Politisk vedtagne udvidelsesforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk vedtagne udvidelsesforslag"

Transkript

1 Politisk vedtagne udvidelsesforslag I forbindelse med de politiske forhandlinger til budget 2018 er der efterspurgt oversigt over politisk vedtagne udvidelsesforslag i perioden , samt oversigt over besparelsesforslag til budget 2017, som ikke blev vedtaget. 1

2 Udvidelser budget 2013 Udvidelsesforslag Budget overslagsår Serviceudgifter kr Tema: Klima og energi Tema: Vækst og Erhvervsstrategi Tema: Medfin. Af helhedsplan i Hømarken og Jægermarken Tema: Stadepladser og udeservering Tema: Nye juniorklubber + genopretning af eksisterende klubber Forebyggelsesinitiativer mv. for de 0-2 årige inst Forældrebetaling Forebyggelsesinitiativer mv. for de 0-2 årige dagpl Forældrebetaling Tema: videreførsel af privat initiativ på Sygekassens Hjem Tema: Sundhedsinitiativer målrettet socialt udsatte Overførsler fra reduceret med 11,4 mio. kr Tema: Udviklingspulje ØK Udvidelser budget 2014 Udvidelsesforslag Budget overslagsår Serviceudgifter kr Klima- og energipolitik Ny vej Tankefuld - afledt drift - flyttet til UKP Johannes Jørgensensvej. Afl. Drift ændret forløb - rykket 1 år Fyns projektet Baggårdsteatret Projektudvikling Harders 100 Udv. Af Kirkeby Børnehus, børnerelaterede udg.brutto Forældrebet. Ifm. Ovenstående Udv. Af Kirkeby Børnehus, bygninger drift Udv. Af Skovlinden, bygninger drift Forældrebet. Ifm. Ovenstående Ungeenhed - etableringsudgifter 200 Befordring yderområder Forældrebetaling Gudme Børnehave - fremrykkes fra 2016 til Afledt drift Forældrebetaling Bostøtte Visitering af plejecenter og demensborgere til akt.centre

3 Udvidelser budget 2015 Udvidelsesforslag Budget overslagsår Serviceudgifter kr Fordeling af rammebesparelse fra budget 2014 på udvalg Grønne områder - tilbageførsel af besparelsesforslag Samarbejdsaftale Team Danmark Naturturisme Dagtilbud, små inst. - garantideling alt Dagtilbud - legestuer i dagplejen Ungenetværk (ungdomsråd) Aktive børn i dagtilbud - Svendborgprojekt FVU - ordblindeundervisning under AOF Rehabilitering i socialafdelingen Aftensygeplejersker på plejecentre Puljer -forebyggelse af ensomhed og sundhedsinitiativer Sygepleje til udsatte - opnomering Markedsføringspulje herunder GOG/Rabit beskrivelse Svendborg Brandskole - forundersøgelse 100 Erhvervsfremmeinitiativer 600 Udvidelser budget 2016 Udvidelsesforslag Budget overslagsår Serviceudgifter kr Afgræsning af kommunale arealer - alternativ Rekreativ udvikling af Sofielundskov Projektleder havn Tankefuld rådgivning - overførsel af løn fra anlæg til drift Ressourcetilførsel Team Byggeri Investering på beskæftigelsesområder - modpost pulje nye tiltag Mulighed for mindst en fuldtidsstilling på SAK Fritidspas Øget driftstilskud Svendborg Museum Svendborgdagen/erhvervsudvikling 500 Selvbetjening på Vester Skerninge Bibliotek Selvbetjening på Landet bibliotek Tilskud Rottefælden Ressourcetilførsel til Team Byggeri Musik til alle førskolebørn - model Driftsunderskud vedr. Fremtidsfabrikken Sydfyns ErhvervsForskole, udvidet tilskud til undervisning 280 Garantimodel til dagtilbud med mindre børnehuse Forebyggelse af skilsmisse Ældreområdet - finansieret af overførsler 2014 tilgået kassen SKP funktion målrettet unge sindslidende Omsorgstandpleje til særligt udsatte Nyttejob i CETS Afledt drift tilpasn. fysiske rammer i dagtilbud Afledt bygningsdrift ny skolestruktur

