2011: Det danske marked for venturekapital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2011: Det danske marked for venturekapital"

Transkript

1 211: Det danske marked for venturekapital

2 Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. Som en del af den indsats gennemfører vi løbende analyser af markedet for risikovillig finansiering. Alle vores analyser er frit tilgængelige på I samarbejde med private investorer har vi siden 1992 medfinansieret vækst i 3.7 danske virksomheder for et samlet tilsagn på ca. 1 mia. kr. Vi investerer med egenkapital i partnerskab med private investorer og finansierer med kautioner i samarbejde med danske finansieringsinstitutter. De virksomheder, vi har medfinansieret siden 21, har i dag en samlet omsætning på ca. 27 mia. kr. og beskæftiger ca. 22. medarbejdere fordelt over hele landet.

3 Det danske marked for venturekapital (211) Vækstfonden Strandvejen 14 A 29 Hellerup Telefon

4 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 1 AF 31 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME... 2 UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED... 3 APPENDIKS A FIGURER OG TABELLER... 1 APPENDIKS B BESKRIVELSE AF MARKEDET APPENDIKS C METODE APPENDIKS D AKTØRER... 31

5 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 2 AF 31 RESUME Hvert år bliver nye virksomheder etableret i Danmark. Nogle af disse virksomheder vil på et tidspunkt få behov for risikovillig kapital i form af venturekapital til at realisere deres ambitiøse forretningsplaner. I det seneste årti har ca. 3-5 virksomheder hvert år fået tilført venturekapital for første gang. Venturesegmentet udgør derfor kun en meget lille del af de virksomheder, der hvert år bliver etableret. Innovative virksomheders udvikling er med til at fastholde og skabe nye arbejdspladser med høj værditilvækst. Derfor spiller det en stor rolle for dansk økonomi, at venturemarkedet fungerer, så kapitalkrævende og innovative virksomheder kan rejse risikovillig kapital til at udvikle og vækste. Det er derfor interessant at følge det danske venturemarkeds udvikling over tid. Når vi beskriver udviklingen på venturemarkedet, er der især tre overordnede parametre, som er væsentlige at medtage: Antallet af investorer, kapital til fremtidige investeringer og investeringsaktiviteten. I denne opgørelse ser vi på investeringsaktiviteten i 21 og kapitalrejsningerne blandt ventureselskaberne til og med august 211. Vores datagrundlag er danske ventureselskabers årsregnskaber for 21. Opgørelsen inkluderer derfor ikke udenlandske investorers investeringer i danske virksomheder. Det er dog værd at være opmærksom på, at omkring halvdelen af den venturekapital, som er tilført danske virksomheder, kommer fra udenlandske investorer. Vores opgørelse viser, at antallet af investorer er faldet, mens kapital under forvaltning og kapital til rådighed for fremtidige investeringer er steget. Samtidig har investeringsaktiviteten oplevet et beskedent fald de seneste år, mens mængden af kapital til nyinvesteringer er vokset.

6 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 3 AF 31 UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Venturefondene i Danmark har de seneste ti år gennemgået en udvikling og modningsproces, som har resulteret i, at fondene i gennemsnit er vokset. I dag er det færre, men større og mere erfarne aktører, der foretager ventureinvesteringer i Danmark. Ved udgangen af 22 var der 52 aktive ventureselskaber. Siden har en lang række af de mindre selskaber afviklet deres ventureaktiviteter, så der i 211 er 29 danske ventureselskaber, som i gennemsnit har eksisteret i godt ti år. KAPITALEN UNDER FORVALTNING FORDOBLET Siden 2 er kapitalen under forvaltning hos de danske ventureselskaber i gennemsnit mere end fordoblet. De seneste 11 år er den forøget med ca. 1 mia. kr., og siden 27 har den befundet sig på et stabilt højt niveau. I september 211 havde de danske ventureselskaber 21,2 mia. kr. under forvaltning, jf. figur 1. FIGUR 1: KAPITAL UNDER FORVALTNING 25 2 Mia. kr Evergreen Tidsbegrænsede Til og med 21 rådede evergreenselskaber, som geninvesterer deres afkast og ikke har en fastsat levetid, over mere end halvdelen af kapitalen under forvaltning. I dag ser det dog markant anderledes ud, da knap 7 pct. af kapitalen bliver forvaltet af tidsbegrænsede fonde. Det skyldes, at disse selskaber i dag er den foretrukne investeringsenhed for pensionsselskaber og andre institutionelle investorer, når de investerer i et ventureselskab. Der er desuden stor forskel på størrelsen af de forskellige selskabstyper. Et evergreenselskab har i gennemsnit,4 mia. kr. under forvaltning, mens managementselskaber, der administrerer eller forvalter tidsbegrænsede fonde, i gennemsnit råder over 1,4 mia. kr.

7 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 4 AF 31 I september 211 havde et ventureselskab i gennemsnit 73 mio. kr. under forvaltning, hvor de ved udgangen af 21 havde 7 mio. kr., jf. figur 2. FIGUR 2: KAPITAL UNDER FORVALTNING PR. AKTØR 8 7 Mio. kr Særligt kapitalrejsningerne i 27 understøttede tendensen til at etablere større investeringsenheder. Hvor selskaber etableret før 27 har en gennemsnitlig størrelse på knap 5 mio. kr., har selskaber etableret i i gennemsnit mere end 1 mia. kr. under forvaltning. MERE KAPITAL TIL NYINVESTERINGER Kapital under forvaltning er en indikator for markedets størrelse. Men det fortæller ikke, hvor meget kapital der er til rådighed for fremtidige ventureinvesteringer. De seneste kapitalrejsninger i det danske marked har forøget den investerbare kapital hos de tidsbegrænsede fonde fra 2,6 mia. kr. i 29 til 3,2 mia. kr. i 21. Den nye kapital skal bruges til nyinvesteringer samt opfølgningsinvesteringer i de nuværende porteføljeselskaber. I 211 rejste NorthCap Partners desuden via erhvervspakken deres tredje fond, som i første runde udgør 325 mio. kr. Derfor kan vi i fremtiden forvente endnu flere nyinvesteringer. Effekten af, at der er kommet mere kapital til nyinvesteringer, resulterede i 21 i 38 investeringer i nye virksomheder. Det er en fordobling sammenlignet med 29, jf. figur 3. Den generelle tendens i Europa har været et fald i antallet af nyinvesteringer, men Danmark har som et af de få lande oplevet en fremgang fra 29 til 21.

8 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 5 AF 31 FIGUR 3: ANTAL VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TYPER Nyinvesteringer Opfølgningsinvesteringer Note: Opgørelsen inkluderer ikke innovationsmiljøerne. Opgørelsen dækker over antallet af virksomheder, som har modtaget kapital fra et dansk ventureselskab det pågældende år. Antallet af opfølgningsinvesteringer vil svinge fra år til år, da de er påvirket af porteføljens størrelse og fondenes levetid. Generelt er porteføljerne blevet mindre, og den overvejende del af de danske fonde har fokus på at realisere værdien af deres porteføljer. De er nemlig tidsbegrænsede med en levetid på 1-12 år, og de rejste deres kapital i perioden Fondene er dermed i gang med at afhænde deres porteføljevirksomheder i stedet for at foretage opfølgningsinvesteringer, hvorfor antallet af disse er faldet.

9 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 6 AF 31 AKTIVITETSNIVEAUET VIL VOKSE I FREMTIDEN Faldet i opfølgningsinvesteringer er større end stigningen i nyinvesteringer. Det betyder, at den samlede investeringsaktivitet er faldet med otte pct. fra 29 til 21, jf. figur 4. FIGUR 4: VENTUREINVESTERINGER Mio. kr De seneste års kapitalrejsninger og det høje antal nyinvesteringer i 21 peger imidlertid i retning af, at det samlede aktivitetsniveau igen vil vokse i de kommende år.

10 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 7 AF 31 DET DANSKE VENTUREMARKED FØLGER DET EUROPÆISKE Aktivitetsniveauet på det danske venturemarked følger i høj grad det europæiske og amerikanske. Det seneste år har det danske marked imidlertid oplevet en mindre tilbagegang end venturemarkedet i det samlede Europa, hvorimod det amerikanske har oplevet en fremgang, jf. figur 5. FIGUR 5: VENTUREINVESTERINGER I DANMARK, EUROPA OG USA 35 Indeksværdi (27 = 1) Danmark Europa USA Note: EVCA ændrede i 27 opgørelsesmetode, hvorfor der for det europæiske marked kun er sammenlignelige tal for perioden Kilde: Vækstfonden, PwC MoneyTree (21) og EVCA (21).

11 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 8 AF 31 FRA IT TIL LIFE SCIENCES Hovedparten af venturekapitalen i Danmark bliver i dag investeret i life sciences. Markedet har dermed ændret sig betydeligt siden 2, hvor it-bølgen toppede, og itsegmentet tiltrak mest kapital. Allerede i 21 voksede investeringerne i life sciencevirksomheder betydeligt og siden 25 er mere end halvdelen af kapitalen gået til dette segment, jf. figur 6. De senere år har investorerne desuden fået interesse for cleantech som et nyt investeringsområde. FIGUR 6: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TEKNOLOGIER (DANMARK) Mio. kr Life sciences It Andet Cleantech

12 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 9 AF 31 I USA udgør life science-investeringer i dag en større andel end tidligere. Det skyldes dog ikke, at investeringer i life sciences er vokset, men derimod at investeringer i it er faldet. It er stadig den branche, der modtager mest venturekapital, men forskellen er de seneste år blevet mindre, jf. figur 7. Ligesom de danske investorer har de amerikanske også fået en interesse for cleantech. FIGUR 7: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TEKNOLOGIER (USA) Mia. kr Life sciences It Andet Cleantech Note: Beløb omregnet ved brug af Nationalbankens valutakurs 22. september 211 på 5,46 DKK/USD. Kilde: PwC MoneyTree (21).

13 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 1 AF 31 APPENDIKS A FIGURER OG TABELLER FIGUR A1: ANTAL MANAGEMENTSELSKABER PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED FIGUR A2: ANTAL AKTIVE SELSKABER FORDELT PÅ ETABLERINGSÅR FIGUR A3: KAPITAL UNDER FORVALTNING FIGUR A4: KAPITAL UNDER FORVALTNING PR. AKTØR FIGUR A5: KAPITAL UNDER FORVALTNING FORDELT PÅ VENTURESELSKABER FIGUR A6: VENTUREINVESTERINGER FIGUR A7: ANTAL VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TYPER FIGUR A8: ANTAL NYINVESTERINGER PR. INDBYGGER FIGUR A9: VENTUREINVESTERINGER I DANMARK, EUROPA OG USA FIGUR A1: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TEKNOLOGIER (DANMARK) FIGUR A11: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TEKNOLOGIER (USA) TABEL A1: SELSKABER FORDELT PÅ TYPER TABEL A2: FORDELING AF KAPITAL UNDER FORVALTNING TABEL A3: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TYPER (MIO. KR.) TABEL A4: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TYPER TABEL A5: GENNEMSNITLIGT BELØB PR. NYINVESTERING 21 (MIO. KR.) TABEL A6: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ FASER (MIO. KR.) TABEL A7: INVESTERINGER FORDELT PÅ TYPER OG FASER TABEL A8: ANTAL NYINVESTERINGER FORDELT PÅ FASER TABEL A9: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TEKNOLOGIER TABEL A1: ANTAL NYINVESTERINGER FORDELT PÅ BRANCHER TABEL A11: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ BRANCHER OG FASER TABEL A12: VENTUREINVESTERINGERNES GEOGRAFISKE FORDELING TABEL A13: INVESTERINGER FORDELT PÅ BRANCHER OG GEOGRAFISK PLACERING TABEL A14: INVESTERINGER I DANSKE VIRKSOMHEDER I FORSKELLIGE FASER (MIO. KR.)

14 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 11 AF 31 FIGUR A1: ANTAL MANAGEMENTSELSKABER PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED FIGUR A2: ANTAL AKTIVE SELSKABER FORDELT PÅ ETABLERINGSÅR

15 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 12 AF 31 FIGUR A3: KAPITAL UNDER FORVALTNING 25 2 Mia. kr Evergreen Tidsbegrænsede Note: Se appendiks C for opgørelsesmetode. FIGUR A4: KAPITAL UNDER FORVALTNING PR. AKTØR 8 7 Mio. kr Note: Se appendiks C for opgørelsesmetode.

16 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 13 AF 31 FIGUR A5: KAPITAL UNDER FORVALTNING FORDELT PÅ ANTAL VENTURESELSKABER <5 [5-1[ [1-5[ [5-1] >1 Mio. kr. 211 FIGUR A6: VENTUREINVESTERINGER Mio. kr

17 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 14 AF 31 FIGUR A7: ANTAL VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TYPER Nyinvesteringer Opfølgningsinvesteringer FIGUR A8: ANTAL NYINVESTERINGER PR. INDBYGGER Note: Vi bruger antal nyinvesteringer pr. indbygger for at tage højde for de enkelte landes størrelse. Kilde: EVCA (21).

