STX - et sikkert valg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STX - et sikkert valg"

Transkript

1 STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013

2

3 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion en treårig ungdomsuddannelse med sigte på videregående uddannelse. Det sker på en skole med engagement i fortsat udvikling af uddannelsen og med studiemæssige rammer præget af undervisning i øjenhøjde og vægt på indflydelse, så eleverne bliver aktive borgere i et demokratisk samfund og derigennem kan bidrage til den globale udvikling. Tornbjerg Gymnasium er efterspurgt fordi det: er et stærkt og ligeværdigt fællesskab med plads til alle elever, der vil tage en uddannelse med faglige og personlige udfordringer er en udviklingsorienteret og attraktiv arbejdsplads er med i front på faglige og didaktiske områder Har en markant international profil i sam arbejde med partnere verden over er førende i arbejdet med eliteidræts - elever

4 4 tornbjerg gymnasium om tornbjerg FÅ DET HELE MED STUDENTEREKSAMEN PÅ TORNBJERG Dette hæfte er en invitation til tre udfordrende og udviklende år på Tornbjerg Gymnasium. Vi tilbyder en spændende ramme for din egen indsats, hvis dit projekt for de næste tre år er at tage en studentereksamen. Gennem undervisningen med alt, hvad dertil hører, og samværet med mange andre unge på tværs af klasser og årgange får du rigtigt gode muligheder for din egen faglige og personlige udvikling. Det første halve år af din tid på Tornbjerg er et grundforløb, som introducerer gymnasiets fag og arbejdsmåder, så du har et godt grundlag for det endelige valg af studieretning i december måned i 1g. På Tornbjerg Gymnasium har vi tradition for, at grundforløbene er næsten ens, fordi det giver alle det samme faglige grundlag ved starten af studieretningerne, uanset hvad man ender med at vælge. I undervisningen får du også indblik i, hvad dit oprindelige valg af studieretning rummer af faglige muligheder og udfordringer. En studentereksamen er studieforberedende og almendannende. Den skal forberede dig på de faglige og studiemæssige udfordringer, du vil møde i en videregående uddannelse. Samtidigt skal den sætte dig i stand til at være en selvstændigt tænkende borger i et demokratisk samfund med blik for de større sammenhænge og ansvarlighed over for dig selv og omgivelserne. Den faglige fordybelse er central, og gennem varierede arbejdsformer arbejder vi målrettet på, at du kan arbejde selvstændigt med fagene og får gode studiekompetencer. Samarbejdet på tværs af fagene, fx i faget AT, sætter dig i stand til at se sager fra forskellige synsvinkler. Du kan få støtte og vejledning fra klassens studievejleder, og i studietimer og studiecafé er der hjælp at hente til arbejdet i fagene. Tornbjerg Gymnasium har tradition for hele tiden at arbejde med udvikling af fagene og undervisningen. It anvendes i undervisningen, hvor det giver mening og udbytte skolen har et veludbygget lokalt it-netværk, som overalt giver nem adgang til internettet og skolens intranet fra elevernes

5 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 5 egne medbragte bærbare pc er. Alle skolens klasseværelser er forsynet med elektroniske tavler. Vi gør en særlig indsats for at udvikle en sund skole med TornbjergFrisk, som hovedinitiativtager inden for idræt, naturfag og på tværs af fag. Samtidigt tilbyder vi i samarbejde med Odense Kommune en særlig ordning for eliteidrætsudøvere, som ønsker at tage en studentereksamen på de sædvanlige tre år samtidigt med, at de udvikler deres sportslige talenter. Vi forventer, at du som elev på Tornbjerg Gymnasium er nysgerrig og engageret. Det er vigtigt for skolen og for dig selv, at du tager medansvar for undervisningen. Vi forventer, at du som elev på Tornbjerg Gymnasium er nysgerrig og engageret. Det er vigtigt for skolen og for dig selv, at du tager medansvar for undervisningen og ansvar for dine egne læreprocesser. Vi regner med, at du også vil engagere dig i nogle af de mange aktiviteter, som foregår uden for undervisningen. Gennem Elevrådet er eleverne repræsenteret i skolens udvalg, hvor elever samarbejder med personalet og skolens ledelse om mange sider af skolens liv. På de månedlige Tornbjergmøder kan den enkelte klasses elever diskutere fælles spørgsmål. Hele skolen samles på ugentlige Tornbjergsamlinger for fælles meddelelser og med elevproduceret underholdning. Elever med kreative evner kan udnytte skolens mange øvefacililteter efter skoletid og udfolde sig på skolens Amatøraften. Er det idræt, som trækker, udbyder vi frisport med fx styrketræning i vores store nye fitnesscenter uden for skoletid, og vi afholder interne skoleturneringer. Har du organisationstalent, så er der rig mulighed for at udfolde det i festforeningerne Jazzekspressen og Miracules. Skolen har også en særdeles aktiv Operation Dagsværkgruppe. Der er plads til mange andre nye aktiviteter, og vi værdsætter den enkeltes interesse og talenter.

