Bestyrelsen for Ungdomscenteret i Glostrup VEDTÆGTSÆNDRINGER. Vedtægter Vedtægtsforslag pr. 1. september 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for Ungdomscenteret i Glostrup VEDTÆGTSÆNDRINGER. Vedtægter Vedtægtsforslag pr. 1. september 2014."

Transkript

1 Bestyrelsen for Ungdomscenteret i Glostrup VEDTÆGTSÆNDRINGER Vedtægter Vedtægtsforslag pr. 1. september 2014 Vedtægter for Bestyrelsen for Ungdomscenteret i Glostrup af 22. oktober 2003, med ændringer godkendt , og Sammensætning Vedtægter for Bestyrelsen for Ungdomscenteret i Glostrup af 22. oktober 2003, med ændringer godkendt , , og XXX.2014 jf. bekendtgørelse om lov om Ungdomsskoler Sammensætning Bestyrelsen består af: Bestyrelsen består af: 3 repræsentanter valgt af kommunalbestyrelsen 1 repræsentant for organisationer med særlig interesse for ungdomsarbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter 2 medarbejderrepræsentanter 1 elevrepræsentant fra 10 eren 1 repræsentant for Glostrup Ungdomsråd 1 forældrerepræsentant valgt af og blandt forældre til medlemmer i Ungdomscenterets ungdomsklub 1 forældrerepræsentant fra 10 eren 1 forældrerepræsentant valgt af og blandt skolebestyrelserne i kommunens folkeskoler 3 repræsentanter valgt af kommunalbestyrelsen 2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsarbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter. 2 medarbejderrepræsentanter. 1 repræsentant fra UCiG s elevråd, det vil sige en brugerrepræsentant fra en af UCiG s afdelinger (10 eren, 89TI eren, Ungdomsskolen eller klubben). 1 repræsentant for Glostrup Ungdomsråd 1 forældrerepræsentant valgt af og blandt forældre til medlemmer Ungdomscenterets ungdomsklub. 1 forældrerepræsentant fra 10 eren 1 forældrerepræsentant valgt af skolebestyrelsen for Glostrup Skole. En repræsentant for kommunens folkeoplysningsvalg deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. En repræsentant for kommunens folkeoplysningsvalg deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. 1

2 Elevrepræsentanterne har stemmeret, men må ikke deltage i afstemning om eller overvære forhandlinger, der angår sager vedrørende enkeltpersoner. Elevrepræsentanterne kan heller ikke deltage i valg af formand og næstformand. Elevrepræsentant og repræsentant fra Glostrup Ungdomsråd har stemmeret. Hvis elevrepræsentant og repræsentant fra Glostrup Ungdomsråd er under 18 år, må den/de ikke deltage i afstemning om - eller overvære forhandlinger, der angår sager om klager over enkelte ansatte eller personalesager for enkelte ansatte på Ungdomscenteret i Glostrup. Elevrepræsentant og repræsentant fra Glostrup Ungdomsråd, hvis disse er under 18 år, kan heller ikke deltage i valg af formand og næstformand. For hvert medlem af bestyrelsen udpeges en stedfortræder. For hvert medlem af bestyrelsen udpeges en stedfortræder. Stk. 5 Lederen af Ungdomscentret er sekretær for bestyrelsen og deltager i møderne uden stemmeret. 2 Valg Kommunalbestyrelsen vælger 3 repræsentanter og 3 stedfortrædere på det konstituerende møde. Organisationsrepræsentanten og dennes stedfortræder vælges af kommunalbestyrelsen efter forslag fra de stedlige organisationer. Arbejdet hermed tilrettelægges, så valget kan ske på det konstituerende møde. Når nyvalg til skolebestyrelserne i kommunens folkeskoler er gennemført, vælger skolebestyrelserne en repræsentant og en stedfortræder til Ungdomscentrets bestyrelse. Stk. 5 Ungdomscenterledelsen deltager i møderne som tilforordnede og uden stemmeret. Lederen af Ungdomscenteret er sekretær for bestyrelsen. 2 Valg Kommunalbestyrelsen vælger 3 repræsentanter og 3 stedfortrædere på det konstituerende møde. Organisationsrepræsentanterne og deres stedfortrædere vælges af kommunalbestyrelsen efter forslag fra de stedlige organisationer. Arbejdet hermed tilrettelægges, så valget kan ske på det konstituerende møde. Når nyvalg til skolebestyrelsen for Glostrup Skole er gennemført, vælger skolebestyrelsen en repræsentant og en stedfortræder til Ungdomscenterets bestyrelse. 2

3 Snarest muligt efter, at kommunalvalg er afholdt, vælges 2 medarbejderrepræsentanter og 2 stedfortrædere til bestyrelsen. Valget iværksættes ved, at Ungdomscenterets leder indkalder samtlige medarbejdere til et møde. På mødet kan alle tilstedeværende medarbejdere stemme på alle opstillede kandidater. Snarest muligt efter, at kommunalvalg er afholdt, vælges 2 medarbejderrepræsentanter og 2 stedfortrædere til bestyrelsen. Ungdomscenterets leder udarbejder tidsplan for opstilling og valg af kandidater. Alle ansatte i Ungdomscenteret kan opstille. Alle ansatte i Ungdomscenteret kan afgive stemme. Valget iværksættes ved at Ungdomscenterets leder indkalder kandidater der ønsker opstilling. Liste over kandidater offentliggøres. Ansatte kan indenfor en angivet tidsfrist afgive stemme i opstillet valgurne. Den kandidat, der får flest stemmer er valgt. Den anden medarbejderrepræsentant vælges på samme måde. Valg af stedfortrædere foretages som valg af medarbejderrepræsentanter. De to kandidater, der får flest stemmer, er valgt. Valg af stedfortrædere foretages som valg af medarbejderrepræsentanter. Elevrepræsentanten fra 10 eren og repræsentanten for Glostrup Ungdomsråd vælges hvert år ved skoleårets begyndelse. Elevrepræsentanten for 10 eren og dennes stedfortræder vælges af 10 erens elevråd, og repræsentanten for Glostrup Ungdomsråd og dennes stedfortræder vælges af Ungdomsrådet. Funktionsperioden løber indtil udgangen af juli måned. Repræsentanten fra elevrådet og repræsentanten for Glostrup Ungdomsråd vælges hvert år ved skoleårets begyndelse. Elevrådsrepræsentanten og dennes stedfortræder vælges af UCiG s elevråd, og repræsentanten for Glostrup Ungdomsråd og dennes stedfortræder vælges af Ungdomsrådet. Funktionsperioden løber indtil udgangen af juli måned. Ungdomsklubbens forældrerepræsentant og dennes stedfortræder vælges hvert år ved skoleårets begyndelse af og blandt forældre til medlemmer i ungdomsklubben. Funktionsperioden løber indtil udgangen af juli måned. 3 UDGÅR Ungdomsklubbens forældrerepræsentant og dennes stedfortræder vælges hvert år ved skoleårets begyndelse af og blandt forældre til medlemmer i ungdomsklubben. Funktionsperioden løber indtil udgangen af juli måned.

4 Stk. 5 10`erens forældrerepræsentant og dennes stedfortræder vælges hvert år ved skoleårets begyndelse af og blandt forældre til elever i 10 eren. Funktionsperioden løber indtil udgangen af juli måned. Stk. 6 Bestyrelsen fungerer indtil udgangen af den måned, hvor der er foretaget nyvalg af: 3 medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen, organisationsrepræsentanten, skolebestyrelsesrepræsentanten samt 2 medarbejderrepræsentanter Bestyrelsen kan dog længst fungere indtil udgangen af maj måned. Dette gælder selv om ikke alle de ovennævnte personer er valgt. Bemærkning: De nævnte valg vil i almindelighed være på plads ved udgangen af april måned i året efter det kommunale valgår. Bemærk dog, at elevrepræsentanternes og forældrerepræsentanternes funktionsperiode kun er et år, jfr. stk. 3, 4 og 5. Stk. 5 10`erens forældrerepræsentant og dennes stedfortræder vælges hvert år ved skoleårets begyndelse af og blandt forældre til elever i 10 eren. Funktionsperioden løber indtil udgangen af juli måned. Stk. 6 Bestyrelsen fungerer indtil udgangen af den måned, hvor der er foretaget nyvalg af: 3 medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen 2 organisationsrepræsentanter skolebestyrelsesrepræsentanten fra Glostrup skole 2 medarbejderrepræsentanter Bestyrelsen kan dog længst fungere indtil udgangen af maj måned året efter kommunalvalget. Dette gælder selv om ikke alle de ovennævnte personer er valgt. Bemærk dog, at elevrepræsentanternes og forældrerepræsentanternes funktionsperiode kun er et år, jfr. stk. 3, 4 og 5. Bemærkning 1: De nævnte valg vil i almindelighed være på plads ved udgangen af april måned i året efter det kommunale valgår. Bemærkning 2: Kommunalvalg afholdes fast hvert fjerde år den tredje tirsdag i november. 3 Konstituering af bestyrelsen På den nyvalgte bestyrelses første møde, jfr. 2, stk. 6, vælger de stemmeberettigede medlemmer en formand og næstmand. Valget foretages mellem: De 3 medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen Organisationsrepræsentanten Repræsentanten for skolebestyrelserne ved kommunens folkeskoler Valget foretages som flertalsvalg som beskrevet i den kommunale styrelseslov. 3 Konstituering af bestyrelsen På den nyvalgte bestyrelses første møde, vælger de stemmeberettigede medlemmer en formand og næstformand. Valget foretages mellem: De 3 medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen De 2 organisationsrepræsentanter Repræsentanten for skolebestyrelsen ved Glostrup Skole Valget foretages som flertalsvalg som beskrevet i den kommunale styrelseslov. 4

5 4 Mødevirksomhed og forretningsorden Bestyrelsens møder er lukkede. Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. 4 Mødevirksomhed og forretningsorden Bestyrelsens møder er lukkede. Alle deltagere i møderne har tavshedspligt om personsager. Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. 5 Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, indtræder stedfortræderen for resten af valgperioden. Er der ved et medlems udtræden ingen stedfortræder, foretages suppleringsvalg for resten af perioden. Er en mødedeltager forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, indkalder formanden stedfortræderen. 6 Bestyrelsen fastlægger en mødeplan. Bestyrelsen afholder ekstraordinært møde, når formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent. 5 Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, indtræder stedfortræderen for resten af valgperioden. Er der ved et medlems udtræden ingen stedfortræder, foretages suppleringsvalg for resten af perioden. Er en mødedeltager forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, indkalder formanden stedfortræderen. 6 Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt efter en nærmere, af bestyrelsen, fastsat plan. Bestyrelsen afholder ekstraordinært møde, når formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent. Formanden indkalder medlemmerne til møde. Formanden indkalder medlemmerne til møde. 5

6 7 Formanden udarbejder en dagsorden for møderne og sender senest fire hverdage inden mødet dagsordenen med eventuelle bilag til medlemmer og tilforordnede. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det så vidt muligt meddeles formanden eller sekretæren otte dage før bestyrelsesmødets afholdelse. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne og de tilforordnede om de sager, der skal behandles på mødet. 7 Formanden udarbejder en dagsorden for møderne og sender senest fire hverdage inden mødet dagsordenen med eventuelle bilag til medlemmer og tilforordnede. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det så vidt muligt meddeles formanden eller sekretæren otte dage før bestyrelsesmødets afholdelse. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne og de tilforordnede om de sager, der skal behandles på mødet. 8 Formanden ved dennes fravær næstformanden leder bestyrelsens møder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt tilstede ved afstemningen. 8 Formanden ved dennes fravær næstformanden leder bestyrelsens møder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmerne er til stede. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt tilstede ved afstemningen. Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 6

7 9 Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer der ikke har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer og tilforordnede, der har deltaget i mødet. Ethvert medlem kan forlange sine afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser. 9 Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer der ikke har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer og tilforordnede, der har deltaget i mødet. Ethvert medlem kan forlange sine afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser. Bestyrelsens sekretær sørger for, at bestyrelsens protokol bliver ført under møderne. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger. Bestyrelsens sekretær sørger for, at bestyrelsens protokol bliver ført under møderne. Kopi af protokollen for hvert møde skal være medlemmer og ungdomscenterledelsen i hænde senest en uge efter mødets afholdelse. Bestyrelsens arkiv skal herefter opbevares i Glostrup Kommune og være tilgængeligt for medlemmer og ungdomscenterledelsen. Et medlem, der efter 1, stk. 3, ikke har haft adgang til at overvære forhandlingen om et dagsordenpunkt, har dog ikke ret til at se materialet om dette dagsordenpunkt. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger. 10 Bestyrelsens forældrerepræsentanter modtager mødediæter efter fremmøde for deltagelse i bestyrelsens møder. 10 Bestyrelsens forældrerepræsentant modtager mødediæter efter fremmøde for deltagelse i bestyrelsens møder. 7

8 11 Bestyrelsens beføjelser Bestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen. Bestyrelsens opgaver fremgår i øvrigt af lov om ungdomsskoler samt tilhørende bekendtgørelse. 12 Bestyrelsen udarbejder - inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme - budget for virksomheden i Ungdomscenteret. 11 Bestyrelsens beføjelser Bestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen. Bestyrelsens opgaver fremgår i øvrigt af lov om ungdomsskoler samt tilhørende bekendtgørelse. 12 Bestyrelsen udarbejder - inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme - budget for virksomheden i Ungdomscenteret. Bestyrelsen fastlægger Ungdomscenterets virksomhed på baggrund af den i stk. 1 angivne beløbsramme og den af kommunalbestyrelsen vedtagne plan for centerets virksomhed. Bestyrelsen sørger for, at der udsendes tilbud om deltagelse i Ungdomscenterets virksomhed. Bestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om Ungdomscenterets lokalebehov. Stk. 5 Bestyrelsen kan stille forslag til kommunalbestyrelsen om tilvejebringelse og forbedring af lokaler, der anvendes af Ungdomscenteret, og om lokalernes forsyning med materiel og inventar. Bestyrelsen fastlægger Ungdomscenterets virksomhed på baggrund af den i stk. 1 angivne beløbsramme og den af kommunalbestyrelsen vedtagne plan for centerets virksomhed. Bestyrelsen sørger for, at der udsendes tilbud om deltagelse i Ungdomscenterets virksomhed. Bestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om Ungdomscenterets lokalebehov. Stk. 5 Bestyrelsen kan stille forslag til kommunalbestyrelsen om tilvejebringelse og forbedring af lokaler, der anvendes af Ungdomscenteret, og om lokalernes forsyning med materiel og inventar. 8

9 Stk. 6 Bestyrelsen afgiver indstilling om ansættelse og afskedigelse af; leder af Ungdomscenteret, souschef, afdelingsleder/pædagogisk medhjælp, lærere og andre pædagogiske medarbejdere. Bestyrelsen ansætter og afskediger timelønnede lærere og andre timelønnede pædagogiske medarbejdere i Ungdomscenteret. Stk. 7 Bestyrelsen kan afgive indstilling til kommunalbestyrelsen om udvidelse af tilbuddet, jf. lovens 3, stk. 2, om undervisning i færdselslære og knallertkørsel, heltidsundervisningens aktiviteter og andre aktiviteter samt 3, stk. 3, om klub og anden fritidsvirksomhed. Stk. 8 Bestyrelsen kan afgive indstilling til kommunalbestyrelsen om udvidelse af Ungdomscenterets aldersgrænser, om henvisning/optagelse af unge til/fra andre kommuner og om befordringsordninger i forbindelse med deltagelse i centerets virksomhed. Stk. 9 Bestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører Ungdomscenteret. Den skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den. Stk. 6 Bestyrelsen afgiver indstilling om ansættelse og afskedigelse af; leder af Ungdomscenteret, souschef, afdelingsleder/pædagogisk medhjælp, lærere og andre pædagogiske medarbejdere. Bestyrelsen ansætter og afskediger timelønnede lærere og andre timelønnede pædagogiske medarbejdere i Ungdomscenteret. Stk. 7 Bestyrelsen kan afgive indstilling til kommunalbestyrelsen om udvidelse af tilbuddet, jf. lovens 3, stk. 2, om undervisning i færdselslære og knallertkørsel, heltidsundervisningens aktiviteter og andre aktiviteter samt 3, stk. 3, om klub og anden fritidsvirksomhed. Stk. 8 Bestyrelsen kan afgive indstilling til kommunalbestyrelsen om udvidelse af Ungdomscenterets aldersgrænser, om henvisning/optagelse af unge til/fra andre kommuner og om befordringsordninger i forbindelse med deltagelse i centerets virksomhed. Stk. 9 Bestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører Ungdomscenteret. Den skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den. 13 Elevråd Eleverne kan danne elevråd til varetagelse af deres interesser over for Ungdomscenteret. Elevrådet udpeger repræsentanter for eleverne til bestyrelsen og til udvalg som Ungdomscenteret har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor elevernes deltagelse ville stride mod anden lovgivning. 13 Elevråd Eleverne har ret til at danne elevråd til varetagelse af deres interesser over for Ungdomscenteret. Elevrådet udpeger repræsentanter for eleverne til bestyrelsen og til udvalg som Ungdomscenteret har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor elevernes deltagelse ville stride mod anden lovgivning. 9

10 14 Denne vedtægt træder i kraft 1. november Ændringer i vedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra bestyrelsen. Nærværende vedtægt er godkendt af kommunalbestyrelsen på mødet den 22. oktober 2003 med seneste ændring af 9. februar Vedtægtsændring, godkendt af kommunalbestyrelsen 9. febr. 2005: I forbindelse med nedlæggelse af Ungdomscenterets heltidsklasse og oprettelse af klub er sammensætning og valg til Bestyrelsen for Ungdomscenteret i Glostrup ændret. Bestyrelsen består nu af en forældrerepræsentant fra ungdomscenterets ungdomsklub i stedet for som tidligere en forældrerepræsentant fra Heltidsklassen. 1, stk.1, 2, stk.3 og 2, stk.4 er ændret med virkning fra 9. februar Søren Enemark Kurt Hollmann 14 Denne vedtægt træder i kraft efter vedtagelse i kommunalbestyrelsen. Ændringer i vedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra bestyrelsen. Nærværende vedtægt med de seneste ændringer - er godkendt af kommunalbestyrelsen på mødet den (dato for vedtagelse i kommunalbestyrelsen) Nærværende vedtægt er godkendt af kommunalbestyrelsen på mødet den 22. oktober 2003 med seneste ændring af 9. februar Vedtægtsændring, godkendt af kommunalbestyrelsen 9. febr. 2005: I forbindelse med nedlæggelse af Ungdomscenterets heltidsklasse og oprettelse af klub er sammensætning og valg til Bestyrelsen for Ungdomscenteret i Glostrup ændret. Bestyrelsen består nu af en forældrerepræsentant fra ungdomscenterets ungdomsklub i stedet for som tidligere en forældrerepræsentant fra Heltidsklassen. 1, stk.1, 2, stk.3 og 2, stk.4 er ændret med virkning fra 9. februar Søren Enemark Kurt Hollmann dato John Engelhardt borgmester Morten Winge kommunaldirektør 10

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole HVIDOVRE KOMMUNE Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 19. februar 1991 Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen 1: Kommunalbestyrelsen har det overordnede

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / 8 De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Indhold Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for ungdomsskolen... 2 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 1 Indledning De nærmere regler om Hjørring Kommunes styrelse af Hjørring UngdomsCenter fremgår af denne styrelsesvedtægt Afsnit 1: Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolevirksomheden i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolevirksomheden i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolevirksomheden i Stevns Kommune S. 1/8 Indhold Formål... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed og forretningsorden... 5 Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser... 6 Ungdomsskolelederens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018 Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for Hjørring UngdomsCenter De nærmere regler om Hjørring Kommunes styrelse af Hjørring UngdomsCenter fremgår af denne styrelsesvedtægt.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Formål Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Mødevirksomhed og forretningsorden Side 6 Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser

Læs mere

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Nuværende I henhold til lov om ungdomsskoler (LBK nr. 997 af 8. oktober 2004), BEK om elevråd i folkeskolen og i ungdomsskolen

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelser

Ungdomsskolebestyrelser Ungdomsskolebestyrelser Bekendtgørelse nr. 790 af 20/11 1990 I henhold til 7, stk. 5, i lov nr. 411 af 13. juni 1990 om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler fastsættes: 1. Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

VEDTÆGTER for JAMMERBUGT UNGDOMSSKOLE UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN SAMMENSÆTNING OG VALG

VEDTÆGTER for JAMMERBUGT UNGDOMSSKOLE UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN SAMMENSÆTNING OG VALG VEDTÆGTER for JAMMERBUGT UNGDOMSSKOLE KAPITEL 1 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN SAMMENSÆTNING OG VALG 1 Ungdomsskolebestyrelsen består af 8 medlemmer: 2 repræsentanter for Kommunalbestyrelsen 2 repræsentanter

Læs mere

Kapitel 1 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg

Kapitel 1 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Styrelsesvedtægt for Svendborg Ungdomsskole Kapitel 1 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Ungdomsskolebestyrelsen består af: 1 11 medlemmer 2 repræsentanter udpeget af Byrådet. 3 repræsentanter

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF KØGE KOMMUNES UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHED

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF KØGE KOMMUNES UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHED VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF KØGE KOMMUNES UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHED 1 Kapitel 1: Sammensætning og valg. 1 Der er oprettet én ungdomsskolebestyrelse for kommunens ungdomsskolevirksomhed som er: ungdomsskoleundervisning

Læs mere

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. På

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE FAVRSKOV KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN I FAVRSKOV KOMMUNE 1 INDHOLD: Kapitel I. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning. Kapitel II. Valg til ungdomsskolebestyrelsen. Kapitel III

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side 3 Skolebestyrelsen Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Kapitel 2 Side 5 Mødevirksomhed Side 5 Andre forhold Side 6 Kapitel

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen 1 På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret og Kompetencecenter Kalvehave består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler August 2007 KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg. 1. Skolebestyrelse ved hver skole består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Indhold Kapitel 1. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning....3 Kapitel 2. Valg til ungdomsskolebestyrelsen...3 Kapitel 3. Konstituering

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Norddjurs kommunale skolevæsen

Styrelsesvedtægt. for. Norddjurs kommunale skolevæsen Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen September 2009 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 2 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4 Kapitel 2...

Læs mere

VEDTÆGT. for. Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelser

VEDTÆGT. for. Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelser VEDTÆGT for Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelser I henhold til 7, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 375 af 4. april 2014 om ungdomsskoler, nedsætter Odense Byråd en ungdomsskolebestyrelse ved hver ungdomsskole

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen 1. Skolebestyrelserne sammensættes således: Skole Forældre repr. Medarbejder repr. Elev repr. Øvrige lokale repr. Gåsetårnskolen 8 2 4 1 Kulsbjerg

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt for folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune

Skolestyrelsesvedtægt for folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune Skolestyrelsesvedtægt for folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune Forord Den 17.09.2013 godkendte Byrådet den reviderede skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup kommunes skolevæsen. Vedtægterne og tilhørende

Læs mere

Styrelsesvedtægten for skolebestyrelser

Styrelsesvedtægten for skolebestyrelser Styrelsesvedtægten for skolebestyrelser 1 Sammensætning af skolebestyrelser Stk. 1. Alle skoler skal oprette en skolebestyrelse. Skolebestyrelsen sammensættes forskelligt alt efter skolens type. I Jammerbugt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

UDKAST VEDTÆGT. for. Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

UDKAST VEDTÆGT. for. Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse VEDTÆGT for Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse I henhold til 7, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 438 af 8. maj 2017 om ungdomsskoler, nedsætter Odense Byråd en ungdomsskolebestyrelse ved ungdomsskolen

Læs mere

FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE I henhold til lov om ungdomsskoler (produktionsskoler og daghøjskoler) 8 stk. 5 udarbejder byrådet en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg

KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF REGIONALE UNDERVISNINGSINSTITUTIONER FOR VOKSNE (KOMMUNIKATIONSCENTRE DER OGSÅ TILBYDER YDELSER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE) KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg 1 Center

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Ny skolestruktur - Information/Status

Ny skolestruktur - Information/Status Skoleafdelingen Ny skolestruktur - Information/Status Emne: Ny skolestyrelsesvedtægt Tovholder i Skoleafdelingen: Erik Jørgensen Evt. arbejdsgruppe: Status Byrådet har den 8.4. 2013 vedtaget ny skolestyrelsesvedtægt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af planen

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR HØRETAB Merkurvænget 2, 7000 Fredericia

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR HØRETAB Merkurvænget 2, 7000 Fredericia VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR HØRETAB Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Formål 1 Centret er et uddannelses- og rådgivningstilbud til børn og unge med høretab og sprogvanskeligheder. Centrale ydelser

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen ved Kirstinebjergskolen består af 9 forældrerepræsentanter, 4 medarbejderrepræsentanter og 4 elevrepræsentanter.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Styrelsesvedtægt... 1 for... 1 Faxe Kommunes skoler... 1 Formål... 3 Kapitel 1.... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen Notat Emne Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec. 2011 1. NAVN OG HJEMSTED Århus Kommune De kommunale tilbuds navne er Center Lyngå s Ungdomsskoler og

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Aabenraa Kommunes Skolevæsen Hellevad Børneunivers august 2011

Styrelsesvedtægt. for. Aabenraa Kommunes Skolevæsen Hellevad Børneunivers august 2011 Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen Hellevad Børneunivers august 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Styrelsesvedtægt for Hellevad Børneunivers Side 2-9 Bilagsafdeling: Bilag A Side 11, 12. 2 Styrelsesvedtægt

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEBESTYRELSEN Sammensætning og valg Mødevirksomhed Skolebestyrelsens protokol Skolebestyrelsens beføjelser PÆDAGOGISK RÅD Sammensætning,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1. 1 of 6 Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Skolebestyrelsen 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal

Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal Egedal Kommune 2018 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Formål Kapital 2 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Kapitel 3 Mødevirksomhed

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal

Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal Egedal Kommune 2018 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Formål Kapital 2 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Kapitel 3 Mødevirksomhed

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG)

Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG) Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG) I henhold til vedtægt for Sankt Annæ Gymnasium, med European School Copenhagen 5 fastsættes følgende forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Vedtægt for skolerne i Odsherred Kommune

Vedtægt for skolerne i Odsherred Kommune Vedtægt for skolerne i Odsherred Kommune Denne vedtægt beskriver regler for styrelsen af skolerne i Odsherred Kommune og tager udgangspunkt i Lov om Folkeskolen. I bilag til vedtægten optages de beslutninger

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKESKOLER I FREDERICIA KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKESKOLER I FREDERICIA KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKESKOLER I FREDERICIA KOMMUNE I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen, fastsættes følgende styrelsesvedtægt

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen Gældende fra 1. marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg...

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKESKOLER I FREDERICIA KOMMUNE MED KOMMENTARER, RETTELSER OG TILFØJELSER

STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKESKOLER I FREDERICIA KOMMUNE MED KOMMENTARER, RETTELSER OG TILFØJELSER Administrationssekretariat Børn og Unge Juni 2018 Sagsbehandler: Dorthe Brandt Petersen STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKESKOLER I FREDERICIA KOMMUNE MED KOMMENTARER, RETTELSER OG TILFØJELSER I henhold til Lov

Læs mere

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Regionshuset Viborg Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Psykiatri og Social Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Tingvej 15A, 3.th. Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 cbus@ps.rm.dk

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af. Egedal Kommunes. Ungdomsskole. (revideret Medio 2010)

Vedtægt for styrelsen af. Egedal Kommunes. Ungdomsskole. (revideret Medio 2010) Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole (revideret Medio 2010) Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Kapitel 2 Mødevirksomhed Kapitel 3 Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet. Gladsaxe Kommune 2017

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet. Gladsaxe Kommune 2017 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet Gladsaxe Kommune 2017 1 Indhold Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 5 Skolebestyrelsens beføjelser... 6 Skolelederen... 7 Elevråd...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Ansager skole.

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Ansager skole. 1 Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Ansager skole. Skolebestyrelsens sammensætning: 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte medlemmer, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Ændringsforslag Februar 2016 Skoleafdelingen Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB

VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB Ungetilbuddet på Center for Høretab, Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Vedtægten er udarbejdet i henhold til

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle.

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle. VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle. Vedtægten er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets lovbekendtgørelser nr. 658 af 3. juli

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vallensbæk Kommune. Retsgrundlag. Folkeoplysningsudvalgets sammensætning

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vallensbæk Kommune. Retsgrundlag. Folkeoplysningsudvalgets sammensætning Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vallensbæk Kommune I henhold til Folkeoplysningslovens bekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 35, stk. 2 nedsætter Vallensbæk Kommunalbestyrelse et Folkeoplysningsudvalg.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune (Ændringer er markeret med gult) Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Ungdomsskolens styrelsesvedtægt Kapitel I Kommunalbestyrelsen side 3 Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsen side 3 Kapitel III Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg.

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg. KAPITEL 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen Sammensætning og valg. 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen består af enten 5 eller 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen November 2013 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg 2 Mødevirksomhed 4 Forretningsorden 4 Kapitel 2... 7 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Ændringsforslag med indarbejdede høringsforslag/præciseringer - markeret med grøn tekst April 2016 Skoleafdelingen Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen 1 KAPITEL 1 SKOLEBESTY- RELSEN Sammensætning og valg 1. Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: eller 7 repræsentanter for forældrene

Læs mere

Styrelsesvedtægter Klubområdet

Styrelsesvedtægter Klubområdet Styrelsesvedtægter Klubområdet Vedtaget af uddannelsesudvalget d.xx.marts 2016 Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vallensbæk Kommune

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vallensbæk Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vallensbæk Kommune I henhold til Folkeoplysningslovens bekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 35, stk. 2 nedsætter Vallensbæk Kommunalbestyrelse et Folkeoplysningsudvalg.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Indhold Indledning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Valg til skolebestyrelserne... 3 Forældrerepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015 Styrelsesvedtægt For Aabenraa Kommunes skolevæsen Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen... 3 KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 4 KAPITEL 3... 6 KAPITEL 4... 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING. Byrådet har

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen Herfølge Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen Herfølge Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen Herfølge Skole 1. Forretningsordenens område Denne forretningsorden er gældende for skolebestyrelsen ved Herfølge Skole. 2. Skolebestyrelsens sammensætning Skolebestyrelsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Daginstitutioner i Assens Kommune

Styrelsesvedtægt. Daginstitutioner i Assens Kommune Styrelsesvedtægt Daginstitutioner i Assens Kommune Af 18.9.2007 Revideret 1.12.2008 Revideret 1.8.2011 Formåll Styrelsesvedtægten fastlægger rammerne for forældrebestyrelsesarbejde i dagtilbud jf. Dagtilbudslovens

Læs mere

Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017

Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017 Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017 Forretningsordenen følger Vejle Kommunes styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner samt de kommunale fritids- og ungdomsklubber,

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB Vedtaget den xx. xxxx.xxxx 1/8 Kapitel 1 Målsætning 1 stk. 1 Aktivitetshuset "Søndergade 6, 5450 Otterup" har som

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Region Sjællands undervisningstilbud Synscenter Refsnæs - folkeskoleafdelingen

Vedtægt for styrelse af Region Sjællands undervisningstilbud Synscenter Refsnæs - folkeskoleafdelingen 20. januar 2010 Revideret d. 3. juni 2014 Vedtægt for styrelse af Region Sjællands undervisningstilbud Synscenter Refsnæs - folkeskoleafdelingen Indledning Efter folkeskolelovens 47a gælder lovens bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Varde kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Varde kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Varde kommune Styrelsesvedtægten for forældrebestyrelserne i dagtilbud er senest revideret i forbindelse med indførelse af ny struktur på dagtilbudsområdet pr.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Forældrebestyrelsen... 3 Valg til forældrebestyrelsen... 4 Valgbarhed og valgret...

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten

Læs mere