36. årgang nr. 2 - april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk"

Transkript

1 36. årgang nr. 2 - april

2 Bestyrelsen Formand: Christian Caspersen Næstformand: Hans Kristensen Kasserer: Karin Hansen Bestyrelsesmedlem: Niels Seneca Bang Bestyrelsesmedlem: Brian Habekost Bestyrelsesmedlem: Steen Buck Hansen Bestyrelsesmedlem: Jesper Schaadt Suppleant 1: Jeanette Caspers Suppleant 2: Martin Skjøth-Rasmussen Sekretariatet: Janne Rosvall Sekretariatet: Jørgen W. Rasmussen Sekretariatet: Karin Hansen Sekretariatet: Mette Groes-Petersen Udvalg: Festudvalg: Vacant Optimister: Jane Skjøth-Rasmussen Kapsejlads: Christian Caspersen Handicap: Jonas Brodersen NB-Nyt: Annemette Allerup Sejlerskolen: Susanne Stegenborg Surfere: Steen Buck Hansen Klubmålere: Henrik Wibe Webmaster: Morten Galatius Stævnekoordinering: Niels Seneca Bang Lagunen Klubben telefon Nivå Strandpark Nivå mail: web Bank: reg Konto: Igen i år får børn og unge i Fredensborg mulighed for at komme på Nivå Havn i uge 30 og prøve kræfter som sejler eller surfer. Her er 2 friske piger fra sidste år, Line Kjems-Nielsen og Silke Elisabeth Kjær Hansen, ude at sejle og det er den stolte far, Jesper Kjær Hansen, der har fanget de to i fuld koncentration om sejladsen på Øresund. Nye åbningstider i sekretariatet: Ulige uger tirsdag fra kl Hvis du ønsker adgang til sekretariatet på andre tider, kan Karin Hansen, eller Mette Groes Petersen, kontaktes. Du kan også sende en mail til 2

3 Mindeord om Hans Sinding Vores mangeårige medlem, Hans Sinding, er afgået ved døden. I foråret 1970 meldte Hans sig ind i Nivågårds Bådelaug, som vi hed dengang. Han begyndte med at sejle i en Mirrorjolle, som han selv havde bygget hjemme i sin carport. Sejlads foregik dengang fra stranden i Nivå-bugten syd for strandparken. Så Hans må have været et af vores ældste medlemmer. Og på sekretariatet står der en meget smuk model af en Mirrorjolle med røde sejl, ligeledes bygget af Hans Sinding. Hans var en meget kreativ og foretagsom mand, det er således ham, som har designet vores NB-logo. De kreative evner lå i hans gener - jævnfør maleriet- søstykket,som hænger i vores sekretariat. Det er malet af hans onkel Paul Sinding, og Hans har foræret det til klubben. Efter Mirrorjollen og Nivåbugten flyttede Hans til den nyetablerede B-bro,hvor han i mange år sejlede sammen med sin gode ven, Rene Olsen, i en Avance 24. Mange af jer vil måske ikke have kendt Hans så godt - han var en stille og beskeden mand. Men I husker måske, at han i mange år sad på 1.sal i vores klubhus og passede trofast sekretariatet. Altid venlig, hjælpsom og imødekommende. Og så kørte han på en rød Vespa-scooter! De sidste år var Hans plaget af dårligt helbred, og han døde en af de første dage i januar i år Han blev bisat fra kapellet i Hørsholm 20. januar. Æret være hans minde! Rene Olsen og Mette Groes

4 Husk! Standerhejsning 26. april kl. 11 me Nyt fra formanden En ny sæson står for døren. Den 26. april går standeren til tops, og alle aktiviteterne påbegyndes. Det har været en mild vinter, og enkelte har benyttet lejligheden til at sejle stort set hele vinteren. Tilsandingen er dog ved at sætte begrænsninger på mulighederne for at komme ind og ud af havnen, men det skulle gerne være klaret i begyndelsen af april. Vinteren har budt på flere interessante klubaftener både med sejladsberetninger og med fagligt indhold. Det er dejligt at se den store tilslutning. Desværre har Lagunen efter nytår været lukket på grund af renovering af køkkenet, men den er klar ved sæsonstart. I den kommende sæson forventer vi tilgang i flere af aktiviteterne. De fine resultater hos surferne skal nok trække flere til. Det store antal surfere skaber behov for mere plads på land. Det er vanskeligt at imødekomme under den nuværende lokalplan og de nuværende økonomiske rammer. Vi ser derfor meget frem til, at politikerne tager fat på en ny lokalplan, som kan løse dette, men også mange andre problemer, der ikke var tænkt på, da havnen blev bygget. Juniorerne med optimister, Zoom8 og Feva joller giver gode muligheder for at fastholde og tiltrække nye sejlere. Vi byder velkommen til Jane som ny optimistleder. I løbet af vinteren har der været afholdt et koordineringsmøde med Sletten for at udbygge samarbejdet inden for flere felter. Specielt på ungdom er der oplagte muligheder, til gavn for begge klubber. Juniorerne har brug for nye både, så der er aktiviteter i gang for at få anskaffet såvel nye optimistjoller som Feva joller. Sejlerskolen har også med de nye skolebåde og mulighed for videregående sejlads et af de bedste bud på sejleruddannelse i Nordsjælland, så der er god grund til at håbe på flere elever. 4

5 d efterfølgende forfriskning i Lagunen Som noget nyt udbydes taskesejlads dvs. at to hold på hver fem sejlere kan anvende en J80 til kapsejlads en aften om ugen i Rungsted i et felt på mere end 10 både. Der udbydes også andre aktiviteter som førstehjælpskursus og det lovpligtige VHF kursus. Følg med på hjemmesiden. På kapsejladsfronten er der også nyheder. Se andetsteds i bladet. Dansk Sejlunion melder om tilbagegang for stort set alle sejlklubber i Danmark. Men der er undtagelser. De klubber, der udvikler nye tiltag i tidens ånd, har fremgang. Det er det, vi i NB er målsat på at leve op til. Jane Skjøth-Rasmussen, ny leder af optimisterne Mød Elvstrøm Sails på Cph. Maritim Festival 27 februar 2 marts 2014 Standnr: 057 Tradition meets Innovation Elvstrøm Sails Øst Møllevej 9 G Nivå Tlf

6 Referat af NB Generalforsamling Referat af NB Generalforsamling Deltagere: Ca. 30 medlemmer og bestyrelsen, med undtagelse Niels Deltagere: Bang Ca. 30 medlemmer og bestyrelsen, med undtagelse Niels Bang Dagsorden: indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der kan tages beslutning til Valg af af dirigent 2. Bestyrelsens beretning godkendelse af regnskab og vedtægtsændringer til godkendelse Bestyrelsens Forelæggelse beretning af det reviderede regnskab for Forelæggelse Forelæggelse af af bestyrelsens det reviderede planer for regnskab Forelæggelse for af 2013 budget til for godken og kontingent AD for 2: 2015 Bestyrelsens beretning 6. delse. Behandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Formanden henviste til den trykte beretning i NB Nyt. Dirigenten spurgte om 7. Behandling af indkomne forslag Forelæggelse Valg af bestyrelse af bestyrelsens der var kommentarer eller spørgsmål til 9. planer Valg af bestyrelsessuppleant for Valg af revisorer og revisorsuppleant beretningen, Da dette ikke var tilfældet, Forelæggelse Eventuelt af budget for blev beretningen godkendt af generalforsamlingen og kontingent for 2015 AD 6. 1: Valg Behandling af dirigent af bestyrelsens Bestyrelsesformanden slag til vedtægtsændringer. Christian Caspersen bød velkommen AD til 3: generalforsamlingen, Forelæggelse og foreslog af det Allan Hansen som dirigent. Han blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede dernæst at generalforsamlingen 7. Behandling var af lovligt indkomne varslet og forslag reviderede regnskab beslutningsdygtig. Regnskabet og forslag til vedtægtsændringer var ikke udsendt Kassereren rettidigt og Niels kunne Bang derfor var ikke godkendes forhindret af i 8. Valg af bestyrelse generalforsamlingen. at være til stede. I hans sted gennemgik 9. Valg af bestyrelsessuppleant Karin Østergaard fra sekretariatet regnskabet. hvor Der der blev kan tages fundet beslutning fejl i regnskabet til, Efter en afstemning om generalforsamlingen skulle fortsætte, blev det besluttet at gå punkterne igennem 10. Valg af revisorer og revisorog at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, godkendelse suppleant af regnskab og vedtægtsændringer. og der var derfor mange kommentarer 11. Eventuelt og spørgsmål til bla. afskrivninger og AD 2: Bestyrelsens beretning hensættelser. Formanden henviste til den trykte beretning i NB Nyt. Dirigenten spurgte om der var kommentarer eller spørgsmål AD 1: Valg til beretningen, af dirigent Da dette ikke var tilfældet, blev beretningen godkendt af generalforsamlingen. Bestyrelsesformanden Christian Caspersen 3: bød Forelæggelse velkommen af det reviderede til generalforsam- regnskab burde samles mere. Da bestyrelsen Driftsomkostningerne var forvirrende, AD Kassereren lingen, og Niels foreslog Bang var forhindret Allan Hansen i at være som til stede. I ikke hans sted umiddelbart gennemgik Karin var i Østergaard stand til fra at svare sekretariatet regnskabet. Der blev fundet fejl i regnskabet og der var derfor mange kommentarer og dirigent. Han blev valgt med akklamation. på spørgsmålene, blev det besluttet, at spørgsmål til bla. afskrivninger og hensættelser. Driftsomkostningerne Dirigenten konstaterede var forvirrende, dernæst, burde at samles generalforsamlingen på spørgsmålene, blev var det lovligt besluttet, varslet at regnskabet og forklaring gennemgås på igen posterne og udførlig nedskrives. forklaring på Dette posterne vil regnskabet gennemgås igen og udførlig mere. Da bestyrelsen ikke umiddelbart var i stand til at svare nedskrives. beslutningsdygtig. Dette vil blive gennemgået på den ekstraordinære blive generalforsamling. gennemgået på Alle den der ekstraordinære måtte have spørgsmål Regnskabet til regnskabet og forslag bedes til fremsende vedtægtsændringer var ikke udsendt rettidigt og spørgsmål til regnskabet bedes, fremsende dem snarest, generalforsamling. så de kan blive besvaret ved Alle, den der ekstraordinære måtte have generalforsamling AD kunne 4: Bestyrelsens derfor ikke planer godkendes 2014 af generalforsamlingen. Lagunen, vi afventer møde med kommunen den den ekstraordinære Problemet generalforsamling er, at vi ikke har fået dem snarest, så de kan blive besvaret ved Planer fornyet Efter aftalen afstemning om brugsret om med generalforsamlingen skulle fortsætte, blev det besluttet AD 4: Bestyrelsens planer 2014 kommunen. De fastholder at der ikke må være kommerciel virksomhed i kommunens ejendom. Som det ser ud fra deres side, så er det kun medlemmer af NB der må spise i Lagunen. Bestyrelsens holdning er, at enten skal Lagunen være helt frit tilgængelig, eller også skal den som et at minimum gå punkterne være tilgængelig igennem for medlemmer og at der af skal Planer for Lagunen, vi afventer møde med DS. Men intet er afgjort, vi afventer næste møde. 6 Referat af generalforsamling