6 6 tornbjerg gymnasium introforløb Introforløb Den første måneds tid efter sommerferien afholder vi et særligt tilrettelagt introforløb for 1.g erne, hvor du bliver introduceret til bl.a. klassen, teamet, lærerne, rektor, årgangen, elevrådet, kontoret, Jazzen, fagene, maden, festerne og bøgerne. 1.skoledag begynder mandag d. 12. august kl i kantinen på Tornbjerg Gymnasium. Rektor Carsten Claussen byder velkommen, og du møder derefter klassens team, tutorer og dine nye klassekammerater! Lærerteamet tager sig af din og klassens trivsel i det daglige og koordinerer lærernes samarbejde om undervisningen. Tutorerne er to 3.g elever, der vil være tæt på jer i den første tid, hvor alt det nye kan virke noget uoverskueligt. Den første tid byder ud over introduktioner til grundforløbets fag på masser af oplysende og ikke mindst sociale aktiviteter. Klassen skal have fx tutortime alene med tutorerne, rektortime (alene med rektor!), klassens første studietime, det første møde med elevrådet samt danse folkedans til live harmonikamusik. De to grundforløbsfag AP (Almen Sprogforståelse) og NV (Naturvidenskabeligt Grundforløb) kommer til at fylde meget i det første ½ år af din gymnasietid, og derfor skal din appetit vækkes allerede i den første uge med særlige sproglige og naturvidenskabelige aktiviteter.

7 introforløb tornbjerg gymnasium 7 TeamTouren afvikles i de første uger og har fokus på friluftsliv og teambuilding. Stedet er Tarup-Davinde gamle grusgrave, som i dag er et skønt naturområde, der på alle måder kalder på aktive og sociale oplevelser. Klassen cykler ud om morgenen den ene dag og vender hjem den næste dag ved middagstid. De dage, hvor din klasse ikke er afsted, er der normal undervisning og flere intro-aktiviteter. 1.g-temafest, idrætsdag og miracules-fest Når alle har været af sted på team touren, holdes 1.g-temafesten. Selve temaet for årets fest afsløres af tutorerne i ugen op til festen. De sidste år har klasserne dækket op til bl.a. bryllupsfest, OL-fest, Oscar-fest og storbyens fest. Der er en præmie til den mest originale klasse! Det var en fed og lidt grænseoverskridende tur, hvor jeg prøvede ting, jeg aldrig havde prøvet før. Vi byggede vores egen tømmerflåde, klatrede over søer og spiste mad, som var lavet i jorden. Vi blev rystet sammen som klasse. Om aftenen blev der spillet guitar og sunget. Tutorerne var gode til at få os med. Jeg kan huske, at jeg ikke ville tage hjem, fordi jeg var så opsat på at møde flere nye mennesker og lære, hvad Tornbjerg ville byde mig. Elev, 1.g MEN gymnasiet er selvfølgelig andet og mere end fest og friluftsture med alle de nye kammerater! Der skal læses, studeres og produceres i fagene og i de mange projekter på tværs af fagene. Det går du også i gang med næsten fra den allerførste dag og den første måned er tilrettelagt som et miks af introaktiviteter og undervisning. Introforløbet slutter med, at 1.g klasserne får muligheden for at komme helt ind i Tornbjergs ånd! Det sker ved idrætsdagen og den efterfølgende spisning og fest. Det er en dag med idræt, leg og konkurrence, hvor alle skolens klasser mødes i sjove og anderledes dyster. I højt humør og skægge udklædninger er der mulighed for at kæmpe og socialisere sig med resten af skolens elever. Når man det ikke i løbet af dagen, så er der muligheder om aftenen. For da er 2.g klasserne værter for gode hjemmelavede måltider i flotte restauranter rundt om på skolen. Efter spisningen vil der være stor fest til kl. 01 arrangeret af skolens festforening Miracules.