4 Udvidelser budget 2017 Udvidelsesforslag Budget overslagsår Serviceudgifter kr Toiletfaciliteter Frederiksø - afledt drift Tilført Udvalget for Børn og Unge til prioritering Socialpædagogisk ledelse Tilført Social- og Sundhedsudvalget til prioritering Ikke vedtagne besparelsesforslag fremsendt til budget

5 MKT ej benyttede besparelsesforslag Tekst Ålepas ophør af tilsyn og vedl Gebyrer i.f.m. reguleringer og krydsninger i vandløb Skovdrift - udgik Legepladser Kemisk ukrudtsbekæmpelse Ukrudtsbekæmpelse af grusstier Åbyskov teletaxien Skolekørsel til privat/friskoler Fejning af skolegårde Boldbanepleje Haludvalget Idrætsanlæg Hovedrengøring Udegrupper/bygn. - dagtilbud EBK ej benyttede besparelsesforslag Tekst Bemærkninger Blev fundet i b2017 Bortfald af tilskud til Teaterforeningen Red. med 50 i alle år Reduceret tilskud til Borgerforeningen Red. med 100 i alle år Reduceret tilskud til Naturama Red. med 100 i alle år Reduceret tilskud til Baggårdteatret fra Red. med 100 fra 2018 Harmonisering af tilskud til Fritidsteatret Harmonisering af tilskud Børne- og Ungeteatret Harmonisering af tilskud til golfklubben Red. med 50 i alle år Harmonisering af tilskud til Peder Most Garden Red. med 50 i alle år Fjernelse af støtte til musik via Musikrådet Reduktion lokaletilskud Halleje - stigning i lejepris Reduceret tilskud Svendborg Museum Red. med 300 i alle år Reduceret åbningstid hovedbiblioteket Ophør af åbningstid søndag Ophør biblioteksbetjening på Drejø Fuld selvbetjening i filialer Reduktion i arrangementer Red. med 200 i alle år Musikundervisning til børn i førskolealderen Red. med 100 i alle år Ophør med deltagelse i festival (Ålborg) Arkitekturpris

6 UBU ej benyttede besparelsesforslag kr Bemærkning Skoleområdet 4a. Lukning af Svendborg Juniorklub Udtaget i budgetforlig. Indarbejdet 10% reduktion 5. Private juniorklubber, 10% red Ikke medtaget som besparelse 8. Inklusion tilbageløb reduk.10% i 17 & Udtaget i budgetforlig 11. Bortfald tilskud Sydfyns Erhv.Forskole Ikke medtaget som besparelse Dagtilbudsområdet 14. Generel reduktion på dagtilbudsomr Udtaget i budgetforlig 15. Garantiordning/32 pladser Ikke medtaget som besparelse 16. Kørsel/landdistrikter Udtaget i budgetforlig 18. Tilskud til pasn. egne børn Udtaget i budgetforlig 19. Udegrupper/busser Udtaget i budgetforlig 21. Tidlig overgang til børnehave Udtaget i budgetforlig Familie og Uddannelse 32. Reduktion af plejevederlag???? Besluttet af dette medgår til generel forbedring i afdelingen Tværgående på udvalget 33. Administrative fællesskaber og ledelsesfunktioner, skoler og dagtilbud???? Kun på ide niveau SSU ej benyttede besparelsesforslag Ikke-gennemførte besparelsesforslag til budget 2017, SSU: Drift 1000 kr. Ældreområdet 1. Lukning af to aktivitets-/dagscentre (ud af nuværende 8 centre) Weekendåbent på aktivitetscentre ændres til kun åben på hverdage Socialområdet 9. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole (dagskole for psykisk sårbare) Reduktion af 18 puljen (støtte til frivilligt socialt arbejde), yderligere reduktion Nedlægning af støttecenter Kløvermarksvej, Solsikkevej og Bryghuset Reduktion serviceniveauet på kommunale dagtilbud, handicapområdet Sundhedsområdet 15. Forebyggende hjemmebesøg hos 3-årige

7 ØK ej benyttede besparelsesforslag Tekst Bemærkninger Byråd Tidsskrifter til Byrådet Antal byrådsmedlemmer 0??? Byrådsmøder Byrådsmøder i lokalområdet Direktionssekretariat Markedsføringspuljen Tilskud rottefælden Reduktion dir. sekretariatet HR Økonomi og Udbud Betjening Digitalisering og IT Nedlæggelse af Efecte TDS HelpDesk Reduceret support