Et godt værktøj til målrettet hundeavl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et godt værktøj til målrettet hundeavl"

Transkript

1 Et godt værktøj til målrettet hundeavl Den nye mentalbeskrivelse og den tilhørende raceprofil giver specialklubberne nye og bedre muligheder for at sikre avl på mentalt racetypiske hunde Tekst og fotos: Journalist Sten Søndergaard, HUNDEN Målet for enhver seriøs opdrætter er at avle fysisk og psykisk sunde sunde med racetypisk eksteriør og mentalitet. En sådan overordnet målsætning er der næppe mange, der vil være uenige i, og spørgsmålet er da også, hvordan man udmønter en sådan målsætning i praksis. Det kræver viden, og det kræver brugbare værktøjer. Ønsket om at fastholde de enkelte racers individuelle særpræg og karakteristiske udseende var vel i virkeligheden formålet med oprettelsen af de mange nationale kennelklubber i slutningen af forrige århundrede og begyndelsen af dette. Midlet, eller værktøjet, om man vil, var og er de mange eksteriørudstillinger, hvor kyndige dommere gennem deres præmiering udpeger de bedste individer, ikke blot på baggrund af en vurdering af den enkelte hunds racetypiske udseende, men også ud fra hundens anatomiske kropsbygning og bevægeapparat samt hundens hele udstråling af fysisk og psykisk sundhed. Hvad angår den fysiske sundhed har kennelklubber over hele verden, også Dansk Kennel Klub, gjort et stort arbejde i mange år. Tænk blot på de kollektive øjenundersøgelser og indsatsen mod hofteledsdysplasi, for at nævne nogle af mest kendt eksempler. Mens eksteriør, anatomi og fysisk sundhed i øvrigt er størrelser, der kan beskrives konkret, har det i praksis vist sig vanskeligere at håndtere begrebet mentalitet. Det er mere ukonkretl, og der mangler til dels et alment udbredt og anerkendt sprog til at beskrive begrebet. Det er også vanskeligt at skaffe sig et præcist værktøj til brug for beskrivelsen. Mentalbeskrivelsen Som omtalt i forrige nummer af HUNDEN, har svenske hundefolk og adfærdsforskere gjort en pionerindsats på dette område siden Anden Verdenskrig, koncentreret om Statens Hundeskole og med Sven Järverud som drivkraft. Resultatet er en mentalbeskrivelse, der har udviklet sig fra at være en test af den enkelte hunds egnethed til en bestemt opgave, for eksempel som tjenestehund i politiet, til at blive et værktøj til afdækning af arvelige, mentale egenskaber og dermed et udvælgelsesværktøj til brug for et bevidst og målrettet avlsarbejde. Som bestyrelsesmedlem i Dansk Kennel Klub og formand for mentalbeskriverudvalget Erling Olsen sagde i forrige nummer af HUNDEN, så ser DKK det som sin naturlige opgave at arbejde for sunde, stærke, eksteriørmæssigt korrekte hunde med et godt temperament og de mentale egenskaber, som er typiske for den pågældende race. DKK besluttede derfor i sin tid at indføre den svensk inspirerede karaktertest som et tilbud til specialklubberne. Indhøstede erfaringer og forskning gør, at karaktertesten nu afløses af den svenske MUH-test (MentalUnghundeBeskrivning), som i Danmark blot kaldes Mentalbeskrivelsen. Arvelige egenskaber Mentalbeskrivelsens formål er at beskrive en række arvelige funktionskredse hos de testede hunde, så vidt muligt renset for tillærte, altså miljøbetingede egenskaber og færdigheder.

2 Dermed adskiller mentalbeskrivelsen sig fra andre tests eller prøver, hvor det er den enkelte hunds individuelle adfærd og færdigheder, der vurderes, uden man skelner imellem, hvad der er arv og hvad der er miljø. Jagt- og brugsprøver hører for eksempel til i denne kategori. En funktionskreds er et sæt af handlinger hos hunden, som tilsammen danner en bestemt adfærd. Lad os tage et forenklet eksempel: Hunden får øje på et muligt bytte ude i skoven. Den løber i retning af byttet, som i mellemtiden er forsvundet. Hunden aktiverer derfor sin næse og får fært af byttet, mens den fortsætter sit løb. Den opsporer byttet, sætter i et spring og griber byttet med tænderne, rusker byttet forsvarligt og bærer det eventuelt hjem. Tilsammen danner de samarbejdende funktioner, nemlig observationen, løbet, opsporingen, springet, grebet og drabet samt den eventuelle hjemtransport en helhed, som vi kalder jagtadfærd. I dette tilfælde blev jagtadfærden sat i gang af en bytteobservation, altså en udefra kommende stimulation. Tærskelværdier I tilfældet med vores hund var et enkelt glimt af byttet nok til at udløse jagtadfærden, mens andre hunde knap nok ville have drejet hovedet. Det har noget at gøre med hundens tærskelværdi for jagt. En hund med lav tærskelværdi for jagt behøver kun en svag stimulation, før jagtadfærden udløses, mens en hund med høj tærskelværdi behøver en kraftig stimulation, før den begynder at jage. Vi kan sige, at tærskelværdien er et udtryk for en hæmning af en bestemt adfærd. Hæmning er nødvendig, for uden den ville hunden blive er værgeløst bytte for den konstante stimulation, den udættes for. Uden hæmning ville hunden lege, jage, forsvare sit territorium, slås for sin position i flokken og parre sig i et væk ved den mindste anledning, indtil den stressede sig selv ihjel. Adfærdsforskning viser, at tærskelværdien for en bestemt adfærd er medfødt, altså en del af de genetiske informationer, en hund giver videre til sit afkom. Det betyder også, at tærskelværdierne i den enkelte hund ligge fast og ikke kan ændres, for eksempel gennem social erfaring eller træning. Da tærskelværdierne er styrende for hundens adfærd, giver det god mening at beskrive den enkelte hunds tærskelværdier for en række udvalgte adfærdsmønstre, hvis vi ønsker et billede af, hvad netop denne hund giver videre til sit afkom. Og det er netop, hvad der sker i mentalbeskrivelsen. Prioritering Nu vil nogle formodentlig indvende, at det ikke kan passe, at tærskelværdierne for hundens adfærd ikke kan ændres gennem træning. Vi har da lært vores hund at gøre sådan og sådan, lyder argumentet, og det er naturligvis rigtigt, at vi er i stand til at styre vores hunds adfærd gennem opdragelse og træning. Det er imidlertid ikke tærskelværdierne, vi flytter på gennem træning af hunden, men derimod intensiteten af den stimulation, der er nødvendig for at udløse en bestemt adfærd. De adfærdsmønstre, der kan beskrives, vil altid kun være et lille udvalg af den lange kæde af adfærdsmønstre, der tilsammen udgør hundens hele liv. At give et fuldt dækkende billede vil være umuligt i praksis, så vi er nødt til at prioritete de former for adfærd, der er vigtigst i hundens samspil med mennesket. Resultatet af prioriteringen er blevet, at mentalbeskrivelsen omfatter hundens kontaktvillighed, håndterbarhed, legelyst og jagtlyst, aktivitetsniveau og reaktion på to forskellige former for overraskelser, dels en visuel og dels en akustisk. Desuden beskrives hundens revirforsvar og endelig hundens reaktion på en pludselig, skarp lyd. Testmodeller Selve mentalbeskrivelsen består ligesom den gamle karaktertest af en række testsituationer eller med et bedre udtryk, et antal testmodeller. Hver enkelt testmodel er udformet på baggrund af mange års erfaring, så den stimulerer hunden til en bestemt adfærd. Da det er hundens tærskelværdi for den bestemte adfærd, der skal beskrives,