18 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 15 AF 31 FIGUR A9: VENTUREINVESTERINGER I DANMARK, EUROPA OG USA 35 Indeksværdi (27 = 1) Danmark Europa USA Kilde: Vækstfonden, PwC MoneyTree (21) og EVCA (21). FIGUR A1: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TEKNOLOGIER (DANMARK) Mio. kr Life sciences It Andet Cleantech

19 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 16 AF 31 FIGUR A11: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TEKNOLOGIER (USA) Mia. kr Life sciences It Andet Cleantech Note: Beløb omregnet ved brug af Nationalbankens valutakurs 22. september 211 på 5,46 DKK/USD. Kilde: PwC MoneyTree (21).

20 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 17 AF 31 TABEL A1: SELSKABER FORDELT PÅ TYPER 211 Ventureselskaber Evergreen Tidsbegrænsede TABEL A2: FORDELING AF KAPITAL UNDER FORVALTNING 211 Ventureselskaber 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Evergreen 65% 52% 48% 43% 38% 36% 29% 25% 23% 27% 28% 33% Tidsbegrænsede 35% 48% 52% 57% 62% 64% 71% 75% 77% 73% 72% 67% TABEL A3: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TYPER (MIO. KR.) Nyinvesteringer % 7% 27% 25% 26% 26% 3% 29% 23% 14% 29% Opfølgningsinvesteringer % 3% 73% 75% 74% 74% 7% 71% 77% 86% 71% I alt TABEL A4: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TYPER Antal Nyinvesteringer Opfølgningsinvesteringer I alt Gennemsnitligt beløb pr. investering (mio. kr.) Nyinvesteringer 13,7 13,6 7,7 6, 7,1 11,5 11,8 11,7 11,7 13, 7,8 Opfølgningsinvesteringer 6,6 6,9 7,8 8,8 7,4 1,3 1,9 9,8 11, 7,6 6, I alt 11,4 1,8 7,7 7,8 7,3 1,6 11,2 1,3 11,2 8,1 6,4 Note: Tallene er eksklusive innovationsmiljøerne og dækker over antallet af virksomheder, som har modtaget kapital fra et dansk ventureselskab det pågældende år.

21 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 18 AF 31 TABEL A5: GENNEMSNITLIGT BELØB PR. NYINVESTERING 21 (MIO. KR.) Seed Start-up Ekspansion Gns. Life sciences 7,2 18, N.A. 1,4 It 2,8 4,3 1,9 3,8 Andet 1,9 3,9 15,7 5,4 I alt 5,9 9,3 11,1 7,7 Note: Tallene er eksklusive innovationsmiljøerne. TABEL A6: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ FASER (MIO. KR.) Seed ,7% 2,3% 29,7% 23,2% 15,7% 13,5% 16,6% 23,4% 13,6% 17,3% 24,% Start-up ,5% 39,6% 32,2% 42,4% 48,7% 53,7% 58,6% 5,9% 57,4% 51,7% 51,6% Ekspansion ,8% 4,% 38,1% 34,4% 35,7% 32,9% 24,8% 25,6% 29,% 31,% 24,4% I alt TABEL A7: INVESTERINGER FORDELT PÅ TYPER OG FASER Seed Start-up Ekspansion Seed Start-up Ekspansion Seed Start-up Ekspansion Nyinvesteringer % 1% 9% 4% 6% 4% 13% 12% 3% Opfølgningsinvesteringer % 48% 2% 14% 46% 27% 11% 4% 22% TABEL A8: ANTAL NYINVESTERINGER FORDELT PÅ FASER Seed Start-up Ekspansion Ikke oplyst I alt Note: Tallene er eksklusive innovationsmiljøerne og dækker over antallet af virksomheder, som har modtaget kapital fra et dansk ventureselskab det pågældende år.

22 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 19 AF 31 TABEL A9: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TEKNOLOGIER Life sciences Bioteknologi 4% 5% 1% 16% 13% 15% 19% 9% 8% 4% 6% Medico/sundhed 23% 45% 4% 39% 5% 43% 44% 41% 49% 54% 55% It Computerrelateret 53% 25% 28% 14% 12% 2% 12% 23% 13% 15% 16% Kommunikation 7% 11% 11% 1% 7% 8% 1% 1% 7% 8% 6% Anden elektronik 2% 4% 2% 4% 3% 4% 4% 4% 4% 2% 1% Cleantech % % 1% 1% 1% 3% 7% 4% 6% 9% 3% Andet 12% 11% 8% 16% 14% 7% 4% 9% 12% 8% 13% Note: EVCA s branchedefinition er benyttet ( TABEL A1: ANTAL NYINVESTERINGER FORDELT PÅ BRANCHER Life sciences It Andet I alt Note: Tallene er eksklusive innovationsmiljøerne og dækker over antallet af virksomheder, som har modtaget kapital fra et dansk ventureselskab det pågældende år. TABEL A11: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ BRANCHER OG FASER Seed Start-up Seed Start-up Seed Start-up Seed Start-up Seed Start-up Life sciences Bioteknologi 24% 21% 24% 7% 7% 4% 14% 3% 18% 2% Medico/sundhed 29% 51% 5% 46% 53% 57% 52% 56% 45% 72% It Computerrelateret 2% 9% 9% 18% 7% 11% 11% 11% 16% 8% Kommunikation 9% 7% 1% 15% 3% 5% 1% 7% 2% 8% Anden elektronik 1% 5% 1% 6% 1% 4% % 2% % 1% Cleantech 1% 5% 4% 4% 5% 7% 2% 13% 5% 2% Andet 6% 2% 11% 4% 23% 12% 19% 7% 13% 7% TABEL A12: VENTUREINVESTERINGERS GEOGRAFISKE FORDELING Udland 32% 35% 28% 2% 26% 34% 38% 38% 38% 39% 48% Danmark 68% 65% 72% 8% 74% 66% 62% 62% 62% 61% 52%

23 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 2 AF 31 TABEL A13: INVESTERINGER FORDELT PÅ BRANCHER OG GEOGRAFISK PLACERING Life sciences Bioteknologi Danmark 3% 3% 8% 12% 8% 7% 8% 5% 4% 2% 5% Udlandet % 1% 2% 3% 5% 8% 11% 5% 5% 2% 1% Medico/sundhed Danmark 14% 23% 21% 27% 34% 31% 28% 22% 26% 27% 21% Udlandet 9% 22% 19% 12% 16% 13% 16% 18% 22% 27% 34% It Computerrelateret Danmark 33% 16% 23% 13% 12% 16% 7% 16% 11% 12% 12% Udlandet 2% 9% 5% 1% 1% 4% 5% 7% 2% 3% 3% Kommunikation Danmark 5% 8% 9% 8% 5% 4% 7% 6% 6% 4% 1% Udlandet 2% 3% 2% 2% 2% 4% 2% 4% 1% 5% 5% Anden elektronik Danmark 2% 4% 2% 3% 3% 3% 2% 3% 2% 1% 1% Udlandet % % % % % 1% 1% 1% 2% % % Cleantech Danmark % % 1% % 1% 1% 5% 2% 3% 8% 3% Udlandet % % % 1% 1% 2% 3% 2% 3% 1% 1% Andet Danmark 12% 11% 8% 16% 12% 5% 4% 8% 1% 7% 8% Udlandet % % % % 2% 2% % 2% 3% 1% 5% TABEL A14: INVESTERINGER I DANSKE VIRKSOMHEDER I FORSKELLIGE FASER (MIO. KR.) Seed ,% 1,% 68,6% 95,3% 81,8% 66,1% 55,3% 57,3% 89,8% 78,4% 83,2% Start-up ,9% 46,8% 79,1% 74,2% 67,1% 72,2% 66,1% 61,8% 6,% 64,2% 39,2% Ekspansion ,5% 64,3% 67,6% 77,% 78,9% 56,6% 55,5% 68,% 53,5% 44,5% 47,5% Note: Procentangivelse viser andelen af investeringer i danske virksomheder. Eksempelvis tilgik 83,2 pct. af de samlede seed-investeringer danske virksomheder i 21, mens de resterende 16,8 pct. gik til udenlandske virksomheder.

24 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 21 AF 31 APPENDIKS B BESKRIVELSE AF MARKEDET INDLEDNING Virksomheder vil i deres levetid gennemløbe forskellige udviklingsfaser, hvor de ofte vil have behov for tilførsel af ekstern kapital i form af enten fremmed- eller egenkapital. For flere af disse virksomheder, især innovative, forsknings- og udviklingsbaserede virksomheder, er egenkapitalfinansiering imidlertid den eneste mulighed, da virksomhederne ikke har indtægter, der kan benyttes til at afdrage gæld og betale renter. Sådanne virksomheder får endvidere typisk ikke tilbudt traditionelle banklån, idet de ikke har mulighed for at stille den nødvendige sikkerhed. Afhængigt af virksomhedens udviklingsfase vil den have mulighed for at få tilført kompetent og tålmodig kapital i form af venture- og buyout-kapital. Venturekapital er finansiering af virksomheder, der befinder sig i en tidlig udviklingsfase (udvikling eller vækst), mens buyout er kapital til modne eller mere etablerede virksomheder. Finansieringen kan opdeles på faser og typer afhængigt af virksomhedens udviklingsfase: Faserne i virksomhedens udviklings- og vækststadier betegnes seed-, start-up- og ekspansionsfasen. I disse faser betegnes kapitalen venturekapital. Finansiering af modne og etablerede virksomheder betegnes replacement, buyout, bridgefinansiering og afnotering. Disse finansieringsfaser eller -typer hører under buyout. I dette afsnit vil virksomhedernes kapital- og kompetencebehov i forskellige udviklingsstadier blive beskrevet med henblik på at belyse, hvor forskellige udbyderne af risikovillig kapital skal være for at dække disse behov. Derefter følger en detaljeret gennemgang af de finansieringsfaser eller -typer, der svarer til hver udviklingsfase, sammen med de forskellige kapitaltyper. Afsnittet afsluttes med en beskrivelse af de investorer, der tilbyder disse kapitaltyper. VIRKSOMHEDENS UDVIKLINGSFASER Udviklingsvirksomheder har brug for at få tilført såvel risikovillig som tålmodig og kompetent kapital. Det er kendetegnende for udviklingsprojekter, at der er stor forskel på afkastet fra de mest succesfulde projekter og de projekter, der ikke resulterer i en markedsintroduktion. Investorerne påtager sig således en forholdsvis stor risiko for, at deres investeringer går tabt, men opnår til gengæld et stort afkast, hvis projektet er en succes. For nogle brancher kan der gå op imod ti år fra et udviklingsforløb iværksættes, til det endelige produkt kan introduceres på markedet. En investering i den tidligste del af udviklingsforløbet kan derfor ofte først realiseres efter en tidshorisont på fem til syv år.

25 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 22 AF 31 Virksomheder i forsknings- og udviklingsstadiet har ofte brug for at få tilført supplerende kompetencer af administrativ og ledelsesmæssig karakter. Herved får iværksætteren mulighed for at beskæftige sig mere intenst med videreudvikling af det produkt eller idegrundlag, som virksomheden blev skabt med udgangspunkt i. Investorer, der investerer i nyetablerede udviklingsvirksomheder, er derfor som oftest nødt til at kunne tilbyde mere end kapital dels for at tiltrække de mest attraktive investeringsprojekter, dels for at styrke deres investeringer. Vækstvirksomheder har et færdigudviklet produkt, der er klar til markedsintroduktion. Der kan være meget store omkostninger forbundet med at gennemføre en præsentation af et nyt produkt og med at etablere et distributionsnet. Vækstvirksomheder har derfor ofte brug for kapitaltilførsel til dækning af logistik- og markedsføringsomkostninger samt opbygning af salgsnet. En attraktiv investor for en virksomhed i denne fase skal derfor kunne tilbyde virksomheden adgang til et netværk i det marked, hvori vækstvirksomheden opererer eller ønsker at operere. I en tid med stadig kortere produktlevetid er en offensiv markedsintroduktion en nødvendighed, hvis virksomhedens vækstpotentiale skal udnyttes til fulde. Etablerede virksomheder kan, selvom de har et positivt cashflow, få brug for ekstern kapitaltilførsel. Der kan fx i forbindelse med et generationsskifte være behov for at få tilført kapital til at erhverve den eksisterende ledelses ejerandele. Ligeledes kan virksomheden få brug for yderligere finansiering i forbindelse med en turnaround, forberedelse af børsintroduktion eller ved en eventuel afnotering. FINANSIERINGSFASER/-TYPER For hver af virksomhedens udviklingsfaser findes en tilhørende finansieringsfase eller -type. Ovenfor er der beskrevet tre typer af virksomheder: udviklings-, vækst- og etablerede virksomheder. I virksomhedens udviklingsfase betegnes den tilsvarende finansieringsfase som seed-fasen. Vækstfasen opdeles i en tidlig og en sen fase, hvor de tilsvarende finansieringsfaser er hhv. start-up og ekspansion. De etablerede virksomheder befinder sig ikke i én finansieringstype, men har snarere adgang til en række forskellige finansieringstyper: replacement-kapital, buyout og bridge. Endvidere kan der rejses kapital ved en børsintroduktion. De etablerede virksomheder har således adgang til flere finansieringstyper end de unge virksomheder, som illustreret i figuren nedenfor. FIGUR B1: FINANSIERINGSFASER OG -TYPER Udvikling Tidlig vækst Accelererende og vedvarende vækst Etablerede virksomheder SEED START-UP EKSPANSION REPLACEMENT BUYOUT AFNOTERING BRIDGE AKTIEBØRS

26 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 23 AF 31 Afhængigt af, hvor meget ekstern kapital virksomheden har brug for, og hvilken udvikling den gennemgår, vil virksomheden på et givet tidspunkt befinde sig et eller andet sted på ovenstående kapitalstige. BESKRIVELSE AF DE ENKELTE FINANSIERINGSFASER OG -TYPER Seed-fasen omfatter projekter, hvor produktet ikke er færdigudviklet, eller hvor udviklingen af en prototype endnu ikke har nået en fase, hvor en egentlig produktion kan påbegyndes. I denne fase foretages den teknologiske og kommercielle vurdering af projektet. Start-up-fasen betegner de virksomheder, som har afsluttet den indledende produktudvikling. Prototypen bliver færdiggjort i denne fase, hvorefter den initiale markedsintroduktion iværksættes. Ekspansionsfasen indbefatter virksomheder, som afsætter deres produkt i et omfang, der akkurat dækker virksomhedens omkostninger eller giver et mindre afkast. Virksomheden skal i denne fase ekspandere, således at produktionen svarer til den endelige efterspørgsel. Samtidig skal udviklingen af næste produkt påbegyndes. Replacement-kapital dækker over kapitaltilførsler, der benyttes til at købe én eller flere af de eksisterende investorers ejerandele. Der kan således være tale om, at de investorer, som finansierede virksomheden i seed-fasen, nu får frigjort deres investering. Buyout-/buyin-kapital indeholder både kapital til at købe etablerede virksomheder, som den eksisterende ledelse skal bestyre, og kapital til at købe den eksisterende ledelse ud af virksomheden for at indsætte en ny ledelse. Bridge-finansiering er kapitaltilførsler, der dækker finansieringsbehovet, frem til at en ny kapitaltilførsel kan finde sted. Bridge-finansiering kan tilføres som egenkapital og/eller lånekapital, som skal tilbagebetales, umiddelbart efter at næste finansieringsrunde har fundet sted. I denne sammenhæng vil det omfatte finansiering af virksomheden i perioden umiddelbart inden børsintroduktion. Der kan eksempelvis være tale om, at en virksomhed har brug for yderligere måneder til at forberede en børsintroduktion. For at undgå at afgive yderligere ejerandele bruges bridge-finansiering til at dække de løbende omkostninger, før virksomheden noteres på børsen. Afnotering betegner den kapitaltilførsel, der bruges til opkøb af egne aktier, hvis en børsnoteret virksomhed søges afnoteret.

27 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 24 AF 31 KAPITALTYPER For såvel venture- som buyout-kapital er der tale om finansiering af virksomheder, der ikke er noteret på en aktiebørs. De to kapitaltyper dækker imidlertid over investeringer i forskellige faser i virksomhedens udviklingsforløb, som illustreret i figur B2. Venturekapital dækker over de tidlige finansieringsfaser: seed, start-up og ekspansion, mens buyout-kapital indeholder replacement, buyout og bridge. De investorer, der investerer i børsnoterede virksomheder med henblik på afnotering, tilhører ligeledes kategorien buyout. FIGUR B2: KAPITALTYPER Venturekapital Udvikling Tidlig vækst SEED START-UP EKSPANSION REPLACEMENT T BUYOUT BRIDGE AKTIEBØRS AFNOTERING Finansieringsfaserne kan tillige opdeles i early og later stage. Early stage omfatter seed- og start-up-fasen, mens later stage i princippet omfatter alt anden kapitaltilførsel, men som oftest kun bliver benyttet om ekspansionsfasen, jf. figur B3. FIGUR B3: EARLY OG LATER STAGE Venturekapital Udvikling Tidlig vækst SEED START-UP EKSPANSION REPLACEMENT T BUYOUT BRIDGE Early stage Later stage Venture- og buyout-kapital adskiller sig ikke kun, med hensyn til hvornår i virksomhedens udvikling kapitalen tilføres, men også med hensyn til investeringernes størrelse og de kompetencer, som investor tilfører virksomheden i forlængelse af kapitalindskuddet. Dette skyldes naturligvis, at virksomhedernes behov for kapital og kompetencetilførsel ændres betydeligt i løbet af deres udvikling.

28 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 25 AF 31 Som illustreret i figur B4 skal investorerne besidde stærke fagspecifikke kompetencer for at vurdere værdien af en virksomhed, der befinder sig i de tidligste udviklingsfaser. Mens kapitalbehovet stiger i takt med at virksomheden vokser falder den relative kompetencetilførsel pr. krone. Eftersom buyout-selskaber typisk investerer i de seneste faser af virksomhedens udvikling, er det naturligt, at buyout-selskaberne administrerer og investerer mere kapital pr. medarbejder end ventureselskaberne. FIGUR B4: KOMPETENCER, RISIKO OG POTENTIALE SEED START-UP EKSPANSION REPLACEMENT T Kompetencetilførsel pr. krone Branchespecifikke kompetencer Risikopotentiale og vækst BUYOUT BRIDGE AKTIEBØRS AFNOTERING Kapitaltilførsel Finansielle kompetencer Selskabets værdi Ventureselskaberne har mulighed for at kombinere deres investeringer med branchespecifik kompetencetilførsel. Deres relativt store omkostninger pr. investeret krone opvejes af det høje vækstpotentiale, der findes blandt udviklingsprojekterne. OPDELING AF INVESTORER De selskaber, der tilbyder innovationsfinansiering, er i denne opgørelse opdelt ift. deres ejerforhold, samt hvilke faser af virksomhedernes udvikling de finansierer. Selskaberne er overordnet opdelt i fire forskellige typer, som det fremgår af figur B5, men inden for disse grupper kan der naturligvis foretages yderligere opdelinger. FIGUR B5: OPDELING AF INVESTORERNE Udvikling Tidlig vækst Etablerede virksomheder VENTURESELSKABER Risiko g vækstpotentiale INKUBATORER BUYOUT-SELSKABER SEED START-UP EKSPANSION REPLACEMENT T Selskabets værdi BUYOUT BRIDGE AKTIEBØRS AFNOTERING Inkubatorer tilbyder iværksætteren rådgivning og kapital foruden adgang til en række fysiske faciliteter. Rådgivningen har karakter af hjælp til det videre udviklingsforløb samt varetagelse af en række administrative opgaver. Det er ikke i inkubatormiljøet, at iværksætteren typisk finder sine største investorer. Inkubatoren vil oftest finansiere de initiale omkostninger og bistå med at søge øvrige finansieringsmuligheder for iværksætteren. Ventureselskaber tilfører aktiekapital og kompetencer til virksomheder, der befinder sig i seed-, start-up- eller ekspansionsfasen. Ventureselskaber fungerer enten som evergreens, eller de består af en eller flere tidsbegrænsede selskaber:

29 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 26 AF 31 Evergreens betegner selskaber, der beholder den kapital, som realiseres, når én af deres porteføljevirksomheder afhændes. Selskaberne geninvesterer midlerne i andre virksomheder. Investorerne aflønnes ved udbetaling af dividender samt ved værdistigning af deres kapitalandele i selskabet. Tidsbegrænsede selskaber har en fast defineret levetid og udbetaler realiserede gevinster til de enkelte kapitalindskydere i takt med afhændelse af porteføljevirksomhederne. Buyout-selskaber investerer på samme måde som ventureselskaber. Buyoutselskaber fungerer blot i et andet segment af kapitalmarkedet, hvor behovet for kapital- og kompetencetilførsel ligesom risikoprofilen er en anden. Buyout-selskaberne er derfor ofte betydelig større end ventureselskaberne. Disse investorer er alle repræsenteret på det danske marked for risikovillig kapital. Investorer med forskellige karakteristika udfylder således hvert deres trin på virksomhedernes kapitalstige.

30 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 27 AF 31 APPENDIKS C METODE KILDER OG AFGRÆNSNING Denne analyse af det danske venturemarked er hovedsageligt baseret på årsregnskaber og børsmeddelelser. Disse data er efterfølgende suppleret og verificeret ved hjælp af Købmandsstandens Oplysningsbureau (KOB) samt interview med udvalgte investorer. Ved at tage udgangspunkt i offentligt tilgængelige data, der skal leve op til en række lovmæssige krav, sikres et pålideligt og sammenligneligt datamateriale, som muliggør en ensartet opgørelse af hele markedet. I denne opgørelse indgår innovationsmiljøer, innovationsselskaber, inkubatorer, ventureselskaber og buyout-selskaber. I alt er der over tid indsamlet mere end 42 regnskaber, idet det er hensigten at analysere disse selskabers udvikling over en længere tidsperiode. Ved at indsamle regnskaber fra alle de danske selskaber, der ifølge Vækstfonden foretager ventureinvesteringer, har Vækstfonden været i stand til opnå en dækning på 1 pct. for investeringerne, en dækning på 98 pct. for kapitalen under forvaltning og en dækning på 1 pct. på antallet af selskaber. OPGØRELSENS VARIABLE Investeringsprocessen kan, hvad finansieringen angår, opdeles i tre faser: 1. Tilsagn (når investoren giver tilsagn om at foretage en investering under forudsætning af, at visse betingelser opfyldes). 2. Closing (når begge parter godkender og underskriver aftalen). 3. Udbetaling (når kapitalen faktisk udbetales). Det er sidstnævnte, der i denne rapport betegnes som investeringer. Baggrunden for dette valg er, at det hermed er muligt at kunne sammenligne med opgørelser fra EVCA. Ved opgørelse af kapital under forvaltning er der i denne analyse taget højde for de forskellige selskabskonstruktioner, der findes blandt investorerne i markedet. Som nedenstående tabel illustrerer, er kapital under forvaltning et mål for, hvor meget disse selskaber kan investere gennem hele deres levetid.

31 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 28 AF 31 TABEL C1: RETNINGSLINJER FOR OPGØRELSE AF KAPITAL UNDER FORVALTNING INVESTORTYPE MÅL FOR KAPITAL UNDER FORVALTNING OFFENTLIGT STØTTENDE FONDE BEVILGET KAPITAL (INNOVATIONSMILJØER) TIDSBEGRÆNSEDE FONDE DEN KAPITAL, DER BLEV REJST VED SELSKABETS STIFTELSE EVERGREEN-FONDE EGENKAPITAL Dele af den kapital, der er under forvaltning, kan være bundet (i porteføljevirksomheder og aktier, der befinder sig i lock-up-perioder) på kort og mellemlangt sigt, hvilket påvirker likviditeten i disse selskaber negativt. Især i perioder med lave aktiekurser og deraf forringede exitmuligheder vil selskabernes muligheder for at foretage nye investeringer på kort sigt være svækkede. Desuden investerer visse selskaber ikke deres exitter, hvilket betyder, at der skal tages højde for investeringer, der allerede er foretaget, hvis et reelt mål for selskabernes mulighed for at foretage fremtidige investeringer ønskes. Afsnittet vedrørende likviditet er udarbejdet med henblik på at belyse denne problemstilling. Vækstfondens analyse tager endvidere højde for ejerstrukturen hos de enkelte investorer. Dette er nødvendigt for at undgå dobbelttælling, som kan opstå, hvis et ventureselskab har ejerandele i andre investeringsselskaber. EKSTRAPOLATION Ekstrapolation kan foretages på flere måder, men i undersøgelser af buyout- og venturemarkedet skal der altid tages udgangspunkt i, at der er stor forskel på de selskaber, der formidler denne kapital. Som udgangspunkt er det derfor nødvendigt at inddele investorerne i en række undergrupper, hvor investerings- og organisationsstrukturen er ensartet. Uden en sådan inddeling risikeres det, at en række investorers aktiviteter estimeres på baggrund af data indsamlet fra investorer med helt andre karakteristika. Der er også stor forskel på, hvorledes ventureselskaberne vælger at informere omverdenen om deres aktiviteter. Hvor nogle offentliggør detaljerede investeringsoversigter, lader andre årsregnskabet være eneste informationskilde. Uanset om datagrundlaget er indsamlet via spørgeskemaundersøgelse eller ej, vil der oftest være mangler i det indsamlede datamateriale. Disse mangler nødvendiggør en ekstrapolation, der foretages på baggrund af de indsamlede data, såfremt et estimat for det samlede niveau ønskes. Metoden til ekstrapolationen, som er benyttet i Vækstfondens opgørelse, tager udgangspunkt i størrelsen af investeringerne som andel af egenkapitalen. Hvis eksempelvis de selskaber, der er indsamlet data for, i gennemsnit har investeret et beløb svarende til 2 pct. af egenkapitalen årligt, så antages det, at dette er niveauet for

32 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 29 AF 31 de resterende ventureselskaber. Herefter er tallene justeret mht. investorens alder ud fra en hypotese om, at de største investeringer sker inden for de første år efter stiftelsen. Nedenstående figur illustrerer, hvor stor en del ekstrapolationen udgør af det samlede estimat for forskellige undergrupper (branche, fase, fordeling m.v.). På det aggregerede investeringsniveau har det i 21 ikke været nødvendigt at foretage ekstrapolation. En række ventureselskaber ønsker imidlertid ikke at afgive investeringsbeløb for enkelte investeringer, hvorfor der er foretaget ekstrapolationer (21 pct.) for at kunne opdele investeringsaktiviteten i faser, brancher m.v. TABEL C2: FORDELINGEN MELLEM INDSAMLEDE DATA OG EKSTRAPOLATION Aggregeret niveau Investeringer 21 Registrerede enkeltinvesteringer 21 pct. Udvikling 1 pct. Tidlig vækst 79 pct. T T Ekstrapolation Faktiske investeringsbeløb FORDELE OG ULEMPER Som følge af svagheder forbundet med at foretage spørgeskemaundersøgelser har Vækstfonden, som nævnt ovenfor, valgt at basere indeværende opgørelse på årsregnskaber m.v. Thomson ONE, PricewaterhouseCoopers (PwC) og European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA) benytter imidlertid alle spørgeskemaundersøgelser til at indsamle data om buyout- og venturemarkederne i forskellige lande, herunder Danmark. Fordelene ved denne metode er, at opgørelserne kan foretages flere gange om året, og at der er mulighed for at indsamle oplysninger, der ikke fremgår af årsregnskaber. Ulemperne ved en spørgeskemaundersøgelse er imidlertid, at det ofte er vanskeligt at få en repræsentativ tilbagemelding på de udsendte spørgeskemaer. De største investorer vil have lettere ved at afsætte ressourcer til at besvare et spørgeskema. Samtidig kan man forestille sig, at investorer, som ikke har foretaget inve-

33 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 3 AF 31 steringer i det forgangne år, sjældent bruger tid på et spørgeskema. Resultatet kan derfor blive, at de største og mest aktive investorer er relativt bedre repræsenteret i en spørgeskemaundersøgelse. Disse undersøgelser indeholder også ofte den svaghed, at de adspurgte selskaber opfatter de benyttede begreber forskelligt. Et eksempel på dette er størrelsen af kapital under forvaltning.

34 VÆKSTFONDEN / 13. OKTOBER 211 / SIDE 31 AF 31 APPENDIKS D AKTØRER Agro Business Innovation BankInvest CAT Danfoss Ventures DTU Innovation EGJ Udvikling Grundfos New Business Innovation MidtVest InnoVentures Maj Invest Lundbeckfond Ventures Nordic Biotech Nordic Venture Partners NorthCap Partners Northzone Ventures NOVI NOVO NOVO Nordisk Biotek Fund Oryx SEED Capital SLS Venture Sunstone Capital Syddansk Teknologisk Innovation Vecata Venture Midtvest Via Venture Vækstfonden Øresund Healthcare Østjysk Innovation

2013: Det danske marked for venturekapital

2013: Det danske marked for venturekapital 2013: Det danske marked for venturekapital Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed.

Læs mere

2012: Det danske marked for venturekapital

2012: Det danske marked for venturekapital 2012: Det danske marked for venturekapital Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed.

Læs mere

MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital

MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Det danske marked for venturekapital

Det danske marked for venturekapital 21 Det danske marked for venturekapital UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Venturekapital er risikovillige og langsigtede investeringer i unoterede virksomheder med et betydeligt udviklingspotentiale.

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden September 2016

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden September 2016 Det danske marked for venturekapital Vækstfonden September 2016 Mio. kr. Antal forvaltere Mere kapital under forvaltning 25.000 20.000 30 25 Kapitalen under forvaltning er steget fra 16,9 mia. kr. ultimo

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden, september 2015

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden, september 2015 Det danske marked for venturekapital Vækstfonden, september 215 Færre forvaltere på det danske marked for venturekapital men mere kapital under forvaltning 25. 2. 15. 1. 3 25 2 15 1 Antal forvaltere To

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2017

Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Det danske marked for venture- og buyout-kapital. Kvartalsopgørelse Q4 2015

Det danske marked for venture- og buyout-kapital. Kvartalsopgørelse Q4 2015 Det danske marked for venture- og buyout-kapital Kvartalsopgørelse Q4 2015 Hovedkonklusioner: Det danske marked for buyout- og venturekapital Markedet for venturekapital Samlet set er de danske venturefondes

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Årsopgørelse 2016

Det danske marked for venturekapital. Årsopgørelse 2016 Det danske marked for venturekapital Årsopgørelse 2016 Hovedkonklusioner: Det danske marked for venturekapital Markedet for venturekapital De danske venturefonde holder det høje investeringsniveau fra

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Benchmarking af venturemarkedet 2016

Benchmarking af venturemarkedet 2016 Benchmarking af venturemarkedet 2016 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2015

Benchmark af venturemarkedet 2015 Benchmark af venturemarkedet 2015 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

APRIL 2015. Evaluering af Syndikeringslånsordningen

APRIL 2015. Evaluering af Syndikeringslånsordningen APRIL 2015 Evaluering af Syndikeringslånsordningen INDHOLD Indledning... 2 Formål, målepunkter og succeskriterier... 3 Formålet med Syndikeringslån... 5 Sådan fungerer Syndikeringslån... 6 Status på ordningen

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

finansiering af iværksættere

finansiering af iværksættere Vækstfonden finansiering af iværksættere Væksthus Midtjylland Onsdag 9. december v/ Rolf Kjærgaard Vækstfonden Vi er en statslig investeringsfond Vi er med til at skabe flere nye vækstvirksomheder gennem

Læs mere

Business angel survey 2015

Business angel survey 2015 Business angel survey 2015 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden har i samarbejde med Keystones gennemført en større spørgeskemaundersøgelse blandt danske business angels i juni 2015. Der skal lyde

Læs mere

Business angel survey November 2017

Business angel survey November 2017 Business angel survey 2017 November 2017 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde igen i år gennemført en større kortlægning af danske

Læs mere

- et internationalt økosystem

- et internationalt økosystem VÆKSTFONDEN ANALYSE Venturemarkedet - et internationalt økosystem Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder DECEMBER 2013 Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske ventureinvestorer har de seneste 10-15 år investeret milliarder af kroner i danske it-virksomheder.

Læs mere

dvca MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN

dvca MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN OPGØRELSE AF 4. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN dvca DVCA Danish Venture

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter Hvilken effekt har Vækstfondens aktiviteter? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det har vi set

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 VÆKSTFONDEN ANALYSE 2016 Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Venturekapital og bioteknologi i Danmark

Venturekapital og bioteknologi i Danmark Venturekapital og bioteknologi i Danmark - Perspektiver for fremtiden VÆKSTFONDEN Vækstfondens forretningsidé er at tilføre markedet risikovillig kapital dér, hvor markedets øvrige spillere tøver. Vores

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Evaluering af Vækstfonden

Evaluering af Vækstfonden Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. EXECUTIVE SUMMARY... 4 3. INDLEDNING... 8 3.1 ERNST & YOUNG S LØSNINGSMODEL... 8 3.2 AFGRÆNSNING OG FORBEHOLD... 9 3.3 RAPPORTENS OPBYGNING... 10 4. RAMMER OG VILKÅR

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Danske venturefinansierede virksomheder Fokus på omsætning, eksport og jobskabelse

Danske venturefinansierede virksomheder Fokus på omsætning, eksport og jobskabelse Danske venturefinansierede virksomheder Fokus på omsætning, eksport og jobskabelse Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab 24. SEPTEMBER 213 Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab AF CHRISTINE E. NIELSEN Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse blandt

Læs mere

Business angel survey 2016

Business angel survey 2016 Business angel survey 2016 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde gennemført en større kortlægning af danske business angels aktivitet

Læs mere

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6.

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. November 2014 Innovationsmiljøer giver biotek den kolde skulder. Medwatch 3.11.2014

Læs mere

Kapitalformidlingslandskabet

Kapitalformidlingslandskabet Kapitalformidlingslandskabet Dette notat er en kortlægning af initiativer og aktører på kapitalformidlingsområdet i Region Midtjylland. Kortlægningen er udarbejdet i juli 2007 af Arbejdsgruppen vedr. kapitalformidling,

Læs mere

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR 1. MARTS 16 OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 15 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse om investeringer i offentlig-private

Læs mere

Venture udvikling, trends, cases

Venture udvikling, trends, cases Venture udvikling, trends, cases Agenda 9.00 9.20 10.00 10.40 11.00 11.45 12.45 13.30 14.15 14.30 15.15 Velkomst hvorfor venturekapital? Direktør Christian Motzfeldt, Vækstfonden Venturemarkedets anatomi

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen alpha ATP's om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Kapitalfonde - myter og realiteter Danskerne har lært et helt nyt ord på det seneste - kapitalfonde. Men hvad er en kapitalfond? Hvordan opererer

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 141 Offentlig. Handlingsplan for risikovillig kapital

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 141 Offentlig. Handlingsplan for risikovillig kapital Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 141 Offentlig Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12 DK-2620 Albertslund Telefon: 43 63 23 00 E-mail: Schultz@schultz.dk Publikationen

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt. Kapitalfonde i Danmark

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt. Kapitalfonde i Danmark Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt Kapitalfonde i Danmark Christian Frigast, Axcel, 7. december 2006 Agenda Fakta om kapitalfonde Hvordan skaber kapitalfonde værdi Et eksempel Myter og

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 15 Af Mohamed Abdullahi Muqtar, 1. marts 16 Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse om investeringer i offentlig-private

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Det danske crowdfunding marked anno 2017

Det danske crowdfunding marked anno 2017 Det danske crowdfunding marked anno 2017 Om analysen Om analysen: Vækstfonden og Dansk Crowdfunding Forening har i samarbejde fulgt op på sidste års pioner opgørelse af aktiviteten på det danske crowdfunding

Læs mere

MEA kursus Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital. Kenneth Larsen * Horsens d. 27. februar 2014

MEA kursus Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital. Kenneth Larsen * Horsens d. 27. februar 2014 MEA kursus Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital Kenneth Larsen * Horsens d. 27. februar 2014 MEA kursus: Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital Formålet er at skærpe konsulenter

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Kapitaldag i Næstved. Næstved, den 23. november 2016 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør

Kapitaldag i Næstved. Næstved, den 23. november 2016 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Kapitaldag i Næstved Næstved, den 23. november 2016 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på? Hvilke

Læs mere

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Velkommen Future Greenland 2017 Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på?

Læs mere

Risikovillig kapital til vækstvirksomheder. Erhvervsudviklingsdøgnet 14 maj 2014 Henning Klausen

Risikovillig kapital til vækstvirksomheder. Erhvervsudviklingsdøgnet 14 maj 2014 Henning Klausen Risikovillig kapital til vækstvirksomheder Erhvervsudviklingsdøgnet 14 maj 2014 Henning Klausen Dagsorden Innovationsmiljøernes formål BOREAN Innovation Arbejdsmetode og proces Hvordan kan vi hjælpe? Erfaringer

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

Fakta om kapitalfonde i Danmark

Fakta om kapitalfonde i Danmark Fakta om kapitalfonde i Danmark Kapitalfondene har været omgærdet af mange myter, men fakta er, at: Der skabes arbejdspladser højere beskæftigelse god medarbejdertilfredshed En samfundsøkonomisk gevinst

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Velkommen. Infomøde. København, den 25. november 2015 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør

Velkommen. Infomøde. København, den 25. november 2015 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Velkommen Infomøde København, den 25. november 2015 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på? Hvilke

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Cases. Oplysninger om Vækstfonden GIRITECH RAIMOTECH WISELED NORDIC BIOTECH DENTOFIT. Bestyrelse. (1. april 2004-31. marts 2007 1.

Cases. Oplysninger om Vækstfonden GIRITECH RAIMOTECH WISELED NORDIC BIOTECH DENTOFIT. Bestyrelse. (1. april 2004-31. marts 2007 1. V Æ K S T F O N D E N S Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 Cases Oplysninger om Vækstfonden Bestyrelse Michael Fiorini, Formand Elsebeth Budolfsen, Næstformand Anders Knutsen Andreas C. J. Lehmann Carl Christian

Læs mere

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding.

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Kolding, torsdag den 8. september 2016 Erhvervskundechef Mogens Andersen og Erhvervskundechef Marianne Jeppesen / Side 1 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig

Læs mere

Vejen til kapital og kompetencer gennem CAT. Fra idé til virksomhed

Vejen til kapital og kompetencer gennem CAT. Fra idé til virksomhed Vejen til kapital og kompetencer gennem Fra idé til virksomhed Et unikt brand Forskerpark Innovationsmiljø Investeringsselskab Selvstændigt aktieselskab Rådgivning og kapital fra fire kilder Innovationsmiljø

Læs mere

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget.

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget. NOTAT 23. marts 2011 11/00060-20 /cni-dep Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen) 1. Indledning

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

.DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO

.DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO .DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO,QGOHGQLQJ Kapitlet ser nærmere på efterspørgslen efter risikovillig kapital. Hovedsigtet er at få belyst udbuddet af risikovillig kapital fra efterspørgernes

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

Investering i Human Technologies ApS

Investering i Human Technologies ApS Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Lukket dagsorden Investering i Human Technologies ApS 1. Resume Sundhed og Omsorg har gennemført et offentlig-privat

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer

Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer 31.10.2016 Motivation I dag risikerer udviklingsprojekter at ende blindt, fordi det ikke lykkes for virksomhederne at skaffe

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere