Nye tider. Bestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye tider. Bestyrelsen"

Transkript

1 Nye tider I 2014 blev Gentofte Svømme Klub udnævnt til talentudviklingsklub under Dansk Svømme Union, den højeste certificering mulig for en klub uden en bred seniorelite. Baggrunden for certificeringen er det målrettede arbejde med talentmassen, specielt på årgangs- og juniorsiden, hvor vi gennem flere sæsoner har været bredt repræsenteret på de respektive landshold. I 2014 opstod Gentofte Pro, og Gentofte Svømme Klub indgik den første kontrakt med en svømmer, altså en slags professionalisering af sporten. Et stort skridt for en amatørklub i en sport, hvor i øvrigt meget få professionelle udøvere kan leve af at dyrke deres idræt. Vi håber på denne måde at kunne støtte dygtige svømmere til at kunne forblive aktive i klubben, og ikke mindst i sporten. Dette er også noget, man i svømmeunionen mener, vil være nødvendige skridt fremadrettet, hvis dansk svømning fortsat skal gøre sig gældende internationalt. Svømning er en idrætsgren, der kæmper med at kunne fastholde udøverne. Der er store frafald i teenageårene, specielt omkring skiftet fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Her ser vi det som en mulighed at tilbyde svømmerne, efter sportslige kriterier, naturligvis, mulighed for en økonomisk kompensation for den megen tid, de bruger i bassin og træningslokaler, tid deres typisk bruger på fritidsjobs. Intet kontingent eller tilskudsmidler kan anvendes i ordningen Gentofte Pro. Kun eksterne og nye sponsorpenge. Kun en svømmer som opfylder kravene, p.t. Det skal lige pointeres, at en kontrakt med Gentofte Svømme Klub for en svømmer er et tilskud til ikke at skulle behøve at sidde i Netto for at skrabe lommepenge sammen. I efteråret 2014 valgte en af dansk svømnings internationale stjerner at blive medlem af Gentofte Svømme Klub: Velkommen til Lotte Friis. Lotte svømmer til dagligt i Baltimore, USA, men hun stiller op for Gentofte til stævner i Danmark, og hun vil komme forbi klubben, når kalenderen tillader det. Lotte er ansat som konsulent med fokus at holde foredrag og komme rundt i klubben til inspiration for både k-svømmere og de ældste svømmeskolesvømmere. Derudover har en af klubbens sponsorer, Quotron, valgt at være sponsor for Lotte, hvilket er medvirkende til at det hele kan lade sig gøre. Det er vi alle glade for. Ikke meget mere ende en måned før Lotte meldte sig ind, havde Sarah Bro genindmeldt sig i Gentofte Svømme Klub. Sarah er ligesom Lotte Friis landsholdssvømmer, og hun har de seneste tre år haft sin daglige træning på det nationale træningscenter, NTC, der holder til på Bellahøj. De seneste år har hun været medlem i andre klubber. Nu stiller Sarah op for Gentofte, og Sarah er som Lotte tilknyttet klubben som konsulent med de samme pligter; rollemodel og inspirator. Klubben har nu hele tre fuldtidsansatte svømmetrænere, idet Christine Eilertsen efter endt uddannelse som sportspsykolog er tilknyttet klubben på fuld tid. Christine er også ansat som ungekonsulent, et projekt støttet af Gentofte Kommune. Dette hverv deler hun med Daniel Svendsen. Bestyrelsen Bestyrelsesarbejdet har i 2014 bl.a. været præget af det store skridt, det er at indføre professionalisme, om end det i 2014 er sket i et relativt beskedent omfang. Derudover har vi haft en retssag, som heldigvis endte på 1

2 bedste måde for klubben: Bestyrelsen havde i sommeren 2013 ikke været opmærksom nok på nogle regler om ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, i dette tilfælde vores dygtige cheftræner. Vi var blevet pålagt en bøde på kr , som vi valgte at gå i retten med. Heldigvis lykkedes det os at få den skåret ned til kr , som vi accepterede straks, i erkendelse af, at vi fra første færd havde udvist en vis uagtsomhed. Kr er satsen pr. påbegyndt måneds ansættelse af ulovlig arbejdskraft, og myndighederne gjorde os først opmærksomme på ulovligheden i december Nu er det vores håb, at andre idrætsklubber også vil lære af vores sag. Svømmesport bragte således en artikel Det skal understreges, at klubben på ingen måde har fortrudt ansættelsen af Chris DeSantis som cheftræner. Vi fik to nye bestyrelsesmedlemmer ved generalforsamlingen i Ole Weiss og Jan Møller, som afløste Ida Norgil Damgaard og Mette Lundin. De øvrige bestyrelsesmedlemmer fordelte sig med Jens-Christian Iversen som kasserer. Nina Christensen som K-udvalgsformand frem til udgangen af december 2014, hvor hun overlod tøjlerne til Jan Møller. Nina har været primus motor i klubbens certificeringsproces. Allan Hansen fortsatte som svømmeskoleudvalgsformand., Kim Lunding har bistået med jura. Charlotte Ottesen fortsatte i svømmeskoleudvalget. Jens Peter Madsen bidrog ligeledes i svømmeskoleudvalget. Jan Møller har været formand for stævneudvalget (under K-udvalg), samt været føl hos Nina. Ole Weiss har påtaget sig jobbet med kommunikation. Eric Bevort fortsatte som suppleant, Mette Lundin, ligeledes suppleant, har styret tøjudvalget, sørget mad og drikke til bestyrelsesmøderne. Jeg, Birgitte K. Schmidt, fortsatte som formand og bestyrelsesansvarlig for GFOsvøm. Praktikant I efteråret havde vi fornøjelsen at lære Therese Lihn Thomsen at kende gennem et forløb for unge, ledige akademikere, som Jobcentret i Gentofte i samarbejde med DBU og Benny Würtz gennemførte. Therese var hos os i 4 uger, og hun fik bearbejdet nogle ting i vores organisation, som vil være nyttige værktøjer fremadrettet. Heldigvis kom Therese videre i en virksomhedspraktik i en virksomhed, hvor hun i dag er ansat. Klubbens økonomi Jeg vil henvise til kassererens beretning samt til årsregnskabet, som vil blive gennemgået på den ordinære generalforsamling. Året resultat er, kort fortalt, at vi for en gangs skyld er lykkedes med at bruge de budgetterede midler på sporten - med en lille, bitte overskridelse på 1 promille. Hjemmesiden Vores nuværende hjemmeside, har efterhånden nogle år på bagen, men den fungerer rigtigt godt. Den er levende, den opdateres løbende og rummer mange oplysninger. Den opdateres med illustrerede nyheder, aktuelle fotos, måske bare en lille kulørt vignet, men det ser godt ud i farver. Der er links til vore større sponsorer og til de store nyheder i svømmeverdenen (p.t. Det er fortsat Bettina Honoré og Thomas Dessau, der driver den. Vores medlemssystem, ligger inde bag ved. Det bruges til alle tilmeldinger til arrangementer. GFOsvøm 2

