LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET:"

Transkript

1 LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET: Leder: På vej mod katastrofen? Krummerne fra de riges bord Antifascisme er selvforsvar Danmarks Radio demokrati ytringsfrihed En oprustet fattiggård Med mennesker EU-valg og folkeafstemning om patentdomstol Hjemsend ikke afviste asylbørn Mit hjerte bløder for Ukraine... Antifascister overgiver sig aldrig Horserød-Stutthofforeningens udtalelse om Ukraine Homoseksuelles rettigheder et offer i spillet om magt Medier, magt og kurdere De 5 cubanere og retssagen mod dem Aage Staffe et rigtigt menneske Styrk kampen mod fascismen MAJ 2014

2 På vej mod katastrofen? EU s og USA s uhellige alliance med fascisterne i kup-regeringen i Kijev er et tidens tegn. Men ikke noget godt tegn. De mørke magter er på fremmarch i hele Europa, og fornuftens stemme overdøves af den løgnagtige propaganda, fremført under stor rabalder af rutinerede løgnhalse af typen Anders Fogh Rasmussen NATO s generalsekretær en kort tid endnu. Som så mange gange før er sandheden det første offer. Russerne anklages i forargede vendinger for at blande sig i et andet lands Ukraines interne forhold. Glemt er EU s mangeårige forsøg på økonomisk ekspansion i Ukraine, som man nu efter kuppet i Kijev anser for betydelig bedre end under den regering, som fornuftig nok i sidste øjeblik inden fælden klappede nægtede at skrive under på Ukraines indlemmelse i EU. Men nu, med nationalister og fascister ved magten i Kijev, er der frit spil for EU, Verdensbanken og Den Europæiske Centralbank til at udplyndre endnu en nation. Glemt er ligeledes de amerikanske efterretningsagenter årelange infiltration i Ukraine, overvågningsfly fra NATOlandet Polen, danske F16 jagere over Baltikum og andre provokationer. Glemt er oprettelsen af amerikanske militærbaser i de tidligere sovjetrepublikker og flådeøvelser i Sortehavet. Glemt er de amerikanske politikeres med USA s vicepræsident Joe Biden og præsident Obama an der spitze provokatoriske, krigeriske udtalelser og direkte trusler mod Rusland. Men det er ifølge NATO-propagandaen ikke indblanding men alene at bakke op om et forenet og demokratisk Ukraine. Før Bidens besøg i Ukraine, skrev pressen, at der vil der blive afholdt møder med regeringsledere og civilsamfundsgrupper, hvor Biden vil understrege USA s stærke støtte til et til et forenet og demokratisk Ukraine, som træffer dets eget valg om landets fremtidige vej. Hykleri intet andet end hykleri. Endnu et forsøg på at sløre de virkelige hensigter, som er yderligere fremtrængen mod øst. Den gammelkendte drang nach osten, som nazisterne også led af. Det er i den sammenhæng bemærkelsesværdigt, hvordan støtten til kupmagere og antikommunister stiger i takt med, at man nærmer sig Ruslands grænser! Hvorfor mon? Og det sker, mens præsident Obama den internationale morals selvudråbte førstemand hver uge udpeger de, der skal dø for amerikanske drone-angreb. Det sker mens NSA National Security Agency over - våger og spionere mod hele civilsamfundet verden over ikke blot fredsaktivister og krigsmodstandere men også Angela Merkel og andre af USA s nærmeste allierede. Ingen kan føle sig sikker: Onkel Sam watching you. Det sker, mens kampen for fred kriminaliseres, og frihedskæmpere udnævnes til terrorister og dømmes efter de dertil indrettede amerikansk fabrikerede terrorlove, og de ukrainske og andre fascister udråbes til fredens og det sande demokratis forsvarere. I dag står vi ved afgrundens rand i morgen går vi et skridt videre, sagde man under den kolde krig. Det er tilsyneladende også dagens motto. Det er den nye verdensorden i praksis. Så mennesker vær på vagt! Stop dem inden de stikker verden i brand. Udgivet af: Foreningen Antifascistisk Forum. Medudgivere: Horserød Stutthof Foreningen og FIR.dk. Féderation Internationale des Résistans Association Anti fasciste. Ledelse: Formand og politisk redaktør Anton Kasserer: Dennie Ditzel. Redaktion: Ansvarshavende redaktør, Flemming Hybert Medlemmer af redaktionen: Lilli Rodeck, Henning Jacobsen, Tonny Warming, Tue Magnussen, Egon Laugesen, Annette Mørk. Medlemskab -abonnement: 200,- kr. pr. år (4 numre.) Netadresse: ISSN nr Henvendelse til Antifascistisk Forum: Anton Nielsen, Rughavevej 7, 2500 Valby Tlf Dennie Ditzel, Ibsvej 94, 2880 Bagsværd. Tlf Antifascistisk Forums Støttefond: Man kan støtte Antifascistisk Forum økonomisk på: Kontingent/abonnement indbetales ligeledes på konto: Arbejdernes Landsbank: reg. nr Kontonummer: Næste nummer udkommer august l Antifascistisk Forum maj 2014

