Beskæftigelsesplan for Arbejdsmarkedsafdelingen Holstebro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan for Arbejdsmarkedsafdelingen Holstebro"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan for Arbejdsmarkedsafdelingen Holstebro Arbejdsmarkedsafdelingen Holstebro er kraftcenter for beskæftigelsesindsatsen - vi arbejder for et dynamisk og rummeligt arbejdsmarked 1

2 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Om beskæftigelsesplanen Beskæftigelsesplan 2019 til På én side Politiske pejlemærker, ministermål og rammer for beskæftigelsesindsatsen Vi samskaber arbejdskraften med de nødvendige kompetencer sammen med virksomhederne og øvrige aktører Borgere og virksomheder oplever en koordineret samlet indsats Øge arbejdsstyrkens evne til at kunne varetage fremtidens jobfunktioner via relevant opkvalificering Om beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplanen beskriver strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Holstebro Kommune. Beskæftigelsesplanen udarbejdes af Arbejdsmarkedsudvalget/Arbejdsmarkedsforvaltningen. Resultaterne af beskæftigelsesindsatsen skabes imidlertid i et tæt samspil med andre politiske udvalg, andre aktører i Holstebro Kommune og eksterne aktører som virksomheder, uddannelsesinstitutioner, a-kasser og sundhedsvæsnet. Fordi de beskæftigelsespolitiske udfordringer er komplekse og ofte forudsætter samspil med flere aktører tager de beskæftigelsespolitiske mål og visioner tid at realisere. Det er derfor valgt at beskæftigelsesplanen skal gælde for 3 år ad gangen ikke som hidtil 1 år ad gangen. Planen vil blive justeret i det omfang ministerens mål, politiske aftaler eller andre forhold gør justeringer nødvendige. Det strategiske sigte betyder at planen vil være relativt robust i forhold til mindre ændringer i disse forhold. De konkrete initiativer/kampagner/projekter der iværksættes for at realisere målsætninger m.v. i forhold til de større målgrupper, ministerens mål m.v. beskrives i handlingsplaner som behandles i Arbejdsmarkedsudvalget. 2

3 2. Beskæftigelsesplan 2019 til På én side. Arbejdsmarkedsforvaltningens evne til at få ledige og syge i beskæftigelse og uddannelse så hurtigt og effektivt som muligt har afgørende betydning for borgere, virksomheder og Holstebro Kommune. Med udgangspunkt i den enkelte borger, har Holstebro Kommune valgt at den lokale beskæftigelsesindsats skal have et virksomhedsrettet sigte. Fokus er på at skabe det gode match mellem borgere og virksomheder. Arbejdsmarkedsudvalget sætter følgende 3 politiske pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen i Holstebro Kommune: 1. Det samlede antal offentligt forsørgede skal reduceres. Uanset konjunkturer skal beskæftigelsesindsatsen sikre det gode match mellem ledige og virksomhederne. Det kræver at indsatserne sættes i gang tidligt på virksomhederne med henblik på ordinære timer. Den politiske målsætning er at samskabe arbejdskraften med de nødvendige kompetencer sammen med virksomhederne. 2. Holstebro kommune har kulturen til forskel. Det betyder, at indsatserne skal afspejle den mangfoldighed der er tilstede i kommunen. Borgere mødes med uddannelses- og jobmuligheder, som giver rammen for et motiveret arbejdsliv. Frivillighed og indflydelse på eget liv fordrer en styrket borgerkontakt, der skal minimere systemets krav og optimere borgernes muligheder for at skabe løsninger sammen med og i kraft af beskæftigelsesindsatsen. Virksomhedernes kapacitet for udenlandsk arbejdskraft understøttes af individualiseret dansksprogstilegnelse. Den politiske målsætning er, at borgere og virksomheder oplever en koordineret samlet indsats. 3. Holstebro kommune har med et bredt tilgængeligt udbud af uddannelser en unik position i Vestjylland i forhold til leverancen af fremtidens kompetencer. Det betyder, at eksisterende muligheder for uddannelse skal udnyttes i den tidlige identifikation af lediges behov for opkvalificering. Samtidigt er beskæftigedes behov for løbende opkvalificering en anledning til større samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedsafdelingen. Det er en betingelse, at nye uddannelsesmuligheder, som f.eks. FGU, skal mødes af en sammenhængende ungeindsats med udgangspunkt i de unges muligheder for selvforsørgelse. Det virksomhedsopsøgende arbejde skal tage udgangspunkt i understøttelsen af virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Den politiske målsætning er at øge arbejdsstyrkens evne til at kunne varetage fremtidens jobfunktioner via relevant opkvalificering. 3

4 3. Politiske pejlemærker, ministermål og rammer for beskæftigelsesindsatsen. Holstebro Kommune rammesætter beskæftigelsesindsatsen i forhold til ét overordnet mål. Målsætningen er retningsgivende for kommunens tilgang til beskæftigelsesindsatsen. Holstebro Kommune skal have en mere positiv udvikling i antallet af offentligt forsørgede end resten af landet. Hertil kommer at Beskæftigelsesministeren hvert år udmelder et antal landsdækkende beskæftigelsespolitiske mål. For 2019 drejer det sig om 7 mål (se figur 1 og bilag 1.). Disse mål, inkl. eventuelle justeringer, vil sammen med politiske aftaler vedr. beskæftigelsesindsatsen og de økonomiske rammer rammesætte Holstebro Kommunes beskæftigelsesindsats de kommende 3 år. Inden for disse rammer har Holstebro Kommune formuleret 3 politiske målsætninger, jfr. figur 1. Til at realisere Beskæftigelsesministerens mål udarbejdes årligt handlingsplaner og delmål for de større ydelsesgrupper. Delmål og handlingsplaner godkendes af Arbejdsmarkedsudvalget. Figur 1. Målsætninger, ministermål og andre rammesættende vilkår for besk. politikken Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats Flere mennesker med handicap skal i job Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Politiske målsætninger Holstebro Kommune skal have en mere positiv udvikling i antallet af offentligt forsørgede end resten af landet Det samlede antal offentligt forsørgede skal reduceres. Den politiske målsætning er at samskabe arbejdskraften med de nødvendige kompetencer sammen. Holstebro har kulturen til forskel. Den politiske målsætning er, at borgere og virksomheder oplever en koordineret samlet indsats. Holstebro har en unik position i Vestjylland i forhold til leverancen af fremtidens kompetencer. Den politiske målsætning er at øge arbejdsstyrkens evne til at kunne varetage fremtidens jobfunktioner via relevant opkvalificering Flere jobparate på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Aftale om nye økonomiske rammer for driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen Udsatte ledige skal have en indsats Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse. Ministerens mål for 2019 Politiske aftaler med virkning fra 2019 Politiske målsætninger

5 4. Vi samskaber arbejdskraften med de nødvendige kompetencer sammen med virksomhederne og øvrige aktører. Uanset konjunkturer skal beskæftigelsesindsatsen sikre det gode match mellem ledige og virksomhederne. Udviklingen af arbejdsmarkedet i Holstebro Kommune forudsætter derfor en virksomhedskontakt, der møder virksomhederne på arbejdskraftbehovet. Det skal gøres kvalificeret, så virksomhederne oplever, at Holstebro Kommune kan levere kreative løsninger. Derfor er den løbende dialog med virksomhederne om deres rolle i at sikre den kvalificerede arbejdskraft også vigtig, hvis Holstebro kommune i de kommende år skal tage det næste skridt i at matche flere borgere på offentlig forsørgelse med jobs i virksomhederne. Holstebro Kommunes betydelige satsning på uddannelse af ledige og virksomhedsrettede aktiviteter skal derfor i endnu højere grad krydres med individuelle aftaler om, hvordan virksomhed og Arbejdsmarkedsafdelingen sammen skaber den arbejdskraft som tilfredsstiller virksomhedernes arbejdskraftbehov og resulterer i ordinære jobs. I drøftelserne med virksomhederne skal der være plads til forskellige samarbejdsformer. Først og fremmest skal fokus være på, at fortsætte det strømlinede samarbejde, der skaber muligheder for jobs på helt ordinære vilkår. Andre samarbejdsformer kan være payment by results til virksomheder der har særlige kompetencer i at løfte borgere fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse, eller samarbejdsformer hvor virksomheder sammen med Holstebro Kommune investerer i kurser, praktik m.v. som tilfører den ledige arbejdskraft efterspurgte kvalifikationer. For Arbejdsmarkedsafdelingen vil der være særlig opmærksomhed på at: Indsatserne tager udgangspunkt i en stærk profilafdækning for at afklare retning og indhold for en eventuel opkvalificering som kan imødekomme virksomhedernes arbejdskraftsbehov. Tilbuddene sættes i gang tidligt på virksomhederne, og indsatsen er kontinuerlig indtil borgeren er i job. Borgeren opnår ordnære timer hurtigst muligt. De gode beskæftigelsesmuligheder betyder at mange kan opnå et fuldtidsjob hurtigt. For borgere længere væk fra arbejdsmarkedet skal der arbejdes videre med den tilgang som handler om at gøre overgangen fra passiv ydelse/virksomhedspraktik til lønnet job mere fremkommelig, herunder at etablere småjob. På den måde arbejdes der i retning af en kultur, hvor tilknytning til arbejdsmarkedet bliver mere fleksibel og glidende og ikke et enten/eller. Et velfungerende arbejdsmarked er i høj grad afhængigt af, at Arbejdsmarkedsforvaltningen - ud over virksomhederne også har et godt samspil med aktører på andre politik- og indsatsområder. 5

6 For eksempel at uddanne unge (fremtidens medarbejdere), opkvalificere og fastholde allerede ansatte og at tiltrække arbejdskraft fra andre kommuner og lande. Samspillet mellem et udpluk af de indsatsområder og aktører som tilsammen kan bidrage til at sikre den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft er illustreret nedenfor. Figur 2. Sådan samskaber vi den kvalificerede arbejdskraft. Det ses, at en forudsætning for at Holstebro kommune kan imødekomme virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft er, at kommunen samarbejder bredt såvel internt som eksternt med relevante aktører. Den politiske målsætning er derfor at samskabe arbejdskraften med de nødvendige kompetencer sammen med virksomhederne, og øvrige relevante aktører. 6

7 5. Borgere og virksomheder oplever en koordineret samlet indsats. Holstebro har kulturen til forskel. Det betyder, at indsatserne skal afspejle den mangfoldighed der er tilstede i kommunen. I praksis betyder det, at Holstebro Kommune vil vægte: Et mindset, hvor: Frivillighed og indflydelse på eget liv styrkes via en tæt borgerkontakt, der minimerer systemets krav og styrker borgernes muligheder for at skabe løsninger sammen med og i kraft af beskæftigelsesindsatsen. Borgerne har indflydelse på beskæftigelsestilbud inden for en kendt og realistisk ramme, som matcher virksomhedernes efterspørgsel. Borgerne indgår i tilbud der er sammenhængende, hen imod job eller uddannelse. At tilbud er sammenhængende betyder at indsatser er sammentænkte på tværs af forvaltninger, sektorer m.v. Det betyder så vidt muligt også, at tilbud med et beskæftigelsesrettet sigte og tilbud med f.eks. socialt- eller sundhedsmæssige indhold afgives parallelt, og ikke i forlængelse af hinanden, fordi der er evidens for at beskæftigelseseffekten øges markant herved. Frivillighed med fokus på samskabelse mellem Arbejdsmarkedsafdelingen, virksomheder og civilsamfundet. Frivillighed for borgere tilknyttet Arbejdsmarkedsafdelingen skaber aktive medborgere, som bliver aktører i eget liv, og derved opnår mulighed for at skabe forandring. For borgere med behov for hjælp til at skabe overblik, struktur eller balance i dagligdagen skal de gode erfaringer med frivillighed fra bl.a. Mentorshoppen udbygges. Dermed kommer den særligt værdifulde hjælp og relationsopbygning der ligger i civilsamfundet de borgere til gode, som har behov for støtte på vejen mod et job eller en uddannelse. Potentialet der for alle parter ligger i det frivillige arbejde skal i de kommende år udbygges, jfr. intentionerne i den frivillighedspolitik, som p.t. er under udarbejdelse i Holstebro Kommune. Samarbejdet med virksomhederne skal udbygges yderligere i forhold at afdække virksomhedernes behov for arbejdskraft og fastholde Arbejdsmarkedsafdelingen som rekrutteringspartner for virksomhederne. Arbejdsmarkedsforvaltningen har i 2018 udviklet et IT-jobformidlingssystem der matcher borgernes ønsker til job-/fagområder med de fagområder der beskæftiges på de enkelte virksomheder i kommunen. Systemet udbygges i 2019 til også at matche virksomhedernes udbud af praktikpladser med borgeres ønsker til fremtidige fagområder. Løsningen skaber et godt overblik over udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet og forstærker koblingen mellem kompetencemuligheder og jobefterspørgsel. Rekrutteringsservicen suppleres af virksomhedstilpassede tilbud om andre væsentlige forhold vedr. virksomhedernes muligheder for at tiltrække, fastholde og opkvalificere medarbejdere. For eksempel understøttes virksomhedernes kapacitet for udenlandsk arbejdskraft af individualiseret dansksprogstilegnelse. Den politiske målsætning er, at borgere og virksomheder oplever en koordineret samlet indsats. 7

8 6. Øge arbejdsstyrkens evne til at kunne varetage fremtidens jobfunktioner via relevant opkvalificering. Digitaliseringen af stadig flere arbejdsopgaver tegner et billede af et betydeligt løbende opkvalificeringsbehov for arbejdsstyrken. Holstebro kommune har i forhold til leverancen af fremtidens kompetencer en unik position i Vestjylland, qua et bredt tilgængeligt udbud af uddannelser. Positionen vil Holstebro Kommune benytte til en fortsat satsning på uddannelse af relevante ledige allerede tidligt i ledighedsforløbet, fordi det alt andet lige er lette at hjælpe borgere og virksomheder inden ledighedslængden i sig selv bliver et problem. Samtidigt er beskæftigedes behov for løbende opkvalificering en anledning til større samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og Arbejdsmarkedsafdelingen. Samarbejdet kan tage konkret udgangspunkt i rotationsprojekter, hvor ledige afløser faste medarbejdere som er under efteruddannelse. Samarbejdet kan også omhandle fælles initiativer der kan virke som katalysator for virksomhedernes og medarbejdernes interesse for at påbegynde efteruddannelsesaktiviteter. Holstebro Kommune skal de kommende år etablere en sammenhængende ungeindsats, hvor kommunen får ansvaret for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i arbejde. Indsatsen skal gå på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialsektorerne, og række fra folkeskolen og frem til indgangen til arbejdslivet. Der vil kræve et tæt samspil mellem kommunens ungeindsats og institutionerne/skolerne om den enkelte unge. Den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) bliver et væsentligt element heri med udgangspunkt i de unges muligheder for selvforsørgelse. Den politiske målsætning er at øge arbejdsstyrkens evne til at kunne varetage fremtidens jobfunktioner via relevant opkvalificering. 8

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 er Frederikshavn Kommunes beskæftigelsespolitik og plan for den beskæftigelsesrettede indsats i 2019. Beskæftigelsesplanen tager

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019-

Beskæftigelsesplan 2019- CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 24. oktober 2018 Tlf. dir.: 4477 6571 E-mail: vdh@balk.dk Kontakt: Vedran Hrustic Sagsid: 15.00.00-P15-1-18 Beskæftigelsesplan 2019- Ballerup Kommunes beskæftigelsesplan

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - August

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - August Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2018 Opfølgning - August 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune November 2017 Indledning Nyborg Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der tager udgangspunkt i, hvad der er særligt fokus på i Nyborg Kommunes beskæftigelsesrettede

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2019-2022 Forord I Greve Kommune er det en forudsætning for vores fælles velfærd, at vi har et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked, hvor alle bidrager med de ressourcer, de har.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017 BP 18 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI 3 1.1 Indledning 3 1.2 Fokusområder

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter til forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesområdet og pejlemærker for en ny beskæftigelsespolitik Handicaprådet den 31/ Christian Harsløf Direktør, Social, job og Sundhed

Beskæftigelsesområdet og pejlemærker for en ny beskæftigelsespolitik Handicaprådet den 31/ Christian Harsløf Direktør, Social, job og Sundhed Beskæftigelsesområdet og pejlemærker for en ny beskæftigelsespolitik Handicaprådet den 31/1 2019 Christian Harsløf Direktør, Social, job og Sundhed Beskæftigelsesområdets kerneopgaver 1. Hjælp til ledige

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune

Udkast til Beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune Udkast til Beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune 2019 2022 Strategiens afsæt Udviklingen på arbejdsmarkedet går stærkt i disse år, ledigheden er faldende og flere bliver en del af arbejdsmarkedet.

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2019 Indhold Indledning...2 Indsatser der understøtter beskæftigelsesplan 2019...3 Udfordringer og fokusområder i 2019...4 Læsø Kommunes samlede strategi på beskæftigelsesområdet...6

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Bilag 1 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2018 - vejen til vækst, velfærd og unge i uddannelse og job www.gladsaxe.dk Hvorfor har vi en beskæftigelsesplan? Hvert år udarbejdes en beskæftigelsesplan,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i.

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i. Forord Det går godt med beskæftigelsen i Danmark. Også i Vejen Kommune har vi den laveste ledighed i mange år. Faktisk har vi i efteråret 2018 haft den laveste ledighed i Syddanmark. Udfordringer og muligheder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 2. oktober 2018 Arbejdsgrundlaget Styring på beskæftigelsesområdet Ministermål Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Beskæftigelsesplan vækst, velfærd og unge i uddannelse og job

Beskæftigelsesplan vækst, velfærd og unge i uddannelse og job Bilag 2 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2019 - vækst, velfærd og unge i uddannelse og job www.gladsaxe.dk Formålet med en beskæftigelsesplan Hvert år udarbejdes en beskæftigelsesplan, der fastsætter

Læs mere

UDVALGSSTRATEGI BESKÆFTIGELSESUDVALGET

UDVALGSSTRATEGI BESKÆFTIGELSESUDVALGET 3. UDKAST UDVALGSSTRATEGI 2019-22 BESKÆFTIGELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Ole K. Larsen Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2018 Side 1 af 6 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. Indledning Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Læs mere

Drøftelse af Arbejdsgrundlag i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Drøftelse af Arbejdsgrundlag i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Drøftelse af Arbejdsgrundlag i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Udvalgsmøde d. 12. juni 2018 V/ Lisbeth Torfing, formand, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Tanja Nyborg, direktør Uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune

Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune Beskæftigelsesplan 2019 Nordfyns Kommune Indhold Forord...3 Udfordringer...4 Mål 2019...5 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...6 Særlige projekter i 2019...7 Det interne samarbejde...8

Læs mere

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2017 - tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019 Indledning Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UDVALG

BESKÆFTIGELSES- UDVALG BESKÆFTIGELSES- UDVALG BES-UDVALG INDLEDNING Ved udvalgsformand Ole K. Larsen Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG

SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG 2018 Beskæftigelsesplan 2018 SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsespolitiske mål... 3 Mål 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 06-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 06-11-2017

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN LANGELAND

BESKÆFTIGELSESPLAN LANGELAND BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 LANGELAND 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategi 2019-2022... 3 3. Et godt sted at bo... 4 4. Udfordringer og mål for 2019... 4 5. Beskæftigelsesministerens mål for 2019... 5

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019: Politiske mål strategier og retninger for Svendborgs beskæftigelsesindsats i 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Svendborg Kommune Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1 Indhold Indledning...

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

Første udkast til Beskæftigelsesplan 2018

Første udkast til Beskæftigelsesplan 2018 Første udkast til Beskæftigelsesplan 2018 De internationale konjunkturanalyser peger der også de kommende år vil tilstrækkelig vækst til at sikre øget beskæftigelse. Det kommer også Fredericia til gavn,

Læs mere

Beskæftigelsesplan vækst, velfærd og unge i uddannelse og job

Beskæftigelsesplan vækst, velfærd og unge i uddannelse og job Bilag 1 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2019 - vækst, velfærd og unge i uddannelse og job www.gladsaxe.dk Formålet med en beskæftigelsesplan Hvert år udarbejdes en beskæftigelsesplan, der fastsætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Beskæftigelsesplan 2018 INDLEDNING I Haderslev Kommune tror vi på, at meget kan lade sig gøre, når vi arbejder sammen. Vi har modet til at udforske det ukendte, og når vi møder forhindringer, opsøger vi

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

Den dynamiske beskæftigelsesplan

Den dynamiske beskæftigelsesplan Den dynamiske beskæftigelsesplan 2019 Vejen til et sundt og langt arbejdsliv VEJEN Tryk: Vejen Kommune Tekst: Jobcenter Vejen Billeder: Colourbox Udgivet: Februar 2019 Ordrenr.: 972-19 Forord Det går godt

Læs mere

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 23. maj 2018

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 23. maj 2018 Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 23. maj 2018 Rådhuset, Mødelokale Harhoff Dagsorden: 1. Drøftelse af Beskæftigelsesplan 2019, herunder blandt andet: o Foreløbige resultater af ministermål og indsats i 2018

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 for Arbejdsmarkedsafdelingen Holstebro

Beskæftigelsesplan 2018 for Arbejdsmarkedsafdelingen Holstebro Beskæftigelsesplan 2018 for Arbejdsmarkedsafdelingen Holstebro Arbejdsmarkedsafdelingen Holstebro er kraftcenter for beskæftigelsesindsatsen - vi arbejder for et dynamisk og rummeligt arbejdsmarked 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Resultatrevision Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse

Resultatrevision Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...1 Resumé...2 Syddjurs Kommunes mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs...2

Læs mere

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 24. november 2015 Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Tidligere har Aarhus Kommune årligt

Læs mere

Strategi- og handleplan 2018

Strategi- og handleplan 2018 Strategi- og handleplan 2018 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn For Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn har forebyggelse af mangel på arbejdskraft og understøtning af vækst på Fyn den højeste prioritet.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN LANGELAND

BESKÆFTIGELSESPLAN LANGELAND BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 LANGELAND 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategi 2019-2022... 3 3. Et godt sted at bo... 4 4. Udfordringer og mål for 2019... 4 5. Beskæftigelsesministerens mål for 2019... 5

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 ANSVAR OG MEDBESTEMMELSE LANGSIGTEDE OG FASTHOLDENDE INDSATSER JOB OG UDDANNELSE FØRST OG FREMMEST INDHOLDSFORTEGNELSE VI HAR VISIONER I HALSNÆS...1 JOB OG UDDANNELSE FØRST OG FREMMEST...2

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses alt for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

RAR Nordjylland. Opstarts- og Strategiseminar. Karl Schmidt Direktør for Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord 7. juni 2018

RAR Nordjylland. Opstarts- og Strategiseminar. Karl Schmidt Direktør for Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord 7. juni 2018 A r b e j d s m a r k e d s k o n t o r M i Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Amkmidt-nord@star.dk T72 22 36 00 RAR Nordjylland Opstarts- og Strategiseminar Karl Schmidt Direktør for Arbejdsmarkedskontor

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 06-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:15 Tilstede: Søren B Heisel,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Jobskabelse gennem vækst og udvikling skaber mere velfærd Forord Beskæftigelsesplan 2019 er Syddjurs Kommunes styringsværktøj til at understøtte et fleksibelt arbejdsmarked og medvirker

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Et stærkt samarbejde. mellem Jobcenter Horsens, Ungeenheden og virksomhederne i Horsens Kommune. Strategi for det virksomhedsopsøgende arbejde

Et stærkt samarbejde. mellem Jobcenter Horsens, Ungeenheden og virksomhederne i Horsens Kommune. Strategi for det virksomhedsopsøgende arbejde Et stærkt samarbejde mellem Jobcenter Horsens, Ungeenheden og virksomhederne i Horsens Kommune Strategi for det virksomhedsopsøgende arbejde Forord Mange virksomheder i Horsens Kommune oplever mangel

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 47 Revidering af Beskæftigelsesplan Udviklingen i ydelsesgrupper i Herlev (maj maj 2018) 4

Indholdsfortegnelse. 47 Revidering af Beskæftigelsesplan Udviklingen i ydelsesgrupper i Herlev (maj maj 2018) 4 Herlev Kommune Referat Arbej dsmarkedsudvalget Dato: Fra: 19:00 Sted: Mødelokale 325 Indkaldelse Henrik Hilleberg (C) Connie Mankov (A) Bo Zabel (A) Hanne B. Holst (A) Maria Mankov (A) Rene Brohammer (A)

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 ANSVAR OG MEDBESTEMMELSE LANGSIGTEDE OG FASTHOLDENDE INDSATSER JOB OG UDDANNELSE FØRST OG FREMMEST INDHOLDSFORTEGNELSE VI HAR VISIONER I HALSNÆS... 6 UDVALGETS FOKUSOMRÅDER I 2018...

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune En kompleks udfordring Ledigheden har det seneste år været faldende, og beskæftigelsen har udviklet sig stabilt i positiv retning. Der er

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Beskæftigelsesplan 2018 Fredericia Kommune Beskæftigelsesplanen for 2018 er Fredericia kommunes plan for den beskæftigelsesrettede indsats i det kommende år og bidrager således også til realiseringen af

Læs mere

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer Beskæftigelsesministeren Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2019 Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

DE FYNSKE KOMMUNERS FÆLLES FOKUSOMRÅDER

DE FYNSKE KOMMUNERS FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 1 INDLEDNING Fyn har potentiale til mere. Beskæftigelsen er stigende i Danmark, men udviklingen på Fyn er ikke så positiv som i resten af landet. De fynske

Læs mere

Varde Kommunes aktiveringsstrategi.

Varde Kommunes aktiveringsstrategi. Varde Kommunes aktiveringsstrategi. Baggrund og formål. Den nye refusionsreform som træder i kraft 1. januar 2016, samt det fælles fokus på varighed, der har været gennem de seneste 4 reformer på diverse

Læs mere

Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 8. oktober 2018 kl. 15:30 i mødelokale Aggersborg

Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 8. oktober 2018 kl. 15:30 i mødelokale Aggersborg Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 8. oktober 2018 kl. 15:30 i mødelokale Aggersborg Indholdsfortegnelse Indhold 100. Åbent - Godkendelse af dagsorden... 106 101. Åbent Orientering fra formand

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for tilrettelæggelsen af den lokale beskæftigelsesindsats. Hovedområderne er: q q q q Beskæftigelsesindsatsen Servicering af virksomheder i f.t.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune En kompleks udfordring Ledigheden har det seneste år været faldende, og beskæftigelsen har udviklet sig stabilt i positiv retning. Der er

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2018 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2018... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2018... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune

Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Beskæftigelsesplan 2018 Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Ledigheden har det seneste år været faldende, og beskæftigelsen har udviklet sig stabilt i positiv retning. EN KOMPLEKS UDFORDRING Ledigheden

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018 Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018 Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Resultatmål 1a: Den gennemsnitlige

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- PLAN 2019 VI KOBLER LEDIGE, MULIGHEDER OG JOBÅBNINGER

BESKÆFTIGELSES- PLAN 2019 VI KOBLER LEDIGE, MULIGHEDER OG JOBÅBNINGER BESKÆFTIGELSES- PLAN 2019 VI KOBLER LEDIGE, MULIGHEDER OG JOBÅBNINGER BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 FORORD Det er kommunalbestyrelsens ambition, at det i Faaborg-Midtfyn skal være muligt at leve og udleve sin

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Om Beskæftigelsesplan 2016 Lovkrav, at alle kommuner udarbejder en beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2016 er Hvidovre Kommunes beskæftigelsespolitik (styringsmodel) Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Kompetente partnerskaber om job og vækst - Beskæftigelsesafdelingens strategi for samarbejde med virksomheder

Kompetente partnerskaber om job og vækst - Beskæftigelsesafdelingens strategi for samarbejde med virksomheder Kompetente partnerskaber om job og vækst - Beskæftigelsesafdelingens strategi for samarbejde med virksomheder Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget har defineret et tæt samarbejde med virksomhederne, som ét

Læs mere

Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2019-2021 Forord I de seneste år har der været vækst og øget beskæftigelse i Haderslev kommune, hvilket har medført, at også flere og flere ledige kommer i beskæftigelse. Generelt er

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan 2018-2019 Beskæftigelsesplan Vision og mission Faxe Kommune vil lægge de trædesten der gør, at vejen for kommunes ledige, sygemeldte og borgere på kanten af arbejdsmarkedet til arbejdsmarkedet eller uddannelse

Læs mere