3 Vi er i gang med vores fjerde sæson med GFOsvøm, et partnerskab mellem Gentofte Kommune og Gentofte Svømme Klub. I den igangværende sæson er vi gået tilbage til faste, gennemgående instruktører: Der er fire gennemgående instruktører på de tre undervisningsdage, to dage med fire moduler og en dag med tre moduler. Fordelingen af de 11 moduler over tre dage har vist sig fordelagtig på flere måder: Instruktørkabalen har været lettere at få til at gå op, også hvad vikarer angår, og hallen har bedre kunnet fordele vandet i dagtimerne til andre brugere. I forbindelse med skolereformen august 2014 har der været lidt udfordringer med, at flere børn blev meldt ud af GFO-pasningsordningen, og derfor har nogle forældre ment, at de heller ikke skulle deltage i GFOsvøm. Dette er en beklagelig misforståelse, idet GFOsvøm er et obligatorisk tilbud til børn i Gentofte Kommunes folkeskoler, hvad enten barnet er tilmeldt GFO en eller ej. I skrivende stund lader det dog til, at misforståelsen er rettet, for børnene er kommet tilbage. Det kan være, vi bliver nødt til at omdøbe ordningen, så denne misforståelse ikke gentages fremover. Omverdenens interesse for projektet er fortsat stor. Vi er på mange måder er foregangseksempel for andre klubber og kommuner. Noget af det, der særligt adskiller vores ordning fra andre skolesvømningsordninger er, at det er børn i 2. klasse, dette tilbud er rettet til. Mange steder ligger undervisningen i 4. klasse. Vi ser det som en stor fordel at lære børnene at gebærde sig i vand tidligt, først og fremmest af sikkerhedsmæssige årsager, men også fordi der er børn, der allerede i 9 års alderen (typisk 3. kl) går i pubertet, med deraf følgende andet syn på egen krop. I 2. klasse er det simpelt hen nemmere at få alle med. Også i 2014 havde vi i foråret ViTo-svøm under GFOsvøm, et svømmeprojekt for tosprogede, typisk unge flygtninge, der bor i Gentofte. Der er ingen planer om et særskilt ViTosvøm i denne sæson, idet ViTo-svøm er blevet integreret i den almindelige GFOsvøm. ViTo holder til på Bakkegårdsskolen og er indslusningsklasser. De børn, der skal ud i en almindelig og 4. klasse deltager nu i den almindelige GFOsvøm. Det er lidt forskelligt fra år til år, om en skole har mange børn på begynderniveau. Jo flere begyndere og ikke-vandtilvænnede børn, jo vigtigere er det, at vi har tilstrækkeligt med instruktørkapacitet, specielt ved sæsonstart. Selvom alle bliver dygtigere i løbet af skoleåret, hænder det også, at der kommer tilflyttere, som så starter deres svømmeundervisning op midt i sæsonen, hvilket vi løbende tager hensyn til. GFOsvøm instruktører i 2014, forår: Marta Henriksen, Mia Skov, Anja Gregersen, Anne Kathrine Sylvest, Christine Eilertrsen, Julie og Luise Hald, Sue Allingham, Henriette Howardsen Holm. Vikarkorps forår 2014: Marie Louise Therkilsen, Claes Storm, Niels Viberg, Amanda Rico og Amanda Winther. Efterår 2014: Marta, Mia, Anja samt Eline Lindman Juul har været faste trænere. Vikarer har været : Christine Eilertsen, Niels Viberg og Amanda Rico. Sanne Skov Sanne er inde over det meste i både svømmeskole og GFOsvøm. Hun lægger linien i indholdet i undervisningen begge steder; alle ansættelser i de to afdelinger går gennem hende. Hun står for de vigtige livredderprøver, og hun gennemfører kurser for vore trænere og instruktører. Vi er glade for den 3

4 professionalisme, hun tilfører klubben på undervisningssiden, som udgør hovedparten af klubbens aktiviteter. Vand og vandtid Der var stort set ingen ændringer i skemaet over tildelt vand for sæson , selvom vi havde ønsket at få mere vand til alle vore svømmere. Som jeg skrev i sidste års beretning: Banerne i Kildeskovshallen bliver udnyttet det yderste, både af os, andre foreninger og det betalende publikum. Når vi får mere vand, er det vand i ydertider. I primetime på hverdagene (16-18) har vi også i år måttet gøre vores yderste for at organisere undervisning på 1½ bane. Jeg vil sige, at Kildeskovshallen er ved at være udnyttet til sit yderste, ja, faktisk vil jeg sige, at Kildeskovshallen med et 25m og et 50m bassin faktisk har for lille kapacitet i forhold til efterspørgslen. Dette er en oplevelse jeg deler med svømmehallens personale og de andre brugere. I øvrigt mener jeg, at der skal bygges en ny svømmehal i Gentofte Kommune. Trængslen i svømmehallen giver sig til udtryk på flere måder. Vi oplever det som om, nogle synes vi fylder for meget. Vi fylder bestemt meget, vi er der jo også nærmest hele tiden, men vi opfylder bare vores formålsparagraf: At udbrede kendskabet til svømning blandt ungdommen i Gentofte Kommune. Vi må jo bare huske på, at man kommer langt med smil og hjælpsomhed. Adgangskort til møllen For nogle år siden indførte Kildeskovshallen, at klubmedlemmer også skulle have et adgangskort, og der blev sat en mølle op ved trappen ned til klubomklædningsrummene. De fleste har nok betragtet disse kort og møllen som en stor irritation, og måske har mange planket den af den ene eller anden grund. Meningen med møllen er bl.a. at holde tal på antallet af brugere i svømmehallen. For nylig er klubben blevet præsenteret for nogle tal med baggrund i netop antal passager gennem møllen. Disse tal var meget lave og viser slet ikke vores aktivitetsniveau. Dette kunne gå hen og give bagslag! Tænk, hvis vi kun kunne blive tildelt vand i forhold til antal møllepassager? At stemple ind Vi skal se på møllen med andre øjne. Møllen er vores ven. Møllen fortæller Kildeskovshallen og Gentofte Kommune, at Gentofte Svømme Klub har mange aktive og flittige svømmere, der gerne vil blive ved med at kunne svømme på baner tildelt GSK. Møllen må gerne vise vores store hold og store fremmøde. Derfor: For klubbens skyld: Stempl ind, når du kommer til træning og stempl ud igen, når du går. Også selvom lågen står åben. For undervisningshold gælder kortet fra præcis 30 minutter før vandtid til præcis 30 minutter efter vandtid. Ønskes længere ophold skal tillægsbillet tilkøbes. Ledsagerbilletter til 5 kroner skal indløses, hvis man ønsker at ledsage et barn gennem omklædning. Det har noget med omkostningerne til hhv. rengøring og overtræksfutter. Weekendvand Fra sæson 2014 har Bettina Honore stået for at koordinere klubbens ønsker for weekendvand, og det har hun været god til. Vi er blevet gode til at se, hvornår vi med fordel kan lægge arrangementerne, fx svømmeskolearrangementer i forlængelse af et svømmestævne. 4

5 Hold Svømmeskolen fortsatte udviklingen med strukturændringer for hold i Kildeskovshallen. Aqua Champ-hold har afløst vores u-hold. Her er der ikke kun tale om en navneændring, men også ændring i indhold, så man på disse hold også laver andre ting end bare at svømme, fx livredning og udspring. Dertil tilstræber vi at parallelisere Aqua Champ holdene for de ældste, så det er lettere at finde et passende hold til en svømmer, der fx har svømmet på højt niveau i konkurrenceafdelingen. Der bliver også foretaget mindre justeringer af holdene i løbet af sæsonen; fx kan vi have lavet for mange hold af en holdtype og for få af en anden. Og, nogle børn/svømmere vil passe bedre på et andet hold og blive tilbudt en individuel holdflytning. Oprykninger foregår nu kun en gang pr sæson, nemlig ved sommerferien. I efteråret 2014 har vi fået flere hold i vandet end nogensinde før: 16 flere, og vi nåede op på 145 hold: 10 babyhold, 15 familiehold, 46 guppyhold, 3 handicaphold, 5 engelskhold, 24 delfinhold, 11 hvalhold, 4 minihaj, 4 hajhold, 7 Aquachamp-1, og 8 Aquachamp-2, 3 starterhold,, 7 crawlhold, 5 TRI hold samt 1 motionshold og 2 Motion i vand i den afdeling, vi kalder svømmeskolen. I k-afdelingen er der to talenthold: Der er et talenthold for drenge, et talenthold for piger, et stort C-hold, et halvstort B-hold og et historisk stort A-hold. Sprintholdet som sådan er nedlagt, men gamle a- holdssvømmere kan få en morgentræningsordning, så de har mulighed for fortsat at holde den gode form. samt masterholdet. Medlemstal: Medlemsrekord, igen, igen. I 2014 har vi igen sat ny rekord i medlemstal, takket være bedre tilpasning af hold til vand: Pr havde vi i alt 1869 aktive medlemmer, eksklusiv trænere, der svømmer med på hold og svømmere med kontrakt. De 1653 medlemmer er under 25 år. Bag tallene skjules det flow på over personer der hvert år stopper og giver plads til nye medlemmer. Vi har fået flere medlemmer over 25 i år, grundet omlægning af motionshold til tri-relaterede hold. I skrivende stund har vi ca. 178 på venteliste til udvalgte hold, primært begynderhold. Vi opretter kun venteliste til de hold, hvor det kan give mening at komme ind udefra. Vi er nu den største klub i kommunen, når man ser bort fra klubber med flere idrætsgrene som HIK og SIF. Søgårdsskolen Vi, dvs. i særdeleshed Bettina, har fået et godt samarbejde etableret med den nye tekniske servicemedarbejder, Stefan Bliksted Christensen, som har afløst Richard Saksel. Det er ikke lykkedes os at få vand på Søgårdsskolen flere dage end hidtil; vi havde ønsket at få tirsdagene også, men de er reserveret til AOF, der har rygtræningshold denne dag. Vi holder lidt øje med, om de nu også kan udnytte dette. Alternativ til tirsdage er at ønske og få mere tid lørdag og søndag, hvor vi er de eneste brugere. 5

6 Vi har været så heldige, at Kommunen har accepteret at lade os benytte Søgårdsskolens bassin i de små ferier i uge 42 (efterårsferie) og uge 7 (vinterferie), hvilket har givet mulighed for at lære endnu flere børn at takle det våde element på en god og sjov måde på intensive hold. Strandlund Også på Strandlund er der ny mand ved roret, nemlig forretningsfører Erik Tingleff Vi har fået samme vand som de seneste sæsoner, og vi har de samme hold dernede, nemlig baby, familie og de yngste guppysvømmere. Stævner og arrangementer Her vil jeg henvise til k-udvalgsformandens og svømmeskoleformandens beretninger, og kun nævne ganske overordnede ting. Gentofte Open 2014 Traditionen tro havde vi Gentofte Open i den sidste weekend i september, et vellykket arrangement, som blev rundet af med fællesspisning for svømmere, forældrehjælperne og trænerene på et pizzaria i nærheden. Vi kunne lige være der. Hyggeligt at runde af sådan. Klubmesterskaber I 2014 er der ikke blevet afviklet klubmesterskaber grundet unionens ændrede stævnekalender. Klubmesterskaberne er udsat til sidst på sæsonen, altså juni Det samme gælder klubfesten, der bliver en sæsonafslutningsfest Danske mesterskaber Vi var værter ved DÅM årgangsgruppe 2 i juni og ved Danske Open Masters på langbane i maj. Dertil lagde vi hus og folk til Østdanske årgangsmesterskaber gr. 1 i december. Det sportslige vil blive berettet andet steds. Ved DM-K for junior og senior havde Chris desantis hele 16 svømmere med til DM-K. Og, der var medaljer til Gentofte i en dameholdkap, med Lotte Friis, Sarah Bro, Signe Bro og Emilie Falbe Hansen på holdet. Lotte Friis kunne dertil hjembringe en guldmedalje i 400 fri. Nordiske juniormesterskaber, kortbane. Her svømmede Signe Bro to guld hjem til Danmark i hhv. 400 og 800 fri VM Sarah Bro kunne hjembringe en bronzemedalje for sin deltagelse i 4x50 fri. Sponsorstævne Vi afholdt sponsorstævne i midten af april. Efterhånden er der fundet en god facon på afviklingen af dette arrangement, og sponsorerne er mange og trofaste. Flere af sponsorerne er endda blevet mere og mere gavmilde år for år. 6

7 Sponsorer i øvrigt: Dertil kan nævnes, at vi har fast sponsoraftale med vores bank, Nykredit Bank. Det er bl.a. penge herfra, der går til at finansiere vores professionelle afdeling, GentoftePro. Øvrige aktiviteter i Svømmeskolen Aqua Camp I 2014 gik vi all-in og tilbød Aqua Camps i alle 6 uger af sommerferien. Vi prøver at tilpasse antallet af hold til det forventede deltagerantal. Første og sidste uge bliver som regel lynhurtigt udsolgt. Lidt langsommere går det med de midterste, men det lykkedes altså at gennemføre hele 6 uger for i alt 223 børn. Ingen anden svømmeklub i Danmark tør binde sig op på så mange uger! Aqua Camp er kort fortalt en aktivitet fra kl hver dag i en hel uge, med over 10 hele timers svømmeundervisning. Aqua Camp laves ud fra et koncept fra dansk svømmeunion, og rigtig mange svømmeklubber tilbyder dette. Unionen har sørget for sponsoreret frisk frugt hver dag; vi har fået tildelt Rema 1000 på Søborg Hovedgade. Derudover er der goodiebags til alle børnene og en t-shirt. Aqua Camp er ren win-win: Masser af glade børn får en god uge med sjov i vand, svømning, leg på land m.m., klubben har en god indtægt, vores trænere har mulighed for at tjene lidt penge i sommerferien, og svømmeunionen får et gebyr pr. deltager for konceptet. Intensiv svømning Et nyt tiltag er intensiv svømning for børn i uge 7 og uge 42. Det foregår 5 dage i træk om eftermiddagen i de tider, vi normalt har på hverdagene. Dette tilbud er gået som varmt brød. Dejligt at vi kan tilbyde dette. Vi havde også nogle turbohold lige før sommerferien: Svømmeklar, blev de kaldt. Aktiv Vinter og Aktivt efterår Efter vi har indført Aqua Camp i sommerferien, har vi indskrænket samarbejdet med kommunen om aktiv ferie, så vi nu kun afholder aktivt efterår og aktiv vinter. I disse to, mindre ferier er det en fordel for familierne med den kortere binding på to dage, og børnene får alligevel en masse ud af det. Gentofte Kommune sætter meget stor pris på, at vi fortsat er med til disse aktiviteter, og det er faktisk en betingelse for at vi i 2014 har fået vand i uge 7 og uge 42 på Søgårdsskolen, at vi tilbyder Aktivt Efterår og Aktiv Vinter i Kildeskovshallen. Det en udmærket aftale, da begge aktiviteter hurtigt bliver udsolgt. Publikum er måske det samme, børn i 6-9 års alderen, men aktiviteterne er vidt forskellige. Det ene er et to dages heldagsarrangement, det andet er en lektion hver dag i fem dage om eftermiddagen/aftenen. Vores dækningsbidrag på Aktiv-Ferie udhules mere og mere år for år. Endnu koster det os ikke penge, men i modsætning til mange andre klubber, kan vi ikke som sådan profitere af at deltage. Men, den goodwill vi har hos kommunen vil vi også gerne gøre meget for at leve op til. Og, der er god økonomi i intensiv holdene. Kom og crawl med Intensivt crawlkursus en gang om ugen på 5-6 uger i sommerperioden hhv. før og efter sommerferien. Afvikles på de baner, som om vinteren benyttes af havneklubberne. Det er Ellen Garne, der står som primus motor for undervisningen. Konceptet er startet som et samarbejde med Gentofte Kommune, men fra 2014 har klubben selv stået for det. Crawl-kurser for voksne i skoleferierne 7

8 I vinterferien, efterårsferien og i påskeferien er vi begyndt at afholde kurser af ca. 3 dages varighed for voksne, der lige skal have pudset stil og form. Velbesøgt, og kærkomment supplement for trænerne. Fastelavnsarrangement Fastelavn med udklædte børn og trænere til tøndeslagning, og efterfølgende fastelavnsboller, kakao og saftevand i klubhuset bag tennisbanerne. Klubhuset var mere end fyldt, og alle havde en god eftermiddag. Fastelavn er nu vores eneste arrangement, der ikke er svømmerelateret. Svømmearrangementer Der blev i året afviklet fire svømmeskolearrangementer: Medaljestævne i marts, Store badedag i september, ministævne 1. november og jule-svøm-langt d. 29. november, hvor selveste julemanden deltog. Kunsten er at fordele arrangementerne jævnt hen over året, så der ikke opstår en arrangementstræthed hos arrangører og deltagere, og samtidig at få det til at gå op med de stævneønsker, K-afdelingen måtte have, så klubbens samlede brug af weekendvand giver så få lukninger af svømmehallen som muligt. Det er historien om det røde skilt. Publikum ser kun, at der er et rødt skilt, der betyder lukning. De læser ikke, hvilket tidsrum selve lukningen drejer sig om, eller hvilket bassin. Derfor er det faktisk mere hensigtsmæssigt for hallen, at vi får et helt bassin hele dage, og her får afviklet flere arrangementer, end at vi får de timer, vi har brug for på de dage, vi måtte ønske. Hvis vi kan lægge det ene arrangement efter hallens lukke tid, er det ikke noget problem at bruge 50m til k-stævne og 25m til et svømmeskolearrangement. Prøvesvømning Der blev afholdt prøvesvømning i januar og i juni. Prøvesvømning giver god mening, idet børn over 6 år lige kan blive set an, inden de melder sig til hold, da de kan have meget forskellige forudsætninger. Jeg kan kun opfordre alle, der har stået på venteliste, til at melde sig til dette. Vi afholder prøvesvømning ved sæsonens slutning, og igen i begyndelsen af januar, hvor der som regel er blevet frigjort pladser på forskellige hold. Trænersiden Samlet set er vi i de tre afdelinger oppe på at have mere end 70 trænere på lønningslisten. Kun to-tre personer er ansat i mere end en afdeling. K-trænerne: Heldigvis kunne vi starte sæsonen med flere faste trænere, idet vi med Chris DeSantis som cheftræner, Kasper Lindal som B-holdstræner og Christine med ansvar for C havde kerneholdet på plads. Emilie Riisberg (B) og Daniel Svendsen(A) havde vi også med hen over sommerferien. Imidlertid måtte Christine allerede i august også overtage ansvaret for talentholdet. I K-afdelingen er det nu cheftræneren, der hyrer de deltidsansatte assistenttrænere, som ansættes for en sæson ad gangen. Nye trænere i K-afdelingen 2014 er: Andreas Holkjær (A), Ricardo Blancos Sanches (B), Tenna Olin (A+C+Masters), Helena Holm Iversen (T), Kasper Vitten (T) og Luna Lüchau Jensen (T+C). Dertil er Lotte Friis og Sarah Bro tilknyttet trænerstaben som svømmende konsulenter. Og Eva Garne er vikar. 8

9 Følgende er stoppet som k-trænere i 2014: Marcus Orloff Søemod, Klara Grønne Leth, Marcus Bak, Olivia Ane Frey, Alexander Lillelund, Sophie Kirchheiner og Jonathan Becktor. Mathias Gydesen var ansat som fysisk træner for A-holdet i foråret Mastertræner på kanten. Allerede i efteråret 2013 fik masterholdet en fast træner på kanten. Det har været anderledes for svømmerne, men en god ordning. Jonathan Becktor overtog ansvaret for holdet efter Marcus Bak, og efter sommerferien har Tenna Olin med fast hånd og stor succes holdt fast i tropperne, med programmer og stilretning. Uddannelse I øjeblikket er både Christine Eilertsen og Kasper Linddal i gang med at videreuddanne sig som trænere; Christine er i gang med diplomtræneruddannelsen, dvs. elitetræneruddannelsen indenfor svømning, og Kasper er i gang med ITA (Idrættens Træner Akademi), som er den højeste træneruddannelse i Danmark, tilrettelagt at Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark. Svømmeskole Vi har en god søgning til vores trænerjobs. Primært rekrutterer vi fra egne rækker, dvs. nye trænere er oftest svømmere fra k-afdelingen, men ind i mellem kommer der også nye til ude fra: Vi har i 2014 afholdt hjælpetrænerkursus både i januar, marts og i august. For at blive hjælpetræner skal man være fyldt 15. Og, man skal være indstillet på at være tilknyttet som vikar i starten. Hjælpetrænerkursus 1 i januar: Alma Lundin, Ida Falbe-Hansen, Benedicte Hvidberg, Lucas Hempel og Nicoline Amundsen. Hjælpetrænerkursus 1 i august: Liv Skak Bruun, Christoffer Bjørner, Antonios Karantininis, Marcus Lunding, Kasper Vitten, Stine Vangsgaard, Nicholas Kirchheiner, Frederikke Gunni, Nicoline Christensen. Langt de fleste fungerer den dag i dag som faste hjælpetrænere i klubben. Genansatte erjohan Allerup og Bolette Gjaldbæk. Nyansatte trænere i 2014 Camilla Jelstrup og Christian Dan Nielsen, som begge er kommet til os med trænererfaring og som minimum svømningens grunduddannelse bag sig. I årets løb har vi haft otte trænere på svømningens grunduddannelse, og dermed er de kvalificeret til at være ansvarshavende trænere: Helena Holm Iversen, Mathilde H.W. Olsen, Nicklas Hovendal, Laura Holm Jørensen, Ulrikke Thinghuus, Julie Bjørner Søe, Alexander Lillelund, Desiree. Dertil er der sket en yderligere opgradering: Louise Lund-Larsen (kursus i babysvømning i Oslo), og Mette Laier, Amanda Winther og Luna Hempel har været på kursus i crawl for voksne. Afgang: Agnes Frey, Caroline Rostock Jensen, Christina Damgaard Hendriksen, Line Greve, Josephine Haxtholdt. Kontoret. 9

10 Med Bettina Honoré på kontoret er vi godt kørende. Hun har barnetrådt sine svømmefødder i klubben, har selv haft en aktiv, professionel sportskarriere i en anden sport, har et barn i k-afdelingen, har siddet i bestyrelsen, og så er hun selv aktiv svømmer. Hun ved om nogen, hvad man kan ønske sig af service i en klub. Og, det får vi så. Bettina har et godt overblik og flair for tingene. Hun er bl.a. primus motor for alle de korte kurser for både børn og voksne i de perioder, hvor vi ikke har almindelig svømmeundervisning. Det luner i klubkassen. Hun har god kontakt med vore samarbejdspartnere i svømmehallerne, og til vore leverandører. Dette betyder, at jeg som formand de sidste 1½ år har kunnet overlade flere og flere opgaver til hende, som et led i tilretningen af formandens funktioner. Det har været en stor hjælp for mig, og det vil være en stor hjælp for vores nye formand.. Peter Storr-Hansen fortsatte som bogholder med at styre klubbens efterhånden ganske omfattende økonomi. Til at hjælpe sig med lønregnskabet, har han fået assistance fra Helle Adelørn, ligesom de senere år. Vores vagtplansystem er det samme, skønt det har skiftet navn til planday.dk Svømmeskoleudvalget Allan Hansen fortsatte som formand for udvalget med Charlotte Ottesen, Jens Peter Madsen og Sanne Skov, samt Sandra Brandi, Louise Lund Larsen og Christine Eilertsen som trænerrepræsentanter. K-udvalg og underudvalg og undergrupper I K-afdelingen kører det som smurt. Rigtigt mange forældre er engagerede i forskellige grader. Nogle sidder i k-udvalg, nogle i stævneudvalg, nogle i forplejningsudvalg. Der er et sponsorudvalg, der snart ophøjes til selvstændigt udvalg under bestyrelsen, da vi i fremtiden vil være mere afhængige af eksterne midler, bl.a. til vores Gentofte Pro-afdeling. De fleste har en officialuddannelse. Der er et officialrekrutteringsudvalg og frivillighedsudvalg, der rekrutterer forældre til små og store opgaver. I alle udvalg er de dygtige til at dele sæsonens opgaver mellem sig, så arbejdet bliver overskueligt for den enkelte, og så der er nogle til at give stafetten videre, når/hvis en svømmer stopper og forældrene herefter trækker sig ud af det frivillige arbejde. Der er faktisk også forældre, der fortsætter, selvom deres svømmer er stoppet. Stor ros til Nina og Jan for at organisere dette. Ved k-afdelingens juleafslutning i klubhuset var der ministerrokade. Jan Møller afløste Nina Christensen på formandsposten, og der var gaver og taler som ved en rigtig ministerrokade. En flot og meget fortjent afslutning for Nina, der har lagt et imponerende arbejde i klubben som k-udvalgsformand i 3½ år. På falderebet Dette er min sidste beretning som formand for Gentofte Svømme Klub. Jeg har været formand i 8 år, har siddet i bestyrelsen i 9. Jeg har arbejdet sammen med mange gode mennesker, der hver især har lært mig noget. Jeg fortsætter med at være tilknyttet klubben via GFOsvømprojektet, men tiden er inde for mig at takke af. Nye kræfter må til. Klubben er vokset meget på alle leder og kanter i min tid. Medlemstallet er hvert år steget, og på de 8 år er det steget mere end 50 %, dvs. 700 medlemmer. Aktivitetsniveauet er højt. Udnyttelsesgraden af tid og vand nærmer sig det maksimale. På det sportslige plan er det endelig lykkedes os at gå fra kedelig og grå til 10