7 kommunen den Problemet er, at vi ikke har fået fornyet aftalen om brugsret med kommunen. De fastholder, at der ikke må være kommerciel virksomhed i kommunens ejendom. Som det ser ud fra deres side, så er det kun medlemmer af NB, der må spise i Lagunen. Bestyrelsens holdning er, at enten skal Lagunen være helt frit tilgængelig, eller også skal den som et minimum være tilgængelig for medlemmer af DS. Men intet er afgjort, vi afventer næste møde. Generelle udfordringer: Klubhus, fornyet aftale med kommunen pr. 1. april er ikke indgået Behov for investeringer som kræver fondsstøtte Gerne sponsorer som giver driftstilskud Plads på land (kræver formentlig ny lokalplan) Surf: De gode resultater i Surf giver for ventninger om yderligere medlems fremgang Væsentligste udfordring: Plads på land Ungdom (op til 24 år): Tilgang over de sidste to år skaber behov for mere materiel To Feva joller og et antal optimist joller er påkrævet Mere plads på land, så ungdom får egne lokaler Sejlerskolen: Forventet ekspansion med behov for nyt materiel Mulighed for at fortsætte som taskesejler Handicap: Samme aktivitetsniveau forventes Kapsejlads: Der bliver tilbudt cruising om onsdagen Der kommer deltagelse i bane 2 sejladserne ved ligastævnerne Der afholdes DM i fire klasser den august Vi søger frivillige til DM og andre aktiviteter, alle bedes overveje om de kan give et nap med! Tur: Vi søger ny formand for turudvalget Nye aktivitetsformer dukker op som ØRC Fest: Vi søger et festudvalg AD 5: Budget 2014 og kontingent 2015 Budget blev gennemgået, ingen kommentarer, men der skal igen ses på afskrivninger og hensættelser. Kontingent 2015 blev præsenteret. Kontingent pris reguleres pr med ca. 1,5% Par: Fra 1.200,00 til 1.220,00 Familie: Fra 1.470,00 til 1.500,00 Enkelt: Fra 760,00 til 775,00 Passiv: Fra 440,00 til 450,00 Dette blev godkendt, men da klubben mangler penge, var der kommentar om, at det måske skulle hæves yderligere. Bestyrelsen finder, at der er vigtigt at have et kontingent, der kan fastholde og tiltrække medlemmer. Hertil kommer også brugerbetaling for sejlerskole m.v. 7

8 Vedligeholdelse og service af din båd - Salg af udstyr Nyt teakdæk - Alt i reparationer i træ og glasfiber Sprøjtemaling af fribord mv. - Motor- og riggerarbejde Alle former for forsikringsskader SLETTEN BÅDEVÆRFT Sletten Havn DK 3050 Humlebæk Tel Fax

9 Familie kontingent giver flere medlemmer og flere juniorer. Der var interesse for at vide hvordan fordelingen. Steen præsenterede fordelingen. AD 6: Vedtægtsændringer Næstformand Hans Kristensen gennemgik ændringerne, de er i princippet blot en tilpasning af de gamle vedtægter til den etablerede praksis, som er fulgt med vort nye administrationssystem. Vedtages på ekstraordinær generalforsamling. AD 7: Indkomne forslag Da der ikke var indkommet forslag, fortsatte man til næste punkt på dagsordenen. AD 8. Valg af bestyrelse Der skulle vælges 1 kasserer, 3 medlemmer og 2 suppleanter: AD 9: Valg af suppleanter Bestyrelsens forslag: Jeanette Caspers og Martin Skjøth-Rasmussen, begge blev valgt med akklamation. AD 10: Valg af revisorer På valg og modtager genvalg: Jørgen Skovmand, Kjeld Sørensen, begge blev valgt med akklamation. Revisor suppleant Henrik Hagen Larsen, modtager genvalg og blev valgt med akklamation. AD 11: Evt. Ingen kommentarer. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl Med venlig hilsen NB På valg: Kasserer Karin Østergaard, Niels Bang, Brian Habekost og Jesper Schaadt Alle 4 blev valgt med akklamation. Medlemsudviklingen i Nivå Bådelaug Aksetitel Total Bådelaug SURF Opti Ungdom+surf