8 8 tornbjerg gymnasium Uddannelsens struktur GYMNASIEFORLØBET Gymnasieuddannelsen er opbygget på følgende måde: ½ års grund forløb Dansk, historie, engelsk, 2. fremmedsprog, samfundsfag, matematik, idræt, et kunstnerisk fag, fysik og et biologi, almen sprogforståelse (AP) og naturvidenskabeligt grundforløb (NV). 2½ års studieretningsforløb Obligatoriske fag Dansk A Historie A Engelsk B 2. fremmedsprog (fortsætter B/ begynder A) Fysik C Idræt C Kunstnerisk fag C Matematik C Oldtidskundskab C Religion C Samfundsfag C 2 af fagene: Biologi C, Kemi C, Naturgeografi C (et af fagene eller fysik skal også vælges på B-niveau) Studieretningsfag 2-3 studieretningsfag og studieretningsprojekt. Valgfag 1-3 af flg. fag Astronomi Billedkunst Biologi Dramatik Engelsk Filosofi Fransk Fysik Idræt Kemi Latin Matematik Mediefag Musik Naturgeografi Psykologi Religion Samfundsfag Spansk Tysk Almen studieforberedelse (AT) En studentereksamen skal indeholde fag på forskellige niveauer. Hovedreglen er flg.: 4 fag på A-niveau, 3 fag på B-niveau og 7 fag på C-niveau. A-niveaufag har du i 2½ - 3 år. A-niveau er det højeste niveau. B-niveaufag har du typisk i 2 år. C-niveaufag har du typisk i 1 år. Almen studieforberedelse har du i 2½ år.

9 Uddannelsens struktur tornbjerg gymnasium 9 De fleste elever skal også have 1-3 valgfag. Antallet af valgfag afhænger af studieret ningen. Valgfag behøver ikke at være nye fag. Studieretningsfag på B-niveau kan ofte også vælges som valgfag på et højere niveau. Har du haft fx matematik på B-niveau i 2.g, kan du vælge matematik på A-niveau i 3.g. Eksamen vil afspejle undervisningen og variere mellem skriftlige og mundtlige prøver, projektprøver, 24 timers prøver, synopsisprøver o.s.v. SPECIELLE FORHOLD Tornbjerg Elite på Tornbjerg Gymnasium har fra 2007 været et nyt fynsk tiltag for den unge eliteidrætsudøver. Den giver mulighed for at tage en studentereksamen på de traditionelle 3 år, idet undervisningen tilrettelægges sådan, at træningen kan passes samtidigt. Ordningens studieretning er nr. 7 (se side og 42). Se flere oplysninger i de fremlagte specialfoldere eller på vores hjemmeside. Udover Tornbjerg Elite udbyder vi Team-Danmark-ordningen. Idrætsudøveren har her mulighed for at strække gymnasietiden over 4 år. Musikinteresserede elever har også mulighed for at strække gymnasieforløbet over 4 år, hvis de er godkendt til at gennemføre MGK, Musikalsk Grund Kursus, mens de går på Tornbjerg. UDBUD AF STUDIERETNINGER PÅ TORNBJERG 2013 På de følgende sider kan du se, hvilke studieretninger vi udbyder på Tornbjerg Gymnasium. Du kan ligeledes få et indtryk af, hvad den enkelte studieretning indeholder. Uanset hvilken studieretning du vælger, kommer du til at arbejde i grupper, med projekter, individuelt og på klassen. Du vil høre forelæsninger og oplæg, og du vil jævnligt skulle arbejde med emner, hvor flere fag indgår. Ekskursioner og studierejser vil indgå på relevante tidspunkter. Du vil benytte it som et naturligt værktøj i undervisningen.

10 10 tornbjerg gymnasium Studieretning 1 Matematik (A), Fysik (A), Kemi (B) Supercomputere, 3d-grafik, den nanoteknologiske udvikling af intelligent medicin og den fortsatte udforskning af solsystemet. Dette er blot nogle få eksempler på områder inden for såvel dagligdags fænomener som frontforskning, hvor matematik, fysik og kemi spiller en hovedrolle. Vil man have indsigt i og kunne agere inden for disse områder, er det altså en forudsætning, at man besidder kundskaber i studieretningens fag. På studieretningen vil matematik ikke blot være et fag i sig selv, men fagets helt utrolige anvendelighed demonstreres i samarbejdet med de andre studieretningsfag. Emnerne i fysik og kemi vil spænde fra det mindste, som elementarpartikler, atomer og molekyler, til det største som galakser og sågar hele universet. Din nysgerrighed og kreativitet vil blive stimuleret gennem eksperimenter og udvikling af teorier for naturvidenskabelige fænomener. Alle tre fag har en lang historie med stolte traditioner, men alligevel er de levende fag. De har på afgørende vis været med til at forme tilværelsen for mennesker gennem tiderne. Hvordan det videre skal gå ja, det er blandt andet op til dig. På studieretningen har man matematik og fysik i alle tre år, mens kemi afsluttes efter 2.g. Dette giver et roligt og sammenhængende forløb, som giver muligheder for fagligt samarbejde mellem matematik og fysik i alle tre år. Studieretningen er en helt oplagt forberedelse til et videregående studium inden for naturvidenskab, teknik og sundhed, men kan også føre andre steder hen. I denne studieretning arbejder vi særligt med at lære matematik og fysik på det højeste niveau at udvikle modeller og afprøve dem i praksis at opdage nye sammenhænge og formidle dem Har du lyst til at uddanne dig indenfor naturvidenskab, teknik eller sundhed at lære moderne videnskab på det højeste niveau og forstå komplicerede sammenhænge i naturen at gå i dybden med matematiske metoder og teorier at forstå teknologiens betydning for samfundsudviklingen - så er denne studieretning noget for dig

11 Studieretning 1 tornbjerg gymnasium 11 En elev fortæller: Det kræver logisk tankegang, og det kan jeg bruge i min videregående uddannelse, det at man kombinerer teori med praksis, at man lærer at bruge matematikkens sprog til at beskrive naturen. Eksempler på emner og projekter Jagten på Higgs-partiklen hvorfor er det vigtigt? Geometri gennem 5000 år hvad er det nye her? Fraktale mønstre og kaos hvordan opstår det? Moderne lægemidler hvordan laves de? Mørkt stof og mørk energi hvorfor kan vi ikke se det? Antistof hvad er det og hvorfor er der så lidt af det?

12 12 tornbjerg gymnasium Studieretning 2 Matematik (A), Fysik (B), Kemi (B) Landinger på Mars, effektiv dopingkontrol, brændselsceller og nanoteknologi er eksempler på teknologiske landvindinger i de senere år. Uden en solid kunnen inden for fag som matematik, fysik og kemi er det ikke muligt at forstå og udnytte disse landvindinger. På denne studieretning vil man opnå den nødvendige baggrund i matematik, fysik og kemi. Arbejdet i matematik vil skærpe din matematiske tankegang og give dig færdigheder, der rækker langt ud over faget. I fysik og kemi vil arbejdet strække sig fra det mindste som atomer og molekyler til de største strukturer i verden. Du vil komme til at lave eksperimenter og udvikle modeller for naturvidenskabelige fænomener, der ikke alene vil vise sig spændende i sig selv, men også være yderst relevante i et samfundsmæssigt perspektiv. På studieretningen har man matematik i alle tre år, mens fysik og kemi afsluttes efter 2.g. Denne studieretning peger frem mod et videregående studium inden for naturvidenskab, teknik og sundhed, men kan også, afhængig af toningen, føre i helt andre retninger. I denne studieretning arbejder vi desuden særligt med at lære matematik på det højeste niveau at forstå naturvidenskaben at udføre eksperimenter og bruge modeller Har du lyst til at beskæftige dig med naturvidenskab og teknik i samarbejde med andre fag at gå i dybden med matematiske metoder og teorier at afprøve de matematiske modeller ved at udføre praktiske eksperimenter at opleve hvordan formler og teorier kan forklare dagligdags spørgsmål og sam tidig stille nye at opdage betydningen af naturvidenskabens opdagelser for dig og for samfundet - så er denne studieretning noget for dig

13 Studieretning 2 tornbjerg gymnasium 13 En elev fortæller: Naturvidenskab er megaspændende, og denne studieretning opfylder kravene til næsten alle videregående uddannelser, men man har også mulighed for at koble den naturvidenskabelige linje med samfundsfag eller et sprogfag på A-niveau. Jeg har fundet ud af, at matematisk tanke gang er uundværlig, når du skal forstå de andre fag, og at fysik og kemi belyser nogle af de samme problemer, men bruger hvert sit sprog og hver sin tilgang. Eksempler på emner og projekter lotto er der en god vinderstrategi, eller er der blot tale om frivillig ekstraskat? kryptologi kodernes matematik. kosmologi hvordan vil universet udvikle sig? kan man rejse i tiden? Hvordan fremstilles fremtidens lægemidler? Hvad smager maden egentlig af? global opvarmning hvad er teorierne?

