2.4 E/SO/G COPYRIGHT DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.4 E/SO/G COPYRIGHT DE"

Transkript

1 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Assentorpvej 44B, 4295 Stenlille Sagsnr.: Dato: Beskrivelse: Stenlille er en lille by med stort sammenhold og formentlig områdets mest aktive foreningsliv både inden for idræt, spejder og diverse borgerforeninger, der bl.a. arrangerer årlige musikfestivaler, halfester, "Drengerøvsaftner" (biler, mc'er, musik), børnedisko m.v. Der er skole (Stenlille skole klasse), vuggestue, børnehave, medborgerhus og idrætshal med fitnesscenter. Butikker: Fakta, Superbrugsen, Farvehandel, XL-byggemarked, bager, blomsterbutikker, brugskunst, frisører, autoværksteder, Caféer, pizzaria, værtshus, lægehus, tandlæge... Naturskønt område tæt på Nordskoven (rideskoler) og "Naturpark Åmosen" med fredet autentisk natur og rigt dyreliv. Stenlille er centralt placeret midt mellem Ringsted, Holbæk og Slagelse. Ca. 10 min. fra Sorø og 45 min. fra Storkøbenhavn. Gode bus og togforbindelser (Slagelse-Tølløsebanen med videre forbindelse mod København og Holbæk) og ca. 10 min. til motorvej. Assentorpvej 44A og 44B kan købes samlet for ,- kr. Vigtig information Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen juridisk, finansiel samt byggeteknisk rådgivning m.v. Ansvarlig ejendomsmægler: Arthur Højgaard Version 2.4 E/SO/G COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1

2 Version 2.4 E/SO/G COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1B

3 Ejendomsdata : Ejendommen Må benyttes til: Ifølge: Kommune: Matr.nr.: BFE-nr.: Parcel nr.: Zonestatus: Vand: Vej: Kloak: Beboelse sælger Sorø 4ha Stenlille By, Stenlille Byzone ingen ingen Vurdering Offentlig vurdering pr.: Offentlig ejendomsværdi: Heraf grundværdi: Grundskatteloftsværdi: Arealer Grundareal ifølge: Tingbog Grundareal udgør: 1032 m² heraf vej: 132 m² Byggemodnings - og tilslutningsforhold: Byggemodningsomkostninger: Køber står selv for at byggemodne grunden. Prisen er sat herefter. Tilslutningsomkostninger: Køber står for tilslutningsomkostningerne. Oplysninger om grunden i øvrigt: Kan med fordel købes sammen med Assentorpvej 44A. Vand: El: Kloak: Varme: Antenne: ikke tilsluttet Oplysning om jordbundsforhold: Version 2.4 E/SO/G COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 2

4 Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger: Andre forhold af væsentlig betydning: Ejendomsmægleren har en væsentlig økonomisk eller personlig interesse i købers valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tillknytning til omsætning af fast ejendom, idet: Just-Sold samarbejder og modtager provision fra: Samarbejdende ejendomsmæglere Boligsælger.dk E-soft Sælger har ret til at få oplyst provisionens/vederlagets størrelse. Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen. Version 2.4 E/SO/G COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3

5 Ejerudgift 1. år: Pr. år: Kontantbehov ved køb: Ejendomsskatter: Rottebekæmpelse: 7.014,15 12,79 Kontantpris: ,00 Tinglysningsafgift af skødet 2.460,00 Omk. til berigtigelse af skødet, anslået 8.750,00 Ejerudgift i alt 1.år: Ejerpantebreve og afgiftspantebreve: 7.026,94 I alt kr ,00 Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt udgifter til: købers egne rådgivere, herunder juridiske, finansielle og byggetekniske, finansiering, herunder kurssikring og bankgarantistillelse m.v. Køber afholder alle udgifter til stikledninger til tilslutningssted samt evt. udgifter til tilslutning af forsyningsværker. Gæld udenfor købesummen: Udgifter til byggemodning og tilslutning til forsyning af vand, kloak, varme og el. Beregning af brutto/netto på baggrund af standardfinansiering samt særlige oplysninger om finansiering: Der gøres opmærksom på at ejendomsmægleren iht. loven ikke må sammenlægge ejerudgift med brutto/nettoydelse. Den angivne brutto/nettoydelse nedenfor omfatter således alene finansieringsomkostninger. Derfor skal ejerudgiften lægges til denne ydelse for at beregne den samlede månedlige boligudgift. Herudover vil der være forbrugsafhængige udgifter. Udbetaling: Brutto ex. ejerudgift: 578 md./ år. Netto ex ejerudgift: 467 md./ år v/ 28,35% Bruttoudgiften er lig med den samlede ydelse forbundet med en standardfinansiering uden fradrag og eksklusiv ejerudgifter, forbrugsafhængige udgifter samt løbende vedligeholdelse. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af skattemæssigt fradrag. Da der er tale om en standardfinansiering, vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr dog minimum kr Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. Beregningsdato for realkreditlån: For restkøbesummen beregnes et boliglån. Lånet har en løbetid på 30 år. Lånet afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari, og renten fastlægges hvert kvartal den 1/2, 1/5, 1/8 og 1/11 som den gennemsnitlige rente af de 6 seneste offentliggjorte måneder i Nationalbankens statistik for nye udlån til boligformål til lønmodtagere m.v. Gennemsnitsrenten oprundes til nærmeste kvarte procent og tillægges 3 procentpoint. Nærværende rente på boliglån er baseret på den gennemsnitlige rente i perioden: juli-januar Forbehold: Særlige oplysninger om finansiering: I henhold til lov om formidling af fast ejendom m.v. må ejendomsmægleren ikke udarbejde eller lade udarbejde finansieringsforslag, ligesom ejendomsmægleren ikke må formidle finansiering. Version 2.4 E/SO/G COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 4

6 Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser: Långiver/art Realkredit -type Restgæld Obl. restgæld Kontantværdi Optaget i valuta Rente Kont./pålyd. 1. års ydelse Restløbetid ÅOP Saldo fradragskonto Særlige overtagelsesvilkår Garantistillelse Kontant regulering Version 2.4 E/SO/G COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 5