LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET:"

Transkript

1 LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET: Leder: På vej mod katastrofen? Krummerne fra de riges bord Antifascisme er selvforsvar Danmarks Radio demokrati ytringsfrihed En oprustet fattiggård Med mennesker EU-valg og folkeafstemning om patentdomstol Hjemsend ikke afviste asylbørn Mit hjerte bløder for Ukraine... Antifascister overgiver sig aldrig Horserød-Stutthofforeningens udtalelse om Ukraine Homoseksuelles rettigheder et offer i spillet om magt Medier, magt og kurdere De 5 cubanere og retssagen mod dem Aage Staffe et rigtigt menneske Styrk kampen mod fascismen MAJ 2014

2 På vej mod katastrofen? EU s og USA s uhellige alliance med fascisterne i kup-regeringen i Kijev er et tidens tegn. Men ikke noget godt tegn. De mørke magter er på fremmarch i hele Europa, og fornuftens stemme overdøves af den løgnagtige propaganda, fremført under stor rabalder af rutinerede løgnhalse af typen Anders Fogh Rasmussen NATO s generalsekretær en kort tid endnu. Som så mange gange før er sandheden det første offer. Russerne anklages i forargede vendinger for at blande sig i et andet lands Ukraines interne forhold. Glemt er EU s mangeårige forsøg på økonomisk ekspansion i Ukraine, som man nu efter kuppet i Kijev anser for betydelig bedre end under den regering, som fornuftig nok i sidste øjeblik inden fælden klappede nægtede at skrive under på Ukraines indlemmelse i EU. Men nu, med nationalister og fascister ved magten i Kijev, er der frit spil for EU, Verdensbanken og Den Europæiske Centralbank til at udplyndre endnu en nation. Glemt er ligeledes de amerikanske efterretningsagenter årelange infiltration i Ukraine, overvågningsfly fra NATOlandet Polen, danske F16 jagere over Baltikum og andre provokationer. Glemt er oprettelsen af amerikanske militærbaser i de tidligere sovjetrepublikker og flådeøvelser i Sortehavet. Glemt er de amerikanske politikeres med USA s vicepræsident Joe Biden og præsident Obama an der spitze provokatoriske, krigeriske udtalelser og direkte trusler mod Rusland. Men det er ifølge NATO-propagandaen ikke indblanding men alene at bakke op om et forenet og demokratisk Ukraine. Før Bidens besøg i Ukraine, skrev pressen, at der vil der blive afholdt møder med regeringsledere og civilsamfundsgrupper, hvor Biden vil understrege USA s stærke støtte til et til et forenet og demokratisk Ukraine, som træffer dets eget valg om landets fremtidige vej. Hykleri intet andet end hykleri. Endnu et forsøg på at sløre de virkelige hensigter, som er yderligere fremtrængen mod øst. Den gammelkendte drang nach osten, som nazisterne også led af. Det er i den sammenhæng bemærkelsesværdigt, hvordan støtten til kupmagere og antikommunister stiger i takt med, at man nærmer sig Ruslands grænser! Hvorfor mon? Og det sker, mens præsident Obama den internationale morals selvudråbte førstemand hver uge udpeger de, der skal dø for amerikanske drone-angreb. Det sker mens NSA National Security Agency over - våger og spionere mod hele civilsamfundet verden over ikke blot fredsaktivister og krigsmodstandere men også Angela Merkel og andre af USA s nærmeste allierede. Ingen kan føle sig sikker: Onkel Sam watching you. Det sker, mens kampen for fred kriminaliseres, og frihedskæmpere udnævnes til terrorister og dømmes efter de dertil indrettede amerikansk fabrikerede terrorlove, og de ukrainske og andre fascister udråbes til fredens og det sande demokratis forsvarere. I dag står vi ved afgrundens rand i morgen går vi et skridt videre, sagde man under den kolde krig. Det er tilsyneladende også dagens motto. Det er den nye verdensorden i praksis. Så mennesker vær på vagt! Stop dem inden de stikker verden i brand. Udgivet af: Foreningen Antifascistisk Forum. Medudgivere: Horserød Stutthof Foreningen og FIR.dk. Féderation Internationale des Résistans Association Anti fasciste. Ledelse: Formand og politisk redaktør Anton Kasserer: Dennie Ditzel. Redaktion: Ansvarshavende redaktør, Flemming Hybert Medlemmer af redaktionen: Lilli Rodeck, Henning Jacobsen, Tonny Warming, Tue Magnussen, Egon Laugesen, Annette Mørk. Medlemskab -abonnement: 200,- kr. pr. år (4 numre.) Netadresse: ISSN nr Henvendelse til Antifascistisk Forum: Anton Nielsen, Rughavevej 7, 2500 Valby Tlf Dennie Ditzel, Ibsvej 94, 2880 Bagsværd. Tlf Antifascistisk Forums Støttefond: Man kan støtte Antifascistisk Forum økonomisk på: Kontingent/abonnement indbetales ligeledes på konto: Arbejdernes Landsbank: reg. nr Kontonummer: Næste nummer udkommer august l Antifascistisk Forum maj 2014

3 Krummerne fra de riges bord (eller når det regner på præsten...) Ovenstående synes at have været fagbevægelsens forhandleres motto ved den netop overståede overenskomstfornyelse. Men hvilke trusler og muligheder venter forude ved endnu en 1. Maj i den kapitalistiske systemkrises skygge? Af Henning Jakobsen Plads til lokale lønstigninger. Så på én gang opløftende og nedslående blev den treårige overenskomst i 2014 solgt af fagtoppen. Og man må sige, at det er et fuldstændig rigtigt udsagn. Med en minimal udgiftsramme til forbedringer på såkaldt bløde områder som barsel og efteruddannelse samt mulighed for en enkelt procent i lønstigning fordelt over tre år gennem den såkaldte fritvalgs-lønkonto, burde der være masser af penge i de høje indtjeninger og bugnende formuer hos danske virksomheder til også at forsøde tilværelsen lidt for den danske arbejderklasse. Fra den marxistiske værktøjsskuffe fristes man til at tilføje den gamle sandhed om, at når den rigtige beslutning er truffet, ja så er det organisationens styrke, der afgør om den gennemføres. Og fagtoppen har i selvskab med de borgerlige mediers propaganda for fortsat økonomisk ansvarlighed haft styrken til at trumfe et ja til overenskomsten igennem. Tilsyneladende et stort ja, hvor mere end ¾ af stemmerne var ja-stemmer, men omvendt lykkedes det, trods massive og dyre kampagner, kun at lokke og true godt 37% af de stemmeberettigede til faktisk at stemme om deres løn- og arbejdsforhold. Men om samme fagtop formår at sikre de lønstigninger, man har skabt plads til, tillader dette blads skribent sig at betvivle. Blot at sikre reallønnen ser mere end svært ud, og at begynde at indhente lønefterslæbet fra de måske i denne omgang værste kriseår, ville kræve noget ganske andet og mere, end der er set fra dansk fagbevægelses side i årtier. En anden skribent har tidligere i dette blad forudset, at også de privatansattes overenskomst i 2014 ville blive mål for arbejdsgivernes krav om fleksibilitet (ligesom lærernes var det i 2013). Det viste sig at være fuldstændigt korrekt. I denne omgang var det reglerne for udekørendes arbejdstid som blev ændret til arbejdsgivernes gunst naturligvis det er hvad fleksibilitet jo altid handler om. Opgør med ansvarligheden Kun arbejderklassen i Danmark og de øvrige vestlige lande kan sætte en stopper for denne reaktionære ansvarligheds-dagsorden med reallønsnedgang, nedskæringer på offentlige ydelser, begrænsning af demokratiske frihedsrettigheder og en samtidig massiv militær oprustning med udskiftning af kampfly, maskingeværer og andet isenkram og direkte, utilsløret støtte til NATO s og EU s hastige og stadig blodigere march mod øst fra den tyske genforening over opsplitningen af Sovjetunionen og Jugoslavien frem til imperiets kommende østgrænse et sted i det nuværende Ukraine. Et sådant opgør kræver en fagbevægelse og en fagtop, der arbejder for medlemmernes interesser, som tør stille krav og stå fast på dem og, som ved medlemmernes nej til OK-forliget i 1998, kan regne med kollektivets styrke, når der siges fra overfor ansvarligheds-dagsor - denen. Det kræver arbejderpartier, der helhjertet slås for arbejderklassens interesser og ikke for aktionærernes. Det kræver et opgør med den førte EU-politik, hvor hensynet til jungleloven, den frie konkurrence, sættes over alle andre hensyn. Derfor er en stærk EU-modstand helt nødvendig og derfor er det fuldstændigt afgørende her og nu med et godt valg til EU-parlamentsvalget til den eneste danske EU-modstanderliste, Folkebevægelsen mod EU, liste N. Derfor skal ethvert tilløb til yderligere underkastelse under EU s markeds tyranni afvises og EU s patentdomstol således pure afvises. Det kræver en aktiv fredsbevægelse, som med fagbevæ- Antifascistisk Forum maj 2014 l 3

