Ringe & Omegns Biavlerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringe & Omegns Biavlerforening"

Transkript

1 Ringe & Omegns Biavlerforening * Foreningens hjemmeside: Kursus i praktisk biavl Kursusstedet er foreningens skolebigård, Sdr. Højrupvejen 104, Søllinge, 5750 Ringe Pris 45o kr. inkl. Kaffe / the Medlemskab af Ringe & Omegns Biavlerforening koster 85 kr. Kan betales på net-bank - her bruges kort art 01 giro Foreningen har ved bankoverførsel reg. nr konto nr (alt arbejde for foreningen er uden vederlag for alle, så alle indtægter medgår til klubhusets og foreningens drift) Man tilmelder sig kursus i praktisk biavl ved at indbetale gebyret på foreningens konto og give Aksel Scheby besked eller bare møder op 1. kursusdag, hvis man er lidt i tvivl. / Formålet med undervisningen er at få kendskab til biernes samfund og praktisk arbejde i bigården og derved blive i stand til at håndtere egne bifamilier på en rationel måde, således at man får det bedste udbytte af honning og ikke arbejder mere med bierne end der er grunde til. Undervisningen er med udgangspunkt i materialet til begynderundervisning udgivet af Danmarks Biavlerforening kapitlerne 1 12 / disk 1 og 2, hvor året i bigården følges. Dette begyndermateriale følges der op på i undervisningen både teoretisk og praktisk med et righoldigt billedmateriale, eksempler og praktisk arbejde i foreningens skolebigård, hvor vi følger bigården fra udvintring til indvintring. Undervisningsmaterialet fra Danmarks Biavlerforening baserer sig på biavl i opstablingsstader, fordi stadetypen er den mest fremherskende. Princippet i opstablingsdrift er enkelt og rationelt, men foretrækker man i egen biavl at bruge trugstader, tilpasser man nemt driftsformen /tankegangen til denne stadetype. Det praktiske arbejde omfatter biavl både i opstablingsstader* og i trugstader*. *Note: Opstablingsstader kan i Danmark købes til de fleste anvendte rammemål, men ikke alle rammemål er velegnede til opstablingsdrift. Norsk mål foretrækkes af de fleste danske storbiavlere, fordi magasinet kvadratisk, rammen er passende lav og med et fornuftigt tavleareal. Langstroth er det mest anvendte rammemål i verden og kendes kun i opstablingsdrift. Trugstader findes i Danmark som standardstader og vandrestader. Et standardtrugstade har 18 rammer i truget og magasiner med 8 rammer, som oftest er med målene 12 X 10 eller Lav Normal, men det er muligt at købe trugstader til rammer i Norsk mål. Vandrestader har rammer i truget og magasiner med 6 rammer. Vandrestadet blev udviklet for at lette arbejdet og øge indtjeningen ved bestøvningsopgaver. Stadet sættes i frugt og bær tidligt i foråret og efter frugtblomstringen deles bifamilien i to stader og det ene stade gives en ny og importeret befrugtet dronning før ny udstationering i vårraps, hvid- og rødkløver, purløg m.m.. Ved indvintringen slås familierne ofte sammen igen 2 og 2.

2 Vandrestader og magasintypen er helt fortrængt af opstablingsstader og er ikke længere i almindelig handel. Trugstade i standard til 18 rammer Opstablingsstade Eigil Holm Lærebog i biavl - autoriseret af Danmarks Biavlerforening Undervisningen begynder kl. 19 og slutter senest kl Kaffepause ca På biavl.dk og youtupe.com/biavl kan ses småfilm om de fleste emner i biavl. Kold byg på en meget enkel og rationel bund Facebookgruppen Ringe & Omegns Biavlerforening er åben for foreningens medlemmer m.fl. Køb af bifamilier: Få gode råd i din biavlerforening før du køber bier. Overvintrede bifamilier eller aflæggerfamilier fra sæsonen kan ofte købes til en fornuftig pris i skolebigården - kontrollerede for sygdomme og med unge dronninger avlet efter sværmtræge og yderige bifamilier. Danmarks biavlerforening har en god ordbog vedr. biavl på hjemmesiden Torsdag kl. 19 (solopgang 6.45 solnedgang dagslængde min) Udgangspunkt for undervisningen vises biernes by (30 min), så vi har klarhed over bisamfundet. -biernes biologi, orden, formering - årevingede insekter ca arter, heraf ca. 280 arter af bier I Danmark - biavl i almindelighed og evt. lidt praktisk arbejde inden sæsonen Guttation På græs strå og jordbærblad Eksempler på årevingede insekterer - ca arter med og uden vinger, haraf ca i Danmark. Ca. 280 arter af bier i Danmark. Kitinskjold Arbejderceller og dronningeceller Dronningeceller er nedadhængende Droneceller er 5,2 til 5,6 mm 5,2 5,6 mm 5,8 mm eller større

3 Arbejder bi Dronning omgivet af arbejderbier Drone og arbejderbier Biens anatomi og liv: Biens anatomi som video: Kitin (polysaccharid / sukkerstof), indgår i det ydre skelet hos leddyr, fx insekter og krebsdyr, og i cellevæggen hos bakterier og svampe. Kitin er meget modstandsdygtigt og svært nedbrydeligt. Torsdag kl. 19 (solopgang 6.27 solnedgang dagslængde 12.t5 min) Biavl for begyndere disk 1: Årets gang i bigården 1 5 video - udvintring af bierne ryd op i staderne og ny dækplast i trugstader, skift af bunde nu eller senere - evt. fodring så der er 8 10 kg. til forårsudviklingen - døde familier - vildbyg oven på tavlerne / gitteret efter vinteren - placering af en bigård, flora, læ, antal stader - om farver på bistader - krav til bifamilier ved anskaffelse (se note bageres i undervisningsprogrammet) - skadegørere i overvintringstiden - skadegørere i biavlssæsonen - praktisk arbejde med at tråde og sætte voks i rammer Ekskrem enter i seen døde af sult Nosema nosema sporer Dødsårsag? Vinter nedfald God foder tavle Ringe B bigårde placeret lyst og fri for træk. Mobil bigård i Sloveninen. Ove Olesen Sdr. Højrup Nordfyns B.. Bendt Johansen Erik Johansen Efterladte tavler kan findes mølædte om foråret store og lille voksmøl. Erik Johansen er tidligere fmd. for Ringe & Omegns Biavlerforening. Han kiggede til bier ved dag og ved nat Og lod dem aldrig i fred. Han kiggede om dit, han kiggede om dat Om alt han skulle vide besked. Han kiggede i solskin og han kiggede i regn Han kiggede i lyst og han kiggede i nød Han kiggede familien død. C.C. Henriksen i TBF 1957 Arbejder man roligt og ikke ændrer tavlestrukturen i ynglelejet, kan man udmærket kigge ofte til bierne og have fornøjelse af det, uden at forstyrre bierne væsentligt eller ødelægge udbyttet af honning. Man kan uden skade plukke og ændre tavlestrukturen i honningmagasinet.

4 Torsdag kl. 19 (solopgang 6.09 solnedgang dagslængde 12.t37 min ) Årets gang i bigården 6 9 video - rengøring / skift af bunde i foreningens opstablingsstader / trugstader i det omfang der er behov for det - Varroa tavle biavl med eller uden brug af varroa tavle? - forskellige rammemål og rammemålets praktiske betydning - tråd af forskellig tykkelse og krav til et loddeapparat / spore - betydningen af tykkelsen af vokspladen og forskellige prægninger 4.9 mm, 5.1 mm og 5,43 mm celleprægning er i alm. handel - er det overhovedet er nødvendigt med en celleprægning? - praktisk arbejdet med at tråde og sætte voks i rammerne fortsættes og evt. andet 0,5 mm tråd Stramme op eller ny tråd i rammen Et magasin med 10 rammer fyldt med honning vejer kg. Bæreliste/ tavleareal 12 x mm / 802 cm2 Norsk mål 396 mm / 830 cm2 Langstroth 480 mm / 868 cm2 lavnormal 396 mm / 698 cm2 Torsdag kl. 19 (solopgang 6.33 solnedgang dagslængde 13.t 41min korrigeret for sommertid) Årets gang i bigården 9 12 video og 1. udvidelse af bistadet - dronefamilier - bierne gives første udvidelse ved at sætte et magasin over ellerunder vinterlejet - man kan gøre begge dele fordele og ulemper ved begge fremgangsmåder - bifamiliens udvikling og kan man fremme udviklingen f.eks. afskærmning med avispapir - praktisk arbejde med at tråde, sætte voks i rammer, rense gitre eller andet vokskæl Hurra - det er forår Bierne topper i antal ca. 10. juni i antal og bier fra æg lagt senere end Sct. Hans når ikke at udvikles til trækbier i honningtiden. Torsdag kl. 19 (solopgang 5.42 solnedgang dagslængde 15.t 14min) Bierne ses nøje igennem for tegn på sygdomme før udvidelse med honningmagasin(er) - nøje gennemsyn for tegn på sygdomme inden honningmagasiner påsættes - forebyggelse af sygdomme, sundhedsattester ved flytning / bisygdomsinspektører - 3. og evt. 4. magasin sættes oven på og et gitter placeres mellem kasse 2 og 3 Opstablingsdriftens ide er at rammerne bliver i de respektive magasiner og at der kun arbejdes m ed hele

5 magasiner. Men hvis der er nødvendigt for at give dronningen plads til æglægning, så sværmning ikke provokeres, trækkes honningtavler op over gitteret, når 1. honningmagasin sættes på. - hvordan vurderes, hvor mange honningmagasiner, der skal sætte på? - forskellige typer af gitre - biavl uden brug af gitre - praktisk arbejde med at sætte magasiner på bifamilierne Varroa mide Varroamider på larver Varroamider på bi Ondartet bipest Europæisk bipest Tropiaelaps mide Stade bille Kalkyngel Sækyngel Spring aldrig over et grundigt forårssyn i april gøres i lunt vejr og når der er udløbende yngel. Anders Blæsild. Torsdag kl. 19 (solopgang 5.01 solnedgang dagslængde 16.t 34 min) Sværme og sværmtilstand i bifamilien - hvorfor vil bierne sværme og hvad betyder det for biavleren? - hvordan ses at familien er i sværmtilstand? - hvordan håndteres en bifamilie i sværmtilstand mest rationelt? - hvordan vurderes familiens behov for mere plads i yngelreden, hvordan giver man mere plads? - muligheder for sværmhindrende indgreb i bifamilien - det forklares, hvorfor vi kun meget lidt ser efter svæmfeber i bifamilierne i løbet af sæsonen - hvordan huser man en sværm? - hvor længe varer biernes sværmtid? - vingeklipning - praktisk arbejde med påsætning af mere magasinplads efter vurdering af behov for det. Sværm celler Bierne sværmer Bisværme Indfangning af bisværm Husning af en bisværm Torsdag kl. 19 (solopgang 4.46 solnedgang dagslængde min) Forårs honningen tages fra - tager forårs honningen fra og helst uden brug af røg - nye tavler sættes i magasinerne, men skal det være jomfru- eller kunsttavler? - skrælning og slyngning vises og prøves, men størstedelen af honningen slynges andet steds - sorte tavler slynget for honning sorteres fra til omsmeltning med hård hånd a.h.t. sygdomme - honningbehandling hvor meget skal man røre og hvornår er honningen klar til at tappes - honningens vandindhold og gæring højst 20 % vand i blomsterhonning og 23 % i lynghonning

6 Hvad gør jeg nu? Honningen tages fra, kontrolleres for vandindhold, sis, røres og pottes evt. bru g af pode honning. Torsdag kl. 19 (solopgang 4.39 solnedgang dagslængde min) Vi laver en ny bifamilie og gør klar til indvintring ved at flytte gitteret ned oven på nederste magasin - vi danner aflæggere (nye bifamilier) både med celle, med jomfrudronning og parrede dronninger - dette tidspunkt er absolut bedste til dannelse af nye aflæggerfamilier, fordi det nu kan gøres uden tab af honning - dronningen rystes ned i nederste magasin og gitteret flyttes til oven på nederste kasse, som er det nye vinterleje. Bierne bygger nu evt. dronningeceller over gitteret og det forklares, at det ikke er sværmceller og at cellerne aldrig kan udløse en sværm, men kan have andre konsekvenser, hvis de ikke fjernes efter 4-6 dage eller en klækket dronning fjernes. (dette er den eneste gang, hvor vi evt. ser efter dronningeceller i bifamilierne overhovedet) - brug af aflæggere som parringssamfund - gele` Royal - store og små jomfrudronninger vurdering af en jomfrudronning? - hvor ofte bør man skifte dronninger i produktionsfamilier og hvornår gøres det bedst? - lovpligtig synsattest ved flytning af bifamilier. Nødceller, Sværmceller, dronning klækkes i rugemaskine, aflægger med brug af celle årets farve: 0 / 5 o 1 / 6 2 / 7 3 /8 4 / 9 jomfrudronning, parret og mærket droning, mærkefarver og tilsætningsbure.

7 pollentavle, moden yngeltavle, dronemoder æg og -yngel, Danmarks Biavlerforening: Ny bifamilie på en nem måde: Torsdag d kl.19 (solopgang 4.51 solnedgang dagslængde min) Skolebigården besøger Bendt Johansen, Lundsager 4, 5540 Ullerslev - egen fremstillig af etiketter - smeltning af gamle yngeltavler, vildbyg og dronevoks - fremstilling af ny kunsttavler - om det vigtige i at skifte dronninger i produktionsfamilier og hvornår gøres det bedst Torsdag kl. 19 (solopgang 5.11 solnedgang dagslængde min) Sommerhonningen tages fra og der ses til om aflæggerne er i orden - tager sommerhonningen fra både med og uden brug af bitømmer og lader honningen slynge i Ullerslev, hvor tavlerne skrælles med maskine og honningen slynges i en stor radialslynge. Man gerne må komme og kigge - der fodres 1. gang med en halv pakke apifonda - fodertyper og hvor længe tager bierne imod foder - hvornår sluttertrækket og hvornår er bedste tidspunkt til at tage den sidste honning fra? Apifonda skal være beskyttet mod udtørring med plastfolie Drivfodring / nødfodring om foråret altid kun med fast foder, foderplade, fodring med flydende apiinvert, fodring med sukkeropløsning, og slutfodring med fast foder dirkete på rammerne lige over yngellejet. torsdag kl.1 9 (solopgang 5.19 solnedgang dagslængde min) Første varroabehandling af bifamilierne - Myresyrebehandling der anvendes fri myresyre, men andre metoder omtales - betydningen af antal tavler i vinterlejet / varmbyg eller koldbyg i vinterlejet? - dronninger skiftes når vi har dem betingelserne for indføring af ny dronning og bedste tidspunkt - kursisterne opfordredes til at deltage i kursus i avl af egne dronninger næste sæson, fordi det er så simpelt og nemt at avle egne dronninger og at man derved forbedre bifamilierne og mindsker arbejdet med bierne meget betydeligt og begrænser sværmning)

8 Behandling med fri myresyre, Nassenheider fordamper, Kræmerplader og fratagning af droneyngel indskudsbakke med nedfald Torsdag kl. 19 (solopgang 5.49 solnedgang dagslængde 13.5t 13 min) Bierne fodres færdig - bierne fodres færdig at pakke bierne behøves ikke før efter oxalsyrebehandlingen i december / januar? - hvor meget foder skal en bifamilie have? - hvor mange tavler bør en bifamilie overvintre på? - hvor anbringer naturligt foderet i vinterlejet? - kan man uden skade lade overskydende foder sidde over vinterlejet til næste forår? - opbevaring af jomfrutavler og hvor mange skal man overhovedet gemme til næste sæson - hvor meget ny voks producerer en bifamilie pr. sæson og kan man øge udbyttet af voks uden at det koster Honningudbytte? - egnede materialer til vinterpakningen og placering af pakkematerialet - dronninger 2 år eller ældre skiftes i august / september Kun i trugstader anvendes pakkematerialer Torsdag d kl. 19 (solopgang 6.16 solnedgang dagslængde 14.t 12 min) Smeltning og prægning af voks - besøg hos en storbiavler, som smelter og præger egen voks og kaffen i huset i Søllinge bagefter. (kan besøget hos storbiavleren ikke gennemføres vises smeltning, støbning og prægning af voks i skolebigården). - om det vigtige i at få skiftet biernes voks i ud for at begrænse sygdomme Solvokssmeltere, smeltning i vand i gasgruekedel, smeltning i magasin med damp fra gasgruekedel, blokvoks, støbning af tavler, støbte tavler, valsede tavler, smeltning med damp fra en vanddyldt og opvarmet olietønde olietøndet opvarmes med en ukrudtsbrænder. Søndag d. 6. december kl (solopgang 8.49 solnedgang dagslængde 7.10min - normaltid) Varroabehandling med oxalsyre - familierne behandles med oxalsyre og det forklares, hvordan syren fordeler sig i en bifamilie, hvordan den

9 virker på miderne og hvorfor behandlingen bedst foregår i koldt vejr, gerne let frost. (du kan gratis få oxalsyre med hjem fra Skolebigården til dine egne bier) - har man trugstader, skal man huske at rense flyvesprækkerne i løbet af januar måned - evaluering af kursusforløbet sammenmed kursisterne Nyeste forskningsresultater omkring Varroa ses her: midenedfald ved Oxalsyrebehandling i skolebigården nov Oxalsyre 3-5 ml. pr. tavlegade, når bierne i koldt vejr sidder i vinterklynge. Oxalsyre kan købes kemisk ren hos Matas. - oxalsyrefordamper Husk: Altid hælde syre i vandet ved fortynding af en syre Noter: O I forbindelse med andre møder i skolebigården, kigges der til bierne som en del af kursus i praktisk biavl. I løbet af sæsonen vises husning af en sværm, hvis lejlighed byder sig. Brug af røg bør begrænses, især når man tager honning fra, fordi røgen får bierne til at søge ind i cellerne og derfor er vanskelige at børste af. Stadekort føres løbende sæsonen igennem det lidt tykke bølgepap fra foderkassen er velegnet og giver skriveunderlag i sig selv. Stadekortet er vigtigt, når det skal afgøres om dronningen skal udskiftes / eller blive som god dronegiver. Inden man som kursist anskaffer bifamilier, bør man forhøre sig i biavlerforeningen, fordi det slet ikke er ligegyldigt, hvad man køber forskellen mellem at få gode eller dårlige bifamilier er som dag og nat. - Og det er lovpligtigt, at der følge en sundhedsattest med, som sælger altid skal bekoste. At kunne avle egne dronninger er vigtigt, fordi man derved nemt begrænser sværmning og får betydeligt bedre udbytte af honning så tag et kursus i avl af egne dronninger, når du har arbejdet med bierne en sæson eller to. Biernes foder er sukker opløst i vand eller inverteret sukker: Invertering: Fodres bierne med alm. sukker opløst i vand, udskiller bierne enzymer, som spalter sukker i glukose og fruktose. Foretages samme proces industrielt, siges sukker at blive inverteret og slutproduktet er invertsukker, som kan købes flydende eller på fast form ved inddampning. Foreningens honninghøst kan købes af kursister eller andre pris 28 kr./kg. Spanden tilhører foreningen eller betales med 50. kr. Anskaffelse af bier

10 Dårlige og gode bifamilier forskellen er som dag og nat Erhvervsbiavler Kurt Holbæk skriver om forskellen på gode og dårlige bifamilier: I 1976 blev Merete og jeg gift og det var egentlig gennem Meretes familie jeg kom i gang medbiavlen. Både hendes far og farfar var biavlere. Allerede året efter brylluppet slog min svigerfar til: Kan du godt lide bier spurgte han, joeh, det kan jeg da godt var mit svar, da jeg altid har interesseret mig for naturen også bier og blomster. Det blev starten, idet svigerfar allerede dagen efter kom med et trugstade på taget af sin Folkevogn. I bilens bagagerum befandt sig en bisværm. Året efter havde jeg otte bifamilier som alle var sværme indfanget på telefonpæle i området omkring Fuglebjerg. Vi havde købt et nedlagt landbrug og jeg havde arbejde på en lokal maskinstation, men jeg begyndte så småt at pusle med tankenom at blive erhvervsbiavler. Alle otte bifamilier havde overvintret fint i trugstaderne og da det blev juli havde jeg høstet lidt honning fra dem. Dengang var der ikke ret meget vinter raps, men derimod var der hen ved ha vårraps i Danmark så på det tidspunkt havde jeg endnu hovedtrækket til gode. Men vi skulle jo have ferie, så den 1. juli drog vi af sted til Frankrig. Svigerfar skulle passe bierne, mens vi var på ferie. Da vi efter tre uger kom hjem igen, var det til synet af 21 bifamilier i magasin kasser, som var placeret over hele haven. Da jeg nu alligevel næsten var blevet opstablingsbiavler, så var det let at tage beslutningen: Jeg ville drive opstablingsbiavl i NM. Valget har jeg aldrig fortrudt! Men sommerferie har vi aldrig holdt siden tænk på følgerne: bi familier? Dronningeavlen blev for alvor startet i 1985, blandt andet fordi jeg fik nogle buckfast dronninger fra USA. Sammenlignet med mine telefonpælebier var det som dag og nat. Siden 2000 har jeg drevet biavl med omkring 400 bifamilier. Mine vintertab har aldrig været på over 10 % og mange år har jeg ikke mistet en eneste bifamilie. Indavlsproblemer med bipest til følge har jeg heller aldrig haft. Da buckfast bien blev for indavlet begyndte jeg at krydse med Carnica. I dag har jeg tre parringsstationer, hvor jeg krydser og holder mine avlsdronninger ved lige. Da biavlere landet over begyndte at miste bifamilier på grund af varroa, virus og indavl, gik jeg fri måske nok fordi varroamiden aldrig har fået lov til at tage styringen i min biavl. INGEN SVÆRMKONTROL! - Jeg laver ingen sværmkontrol og alligevel har jeg kun maksimalt 10 sværme om året ud af 400 familier. Den lave sværm frekvens skyldes flere årsager: Først og fremmest gode dronninger, som er meget sværmtræge. Men også driftsform, vejret og trækforholdene har stor betydning for succes. NOTE: Intet er for nybegynderen i biavl mere ærgerligt end at erhverve sig telefonpælebier og se honninghøsten sværme væk tidligt på sommeren. Det er afgørende at sørge for gode dronninger i bifamilierne og det er det, som Kurt Holbæk gør klart for alle, når han fortæller, hvordan hans begyndelse var i biavl. Ikke meget er mere lønsomt i biavl end at sørge gode dronninger, som giver yderige, sværm træge og tavlefaste bier i bifamilierne. Nybegynderen bør forhøre sig i sin biavlerforening ved anskaffelse af bifamilier. Eksempel på en enkel og rationel opstablingsdrift DRIFTSPLAN Dronning og erhvervsbiavler og månedens skribent i Anders Blæsild Ryvejen Hørning mobil nr

11 Da jeg er dronningeavler, kan jeg ikke benytte at forstærke mine bifamilier. De må vise deres potentiale selv, for at der kan udvælges nye avlsdronninger. Det betyder at mine bier udvikles ret individuelt og at driften ikke bliver lige så rationel, som en honningproduktion bør være. Jeg driver min biavl på to rammemål. Yngeltavler er altid norsk mål (NM) og magasiner er på lavnormal(ln). Dette er for at udnytte norsk måls noget større tavle til yngellejet, hvilket også giver en bedre overvintring, når der kun anvendes ét vintermagasin. Lavnormal-magasiner anvendes som honningmagasiner, da de ikke vejer så meget. Et fyldt magasin i LN er ca. 8 kg lettere end et i NM. Jeg bruger jomfrutavler i mine honningmagasiner da udelukkende brug af kunsttavler over et dronninggitter vil give sværmproblemer. Det tager dage før bierne tager kunsttavler i brug, når de skal igennem et gitter, hvorimod de tager jomfrutavler i brug i løbet af nogle få timer. Se nedenstående note vedr. illustration nr. 5. om at tage af honning fra Forklaring til tegningen: 1. Bier står om vinteren på ét magasin NM med ni tavler plus fodertaske. 2. Når magasin nr. 1 er fyldt med bier, påsættes magasin nr. 2 med kunsttavler NM. 3. Efter 1-2 uger byttes magasin nr. 1 og nr. 2 om, for at sikre at pollen, som ofte lagres i nederste magasin, sidder i magasin nr. 2, som er det nye vinterleje. Når trækket er forestående lægges dronninggitter på og de påsættes 2-3 magasiner LN. 4. I første uge af juli flyttes dronninggitter ned mellem magasin nr. 1 og 2. Dronningen med ned i magasin nr Når LN magasinerne er taget hjem til slyngning, står bierne nu igen med magasin nr. 1 og 2 - Note Dog er der nu kun honning i magasin nr. 1. I første uge af august bliver der sat et tomt magasin mellem magasin nr. 1 og 2, hvori der fodres og der lægges bitømmerplade under magasin nr. 1. Bierne er igen nede på ét magasin, dog bliver det tomme magasin siddende til fodring og varroabehandling. Det tomme magasin kan evt. sættes under magasin nr.2 efter endt fodring Note: Mange biavlere lægger gitteret ned på nederste magasin i slutningen af juni, således at al yngel er løbet ud af yngelcellerne, når honningtrækket ophører ca. 20. juli og hjemtager al honningen på dette tidspunkt. Bierne gives samtidig eller i løbet af nogle dage, når de er faldet til ro 1/2 pakke fast foder (7,5kg.) og dernæst en hel pakke fast foder (15 kg.) omkring 20. august og er dermed fodret færdig. Honningtrækket er forbi, når bierne bærer mindre honning ind i stadet, end bifamilien fortærer

12 God honning sætter Fløde, når den er rørt lige præcis nok. Overjæger, sergent fra 3. årskrigen og gartner, fynske A C Andersen, født i Skydebjerg ved Årup, stiftede d. 5. juli 1866 Danmarks Biavlerforening. A C Andersens grav er på Nyborg Kirkegård lige over for alleen ind til byporten. Stenen er rejst af Danmarks Biavlerforening i1966. Foto nov. 2012

BIAVL VL FOR BEGYNDERE

BIAVL VL FOR BEGYNDERE BIAVL VL FOR BEGYNDERE KOM GODT I GANG 138. årgang Udgivet af Danmarks Biavlerforening Vinter 2004; 2. udgave, 1. oplag Temahæfte: Biavl for begyndere Dette temahæfte Biavl for begyndere er tiltænkt interesserede,

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 4. juni 2010 nr. 21

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 4. juni 2010 nr. 21 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 4. juni 2010 nr. 21 Emnerne: Honninghøst Bitømmeren Skrælning Slyngning Pollentavler Siningen Behandling af honningen Honninghøst!

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 28. maj 2013 nr. 48

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 28. maj 2013 nr. 48 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 28. maj 2013 nr. 48 Emnerne: Specialnummer om honninghøsten - især for nyere biavlere... Honninghøst Bitømmeren

Læs mere

Den sunde bifamilie:

Den sunde bifamilie: Bisygdomme Den sunde bifamilie: Først på året: Et tørt og rent stade. Døde bier i bunden er almindelige og en stram lugt kan forekomme. Lugten: En rar, varm sødlig og parfumeret voksduft: Lyden: En monoton

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2012. Forenings-nyt Foreningen har nu 37 medlemmer, heraf er de tre kun medlem lokalt.

Nyhedsbrev maj 2012. Forenings-nyt Foreningen har nu 37 medlemmer, heraf er de tre kun medlem lokalt. Nyhedsbrev maj 2012 Fra Hammel & Omegns Biavlerforening Kære biavler Nu summer bierne igen flittigt derude, selvom foråret indtil har været en kølig fornøjelse. Det betyder også, at man lige skal holde

Læs mere

Honning Tidende. www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk. Besøg i Skolebigården Ringe og Omegns Biavlerforening. September 2010

Honning Tidende. www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk. Besøg i Skolebigården Ringe og Omegns Biavlerforening. September 2010 11 Besøg i Skolebigården Ringe og Omegns Biavlerforening Honning Tidende 26. juni er skolebørn igen på besøg i skolebigården Nordagerskolens 2. kl. besøger Skolebigården 20. juni Morgenmøde i Henning Drejers

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2014

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2014 HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Biavlsmateriel REA-DAN stader og styropor stader Ambrosia foderdej og fodersirup Flydende foder tankbil Sukker i 25 kg sække Honningglas og honningbægre Honningbolcher

Læs mere

April 2014 20. årgang nr. 1

April 2014 20. årgang nr. 1 Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelse... 2 Gang i foråret - ud af starthullerne... 3 Skolebigården leverer data til C.S.I.Pollen-projektet... 4 Dronningekursus... 5 Tidsskrift

Læs mere

VARROA OG DENS BEKÆMPELSE

VARROA OG DENS BEKÆMPELSE VARROA OG DENS BEKÆMPELSE DEN SIKRE STRATEGI FRI MYRESYRE KRÄMERPLADE OXALSYRE DRONEYNGELFJERNELSE endelig_varroa.pmd 1 05-10-2005, 13:50 VARROA I DANMARK Læs her om baggrunden for Danmarks Biavlerforenings

Læs mere

Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet.

Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet. Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet. Formanden har ordet Bestyrelsen: Formand Knud Jensen Åvej 6, Vindinge 5800 Nyborg Tlf: 20 11 71 14 Næstformand Allan Hansen Adelgade 8, 1. 5800 Nyborg Tlf: 20

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2010 2011. Drone. Dronning. Arbejdsbi

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2010 2011. Drone. Dronning. Arbejdsbi HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Program 2010 2011 Dronning Arbejdsbi Drone Formanden har ordet: Vi har i år haft 17 på begynderkursus, heraf er der 12, som har fået bier - nogle med flere bifamilier,

Læs mere

Biodynamisk biavl sammenlignet med traditionel biavl Af jordbrugsteknolog Erik Frydenlund.

Biodynamisk biavl sammenlignet med traditionel biavl Af jordbrugsteknolog Erik Frydenlund. Biodynamisk biavl sammenlignet med traditionel biavl Af jordbrugsteknolog Erik Frydenlund. Biets væsen ud fra Rudolf Steiners indsigt. Bierne Bistadet er som et hoved, processer der foregår i vores hoved

Læs mere

Vejledning for kyndige biavlere

Vejledning for kyndige biavlere Vejledning for kyndige biavlere Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for kyndige biavlere Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug,

Læs mere

Oktober 2013 19. årgang nr. 2

Oktober 2013 19. årgang nr. 2 Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelse... 2 Låg på... 3 Bifamilier og blomsterfrø... 4 Overvågningsprojekt vedr. bidød... 4 Generalforsamling 2013... 5 Udflugt til Sverige...

Læs mere

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelsen...2 Siden sidst...3 Temaaften om allergi...3 Honningprøver...4 Skolebigården i år...5 Honningslyngning m. konkurrence...6 Dronninger til

Læs mere

DRONNINGAVLEREN. NR. 1 Årgang 2013. Medlemsblad for Dronningavlerforeningen af 1921

DRONNINGAVLEREN. NR. 1 Årgang 2013. Medlemsblad for Dronningavlerforeningen af 1921 DRONNINGAVLEREN NR. 1 Årgang 2013 Medlemsblad for Dronningavlerforeningen af 1921 Dronningavleren Udgives af: Dronningavlerforeningen af 1921 Hørløkkevej 18, 6500 Vojens http//: www.dronningavlerne.dk

Læs mere

Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 76 august 2015. Dement Thymol ævl

Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 76 august 2015. Dement Thymol ævl Bi-Ord Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 76 august 2015 HONNING & JORDBÆR Lørdag den 20. juni var indbyggerne i Hørsholm inviteret til honning og jordbær -dag i Skolebigården. Mange tog imod

Læs mere

GOD PRODUKTIONSPRAKSIS

GOD PRODUKTIONSPRAKSIS Branchekode for honningproduktion GOD PRODUKTIONSPRAKSIS Biavlere producerer fødevarer. For at sikre forbrugerne gode, sunde fødevarer produceret under forsvarlige hygiejniske forhold, skal biavlere, såvel

Læs mere

Indhold TIDSSKRIFT FOR B IAVL. 144. årgang. Månedens arbejde 100. Månedens planteportræt 103. Den brune bi på Læsø 108. Leder.

Indhold TIDSSKRIFT FOR B IAVL. 144. årgang. Månedens arbejde 100. Månedens planteportræt 103. Den brune bi på Læsø 108. Leder. 4 April 2010 T I D S S K R I F T F O R B I A V L Tak for opbakningen - Månedens arbejde - Månedens planteportræt - Kender du Europas mest bivenlige landmand? - Plant for bierne - nu med tilskud! - Saunahonning

Læs mere

26. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2014

26. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2014 26. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2014 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 6 HbiF s generalforsamling 8 KABF s Voksklub 9 Julehygge og honningsmagning 10 Human Hotel 14 Stadepladsen 17 Nyttige oplysninger 18 1

Læs mere

Oktober 2014 20. årgang nr. 2

Oktober 2014 20. årgang nr. 2 Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelse... 2 Det bliver vel vinter... 3 Besøg fra Sverige... 4 Generalforsamling 2014... 5 Studietur til Bihusets vokssmelter- og rammevaskeri...

Læs mere

Referat af møde i Binævnet den 20. november 2012

Referat af møde i Binævnet den 20. november 2012 NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Den 28. november 2012 J.nr.: 11-380-000002 PWR/BILU- Referat af møde i Binævnet den 20. november 2012 Mødet blev holdt hos NaturErhvervstyrelsen Deltagere:

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2011 AVLERRINGEN. www.avlerringen.dk

ÅRSSKRIFT 2011 AVLERRINGEN. www.avlerringen.dk ÅRSSKRIFT 2011 AVLERRINGEN www.avlerringen.dk Medlemsliste Adresser, Telefonnumre og E-mail-adresser Bech, Erling Jensen - Tjørneager 11, 4330 Hvalsø 46 40 93 34-40 41 79 34 - ejbech@pc.dk Brandstrup,

Læs mere

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelsen...2 Siden sidst...3 Kan du heller ikke finde dronningen?...4 Nyt fra bestyrelsen...5 Ordinær generalforsamling...6 Efter generalforsamlingen...6

Læs mere

Instruks for biinspektørens arbejde

Instruks for biinspektørens arbejde Instruks for biinspektørens arbejde Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Instruks for biinspektørens arbejde Denne instruks er udarbejdet af Center for

Læs mere

Om honning og honningbehandling

Om honning og honningbehandling Om honning og honningbehandling Af Albert E. Paulsen, Haderslev Næsten hver eneste sommer har biavlerne besvær med at få deres honning til at blive fast (krystallisere) og sat på dåse. Jeg har skrevet

Læs mere

23a. Virkningen af et bistik. Opsvulmningen skete på et par minutter. Efter en halv time var den væk igen.

23a. Virkningen af et bistik. Opsvulmningen skete på et par minutter. Efter en halv time var den væk igen. Bistik gør ondt. En bi, der stikker, kan ikke trække sin brod ud igen, for menneskehud er sej, og brodden har modhager. Bien fjerner sig efter stikket, men brodden og dens giftkirtel bliver siddende i

Læs mere

Referat af møde i Binævnet den 27. oktober 2009

Referat af møde i Binævnet den 27. oktober 2009 Plantedirektoratet Sektor for planter og plantesundhed Den 24. november 2009 J.nr.: PD 06-380-000007 PWR/ENO Referat af møde i Binævnet den 27. oktober 2009 Mødet afholdtes hos Plantedirektoratet (PD)

Læs mere

23. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2011

23. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2011 23. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2011 Kryds i kalenderen 3 Husk kontingent 5 Bisløjd 5 Formandens hjørne 6 Kursus i biavl 9 Sommertur i maj 12 Julemøde 13 Medlemsaften 13 KABFs Voksklub 14 KABFs Voksklub generalforsamling

Læs mere

23. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2011

23. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2011 23. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2011 Kryds i kalenderen 3 Bisløjd 4 Formandens hjørne 5 Referat fra generalforsamling 6 Formandens beretning 8 Regnskab 14 Besøg af den nye direktør i DBF 17 Stadepladsen 19 Husk

Læs mere

Januar 1998. Godt nytår Side 2 Tilbageblik Side 3 Månedens arbejde Side 6 Biavl på nettet Side 9 Test af brugsdronninger

Januar 1998. Godt nytår Side 2 Tilbageblik Side 3 Månedens arbejde Side 6 Biavl på nettet Side 9 Test af brugsdronninger 1 Januar 1998 Godt nytår Side 2 Tilbageblik Side 3 Månedens arbejde Side 6 Biavl på nettet Side 9 Test af brugsdronninger Side Varroa s formering Side 15 Kort Side 18 Annoncer Side 20 Møder Side 27 132.

Læs mere

DJF rapport. Vidensyntese om honningbier

DJF rapport. Vidensyntese om honningbier DJF rapport Vidensyntese om honningbier Lars Monrad Hansen, Per Kryger, Birte Boelt, Niels Holst, Annie Enkegaard, Niels Henrik Spliid, Steen Lykke Nielsen, Enrico Graglia, Jørgen B. Jespersen og Kirsten

Læs mere

Bananfluer 1 (store og små vingeløse)

Bananfluer 1 (store og små vingeløse) Bananfluer 1 (store og små vingeløse) Opdrætsbeholder: Plastik ølglas, malerspand, eller lignende. Til ventilation bruges en nylonstrømpe eller en engangs vaskeklud af skum, Hvis man har mange vilde flyvende

Læs mere

Undervisningen i Datastuen gennemføres i 2 perioder om året. Første periode afvikles i februar/marts og anden periode i oktober/november.

Undervisningen i Datastuen gennemføres i 2 perioder om året. Første periode afvikles i februar/marts og anden periode i oktober/november. til Ældre Sagens Datastue Esbjerg Områdecentret Gjesing Midtby Ulvevej 88 6715 Esbjerg N Side 2 af 6 sider Ældre Sagens Datastue Esbjerg har eksisteret siden den 8. februar 1999 i Områdecenteret Gjesing

Læs mere

25. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2013

25. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2013 25. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2013 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 6 Sommerudflugt 7 HbiF s generalforsamling 8 Begynderkursus 9 Julehygge og sensorik 11 KABF s Voksklub 16 KABF s Voksklub forårssmeltning

Læs mere

Januar 2000. Lad os kippe med flaget Side 2 Månedens arbejde Side 3 Konsulenternes hjørne Side 6 Saunahonning

Januar 2000. Lad os kippe med flaget Side 2 Månedens arbejde Side 3 Konsulenternes hjørne Side 6 Saunahonning 1 Januar 2000 Lad os kippe med flaget Side 2 Månedens arbejde Side 3 Konsulenternes hjørne Side 6 Saunahonning Side 7 Tanker om fremtiden Side 8 Den gamle skole Side 12 Coumafos resistens Side 16 Kort

Læs mere

20. ÅRGANG NR. 1. Feb. 2008

20. ÅRGANG NR. 1. Feb. 2008 20. ÅRGANG NR. 1. Feb. 2008 Formandens hjørne 3 Kryds i Kalenderen 5 Kursus i biavl 7 Festudvalg 8 Apiterapi 9 Biboliger gennem tiderne 11 Bolcher og julehygge 12 HbiF generalforsamling 13 KABF Voksklub

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Vidensyntese. honningbier. Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Flakkebjerg. Januar 2006

Vidensyntese. honningbier. Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Flakkebjerg. Januar 2006 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 149 - Bilag 3 Offentligt Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Flakkebjerg Vidensyntese om honningbier Januar 2006 Indholdsfortegnelse Sammendrag...

Læs mere

25. ÅRGANG NR. 2 Maj 2013

25. ÅRGANG NR. 2 Maj 2013 25. ÅRGANG NR. 2 Maj 2013 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Sommertur 6 Det centrale Bigårdsregister 9 HbiF s generalforsamling 12 KABF s Voksklub generalforsamling 14 KABF s Voksklub - send en

Læs mere

OBS: Se flere Heino-tilbud - ændrede datoer og nyt glas-salg. Finn Steno Thygesen og John Brinck. Foran den nye stadevægt

OBS: Se flere Heino-tilbud - ændrede datoer og nyt glas-salg. Finn Steno Thygesen og John Brinck. Foran den nye stadevægt 1 Bi-Ord Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 73 August 2014 OBS: Se flere Heino-tilbud - ændrede datoer og nyt glas-salg Skolebigården nu også OBSERVATIONSBIGÅRD Mange, der er kommet i skolebigården

Læs mere

Januar 2002. Årskiftet byder på et dobbelt ritual Side 2 Månedens arbejde Side 3 Omkring nytår Side 7 Sådan kapres nye medlemmer...

Januar 2002. Årskiftet byder på et dobbelt ritual Side 2 Månedens arbejde Side 3 Omkring nytår Side 7 Sådan kapres nye medlemmer... Møder 1 Januar 2002 Årskiftet byder på et dobbelt ritual Side 2 Månedens arbejde Side 3 Omkring nytår Side 7 Sådan kapres nye medlemmer... Side 10 Antal medlemmer i lokalforeninger Side 11 Botulismebakterie

Læs mere

Formanden har ordet. God sommer. Knud Jensen

Formanden har ordet. God sommer. Knud Jensen Formanden har ordet Bestyrelsen: Formand Knud Jensen Åvej 6, Vindinge 5800 Nyborg Tlf: 20 11 71 14 Næstformand Allan Hansen Adelgade 8, 1. 5800 Nyborg Tlf: 20 99 12 10 Sekretær Jette Larsen Lersey Allé

Læs mere

EN REJSE IND I BIERNES VERDEN

EN REJSE IND I BIERNES VERDEN EN REJSE IND I BIERNES VERDEN Bierne levede længe før menneskenes tid her på jorden, og de har klaret sig fint uden os. Vi kender det fra Peter Plys, og har måske også oplevet det selv, - bier, der har

Læs mere

Referat af møde i Binævnet den 22. marts 2011

Referat af møde i Binævnet den 22. marts 2011 Plantedirektoratet Frø og Planter Den 12. april 2011 Rev. 4. maj 2011 J.nr.: PD 11-380-000002 PWR/ENO Referat af møde i Binævnet den 22. marts 2011 Mødet blev holdt hos Plantedirektoratet Deltagere: Formand:

Læs mere

24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012

24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012 24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Referat fra generalforsamling 7 Formandens beretning 9 Regnskab 17 Forslag til generalforsamlingen 19 Flerfarvet honning 21 HUSK kontingent

Læs mere

Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 75 Oktober 2014

Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 75 Oktober 2014 Bi-Ord Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 75 Oktober 2014 Pressetyve fanget af skolens videokamera Vi blev bestjålet på dagen, hvor årets honninghøst skulle bjærges. Østeuropæere, der sandsynligvis

Læs mere

Landbrug og Gartneri. Indholdsplan 2015-2016 Landbrug og Gartneri

Landbrug og Gartneri. Indholdsplan 2015-2016 Landbrug og Gartneri Linjens Formål: at eleven bidrager til fællesskabet og opnår viden om, at den enkeltes indsats er nødvendig og værdifuld. at eleven udvikler viden og forståelse for linjens betydning for forholdet mellem

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

mennesket kommer i munden, er fremstillet med hjælp fra bierne, så det er en sag med store konsekvenser.

mennesket kommer i munden, er fremstillet med hjælp fra bierne, så det er en sag med store konsekvenser. Genmodificerede bier? Bringes med tilladelse fra forfatteren, Hans Henrik Fafner, journalist på weekendavisen. Titlen her er Mere end bier og blomster. TEL AVIV - Honningbierne er i fare. Siden en californisk

Læs mere

Pasningsvejledning til marsvin

Pasningsvejledning til marsvin Pasningsvejledning til marsvin Fakta om marsvin: Alder og størrelse: Marsvin bliver omkring 4-5 år, enkelte helt op til 10 år. Et fuldvoksent marsvin vejer omkring 900-1200 g. Enkelte racer bliver lidt

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Runde 2 1. Hvilket af de nedennævnte problemer vil normalt være det mindste for landsbykvinder i mange u-lande? A) Der er for langt til indkøbsmuligheder.

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Stribevis af sjove aktiviteter for. dig! Tilmelding: torsdag 11. juni kl. 17-18 på Brande Bibliotek. -vi glæder os til at se dig :o)

Stribevis af sjove aktiviteter for. dig! Tilmelding: torsdag 11. juni kl. 17-18 på Brande Bibliotek. -vi glæder os til at se dig :o) Brande Stribevis af sjove aktiviteter for dig! Tilmelding: torsdag 11. juni kl. 17-18 på Brande Bibliotek -vi glæder os til at se dig :o) Husk gerne sygesikringsbevis og mailadresse! Efter tilmeldingsdagen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

7. Bigårdens indretning. Vandrebiavl

7. Bigårdens indretning. Vandrebiavl 7. Bigårdens indretning. Vandrebiavl Biavleren bestemmer selv, hvor godt hans bier skal havde det. Han kan solstege bierne, så de rømmer. Han kan afkøle dem, så tavlerne mugner, og bierne bliver syge.

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Jannik Toft Andersen 23. Februar 2010 Om Aktivitetsmatricen Udgangspunktet

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Nyhedsbrev fra Villa Talea

Nyhedsbrev fra Villa Talea Nyhedsbrev fra Villa Talea Nyhedsbrev nr. 6, juli 2010 Sæson 2011 Appelsiner, appelsiner, appelsiner... I begyndelsen af året købte vi en mark med oliven og nu har vi så suppleret med endnu to marker.

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst]

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst] ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS Book Kerstin. KEBOO [Skriv tekst] Indhold Forsøg med Is... 3 Prøv at løfte irriterende isterninger... 3 Hvad?... 3 Hvordan?... 3 Hvorfor?... 3 Tåge... 4 Du skal bruge:...

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

Som at få en foderrobot til kalve

Som at få en foderrobot til kalve Som at få en foderrobot til kalve Kurt Johansen tør næsten ikke tro det. Men efter fire-fem år med periodevis voldsom kalvedød, så tyder meget på, at han har fundet midlet og metoden, der ikke alene får

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

På www.nordfynbiavl.dk er der et kort resume fra generalforsamlingen, se dette link: http://nordfynbiavl.dk/sidste-nyt.html

På www.nordfynbiavl.dk er der et kort resume fra generalforsamlingen, se dette link: http://nordfynbiavl.dk/sidste-nyt.html Nyhedsbrev udsendt d. 17. november 2011: Generalforsamling og honningkonkurrence Kære biavler i det nordfynske Her er lidt nyt fra generalforsamlingen d. 9. november, hvor honning fra Bo og Edith Nørret

Læs mere

JEG er din KARTOFFEL!

JEG er din KARTOFFEL! JEG er din KARTOFFEL! I dette hæfte kan du lære noget om mig. Skriv dit navn: Ha det sjovt! Jeg er din Kartoffel! side 2 af 14 Mit kartoffelliv: Fra knold til kartoffelplante til knold. Jeg bliver lagt

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

Havelamper med solfangere vedligeholdelse

Havelamper med solfangere vedligeholdelse Havelamper med solfangere vedligeholdelse Det sker at lamperne med solfangere i have, ikke giver så meget lys, og måske kan det skyldes, at selve solfangeren trænger til rengøring. Det er en god ide, at

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015 Jydsk Naturhistorisk Forening Naturkalender 2015 Vi arbejder for gode og spændende oplevelser i naturen - året rundt Jydsk Naturhistorisk Forening er en sammenslutning af de to tidligere foreninger Jydsk

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

til overførelse af data,.

til overførelse af data,. Teleklagenævnet Bredgade 43 DK-1260 Kobenhavn K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse, jf. lov om radiokommunikation 6 c, som indsat ved lov nr. 470 af 12. juni 1996 om ændring af lov

Læs mere

Flere gode bøger 18 måneder

Flere gode bøger 18 måneder Flere gode bøger 18 måneder Lån dem på biblioteket. Køb dem i boghandlen. På nettet. I supermarkedet. Børn elsker bøger En sandwich med 10 lag Af Annette Herzog og Kamilla Christiansen En tællebog med

Læs mere

Notathæfte. D A N S K Trin 6-10 og voksne

Notathæfte. D A N S K Trin 6-10 og voksne Notathæfte D A N S K Trin 6-10 og voksne Notathæfte Personoplysninger: Testpersonens navn: Fødselsdato: Testnorm: Skole/Institution: Klasse: Logostester:: Dato: Bemærkninger:.................. 1. Flydende

Læs mere

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Det dufter af midsommer derude. Netop nu står naturen i fuld flor det dufter af et væld af blomster og nyslået hø. Lige nu er naturen på sit højeste; råen har netop

Læs mere

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE Nye Grundtakster pr.1/4-2011. Taksterne er opdelt i 3 grupper som følger Tillagt 4,138 % pr. 1.jan. 2013 GÆLDENDEN PR. 1. febr. 2013 TAKSTGRUPPE

Læs mere

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Tillykke med din beslutning om at rense din krop ud samt at øge bevidstheden om hvad din krop har brug for af brændstof, og ikke mindst hvad den IKKE skal have.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Skitse til en uddannelse for danske biavlere udarbejdet af Thomas Kirkeskov, chefkonsulent, Axelborg, i samarbejde med biavlsorganisationerne

Skitse til en uddannelse for danske biavlere udarbejdet af Thomas Kirkeskov, chefkonsulent, Axelborg, i samarbejde med biavlsorganisationerne Skitse til en uddannelse for danske biavlere udarbejdet af Thomas Kirkeskov, chefkonsulent, Axelborg, i samarbejde med biavlsorganisationerne den 16.maj 2011 Hermed fremlægger de fem foreninger for dansk

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned

SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned Juletid er hygge tid! Der er rigtig mange fristelser i julemåned både for børn og voksne. Hvordan kan I med jeres børn komme sundere igennem alt julehygge?

Læs mere

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende type: Spil der spilles af to spillere A og B som skiftes til at trække, A starter, og hvis man ikke kan trække har man tabt. Der

Læs mere

bobler af naturvidenskab

bobler af naturvidenskab bobler af naturvidenskab 1 bobler af naturvidenskab Indhold s introduktion TIL LÆREREN Dette er en vejledning til Bobler af naturvidenskab, der er en formidlingsaktivitet om sæbebobler. Den er målrettet

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. oktober 2010 Brød, boller og bagværk

Eriks Mad og Musik 23. oktober 2010 Brød, boller og bagværk Eriks Mad og Musik. oktober 00 Brød, boller og bagværk Surdej 0 g gær dl lunkent vand g rugmel eller andet groft mel Rør gæren ud i vandet. Rør / af melet i til en godt klistret dej. Dæk skålen med folie

Læs mere