14 14 tornbjerg gymnasium Studieretning 3 Biologi (A), Idræt (B), Matematik (B) I denne naturvidenskabelige studieretning sætter vi fokus på menneskets krop og betydningen af fysisk aktivitet både i teori og praksis. Biologi og idræt giver sammen en bred og dyb indsigt og forståelse af kroppen, og matematik bidrager med opstilling af modeller og beregninger af testresultater. Du vil med din egen krop undersøge, hvordan kroppen fungerer, fx med måling af puls og aktivitet, måling af hæmatokritværdi og din maksimale styrke. Vi fordyber os i begreber som sundhed, livsstilssygdomme, doping, testning og meget mere. Du skal studere, hvad der sker på organ-, celleog molekyleniveau og sammenholde dette med den aktive krop før, under og efter fysisk aktivitet. Vi forener teori og praksis og arbejder tværfagligt gennem studier og eksperimenter i laboratoriet, i idrætshallen, på udendørsanlæg og i naturen. Ekskursioner, friluftsliv og studieturen inddrager på naturlig vis forskellige temaer i undervisningen. Vi har i de senere år rejst til Malta, hvor vi udover vores faglige projekter har mødt lokalbefolkningen gennem bl.a. interviews og kamp mod en lokal klub i fremtiden håber vi også, at der bliver mulighed for at besøge et lokalt gymnasium. Ud over de tværfaglige temaer vil du støde på andre dele af fagene og helt andre fag, som belyser kroppen i et bredt perspektiv fx gennem forløb som Den historiske krop med historie eller Olympiaden med oldtidskundskab. I denne studieretning arbejder vi særligt med Kroppens funktioner (stofomsætning, organsystemer osv.) Testning af kroppens grænser Kroppen i fortiden og nutiden Kroppen mellem samfund og individ Koblingen mellem praktisk og teoretisk idræt Har du lyst til at teste kroppen og arbejde med it at dissekere muskler, led og andre organer at diskutere sundhed og livsstil ud fra en fysiologisk og sociologisk vinkel at undersøge og opleve naturen gennem teori, feltarbejde og friluftsliv at udarbejde træningsprogrammer ud fra fysiologisk og psykologisk teori at bevæge dig og samarbejde/teambuilde med andre at kende din krop i et bredt fagligt perspektiv gennem fysiologiske, sociologiske, historiske og psykologiske vinkler - så er denne studieretning noget for dig

15 Studieretning 3 tornbjerg gymnasium 15 To elever fortæller: Vi synes denne linje har et godt samspil - specielt fagene biologi og idræt har været en god kombination. F.eks. har vi haft lettere ved at forstå den idrætsfysiologiske teori, da vi i biologi har arbejdet med den menneskelige fysiologi og processerne i kroppen såsom respiration. Helt fra starten har fagene overlappet hinanden, og kombina tionen af idræt og biologi åbner op for spændende emner inden for AT - projekter og andre større opgaver. Et godt eksempel på dette kunne være, da vi på vores studietur til Malta havde mulighed for at lave forsøg med puls, dykning og solbadning, som vi senere kunne bruge i vores SRO (større skriftlig opgave i 2.g). Med denne studieretning får man lov til selv at påvirke undervisningen, f.eks. har vi i idræt i 3.g valgt et adventureforløb, hvor vi bl.a. har cyklet Mountain Bike, og senere på året skal vi sejle havkajak. Eksempler på emner og projekter Studieretningsintro, hvor du introduceres til kroppen gennem tværfagligt samarbejde teoretisk og praktisk. dykkertema på studietur. Her dykkes både med og uden ilt, og vi aflæser nogle af kroppens reaktioner, samtidig med at dette perspektiveres til viden om havpattedyr. doping historisk, fysiologisk og etisk. kost og sundhed hvad er myter? Hvad er fakta?

16 16 tornbjerg gymnasium Studieretning 4 Biologi (A), Psykologi (B), Matematik (B) Vi har i denne studieretning fokus på mennesket fra molekyle til dets sociale liv i det senmoderne samfund. I studieretningens fag undersøger vi, hvordan vilkårene og mulighederne er for mennesker, når både den biologiske arv og miljøet har betydning for menneskers liv. Disse sammenhænge udforskes gennem teoretiske forklaringer, analyser, medierne og ved egne undersøgelser og eksperimenter. Nervesystemets og herunder hjernens opbygning og funktion er et obligatorisk omdrejningspunkt. Det behandles enkeltfagligt i biologi og psykologi, men nervesystemets og hjernens opbygning og funktion er også i fokus i et eller flere af de fællesfaglige forløb som fx AT, SRO eller SRP. I denne studieretning er biologi, psykologi og matematik centrale, men de andre fag er også nødvendige og meningsfulde medspillere. I denne studieretning arbejder vi særligt med Biologiske eksperimenter i laboratoriet og i felten, på dig selv og andre organismer Indsamling og bearbejdning af data i form af observationer, undersøgelser, eksperimenter og interviews Anvendelse af it til dataopsamling, resultatbehandling og matematisk modellering Analyse og fortolkning af tekster, film, cases og billeder Fokus på elevprodukter, ofte it-baserede Træning af forskellige mundtlige og skriftlige udtryksformer De konkrete emner og projekter skifter fra hold til hold, men i boksene kan du se nogle typiske eksempler. Har du lyst til at undersøge sammenhængene mellem kost, motion og sundhed at belyse de biologiske og samfundsmæssige forklaringer på stress at studere hjernens opbygning og funktion at opnå indsigt i hvilke faktorer der betyder noget for vores udvikling som individer at få indsigt i hvad der ligger til grund for at vi er så forskellige som mennesker at opnå indsigt i og forholde dig kritisk til forklaringer på menneskets adfærd - så er denne studieretning noget for dig

17 Studieretning 4 tornbjerg gymnasium 17 En elev fortæller: Det bedste ved denne studieretning er, at jeg har fået nogle teoretiske forklaringer på menneskers mangfoldige adfærdsmønstre, og at jeg derfor bedre kan forstå min omverden. Eksempler på emner og projekter Hjernen og udvælgelse af partner krop og sundhed er piger dummere end drenge? ondskab og psykopati Hvad er stress, og hvorfor er det så udbredt i vores samfund? Hvordan påvirker stoffer hjernen? Hvordan lærer vi, og hvorfor har vi forskellige måder at lære på? er der egentlig forskel på chimpanserne i Zoo og os selv?

18 18 tornbjerg gymnasium Studieretning 5 Samfundsfag (A), Matematik (B), Biologi (B) I denne studieretning forener vi samfundsfag og naturvidenskab, og vi har et væsentligt fokus på problemstillinger, der knytter sig til de økonomiske sammenhænge, til vækst og fordeling. Sådanne emner er velegnede til at blive beskrevet og analyseret med matematikkens redskaber. I denne studieretning har vi desuden fokus på de problemstillinger, der er forbundet med naturgrundlaget under de moderne samfund så som miljø, ressourcer og klima. Oplagte fokuspunkter knytter sig desuden til de biologiske konsekvenser af nutidens livsstil og til de samfundsmæssige perspektiver i den bioteknologiske udvikling. Vi har således mange oplagte muligheder for et spændende fagsamarbejde mellem de tre studieretningsfag. Det sker i de fællesfaglige forløb i forbindelse med almen studieforberedelse, med studieretningsopgaven eller i øvrigt. Der er således også gode muligheder for tværfaglige samarbejder med de øvrige fag som historie, religion, engelsk og dansk, som kan tones af studieretningen. Perspektivrige tværfaglige studierejser og andre udadrettede aktiviteter er ligeledes en oplagt mulighed. Endelig er der med samfundsfag på A-niveau rigtig mange muligheder for at vælge aktuelle temaer til studieretningsprojektet i 3g. I denne studieretning arbejder vi særligt med Anvendelse af regneark og modeller Eksperimenter i laboratoriet og i felten Elevproducerede data i form af spørgeskemaer, interviews og observation Har du lyst til at blive klog på, hvordan samfundet hænger sammen at få indsigt i, hvordan matematikken kan anvendes i praksis at diskutere, hvor magten ligger i Danmark og i Verden at kunne gennemskue, hvad der er fakta, og hvad der er myter i den politiske diskussion at undersøge, hvordan samfundet er afhængigt af og påvirker sit naturgrundlag at undersøge og fordybe dig i centrale og konkrete biologiske problemstillinger, der har relevans for samfundet lokalt og globalt eller for dig personligt - så er denne studieretning noget for dig

19 Studieretning 5 tornbjerg gymnasium 19 En elev fortæller: Jeg har altid interesseret mig for de ting, der sker i verden omkring mig. Både i de sammenhænge, jeg selv indgår direkte i, og på mere overordnet globalt plan. Jeg har også mange holdninger til det hele. f.eks. hele miljø- og klimaspørgsmålet. Ved at have valgt denne studieretning føler jeg mig langt bedre klædt på, når jeg argumenterer for mine synspunkter. Eksempler på emner og projekter økonomisk vækst eller tilbagegang hvordan fungerer økonomien? unge og alkohol er der et særlig dansk problem? unges uddannelsesvalg er udsigten til en høj livsløn vigtigere end den sociale arv? iltsvind, vandplaner, natur og landbrug miljøpolitik og miljøinteresser i Danmark og EU udkantsdanmark hvad dækker begrebet over, og hvorfor knækker Danmark over? kina på vej frem hvornår overhaler Kinas økonomi USAs, og hvad betyder det? dna-register hvad er det, hvad kan det bruges til, og kan det misbruges?

20 20 tornbjerg gymnasium Studieretning 6 og 7 6) Samfundsfag (A), Engelsk (A), Matematik (B) 7) Engelsk (A), Samfundsfag (B), Matematik (B) Disse to studieretninger henvender sig til dig, der er interesseret i engelsksproget litteratur, kultur og samfundsforhold i en globaliseret verden. Du vil opnå indblik i danske såvel som internationale politiske og økonomiske forhold. Der bliver rig lejlighed til at analysere moderne samfundsforhold og opnå en forståelse for identitetsdannelse i en globaliseret tid. I den studieretning, hvor samfundsfag indgår på A-niveau, anvender vi blandt andet matematiske metoder og modeller til at opnå en forståelse for samfundsrelevante problemstillinger. Her arbejder vi i det hele taget mere dybtgående med problemstillinger fra den økonomiske og den internationale politiks verden. I begge studieretninger vil du samtidigt udvikle dine engelskfærdigheder i tale og skrift, idet vi arbejder med engelsksproget litteratur, film og medier i faget engelsk og anvender engelsksproget materiale i andre fag. Når samfundsfag indgår på A-niveau, kan der endvidere arbejdes med: Matematiske modeller bag politisk samfundsøkonomiske beslutninger udarbejdelse af din egen undersøgelse af samfundsmæssige forhold, og gennemførelse af den statistiske analyse deraf I disse studieretninger arbejder vi særligt med Kommunikationsformer Kultur og sprog Tekst og medier i bred forstand (fra Shakespeare til Facebook) Indsamling og matematisk bearbejdning af data i form af observationer, undersøgelser og interviews Har du lyst til at arbejde med aktuelle emner vedrørende individ og samfund at undersøge sammenhænge mellem tekster og den virkelighed og kultur, teksterne afspejler at analysere levevilkår i USA og Storbritannien sammenlignet med danske forhold at opnå indsigt i og forholde dig kritisk til den globaliserede verden at sætte dig ind i matematiske metoder og teorier for at forstå analyser og teorier i samfundsfag at arbejde med kvantitative, kvalitative og komparative undersøgelser af samfundsforhold af sociologisk, politisk og økonomisk art. - så er denne studieretning noget for dig.

21 Studieretning 6 og 7 tornbjerg gymnasium 21 En elev fortæller: Det var spændende at være til debataften på skolen. Ved at arbejde systematisk med kulturteori, facts om levevilkår, statistisk materiale osv. har jeg via denne studieretning fået bedre styr på mine tanker, altså hvordan jeg kan argumentere for mine synspunkter, mener jeg. Eksempler på emner og projekter multikulturelle samfund: Integration i Danmark og den engelsksprogede verden fx i forbindelse med studierejse til et engelsksproget land. de polariserede politiske strømninger i USA hvorfor er det amerikanske samfund så opdelt? mediernes magt, selektion og indflydelse, herunder retorik og politisk spin dokumentation af en undersøgelses statistiske gyldighed fx forklaringskraften i meningsmålinger økonomisk ulighed hvordan måles ulighed, og kan man tale om lige samfund? Social arv og uddannelse er der sammenhæng mellem forældres uddannelsesmæssige baggrund og børns uddannelsesniveau?

22 22 tornbjerg gymnasium Studieretning 8 Engelsk (A), Psykologi (B), Samfundsfag (B) Vi har i denne studieretning særligt fokus på kulturer. Vi studerer menneskets individuelle og sociale liv, menneskelige og samfundsmæssige relationer og alle de vigtige og tilhørende medier i en globaliseret verden. I studieretningens fag og projekter undersøger vi, hvordan vilkårene og mulighederne er for mennesker fortrinsvis i den vestlige verden; identitetsdannelse og udvikling af personligheden på grundlag af de samfundsmæssige forhold i den senmoderne tid vi lever i. Det gælder både politiske systemer, levevilkår, identitetsdannelse og de problemer og udfordringer, mennesker har. Sammenhængene mellem menneske, samfund og sprog udforskes i denne studieretning gennem mange forskellige redskaber: skønlitteratur, statistik, blogs, film, faglitteratur, rollespil, avisartikler og mange typer af skriftlige produkter. I denne studieretning arbejder vi særligt med Indsamling og bearbejdning af data i form af observationer, undersøgelser og interviews Analyse og fortolkning af tekster, film, cases og billeder At have fokus på elevprodukter, ofte it baserede At træne forskellige mundtlige- og skriftlige udtryksformer Har du lyst til at arbejde med aktuelle danske og internationale emner vedrørende individ og samfund at undersøge sammenhænge mellem tekster og den virkelighed, teksterne afspejler at opnå indsigt i, hvilke faktorer der betyder noget for vores udvikling som individer at foretage undersøgelser af sociologiske og psykologiske problemstillinger at få indsigt i, hvad der ligger til grund for, at vi er så forskellige som mennesker at kunne beherske engelsk i skrift og tale fuldt ud at opnå indsigt i og forholde dig kritisk til den globaliserede verden - så er denne studieretning noget for dig

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3 STENHUS 201 1 / 12 G Y M N A S I U M & HF 3 8 gode grunde Vælg din egen fremtid 8 gode grunde 3-årig gymnasieuddannelse eller 2-årig hf-uddannelse? Det vil give dig muligheden for at vælge den uddannelse,

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg.

Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg.dk Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 94013 Gymnasiet på NGG Velkomst Kære kommende

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i 2013. Vi vil

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Økonomi og matematik Studieplan Elsker du tal? Kunne du tænke dig at blive bedre til matematik? Blive bedre til at tænke logisk og analytisk? Og lyder økonomi

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

HHX - Studieretninger 2013-16

HHX - Studieretninger 2013-16 zbc.dk HHX - Studieretninger 2013-16 Næstved Tre spændende år med oplevelser for livet zealand business college Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 Fra studietur til Argentina Det er spændende

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

NGG Studieretning X: MA-FY-KE

NGG Studieretning X: MA-FY-KE Studieretning NGG Studieretning X: MA-FY-KE Matematik A - Fysik B - Kemi B Disse sider indeholder en række links til uddannelsessteder og bekendtgørelser etc. Derfor ligger de også på skolens hjemmeside.

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger RØDKILDE 2012 Skolen Valgfag Studieretninger 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Vi bruger fjorden meget i undervisningen og hjælper bl.a. Miljøcentret Hvert 3. år opfører vi et stort teaterstykke, som spilles for ca.

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 2 Velkommen til en moderne og traditionsrig kostskole i Danmark. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er fra 1908. Siden da har mange hundrede børn og unge mennesker haft glæde

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Velkommen til Virum Gymnasium

Velkommen til Virum Gymnasium Velkommen til Virum Gymnasium Åbent hus mandag den 26. januar 2015 kl. 19.30 Virum Gymnasium Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf: 45 83 21 41. www.virum-gym.dk vg@edu.virum-gym.dk Festsalen: Tag en snak med

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Valgfag på C-niveau Kontaktpersoner: Theodor Willibald Harbsmeier (Kinesisklærer) th@thisted-gymnasium.dk, tlf. 61316543 Søren Christensen (Rektor) sch@thisted-gymnasium.dk,

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

8 studieretninger KHS.DK

8 studieretninger KHS.DK Handelsgymnasiet HHX 8 studieretninger KHS.DK LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK 8 Stærke studieretninger på Køge Handelsgymnasium På Køge Handelsgymnasium kan du vælge mellem 8 studieretninger,

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Velkommen til vores verden

Velkommen til vores verden Egå Gymnasium Velkommen til vores verden Hvis du netop er trådt ind ad døren på Egå Gymnasium for første gang, vil vi allerførst give dig lejlighed til at fornemme vores bygning. Stil dig i et hjørne og

Læs mere