3 Krummerne fra de riges bord (eller når det regner på præsten...) Ovenstående synes at have været fagbevægelsens forhandleres motto ved den netop overståede overenskomstfornyelse. Men hvilke trusler og muligheder venter forude ved endnu en 1. Maj i den kapitalistiske systemkrises skygge? Af Henning Jakobsen Plads til lokale lønstigninger. Så på én gang opløftende og nedslående blev den treårige overenskomst i 2014 solgt af fagtoppen. Og man må sige, at det er et fuldstændig rigtigt udsagn. Med en minimal udgiftsramme til forbedringer på såkaldt bløde områder som barsel og efteruddannelse samt mulighed for en enkelt procent i lønstigning fordelt over tre år gennem den såkaldte fritvalgs-lønkonto, burde der være masser af penge i de høje indtjeninger og bugnende formuer hos danske virksomheder til også at forsøde tilværelsen lidt for den danske arbejderklasse. Fra den marxistiske værktøjsskuffe fristes man til at tilføje den gamle sandhed om, at når den rigtige beslutning er truffet, ja så er det organisationens styrke, der afgør om den gennemføres. Og fagtoppen har i selvskab med de borgerlige mediers propaganda for fortsat økonomisk ansvarlighed haft styrken til at trumfe et ja til overenskomsten igennem. Tilsyneladende et stort ja, hvor mere end ¾ af stemmerne var ja-stemmer, men omvendt lykkedes det, trods massive og dyre kampagner, kun at lokke og true godt 37% af de stemmeberettigede til faktisk at stemme om deres løn- og arbejdsforhold. Men om samme fagtop formår at sikre de lønstigninger, man har skabt plads til, tillader dette blads skribent sig at betvivle. Blot at sikre reallønnen ser mere end svært ud, og at begynde at indhente lønefterslæbet fra de måske i denne omgang værste kriseår, ville kræve noget ganske andet og mere, end der er set fra dansk fagbevægelses side i årtier. En anden skribent har tidligere i dette blad forudset, at også de privatansattes overenskomst i 2014 ville blive mål for arbejdsgivernes krav om fleksibilitet (ligesom lærernes var det i 2013). Det viste sig at være fuldstændigt korrekt. I denne omgang var det reglerne for udekørendes arbejdstid som blev ændret til arbejdsgivernes gunst naturligvis det er hvad fleksibilitet jo altid handler om. Opgør med ansvarligheden Kun arbejderklassen i Danmark og de øvrige vestlige lande kan sætte en stopper for denne reaktionære ansvarligheds-dagsorden med reallønsnedgang, nedskæringer på offentlige ydelser, begrænsning af demokratiske frihedsrettigheder og en samtidig massiv militær oprustning med udskiftning af kampfly, maskingeværer og andet isenkram og direkte, utilsløret støtte til NATO s og EU s hastige og stadig blodigere march mod øst fra den tyske genforening over opsplitningen af Sovjetunionen og Jugoslavien frem til imperiets kommende østgrænse et sted i det nuværende Ukraine. Et sådant opgør kræver en fagbevægelse og en fagtop, der arbejder for medlemmernes interesser, som tør stille krav og stå fast på dem og, som ved medlemmernes nej til OK-forliget i 1998, kan regne med kollektivets styrke, når der siges fra overfor ansvarligheds-dagsor - denen. Det kræver arbejderpartier, der helhjertet slås for arbejderklassens interesser og ikke for aktionærernes. Det kræver et opgør med den førte EU-politik, hvor hensynet til jungleloven, den frie konkurrence, sættes over alle andre hensyn. Derfor er en stærk EU-modstand helt nødvendig og derfor er det fuldstændigt afgørende her og nu med et godt valg til EU-parlamentsvalget til den eneste danske EU-modstanderliste, Folkebevægelsen mod EU, liste N. Derfor skal ethvert tilløb til yderligere underkastelse under EU s markeds tyranni afvises og EU s patentdomstol således pure afvises. Det kræver en aktiv fredsbevægelse, som med fagbevæ- Antifascistisk Forum maj 2014 l 3

4 Krummerne fra de riges bord... gelsens og arbejderpartiernes aktive deltagelse vil kunne stå i spidsen for et opgør med den imperialistiske NA- TO- og EU-politik, der dag for dag gør verden til et farligere sted at leve i og bringer en ny verdenskrig stadig nærmere. Danmark skal tværtimod frigøres fra de imperialistiske sammenrend i NATO og EU. I sidste ende kræves der et systemskifte, hvor mennesker sættes i centrum og ikke som nu profitten. Den tilstand kaldes socialisme og er verdens fremtid. En fremtid, hvor demokrati og ytringsfrihed ikke begrænses af den private ejendomsret over produktionsmidlerne. Eller med Folketingsmedlemmet Frank Aaens ord: Socialisme er en udvidelse af demokratiet til også at omfatte den økonomiske sfære. Støtteudtalelse fra Horserød-Stutthof-foreningen til demonstrationen KÆMP MALMÖ søndag 16. marts Antifascisme er selvforsvar Den danske Horserød-Stutthof forening udtrykker sin vrede og forargelse over overfaldet på en fredelig 8. marts-demonstration i Malmø, og sender solidaritet og sympati til de sårede demonstranter og deres pårørende. Højrefløjens udtryk og metoder er blevet skærpet i de seneste år desværre ikke kun i Sverige, men også i Danmark og det øvrige Europa. Det er på høje tid, at befolkningerne og politikerne ikke mindst lokalt -får øjnene op for, hvor voldsomt de ekstreme højrekræfter går til værks, med deres nazistiske bøllemetoder. I december 2013 i Stockholm endte en anden demonstration voldeligt. Det må være muligt at forbyde disse organisationer. Vi vil ikke acceptere, at fredelige demonstranter udsættes for livsfarlig vold, hverken i Sverige eller Danmark, og vil på det kraftigste opfordre alle antifascister og antinazister til at modarbejde de højreekstremistiske grupper, uanset hvor. Den danske Horserød-Stutthof forening er en af den danske modstandsbevægelses organisationer. Medlemmerne er især tidligere fanger (og deres pårørende), der under 2. verdenskrig var interneret i Stutthof og Horserødlejren, og som formål har bl.a. at fortsætte og styrke arbejdet mod fascisme og fremmedhad såvel nationalt som internationalt. Det er baggrunden for ovenstående udtalelse vedtaget enstemmigt på foreningens generalforsamling 15. marts i København og deltagelsen i demonstrationen i Malmö 16. marts. Se for yderligere oplysninger Foreningens formand, Bodil Enoch, kan nås telefonisk på eller og evt. formidle kontakt til tidligere fanger og andre aktive fra modstandskampen. 4 l Antifascistisk Forum maj 2014

5 Danmarks Radio demokrati ytringsfrihed Danmarks Radio og TV skal have et nyt grundlag at arbejde på, gennem et nyt medieforlig i år. Det kommer sikkert ikke til at betyde de store ændringer til det bedre, hvis man skal rette ind efter DR s generaldirektør Maria Rørbye Rønn. Hvis man drømmer om et DR, som afstår fra at lave de brede og underholdende programmer, hvor der er rum til at lege, dyste og synge med, risikerer man et DR uden reel folkelig forankring. (Kronik i Politiken ) I samme kronik, slår hun til lyd for at DR jo skal konkurrere med andre medier. Som DR agerer i dag, skulle man tro at denne konkurrence skal ske ud fra laveste fællesnævner, med et utal af intetsigende programmer, men som fru Rønn mener er med til at skabe debat og samle folket. Af Tonny Warming Danmarks Radio er en offentlig licens betalt public service station, hvilket den skal vedblive at være. Det kan være at Socialdemokratiet og Corydon i disse privatiseringstider mener noget andet. At der skal ske yderligere besparelser på DR ligger ligesom i luften. At DR s funktion er til debat er der ikke noget at sige til. Det har den til alle tider været, og det er godt. Men er det en public service station? Er det hele Danmarks Radio? Journaliststanden/pressen påstår jævnligt at de er den fjerde statsmagt her i landet. Sådan som de selv samme journalister gebærder sig fungere de mere som mikrofonholdere for dem der bliver talt med. Kritiske spørgsmål, og analyserende udsendelser skal man lede længe efter. Hvorfor går DR ikke imod strømmen, finder andre veje, som kan føre til at befolkningen lige pludselig kommer til at tale om noget af det, som virkelig har indflydelse på deres liv? Det kunne jo være der fandtes andre løsninger end dem folketinget og regeringen finder på at lave? En gennemgang af ugens program fortæller hurtigt en, at der ikke er meget der kræver ens opmærksomhed. Ikke engang DR s såkaldte slagskib DR 1 er noget at råbe hurra for. Dog, for ikke at virke alt for negativ, så er programmer som Kontant, Sikke tømmermænd, Penge, og lignende programmer som forsøger at afsløre hvordan vi bliver taget ved røven, værd at se. TV-avisen er efterhånden ligegyldig. Det er den fordi der ikke er tid til at gå lidt i dybden. F.eks. spørge indtil hvorfor situationen i Ukraine udvikler sig som den gør. Hvem er demonstranterne? Hvem støtter demonstranterne, og ikke mindst hvorfor? Der er jo ikke mange mennesker der har råd til at demonstrere et par måneder i en politisk kamp uden indtægt. Andre nyheder kan f.eks. være Thorning Smidts skattesag. Her kunne man jo bare fortælle at der er tvivl om Helle Thornings mands skatteforhold. Hvorefter man kan fortælle resultatet af tvisten mellem SKAT og Thornings mand. Men man elsker at svælge i den slags Se og Hør stof. Det samme kan siges om GGGI sagen. Nævn den finder sted, og lad sagen gå sin gang, og fortæl os om resultatet. Eller tag sagen om Im der blev brugt som kastebold mellem lovgivning og folkestemning. Tiden skal bare gå Bedst for TV-avisen, er hvis vejret går grassat. Selv hvis politiet fraråder at man går ud, står modige journalister spredt ud over hele landet, i storm sne og slud, og beretter om det enhver kan se ved at glo ud af vinduet. Ja, selv en stakkels journalist i USA var jaget ud på en altan, for at fortælle den undrende befolkning at det er koldt når det fryser grader. For at være helt sikker på vi bag skærmen har forstået det, slæbes vi gennem det hele en gang til i Vores vejr. Efter ca. ti minutter, får vi for en sikkerheds skyld at vide hvad vi lige har set. Herefter et reklameindslag om Aftenshowet som man så inden nyhederne. Samt et indslag om hvad vi kan vente os i sporten om fem minutter. Det virker som om man bare skal have tiden til at gå. Vejrudsigten er noget for sig selv. I de fleste lande, de fleste endda væsentlig større end Danmark, kan det klares på et minut. Her i landet, skal vi afhængig af vejret, have en masse gode råd om solkreme, hvilke søstøvler man skal have på. Hvorfor er der blomster i haven? Samt en helt fotoalbum fra danskere rundt omkring i landet, samt meget andet. Herefter kommer Se og Hør programmet Aftenshowet, hvor man kan få noget at vide om hvordan de kendte geberter sig, hvordan man lever med utroskab virker osv. Jeg har ikke noget mod Price eller hans bror, Meyer eller Blomsterberg, og andre gastronomiske genier. Men jeg har noget imod at de tager så meget plads på sendefladen. For en sikkerheds skyld skal hver især lave konkurrencer. X-factor, som kun drejer sig om konkurrence, ydmygelse og nedværdigelse. Antifascistisk Forum maj 2014 l 5

6 Kender du typen. Vis mig dit køleskab, Her er dit liv, er det noget der kan bruges til noget? Eller et program hvor øst og vest tager verden rundt og vurdere huse, som en ærlig arbejder ikke har en jordisk chance for at kunne købe. I disse pornotider, kommer der vel snart et nyt samlende program med titlen Se min bare røv og gæt hvem jeg er. Det vil sikkert skabe stemning i de små hjem til aftenkaffen. Der ud over et utal af amerikanske film, som for langt de fleste tilfælde er med til at dysse befolkningen i søvn. Enten er det hæmningsløs vold, eller så drivende sentimentale, så honningen driver ned over skærmen. Hurra for afbryderknappen. Det vil være rart med nogle flere dokumentarprogrammer. Demokrati og ytringsfrihed I sin kronik udtaler fru Rønn sig muligvis på hele DR s vegne. Men alligevel mener jeg ikke at hun har ret i at DR samler folket eller er med til at udvikle demokratiet. Ville det så ikke være på sin plads at sende nogle flere dokumentarprogrammer? Det er noget som DR, som en del af den fjerde statsmagt, ikke rigtig vil røre ved. Men er det ikke nødvendig, for at finde ud af hvorfor det altid er samfundets arbejdere der skal betale for kapitalens ødelæggende system? Hele verden gik i sort i 2008 da kapitalismens krise slog igennem. Kapitalismens grådighed har hverken grænser eller moral. Det drejer sig kun om at tjene penge. Den er bedøvende ligeglad med hvad det kommer til at betyde for menneskenes børn. Her tænker jeg ikke kun på Danmark. Slumområder vokser rundt omkring i verden, hvor folk forsøger at overleve i affaldsdynger, være en arbejdskraftreserve for den samme kapitalisme som har tvunget dem væk fra deres jorde, ved landgraping, opkøb, eller leje jord i op til 100 år, for at kunne dyrke afgrøder som der er penge i. Mantraet her til lands er markedet, privatisering, ud - licitering. Det er udgangspunktet for al politisk handling. Der er mange ting DR kan tage fat i, og som vil kunne sætte gang i en virkelig politisk debat. Hykleriet ville ingen ende tage, da der var mindehøjtidelighed for Nelson Mandela. Det var et stort folkeligt pres, som senere udmøntede sig i næsten total boykot af apartheidstyret, der bragte det til fald, samt Mandelas løsladelse. Mandela blev valgt præsident i 1994, han blev først fjernet fra USA s terrorliste i Blev det nævnt i DR, under eller efter præs. Obamas tale? Mandela var en del af årsagen til apartheidstyrets fald, en lige så stor ære i den kamp havde Cuba. Cuba intervenerede i borgerkrigen i Angola, som beseglede fascisterne skæbne. Der ud over besejrede de Zaire s (nu Den demokratiske republik Congo), den sydafrikanske hær samt to angolanske lejehære, der var organiseret og finansierede af USA gennem CIA. Hvorfor fortier DR sådanne oplysninger? Det eneste DR fik med hjem var et nyt ord. Selfie. DR gik noget i selvsving over en død giraf. Den mistede livet ligeså humant som de dødsdømte i USA s fængsler. Selv USA s ambassadør her i landet var forarget. Men hverken ham, eller andre bliver forarget, eller gør noget for at rede de godt mennesker der hver dag dør fattigdom og sult. Den vinkel så DR ikke, eller ville ikke. Mangfoldighed savnes Den økonomiske krise har fyldt meget i DR. Men jeg har endnu ikke oplevet at TV avisen eller et andet analyserende program har talt med økonomer af en anden opfattelse end de tyveknægte som har været med til at skabe krisen. Det svarer vel til at man giver forbryderen en undskyldning og lade dem fortsætte deres tyverier. Det virker som om regeringer, folketing og DR betragter kapitalismens krise som en naturkatastrofe, lig med en tsunami, der ikke kan gøres noget ved. Som udgangspunkt er alle lande rige på en eller anden måde i form af olie, righoldige metaller, righoldig jord osv. De fleste af disse lande har været kolonier gennem århundreder. Det lider de stadig under. Deres værdier er stadig privat, som regel udenlands ejendom. Behøver det at være sådan? Disse såkaldte fattige lande har i deres kamp for at kunnet klare sig selv, i en vid udstrækning blevet tvunget til at låne penge, som regel af Verdensbanken, som har stillet krav om at for at kunne få et lån, skal alt privatiseres. Alt skal gøres til spekulationsobjekter, og bliver det. Det er ikke mange penge der bliver tilbage i det land der på den måde bliver udplyndret. Det samme gælder her til lands. Vi forærer olien væk, der sælges ud af danske værdier i form af infrastruktur, SAS, TDC, Dong, bare for at nævne nogle få. DR skal passe på med den nuværende regering og Corydon. DR kunne jo stille spørgsmålstegn ved privatiseringer, udlicitering og salg af statslig ejendom. Lige så snart noget går på private hænder, er det udenfor demokratisk kontrol. Hvad der en gang er solgt kan sælges videre. Vi mister enhver indflydelse på vores infrastruktur. F.eks. så er det de danske banker der gennem deres udlånspolitik bestemmer hvordan landsbyer og landdistrikter skal udvikle sig. Det er ikke regeringen. Så vidt jeg husker, så står der i grundloven, at enhver 6 l Antifascistisk Forum maj 2014

7 har ret til et arbejde og en bolig. Det med retten til arbejde er der ingen regeringer der har taget sig af. Man har set sig nødsaget til, efter stort og langvarigt pres fra gadens par - lament set sig nødsaget til at hjælpe de arbejdsløse. I dag er gadens parlament desværre stort set ikke eksisterende, derfor den voldsomme forringelse af de arbejdsløses situation. Kriminalisering af arbejdsløse og andre socialt udsatte, sker med stormstyrke under en socialdemokratisk regering. Man skulle tro at Helle Thorning var datter af Margaret Thatcher. Hvis socialdemokratiet virkelig var et arbejderparti, hvorfor sikrer man så ikke den danske arbejder mod social dumping på arbejdsmarkedet? Er det virkelig så svært at sikre dem der arbejder i Danmark skal arbejde under danske overenskomster? Må man ikke for EU? Samme jagt bliver hverken firmaer, banker, finansieringsselskaber eller andre spekulanter udsat for. Tvært i mod, så blev disse spekulanter støttet med skattekroner så de kan fortsætte deres uhæmmede udplyndring af almindelige mennesker. Hvad angår en bolig bliver det straks værre. Da der via bankernes uindskrænkede magt og grådighed, er der blevet spekuleret godt og grundigt i jord og fast ejendom, hvilket ikke er med til at sikre alle en bolig. Man kan selvfølgelig også kalde en skurvogn eller en sovesal for en bolig. I det øjeblik du køber en ny bil, falder den ca ,- kr. i det øjeblik du passerer fortovskanten. En gammel rotterede af et hus, stiger og stiger i pris. Hvorfor skal det være sådan? DR kunne jo finde ud af det. Det samme kunne de om et årligt tilbagevendende problem. De studerende render hvert år inden skolestart rundt for at finde et sted at bo. Det er selvfølgelig ikke noget problem for de forældre der kan købe en lejlighed til deres afkom. Det kan da ikke være noget der fjerner den sociale arv. Kun adgang for de riges børn. Hvorfor bliver der ikke bygget billige boliger til studerende? Eller hvad med de hjemløse. EU Jeg anerkender at en del af vores suverænitetsafgivelse er afgivet ved folkeafstemninger i forbindelse med medlemskabet af EU. Men vil stadig påstå, at de forskellige EF/EU afstemninger ikke er sket på et oplyst grundlag. Medierne har hver gang bombarderet befolkningen med tilhængernes synspunkter. Folkebevægelsen mod EF/EU, samt andre modstandere er stort set blevet tiet ihjel. Det på trods af at landet stadig er delt på midten i forholdet til EU. Skiftende regeringer er jo bange for befolkningen, og laver alle mulige krumspring for at undgå folkeafstemninger. Hvor bliver den fjerde statsmagt af? EU, som man har afgivet regeringsmagten til, er hverken åben eller demokratisk. Nu arbejder EU på at udelukke de dele af medieverdenen der ikke er kommercielle. Dvs. hverken dagbladet Arbejderen eller Folkebevægelsens blad Folk i bevægelse kan få adgang til, eller oplyse om hvad der sker på EU s topmøder. Er det ikke problematisk, når man ved hvor ensidigt den borgerlige presse, inklusive DR, i øvrigt behandler EU stof? Nu har DR muligheden for at være alsidig og få alle synspunkter frem, når vi nu skal til afstemning om patentdomstolen, altså afgivelse af suverænitet. Det vil vel også være rimeligt om den danske befolkning kunne få en reel og ærlig, oplysning om hvad EU s bankunionen kommer til at betyde for befolkningen. Folketinget er efterhånden ved at devaluere sig selv til kommunalbestyrelse i region nord. Det giver sig udslag i at stadig flere enkeltsager dukker op, og som medierne svælger i. Det være sig Lars lykke Rasmussens GGGI sag om at rejse på første klasse. Men ikke mange ord om hvad denne organisation egentlig laver. Lars Lykke er ikke ligefrem kendt for miljøets vogter. Skattesagen mod statsministeren og hendes mand. Er det ikke en sag mellem SKAT og hendes mand. Im-sagen som heldigvis fik en lykkelig udgang. Men kun under stærkt folkeligt pres. Hvorfor giver DR ikke hele asyllovgivningen et eftersyn? Samt undersøger hvordan vi behandler vore asylansøgere i asylcentrene? Andre emner som DR kunne følge op på, er f.eks. hvad der er sket i New Orleans efter oversvømmelserne. Er de oprindelige indbyggere kommet tilbage? Eller evt. hvilke ændringer der er sket, og til gavn for hvem. Det samme gælder beboerne i Haiti. Er alle beboere kommet tilbage til et normalt liv, i deres genopbyggede huse? Hvis ikke hvorfor? Efter tsunamien der ramte store dele af Thailand og Sri Lanka, samt andre områder. Er beboerne blevet genhuset? Hvordan ser det ud i de berørte områder? Hvilke konsekvenser har kapitalismens krise haft for almindelige mennesker i bl.a. Grækenland, Spanien, Island og andre steder hvor den har ramt hårdt? Her er der også mulighed for at undersøge opblomstringen af fascismen i Europa. Der var megen kritik af forholdene i Sovjetunionen og andre socialistiske lande om hvordan de overvågede deres borgere. Er det blevet mere legitimt nu hvor det er USA der overvåger hele verdens befolkning. Hvilken indflydelse får det på vores demokrati og ytringsfriheden? Hvad bliver næste skridt? Får næste generation ved fødslen indopereret en chips i hjernen, så man kan med i hvad de tænker og hvor de er? Der er sådan set nok at tage fat på. Emner som kan danne grundlag for en politisk diskussion, som kan udvikle vores demokrati. Jeg vil indrømme, at der nok ikke vil være meget at lege og synge med på. Men måske få gang i en politisk diskussion, samt gøre TV-aftener til en øjenåbner for de fleste. Men send venligst ikke kritiske, oplysende og analyserende udsendelser tæt på midnat. Der er dog stadig mennesker der arbejder. Antifascistisk Forum maj 2014 l 7

8 En oprustet fattiggård Antallet af børn som lever under fattigdoms - grænsen i Danmark er tredoblet fra 2001 til Samlet anslog man sidste år 2013 at flere end mennesker lever under den danske fattig - domsgrænse. Med regeringens sidste reformer er den med statsgaranti steget siden. For som regeringen og dens borgerlige støtter siger vi må alle give vort bidrag for at komme ud af krisen. Samtidig får oprustningsskruen endnu et par omdrejninger. Rækker de 20 milliarder kroner som årligt er sat af til militæret ikke, så finder man straks nogle flere fra de sociale budgetter. Her er ingen smalle steder! Af Anton Nielsen Den amerikanske viceforsvarsminister, Derek Chollet, har i al ubemærkethed været i København, hvor han har holdt møder med forsvarsminister, Nicolei Wammen og topfolk i Udenrigsministeriet. Ud over missilforsvaret, diskuterede man også Danmarks indsats i Syrien og Afghanistan, samt nedskæringerne i det amerikanske forsvarsbudget, hvor missilskjoldet som en undtagelse er fredet. På den baggrund kunne man den 14. marts læse i Politiken: Topembedsmænd fra Pentagon udtaler USA er interesseret i dansk deltagelse i missilforsvaret, et tæt nordisk militært samarbejde, danske specialstyrker og militær lufttransport. Avisen skriver videre: Det næste skridt i missilforsvaret skal besluttes på NATOs topmøde i Wales i september, hvor et dansk tilsagn om at stille en fregat til rådighed for våbensystemet vil give regeringen stor politisk kredit hos Danmarks suverænt vigtigste allierede i NATO, USA. Hvis Danmark som bl.a. Holland stiller med en fregat, vil det betyde, at USA kan flytte flådestyrker fra Europa til det nye amerikanske fokusområde i Stillehavet.... Dansk deltagelse vil fortsætter avisen formentlig koste over 1 milliard kroner som der ikke er budgetteret med i det nuværende forsvarsbudget til nye missiler og avanceret radarudstyr på de tre danske fregatter, der fra en position i bl.a. Østersøen vil kunne opfange og nedskyde eller koordinere nedskydningen af fjendtlige missiler på vej mod Nordeuropa. Rettidig omhu Nu falder det sig så heldigt, at Danmarks største krigsskib fregatten Peter Willemoes som den første af tre fregatter, er blevet overdraget Søværnet. Dermed besidder Danmark, skriver Jyllands Posten begejstret atter en fregat som i svundne tider. Denne nye fregat er dog anderledes, da der er tale om en såkaldt anti-air-warfare fregat, der er designet med luftforsvar for øje. Så den passer som fod i hose til de ovennævnte ame - rikanske krigsplaner. Som f.eks. de amerikansk hangar - skibe der for øjeblikket provokerer i Sortehavet, så vil fregatten Peter Willemoes nu med øjebliks varsel være på vej til den Botniske Bugt, hvor den sammen med de seks F-16 jagere, som nu patruljere ved den russiske grænse i Baltikum, udgør en del af NATOs nordflanke mod Rusland. Eller som den konservative tidligere udenrigs- og justitsminister, Lene Espersen, formulerer det: Danmark skal hurtigst muligt sætte gang i missilforsvaret, ved at danske fregatter skal indgå som en del af det i Europas nordøstlige del (læs Østersøen), reformere hæren, opprioritere militære øvelser og etablere en reserve. Disse fire forslag handler ikke bare om blind op - rustning, bedyrer Espersen, Det handler om rettidig omhu for det er for sent at tilpasse sig, når skaden er sket. Hør hvor vi gungrer! Man har efterhånden det indtryk, at danske politikere og det danske officerskorps ligefrem leder efter en krig, hvor man kan gøre sig bemærket af herskerne i Washington. Oprustningen foregår over et bredt felt. For øjeblikket taler man om indkøb af for mere end 30 milliarder kroner krigsfly, og valget vil naturligvis alt andet ville være utænkeligt for de danske medløbere falde på de amerikanske Joint Strike Fighters, selv om de er mere end 40 % dyrere end de nuværende F-15 jagere. Nye kampvogne er på vej, de gamle blev slidt op af de dansk besættelsestropper i Irak og Afghanistan. 8 l Antifascistisk Forum maj 2014

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET Leder: En verden i brand Mens hele verden ser på... Klassekamp et tilbageblik Guantánamo Scharnberg-prisen til Fredsvagten Ejner Fuglsang og sømændene fra Shanghai Verdens

Læs mere

Nr. 1. Januar kvartal 2014. SIndhold:

Nr. 1. Januar kvartal 2014. SIndhold: SIndhold: -Leder -Harald Herdal -Rascismefri by -Hvad er Rascisme Fri By -The whistle is blowing in the wind -Magtens stemme -En vigtig forskel -Portræt af en tragikomisk og farlig højreorienteret korsfarer

Læs mere

Jul i Velfærdsstaten den privatiserede jul

Jul i Velfærdsstaten den privatiserede jul FRA INDHOLDET: Leder: Jul i Velfærdsstaten den privatiserede jul Generalforsamling i Antifascistisk Forum Kære Morten Bødskov... Helvedes forgaard Gestapo på Staldgården Afrikas sidste koloni Demokrati

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Ungdomshuset set fra demonstrationen 16. december. Foto: HG, DKU Nr. 24 10. årg. 2006 23. december - 8. januar Støttepris 12 kr. TEMA: UNGDOMSHUSET BLIR! OG APKS 3. KONGRES Fronterne

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Highway Child spiller på Den røde Plads, Fælledparken 1. maj 2009 BYG EN FRONT MOD KRISE, KRIG OG REAKTION Nr. 10 13. årg. 2009 7. maj - 21. maj Støttepris 20 kr. TEMA: FRONT MOD KRISE,

Læs mere

BURKA ELLER FYRINGER? Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK. Hvad er vigtigst: PROTESTER I EGYPTEN KLIMA-TOPMØDE WWW.SOCIALISTER.

BURKA ELLER FYRINGER? Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK. Hvad er vigtigst: PROTESTER I EGYPTEN KLIMA-TOPMØDE WWW.SOCIALISTER. WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 290. 28. august, 2009] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK Jeg er flov over at være dansker, Danmarks krystalnat, reaktionerne

Læs mere

Massefald for dagpengeforbedringer

Massefald for dagpengeforbedringer Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 10 Oktober 2012 Massefald for dagpengeforbedringer n På initiativ af Københavnske tillidsrepræsentanters netværk samledes en større gruppe mennesker på Københavns

Læs mere

Militær ekspansion i Barentsregionen og Arktis

Militær ekspansion i Barentsregionen og Arktis Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 9 September 2012 Militær ekspansion i Barentsregionen og Arktis Olie og gasforekomster er baggrunden for gentagne militærøvelser i området n Gennem det seneste

Læs mere

Tema: EU forud for Europa-valget

Tema: EU forud for Europa-valget MAJ 2014 TIDSSKRIFTET PÅ DANSK OM UDENRIGSPOLITIK OG INTERNATIONALE FORHOLD Tema: EU forud for Europa-valget Baggrundsartikler om Ukraine-krisen Dokument: Præsident Putins tale ved annekteringen af Krim

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

medlemmerne til at stemme nej. BJMF siger også nej I 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes er det også svært at spore begejstring

medlemmerne til at stemme nej. BJMF siger også nej I 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes er det også svært at spore begejstring Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 4 April 2014 Stem nej til mæglingsforslaget Af Martin Jensen n Der har været meget stille omkring overenskomstforhandlingerne. Men i nogle fagforeninger har man

Læs mere

DE TILBYDER INGEN FREMTID

DE TILBYDER INGEN FREMTID [Nummer 319 26. april, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK DE TILBYDER INGEN FREMTID MEN DER FINDES ET ALTERNATIV & R Ø R P O E M S I L A I C SO SIDE 02 Socialistisk Arbejderavis

Læs mere

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde.

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde. Rød regering [Nummer 312 23. september, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] blå politik? Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens

Læs mere

VÆLT LØKKE GØR SOM EGYPTEN

VÆLT LØKKE GØR SOM EGYPTEN [Nummer 307 7. marts, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] GØR SOM EGYPTEN VÆLT LØKKE Nedskæringer og fyringer i det offentlige Minusoverenskomster Milliarder til bankerne og gaver til de rige Krig

Læs mere

-kvote. for fagbevægelsen, at der skal stilles krav om gennemførelse af en lov om øjeblikkeligt prisstop.

-kvote. for fagbevægelsen, at der skal stilles krav om gennemførelse af en lov om øjeblikkeligt prisstop. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 4 April 2012 Regeringen på afveje Regeringen er i gang med at gøre krisen endnu værre for befolkningen Af Betty F. Carlsson Giv agt! Reformer på vejen n Efter

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK 55.000 på gaden i Berlin og Frankfurt 28. marts VI VIL HELLER IKKE BETALE JERES KRISE Nr. 8 13. årg. 2009 11. april - 23. april Støttepris 20 kr. tema: G20 og verdenskrisen Efterfølgeren

Læs mere

REVOLUTIONEN GÅR VIDERE!

REVOLUTIONEN GÅR VIDERE! Foran indenrigsministeriet, Tunis, den historiske 14. januar 2011 REVOLUTIONEN GÅR VIDERE! Nr. 2 15. årg. 2011 21. januar - 4. februar Støttepris 20 kr. Tema: Tunesien - Den uventede revolution Retten

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK. Nr. 26 5. årg. 2001 22. december - 4. Januar. Nytårsbudskab TEMA: TERRORKRIG 2 - ISRAEL MOD PALÆSTINA

KOMMUNISTISK POLITIK. Nr. 26 5. årg. 2001 22. december - 4. Januar. Nytårsbudskab TEMA: TERRORKRIG 2 - ISRAEL MOD PALÆSTINA KOMMUNISTISK POLITIK Nytårsbudskab Og aldrig skal kaoset knægte vor jord, hvis din hånd vil gribe om rat og om ror. Bruxelles, EU-topmødet 14.12.01 Oskar Hansen Nr. 26 5. årg. 2001 22. december - 4. Januar

Læs mere

TEMA: EU s KRISE - EURO - GRÆKENLAND - UKRAINE

TEMA: EU s KRISE - EURO - GRÆKENLAND - UKRAINE Nr. 2 feb - marts 2015 19. årg. De kvindelige kurdiske krigere i Kobane kæmpede heltemodigt. foto:pukcc.net TEMA: EU s KRISE - EURO - GRÆKENLAND - UKRAINE OK2015: Giv mindstelønnen et løft For mangfoldighed

Læs mere

Det var os der væltede Ben Ali. TEMA: EU på vej mod monopolernes drømmestat. Nr. 1 Jan - feb 2014. Perspektiverne for 2014 Den tunesiske revolution

Det var os der væltede Ben Ali. TEMA: EU på vej mod monopolernes drømmestat. Nr. 1 Jan - feb 2014. Perspektiverne for 2014 Den tunesiske revolution Nr. 1 Jan - feb 2014 18. årg. Tunesien 14. januar 2014. Demonstration markere tre års dagen for revolutionen der væltede diktaturet. Foto:Albadil.org TEMA: EU på vej mod monopolernes drømmestat Perspektiverne

Læs mere

MODSTAND OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND SU-PROTESTER OK2013 ET ANGREB WWW.SOCIALISTER.DK. Læs side 7-10.

MODSTAND OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND SU-PROTESTER OK2013 ET ANGREB WWW.SOCIALISTER.DK. Læs side 7-10. WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 327 11. marts, 2013] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED MODSTAND ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND Grækenland er lige nu stedet, hvor EU s nedskæringspolitik

Læs mere

STOP GLOBAL OPVARMNING

STOP GLOBAL OPVARMNING [Nummer 294. 14. januar, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK STOP GLOBAL OPVARMNING HVORFOR MÅ VI GERNE SLÅ AFGHANERE IHJEL? Krig og racisme hænger uløseligt sammen. Fra Vestens

Læs mere

Gør som grækerne. nedskæringer! Løkke skal væltes! Hvad sker der i Grækenland? Hvorfor vandt DF? www.socialister.dk. Læs side 3, 4 og 5.

Gør som grækerne. nedskæringer! Løkke skal væltes! Hvad sker der i Grækenland? Hvorfor vandt DF? www.socialister.dk. Læs side 3, 4 og 5. kampagneavis mod ulighed og racisme [Nummer 346 14. juli, 2015] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Gør som grækerne www.socialister.dk Løkke skal væltes! Den nye regering er en svag regering - men venstrefløjen

Læs mere

Frit valg Resultatet var, at staten er gået glip af 75 milliarder kr., for den luskede aftale fra 2003

Frit valg Resultatet var, at staten er gået glip af 75 milliarder kr., for den luskede aftale fra 2003 Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 12 December 2011 Det sorte guld Skiftende danske regeringer har forgyldt olieselskaber Den nye regering har nu bebudet et servicetjek af de famøse aftaler. Det

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Kinesiske arbejdere protesterer mod lukning af en stor legetøjsfabrik i Zhang Mu Tou i Guangdong-provinsen i det sydlige Kina Arb ejder n e på gad e n: krisen nå r k i na Nr. 21 12.

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK. Boykot Israel! Nr. 15 12. årg. 2008 25. juli - 14. august Støttepris 20 kr.

KOMMUNISTISK POLITIK. Boykot Israel! Nr. 15 12. årg. 2008 25. juli - 14. august Støttepris 20 kr. KOMMUNISTISK POLITIK Dræbte babyer i Gaza Boykot Israel! For et frit og uafhængigt Palæstina! Nr. 15 12. årg. 2008 25. juli - 14. august Støttepris 20 kr. TEMA: Krisen er her Krisen 2008: Nyliberalismens

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK 120.000 gik igennem Dublin den 21. februar i protest mod regeringens krisepolitik: Red vore jobs - ikke bankdirektørerne NÅR ARBEJDENRE STÅR SAMMEN KAN DE IKKE BESEJRES Nr. 5 13. årg.

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres

Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres INTERSOL NR. 117 NYHEDSBREV FOR STS INTERNATIONAL SOLIDARITY December 2013 Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres Ingen arbejdere i Pakistan er så groft udbyttede som de, der arbejder

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Plakat??? 1917-2007: Leve den ve r d e n s- oms pæ n d e n d e Oktober! Nr. 22 11. årg. 2007 9. november - 22. november Støttepris 15 kr. TEMA: Oktoberrevolutionen 1917-2007 Det syge

Læs mere