MALERIER. Gi. Kongevej 27 s 29 (Det ny Teater) Falkenbergs Auktioner. Telefoner ,321. Falkenbergs Auktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MALERIER. Gi. Kongevej 27 s 29 (Det ny Teater) Falkenbergs Auktioner. Telefoner ,321. Falkenbergs Auktioner"

Transkript

1 1 Falkenbergs Auktioner Fredag den 21. M arts 1919 KL 12% Middag bliver ved Auktion, der afholdes Gi. Kongevej 27 s 29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 19. Marts Kl Torsdag den 20. Marts Kl Falkenbergs Auktioner. Telefoner ,321.

2 * KONDITIONER. S ' Alt sælges paa nærmere Approbation i den Stand, hvori det ved Hammerslaget forefindes, og ligger fra dette for Køberens Regning og Risiko i alle Maader. 2. Det Købte skal afhentes Auktionsdagen inden Kl Hvad der ikke afhentes til ovennævnte Tid, kan uden videre Varsel stilles til ny Auktion for første Købers Regning eller afhændes underhaanden, og er denne da pligtig til uden Hensyn til Bestemmelserne i Forordn, af 6. August 1824 skadesløst at tilsvare de derved foraarsagede Omkostninger og Tab uden at have nogen Ret til det mulige Overskud. Den, der køber til en anden, hæfter som Selvskyldnerkautionist. 4. Ejendomsretten til det Solgte overgaar først til Køberen, naar Betaling finder Sted. 5. Betalingen, foruden Auktionsbudet 10 Øre af Kronen til samme i Auktionsomkostninger, erlægges ved Hammerslaget eller paa Anfordring til Undertegnede. Ikkun Inkassator personlig bekendte, vederhæftige Købere kunne forvente 4 Ugers rentefri Kredit. Sikkerhed kan affordres de Bydende saavel under som efter Auktionen, til hvilken som helst Tid, og stilles Sikkerhed ikke paa Anfordring, er det skyldige Beløb straks forfaldet til Udbetaling. 6. Betales ikke til rette Tid, er Køberen pligtig at erlægge skadesløs Betaling og 6 pct. Rente fra Auktionsdagen, hvorhos han skal være underkastet Retsforfølgning efter Forordn, af 25. Januar 1828 og Udpantningsloven af 29. Marts , Nr. 10 a. Naar Auktionsfordringen overgives til en Sagfører til Inkassation, er Køberne pligtige at betale Sagførerens Regning for Omkostninger og Salær skadesløst, uden Hensyn til om det bliver nødvendigt at paabegynde Retsforfølgning eller ej. Tillægs-Konditioner og Forandringer i Katalog-Teksten forbeholdes. København, i Marts Falkenbergs Auktioner. Nr. 1. N. Martoft: Vinterdag. 2. Frants Schwurtz: Portræt. 3. Hans Olsen: Et gammelt Bondehus. 4. Wentzel Tornøe: Sovende Italienerinde, Tegning. 5. Hans Hansen: Tulipaner. G. Louis V. Jensen : Det Indre af en Bondegaard. 7 G. Lerven: Vinterbillede. 8. Carl Th. Rasmussen : Efteraarsdag ved Skagen. 9. B. Aller: Skovparti. G 10. GI. holl. Maleri: Kvinde med et Lys. 11. Ejner Sørensen: Strandparti. 12. Lians Agersnap: Skovparti ved Vejle. 13. Japansk Maleri. 14. Charlotte Frimodt: Fra Basnæs Pariv. 15. J. Holilenberg: Marine. 16. C. Schmidt: Vinteraften ved en Skovsø. IT. Martin Jørgensen; Motiv fra Vesterhavet,

3 4 ~ Nr. 18. A. Sønderby: Aftensol over Heden. 19. C. Lund: Ved et Skovløberhus. 20. Hans Hilsøe: Aaen ved Flaskekroen. 21. Frode Kjærulf: En ung Pige. 22. Ingeborg Seidelin: De smaa Havfruer. 23. Niels Winther: Motiv fra Seis Hede. 24. Carl Petersen: Landskab Axel Hansen: Et Møde, Italien Prof. Andersen Lundby: Skovparti. 27. A. /. Hornum: Skovbund med Anemoner. 28. Axel Hansen: Faar i et Indelukke. 5 Nr., 41. N. Martoft: En Septemberdag. 42- Ubekendt Kunstner: GI. Bjerglandskab. 43. Prof. Soya Jensen: Aaløb gennem Skoven. 44. C. C. Fair: Solnedgang. 45. Prof. Andersen Lundby: En lyroler. 4G. Hans Rasmussen: Fra Taubefloden, Rothenborg. 47. Valset: Marine. 48. Schnevoigt: Ole Buils Fødested. 49. Messmann: Solnedgang ved Arresø. 50. P. Bilion: Akvarel Carl V. Otto: Motiv fra Dyrehaven. 29. Valdemar Thomsen: Gadeparti, Rhonedalen i Schweiz. o2. Reinholdt Nielsen: Det stille Vand i Dyrehaven, Vinter. 30. N. Martoft: Fra Brøby. '31. A. Fauerholdt 1856: Ud for Skotlands Kyst. 32- Martin Jørgensen: Interiør. 33,. Hans Hansen: Hvidtjørn. 34. P. E. Petersen: Rosenborg. 35. C. Berthelsen: Parti fra JuuJ Sø. 53. Prof. Carl Neumann: Et Linieskib. 54. A. Riis Carstcnsen: Sejlere ud for Skagen. 55. Hans Rasmussen : Model Studie. 50. Prof. Andersen Lundby: Vinter, Graavejr. 57. Dybdal Christensen i Sommerdag paa Landet. 58. Parsberg: Motiv fra Italien. 3(j. Børge Stuckenberg: Sol paa et Bondehus, Akvarel 59. Stockholm: Nørreport, Ribe. 37. Otto P. Balle: Norske Bakke. 38. W. Marstrand: En Italienerinde. 39. Stefan Ussing: Haveinteriør med Figur. 40. A, Sønderby: Sommerdag ved Sæby Aa. 00. Krogh Petersen : Kanalparti i Ulm. 61. Jens Sinding: Kannikestræde med Frue Kirke. 62. Ølsted 1849: Fra Lyngby. 63. Vilh, P, Jensen; Fra Velling Koller, Horsens,

4 6 Axel Andersen : Gadeparti fra Randers. Ubekendt1Kunstner: Flirt. C. Kojoed: Motiv fra Dyrehaven. Prof. Andersen Lundby: Efteraar..1. Hammer: Vase med Roser. Hugo Larsen: Fra Silkeborgsøerne. Joh s. Moe: Fra Nurnberg. Reinholdt Nielsen: Det stille Vand i Dyrehaven. Henrik Jespersen: Ved Svinkløv Rubichon: Fiskere ved Marreftoden. C. Lund: Bondehus ved Nyrup Hegn. Bertha Dorph: Skuespiller Adam Poulsen. Revello: Tarantellen danses. N. Martoft: Fra Dyrehaven. Charlotte Frimodt: Fredensborg Marmorhave. A. Jacobsen: GI. Hus i Sol. Friis Nyboe: Interiør med en ung Dame. V. Thomas: Ved Stranden. A. Sønderby: Junidag paa Fænø. Prof. Andersen Lundby: Sommerlandslkab fra Sjælland. H. J. Hammer: Solnedgangsstudie. Prof. AT. Fristrup: Landskab med Teglværk. Frederik Lange: Siddende nøgen Kvinde, * 7 Ar, 87..V. M artoft: Gammelt IIus i Ullerslev Vedel: Efteraar i Dyrehaven. 89. Johannes Jensen 1861 : Hos Bedstefader. 90. Cl. C lemmensen: Fra Nytorv, Blæk. 91. Gebauer: Uvejret bryder løs. 92. Carsten Henriksen: Roskilde Domkirke N. Martoft: Fyensk Boelssted. 94. Hans Olsen: Landskab med Kornmarlk. 95. Emilie Mundt: Parti fra Varde. 96. Valdemar Thomsen: Vinterparti, Ørholm. 97. Hans Hansen: Frugter. 98. H. Vedel: Landskab. 99. A. Sønderby: Fiskerbaade i Sundet /. Riepenhaitsen: Badende ItalLenerinde Constantin Hansen: Lurblæseren G. Achen : Fru Achen og den lille Johanne Erasmi Christensen: Vinter Prof. Frederik Kloos: En Islænder paa Fangst 105. Lauritz Frederiksen: Hulvej i Mols Bjerge. 10:6. Josepha Mårten sen: Fra Grønland N. A. Wyeke: Fra Randersegnen Jens Andersen: Ved Blaavandshuk Ejner Sørensen: Vinterdag i Dyrehaven A. C. Tersløse: Marine Emkier: Interiør. ; ' 112. H. Hermans: Vinterlandskab.

5 Kr J. H. Clausen: Ved en Skovbæk Prof. Chr. Zacho 1873: Skovparti Edv.?Jansen: Skovparti. HG. Pelgion: Søndag i en hollandsk Landsby. 11T. Martin Jørgensen: Gamle Huse C. F. Rasmussen : Ved 1sefjorden Ubekendt Kluns,tner: Frugter Carl O. J. Lund: Parti fra Dyrehaven Ejner Sørensen: Marine V. Vision: Landskab med Faar Axel Hansen: Motiv fra laarmina. Poul Fischer: Balletdanserinde Hans P. Eiby: Ved Fuglesangsøen Bolz: Ung Pige. 127 Ft gammelt Maleri Legran : Pastel Ubekendt Kunstner: Landskab med Hjorte 130- L. V. Larsen Old: Fra Venedig /. Abraham sen: En Polakpige Valdemar Lebel: Bondegaard i Tny Valdemar Lebel: Motiv fra Taasinge Martin Jørgensen: Veteran. 135'. Martin Jørgensen: Gammel Kone P. Moe: Parti fra Dyrehaven F. Mundt: Partii fra Randers. f... Henrik Erbs Bogtrykkeri København.