Nye tider. Bestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye tider. Bestyrelsen"

Transkript

1 Nye tider I 2014 blev Gentofte Svømme Klub udnævnt til talentudviklingsklub under Dansk Svømme Union, den højeste certificering mulig for en klub uden en bred seniorelite. Baggrunden for certificeringen er det målrettede arbejde med talentmassen, specielt på årgangs- og juniorsiden, hvor vi gennem flere sæsoner har været bredt repræsenteret på de respektive landshold. I 2014 opstod Gentofte Pro, og Gentofte Svømme Klub indgik den første kontrakt med en svømmer, altså en slags professionalisering af sporten. Et stort skridt for en amatørklub i en sport, hvor i øvrigt meget få professionelle udøvere kan leve af at dyrke deres idræt. Vi håber på denne måde at kunne støtte dygtige svømmere til at kunne forblive aktive i klubben, og ikke mindst i sporten. Dette er også noget, man i svømmeunionen mener, vil være nødvendige skridt fremadrettet, hvis dansk svømning fortsat skal gøre sig gældende internationalt. Svømning er en idrætsgren, der kæmper med at kunne fastholde udøverne. Der er store frafald i teenageårene, specielt omkring skiftet fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Her ser vi det som en mulighed at tilbyde svømmerne, efter sportslige kriterier, naturligvis, mulighed for en økonomisk kompensation for den megen tid, de bruger i bassin og træningslokaler, tid deres typisk bruger på fritidsjobs. Intet kontingent eller tilskudsmidler kan anvendes i ordningen Gentofte Pro. Kun eksterne og nye sponsorpenge. Kun en svømmer som opfylder kravene, p.t. Det skal lige pointeres, at en kontrakt med Gentofte Svømme Klub for en svømmer er et tilskud til ikke at skulle behøve at sidde i Netto for at skrabe lommepenge sammen. I efteråret 2014 valgte en af dansk svømnings internationale stjerner at blive medlem af Gentofte Svømme Klub: Velkommen til Lotte Friis. Lotte svømmer til dagligt i Baltimore, USA, men hun stiller op for Gentofte til stævner i Danmark, og hun vil komme forbi klubben, når kalenderen tillader det. Lotte er ansat som konsulent med fokus at holde foredrag og komme rundt i klubben til inspiration for både k-svømmere og de ældste svømmeskolesvømmere. Derudover har en af klubbens sponsorer, Quotron, valgt at være sponsor for Lotte, hvilket er medvirkende til at det hele kan lade sig gøre. Det er vi alle glade for. Ikke meget mere ende en måned før Lotte meldte sig ind, havde Sarah Bro genindmeldt sig i Gentofte Svømme Klub. Sarah er ligesom Lotte Friis landsholdssvømmer, og hun har de seneste tre år haft sin daglige træning på det nationale træningscenter, NTC, der holder til på Bellahøj. De seneste år har hun været medlem i andre klubber. Nu stiller Sarah op for Gentofte, og Sarah er som Lotte tilknyttet klubben som konsulent med de samme pligter; rollemodel og inspirator. Klubben har nu hele tre fuldtidsansatte svømmetrænere, idet Christine Eilertsen efter endt uddannelse som sportspsykolog er tilknyttet klubben på fuld tid. Christine er også ansat som ungekonsulent, et projekt støttet af Gentofte Kommune. Dette hverv deler hun med Daniel Svendsen. Bestyrelsen Bestyrelsesarbejdet har i 2014 bl.a. været præget af det store skridt, det er at indføre professionalisme, om end det i 2014 er sket i et relativt beskedent omfang. Derudover har vi haft en retssag, som heldigvis endte på 1

2 bedste måde for klubben: Bestyrelsen havde i sommeren 2013 ikke været opmærksom nok på nogle regler om ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, i dette tilfælde vores dygtige cheftræner. Vi var blevet pålagt en bøde på kr , som vi valgte at gå i retten med. Heldigvis lykkedes det os at få den skåret ned til kr , som vi accepterede straks, i erkendelse af, at vi fra første færd havde udvist en vis uagtsomhed. Kr er satsen pr. påbegyndt måneds ansættelse af ulovlig arbejdskraft, og myndighederne gjorde os først opmærksomme på ulovligheden i december Nu er det vores håb, at andre idrætsklubber også vil lære af vores sag. Svømmesport bragte således en artikel Det skal understreges, at klubben på ingen måde har fortrudt ansættelsen af Chris DeSantis som cheftræner. Vi fik to nye bestyrelsesmedlemmer ved generalforsamlingen i Ole Weiss og Jan Møller, som afløste Ida Norgil Damgaard og Mette Lundin. De øvrige bestyrelsesmedlemmer fordelte sig med Jens-Christian Iversen som kasserer. Nina Christensen som K-udvalgsformand frem til udgangen af december 2014, hvor hun overlod tøjlerne til Jan Møller. Nina har været primus motor i klubbens certificeringsproces. Allan Hansen fortsatte som svømmeskoleudvalgsformand., Kim Lunding har bistået med jura. Charlotte Ottesen fortsatte i svømmeskoleudvalget. Jens Peter Madsen bidrog ligeledes i svømmeskoleudvalget. Jan Møller har været formand for stævneudvalget (under K-udvalg), samt været føl hos Nina. Ole Weiss har påtaget sig jobbet med kommunikation. Eric Bevort fortsatte som suppleant, Mette Lundin, ligeledes suppleant, har styret tøjudvalget, sørget mad og drikke til bestyrelsesmøderne. Jeg, Birgitte K. Schmidt, fortsatte som formand og bestyrelsesansvarlig for GFOsvøm. Praktikant I efteråret havde vi fornøjelsen at lære Therese Lihn Thomsen at kende gennem et forløb for unge, ledige akademikere, som Jobcentret i Gentofte i samarbejde med DBU og Benny Würtz gennemførte. Therese var hos os i 4 uger, og hun fik bearbejdet nogle ting i vores organisation, som vil være nyttige værktøjer fremadrettet. Heldigvis kom Therese videre i en virksomhedspraktik i en virksomhed, hvor hun i dag er ansat. Klubbens økonomi Jeg vil henvise til kassererens beretning samt til årsregnskabet, som vil blive gennemgået på den ordinære generalforsamling. Året resultat er, kort fortalt, at vi for en gangs skyld er lykkedes med at bruge de budgetterede midler på sporten - med en lille, bitte overskridelse på 1 promille. Hjemmesiden Vores nuværende hjemmeside, har efterhånden nogle år på bagen, men den fungerer rigtigt godt. Den er levende, den opdateres løbende og rummer mange oplysninger. Den opdateres med illustrerede nyheder, aktuelle fotos, måske bare en lille kulørt vignet, men det ser godt ud i farver. Der er links til vore større sponsorer og til de store nyheder i svømmeverdenen (p.t. Det er fortsat Bettina Honoré og Thomas Dessau, der driver den. Vores medlemssystem, ligger inde bag ved. Det bruges til alle tilmeldinger til arrangementer. GFOsvøm 2

3 Vi er i gang med vores fjerde sæson med GFOsvøm, et partnerskab mellem Gentofte Kommune og Gentofte Svømme Klub. I den igangværende sæson er vi gået tilbage til faste, gennemgående instruktører: Der er fire gennemgående instruktører på de tre undervisningsdage, to dage med fire moduler og en dag med tre moduler. Fordelingen af de 11 moduler over tre dage har vist sig fordelagtig på flere måder: Instruktørkabalen har været lettere at få til at gå op, også hvad vikarer angår, og hallen har bedre kunnet fordele vandet i dagtimerne til andre brugere. I forbindelse med skolereformen august 2014 har der været lidt udfordringer med, at flere børn blev meldt ud af GFO-pasningsordningen, og derfor har nogle forældre ment, at de heller ikke skulle deltage i GFOsvøm. Dette er en beklagelig misforståelse, idet GFOsvøm er et obligatorisk tilbud til børn i Gentofte Kommunes folkeskoler, hvad enten barnet er tilmeldt GFO en eller ej. I skrivende stund lader det dog til, at misforståelsen er rettet, for børnene er kommet tilbage. Det kan være, vi bliver nødt til at omdøbe ordningen, så denne misforståelse ikke gentages fremover. Omverdenens interesse for projektet er fortsat stor. Vi er på mange måder er foregangseksempel for andre klubber og kommuner. Noget af det, der særligt adskiller vores ordning fra andre skolesvømningsordninger er, at det er børn i 2. klasse, dette tilbud er rettet til. Mange steder ligger undervisningen i 4. klasse. Vi ser det som en stor fordel at lære børnene at gebærde sig i vand tidligt, først og fremmest af sikkerhedsmæssige årsager, men også fordi der er børn, der allerede i 9 års alderen (typisk 3. kl) går i pubertet, med deraf følgende andet syn på egen krop. I 2. klasse er det simpelt hen nemmere at få alle med. Også i 2014 havde vi i foråret ViTo-svøm under GFOsvøm, et svømmeprojekt for tosprogede, typisk unge flygtninge, der bor i Gentofte. Der er ingen planer om et særskilt ViTosvøm i denne sæson, idet ViTo-svøm er blevet integreret i den almindelige GFOsvøm. ViTo holder til på Bakkegårdsskolen og er indslusningsklasser. De børn, der skal ud i en almindelig og 4. klasse deltager nu i den almindelige GFOsvøm. Det er lidt forskelligt fra år til år, om en skole har mange børn på begynderniveau. Jo flere begyndere og ikke-vandtilvænnede børn, jo vigtigere er det, at vi har tilstrækkeligt med instruktørkapacitet, specielt ved sæsonstart. Selvom alle bliver dygtigere i løbet af skoleåret, hænder det også, at der kommer tilflyttere, som så starter deres svømmeundervisning op midt i sæsonen, hvilket vi løbende tager hensyn til. GFOsvøm instruktører i 2014, forår: Marta Henriksen, Mia Skov, Anja Gregersen, Anne Kathrine Sylvest, Christine Eilertrsen, Julie og Luise Hald, Sue Allingham, Henriette Howardsen Holm. Vikarkorps forår 2014: Marie Louise Therkilsen, Claes Storm, Niels Viberg, Amanda Rico og Amanda Winther. Efterår 2014: Marta, Mia, Anja samt Eline Lindman Juul har været faste trænere. Vikarer har været : Christine Eilertsen, Niels Viberg og Amanda Rico. Sanne Skov Sanne er inde over det meste i både svømmeskole og GFOsvøm. Hun lægger linien i indholdet i undervisningen begge steder; alle ansættelser i de to afdelinger går gennem hende. Hun står for de vigtige livredderprøver, og hun gennemfører kurser for vore trænere og instruktører. Vi er glade for den 3

4 professionalisme, hun tilfører klubben på undervisningssiden, som udgør hovedparten af klubbens aktiviteter. Vand og vandtid Der var stort set ingen ændringer i skemaet over tildelt vand for sæson , selvom vi havde ønsket at få mere vand til alle vore svømmere. Som jeg skrev i sidste års beretning: Banerne i Kildeskovshallen bliver udnyttet det yderste, både af os, andre foreninger og det betalende publikum. Når vi får mere vand, er det vand i ydertider. I primetime på hverdagene (16-18) har vi også i år måttet gøre vores yderste for at organisere undervisning på 1½ bane. Jeg vil sige, at Kildeskovshallen er ved at være udnyttet til sit yderste, ja, faktisk vil jeg sige, at Kildeskovshallen med et 25m og et 50m bassin faktisk har for lille kapacitet i forhold til efterspørgslen. Dette er en oplevelse jeg deler med svømmehallens personale og de andre brugere. I øvrigt mener jeg, at der skal bygges en ny svømmehal i Gentofte Kommune. Trængslen i svømmehallen giver sig til udtryk på flere måder. Vi oplever det som om, nogle synes vi fylder for meget. Vi fylder bestemt meget, vi er der jo også nærmest hele tiden, men vi opfylder bare vores formålsparagraf: At udbrede kendskabet til svømning blandt ungdommen i Gentofte Kommune. Vi må jo bare huske på, at man kommer langt med smil og hjælpsomhed. Adgangskort til møllen For nogle år siden indførte Kildeskovshallen, at klubmedlemmer også skulle have et adgangskort, og der blev sat en mølle op ved trappen ned til klubomklædningsrummene. De fleste har nok betragtet disse kort og møllen som en stor irritation, og måske har mange planket den af den ene eller anden grund. Meningen med møllen er bl.a. at holde tal på antallet af brugere i svømmehallen. For nylig er klubben blevet præsenteret for nogle tal med baggrund i netop antal passager gennem møllen. Disse tal var meget lave og viser slet ikke vores aktivitetsniveau. Dette kunne gå hen og give bagslag! Tænk, hvis vi kun kunne blive tildelt vand i forhold til antal møllepassager? At stemple ind Vi skal se på møllen med andre øjne. Møllen er vores ven. Møllen fortæller Kildeskovshallen og Gentofte Kommune, at Gentofte Svømme Klub har mange aktive og flittige svømmere, der gerne vil blive ved med at kunne svømme på baner tildelt GSK. Møllen må gerne vise vores store hold og store fremmøde. Derfor: For klubbens skyld: Stempl ind, når du kommer til træning og stempl ud igen, når du går. Også selvom lågen står åben. For undervisningshold gælder kortet fra præcis 30 minutter før vandtid til præcis 30 minutter efter vandtid. Ønskes længere ophold skal tillægsbillet tilkøbes. Ledsagerbilletter til 5 kroner skal indløses, hvis man ønsker at ledsage et barn gennem omklædning. Det har noget med omkostningerne til hhv. rengøring og overtræksfutter. Weekendvand Fra sæson 2014 har Bettina Honore stået for at koordinere klubbens ønsker for weekendvand, og det har hun været god til. Vi er blevet gode til at se, hvornår vi med fordel kan lægge arrangementerne, fx svømmeskolearrangementer i forlængelse af et svømmestævne. 4

5 Hold Svømmeskolen fortsatte udviklingen med strukturændringer for hold i Kildeskovshallen. Aqua Champ-hold har afløst vores u-hold. Her er der ikke kun tale om en navneændring, men også ændring i indhold, så man på disse hold også laver andre ting end bare at svømme, fx livredning og udspring. Dertil tilstræber vi at parallelisere Aqua Champ holdene for de ældste, så det er lettere at finde et passende hold til en svømmer, der fx har svømmet på højt niveau i konkurrenceafdelingen. Der bliver også foretaget mindre justeringer af holdene i løbet af sæsonen; fx kan vi have lavet for mange hold af en holdtype og for få af en anden. Og, nogle børn/svømmere vil passe bedre på et andet hold og blive tilbudt en individuel holdflytning. Oprykninger foregår nu kun en gang pr sæson, nemlig ved sommerferien. I efteråret 2014 har vi fået flere hold i vandet end nogensinde før: 16 flere, og vi nåede op på 145 hold: 10 babyhold, 15 familiehold, 46 guppyhold, 3 handicaphold, 5 engelskhold, 24 delfinhold, 11 hvalhold, 4 minihaj, 4 hajhold, 7 Aquachamp-1, og 8 Aquachamp-2, 3 starterhold,, 7 crawlhold, 5 TRI hold samt 1 motionshold og 2 Motion i vand i den afdeling, vi kalder svømmeskolen. I k-afdelingen er der to talenthold: Der er et talenthold for drenge, et talenthold for piger, et stort C-hold, et halvstort B-hold og et historisk stort A-hold. Sprintholdet som sådan er nedlagt, men gamle a- holdssvømmere kan få en morgentræningsordning, så de har mulighed for fortsat at holde den gode form. samt masterholdet. Medlemstal: Medlemsrekord, igen, igen. I 2014 har vi igen sat ny rekord i medlemstal, takket være bedre tilpasning af hold til vand: Pr havde vi i alt 1869 aktive medlemmer, eksklusiv trænere, der svømmer med på hold og svømmere med kontrakt. De 1653 medlemmer er under 25 år. Bag tallene skjules det flow på over personer der hvert år stopper og giver plads til nye medlemmer. Vi har fået flere medlemmer over 25 i år, grundet omlægning af motionshold til tri-relaterede hold. I skrivende stund har vi ca. 178 på venteliste til udvalgte hold, primært begynderhold. Vi opretter kun venteliste til de hold, hvor det kan give mening at komme ind udefra. Vi er nu den største klub i kommunen, når man ser bort fra klubber med flere idrætsgrene som HIK og SIF. Søgårdsskolen Vi, dvs. i særdeleshed Bettina, har fået et godt samarbejde etableret med den nye tekniske servicemedarbejder, Stefan Bliksted Christensen, som har afløst Richard Saksel. Det er ikke lykkedes os at få vand på Søgårdsskolen flere dage end hidtil; vi havde ønsket at få tirsdagene også, men de er reserveret til AOF, der har rygtræningshold denne dag. Vi holder lidt øje med, om de nu også kan udnytte dette. Alternativ til tirsdage er at ønske og få mere tid lørdag og søndag, hvor vi er de eneste brugere. 5

6 Vi har været så heldige, at Kommunen har accepteret at lade os benytte Søgårdsskolens bassin i de små ferier i uge 42 (efterårsferie) og uge 7 (vinterferie), hvilket har givet mulighed for at lære endnu flere børn at takle det våde element på en god og sjov måde på intensive hold. Strandlund Også på Strandlund er der ny mand ved roret, nemlig forretningsfører Erik Tingleff Vi har fået samme vand som de seneste sæsoner, og vi har de samme hold dernede, nemlig baby, familie og de yngste guppysvømmere. Stævner og arrangementer Her vil jeg henvise til k-udvalgsformandens og svømmeskoleformandens beretninger, og kun nævne ganske overordnede ting. Gentofte Open 2014 Traditionen tro havde vi Gentofte Open i den sidste weekend i september, et vellykket arrangement, som blev rundet af med fællesspisning for svømmere, forældrehjælperne og trænerene på et pizzaria i nærheden. Vi kunne lige være der. Hyggeligt at runde af sådan. Klubmesterskaber I 2014 er der ikke blevet afviklet klubmesterskaber grundet unionens ændrede stævnekalender. Klubmesterskaberne er udsat til sidst på sæsonen, altså juni Det samme gælder klubfesten, der bliver en sæsonafslutningsfest Danske mesterskaber Vi var værter ved DÅM årgangsgruppe 2 i juni og ved Danske Open Masters på langbane i maj. Dertil lagde vi hus og folk til Østdanske årgangsmesterskaber gr. 1 i december. Det sportslige vil blive berettet andet steds. Ved DM-K for junior og senior havde Chris desantis hele 16 svømmere med til DM-K. Og, der var medaljer til Gentofte i en dameholdkap, med Lotte Friis, Sarah Bro, Signe Bro og Emilie Falbe Hansen på holdet. Lotte Friis kunne dertil hjembringe en guldmedalje i 400 fri. Nordiske juniormesterskaber, kortbane. Her svømmede Signe Bro to guld hjem til Danmark i hhv. 400 og 800 fri VM Sarah Bro kunne hjembringe en bronzemedalje for sin deltagelse i 4x50 fri. Sponsorstævne Vi afholdt sponsorstævne i midten af april. Efterhånden er der fundet en god facon på afviklingen af dette arrangement, og sponsorerne er mange og trofaste. Flere af sponsorerne er endda blevet mere og mere gavmilde år for år. 6

7 Sponsorer i øvrigt: Dertil kan nævnes, at vi har fast sponsoraftale med vores bank, Nykredit Bank. Det er bl.a. penge herfra, der går til at finansiere vores professionelle afdeling, GentoftePro. Øvrige aktiviteter i Svømmeskolen Aqua Camp I 2014 gik vi all-in og tilbød Aqua Camps i alle 6 uger af sommerferien. Vi prøver at tilpasse antallet af hold til det forventede deltagerantal. Første og sidste uge bliver som regel lynhurtigt udsolgt. Lidt langsommere går det med de midterste, men det lykkedes altså at gennemføre hele 6 uger for i alt 223 børn. Ingen anden svømmeklub i Danmark tør binde sig op på så mange uger! Aqua Camp er kort fortalt en aktivitet fra kl hver dag i en hel uge, med over 10 hele timers svømmeundervisning. Aqua Camp laves ud fra et koncept fra dansk svømmeunion, og rigtig mange svømmeklubber tilbyder dette. Unionen har sørget for sponsoreret frisk frugt hver dag; vi har fået tildelt Rema 1000 på Søborg Hovedgade. Derudover er der goodiebags til alle børnene og en t-shirt. Aqua Camp er ren win-win: Masser af glade børn får en god uge med sjov i vand, svømning, leg på land m.m., klubben har en god indtægt, vores trænere har mulighed for at tjene lidt penge i sommerferien, og svømmeunionen får et gebyr pr. deltager for konceptet. Intensiv svømning Et nyt tiltag er intensiv svømning for børn i uge 7 og uge 42. Det foregår 5 dage i træk om eftermiddagen i de tider, vi normalt har på hverdagene. Dette tilbud er gået som varmt brød. Dejligt at vi kan tilbyde dette. Vi havde også nogle turbohold lige før sommerferien: Svømmeklar, blev de kaldt. Aktiv Vinter og Aktivt efterår Efter vi har indført Aqua Camp i sommerferien, har vi indskrænket samarbejdet med kommunen om aktiv ferie, så vi nu kun afholder aktivt efterår og aktiv vinter. I disse to, mindre ferier er det en fordel for familierne med den kortere binding på to dage, og børnene får alligevel en masse ud af det. Gentofte Kommune sætter meget stor pris på, at vi fortsat er med til disse aktiviteter, og det er faktisk en betingelse for at vi i 2014 har fået vand i uge 7 og uge 42 på Søgårdsskolen, at vi tilbyder Aktivt Efterår og Aktiv Vinter i Kildeskovshallen. Det en udmærket aftale, da begge aktiviteter hurtigt bliver udsolgt. Publikum er måske det samme, børn i 6-9 års alderen, men aktiviteterne er vidt forskellige. Det ene er et to dages heldagsarrangement, det andet er en lektion hver dag i fem dage om eftermiddagen/aftenen. Vores dækningsbidrag på Aktiv-Ferie udhules mere og mere år for år. Endnu koster det os ikke penge, men i modsætning til mange andre klubber, kan vi ikke som sådan profitere af at deltage. Men, den goodwill vi har hos kommunen vil vi også gerne gøre meget for at leve op til. Og, der er god økonomi i intensiv holdene. Kom og crawl med Intensivt crawlkursus en gang om ugen på 5-6 uger i sommerperioden hhv. før og efter sommerferien. Afvikles på de baner, som om vinteren benyttes af havneklubberne. Det er Ellen Garne, der står som primus motor for undervisningen. Konceptet er startet som et samarbejde med Gentofte Kommune, men fra 2014 har klubben selv stået for det. Crawl-kurser for voksne i skoleferierne 7

8 I vinterferien, efterårsferien og i påskeferien er vi begyndt at afholde kurser af ca. 3 dages varighed for voksne, der lige skal have pudset stil og form. Velbesøgt, og kærkomment supplement for trænerne. Fastelavnsarrangement Fastelavn med udklædte børn og trænere til tøndeslagning, og efterfølgende fastelavnsboller, kakao og saftevand i klubhuset bag tennisbanerne. Klubhuset var mere end fyldt, og alle havde en god eftermiddag. Fastelavn er nu vores eneste arrangement, der ikke er svømmerelateret. Svømmearrangementer Der blev i året afviklet fire svømmeskolearrangementer: Medaljestævne i marts, Store badedag i september, ministævne 1. november og jule-svøm-langt d. 29. november, hvor selveste julemanden deltog. Kunsten er at fordele arrangementerne jævnt hen over året, så der ikke opstår en arrangementstræthed hos arrangører og deltagere, og samtidig at få det til at gå op med de stævneønsker, K-afdelingen måtte have, så klubbens samlede brug af weekendvand giver så få lukninger af svømmehallen som muligt. Det er historien om det røde skilt. Publikum ser kun, at der er et rødt skilt, der betyder lukning. De læser ikke, hvilket tidsrum selve lukningen drejer sig om, eller hvilket bassin. Derfor er det faktisk mere hensigtsmæssigt for hallen, at vi får et helt bassin hele dage, og her får afviklet flere arrangementer, end at vi får de timer, vi har brug for på de dage, vi måtte ønske. Hvis vi kan lægge det ene arrangement efter hallens lukke tid, er det ikke noget problem at bruge 50m til k-stævne og 25m til et svømmeskolearrangement. Prøvesvømning Der blev afholdt prøvesvømning i januar og i juni. Prøvesvømning giver god mening, idet børn over 6 år lige kan blive set an, inden de melder sig til hold, da de kan have meget forskellige forudsætninger. Jeg kan kun opfordre alle, der har stået på venteliste, til at melde sig til dette. Vi afholder prøvesvømning ved sæsonens slutning, og igen i begyndelsen af januar, hvor der som regel er blevet frigjort pladser på forskellige hold. Trænersiden Samlet set er vi i de tre afdelinger oppe på at have mere end 70 trænere på lønningslisten. Kun to-tre personer er ansat i mere end en afdeling. K-trænerne: Heldigvis kunne vi starte sæsonen med flere faste trænere, idet vi med Chris DeSantis som cheftræner, Kasper Lindal som B-holdstræner og Christine med ansvar for C havde kerneholdet på plads. Emilie Riisberg (B) og Daniel Svendsen(A) havde vi også med hen over sommerferien. Imidlertid måtte Christine allerede i august også overtage ansvaret for talentholdet. I K-afdelingen er det nu cheftræneren, der hyrer de deltidsansatte assistenttrænere, som ansættes for en sæson ad gangen. Nye trænere i K-afdelingen 2014 er: Andreas Holkjær (A), Ricardo Blancos Sanches (B), Tenna Olin (A+C+Masters), Helena Holm Iversen (T), Kasper Vitten (T) og Luna Lüchau Jensen (T+C). Dertil er Lotte Friis og Sarah Bro tilknyttet trænerstaben som svømmende konsulenter. Og Eva Garne er vikar. 8

9 Følgende er stoppet som k-trænere i 2014: Marcus Orloff Søemod, Klara Grønne Leth, Marcus Bak, Olivia Ane Frey, Alexander Lillelund, Sophie Kirchheiner og Jonathan Becktor. Mathias Gydesen var ansat som fysisk træner for A-holdet i foråret Mastertræner på kanten. Allerede i efteråret 2013 fik masterholdet en fast træner på kanten. Det har været anderledes for svømmerne, men en god ordning. Jonathan Becktor overtog ansvaret for holdet efter Marcus Bak, og efter sommerferien har Tenna Olin med fast hånd og stor succes holdt fast i tropperne, med programmer og stilretning. Uddannelse I øjeblikket er både Christine Eilertsen og Kasper Linddal i gang med at videreuddanne sig som trænere; Christine er i gang med diplomtræneruddannelsen, dvs. elitetræneruddannelsen indenfor svømning, og Kasper er i gang med ITA (Idrættens Træner Akademi), som er den højeste træneruddannelse i Danmark, tilrettelagt at Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark. Svømmeskole Vi har en god søgning til vores trænerjobs. Primært rekrutterer vi fra egne rækker, dvs. nye trænere er oftest svømmere fra k-afdelingen, men ind i mellem kommer der også nye til ude fra: Vi har i 2014 afholdt hjælpetrænerkursus både i januar, marts og i august. For at blive hjælpetræner skal man være fyldt 15. Og, man skal være indstillet på at være tilknyttet som vikar i starten. Hjælpetrænerkursus 1 i januar: Alma Lundin, Ida Falbe-Hansen, Benedicte Hvidberg, Lucas Hempel og Nicoline Amundsen. Hjælpetrænerkursus 1 i august: Liv Skak Bruun, Christoffer Bjørner, Antonios Karantininis, Marcus Lunding, Kasper Vitten, Stine Vangsgaard, Nicholas Kirchheiner, Frederikke Gunni, Nicoline Christensen. Langt de fleste fungerer den dag i dag som faste hjælpetrænere i klubben. Genansatte erjohan Allerup og Bolette Gjaldbæk. Nyansatte trænere i 2014 Camilla Jelstrup og Christian Dan Nielsen, som begge er kommet til os med trænererfaring og som minimum svømningens grunduddannelse bag sig. I årets løb har vi haft otte trænere på svømningens grunduddannelse, og dermed er de kvalificeret til at være ansvarshavende trænere: Helena Holm Iversen, Mathilde H.W. Olsen, Nicklas Hovendal, Laura Holm Jørensen, Ulrikke Thinghuus, Julie Bjørner Søe, Alexander Lillelund, Desiree. Dertil er der sket en yderligere opgradering: Louise Lund-Larsen (kursus i babysvømning i Oslo), og Mette Laier, Amanda Winther og Luna Hempel har været på kursus i crawl for voksne. Afgang: Agnes Frey, Caroline Rostock Jensen, Christina Damgaard Hendriksen, Line Greve, Josephine Haxtholdt. Kontoret. 9

10 Med Bettina Honoré på kontoret er vi godt kørende. Hun har barnetrådt sine svømmefødder i klubben, har selv haft en aktiv, professionel sportskarriere i en anden sport, har et barn i k-afdelingen, har siddet i bestyrelsen, og så er hun selv aktiv svømmer. Hun ved om nogen, hvad man kan ønske sig af service i en klub. Og, det får vi så. Bettina har et godt overblik og flair for tingene. Hun er bl.a. primus motor for alle de korte kurser for både børn og voksne i de perioder, hvor vi ikke har almindelig svømmeundervisning. Det luner i klubkassen. Hun har god kontakt med vore samarbejdspartnere i svømmehallerne, og til vore leverandører. Dette betyder, at jeg som formand de sidste 1½ år har kunnet overlade flere og flere opgaver til hende, som et led i tilretningen af formandens funktioner. Det har været en stor hjælp for mig, og det vil være en stor hjælp for vores nye formand.. Peter Storr-Hansen fortsatte som bogholder med at styre klubbens efterhånden ganske omfattende økonomi. Til at hjælpe sig med lønregnskabet, har han fået assistance fra Helle Adelørn, ligesom de senere år. Vores vagtplansystem er det samme, skønt det har skiftet navn til planday.dk Svømmeskoleudvalget Allan Hansen fortsatte som formand for udvalget med Charlotte Ottesen, Jens Peter Madsen og Sanne Skov, samt Sandra Brandi, Louise Lund Larsen og Christine Eilertsen som trænerrepræsentanter. K-udvalg og underudvalg og undergrupper I K-afdelingen kører det som smurt. Rigtigt mange forældre er engagerede i forskellige grader. Nogle sidder i k-udvalg, nogle i stævneudvalg, nogle i forplejningsudvalg. Der er et sponsorudvalg, der snart ophøjes til selvstændigt udvalg under bestyrelsen, da vi i fremtiden vil være mere afhængige af eksterne midler, bl.a. til vores Gentofte Pro-afdeling. De fleste har en officialuddannelse. Der er et officialrekrutteringsudvalg og frivillighedsudvalg, der rekrutterer forældre til små og store opgaver. I alle udvalg er de dygtige til at dele sæsonens opgaver mellem sig, så arbejdet bliver overskueligt for den enkelte, og så der er nogle til at give stafetten videre, når/hvis en svømmer stopper og forældrene herefter trækker sig ud af det frivillige arbejde. Der er faktisk også forældre, der fortsætter, selvom deres svømmer er stoppet. Stor ros til Nina og Jan for at organisere dette. Ved k-afdelingens juleafslutning i klubhuset var der ministerrokade. Jan Møller afløste Nina Christensen på formandsposten, og der var gaver og taler som ved en rigtig ministerrokade. En flot og meget fortjent afslutning for Nina, der har lagt et imponerende arbejde i klubben som k-udvalgsformand i 3½ år. På falderebet Dette er min sidste beretning som formand for Gentofte Svømme Klub. Jeg har været formand i 8 år, har siddet i bestyrelsen i 9. Jeg har arbejdet sammen med mange gode mennesker, der hver især har lært mig noget. Jeg fortsætter med at være tilknyttet klubben via GFOsvømprojektet, men tiden er inde for mig at takke af. Nye kræfter må til. Klubben er vokset meget på alle leder og kanter i min tid. Medlemstallet er hvert år steget, og på de 8 år er det steget mere end 50 %, dvs. 700 medlemmer. Aktivitetsniveauet er højt. Udnyttelsesgraden af tid og vand nærmer sig det maksimale. På det sportslige plan er det endelig lykkedes os at gå fra kedelig og grå til 10

11 skinnende og attråværdig. SvømmeDanmark skæver til os, til vores konkurrencehold og til vores skolesvømningsordning. Svømmeskolen ved de bare fungerer godt! Vi er en attraktiv klub på alle måder. Dygtige svømmere udefra søger til Gentofte for at svømme i en god klub. Erhvervslivet er villig til at bidrage med sponsorkroner. Vejen hertil har været brolagt med mange menneskers hårde arbejde og store indsatser. Mit ønske for fremtiden i klubben er, at den må holde balancen med højt aktivitetsniveau, gode forhold for svømmere, ansatte, ledere og andre frivillige, et godt samarbejde med svømmehallen (inkl. Søgård og Strandlund), Med kommunen og unionen og andre svømmeklubber. At klubben bliver ved med at være velorganiseret. Det kommer ikke af sig selv. Det skal der arbejdes på hele tiden, specielt når man bygger på frivilligt arbejde. Det er let forgængelig arbejdskraft, og hver gang der udskiftes, mistes viden og erfaring. Jeg ønsker også, at klubben snart får eget klubhus, og at der kommer en ny svømmehal i Gentofte Kommune. Tak Til slut vil jeg takke alle ansatte og frivillige for den store indsats, I har ydet i årets løb for at gøre Gentofte Svømme Klub til den gode klub, vi har. De ansatte gør en stor indsats i det daglige, men det gør de frivillige også. Det er det, der gfør en klub. At en klub kan eksistere. Uden de frivilliges indsats havde vi ingen klub. Så enkelt er det. Fortsæt de gode takter, I der allerede har meldt jer på banen, og til alle jer andre: Det er sjovt, det giver samvær, du lærer dit barns venner at kende. Kort sagt: Det giver mening at være frivillig i Gentofte Svømme Klub, så spørg, hvad du kan gøre for din klub.- Gentofte, den 27. februar 2015 Birgitte K. Schmidt Formand Gentofte Svømme Klub 11

Årsrapport 2014. Gentofte Svømme Klub

Årsrapport 2014. Gentofte Svømme Klub CVR-nr. 26 48 74 12 Gentofte Svømme Klub Årsrapporten indeholder 23 sider Indhold Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 Ledelsesberetning... 6 Foreningsoplysninger... 6 Bestyrelse...

Læs mere

Beretning for året 2013

Beretning for året 2013 Beretning for året 2013 Bestyrelsen Bestyrelsesarbejdet har i 2013 været præget udskiftningen af to af vore fuldtidsmedarbejdere; dels måtte vi igen i år ud at finde en ny cheftræner, og dels måtte vi

Læs mere

Beretning for året 2012

Beretning for året 2012 Beretning for året 2012 Bestyrelsen Bestyrelsesarbejdet har i 2012 været præget af forholdsvis store forandringer: Ny hjemmeside, ny cheftræner og flere nye trænere i K-afdelingen, samt ny medarbejder

Læs mere

Årsrapport 2013. Gentofte Svømmeklub

Årsrapport 2013. Gentofte Svømmeklub CVR-nr. 26 48 74 12 Gentofte Svømmeklub Årsrapporten indeholder 12 sider Indhold Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 6 Foreningsoplysninger... 6 Bestyrelse... 6 Revisor... 6 Aktivitet... 6 Begivenheder

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

PROGRAM. Gladsaxe Svøm. Sæson 2015-20. Gladsaxe Idræts Forening

PROGRAM. Gladsaxe Svøm. Sæson 2015-20. Gladsaxe Idræts Forening PROGRAM Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening Sæson 2015-20 2016 1 GLADSAXE SVØM - GSC BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2015-2016 Gladsaxe Svøm - GSC er en selvstændig afdeling under Gladsaxe Idræts Forening,

Læs mere

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening PROGRAM Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening Sæson 2014-2015 1 GLADSAXE SVØM - GSC BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Gladsaxe Svøm - GSC er en selvstændig afdeling under Gladsaxe Idræts Forening, der

Læs mere

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene.

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene. Konkurrencesvømning 1) Stævneoversigt 2) Generelt, forklaring af bl.a. gyldige tider, kravtider, Langbane og Kortbane 3) Aldersinddeling 4) Stilarter 5) Selve stævnet, forklaring af bl.a. Løb, Heat og

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014

Nyhedsbrev december 2014 Nyhedsbrev december 2014 Glædelig jul og godt nytår - svømmeskolen starter igen den 6. januar. Svømmeskolebørnene og instruktørerne holder en velfortjent juleferie, mens konkurrencesvømmerne fortsætter

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD PROGRAM 2015/2016 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD Velkommen til Farum Svømmeklub Farum Svømmeklub byder velkommen til sæsonen 2015-16. Vi bestræber os hele

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Der er afholdt flere events i svømmeskolen og et hvor der var et Mix af A6 og svømmeskolen til svøm langt

Der er afholdt flere events i svømmeskolen og et hvor der var et Mix af A6 og svømmeskolen til svøm langt Slangerup D.20-03-13 Næst formandens beretning 2012 Jeg fik opgaven at være fungerende formand da vores formand Anne-Marie var i lykkelige omstændigheder, men desværre fødte 2,½ måned før termin. Mor og

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch SAMARBEJDSAFTALE KORSØR - SLAGELSE Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012 Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch Slagelse Svømmeklub Steen Wegener Side 2 af 7 Aftalen vedrører: Formål: Ledelse: Samarbejde

Læs mere

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT Præsentation af VEJLE SVØMMEKLUB TRITON Triton i tal Ca. 1.900 medlemmer Hvoraf ca. 1.800 er tilknyttet svømmeskole og ca. 100 er konkurrencesvømmere Fuldtidsansat

Læs mere

Formandens beretning!

Formandens beretning! Formandens beretning! Det er dejligt at svømmeklubben stadig kan vække interessen for svømning i alle aldre. Det yngste medlem i år 2014 var 5 uger og det ældste medlem 85 år. Det giver et godt indblik

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation Nykredit Gentofte Open 2015 25. 27. september Invitation Gentofte Svømme Klub har fornøjelsen at invitere din klub til dette enestående stævne for Senior, Junior & Årgangsgrp. 1 & 2 på kortbane Praktiske

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Skolesvømning og svømmeklub

Skolesvømning og svømmeklub Hvad det koster Hvor mange årsnormer, der skal bruges Tænk ud afboxen Skaffe skemaer over nuværende skolesvømning Gennemgang af foreløbige tal og brainstorm med Morten Kjær Præsenteret tal og beregninger

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938 12. Eventuelt. Thomas Maxe foreslog, at HSC deltager i et projekt for overvægtige børn/familier. Dette var der stor opbakning til i forsamlingen. Endelig overlod dirigenten herefter formanden at takke

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM 26/8-2012 Velkommen Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM Aktivitetskalender for efterår 2012 / forår 2013. Hvorfor ser den sådan ud? Hvor ser jeg om mit barn har kravtider til mesterskabsstævnerne? Officials

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

Information til nye svømmere og deres forældre

Information til nye svømmere og deres forældre Information til nye svømmere og deres forældre Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen i Slagelse Svømmeklubs Konkurrenceafdeling. Du har allerede fået udlevet en Opflytningsseddel med beskrivelse

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis December 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis December 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis December 2014 Nedtur ved EM i Berlin Gentofte - min nye klub Afbud til VM på kortbane VM på Langbane - kursen er sat / sigtet er indstillet. EM i Berlin. Ingen tvivl ved afrejsen

Læs mere

Bestyrelses beretning for året 2012

Bestyrelses beretning for året 2012 Bestyrelses beretning for året 2012 Ifølge klubbens vedtægter 5, stk. 8, pkt. 2 fremlægges bestyrelsens beretning på aslevs vømmeklubs årlige generalforsamling, og status for år 2012 er således: Medlemstal,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN Her kan du læse mere om NTC og om: Bolig Spiseordning Skole, job og uddannelse Træningstider Økonomi Procedure for optagelse Kommunikation

Læs mere

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon:

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon: Mission Sikre identifikation af svømmere KVIK i fremtiden Engang KVIK Altid KVIK International standard for talent udvikling og high performance svømning Stor talent masse i begge køn med synlige udviklings

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2009/2010

BESTYRELSENS BERETNING 2009/2010 BESTYRELSENS BERETNING 2009/2010 Et år med forandringer Den ordinære generalforsamling var i stand til at vælge det nødvendige antal bestyrelsesmedlemmer, så det var for første gang i flere år ikke nødvendigt

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Følgende ønsker at udtræde udenfor valgperiode:

Følgende ønsker at udtræde udenfor valgperiode: Generalforsamling 2009 Dagsorden og referat generalforsamling GENERALFORSAMLING I VEJEN SVØMMEKLUB TORSDAG DEN 24. FEBRUAR 2009 KL. 19.00 I VEJEN IDRÆTSCENTER DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent (og referant)

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk www.ebeltoftsk.dk Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt LOGO SVØMMEKLUB SAMT EIF Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 07. september 2015 og slutter

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Bestyrelsens beretning - Generelt

Bestyrelsens beretning - Generelt Agenda 1. Valg af dirigent (Gitte Klint) 2. Valg af referent (Mian Poss) 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år (HSA) 4. Årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

Læs mere

OM SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED

OM SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED Svømmeklubben Grindsteds konkurrencehold er et af klubbens ungdomstilbud til de svømmere der ønsker flere udfordringer gennem svømningen. Konkurrencesvømning

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Så hurtigt kunne det måske gøres. Men jeg har nu valgt at sige lidt mere. Så læn jer endelig tilbage.

Så hurtigt kunne det måske gøres. Men jeg har nu valgt at sige lidt mere. Så læn jer endelig tilbage. Bestyrelsens beretning sæsonen 2010-2011 Indledning Den korte version af beretningen er: Sæsonen 2011/2012 var i det store hele en god sæson for Hillerød Svømmeklub I 2011/2012 havde HILS ca. 1150 medlemmer,

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Søhestens pokal cup. Inviterede er: Søhesten. Hirtshals RASK. Sømærket. Koldkær. Nord. Jarl, Arden. Skagen. Fjerritslev. Sindal JET.

Søhestens pokal cup. Inviterede er: Søhesten. Hirtshals RASK. Sømærket. Koldkær. Nord. Jarl, Arden. Skagen. Fjerritslev. Sindal JET. Søhestens pokal cup Inviterede er: Søhesten Koldkær Skagen Sindal Frederikshavn Trandbjerg Aabybro Hirtshals Sømærket Jarl, Arden JET, Pandrup Farsø Stidsholt Brønderslev Hirtshals Sømærket Jarl, Arden

Læs mere

Ganløse Svømmeklub (GSK) - Mødeprotokol. Dagsorden I henhold til klubbens vedtægter 5.5.

Ganløse Svømmeklub (GSK) - Mødeprotokol. Dagsorden I henhold til klubbens vedtægter 5.5. Ganløse Svømmeklub Dato:11.SEP 2010 Emne: Generalforsamling - Mødeprotokol Kl. 1000-1230 Sted: Ganløsehallen klub lokale Side: 1 (3) Deltagere: Fra bestyrelsen: Udarbejdet af/dato: JR/11. SEP 2010, Fremmødte

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Juli 2015

Nyhedsbrev - Lotte Friis Juli 2015 Nyhedsbrev - Lotte Friis Juli 2015 Den værste dag i mit liv. VM kvalifikation Hjemløs NU venter Kazan!!!!!! 2015 Mit 2015 startede rigtig godt. Efter nogle dejlige dage i New York hvor jeg sammen med nogle

Læs mere

Forum Horsens Cup 2015 2014

Forum Horsens Cup 2015 2014 inviterer til Forum Horsens Cup 2015 2014 5 aldersgrupper Udskillelsesfinaler på i alle 50 50 meter løb Det allerbedste stævnemad Forum Horsens Cup 2015 Horsens svømmeklub har hermed fornøjelsen af at

Læs mere

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007 BAGSVÆRD ROKLUB Foræ Forældremø ldremøde Fremlægning af sæson 2007 Dagsorden Evaluering af sæson 2006 Præsentation af trænere Præsentation af projekter 2007 Krav til deltagelse i projekterne / kraftcenteret

Læs mere

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside.

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Velkommen til Struer Svømmeklub Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Information, der løbende opdateres (fx kalender og events),

Læs mere

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 1 Dagsorden for Synkrosektionens områdemøde 2011 1. Valg af dirigent 2. Synkrosektionens beretning 3. Drøftelse af målsætning

Læs mere

Helsingør Svømmeklub

Helsingør Svømmeklub Helsingør Svømmeklub Introduktionsfolder Konkurrenceafdelingen 2012-2013 Svømmeklubben Konkurrenceafdelingens opbygning Konkurrenceafdelingen består af 4 hold. Der er tale om følgende: Hold Træner Træningsdage

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010/2011

Bestyrelsens beretning 2010/2011 Støvring Svømmeklub PINGVINEN, Kr. Østergårdsvej 4, 9530 Støvring Tlf.: 9837 1302, e-mail: pingvinen@pingvinen.eu Bestyrelsens beretning 2010/2011 2010 learning by doing Ved generalforsamlingen sidste

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012 Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012 Åbent Hus tirsdag den 1. maj kl. 18.00 19.30 Tilmeld online fra onsdag d. 2. maj kl. 18:00 på: www.gjellerupsvommeklub.dk Sæsonkalender Åbent hus på Hammerum Friluftsbad

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Forældrehåndbog velkommen til Swim Team Neptun

Forældrehåndbog velkommen til Swim Team Neptun Forældrehåndbog velkommen til Swim Team Neptun Velkommen til Swim Team Neptun (STN). Denne håndbog er en hjælp til jer som forældre, der har et barn tilmeldt svømmeskolen. Håndbogen skal gerne give svar

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Mandag d. 27/10 2014, kl. 19.30 Sted: Mødelokalet, fodboldafdelingen Til stede: Birgitte Gullacksen, formand BG Lars Kastberg, næstformand LK Niels Chr. Teglgaard, kasserer

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

GKF Formandens beretning 2014/2015 - ved generalforsamlingen d. 16. marts. 2015

GKF Formandens beretning 2014/2015 - ved generalforsamlingen d. 16. marts. 2015 1) Generelt GKF er Danmarks største kunstskøjteløber klub med ca. 250 aktive medlemmer. For at fastholde vores positive udvikling har GKF i sæson 2014/2015 sat fokus på kvaliteten af træningen på alle

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 22-24 januar 2016 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med chance for kontante præmier i finaler og Challenge. En super

Læs mere

Tina Damkjær Larentis Piggy Wiggys Cheerleaders Tina Lohmann Århus Tigers Cheerleaders Maja Pasieczny sdu vikings Aarhus Tigers Cheerleaders

Tina Damkjær Larentis Piggy Wiggys Cheerleaders Tina Lohmann Århus Tigers Cheerleaders Maja Pasieczny sdu vikings Aarhus Tigers Cheerleaders Input fra Udviklingsmøde for Cheerleading Lørdag d. 10. maj 2014 Østergade Forsamlingshus, Middelfart Deltagere: Fornavn Efternavn Klub Anine Dittmer sdu vikings Anni Jensen GHG Bente Berg GHG Cheerleaders

Læs mere

DANISH OPEN MASTERS 2010

DANISH OPEN MASTERS 2010 DANISH OPEN MASTERS 2010 D. 8. MAJ 2010 PÅ LANGBANE I GENTOFTE Gentofte Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til Danish Open Masters på langbane i Kildeskovshallen i Gentofte d. 8. maj 2010. Dato:

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Disse punkter skal til afstemning lørdag d. 28.03.2015 ved generalforsamling i Aalborg Flyers FC. Forslagene går på ændringer i vedtægerne, og

Læs mere

Gymnastik. Sæsonen 2015 2016. Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk

Gymnastik. Sæsonen 2015 2016. Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk Gymnastik og Spring/rytme, TeamGym konkurrencehold, Familiegymnastik, Stram op, Step, Rytme, Sjipning og Rope Skipping konkurrencehold Sæsonen 2015 2016 Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

ÅRETS SPONSORSTÆVNE AFHOLDES LØRDAG D. 21. MARTS

ÅRETS SPONSORSTÆVNE AFHOLDES LØRDAG D. 21. MARTS SPONSORSVØM 2015 ÅRETS SPONSORSTÆVNE AFHOLDES LØRDAG D. 21. MARTS Efter den store succes med sponsorstævnet sidste år er Viborg Svømmeklub igen klar til at afholde sponsorstævne. For at styrke den meget

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub SPIL Bordtennis - Verdens hurtigste boldspil Trænings oversigt 2015 2016 Om Holme-Olstrup BTK Årets idrætsklub i Næstved kommune 2014 Vi er en rummelig klub, hvor der er plads til alle der har lyst til

Læs mere