4 Krummerne fra de riges bord... gelsens og arbejderpartiernes aktive deltagelse vil kunne stå i spidsen for et opgør med den imperialistiske NA- TO- og EU-politik, der dag for dag gør verden til et farligere sted at leve i og bringer en ny verdenskrig stadig nærmere. Danmark skal tværtimod frigøres fra de imperialistiske sammenrend i NATO og EU. I sidste ende kræves der et systemskifte, hvor mennesker sættes i centrum og ikke som nu profitten. Den tilstand kaldes socialisme og er verdens fremtid. En fremtid, hvor demokrati og ytringsfrihed ikke begrænses af den private ejendomsret over produktionsmidlerne. Eller med Folketingsmedlemmet Frank Aaens ord: Socialisme er en udvidelse af demokratiet til også at omfatte den økonomiske sfære. Støtteudtalelse fra Horserød-Stutthof-foreningen til demonstrationen KÆMP MALMÖ søndag 16. marts Antifascisme er selvforsvar Den danske Horserød-Stutthof forening udtrykker sin vrede og forargelse over overfaldet på en fredelig 8. marts-demonstration i Malmø, og sender solidaritet og sympati til de sårede demonstranter og deres pårørende. Højrefløjens udtryk og metoder er blevet skærpet i de seneste år desværre ikke kun i Sverige, men også i Danmark og det øvrige Europa. Det er på høje tid, at befolkningerne og politikerne ikke mindst lokalt -får øjnene op for, hvor voldsomt de ekstreme højrekræfter går til værks, med deres nazistiske bøllemetoder. I december 2013 i Stockholm endte en anden demonstration voldeligt. Det må være muligt at forbyde disse organisationer. Vi vil ikke acceptere, at fredelige demonstranter udsættes for livsfarlig vold, hverken i Sverige eller Danmark, og vil på det kraftigste opfordre alle antifascister og antinazister til at modarbejde de højreekstremistiske grupper, uanset hvor. Den danske Horserød-Stutthof forening er en af den danske modstandsbevægelses organisationer. Medlemmerne er især tidligere fanger (og deres pårørende), der under 2. verdenskrig var interneret i Stutthof og Horserødlejren, og som formål har bl.a. at fortsætte og styrke arbejdet mod fascisme og fremmedhad såvel nationalt som internationalt. Det er baggrunden for ovenstående udtalelse vedtaget enstemmigt på foreningens generalforsamling 15. marts i København og deltagelsen i demonstrationen i Malmö 16. marts. Se for yderligere oplysninger Foreningens formand, Bodil Enoch, kan nås telefonisk på eller og evt. formidle kontakt til tidligere fanger og andre aktive fra modstandskampen. 4 l Antifascistisk Forum maj 2014

5 Danmarks Radio demokrati ytringsfrihed Danmarks Radio og TV skal have et nyt grundlag at arbejde på, gennem et nyt medieforlig i år. Det kommer sikkert ikke til at betyde de store ændringer til det bedre, hvis man skal rette ind efter DR s generaldirektør Maria Rørbye Rønn. Hvis man drømmer om et DR, som afstår fra at lave de brede og underholdende programmer, hvor der er rum til at lege, dyste og synge med, risikerer man et DR uden reel folkelig forankring. (Kronik i Politiken ) I samme kronik, slår hun til lyd for at DR jo skal konkurrere med andre medier. Som DR agerer i dag, skulle man tro at denne konkurrence skal ske ud fra laveste fællesnævner, med et utal af intetsigende programmer, men som fru Rønn mener er med til at skabe debat og samle folket. Af Tonny Warming Danmarks Radio er en offentlig licens betalt public service station, hvilket den skal vedblive at være. Det kan være at Socialdemokratiet og Corydon i disse privatiseringstider mener noget andet. At der skal ske yderligere besparelser på DR ligger ligesom i luften. At DR s funktion er til debat er der ikke noget at sige til. Det har den til alle tider været, og det er godt. Men er det en public service station? Er det hele Danmarks Radio? Journaliststanden/pressen påstår jævnligt at de er den fjerde statsmagt her i landet. Sådan som de selv samme journalister gebærder sig fungere de mere som mikrofonholdere for dem der bliver talt med. Kritiske spørgsmål, og analyserende udsendelser skal man lede længe efter. Hvorfor går DR ikke imod strømmen, finder andre veje, som kan føre til at befolkningen lige pludselig kommer til at tale om noget af det, som virkelig har indflydelse på deres liv? Det kunne jo være der fandtes andre løsninger end dem folketinget og regeringen finder på at lave? En gennemgang af ugens program fortæller hurtigt en, at der ikke er meget der kræver ens opmærksomhed. Ikke engang DR s såkaldte slagskib DR 1 er noget at råbe hurra for. Dog, for ikke at virke alt for negativ, så er programmer som Kontant, Sikke tømmermænd, Penge, og lignende programmer som forsøger at afsløre hvordan vi bliver taget ved røven, værd at se. TV-avisen er efterhånden ligegyldig. Det er den fordi der ikke er tid til at gå lidt i dybden. F.eks. spørge indtil hvorfor situationen i Ukraine udvikler sig som den gør. Hvem er demonstranterne? Hvem støtter demonstranterne, og ikke mindst hvorfor? Der er jo ikke mange mennesker der har råd til at demonstrere et par måneder i en politisk kamp uden indtægt. Andre nyheder kan f.eks. være Thorning Smidts skattesag. Her kunne man jo bare fortælle at der er tvivl om Helle Thornings mands skatteforhold. Hvorefter man kan fortælle resultatet af tvisten mellem SKAT og Thornings mand. Men man elsker at svælge i den slags Se og Hør stof. Det samme kan siges om GGGI sagen. Nævn den finder sted, og lad sagen gå sin gang, og fortæl os om resultatet. Eller tag sagen om Im der blev brugt som kastebold mellem lovgivning og folkestemning. Tiden skal bare gå Bedst for TV-avisen, er hvis vejret går grassat. Selv hvis politiet fraråder at man går ud, står modige journalister spredt ud over hele landet, i storm sne og slud, og beretter om det enhver kan se ved at glo ud af vinduet. Ja, selv en stakkels journalist i USA var jaget ud på en altan, for at fortælle den undrende befolkning at det er koldt når det fryser grader. For at være helt sikker på vi bag skærmen har forstået det, slæbes vi gennem det hele en gang til i Vores vejr. Efter ca. ti minutter, får vi for en sikkerheds skyld at vide hvad vi lige har set. Herefter et reklameindslag om Aftenshowet som man så inden nyhederne. Samt et indslag om hvad vi kan vente os i sporten om fem minutter. Det virker som om man bare skal have tiden til at gå. Vejrudsigten er noget for sig selv. I de fleste lande, de fleste endda væsentlig større end Danmark, kan det klares på et minut. Her i landet, skal vi afhængig af vejret, have en masse gode råd om solkreme, hvilke søstøvler man skal have på. Hvorfor er der blomster i haven? Samt en helt fotoalbum fra danskere rundt omkring i landet, samt meget andet. Herefter kommer Se og Hør programmet Aftenshowet, hvor man kan få noget at vide om hvordan de kendte geberter sig, hvordan man lever med utroskab virker osv. Jeg har ikke noget mod Price eller hans bror, Meyer eller Blomsterberg, og andre gastronomiske genier. Men jeg har noget imod at de tager så meget plads på sendefladen. For en sikkerheds skyld skal hver især lave konkurrencer. X-factor, som kun drejer sig om konkurrence, ydmygelse og nedværdigelse. Antifascistisk Forum maj 2014 l 5

6 Kender du typen. Vis mig dit køleskab, Her er dit liv, er det noget der kan bruges til noget? Eller et program hvor øst og vest tager verden rundt og vurdere huse, som en ærlig arbejder ikke har en jordisk chance for at kunne købe. I disse pornotider, kommer der vel snart et nyt samlende program med titlen Se min bare røv og gæt hvem jeg er. Det vil sikkert skabe stemning i de små hjem til aftenkaffen. Der ud over et utal af amerikanske film, som for langt de fleste tilfælde er med til at dysse befolkningen i søvn. Enten er det hæmningsløs vold, eller så drivende sentimentale, så honningen driver ned over skærmen. Hurra for afbryderknappen. Det vil være rart med nogle flere dokumentarprogrammer. Demokrati og ytringsfrihed I sin kronik udtaler fru Rønn sig muligvis på hele DR s vegne. Men alligevel mener jeg ikke at hun har ret i at DR samler folket eller er med til at udvikle demokratiet. Ville det så ikke være på sin plads at sende nogle flere dokumentarprogrammer? Det er noget som DR, som en del af den fjerde statsmagt, ikke rigtig vil røre ved. Men er det ikke nødvendig, for at finde ud af hvorfor det altid er samfundets arbejdere der skal betale for kapitalens ødelæggende system? Hele verden gik i sort i 2008 da kapitalismens krise slog igennem. Kapitalismens grådighed har hverken grænser eller moral. Det drejer sig kun om at tjene penge. Den er bedøvende ligeglad med hvad det kommer til at betyde for menneskenes børn. Her tænker jeg ikke kun på Danmark. Slumområder vokser rundt omkring i verden, hvor folk forsøger at overleve i affaldsdynger, være en arbejdskraftreserve for den samme kapitalisme som har tvunget dem væk fra deres jorde, ved landgraping, opkøb, eller leje jord i op til 100 år, for at kunne dyrke afgrøder som der er penge i. Mantraet her til lands er markedet, privatisering, ud - licitering. Det er udgangspunktet for al politisk handling. Der er mange ting DR kan tage fat i, og som vil kunne sætte gang i en virkelig politisk debat. Hykleriet ville ingen ende tage, da der var mindehøjtidelighed for Nelson Mandela. Det var et stort folkeligt pres, som senere udmøntede sig i næsten total boykot af apartheidstyret, der bragte det til fald, samt Mandelas løsladelse. Mandela blev valgt præsident i 1994, han blev først fjernet fra USA s terrorliste i Blev det nævnt i DR, under eller efter præs. Obamas tale? Mandela var en del af årsagen til apartheidstyrets fald, en lige så stor ære i den kamp havde Cuba. Cuba intervenerede i borgerkrigen i Angola, som beseglede fascisterne skæbne. Der ud over besejrede de Zaire s (nu Den demokratiske republik Congo), den sydafrikanske hær samt to angolanske lejehære, der var organiseret og finansierede af USA gennem CIA. Hvorfor fortier DR sådanne oplysninger? Det eneste DR fik med hjem var et nyt ord. Selfie. DR gik noget i selvsving over en død giraf. Den mistede livet ligeså humant som de dødsdømte i USA s fængsler. Selv USA s ambassadør her i landet var forarget. Men hverken ham, eller andre bliver forarget, eller gør noget for at rede de godt mennesker der hver dag dør fattigdom og sult. Den vinkel så DR ikke, eller ville ikke. Mangfoldighed savnes Den økonomiske krise har fyldt meget i DR. Men jeg har endnu ikke oplevet at TV avisen eller et andet analyserende program har talt med økonomer af en anden opfattelse end de tyveknægte som har været med til at skabe krisen. Det svarer vel til at man giver forbryderen en undskyldning og lade dem fortsætte deres tyverier. Det virker som om regeringer, folketing og DR betragter kapitalismens krise som en naturkatastrofe, lig med en tsunami, der ikke kan gøres noget ved. Som udgangspunkt er alle lande rige på en eller anden måde i form af olie, righoldige metaller, righoldig jord osv. De fleste af disse lande har været kolonier gennem århundreder. Det lider de stadig under. Deres værdier er stadig privat, som regel udenlands ejendom. Behøver det at være sådan? Disse såkaldte fattige lande har i deres kamp for at kunnet klare sig selv, i en vid udstrækning blevet tvunget til at låne penge, som regel af Verdensbanken, som har stillet krav om at for at kunne få et lån, skal alt privatiseres. Alt skal gøres til spekulationsobjekter, og bliver det. Det er ikke mange penge der bliver tilbage i det land der på den måde bliver udplyndret. Det samme gælder her til lands. Vi forærer olien væk, der sælges ud af danske værdier i form af infrastruktur, SAS, TDC, Dong, bare for at nævne nogle få. DR skal passe på med den nuværende regering og Corydon. DR kunne jo stille spørgsmålstegn ved privatiseringer, udlicitering og salg af statslig ejendom. Lige så snart noget går på private hænder, er det udenfor demokratisk kontrol. Hvad der en gang er solgt kan sælges videre. Vi mister enhver indflydelse på vores infrastruktur. F.eks. så er det de danske banker der gennem deres udlånspolitik bestemmer hvordan landsbyer og landdistrikter skal udvikle sig. Det er ikke regeringen. Så vidt jeg husker, så står der i grundloven, at enhver 6 l Antifascistisk Forum maj 2014

7 har ret til et arbejde og en bolig. Det med retten til arbejde er der ingen regeringer der har taget sig af. Man har set sig nødsaget til, efter stort og langvarigt pres fra gadens par - lament set sig nødsaget til at hjælpe de arbejdsløse. I dag er gadens parlament desværre stort set ikke eksisterende, derfor den voldsomme forringelse af de arbejdsløses situation. Kriminalisering af arbejdsløse og andre socialt udsatte, sker med stormstyrke under en socialdemokratisk regering. Man skulle tro at Helle Thorning var datter af Margaret Thatcher. Hvis socialdemokratiet virkelig var et arbejderparti, hvorfor sikrer man så ikke den danske arbejder mod social dumping på arbejdsmarkedet? Er det virkelig så svært at sikre dem der arbejder i Danmark skal arbejde under danske overenskomster? Må man ikke for EU? Samme jagt bliver hverken firmaer, banker, finansieringsselskaber eller andre spekulanter udsat for. Tvært i mod, så blev disse spekulanter støttet med skattekroner så de kan fortsætte deres uhæmmede udplyndring af almindelige mennesker. Hvad angår en bolig bliver det straks værre. Da der via bankernes uindskrænkede magt og grådighed, er der blevet spekuleret godt og grundigt i jord og fast ejendom, hvilket ikke er med til at sikre alle en bolig. Man kan selvfølgelig også kalde en skurvogn eller en sovesal for en bolig. I det øjeblik du køber en ny bil, falder den ca ,- kr. i det øjeblik du passerer fortovskanten. En gammel rotterede af et hus, stiger og stiger i pris. Hvorfor skal det være sådan? DR kunne jo finde ud af det. Det samme kunne de om et årligt tilbagevendende problem. De studerende render hvert år inden skolestart rundt for at finde et sted at bo. Det er selvfølgelig ikke noget problem for de forældre der kan købe en lejlighed til deres afkom. Det kan da ikke være noget der fjerner den sociale arv. Kun adgang for de riges børn. Hvorfor bliver der ikke bygget billige boliger til studerende? Eller hvad med de hjemløse. EU Jeg anerkender at en del af vores suverænitetsafgivelse er afgivet ved folkeafstemninger i forbindelse med medlemskabet af EU. Men vil stadig påstå, at de forskellige EF/EU afstemninger ikke er sket på et oplyst grundlag. Medierne har hver gang bombarderet befolkningen med tilhængernes synspunkter. Folkebevægelsen mod EF/EU, samt andre modstandere er stort set blevet tiet ihjel. Det på trods af at landet stadig er delt på midten i forholdet til EU. Skiftende regeringer er jo bange for befolkningen, og laver alle mulige krumspring for at undgå folkeafstemninger. Hvor bliver den fjerde statsmagt af? EU, som man har afgivet regeringsmagten til, er hverken åben eller demokratisk. Nu arbejder EU på at udelukke de dele af medieverdenen der ikke er kommercielle. Dvs. hverken dagbladet Arbejderen eller Folkebevægelsens blad Folk i bevægelse kan få adgang til, eller oplyse om hvad der sker på EU s topmøder. Er det ikke problematisk, når man ved hvor ensidigt den borgerlige presse, inklusive DR, i øvrigt behandler EU stof? Nu har DR muligheden for at være alsidig og få alle synspunkter frem, når vi nu skal til afstemning om patentdomstolen, altså afgivelse af suverænitet. Det vil vel også være rimeligt om den danske befolkning kunne få en reel og ærlig, oplysning om hvad EU s bankunionen kommer til at betyde for befolkningen. Folketinget er efterhånden ved at devaluere sig selv til kommunalbestyrelse i region nord. Det giver sig udslag i at stadig flere enkeltsager dukker op, og som medierne svælger i. Det være sig Lars lykke Rasmussens GGGI sag om at rejse på første klasse. Men ikke mange ord om hvad denne organisation egentlig laver. Lars Lykke er ikke ligefrem kendt for miljøets vogter. Skattesagen mod statsministeren og hendes mand. Er det ikke en sag mellem SKAT og hendes mand. Im-sagen som heldigvis fik en lykkelig udgang. Men kun under stærkt folkeligt pres. Hvorfor giver DR ikke hele asyllovgivningen et eftersyn? Samt undersøger hvordan vi behandler vore asylansøgere i asylcentrene? Andre emner som DR kunne følge op på, er f.eks. hvad der er sket i New Orleans efter oversvømmelserne. Er de oprindelige indbyggere kommet tilbage? Eller evt. hvilke ændringer der er sket, og til gavn for hvem. Det samme gælder beboerne i Haiti. Er alle beboere kommet tilbage til et normalt liv, i deres genopbyggede huse? Hvis ikke hvorfor? Efter tsunamien der ramte store dele af Thailand og Sri Lanka, samt andre områder. Er beboerne blevet genhuset? Hvordan ser det ud i de berørte områder? Hvilke konsekvenser har kapitalismens krise haft for almindelige mennesker i bl.a. Grækenland, Spanien, Island og andre steder hvor den har ramt hårdt? Her er der også mulighed for at undersøge opblomstringen af fascismen i Europa. Der var megen kritik af forholdene i Sovjetunionen og andre socialistiske lande om hvordan de overvågede deres borgere. Er det blevet mere legitimt nu hvor det er USA der overvåger hele verdens befolkning. Hvilken indflydelse får det på vores demokrati og ytringsfriheden? Hvad bliver næste skridt? Får næste generation ved fødslen indopereret en chips i hjernen, så man kan med i hvad de tænker og hvor de er? Der er sådan set nok at tage fat på. Emner som kan danne grundlag for en politisk diskussion, som kan udvikle vores demokrati. Jeg vil indrømme, at der nok ikke vil være meget at lege og synge med på. Men måske få gang i en politisk diskussion, samt gøre TV-aftener til en øjenåbner for de fleste. Men send venligst ikke kritiske, oplysende og analyserende udsendelser tæt på midnat. Der er dog stadig mennesker der arbejder. Antifascistisk Forum maj 2014 l 7

8 En oprustet fattiggård Antallet af børn som lever under fattigdoms - grænsen i Danmark er tredoblet fra 2001 til Samlet anslog man sidste år 2013 at flere end mennesker lever under den danske fattig - domsgrænse. Med regeringens sidste reformer er den med statsgaranti steget siden. For som regeringen og dens borgerlige støtter siger vi må alle give vort bidrag for at komme ud af krisen. Samtidig får oprustningsskruen endnu et par omdrejninger. Rækker de 20 milliarder kroner som årligt er sat af til militæret ikke, så finder man straks nogle flere fra de sociale budgetter. Her er ingen smalle steder! Af Anton Nielsen Den amerikanske viceforsvarsminister, Derek Chollet, har i al ubemærkethed været i København, hvor han har holdt møder med forsvarsminister, Nicolei Wammen og topfolk i Udenrigsministeriet. Ud over missilforsvaret, diskuterede man også Danmarks indsats i Syrien og Afghanistan, samt nedskæringerne i det amerikanske forsvarsbudget, hvor missilskjoldet som en undtagelse er fredet. På den baggrund kunne man den 14. marts læse i Politiken: Topembedsmænd fra Pentagon udtaler USA er interesseret i dansk deltagelse i missilforsvaret, et tæt nordisk militært samarbejde, danske specialstyrker og militær lufttransport. Avisen skriver videre: Det næste skridt i missilforsvaret skal besluttes på NATOs topmøde i Wales i september, hvor et dansk tilsagn om at stille en fregat til rådighed for våbensystemet vil give regeringen stor politisk kredit hos Danmarks suverænt vigtigste allierede i NATO, USA. Hvis Danmark som bl.a. Holland stiller med en fregat, vil det betyde, at USA kan flytte flådestyrker fra Europa til det nye amerikanske fokusområde i Stillehavet.... Dansk deltagelse vil fortsætter avisen formentlig koste over 1 milliard kroner som der ikke er budgetteret med i det nuværende forsvarsbudget til nye missiler og avanceret radarudstyr på de tre danske fregatter, der fra en position i bl.a. Østersøen vil kunne opfange og nedskyde eller koordinere nedskydningen af fjendtlige missiler på vej mod Nordeuropa. Rettidig omhu Nu falder det sig så heldigt, at Danmarks største krigsskib fregatten Peter Willemoes som den første af tre fregatter, er blevet overdraget Søværnet. Dermed besidder Danmark, skriver Jyllands Posten begejstret atter en fregat som i svundne tider. Denne nye fregat er dog anderledes, da der er tale om en såkaldt anti-air-warfare fregat, der er designet med luftforsvar for øje. Så den passer som fod i hose til de ovennævnte ame - rikanske krigsplaner. Som f.eks. de amerikansk hangar - skibe der for øjeblikket provokerer i Sortehavet, så vil fregatten Peter Willemoes nu med øjebliks varsel være på vej til den Botniske Bugt, hvor den sammen med de seks F-16 jagere, som nu patruljere ved den russiske grænse i Baltikum, udgør en del af NATOs nordflanke mod Rusland. Eller som den konservative tidligere udenrigs- og justitsminister, Lene Espersen, formulerer det: Danmark skal hurtigst muligt sætte gang i missilforsvaret, ved at danske fregatter skal indgå som en del af det i Europas nordøstlige del (læs Østersøen), reformere hæren, opprioritere militære øvelser og etablere en reserve. Disse fire forslag handler ikke bare om blind op - rustning, bedyrer Espersen, Det handler om rettidig omhu for det er for sent at tilpasse sig, når skaden er sket. Hør hvor vi gungrer! Man har efterhånden det indtryk, at danske politikere og det danske officerskorps ligefrem leder efter en krig, hvor man kan gøre sig bemærket af herskerne i Washington. Oprustningen foregår over et bredt felt. For øjeblikket taler man om indkøb af for mere end 30 milliarder kroner krigsfly, og valget vil naturligvis alt andet ville være utænkeligt for de danske medløbere falde på de amerikanske Joint Strike Fighters, selv om de er mere end 40 % dyrere end de nuværende F-15 jagere. Nye kampvogne er på vej, de gamle blev slidt op af de dansk besættelsestropper i Irak og Afghanistan. 8 l Antifascistisk Forum maj 2014

9 I skrivende stund (April 2014) viser en ny rapport fra Statewatch og Transnational Institute, at EU dvs. Kommissionen i denne sammenhæng giver millioner af euro til udvikling af droner, som i stigende grad efter amerikansk forbillede bruges til militære formål og personovervågning. Endelig er der den såkaldte Cyberkrig, hvor der udkæmpes rasende slag mod en påstået fjende i cyberspace. Hvem må man selv gætte sig til. I den anledning har man nu vedtaget en dansk cyberlov, som giver Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og dets Center for Cybersikkerhed udvidet adgang til danske personoplysninger, Loven åbner samtidig døren på vid gab for vore venner fra den amerikanske efterretningstjeneste National Security Agency (NSA) og den britiske efterretningstjeneste. Samtidig hermed allierer man sig med denne verdens udskud, som de seks nazi-ministre i kup-regeringen i Kiev. Våbnene og millioner af dollar og euro strømmer ind til fascister i Ukraine og terrorister i Syrien. I demokratiets navn naturligvis. Aften efter aften toner den radikale udenrigsminister frem på skærmen for med skiftende, men for det meste truende, ansigtsudtryk at korrekse og true russerne. De har at tage sig i agt ellers kommer Danmark efter dem. En sikkert for ministeren ukendt gammel radikaler, Viggo Hørup, sagde engang: Militarismen er den skidneste og løgnagtigste sag her i landet dersom vi ikke knuser den, knuser den os. Med mennesker Mennesker i centrum. Dette er det samlede tema for denne særudstilling. Billeder fra hverdagen, som den har formet sig for de fleste. På arbejdspladsen og i det politiske liv og i familien. Mennesker i forskellige livformer og under skiftende samfundsforhold. Skildret af kunstnere, der var engageret i sin samtidsproblemer, og som der med deres billeder ønskede at ændre på tingenes tilstand. De udstillede kunstnere er blandt andre, Hans Scherfig, Viktor Brockdorff, Ursula Reuter Christiansen, John Korner, Lena Bidstrup og Magnus Bengtsson. Hans Scherfig har foruden andre tre akvareller med fra koloniudstillingen i Paris Et af motiverne med levertran er fra Danmarks Grønlandshus. Det viser med et glimt i øjet, to let skræmte franskmænd, som iagttager det mærkelige produkt, fra højt mod nord. Magnus Bengtsson arbejdede i starten af 1920 erne med at sætte fabriksarbejderen og dennes verden på dagsordenen. Lena Bidstrup har fået sat en af hendes fars Hans Bidstrup tegninger omdannet til et farverigt smukt vægtæppe, som absolut må opleves. Hele udstillingen er klassisk arbejderbevægelse og anbefales varmt. Arbejdermusset har åbent hver dag ml. kl Rømersgade 22, 1362 København K. Antifascistisk Forum maj 2014 l 9

10 EU-valg og folkeafstemning om patentdomstol Af Egon Laugesen Hvert femte år kan man lidt hen på foråret opleve et sælsomt politisk fænomen. EU-tilhængerpartierne bliver pludselig skeptiske og kritiske. EU skal ikke blande sig i de danske velfærdsydelser, lyder det i år. Årsagen til dette politiske hamskifte er naturligvis, at der er valg til EUparlamentet. Når valget så er overstået d. 25. maj, forstummer kritikken. Opbygningen af EU-staten kan fortsætte med uformindsket styrke, vel at mærke uden at folk spørges! EU-modstanderne har fået en foræring. Det er åbenlyst nu, at både Nyrup og Fogh har løjet omkring velfærdsydelserne (bl.a. børnecheck og dagpenge) og vandrende arbejdere fra EU. Skyggesiderne ved Det indre Marked er blevet særdeles tydelige. Ellers er EU sat på stand by til efter valget. De danske ja-partier tøver med at støtte den bankunion, der er forhandlet på plads. Kun SF har sagt ja til en aftale, der sikrer, at de store banker kan blive endnu større. Det bliver fortsat borgerne, der skal holde hånden under bankerne, hvis de er truet. Nye gennemgribende ændringer i EU er imidlertid på vej. På topmødet i juni vil man tage hul på diskussionerne om en ny traktat/pagt, der skal kontrollere landenes finanslove endnu mere. En budgetkommissær, den tyske finansminister Schäuble: ( en budgetzar ) skal under - skrive finanslovene, før de kan træde i kraft! Forhandlingerne om en frihandelsaftale mellem EU og USA er gået i gang. En tysk tænketank, betalt af EU-kommissionen, kører en kampagne i USA, der sætter præcise tal på antallet af nye jobs i de enkelte stater. Herhjemme nævnes nye arbejdspladser. Luftkasteller og ønsketænkning! Lækkede dokumenter fra forhandlingerne tyder på, at de multinationale selskaber med aftalen i hånden kan anlægge sag mod både EU og de enkelte lande, hvis der gennemføres lovgivning (skat, miljø, arbejdsmiljø, forbrugerbeskyttelse o.lign.), der mindsker deres indtjening. Demokratiet bliver endnu engang taberen! Lobbyisternes paradis! Der findes ca lobbyister i Bruxelles. Buiness - europe hedder organisationen for store dele af den europæiske industri, hvor også Dansk Industri med. Denne magtfulde gruppe har særdeles gode forbindelser til Kommissærerne for energi og industri, Oettinger og Tajani. I forhandlingerne om en ny klimaplan har disse 2 kommissærer simpelthen være stråmænd for industrien. Resultatet er en ganske utilstrækkelig plan. Når statslederne brygger videre på klimaplanen, bliver den endnu mere udvandet. Den nødvendige omstilling til vedvarende energi har lange udsigter. Krisen er ovre, hvis man skal tro Kommissionsformand Barroso. Med vanlig arrogance proklameres, at EU s krisepolitik har virket. En politik, der har sendt millioner og atter millioner mennesker ud i fattigdom og arbejdsløshed. Barroso må være så højt hævet over virkeligheden, at han ikke kan se de 120 mio. fattige, der er i EU! Styrk Folkebevægelsen! Det er ikke så underligt, at EU-modstanden vokser i hele EU. Desværre er det de højrenationalistiske partier, der stormer frem. Her i landet står Dansk Folkeparti til at blive det største parti ved EU-valget. Derfor er det med at komme op af lænestolen. Folkebevægelsen mod EU skal gå styrket ud af valget. Simpelthen! Den progressive EU-modstand skal have mindst 2 mandater i det nye EU-parlament! Folkebevægelsens fire hovedmål for arbejdet i EU-parlamentet: At hindre EU i at få mere magt og arbejde på at rulle magt tilbage til Folketinget At arbejde for at sikre den skandinaviske velfærdsmodel At arbejde for at sikre et bæredygtigt miljø At arbejde for et åbent, ligeværdigt og fredeligt internationalt samarbejde. Verden er større end EU Nej til EU-patenter! Samtidig med EU-valget er der folkeafstemning om EU s patentdomstol. Tilhængerne siger, at det kan koste arbejdspladser, hvis vi stemmer nej. Det sædvanlige argument fra Dansk Industri. Det er nogle få store firmaer, der søger patenter på europæisk plan. Disse firmaer kan, selvom det bliver et nej i Danmark, søge patenter ved EU s patentdomstol. De skal så blot også søge i Danmark. Til gengæld kan mange små og mellemstore virksomheder komme i klemme. De risikerer uforvarende at overtræde et af de nye patenter, der hvert år godkendes i EU. I USA har såkaldte patenttrolde opkøbt patenter og lever så af at sagsøge andre. Denne udvikling kan være på vej i EU. Læs mere på 10 l Antifascistisk Forum maj 2014

11 Hjemsend ikke afviste asylbørn Af Tue Magnussen Politiken kunne i august sidste år fortælle, hvordan Danmark i forbindelse med hjemsendelse af uledsagede afghanske børn, som forgæves har søgt asyl i Danmark, deltog i forhandlinger sammen med Sverige, Norge, Holland og Storbritannien om at realisere planer om at lave et modtagelsescenter i Kabul. Der er al mulig grund til at advare mod sådanne planer, som bruges som et skalkeskjul for at dække over et gennemkorrupt styre, der kom til magten i kølvandet på de udenlandske besættelsesmagter. Send ikke flygtningebørn til Afghanistan Det er vigtigt at forstå den baggrund og situation, som ligger bag det voksende antal flygtninge fra Afghanistan. Mange års krig har skabt en situation, som tvinger mange afghanere på flugt. Selvom den danske militære tilbagetrækning fra Afghanistan kunne give indtryk af, at den sikkerhedsmæssige situation i Afghanistan er blevet afgørende forbedret, er intet i virkelighedens verden mere forkert. I august 2013 kunne FNs organisation UNAMA på et pressemøde dokumentere, at der alene foregående halve år havde været en 23% stigning i de civile ofre. Ikke færre end 1319 dræbte og 2533 sårede, med en stigende andel af kvinder og børn, var de seneste ofre for en krig, der har drevet mange på flugt. Alene til Danmark er kommet som det blev opgjort i efteråret 2013 over 1100 afghanske børn eller unge flygtet i de seneste 6 år. Men selvom der i konventionssammenhæng er tale om uledsagede børn får de ikke nødvendigvis asyl eller opholdstilladelse. På bosteder og asylcentre i Danmark sidder der derfor uledsagede flygtningebørn og venter. De er kommet til Danmark på flugt fra krig, men har fået afslag på asyl. Danmark har hidtil erkendt, at man ikke kan sende dem til Afghanistan. Alligevel forhandler man internationalt derom. Hjemsendelse af uledsagede flygtningebørn er generelt en meget vidtrækkende beslutning, som der er al mulig grund til at være mildt sagt bekymret for og advare mod. Først og fremmest af hensyn til børnenes ve og vel barnets tarv. For det andet fordi man fra dansk side aldrig har haft en praksis for at undersøge, hvilken løsning, der vil være den bedste for det enkelte barn, og for det tredje fordi man ej heller individuelt vurderer, hvad konsekvenserne af en hjemsendelse vil være. Uledsagede flygtningebørn med afslag på asyl er ofte angste, fortvivlede og psykisk nedbrudte af de krigstraumer, som de har haft med i bagagen og at sidde i venteposition på midlertidige opholdstilladelser. Tidligere fik uledsagede flygtningebørn ophold med henblik på en permanent opholdstilladelse, men i 2011 ændrede man udlændingeloven og gjorde det muligt at give midlertidige opholdstilladelser til uledsagede flygtningebørn, der har fået afslag på asyl og ikke har familie eller et egnet modtagecenter i hjemlandet at vende tilbage til. Barnets tarv med den aktuelle situation i Afghanistan er først og fremmest en vurdering af sikkerheden, for de hjemsendte, som reelt er umulig at garantere. Dels vil den afghanske regering ikke kunne og skulle man alligevel vælge at udstede en garanti viser praksis, at en garanti fra enten regeringen i Kabul eller fra lokal-guvernører intet er værd. Den afghanske regering har end ikke kontrol over landets fængsler. Afviklingen af det valget for få uger siden viser med al tydelighed at demokrati har lange udsigter i Afghanistan. Fra vestlig side har man betinget sig, at lejrene for flygtningebørnene skal være sikre og overvågede, evt. af bevæbnet vagtværn. Men FN-rapporten kunne tillige fortælle, at ALP (Afghan Local Police), den særlige styrke af lokale vagtværn, kritiseres for overgreb på civile. Antallet af ofre for vagtværnenes overgreb i form af mord, tortur og voldtægt er steget med mere end 60%. Hjemsendelse af de afviste flygtningebørn vil tillige være konventionsstridig fordi Danmark med god grund og affødt af en tidligere dominerende, humanistisk tradition gennem flere internationale menneskeretsaftaler har forpligtet sig til at overholde visse minimumsstandarder. Det drejer sig om Flygtningekonventionen fra 1951, FN s konvention mod tortur fra 1987 samt især når det gælder de uledsagede mindreårige: Børnekonven - tionen. Der er mange uafklarede spørgsmål som man burde have svar på inden man overhovedet overvejer at udvise børn til Afghanistan. Allerede i 2012 stillede Red Barnet 25 centrale spørgsmål, som fortsat er ubesvarede fra justitsministeren. Før man har givet svar bør enhver plan om at hjemsende flygtningebørn fra Danmark til det krigshærgede Afghanistan stilles i bero og Danmark bør på nuværende tidspunkt ikke at deltage i forhandlinger om oprettelse af modtagelsescentre i Afghanistan. Læs også: Asylbørn i Danmark. Bogen retter et kritisk og nuanceret lys mod de forhold, asylsøgende børn har i Danmark. Udgivet i 2011 på Hans Reitzels Forlag. Antifascistisk Forum maj 2014 l 11

12 En koldkriger: Mit hjerte bløder for Ukraine......sagde Hanne Severinsen d. 4. april 2024 i Danmarks Radio. Hanne Severinsen er en fremtrædende Venstrekvinde, som var rådgiver for den ukrainske politiker, tidligere premierminister, Yulia Tymoshenko, der blev fængslet for korruption, men nu efter kuppet igen er på fri fod. Nu stiler hun efter præsidentposten, som hun næppe får, da hun er oppe mod endnu mere rabiate politiske kræfter. Af Anton Nielsen Vor tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen der som bekendt løj Danmark ind i krigen i Irak, og siden blev Natos generalsekretær mod at lukke den kurdiske tv-station ROJ-tv udtalte d. 19. marts i Washington følgende om Ukraine: For Europa og USA er verden ikke længere den samme efter Ruslands fremfærd i Ukraine, og derfor må de vestlige ledere og Nato nu tænke nyt for at forholde sig til et ændret sikkerhedspolitisk landkort. Fogh Rasmussen udnævnte Putin til en global bølle, og Krims tilbagevenden til Rusland som et afgørende historisk brud på den kendte verdensorden. (Pol. 20. marts 2014) Fogh Rasmussens og NATOs ærinde er en øget oprustning i NATO-landene og en fortsat udvidelse af Natos indflydelse (læs USA s) mod øst. I den sammenhæng støtter man sig på de meste reaktionære kræfter, som vi nu ser det i Ukraine, hvor seks neofascistiske ministre har taget plads i den provisoriske regering. Vestens politik er uændret, den handler ikke om at komme et undertrykt folk til hjælp, den handler om magt. Med annekteringen af Krim mindede den russiske præsident om, hvad det egentlig var, Nato officielt blev skabt for: At sikre og forsvare europæernes frihed mod Rusland, der i koldkrigstiden udgjorde kernen i det daværende Sovjetunionen. Den chance lod Nato og Anders Fogh Rasmussen den sidste store overlever fra Bush-æraen og den fejlslagne krig i Irak ikke gå fra sig. Han og hans ligesindede NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen var hurtige til at bruge Krim-krisen som bevis på Natos berettigelse og behovet for at bruge penge på alliancen. (Pol. 5. april 2014) Man taler nu åbent om at give Ukraine, Georgien, Moldova og andre tidligere sovjetrepublikker + Balkanlandene et klart perspektiv : Det vil sige, at de kan forvente at blive optaget i Nato. En ren provokation, og så kan man ikke forstå, hvorfor russerne protesterer! Den kolde krigs usle krikke bliver igen trukket af stald, til glæde for alverdens militarister og de ekstreme koldkrigere på den politiske højrefløj. USA har systematisk lagt op til dette ved at oprettet et net af baser langs Ruslands grænser, og ved afholdelse af flådeøvelser fra Sortehavet til Østersøen. I skrivende stund afholdes en Nato-øvelse i cyberkrig i Baltikum. Danmark som vært. NATO-landet Danmark klapper på sædvanlig vis hælene sammen og parerede ordre. De første seks danske F16 jagere patruljerer nu langs den russiske grænse i Baltikum. Man spørger end ikke, hvad det skal føre til, eller hvilke kræfter man støtter? Man leger med ilden. Er det i Danmarks interesse? Glimt af Ukraines historie Hvad er det for et Ukraine fru Severinsens hjerte bløder for? Er der noget de nuværende politikere og generaler ikke ved noget om eller foretrækker at glemme er det Ukraines historie. Borgerkrigen Fjorten imperialistiske stater intervenerer militært til støtte for den hvide kontrarevolution. I Ukraine var lederne af de hvide Zarens gamle general Denikin og Simon Petljura. Petljura var en brutal antisemitisk krigsherre, som stod i spidsen for tidens værste pogromer mod den jødiske befolkning i Ukraine. Det anslås, at mellem 30- og mennesker blev dræbt af Petljuras bander. Anden Verdenskrig I 2010 udnævnte Ukraines daværende præsident, Viktor Jusjenko OUN/Bs grundlægger Stefan Bandera til 12 l Antifascistisk Forum maj 2014

13 dermed Ukraines førstedame efter den såkaldte orange revolution. Foto fra Gestapoarkiv viser en massegrav ved Lvov Ukraines Helt. En anden fascist, Roman Shukhevych blev ligeledes udnævnt til Ukraines Helt. Shukhevych ledede OUN/Bs Einsatzgruppe Nachtigall da man myrdede jøder og kommunister i Lvov-ghettoen i OUN/B var en ukrainsk fascist-organisation, som var allieret med den tyske generalstab under 2. verdenskrig. OUN/B udgjorde stabene i 14. Waffen SS Division og de mobile morder-grupper (einsatzgruppen) i Ukraine. Bandera agiterede aktivt for nedslagtningen af kommunister, jøder og slaver. I 2010 blev han som ovenfor nævnt udråbt til frihedskæmper, men dog kun i den vestlige del af landet. Alle andre har fordømt ham som forræder og krigsforbryder under Sovjetunionens kamp mod den tyske besættelsesmagt. Efter anden verdenskrig blev OUN/B et centralt led CIAs Gehlen-gruppe et naziledet netværk, som drev spionage mod Sovjetunionen. Og OUN/B var en central del af de anti-bolsjevistiske blok af nationer under den kolde krig. I dag er OUN/B still going strong. Eksempelvis giftede lederen af OUN/Bs afdeling i USA og vicedirektør i Ronald Reagans samarbejdsnet, Ykaterina Chumachenko sig med den forrige præsident,viktor Jusjenko og blev Sort internationale Den nationalistiske, racistiske og fascistiske treenighed i Ukraine efter kuppet i Kiev består af; Farterland-partiet, UDAR-partiet og Svoboda sidstnævnte en direkte aflægger af OUN/B. Den voldelige gruppe C14, som stod for den brutale vold i Kiev, er en del af Svoboda. Svoboda indgår i et internationalt netværk af racistiske og fascistiske partier i Europa. Her er nogle af deres forbindelser, som vi kender til: British National Party/England, Vlaams Belang/Belgien, Front National/Frankrig, Sverrig-demokraterne/Sverrig, Jobbig/Ungarn, som fik 20 % af stemmerne ved sidste valg, Svenskernes Parti/Sverrig, Nationaldemokratiche Partei Deutschlands, Forza Nuova/Italien, Danskernes Parti/Danmark, Neua Dreapta/Rumænien, Gyldent Daggry/Grækenland, Bund Freies Europa/Bulgarien, BulgarischeNationalbund/Bulgarien, Ataka/Bulgarien, Freiheitlichen Partie Ôsterreich og Die Schweizer Fascisten osv. En sort tsunami skyller ind over Europa, og truer med at overskylle demokratiets sidste diger, hvis man ikke kommer til besindelse, og erkender at fascismen er fjenden, som skal bekæmpes og ikke støttes, som det sker i øjeblikket. Fascismen er fjenden! Men det er der ikke meget, der tyder på. Tværtimod. Konflikten eskaleres fra dag til dag. Unge danske nazister tager til Kiev, for at patruljere i gaderne, med de danske myndigheders tavse billigelse. I aviser, tv og på de såkaldte sociale medier, bliver tonen stadig mere skinger. Propagandakanonerne er kørt i stilling. Men det er tilsyneladende ikke nok, også de rigtige kanoner, er ved at være på plads. Tirsdag den 1. april inviterede Ukraines parlament NATO til at holde en række fælles øvelser i landet, selv om Ukraine ikke er medlem af NATO. Ukraine har derimod været en del af NATOs partnerskabsaftale siden 1997, skriver Dagbladet Arbejderen. Og bladet fortsætter: Styrkelsen af NATOs østgrænse vil betyde, at tropper fra bl.a. USA vil befinde sig i umiddelbar nærhed af de russiske styrker på Krim-halvøen. Dette er god mulighed for at udvikle vore væbnede styrker, udtalte Ukraines nyindsatte forsvarsminister, Mykhailo Koval fra Svoboda. Hvis NATO siger ja til invitationen fra Ukraines parlament, vil USA deltage i to sæt militærøvelser denne som- Antifascistisk Forum maj 2014 l 13

14 Mit hjerte bløder for Ukraine... mer, kaldet Rapid Trident og Sea Breeze, skriver nyhedsbureauet AFP. Parlamentet skriver i en note til beslutningen den 1. april, at flådedelen af Sea Breeze-øvelsen vil blive gennemført mellem juli og oktober ud for sortehavsbyen Odessa, få hundrede kilometer fra Krim. Samtidig annonceredes to militærøvelser med Polen, som samtidig har anmodet om at nato-soldater bliver sendt til Polen. Derudover afholdes en fælles landøvelse med Polen, Moldova og Rumænien som deltagere. Den danske udenrigsminister, Martin Lidegaard, siger i den anledning, at det ikke skal ses som en militær optrapning. Det her er ikke en aggressiv handling, det er en handling af solidaritet. Hvor dum har man lov at være? Samme udenrigsminister havde samtidig på et foregående nato-møde stemt for, at NATO midlertidigt afbryder alle aftaler om samarbejde med Rusland. NATO besluttede at suspendere al praktisk civilt og militært samarbejde med Rusland. Samtidig hermed strammer EU og USA i samarbejde med bl.a. Saudi Arabien de økonomiske sanktioner mod Rusland. Det løjerligste væsen Som en skorpion, bror, du er som skorpionen der lever i rædslernes nat. Som en spurv, bror, du er som spurven med dens små bekymringer. Som en musling, bror du er som muslingen tillukket og tyst. Skrækkelig er du, bror, som krateret i en udslukt vulkan. Og du er ikke én, desværre! du er ikke fem, du er millioner. Du er som fåret, bror, klædt i dit skind behøver kvæghandleren blot at løfte staven, straks er du på plads i flokken og trasker næsten stolt mod slagtehuset. Det løjerligste væsen er du, løjerligere end fisken som svømmer i havet uden at vide det er et hav. Og når tyranniet breder sig over Jorden er det fordi du ikke sætter dig imod det, bror, hvis vi sulter, er slidt op, hvis vi flåes hélt ind til knoglerne, og andre drikker blodet, vinen de presser ud af os som var vi druer nej, jeg kan ikke få migselv til at sige at det alt sammen er din skyld, men din skyld er stor, min ven, min bror. Til Dig Ungdommen er en lang søgen efter sandhed går det nogensinde over Du gnaver som termitterne til træet er en bunke savsmuld glemmer det aldrig går over Du har fundet en sækfuld af sandheder hvem troede på det var et ingenmandsland et land hvor ingen levede da Gud tog det i besiddelse og proklamerede det var Guds eget land Hvem troede på at et andet land var ingenmandsland et land hvor ingen levede da Guds udvalgte tog det i besiddelse proklamerede det var Guds udvalgtes eget land Behersker man andet end det herskende sprog Er sproget forlorent så har Du fundet sandheder udenom det tværs igennem når det sprak af vitaminmangel Sproget er bundet sammen som en sløjfe eller en knude eller en knytnæve Hellen Gade Nazim Hikmet, l Antifascistisk Forum maj 2014

15 Antifascister overgiver sig aldrig Af Anette Mørk Ved Folkestrejken i august 1943 fandt Istedgade sammen i en protest mod den nazistiske besættelsesmagt og gjorde oprør under parolen: Istedgade overgiver sig aldrig. I år afholder 4. maj Initiativet på Vesterbro igen markeringen af Danmarks befrielse 4. maj 1945, hvilket vil finde sted kl på Halmtorvet i København med talere, musik og underholdning og efterfølgende fakkeloptog til Enghaveparken, efter befrielsesbudskabet kl er afspillet og det enkle banner, som symboliserede Folkestrejken og oprøret i Istedgade i efteråret før befrielsen vil være en del af billedet. I år er det 100 år siden, at 1. verdenskrig startede, som efterlod millioner af døde og nødlidende mennesker, som blev billig kanonføde i kapitalismens navn. Ingen krig er humanistisk eller nødvendig, og de besættelser som Danmark de seneste 10 år har været en del af, har også vist sig at være total unødvendige for alle, bortset fra våbenindustrien, storkapitalen og private økonomiske interesser i krig. Befolkningerne i de besatte lande er ladt og vil bliver ladt tilbage i en værre forfatning, end da vi deltog i besættelserne. Løgne om fjendebilleder, som ikke har eksisteret reelt som en trussel for os i Danmark eller Europa, er blevet brugt som argument for at invadere fremmede lande. Vi er en krigsførende nation vi slår mennesker ihjel! Vi udpeger de som bekæmper os som terrorister, akkurat som den tyske besættelsesmagt og den danske regering kaldte frihedskæmpere i Danmark for terrorister. Vi støtter op om EU s og USA s terrorlister, som støtter statsterrorisme og som fordømmer og straffer forfulgte og nødlidende mennesker. F.eks. må Israel gerne fængsle og udøve tortur i Gaza ja, de må endda bruge kemiske våben på en befolkning som bor i verdens største fængsel, uden mulighed for at undslippe fra bomber og chikane, samt tilfældige skud, når regimets Israel udøver statsterrorisme. USA har i fangelejen Guatanamo haft mistænkte fængslet under umenneskelige forhold og de hjælpeløse fanger er end ikke blevet stillet for en domstol i op til 11 år. Dét kalder jeg for terror! Tyrkiet må gerne fængsle og udøve tortur og undertrykke kurderne og Tyrkiet har masser af påtaler og sager, som har været indbragt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og er flere gange blevet dømt. Det er statsterrorisme! For nylig har Tyrkiet fået lukket 40 mil- Antifascistisk Forum maj 2014 l 15

16 Antifascister overgiver sig aldrig... lioners kurderes stemme ROJ TV der med sendetilladelse fra Danmark kunne samle kultur, nyheder, sundhed og mærkedage og oplyse, samt viderebringe den kurdiske kultur og deres sprog. 40 millioner menneskers stemme. Det blev gjort med en beskidt aftale mellem Tyrkiets premiereminister og vores daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen. Hvis Tyrkiet skulle stemme på Anders Fogh som Natos generalsekretær, skulle han sørge for at lukke den fuldt ud lovlige tv-station. Wiki-Leaks papirer mere end antyder den beskidte skurkeagtige rævekage. Sidste punktum blev sat i Højesteret for en måned siden, som afviste ROJ TV s appelsag. Det er ikke at støtte PKK, fordi tv-stationen også sendte programmer om de kurdiske frihedskæmpere. Og vi er forsat Tyrkiets forlængede arm: I disse måneder sidder 10 kurdiske mænd på anklagebænken i Danmark sigtet for terror for lovligt at have samlet penge til ROJ TV, mens det var en fuldt ud lovlig tv-station, godkendt af Radio- og tv-nævnet. Tyrkiet, Israel og USA bliver kaldt retsstater og endda Danmark, som åbenlyst fører en politisk retssag bestilt af Tyrkiet, og hvor det kurdiske mindretals rettigheder bliver set på gennem tyrkiske briller. Ugen efter ROJ TV s endeligt kom den tyrkiske præsident Gul på statsbesøg i Danmark for at fremme Tyrkiets optagelse i EU og for at styrke samarbejdet med erhvervslivet. Og det var såmænd både med ministre, til taffel hos dronningen og kronprinseparret, og samtlige bygninger og busser i København flagede i to dage, mens demonstranter blev tæsket og fængslet i Tyrkiet, Twitter blev lukket og en dreng døde, efter han var blevet ramt af politiets gummikugler, på vej ned for at handle brød. Ministrene og kongefamilien har det med at omgås de forkerte mennesker, om det så er Goldman Sachs eller Bahrains konge, som modtog Storkorset af Dannebrog, mens demonstranter i hans kongerige også dér blev dræbt og tortureret. Måske har kongehuset ingen interesse i menneskerettigheder eller politik, når man tænker på de mange, som har fået diverse ordener, såsom Hitlers næstkommanderende Herman Gøring. Eller også har de netop en interesse i politik og mener ikke at de skal blande sig, når pøblen bliver sat på plads? Hvad er det for et Europa, vi ser ud over i år 2014? Vi skal være 100% europæere i et Storeuropa igen med Tyskland i centrum. Det politiske billede minder om noget engang som var 30 ernes Europa. Vi kan ikke påstå, at vi ikke ved, at det er gået nøjagtig så galt, som det blev spået i 1972, da vi blev en del af EF. Vi ved, at der er en ekstrem nationalisme og højreekstremisme i skyggen af det forfejlede projekt EU. Vi ved, at Europas økonomi ligger i ruiner igen på grund af en total forfejlet politik. Vi ved, at arbejdsløsheden eksploderer, hjemløse fylder gaderne i Østeuropa og København har også deres del. Samtlige lande bliver påført besparelser, mens banker, multinationale selskaber og spekulanter får hjælpepakker og skattelettelser, beløbsmæssigt næsten lig de besparelser borgerne i Europa bliver udsat for. Kapitalismens skal bevares for de som har alt rigeligt. I Danmark har vi reel fattigdom for børn. I Danmark bliver familier opløst, fordi deres økonomi krakelerer, når tre, fire eller fem mennesker skal leve af én indtægt Der er ca mennesker i Danmark uden egen indtægt! I det miljø vinder det ekstreme højre frem. Vi har dem også her i vores lille andedam om end de er folkevalgte eller i grupperinger, som udøver tilfældig vold og ødelæggelse af ejendom. Vi kan besøge de sociale medier og læse på diverse højreekstremisters hjemmesider, blogs og Facebooksider, hvad de mener og hvordan de ytrer sig, og en del som bliver skrevet ville lægge de danske retssale ned, hvis de for deres ytringer blev anmeldt efter racismeparagraffen eller trusler. I Malmø blev fire antifacister stukket ned i marts og Sverige har haft en voldsom stigning i nazistisk vold i de seneste 10 år. I Norge var Breivik ikke en enlig svane han har mange støtter, som mener at indvandrere, flygtninge, homoseksuelle og kommunister er samfundsskadelige personer. I Ungarn har de fascistiske partier Fidesz og Jobbik i april måned fået over 50% af stemmerne, og de to partier forsøgte sidste år at få en lov gennem, som skulle registrere jøder, og flere jøder er blevet fyret fra ledende offentlige stillinger. I et debatanlæg i den ungarske avis Magyar Hirlap skrev journalisten Zsolt Bayer i jan. 2013: En betragtelig del af sigøjnerne er ikke i stand til sameksistens. Disse folk er dyr og opfører sig som dyr. Han vil have, hvad han ser. Hvis han ikke får det, tager han det og han slår ihjel. Fra hans dyrekranium høres kun lyde og det eneste han forstår er fysisk magt. Disse dyr burde ikke eksistere. Han er medstifter af regeringspartiet Fidesz. Sådan en retorik minder om danskerens Brunø bog Danskernes fra 1920: Hvis man har slavenatur og er til fals for penge og ingen forpligtigelse har over for det samfund man tilhører, så er man et brugeligt redskab i jødeklikens slimede hånd. Vi har en såkaldt pænere retorik her i år 2014 fra DF: Indvandrerne spiser alle kagerne på hospitalerne, får særbehandling på skolerne, er overrepræsenteret i kriminalstatistikken og til udbetaling af sociale ydelser, er i bander og forlanger halalkød i institutioner, hvor dyrene har været levende inden de døde osv. osv., og gerne med en ny historie hver uge, så det er blevet dagligdag at høre 16 l Antifascistisk Forum maj 2014

17 Oversigt over aktive grupper på den yderste højrefløj i Danmark den retorik og undergravende tone og udfald, mod vores medmennesker. Og de får politikerne med på deres vogn, i en sådan grad at vores statsminister finder sig nødsaget til at kommentere på danske frikadeller i hendes sommerferie! Tag ikke fejl af DF hvis de kunne, ville de følge samme retorik, som deres artsfæller i Europa. Der er ikke langt fra hadetale til hadesyn. I Letland, Polen, Litauen, Rumænien og Ungarn er kommunistisk og socialistisk virksomhed forbudt ved lov! Nazisme og fascisme er tilladt og har fremgang i de pågældende lande i en uhyggelig grad. USA og EU støtter nu åbenlyst facistpartierne Svoboda og Fartheland i Ukraine, som systematisk har udviklet kontakter til højreekstreme partier i Europa og Danmark. Daniel Carlsen fra Danmarks Nationalsocialistiske bevægelse, var en af de første som rejse til Ukraine for at lykkeønske dem med valget og fire ministerposter. I Grækenland marcherer Gyldent daggry i gaderne og heiler, overfalder indvandrere, venstreorienterede og homoseksuelle, mens politiet ser til eller endda selv deltager i den tilfældige vold. I Italien er det partiet Forza Nouva, I Tyskland er det National-Demkratische Partei Deutschlands og i Frankrig er det Front Nationale, hvis leder Matine Le Pen hyldede en historiker, som skød sig selv i protest mod indvandringen og at homoseksuelle måtte gifte sig. De er at finde i alle europæiske regeringer og i EU. 25. maj går vi til valg til Europaparlamentet. Giv dem modstand! Stem nej til patentlovgivningen og stem en EU-modstander ind i parlamentet. De er ikke få mere, de mange til højre. De marcherer igen og de søger efter indflydelsesrige poster. Fascismen, nazismen og racismen er på fremmarch og vi kan ikke påstå, at vi ikke ved det, ikke ser det, ikke hører om det eller mene, at det ikke kommer os ved. Det er vores forpligtigelse og ansvar at gøre opmærksom på det, påtale det, skrive om det og bekæmpe det. Men kampen kan kæmpes på mange måder. Den såkaldte økonomiske krise, høje arbejdsløshed, nedskæringer, masssiv oprustning af krigsmateriel, som vil blive brugt i fremtiden og opdeling af mennesker i underklasser og overklasser, er selve forudsætningen for at en fascistisk og nazistisk tankegang kan vinde indpas. Nazisme og fascisme er en forbrydelse mod menneskeheden og burde forbydes. I dag må parolen desværre være: Antifascister overgiver sig aldrig. Det er ikke en politik, men en sund, menneskeværdig og humanistisk indstilling. Leveret af Redox Danmarks Nationale Front (DNF) DNF blev startet i 2007 i kølvandet på lukningen af netværket Dansk Front og blev det nye samlingspunkt for aktivister i Nordsjælland og Københavnsområdet. Gruppens primære aktiviteter består af klistermærkeopsætning, uddeling af løbesedler og afholdelse af sociale arrangementer. DNF deltager desuden ved demonstrationer arrangeret af den yderste højrefløj, og personer fra gruppen har stået bag angreb på venstreorienterede demonstrationer og enkeltpersoner. DNF arrangerer 10. maj 2014 en demonstration mod moskéer på Christiansborg Slotsplads. Dette bliver den første anmeldte demonstration af en nazistisk organisation siden Anden Verdenskrig. Danskernes Parti (DP) DP blev stiftet i 2011 af en udbryder-fraktion fra Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse (DNSB), med den unge nazist Daniel Carlsen i spidsen. Partiet har uden det store held forsøgt at slippe fri af sin nazistiske fortid, men det er alligevel lykkedes dem at få en del opmærksomhed og taletid i medierne. I efteråret 2013 stillede partiet op til kommunalvalget i fire regioner og seks byråd, uden dog at komme ind nogen af stederne. Danish Defence League (DDL) DDL har eksisteret siden 2010, og er dannet efter det engelske forbillede, English Defence League. DDL er en antimuslimsk gadebevægelse, som i 2012 stod bag den counter-jihad-demonstration i Aarhus, som samlede antimuslimer fra hele Europa og formentlig er den største af sin slags på den yderste højrefløj siden Anden Verdenskrig. Rightwings Rightwings er en forholdsvis ny højrefløjgsgruppe fra Kalundborgområdet, som samler en flok unge mænd med fælles interesse for kampsport. Gruppen har bl.a. deltaget i demonstrationer planlagt af DDL og SIAD, og har desuden deltaget ved sociale arrangementer arrangeret for grupperinger på den yderste højrefløj. Ultra White Pride Ultra White Pride, i daglig tale White Pride eller WP, er en racistisk hooligan-gruppe fra Aarhus, som støtter fodboldklubben AGF. Gruppen har eksisteret siden 1994 og er kendt for sine angreb og overfald på byens venstrefløj, indvandrere og andre minoriteter. God kamp hver dag. Antifascistisk Forum maj 2014 l 17

18 Horserød-Stutthof Foreningens udtalelse om Ukraine (marts 2014) EU og USA hjælper med massiv økonomisk hjælp, og med moralsk og politisk støtte forbrydere til magten i Ukraine. De anerkender en kupregering, der har tilranet sig magten ved hjælp af køller og vold. Syv ud af tyve ministre i Ukraines kupregering kommer fra den yderste højrefløj tre fascistiske partier: Fartheland, Svoboda og UDAR partiet (Demokratic Alliance for Reform). Svoboda, det største af de fascistiske partier, har nu en minister, der har kontrol over Ukraines væbnede styrker. Da de gik i gaderne råbte de hæder til nationen død over fjenden HVEM ER FJENDEN?? Er det russere? Jøder? Socialdemokrater - når de engang vågner op? Kommunisterne? I tre Ukrainske regioner er Det Kommunistiske Parti forbudt! Russisk sprog er i farezonen for at blive forbudt. Svoboda har rødder tilbage til 2. verdenskrig, hvor de tilsluttede sig Hitler og dannede Einsatzgruppe Nachtigaal, som stod i spidsen for likvideringen af jøder og kommunister i Lvov ghettoen. De deltog i kampen mod den Røde Hær. Efter krigen var de spioncentral for CIA mod Sovjetunionen. Det er den forbryderbande, som de såkaldte vestlige demokratier støtter. At der kan drages paralleller tilbage til 30erne er helt tydeligt. Dengang, som nu, støtter de borgerlige og socialdemokratiet de fascistiske kræfter. Årsagen er, som dengang, kapitalismens krise, som efterlader folk i arbejdsløshed og fattigdom. I stedet for at tage kampen op mod den kapitalistiske politik, sparker folk nedad og beskylder indvandrere, fremmedarbejdere, fattige og/eller etniske grupper for at krybben er tom. Fascistiske partier og organisationer vokser frem overalt i Europa, og det sker desværre med de respektive regeringers accept. Se på Estland, Letland, Litauen, Tyskland, Kroatien, Grækenland, Ungarn, Sverige, Danmark osv. FASISMEN MÅ OG SKAL BEKÆMPES!! Den danske Horserød-Stutthof forening er en af den danske modstandsbevægelses organisationer. Medlemmerne er især tidligere fanger (og deres pårørende), der under 2. verdenskrig var interneret i Stutthof og Horserødlejren, og som formål har bl.a. at fortsætte og styrke arbejdet mod fascisme og fremmedhad såvel nationalt som internationalt. 18 l Antifascistisk Forum maj 2014

19 Homoseksuelles rettigheder et offer i spillet om magt! Af Lilli Rodeck Mange lande har ændret lovene og givet homoseksuelle lige rettigheder med heteroseksuelle. Homoseksualitet ses ikke mere som en psykisk lidelse, og homoseksuelle har mange steder fået ret til at indgå ægteskab. Men desværre gælder dette ikke hele verden. Der er lande, hvor præsidenter har behov for at opbygge popularitet. Det ses især i Afrika og Rusland. Putin har gennem manipulation fået præsidentposten igen efter 4 år som premiereminister. Ved hjælp af undertrykkelse af almene rettigheder fik han flertal. Problemet var, at der fandtes en meget stor opposition, som gennemførte kæmpedemonstrationer mod ham. Det medførte et demonstrationsforbud. Problemet er bare, at dette ikke ville gøre Putin populær. Putin vil nemlig gerne være en faderfigur som Stalin var. Det fik Putin til at lede efter en befolkningsgruppe, han uden risiko kunne give skylden for alt ond. Frygten for de muslimske terrorgrupper var ikke nok til at samle befolkningen. Og i dette spil passede de homoseksuelle ind som hånd i handske. Mange mænd frygter homoseksuelle, fordi der inderst inde lurer en frygt for selv at være homoseksuel. Samtidig florerer historier om overgreb på små uskyldige drenge. Oven i dette har mænd store problemer med at finde kvinder at gifte sig med. Mænd i Rusland lever kort og hektisk, med for megen alkohol. HIV og AIDS er ude af kontrol i Rusland, grundet livsvilkårene. I den kontekst er homoseksuelle oplagte syndebukke. Dette understøttes af den yderst konservative Russiske ortodokse Kirke. Så indenrigspolitisk havde Putin fundet en vindersag. udenrigspolitisk blev Putin mål for både vrede og latterlig - gørelse. Homoseksuelle fik forbud mod at undervise børn i homoseksualitet. De fik forbud mod offentlig at vise deres seksuelle retning, da det kunne virke forstyrrende på uskyldige børn. Alt som kunne henføres til homoseksualitet blev forbudt i det offentlige rum, da homoseksualitet kan smitte! Op til Vinterolympiaden var Putins stjerne for opad - gående i befolkningen. Men af frygt for boykot af OL, lod Putin homo-lovene gå i bagrunden samtidig med, at han løslod flere politiske fanger. Olympiaden gav lidt ro for forfølgelse af homosek - suelle, men omverdens syn på lovene var nu tydeliggjort for befolkningen, og Putins stjerne var igen for nedad - gående. Homofobi er en lidelse, som ofte rammer uvidende og mænd, som har en indre frygt for selv at være homoseksuel. Netop dette gav anledning til fine billeder af Putin med make-up på Facebook. Putins fortvivlede forsøg på at virke macho, har fået en del af verdenen til at spekulere på om Putins homofobi er begrundet i hans egen uafklarede seksualitet! I det billede kan den nuværende raslen med musklerne betragtes som Putins forsøg på at fremstå som en stærk mandlig leder! Antifascistisk Forum maj 2014 l 19

20 Medier, magt og kurdere Ud fra et journalistisk perspektiv ligger magten ofte hos dem, der har kameraet. Dog er magten delt i dag, idet der nu er flere kameraer og ikke mindst flere, der kan stille sig op imod magthavernes vilje og deres måder at præsentere virkeligheden på Af Ibrahim Benli Magten bag kameraet I dag lever vi en tid, hvor informationsteknologierne, herunder socialmedier som facebook, twitter, youtube m.v. i høj grad er med til at sætte dagsordenen for verdens befolkning. Udover at disse medier har haft en betydning for, hvordan nutidens sociale relationer formes fjernt inde i cyberspace, har disse medier også bidraget til nyhedsjournalistikken. Især dér, hvor der ellers er lukket land for journalister, kunne den almindelige befolkning ved hjælp af disse medier formidle begivenheden videre. På trods af tyranniske staters og regeringers censurer og forsøg på at blokere internettet lykkes det ofte gennem disse medier at få budskabet frem til målgruppen. Udviklingen fik alvor, da verdenssamfundet fik adgang til en nyhedsstrøm i form af mobiltelefonoptagelser, som reformisterne i Det Arabiske Forår har sørget for. Som det kan huskes, startede det hele i Tunesien for to år siden, den 18. december 2010, hvor den arbejdsløse akademiker Mohamed Bouazizi satte ild på sig selv, efter at politiet havde beslaglagt hans grøntsagsvogn. Episoden har medvirket til massedemonstrationer i landet, hvilket senere medvirket til at landets præsident måtte gå af. Demonstrationer i arabiske lande i Nordafrika og på den arabiske halvø blev forsøgt nedkæmpet af tyranner, dog lykkedes det demonstranter at holde fast ved deres krav om mere demokrati samt at præsentere om - verdenen for, hvad der egentlig foregår i landene. Et indblik i den reelle situation via mobiloptagelser har med - virket til, at verdenssamfundet kunne presse tyrannerne til at gå af. Ved at tage udgangspunkt i de verserende uroligheder i Egypten kan man i dag stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt Det Arabiske Forår har medført mere demokrati. Dog kan man roligt konkludere på, at omverdenens mulighed for at danne sig et realistisk billede af det, der foregik i landene var meget begrænset, hvis ikke mobiloptagelser og sociale medier var tilgængelige på området. Kun gennem disse optagelser er verden blevet præsenteret for et reelt billede af, hvad der overhovedet foregår i de arabiske gader, hvor tyranernes sikkerhedsstyrker ikke har tøvet med at bruge ukontrolleret vold mod demonstranter. Disse optagelser har således været med til at skabe et hul igennem det censursikrede lands grænser og har netop vist, at virkeligheden ser anderledes ud, alt efter hvem der har kameraet. Ud fra et journalistisk perspektiv ligger magten ofte hos dem, der har kameraet. Dog er magten delt i dag, idet der nu er flere kameraer og ikke mindst flere, der kan stille sig op imod magthavernes vilje og deres måder at præsentere virkeligheden på. Tyrkiets ivrige forsøg på igennem flere år at få lukket ROJ TV er i dette tilfælde et konkret eksempel på, hvor vigtigt det er for et land som Tyrkiet at få blokeret alternative nyhedsmedier. Det skyldes, at et medie som ROJ TV netop har destabiliseret den tyrkiske stats kontrol over, hvad folk må vide og ikke må vide. Gennem disse medier er det samtidig blevet muligt at præsentere verdensbefolkningen for andre aspekter af virkeligheden, hvad angår det eksisterende kurdiske spørgsmål i fire dele af Kurdistan. I dag er det alment kendt, at selv tyrkiske medier ofte benytter sig kurdiske nyheds - medier, heriblandt Firatnews for at få indblik i begivenheder ud fra et ikke-statsligt perspektiv. De første kurdiske aviser og deres mission Den rolle og mission, som dagens kurdiske medier i dag varetager, er sådan set ikke noget nyt. Igennem den efter- 20 l Antifascistisk Forum maj 2014

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

NYHEDSBREV juni 2013

NYHEDSBREV juni 2013 NYHEDSBREV juni 2013 Nyhedsbrevet denne gang har følgende indhold: Referat af generalforsamlingen i marts. Omtale af arrangementer siden marts og kalender for sommeren. Vor årlige generalforsamling blev

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Fremtidens krige udkæmpes på nettet Illustrer...

Fremtidens krige udkæmpes på nettet Illustrer... Fremtidens krige udkæmpes på nettet KRIGSTEKNOLOGI: Cyberkrigen vil i fremtiden rase via massive hackerangreb og skjult cyberspionage. Kina har allerede en hær på titusindvis af militære cyberspioner,

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

1. maj tale Bornholm

1. maj tale Bornholm 1. maj tale Bornholm Først vil jeg sige mange tak for invitationen. Det har en helt bestemt betydning for mig, at tale på netop denne dag. Det vil jeg komme nærmere ind på senere. For år tilbage var det

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK Betty Frydensbjerg Carlsson, formand KPiD HVORFOR KOMMUNIST? At melde sig ind i Kommunistisk Parti i Danmark betyder, at man har taget stilling til det samfund,

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Grundlovstale 5. juni 2013 Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Folkebevægelsens mission er vigtigere end nogensinde. Lidt ironisk kan man måske konkludere, at tidligere tiders succes kan være forklaringen

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer Indfødsretsprøven 10. december 2008 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Noget om hovedrengøring

Noget om hovedrengøring 1 Noget om hovedrengøring Prædiken til 3. søndag i fasten I Det er marts måned; foråret så sagte kommer; solen er igen i tiltagende. For mig er der en ting, der hører foråret til nemlig forårsrengøring.

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Kristian Thulesen Dahl:
Danskere skal arbejde flere år fremfor at give plads 10-09-2015 til flygtninge 22:00:45 - UgebrevetA4

Kristian Thulesen Dahl:</br>Danskere skal arbejde flere år fremfor at give plads 10-09-2015 til flygtninge 22:00:45 - UgebrevetA4 PARTILEDERRUNDE : Danskere skal arbejde flere år fremfor at give plads til flygtninge Af Gitte Redder @GitteRedder Mette Lauth @mettela Fredag den 11. september 2015, 05:00 Del: Uden en effektiv grænsekontrol,

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer.

FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer. FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer. Med deres projekt, Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf

Læs mere

VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET

VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET 16-06-2011 - Rapport fra Tyrkiets parlamentsvalg den 12. juni 2011 Udarbejdet af: Serdal Benli og Kjeld Aakjær Valgobservationer fra Tyrkiet Valgets resultat i Tyrkiet er

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Cevea: Lighed får de rige til at stole på andre - UgebrevetA4.dk 08-06-2015 09:15:18

Cevea: Lighed får de rige til at stole på andre - UgebrevetA4.dk 08-06-2015 09:15:18 TAK FOR TILLIDEN Cevea: Lighed får de rige til at stole på andre Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Mandag den 8. juni 2015, 05:00 Del: Er det lighed, der er grunden til, at danskerne er et af verdens mest

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere