Fagplan - Skabelon. Faget forholder sig til aktuelle erhvervsfaglige og samfundsmæssige problemer med naturvidenskabeligt indhold.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagplan - Skabelon. Faget forholder sig til aktuelle erhvervsfaglige og samfundsmæssige problemer med naturvidenskabeligt indhold."

Transkript

1 Naturfag Fagplan - Skablon FORMÅL: Naturfagt bstår af lmntr fra fagn fysik, kmi, bioli matmatik I fagt s dr tortisk praktisk problmstillingr indn for tknoli, miljø, natur sundhd Fagt bnyttr sig af naturvidnskablig mtodr, hvor vidn forståls udvikls gnnm på dn n sid praktisk ksprimntr på dn andn sid torir modllr Dtt dannr udgangspunkt for forståls af naturn, samspillt mllm mnnskr dts omgivlsr af mnnskts fysiolisk procssr Fagt forholdr sig til aktull rhvrvsfaglig samfundsmæssig problmr naturvidnskabligt indhold Formålt fagt r at giv lvn indsigt i princippr mtodr indn for tknik, miljø sundhd samt giv forudsætningr for at kunn mnr, dr finds indn for t rhvrvsuddannlssområd Fagt skal i n praksisnær kontkst bidrag til lvns forståls af naturfagns btydning for dn tknolisk udvikling dns påvirkning af mnnskt, rhvrv samfund På D-nivau skal fagt giv lvn mulighd for at tilgn sig n bgyndnd studikomptnc På C-nivau skal fagt giv lvn rfaringr anvndls af fagts cntral naturvidnskablig arbjdsmtodr tankgang vd løsning af konkrt rhvrvs- llr almnfaglig problmstillingr, hrundr vkslvirkningn mllm tori praksis Arbjdt fagt skal udvikl lvns komptncr i rlation til vidrgånd uddannls indn for dt naturvidnskablig, tknisk llr sundhdsfaglig områd samt bidrag til lvns almndannls MINISERIETS FAGLIGE MÅL Nivau F Nivau E 1 Har kndskab til 1 Har kndskab til bgrbr bgrbr nkl modllr, så lvn nkl modllr, så lvn kan kan rhvrvsfaglig rhvrvsfaglig problmstillingr problmstillingr t indhold, t indhold, 2 kan fortag nkl 2 har kndskab til brgningr i matmatisk udtryk sammnhæng dt kan rdgør for nkl, brgningr i 3 undr vjldning kan sammnhæng dt ksprimntlt, fagt, 3 undr vjldning kan 4 undr vjldning kan ksprimntlt fagt, s 4 kan diskutr fagts korrkt udstyr btydning for dn kmikalir, tknolisk udvikling Nivau D 1 Kan udvælg anvnd bgrbr modllr til at natur- rhvrvsfaglig problmstillingr fænomnr, 2 kan anvnd matmatisk udtryk rdgør for brgningr i sammnhæng dt, 3 kan ksprimntlt fagt gnnm forsøg, undrsøgls, ksprimnt, obsrvation llr iagttagls, 4 kan forhold sig til diskutr fagts btydning Nivau C 1 Slvstændigt kan vælg anvnd bgrbr modllr til at udvalgt natur- rhvrvsfaglig problmstillingr, 2 slvstændigt kan vælg anvnd matmatik til at naturvidnskablig fænomnr problmstillingr, 3 kan vurdr samspillt mllm tori ksprimntlt opnå n slvstændig undrsøgnd handlmåd i forbindls hr 4 slvstændigt kan planlægg, gnnmfør [Fag] [År] 1