3 nytter det ikke, at stimulationen er så kraftig, at den udløser adfærden hos praktisk taget alle hunde. Tværtimod skal stimulationen være så nøje afmålt, at den ikke udløser adfærden hos en hund med høj tærskelværdi, mens adfærden udløses hos en hunde med lav tærskelværdi. Desuden skal testmodellerne være så simple, at de kan udføres ensartet fra test til test. Ellers bliver resultaterne selvsagt upræcise og ubrugelige. Kontaktvillighed Mentalbeskrivelsen indledes med testmodellen kontaktvillighed. Føreren går med hunden i løs line gennem en flok passive mennesker og videre ud til en testleder, som også forholder sig helt passiv i den første del af momentet. Tager hunden ikke selvstændig kontakt, stimuleres den efterfølgende til at tage kontakt med testlederen. Håndtering Næste testmodel er håndtering. Når hunden har fået lejlighed til at konstatere, at testlederen er et venligt menneske, går testlederen en kort tur med hunden i line, hvorefter testlederen berører hunden. I praksis sker det ved at kontrollere hundens øretatovering eller ved at konstatere, at hunden ikke er tatoveret. Leg Herefter indleder hundefører og testleder en leg, hvor der tre gange kastes en sæk eller en klud mellem hundefører og testleder. Så kastes sækken ud til siden, hvor hunden har mulighed for at få fat i den. Legen gentages tre gange, og sidste gang forsøger testlederen at få en trækkeleg i gang med hunden. Jagt Hundens jagtlyst beskrives ved hjælp af en lidt mere kompliceret testmodel, hvor en kunstig hare i form af en hvid klud trækkes i zig-zag mellem et antal stålrør. Her beskrives både jagtens intensitet og selve byttefangsten. Momentet gennemføres altid to gange. Aktivitet I dette moment beskrives hundens aktivitetsniveau, eller måske rettere hundens reaktion på uventet passivitet. Hundeføreren står absolut passiv i tre minutter med hunden i løs line i et terræn, der byder på forskellige aktivitetsmuligheder for hunden. Visuel overraskelse I denne testmodel beskrives hundens reaktion på en pludselig overraskelse. Hund og fører går i rask tempo frem mod en skjult kedeldragt, der pludseligt trækkes op, når hunden er fire meter foran. Hundens umiddelbare reaktion, der kan svinge fra direkte angreb til ukontrolleret flugt, beskrives sammen med eventuel trusselsadfærd. Herefter holdes kedeldragten i ro, og man beskriver hundens evne og lyst til at undersøge, hvad der forskrækkede den. Til sidst beskrives eventuel tilbageværende skræk i hunden ved at iagttage hundens reaktioner, når den sammen med føreren går tre gange frem og tilbage forbi kedeldragten. Akustisk overraskelse I næste testmoment beskrives hundens reaktioner på en pludselig, skramlende lyd. Hund og fører går forbi en bølgeblikplade, og når hunden netop har passeret, falder en lang kæde ned over pladen med en lang, skramlende lyd. Først beskrives hundens umiddelbare reaktion, og derefter hundens evne og lyst til at undersøge årsagen til lyden. Også i dette moment beskrives eventuel tilbageværende skræk i hunden ved at lade hund og fører gå tre gange frem og tilbage forbi pladen. Revirforsvar

4 I næste testmoment beskrives hundens reaktion og eventuel trusselsadfærd over for to hvidklædte spøgelser, der skiftevis bevæger sig stereotypt frem mod hund og fører, indtil de fire meter foran hunden standser, drejer sig og indtager en passiv positur. Nu tages linen af hunden og dens evne og lyst til at tage kontakt med spøgelserne beskrives. Pludselig lyd Mentalbeskrivelsens afsluttes med at beskrive hundens reaktion på en pludselig, skarp lyd i form af skud, først i aktivitet og dernæst, mens hunden står passiv i linen. Der skydes i alt fire gange. Testpersonalet Selve testen gennemføres af fire personer, hvor de to er uddannede mentalbeskrivere og to er figuranter. Den ene mentalbeskriver iagttager hunden og noterer hundens reaktioner på et testskema, mens den anden mentalbeskriver fungerer som testleder. Figuranterne har mere praktiske funktioner, blandt andet at sørge for, at den kunstige hare bevæger sig, at kedeldragt og den skramlende lyd kommer på det rigtige tidspunkt, ligesom figuranterne fungerer som spøgelser. Raceprofilen Men før mentalbeskrivelsen kan bruges som et værktøj i avlsarbejdet, er det nødvendigt at opstille en målsætning for avlen. Vi må gøre os klart, hvilken type hund, vi ønsker. Denne målsætning vil og skal naturligvis variere, alt efter hundens race. Mens høj jagtlyst er en ønskværdig egenskab hos en jagthund, er det måske knap så ønskværdigt hos en decideret selskabs- eller familiehund. Og mens stor lyst hos hunden til at tage stormende kontakt til fremmede mennesker kan være charmerende hos en lille hunderace, kan en overdreven kontaktvillighed medføre uønskede situationer, hvis der er tale om en stor brugshund. Derfor er det nødvendigt, at specialklubber, der ønsker at bruge mentalbeskrivelsen som et værktøj i avlsarbejdet, også gør sig klart, hvilke adfærdsmønstre, der er ønskværdige for netop deres race og hvilke adfærdsmønstre, der er uønskede. Det sker gennem udarbejdelsen af en raceprofil, som fastlægger netop denne bestemte races ideelle reaktion i hvert enkelt af de testsituationer, som hunden udsættes for under mentalbeskrivelsen. Grafisk diagram Når hunden mentalbeskrives, sker det ved at iagttage hundens reaktioner på den påvirkning eller stimulation, den udsættes for i testsituationen. Mentalbeskriveren benytter et særligt testskema, der oplister fem forskellige reaktionsmuligheder i hver enkelt testsituation. Iagttagelsen af hundens reaktion noteres simpelt hen på skemaet med et kryds i den tilsvarende rubrik. Raceprofilen udarbejdes i princippet på samme måde. I samarbejde med en af DKK s mentalbeskrivere gennemgår specialklubben beskrivelsesskemaet og fastlægger racens ideelle reaktion i hver enkelt testsituation. Idealreaktionen krydses af på beskrivelsesskemaet og tilsammen danner krydserne en profil, der ikke blot kan markeres på beskrivelsesskemaet, men som også kan udtrykkes grafisk i form af en kurve, et søjlediagram eller et spindelvævsdiagram, som er den mest anvendte form. På samme måde kan den enkelte hunds testresultater omsættes til et diagram, og så er det tydeligt at se sammenfald og afvigelser fra raceprofilens idealkurve. Arbejdet med at fremstille diagrammerne sker ved hjælp af edb. Når hver enkelt hunds testresultater er tastet ind i edb-maskinen, er det stort set kun fantasien, der sætter grænser for, hvilke resultater, der kan hentes ud. Maskinen giver mulighed for at sammenligne samtlige testede hunde af en bestemt race med den fastlagte raceprofil eller sammenligne et antal kuld efter en bestemt hanhund med hanhunden selv eller med raceprofilen. Dermed bliver mentalbeskrivelsen for alvor et brugbart redskab i avlsarbejdet, når specialklubben har fået mentalbeskrevet et tilstrækkeligt antal hunde.

5 Raceprofil rottweiler (ligger som en TIFF-fil på disketten) Rottweilerklubben deltog som en af fire specialklubber i et pilotprojekt i foråret, hvor der blev mentalbeskrevet et antal hunde. De øvrige specialklubber var Dansk Hovawartklub, Dansk Dalmatinerklub og Bouvier-gruppen under Klubben for Hyrde- Kvæg- og Gårdhunde uden Specialklub. De fire klubber har alle udarbejdet en raceprofil for deres specifikke race, og efterfølgende er de gennemsnitlige resultater for de testede hunde blevet lagt ind i diagrammet. Raceprofilen er lagt ind som det gule felt, mens testresultaternes gennemsnit vises med en blå streg. Diagrammet for rottweiler viser, at der er god overensstemmelse mellem ønskeprofilen og testresultaterne, hvad angår kontaktvillighed (1), håndtering (1b & 1c) og legelyst (2a), mens hundenes lyst til at gribe legegenstanden (2b) og trække i den (2c) ligger lavere end det, rottweilerklubben ønsker. Farten under jagten (3a) svarer meget godt til ønskeprofilen, mens det kniber en smule med byttefangsten (3b). Aktivitetsniveauet (4) ligger til gengæld pænt. Større afvigelser ser vi på den visuelle overraskelse, hvor hundene har en noget større tendens til flugt (5a) end ønsket, ligesom trueadfærden (5b) ligger højere. De testede rottweileres lyst og evne til selv at undersøge det, der overraskede dem (5c) ligger betydeligt lavere end ønskeprofilen, mens kontrollen af tilbageværende skræk (5d) viser pæn overensstemmelse med det ønskede. Samme billede ser vi, når vi kommer til den pludselige lyd. Hundene har større tendens til flugt (6a) og langt mindre lyst til at undersøge skrammelpladen (6b) end ønsket. Derimod falder resultaterne ved kontrollen af tilbageværende skræk (6c) fint sammen med raceprofilen. Ved spøgelserne viser det sig også, at hundene har lidt større tendens til flugt (7a) end ønskeligt, mens trusselsadfærden (7b) er ideel. Til gengæld har de testede hunde ikke den lyst til at tage kontakt med de passive spøgelser (7c), som raceprofilen lægger op til. Endelig er der reaktionen på skarp lyd (8), hvor de testede rottweileres reaktion er nær det ideelle. Diagrammet er baseret på en begrænset antal hunde, men holder resultaterne, når der er testet et større antal, er det klart, at specielt flugttendenserne er noget, opdrætterne i rottweilerklubben bør være specielt opmærksomme på.

6 Billedtekster: Dias 1: Uddannelsen af næste hold mentalbeskrivere er i gang. Der blev holdt grundkursus i DKK s lokaler på Solrød Strand 12. og 13. september med en lille snes deltagere og med Frank Naumann fra politiets tjenestehundeafdeling som en af instruktørerne. Dias 2: I forbindelse med grundkurset for mentalbeskrivere blev testen demonstreret af mentalbeskriver Helle Hansen (tv) og med DKK s adfærdskonsulent Lise Lotte Christensen som hundefører. Her er de i gang med legen. Dias 3: Den kunstige hare på jagtmomentet er en bevidst mindre stimulation af hundens jagtlyst, end et levende stykke vildt ville have været. Den sorte labrador retriever på billedet synes da også nærmest at overveje, om det er ulejligheden værd at løbe efter. Dias 4: Mentalbeskriver Helle Mulvad kalder som testleder spøgelserne frem, mens mentalinstruktør Frank Naumann giver rollen som hundefører. Dias 5: (arkivfoto Erling Olsen) Formand for mentalbeskriverudvalget Erling Olsen: - Det er DKK s opgave at arbejde for fysisk og mentalt sunde, racetypiske hunde, og derfor ser DKK det som en naturlig del af sin opgave at få den nye mentalbeskrivelse i gang i Danmark. Vi afvikler yderligere otte pilottests med deltagelse af interesserede specialklubber, inden mentalbeskrivelsen forhåbentlig i forsommeren 1999 kan stilles til rådighed for alle interesserede specialklubber.

til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne.

til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne. DKKs MENTALBESKRIVELSE Specialklubben opfordres til at arbejde med og evaluere de indkomne resultater. Flere specialklubber arbejder målrettet med avlsstrategier for racens mentalitet og følger udviklingen

Læs mere

DKKs MENTALBESKRIVELSE

DKKs MENTALBESKRIVELSE DKKs MENTALBESKRIVELSE Afbalanceret og velfungerende En smuk hund er en fryd for øjet, men endnu vigtigere er det, at du deler hverdagen med en hund, der er afbalanceret og som fungerer godt sammen med

Læs mere

Mentalbeskrivelse. Hvad tester vi

Mentalbeskrivelse. Hvad tester vi Mentalbeskrivelse Hvad tester vi Dansk Kennel Klub har sammensat en mentaltest bestående af 8 testmodeller. Denne test modsvarer Rottweilerklubbens Unghunde Mentaltest (UHM), der nu har været i drift i

Læs mere

I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og bevare denne kontakt.

I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og bevare denne kontakt. Mentalbeskrivelsens momenter (1-8) 1. Kontakt håndtering I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og bevare denne kontakt. Hundeføreren er instrueret på forhånd

Læs mere

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Når man første gang hører om mentalbeskrivelser, kan man godt blive noget forvirret. Ikke så mange har endnu prøvet at overvære

Læs mere

Mentalbeskrivelsen. Håndbog for TESTLEDERE DANSK KENNEL KLUB

Mentalbeskrivelsen. Håndbog for TESTLEDERE DANSK KENNEL KLUB Mentalbeskrivelsen Håndbog for TESTLEDERE DANSK KENNEL KLUB Tekst: Sten Søndergaard 1998 R e d ig e r e t s e p t e m b e r 2 0 1 2, v e r s io n 3 R e d a ktion: DKKs Mentalbeskrivelsesudvalg Testlederrollen

Læs mere

Mentalbeskrivelse den 15. oktober 2016

Mentalbeskrivelse den 15. oktober 2016 Raceledelsen for Golden Retriever Mentalbeskrivelse den 15. oktober 2016 Horsensvej 45, 8766 Nørre Snede Mødetid: Hold I: 0900 Hold II: 1200 Prøveleder Marlene Birkebæk 26371821 Teamleder: Jan Anderschou

Læs mere

af Ulla Sonne Jeg vil forsøge at give en række svar og forslag i denne artikel.

af Ulla Sonne Jeg vil forsøge at give en række svar og forslag i denne artikel. Den ideelle hund? af Ulla Sonne Mange af klubbens medlemmer har vel efterhånden hørt begreberne Unghunde- Mentaltest (UHM) og Ønskeprofil. Men hvad gemmer der sig egentlig bag disse begreber, og giver

Læs mere

Foretræde REU L 163 Forslag til ændring af lov om hunde og dyreværnsloven

Foretræde REU L 163 Forslag til ændring af lov om hunde og dyreværnsloven Dansk Terrier Klubs racegruppe for Amerikansk Staffordshire Terrier Foretræde for Retsudvalget den 22. april 2010 Robert Raeder Racerepræsentant for Amerikansk Staffordshire Terrier Marianne Duchwaider

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 1 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 1 af 4 www.flatcoat.dk TILLYKKE MED DIN/JERES NYE FLATCOAT! Raceledelsen for Flatcoated retriever, vil hermed ønske tillykke med den nye hvalp. I daglig tale kaldet: en "Flat". Vi håber ikke det kommer som en overraskelse, men

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Avlsrådets avlsanbefalinger 2014

Avlsrådets avlsanbefalinger 2014 Avlsrådets avlsanbefalinger 2014 Schæferhunden som familiehund og brugshund Opdrætterne Det overordnede mål: Skal være at avle schæferhunde, som er i stand til at udføre deres opgaver i nutidens samfund,

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Ruhåren spænder vidt 29/03/04 14:23 Side 1

Ruhåren spænder vidt 29/03/04 14:23 Side 1 Ruhåren spænder vidt 29/03/04 14:23 Side 1 Ruhåren spænder vidt 29/03/04 14:23 Side 2 Ruhåren spænder vidt - Typen, den ruhårede hønsehund tilhører, stammer fra Spanien og Italien, fortæller Henning Gregersen,

Læs mere

Dansk Ken nel Klub Jens O. Pedersen. Ruhåret Hønsehund. Atelier

Dansk Ken nel Klub Jens O. Pedersen. Ruhåret Hønsehund. Atelier Dansk Ken nel Klub Jens O. Pedersen Ruhåret Hønsehund Atelier 2004 For la get Ate li er, www.atelier.dk ISBN 978-87-7857-755-9 Bogen er forfattet og fotograferet af Jens O. Pedersen 2004 Tekst og billeder

Læs mere

Skal min hund være mor? Læs mere om, hvordan du får din hunhund avlsgodkendt og hvordan du forholder dig ved parring mv.

Skal min hund være mor? Læs mere om, hvordan du får din hunhund avlsgodkendt og hvordan du forholder dig ved parring mv. Skal min hund være mor? Læs mere om, hvordan du får din hunhund avlsgodkendt og hvordan du forholder dig ved parring mv. Kære tæveejer. Dansk Stabyhoun Klub vil gerne med denne lille vejledning - hjælpe

Læs mere

Hvalpens udviklingsfaser

Hvalpens udviklingsfaser Hvalpens udviklingsfaser Alle hunde gennemgår de samme udviklingsstadier fra hvalp til gammel, men tempoet afhænger af racen. Generelt udvikler hvalpe af mindre racer sig hurtigere, dvs. bliver hurtigere

Læs mere

Impulskontrol for fuglehunde

Impulskontrol for fuglehunde Impulskontrol for fuglehunde Spanielskolen Steen Stenild 3 typer fuglehunde Efterskuds hunde retrivere Stødende hunde spaniels Stående hunde hønsehunde, settere, pointere osv. Vores mål Den stødende hund

Læs mere

Regler for Avlsgodkendelse. Rottweilerklubben Danmark

Regler for Avlsgodkendelse. Rottweilerklubben Danmark Regler for Avlsgodkendelse Rottweilerklubben Danmark Gældende fra 01.04.2017 RKD har en samarbejdsaftale med DKK som er stambogsførende. Der henvises i øvrigt til DKK Stambogsregler Avlsrestriktioner Opnåelse

Læs mere

GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ

GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ Deltagende: Laila Ager (LA) Betina H. Christensen (BC) Marianne Klitgaard (MK) Susanne

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Racens navn : Engelsk Springer Spaniel Specialklub Spaniel Klubben Udfyldt af Jessie Borregård Madsen..

Læs mere

Tysk pinscher. - Karakterfast og energisk vagt- og selskabshund

Tysk pinscher. - Karakterfast og energisk vagt- og selskabshund Tysk pinscher - Karakterfast og energisk vagt- og selskabshund Den ældste af pinscher-racerne, den tyske pinscher, var tæt på at forsvinde helt i 1960 erne, men blev reddet takket være et målrettet og

Læs mere

r aceportr æt - Nova scotia duck tolling retriever

r aceportr æt - Nova scotia duck tolling retriever Nova scotia duck tolling retriever er en moderne jagt- og familiehunderace. Hundene er fulde af personlighed, charme, sjov og ballade og så er de eminente som jægerens højre hånd ved jagt på ænder og gæs

Læs mere

Opdrætter præsentation BERGMANN S

Opdrætter præsentation BERGMANN S Hvem er vi? 1 Opdrætter præsentation BERGMANN S Vi er Rikke & Michael Bergmann, bosat på Fyn. Vi har i dag 5 hunde i vores husstand, hvoraf de 3 er Miniature Bull Terrier og 2 er Amerikansk Staffordshire

Læs mere

Formandsmøde. 5. Januar 2013. Formandsmøde 5. januar 2013. Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne?

Formandsmøde. 5. Januar 2013. Formandsmøde 5. januar 2013. Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne? Formandsmøde 5. Januar 2013 Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne? Repræsentantskabet besluttede i januar 2012 følgende hovedpunkter: Udstillingskravet skal afskaffes for alle

Læs mere

Per-Erik Sundgren er videnskabsmand, agronom med doktorgrad i husdyrgenetik, chef for Institut for Smådyr ved Sveriges Landbrugsuniversitet

Per-Erik Sundgren er videnskabsmand, agronom med doktorgrad i husdyrgenetik, chef for Institut for Smådyr ved Sveriges Landbrugsuniversitet Hvad er egentlig fejl ved indavl Per-Erik Sundgren har skrevet nedenstående artikel. Per-Erik Sundgren er videnskabsmand, agronom med doktorgrad i husdyrgenetik, chef for Institut for Smådyr ved Sveriges

Læs mere

den rette en af hvalpene?

den rette en af hvalpene? den rette Vælg hvalp Hvordan finder du den race, der passer til dit og familiens liv og behov? Skal det være en han eller tæve? Og hvordan kan du se forskelle i temperamentet, når du skal udvælge en af

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

Helena Louise Olsen Vedholm. ABC for brugshunde. Træningsøvelser til programtræning. Atelier

Helena Louise Olsen Vedholm. ABC for brugshunde. Træningsøvelser til programtræning. Atelier Helena Louise Olsen Vedholm ABC for brugshunde Træningsøvelser til programtræning Atelier 2006 For la get Ate li er, www.atelier.dk ISBN 978-87-7857-758-0 2006 Tekst og billeder Helena Louise Olsen Vedholm

Læs mere

Dansk/svensk Gårdhund

Dansk/svensk Gårdhund En Dansk/svensk Gårdhund har altid været at finde på land- ejendommene i Dan- mark og Skåne. En gårdhund vil helst være, hvor dens menne- sker er. Det er ikke en hund, der strejfer omkring. Hvis man anskaffer

Læs mere

AVLSARBEJDET FREMOVER

AVLSARBEJDET FREMOVER AVLSARBEJDET FREMOVER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen El-vej 13, Seest dk 6000 Kolding (45)61 66 83 03 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf.

Læs mere

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse Beskriv øvelsen: På signal fra dommeren gør hundeføreren og hund klar på et anvist startsted. Dette startsted er markeret af en port af 2 markeringspinde opsat med 3 skridt imellem. Føreren placerer sig

Læs mere

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok.

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok. BEN- OG FODARBEJDE 1. ØVELSE - STIGETRÆNING Målmanden tager enkeltstep i trinene. Ved enden af stigen ligger hun sig på maven. Rejser sig i grundstillingen, hvorefter træneren / målmandsmakkeren laver

Læs mere

43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf

43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf 43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf Årets flatcoated sommertræf blev afholdt ved Jens Peter og Anette Larsen, i Arden. Tilslutningen var i år rigtig høj, og trods mindre lovende vejrudsigter

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Flemming Konnerup. Korthåret Hønsehund. Atelier

Dansk Kennel Klub. Flemming Konnerup. Korthåret Hønsehund. Atelier Dansk Kennel Klub Flemming Konnerup Korthåret Hønsehund Atelier 2006 For la get Ate li er, www@atelier.dk ISBN 87-7857-754-2 2006 Bogen er forfattet af Flemming Konnerup Billeder er udlånt af Korthaarklubbens

Læs mere

Fællesmøde. Søndag den 17. januar 2016

Fællesmøde. Søndag den 17. januar 2016 Fællesmøde Søndag den 17. januar 2016 Fællesmøde Den udsendte dagsorden DAGSORDEN (hvis det bliver nødvendigt retter vi dagsorden til) 09.00 Morgenmad og velkommen ved Hovedbestyrelsen 09.30 Orientering

Læs mere

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1)

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1) Hvalpetræning del 1 Samling i rundkreds om træningsleder på eget medbragt tæppe. Tæppet er et sted hvor hunden, skal forholde sig i ro, og være glad for at være. Starter med at hvalpen skal sidde stille

Læs mere

Opdraget Fra 1 til 2 populationer. Hvordan måler vi disse egenskaber og det bliver den.

Opdraget Fra 1 til 2 populationer. Hvordan måler vi disse egenskaber og det bliver den. Opdraget Foranlediget af artikel fremsendt af formanden for kreds 32, Ringkøbing Gordon Steffensen, som blandt andet omhandler emnet, bedømmelser, dommere og krav mv. inden for vores prøvesystem er denne

Læs mere

Mentalbeskrivelsen. etologi signaler funktion STEN SØNDERGAARD

Mentalbeskrivelsen. etologi signaler funktion STEN SØNDERGAARD Mentalbeskrivelsen etologi signaler funktion STEN SØNDERGAARD 1 UUUUUH 148 sider bare om mig? I må da være komplet vanvittige! 2 MENTALBESKRIVELSEN ETOLOGI - SIGNALER - FUNKTION STEN SØNDERGAARD 3 Sten

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. FØR DU KØBER HUND Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Avlskåringsreglement for Rottweilerklubben Danmark

Avlskåringsreglement for Rottweilerklubben Danmark Avlskåringsreglement for Rottweilerklubben Danmark Gældende fra 15.05.2016 Mentaltest & Eksteriørbeskrivelse Arrangør er: Ansvarlig er: Arrangementet er: Fremstilles kan: Alderskrav hanner: Alderskrav

Læs mere

Sundhed og adfærd hos Boxer og Engelsk Bull Terrier

Sundhed og adfærd hos Boxer og Engelsk Bull Terrier Dias 1 Præsentation Baggrund Sundhed og adfærd hos Boxer og Engelsk Bull Terrier June Lykke Thomsen, dyrlæge Metode Udvalgte resultater Boxer Engelsk Bull Terrier (EBT) Temperament/mental tilstand Betydning,

Læs mere

Referat OU-Opdrætterseminar 10/3-2012 Fjeldsted Skov Kro, Fyn

Referat OU-Opdrætterseminar 10/3-2012 Fjeldsted Skov Kro, Fyn Referat OU-Opdrætterseminar 10/3-2012 Fjeldsted Skov Kro, Fyn Deltagere: Fra OU: Randi Pedersen (RP), Anne-Marie Jersin, Sanne Jensen, Anette Larsen og Bent Christiansen (BC) Øvrige: Fra Jylland: Marianne

Læs mere

Schæferhunden størrelse og bedømmelse

Schæferhunden størrelse og bedømmelse Friis Lara Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Schæferhunden størrelse og bedømmelse Schæferhundens standard, som er

Læs mere

Dansk Ken nel Klub. Golden Retriever. Atelier

Dansk Ken nel Klub. Golden Retriever. Atelier Dansk Ken nel Klub Golden Retriever Atelier 2002 For la get Ate li er, Bogen er udsendt som ebog 2013 ISBN 978-87-7857-727-6 Bogen er forfattet af Raceledelsen for Golden Retriever under Dansk Retriever

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. Før du køber hund 1 Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Efteruddannelse for trænere i kreds 3

Efteruddannelse for trænere i kreds 3 Efteruddannelse for trænere i kreds 3 21. og 22. november 2015 Viborg Vandrerhjem,Vinkelvej 36, 8800 Viborg August 2015 Det populære Viborg-kursus med masser af læring og inspiration. Vi har forsøgt at

Læs mere

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND Derby-prøven er en anlægsprøve for unge, mest uerfarne korthår. Prøven har til formål at fastlægge de medfødte arvelige anlæg for hundenes jagtlige egenskaber

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

Grunduddannelse af trænere i DcH Uddannelsens opbygning og indhold Udarbejdet af Landsuddannelsesudvalget Opdateret og gældende fra 2014

Grunduddannelse af trænere i DcH Uddannelsens opbygning og indhold Udarbejdet af Landsuddannelsesudvalget Opdateret og gældende fra 2014 1 Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Uddannelsesudvalget Grunduddannelse af trænere i DcH Uddannelsens opbygning og indhold Udarbejdet af Landsuddannelsesudvalget Opdateret og gældende fra 2014

Læs mere

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande.

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Introduktion til rondering. Indledning Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Oplæring af en hund i denne disciplin

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Hvis hunden er frygtsom over for fremmede

Hvis hunden er frygtsom over for fremmede Hvis hunden er frygtsom over for fremmede 1 Selvom du ikke er generet af, at din hund reagerer frygtsomt over for fremmede mennesker, skal du tænke på, at hundens frygtsomhed er et problem for den selv.

Læs mere

Racespecifik avls strategi for Border-Terrier

Racespecifik avls strategi for Border-Terrier Racespecifik avls strategi for Border-Terrier 1. Racen historiske baggrund og udvikling 2. Beskrivelse af den nuværende situation 3. Målsætning og prioriteringer for fremtiden Historisk Borderterrieren

Læs mere

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt.

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt. Peter-W. Jürgensen, Nørre Have 7 DK 7100 Vejle DMK Peter-W. Jürgensen IMP-11. -13.Okt. 29.06.2013 Internationale Münsterländer Prüfung (IMP) Den internationale Münsterländersammenslutning (Kleine Münsterländer

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014 Kære modtager af dette Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg April 2014 Du modtager dette Nyhedsbrev fordi du på et tidspunkt har været til træning/aktivitet ved træningsgraven i Bjæverskov

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk BRUGSPRØVEN Det kan være at du allerede er i gang med at træne din flat, for på nuværende tidspunkt er det vist for alvor gået op for dig hvor aktiv en flat er, og hvor mange numre den kan finde på at

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

Bilag til b111, b177 & b184 2009.05.27

Bilag til b111, b177 & b184 2009.05.27 Retsudvalget 2008-09 B 184 Bilag 8 Offentligt Bilag til b111, b177 & b184 2009.05.27 Dansk Terrier Klub (DTK), der er en special klub under Dansk Kennel Klub (DKK), har oprettet en arbejdsgruppe for bull

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig Indledning Alle hunde kan bruge deres næse til at finde frem til noget de gerne vil have. Vi skal guide hunden til at identificere og følge en menneskefærd på forskellige typer underlag, samt vise os ved

Læs mere

Opdragelse af hunden 1

Opdragelse af hunden 1 Opdragelse af hunden 1 Det er vigtigt, at du giver din hund en god opdragelse, så hundens samliv med dig og den øvrige familie kan udvikle sig harmonisk og blive til glæde for alle parter. Nedenfor fi

Læs mere

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Af Lene Marie Seitzberg Som led i samarbejdet med andre udenlandske Beagle Klubber, har Kristian Paulsen, René Jensen og Brian Seitzberg fra

Læs mere

Labrador retriever Udvælgelse, pasning, træning og aktivering

Labrador retriever Udvælgelse, pasning, træning og aktivering Brigitte Rauth-Widmann Labrador retriever Udvælgelse, pasning, træning og aktivering Fagkonsulent: Elisabeth Johansen Atelier Indhold Historie og væsen 4 Labrador retrieverens forfædre 5 Sådan er labrador

Læs mere

Aktivering af hyrdehunde

Aktivering af hyrdehunde 1 Karina Mahnke Aktivering af hyrdehunde Racerelevant aktivering af border collie, australian shepherd, m. fl. Atelier 2 Hyrdehunde som lidenskab Hvis du søger aktivering af din hyrdehund, så den overhovedet

Læs mere

Hvis hunden ikke kan være alene

Hvis hunden ikke kan være alene Hvis hunden ikke kan være alene 1 Hunde er fl okdyr og bryder sig derfor ikke om at være alene hjemme. Hunde reagerer dog på forskellig måde, når de bliver ladt alene. Mere end ¹/5 af alle hunde ødelægger

Læs mere

Et hundefagligt tidsskrift for aktive hundeejere. Årgang 13. Nr. 6/10. Canis vi forandrer hundeverden! www.canis.dk

Et hundefagligt tidsskrift for aktive hundeejere. Årgang 13. Nr. 6/10. Canis vi forandrer hundeverden! www.canis.dk Et hundefagligt tidsskrift for aktive hundeejere Nr. 6/10 Årgang 13 Canis vi forandrer hundeverden! www.canis.dk Adfærd & læring DRIFTER ET ANVENDELIGT BEGREB? Foto: Ann-Olaug Toftesund Tekst: Dina Doctermann

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan Rally Lydighed 1. Stop Når hunden har sat sig, kommanderes den til igen at følge med ved dennes venstre side indtil næste øvelse. Skævt-sidninger på under 45 trækker ikke fra. Hvis hunden selv rejser sig

Læs mere

Velkommen til Dansk Kennel Klub

Velkommen til Dansk Kennel Klub For alle hundeejere Velkommen til Dansk Kennel Klub Tillid, trofasthed og kærlighed er dét, vi får fra vores hunde og dét, som vi mennesker skal bestræbe os på at give vores hunde. Dansk Kennel Klub (DKK)

Læs mere

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Racens navn Cocker spaniel Specialklub Spaniel Klubben Udfyldt af (navn og dato) Helle Dan Pålsson 12.september

Læs mere

En anden forudsætning for at være opdrætter er et godt kendskab til standarden for racen.

En anden forudsætning for at være opdrætter er et godt kendskab til standarden for racen. Friis Lara Lidt om Indavl En forudsætning for at være opdrætter af hunde er, at man holder af at omgås hunde, og at man sætter sig det mål med sit opdræt stadig at udvælge de avlsdyr, som kan bringe opdrættet

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

DANSK CHODSKY PES KLUB

DANSK CHODSKY PES KLUB Tjekkiske forkortelser DKK (HD) 0 svarer til A, 1 til B, 2 til C og så fremdeles. DLK (AD) 0 svarer til 0, 1 til 1 og så fremdeles. DM (degenerativ myelopathi) En genfejl, der gør at hunde som bærer dobbeltgen,

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB INTRODUKTIONSFOLDER TIL KURSISTER I DMK KØBENHAVNS-OMRÅDET Træning i DMK København - en introduktion til kursister 2 DMK KØBENHAVN DMK KØBENHAVN 3 VELKOMMEN I DMK KØBENHAVN HVAD

Læs mere

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Racens navn: Amerikans Cocker Spaniel Specialklub: Spaniel Klubben Udfyldt af (navn og dato) Michael

Læs mere

Leders Leder k s a k b a & samarbejde

Leders Leder k s a k b a & samarbejde Lederskab & samarbejde 24 september 2012 Kreds 71 Grenaa 24. september 2012 Kreds 71 Grenaa Vivi Gilsager Indhold: Hvalpens udvikling Drifter Lederskab 0-2 uge Den vegetative fase 3 uge Overgangsfasen

Læs mere

Golden retriever Udvælgelse, pasning, opdragelse, beskæftigelse

Golden retriever Udvælgelse, pasning, opdragelse, beskæftigelse Margitta Becker-Tiggemann Veronika Hofterheide Golden retriever Udvælgelse, pasning, opdragelse, beskæftigelse Faglig konsulent: Peter Schou Andersen Atelier Indhold Historie og personlighed 4 Golden retrieverens

Læs mere

Oplægget rummer en bred vifte af punkter, man ønsker en fordomsfri drøftelse af, inden man laver nye planer og ændringer.

Oplægget rummer en bred vifte af punkter, man ønsker en fordomsfri drøftelse af, inden man laver nye planer og ændringer. Tid til forandring!?? Jeg synes, det var et spændende initiativ, der blev taget på FJDs fællesmøde den 14.maj d.å., hvor der bliver lagt op til en intern debat om organisationens virke og dermed indflydelse

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Racespecifikke forskelle 2016

Racespecifikke forskelle 2016 Racespecifikke forskelle 2016 Spaniels Cocker spaniel Springer spaniel Jagt hunderacer Stående (kontinentale) Ruhåret hønsehund Langhåret hønsehund Korthåret hønsehund Gammel dansk hønsehund Kleiner münsterländer

Læs mere

Dansk Pointer Klub. Pointerens mentalitet og anvendelse

Dansk Pointer Klub. Pointerens mentalitet og anvendelse Pointerens mentalitet og anvendelse Intro Historie Mentalitet Sundhed Idealmiljø Anvendelse Udvikling Nutid Hvad kan man forvente af en pointer anno 2010? Pointerens spidskompetencer Praktisk jagt Apportering

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Kriterieplan for: Bringselmelding

Kriterieplan for: Bringselmelding Skrevet af: Helle Lund Pedersen, DcH Vestfyn, september 2010 Forudsætninger: Dette er en kriterieplan for selve bringselmeldingen, og ikke for træningen i at søge, løbemønster, blindsslag etc. Det forudsættes,

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Velkommen til årets generalforsamling, og traditionen tro, starter vi med at høre lidt om det forgangne år og hvad der venter her i 2016. Først stor tak til Peter, for at vi kan få lov at være her og også

Læs mere

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted Bilag 35 Indlæring Feltet Genstande Ros og godbid Kommando Synsretning mindskes Størrelse og alder Nedgravede Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted En stor del af indlæringen har oftest allerede fundet

Læs mere

At ligge på maven. Sundhedstjenesten

At ligge på maven. Sundhedstjenesten Hver gang dit barn ligger på maven kan det ligge i længere og længere tid, før det græder. Efter nogle dage kan dit barn ligge lidt selv, inden du behøver at lægge dig ned til det, og efterhånden vil det

Læs mere

Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub.

Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub. Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub. I år har BHR valgt temaet Træningsweekend for alle, hvilket betyder at

Læs mere

Generalforsamling i Sankt Bernhards klubben den 27. marts 2010 kl. 11.00 i sejlklubben BUGTEN, Kystpromenaden 1, 8000 Århus C.

Generalforsamling i Sankt Bernhards klubben den 27. marts 2010 kl. 11.00 i sejlklubben BUGTEN, Kystpromenaden 1, 8000 Århus C. Generalforsamling i Sankt Bernhards klubben den 27. marts 2010 kl. 11.00 i sejlklubben BUGTEN, Kystpromenaden 1, 8000 Århus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt 3 Generelt SPROG (ikke nødvendigvis samme sprog til en hel gruppe) den anvendte kommando SKAL være en normalt anvendt

Læs mere

Den fjerde og sidste del af skemaet indeholder en liste over særlige symptomer og adfærdsmøstrer, der kan karakteriseres som stressindikatorer.

Den fjerde og sidste del af skemaet indeholder en liste over særlige symptomer og adfærdsmøstrer, der kan karakteriseres som stressindikatorer. Undersøgelse af hundes livsbetingelser og symptomer på stress. Oversættelse af afsnit fra bogen Stress bei Hunden af Martin Nagel og Clarissa v. Reinhardt, Animal Learn Verlag, 3. Indledning til undersøgelsen.

Læs mere

Motorikken 2. Klasse

Motorikken 2. Klasse Motorikken Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund Indledning Vi vil med dette materiale være med til at opfordre og motivere alle lærere til at tage mere fat i den grundlæggende træning, og dermed på sigt udvikle

Læs mere

Vedtægter for udvalg. Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008

Vedtægter for udvalg. Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008 Vedtægter for udvalg i Old English Sheepdog Klubben i Danmark Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008 Vedtægter for udvalg i Old English Sheepdog Klubben i Danmark Generelle

Læs mere

PRØVEKRITIK. DM 2012 Kontinentale Racer 14.10.2012 DK03549/2008

PRØVEKRITIK. DM 2012 Kontinentale Racer 14.10.2012 DK03549/2008 DM 2012 Kontinentale r 14.10.2012 ambi DK03549/2008 Jakob Poulsen 0002 Ambi slippes på stub i svag modvind. Anlægger et tilpas stort og dækkende søg foran fører.farten er god og stilen er prima med hovedet

Læs mere