Synspunkter på betydningen af offentlig hjælp i begyndelsen af 1900-tallet med brug af kildekritik Fremtidens Danmark af Jens Otte Krag Højkonjunkturen Velfærdsstatens gyldne år. Velfærdsstaten i krise efter Fokus 3. Fra verdenskrig til velfærd (Kernestof), side Fokus 3. Fra verdenskrig til velfærd, tekst 1 og 2. Se vedhæftede tekster i Lectio (29/8). Fokus 3. Fra verdenskrig til velfærd, 53-57, Fra og med "Efterkrigstidens sociale..." til, men ikke med "Velfærdsstatens krise" krig-og-velfaerdsstat /hoejkonjunkturen / Fokus 3. Fra verdenskrig til velfærd, 57-59, Til, men ikke med "Politisk nyorientering i..." Samt vedhæftede dokument i Lectio (10/9) (Kilde: Preben Wilhjelm) 6 Side 4 af 110

7 20/9 Thomas Udviklingen af politiske partier skal af læsegruppen udvides til perioden 1953 til i dag. kilder/vis/materiale/folketingsvalg-siden- 1953/ 28/9 7 Ninna 5/10 5 Mikkel Velfærdsstaten efter Særlig fokus på Efterlønnen. Velfærdsstatens udfordringer og modeller for velfærdsstaten. Fokus 3. Fra verdenskrig til velfærd (Kernestof), side kilder/vis/materiale/efterloensreformsdebat- 1998/ Fokus 3. Fra verdenskrig til velfærd (Kernestof), side Kilde 8, 9 samt overblik og tidslinje Forløb om dansk klimapolitisk historie Indledning Projektets overordnede mål, er at give et indblik i den klimapolitiske udvikling fra 1980 erne og frem til i dag, med særlig fokus på dansk energiog klimapolitik. Som det fremgår nedenfor indeholder projektet 8 aspekter. De første 7 aspekter skal I arbejde med gruppevist med det produktkrav, at formidlingen skal ske via tekster og mindst to videoer, hvor den ene skal være af redegørende karakter og den anden bestå af en diskussion, hvor forskellige syn på klimapolitikken kommer i spil. Hver gruppe skal producerer tekst svarende til 2400 anslag med mellemrum og fodnoter. Produktkrav Som en del af produktkravet udarbejdes et spørgeskema i Lectio (ikke anonymt), hvor der stilles spørgsmål både i form af multiple choice og tekstsvar. Efter endt gruppearbejde er de producerede tekster og video lektie for resten af klassen op til en lektion, hvor grupperne fremlægger. I slutningen af lektionen skal spørgeskemaerne i Lectio udfyldes. Tidsrammen er tre lektioner til gruppearbejde og 2 lektioner til Side 5 af 110 7

8 fremlæggelserne. Herefter arbejder hele klassen med det sidste aspekt, nemlig Hvilke kausaliteter (politiske, økonomiske, sociale, kulturelle, teknologiske, ideologiske) kan give en global klimaaftale og hvilke kan ikke. Hver gruppe arbejder med det delemne der er lig 8 gruppenummeret. Delemner Hver gruppe finder selv materiale! 1. Internationalt fokus i 1980 erne Brundtlandrapporten og Rio Energi 2000 (1988) 3. Energi 21 (1996) 4. COP 15 klimatopmødet i København Kyoto-aftalen Ny klimastrategi (2003) 7. Energiaftalen marts 2012 Bilag A2 - Lektionsplan Hold: EG12-3g-FY Lektionsplan Forår 2013 Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Forbered undervisning: I skal have fundet de dele af jeres SRP'ere der skal I vores fysikbøger, og have det kopieret over i InfoGeist-skabelonen. Desuden skal I i detaljer planlægge hvad der skal ske i jeres lektioner (husk at indtænk elevaktiverende arbejdsformer), og hvilke lektier I skal give jeres "elever" for :-) til de enkelte lektionergiv hinanden lektier for Gennemgå det I vil fremlægge for klassen for hinanden på tavlernegiv hinanden lektier for Mørkt stof 1/3Lektie: Læs kapitel om værktøjskassen i kapitlet "Mørkt stof i A2 bogen. Få styr på de vigtigste begreber: - Polære koordinater, - Gravitationsloven,- Radius, hastighed og acceleration som funktion af tiden som polære koordinater, - Vektorligninger Mørkt stof 2/3Lektier: Læs om Keplers tre love Mørkt stof 3/3Læs afsnittet om Keplers 3.love igen - forsøg 8 Side 6 af 110

9 at forstå de enkelte skridt i udledningen, specielt de dele vi lavede på klassen i dagnb Vær opmærksom på at afsnittet er blevet opdateret, så læser du i ebogen, så hent en ny version Lektion 6 Stød 1/5: Bevægelsesmængde Lektie: Læs s i FysikABbogen, den røde. Spring opgaverne over. Lektion 7 Stød 2/5: Elastiske og uelastiske stødlektie: Læs s i FysikABbogen, den røde. Forstå udledningerne så I kan gøre det to og to ved tavlerne. Lektion 8 Lektion 9 Lektion 10 Lektion 11 Stød 5/5 - Forsøg: Stød i to dimensionerstudietid - Pool på Sharks - optagelse af stød i to dimensioner. efterfølgende spisning Stød 4/5: Stød i to dimensionerlektie: Læs s i FysikABbogen Elektromagnetisme 1/8LEKTIE: Læs side i den nye FysikABBogen Elektriske og magnetiske felter Elektromagnetisme 2/8Vi gennemgik: side homogent elektrisk felt samt Ladede partiklers bevægelse i homogene elektriske felter Lektion 12 Elektromagnetisme 3/8Lektie: Skim siderne Lektion 13 Elektromagnetisme 4/8Vi gennemgår afsnit 8. Ladede partiklers bevægelse i homogene magnetfelter, samt forbereder eksperimenter Lektion 14 Elektromagnetisme 5/8Lektie: Læs side Lektion 15 Lektion 16 EKSKURSION CERN-tur Elektromagnetisme 6/8Eksperimenter: e/m, Strømvægten, B-felt om flad spole, Induktion Elektromagnetisme 7/8Eksperimenter: e/m, Strømvægten, B-felt om flad spole, Induktion Afgang fra skolen søndag kl 14.30Hjemkomst tirsdag ca 12LEKTIE: Læs kapitel 9. Accelerator-fysik. Medbring bogen på turen. Lektion 17 Elektromagnetisme 8/8CERNLEKTIE: Læs kapitel 9. Accelerator-fysik. Medbring bogen på turen Lektion 18 Partikelfysik 8/8CERN Lektion 19 Lavtemperaturfysik 1/2Lektie: - Side 7 af 110 9

10 Lektion 20 Genlæs Lavtemperaturfysik.pdf fra 19/11/12 i fysik konferencen- Læs afsnit 5.1 Øvelser i superledning i fysikbog A2. Se link Lavtemperaturfysik 2/2LEKTIER: Genopfrisk begreberne divergens og rotation. Se evt. Studiekreds Basics 2 Vector Calculus på YouTube. Følg link Lektion 21 Kvantemekanik 1/3 Lektion 22 Kvantemekanik 2/3LEKTIE: Se MAT A++ om løsning af 2. ordens differentialligninger - følg link Lektion 23 Lektion 24 Lektion 25 Kvantemekanik 3/3Particle in a box og Heisenbergs ubestemthedsrelationlektie: Læs om Particle in a Box - følg link Relativitetsteori 1/4LEKTIER: man bedes læse til og med Galilei-transformationen - følg linket Relativitetsteori 2/4Tidsforlængelse og længdeforkortelse Lektion 26 Relativitetsteori 3/4 Impuls og energi Lektion 27 Relativitetsteori 4/4 Lektion 28 Muones levetid Partikelfysik 1/8: Universets byggesten - samt Partikelfysikkens værktøjlektie: (til lektion) hurtiglæs kap I læste dem i toget til CERN, så det er repetitionlæs herefter kaptiel 3, alt sammen i Universets byggesten (Partikelfysikbogen) Lektion 29 Partikelfysik 2/8: Partikelfysikkens værktøjlektie: Se 1. lektion Lektion 30 Lektion 31 Partikelfysik 3/8Partikelfysikkens værktøjer - gruppearbejde fortsat Partikelfysik 4/8Lektie: Gør jeres kapitel om detektorer færdigt - læs alle de andres kapitler i Fysik A2 bogen Lektion 32 Partikelfysik 5/8 Lektion 33 Partikelfysik 6/8Fundamentale vekselvirkninger - side (minus boks 5.1,5.3 og 5.4)se på alle eksempler og opgaver 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 og 5.7 Lektion 34 Partikelfysik 7/8LEKTIE: Gør det færdigt du ikke nåede i gårsdagens lektion - se lektionen i går for sider 10 Side 8 af 110

11 Lektion 35 Partikelfysik 8/8Bash holder oplæg om det matematiske grundlag for partikelfysikken - derefter arbejde med kap 7LEKTIE: skim side og s Bilag A3 Oplæg Hold: EG12-3g-FY Oplæg til repetition af Fysik B stof Skema til trækning: ELEV EKSPERIMENTELT spørgsmål nr. TEORETISK spørgsmål nr. Emma H 1) Kinetisk energi 1) Verdensbilleder Signe 2a) Elektricitet Magnus 2) Videoanalyse af skråt kast 7a) Kvantefysik Emma T 8) Termisk energi og varme Sebastian 3) Afbøjning af lys i optisk gitter 3) Kraftbegrebet og Newtons love Nanna 5) Mekanisk energi og arbejde Bash 4) Bestemmelse af halveringstid for 137Ba* 6a) Bevægelse Alexander 10) Kosmologi Louise 5) Måling af karakteristikker 4) Tryk og temperatur Lukas 7b) Kvantefysik Kaare 6) Induktiv øvelse med Archimedes lov 2b) Elektricitet Sophie 6b) Bevægelse Jacob 7) Egenskaber for vand 9a) Bølger Mohammad 9b) Bølger Opgaven: Side 9 af

12 I skal skrive et "lærebogsafsnit" om jeres spørgsmål - brug minimum 2 kilder (øvelse til SRP) - 3 lektioner. Herefter skal I forberede en fremlæggelse af jeres emne på 15 min. - 1/3 lektion Endelig skal I sammen 2 og 2 lave det eksperiment I har trukket, skrive en "eksemplarisk" journal over forsøget samt forberede en klassedemonstration af forsøget. - 2 lektioner EKSPERIMENTEL DEL: 1) Kinetisk energi I skal ved hjælp af luftpudebanen eksperimentelt eftervise formlen for kinetisk energi. 2) Videoanalyse af skråt kast I skal foretage en analyse af et skråt kast ved hjælp af videoanalyse. Eftervis at der i x-aksens retning er tale om en bevægelse med konstant hastighed og i y-aksens retning en bevægelse med konstant hastighed. Bestem ud fra eksperimentet en værdi for tyngdeaccelerationen g. 3) Afbøjning af lys i optisk gitter I skal lave eksperimenter med afbøjning af lys i optisk gitter. Benyt først et gitter med 300 linjer pr. mm. til bestemmelse af bølgelængden for hver af de udleverede lasere. Indsæt derefter på skift de øvrige gitre og udfør målinger, så I kan bestemme den ukendte gitterkonstant for hvert gitter. 4) Bestemmelse af halveringstid for 137Ba* Bestem halveringstiden for 137Ba*. Hvis tiden tillader det kan I også finde halveringstykkelsen f.eks. i bly. 5) Måling af karakteristikker Find eksperimentelt karakteristikkerne for de udleverede komponenter, en pærer, en diode samt en resistans. Find desuden værdien af resistansen. 6) Induktiv øvelse med Archimedes lov Find eksperimentelt sammenhængen mellem opdriften på et lod og 12 Side 10 af 110

13 densiteten af væsken, som loddet er nedsænket i. 7) Egenskaber for vand I skal eksperimentelt bestemme følgende karakteristiske størrelser for vand: Vands specifikke varmekapacitet Vands specifikke fordampningsvarme Is specifikke smeltevarme EKSPERIMENTEL DEL: Spørgsmål 1 Verdensbilleder Du skal behandle emnet verdensbilleder, herunder skal du komme ind på den historiske udvikling af det naturvidenskabelige verdensbillede. Du skal inddrage relevante observationer, eksperimenter og/eller fysiske teorier, der ligger til grund for de verdensbilleder du vælger at inddrage i din behandling. Spørgsmål 2a Elektricitet Du skal behandle emnet elektricitet, herunder skal du omtale begreberne ladning, strømstyrke, spændingsforskel og resistans. Desuden skal du forklare hvad der forstås ved en karakteristik for en komponent samt hvordan den afsatte effekt i en komponent beregnes. Spørgsmål 2b Elektricitet Du skal behandle emnet elektricitet. Du skal du gøre rede for kobling af resistorer, herunder skal du komme ind på erstatningsresistans for hhv. serie- og parallelkobling af resistorer. Spørgsmål 3 Kraftbegrebet og Newtons love Du skal behandle emnet Newtons love, herunder Gravitationsloven desuden skal du komme ind på opløsning af kræfter i komposanter. Spørgsmål 4 Tryk og temperatur Du skal behandle emnet tryk og temperatur, herunder skal du komme ind på: Tryk i luft og væsker Opdrift Spørgsmål 5 Mekanisk energi og arbejde Side 11 af

14 Du skal behandle emnet mekanisk energi og arbejde, herunder skal du udlede formler for potentiel og kinetisk energi samt behandle bevarelse og ændring i mekanisk energi. Spørgsmål 6a Bevægelse Du skal behandle sammenhænge mellem sted, hastighed og acceleration i lineære bevægelser samt i bevægelse med hhv. konstant hastighed og konstant acceleration. Spørgsmål 6b Bevægelse Du skal behandle det skrå kast. Spørgsmål 7a Kvantefysik Du skal behandle emnet atomer herunder Bohrs atommodel. Du skal inddrage fotonenergi, energiniveaudiagram, emission- og absorption af lys. Spørgsmål 7b Kvantefysik Du skal fortælle om radioaktive henfald. Du skal inddrage atomer, kernens opbygning, kernekort og kernereaktioner. Spørgsmål 8 Termisk energi og varme Du skal behandle emnet termisk energi og varme, herunder skal du komme ind på tilstandsformer, varmekapacitet, smeltevarme og fordampningsvarme. Spørgsmål 9a Bølger Du skal fortælle om lys opfattet som bølger. Du skal redegøre for begreberne bølgelængde, svingningstid, frekvens og sammenhæng imellem disse. Endvidere skal du redegøre for hvordan man kan bestemme bølgelængden af lys ved hjælp af et optisk gitter. Spørgsmål 9b Bølger Du skal behandler emnet bølger herunder skal du komme ind på: Bølgemodellen for lyd giv eksempler på hvordan lyd kan frembringes Stående bølger Spørgsmål 10 Kosmologi Du skal behandle emnet kosmologi. Herunder skal du gøre rede for 14 Side 12 af 110

15 afstandsbestemmelse ved forskellige metoder og herunder inddrage: Parallakse Rødforskydning Hubble s lov Hold: EG11-i-fy Bill Bryson forløb Preparing presentations on "A Short History of Nearly Everything" Structure information Select max. 4 significant people in your chapter and make a mini report for each of them (see the content in the template "Biography of (Name)"). Supplement your information from the book with information found on the Internet. Mini report in Word You must combine all your biographies in a single word file. Call the word file the same as your chapter and upload the file to the physics conference EG12-i-fy at FC. Prepare presentation (15 min) In Lesson 6 and 7 all groups will give a presentation of approx. 15 minutes where you tell the other groups about what you have learned about the important people in your chapter and on their discoveries in physics. All members of the group must take an active part in the presentation. Make a PowerPoint or Prezi where you use information from your biographies, images from the book and supplement information found on the net. Time available To accomplish this task you have 4½ lesson, in addition to the normal expected preparation for each class (30 minutes - give each other homework from time to time). This means that you in total have 4½ x 90 min + 3 x 30 min available for the assignment. Have fun! Pia Reader's guide to "A Short History of Nearly Everything" Side 13 af

16 When you are reading the given chapter of Bill Bryson "A Short History of Nearly Everything", read as follows: First reading Use overview reading; try to create an overview of what the chapter is about. You may want to underscore interesting events and names as you read, but it is not the most important thing in the first reading - here an overview is most important. Second reading In the second reading you need to apply study reading. You must underline important people and events in the text. As part of the subsequent group work you shall, based on the chapter and supplementary Internet searching make a mind map similar to the one shown in the figure: Figur 1. Bill Bryson MindMap So the things you need to underline as you read along is thus information about the significant people and events and other information that may give an impression of the time the events unfolded in. 16 Side 14 af 110

17 Bilag A4 - Opgaver Hold: EG12-SP2 Tarea 1: Una presentación Afleveres 1/11 4 elevtimer A. I skal lave en præsentation af jer selv på ca. 70 ord. Præsentationen skal indeholde flg elementer: Jeres navn / nombre Alder /edad (brug tener dvs. jeg har 17 år ) By / ciudad Familie / familia Skolegang og arbejde / estudios y trabajo Interesser / intereses I starter med at gå ind i jeres Dropbox (på jeres PC; ikke net-versionen). Her finder I InfoGeist-EG12-SP2 Hvis I vil skrive videre på det I startede på i timen følger I stien: InfoGeist-EG12-SP2 præsentationer arbejdsmappe. Her åbner I jeres word fil og skriver videre. Hvis I vil starte forfra på et nyt dokument følger I stien: InfoGeist- EG12-SP2 Brugervejledning og skabeloner InfoGeist Skabelon. Her skriver I jeres præsentation direkte i skabelonen. Vigtigt! I skal gemme jeres præsentation under InfoGeist-EG12-SP2 præsentationer arbejdsmappe og I skal kalde filen jeres eget navn B. I skal også lave en video, hvor I fremsiger jeres præsentation. Hav fokus på udtale og tryk og pas på at I ikke bare læser op men præsenterer jer selv. I kan optage videoen med mobilen eller med jeres pc. Vigtigt! I skal gemme videoen under InfoGeist-EG12-SP2 præsentation video under jeres eget navn Side 15 af

18 Trabajo escrito 3 para el 23 de enero Gruppeaflevering I skal lave et afsnit til vores nye fælles grammatikbog på nettet (InfoGeist). Hver gruppe får et område i grammatikken, som skal forklares i en skriftlig fremstilling og med små korte videoer. I skal forestille jer at I forklarer grammatikken for elever, der hører om spansk grammatik for første gang. Tænk på hvordan det kan gøres overskueligt og pædagogisk! Dog skal I bruge de latinske betegnelser, fordi netgrammatikken også skal fungere som et opslagsværk for jer selv i de næste 2 ½ år. I den skriftlige fremstilling skal I Forklare og vise de generelle regler Gøre opmærksom på undtagelser, hvis der er sådan nogle på det pågældende område Give gode eksempler på disse regler I videoerne skal I gennemgå eksempler fra jeres grammatiske område på en rulletavle lave en speak der forklarer hvad I gør sørge for at videoerne fungerer som en støtte til den skriftlige forklaring Grupper og grammatiske områder 1. Anders, Victor, Simon, Johan: 1 Substantivers køn, 2 Substantivers bøjning + 3 Ubestemte og bestemte artikler 2. Josefine, Christian, Sara: 4 Adjektivers bøjning 3. Lasse, Lund, Temra, Andreas: 5 Verbernes regelmæssige bøjninger i nutid + 6 Diftongerende verber 4. Ulsted, Katrine, Sara Cecilie: 7 Refleksive verber + 8 Brugen af ser, estar og hay 5. Kirstine, Jonas, Sandra, Toke: 9 Udvidet nutid + 10 Nær fremtid Inden I går i gang, så læs Introducción til InfoGeist gramática, der også er vedhæftet opgaven på Lectio på den måde kan I spare jer selv for at skulle gøre en masse ting om!!! Når I navngiver jeres skriftlige fremstilling, så husk at få tallet med det er nemlig det der afgør rækkefølgen på hjemmesiden! Trabajo escrito 5: Mis vacaciones de verano Para martes el 16 de abril 3 elevtimer 18 Side 16 af 110

19 Opgaven består af to dele: Del 1 Du skal skrive om din sommerferie sidste år og bruge perfektum (før nutid) og du skal skrive om dine planer for din sommerferie i år og bruge nærfremtid. Du skal skrive ca. 100 ord i alt. Brug fx gloserne nedenfor. Sidste år = el año pasado Dette år = este año Sommer ferie = vacaciones de verano, pl (dvs. altid flertal) At rejse = viajar At ankomme = llegar At besøge = visitar At møde = encontrar (o/ue) Ir en tren/en coche/en autobus/en avión Oplevelse = experiencia, f Del 2 Du skal filme et interview med din skuldermakker om hvad han/hun har lavet i sin sidste sommerferie. I en gruppe skal du forberede en interviewguide. Du skal stille dine spørgsmål i perfektum og din makker skal svare i perfektum. Filmen oploades sammen med den skriftlige del i InfoGeist. Dit interview bliver vurderet på om du bruger de relevante spørgeord; om du stiller tydelige letforståelige spørgsmål med et ordforråd som er almindeligt kendt i klassen og om du kan give relevant respons på din makkers svar. Se fx gloserne nedenfor. Hvor interessant/sjovt/kedeligt! = Qué interesante/divertido/aburrido! Sikke en skam! = Qué pena! Sikke heldigt! = Qué suerte! Det siger du ikke! = No me digas! Virkeligt? = De verdad? Bilag A5 - Evalueringer Hold: EG11-w-HI Vietnamkrigen Elevaktivering Side 17 af

20 20 Side 18 af 110

21 Side 19 af

22 22 Side 20 af 110

23 Faglighed Side 21 af

24 24 Side 22 af 110

25 Side 23 af

26 26 Side 24 af 110

27 Side 25 af

28 28 Side 26 af 110

29 Teknik og teknisk viden Side 27 af

30 30 Side 28 af 110

31 Side 29 af

32 32 Side 30 af 110

33 Lærerens rolle Side 31 af

34 34 Side 32 af 110

35 Eleven Side 33 af

36 36 Side 34 af 110

37 Hold: EG11-w-HI Velfærdsstaten Elevaktivering Side 35 af

38 38 Side 36 af 110

39 Side 37 af

40 Faglighed 40 Side 38 af 110

41 Side 39 af

42 42 Side 40 af 110

43 Side 41 af

44 44 Side 42 af 110

45 Side 43 af

46 Teknik og teknisk viden 46 Side 44 af 110

47 Side 45 af

48 Lærerens rolle 48 Side 46 af 110

49 Side 47 af

50 Eleven 50 Side 48 af 110

51 Side 49 af

52 Hold: EG10-y-MA Elevaktivering 52 Side 50 af 110

53 Side 51 af

54 54 Side 52 af 110

55 Side 53 af

56 Faglighed 56 Side 54 af 110

57 Side 55 af

58 58 Side 56 af 110

59 Side 57 af

60 60 Side 58 af 110

61 Side 59 af

62 62 Side 60 af 110

63 Teknik og teknisk viden Side 61 af

64 64 Side 62 af 110

65 Side 63 af

66 66 Side 64 af 110

67 Lærerens rolle Side 65 af

68 Eleven 68 Side 66 af 110

69 Side 67 af

70 Hold: EG12-3g-FY Elevaktivering 70 Side 68 af 110

71 Side 69 af

72 Faglighed 72 Side 70 af 110

73 Side 71 af

74 74 Side 72 af 110

75 Side 73 af

76 76 Side 74 af 110

77 Teknik og teknisk viden Side 75 af

78 78 Side 76 af 110

79 Side 77 af

80 Lærerens rolle 80 Side 78 af 110

81 Side 79 af

82 Eleven 82 Side 80 af 110

83 Hold: EG12-i-fy Side 81 af

84 Elevaktivering 84 Side 82 af 110

85 Side 83 af

86 Faglighed 86 Side 84 af 110

87 Side 85 af

88 88 Side 86 af 110

89 Side 87 af

90 90 Side 88 af 110

91 Teknik og teknisk viden Side 89 af

92 92 Side 90 af 110

93 Side 91 af

94 Lærerens rolle 94 Side 92 af 110

95 Eleven Side 93 af

96 Hold: EG11-s-HI Det tredje rige Elevaktivering 96 Side 94 af 110

97 Side 95 af

98 98 Side 96 af 110

99 Faglighed Side 97 af

100 100 Side 98 af 110

101 Side 99 af

102 102 Side 100 af 110

103 Side 101 af

104 104 Side 102 af 110

105 Teknik og teknisk viden Side 103 af

106 106 Side 104 af 110

107 Side 105 af

108 Lærerens rolle 108 Side 106 af 110

109 Side 107 af

110 Eleven 110 Side 108 af 110

111 Side 109 af

112 112 Side 110 af 110

113 Bilag B - IT og studietid i udviklingen af skriftlige kompetencer Bilag B - IT og studietid i udviklingen af skriftlige kompetencer Bilag til projektet IT og studietid i udviklingen af skriftlige kompetencer fra Horsens Gymnasium. Bilag B1 - Delprojekt 1 Sundhedsprojekt Indledning Delprojekt 1, Sundhedsprojektet, er et tværfagligt projekt med deltagelse af matematik, samfundsfag og biologi. Projektbeskrivelse, aktivitetsplan, opgavebeskrivelse samt link til hjemmeside kan ses nedenfor i nævnte rækkefølge. Projektbeskrivelse Titel Genremål Deltagende fag Formål Sundhedsprojekt SRO Samfundsfag A, matematik B og biologi B Læringsmål: Indhold At udvikle elevernes evne til at se sammenhænge mellem flere fag At udvikle elevernes evne til at skabe logisk sammenhæng At udvikle elevernes evne til at udvikle faglige påstande og belæg, metode samt grundig behandling af data. Forløbet vil dække en del af kernestoffet i fagene. I matematik er det statistik med vægt på chi-i-anden test. I samfundsfag er det empiriske undersøgelser, udarbejdelse af spørgeskemaer og sociologiske overvejelser om forskellige gruppers sundhed. I biologi er det sundhed og kostsammensætning. Varighed Samfundsfag: Metodisk forberedelse i december Matematik.: Metodisk forberedelse i jan og frem til vinterferien. Biologi: januar og februar file:///users/johannes/desktop/mappe%20uden%20navn/topic_1-4.html 113 Side 1 af 14

114 Bilag B - IT og studietid i udviklingen af skriftlige kompetencer (se også aktivitetsplan nedenfor) IT-brug BLOG Hver gruppe har en blog, der er en del af et website. Eleverne får mulighed for at læse og kommentere hinandens tekster, og der er samme mulighed for lærerne. FAQ Der vil desuden være en FAQ, hvor elever, der arbejder hjemme, kan stille spørgsmål. It understøtter altså både muligheden for at kommentere på afleveringer og muligheden for differentieret undervisning, hvor nogle grupper arbejder hjemme. Materialesamling Undervisningens tilrettelæggelse UNDERVISNINGSLOOPS Undervisningsloops: Afleveringerne i projektet deles ind i små delafleveringer, som deles på bloggen, hvor eleverne og lærerne løbende giver feedback. Redegørelse, inddragelse og dokumentation (samfundsfag) Forklarende hypoteser og kausalmodeller (samfundsfag og biologi) Hypotesetests (samfundsfag og matematik) Formidling (samfundsfag, biologi og matematik, sammenkædning af opgave 1-3) STUDIETID Studietid: Elever, som har meget brug for hjælp, skal være på skolen i form af en lektiecafe, mens andre grupper kan arbejde hjemme og få svar på eventuelle spørgsmål på bloggen. Aktivitetsplan: Samlet overblik over fagenes aktiviteter Aktivitetsplan U G E N R Kommentar file:///users/johannes/desktop/mappe%20uden%20navn/topic_1-4.html 114 Side 2 af 14

115 Bilag B - IT og studietid i udviklingen af skriftlige kompetencer Aktivitet Total: Omlagte Fag 1 Samfundsfag Samfundsfagligt metodeforløb dec. 12 Udarbejdelse og implementering af spørgeskema. Skriftlige opgaver Fag 2 Matematik Repetition af deskriptiv statistik x x x x Timer: Teoretisk forløb om kvalitative og kvantitative data, samt disses indsamlingsmetoder og anvendelse x x x x 5 3 Opgave 1, 2 og 4 x x x x x Teoretisk statistikforløb Chi2 test x x 3 2 Opgave 3 og 4 Fag 3 Biologi Kost og energi x x x x x x Teoretisk Sundhedsforløb Kredsløbet og sundhed SAMLET STUDIETID x x x 3 2 Opgave 2 og Uge=kalenderuge Total: Det samlede antal timer der brugt i faget Omlagte timer: De elevtimer, der er blevet omlagt til undervisningstimer. file:///users/johannes/desktop/mappe%20uden%20navn/topic_1-4.html 115 Side 3 af 14

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Studenterkurset

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Sommer 2015 Thy-Mors HF & VUC Stx Fysik, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Fysik niveau B Knud Søgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 juni 2010 Institution Københavns tekniske Gymnasium/Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Lærer Asger Spangsberg Christensen

Lærer Asger Spangsberg Christensen Undervisningsbeskrivelse (kan hentes som pdf via dette link): Termin Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Hfe Fag og Fysik B (stx-bekendtgørelse) niveau Lærer Asger Spangsberg Christensen

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2011 Gymnasiet HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juli/August 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Fysik B

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

13:00-13:10 Velkomst - og præsentation af tankerne bag netværket. 13:10-13:30 Netværksdannelse - fordeling i fagfamilier på tværs af skolerne.

13:00-13:10 Velkomst - og præsentation af tankerne bag netværket. 13:10-13:30 Netværksdannelse - fordeling i fagfamilier på tværs af skolerne. 2013-11-13 Netværksmøde for faglige IT-vejledere 13:00-13:10 Velkomst - og præsentation af tankerne bag netværket. 13:10-13:30 Netværksdannelse - fordeling i fagfamilier på tværs af skolerne. -> 13:30-14:15

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 VUC-

Læs mere

Det bedste IT til undervisning

Det bedste IT til undervisning Det bedste IT til undervisning Vi demonstrerer hvad der er mest anvendeligt på Roskilde Gymnasium: Google Docs, screencast og wiki Henning Romme Lund og Ida Thingstrup Lærere og pædagogiske IT-vejledere

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 Uddannelsescenter

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Projekt arbejde om ensretning, strømforsyninger og netladere (adapter til mobil telefon mv.) Projekt om lys og bølger Projket med valgfrit emne

Projekt arbejde om ensretning, strømforsyninger og netladere (adapter til mobil telefon mv.) Projekt om lys og bølger Projket med valgfrit emne Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC-Vest, Esbjerg GSK Fysik, niveau B Gert

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer. Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål

Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer. Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål ANNONCE! Titel: Type: Indhold: Omlagt skriftlighed Internt mini-udviklingsprojekt

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

Projekt arbejde om ensretning, strømforsyninger og netladere (adapter til mobil telefon mv.) Projekt om lys eller lyd.

Projekt arbejde om ensretning, strømforsyninger og netladere (adapter til mobil telefon mv.) Projekt om lys eller lyd. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC-Vest, Esbjerg GSK Fysik, niveau B Gert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 HTX Vibenhus

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Du skønne digitale gymnasieverden Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Hvad vil jeg sige noget om? Gymnasiereform 2005. Studieretninger og tværfaglighed, studieretningsprojekt Det virtuelle

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 5

Undervisningsplan Side 1 af 5 Undervisningsplan Side 1 af 5 Lektionsantal: Ca. 200 lektioner (inklusive øvelser og eksamen fordelt med ca. 10 lektioner pr. uge). I perioden hvor eksamensprojektopgaven udfærdiges og i perioden, hvor

Læs mere

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen i Hvidovre Kommune Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen Læring i skyen Med Google Apps kan du: Arbejde med elever og kollegaer i det samme dokument - på samme tid Nemt og hurtigt dele dokumenter,

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

IT-manual August 2014

IT-manual August 2014 IT-manual August 2014 Indhold IT-pixibog Opgave i brug af Lectio At skrive store opgaver i Word Opgave i at bruge Words specialfunktioner 1 IT-pixibog Skolens computere - låner jeg en computer? - hente

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Eksamensopgivelser & læsepensum for 3FYS 2001/2003

Eksamensopgivelser & læsepensum for 3FYS 2001/2003 fysik/3fys/sj/helsingør Gymnasium 053/2003 side 1/7 Eksamensopgivelser & læsepensum for 3FYS 2001/2003 Forsøg Holdet er et matematik-fysik-pakkehold. Dvs. de har haft fysik og matematik på højt niveau

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Flipped Classroom. Danmarks Læringsfestival 2014 Foredrag ved Henning Romme Lund

Flipped Classroom. Danmarks Læringsfestival 2014 Foredrag ved Henning Romme Lund Flipped Classroom Danmarks Læringsfestival 2014 Foredrag ved Henning Romme Lund Præsentation Henning Romme Lund Gymnasie-lektor på Roskilde Gymnasium Fag: Samfundsfag og historie Pædagogisk IT-vejleder

Læs mere

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan 1. Selvstændig læring, studiemetodik Arbejdsvaner: - planlægge sine aktiviteter og lektielæsning. studievejledning Planlægning, notatteknik læringsstrategi

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Øvelse 1: Refleksionsøvelse individuel og parvis

Øvelse 1: Refleksionsøvelse individuel og parvis 1 Øvelse 1: Refleksionsøvelse individuel og parvis Målet med denne øvelse er, at du som vejleder skal blive god til At støtte din kandidat i forberedelsen til næste workshop At træne evnen til at tydeliggøre

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye I skoleåret XXXX vil klassen løbende arbejde med nedenstående emner. Perioderne for de

Læs mere

SKRIV I DANSK. 3 fokuspunkter nytter det noget? Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering

SKRIV I DANSK. 3 fokuspunkter nytter det noget? Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering SKRIV I DANSK 3 fokuspunkter nytter det noget? Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering Stx-bekendtgørelsen fra 2010 Multimodalt blik på skriftligt arbejde 90 Stk. 2: Skriftligt arbejde

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13, 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Fysik B 1a 2a Dennis Nielsen Den benyttede holdbetegnelse Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2012 institutionens/skolens

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Evaluering af superbrugerfunktionen Til hvilke tekniske emner har du brugt superbrugernes hjælp eller sparring?

Evaluering af superbrugerfunktionen Til hvilke tekniske emner har du brugt superbrugernes hjælp eller sparring? Evaluering af superbrugerfunktionen Lidt under 80 % svarer at de er tilfredse eller meget tilfredse med de workshops som superbrugerne har afholdt og tilsvarende mange svarer at workshoppene er væsentlige

Læs mere

Store IT-Innovationer TØ2

Store IT-Innovationer TØ2 Store IT-Innovationer TØ2 TØ2 Kontor One minute papers fra sidst Fremlæggelser Øvelse: Strip Sequence Tips og tricks til OO1 Næste gang Kontor Kontor Turing 123 - Rasmus og Kirstine Kontortid? - Evt fredag

Læs mere

Studie- og kompetenceplan

Studie- og kompetenceplan Studie- og kompetenceplan 1. Selvstændig læring, studiemetodik Arbejdsvaner: Planlægning, notatteknik læringsstrategi 1 - planlægge sine aktiviteter og lektielæsning. - kende til basal notatteknik både

Læs mere

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal Studieplan hf Fag og timetal Årsnorm 1hf Nettotimetal 1hf 1 Årsnorm 2hf Nettotimetal 2hf 2 (moduler à 90 min) Dansk 80 74 80 74 Engelsk B 68 63 72 67 Matematik C 83 77 Idræt C 50 47 Praktisk/musisk 50

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Evaluering af BIT foråret 2014

Evaluering af BIT foråret 2014 Evaluering af BIT foråret 2014 Køn Uddannelse Går du på et bestemt forløb Går du på et bestemt forløb Hvilken klasse går du i Dine it-kundskaber I dette afsnit vil vi bede dig om at besvare nogle spørgsmål

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Page 1 of 11 Brøndby Gymnasium 2011/12 Bruger: KN Forside Hovedmenu Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Rapport om projekt NYS Ny skriftlighed på NGH

Rapport om projekt NYS Ny skriftlighed på NGH Rapport om projekt NYS Ny skriftlighed på NGH Projektnummer 127766 Næstved Gymnasium og HF Kontaktperson: Henrik Nevers Næstved dec. 2012 Projektets formål At eleverne/kursisterne opnår højere karakterer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Aflevering og udformning af rapporter fra laboratoriekurser pa VUC A rhus

Aflevering og udformning af rapporter fra laboratoriekurser pa VUC A rhus Aflevering og udformning af rapporter fra laboratoriekurser pa VUC A rhus Aflevering af rapporter Antallet af rapporter, der skal afleveres varierer fra fag til fag, så dette vil I blive informeret om

Læs mere

Vi SPARK er. gang i dataopsamling. fokus på læring ikke på teknik. al drig har det været nemmere

Vi SPARK er. gang i dataopsamling. fokus på læring ikke på teknik. al drig har det været nemmere Vi SPARK er gang i dataopsamling al drig har det været nemmere SPARK taler dansk. Samme brugerflade på logger og computer. Matcher alle skærmstørrelser og opløsninger. Trygt og godt med færdige SPARKlabs.

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

BETA-VERSION. Systime A/S

BETA-VERSION. Systime A/S Den ny skriftlighed skriv i alle fag Mette Jørgensen og Ole Schou Hansen Den nye skriftlighed skriv i alle fag 2011 Mette Jørgensen og Ole Schou Hansen og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Drejebog for Pop Up Eksperimentariet

Drejebog for Pop Up Eksperimentariet Drejebog for Pop Up Eksperimentariet - kildekritik og digitale forskere Aktivitetens mål: Kildekritik på nettet Dette Pop Up Eksperimentarium sætter fokus på kildekritik på nettet som en del af digital

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere