STX - et sikkert valg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STX - et sikkert valg"

Transkript

1 STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013

2

3 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion en treårig ungdomsuddannelse med sigte på videregående uddannelse. Det sker på en skole med engagement i fortsat udvikling af uddannelsen og med studiemæssige rammer præget af undervisning i øjenhøjde og vægt på indflydelse, så eleverne bliver aktive borgere i et demokratisk samfund og derigennem kan bidrage til den globale udvikling. Tornbjerg Gymnasium er efterspurgt fordi det: er et stærkt og ligeværdigt fællesskab med plads til alle elever, der vil tage en uddannelse med faglige og personlige udfordringer er en udviklingsorienteret og attraktiv arbejdsplads er med i front på faglige og didaktiske områder Har en markant international profil i sam arbejde med partnere verden over er førende i arbejdet med eliteidræts - elever

4 4 tornbjerg gymnasium om tornbjerg FÅ DET HELE MED STUDENTEREKSAMEN PÅ TORNBJERG Dette hæfte er en invitation til tre udfordrende og udviklende år på Tornbjerg Gymnasium. Vi tilbyder en spændende ramme for din egen indsats, hvis dit projekt for de næste tre år er at tage en studentereksamen. Gennem undervisningen med alt, hvad dertil hører, og samværet med mange andre unge på tværs af klasser og årgange får du rigtigt gode muligheder for din egen faglige og personlige udvikling. Det første halve år af din tid på Tornbjerg er et grundforløb, som introducerer gymnasiets fag og arbejdsmåder, så du har et godt grundlag for det endelige valg af studieretning i december måned i 1g. På Tornbjerg Gymnasium har vi tradition for, at grundforløbene er næsten ens, fordi det giver alle det samme faglige grundlag ved starten af studieretningerne, uanset hvad man ender med at vælge. I undervisningen får du også indblik i, hvad dit oprindelige valg af studieretning rummer af faglige muligheder og udfordringer. En studentereksamen er studieforberedende og almendannende. Den skal forberede dig på de faglige og studiemæssige udfordringer, du vil møde i en videregående uddannelse. Samtidigt skal den sætte dig i stand til at være en selvstændigt tænkende borger i et demokratisk samfund med blik for de større sammenhænge og ansvarlighed over for dig selv og omgivelserne. Den faglige fordybelse er central, og gennem varierede arbejdsformer arbejder vi målrettet på, at du kan arbejde selvstændigt med fagene og får gode studiekompetencer. Samarbejdet på tværs af fagene, fx i faget AT, sætter dig i stand til at se sager fra forskellige synsvinkler. Du kan få støtte og vejledning fra klassens studievejleder, og i studietimer og studiecafé er der hjælp at hente til arbejdet i fagene. Tornbjerg Gymnasium har tradition for hele tiden at arbejde med udvikling af fagene og undervisningen. It anvendes i undervisningen, hvor det giver mening og udbytte skolen har et veludbygget lokalt it-netværk, som overalt giver nem adgang til internettet og skolens intranet fra elevernes

5 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 5 egne medbragte bærbare pc er. Alle skolens klasseværelser er forsynet med elektroniske tavler. Vi gør en særlig indsats for at udvikle en sund skole med TornbjergFrisk, som hovedinitiativtager inden for idræt, naturfag og på tværs af fag. Samtidigt tilbyder vi i samarbejde med Odense Kommune en særlig ordning for eliteidrætsudøvere, som ønsker at tage en studentereksamen på de sædvanlige tre år samtidigt med, at de udvikler deres sportslige talenter. Vi forventer, at du som elev på Tornbjerg Gymnasium er nysgerrig og engageret. Det er vigtigt for skolen og for dig selv, at du tager medansvar for undervisningen. Vi forventer, at du som elev på Tornbjerg Gymnasium er nysgerrig og engageret. Det er vigtigt for skolen og for dig selv, at du tager medansvar for undervisningen og ansvar for dine egne læreprocesser. Vi regner med, at du også vil engagere dig i nogle af de mange aktiviteter, som foregår uden for undervisningen. Gennem Elevrådet er eleverne repræsenteret i skolens udvalg, hvor elever samarbejder med personalet og skolens ledelse om mange sider af skolens liv. På de månedlige Tornbjergmøder kan den enkelte klasses elever diskutere fælles spørgsmål. Hele skolen samles på ugentlige Tornbjergsamlinger for fælles meddelelser og med elevproduceret underholdning. Elever med kreative evner kan udnytte skolens mange øvefacililteter efter skoletid og udfolde sig på skolens Amatøraften. Er det idræt, som trækker, udbyder vi frisport med fx styrketræning i vores store nye fitnesscenter uden for skoletid, og vi afholder interne skoleturneringer. Har du organisationstalent, så er der rig mulighed for at udfolde det i festforeningerne Jazzekspressen og Miracules. Skolen har også en særdeles aktiv Operation Dagsværkgruppe. Der er plads til mange andre nye aktiviteter, og vi værdsætter den enkeltes interesse og talenter.