11 skinnende og attråværdig. SvømmeDanmark skæver til os, til vores konkurrencehold og til vores skolesvømningsordning. Svømmeskolen ved de bare fungerer godt! Vi er en attraktiv klub på alle måder. Dygtige svømmere udefra søger til Gentofte for at svømme i en god klub. Erhvervslivet er villig til at bidrage med sponsorkroner. Vejen hertil har været brolagt med mange menneskers hårde arbejde og store indsatser. Mit ønske for fremtiden i klubben er, at den må holde balancen med højt aktivitetsniveau, gode forhold for svømmere, ansatte, ledere og andre frivillige, et godt samarbejde med svømmehallen (inkl. Søgård og Strandlund), Med kommunen og unionen og andre svømmeklubber. At klubben bliver ved med at være velorganiseret. Det kommer ikke af sig selv. Det skal der arbejdes på hele tiden, specielt når man bygger på frivilligt arbejde. Det er let forgængelig arbejdskraft, og hver gang der udskiftes, mistes viden og erfaring. Jeg ønsker også, at klubben snart får eget klubhus, og at der kommer en ny svømmehal i Gentofte Kommune. Tak Til slut vil jeg takke alle ansatte og frivillige for den store indsats, I har ydet i årets løb for at gøre Gentofte Svømme Klub til den gode klub, vi har. De ansatte gør en stor indsats i det daglige, men det gør de frivillige også. Det er det, der gfør en klub. At en klub kan eksistere. Uden de frivilliges indsats havde vi ingen klub. Så enkelt er det. Fortsæt de gode takter, I der allerede har meldt jer på banen, og til alle jer andre: Det er sjovt, det giver samvær, du lærer dit barns venner at kende. Kort sagt: Det giver mening at være frivillig i Gentofte Svømme Klub, så spørg, hvad du kan gøre for din klub.- Gentofte, den 27. februar 2015 Birgitte K. Schmidt Formand Gentofte Svømme Klub 11

Årsrapport 2014. Gentofte Svømme Klub

Årsrapport 2014. Gentofte Svømme Klub CVR-nr. 26 48 74 12 Gentofte Svømme Klub Årsrapporten indeholder 23 sider Indhold Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 Ledelsesberetning... 6 Foreningsoplysninger... 6 Bestyrelse...

Læs mere

Beretning for året 2013

Beretning for året 2013 Beretning for året 2013 Bestyrelsen Bestyrelsesarbejdet har i 2013 været præget udskiftningen af to af vore fuldtidsmedarbejdere; dels måtte vi igen i år ud at finde en ny cheftræner, og dels måtte vi

Læs mere

Beretning for året 2012

Beretning for året 2012 Beretning for året 2012 Bestyrelsen Bestyrelsesarbejdet har i 2012 været præget af forholdsvis store forandringer: Ny hjemmeside, ny cheftræner og flere nye trænere i K-afdelingen, samt ny medarbejder

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Årsrapport 2013. Gentofte Svømmeklub

Årsrapport 2013. Gentofte Svømmeklub CVR-nr. 26 48 74 12 Gentofte Svømmeklub Årsrapporten indeholder 12 sider Indhold Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 6 Foreningsoplysninger... 6 Bestyrelse... 6 Revisor... 6 Aktivitet... 6 Begivenheder

Læs mere

Bobler december 2015

Bobler december 2015 Bobler december 2015 Årets sidste Bobler fra AGF er fyldt med medaljer og rekorder til AGF-svømmere, der har været til både nordiske, danske og vestdanske mesterskaber. Og lige inden jul rykkede klubben

Læs mere

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Set fra kanten Horsens Svømmeklub har i den forgangne weekend deltaget i DM for hold 4 division vest. Vi vandt 4. Division vest og blev samlet nr. 3 på landsplan klubben er

Læs mere

4. Februar 2016, kl. 19:00

4. Februar 2016, kl. 19:00 4. Februar 2016, kl. 19:00 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Formandens beretning 1/6: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening PROGRAM Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening Sæson 2013-2014 1 GLADSAXE SVØM - GSC BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2013-2014 Gladsaxe Svøm - GSC er en selvstændig afdeling under Gladsaxe Idræts Forening, der

Læs mere

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011 Springere fra AGF Udspring var i Ramasjang Live i vinterferien. Her ses fra venstre Avital, Isabel, Ane, Daniel, August, Niklas og Oliver Foto: Yakov Munkebo Velkommen Det er med stor glæde, jeg sender

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis November 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis November 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis November 2015 OL i Rio de Janeiro KUN 9 måneder 40 uger 267 dage 6384 timer så er vi i gang I sidste uge blev jeg og 4 andre svømmere udtaget til OL. Gentofte

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Herlev Svømning har en stor og bred svømmeskole, hvis formål er at lære børn, unge og voksne at svømme. Du har måske selv lært at svømme her. En anden

Læs mere

PROGRAM. Gladsaxe Svøm. Sæson 2015-20. Gladsaxe Idræts Forening

PROGRAM. Gladsaxe Svøm. Sæson 2015-20. Gladsaxe Idræts Forening PROGRAM Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening Sæson 2015-20 2016 1 GLADSAXE SVØM - GSC BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2015-2016 Gladsaxe Svøm - GSC er en selvstændig afdeling under Gladsaxe Idræts Forening,

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2012

Nyhedsbrev oktober 2012 Nyhedsbrev oktober 2012 Sådan sikrer du dig en plads på et hold efter jul! Vi er rigtig glade for, at der er så stor søgning til svømmeklubben. Lige nu er der stort set udsolgt på samtlige hold i svømmeskolen

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De følgende sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver dygtige, sunde, hjælpsomme

Læs mere

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening PROGRAM Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening Sæson 2014-2015 1 GLADSAXE SVØM - GSC BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Gladsaxe Svøm - GSC er en selvstændig afdeling under Gladsaxe Idræts Forening, der

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene.

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene. Konkurrencesvømning 1) Stævneoversigt 2) Generelt, forklaring af bl.a. gyldige tider, kravtider, Langbane og Kortbane 3) Aldersinddeling 4) Stilarter 5) Selve stævnet, forklaring af bl.a. Løb, Heat og

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Videbæk Svømme Club 6920 VIDEBÆK.

Videbæk Svømme Club 6920 VIDEBÆK. 6920 VIDEBÆK. Formandens beretning ved generalforsamlingen i Videbæk Svømme Club Den 19. september 2013 Videbæk Svømme Club Træner/leder 2012/2013 Vi har i Videbæk Svømme Club afsluttet vores 65. års sæson

Læs mere

Agenda. Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner Nick Juba Individuelle interviews Tak for i dag ca. 16.30

Agenda. Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner Nick Juba Individuelle interviews Tak for i dag ca. 16.30 Velkommen Agenda Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner Nick Juba Individuelle interviews Tak for i dag ca. 16.30 Agenda Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Kære Sponsor. Med venlig hilsen. Ikast Svømme Klub

Kære Sponsor. Med venlig hilsen. Ikast Svømme Klub Kære Sponsor Efter at vi i 2011 var i knæ rent økonomisk er der nu godt styr på fundamentet for klubben. Der er i 2012 realiseret et pænt overskud på baggrund af en ekstraordinær indsats fra hele lokalområdet.

Læs mere

Følg AGF Svømning på de sociale medier Vi poster løbende billeder og historier på:

Følg AGF Svømning på de sociale medier Vi poster løbende billeder og historier på: Nu er sæsonen for de fleste AGF-svømmeres vedkommende ved at være slut med flotte præstationer til mesterskaber og stævner. Læs og se billeder her i Bobler fra AGF Svømning om og fra bl.a. Danbolig Aarhus

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min tredje beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 90 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min tredje beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 90 i rækken af aflagte beretninger. Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2015. 1 Jeg skal nu aflægge min tredje beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 90 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007

Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007 Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007 Tilbageblik. Sæsonen 2008 var året, hvor man fra FBU s side valgte at vende turneringerne, så man nu spiller fra August

Læs mere

Nyhedsarkiv 2013. Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02

Nyhedsarkiv 2013. Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02 Nyhedsarkiv 2013 Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02 Struer svømmeklub holdte i weekenden Vest Danske årgangsmesterskaber for gruppe 1 i Struer Svømmehal. Struer svømmeklub deltog

Læs mere

Beretning for året 2011

Beretning for året 2011 Beretning for året 2011 Bestyrelsen Bestyrelsesarbejdet har i 2011 været præget af Klubudviklingsprojekt. En kursusrække financieret af Gentofte Kommune, under kyndig ledelse af konsulent Henning Hansen,

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november. Kl

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november. Kl Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november Kl.17.00-20.00 Fraværende: Pia 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Ingen bemærkninger 2. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger til dagsordenen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen d. 17. Marts 2016 Vadehuset

Referat af Generalforsamlingen d. 17. Marts 2016 Vadehuset Referat af Generalforsamlingen d. 17. Marts 2016 Vadehuset 1. Valg af dirigent. Carsten Ramsdahl blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning. Formand Teddy Bjørklund fremlagde bestyrelsens beretning.

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM 26/8-2012 Velkommen Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM Aktivitetskalender for efterår 2012 / forår 2013. Hvorfor ser den sådan ud? Hvor ser jeg om mit barn har kravtider til mesterskabsstævnerne? Officials

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013.

Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013. Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013. Dagsorden for ordinær generalforsamling den 19. marts 2013. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.). 2. Formandens beretning ved Claus

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014

Nyhedsbrev december 2014 Nyhedsbrev december 2014 Glædelig jul og godt nytår - svømmeskolen starter igen den 6. januar. Svømmeskolebørnene og instruktørerne holder en velfortjent juleferie, mens konkurrencesvømmerne fortsætter

Læs mere

Generalforsamlingen d. 28. februar 2001.

Generalforsamlingen d. 28. februar 2001. Generalforsamlingen d. 28. februar 2001. Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til Aars Svømmeklubs generalforsamling 2001. Inden vi åbner generalforsamlingen skal vi have uddelt Aars Svømmeklubs

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT Præsentation af VEJLE SVØMMEKLUB TRITON Triton i tal Ca. 1.900 medlemmer Hvoraf ca. 1.800 er tilknyttet svømmeskole og ca. 100 er konkurrencesvømmere Fuldtidsansat

Læs mere

BERETNING. Ved en målrettet indsats er vi ved årets udløb landet dér, hvor vi har haft fokus på følgende:

BERETNING. Ved en målrettet indsats er vi ved årets udløb landet dér, hvor vi har haft fokus på følgende: Generalforsamling Søndag den 8. februar 2015 kl. 14.00 BERETNING Bestyrelsens fokuspunkter i 2014 Bestyrelsen har i årets løb arbejdet i retning af, at der skal være plads til både udvikling, og drift

Læs mere

Generalforsamling Svømmeklubben NORD

Generalforsamling Svømmeklubben NORD Generalforsamling Svømmeklubben NORD Referat af generalforsamlingen tirsdag den 19. marts kl. 19.00 2014 1. Valg af dirigent Kurt Nørgaard blev valgt som dirigent 2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning

Læs mere

Ejby IF Gymnastik afdelingen

Ejby IF Gymnastik afdelingen Ejby IF Gymnastik afdelingen Referat af generalforsamling i Ejby Gymnastik den 20. marts 2013 kl. 19.00 i Klubhuset 1. Valg af dirigent Hanne Olesen blev valgt som dirigent. Hanne konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen.

Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen. Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen. Månedens udfordring: Torsdag den 29. marts vil vi for

Læs mere

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD PROGRAM 2015/2016 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD Velkommen til Farum Svømmeklub Farum Svømmeklub byder velkommen til sæsonen 2015-16. Vi bestræber os hele

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

Kastrup Gymnastikforening af 1966

Kastrup Gymnastikforening af 1966 Kastrup Gymnastikforening af 1966 Årsberetning 2013 Formandens beretning: Vi har igen i år haft en sæson med fremgang både mht. resultater i vor konkurrence afdeling men også mht. medlemstal og trænere,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch SAMARBEJDSAFTALE KORSØR - SLAGELSE Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012 Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch Slagelse Svømmeklub Steen Wegener Side 2 af 7 Aftalen vedrører: Formål: Ledelse: Samarbejde

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Set fra kanten Sommeren er over os, og det betyder normalt at aktivitetsniveauet i klubben flader lidt ud i nogle af afdelingerne, men ikke denne sommer. Sikken en måned.

Læs mere

Generalforsamling i Rødekro svømmeklub d Referat til generalforsamling d Generalforsamling i Rødekro svømmeklub:

Generalforsamling i Rødekro svømmeklub d Referat til generalforsamling d Generalforsamling i Rødekro svømmeklub: Generalforsamling i svømmeklub d. 11.03. 2014 Referat til generalforsamling d. 11.03.2014 Generalforsamling i svømmeklub: 1. Valg af dirigent: Benny Andersen er valgt. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning:

Læs mere

Der er afholdt flere events i svømmeskolen og et hvor der var et Mix af A6 og svømmeskolen til svøm langt

Der er afholdt flere events i svømmeskolen og et hvor der var et Mix af A6 og svømmeskolen til svøm langt Slangerup D.20-03-13 Næst formandens beretning 2012 Jeg fik opgaven at være fungerende formand da vores formand Anne-Marie var i lykkelige omstændigheder, men desværre fødte 2,½ måned før termin. Mor og

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Skolesvømning og svømmeklub

Skolesvømning og svømmeklub Hvad det koster Hvor mange årsnormer, der skal bruges Tænk ud afboxen Skaffe skemaer over nuværende skolesvømning Gennemgang af foreløbige tal og brainstorm med Morten Kjær Præsenteret tal og beregninger

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Højt niveau til klubmesterskaberne i svømning

Højt niveau til klubmesterskaberne i svømning Højt niveau til klubmesterskaberne i svømning Fredag den 28. november og lørdag den 29. november lagde Gribskovbadet ramme om Helsinge Svømmeklubs sprint og mellemdistance klubmesterskaber. Der blev konkurreret

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Formandens årsberetning 2014

Formandens årsberetning 2014 Formandens årsberetning 2014 Velkommen som læser til denne beretning, som i korthed (dog på flere sider)fortæller om det daglige liv i Aalborgs største forening/klub. Som formand glædes jeg over de mange

Læs mere

Holdbeskrivelse og tider / sæson 2016

Holdbeskrivelse og tider / sæson 2016 Gravid svømning Gravidsvømning foregår i Forum Horsens varmtvandsbassin. Bevægelse i vand er den bedste motion for gravide. Fysisk og psykisk velvære under graviditeten. Svømning afhjælper bl.a. graviditetsgener.

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation Nykredit Gentofte Open 2015 25. 27. september Invitation Gentofte Svømme Klub har fornøjelsen at invitere din klub til dette enestående stævne for Senior, Junior & Årgangsgrp. 1 & 2 på kortbane Praktiske

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Kære læser Velkommen til.

Kære læser Velkommen til. Kære læser Velkommen til. Et helt blankt år med lutter ubrugte dage ligger foran os, og det er en skøn frisk følelse, som vel næsten kan afværge det mørke og kolde ved årstiden, når man har noget at gå

Læs mere

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET 2012 NR. 4. 4. OKTOBER 2012 Nyt medlem i ungdomsudvalget Det er med glæde, at vi kan oplyse at ungdomsudvalget er blevet et medlem rigere, idet Peter Jensen (tidligere trænere for årgang 2000 dr. og far

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde Søndag den 14. april 2013 kl

Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde Søndag den 14. april 2013 kl Velkommen til Udspringssektionens områdemøde Søndag den 14. april 2013 kl. 9.00 13.00 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med handleplaner for sektionen 4.

Læs mere

AIA-TRANBJERG BADMINTON VELKOMSTBREV SÆSONEN 2010/2011

AIA-TRANBJERG BADMINTON VELKOMSTBREV SÆSONEN 2010/2011 AIA-TRANBJERG BADMINTON VELKOMSTBREV SÆSONEN 2010/2011 Generel information Så starter badmintonsæsonen igen, og vi glæder os til at se gamle og nye spillere - til en god og hyggelig sæson i AIA-TRANBJERG

Læs mere

2010/2011 i HINNERUP-BADET. NB! Kontakt til svømmeklubben kun via hjemmesiden: www.hog-hinnerup.dk

2010/2011 i HINNERUP-BADET. NB! Kontakt til svømmeklubben kun via hjemmesiden: www.hog-hinnerup.dk 2010/2011 i HINNERUP-BADET NB! Kontakt til svømmeklubben kun via hjemmesiden: www.hog-hinnerup.dk tilmelding OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS NY TILMELDINGSPROCEDURE: Tilmelding for nuværende

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Nærum Tennisklub den 10. september Sæsonen startede med standerhejsning den 23. april.

GENERALFORSAMLING i Nærum Tennisklub den 10. september Sæsonen startede med standerhejsning den 23. april. GENERALFORSAMLING i Nærum Tennisklub den 10. september 2016. Formandens beretning Sæsonen startede med standerhejsning den 23. april. Det har været en meget aktiv tennissæson. Der har især været flere

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014. Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter. en del af noget større

EVALUERINGSRAPPORT 2014. Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter. en del af noget større EVALUERINGSRAPPORT 2014 Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter Hovedsponsor Sponsor en del af noget større Evaluering DBU s Skattejagt 2014 2014 er det første år for DBU s nye koncept Skattejagt.

Læs mere

April Monsi Nyt

April Monsi Nyt April 2017 Monsi Nyt Tak for en god sæson Svømmesæsonen 2016/2017 sluttede lige op til skolernes påskeferie. Jeg håber meget, at i alle har haft en masse gode oplevelser og har været tilfredse med vores

Læs mere

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

Formand Lene Ravn Magnolievangen 118 3450 Allerød

Formand Lene Ravn Magnolievangen 118 3450 Allerød Formand Lene Ravn Magnolievangen 118 3450 Allerød Indledning: Velkommen til årets generalforsamling, og det er mig en glæde at kunne fortælle om de ting, der er sket i 2013 Dagmar har i 2013 besluttet

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

Klubmesterskaber 2015 - Lørdag den 6. Juni Information til svømmeskole-børn og forældre

Klubmesterskaber 2015 - Lørdag den 6. Juni Information til svømmeskole-børn og forældre Klubmesterskaber 2015 - Lørdag den 6. Juni Information til svømmeskole-børn og forældre Klubmesterskaberne er for mange af vores svømmebørn, det første rigtige svømmestævne, de deltager i. Det er samtidig

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Formandens beretning!

Formandens beretning! Formandens beretning! Det er dejligt at svømmeklubben stadig kan vække interessen for svømning i alle aldre. Det yngste medlem i år 2014 var 5 uger og det ældste medlem 85 år. Det giver et godt indblik

Læs mere

Nyhedsarkiv Mærkesvømning I uge 50 afholdt svømmeskolen to dages mærkesvømning for store såvel som små svømmere.

Nyhedsarkiv Mærkesvømning I uge 50 afholdt svømmeskolen to dages mærkesvømning for store såvel som små svømmere. Nyhedsarkiv 2012 Mærkesvømning 2012-12-28 I uge 50 afholdt svømmeskolen to dages mærkesvømning for store såvel som små svømmere. Svømmere med og uden svømmebælte svømmede tilsammen ca. 194.250 meter. Korteste

Læs mere

Nyhedsarkiv 2011. 51 medaljer til Struer 2011-12-19

Nyhedsarkiv 2011. 51 medaljer til Struer 2011-12-19 Nyhedsarkiv 2011 51 medaljer til Struer 2011-12-19 Ved det 2. stævne i Midt Vest Cuppen i svømning, som blev afholdt i Struer Svømmehal, havde Struer Svømmeklub i alt 29 svømmere tilmeldt. Med ikke mindre

Læs mere

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011 SLTK Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011 Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150 Side 1 af 7 Tennisåret 2010 Tennisåret 2010 blev et godt år for SLTK. For første gang

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Europa Mesterskaber på kortbane i svømning

Europa Mesterskaber på kortbane i svømning Europa Mesterskaber på kortbane i svømning 2007 Debrecen, Ungarn 13. - 16. december Europa Mesterskaber på kortbane i svømning 2007 Stærkt dansk hold klar til EM i svømning på kortbane i Ungarn De seks

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BERETNING MARTS 2013/ MARTS 2014 BESTYRELSENS BERETNING MARTS 2014-MARTS 2015 Velkommen til årets generalforsamling. - Præsentation af bestyrelsen KLUBBEN I TAL Medlemstal - Stiger stadig: vi rundede 1300

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere