STX - et sikkert valg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STX - et sikkert valg"

Transkript

1 STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013

2

3 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion en treårig ungdomsuddannelse med sigte på videregående uddannelse. Det sker på en skole med engagement i fortsat udvikling af uddannelsen og med studiemæssige rammer præget af undervisning i øjenhøjde og vægt på indflydelse, så eleverne bliver aktive borgere i et demokratisk samfund og derigennem kan bidrage til den globale udvikling. Tornbjerg Gymnasium er efterspurgt fordi det: er et stærkt og ligeværdigt fællesskab med plads til alle elever, der vil tage en uddannelse med faglige og personlige udfordringer er en udviklingsorienteret og attraktiv arbejdsplads er med i front på faglige og didaktiske områder Har en markant international profil i sam arbejde med partnere verden over er førende i arbejdet med eliteidræts - elever

4 4 tornbjerg gymnasium om tornbjerg FÅ DET HELE MED STUDENTEREKSAMEN PÅ TORNBJERG Dette hæfte er en invitation til tre udfordrende og udviklende år på Tornbjerg Gymnasium. Vi tilbyder en spændende ramme for din egen indsats, hvis dit projekt for de næste tre år er at tage en studentereksamen. Gennem undervisningen med alt, hvad dertil hører, og samværet med mange andre unge på tværs af klasser og årgange får du rigtigt gode muligheder for din egen faglige og personlige udvikling. Det første halve år af din tid på Tornbjerg er et grundforløb, som introducerer gymnasiets fag og arbejdsmåder, så du har et godt grundlag for det endelige valg af studieretning i december måned i 1g. På Tornbjerg Gymnasium har vi tradition for, at grundforløbene er næsten ens, fordi det giver alle det samme faglige grundlag ved starten af studieretningerne, uanset hvad man ender med at vælge. I undervisningen får du også indblik i, hvad dit oprindelige valg af studieretning rummer af faglige muligheder og udfordringer. En studentereksamen er studieforberedende og almendannende. Den skal forberede dig på de faglige og studiemæssige udfordringer, du vil møde i en videregående uddannelse. Samtidigt skal den sætte dig i stand til at være en selvstændigt tænkende borger i et demokratisk samfund med blik for de større sammenhænge og ansvarlighed over for dig selv og omgivelserne. Den faglige fordybelse er central, og gennem varierede arbejdsformer arbejder vi målrettet på, at du kan arbejde selvstændigt med fagene og får gode studiekompetencer. Samarbejdet på tværs af fagene, fx i faget AT, sætter dig i stand til at se sager fra forskellige synsvinkler. Du kan få støtte og vejledning fra klassens studievejleder, og i studietimer og studiecafé er der hjælp at hente til arbejdet i fagene. Tornbjerg Gymnasium har tradition for hele tiden at arbejde med udvikling af fagene og undervisningen. It anvendes i undervisningen, hvor det giver mening og udbytte skolen har et veludbygget lokalt it-netværk, som overalt giver nem adgang til internettet og skolens intranet fra elevernes

5 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 5 egne medbragte bærbare pc er. Alle skolens klasseværelser er forsynet med elektroniske tavler. Vi gør en særlig indsats for at udvikle en sund skole med TornbjergFrisk, som hovedinitiativtager inden for idræt, naturfag og på tværs af fag. Samtidigt tilbyder vi i samarbejde med Odense Kommune en særlig ordning for eliteidrætsudøvere, som ønsker at tage en studentereksamen på de sædvanlige tre år samtidigt med, at de udvikler deres sportslige talenter. Vi forventer, at du som elev på Tornbjerg Gymnasium er nysgerrig og engageret. Det er vigtigt for skolen og for dig selv, at du tager medansvar for undervisningen. Vi forventer, at du som elev på Tornbjerg Gymnasium er nysgerrig og engageret. Det er vigtigt for skolen og for dig selv, at du tager medansvar for undervisningen og ansvar for dine egne læreprocesser. Vi regner med, at du også vil engagere dig i nogle af de mange aktiviteter, som foregår uden for undervisningen. Gennem Elevrådet er eleverne repræsenteret i skolens udvalg, hvor elever samarbejder med personalet og skolens ledelse om mange sider af skolens liv. På de månedlige Tornbjergmøder kan den enkelte klasses elever diskutere fælles spørgsmål. Hele skolen samles på ugentlige Tornbjergsamlinger for fælles meddelelser og med elevproduceret underholdning. Elever med kreative evner kan udnytte skolens mange øvefacililteter efter skoletid og udfolde sig på skolens Amatøraften. Er det idræt, som trækker, udbyder vi frisport med fx styrketræning i vores store nye fitnesscenter uden for skoletid, og vi afholder interne skoleturneringer. Har du organisationstalent, så er der rig mulighed for at udfolde det i festforeningerne Jazzekspressen og Miracules. Skolen har også en særdeles aktiv Operation Dagsværkgruppe. Der er plads til mange andre nye aktiviteter, og vi værdsætter den enkeltes interesse og talenter.