2 5 undr vjldning kan anvnd rlvant nr fra forskllig nskildr, hrundr it-basrd 6 undr vjldning kan dokumntr formidl rsultatr af sit mnr for dts påvirkning af mnnskt, rhvrv samfund, 5 kan s korrkt udstyr kmikalir, 6 undr vjldning kan indhnt anvnd rlvant nr fra forskllig nskildr, samt anvnd rlvant itværktøjr 7 kan dokumntr formidl rsultatr af sit mnr for dn tknolisk udvikling for dts påvirkning af mnnskt, rhvrv samfund, 5 kan bgrund dmonstrr s korrkt udstyr kmikalir, 6 kan indhnt anvnd rlvant nr fra forskllig nskildr, 7 kan vælg anvnd rlvant it-værktøjr til fks simulring, nssøgning - bhandling, databhandling samt præsntation, 8 kan udfør vurdr ksprimntlt slvstændigt i sam andr 9 kan dokumntr formidl rsultatr af sit mnr vurdr ksprimntlt anvndls af laboratoriudstyr llr andt rlvant udstyr, 5 kan bgrund dmonstrr s korrkt udstyr kmikalir hrundr vurdr risikomomntr, 6 kan rflktr diskutr rhvrvsfaglig problmstillingr, som d kommr til udtryk i irn, hrundr vurdr d lmntr i frmstilling argumntation, 7 slvstændigt kan udvælg, anvnd vurdr rlvant it-værktøjr til fks simulring, nssøgning - bhandling, databhandling præsntation, 8 kan udvælg, dokumntr formidl dt gnnm barbjdning af data 9 kan prspktivr rsultatr i forhold til rhvrvsfaglig /llr samfundsmæssig problmstillingr FAGETS LÆRINGSMÅL: Navn Bdømmlssskma Naturfag Nivau C Komptncr Fysik- kmi- matmatikfaglig brgningr Brgning laritmr, potnsr røddr Enrgi nrgiomsætning 1 Slvstændigt vælgr bgrbr modllr Erhvrvsfaglig problmstillingr 2 Slvstændig t kan anvnd matmatik i sammnhæng dt vd hvad massfyld r kan afrund dcimaltal kan fortag simpl matmati skal kunn rgn potnsr skal kunn rgn røddr skal kunn anvnd laritmfunktio nn kan d tr mådr, n muskl kan på kndr til d forskllig typr knlr kan forsklln på arob [Fag] [År] 2

3 3 samspillt mllm tori ksprimntlt 4 Slvstændig t ksprimntlt 5 Dmonstrr vurdr s korrkt 6 Rflksion diskussion af rhvrvsfaglig problmstillingr 7 Slvstændig t kan udvælg, anvnd vurdr it 8 Udvælg, dokumntr formidl sikkrt 9 Prspktivr ing sk brgning r kan lav udrgning r procnt, brøk dcimaltal kan anvnd omform nl formlr anarob forbrænding kan lungkrdsløb t, kropskrdsløb t kan hvad blodtryk r vd at vors kost bstår af hnholdsvis protin, kulhydrat fdt vd at nrgi måls i Joul llr kalorir vd at protin r opbyggt af 20 forskllig aminosyrr, hvoraf d 9 r ssntill vd at hvad t nzym r kndr til nl af protinrns funktionr Som fx hormonr vd at kulhydratr har stor indflydls på kroppns nrgistofskift kndr forsklln på simpl (hurtig) komplks [Fag] [År] 3

4 (langsomm) kulhydratr vd hvad transfdtsyrr r kan anvnd mto dn til at brgn mængdn af fdt i t måltid kan brgn hvor mgt nrgi dr r i d nklt fødvarr Komptncr Stoffrs opbygning gnskabr Mængdbrgning Kmikalir 1 Slvstændigt vælgr bgrbr modllr Erhvrvsfaglig problmstillingr 2 Slvstændig t kan anvnd matmatik i sammnhæng dt 3 samspillt mllm tori ksprimntlt 4 Slvstændig t ksprimntlt kan opbygningn af dt priodisk systm vd at dr r 18 gruppr (kolonnr) hvor grundstoffrn har samm valnslktro nr vd at dr 7 priodr (rækkr) hvor grundstoffrn har samm antal lktronskall r vd at t grundstof bstår af atomr, som kndr til mtrsystmt, samt SI-systmt har n god forholdsfornmm ls af forskllig størrlsr kan omsætt mllm forskllig nhdr, fx mtr til cntimtr kan brgn rumfangt af simpl rumlig figurr (fx kass llr cylindr) visr god forståls for omrgning mllm d forskllig mængd brgningr (Fx kndr forsklln på syr bas vd at n syr afgivr hydronr vd at n bas optagr hydronr kndr forsklln på n stærk syr n svag syr vd at n raktion mllm syr bas vil udvikl [Fag] [År] 4

5 5 Dmonstrr vurdr s korrkt 6 Rflksion diskussion af rhvrvsfaglig problmstillingr 7 Slvstændig t kan udvælg, anvnd vurdr it 8 Udvælg, dokumntr formidl sikkrt 9 Prspktivr ing ikk kan dls i mindr dl vd at t atom r opbyggt af n krn, som indholdr protonr, nutronr udn om dn svævr dr lktronr vd, at atomrn blivr størr størr, jo længr nd i systmt man kommr litr, ml, dm 3 osv) varm (nrgi) vd hvad n nutralisati on r vd at n nutral opløsning har ph=7 vd at n sur opløsning har ph undr 7 n basisk har ph ovr 7 Komptncr Cllbioli Biolisk btydning af DNA Eksprimntlt 1 Slvstændigt vælgr bgrbr modllr Erhvrvsfaglig problmstillingr 2 Slvstændigt kan anvnd matmatik i sammnhæng dt 3 samspillt mllm tori ksprimntlt 4 Slvstændigt ksprimntlt kndr til d to typr cllr, prokaryot ukaryot kan forsklln på dyr- plantclln kndr til cllns funktion kan fotosynts n rspiration, udvisr stor forståls kndr btydningn af DNA vd kndr opbygning n af DNA kan hvad n mutation r kan ksprimntlt kan ksprimntlt kan ovrfør torin til dt ksprimntll [Fag] [År] 5

6 5 Dmonstrr vurdr s korrkt 6 Rflksion diskussion af rhvrvsfaglig problmstillingr 7 Slvstændigt kan udvælg, anvnd vurdr it for procssrn kan hvordan NaKa balancn fungrr 8 Udvælg, dokumntr formidl sikkrt 9 Prspktivring Karaktr kommntar PÅKRÆVET LÆSEMATERIALE: Kompndir i krnstof DIDAKTISKE METODER: Opstart: Pnsum blivr gnnmgåt i forhold i bkndtgørlsn, på d aktull nivaur Opbygning r timrn: som dt frmgår ndnfor på n timplan, starts all timr præsntation af mn, fokus på læringsmål, som r formulrt ud fra komptncmål Undrvisningn varirs tavlundrvisning, mundtlig skriftlig opgavr, båd individult i gruppr Dr vksls mllm tortisk praktisk opgavr Dr s kompndir, som indholdr krnstof supplrnd stof, tilhørnd læringsmål, som tydliggørs for lvrn Dr tags udgangspunkt i dn nklt lv, ftr Vygotskys princippr diffrntiring Vd hvr opgav sætts n stimrt tid, som kan justrs ftr bhov Bvægls indgår som n dl af undrvisningn i kortr skvnsr Vd afslutning af hvr tim, slvvalur lvrn, dr givs løbnd fdback Når t mn afslutts, slv valurs, ftr tst Drftr valurs lvrn af lærr, som givr fdback ift læringsmål FAGETS INDHOLD: Ug Emnr 5 Intro til naturfag Matmatik Rgningsartr & rgnhirarki Lommrgnr Aktivitt Bkndtgørlsn - bgrbskort - husksdlr Dn naturvidnskablig mtod Kompndium1: Matmatik 6 Matmatik Tortisk praktisk opgavr i matkompndium [Fag] [År] 6

7 Målnhdr omrgning Aral, rumfang & massfyld 8 Matmatik Procnt, brøk, dcimaltal 9 Kroppn anatomi Opgavr i kompndium Opgav H 2 O (vand) Kompndium4: Kroppns anatomi Tori om kroppns anatomi S på musklfibr Lav n plakat 10 Dokumntationr Tid til at på dokumntationrn 11 Kroppn fysioli Kompndium5: Kroppns fysioli Forsøg forbrænding i mitokondrirn Løbtur - arob vs anarob Arbjd vidr plakat 12 Kroppn anatomi fysioli 13 Kroppn Blodtryk puls 14 Kost Kulhydrat, protin fdt + nzymr & microorganismr 15 Kost Kulhydrat, protin fdt + nzymr & microorganismr Forskllig quiz r om kroppn Frmlæggls af plakat Mini-tst Mål blodtryk puls tori Dokumntationr Kompndium 2: Protin, Kulhydrat fdt Tortisk praktisk opgavr Sammnligning af t sundt t usundt måltid på planch, sammn frmlæggls Tortisk praktisk opgavr Sammnligning af t sundt t usundt måltid på planch, sammn frmlæggls 16 Clln Kompndium3: Clln & fotosyntsn Lav modl af clln Karsforsøg 17 Clln Fotosynts & rspiration Tori om clln Frmlæggls frmvisning af cllmodl 18 Dt priodisk systm Kompndium6: Dt priodisk systm Opgav om grundstoffr 19 Syr, bas ph kmikalir Kompndium7: Syr, bas & ph S på forskllig rngøringsmidlr + opgav Rptition [Fag] [År] 7

8 Timplan i naturfag Emn: Opstart Læringsmål Midt Rptition Hvad lavd vi sidst - hvad lært vi? Synlig læring tydlig mål Hvor skal vi hn? Tavl uv fælls gnnmgang Opgavr individult, i gruppr ( tidsintrvallr) Praktisk/tortisk Mundtligt/skriftligt 5-10 min Intrvallr på min Bvægls Midt Synlig læring tydlig mål Hvor skal vi hn? Tavl uv fælls gnnmgang Opgavr individult, i gruppr ( tidsintrvallr) Praktisk/tortisk Mundtligt/skriftligt 5-10 min Intrvallr på min Afslutning Er målt nåt? S på læringsmål Formativ valuring/fdback 5-10 min BEDØMMELSESKRITERIER: Bdømml ss kritrir 12 Dn frmragn d 10 Dn fortrinlig 7 Dn god 4 Dn jævn 02 Dn tilstrækkli g 00 Dn utilstrækk lig -03 Dn ring Naturfagli g bgrbr nkl modllr Erhvrvsfa glig problmsti llingr bgrbr forholdr sig til rhvrvfag lig problmsti llingr nn bgrbr forholdr sig til rhvrvfag lig problmsti llingr nn bgrbr forholdr sig dlvist til rhvrvfaglig problmstilling r få bgrbr forholdr sig til dlvist til rhvrvfaglig problmstillin gr hjælp bgrbr ikk bgrbr, kan ikk rlatr til rhvrvsfa glig problmsti llingr visr ingn forståls for bgrbr Matmatis k udtryk i sammnh æng dt matmatis nn nn matmatisk ma tmatisk udtryk, ovrfør dt få matmatis k udtryk kan ikk matmatis k udtryk vd ikk hvad t matmatis k udtryk r [Fag] [År] 8

9 , k udtryk, ovrførr dt til naturfag matmatis k udtryk, ovrførr dt til naturfag udtryk, ovrførr dt dlvist til naturfag dlvist til naturfag Eksprim ntlt udførr stor ksprim ntlt udførr nn ksprim ntlt udførr kspri mntlt udførr dlvist ksprimnt lt udførr i ring grad ksprim ntlt udførr ikk ksprim ntlt vd ikk hvad ksprim ntlt r Dn tknolis k udvikling, samt påvirkning af mnnsk t, rhvrv samfund visr stor forståls for dn tknolis k udvikling, samt påvirkning af dnn visr god forståls for dn tknolis k udvikling, samt påvirkning af dnn visr nn forståls for dn tknolisk udvikling, samt påvirkning af dnn udvisr dlvist forståls for dn tknolisk udvikling visr i ring grad forst åls for dn tknolis k udvikling visr ingn forståls for dn tknolis k udvikling vd ikk hvad tknolis k udvikling r Sikkrhds - korrkt r s r s r dlvist sikkrh ds r i nn grad sm æssigt r i ring grad s r ikk s vd ikk hvad dt vil sig at s Anvndr rlvant nr samt rlvant itværktøjr stor nr, bnyttr it nr, bnyttr it nn nr, bnyttr it få nr, bnyttr it i ring grad nr, ikk nr, har ingn forståls for n Dokumnt ation formidling af rsultatr kan stor dokumnt r, formidl rsultatr kan sikk rhd dokumnt r, formidl rsultatr kan nn dokumntr, formidl rsultatr kan dlvist dokumntr, formidl rsultatr kan i ring grad dokumnt r, formidl kan ikk dokumnt r, formidl rsultatr vd ikk hvad n dokumnt ation r [Fag] [År] 9