10 Sig nærmer sæsonstart i Juniorafdelingen Af Jane Skjøth-Rasmussen som vi er ved at købe. Feva en er en tomandsjolle og vil være et supplement til den øvrige sejllads. For de C og B-optimister, der har sejlet før, starter sejladsen allerede 24. april, hvor det endnu kan være koldt, mens nye sejlere først starter 5. maj, hvor vi satser på, at det er blevet lidt varmere. I juniorafdelingen er teoridelen startet. De unge sejlere hygger lidt sammen med at få genopfrisket knobteknikker, høre om førstehjælp og senere skifte fokus mod mere sejlteori. Den 5. april er der kæntringsøvelse på Skovly Skolen kl samt svømmeprøve(alle er velkomne, også selv om de før har aflagt kæntringsprøve). Den 12. april kl er der jolleklargøring og tildeling af joller. Vi har 5 Zoom-8 joller og pt. er der en Zoom-8 sejler, der er med til teoritimerne. Dvs. der er plads til i al fald 3 mere. Så giv gerne en mail til undertegnede så vi kan reservere en plads til jer. For optimistsejlerne kan vi sige, at vi får nogle nyere joller, og ikke mindst agter vi at få opgraderet antallet af jollevogne, så alle kan få en jolle med jollevogn. Sidst, men ikke mindst, har vi af Fredensborg kommune fået bevilliget halvdelen af pengene til en FEVA RS jolle, Sæsonen kører fra 24. april hver mandag og torsdag kl. 17:00 til eller deromkring, afhængig af vejr og lys, og frem til og med uge 26 (torsdag d. 26. juni). Så er der sommerpause til 12. august, hvorefter sæsonen kører frem til det bliver for koldt og mørkt til at sejle. Den 4. oktober er der Klubmesterskab, book gerne datoen tidligt. Der vil også være sæsonafslutning på et tidspunkt men det afhænger af lys og varme. Som noget nyt vil vi tilbyde sommersejlads i år. Det kommer til at være i Feva jollerne og Zoom-8 jollerne. Vi planlægger at sejle hver aften mandag til fredag i uge 27 og 28. Det bliver lagt separat tilmelding frem til dette i løbet af foråret. Den næstsidste weekend af juni planlægger vi en sejltur til Hven. Det bliver for alle sejlere og deres familie i det omfang, vi kan skaffe private både, plads i Rib en osv. Hvis stemningen er til det, sover vi på Hven og vender først hjem søndag. 10

11 11

12 Windsurf Sæson Start søndag d. 27. april kl Vi har igen i år været på det store indkøb, og der vil igen i år blive udskiftet ca. 25 nye sejl og og et par boards - der vil også komme nye SUP s til klubben. I år afholder vi både Formula/Slalom, Kona, Young Gun stævne og klubmesterskaber, derfor afslutter hver måned med en lille kapsejlads. En kapsejlads, hvor alle kan deltage og kæmpe om æren og titlen. Gourmetkok Jesper Schaadt byder som grillmester alle velbekomme Vi har et stort program, også i den kommende sæson, så vi starter lidt før end normalt, men traditionen tro med grillpølser fra Kyes Kød og Røg, det laver vi ikke om, vi tør ikke. Lidt cola, de blå cola og måske et par chokolade cookies vil også finde vej til Nivå. Vi glæder os til at vise jer vores nyt udstyr her ved sæsonstart. Vi deltager i DBO stævnerne Young Gun, Formula, Slalom og Wave rundt om i Danmark, der er altid mindst et medlem med til et af stævnerne. Der vil være følgebåde i vandet på alle undervisningsdagene, og vi har uddan- Vi underviser i den kommende sæson: Tirsdag kl Juniorhold Øvet Tirsdag kl Juniorhold Begynder Onsdag kl Begynder & Øvet Torsdag kl Begynder & Øvet Torsdag kl Formula Træning Lørdag kl Begynder & Øvet Søndag kl Fri træning for alle medlemmer 12

13 net flere hjælpere, så selv om det ikke er en undervisningsdag, er der altid et medlem, der kan sejle vores følgebåde. Vi planlægger et Speedbådskursus i april begyndelse af sæsonen, som er lovpligtig for de følgebåde vi benytter i Nivå. Husk De 10 Bud for Windsurfere - har I ikke fået udleveret en folder fra Søsportens Sikkerhedsråd, så er de til rådighed i klubben. Glæd jer til en sommer med sol, vind og cookies. Nivå Bådelaugs Windsurfer 2014 Program i Nivå Windsurf Sæson Start Søndag 27. april kl Formula/Slalom & Kona stævne i Nivå 3-4. maj Hele Danmarks Surf dag Grundlovsdag 5. juni kl YOUNG GUN TOUR Nivå 14. juni kl SOAK Sommersjov i Nivå juli kl Klubmesterskaber lørdag den 20. september kl Klubtur i efterårsferien Klitmøller oktober YOUNG GUN CLASSIC Klitmøller Oktober Jule Surf 24. december kl Der er pladser tilbage på vores skolehold, og der er stadig et par pladser ledige på hylder til privat udstyr. Vi ses på vandet til lidt vandsport. Surf-instruktørerne i Nivå PS. Hvis I ikke endnu har tilmeldt jer, så er det nu - vi instruktører bruger lidt tid på at få det hele til at gå op så PLEASE 13