6 6 tornbjerg gymnasium introforløb Introforløb Den første måneds tid efter sommerferien afholder vi et særligt tilrettelagt introforløb for 1.g erne, hvor du bliver introduceret til bl.a. klassen, teamet, lærerne, rektor, årgangen, elevrådet, kontoret, Jazzen, fagene, maden, festerne og bøgerne. 1.skoledag begynder mandag d. 12. august kl i kantinen på Tornbjerg Gymnasium. Rektor Carsten Claussen byder velkommen, og du møder derefter klassens team, tutorer og dine nye klassekammerater! Lærerteamet tager sig af din og klassens trivsel i det daglige og koordinerer lærernes samarbejde om undervisningen. Tutorerne er to 3.g elever, der vil være tæt på jer i den første tid, hvor alt det nye kan virke noget uoverskueligt. Den første tid byder ud over introduktioner til grundforløbets fag på masser af oplysende og ikke mindst sociale aktiviteter. Klassen skal have fx tutortime alene med tutorerne, rektortime (alene med rektor!), klassens første studietime, det første møde med elevrådet samt danse folkedans til live harmonikamusik. De to grundforløbsfag AP (Almen Sprogforståelse) og NV (Naturvidenskabeligt Grundforløb) kommer til at fylde meget i det første ½ år af din gymnasietid, og derfor skal din appetit vækkes allerede i den første uge med særlige sproglige og naturvidenskabelige aktiviteter.

7 introforløb tornbjerg gymnasium 7 TeamTouren afvikles i de første uger og har fokus på friluftsliv og teambuilding. Stedet er Tarup-Davinde gamle grusgrave, som i dag er et skønt naturområde, der på alle måder kalder på aktive og sociale oplevelser. Klassen cykler ud om morgenen den ene dag og vender hjem den næste dag ved middagstid. De dage, hvor din klasse ikke er afsted, er der normal undervisning og flere intro-aktiviteter. 1.g-temafest, idrætsdag og miracules-fest Når alle har været af sted på team touren, holdes 1.g-temafesten. Selve temaet for årets fest afsløres af tutorerne i ugen op til festen. De sidste år har klasserne dækket op til bl.a. bryllupsfest, OL-fest, Oscar-fest og storbyens fest. Der er en præmie til den mest originale klasse! Det var en fed og lidt grænseoverskridende tur, hvor jeg prøvede ting, jeg aldrig havde prøvet før. Vi byggede vores egen tømmerflåde, klatrede over søer og spiste mad, som var lavet i jorden. Vi blev rystet sammen som klasse. Om aftenen blev der spillet guitar og sunget. Tutorerne var gode til at få os med. Jeg kan huske, at jeg ikke ville tage hjem, fordi jeg var så opsat på at møde flere nye mennesker og lære, hvad Tornbjerg ville byde mig. Elev, 1.g MEN gymnasiet er selvfølgelig andet og mere end fest og friluftsture med alle de nye kammerater! Der skal læses, studeres og produceres i fagene og i de mange projekter på tværs af fagene. Det går du også i gang med næsten fra den allerførste dag og den første måned er tilrettelagt som et miks af introaktiviteter og undervisning. Introforløbet slutter med, at 1.g klasserne får muligheden for at komme helt ind i Tornbjergs ånd! Det sker ved idrætsdagen og den efterfølgende spisning og fest. Det er en dag med idræt, leg og konkurrence, hvor alle skolens klasser mødes i sjove og anderledes dyster. I højt humør og skægge udklædninger er der mulighed for at kæmpe og socialisere sig med resten af skolens elever. Når man det ikke i løbet af dagen, så er der muligheder om aftenen. For da er 2.g klasserne værter for gode hjemmelavede måltider i flotte restauranter rundt om på skolen. Efter spisningen vil der være stor fest til kl. 01 arrangeret af skolens festforening Miracules.

8 8 tornbjerg gymnasium Uddannelsens struktur GYMNASIEFORLØBET Gymnasieuddannelsen er opbygget på følgende måde: ½ års grund forløb Dansk, historie, engelsk, 2. fremmedsprog, samfundsfag, matematik, idræt, et kunstnerisk fag, fysik og et biologi, almen sprogforståelse (AP) og naturvidenskabeligt grundforløb (NV). 2½ års studieretningsforløb Obligatoriske fag Dansk A Historie A Engelsk B 2. fremmedsprog (fortsætter B/ begynder A) Fysik C Idræt C Kunstnerisk fag C Matematik C Oldtidskundskab C Religion C Samfundsfag C 2 af fagene: Biologi C, Kemi C, Naturgeografi C (et af fagene eller fysik skal også vælges på B-niveau) Studieretningsfag 2-3 studieretningsfag og studieretningsprojekt. Valgfag 1-3 af flg. fag Astronomi Billedkunst Biologi Dramatik Engelsk Filosofi Fransk Fysik Idræt Kemi Latin Matematik Mediefag Musik Naturgeografi Psykologi Religion Samfundsfag Spansk Tysk Almen studieforberedelse (AT) En studentereksamen skal indeholde fag på forskellige niveauer. Hovedreglen er flg.: 4 fag på A-niveau, 3 fag på B-niveau og 7 fag på C-niveau. A-niveaufag har du i 2½ - 3 år. A-niveau er det højeste niveau. B-niveaufag har du typisk i 2 år. C-niveaufag har du typisk i 1 år. Almen studieforberedelse har du i 2½ år.

9 Uddannelsens struktur tornbjerg gymnasium 9 De fleste elever skal også have 1-3 valgfag. Antallet af valgfag afhænger af studieret ningen. Valgfag behøver ikke at være nye fag. Studieretningsfag på B-niveau kan ofte også vælges som valgfag på et højere niveau. Har du haft fx matematik på B-niveau i 2.g, kan du vælge matematik på A-niveau i 3.g. Eksamen vil afspejle undervisningen og variere mellem skriftlige og mundtlige prøver, projektprøver, 24 timers prøver, synopsisprøver o.s.v. SPECIELLE FORHOLD Tornbjerg Elite på Tornbjerg Gymnasium har fra 2007 været et nyt fynsk tiltag for den unge eliteidrætsudøver. Den giver mulighed for at tage en studentereksamen på de traditionelle 3 år, idet undervisningen tilrettelægges sådan, at træningen kan passes samtidigt. Ordningens studieretning er nr. 7 (se side og 42). Se flere oplysninger i de fremlagte specialfoldere eller på vores hjemmeside. Udover Tornbjerg Elite udbyder vi Team-Danmark-ordningen. Idrætsudøveren har her mulighed for at strække gymnasietiden over 4 år. Musikinteresserede elever har også mulighed for at strække gymnasieforløbet over 4 år, hvis de er godkendt til at gennemføre MGK, Musikalsk Grund Kursus, mens de går på Tornbjerg. UDBUD AF STUDIERETNINGER PÅ TORNBJERG 2013 På de følgende sider kan du se, hvilke studieretninger vi udbyder på Tornbjerg Gymnasium. Du kan ligeledes få et indtryk af, hvad den enkelte studieretning indeholder. Uanset hvilken studieretning du vælger, kommer du til at arbejde i grupper, med projekter, individuelt og på klassen. Du vil høre forelæsninger og oplæg, og du vil jævnligt skulle arbejde med emner, hvor flere fag indgår. Ekskursioner og studierejser vil indgå på relevante tidspunkter. Du vil benytte it som et naturligt værktøj i undervisningen.

10 10 tornbjerg gymnasium Studieretning 1 Matematik (A), Fysik (A), Kemi (B) Supercomputere, 3d-grafik, den nanoteknologiske udvikling af intelligent medicin og den fortsatte udforskning af solsystemet. Dette er blot nogle få eksempler på områder inden for såvel dagligdags fænomener som frontforskning, hvor matematik, fysik og kemi spiller en hovedrolle. Vil man have indsigt i og kunne agere inden for disse områder, er det altså en forudsætning, at man besidder kundskaber i studieretningens fag. På studieretningen vil matematik ikke blot være et fag i sig selv, men fagets helt utrolige anvendelighed demonstreres i samarbejdet med de andre studieretningsfag. Emnerne i fysik og kemi vil spænde fra det mindste, som elementarpartikler, atomer og molekyler, til det største som galakser og sågar hele universet. Din nysgerrighed og kreativitet vil blive stimuleret gennem eksperimenter og udvikling af teorier for naturvidenskabelige fænomener. Alle tre fag har en lang historie med stolte traditioner, men alligevel er de levende fag. De har på afgørende vis været med til at forme tilværelsen for mennesker gennem tiderne. Hvordan det videre skal gå ja, det er blandt andet op til dig. På studieretningen har man matematik og fysik i alle tre år, mens kemi afsluttes efter 2.g. Dette giver et roligt og sammenhængende forløb, som giver muligheder for fagligt samarbejde mellem matematik og fysik i alle tre år. Studieretningen er en helt oplagt forberedelse til et videregående studium inden for naturvidenskab, teknik og sundhed, men kan også føre andre steder hen. I denne studieretning arbejder vi særligt med at lære matematik og fysik på det højeste niveau at udvikle modeller og afprøve dem i praksis at opdage nye sammenhænge og formidle dem Har du lyst til at uddanne dig indenfor naturvidenskab, teknik eller sundhed at lære moderne videnskab på det højeste niveau og forstå komplicerede sammenhænge i naturen at gå i dybden med matematiske metoder og teorier at forstå teknologiens betydning for samfundsudviklingen - så er denne studieretning noget for dig

11 Studieretning 1 tornbjerg gymnasium 11 En elev fortæller: Det kræver logisk tankegang, og det kan jeg bruge i min videregående uddannelse, det at man kombinerer teori med praksis, at man lærer at bruge matematikkens sprog til at beskrive naturen. Eksempler på emner og projekter Jagten på Higgs-partiklen hvorfor er det vigtigt? Geometri gennem 5000 år hvad er det nye her? Fraktale mønstre og kaos hvordan opstår det? Moderne lægemidler hvordan laves de? Mørkt stof og mørk energi hvorfor kan vi ikke se det? Antistof hvad er det og hvorfor er der så lidt af det?

12 12 tornbjerg gymnasium Studieretning 2 Matematik (A), Fysik (B), Kemi (B) Landinger på Mars, effektiv dopingkontrol, brændselsceller og nanoteknologi er eksempler på teknologiske landvindinger i de senere år. Uden en solid kunnen inden for fag som matematik, fysik og kemi er det ikke muligt at forstå og udnytte disse landvindinger. På denne studieretning vil man opnå den nødvendige baggrund i matematik, fysik og kemi. Arbejdet i matematik vil skærpe din matematiske tankegang og give dig færdigheder, der rækker langt ud over faget. I fysik og kemi vil arbejdet strække sig fra det mindste som atomer og molekyler til de største strukturer i verden. Du vil komme til at lave eksperimenter og udvikle modeller for naturvidenskabelige fænomener, der ikke alene vil vise sig spændende i sig selv, men også være yderst relevante i et samfundsmæssigt perspektiv. På studieretningen har man matematik i alle tre år, mens fysik og kemi afsluttes efter 2.g. Denne studieretning peger frem mod et videregående studium inden for naturvidenskab, teknik og sundhed, men kan også, afhængig af toningen, føre i helt andre retninger. I denne studieretning arbejder vi desuden særligt med at lære matematik på det højeste niveau at forstå naturvidenskaben at udføre eksperimenter og bruge modeller Har du lyst til at beskæftige dig med naturvidenskab og teknik i samarbejde med andre fag at gå i dybden med matematiske metoder og teorier at afprøve de matematiske modeller ved at udføre praktiske eksperimenter at opleve hvordan formler og teorier kan forklare dagligdags spørgsmål og sam tidig stille nye at opdage betydningen af naturvidenskabens opdagelser for dig og for samfundet - så er denne studieretning noget for dig

13 Studieretning 2 tornbjerg gymnasium 13 En elev fortæller: Naturvidenskab er megaspændende, og denne studieretning opfylder kravene til næsten alle videregående uddannelser, men man har også mulighed for at koble den naturvidenskabelige linje med samfundsfag eller et sprogfag på A-niveau. Jeg har fundet ud af, at matematisk tanke gang er uundværlig, når du skal forstå de andre fag, og at fysik og kemi belyser nogle af de samme problemer, men bruger hvert sit sprog og hver sin tilgang. Eksempler på emner og projekter lotto er der en god vinderstrategi, eller er der blot tale om frivillig ekstraskat? kryptologi kodernes matematik. kosmologi hvordan vil universet udvikle sig? kan man rejse i tiden? Hvordan fremstilles fremtidens lægemidler? Hvad smager maden egentlig af? global opvarmning hvad er teorierne?

14 14 tornbjerg gymnasium Studieretning 3 Biologi (A), Idræt (B), Matematik (B) I denne naturvidenskabelige studieretning sætter vi fokus på menneskets krop og betydningen af fysisk aktivitet både i teori og praksis. Biologi og idræt giver sammen en bred og dyb indsigt og forståelse af kroppen, og matematik bidrager med opstilling af modeller og beregninger af testresultater. Du vil med din egen krop undersøge, hvordan kroppen fungerer, fx med måling af puls og aktivitet, måling af hæmatokritværdi og din maksimale styrke. Vi fordyber os i begreber som sundhed, livsstilssygdomme, doping, testning og meget mere. Du skal studere, hvad der sker på organ-, celleog molekyleniveau og sammenholde dette med den aktive krop før, under og efter fysisk aktivitet. Vi forener teori og praksis og arbejder tværfagligt gennem studier og eksperimenter i laboratoriet, i idrætshallen, på udendørsanlæg og i naturen. Ekskursioner, friluftsliv og studieturen inddrager på naturlig vis forskellige temaer i undervisningen. Vi har i de senere år rejst til Malta, hvor vi udover vores faglige projekter har mødt lokalbefolkningen gennem bl.a. interviews og kamp mod en lokal klub i fremtiden håber vi også, at der bliver mulighed for at besøge et lokalt gymnasium. Ud over de tværfaglige temaer vil du støde på andre dele af fagene og helt andre fag, som belyser kroppen i et bredt perspektiv fx gennem forløb som Den historiske krop med historie eller Olympiaden med oldtidskundskab. I denne studieretning arbejder vi særligt med Kroppens funktioner (stofomsætning, organsystemer osv.) Testning af kroppens grænser Kroppen i fortiden og nutiden Kroppen mellem samfund og individ Koblingen mellem praktisk og teoretisk idræt Har du lyst til at teste kroppen og arbejde med it at dissekere muskler, led og andre organer at diskutere sundhed og livsstil ud fra en fysiologisk og sociologisk vinkel at undersøge og opleve naturen gennem teori, feltarbejde og friluftsliv at udarbejde træningsprogrammer ud fra fysiologisk og psykologisk teori at bevæge dig og samarbejde/teambuilde med andre at kende din krop i et bredt fagligt perspektiv gennem fysiologiske, sociologiske, historiske og psykologiske vinkler - så er denne studieretning noget for dig

15 Studieretning 3 tornbjerg gymnasium 15 To elever fortæller: Vi synes denne linje har et godt samspil - specielt fagene biologi og idræt har været en god kombination. F.eks. har vi haft lettere ved at forstå den idrætsfysiologiske teori, da vi i biologi har arbejdet med den menneskelige fysiologi og processerne i kroppen såsom respiration. Helt fra starten har fagene overlappet hinanden, og kombina tionen af idræt og biologi åbner op for spændende emner inden for AT - projekter og andre større opgaver. Et godt eksempel på dette kunne være, da vi på vores studietur til Malta havde mulighed for at lave forsøg med puls, dykning og solbadning, som vi senere kunne bruge i vores SRO (større skriftlig opgave i 2.g). Med denne studieretning får man lov til selv at påvirke undervisningen, f.eks. har vi i idræt i 3.g valgt et adventureforløb, hvor vi bl.a. har cyklet Mountain Bike, og senere på året skal vi sejle havkajak. Eksempler på emner og projekter Studieretningsintro, hvor du introduceres til kroppen gennem tværfagligt samarbejde teoretisk og praktisk. dykkertema på studietur. Her dykkes både med og uden ilt, og vi aflæser nogle af kroppens reaktioner, samtidig med at dette perspektiveres til viden om havpattedyr. doping historisk, fysiologisk og etisk. kost og sundhed hvad er myter? Hvad er fakta?

16 16 tornbjerg gymnasium Studieretning 4 Biologi (A), Psykologi (B), Matematik (B) Vi har i denne studieretning fokus på mennesket fra molekyle til dets sociale liv i det senmoderne samfund. I studieretningens fag undersøger vi, hvordan vilkårene og mulighederne er for mennesker, når både den biologiske arv og miljøet har betydning for menneskers liv. Disse sammenhænge udforskes gennem teoretiske forklaringer, analyser, medierne og ved egne undersøgelser og eksperimenter. Nervesystemets og herunder hjernens opbygning og funktion er et obligatorisk omdrejningspunkt. Det behandles enkeltfagligt i biologi og psykologi, men nervesystemets og hjernens opbygning og funktion er også i fokus i et eller flere af de fællesfaglige forløb som fx AT, SRO eller SRP. I denne studieretning er biologi, psykologi og matematik centrale, men de andre fag er også nødvendige og meningsfulde medspillere. I denne studieretning arbejder vi særligt med Biologiske eksperimenter i laboratoriet og i felten, på dig selv og andre organismer Indsamling og bearbejdning af data i form af observationer, undersøgelser, eksperimenter og interviews Anvendelse af it til dataopsamling, resultatbehandling og matematisk modellering Analyse og fortolkning af tekster, film, cases og billeder Fokus på elevprodukter, ofte it-baserede Træning af forskellige mundtlige og skriftlige udtryksformer De konkrete emner og projekter skifter fra hold til hold, men i boksene kan du se nogle typiske eksempler. Har du lyst til at undersøge sammenhængene mellem kost, motion og sundhed at belyse de biologiske og samfundsmæssige forklaringer på stress at studere hjernens opbygning og funktion at opnå indsigt i hvilke faktorer der betyder noget for vores udvikling som individer at få indsigt i hvad der ligger til grund for at vi er så forskellige som mennesker at opnå indsigt i og forholde dig kritisk til forklaringer på menneskets adfærd - så er denne studieretning noget for dig

17 Studieretning 4 tornbjerg gymnasium 17 En elev fortæller: Det bedste ved denne studieretning er, at jeg har fået nogle teoretiske forklaringer på menneskers mangfoldige adfærdsmønstre, og at jeg derfor bedre kan forstå min omverden. Eksempler på emner og projekter Hjernen og udvælgelse af partner krop og sundhed er piger dummere end drenge? ondskab og psykopati Hvad er stress, og hvorfor er det så udbredt i vores samfund? Hvordan påvirker stoffer hjernen? Hvordan lærer vi, og hvorfor har vi forskellige måder at lære på? er der egentlig forskel på chimpanserne i Zoo og os selv?

18 18 tornbjerg gymnasium Studieretning 5 Samfundsfag (A), Matematik (B), Biologi (B) I denne studieretning forener vi samfundsfag og naturvidenskab, og vi har et væsentligt fokus på problemstillinger, der knytter sig til de økonomiske sammenhænge, til vækst og fordeling. Sådanne emner er velegnede til at blive beskrevet og analyseret med matematikkens redskaber. I denne studieretning har vi desuden fokus på de problemstillinger, der er forbundet med naturgrundlaget under de moderne samfund så som miljø, ressourcer og klima. Oplagte fokuspunkter knytter sig desuden til de biologiske konsekvenser af nutidens livsstil og til de samfundsmæssige perspektiver i den bioteknologiske udvikling. Vi har således mange oplagte muligheder for et spændende fagsamarbejde mellem de tre studieretningsfag. Det sker i de fællesfaglige forløb i forbindelse med almen studieforberedelse, med studieretningsopgaven eller i øvrigt. Der er således også gode muligheder for tværfaglige samarbejder med de øvrige fag som historie, religion, engelsk og dansk, som kan tones af studieretningen. Perspektivrige tværfaglige studierejser og andre udadrettede aktiviteter er ligeledes en oplagt mulighed. Endelig er der med samfundsfag på A-niveau rigtig mange muligheder for at vælge aktuelle temaer til studieretningsprojektet i 3g. I denne studieretning arbejder vi særligt med Anvendelse af regneark og modeller Eksperimenter i laboratoriet og i felten Elevproducerede data i form af spørgeskemaer, interviews og observation Har du lyst til at blive klog på, hvordan samfundet hænger sammen at få indsigt i, hvordan matematikken kan anvendes i praksis at diskutere, hvor magten ligger i Danmark og i Verden at kunne gennemskue, hvad der er fakta, og hvad der er myter i den politiske diskussion at undersøge, hvordan samfundet er afhængigt af og påvirker sit naturgrundlag at undersøge og fordybe dig i centrale og konkrete biologiske problemstillinger, der har relevans for samfundet lokalt og globalt eller for dig personligt - så er denne studieretning noget for dig

19 Studieretning 5 tornbjerg gymnasium 19 En elev fortæller: Jeg har altid interesseret mig for de ting, der sker i verden omkring mig. Både i de sammenhænge, jeg selv indgår direkte i, og på mere overordnet globalt plan. Jeg har også mange holdninger til det hele. f.eks. hele miljø- og klimaspørgsmålet. Ved at have valgt denne studieretning føler jeg mig langt bedre klædt på, når jeg argumenterer for mine synspunkter. Eksempler på emner og projekter økonomisk vækst eller tilbagegang hvordan fungerer økonomien? unge og alkohol er der et særlig dansk problem? unges uddannelsesvalg er udsigten til en høj livsløn vigtigere end den sociale arv? iltsvind, vandplaner, natur og landbrug miljøpolitik og miljøinteresser i Danmark og EU udkantsdanmark hvad dækker begrebet over, og hvorfor knækker Danmark over? kina på vej frem hvornår overhaler Kinas økonomi USAs, og hvad betyder det? dna-register hvad er det, hvad kan det bruges til, og kan det misbruges?

20 20 tornbjerg gymnasium Studieretning 6 og 7 6) Samfundsfag (A), Engelsk (A), Matematik (B) 7) Engelsk (A), Samfundsfag (B), Matematik (B) Disse to studieretninger henvender sig til dig, der er interesseret i engelsksproget litteratur, kultur og samfundsforhold i en globaliseret verden. Du vil opnå indblik i danske såvel som internationale politiske og økonomiske forhold. Der bliver rig lejlighed til at analysere moderne samfundsforhold og opnå en forståelse for identitetsdannelse i en globaliseret tid. I den studieretning, hvor samfundsfag indgår på A-niveau, anvender vi blandt andet matematiske metoder og modeller til at opnå en forståelse for samfundsrelevante problemstillinger. Her arbejder vi i det hele taget mere dybtgående med problemstillinger fra den økonomiske og den internationale politiks verden. I begge studieretninger vil du samtidigt udvikle dine engelskfærdigheder i tale og skrift, idet vi arbejder med engelsksproget litteratur, film og medier i faget engelsk og anvender engelsksproget materiale i andre fag. Når samfundsfag indgår på A-niveau, kan der endvidere arbejdes med: Matematiske modeller bag politisk samfundsøkonomiske beslutninger udarbejdelse af din egen undersøgelse af samfundsmæssige forhold, og gennemførelse af den statistiske analyse deraf I disse studieretninger arbejder vi særligt med Kommunikationsformer Kultur og sprog Tekst og medier i bred forstand (fra Shakespeare til Facebook) Indsamling og matematisk bearbejdning af data i form af observationer, undersøgelser og interviews Har du lyst til at arbejde med aktuelle emner vedrørende individ og samfund at undersøge sammenhænge mellem tekster og den virkelighed og kultur, teksterne afspejler at analysere levevilkår i USA og Storbritannien sammenlignet med danske forhold at opnå indsigt i og forholde dig kritisk til den globaliserede verden at sætte dig ind i matematiske metoder og teorier for at forstå analyser og teorier i samfundsfag at arbejde med kvantitative, kvalitative og komparative undersøgelser af samfundsforhold af sociologisk, politisk og økonomisk art. - så er denne studieretning noget for dig.

21 Studieretning 6 og 7 tornbjerg gymnasium 21 En elev fortæller: Det var spændende at være til debataften på skolen. Ved at arbejde systematisk med kulturteori, facts om levevilkår, statistisk materiale osv. har jeg via denne studieretning fået bedre styr på mine tanker, altså hvordan jeg kan argumentere for mine synspunkter, mener jeg. Eksempler på emner og projekter multikulturelle samfund: Integration i Danmark og den engelsksprogede verden fx i forbindelse med studierejse til et engelsksproget land. de polariserede politiske strømninger i USA hvorfor er det amerikanske samfund så opdelt? mediernes magt, selektion og indflydelse, herunder retorik og politisk spin dokumentation af en undersøgelses statistiske gyldighed fx forklaringskraften i meningsmålinger økonomisk ulighed hvordan måles ulighed, og kan man tale om lige samfund? Social arv og uddannelse er der sammenhæng mellem forældres uddannelsesmæssige baggrund og børns uddannelsesniveau?

22 22 tornbjerg gymnasium Studieretning 8 Engelsk (A), Psykologi (B), Samfundsfag (B) Vi har i denne studieretning særligt fokus på kulturer. Vi studerer menneskets individuelle og sociale liv, menneskelige og samfundsmæssige relationer og alle de vigtige og tilhørende medier i en globaliseret verden. I studieretningens fag og projekter undersøger vi, hvordan vilkårene og mulighederne er for mennesker fortrinsvis i den vestlige verden; identitetsdannelse og udvikling af personligheden på grundlag af de samfundsmæssige forhold i den senmoderne tid vi lever i. Det gælder både politiske systemer, levevilkår, identitetsdannelse og de problemer og udfordringer, mennesker har. Sammenhængene mellem menneske, samfund og sprog udforskes i denne studieretning gennem mange forskellige redskaber: skønlitteratur, statistik, blogs, film, faglitteratur, rollespil, avisartikler og mange typer af skriftlige produkter. I denne studieretning arbejder vi særligt med Indsamling og bearbejdning af data i form af observationer, undersøgelser og interviews Analyse og fortolkning af tekster, film, cases og billeder At have fokus på elevprodukter, ofte it baserede At træne forskellige mundtlige- og skriftlige udtryksformer Har du lyst til at arbejde med aktuelle danske og internationale emner vedrørende individ og samfund at undersøge sammenhænge mellem tekster og den virkelighed, teksterne afspejler at opnå indsigt i, hvilke faktorer der betyder noget for vores udvikling som individer at foretage undersøgelser af sociologiske og psykologiske problemstillinger at få indsigt i, hvad der ligger til grund for, at vi er så forskellige som mennesker at kunne beherske engelsk i skrift og tale fuldt ud at opnå indsigt i og forholde dig kritisk til den globaliserede verden - så er denne studieretning noget for dig

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE

STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE På Ribe Katedralskole er grundforløbet tilrettelagt ens for alle elever, så eleverne uden problemer kan ændre deres foreløbige ønske om studieretning, når der til

Læs mere

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet Grundforløbet på STX Uddannelseschef Mette Pryds Hvad er grundforløbet? Afklaringsforløb frem mod elevernes endelige valg af studieretning Hvordan afklares vores elever? Skriftlig info-folder Eleverne

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Oldtidskundskab C Religion C. Valgfag A. Biologi C. Kunstnerisk fag C. Samfundsfag C. Valgfag C. Oldtidskundskab C. Religion C.

Oldtidskundskab C Religion C. Valgfag A. Biologi C. Kunstnerisk fag C. Samfundsfag C. Valgfag C. Oldtidskundskab C. Religion C. Verden omkring dig er fyldt med. Tænk på din mobiltelefon, der er proppet med teknologisk udstyr. Tænk på emballage, cremer og kosmetik, der er fyldt med kemiske stoffer. Eller tænk på den moderne genforskning,

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

Studieretninger 2013-2016

Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013 2016 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B.side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

4. Bio A, Mat B, Psykologi C

4. Bio A, Mat B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 4. Bio A, Mat B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Studieretninger 2016-2019

Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016 2019 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B..side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 2: Forord 3: Samfundsfag B Psykologi C 4: Matematik B Fysik C 5: Musik B Mediefag C 6: Billedkunst B Design C 7: Spansk

Læs mere

5. Bio A, Idræt B, Mat B

5. Bio A, Idræt B, Mat B Studieretningsbeskrivelse for 5. Bio A, Idræt B, Mat B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge

Læs mere

Studieretninger 2015-2016

Studieretninger 2015-2016 Studieretninger 2015-2016 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 14. januar 2015 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B STUDIE- RETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 2 MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B 6 ABROAD ENGELSK

Læs mere

Globalt - socialt - udfordrende GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE. Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016

Globalt - socialt - udfordrende GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE. Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016 . GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016 . GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE Et globalt gymnasium Hvor vi har skolepartnerskaber i Kina, Indien og Tyskland. Alle elever kommer

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

STUDIERETNINGER STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B

STUDIERETNINGER STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B STUDIERETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 6 ABROAD ENGELSK A SPANSK

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B,

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, Studieretningsbeskrivelse for 6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNSIET SORØ KDEMI 2013 Indhold Velkommen til Sorø kademi 2 Gymnasiet 2 Den overordnede struktur 3 Valg - hvor og hvornår 3 Grundforløbet 4 Valgfag 4 Studieretninger - generelt 5 Naturvidenskab 6 Samfundsfag

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Kreativ faglighed Billedkunst, drama, mediefag og musik

Kreativ faglighed Billedkunst, drama, mediefag og musik FØLG OS PÅ _ Kreativ faglighed Billedkunst, drama, mediefag og musik WWW.SOLGYM.DK De kunstneriske fag Billedkunst I dit første år på gymnasiet skal du have ét af de fire kunstneriske fag, der bliver udbudt

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2014 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2014 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2014 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 2: Forord 3: Samfundsfag B Psykologi C 4: Idræt B Psykologi C 5: Matematik B Fysik C 6: Musik B Drama C 7: Billedkunst

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2015 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en TX på én og samme tid både

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfund 1: samfundsfag A, matematik B, erhvervsøkonomi C Samfund 2: samfundsfag A, matematik B, psykologi C Samfund 3: samfundsfag A, matematik B, idræt

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

5 Rektor byder velkommen. 6 Hvad er vigtigt for os? 7 Særlige tilbud. 8-9 Besøg os. 10-13 Studieretninger på GHG 2015

5 Rektor byder velkommen. 6 Hvad er vigtigt for os? 7 Særlige tilbud. 8-9 Besøg os. 10-13 Studieretninger på GHG 2015 5 Rektor byder velkommen 6 Hvad er vigtigt for os? 7 Særlige tilbud 8-9 Besøg os 10-13 Studieretninger på GHG 2015 14-15 Naturvidenskabelige studieretninger 16-17 Samfundsvidenskabelige studieretninger

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Rektors velkomst Vi glæder os til at se dig på Katedralskolen, der som landsdelens største gymnasium og hf giver dig mange

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

STUDENTER EKSAMEN STX

STUDENTER EKSAMEN STX 2011 STUDENTER EKSAMEN STX Sofie, Svendborg Det tiltaler mig meget, at der er så stor valgfrihed, når vi skal vælge fag. At man kan gå efter sine egne ønsker... Team Danmark-elev, 4-årig STX Kasper, Vindeby

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

STENHUS GYMNASIUM & H F 201 4 / 15

STENHUS GYMNASIUM & H F 201 4 / 15 STENHUS GYMNASIUM & H F 201 4 / 15 8 gode grunde 8 gode grunde Hvorfor vælge? STENHUS Gymnasium & HF 3 Vælg din egen fremtid På Stenhus kan du tage en ungdomsuddannelse, som giver dig muligheden for at

Læs mere

NATURVIDENSKAB NATURVIDENSKAB STUDIE STUDIE RETNING RETNING

NATURVIDENSKAB NATURVIDENSKAB STUDIE STUDIE RETNING RETNING NATURVIDENSKAB A B B 01 NATURVIDENSKAB Bioteknologi A A B 02 A niveau* ** C niveau*** *) Hvis du har tysk, skal du vælge et A-fag i 3.g. Muligheder: A, kemi A, tysk A, engelsk A. **) Hvis du vælger fysik

Læs mere

Uddannelsestilbud på L angk ær tættere på

Uddannelsestilbud på L angk ær tættere på Uddannelsestilbud på L angk ær 2008 tættere på Høj faglighed og stærkt fællesskab Langkær Gymnasium og HF ligner resten af landets gymnasier og HF-kurser på mange områder. Vi har de samme fag, og vi stiller

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til Handelsgymnasiet HHX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Klar til livet Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Handelsgymnasiet HHX Velkommen på handelsgymnasiet HHX Tættere på virkeligheden

Læs mere

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever!

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever! Gåsetårnskolen Krop og bevægelse Vil du vide mere om kroppen og dens funktioner? På linjen arbejder eleverne med at øge deres viden om kroppen og dens funktioner, med fokus på at vi bruger denne viden

Læs mere

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3 STENHUS 201 1 / 12 G Y M N A S I U M & HF 3 8 gode grunde Vælg din egen fremtid 8 gode grunde 3-årig gymnasieuddannelse eller 2-årig hf-uddannelse? Det vil give dig muligheden for at vælge den uddannelse,

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Skolestart 2017/18 15 nye klasser: 12 STX-klasser 3 HF-klasser 435 nye elever (29 elever pr. klasse pt.) Ca. 1150 elever på skolen i alt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Globalt - socialt - udfordrende

Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2012-2015 Musik og kreativitet Musik A - Engelsk A - Matematik B Denne studieretning er for dig, som brænder for musikken og ønsker at udforske musikkens verden. I

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

STENHUS GYMNASIUM & H F 201 5 / 16

STENHUS GYMNASIUM & H F 201 5 / 16 STENHUS GYMNASIUM & H F 201 5 / 16 8 GODE GRUNDE 8 GODE GRUNDE VÆLG DIN EGEN FREMTID På Stenhus kan du tage en ungdomsuddannelse, som giver dig muligheden for at vælge den videregående uddannelse, det

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

S o l r ø d G y m n a s i u m

S o l r ø d G y m n a s i u m S o l r ø d G y m n a s i u m HF Velkommen til HF på Solrød Gymnasium På HF-uddannelsen får du en almen, gymnasial uddannelse, som vi på Solrød Gymnasium har valgt at tone. Det gør vi igennem fagpakker,

Læs mere

Studieguide HF Bliv en del af fremtidens DNA

Studieguide HF Bliv en del af fremtidens DNA Studieguide HF 2018-2019 Bliv en del af fremtidens DNA INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen.................................................................................. 4 Det nye hf....................................................................................

Læs mere

Studieretninger

Studieretninger Studieretninger 2017-2020 Studieretninger 2017-2020 Naturvidenskabelige studieretninger: Se lille præsentationsvideo her - Eliteidrætsprofilen: Matematik A Idræt A Fysik B Kemi B - Naturvidenskabsprofilen:

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Studieguide HF Bliv en del af fremtidens DNA

Studieguide HF Bliv en del af fremtidens DNA Studieguide HF 2017-2018 Bliv en del af fremtidens DNA 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen.... 4 Det nye hf.... 5 Oversigt over fagpakker.... 6 Hf-fagpakker.... 10 Det er ikke skole det hele... 19 3 Velkommen

Læs mere