6 6 tornbjerg gymnasium introforløb Introforløb Den første måneds tid efter sommerferien afholder vi et særligt tilrettelagt introforløb for 1.g erne, hvor du bliver introduceret til bl.a. klassen, teamet, lærerne, rektor, årgangen, elevrådet, kontoret, Jazzen, fagene, maden, festerne og bøgerne. 1.skoledag begynder mandag d. 12. august kl i kantinen på Tornbjerg Gymnasium. Rektor Carsten Claussen byder velkommen, og du møder derefter klassens team, tutorer og dine nye klassekammerater! Lærerteamet tager sig af din og klassens trivsel i det daglige og koordinerer lærernes samarbejde om undervisningen. Tutorerne er to 3.g elever, der vil være tæt på jer i den første tid, hvor alt det nye kan virke noget uoverskueligt. Den første tid byder ud over introduktioner til grundforløbets fag på masser af oplysende og ikke mindst sociale aktiviteter. Klassen skal have fx tutortime alene med tutorerne, rektortime (alene med rektor!), klassens første studietime, det første møde med elevrådet samt danse folkedans til live harmonikamusik. De to grundforløbsfag AP (Almen Sprogforståelse) og NV (Naturvidenskabeligt Grundforløb) kommer til at fylde meget i det første ½ år af din gymnasietid, og derfor skal din appetit vækkes allerede i den første uge med særlige sproglige og naturvidenskabelige aktiviteter.

7 introforløb tornbjerg gymnasium 7 TeamTouren afvikles i de første uger og har fokus på friluftsliv og teambuilding. Stedet er Tarup-Davinde gamle grusgrave, som i dag er et skønt naturområde, der på alle måder kalder på aktive og sociale oplevelser. Klassen cykler ud om morgenen den ene dag og vender hjem den næste dag ved middagstid. De dage, hvor din klasse ikke er afsted, er der normal undervisning og flere intro-aktiviteter. 1.g-temafest, idrætsdag og miracules-fest Når alle har været af sted på team touren, holdes 1.g-temafesten. Selve temaet for årets fest afsløres af tutorerne i ugen op til festen. De sidste år har klasserne dækket op til bl.a. bryllupsfest, OL-fest, Oscar-fest og storbyens fest. Der er en præmie til den mest originale klasse! Det var en fed og lidt grænseoverskridende tur, hvor jeg prøvede ting, jeg aldrig havde prøvet før. Vi byggede vores egen tømmerflåde, klatrede over søer og spiste mad, som var lavet i jorden. Vi blev rystet sammen som klasse. Om aftenen blev der spillet guitar og sunget. Tutorerne var gode til at få os med. Jeg kan huske, at jeg ikke ville tage hjem, fordi jeg var så opsat på at møde flere nye mennesker og lære, hvad Tornbjerg ville byde mig. Elev, 1.g MEN gymnasiet er selvfølgelig andet og mere end fest og friluftsture med alle de nye kammerater! Der skal læses, studeres og produceres i fagene og i de mange projekter på tværs af fagene. Det går du også i gang med næsten fra den allerførste dag og den første måned er tilrettelagt som et miks af introaktiviteter og undervisning. Introforløbet slutter med, at 1.g klasserne får muligheden for at komme helt ind i Tornbjergs ånd! Det sker ved idrætsdagen og den efterfølgende spisning og fest. Det er en dag med idræt, leg og konkurrence, hvor alle skolens klasser mødes i sjove og anderledes dyster. I højt humør og skægge udklædninger er der mulighed for at kæmpe og socialisere sig med resten af skolens elever. Når man det ikke i løbet af dagen, så er der muligheder om aftenen. For da er 2.g klasserne værter for gode hjemmelavede måltider i flotte restauranter rundt om på skolen. Efter spisningen vil der være stor fest til kl. 01 arrangeret af skolens festforening Miracules.

8 8 tornbjerg gymnasium Uddannelsens struktur GYMNASIEFORLØBET Gymnasieuddannelsen er opbygget på følgende måde: ½ års grund forløb Dansk, historie, engelsk, 2. fremmedsprog, samfundsfag, matematik, idræt, et kunstnerisk fag, fysik og et biologi, almen sprogforståelse (AP) og naturvidenskabeligt grundforløb (NV). 2½ års studieretningsforløb Obligatoriske fag Dansk A Historie A Engelsk B 2. fremmedsprog (fortsætter B/ begynder A) Fysik C Idræt C Kunstnerisk fag C Matematik C Oldtidskundskab C Religion C Samfundsfag C 2 af fagene: Biologi C, Kemi C, Naturgeografi C (et af fagene eller fysik skal også vælges på B-niveau) Studieretningsfag 2-3 studieretningsfag og studieretningsprojekt. Valgfag 1-3 af flg. fag Astronomi Billedkunst Biologi Dramatik Engelsk Filosofi Fransk Fysik Idræt Kemi Latin Matematik Mediefag Musik Naturgeografi Psykologi Religion Samfundsfag Spansk Tysk Almen studieforberedelse (AT) En studentereksamen skal indeholde fag på forskellige niveauer. Hovedreglen er flg.: 4 fag på A-niveau, 3 fag på B-niveau og 7 fag på C-niveau. A-niveaufag har du i 2½ - 3 år. A-niveau er det højeste niveau. B-niveaufag har du typisk i 2 år. C-niveaufag har du typisk i 1 år. Almen studieforberedelse har du i 2½ år.

9 Uddannelsens struktur tornbjerg gymnasium 9 De fleste elever skal også have 1-3 valgfag. Antallet af valgfag afhænger af studieret ningen. Valgfag behøver ikke at være nye fag. Studieretningsfag på B-niveau kan ofte også vælges som valgfag på et højere niveau. Har du haft fx matematik på B-niveau i 2.g, kan du vælge matematik på A-niveau i 3.g. Eksamen vil afspejle undervisningen og variere mellem skriftlige og mundtlige prøver, projektprøver, 24 timers prøver, synopsisprøver o.s.v. SPECIELLE FORHOLD Tornbjerg Elite på Tornbjerg Gymnasium har fra 2007 været et nyt fynsk tiltag for den unge eliteidrætsudøver. Den giver mulighed for at tage en studentereksamen på de traditionelle 3 år, idet undervisningen tilrettelægges sådan, at træningen kan passes samtidigt. Ordningens studieretning er nr. 7 (se side og 42). Se flere oplysninger i de fremlagte specialfoldere eller på vores hjemmeside. Udover Tornbjerg Elite udbyder vi Team-Danmark-ordningen. Idrætsudøveren har her mulighed for at strække gymnasietiden over 4 år. Musikinteresserede elever har også mulighed for at strække gymnasieforløbet over 4 år, hvis de er godkendt til at gennemføre MGK, Musikalsk Grund Kursus, mens de går på Tornbjerg. UDBUD AF STUDIERETNINGER PÅ TORNBJERG 2013 På de følgende sider kan du se, hvilke studieretninger vi udbyder på Tornbjerg Gymnasium. Du kan ligeledes få et indtryk af, hvad den enkelte studieretning indeholder. Uanset hvilken studieretning du vælger, kommer du til at arbejde i grupper, med projekter, individuelt og på klassen. Du vil høre forelæsninger og oplæg, og du vil jævnligt skulle arbejde med emner, hvor flere fag indgår. Ekskursioner og studierejser vil indgå på relevante tidspunkter. Du vil benytte it som et naturligt værktøj i undervisningen.

10 10 tornbjerg gymnasium Studieretning 1 Matematik (A), Fysik (A), Kemi (B) Supercomputere, 3d-grafik, den nanoteknologiske udvikling af intelligent medicin og den fortsatte udforskning af solsystemet. Dette er blot nogle få eksempler på områder inden for såvel dagligdags fænomener som frontforskning, hvor matematik, fysik og kemi spiller en hovedrolle. Vil man have indsigt i og kunne agere inden for disse områder, er det altså en forudsætning, at man besidder kundskaber i studieretningens fag. På studieretningen vil matematik ikke blot være et fag i sig selv, men fagets helt utrolige anvendelighed demonstreres i samarbejdet med de andre studieretningsfag. Emnerne i fysik og kemi vil spænde fra det mindste, som elementarpartikler, atomer og molekyler, til det største som galakser og sågar hele universet. Din nysgerrighed og kreativitet vil blive stimuleret gennem eksperimenter og udvikling af teorier for naturvidenskabelige fænomener. Alle tre fag har en lang historie med stolte traditioner, men alligevel er de levende fag. De har på afgørende vis været med til at forme tilværelsen for mennesker gennem tiderne. Hvordan det videre skal gå ja, det er blandt andet op til dig. På studieretningen har man matematik og fysik i alle tre år, mens kemi afsluttes efter 2.g. Dette giver et roligt og sammenhængende forløb, som giver muligheder for fagligt samarbejde mellem matematik og fysik i alle tre år. Studieretningen er en helt oplagt forberedelse til et videregående studium inden for naturvidenskab, teknik og sundhed, men kan også føre andre steder hen. I denne studieretning arbejder vi særligt med at lære matematik og fysik på det højeste niveau at udvikle modeller og afprøve dem i praksis at opdage nye sammenhænge og formidle dem Har du lyst til at uddanne dig indenfor naturvidenskab, teknik eller sundhed at lære moderne videnskab på det højeste niveau og forstå komplicerede sammenhænge i naturen at gå i dybden med matematiske metoder og teorier at forstå teknologiens betydning for samfundsudviklingen - så er denne studieretning noget for dig

11 Studieretning 1 tornbjerg gymnasium 11 En elev fortæller: Det kræver logisk tankegang, og det kan jeg bruge i min videregående uddannelse, det at man kombinerer teori med praksis, at man lærer at bruge matematikkens sprog til at beskrive naturen. Eksempler på emner og projekter Jagten på Higgs-partiklen hvorfor er det vigtigt? Geometri gennem 5000 år hvad er det nye her? Fraktale mønstre og kaos hvordan opstår det? Moderne lægemidler hvordan laves de? Mørkt stof og mørk energi hvorfor kan vi ikke se det? Antistof hvad er det og hvorfor er der så lidt af det?

12 12 tornbjerg gymnasium Studieretning 2 Matematik (A), Fysik (B), Kemi (B) Landinger på Mars, effektiv dopingkontrol, brændselsceller og nanoteknologi er eksempler på teknologiske landvindinger i de senere år. Uden en solid kunnen inden for fag som matematik, fysik og kemi er det ikke muligt at forstå og udnytte disse landvindinger. På denne studieretning vil man opnå den nødvendige baggrund i matematik, fysik og kemi. Arbejdet i matematik vil skærpe din matematiske tankegang og give dig færdigheder, der rækker langt ud over faget. I fysik og kemi vil arbejdet strække sig fra det mindste som atomer og molekyler til de største strukturer i verden. Du vil komme til at lave eksperimenter og udvikle modeller for naturvidenskabelige fænomener, der ikke alene vil vise sig spændende i sig selv, men også være yderst relevante i et samfundsmæssigt perspektiv. På studieretningen har man matematik i alle tre år, mens fysik og kemi afsluttes efter 2.g. Denne studieretning peger frem mod et videregående studium inden for naturvidenskab, teknik og sundhed, men kan også, afhængig af toningen, føre i helt andre retninger. I denne studieretning arbejder vi desuden særligt med at lære matematik på det højeste niveau at forstå naturvidenskaben at udføre eksperimenter og bruge modeller Har du lyst til at beskæftige dig med naturvidenskab og teknik i samarbejde med andre fag at gå i dybden med matematiske metoder og teorier at afprøve de matematiske modeller ved at udføre praktiske eksperimenter at opleve hvordan formler og teorier kan forklare dagligdags spørgsmål og sam tidig stille nye at opdage betydningen af naturvidenskabens opdagelser for dig og for samfundet - så er denne studieretning noget for dig

13 Studieretning 2 tornbjerg gymnasium 13 En elev fortæller: Naturvidenskab er megaspændende, og denne studieretning opfylder kravene til næsten alle videregående uddannelser, men man har også mulighed for at koble den naturvidenskabelige linje med samfundsfag eller et sprogfag på A-niveau. Jeg har fundet ud af, at matematisk tanke gang er uundværlig, når du skal forstå de andre fag, og at fysik og kemi belyser nogle af de samme problemer, men bruger hvert sit sprog og hver sin tilgang. Eksempler på emner og projekter lotto er der en god vinderstrategi, eller er der blot tale om frivillig ekstraskat? kryptologi kodernes matematik. kosmologi hvordan vil universet udvikle sig? kan man rejse i tiden? Hvordan fremstilles fremtidens lægemidler? Hvad smager maden egentlig af? global opvarmning hvad er teorierne?

14 14 tornbjerg gymnasium Studieretning 3 Biologi (A), Idræt (B), Matematik (B) I denne naturvidenskabelige studieretning sætter vi fokus på menneskets krop og betydningen af fysisk aktivitet både i teori og praksis. Biologi og idræt giver sammen en bred og dyb indsigt og forståelse af kroppen, og matematik bidrager med opstilling af modeller og beregninger af testresultater. Du vil med din egen krop undersøge, hvordan kroppen fungerer, fx med måling af puls og aktivitet, måling af hæmatokritværdi og din maksimale styrke. Vi fordyber os i begreber som sundhed, livsstilssygdomme, doping, testning og meget mere. Du skal studere, hvad der sker på organ-, celleog molekyleniveau og sammenholde dette med den aktive krop før, under og efter fysisk aktivitet. Vi forener teori og praksis og arbejder tværfagligt gennem studier og eksperimenter i laboratoriet, i idrætshallen, på udendørsanlæg og i naturen. Ekskursioner, friluftsliv og studieturen inddrager på naturlig vis forskellige temaer i undervisningen. Vi har i de senere år rejst til Malta, hvor vi udover vores faglige projekter har mødt lokalbefolkningen gennem bl.a. interviews og kamp mod en lokal klub i fremtiden håber vi også, at der bliver mulighed for at besøge et lokalt gymnasium. Ud over de tværfaglige temaer vil du støde på andre dele af fagene og helt andre fag, som belyser kroppen i et bredt perspektiv fx gennem forløb som Den historiske krop med historie eller Olympiaden med oldtidskundskab. I denne studieretning arbejder vi særligt med Kroppens funktioner (stofomsætning, organsystemer osv.) Testning af kroppens grænser Kroppen i fortiden og nutiden Kroppen mellem samfund og individ Koblingen mellem praktisk og teoretisk idræt Har du lyst til at teste kroppen og arbejde med it at dissekere muskler, led og andre organer at diskutere sundhed og livsstil ud fra en fysiologisk og sociologisk vinkel at undersøge og opleve naturen gennem teori, feltarbejde og friluftsliv at udarbejde træningsprogrammer ud fra fysiologisk og psykologisk teori at bevæge dig og samarbejde/teambuilde med andre at kende din krop i et bredt fagligt perspektiv gennem fysiologiske, sociologiske, historiske og psykologiske vinkler - så er denne studieretning noget for dig

15 Studieretning 3 tornbjerg gymnasium 15 To elever fortæller: Vi synes denne linje har et godt samspil - specielt fagene biologi og idræt har været en god kombination. F.eks. har vi haft lettere ved at forstå den idrætsfysiologiske teori, da vi i biologi har arbejdet med den menneskelige fysiologi og processerne i kroppen såsom respiration. Helt fra starten har fagene overlappet hinanden, og kombina tionen af idræt og biologi åbner op for spændende emner inden for AT - projekter og andre større opgaver. Et godt eksempel på dette kunne være, da vi på vores studietur til Malta havde mulighed for at lave forsøg med puls, dykning og solbadning, som vi senere kunne bruge i vores SRO (større skriftlig opgave i 2.g). Med denne studieretning får man lov til selv at påvirke undervisningen, f.eks. har vi i idræt i 3.g valgt et adventureforløb, hvor vi bl.a. har cyklet Mountain Bike, og senere på året skal vi sejle havkajak. Eksempler på emner og projekter Studieretningsintro, hvor du introduceres til kroppen gennem tværfagligt samarbejde teoretisk og praktisk. dykkertema på studietur. Her dykkes både med og uden ilt, og vi aflæser nogle af kroppens reaktioner, samtidig med at dette perspektiveres til viden om havpattedyr. doping historisk, fysiologisk og etisk. kost og sundhed hvad er myter? Hvad er fakta?

16 16 tornbjerg gymnasium Studieretning 4 Biologi (A), Psykologi (B), Matematik (B) Vi har i denne studieretning fokus på mennesket fra molekyle til dets sociale liv i det senmoderne samfund. I studieretningens fag undersøger vi, hvordan vilkårene og mulighederne er for mennesker, når både den biologiske arv og miljøet har betydning for menneskers liv. Disse sammenhænge udforskes gennem teoretiske forklaringer, analyser, medierne og ved egne undersøgelser og eksperimenter. Nervesystemets og herunder hjernens opbygning og funktion er et obligatorisk omdrejningspunkt. Det behandles enkeltfagligt i biologi og psykologi, men nervesystemets og hjernens opbygning og funktion er også i fokus i et eller flere af de fællesfaglige forløb som fx AT, SRO eller SRP. I denne studieretning er biologi, psykologi og matematik centrale, men de andre fag er også nødvendige og meningsfulde medspillere. I denne studieretning arbejder vi særligt med Biologiske eksperimenter i laboratoriet og i felten, på dig selv og andre organismer Indsamling og bearbejdning af data i form af observationer, undersøgelser, eksperimenter og interviews Anvendelse af it til dataopsamling, resultatbehandling og matematisk modellering Analyse og fortolkning af tekster, film, cases og billeder Fokus på elevprodukter, ofte it-baserede Træning af forskellige mundtlige og skriftlige udtryksformer De konkrete emner og projekter skifter fra hold til hold, men i boksene kan du se nogle typiske eksempler. Har du lyst til at undersøge sammenhængene mellem kost, motion og sundhed at belyse de biologiske og samfundsmæssige forklaringer på stress at studere hjernens opbygning og funktion at opnå indsigt i hvilke faktorer der betyder noget for vores udvikling som individer at få indsigt i hvad der ligger til grund for at vi er så forskellige som mennesker at opnå indsigt i og forholde dig kritisk til forklaringer på menneskets adfærd - så er denne studieretning noget for dig

17 Studieretning 4 tornbjerg gymnasium 17 En elev fortæller: Det bedste ved denne studieretning er, at jeg har fået nogle teoretiske forklaringer på menneskers mangfoldige adfærdsmønstre, og at jeg derfor bedre kan forstå min omverden. Eksempler på emner og projekter Hjernen og udvælgelse af partner krop og sundhed er piger dummere end drenge? ondskab og psykopati Hvad er stress, og hvorfor er det så udbredt i vores samfund? Hvordan påvirker stoffer hjernen? Hvordan lærer vi, og hvorfor har vi forskellige måder at lære på? er der egentlig forskel på chimpanserne i Zoo og os selv?

18 18 tornbjerg gymnasium Studieretning 5 Samfundsfag (A), Matematik (B), Biologi (B) I denne studieretning forener vi samfundsfag og naturvidenskab, og vi har et væsentligt fokus på problemstillinger, der knytter sig til de økonomiske sammenhænge, til vækst og fordeling. Sådanne emner er velegnede til at blive beskrevet og analyseret med matematikkens redskaber. I denne studieretning har vi desuden fokus på de problemstillinger, der er forbundet med naturgrundlaget under de moderne samfund så som miljø, ressourcer og klima. Oplagte fokuspunkter knytter sig desuden til de biologiske konsekvenser af nutidens livsstil og til de samfundsmæssige perspektiver i den bioteknologiske udvikling. Vi har således mange oplagte muligheder for et spændende fagsamarbejde mellem de tre studieretningsfag. Det sker i de fællesfaglige forløb i forbindelse med almen studieforberedelse, med studieretningsopgaven eller i øvrigt. Der er således også gode muligheder for tværfaglige samarbejder med de øvrige fag som historie, religion, engelsk og dansk, som kan tones af studieretningen. Perspektivrige tværfaglige studierejser og andre udadrettede aktiviteter er ligeledes en oplagt mulighed. Endelig er der med samfundsfag på A-niveau rigtig mange muligheder for at vælge aktuelle temaer til studieretningsprojektet i 3g. I denne studieretning arbejder vi særligt med Anvendelse af regneark og modeller Eksperimenter i laboratoriet og i felten Elevproducerede data i form af spørgeskemaer, interviews og observation Har du lyst til at blive klog på, hvordan samfundet hænger sammen at få indsigt i, hvordan matematikken kan anvendes i praksis at diskutere, hvor magten ligger i Danmark og i Verden at kunne gennemskue, hvad der er fakta, og hvad der er myter i den politiske diskussion at undersøge, hvordan samfundet er afhængigt af og påvirker sit naturgrundlag at undersøge og fordybe dig i centrale og konkrete biologiske problemstillinger, der har relevans for samfundet lokalt og globalt eller for dig personligt - så er denne studieretning noget for dig

19 Studieretning 5 tornbjerg gymnasium 19 En elev fortæller: Jeg har altid interesseret mig for de ting, der sker i verden omkring mig. Både i de sammenhænge, jeg selv indgår direkte i, og på mere overordnet globalt plan. Jeg har også mange holdninger til det hele. f.eks. hele miljø- og klimaspørgsmålet. Ved at have valgt denne studieretning føler jeg mig langt bedre klædt på, når jeg argumenterer for mine synspunkter. Eksempler på emner og projekter økonomisk vækst eller tilbagegang hvordan fungerer økonomien? unge og alkohol er der et særlig dansk problem? unges uddannelsesvalg er udsigten til en høj livsløn vigtigere end den sociale arv? iltsvind, vandplaner, natur og landbrug miljøpolitik og miljøinteresser i Danmark og EU udkantsdanmark hvad dækker begrebet over, og hvorfor knækker Danmark over? kina på vej frem hvornår overhaler Kinas økonomi USAs, og hvad betyder det? dna-register hvad er det, hvad kan det bruges til, og kan det misbruges?

20 20 tornbjerg gymnasium Studieretning 6 og 7 6) Samfundsfag (A), Engelsk (A), Matematik (B) 7) Engelsk (A), Samfundsfag (B), Matematik (B) Disse to studieretninger henvender sig til dig, der er interesseret i engelsksproget litteratur, kultur og samfundsforhold i en globaliseret verden. Du vil opnå indblik i danske såvel som internationale politiske og økonomiske forhold. Der bliver rig lejlighed til at analysere moderne samfundsforhold og opnå en forståelse for identitetsdannelse i en globaliseret tid. I den studieretning, hvor samfundsfag indgår på A-niveau, anvender vi blandt andet matematiske metoder og modeller til at opnå en forståelse for samfundsrelevante problemstillinger. Her arbejder vi i det hele taget mere dybtgående med problemstillinger fra den økonomiske og den internationale politiks verden. I begge studieretninger vil du samtidigt udvikle dine engelskfærdigheder i tale og skrift, idet vi arbejder med engelsksproget litteratur, film og medier i faget engelsk og anvender engelsksproget materiale i andre fag. Når samfundsfag indgår på A-niveau, kan der endvidere arbejdes med: Matematiske modeller bag politisk samfundsøkonomiske beslutninger udarbejdelse af din egen undersøgelse af samfundsmæssige forhold, og gennemførelse af den statistiske analyse deraf I disse studieretninger arbejder vi særligt med Kommunikationsformer Kultur og sprog Tekst og medier i bred forstand (fra Shakespeare til Facebook) Indsamling og matematisk bearbejdning af data i form af observationer, undersøgelser og interviews Har du lyst til at arbejde med aktuelle emner vedrørende individ og samfund at undersøge sammenhænge mellem tekster og den virkelighed og kultur, teksterne afspejler at analysere levevilkår i USA og Storbritannien sammenlignet med danske forhold at opnå indsigt i og forholde dig kritisk til den globaliserede verden at sætte dig ind i matematiske metoder og teorier for at forstå analyser og teorier i samfundsfag at arbejde med kvantitative, kvalitative og komparative undersøgelser af samfundsforhold af sociologisk, politisk og økonomisk art. - så er denne studieretning noget for dig.

21 Studieretning 6 og 7 tornbjerg gymnasium 21 En elev fortæller: Det var spændende at være til debataften på skolen. Ved at arbejde systematisk med kulturteori, facts om levevilkår, statistisk materiale osv. har jeg via denne studieretning fået bedre styr på mine tanker, altså hvordan jeg kan argumentere for mine synspunkter, mener jeg. Eksempler på emner og projekter multikulturelle samfund: Integration i Danmark og den engelsksprogede verden fx i forbindelse med studierejse til et engelsksproget land. de polariserede politiske strømninger i USA hvorfor er det amerikanske samfund så opdelt? mediernes magt, selektion og indflydelse, herunder retorik og politisk spin dokumentation af en undersøgelses statistiske gyldighed fx forklaringskraften i meningsmålinger økonomisk ulighed hvordan måles ulighed, og kan man tale om lige samfund? Social arv og uddannelse er der sammenhæng mellem forældres uddannelsesmæssige baggrund og børns uddannelsesniveau?

22 22 tornbjerg gymnasium Studieretning 8 Engelsk (A), Psykologi (B), Samfundsfag (B) Vi har i denne studieretning særligt fokus på kulturer. Vi studerer menneskets individuelle og sociale liv, menneskelige og samfundsmæssige relationer og alle de vigtige og tilhørende medier i en globaliseret verden. I studieretningens fag og projekter undersøger vi, hvordan vilkårene og mulighederne er for mennesker fortrinsvis i den vestlige verden; identitetsdannelse og udvikling af personligheden på grundlag af de samfundsmæssige forhold i den senmoderne tid vi lever i. Det gælder både politiske systemer, levevilkår, identitetsdannelse og de problemer og udfordringer, mennesker har. Sammenhængene mellem menneske, samfund og sprog udforskes i denne studieretning gennem mange forskellige redskaber: skønlitteratur, statistik, blogs, film, faglitteratur, rollespil, avisartikler og mange typer af skriftlige produkter. I denne studieretning arbejder vi særligt med Indsamling og bearbejdning af data i form af observationer, undersøgelser og interviews Analyse og fortolkning af tekster, film, cases og billeder At have fokus på elevprodukter, ofte it baserede At træne forskellige mundtlige- og skriftlige udtryksformer Har du lyst til at arbejde med aktuelle danske og internationale emner vedrørende individ og samfund at undersøge sammenhænge mellem tekster og den virkelighed, teksterne afspejler at opnå indsigt i, hvilke faktorer der betyder noget for vores udvikling som individer at foretage undersøgelser af sociologiske og psykologiske problemstillinger at få indsigt i, hvad der ligger til grund for, at vi er så forskellige som mennesker at kunne beherske engelsk i skrift og tale fuldt ud at opnå indsigt i og forholde dig kritisk til den globaliserede verden - så er denne studieretning noget for dig

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i 2013. Vi vil

Læs mere

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Stx-studieretninger og hf-fagpakker Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Faglighed Fællesskab Indhold Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium... 4 Science... 6 Udsyn mod verden... 8 Musik + miljø

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Side 1/38 Indholdsplan Blidstrup Efterskole 2011-2012 1. Formål... 5 2. Værdigrundlag... 5 3. Elevgrundlag... 5 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse...

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Indholdsplan 01-01-2012

Indholdsplan 01-01-2012 2012 Indholdsplan 01-01-2012 Indholdsfortegnelse Side 3: Side 5: Side 7: Det grundlæggende præciseret ud fra efterskolelovens formål Det grundlæggende præciseret ud fra skolens formål Anderledes uger Intro

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15 NØVLINGSKOV EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Den åndelige dimension Nøvlingskov Efterskole er en kristen skole og et kristent hjem, hvor hverdagen præges og bæres af troen på Gud og værdien af de mennesker Han

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2010/2011 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere