Brisen. Smilende. Solrig Sommer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brisen. Smilende. Solrig Sommer"

Transkript

1 Nr 4 // September 2014 Brisen Smilende Solrig Sommer

2 Sejlklubben København Sundkrogskaj København Ø Bestyrelsen Formand Finn Kristiansen Næstformand Steffen Torvits Kasserer Sten Emborg Pladsudvalgsformand Henrik Bjerregaard Jensen Bestyrelsesmedlem og sekretær Andreas Schousboe Bestyrelsesmedlem Erik Kragh-Hansen Bestyrelsesmedlem Ole Holm Bestyrelsesmedlem Jens Rosengaard Bestyrelsessuppleant Jacob Rubæk Christensen Bestyrelsessuppleant Dan Wandal til klubben Om økonomi, opkrævning o.lign Om bøjepladser, ventelister og skur Om indmeldelse o.lign til sejlskole Om kapsejlads Om klubhus og alle øvrige driftsforhold Om sociale aktiviteter Indlæg o.lign til klubblad Indlæg o.lign til hjemmeside Om indmeldelse, adr. ændring samt øvrige henvendelser Bestyrelsens udvalgsansvar Pladsudvalg Driftsudvalg samt Husudvalg Sejlskole Kapsejladsudvalg Bladudvalg Fest/Aktivitetsudvalg Webudvalg Nordre Klubhusudvalg Henrik Bjerregaard Jensen Ole Holm Dan Wandahl Erik Kragh-Hansen Steffen Trovits/Kirsten Danø, redaktør Jacob Rubæk Christensen Steffen Torvits Sten Emborg Havnelavets bestyrelse Find Kristiansen Jens Rosengaard Erik Kragh-Hansen 2 Brisen Brisen udgives af Sejlklubben København Kun indlæg signeret af bestyrelsen repræsenterer sejlklubbens holdning Oplag ca. 600 stk. Redaktion og ansvashavnde Kirsten Danø, Layout Anja Cari Webudvalget

3 Brisens indhold Lederen af Finn Kristiansen... side 4 Nyt fra Havnekontoret/Nyt fra Bestyrelsen... side 5 Pinseturen side 6 Bestyrelsens svar på åbent brev i Brisen 3... side 8 Bomlukker indbydelse... side 9 Farvel Mogens... side 10 Grillhygge på pladsen... side 11 Bådfællesskab... side 12 Tirsdagssejlads... side 15 Konkurrence... side 16 Hawaii Fest... side 17 Tur til Valby Bådeklub... side 18 Sejltur i New England... side 20 Årets Andespil... side 27 Husk det blå sygesikringsbevis... side 28 Drifts- og husudvalget informerer... side 29 Arbejdsdag i SKK... side 30 Vigtige datoer mv... side 31 Optagningsliste... side 32 Vi byder Velkommen til Mads Ludvig Meinild Juutilainen Tom Damgaard Fredrik Schøyen Sjølin Jakob Bentzen Tue Steffen Nørskov-Lauritsen Michael Larsen Jacob Helsted Jakob Nedergaard Mortensen D. 9. november vil der blive afholdt intro arrangement - info følger på 3

4 Tanker fra et sommertogt Af formand Finn Kristiansen Vi kappede landstrømmen og kastede EOS trosser fra en nærmest tom Sundkrog den 19. juli. Det meste af klubben var på sommertogt, og nu var det vores tur. Efter en hård sejlads med 0-4 m/s ramte vi Helsingør ved aftensmads tid, og venner stod klar med sushi af bedste kvalitet. Herfra gik turen videre til Hundested. Hvor Helsingør Marina var sædvanlig kedelig (livet foregår inde i byen), var Hundested havn både fuld af glade sejlere, med både i flere lag, og fuld af liv i og omkring havnen. Togtet gik videre over Grenå og Aalborg til Limfjorden, som var årets mål. Selvom der bare er 0,5m vand i mange dele af Limfjorden, er der god plads. Nogle havne er både tomme og helt uden liv (Thisted, ja, ja Alan), og byen er er præget af succes for 50 år siden, men andre steder, kommer vi helst sikkert tilbage til. Fur har både naturen og livet med sig, og Løgstør har samlet sig om havnen. Struer og Nibe har investeret i nye havnefaciliteter. Det er endnu ikke lykkedes at skabe/genskabe stedet vi ikke kan undvære, men der gøres en indsats. I Løgstør mødte vi et par fra Struer, som havde brugt 2 uger af deres sommerferie til at tage imod gæstesejlere og vise dem en god plads m.v., og i Nibe var der den flittigste havnefoged, som både tankede diesel og holdt orden på havnen. Fra Limfjorden sejlede vi til Læsø for at deltage i årets jomfruhummer festival i Østerby. DMI havde lovet 6-8 m/s fra Hals, men vi fik m/s agten for tværs, så EOS plovede herligt igennem bølgerne. Østerby var fuld af gæster fra både Danmark og Sverige, og jomfruhummerne var både billige, rigelige og velsmagende. Der var bare 2-3 lag havnen, så vi var forbi hovedsæsonen. Et herligt sidste stop på sommertogtet før turen via Falkenberg sluttede i Sundkrogen. Bare Thisted og Struer var så stille som Sundkrogen i midten af juli, og kun i Nibe og Struer var der så mange tomme pladser i havnen som i Sundkrogen i midten af juli. I Sundkrogen var der rigeligt plads til at sælge 1000 ekstra gæsteovernatninger i sommerperioden. Det svarer til 5% af de samlede omkostninger vi har til både havnen, landpladser og klubhus. En overvejelse til medlemmerne er derfor, om vi vil markedsføre vores havn bedre for at få mere liv og flere penge i kassen. Hvis det skal lykkes, skal vi både blive bedre til at fortælle om vores dejlige havn, og der skal nok også ske lidt serviceforbedringer. Der er ikke noget rigtigt svar på spørgsmålet, men det ærgrer mig at se alle de tomme bøjepladser. Fortsat god sommervind! Finn Kristiansen 4

5 Nyt fra Havnekontoret Åbningstid Torsdag kl Svanemøllens kontor er åbnet i dagtimerne Strandvænget 45 telefon Nu sommeren ved at være overstået og de fleste både er kommet hjem efter sommertogt i dejligt vejr. For de bådejere der har meldt deres ferietogt har vi vendt deres skilt, men det er ikke alle pladser der har et brugbart rød/grønt skilt, men også det skulle blive bedre til næste år. Sundkrogen har haft en del sommergæster trods det gode vejr og det er dejligt at se der er kommet flere udlændinge til havnen. De skæve pæle er blevet rettet så alle nu skulle kunne ligge på deres rigtige plads. Der mangler stadig navn på en del både foran. Det gør vores arbejde noget mere besværligt når vi skal ombord på folks både og hænge ud over agterenden for at læse et evt. navn. Er der problemer med plads eller båd har vi ikke altid mulighed for at servicere den enkelte bådejer. El fra stander til båd på broen SKAL være lovligt, d.v.s. at det skal være en ledning UDEN samlinger af god kvalitet og 3 leder, så de små tynde 2 leder ledninger med diverse samledåser må ikke bruges, det er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt. Igen i år har vi forsøget os med bookingsystemet Dock Spot, men det er få der har meldt deres ankomst på denne måde. Der er godt nyt om den sunkne benzinø udfor Svanemølleværket, By og Havn kæmper stadig med ejer og forsikring om at få den hævet og fjernet, men man nærmer sig en afslutning. Igen i år samler vi indkøb af bukke således at vi kan få en fornuftig rabat, har man behov for at få nye bukke så båden kan stå sikkert til vinter kan disse bestilles på havnekontoret indtil midt i september John Vestergaard Havnefoged Kort nyt fra bestyrelsesmøde 14. august af Andreas Schousbo For at mindske ventetiden for ansøgere og for at øge effektiviteten, besluttede vi at ændre praksis for godkendelse af ansøgninger om medlemskab. Fremover godkendes nye medlemmer af sekretæren, efter tjek af historik i medlemskartoteket. Vores medlemmer Mogens Puch Hansen og John Henry Jensen er afgået ved døden i sommer. Æret være deres minde. Optagningslister fra pladsudvalget ophænges i klubhuset 1/9 For at sikre hurtig offentliggørelse af referater fra bestyrelsesmøderne besluttede vi at ændre praksis for godkendelse, således at sekretæren sætter en frist for rettelser 7 hverdage efter udsendelse af referatet til bestyrelsen. Såfremt der ikke er indsigelser, er referatet herefter godkendt og sendes til offentliggørelse på hjemmesiden. 5

6 Pinseturen 2014 Bostahusen Det var en pinsetur med dejligt vejr, plads til hygge og plads til rundbold for alle generationer. Der blev kæmpet med næb og bare klør, for at vinde 6

7 Spontan underholdning Klubbens nye duo, Kurt og John bød ind med hyggelig harmonika, fantastiske strengelege og periodisk skønsang. De var samlingspunkt i klubhuset, på broen og så lidt igen i kubhuset.tak for jeres bidrag til god stemning. 7

8 Bestyrelsens svar på Marion Petersens åbne brev til bestyrelsen den 20. maj 2014, gengivet i Brisen nr. 3. På Sejlklubben Københavns ordinære generalforsamling den 10. april 2014 blev de af bestyrelsen anbefalede ændringer af vedtægter og regulativer vedtaget med stor majoritet herunder SKK s Bøje- og Landpladsregulativ. I det tidligere Bøje- og Landpladsregulativ af 27. november 2008 (I forbindelse med klubsammen-lægningerne) fremgår af 9, stk. 5: Alle med tildelt bøjeplads betaler årligt også leje af vinterland eller vintervand (enhedstakst jf. takstbladet) og i 9, stk. 7: Ansøgning om fritagelse for betaling af vinterpladsleje kan ske til klubben inden d. 15. oktober i fald båden placeres andet sted. I det nugældende Bøje- og Landpladsreglement fremgår af 4, stk. 1: Alle med tildelt bøjeplads eller låneplads betaler en årlig leje, jf. takstbladet, omfattende vandog landpladsleje, gældende for et helt kalenderår. Lejen opkræves i 2 rater. I det nye reglement er der ikke mulighed for ansøgning om fritagelse for betaling af vinterpladsleje. Bestyrelsens begrundelse for ændringerne er hensynet til at stille samtlige medlemmer lige, hvilket ikke har været tilfældet de seneste 6 år, idet enkelte medlemmer i forbindelse med klubsammen-lægningerne fik mulighed for at søge fritagelse for betaling af vinterpladsleje, hvilket nye medlemmer ikke blev imødekommet med selvom man opbevarede sin båd andet sted. Knaphedsfaktoren, bøjepladsen (sommervand) vil således fremover medføre, at alle bådejere betaler en efter pladsens/bådens størrele lige stor andel af klubbens udgifter til leje af vand- og landarealer, uanset brugen af disse faciliteter. Det samme lighedprincip er også gældende for kontingentbetalingen, som bl.a. dækker klubhuslejen uanset om man bruger klubhuset eller ej. Herudover har sejlerskole-, fest- og kapsejladsudvalg inden for udvalgenes budgetter kunnet fastsætte deltagergebyr generelt eller til konkrete arrangementer en økonomisk fordeling, som generalforsamlingerne årligt har tilsluttet sig. I de særlige tilfælde, hvor et medlem ikke er tildelt en bøjeplads eller har frasagt sig en sådan for en periode og ønsker sin båd opbevaret på landpladsen f.eks. grundet større reparationer m.v., kan der ansøges herom, i hvilket tilfælde, der betales en årlig landpladsleje. Bådejere med bøjeplads har dog fortrinsret til vinteropbevaring på landpladsen. I Bøje- og Landpladsreglementet fremgår det af 9, stk. 1, at: Kun aktive medlemmer med bøje-plads kan tildeles plads på landpladsen. Dette har ikke været bestyrelsens hensigt og der vil derfor på den næstfølgende generalforsamling blive stillet forslag til en ændring af bestemmelsen, så med bøjeplads udgår. Bestyrelsen håber med nærværende redegørelse at have klarlagt klubbens holdninger til de rejste spørgsmål. 8

9 indbyder til distancekapsejladsen: BOMLUKKEREN Lørdag den 4. oktober 2014 Sejladsen er åben for køl- og flerskrogsbåde med. Der sejles omvendt handicap efter TCC- eller LYS-tal. I mangel af et officielt måltal, tildeles både et måltal efter tilgængelige data for bådtypen eller for en tilsvarende båd. Der sejles efter De Internationale Søvejsregler. Genopfrisk hukommelsen her: www. sejlsikkert.dk/soevejsregler.aspx Banemærker: Tårbæk Rev bøje Middelgrunden (11 sm) eller Tårbæk Rev bøje Flakfortet (15 sm) Første start kl Tilmelding senest den 2. oktober Betaling af deltagergebyr, kr. 50,- kontant pr. besætningsmedlem inden skippermødet kl Program med sejladsbestemmelser og deltagerliste udleveres på skippermødet. SKK byder på fælles frokost efter sejladsen. Der udsættes præmie for hver 5. deltagende båd. Præmieuddeling under frokosten. 9

10 Farvel Mogens Vi har mistet vores sejler, ejeren af Faurby 36 Julie Marie, arkitekt Mogens Puch Hansen. Mogens døde efter få måneders sygdom og blev bisat fra Holmens Kirke den 5. august.bagefter var familie og venner samlet til gravøl, pindemadder, vin, vand og Gammel Dansk. Mogens bror fortalte om Mogens ønske I skal ikke sørge over min død, men glæde jer over, at jeg har levet Jeg har kendt Mogens som sejler siden midten af 1980, da han ejede kragejollen Butinito.Med en håndværkerbaggrund og en arkitektuddannelse fra kunstakademiet, brød Mogens sig ikke om glasfiberbåde.mens vi andre sejlede lige efter at bådene var søsat, gik Mogens i flere uger og klargjorde træskibet.vil du sejle eller vil du klargøre? blev Mogens spurgt gennem flere år. På et tidspunkt solgte Mogens Butinito, han havde ikke længere tid til alt det arbejde med et gammelt træskib. Mogens købte en glasfiberbåd! Også denne gang var det arkitekten, der valgte skibet, en Faurby 36 er smukt at se på, lang og slank. Yderst velsejlende fandt jeg ud af, da Mogens bad Mette + mig om, at sejle Julie Marie til Mem, den østlige side af Götakanalen og køre hans bil tilbage. Mogens, datteren Marie, svigersøn Casper, og barnebarnet Julie holdt en dejlig familieferie på kanalturen til Göteborg. Som afslutning vil jeg nævne, at Mogens har sat sit mindesmærke i vores sejlklub: blomsterkasserne rundt om grillpladsen er tegnet af Mogens og monteret af frivillige. Ære være hans minde. Rolf 10

11 Her på grillpladsen, vil vi løfte vores glas og mindes Mogens, som var arkitekten bag pladsens visuelle udtryk. 3 gæve sejlere afventer bøfferne på grillen. 11

12 Bådfællesskaber af Peter Lauridsen Sejlsport er en spændende og sund fritidsbeskæftigelse, som også medfører oplevelser i fremmede havne og lande. Men det, at eje og vedligeholde et fritidsfartøj, kan være en for stor udfordring for én enkelt ejer. Et bådfællesskab kan virkeliggøre manges drøm om at blive fritidssejler. Et bådfællesskab, med flere bådejere, fordeler udgifterne og den nødvendige arbejdsindsats til vedligeholdelse af båden på flere skuldre. Det kan derfor være en god ide, som ny sejler, at etablere, eller melde sig ind i, et bådfællesskab. Der er mindst fem måder at gøre det opnåeligt for de fleste at sejle en båd i fællesskab med andre på: 1. Én ejer båden 100 %, og medsejlende venner bidrager til økonomien og arbejdsindsatsen. 2. Ét fællesskab, hvor deltagerne i fællesskab ejer båden og sejler sammen; 3. Ét timeshare projekt, hvor deltagerne i fællesskab ejer båden, men skiftes til at have rådighed over båden. 4. En bådforening, hvor foreningen ejer båden, og medlemmerne kan melde sig ind og ud. 5. Man lejer en båd, når man føler for at sejle. Jeg har erfaring med selv at eje en båd, at eje en båd i fællesskab med andre, og har været med i en bådforening. I det følgende vil jeg kort fortælle om mine oplevelser i håb om, at andre får lyst til at indgå bådfællesskaber. Min 8-årige datter, Linda, står i 1985 på isen foran Gandalf 12 Min 8-årige datter, Linda, står 1985 på isen foran Gandalf - vores første båd i Bådelavet Søhesten.

13 Efter en karriere til søs gik jeg i land i Jeg havde giftet mig i udlandet og min kone fik hurtigt et netværk af kvinder fra samme land. En af dem var også gift med en tidligere sømand. Vi havde begge interesse for at fritidssejle. Vi købte derfor i fællesskab en ældre klinkbygget sejlbåd for kr. Båden hed Gandalf og var bygget i Danmark under krigen. Gandalf s bådeplads i Sejlklubben Trekanten i Københavns Sydhavnen fulgte med, men vi syntes, at der var for langt til Øresund. Vi meldte os derfor ind i Bådelavet Søhesten i Skudehavnen, hvor Øresund lå lige uden for molerne. Efter en årrække solgte vi Gandalf for kr. og fik kammeratens bror med i et fællesskab om en Jensen 29, som vi købte for kr. Den nye båd blev også kaldt Gandalf. Fællesskabet gik godt indtil konerne blev uvenner, og jeg måtte melde mig ud af bådfællesskabet. Min udtræden forløb gnidningsfrit, idet vi blev enige om bådens værdi og de to andre købte min tredjedel. Linda, 9 år, på ruffet af Jensen 29, Gandalf, ved Møns Klint 13

14 Jeg har også i 10 år været medlem af Bådforeningen af 12. april 1978, som ejer fritidsskibet Anna Elise. Hun er en 18,6 meter lang, ca. 60 ton tung, tidligere snurrevodskutter fra Esbjerg, som nu er et fritidsfartøj rigget med en ketch-rig. Anna Elise har en bevaringsværdig 110 hk Hundestedsmotor, der vejer ca. 6 ton. Det var spændende at sejle med skibet, bl.a. fordi vi på grund af størrelsen anløb byernes oprindelige havne og ikke en steril lystbådehavn. Oftest lå vi gratis, fordi vi pyntede i havnen. Fællesskabet i foreningen var også positivt. Et foreningsskib kan sejle på langture med skiftende besætningsmedlemmer. Således har jeg været i Helsinki, Stockholm, Oslo og Limfjorden med Anna Elise. I en forening er der vedtægter, generalforsamling og bådmøder, så juraen er på plads. Foreningsskibet Anna Elise for fulde sejl. 14 Det bringer mig til en vigtig pointe. Etablerer man et bådfællesskab, er der mange emner, man skal have drøftet igennem og være enige om, inden fællesskabet etableres. Der kan opstå problemer hvis f.eks., medejere sejler skiftevis og båden skal forny sejlgarderoben. Nogle sejler f.eks. aldrig med spiler, og vil derfor ikke være med til at dele udgiften til indkøbet af en spiler. Dansk Sejlunion har en kontraktmodel til et bådfællesskab på unionens hjemmeside: - køb, salg og Jura - Bådfællesskabskontrakt

15 Sådan leger man ikke med den gæve Hans Jacobsen. Han var lidt tidligt fremme i en sejlads i foråret, i hans Hallberg Rassey 312. Her fik han påtale fra øvrige sejlere. Denne gang sikrede han sig med et ur, hvor ingen kunne være i tvivl om hans start tid, som skifter hver tirsdag og er individuelle for alle både. Hans har i øvrigt flittigt deltaget i samtlige tirsdagssejladser og hans portræt findes i samtlige danske lystbådehavne, i en reklame for Søsportens Sikkerhedsråd Tirsdagssejlads 15

16 Konkurrence Vind 12 ruller Lambi Skriv dit bud på facebook.com/sejlklubbenkbh (det er tilladt at anvende søkort over sveriges østlige skärgård) Er dette ifö eller Gustavberg? 16

17 Hawaii Fest Lørdag den 25. oktober kl Lækker eksotisk mad, vin, øl, vand og drinks...det hele krydret med stemningsfyldt strandparty musik. Tilmelding & betaling via udfyld blot den fortrykte formular tilmelding senest den 19. oktober tilmelding er bindende, men kan annuleres til og med d. 19. oktober. via Du bliver opkrævet af klubben via PBS, for det antal du har tilmeldt. Pris for hele Festpakken Medlemmer kr.250,- Gæster kr. 350,- ALOHA Kom gerne i dit skønneste Hawaiioutfit...Husk danseskoene 17

18 18

19 Vi sejler gennem Københavns Havn til Bådeklubben Valby Lørdag d. 6. september Kl Afgang Kalkbrænderihavnen Kl Mødes vi ved Knippelsbro, hvor vi har aftalt broåbning med Havnen Kl Velkomst drink Kl Trubaduren Thomas Negrijn underholder Kl Sejlklubbens kok har tilberedt en skøn middag til 60 personer, hvilket er det antal vi rent fysisk kan være i Sejlklubbens Lokale Kl Dansemusik Søndag d. 7. september Sejltur hjem igen til Sundkrogen åbnes Bryggebroen for os igen OBS! Det er en betingelse, at der begge veje sejles samlet gennem broerne på de aftalte tidspunkter. Det praktiske Det er en hyggelig, lille sejlklub dog primært for motorbåde og med begrænset vanddybde ved broerne (1-1½ m). Ved ydersiden af klubhuset er der dog ca. 2½ m dybt. Ps! Der ligger en sandbanke med max. 1 meter vand NØ for klubhuset. I øvrigt er der flere muligheder for fortøjning med vandybder på mere end 2½ m ved Slusen og langs nordsiden af Sluseholmen. Respekter afmærkningerne for grundt vand! Der kan ikke påregnes elstik og bad. Pris for middag, underholdning og bidrag til havnepenge / et tak for lån af klub : Voksne kr. 200,- Børn (max. 12 år) kr. 100,- Drikkevarer købes og betales kontant: Vin kr. 80,- pr. flaske. Øl & vand kr. 10,- pr. stk. Obs! På grund begrænset plads i klubhuset, vil tilmeldingen desværre foregå efter først til mølle princippet og muligheden for at tilmelde sig vil stoppe ved 60 personer. Tilmelding via klubbens website: Alle tilmeldinger er bindende. Du bliver opkrævet af klubben (via pbs) for det antal, som du har tilmeldt 19

20 Sejlferie i New England af Anders Geertsen Jeg har ofte med mit arbejde rejst i USA. Og tit, når jeg havde fri, er jeg gået rundt i deres lystbådehavne og tænkt, at det ville dog være skønt at leje en sejlbåd en dag. Min kone og jeg har en 26 fod sejlbåd her i Sundkrogen og vi kender Sundet godt og de mange småhavne i Sverige og Danmark. Men vi fik altså mere og mere lyst til også at sejle i USA. Sidste år, i 2013, tog vi så beslutningen: Vi ville leje en sejlbåd i New England, USA, i 2014 og holde vores sommerferie der. Et sted mellem New York og Boston, omkring Narragansett Sound og Newport Bay. Vi havde også overvejet andre steder, blandt andet området ved Annapolis og Chesepeake Bay, men New Englands kystbyer og den umiddelbare nærhed til Atlanterhavet trak. Hvordan finder man så en udlejningsbåd og et godt udlejningsfirma? Det var ikke helt let, og krævede dels mange søgninger på nettet, dels at vi tog en chance og valgte at have tillid til et lille firma, som vi fandt på nettet, men som vi ellers ikke viste noget om. Udlejning af sejlbåde til folk fra andre lande er tydeligvis slet ikke sat i samme system, som i mange Middelhavslande. Men det skulle vise sig, at det var en god udlejer, som vi fandt på nettet, og en god båd. Men jeg må indrømme, at man er lidt spændt når man tager flyet derover og ikke helt ved, om der er en båd. Det var der! 20 I Danmark sejler vi i en 26 fod Marieholm, som er over 30 år gammel, langkølet, lav og smal. Den båd, som vi fandt i USA, var en Pearson fod og lidt bredere og højere, men ellers med mange af de samme sejlegenskaber. Den er bygget helt lokalt, i byen Bristol, for over 30 år siden, og af de bådebyggere, som skulle finde nye jobs da Herreshoff-bådebyggeriet lukkede.

21 Jeg skrev til udlejeren i USA, at jeg havde sejlet i mange år, og desuden havde det danske duelighedsbevis. Han svarede, at det var fint, men at de altid ønskede at en potentiel lejer skulle sejle en eller to dage med den af deres instruktører, inden man kan få båden. Jeg syntes, at det var en fin aftale, også fordi jeg på den måde kunne lære båden og området at kende, og måske få svar på mange af mine spørgsmål. Så jeg tog flyet til US to dage før min kone, for at sejle i båden med en af deres instruktører. Fly til New York og derefter toget mod Boston, hvor jeg stod af i Providence og så videre til West Barrrington, hvor båden lå. Højt oppe i Narragansett Bay, som munder ud i Atlanten ved Newport mod syd. Man har mange spørgsmål, når man skal leje og sejle i en sejlbåd i et helt andet land; især var det svært at få rede på, hvordan deres system med gæstepladser fungerer i USA. Det var faktisk umuligt at finde ud af hjemmefra. Undervejs lærte vi os, at det fungerer meget anderledes end i vores farvande - havnene har for eksempel slet ikke vores system med grønne gæstepladser. For at finde ud af det, søge råd og få sig en plads for natten, så må man lære sig at bruge fem begreber: Anchorage, Mooring, Dock, Slip og Float. Og så er begrebet Transient desuden vigtigt. Anchorage er jo nemt nok, for det betyder at kaste anker. Her skal man bemærke, at det nok er den absolut foretrukne måde for amerikanske lystsejlere at spendere natten på. Mellem bugter, øer og vige er der utallige gode ankerpladser, og jeg tror, at de fleste amerikanske lystsejlere værdsætter stilheden, freden og naturen, når de selv finder en god ankerplads. Alle havnene har også ankerområder, og her ligger de fleste både. Men husk at studere kortet grundigt, kontakt havnefogeden og vær opmærksom på det betydeligt tidevand i hele området. I alle havnene finder der også et stort antal bøjer, som man kan fortøje ved. De kaldes Moorings, og man skal vide, at mange af dem er private. Man skal derfor kigge efter de bøjer, hvor der på selve bøjen står Call Harbor master, Ch 16 / 9, samt sandsynligvis også mobilnummeret på havnefogeden. Og ham skal man ringe til, så man kan betale og få lov til at ligge der. Fordi så mange lystsejlere ligger ved en bøje eller for eget anker, så er der ved alle havnene en livlig trafik af små, elegante Launch -både, som for få dollars fragter ejere, besætning og gæster mellem båden og landjorden. De kaldes over VHF en og ser ud til at komme aldeles prompte. Vil man ind at ligge i en havn, ved en bro, så skal man gå efter en Slip. Det er nemlig en typisk plads ved en bro, enten med agterpæle eller med en lille flydebro langs siden. 21

22 Begrebet Dock anvendes også, men det bruges som regel om broen eller kajen, hvorimod en Slip er selve (gæste)pladsen. En variant er så en Float, som er en flydebro, som man kan fortøje langs. Så hvordan får man så en plads for natten? Det lykkedes os gennem fjorten dage, og vi blev overalt mødt af stor venlighed og hjælpsomhed, selv om det var lidt usædvanligt, at der sejlede et europæisk par rundt i deres farvende. Det bedste man kan gøre er at checke havnen i forvejen på nettet og finde ud af, hvor man gerne vil ligge. De fleste havne er opdelt i en række selvstændige marianer eller docks, som er ejet af forskellige private firmaer. Ofte findes der dog også en offentlig town transient dock. Fidusen er altså at udsøge sig de docks og marinaer, hvor man gerne vil ligge, og som på nettet skilter med, at de modtager transients, det vil sige gæstesejlere. Ring til dem i forvejen. De skal naturligvis have bådens navn, længe, bredde og dybgang (i fod), samt dit navn og telefonnummer. Mange var lidt mystificerede over at få et europæisk telefonnummer, men det gik alt sammen. Så får man en aftale, og når man nærmer sig havnen kalder man dem over VHF en, og så kommer de springende, tager ens liner og hjælper med at lægge til. Den anden variant, som vi også prøvede, er naturligvis at komme ind i en havn uden at have booket noget som helst i forvejen. Her var vores taktik at lægge os ved den bro, hvor man kan tanke brændstof og derefter straks at opsøge havnefogeden. Det lykkedes også. I en forbindelse skal man huske, at fordi de amerikanske havne som regel er opdelt i mindre private dele, så er der både en (overordnet) harbor master, som anviser anker- og bøjepladser, og en række forskellige dock masters, som anviser slips ved deres broer. 22 Men alt handler jo ikke om at finde havneplads. Det meste handler om at sejle. Den

23 store bugt, som starter oppe ved Providence, og som munder ud i Atlanten / Long Island Sound nede ved Newport, hedder Narragansett Bay. Det er en vidunderligt bugt, som har mange dejlige New England byer og havne, og som er fuld af store og små øer. Man ser land hele tiden, og afstandene mellem de gode havne er typisk en 10 til 14 sømil. Det er altså et farvand, som kan minde meget om Sundet, og hvor man kan sejle en tre-fire timer, og derefter finde en god havn. Bølgerne var som regel mindre end i Sundet, der var langt mindre kommerciel trafik og ikke mindst så oplevede vi, at alle sejlere opførte sig eksemplarisk og til punkt og prikke fulgte vigereglerne. Det allerbedste var, at vigende både altid i god tid foretog kursændringer, og dermed tydeligt markerede deres intention. Motorbådene satte farten ned i god tid før en sejlbåd, så vi ikke skulle blive forstyrret af deres kølvand. Udfor havnene ligger der små bøjer fra farvandsmyndighederne, hvor der står No wake, og det bliver respekteret. Den første dag sejlede vi fra West Barrington til East Greenwich i god vind fra syd og i det skønneste solskin. East Greenwich var derfor den første fine New England havneby, som vi besøgte, og vi blev helt charmerede over de fine træhuse, de skrånende gader og de fremragende fiskerestauranter. Senere så vi, at den kvalitet og charme havde alle byer og havne vi mødte. De følgende dage sejlede vi langsomt mod syd, mod bugtens udmunding i Atlanterhavet. Vi lagde undervejs til i både Bristol og i Wickford. På fjerdedagen krydsede vi under den store Newport Bridge, der som en pendant til Golden Gate markerer, hvor Atlanterhavet begynder. Når man har passeret broen kan man lægge til i fine havne på begge sider, både i Jamestown og i den legendariske Newport. I disse farvande starter en typisk dag meget stille: næsten ingen vind, men en smuk solopgang. På et eller andet tidspunkt om formiddagen begynder vinden at bygge op, typisk fra syd sydvest. Først let, måske en 3-4 sekundmeter. Men pludselig og det kan være ske inden for ganske få minutter, så kan det blæse over 10 sekundmeter. Engang efter klokken 17 begynder vinden at falde lidt, og aftenerne er som regel rolige. Men der er undtagelser. Vi fik fornøjelsen af at mærke resterne af årets første hurricane ved den amerikanske østkyst, nemlig Arthur. I New England gik den værst ud over Nantucket, og vi var jo lidt længere inde, så helt så slemt blev det ikke hos os i Newport. Men det handlede om at fortøje båden aldeles grundigt og finde et hotel den nat. En sådan Tropical Storm følges af voldsomt regnvejr; mere end vi kender i Danmark. I Newport faldt der fem tommer regn; det er altså 12,5 centimeter (125 millimeter) over 10 timer. Vinden måles i miles per hour, det vil sige i knob. Groft sagt skal man blot dividere med to for at få vindens hastighed i sekundmeter. Og dybder måles i fod. Dybder er 23

24 vigtige, for her sejler vi i et farvand, som har markant tidevand; ofte flere meter. Med tidevandet følger tidal current, det vil sige strøm. I de brede passager er den ikke særlig voldsom, men smalle steder kan den være markant og nå over 4 knob. For sejlere, som kender Sundet og har prøvet strømmen ved Helsingør / Helsingborg er det nu ikke den store udfordring. Til gengæld er det nyt, at man altid kender strømme på ethvert tidpunkt, flere år i forvejen, og derfor altid kan slå den op i en bog; Eldridge, som den autoritative kilde hedder på de kanter. Newport er en fantastisk by! Den handeler kun om havet, sejlbåde, America s Cup og glæden ved vandet. Den føles som Venedig og er lige så let, lys og luftigt. Fuld af de skønneste amerikanske træhuse og med en havnefront med Lobster Bars, restauranter og de fineste, klassiske sejlbåde. Her ligger en række af de 12 meter både, som sejlede America s Cup. Sejler man ud af Newport havn og mod syd, så er man ude i Long Island Sound, med stævnen direkte ud i Atlanten. Man oplever her de store dønninger fra oceanet og det fantastiske lys. Vi tog en tur ud, syd om Beavertail Lighthouse og så tilbage igen til Newport. Vil man længere væk, så ligger Block Island, Natucket og Montauk alle inden for en dagstur på under 20 sømil. Og fra Block Island eller Nantucket er der ikke langt til Cape Cod og Martha s Wineyard. Mod nordøst fører en gravet kanal gennem Cape Cod-halvøen til Boston og mod syd (2-3 dages sejlads) ligger New York. Men vi sejlede altså ikke så langt; efter nogle timers tur syd for Beavertail Light vente vi tilbage til Newport. Vi havde forberedt os godt hjemme fra: Vi havde skaffet søkort, både digitale og på papir. Vi havde lagt en række waypoints ind på vores håndholdte GPS, som vi tog med. Det var en god investering, som gjorde det hele meget nemmere. Jeg havde også noteret en række telefonnumre og webadresser på havne, og også det var en god ide. 24

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013. Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013. 11 juni 2013. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jan Bredde Andersen (JBA), Steffen Torvits (ST), Steen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 62, den 26. juni 2014 kl. 17.30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 62, den 26. juni 2014 kl. 17.30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 62, den 26. juni 2014 kl. 17.30. 6. august 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jens Rosengaard

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. V2, 26 oktober 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Andreas Schousboe (AS),

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København 1) Til stede: merne: Finn Kristiansen (FK), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Sten Emborg (SE), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jens Rosengaard (JR), Steffen Torvits (ST), Grete Ørskov (GØ), Jacob Rubæk Christensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30. V2, 21 januar 2015 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Andreas Schousboe (AS), Erik Kragh-Hansen

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 70, den 9. april 2015 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 70, den 9. april 2015 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 70, den 9. april 2015 kl. 17:30. V2, 23 april 2015 Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Steen Emborg (SE), Andreas Schousboe

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget.

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget. 2016 Sidste tur Fredag Så er vi startet på årets sidste tur. Efter et laaangt kryds til Oddesundbroen, hvor vi ventede et kvarter, krydsede vi videre til Jegind Tap, hvor vinden nu var øget fra 7-9 til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 66, den 6. november 2014 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 66, den 6. november 2014 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 66, den 6. november 2014 kl. 17:30. 18 november 2014, v2 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ),

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017 Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro 27. maj 9. juni 2017 Sejlplan Afsejling fra Lemvig, lørdag den 27. maj 2017 kl. 10.00 1. destination Glyngøre Afsejling Glyngøre, søndag den 28. maj kl. 9.00

Læs mere

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Lørdag d. 1. september satte vi kurs mod nord Private Lady på traileren målet Hjarbæk Havn. Jens havde studeret vejrudsigten og fundet den gunstigste

Læs mere

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015 Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015... En sejlads både for tur- og kapsejlere...nu på 16. år! Tid: Distance: Deltagere: Handicap: Målerbrev: Starten går lørdag den 13. juni 2015 kl. 08.20 (turbåde)

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Referat af bestyrelsesmøde nr. 73 - den 17. august 2015 kl. 17.30 Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Sten Emborg (SE), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 18, d. 6. maj 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 18, d. 6. maj 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 18, d. 6. maj 2010. 4. juni 2010. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), og Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 69, den 12. marts 2015 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 69, den 12. marts 2015 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 69, den 12. marts 2015 kl. 17:30. V2, 26 marts 2015 Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Steen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 25, d. 13. januar 2011.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 25, d. 13. januar 2011. Referat af bestyrelsesmøde nr. 25, d. 13. januar 2011. 19. jan. 2011. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Sten Emborg (SE), Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 24, d. 9. december 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 24, d. 9. december 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 24, d. 9. december 2010. 9. jan. 2011. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Sten Emborg (SE), Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub Velkommen - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub 1 Velkommen til Sejlklubben København Det glæder os at byde dig velkommen til vores sejlklub. På de følgende sider kan

Læs mere

V L E K L O K M O M M E M N

V L E K L O K M O M M E M N VELKOMMEN Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub (K.A.S.) er mødestedet i Københavns centrum for sejlere, der aktivt vil deltage i en attraktiv del af den danske kulturarv at lære sejlerfaget fra bunden og nyde sølivets

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Onsdagssejladser 2015. Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser

Onsdagssejladser 2015. Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser Onsdagssejladser 2015 Køge Sejlklub Sejladsbestemmelser Regler : Sejladserne sejles efter de i kapsejladsreglernes definerede regler incl. Skandinavisk Sejlforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter Desuden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 44, d. 11. oktober 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 44, d. 11. oktober 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 44, d. 11. oktober 2012. 25. okt. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Erik Kragh- Hansen (EKH), Sten Emborg (SE), Henrik Sengeløv

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. 17. august 2010. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), og suppleant

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 33, d. 13. okt

Referat af bestyrelsesmøde nr. 33, d. 13. okt Referat af bestyrelsesmøde nr. 33, d. 13. okt. 2011. 15. okt. 2011. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Peter Clemmensen (PC), Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard (JR), Henrik

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub Side 1 af 6 Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub indbyder til åbent DS-DM 2013 for IF og L23 Onsdag den 14. august til lørdag den 17. august 2013 med søndag den 18. august som reservedag.

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 41, d. 14. juni 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 41, d. 14. juni 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 41, d. 14. juni 2012. 16. juni 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Erik Kragh-Hansen (EKH), Sten Emborg (SE), Henrik Sengeløv (HSE), Jan Bredde Andersen

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Program for sommerlejren i. Sønderborg Yacht Club. 23. til 26. juni, 2017

Program for sommerlejren i. Sønderborg Yacht Club. 23. til 26. juni, 2017 Program for sommerlejren i Sønderborg Yacht Club 23. til 26. juni, 2017 Velkomst På vegne af Sønderborg Yacht Clubs junior afdeling vil jeg gerne byde jer hjertelig velkommen til sommerlejeren for sejlere

Læs mere

Til Stockholm med Lis Kristine, 2012

Til Stockholm med Lis Kristine, 2012 Til Stockholm med Lis Kristine, 2012 I år gik sommerturen til Stockholm. En frisk nogle gange hård vind fra sydvest sendte os to dage efter Sct.Hans ud af Limfjorden over Grenå og Helsingør til Svanemøllen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013

Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013 Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013 Windsurfing Kitesurfing Race klasse Open Fun klasse www.ronbjergopen.dk Rønbjerg Open 2013 Nordjydsk Windsurfing Klub indbyder hermed til wind- og kitesurfing stævne i Rønbjerg

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Indbydelse SuperDM 2016

Indbydelse SuperDM 2016 Juelsminde Sejlklub 7130 Juelsminde Indbydelse SuperDM 2016 Den 18. - 21. august 2016 i Juelsminde For pårørende er der et stort arrangement med mange tusinde besøgende http://juelsminde.nu/festihvalen/festihvalen.html#

Læs mere

Kerteminde Sejlklub indbyder til. Classic Fyn Rundt. for tursejlere i Kerteminde den 3. - 5. juni 2011 K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Kerteminde Sejlklub indbyder til. Classic Fyn Rundt. for tursejlere i Kerteminde den 3. - 5. juni 2011 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Kerteminde Sejlklub indbyder til Classic Fyn Rundt for tursejlere i Kerteminde den 3. - 5. juni 2011 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 7.-9. juni 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 7.-9. juni 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 7.-9. juni 2013 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2013 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia

Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia 6. maj 2009 Selv om jeg nu har haft catamaran i Midelfart Sejlklub og i Middelfart Marina i snart 30

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013.

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013. Stensnæsskolen Juli 2013 Nyhedsbrev Årgang 12 Nummer 7 I dette nummer: Skolebus 1 Nye ringetider 2 0.A på Thorup Hede 3 5.A s piger på bytur 4-5 Venskabsklasser 6-8 4.A i Sverige 8-10 2.A laver e-bøger

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015 Indbydelse Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub inviterer til Huggert Pokal d. 30. 31. maj 2015 Kort oversigt: Tilmelding, til kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk inden tirsdag d. 26. maj 2015

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Kerteminde Sejlklub, Express Klub Danmark, Impala 27 klubben og Banner 30 klubben indbyder til Klassemesterskab i Kerteminde den 5. - 6.

Kerteminde Sejlklub, Express Klub Danmark, Impala 27 klubben og Banner 30 klubben indbyder til Klassemesterskab i Kerteminde den 5. - 6. Kerteminde Sejlklub, Express Klub Danmark, Impala 27 klubben og Banner 30 klubben indbyder til Klassemesterskab i Kerteminde den 5. - 6. juli 2008 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Kerteminde Sejlklub

Læs mere

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse.

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Cykelferie August 2016 Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Jeg siger gerne for sjov at jeg er medlem

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

HAVNENYT EFTERÅRET 2015

HAVNENYT EFTERÅRET 2015 HAVNENYT EFTERÅRET 2015 En ægte 12 meter afgår Dragør havn Sæsonen 2015 Igen i år har vi kunnet holde skindet på næsen, når man taler om antal af gæstende både i havnen. Vi har i år haft en fremgang på

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 10. august, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen (HKK),

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år.

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år. Sommercamp 2015 Årets Sommercamp for unge sejlere fik en rigtig fin optakt. Tilmeldingerne strømmede ind tidligt i år og da vi startede op var der 23 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne KDY, Nappedam,

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 15. juli 2015 Blad nr. 122 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Godnatbillede fra Stubbekøbing Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Sommertur beretning for Freja i uge

Sommertur beretning for Freja i uge Skipper: Diego Børresen Lladó, Stig Bang (co-skipper) Besætning: Clara Matthiessen, Lars Løye Ernsted, Liv Skovholm Samlet konklusion: Frække Freja - "uld mod uld" :-) En uge i kapsejladsens ånd :-) Mange

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB 10 meter i dagene 13. til 16. august 2014. 1. Regler 1.1 Der sejles

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/ Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/16 Velkommen tilbage 7. Aften : af søvejsregler 13 (11) 16 (vigeregler) Gennemgang opgave 36-59 næsten alle af kurser, strøm, afdrift, misvisning og

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere