Ringe & Omegns Biavlerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringe & Omegns Biavlerforening"

Transkript

1 Ringe & Omegns Biavlerforening * Foreningens hjemmeside: Kursus i praktisk biavl Kursusstedet er foreningens skolebigård, Sdr. Højrupvejen 104, Søllinge, 5750 Ringe Pris 45o kr. inkl. Kaffe / the Medlemskab af Ringe & Omegns Biavlerforening koster 85 kr. Kan betales på net-bank - her bruges kort art 01 giro Foreningen har ved bankoverførsel reg. nr konto nr (alt arbejde for foreningen er uden vederlag for alle, så alle indtægter medgår til klubhusets og foreningens drift) Man tilmelder sig kursus i praktisk biavl ved at indbetale gebyret på foreningens konto og give Aksel Scheby besked eller bare møder op 1. kursusdag, hvis man er lidt i tvivl. / Formålet med undervisningen er at få kendskab til biernes samfund og praktisk arbejde i bigården og derved blive i stand til at håndtere egne bifamilier på en rationel måde, således at man får det bedste udbytte af honning og ikke arbejder mere med bierne end der er grunde til. Undervisningen er med udgangspunkt i materialet til begynderundervisning udgivet af Danmarks Biavlerforening kapitlerne 1 12 / disk 1 og 2, hvor året i bigården følges. Dette begyndermateriale følges der op på i undervisningen både teoretisk og praktisk med et righoldigt billedmateriale, eksempler og praktisk arbejde i foreningens skolebigård, hvor vi følger bigården fra udvintring til indvintring. Undervisningsmaterialet fra Danmarks Biavlerforening baserer sig på biavl i opstablingsstader, fordi stadetypen er den mest fremherskende. Princippet i opstablingsdrift er enkelt og rationelt, men foretrækker man i egen biavl at bruge trugstader, tilpasser man nemt driftsformen /tankegangen til denne stadetype. Det praktiske arbejde omfatter biavl både i opstablingsstader* og i trugstader*. *Note: Opstablingsstader kan i Danmark købes til de fleste anvendte rammemål, men ikke alle rammemål er velegnede til opstablingsdrift. Norsk mål foretrækkes af de fleste danske storbiavlere, fordi magasinet kvadratisk, rammen er passende lav og med et fornuftigt tavleareal. Langstroth er det mest anvendte rammemål i verden og kendes kun i opstablingsdrift. Trugstader findes i Danmark som standardstader og vandrestader. Et standardtrugstade har 18 rammer i truget og magasiner med 8 rammer, som oftest er med målene 12 X 10 eller Lav Normal, men det er muligt at købe trugstader til rammer i Norsk mål. Vandrestader har rammer i truget og magasiner med 6 rammer. Vandrestadet blev udviklet for at lette arbejdet og øge indtjeningen ved bestøvningsopgaver. Stadet sættes i frugt og bær tidligt i foråret og efter frugtblomstringen deles bifamilien i to stader og det ene stade gives en ny og importeret befrugtet dronning før ny udstationering i vårraps, hvid- og rødkløver, purløg m.m.. Ved indvintringen slås familierne ofte sammen igen 2 og 2.

2 Vandrestader og magasintypen er helt fortrængt af opstablingsstader og er ikke længere i almindelig handel. Trugstade i standard til 18 rammer Opstablingsstade Eigil Holm Lærebog i biavl - autoriseret af Danmarks Biavlerforening Undervisningen begynder kl. 19 og slutter senest kl Kaffepause ca På biavl.dk og youtupe.com/biavl kan ses småfilm om de fleste emner i biavl. Kold byg på en meget enkel og rationel bund Facebookgruppen Ringe & Omegns Biavlerforening er åben for foreningens medlemmer m.fl. Køb af bifamilier: Få gode råd i din biavlerforening før du køber bier. Overvintrede bifamilier eller aflæggerfamilier fra sæsonen kan ofte købes til en fornuftig pris i skolebigården - kontrollerede for sygdomme og med unge dronninger avlet efter sværmtræge og yderige bifamilier. Danmarks biavlerforening har en god ordbog vedr. biavl på hjemmesiden Torsdag kl. 19 (solopgang 6.45 solnedgang dagslængde min) Udgangspunkt for undervisningen vises biernes by (30 min), så vi har klarhed over bisamfundet. -biernes biologi, orden, formering - årevingede insekter ca arter, heraf ca. 280 arter af bier I Danmark - biavl i almindelighed og evt. lidt praktisk arbejde inden sæsonen Guttation På græs strå og jordbærblad Eksempler på årevingede insekterer - ca arter med og uden vinger, haraf ca i Danmark. Ca. 280 arter af bier i Danmark. Kitinskjold Arbejderceller og dronningeceller Dronningeceller er nedadhængende Droneceller er 5,2 til 5,6 mm 5,2 5,6 mm 5,8 mm eller større

3 Arbejder bi Dronning omgivet af arbejderbier Drone og arbejderbier Biens anatomi og liv: Biens anatomi som video: Kitin (polysaccharid / sukkerstof), indgår i det ydre skelet hos leddyr, fx insekter og krebsdyr, og i cellevæggen hos bakterier og svampe. Kitin er meget modstandsdygtigt og svært nedbrydeligt. Torsdag kl. 19 (solopgang 6.27 solnedgang dagslængde 12.t5 min) Biavl for begyndere disk 1: Årets gang i bigården 1 5 video - udvintring af bierne ryd op i staderne og ny dækplast i trugstader, skift af bunde nu eller senere - evt. fodring så der er 8 10 kg. til forårsudviklingen - døde familier - vildbyg oven på tavlerne / gitteret efter vinteren - placering af en bigård, flora, læ, antal stader - om farver på bistader - krav til bifamilier ved anskaffelse (se note bageres i undervisningsprogrammet) - skadegørere i overvintringstiden - skadegørere i biavlssæsonen - praktisk arbejde med at tråde og sætte voks i rammer Ekskrem enter i seen døde af sult Nosema nosema sporer Dødsårsag? Vinter nedfald God foder tavle Ringe B bigårde placeret lyst og fri for træk. Mobil bigård i Sloveninen. Ove Olesen Sdr. Højrup Nordfyns B.. Bendt Johansen Erik Johansen Efterladte tavler kan findes mølædte om foråret store og lille voksmøl. Erik Johansen er tidligere fmd. for Ringe & Omegns Biavlerforening. Han kiggede til bier ved dag og ved nat Og lod dem aldrig i fred. Han kiggede om dit, han kiggede om dat Om alt han skulle vide besked. Han kiggede i solskin og han kiggede i regn Han kiggede i lyst og han kiggede i nød Han kiggede familien død. C.C. Henriksen i TBF 1957 Arbejder man roligt og ikke ændrer tavlestrukturen i ynglelejet, kan man udmærket kigge ofte til bierne og have fornøjelse af det, uden at forstyrre bierne væsentligt eller ødelægge udbyttet af honning. Man kan uden skade plukke og ændre tavlestrukturen i honningmagasinet.

4 Torsdag kl. 19 (solopgang 6.09 solnedgang dagslængde 12.t37 min ) Årets gang i bigården 6 9 video - rengøring / skift af bunde i foreningens opstablingsstader / trugstader i det omfang der er behov for det - Varroa tavle biavl med eller uden brug af varroa tavle? - forskellige rammemål og rammemålets praktiske betydning - tråd af forskellig tykkelse og krav til et loddeapparat / spore - betydningen af tykkelsen af vokspladen og forskellige prægninger 4.9 mm, 5.1 mm og 5,43 mm celleprægning er i alm. handel - er det overhovedet er nødvendigt med en celleprægning? - praktisk arbejdet med at tråde og sætte voks i rammerne fortsættes og evt. andet 0,5 mm tråd Stramme op eller ny tråd i rammen Et magasin med 10 rammer fyldt med honning vejer kg. Bæreliste/ tavleareal 12 x mm / 802 cm2 Norsk mål 396 mm / 830 cm2 Langstroth 480 mm / 868 cm2 lavnormal 396 mm / 698 cm2 Torsdag kl. 19 (solopgang 6.33 solnedgang dagslængde 13.t 41min korrigeret for sommertid) Årets gang i bigården 9 12 video og 1. udvidelse af bistadet - dronefamilier - bierne gives første udvidelse ved at sætte et magasin over ellerunder vinterlejet - man kan gøre begge dele fordele og ulemper ved begge fremgangsmåder - bifamiliens udvikling og kan man fremme udviklingen f.eks. afskærmning med avispapir - praktisk arbejde med at tråde, sætte voks i rammer, rense gitre eller andet vokskæl Hurra - det er forår Bierne topper i antal ca. 10. juni i antal og bier fra æg lagt senere end Sct. Hans når ikke at udvikles til trækbier i honningtiden. Torsdag kl. 19 (solopgang 5.42 solnedgang dagslængde 15.t 14min) Bierne ses nøje igennem for tegn på sygdomme før udvidelse med honningmagasin(er) - nøje gennemsyn for tegn på sygdomme inden honningmagasiner påsættes - forebyggelse af sygdomme, sundhedsattester ved flytning / bisygdomsinspektører - 3. og evt. 4. magasin sættes oven på og et gitter placeres mellem kasse 2 og 3 Opstablingsdriftens ide er at rammerne bliver i de respektive magasiner og at der kun arbejdes m ed hele

5 magasiner. Men hvis der er nødvendigt for at give dronningen plads til æglægning, så sværmning ikke provokeres, trækkes honningtavler op over gitteret, når 1. honningmagasin sættes på. - hvordan vurderes, hvor mange honningmagasiner, der skal sætte på? - forskellige typer af gitre - biavl uden brug af gitre - praktisk arbejde med at sætte magasiner på bifamilierne Varroa mide Varroamider på larver Varroamider på bi Ondartet bipest Europæisk bipest Tropiaelaps mide Stade bille Kalkyngel Sækyngel Spring aldrig over et grundigt forårssyn i april gøres i lunt vejr og når der er udløbende yngel. Anders Blæsild. Torsdag kl. 19 (solopgang 5.01 solnedgang dagslængde 16.t 34 min) Sværme og sværmtilstand i bifamilien - hvorfor vil bierne sværme og hvad betyder det for biavleren? - hvordan ses at familien er i sværmtilstand? - hvordan håndteres en bifamilie i sværmtilstand mest rationelt? - hvordan vurderes familiens behov for mere plads i yngelreden, hvordan giver man mere plads? - muligheder for sværmhindrende indgreb i bifamilien - det forklares, hvorfor vi kun meget lidt ser efter svæmfeber i bifamilierne i løbet af sæsonen - hvordan huser man en sværm? - hvor længe varer biernes sværmtid? - vingeklipning - praktisk arbejde med påsætning af mere magasinplads efter vurdering af behov for det. Sværm celler Bierne sværmer Bisværme Indfangning af bisværm Husning af en bisværm Torsdag kl. 19 (solopgang 4.46 solnedgang dagslængde min) Forårs honningen tages fra - tager forårs honningen fra og helst uden brug af røg - nye tavler sættes i magasinerne, men skal det være jomfru- eller kunsttavler? - skrælning og slyngning vises og prøves, men størstedelen af honningen slynges andet steds - sorte tavler slynget for honning sorteres fra til omsmeltning med hård hånd a.h.t. sygdomme - honningbehandling hvor meget skal man røre og hvornår er honningen klar til at tappes - honningens vandindhold og gæring højst 20 % vand i blomsterhonning og 23 % i lynghonning

6 Hvad gør jeg nu? Honningen tages fra, kontrolleres for vandindhold, sis, røres og pottes evt. bru g af pode honning. Torsdag kl. 19 (solopgang 4.39 solnedgang dagslængde min) Vi laver en ny bifamilie og gør klar til indvintring ved at flytte gitteret ned oven på nederste magasin - vi danner aflæggere (nye bifamilier) både med celle, med jomfrudronning og parrede dronninger - dette tidspunkt er absolut bedste til dannelse af nye aflæggerfamilier, fordi det nu kan gøres uden tab af honning - dronningen rystes ned i nederste magasin og gitteret flyttes til oven på nederste kasse, som er det nye vinterleje. Bierne bygger nu evt. dronningeceller over gitteret og det forklares, at det ikke er sværmceller og at cellerne aldrig kan udløse en sværm, men kan have andre konsekvenser, hvis de ikke fjernes efter 4-6 dage eller en klækket dronning fjernes. (dette er den eneste gang, hvor vi evt. ser efter dronningeceller i bifamilierne overhovedet) - brug af aflæggere som parringssamfund - gele` Royal - store og små jomfrudronninger vurdering af en jomfrudronning? - hvor ofte bør man skifte dronninger i produktionsfamilier og hvornår gøres det bedst? - lovpligtig synsattest ved flytning af bifamilier. Nødceller, Sværmceller, dronning klækkes i rugemaskine, aflægger med brug af celle årets farve: 0 / 5 o 1 / 6 2 / 7 3 /8 4 / 9 jomfrudronning, parret og mærket droning, mærkefarver og tilsætningsbure.

7 pollentavle, moden yngeltavle, dronemoder æg og -yngel, Danmarks Biavlerforening: Ny bifamilie på en nem måde: Torsdag d kl.19 (solopgang 4.51 solnedgang dagslængde min) Skolebigården besøger Bendt Johansen, Lundsager 4, 5540 Ullerslev - egen fremstillig af etiketter - smeltning af gamle yngeltavler, vildbyg og dronevoks - fremstilling af ny kunsttavler - om det vigtige i at skifte dronninger i produktionsfamilier og hvornår gøres det bedst Torsdag kl. 19 (solopgang 5.11 solnedgang dagslængde min) Sommerhonningen tages fra og der ses til om aflæggerne er i orden - tager sommerhonningen fra både med og uden brug af bitømmer og lader honningen slynge i Ullerslev, hvor tavlerne skrælles med maskine og honningen slynges i en stor radialslynge. Man gerne må komme og kigge - der fodres 1. gang med en halv pakke apifonda - fodertyper og hvor længe tager bierne imod foder - hvornår sluttertrækket og hvornår er bedste tidspunkt til at tage den sidste honning fra? Apifonda skal være beskyttet mod udtørring med plastfolie Drivfodring / nødfodring om foråret altid kun med fast foder, foderplade, fodring med flydende apiinvert, fodring med sukkeropløsning, og slutfodring med fast foder dirkete på rammerne lige over yngellejet. torsdag kl.1 9 (solopgang 5.19 solnedgang dagslængde min) Første varroabehandling af bifamilierne - Myresyrebehandling der anvendes fri myresyre, men andre metoder omtales - betydningen af antal tavler i vinterlejet / varmbyg eller koldbyg i vinterlejet? - dronninger skiftes når vi har dem betingelserne for indføring af ny dronning og bedste tidspunkt - kursisterne opfordredes til at deltage i kursus i avl af egne dronninger næste sæson, fordi det er så simpelt og nemt at avle egne dronninger og at man derved forbedre bifamilierne og mindsker arbejdet med bierne meget betydeligt og begrænser sværmning)

8 Behandling med fri myresyre, Nassenheider fordamper, Kræmerplader og fratagning af droneyngel indskudsbakke med nedfald Torsdag kl. 19 (solopgang 5.49 solnedgang dagslængde 13.5t 13 min) Bierne fodres færdig - bierne fodres færdig at pakke bierne behøves ikke før efter oxalsyrebehandlingen i december / januar? - hvor meget foder skal en bifamilie have? - hvor mange tavler bør en bifamilie overvintre på? - hvor anbringer naturligt foderet i vinterlejet? - kan man uden skade lade overskydende foder sidde over vinterlejet til næste forår? - opbevaring af jomfrutavler og hvor mange skal man overhovedet gemme til næste sæson - hvor meget ny voks producerer en bifamilie pr. sæson og kan man øge udbyttet af voks uden at det koster Honningudbytte? - egnede materialer til vinterpakningen og placering af pakkematerialet - dronninger 2 år eller ældre skiftes i august / september Kun i trugstader anvendes pakkematerialer Torsdag d kl. 19 (solopgang 6.16 solnedgang dagslængde 14.t 12 min) Smeltning og prægning af voks - besøg hos en storbiavler, som smelter og præger egen voks og kaffen i huset i Søllinge bagefter. (kan besøget hos storbiavleren ikke gennemføres vises smeltning, støbning og prægning af voks i skolebigården). - om det vigtige i at få skiftet biernes voks i ud for at begrænse sygdomme Solvokssmeltere, smeltning i vand i gasgruekedel, smeltning i magasin med damp fra gasgruekedel, blokvoks, støbning af tavler, støbte tavler, valsede tavler, smeltning med damp fra en vanddyldt og opvarmet olietønde olietøndet opvarmes med en ukrudtsbrænder. Søndag d. 6. december kl (solopgang 8.49 solnedgang dagslængde 7.10min - normaltid) Varroabehandling med oxalsyre - familierne behandles med oxalsyre og det forklares, hvordan syren fordeler sig i en bifamilie, hvordan den

9 virker på miderne og hvorfor behandlingen bedst foregår i koldt vejr, gerne let frost. (du kan gratis få oxalsyre med hjem fra Skolebigården til dine egne bier) - har man trugstader, skal man huske at rense flyvesprækkerne i løbet af januar måned - evaluering af kursusforløbet sammenmed kursisterne Nyeste forskningsresultater omkring Varroa ses her: midenedfald ved Oxalsyrebehandling i skolebigården nov Oxalsyre 3-5 ml. pr. tavlegade, når bierne i koldt vejr sidder i vinterklynge. Oxalsyre kan købes kemisk ren hos Matas. - oxalsyrefordamper Husk: Altid hælde syre i vandet ved fortynding af en syre Noter: O I forbindelse med andre møder i skolebigården, kigges der til bierne som en del af kursus i praktisk biavl. I løbet af sæsonen vises husning af en sværm, hvis lejlighed byder sig. Brug af røg bør begrænses, især når man tager honning fra, fordi røgen får bierne til at søge ind i cellerne og derfor er vanskelige at børste af. Stadekort føres løbende sæsonen igennem det lidt tykke bølgepap fra foderkassen er velegnet og giver skriveunderlag i sig selv. Stadekortet er vigtigt, når det skal afgøres om dronningen skal udskiftes / eller blive som god dronegiver. Inden man som kursist anskaffer bifamilier, bør man forhøre sig i biavlerforeningen, fordi det slet ikke er ligegyldigt, hvad man køber forskellen mellem at få gode eller dårlige bifamilier er som dag og nat. - Og det er lovpligtigt, at der følge en sundhedsattest med, som sælger altid skal bekoste. At kunne avle egne dronninger er vigtigt, fordi man derved nemt begrænser sværmning og får betydeligt bedre udbytte af honning så tag et kursus i avl af egne dronninger, når du har arbejdet med bierne en sæson eller to. Biernes foder er sukker opløst i vand eller inverteret sukker: Invertering: Fodres bierne med alm. sukker opløst i vand, udskiller bierne enzymer, som spalter sukker i glukose og fruktose. Foretages samme proces industrielt, siges sukker at blive inverteret og slutproduktet er invertsukker, som kan købes flydende eller på fast form ved inddampning. Foreningens honninghøst kan købes af kursister eller andre pris 28 kr./kg. Spanden tilhører foreningen eller betales med 50. kr. Anskaffelse af bier

10 Dårlige og gode bifamilier forskellen er som dag og nat Erhvervsbiavler Kurt Holbæk skriver om forskellen på gode og dårlige bifamilier: I 1976 blev Merete og jeg gift og det var egentlig gennem Meretes familie jeg kom i gang medbiavlen. Både hendes far og farfar var biavlere. Allerede året efter brylluppet slog min svigerfar til: Kan du godt lide bier spurgte han, joeh, det kan jeg da godt var mit svar, da jeg altid har interesseret mig for naturen også bier og blomster. Det blev starten, idet svigerfar allerede dagen efter kom med et trugstade på taget af sin Folkevogn. I bilens bagagerum befandt sig en bisværm. Året efter havde jeg otte bifamilier som alle var sværme indfanget på telefonpæle i området omkring Fuglebjerg. Vi havde købt et nedlagt landbrug og jeg havde arbejde på en lokal maskinstation, men jeg begyndte så småt at pusle med tankenom at blive erhvervsbiavler. Alle otte bifamilier havde overvintret fint i trugstaderne og da det blev juli havde jeg høstet lidt honning fra dem. Dengang var der ikke ret meget vinter raps, men derimod var der hen ved ha vårraps i Danmark så på det tidspunkt havde jeg endnu hovedtrækket til gode. Men vi skulle jo have ferie, så den 1. juli drog vi af sted til Frankrig. Svigerfar skulle passe bierne, mens vi var på ferie. Da vi efter tre uger kom hjem igen, var det til synet af 21 bifamilier i magasin kasser, som var placeret over hele haven. Da jeg nu alligevel næsten var blevet opstablingsbiavler, så var det let at tage beslutningen: Jeg ville drive opstablingsbiavl i NM. Valget har jeg aldrig fortrudt! Men sommerferie har vi aldrig holdt siden tænk på følgerne: bi familier? Dronningeavlen blev for alvor startet i 1985, blandt andet fordi jeg fik nogle buckfast dronninger fra USA. Sammenlignet med mine telefonpælebier var det som dag og nat. Siden 2000 har jeg drevet biavl med omkring 400 bifamilier. Mine vintertab har aldrig været på over 10 % og mange år har jeg ikke mistet en eneste bifamilie. Indavlsproblemer med bipest til følge har jeg heller aldrig haft. Da buckfast bien blev for indavlet begyndte jeg at krydse med Carnica. I dag har jeg tre parringsstationer, hvor jeg krydser og holder mine avlsdronninger ved lige. Da biavlere landet over begyndte at miste bifamilier på grund af varroa, virus og indavl, gik jeg fri måske nok fordi varroamiden aldrig har fået lov til at tage styringen i min biavl. INGEN SVÆRMKONTROL! - Jeg laver ingen sværmkontrol og alligevel har jeg kun maksimalt 10 sværme om året ud af 400 familier. Den lave sværm frekvens skyldes flere årsager: Først og fremmest gode dronninger, som er meget sværmtræge. Men også driftsform, vejret og trækforholdene har stor betydning for succes. NOTE: Intet er for nybegynderen i biavl mere ærgerligt end at erhverve sig telefonpælebier og se honninghøsten sværme væk tidligt på sommeren. Det er afgørende at sørge for gode dronninger i bifamilierne og det er det, som Kurt Holbæk gør klart for alle, når han fortæller, hvordan hans begyndelse var i biavl. Ikke meget er mere lønsomt i biavl end at sørge gode dronninger, som giver yderige, sværm træge og tavlefaste bier i bifamilierne. Nybegynderen bør forhøre sig i sin biavlerforening ved anskaffelse af bifamilier. Eksempel på en enkel og rationel opstablingsdrift DRIFTSPLAN Dronning og erhvervsbiavler og månedens skribent i Anders Blæsild Ryvejen Hørning mobil nr

11 Da jeg er dronningeavler, kan jeg ikke benytte at forstærke mine bifamilier. De må vise deres potentiale selv, for at der kan udvælges nye avlsdronninger. Det betyder at mine bier udvikles ret individuelt og at driften ikke bliver lige så rationel, som en honningproduktion bør være. Jeg driver min biavl på to rammemål. Yngeltavler er altid norsk mål (NM) og magasiner er på lavnormal(ln). Dette er for at udnytte norsk måls noget større tavle til yngellejet, hvilket også giver en bedre overvintring, når der kun anvendes ét vintermagasin. Lavnormal-magasiner anvendes som honningmagasiner, da de ikke vejer så meget. Et fyldt magasin i LN er ca. 8 kg lettere end et i NM. Jeg bruger jomfrutavler i mine honningmagasiner da udelukkende brug af kunsttavler over et dronninggitter vil give sværmproblemer. Det tager dage før bierne tager kunsttavler i brug, når de skal igennem et gitter, hvorimod de tager jomfrutavler i brug i løbet af nogle få timer. Se nedenstående note vedr. illustration nr. 5. om at tage af honning fra Forklaring til tegningen: 1. Bier står om vinteren på ét magasin NM med ni tavler plus fodertaske. 2. Når magasin nr. 1 er fyldt med bier, påsættes magasin nr. 2 med kunsttavler NM. 3. Efter 1-2 uger byttes magasin nr. 1 og nr. 2 om, for at sikre at pollen, som ofte lagres i nederste magasin, sidder i magasin nr. 2, som er det nye vinterleje. Når trækket er forestående lægges dronninggitter på og de påsættes 2-3 magasiner LN. 4. I første uge af juli flyttes dronninggitter ned mellem magasin nr. 1 og 2. Dronningen med ned i magasin nr Når LN magasinerne er taget hjem til slyngning, står bierne nu igen med magasin nr. 1 og 2 - Note Dog er der nu kun honning i magasin nr. 1. I første uge af august bliver der sat et tomt magasin mellem magasin nr. 1 og 2, hvori der fodres og der lægges bitømmerplade under magasin nr. 1. Bierne er igen nede på ét magasin, dog bliver det tomme magasin siddende til fodring og varroabehandling. Det tomme magasin kan evt. sættes under magasin nr.2 efter endt fodring Note: Mange biavlere lægger gitteret ned på nederste magasin i slutningen af juni, således at al yngel er løbet ud af yngelcellerne, når honningtrækket ophører ca. 20. juli og hjemtager al honningen på dette tidspunkt. Bierne gives samtidig eller i løbet af nogle dage, når de er faldet til ro 1/2 pakke fast foder (7,5kg.) og dernæst en hel pakke fast foder (15 kg.) omkring 20. august og er dermed fodret færdig. Honningtrækket er forbi, når bierne bærer mindre honning ind i stadet, end bifamilien fortærer

12 God honning sætter Fløde, når den er rørt lige præcis nok. Overjæger, sergent fra 3. årskrigen og gartner, fynske A C Andersen, født i Skydebjerg ved Årup, stiftede d. 5. juli 1866 Danmarks Biavlerforening. A C Andersens grav er på Nyborg Kirkegård lige over for alleen ind til byporten. Stenen er rejst af Danmarks Biavlerforening i1966. Foto nov. 2012

Ringe & Omegns Biavlerforening

Ringe & Omegns Biavlerforening Ringe & Omegns Biavlerforening * Foreningens hjemmeside: www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk Kursus i praktisk biavl Kursusstedet er foreningens skolebigård, Sdr. Højrupvejen 104, Søllinge, 5750 Ringe

Læs mere

Ringe & Omegns Biavlerforening

Ringe & Omegns Biavlerforening Ringe & Omegns Biavlerforening * Foreningens hjemmeside: www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk Kursus i praktisk biavl Kursusstedet er foreningens skolebigård, Sdr. Højrupvejen 104, Søllinge, 5750 Ringe

Læs mere

Skolebigården Praktiske del Version 1.0

Skolebigården Praktiske del Version 1.0 Skolebigården Praktiske del Version 1.0 Indhold Indledning...3 Skolebigården...4 Find vej...4 Bistader...4 Stadegruppe...5 Uge 17 - Start i skolebigården...6 God praksis...6 Rengøring af stadebund...6

Læs mere

Undervisningsplan. Skolebigården. frank toftum

Undervisningsplan. Skolebigården. frank toftum 19-02-2017 Undervisningsplan Skolebigården frank toftum 1. Eftersyn af bifamilierne: Det 1. eftersyn af bi familierne kan først finde sted efter at bierne har været på renselsesudflugt, så forstyrrelse

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 1. maj 2011 nr. 29

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 1. maj 2011 nr. 29 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 1. maj 2011 nr. 29 Emnerne: Den nye bifamilie Honningmagasiner Magasin på trugstadet Dronningegitter, hvorfor og hvordan? At

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 11. maj 2013 nr. 44

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 11. maj 2013 nr. 44 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 11. maj 2013 nr. 44 Emnerne: Specialnummer for nye biavlere Den nye bifamilie Gamle fodertavler Udvidelsen Honningmagasiner

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 13. maj 2013 nr. 45

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 13. maj 2013 nr. 45 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 13. maj 2013 nr. 45 Emnerne: Trækket starter! Fratage fodertavler Sammenlægninger Udvidelsen - hvornår og hvordan Dronetavlen

Læs mere

Nye Bifamilier og Dronningeskift

Nye Bifamilier og Dronningeskift Nye Bifamilier og Dronningeskift Simple og sikre metoder NBV s Begynderkursus 2017 Dronningeskift Hvorfor dronningeskift? Det anbefales at skifte dronningen når hun er 2 år gammel rigtig gode dronninger

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 22. juni 2010 nr. 22

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 22. juni 2010 nr. 22 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 22. juni 2010 nr. 22 Emnerne: Aflæggere, hvorfor? Sådan laves en aflægger Beskyttelse mod røveri Tidsfristerne N Aflæggere,

Læs mere

Hammel & Omegns Biavlerforening Skolebigården / Kursusvirksomhed

Hammel & Omegns Biavlerforening Skolebigården / Kursusvirksomhed Hammel & Omegns Biavlerforening Skolebigården / Kursusvirksomhed 2014/PF/FT Kursus for fortsættere 2014. Kursustilbudet gælder de tre sidste års kursister. Undervisningsaftener: Vi starter med 2 teoriaftener

Læs mere

Opformering af bifamilier baggrund og metoder.

Opformering af bifamilier baggrund og metoder. Opformering af bifamilier baggrund og metoder. Baggrund - vinterdødelighed En naturlig del af biavlen har altid været at sørge for nye bifamilier i god tid, inden de gamle bifamilier bukkede under. En

Læs mere

Den praktiske biavl i skolebigården hver tirsdag aften

Den praktiske biavl i skolebigården hver tirsdag aften Bi året 2017 Den praktiske biavl i skolebigården hver tirsdag aften Hver tirsdag aften sommeren igennem er der åbent hus i skolebigården. Det foregår fra kl. 18:00 og til ca. 20:30. Vi starter tirsdag

Læs mere

Anbefalinger om anskaffelse af udstyr og bifamilie og ønske om mentor. NBV s begynderkursus Bodil Branner

Anbefalinger om anskaffelse af udstyr og bifamilie og ønske om mentor. NBV s begynderkursus Bodil Branner Anbefalinger om anskaffelse af udstyr og bifamilie og ønske om mentor NBV s begynderkursus 2016 Bodil Branner ! Marie Grymer Tholstrup på facebook 1. april 2016 Under og efter bestøvning Vi anbefaler tidlig

Læs mere

Ringe & Omegns Biavlerforening

Ringe & Omegns Biavlerforening Ringe & Omegns Biavlerforening * Foreningens hjemmeside: www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk Kursus i praktisk biavl Kursusstedet er foreningens skolebigård, Sdr. Højrupvejen 104, Søllinge, 5750 Ringe

Læs mere

Høst (Tvl) Foder (Lit) 23.04 x x 1 5 4 Dronetavle ikke udbygget. HEJ

Høst (Tvl) Foder (Lit) 23.04 x x 1 5 4 Dronetavle ikke udbygget. HEJ Stade nr.: 1 Type: 12 x 10 trugstade på varmbyg : Grøn Oprindelse: datter af Tonny Tychsen dronning linie 276, tilsat 27.06.2014 Æg STADE 1. Bemærkninger: bl.a. sværmtendens / myresyre og oxalsyre behandling

Læs mere

Kursus i biavl Præsentation. Formål. Bitta Uddannelse: Biolog Bier siden 2010 (3 familier i 1 bigård-assisterende)

Kursus i biavl Præsentation. Formål. Bitta Uddannelse: Biolog Bier siden 2010 (3 familier i 1 bigård-assisterende) 1 Kursus i biavl 2016 KABF Aften 1:4 2 Præsentation Bitta Uddannelse: Biolog Bier siden 2010 (3 familier i 1 bigård-assisterende) Morten KABF bestyrelsesmedlem 2013-2015 Kyndig biavler Bier siden 2010

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 17. juni 2012 nr. 38

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 17. juni 2012 nr. 38 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 17. juni 2012 nr. 38 Emnerne: Aflæggere, hvorfor? Sådan laves en aflægger Beskyttelse mod røveri Tidsfristerne N Aflæggere,

Læs mere

Økologisk biavl i Danmark

Økologisk biavl i Danmark Økologisk biavl i Danmark 17.30-18.30 Velkomst og spisning 18.30-19.00 Jeffrey Gilmour, Landbrugsstyrelsen. Ansøgningsprocedure, regler og kontrolsystem 19.00-19.30 Peter Sjøgren. Erfaringer fra det første

Læs mere

Af Poul Erik Sørensen, Hårby. Kilde: Tidsskrift for Biavl nr. 5, side 131-134. 1994

Af Poul Erik Sørensen, Hårby. Kilde: Tidsskrift for Biavl nr. 5, side 131-134. 1994 Af Poul Erik Sørensen, Hårby Kilde: Tidsskrift for Biavl nr. 5, side 131-134. 1994 I denne artikel gives en beskrivelse af hvordan parringskassetter kan passes, så der i en sæson kan parres op til 4 dronninger,

Læs mere

1. Biernes bolig. 7a. De tre slags bier: Arbejder Drone Dronning

1. Biernes bolig. 7a. De tre slags bier: Arbejder Drone Dronning 1. Biernes bolig 7a. De tre slags bier: Arbejder Drone Dronning Biernes naturlige bolig er et hult træ eller en klippespalte. Rumfanget skal være omkring 50 liter, og indgangen skal være snæver, så den

Læs mere

Det Normale Sværmeforløb

Det Normale Sværmeforløb Sværmehindring Det Normale Sværmeforløb Sværmtrangen starter typisk i forsommeren maj-juni når der har været et par uger med godt vejr og træk og stadevægten begynder at s:ge Pladsen er måske blevet for

Læs mere

Høst (Tvl) Foder (Lit)

Høst (Tvl) Foder (Lit) Apidea: Syd, Vest, Nord Type: Tre Apidea parringskassetter er Oprindelse: Tre uparrede dronninger fra Peter Stougaard, linje 474 Æg STADE S, V, N. Bemærkninger: bl.a. sværmtendens / myresyre og oxalsyre

Læs mere

Høst (Tvl) Foder (Lit) x x Dronetavle ikke udbygget. HEJ

Høst (Tvl) Foder (Lit) x x Dronetavle ikke udbygget. HEJ Stade nr.: 1 Type: 12 x 10 trugstade på varmbyg : Grøn Oprindelse: datter af Tonny Tychsen dronning linie 276, tilsat 27.06.2014 Æg STADE 1. Bemærkninger: bl.a. sværmtendens / myresyre og oxalsyre behandling

Læs mere

BIAVL VL FOR BEGYNDERE

BIAVL VL FOR BEGYNDERE BIAVL VL FOR BEGYNDERE KOM GODT I GANG 138. årgang Udgivet af Danmarks Biavlerforening Vinter 2004; 2. udgave, 1. oplag Temahæfte: Biavl for begyndere Dette temahæfte Biavl for begyndere er tiltænkt interesserede,

Læs mere

Type: 12 x 10 trugstade på varmbyg Dronning: Blå Oprindelse: datterdatter af Tonny Tychsen dronning (linie 276, tilsat

Type: 12 x 10 trugstade på varmbyg Dronning: Blå Oprindelse: datterdatter af Tonny Tychsen dronning (linie 276, tilsat Stade nr.: 1 Type: 12 x 10 trugstade på varmbyg : Blå Oprindelse: datterdatter af Tonny Tychsen dronning (linie 276, tilsat 27.06.2014) Æg STADE 1. Bemærkninger: bl.a. sværmtendens / myresyre og oxalsyre

Læs mere

Den sunde bifamilie:

Den sunde bifamilie: Bisygdomme Den sunde bifamilie: Først på året: Et tørt og rent stade. Døde bier i bunden er almindelige og en stram lugt kan forekomme. Lugten: En rar, varm sødlig og parfumeret voksduft: Lyden: En monoton

Læs mere

Høst (Tvl) Foder (Lit)

Høst (Tvl) Foder (Lit) Apidea: Syd, Vest, Nord Type: Tre Apidea parringskassetter er Oprindelse: Tre uparrede dronninger fra Peter Stougaard, linje 474 Æg STADE S, V, N. Bemærkninger: bl.a. sværmtendens / myresyre og oxalsyre

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 4. juni 2010 nr. 21

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 4. juni 2010 nr. 21 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 4. juni 2010 nr. 21 Emnerne: Honninghøst Bitømmeren Skrælning Slyngning Pollentavler Siningen Behandling af honningen Honninghøst!

Læs mere

Type: 12 x 10 trugstade på varmbyg Dronning: Blå Oprindelse: datterdatter af Tonny Tychsen dronning (linie 276, tilsat

Type: 12 x 10 trugstade på varmbyg Dronning: Blå Oprindelse: datterdatter af Tonny Tychsen dronning (linie 276, tilsat Stade nr.: 1 Type: 12 x 10 trugstade på varmbyg : Blå Oprindelse: datterdatter af Tonny Tychsen dronning (linie 276, tilsat 27.06.2014) Æg STADE 1. Bemærkninger: bl.a. sværmtendens / myresyre og oxalsyre

Læs mere

Type: 12 x 10 trugstade på varmbyg Dronning: Blå Oprindelse: datterdatter af Tonny Tychsen dronning (linie 276, tilsat

Type: 12 x 10 trugstade på varmbyg Dronning: Blå Oprindelse: datterdatter af Tonny Tychsen dronning (linie 276, tilsat Stade nr.: 1 Type: 12 x 10 trugstade på varmbyg : Blå Oprindelse: datterdatter af Tonny Tychsen dronning (linie 276, tilsat 27.06.2014) Æg STADE 1. Bemærkninger: bl.a. sværmtendens / myresyre og oxalsyre

Læs mere

Lidt om honningbiernes levevis

Lidt om honningbiernes levevis Lidt om honningbiernes levevis Bifamilien Der er op til 60.000 bier i et bistade. Bifamilien består af én dronning, nogle hundrede hanbier (droner) og mange tusinde arbejderbier. Bierne udvikles fra æg,

Læs mere

Type: 12 x 10 trugstade på varmbyg Dronning: Blå Oprindelse: datterdatter af Tonny Tychsen dronning (linie 276, tilsat

Type: 12 x 10 trugstade på varmbyg Dronning: Blå Oprindelse: datterdatter af Tonny Tychsen dronning (linie 276, tilsat Stade nr.: 1 Type: 12 x 10 trugstade på varmbyg : Blå Oprindelse: datterdatter af Tonny Tychsen dronning (linie 276, tilsat 27.06.2014) Æg STADE 1. Bemærkninger: bl.a. sværmtendens / myresyre og oxalsyre

Læs mere

Bi-samfundet. Dias 2. Dias 3. Dias 4. Dias 5. Honningbien - et socialt insekt - Den europæiske honning-bi (Apis mellifera)

Bi-samfundet. Dias 2. Dias 3. Dias 4. Dias 5. Honningbien - et socialt insekt - Den europæiske honning-bi (Apis mellifera) Dias 2 Bi-samfundet Nordsjællandske Bivenner Begynderkursus 2017 Karin Gutfelt Jensen Dias 3 Den europæiske honning-bi (Apis mellifera) Klasse: Insekter (6 ben) Orden: De årevingede Insekter med fuldstændig

Læs mere

Nyhedsbrev april 2011

Nyhedsbrev april 2011 Nyhedsbrev april 2011 Kære biavler Fra Hammel & Omegns Biavlerforening Nu summer bierne igen derude og vi skal hjælpe dem til de bedste rammer for at udvikle sig. Her i nyhedsbrevet kan du læse om Arrangementet

Læs mere

Bi-samfundet. Nordsjællandske Bivenner Begynderkursus 2016 Karin Gutfelt Jensen

Bi-samfundet. Nordsjællandske Bivenner Begynderkursus 2016 Karin Gutfelt Jensen Bi-samfundet Nordsjællandske Bivenner Begynderkursus 2016 Karin Gutfelt Jensen Den europæiske honning-bi (Apis mellifera) Klasse: Insekter (6 ben) Orden: De årevingede Insekter med fuldstændig forvandling.

Læs mere

Ringe og Omegns Biavlerforening Vinterprogram 2010

Ringe og Omegns Biavlerforening Vinterprogram 2010 Honning Tidende Ringe og Omegns Biavlerforening Vinterprogram 2010 Ringe og omegns biavlerforening Vinterprogram Vinter Vinter så mørk, bli` hvid Vinter, vinter så kold, men dog blid. Vi har sammensat

Læs mere

Kursus i biavl 2016 KABF Aften 3:4

Kursus i biavl 2016 KABF Aften 3:4 1 Kursus i biavl 2016 KABF Aften 3:4 2 Opsamling Bi anatomi Biernes livscyklus How to do Årets gang Skadegørere 3 Dagens program Kort repetition Årets gang Driftform Sværm Skadegørere / Lovgivning 1 4

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 28. maj 2013 nr. 48

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 28. maj 2013 nr. 48 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 28. maj 2013 nr. 48 Emnerne: Specialnummer om honninghøsten - især for nyere biavlere... Honninghøst Bitømmeren

Læs mere

Udgivet af Danmarks Biavlerforening, 2009.

Udgivet af Danmarks Biavlerforening, 2009. Bier og biavl i Folkeskolen Foto: Rolf Tulstrup Theuerkauf Til biavleren Udgivet af Danmarks Biavlerforening, 2009. Aftale mellem biavleren og skolen Aftalen mellem biavleren og læreren skal indeholde

Læs mere

Kursus i biavl Morten B. Westy. Praktisk info. Dagens program. P-billet. Skolebigården

Kursus i biavl Morten B. Westy. Praktisk info. Dagens program. P-billet. Skolebigården Kursus i biavl 2017 KABF Aften 2:4 2 Praktisk info P-billet Skolebigården Sidste kursusdag: 02. maj kl. 19.00-22.00 A 2-84.01 Medbring kaffe/the og kop evt. en kage (sidste aften) 3 Dagens program Kort

Læs mere

Kursus i biavl Morten B. Westy 1. Dagens program. Kort repetition. Hvad er en bi Materialer / anskaffelser Biens bolig Rammemål Bigården

Kursus i biavl Morten B. Westy 1. Dagens program. Kort repetition. Hvad er en bi Materialer / anskaffelser Biens bolig Rammemål Bigården 1 Kursus i biavl 2016 KABF Aften 2:4 2 Dagens program Kort repetition Love og bestemmelser Biens anatomi Biens livscyklus Årets gang Varroa Bidansen Hygiejne 3 Kort repetition Hvad er en bi Materialer

Læs mere

Oplevelser som begynder at opsamle know-how på alle måder. De første møder med bierne hvordan er det?

Oplevelser som begynder at opsamle know-how på alle måder. De første møder med bierne hvordan er det? Ny biavler Oplevelser som begynder at opsamle know-how på alle måder De første møder med bierne hvordan er det? - Min biavl omfang mv. - Valg af stadetype, overvejelser om materiel - erfaringer fra afprøvning

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

HVAD ER EN BI? Tørstig bi en bifamilie bruger 30 liter vand om året. Foto: Jan Sæther

HVAD ER EN BI? Tørstig bi en bifamilie bruger 30 liter vand om året. Foto: Jan Sæther HVAD ER EN BI? Tørstig bi en bifamilie bruger 30 liter vand om året. Foto: Jan Sæther En bi er et insekt. Men en bi er ikke bare en bi. I Danmark lever der næsten 300 forskellige arter af bier. Men det

Læs mere

Kolding og Omegns Biavlerforening. www.koldingbiavl.dk

Kolding og Omegns Biavlerforening. www.koldingbiavl.dk Program Sommer 2013 Forord ved formanden En lang og kold vinter er nu forbi, der har været god tid til at få materialet gjort i stand og alle ved at gamle tavler bør være smeltet og vasket inden jul og

Læs mere

Formanden har ordet. Knud P.s. besøg vores nye hjemmeside!

Formanden har ordet. Knud P.s. besøg vores nye hjemmeside! Formanden har ordet Bestyrelsen: Formand Knud Jensen Åvej 6, Vindinge 5800 Nyborg Tlf: 20 11 71 14 Næstformand Allan Hansen Adelgade 8, 1. 5800 Nyborg Tlf: 20 99 12 10 Sekretær Jette Larsen Lersey Allé

Læs mere

Husk tilmelding til stationslederen i god tid

Husk tilmelding til stationslederen i god tid Vejledning i fremstilling af parrekasetter til parrestationerne Parringsfamilier til parringsstationerne For at opnå et godt resultat på parringsstationerne er det vigtigt, at klargøringen af parrekassetten

Læs mere

Varroabekæmpelse med myresyre og efterkontrol med Perizin

Varroabekæmpelse med myresyre og efterkontrol med Perizin Varroabekæmpelse med myresyre og efterkontrol med Perizin I november 1994 skrev C.C. Henriksen, der dengang var SDE s medlem af Statens Bisygdomsnævn, en artikel om den - efter hans opfattelse - forfejlede

Læs mere

Den Sunde Bifamilie. NBVs Begynderkursus 2017

Den Sunde Bifamilie. NBVs Begynderkursus 2017 Den Sunde Bifamilie NBVs Begynderkursus 2017 Biens oprindelse Biernes oprindelse går formodentlig 70 140 mill. år tilbage i Kridttiden til en jagende hvepse type. Hvad kom først: Bierne eller blomsterne?

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 3. marts 2013 nr. 42

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 3. marts 2013 nr. 42 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 3. marts 2013 nr. 42 Emnerne: Er der liv? Renselsesflugten Foderbeholdning Fodring Rensning af bunde (opstabling) Rensning af

Læs mere

Sommer program 2016

Sommer program 2016 1 Sommer program 2016 www.aarhusbiavl.dk Skolebigården ligger på Agerbæksvej 14 i Risskov bag ved Jordbrugets Uddannelsescenters laboratorium. Vi mødes hver mandag aften kl. 19.00 ca. 21.30. fra mandag

Læs mere

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelsen...2 Siden sidst...3 Temaaften om aflæggere...3 Voksklub...4 Bestyrelsen 2009-2010...5 Skolebigården op på væggen...6 Hus og Park...6 Nybegynderkursus

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2013. Biavlsmateriel REA-DAN stader og styropor stader

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2013. Biavlsmateriel REA-DAN stader og styropor stader HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Biavlsmateriel REA-DAN stader og styropor stader Program 2013 Ambrosia foderdej og fodersirup Flydende foder tankbil Sukker i 25 kg sække Honningglas og honningbægre

Læs mere

Februar 2009 TIDSSKRIFT. En informationsfolder om god skik for hold af bier i tæt befolkede områder.

Februar 2009 TIDSSKRIFT. En informationsfolder om god skik for hold af bier i tæt befolkede områder. 2 Februar 2009 TIDSSKRIFT FOR BIAVL En informationsfolder om god skik for hold af bier i tæt befolkede områder. BIER I HAVEN Af Danmarks Biavlerforenings 4.000 medlemmer, er mange små biavlere, som har

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2014

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2014 HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Biavlsmateriel REA-DAN stader og styropor stader Ambrosia foderdej og fodersirup Flydende foder tankbil Sukker i 25 kg sække Honningglas og honningbægre Honningbolcher

Læs mere

Ringe og Omegns Biavlerforening sommerprogram 2010

Ringe og Omegns Biavlerforening sommerprogram 2010 Det er nemmest og billigst at bruge mail, så opdater / videregiv din mailadresse til foreningen her: postsalten@hotmail.com Honning Tidende Ringe og Omegns Biavlerforening sommerprogram 2010 Kalenderen

Læs mere

Når bier sværmer... Hvorfor beskæftige sig med emnet?

Når bier sværmer... Hvorfor beskæftige sig med emnet? Hvorfor beskæftige sig med emnet? sværmer... Når bier Biavlerens problem: - Bifamilien bliver stærkt reduceret - Der mangler 1 kg honning i stadet - En eller flere uvirksomme dronninger - Tiden går, -

Læs mere

Bi-Ord Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 85 august 2017

Bi-Ord Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 85 august 2017 Bi-Ord Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 85 august 2017 Store høstdag Årets store begivenhed er honninghøst i Skolebigården. Det er her, vi skal se, hvad vi har fået ud af årets anstrengelser,

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2012. Forenings-nyt Foreningen har nu 37 medlemmer, heraf er de tre kun medlem lokalt.

Nyhedsbrev maj 2012. Forenings-nyt Foreningen har nu 37 medlemmer, heraf er de tre kun medlem lokalt. Nyhedsbrev maj 2012 Fra Hammel & Omegns Biavlerforening Kære biavler Nu summer bierne igen flittigt derude, selvom foråret indtil har været en kølig fornøjelse. Det betyder også, at man lige skal holde

Læs mere

Honning Tidende. www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk. Besøg i Skolebigården Ringe og Omegns Biavlerforening. September 2010

Honning Tidende. www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk. Besøg i Skolebigården Ringe og Omegns Biavlerforening. September 2010 11 Besøg i Skolebigården Ringe og Omegns Biavlerforening Honning Tidende 26. juni er skolebørn igen på besøg i skolebigården Nordagerskolens 2. kl. besøger Skolebigården 20. juni Morgenmøde i Henning Drejers

Læs mere

Honningbier til bestøvning af rødkløver. Konsulent Asger Søgaard Jørgensen Danmarks Biavlerforening Møllevej Borup

Honningbier til bestøvning af rødkløver. Konsulent Asger Søgaard Jørgensen Danmarks Biavlerforening Møllevej Borup Honningbier til bestøvning af rødkløver. Konsulent Asger Søgaard Jørgensen Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup www.biavl.dk asj@biavl.dk Fald i antallet af bestøvere, færre svirrefluer Fald

Læs mere

Sygdomstoleranceprojektet 2010

Sygdomstoleranceprojektet 2010 Tidsskrift for Biavl FORSØGS- RAPPORT 2010 Sygdomstoleranceprojektet 2010 Af Flemming Vejsnæs, Danmarks Biavlerforening UDRENSNINGSTEST - EN VIGTIG AVLSPARAMETER Måling af biernes udrensning af frysedræbt

Læs mere

VARROA OG DENS BEKÆMPELSE

VARROA OG DENS BEKÆMPELSE VARROA OG DENS BEKÆMPELSE DEN SIKRE STRATEGI FRI MYRESYRE KRÄMERPLADE OXALSYRE DRONEYNGELFJERNELSE VARROA I DANMARK Læs her om baggrunden for Danmarks Biavlerforenings varroa-bekæmpelsesvejledning 28 ÅR

Læs mere

Sygdomsbilledet er hullet yngelleje med opgnavede celleforseglinger. Død yngel i cellerne.

Sygdomsbilledet er hullet yngelleje med opgnavede celleforseglinger. Død yngel i cellerne. ONDARTET BIPEST Ondartet bipest er en af vore mest alvorlige yngelsygdomme. Den forårsages af den encellede bakterie Paenibacillus larvae. Bakterien formerer sig i bilarver ved en tvedeling. Bakterien

Læs mere

Formanden har Ordet. Nu håber vi på lidt varme og inden længe vil vinterrapsen begynde at blomstre, så den travle og spændende tid går i gang.

Formanden har Ordet. Nu håber vi på lidt varme og inden længe vil vinterrapsen begynde at blomstre, så den travle og spændende tid går i gang. Formanden har Ordet Bestyrelsen: Formand Knud Jensen Åvej 6, Vindinge 5800 Nyborg Tlf: 20 11 71 14 Næstformand Knud Rughave Chr. Lundsvej 115 5800 Nyborg Tlf: 30 35 77 85 Sekretær Jette Larsen Lersey Allé

Læs mere

Sunde bier giver det bedste udbytte

Sunde bier giver det bedste udbytte Sunde bier giver det bedste udbytte Eigil Holm, der har skrevet en mængde bøger, ikke mindst om biavl, giver på Skånes Biavlerdistrikts informationsdag den 8. maj 2010 sin opfattelse af dansk og svensk

Læs mere

Kursus i biavl /04/16. Dagens program. Varroa-miden (Varroa destructor)

Kursus i biavl /04/16. Dagens program. Varroa-miden (Varroa destructor) 1 Kursus i biavl 2016 KABF Aften 4:4 2 Dagens program Skadegørere Honning og behandling At lave en familie (princippet) Om at være ny biavler v/egon 3 Varroa-miden (Varroa destructor) 1 4 Varroa Cyklus

Læs mere

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelsen... 2 Siden sidst... 3 Åbent Hus på honning-/jordbærdagen... 3 Drivfodring af småfamilier... 4 Blomsterduft... 5 Sundhedskontrol... 6 Nyt

Læs mere

April 2014 20. årgang nr. 1

April 2014 20. årgang nr. 1 Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelse... 2 Gang i foråret - ud af starthullerne... 3 Skolebigården leverer data til C.S.I.Pollen-projektet... 4 Dronningekursus... 5 Tidsskrift

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen voksenuddannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU131-MAT/D Torsdag den 12. december 2013 kl. 9.00-13.00 Bier og biavl Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte

Læs mere

NYHEDSBREV 3 / Referat generalforsamling

NYHEDSBREV 3 / Referat generalforsamling NYHEDSBREV 3 / 2017 Referat generalforsamling 25.01. 2017 1. Valg af dirigent: Niels Bjerg blev valgt To stemmetællere: Finn og Kenneth valgt, Referent: Vyke. 2. Bestyrelsens beretning: Uddannelsesudvalget:

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2010 2011. Drone. Dronning. Arbejdsbi

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2010 2011. Drone. Dronning. Arbejdsbi HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Program 2010 2011 Dronning Arbejdsbi Drone Formanden har ordet: Vi har i år haft 17 på begynderkursus, heraf er der 12, som har fået bier - nogle med flere bifamilier,

Læs mere

22. ÅRGANG NR. 1. Feb. 2010

22. ÅRGANG NR. 1. Feb. 2010 22. ÅRGANG NR. 1. Feb. 2010 Formandens hjørne 3 Kryds i Kalenderen 5 Bisløjd 7 Kursus i biavl 8 Kursus i dronningeavl 11 HbiF generalforsamling 12 KABF s Voksklub generalforsamling 15 KABF s Voksklub forårssmeltning

Læs mere

Biodynamisk biavl sammenlignet med traditionel biavl Af jordbrugsteknolog Erik Frydenlund.

Biodynamisk biavl sammenlignet med traditionel biavl Af jordbrugsteknolog Erik Frydenlund. Biodynamisk biavl sammenlignet med traditionel biavl Af jordbrugsteknolog Erik Frydenlund. Biets væsen ud fra Rudolf Steiners indsigt. Bierne Bistadet er som et hoved, processer der foregår i vores hoved

Læs mere

Samspil mellem varroa og virus

Samspil mellem varroa og virus Samspil mellem varroa og virus Forsker Roy Mathew Francis, sektionsleder Steen Lykke Nielsen & seniorforsker Per Kryger, Offentlig bisygdomsbekæmpelse, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi AKI-symptomer:

Læs mere

VARROA OG DENS BEKÆMPELSE

VARROA OG DENS BEKÆMPELSE VARROA OG DENS BEKÆMPELSE DEN SIKRE STRATEGI FRI MYRESYRE KRÄMERPLADE OXALSYRE DRONEYNGELFJERNELSE endelig_varroa.pmd 1 05-10-2005, 13:50 VARROA I DANMARK Læs her om baggrunden for Danmarks Biavlerforenings

Læs mere

Demonstration af løftegrej til erhvervsbiavlen

Demonstration af løftegrej til erhvervsbiavlen Demonstration af løftegrej til erhvervsbiavlen Artikel af Torben Strømgaard Hansen Reportage fra vidensmøde for erhvervsbiavlere den 21. marts 2015. Lørdag den 21 marts 2015 var omkring 20 erhvervsbiavlere

Læs mere

Yderlige oplysninger og tilmelding kan ske ved henvend til Raymond Dyndegaard

Yderlige oplysninger og tilmelding kan ske ved henvend til Raymond Dyndegaard Så står en ny sæson for døren, og i modsætning til sidste år, ser det ud til at vi har haft e god overvintring, der lover godt for den kommende honninghøst. At bierne har holdt sig i ro i adskillige måneder

Læs mere

Vejledning for kyndige biavlere

Vejledning for kyndige biavlere Vejledning for kyndige biavlere Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for kyndige biavlere Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug,

Læs mere

Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet.

Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet. Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet. Formanden har ordet Bestyrelsen: Formand Knud Jensen Åvej 6, Vindinge 5800 Nyborg Tlf: 20 11 71 14 Næstformand Allan Hansen Adelgade 8, 1. 5800 Nyborg Tlf: 20

Læs mere

Alssund Biavlerforening

Alssund Biavlerforening Alssund Biavlerforening Sommer program 2015 APRIL Onsdag den 8/4 kl. 19.00. Sønderborg Roklub Film aften. Pris DKK 25,00 En hygge aften hvor vi ser filmen More than honey. Denne film sætter lup på den

Læs mere

ARBEJDSTEGNING TIL 3-RAMMERS LAVNORMAL OBSERVATIONSSTADE

ARBEJDSTEGNING TIL 3-RAMMERS LAVNORMAL OBSERVATIONSSTADE ARBEJDSTEGNING TIL 3-RAMMERS LAVNORMAL OBSERVATIONSSTADE Tegning: Klaus Langschwager Frontrude af plexiglas, 4-5 mm tykt. 780 x 405 (+ 0-3). Udfræsning - skæring af riller udføres 0,5 mm bredere end glastykkelse.

Læs mere

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelsen... 2 Siden sidst... 3 Åbent Hus på honning-/jordbærdagen... 3 Varroa indsatsen skal øges i 2008...4 Klassebillede 2008... 4 Pollenanalyse

Læs mere

April 2015 21. årgang nr. 1

April 2015 21. årgang nr. 1 Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelse... 2 Vi er friske til en ny sæson. Er du?... 3 Skolebigården leverer data til C.S.I.Pollen-projektet... 4 Honninganalyser KVBB... 6 Kursus

Læs mere

Udgivet af Danmarks Biavlerforening Fulbyvej Sorø April 2017

Udgivet af Danmarks Biavlerforening Fulbyvej Sorø   April 2017 FOR BEGYNDERE indhold Udgivet af Danmarks Biavlerforening Fulbyvej 15 4180 Sorø www.blivbiavler.dk www.biavl.dk April 2017 Tekst Bodil Branner, Lars Fischer, Poul Larsen, Leif Johansen & Ole Kilpinen Tak

Læs mere

Formanden har Ordet. Lokalkontingentet

Formanden har Ordet. Lokalkontingentet Formanden har Ordet Bestyrelsen: Formand Knud Jensen Åvej 6, Vindinge 5800 Nyborg Tlf: 20 11 71 14 Næstformand Knud Rughave Chr. Lundsvej 115 5800 Nyborg Tlf: 30 35 77 85 Sekretær Jette Larsen Lersey Allé

Læs mere

er en af Skandinaviens største honningproducenter. Produkterne sælges som

er en af Skandinaviens største honningproducenter. Produkterne sælges som 2015 er en af Skandinaviens største honningproducenter. Produkterne sælges som Vores honningproduktion bygger på traditioner helt tilbage fra 1921. Biavlen var oprindeligt et familieforetagende, der er

Læs mere

Ondartet Bipest ONDARTET BIPEST

Ondartet Bipest ONDARTET BIPEST Ondartet Bipest ONDARTET BIPEST Ondartet bipest er en af vore mest alvorlige yngelsygdomme. Den forårsages af den encellede bakterie Paenibacillus larvae. Bakterien formerer sig i bilarver ved en tvedeling.

Læs mere

Sygdomstoleranceprojektet 2009

Sygdomstoleranceprojektet 2009 Sygdomstoleranceprojektet 2009 AF Flemming Vejsnæs, Danmarks Biavlerforening UDRENSNINGSTEST - EN VIGTIG AVLSPARAMETER Måling af biernes udrensning af frysedræbt yngel er almindeligt brugt i dronningavl.

Læs mere

Biodynamisk biavl. Af jordbrugsteknolog Erik Frydenlund

Biodynamisk biavl. Af jordbrugsteknolog Erik Frydenlund Biodynamisk biavl Af jordbrugsteknolog Erik Frydenlund I dag er der flere og flere mennesker, som ønsker at holde bier på biernes præmisser, dvs. på en måde som styrker biernes naturlige sundhed og væsen.

Læs mere

Basiskursus i Biavl Program for kursets del 1 A + B.

Basiskursus i Biavl Program for kursets del 1 A + B. Basiskursus i Biavl Program for kursets del 1 A + B. Basiskursus i Biavl er delt i to. Del I holdes typisk forud for biavlssæsonen og del II efter sæsonen. Af hensyn til deltagerne, er kurset placeret

Læs mere

UDRENSNINGSTEST 2014

UDRENSNINGSTEST 2014 UDRENSNINGSTEST 14 Af Flemming Vejsnæs og Ole Kilpinen, Danmarks Biavlerforening Udrensningsevne - en avlsparameter Udrensning af frysedræbt yngel er en anerkendt avlsparameter for honningbiers sygdomstolerance.

Læs mere

Vejledning om tilskud til brun bi fra Læsø

Vejledning om tilskud til brun bi fra Læsø Vejledning om tilskud til brun bi fra Læsø April 2017 Vejledning om tilskud til brun bi fra Læsø April 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Foto: Per Kryger Landbrugs-

Læs mere

Generalforsamling den 26. januar 2017 kl. 19 i Gjern Kultur- og Idrætscenter

Generalforsamling den 26. januar 2017 kl. 19 i Gjern Kultur- og Idrætscenter Hammel og Omegns Biavlerforening (HOB) Referat fra Generalforsamling den 26. januar 2017. Som en del af referatet ligger Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 26. januar 2017 kl. 19 i Gjern Kultur-

Læs mere

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelsen...2 Siden sidst...3 Temaaften om allergi...3 Honningprøver...4 Skolebigården i år...5 Honningslyngning m. konkurrence...6 Dronninger til

Læs mere

Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 76 august 2015. Dement Thymol ævl

Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 76 august 2015. Dement Thymol ævl Bi-Ord Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 76 august 2015 HONNING & JORDBÆR Lørdag den 20. juni var indbyggerne i Hørsholm inviteret til honning og jordbær -dag i Skolebigården. Mange tog imod

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2015

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2015 HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Program 2015 1 Bestyrelse: Formand: Kasserer: Knud Sørensen Mogens Nielsen Kongehøjen 45 Hornshøj Østvænget 27 7500 Holstebro 7490 Aulum Tlf. 97 42 80 82 Tlf.40 20 24

Læs mere

Oktober 2013 19. årgang nr. 2

Oktober 2013 19. årgang nr. 2 Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelse... 2 Låg på... 3 Bifamilier og blomsterfrø... 4 Overvågningsprojekt vedr. bidød... 4 Generalforsamling 2013... 5 Udflugt til Sverige...

Læs mere

April 2013 19. årgang nr. 1

April 2013 19. årgang nr. 1 Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelse... 2 Klar til en dejlig sommer, blomster og bier?... 3 Rekordtilmelding til årets begynderkursus... 4 Dronningekursus... 4 Sponsorstøtte...

Læs mere