14 Klar til en ny form for kapsejlads 2014 Der bliver selvfølgelig som sædvanlig kapsejlads hver onsdag i samarbejde med Sletten. Men for dem, der har vanskeligt ved at skaffe nok mandskab til at deltage i kapsejladserne onsdag aften eller blot gerne vil slappe lidt af, bliver der i år alternativ mulighed for at deltage i et turløb. Det afvikles som en tredje start med en bane forskellig fra kapsejladsbanen. Alle kan deltage. Det kræver ikke målebrev, og der kan anvendes motor. Ved det efterfølgende samvær i klubben trækkes der lod om en præmie blandt de både, der har gennemført denne særlige sejlads. Sejladser efter denne model har været succesfulde i andre klubber sidste år, så vi forsøger os lidt frem med det i år. Der er mulighed for at deltage i kapsejladserne nogle onsdage og i tursejladserne andre onsdage. Der er åben for tilmelding, så gå allerede nu ind på hjemmesiden og meld dig til. For at få den bedste løbssammensætning for de kapsejlende både, beder vi om tilmelding så tidligt som muligt. Måltallene bliver de samme som sidste år. Prisen er sat til 500,- kr. for 20 sejladser. Den 9. april kl. 19 kommer en regelkyndig fra Dansk Sejlunion og giver en kort 14

15 gennemgang af kapsejladsreglerne. Efterfølgende er der en gennemgang af sejladsbestemmelserne og en gennemgang af det nye tur initiativ. Dansk Sejlunion starter i den kommende sæson ligasejladser, som er en konkurrence mellem klubberne i nye J70 både stillet til rådighed af Dansk Sejlunion. Der er udvalgt 18 klubber som mødes fire gange om året. I disse fire weekender sejles der samtidig åbne sejladser i sportsbåde bl.a. J80. Vi håber, at flere hold fra NB ønsker at deltage i disse sejladser. To af sejladserne afholdes i henholdsvis Rungsted den 31. maj - 1. juni og Hellerup den august. Reserver dagene som deltager eller som tilskuer, det forventes at blive en stor mediebegivenhed. Der er vedholdende rygter om forsøg på at bringe Sjælland Rundt tilbage til fordums storhed. Kom og vær med i Danmarks bedste sejlads, som starter torsdag den 26. juni om aftenen, så de fleste kan nå hjem til familien om søndagen, og så er starten lige om hjørnet. Her bliver det også muligt at deltage som tursejler, så alle kan være med. I sidste weekend i august afholder NB Danmarksmesterskab for X99, J80, Spækhugger og Trapez. Det bliver et stort arrangement, så alle der vil give en hånd med, er meget velkomne. Der er masser af opgaver at tage fat på. Christian 15

16 Atter i år: Store Havn Vi gentager succes en og åbner havnen for alle, der g Det sker Grundlovsdag, så sæt kryds i kalenderen allerede n igen i år vil der være jazzmus

17 edag 5. juni kl erne vil prøve alt det, man kan gå til på Nivå Havn. u og inviter familie, venner og bekendte med på moleræs ik til at peppe stemningen op!

18 LAD OS KLARE DIN BÅD - ELLER GØR DET SELV! Ud over dygtigt håndværk til alskens bådreparationer og forsikringsskader er Humlebæk Bådeværft også stedet, hvor du kan få hjælp til forårsklargøring, et godt tilbud på bundmaling og gode råd til opshining af din båd inden sæsonen. På vores bedding kan vi også tilbyde plads til gør-det-selv forårsklargøring af din båd. Vi løfter både op til 38 tons, sætter dem i bådstativ i 3 dage eller mere efter aftale og søsætter dem igen. Ring blot og få en tid og en pris. HUMBLEBÆK BÅDEVÆRFT v/preben og Morten Hinrichsen - Mobil: og Gl. Humlebæk Havn Humlebæk - Tlf

19 Så er det tid til speedbådskørekort! Det er næsten forår, så vi har planlagt et Speedbådskursus: Vi starter med lidt teori i uge 16, og derefter går vi på vandet i en af vores følgebåde. Sejlads bliver i uge 16 & 17, hvor I skal afsætte 1½ time pr gang, alle dage vil være med første start kl og sidste ca. start kl Prøven, som er på 1 time, er planlagt til følgende dage: Mandag 28. april kl Tirsdag 29. april kl Torsdag 1. maj kl Tilmelding på Nivå Bådelaugs hjemmeside, Alle er velkomne, send til (max 24 elever.) 19

20 Datoer og aktiviteter i Sejlerskolen i 2014 Dag Aktivitet Intromøde i sejlerskolen kl Alle weekender i april klargøring Prøve i speedbådssejlads Første sejladsdag Store Havnedag + kursus i knob (dato endnu ikke fastlagt) Sommerferie i sejlerskolen Første sejladsdag efter sommerferien + kursus i knob (dato endnu ikke fastlagt) Tur til Mølle sammen med tursejlerne Danmarksmesterskab i J Prøver i praktisk sejlads til duelighed Distancesejlads Natsejlads kl. 18 -? 21/09 Kortbanesejlads Klubmesterskab Sejlerskolens Brunch kl Vinter-iB Nytårskur i Sejlerskolen 20

21 21

22 Deres lokale værksted NIVERØD AUTOVÆRKSTED APS Niverødkongevej 12, 2990 Nivå Forsikringsskader dæk batterier reservedele m.m. Tidsbestilling tlf Fax Speciale: BMW HONDA 22

23 2014 aktiviteter Kapsejlads Dag Aktivitet 9. april kl. 19 Gennemgang af kapsejladsreglerne for NB og SB af DS medarbejder. 9. april kl Gennemgang af sejladsbestemmelserne for onsdagsmatcherne og onsdagssejladserne 22. april, 28. april, 5.maj VHF kursus 22. april Første tirsdagssejlads i KDY 23. april Første onsdagssejlads i NB/SB 26. april Standerhejsning 18.maj Evt. Ligaudtagelse 30. maj 1. juni Ligasejlads KDY Rungsted 5. juni Havnedag 7. juni 9. juni Pinsetur Mølle 20. juni 22. juni Ligasejlads Sønderborg 26. juni 29. juni Sjælland Rundt 1- juli Sidste tirsdagssejlads KDY inden ferien 9. juli Sidste onsdagssejlads inden ferien NB/SB 5. august Første tirsdagssejlads efter ferien KDY 6. august Første onsdagssejlads efter ferien NB/SB 16./17. august Udtagelse til J80 DM august Ligasejlads Hellerup august DM X99, J80, Spækhugger, Trapez september Ligasejlads Århus 10. september Sidste onsdagssejlads NB/SB 14. september Søndagssejlads NB/SB 16. september Sidste tirsdagssejlads KDY 21. september Søndagssejlads NB/SB 28. september Åbent Klubmesterskab J80 4. oktober Thiele Cup KD 23

24 Kom til Windsurf Stævne i Nivå FORMULA / SLALOM/ OPEN FUN & KONA 3-4. maj 2014 Det er aldrig for sent at prøve noget nyt, og alle kan deltage i Open Fun eller i Kona sejladserne på et af klubben mange boards. Det er en kombination af sejladser og det er herrefedt. Det er også en stor oplevelse at være en del af teamet, der står for afholdelse af stævnet. Så hvis du ikke vil på brættet, så kom med på en båd og oplev kapsejlads på første række. Vi har altid brug for hjælp. Formula er kapsejlads, hvor man sejler upwind til et topmærke og dernæst tager banen downwind. Slalom er downwind kapsejlads, hvor fart og teknik er afgørende. Open Fun klassen er rettet mod sejlere, som vil i gang med kapsejlads, evt. kun har en enkelt dag til rådighed, eller endnu ikke er helt klar til at deltage i ranglisten. Alle kan deltage i Open Fun, sejladserne afvikles sammen med Formula stævnerne. Her kan du udfordre dine venner og få nogle gode oplevelser sammen. Kona One er en entype windsurfingklasse. Klassen er i stor vækst og benytter et mere traditionelt windsurfing 24

25 koncept, et langt og relativt smalt board med sværd. Klasserne i Kona-One disciplinen er delt ind i vægtgrupper med en tilhørende sejlstørrelse. Og som den eneste disciplin har Kona-One den regel, at man ikke må pumpe. Tanken er, at man kan komme til stævner, uden at have trænet sin styrke. Derimod er teknik og taktik det afgørende. Meld jer til hos Steen! Vi har også rigtig megen brug for hjælpere i følgebådene

26 SOMMERAKTIVITETER I FREDENSBORG KOMMUNE 2014 OPTIMISTJOLLE Hvad med at lære at sejle ud for Nivå Havn i sommerferien? Vi rigger vores optimistjoller klar til jer og viser, hvordan man kommer derudaf. Vi har naturligvis også redningsveste til alle og lærer jer om sikkerhed til søs. Der bliver også tid til at bade og ha det sjovt og lære at binde knob. ALDER: 9-13 år (max. 12 deltagere pr. hold) TIDSPUNKT: Uge 30 Mandag - fredag kl MØDESTED: eller kl Bådelaugets klubhus på Nivå Havn Nivå Strandpark 19, Nivå LEDER: Steen Buck Hansen tlf ARRANGØR: Nivå Bådelaug Optimist 26

27 SOMMERAKTIVITETER I FREDENSBORG KOMMUNE 2014 WINDSURFING I sommerferien har du chancen for at lære at windsurfe hos de skrappe surfere nede i Nivå bugten. Vi sørger for udstyret og redningsveste til alle. Og der bliver også mulighed for at prøve at ro havkajak eller tage en hæsblæsende tur i vores store baderinge efter motorbåden. ALDER: år (max. 14 deltagere pr. hold) TIDSPUNKT: Uge 30 Mandag - fredag kl MØDESTED: eller kl Bådelaugets klubhus på Nivå Havn Nivå Strandpark 19, Nivå LEDER: Frederik Sommer tlf ARRANGØR: Nivå Bådelaug Windsurf 27

28 Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius DEN /2012 Fast forsikringssum Nyt for gammelt Ingen selvrisiko Synkning og vandindtrængning Tyskland Storbritannien Monaco Danmark Østrig Spanien Sverige USA Australien Skive Tel

29 Orientering fra formanden: Forholdene omkring Lagunen Siden Trekosten sidste sommer klagede til kommunen over konkurrence fra Lagunen, har der været afholdt et par møder mellem NB og kommunen. Sagen er blevet kædet sammen med den generelle brugsaftale omkring NB s anvendelse af klubhusene. Der pågår stadig forhandlinger, men kommunens holdning er blevet betydelig mere positiv. Der er ingen tvivl om, at kommunen ser Lagunen som et stort aktiv for havnen og forsøger at medvirke til den bedst mulige løsning. Det næste møde er den 2. april, hvor vi håber på en endelig afklaring. Sagen mellem Nivå Vandskiklub (NVK) og Nivå Helårsbaderforening (NP) Kommunen nedsatte en arbejdsgruppe i efteråret i forsøget på at bilægge stridigheder mellem de to foreninger. Ud over deltagelse fra foreningerne udpegede Forretningsudvalget for Nivå Havn to repræsentanter til arbejdsgruppen. Der er henover vinteren afholdt fire møder med deltagelse af kommunens embedsmænd og i de første to møder med deltagelse af en ekstern mediator. Der blev udarbejdet tre løsningsforslag, som blev forelagt Fritidsudvalget den 12. marts. Såvel sagsbehandlingen som forslagene kan ses på Kommunens hjemmeside. Uanset hvilke forslag der gennemføres, vil de først kunne etableres i løbet af sæsonen. Indtil da vil forholdene være uændret, og vi må derfor bede både badende og sejlende at tage behørigt hensyn til hinanden. 29

www.nivaabaadelaug.dk

www.nivaabaadelaug.dk 36. 37. årgang årgang nr. nr. 5-2 november - april 2015 2014 www.nivaabaadelaug.dk Bestyrelsen Formand: Bjørn Ølgaard 4138 1010 formanden@nivaabaadelaug.dk Næstformand: Niels Seneca Bang 2468 0469 staevne@nivaabaadelaug.dk

Læs mere

36. årgang nr. 3 - juni 2014 www.nivaabaadelaug.dk

36. årgang nr. 3 - juni 2014 www.nivaabaadelaug.dk 36. årgang nr. 3 - juni 2014 www.nivaabaadelaug.dk Bestyrelsen Formand: Christian Caspersen 2221 2246 formanden@nivaabaadelaug.dk Næstformand: Hans Kristensen 4585 9370 hans.kristensen@webspeed.dk Kasserer:

Læs mere

36. årgang nr. 4 - september 2014 www.nivaabaadelaug.dk

36. årgang nr. 4 - september 2014 www.nivaabaadelaug.dk 36. årgang nr. 4 - september 2014 www.nivaabaadelaug.dk Bestyrelsen Formand: Christian Caspersen 2221 2246 formanden@nivaabaadelaug.dk Næstformand: Hans Kristensen 4585 9370 hans.kristensen@webspeed.dk

Læs mere

35. årgang nr. 2 - april 2013 www.nivaabaadelaug.dk

35. årgang nr. 2 - april 2013 www.nivaabaadelaug.dk 35. årgang nr. 2 - april 2013 www.nivaabaadelaug.dk Bestyrelsen Formand: Christian Caspersen 2221 2246 formanden@nivaabaadelaug.dk Næstformand Hans Kristensen 4585 9370 kapsejlads@nivaabaadelaug.dk Kasserer:

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013

Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013 Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013 Windsurfing Kitesurfing Race klasse Open Fun klasse www.ronbjergopen.dk Rønbjerg Open 2013 Nordjydsk Windsurfing Klub indbyder hermed til wind- og kitesurfing stævne i Rønbjerg

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Årsplan for Sejlerskolen 2017

Årsplan for Sejlerskolen 2017 Februar Fredag 10.02.2017 Medhjælperfest i sejlklubben kl. 18.00 Mandag 20.02.2017 instruktørmøde vedr. Certificering af sejlerskolen kl.19.00 Marts Tirsdag 07.03.2017 Introaften for nye sejler skoleelever

Læs mere

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune.

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. Vedtægter for Nivå Bådelaug (Vedtaget 08.04.2014) 1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Rønbjerg Open 21.-22. juni 2014

Rønbjerg Open 21.-22. juni 2014 Rønbjerg Open 21.-22. juni 2014 Windsurfing Kitesurfing Wakeboard SUP www.ronbjergopen.dk Rønbjerg Open 2014 Nordjydsk Windsurfing Klub indbyder hermed til wind-, kitesurfing og wakeboard stævne i Rønbjerg

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Deltagere: Bestyrelsen og 8 medlemmer 1) Per Zeuten blev valgt som dirigent. 2) Beretning ved formanden, optileder, seniorleder og sponsorudvalg (vedhæftet)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 8. februar2011

Ordinær generalforsamling SBK 8. februar2011 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 8. februar2011 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Det ekstra punkt den lille overraskelse: Udnævnelse af æresmedlem Kaj Fink.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Team Rødovre Cykelklub

Team Rødovre Cykelklub Team Rødovre Cykelklub REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30 MARTS 2011 Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Team Rødovre Cykelklub i klublokalet Milestedet Nørrekær

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Preben Wassmann (PW), Niels Jørgen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes:

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes: Referat fra generalforsamling i OCD den 20. maj 2006 i Horsens Forman den Jørgen Lokdam bød velkommen. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent Lars Peter Thomsen blev valgt. 2. Betyrelsens beretning

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Noter Kr. Kr. 1 Kontingenter 324.256 324.900 316.000 2 Betalte aktiviteter 194.757 181.300 232.000 3 Tilskud 129.299 77.136 103.000 4 Lejeindtægter 41.379 56.000

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby John, Henrik og Michael, kunne andet end at nyde det flotte efterår de kunne også ramme! Se side 6. Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

36. årgang nr. 1 - februar 2014 www.nivaabaadelaug.dk

36. årgang nr. 1 - februar 2014 www.nivaabaadelaug.dk 36. årgang nr. 1 - februar 2014 www.nivaabaadelaug.dk Bestyrelsen Formand: Christian Caspersen 2221 2246 formanden@nivaabaadelaug.dk Næstformand Hans Kristensen 4585 9370 hans.kristensen@webspeed.dk Kasserer:

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Dagsorden. - Kåring af sejlere - Gymnastik og teori - Evaluering af sæsonen 2010

Dagsorden. - Kåring af sejlere - Gymnastik og teori - Evaluering af sæsonen 2010 Dagsorden - Kåring af sejlere - Gymnastik og teori - Evaluering af sæsonen 2010 - Fremadrettede opgaver og planer for 2011 - Træning og tilbud - Havnesituationen - Sponsorer - Kraftcentret - Teambuilding

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Harboe Cup 2012. Skælskør Amatør-Sejlklub Lørdag d. 29. og søndag d. 30. september 2012 INDBYDELSE

Harboe Cup 2012. Skælskør Amatør-Sejlklub Lørdag d. 29. og søndag d. 30. september 2012 INDBYDELSE Skælskør Amatør-Sejlklub Lørdag d. 29. og søndag d. 30. september 2012 Optimist A+B+C, Zoom 8, Feva XL, Tera Sport, Tera Pro, OK, 0, Trapez, Hobie Cat, Hobie Cat 16 spi, A-Cat, 29 er, 420 og Formula DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Fynske Bank Cup 2016 Optimist A, B, C, RS Tera, RS Feva, Zoom8, 29er Svendborg Sunds Sejlklub juni 2016 INDBYDELSE

Fynske Bank Cup 2016 Optimist A, B, C, RS Tera, RS Feva, Zoom8, 29er Svendborg Sunds Sejlklub juni 2016 INDBYDELSE Fynske Bank Cup 2016 Optimist A, B, C, RS Tera, RS Feva, Zoom8, 29er Svendborg Sunds Sejlklub 11-12 juni 2016 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl.

Læs mere

SYC Nytårskur Idrætshøjskolen d. 16. januar

SYC Nytårskur Idrætshøjskolen d. 16. januar SYC Nytårskur 2016 Idrætshøjskolen d. 16. januar Dagsorden 1. Velkomst 2. Aktiviteter 2016 3. Sejladser 2016 4. Juniorafdelingen 5. Jollemor får ny motor i 2016 6. Bertels Bro blev færdig i 2015 7. Klubhusrenovering

Læs mere

Februar - marts Årgang Nr. 1

Februar - marts Årgang Nr. 1 Februar - marts 2016 9. Årgang Nr. 1 Husk tilmelding til fællesspisning til generalforsamlingen den 4. april, se nærmere side 6. 3 4 6 7 8 10 11 12 14 Indhold Bestyrelsens side Præsentation af Henny Fællesspisning

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Dato: 17. september 2017 Til medlemmerne af Klub 60+ Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Bestyrelsen. Suppleanter. Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk. Martin Bjærre Nielsen 40 62 32 82 martinb@os.dk

Bestyrelsen. Suppleanter. Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk. Martin Bjærre Nielsen 40 62 32 82 martinb@os.dk Bestyrelsen Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk Næstformand Kenn Schmidt-Sørensen 40 54 20 05 kenn.smit@mail.tele.dk Kasserer Morten Nielsen 49 11 19 66 dkmni@coloplast.com Sekretær Holger Hansen

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

1. maj - 3. maj 2015

1. maj - 3. maj 2015 INTERNATIONAL H-BOAT CLASS 1. maj - 3. maj 2015 Tro det eller lad vær... Silkeborg Sejlklub afholder i år det fyrretyvende H-båds stævne i træk DET SKAL FEJRES! Vi håber derfor at pensionerede - gamle

Læs mere